KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ"

Transkript

1 Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ První pololetí 2014 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

2 PŘEHLED KURZŮ A SEMINÁŘŮ Obsah Kvalita (ISO 9001)... 3 Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC Kontrolní laboratoře SÚKL Metrologie Projektový management Životní prostředí (ISO 14001) BOZP (OHSAS 18001) Integrovaný systém ISO/TS ISMS (ISO/IEC 27001) Zdravotnické prostředky Potravinářství (HACCP) Soft dovednosti Počítačové kurzy Administrativa Rekvalifikační kurzy Kurzy pro osobní rozvoj Vzdělávání zdravotních sester Vzdělávání úředníků

3 1. KVALITA (ISO 9001) Kvalita (ISO 9001) INTERNÍ AUDITOR KVALITY (ISO 9001) února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za udržování a zlepšování systému managementu kvality. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu. Cílem kurzu je odborný výcvik interního auditora. Prohloubení znalostí a dovedností auditorů - přípravy a realizace interního auditu. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- MANAŽER KVALITY (ISO 9001) termín konání února února, února / Praha 4, Antala Staška dubna dubna, dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz má 3 moduly a je určen pracovníkům na pozici manažera kvality a představitele managementu, pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat managementem kvality. Obsahem kurzu je výklad požadavků normy ISO 9001, možnosti jejich naplnění doplněné o praktický nácvik základních znalostí a dovedností manažera kvality. Samozřejmě podstatnou část kurzu budou tvořit případové studie a práce ve skupinách (WS). Tento kurz je doplněn o nácvik manažerských dovedností. Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky a Závěrečné práce obdrží účastník Certifikát Manažer Kvality. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: ,- 3

4 1. KVALITA (ISO 9001) PŘEDSTAVITEL VEDENÍ PRO KVALITU února / Praha 4, Antala Staška dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pracovníkům, kteří zastávají funkci představitele vedení pro kvalitu, případně vedoucím pracovníkům, kteří odpovídají za definování procesů ve společnosti. Obsahem kurzu je výklad požadavků normy ISO 9001 a definování procesů. Samozřejmě podstatnou část kurzu budou tvořit případové studie a práce ve skupinách (WS). Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- ÚVOD DO SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY DLE ISO února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pro představitele managementu a pracovníky organizací, kteří potřebují získat základní přehled o požadavcích normy ISO 9001 a procesním řízení. MANAGEMENT RIZIK 24. února / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen top manažerům, projektovým manažerům, vedoucím pracovníkům a auditorům, jejichž úloha spočívá mimo jiné i v řízení rizik, které patří k neodmyslitelné oblasti zodpovědného řízení podniku. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, identifikací a zabezpečování možných rizik. Získáte komplexní a systematické znalosti z oblasti risk managementu. Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. 4

5 1. KVALITA (ISO 9001) IRCA LEAD AUDITOR února / Praha 4, Antala Staška 34 Ve spolupráci s certifikačním orgánem pořádáme kurz IRCA Lead Auditor Kurz je schválen mezinárodní autoritou pro registraci auditorů systému řízení společností International Register of Certificated Auditors (IRCA) pod registračním číslem A Kurz je určen středně a velmi pokročilým profesionálům v oblasti managementu kvality, kteří mají zájem být registrovanými auditory systému managementu. Dále je kurz určen osobám, které chtějí provádět audity 3. stranou, resp. pro manažery kvality provádějící audity svých dodavatelů. Účastníci si osvojí požadavky norem ISO 9001 a ISO Kurz umožní uchazečům porozumět předmětu, používání a terminologii standardů kvality. Uchazeči budou dále schopni určit zdroje požadované k provádění auditů, rozsah auditu a jeho cíle, způsob plánování a vedení všech fází procesu auditu a provádět sběr informací, jejich analýzu a sestavovat zprávy z auditu. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: ,- SPRÁVCE DOKUMENTACE I. 26. února / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pro správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře v návaznosti na požadavky norem ISO 9001, ISO/IEC a ISO Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 700,- 5

6 1. KVALITA (ISO 9001) SPRÁVCE DOKUMENTACE II. ÚPRAVA DOKUMENTŮ VE WORDU 24. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen pro správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře, kteří již zvládli řízení dokumentů v papírové podobě. V kurzu se naučíte pracovat v programu Word - formátování dokumentu, styl dokumentu, tak aby byla Vaše dokumentace formálně v pořádku. Účast na tomto semináři není podmíněna předchozí účastí na kurzu Správce dokumentace I. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 700,- ELEKTORNICKÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTACE V TEORII A PRAXI PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 17. února / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Cílem semináře je účastníkům srozumitelně vysvětlit zásady elektronického řízení dokumentace v teorii a praxi pro systémy managementu kvality. Seminář je vhodný zvláště pro účastníky, kteří odpovídají za řízení dokumentů nebo chtějí zvýšit jeho efektivitu. FMEA PRAKTICKÝ NÁCVIK A PŘÍKLADY POUŽITÍ dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pracovníkům, kteří se podílejí na zlepšování kvality procesů, výrobků a služeb, jako jsou vedoucí a techničtí pracovníci, konstruktéři, pracovníci útvarů zabezpečování kvality, výroby a služeb. Součástí kurzu jsou workshopy, při kterých se budou probírat týmová řešení jednotlivých kroků. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 6

7 1. KVALITA (ISO 9001) VIZUÁLNÍ MANAGEMENT A METODA 5S 5. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen manažerům, vedoucím podnikových útvarů a průmyslovým inženýrům, kteří se seznámí s metodou 5S, jejími jednotlivými kroky a praktickým postupem realizace. Metoda 5S je vhodnou metodou, kde je možné plně použít metody vizuálního managementu a také je startovním můstkem pro všechny ostatní metody průmyslového inženýrství. NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ 8 KROKŮ V TEORII A PRAXI 6. června / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen manažerům kvality, technikům kvality, interním auditorům a ostatním zájemcům o znalost 8 krokového postup realizace nápravných opatření. Účastník získá přehled o požadavcích na nápravu vad a realizaci nápravných opatření v kontextu s požadavky normy ISO 9001 a ISO/TS 16949, zkušenosti v metodách analýzy problému, přehled o postupech pro analýzu příčiny vad, znalosti pro stanovení nápravných opatření a preventivních opatření. Seminář je zaměřený na podrobný výklad požadavků a metodiky 8D a je zaměřen na praktické cvičení na pochopení metodiky 8D. JAK USPĚT PŘI EXTERNÍM AUDITU SYSTÉMU MANAGEMENTU - KURZ PRO AUDITOVANÉ 26. března / Praha 4, Antala Staška 34 Auditoři jsou lidé, kteří se neustále zdokonalují ve svých dovednostech, pořád se někde školí a trénují. Mají svoje kurzy auditorů, kterých se periodicky zúčastňují. Ale co my, kteří jim máme čelit při auditech v roli auditovaných? Jak máme správně reagovat na všetečné otázky auditorů? Jak se nezamotat do odpovědí a vyhnout se zbytečným odchylkám? Jak obstát v konfrontaci se zkušeným auditorem, který si o sobě myslí, že je nejinteligentnější bytostí, jaká kdy chodila po této planetě, zkrátka že je vrcholem evoluce? Připravili jsme pro Vás auditované kurz, na kterém se dozvíte, jak obstát se ctí při externím auditu. 7

8 1. KVALITA (ISO 9001) INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 19011:2012 PERIODICKÉ ŠKOLENÍ 28. dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Školení je určeno interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu například dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, apod. V rámci periodického školení účastníci procvičují postup a metody auditování. Součástí školení jsou i základy komunikačních dovedností v průběhu auditu, praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti potřebné k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu a záznamy z auditu. Po absolvování školení účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. 8

9 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC MANAŽER KVALITY LABORATOŘE - ZÁKLADNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška června / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera kvality zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře začátečníky. Obsahem kurzu jsou základní znalosti a dovednosti manažera kvality doplněné o praktický nácvik. Samozřejmě podstatnou část kurzu budou tvořit praktické příklady a práce ve skupinách (WS). Součástí kurzu je i krátký přehled právních předpisů, které je třeba ve zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoři zohlednit při tvorbě a udržování systému managementu. Tento kurz je součástí rekvalifikačních kurzů manažera kvality akreditovaných MŠMT. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 9 000,- MANAŽER KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NOVINKY V ČSN EN ISO 15189: února / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera kvality zdravotnické laboratoře, který odpovídá za aktualizaci systému managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře Požadavky na kvalitu a způsobilost. Kurz je cíleně zaměřen na nové požadavky normy. Součástí jsou praktické rady a návody, jak stávající systém managementu laboratoře aktualizovat a nové požadavky do laboratoře zavést. Účastníci získají zdarma přístup do e-learningu k tomuto kurzu, ve kterém najdou zdarma ke stažení vzorové postupy a záznamy. Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 900,- 9

10 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC VEDOUCÍ LABORATOŘE ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU LABORATOŘE března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře. Obsahem kurzu je přehled a procvičování základních kompetencí vedoucího laboratoře. Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboratoře, která je akreditovaná dle ISO/IEC nebo ISO Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- VEDOUCÍ LABORANT/KA ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro vedoucí laboranty a laborantky ve zdravotnické laboratoři. Obsahem kurzu je přehled a procvičování jejich základních povinností, odpovědností a pravomocí. Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboranta a laborantky v laboratořích, které jsou akreditované dle ČSN EN ISO Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 8 kreditů. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 10

11 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC VEDOUCÍ A MANAŽER KVALITY LABORATOŘE I března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Účastníci se naučí využívat jeden z nástrojů pro řízení managementu rizik (analýzou FMEA). Kurz navazuje na kurzy Manažer kvality laboratoře a Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti, ale jejich absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- VEDOUCÍ A MANAŽER KVALITY LABORATOŘE III května / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Kurz navazuje na kurz Vedoucí a manažer kvality laboratoře II., ale jeho absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. Program obsahuje plánování a vyhodnocování účinnosti systému managementu, integrovaný systém v laboratoři, způsoby popisu procesu, nápravná a preventivní opatření, organizaci úkolů, stres a jeho zvládnutí, jednání s problémovými typy osob. Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 11

12 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC VEDOUCÍ A MANAŽER KVALITY LABORATOŘE IV dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Kurz navazuje na kurz Vedoucí a manažer kvality laboratoře III., ale jeho absolvování není podmínkou pro účast na této vzdělávací akci. Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- VEDOUCÍ A MANAŽER KVALITY LABORATOŘE V února / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen vedoucím a manažerům kvality laboratoře se základními znalostmi systémů managementu, kteří si chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit. Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 12

13 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC VEDOUCÍ LABORATOŘE ZÁKLADNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře. Obsahem kurzu je přehled a procvičování základních kompetencí vedoucího laboratoře a prezentační dovednosti. Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboratoře, která je akreditovaná dle ISO/IEC nebo ISO Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 12 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 9 000,- INTERNÍ AUDITOR ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE (ISO 15189) ledna / Brno Žabovřesky, Kroftova února / Praha 4, Antala Staška dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora a manažera kvality ve zdravotnické laboratoři, kteří jsou začátečníci v auditování. Základem je výklad požadavků normy ISO z pohledu interního auditora a ISO Směrnice pro auditování systému managementu jakosti anebo environmentálního managementu a její provázanost do laboratoře. Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 8 kreditů. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 200,- 13

14 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC INTERNÍ AUDITOR ZKUŠEBNÍ A KALIBRAČNÍ LABORATOŘE (ISO/IEC 17025) března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora a manažera kvality ve zkušební a kalibrační laboratoři, kteří jsou začátečníci v auditování. Základem je výklad požadavků normy ISO/IEC z pohledu interního auditora a ISO Směrnice pro auditování systému managementu jakosti anebo environmentálního managementu a její provázanost do laboratoře. Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 200,- INTERNÍ AUDITOR LABORATOŘE - PERIODICKÉ ŠKOLENÍ 28. ledna / Praha 4, Antala Staška května / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen interním auditorům ve zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoři jako součást jejich periodického školení. Základem je norma ISO Směrnice pro auditování systému managementu jakosti anebo environmentálního managementu a její provázanost do laboratoře, praktické ukázky auditování a novinky v oblasti laboratoře, které ovlivňují práci interního auditora (MPA). Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. 14

15 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC INTERNÍ AUDITOR LABORATOŘE PRAKTICKÝ NÁCVIK (ISO/IEC A ISO 15189) dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře, kteří mají praktické zkušenosti s auditováním (minimálně jako auditoři v zácviku) a znají techniky a postupy auditování. Cílem je prohloubit znalosti auditorů, praktický nácvik auditování, řešení problémových oblastí a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Kurz navazuje na kurzy Interního auditora laboratoře. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 8 kreditu. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditu. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 200,- METROLOG VE ZKUŠEBNÍ A ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘI ledna / Praha 4, Antala Staška března / Praha 4, Antala Staška dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT května / Brno Žabovřesky, Kroftova června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici metrologa ve zkušební a zdravotnické laboratoři (není určen pro kalibrační laboratoř). Obsahem kurzu jsou jednak základní znalosti právních požadavků v oblasti metrologie doplněné o praktický nácvik dovedností a znalostí metrologa. Samozřejmě podstatnou část kurzu budou tvořit praktické příklady a práce ve skupinách (WS). Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 8 kreditu. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditu. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 200,- 15

16 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC METROLOG VE ZKUŠEBNÍ A ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘI PERIODICKÉ ŠKOLENÍ I. 16. dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pracovníkům na pozici metrologa ve zkušební a zdravotnické laboratoři, kteří již mají v oblasti metrologie praxi (není určen kalibrační laboratoři). Obsahem semináře jsou změny právních požadavků doplněné o zkušenosti z metrologie. Samozřejmě podstatnou část budou tvořit praktické příklady a práce ve skupinách (WS). Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. MEZIKALIBRAČNÍ KONTROLY MĚŘIDEL (METROLOG VE ZKUŠEBNÍ A ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘI II.) 17. dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pracovníkům na pozici metrologa ve zkušební a zdravotnické laboratoři, kteří již mají v oblasti metrologie praxi (není určen kalibrační laboratoři). Obsahem semináře jsou mezikalibrační kontroly měřidel. Podstatnou část semináře budou tvořit praktické příklady. Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. 16

17 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC SPRÁVCE DOKUMENTACE I. 26. února / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pro správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře v návaznosti na požadavky norem ISO 9001, ISO/IEC a ISO Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 700,- SPRÁVCE DOKUMENTACE II. ÚPRAVA DOKUMENTŮ VE WORDU 24. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen pro správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře, kteří již zvládli řízení dokumentů v papírové podobě. V kurzu se naučíte pracovat v programu Word - formátování dokumentu, styl dokumentu, tak aby byla Vaše dokumentace formálně v pořádku. Účast na tomto semináři není podmíněna předchozí účastí na kurzu Správce dokumentace I. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 700,- ELEKTORNICKÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTACE V TEORII A PRAXI PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 17. února / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Cílem semináře je uživatelům srozumitelně vysvětlit zásady elektronického řízení dokumentace v teorii a praxi pro systémy managementu kvality. 17

18 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC INTERNÍ LEKTOR 24. dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Nač si zvát drahé externí specialisty? Využijte vlastní potenciál a vyškolte si ve firmě svého lektora, odborníka v dané oblasti! Vlastní lektor Vám ušetří finanční prostředky. Kurz je určen zaměstnancům, kteří se při své odbornosti dostávají do rolí lektorů, školitelů, trenérů. Kurz vychází z potřeb těch organizací, které se snaží vychovat si své vlastní lektory, aby poté školili další zaměstnance. Kurz je zaměřený na znalosti a dovednosti, které by měl ovládat každý lektor. Výhodou vlastního lektora je jeho orientace v dané problematice, znalost úzkých míst, znalost prostředí a lidí. VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ RÉTORICKÝ TRÉNINK 12. března / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz tréninku rétoriky je určen všem, kdo často předstupují před lidi a chtějí vylepšit svůj projev. Seminář je veden především prakticky a interaktivně, účastníci si zkoušejí předstupovat před posluchače, vylepšovat řečový projev a pracovat s improvizací. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 600,- ÚPRAVA DOKUMENTŮ PODLE NORMY ČSN března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen asistentkám (asistentům) malých i středních organizací, nebo administrativním pracovníkům, kteří se zabývají tvorbou a úpravou písemností. Cílem kurzu je získat nové dovednosti a informace ke tvorbě textu a osvěžit si nejen pravidla českého pravopisu. 18

19 2. LABORATOŘE ISO 15189, ISO/IEC JAK USPĚT PŘI EXTERNÍM AUDITU SYSTÉMU MANAGEMENTU - KURZ PRO AUDITOVANÉ 26. března / Praha 4, Antala Staška 34 Auditoři jsou lidé, kteří se neustále zdokonalují ve svých dovednostech, pořád se někde školí a trénují. Mají svoje kurzy auditorů, kterých se periodicky zúčastňují. Ale co my, kteří jim máme čelit při auditech v roli auditovaných? Jak máme správně reagovat na všetečné otázky auditorů? Jak se nezamotat do odpovědí a vyhnout se zbytečným odchylkám? Jak obstát v konfrontaci se zkušeným auditorem, který si o sobě myslí, že je nejinteligentnější bytostí, jaká kdy chodila po této planetě, zkrátka že je vrcholem evoluce? Připravili jsme pro Vás auditované kurz, na kterém se dozvíte, jak obstát se ctí při externím auditu. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře a pro ostatní vedoucí pracovníky. Obsahem kurzu je procvičování prezentačních dovedností, jejich teoretické vymezení a praktický nácvik. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 19

20 Kontrolní laboratoře SÚKL 3. KONTROLNÍ LABORATOŘE SÚKL INTERNÍ AUDITY V KONTROLNÍ LABORATOŘI V REŽIMU SVP (GMP) PERIODICKÉ ŠKOLENÍ PRO STAVAJÍCÍ AUDITORY (NE PRO ZAČÍNAJÍCÍ) 7. května / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora v kontrolní laboratoři pracující dle Správné výrobní praxe (SVP / GMP), kteří audity již provádějí, znají normu ČSN EN ISO Směrnice pro auditování systémů managementu, jednotlivé kapitoly VYR 32. V tomto kurzu se seznámíte podrobněji s pokyny VYR 34 Procesy sterilizace teplem a VYR 36 Čisté prostory. Kurz bude převážně praktický, tréning auditorských schopností na modelových příkladech a sdílení zkušeností z auditorské praxe. INTERNÍ AUDITY V KONTROLNÍ LABORATOŘI V REŽIMU SVP/GMP PRO ZAČÍNAJÍCÍ AUDITORY února / Praha 4, Antala Staška října / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora nebo manažera kvality v kontrolní laboratoři pracující dle Správné výrobní praxe (SVP / GMP), kteří jsou ZAČÁTEČNÍKY v auditování. Základem je výklad požadavků předpisu VYR 32, VYR 34, VYR 36. Cílem je informování o principech a zásadách auditování v SVP a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- JAK PRACOVAT S LÉKOPISY, JAK VYHLEDÁVAT V LÉKOPISECH (WORKSHOP) 3. října / Praha 4, Antala Staška 34 Tento workshop je určen pracovníkům kontrolních laboratoří pracujících v souladu s pravidly SVP. Cílem je seznámení s nejčastěji používanými lékopisy Český, Evropský a US. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 1 500,- 20

21 3. KONTROLNÍ LABORATOŘE SÚKL KVALIFIKACE A VALIDACE V REŽIMU SVP (GMP) 30. května / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům QA a QC a pracovníkům, kteří v kontrolní laboratoři provádějí kvalifikace a validace (prostor, zařízení, procesů a metod) v režimu SVP, které se řídí pokynem VYR 32 doplněk 15 Kvalifikace a validace. Sdílení zkušeností. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. MANAŽER KVALITY KONTROLNÍ LABORATOŘE SVP/GMP 31. března 3. dubna / Praha 4, Antala Staška prosince / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera kvality kontrolní laboratoře v režimu Správné Výrobní Praxe (SVP / GMP) - ZAČÁTEČNÍKY. Obsahem kurzu jsou základní znalosti a dovednosti manažera kvality SVP doplněné o praktický nácvik. Krátký přehled předpisů, které je třeba v kontrolní laboratoři zohlednit při tvorbě a udržování systému managementu. Součástí kurzu jsou praktické příklady a práce ve skupinách, i krátký přehled předpisů, které je třeba v kontrolní laboratoři zohlednit při tvorbě a udržování systému managementu. Kurz je ukončen závěrečným ověřením znalostí. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 9 000,- MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ V REŽIMU SVP (GMP) 12. června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům kontrolní laboratoře pracujícím v souladu s pokyny Správné výrobní praxe na pozicích QA a QC a pracovníkům, kteří v mikrobiologické laboratoři analýzy provádějí. Základem je výklad požadavků předpisů VYR 32 Pokyny pro Správnou výrobní praxi, VYR 34 Procesy sterilizace teplem a VYR 36 Čisté prostory. Sdílení zkušeností. 21

22 3. KONTROLNÍ LABORATOŘE SÚKL ŠETŘENÍ VÝSLEDKŮ MIMO SPECIFIKACI (OOS) A ODCHYLEK V KONTROLNÍ LABORATOŘI SVP 25. června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům kontrolní laboratoře pracujícím v souladu s pokyny Správné výrobní praxe na pozicích QA a QC a pracovníkům, kteří schvalují výsledky analýz, které jsou pak reportovány zákazníkovi. Cílem kurzu je seznámení s procesy šetření laboratorních odchylek a výsledků mimo specifikaci. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. ZÁKAZNICKÝ AUDIT SVP (GMP) září / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům na pozici auditora nebo manažera kvality v kontrolní laboratoři pracujících dle Správné výrobní praxe (SVP / GMP), kteří jsou zodpovědní za provádění auditů externě zajišťovaných činností, a znají základní principy auditování (ISO 19011, ISO 9000). Základem je výklad požadavků předpisu VYR 32 se zaměřením na kapitolu 7 Externě zajišťované činnosti. Cílem je informování o principech a zásadách provádění externích auditů v režimu SVP a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 22

23 4. METROLOGIE Metrologie METROLOG V ORGANIZACI ledna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT února / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen metrologům organizací, podnikovým metrologům, správcům měřidel a ostatním pracovníkům působícím v oblasti metrologie. Kurz je ukončen Osvědčením o účasti, pokud účastník úspěšně absolvuje písemnou závěrečnou zkoušku v rozsahu 2 hodin, bude mu vydán Certifikát Metrolog organizace. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. - 6 PRACOVNÍCI PRO SAMOSTATNOU ČINNOST, 7 PRACOVNÍCI PRO ŘÍZENÍ ČINNOSTI 18. června / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo pracují na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem. Dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 200,- 23

24 5. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Projektový management PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO ZAČÁTEČNÍKY 7. března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pro manažery, vedoucí či členy projektových týmů, podnikatele, kteří mají nápady a chtějí je realizovat. Cílem kurzu je seznámení se základními principy, postupy a pravidly projektového managementu. Účastníci kurzu získají jasnou představu o logice projektového řízení a její aplikovatelnosti na různé, nejen pracovní, ale také životní situace. Naučí se, jak naplánovat a následně realizovat projekt, jak vybírat členy projektového týmu, jak vést schůzky týmu a motivovat jednotlivé členy. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 600,- MANAGEMENT RIZIK 24. února / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen top manažerům, projektovým manažerům, vedoucím pracovníkům a auditorům, jejichž úloha spočívá mimo jiné i v řízení rizik, které patří k neodmyslitelné oblasti zodpovědného řízení podniku. Obsah semináře pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik v nejdůležitějších oblastech řízení podniku. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, identifikací a zabezpečování možných rizik. Získáte komplexní a systematické znalosti z oblasti risk managementu. Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. 24

25 5. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře a pro ostatní vedoucí pracovníky. Obsahem kurzu je procvičování prezentačních dovedností, jejich teoretické vymezení a praktický nácvik. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800, 25

26 6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ISO 14001) Životní prostředí (ISO 14001) ÚVOD DO EMS DLE ISO února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pro pracovníky organizací, kteří odpovídají za zavedení a udržování systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO Součástí kurzu je výklad jednotlivých požadavků normy a stručný přehled legislativy z oblasti životního prostředí. INTERNÍ AUDITOR EMS (ISO 14001) února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů EMS. Cílem je poskytnout praktický návod na provádění interních auditů, včetně základního přehledu právních předpisů v oblasti životního prostředí. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu. Na tento kurz časově navazuje Interní auditor kvality (ISO 9001) a Interní auditor BOZP (OHSAS 18001). Kurzy lze absolvovat současně a získat znalosti Interního auditora integrovaného systému. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 26

27 6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ISO 14001) EKOLOG / MANAŽER EMS termín konání března 19. května 11. června března, března / Brno Žabovřesky, Kroftova května, června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO Představení problematiky podnikové ekologie. Seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí. Program a časový harmonogram jednotlivých modulů je uveden na Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: ,- PŘEDSTAVITEL VEDENÍ PRO EMS března / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění environmentálního systému dle ISO Kurz poskytne ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví atd.). Součástí kurzu jsou praktická cvičení, workshopy. Program a časový harmonogram kurzu je uveden na Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 9 000,- 27

28 6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ISO 14001) PRÁVNÍ PŘEDPISY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ledna / Praha 4, Antala Staška března / Brno Žabovřesky, Kroftova června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí. Kurz je určen pracovníkům podniků, kteří zajišťují plánování či budou provádět systém EMS. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 9 000,- NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY 23. ledna / Praha 4, Antala Staška března / Brno Žabovřesky, Kroftova června / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář podrobně rozebírá aktuální požadavky právních předpisů České republiky a EU v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky (směsi). Součástí semináře je i výklad a komentář k aktuální evropské chemické legislativě REACH a GHS. Tento seminář navazuje na seminář Klasifikace chemických látek a směsí. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 3 100,- ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 22. ledna / Praha 4, Antala Staška března / Brno Žabovřesky, Kroftova června / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pracovníkům firem, kteří jsou nebo budou pověřeni vedením odpadového hospodářství ve firmě. Cílem semináře je seznámit účastníky se základními požadavky legislativy ČR v odpadovém hospodářství, jež jsou nezbytné pro úspěšný výkon funkce pracovníka, pověřeného vedením odpadového hospodářství. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 3 100,- 28

29 6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ISO 14001) OCHRANA OVZDUŠÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 24. ledna / Praha 4, Antala Staška března / Brno Žabovřesky, Kroftova června / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a pracovníkům odpovědným za vodní hospodářství a ochranu vod. Získání informaci o platných předpisech a povinnostech v ochraně ovzduší a vodním hospodářství. Nedílnou součásti jsou praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 3 100,- INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 19011:2012 PERIODICKÉ ŠKOLENÍ 28. dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Školení je určeno interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu například dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, apod. V rámci periodického školení účastníci procvičují postup a metody auditování. Součástí školení jsou i základy komunikačních dovedností v průběhu auditu, praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti potřebné k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu a záznamy z auditu. Po absolvování školení účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. 29

30 7. BOZP (OHSAS 18001) BOZP (OHSAS 18001) ÚVOD DO SYSTÉMU BOZP DLE OHSAS února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pro pracovníky, kteří odpovídají za zavedení a udržování systému dle OHSAS Součástí semináře je výklad jednotlivých požadavků normy OHSAS a praktické příklady. MANAŽER BOZP (OHSAS 18001) ledna / Brno Žabovřesky, Kroftova června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS Kurz poskytne ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, environmentu, atd.). Součástí kurzu jsou praktická cvičení a workshopy. Pro zájemce je kurz zakončen písemnou závěrečnou zkouškou znalostí v rozsahu 2 hodin. Na základě úspěšné zkoušky je vystaven Certifikát. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 6 800,- VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. - 6 PRACOVNÍCI PRO SAMOSTATNOU ČINNOST, 7 PRACOVNÍCI PRO ŘÍZENÍ ČINNOSTI 18. června / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo pracují na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem. Dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 200,- 30

31 7. BOZP (OHSAS 18001) INTERNÍ AUDITOR BOZP (OHSAS 18001) února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro pracovníky, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik). Součástí kurzu je také seznámení s právními předpisy BOZP. Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků OHSAS do stávajících systémů managementu řízení. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- KOORDINÁTOR BOZP PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pracovníkům, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání funkce koordinátora BOZP na staveništi a všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si rozšířit a aktualizovat své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Účastníci budou mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže. Tento kurz slouží jako přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 490,- ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA V PREVENCI RIZIK dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen manažerům, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, bezpečnostním technikům a auditorům, zástupcům pracovníků a všem, kteří mají zájem prakticky se seznámit s metodami a formami plánování a řízení systému BOZP a zájemcům, kteří se chtějí připravit ke zkoušce odborné způsobilosti v této oblasti a všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si rozšířit a aktualizovat své znalosti. Tento kurz slouží jako přípravný kurz ke zkoušce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 490,- 31

32 7. BOZP (OHSAS 18001) INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 19011:2012 PERIODICKÉ ŠKOLENÍ 28. dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Školení je určeno interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu například dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, apod. V rámci periodického školení účastníci procvičují postup a metody auditování. Součástí školení jsou i základy komunikačních dovedností v průběhu auditu, praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti potřebné k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu a záznamy z auditu. Po absolvování školení účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. 32

33 8. INTEGROVANÝ SYSTÉM Integrovaný systém AUDITOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU (ISO 9001 A ISO 14001) února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů systému managementu kvality a environmentu. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 6 800,- AUDITOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU (ISO A OHSAS 18001) února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů a EMS. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu. Dále pracovníkům, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik). Součástí kurzu je také seznámení s právními předpisy BOZP. Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků OHSAS do stávajících systémů managementu řízení. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 6 800,- 33

34 8. INTEGROVANÝ SYSTÉM AUDITOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU (ISO 9001, ISO A OHSAS 18001) února / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška června / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů systému managementu kvality, environmentu a BOZP. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu. Dále pracovníkům, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik). Součástí kurzu je také seznámení s právními předpisy BOZP. Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků OHSAS do stávajících systémů managementu řízení. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 8 600,- JAK USPĚT PŘI EXTERNÍM AUDITU SYSTÉMU MANAGEMENTU - KURZ PRO AUDITOVANÉ 26. března / Praha 4, Antala Staška 34 Auditoři jsou lidé, kteří se neustále zdokonalují ve svých dovednostech, pořád se někde školí a trénují. Mají svoje kurzy auditorů, kterých se periodicky zúčastňují. Ale co my, kteří jim máme čelit při auditech v roli auditovaných? Jak máme správně reagovat na všetečné otázky auditorů? Jak se nezamotat do odpovědí a vyhnout se zbytečným odchylkám? Jak obstát v konfrontaci se zkušeným auditorem, který si o sobě myslí, že je nejinteligentnější bytostí, jaká kdy chodila po této planetě, zkrátka že je vrcholem evoluce? Připravili jsme pro Vás auditované kurz, na kterém se dozvíte, jak obstát se ctí při externím auditu. 34

35 8. INTEGROVANÝ SYSTÉM VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. - 6 PRACOVNÍCI PRO SAMOSTATNOU ČINNOST, 7 PRACOVNÍCI PRO ŘÍZENÍ ČINNOSTI 18. června / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Vyhláška č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo pracují na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem. Dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 200,- INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 19011:2012 PERIODICKÉ ŠKOLENÍ 28. dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Školení je určeno interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu například dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, apod. V rámci periodického školení účastníci procvičují postup a metody auditování. Součástí školení jsou i základy komunikačních dovedností v průběhu auditu, praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti potřebné k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu a záznamy z auditu. Po absolvování školení účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. 35

36 9. ISO/TS ISO/TS MANAGEMENT RIZIK 24. února / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen top manažerům, projektovým manažerům, vedoucím pracovníkům a auditorům, jejichž úloha spočívá mimo jiné i v řízení rizik, které patří k neodmyslitelné oblasti zodpovědného řízení podniku. Obsah semináře pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik v nejdůležitějších oblastech řízení podniku. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, identifikací a zabezpečování možných rizik. Získáte komplexní a systematické znalosti z oblasti risk managementu. Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. FMEA PRAKTICKÝ NÁCVIK A PŘÍKLADY POUŽITÍ dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pracovníkům, kteří se podílejí na zlepšování kvality procesů, výrobků a služeb, jako jsou vedoucí a techničtí pracovníci, konstruktéři, pracovníci útvarů zabezpečování kvality, výroby a služeb. Součástí kurzu jsou workshopy, při kterých se budou probírat týmová řešení jednotlivých kroků. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- VIZUÁLNÍ MANAGEMENT A METODA 5S 5. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen manažerům, vedoucím podnikových útvarů a průmyslovým inženýrům, kteří se seznámí s metodou 5S, jejími jednotlivými kroky a praktickým postupem realizace. Metoda 5S je vhodnou metodou, kde je možné plně použít metody vizuálního managementu a také je startovním můstkem pro všechny ostatní metody průmyslového inženýrství. 36

37 9. ISO/TS INTERNÍ AUDITOR ISO/TS PERIODICKÉ ŠKOLENÍ dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen interním a externím auditorům (absolventům kurzů Interní auditor ISO/TS 16949), kteří se chtějí zdokonalit a získat další informace a zkušenosti z auditování. Cílem je seznámení s posledním stavem norem a předpisů, které souvisejí s interními audity v automobilovém průmyslu a novými poznatky z auditování. Seminář není určen začínajícím auditorům ISO/TS 16949, pro tyto zájemce je určen kurz Interní auditor ISO/TS v rozsahu 3 dnů. INTERNÍ AUDITOR ISO/TS března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pracovníkům automobilového průmyslu, zejména interním auditorům a manažerům kvality. Účastníci získají znalosti základních požadavků normy ISO/TS Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Metoda výuky systému interních auditů je formou výkladu, případových studií a testů znalostí. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 7 400,- NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ 8 KROKŮ V TEORII A PRAXI 6. června / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen manažerům kvality, technikům kvality, interním auditorům a ostatním zájemcům o znalost 8 krokového postup realizace nápravných opatření. Účastník získá přehled o požadavcích na nápravu vad a realizaci nápravných opatření v kontextu s požadavky normy ISO 9001 a ISO/TS 16949, zkušenosti v metodách analýzy problému, přehled o postupech pro analýzu příčiny vad, znalosti pro stanovení nápravných opatření a preventivních opatření. Seminář je zaměřený na podrobný výklad požadavků a metodiky 8D a je zaměřen na praktické cvičení na pochopení metodiky 8D. 37

38 9. ISO/TS ISO/TS NADSTAVBOVÝ KURZ I dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen manažerům kvality, technikům kvality, interním auditorům a ostatním zájemcům, kteří si chtějí doplnit své znalosti procesů a metodik uvolňování dílů, řízení projektů, analýzu příčin vad a jejich důsledků a řešení problémů v 8 krocích. Na tento kurz navazuje ISO/TS nadstavbový kurz II. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- ISO/TS NADSTAVBOVÝ KURZ II května / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen manažerům kvality, technikům kvality, interním auditorům a ostatním zájemcům, kteří si chtějí doplnit své znalosti procesů a metodik Kaizen, Knaban, metoda 5S a Poka-yoke. Tomuto kurzu předchází ISO/TS nadstavbový kurz I. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- ÚVOD DO SYSTÉMU KVALITY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU DLE ISO/TS března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen pracovníkům, kteří se potřebují seznámit se základními požadavky normy ISO/TS bez hlubších znalostí. Obsahem je základní přehled normy ISO/TS Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. 38

39 10. ISMS (ISO/IEC 27001) ISMS (ISO/IEC 27001) ISMS LEAD AUDITOR ledna / Praha 4, Antala Staška března / Bratislava dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz nabízíme ve spolupráci s certifikační společností ISOQAR CZ s.r.o. Kurz je určen pro bezpečnostní IT manažery, konzultanty, auditory a všem, kteří se chtějí věnovat profesionálnímu auditu na trhu. Kurz vysvětluje principy a praxi vedení nezávislých auditů, etiku a povinnosti auditora. Vede účastníky skrze celý proces auditu od přípravy programu auditu až po reporting výsledku auditu. Účastníci se stanou profesionálním expertem s právem řídit certifikační audit, vytvořit plán a program auditu. Dále prezentovat nálezy auditu a to včetně závěrečné zprávy z auditu a kontroly náležitostí na certifikátu, připravit plán recertifikačních auditů, kontrolu splnění neshod a další. Až k vydání certifikátu ISO/IEC Po složení závěrečné zkoušky účastníci získají certifikát ISO Lead Auditor se zaměřením na certifikaci systémů ISMS (Information Security Management System) dle normy ISO Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: ,- SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ DLE ISO března / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pro vedoucí pracovníky odpovědné za systém řízení bezpečnosti informací (ISMS - Information Security Management System) dle normy ISO/IEC v organizaci; a dále pro bezpečnostní IT manažery, konzultanty, auditory. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 900,- VEDOUCÍ AUDITOR ISMS DLE ISO/IEC 27001:2013 DOŠKOLENÍ března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen vedoucím auditorům certifikačních orgánů, kteří musí absolvovat doškolení ISO/IEC 27001:2013 jako součást své kvalifikace. Dále je kurz vhodný pro interní auditory (v rámci doškolení), bezpečnostní IT manažery a konzultanty v oblasti bezpečnosti informací. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 39

40 10. ISMS (ISO/IEC 27001) INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 19011:2012 PERIODICKÉ ŠKOLENÍ 28. dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Školení je určeno interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu například dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, apod. V rámci periodického školení účastníci procvičují postup a metody auditování. Součástí školení jsou i základy komunikačních dovedností v průběhu auditu, praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti potřebné k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu a záznamy z auditu. Po absolvování školení účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. 40

41 11. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Zdravotnické prostředky MANAGEMENT RIZIK 24. února / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen top manažerům, projektovým manažerům, vedoucím pracovníkům a auditorům, jejichž úloha spočívá mimo jiné i v řízení rizik, které patří k neodmyslitelné oblasti zodpovědného řízení podniku. Obsah semináře pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik v nejdůležitějších oblastech řízení podniku. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, identifikací a zabezpečování možných rizik. Získáte komplexní a systematické znalosti z oblasti risk managementu. Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. FMEA PRAKTICKÝ NÁCVIK A PŘÍKLADY POUŽITÍ dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pracovníkům, kteří se podílejí na zlepšování kvality procesů, výrobků a služeb, jako jsou vedoucí a techničtí pracovníci, konstruktéři, pracovníci útvarů zabezpečování kvality, výroby a služeb. Součástí kurzu jsou workshopy, při kterých se budou probírat týmová řešení jednotlivých kroků. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 41

42 11. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY INTERNÍ AUDITOR DLE ISO května / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen především pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za udržování a zlepšování systému managementu kvality v organizaci, která vyrábí a dodává na trh zdravotnické prostředky. Základem je výklad požadavků normy ISO z pohledu interního auditora a ISO Směrnice pro auditování systémů managementu. Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 42

43 12. POTRAVINÁŘSTVÍ (HACCP) Potravinářství (HACCP) MANAŽER A INTERNÍ AUDITOR HACCP 6 7. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je zaměřen zejména na znalosti právních předpisů v potravinářském průmyslu, a postupů auditování. Součástí kurzu jsou praktické ukázky auditování a fotodokumentace. Cílem kurzu je výcvik pracovníků, kteří provádějí interní audit HACCP. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 200,- ZDRAVÍ NA TALÍŘI KURZ ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ 25. dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Změnou jídelníčku ke zdravému životnímu stylu. Rádi byste změnili svůj životní styl k lepšímu, ale nemůžete se vyznat ve všech zaručených návodech, dietách a doporučeních od výživových poradců? Chtěli byste si umět sami sestavit správný jídelníček a cvičební plán na míru? Potřebujete impuls, který by podpořil Vaše odhodlání zhubnout a cítit se lépe? Nevíte jak začít? Pak je tento kurz určen právě Vám! Zahájení: 9:00 hod. Cena s DPH: 1 400,- INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMŮ MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 19011:2012 PERIODICKÉ ŠKOLENÍ 28. dubna / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Školení je určeno interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu například dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, apod. V rámci periodického školení účastníci procvičují postup a metody auditování. Součástí školení jsou i základy komunikačních dovedností v průběhu auditu, praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti potřebné k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu a záznamy z auditu. Po absolvování školení účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. 43

44 13. SOFT DOVEDNOSTI Soft dovednosti PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO ZAČÁTEČNÍKY 7. března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Kurz je určen pro manažery, vedoucí či členy projektových týmů, podnikatele, kteří mají nápady a chtějí je realizovat. Cílem kurzu je seznámení se základními principy, postupy a pravidly projektového managementu. Účastníci kurzu získají jasnou představu o logice projektového řízení a její aplikovatelnosti na různé, nejen pracovní, ale také životní situace. Naučí se, jak naplánovat a následně realizovat projekt, jak vybírat členy projektového týmu, jak vést schůzky týmu a motivovat jednotlivé členy. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 600,- KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 6. března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen zájemcům o procvičení komunikačních dovedností. Účastníci se dozvědí o různých typech komunikačních transakcí, naučí se zásady aktivního naslouchání a především si vyzkouší praktický nácvik efektivní komunikace mezi sebou navzájem. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 14. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen lektorům, vedoucím pracovníkům a ostatním zájemcům o praktický nácvik prezentačních dovedností. Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. 44

45 13. SOFT DOVEDNOSTI BUDOVÁNÍ TÝMU A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 25. února / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určený vedoucím pracovníkům, manažerům, týmlídrům, ale i pracovníkům, jež jsou součástí týmu a chtějí získat informace pro efektivní fungování pracovního týmu. Kurz Vám přinese poznatky o tom, jak sestavit tým a jak ho správně vést. ASERTIVNĚ NA PRACOVIŠTI 8. dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen manažerům kvality, lektorům, vedoucím pracovníkům a všem ostatním, kteří mají zájem o praktický nácvik asertivního jednání v pracovních a osobních vztazích, a těm kteří chtějí nahlédnout do zákulisí asertivních technik. Kurz je veden jako "zážitkový" - praktická cvičení, testy, příklady, inspirace, hraní rolí. LEADERSHIP VEDENÍ LIDÍ 15. ledna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen začínajícím teamleadrům, ale i dlouholetým manažerům, kteří si pokládají otázku Umím vést lidi? Jsem dobrý lídr? Nebo mě lidi následují jen proto, že musí? Seminář se zabývá metodami ovlivňování druhých lidí, podstatou pravého lídrovství, efektivní komunikací a delegováním. Celý seminář je vedený interaktivní formou se zapojením účastníků. 45

46 13. SOFT DOVEDNOSTI TIME MANAGEMENT EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU 13. května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář poskytuje informace pro zvládání základních kroků při organizaci svého pracovního a osobního času. Naučíme Vás efektivně plánovat pracovní úkoly, tak abyste se nestali otroky svých pracovních povinností. INTERNÍ LEKTOR 24. dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Nač si zvát drahé externí specialisty? Využijte vlastní potenciál a vyškolte si ve firmě svého lektora, odborníka v dané oblasti! Vlastní lektor Vám ušetří finanční prostředky. Kurz je určen zaměstnancům, kteří se při své odbornosti dostávají do rolí lektorů, školitelů, trenérů. Kurz vychází z potřeb těch organizací, které se snaží vychovat si své vlastní lektory, aby poté školili další zaměstnance. Kurz je zaměřený na znalosti a dovednosti, které by měl ovládat každý lektor. Výhodou vlastního lektora je jeho orientace v dané problematice, znalost úzkých míst, znalost prostředí a lidí. ASISTENTKA VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA 19. března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Staňte se nepostradatelnou(ným) pro Vaši organizaci! Seminář je určen asistentkám (asistentům) manažerů malých i středních firem, které chtějí zlepšit dovednosti potřebné pro výkon své práce. Asistentka se zdravým sebevědomím, příjemná, komunikativní, organizačně zdatná tak to jste Vy! Kromě zásad telefonické komunikace, jednání s lidmi a pohotové argumentace, se naučíte efektivně plánovat čas a osvojíte si etiketu v zaměstnání. Seminář je vedený interaktivní formou se zapojením účastníků. Získáte nové dovednosti a informace, porovnáte své zkušenosti a znalosti s kolegy v oboru, získáte zpětnou vazbu na své vystupování a jednání s lidmi. 46

47 13. SOFT DOVEDNOSTI VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ RÉTORICKÝ TRÉNINK 12. března / Brno Žabovřesky, Kroftova března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz tréninku rétoriky je určen všem, kdo často předstupují před lidi a chtějí vylepšit svůj projev. Seminář je veden především prakticky a interaktivně, účastníci si zkoušejí předstupovat před posluchače, vylepšovat řečový projev a pracovat s improvizací. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 600,- ÚPRAVA DOKUMENTŮ PODLE NORMY ČSN března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen asistentkám (asistentům) malých i středních organizací, nebo administrativním pracovníkům, kteří se zabývají tvorbou a úpravou písemností. Cílem kurzu je získat nové dovednosti a informace ke tvorbě textu a osvěžit si nejen pravidla českého pravopisu. LEKTOR(KA) ODBORNÝCH KURZŮ ledna / Žďár nad Sázavou Hotel FIT února / Praha 4, Antala Staška 34 Jste odborníkem v určité oblasti? Chtěl(a) byste své vědomosti umět předávat dál? Cítíte, že se potřebujete zlepšit v oblastech, které by měl lektor ovládat? Pak je tento kurz určený právě Vám! Kurz je vedený prakticky s maximální mírou zapojení účastníků. Kurz je určen všem, kteří se při své odbornosti dostávají do rolí lektorů, školitelů, trenérů. Kromě začínajících i pokročilých lektorů je vhodný také pro metodiky výuky a pracovníky rozvoje lidských zdrojů. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 47

48 13. SOFT DOVEDNOSTI PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA ZÁKLADNÍ PILÍŘ ÚSPĚŠNÉ FIRMY března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Staňte se nepostradatelnou(ným) pro Vaši organizaci! Seminář je určen asistentkám (asistentům) manažerů malých i středních firem, které chtějí zlepšit dovednosti potřebné pro výkon své práce. Asistentka se zdravým sebevědomím, příjemná, komunikativní, organizačně zdatná tak to jste Vy! Kromě zásad telefonické komunikace, jednání s lidmi a pohotové argumentace, se naučíte efektivně plánovat čas, poradíte si s dokumenty a osvojíte si etiketu v zaměstnání. Seminář je vedený interaktivní formou se zapojením účastníků. Získáte nové dovednosti a informace, porovnáte své zkušenosti a znalosti s kolegy v oboru, získáte zpětnou vazbu na své vystupování a jednání s lidmi. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY března / Praha 4, Antala Staška 34 Kurz je určen pro vedoucí zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře a pro ostatní vedoucí pracovníky. Obsahem kurzu je procvičování prezentačních dovedností, jejich teoretické vymezení a praktický nácvik. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- ZDRAVÍ NA TALÍŘI KURZ ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ 25. dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Změnou jídelníčku ke zdravému životnímu stylu. Rádi byste změnili svůj životní styl k lepšímu, ale nemůžete se vyznat ve všech zaručených návodech, dietách a doporučeních od výživových poradců? Chtěli byste si umět sami sestavit správný jídelníček a cvičební plán na míru? Potřebujete impuls, který by podpořil Vaše odhodlání zhubnout a cítit se lépe? Nevíte jak začít? Pak je tento kurz určen právě Vám! Zahájení: 9:00 hod. Cena s DPH: 1 400,- 48

49 14. POČÍTAČOVÉ KURZY Počítačové kurzy ELEKTORNICKÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTACE V TEORII A PRAXI PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 17. února / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Cílem semináře je účastníkům srozumitelně vysvětlit zásady elektronického řízení dokumentace v teorii a praxi pro systémy managementu kvality. Seminář je vhodný zvláště pro účastníky, kteří odpovídají za řízení dokumentů nebo chtějí zvýšit jeho efektivitu. SPRÁVCE DOKUMENTACE II. ÚPRAVA DOKUMENTŮ VE WORDU 24. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen pro správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře, kteří již zvládli řízení dokumentů v papírové podobě. V kurzu se naučíte pracovat v programu Word - formátování dokumentu, styl dokumentu, tak aby byla Vaše dokumentace formálně v pořádku. Účast na tomto semináři není podmíněna předchozí účastí na kurzu Správce dokumentace I. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 700,- 49

50 15. ADMINISTRATIVA Administrativa SPRÁVCE DOKUMENTACE I. 26. února / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen pro správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře v návaznosti na požadavky norem ISO 9001, ISO/IEC a ISO Účast na tomto semináři bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 700,- ELEKTORNICKÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTACE V TEORII A PRAXI PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY 17. února / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Cílem semináře je účastníkům srozumitelně vysvětlit zásady elektronického řízení dokumentace v teorii a praxi pro systémy managementu kvality. Seminář je vhodný zvláště pro účastníky, kteří odpovídají za řízení dokumentů nebo chtějí zvýšit jeho efektivitu. ÚPRAVA DOKUMENTŮ PODLE NORMY ČSN března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář je určen asistentkám (asistentům) malých i středních organizací, nebo administrativním pracovníkům, kteří se zabývají tvorbou a úpravou písemností. Cílem kurzu je získat nové dovednosti a informace ke tvorbě textu a osvěžit si nejen pravidla českého pravopisu. 50

51 15. ADMINISTRATIVA ASISTENTKA VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA 19. března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Staňte se nepostradatelnou(ným) pro Vaši organizaci! Seminář je určen asistentkám (asistentům) manažerů malých i středních firem, které chtějí zlepšit dovednosti potřebné pro výkon své práce. Asistentka se zdravým sebevědomím, příjemná, komunikativní, organizačně zdatná tak to jste Vy! Kromě zásad telefonické komunikace, jednání s lidmi a pohotové argumentace, se naučíte efektivně plánovat čas a osvojíte si etiketu v zaměstnání. Seminář je vedený interaktivní formou se zapojením účastníků. Získáte nové dovednosti a informace, porovnáte své zkušenosti a znalosti s kolegy v oboru, získáte zpětnou vazbu na své vystupování a jednání s lidmi. TIME MANAGEMENT EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU 13. května / Praha 4, Antala Staška 34 Seminář poskytuje informace pro zvládání základních kroků při organizaci svého pracovního a osobního času. Naučíme Vás efektivně plánovat pracovní úkoly, tak abyste se nestali otroky svých pracovních povinností. PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA ZÁKLADNÍ PILÍŘ ÚSPĚŠNÉ FIRMY března / Brno Žabovřesky, Kroftova dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Staňte se nepostradatelnou(ným) pro Vaši organizaci! Seminář je určen asistentkám (asistentům) manažerů malých i středních firem, které chtějí zlepšit dovednosti potřebné pro výkon své práce. Asistentka se zdravým sebevědomím, příjemná, komunikativní, organizačně zdatná tak to jste Vy! Kromě zásad telefonické komunikace, jednání s lidmi a pohotové argumentace, se naučíte efektivně plánovat čas, poradíte si s dokumenty a osvojíte si etiketu v zaměstnání. Seminář je vedený interaktivní formou se zapojením účastníků. Získáte nové dovednosti a informace, porovnáte své zkušenosti a znalosti s kolegy v oboru, získáte zpětnou vazbu na své vystupování a jednání s lidmi. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 4 800,- 51

52 15. ADMINISTRATIVA SPRÁVCE DOKUMENTACE II. ÚPRAVA DOKUMENTŮ VE WORDU 24. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Seminář je určen pro správce řízených dokumentů organizace, zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře, kteří již zvládli řízení dokumentů v papírové podobě. V kurzu se naučíte pracovat v programu Word - formátování dokumentu, styl dokumentu, tak aby byla Vaše dokumentace formálně v pořádku. Účast na tomto semináři není podmíněna předchozí účastí na kurzu Správce dokumentace I. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 2 700,- 52

53 16. REKVALIFIKAČNÍ KURZY Rekvalifikační kurzy PODNIKOVÝ EKOLOG REKVALIFIKAČNÍ KURZ V ROZSAHU 120 HODIN 24. února 19. března / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Akreditovaný rekvalifikační kurz v délce 120 hod., číslo jednací: MSMT-6849/13-212/210 Kurz Vás připraví pro práci podnikového ekologa, naučí Vás pracovat s požadavky normy ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu a právních předpisů České republiky. Součástí kurzu je vykonání závěrečného testu. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: ,- PERSONALISTA 31. března 30. května / Praha 4, Antala Staška 34 Akreditovaný rekvalifikační kurz Personalista je akreditován dle standardů národní soustavy kvalifikací. Absolvent kurzu: dosáhne odborné certifikace v oblasti personalistiky s celostátní platností je schopen zahájit samostatnou činnost v oblasti personalistiky/managementu HR podpoří stabilitu a růst své profesní kariéry má možnost širšího osobního uplatnění a zvyšuje svou atraktivitu na trhu práce Ukončení kurzu: závěrečná zkouška u autorizované osoby, písemný test + ústní zkouška Cena kurzu je včetně zkoušky. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: ,- 53

54 16. REKVALIFIKAČNÍ KURZY LEKTOR 21. března 12. května / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Akreditovaný kurz v délce 101 hodin je určený pro všechny, kdo pracují jako lektoři (externí nebo interní) a rádi by si prohloubili a upevnili znalosti potřebné pro lektorskou práci. Dále je určený pro zájemce, kteří dosud jako lektoři nepracují a chtějí se v této oblasti vzdělat a mít potřebné vzdělání pro výkon práce lektora. Absolvent kurzu umí na základě získaných znalostí a dovedností lektorsky vést vlastní výukovou jednotku. Kurz je zakončený závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: ,- ORGANIZAČNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK 27. května 27. června / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Akreditovaný rekvalifikační kurz v délce 101 hod. Kurz Vás připraví pro práci organizačního pracovníka, naučí Vás práci s dokumenty a další technické dovednosti. Jste-li uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce, zažádejte si na svém ÚP o proplacení kurzu. Součástí kurzu je vykonání závěrečného testu. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s celostátní platností. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 6 100,- 54

55 17. KURZY PRO OSOBNÍ ROZVOJ Kurzy pro osobní rozvoj JAK SI ZAŘÍDIT INTERIÉR 15. února / Praha 4, Antala Staška března / Praha 4, Antala Staška března / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT 26. dubna / Praha 4, Antala Staška 34 Chystáte se zařizovat byt? Zajímá Vás problematika bytových interiérů? Tak právě pro Vás je tento kurz určen. Společně se zaměříme na základní pravidla dispozice bytu, jeho ergonomii, barvy a materiály. Vše si navíc prakticky vyzkoušíte na několika cvičeních. Kurz je zaměřen na základy navrhování interiéru a k jeho absolvování nejsou zapotřebí žádné speciální znalosti. Lektoři jsou studenty posledního ročníku Fakulty architektury, kteří mají za sebou několik realizací interiérů a stáž v zahraničí. Zahájení: 9:00 hod. Cena bez DPH: 1 400,- ZDRAVÍ NA TALÍŘI KURZ ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ 25. dubna / Brno Žabovřesky, Kroftova 90 Změnou jídelníčku ke zdravému životnímu stylu. Rádi byste změnili svůj životní styl k lepšímu, ale nemůžete se vyznat ve všech zaručených návodech, dietách a doporučeních od výživových poradců? Chtěli byste si umět sami sestavit správný jídelníček a cvičební plán na míru? Potřebujete impuls, který by podpořil Vaše odhodlání zhubnout a cítit se lépe? Nevíte jak začít? Pak je tento kurz určen právě Vám! Zahájení: 9:00 hod. Cena s DPH: 1 400,- 55

56 18. VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER Vzdělávání zdravotních sester BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVIŠTĚ 18. února / Poliklinika Žďár nad Sázavou 14. října / Poliklinika Žďár nad Sázavou Seminář je určen pracovníkům ve zdravotnictví, kteří pracují na jednotlivých úsecích polikliniky. Pracovníci zdravotnických úseků se denně musí řídit hygienickými a bezpečnostními pravidly na zdravotnickém pracovišti. Cílem je podat účastníkům ucelené informace o zásadách hygieny a bezpečnosti práce na zdravotnickém pracovišti. Součástí semináře je praktická zkouška účinnosti mytí a dezinfekce rukou. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 15:00 hod. Cena vč. DPH: 220,- KOMPETENCE A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ 15. dubna / Poliklinika Žďár nad Sázavou Seminář je určen nelékařským zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnickém zařízení, zejména pro všeobecné sestry v ambulanci lékaře. Účastníci se seznámí s možnostmi celoživotního vzdělávání (registrace, možnosti vzdělávání,...), legislativou týkající se kompetencí všeobecné sestry bez odborného dohledu a pod odborným dohledem a kompetencí všeobecné sestry v ambulanci. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 15:00 hod. Cena vč. DPH: 220,- NOVÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ 25. listopad / Poliklinika Žďár nad Sázavou Seminář je určen pracovníkům ve zdravotnictví, kteří pracují na jednotlivých úsecích polikliniky. Pracovníci zdravotnických úseků se seznámí s novinkami v ošetřovatelské praxi. Cílem je podat účastníkům ucelené informace o nových trendech a postupech v ambulantní péči, v prevenci obezity a v prevenci drogové závislosti u náctiletých. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 15:00 hod. Cena vč. DPH: 220,- 56

57 18. VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER ZÁKLADY PSYCHOLOGIE I. OBECNÁ PSYCHOLOGIE 15. května / Poliklinika Žďár nad Sázavou Seminář je určen zdravotním sestrám a dalším nelékařským pracovníkům, kteří mají zájem prohlubovat své znalosti z oblasti společenských věd. Pro pracovníky ve všech pomáhajících profesích je základní orientace v rozsáhlé oblasti psychologického poznání užitečná. Cílem seminářů je postupně podat účastníkům informace pro porozumění vlastnostem duševního života člověka. Cíl I. části: Seznámit účastníky s předmětem psychologie, s jevy, které zkoumá a metody, které používá. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 15:00 hod. Cena vč. DPH: 220,- ZÁKLADY PSYCHOLOGIE II PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI 18. září/ Poliklinika Žďár nad Sázavou Seminář je určen zdravotním sestrám a dalším nelékařským pracovníkům, kteří mají zájem prohlubovat své znalosti z oblasti společenských věd. Pro pracovníky ve všech pomáhajících profesích je základní orientace v rozsáhlé oblasti psychologického poznání užitečná. Cílem seminářů je postupně podat účastníkům informace pro porozumění vlastnostem duševního života člověka. Cíl II. části: Seznámit účastníky s duševním životem člověka, se strukturou a dynamikou osobnosti, s typologií osobnosti. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 4 kredity. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 4 kredity. Zahájení: 15:00 hod. Cena vč. DPH: 220,- 57

58 19. VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ Vzdělávání úředníků TIME MANAGEMENT 20. května / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Seminář je určen pro úředníky z veřejné správy a samosprávy i komerční sféry. Seminář poskytuje informace pro zvládání základních kroků při organizaci svého pracovního a osobního času. Naučíme Vás efektivně plánovat pracovní úkoly, tak abyste se nestali otroky svých pracovních povinností. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Tento kurz je akreditován MV ČR, č. akreditace: AK/I-8/2014 Zahájení: 9:00 hod. Cena vč. DPH: 1 700,- ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ V ČESKÉM JAZYCE DLE ČSN června / Žďár nad Sázavou, Hotel FIT Seminář je určen pro úředníky z veřejné správy a samosprávy i komerční sféry. Cílem kurzu je získat nové dovednosti a informace ke tvorbě textu a osvěžit si nejen pravidla českého pravopisu. Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Tento kurz je akreditován MV ČR, č. akreditace: AK/I-8/2014 Zahájení: 9:00 hod. Cena vč. DPH: 1 700,- 58

59 ORGANIZAČNÍ INFORMACE Časový rozvrh Výuka probíhá dle daného kurzu či semináře s hodinovou polední přestávkou na oběd a několika kratšími během výkladu dle individuální dohody s lektorem. V konkrétních případech lze bez potíží dobu školení přizpůsobit Vašim potřebám. Během výuky je ve školicích místnostech k dispozici občerstvení v podobě teplých a studených nápojů. Prostředí kurzů Školicí středisko Systémy jakosti s.r.o. se nachází v Hotelu Fit ve 4. patře v centru Žďáru nad Sázavou. Je vybaveno kvalitním datovým projektorem, flipchartem. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do budovy, dále jsou k dispozici konzultační místnosti, prostory pro individuální výuku i pro předváděcí akce. Školící místnost společnosti Systémy jakosti s.r.o. se nachází v Praze 4 ve vysoké budově s nápisem PRAGOEXPORT ve 2. patře. Školící místnost společnosti Systémy jakosti s.r.o. se nachází v Brně Žabovřesky. Termíny kurzů Aktuální termíny jednotlivých kurzů naleznete na internetové adrese: Jak se přihlásit na kurz? Prostřednictvím webových stránek, u, faxu Po přihlášení na kurz budete kontaktováni odpovědným pracovníkem, který Vám potvrdí přijetí objednávky. V případě jakýchkoli nejasností, informací o náplni či termínu kurzů popř. rezervaci kurzu kontaktujte naše pracovníky, kteří Vám ochotně odpoví na Vaše dotazy. 59

60 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Přihlášení na kurz a. Přihlášení do zvoleného kurzu je možno provést: telefonicky nebo faxem na čísle (+420) em na adrese přes webové stránky odkazem OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ přímo u zvoleného kurzu poštou na adresu: Systémy jakosti s.r.o., Horní 1687/30, Žďár nad Sázavou b. Přihlášení do kurzu je závazné. Po vyplnění OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE na webových stránkách přijde opis formuláře na mailovou adresu přihlášeného. V případě překročení kapacity kurzu Vám nabídneme náhradní termín. Přihlášení na kurz méně než pět dnů před jeho konáním, je třeba konzultovat s našimi pracovníky telefonicky na čísle (+420) , z důvodu omezeného počtu kapacity učeben. c. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. objednatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů pracovníky společnosti Systémy jakosti s.r.o., kteří realizují kurzy. Správa, zpracování a uchování osobních údajů probíhá za účelem vydání osvědčení o absolvování kurzu (v budoucnu případně kopie osvědčení). 2. Platba za kurz a. Úhradu proveďte před termínem konání kurzu převodním příkazem na základě obdržené zálohové faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře. Zálohová faktura neslouží jako daňový doklad, po zaplacení Vám bude vystavena FAKTURA. Po dohodě je možná i úhrada v hotovosti v den konání kurzu. b. Cena kurzu se řídí platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu, písemné materiály a občerstvení. 3. Storno poplatky a. Při neomluvené účasti kurzovné nevracíme. Na základě písemného storna - zrušení účasti: a) 15 kalendářních dnů před kurzem - žádný stornovací poplatek b) kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 25% ceny kurzu c) 9-5 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 50% ceny kurzu d) méně než 5 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 100% ceny kurzu b. Nemůže-li se závazně přihlášený účastník kurzu ze závažných důvodů zúčastnit, má možnost vyslat za sebe náhradu nebo se zúčastnit kurzu v dalším termínu, což musí oznámit pracovníkům společnosti Systémy jakosti s.r.o., co nejdříve po zjištění této skutečnosti. 4. Ubytování a stravování a. Pro kurzy konané ve Žďáru nad Sázavou, v Praze a v Brně doporučujeme ubytování, které naleznete v záložce Místa konání kurzů b. Ubytování a stravování pro účastníky kurzů v Praze a v Brně nezajišťujeme. Účastníkům kurzů ve Žďáru nad Sázavou zarezervujeme ubytování, které zaplatí účastník přímo v ubytovacím zařízení. 5. Zrušení kurzu Vyhrazujeme si právo v důsledku nedostatečného počtu účastníků kurzu tento kurz neuskutečnit. V tomto případě je účastníkům kurzovné vráceno v plné výši. 6. Osvědčení o absolvování kurzu a. Každý účastník, který ukončí kurz, a to alespoň s 80% účastí, má nárok na získání Osvědčení o absolvování kurzu s přesně vymezeným rozsahem. b. V případě požadavku na opětovné vytištění a poslání Osvědčení/Certifikátu účtujeme poplatek 100,- Kč. 60

61 PŘIHLÁŠKA ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Název kurzu, semináře Termín Jméno, příjmení a tituly Datum narození Údaje účastníka Telefon Fax Firma Adresa pro fakturaci Ulice, číslo Obec PSC IČ DIČ Firma Adresa pracoviště (liší-li se od fakturační) Ulice, číslo Obec PSČ Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů v databázi Vaší firmy v souvislosti s mým zařazením do kurzu. Před odesláním přihlášky si přečtěte na druhé straně Všeobecné podmínky. Odesláním přihlášky souhlasím s Všeobecnými podmínkami. Datum Razítko a podpis 61

62 PORADENSTVÍ PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Poskytujeme poradenství při zavádění a udržování systému managementu kvality organizace a laboratoře (zkušební, kalibrační a zdravotnické). Naše společnost má třináctiletou tradici při přípravě laboratoří k akreditaci dle ISO/IEC a ISO Dále provádíme komplexní přípravu organizací k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 13485, HACCP, ISO 22000, ISO V případě zájmu o přípravu k akreditaci nebo certifikaci kontaktujte naši kancelář a Váš požadavek bude předán odborným konzultantům. NECHTE SE VÉST PŘÍPRAVOU K AKREDITACI NEBO CERTIFIKACI TÝMEM ZKUŠENÝCH KONZULTANTŮ A PORADCŮ NECHTE SE VÉST VZDĚLÁVÁNÍM TÝMEM ZKUŠENÝCH LEKTORŮ 62

63 Slovo na závěr Vážené dámy, vážení pánové, dostal se Vám do ruky náš katalog otevřených školení leden červen Jako každým rokem, snažíme se oslovit naše stávající i budoucí klienty s něčím novým na další pololetí. I letos jsme pro vás připravili několik nových školení z oblasti Laboratoře ISO 15189, ISO/IEC 17025; Kontrolní laboratoře SÚKL; ISMS (ISO/IEC 27001) a další. Kromě možnosti prohloubit a doplnit si své znalosti, rozvinout své schopnosti a dovednosti a konzultovat problematiku, která Vás zajímá, máte možnost setkat se s kolegy z jiných firem a oborů, kteří se mnohdy potýkají či potýkali s obdobnými úkoly jako vy a můžete si vzájemně vyměnit své zkušenosti. Spokojenost našich klientů je naším cílem, neboť spokojený klient je nejlepší ocenění naší společnosti. Potěší nás, když využijete pravě nabídky naší organizace. Ve Žďáru nad Sázavou leden 2014 Ing. Alena Fischerová jednatelka společnosti 63

64 Systémy jakosti s.r.o. Hotel Fit, 4. patro Horní 1687/30, Žďár nad Sázavou tel./fax: , mob

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ jaro 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

SZU akademie nabídka školení 2014

SZU akademie nabídka školení 2014 ZU kademie nabídka školení 2014 úvodní slovo Vážení zákazníci, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je u nás a ve střední Evropě jednou z největších firem v oblasti, která je ve světě definovaná anglickou

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Katalog služeb 2015 C.Q.M. verze 3, aktualizace 2.3.2015. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2015 C.Q.M. verze 3, aktualizace 2.3.2015. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2015 verze 3, aktualizace 2.3.2015 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

certifier sa valeur, améliorer ses performances. termínová listina 2015

certifier sa valeur, améliorer ses performances. termínová listina 2015 certifier sa valeur, améliorer ses performances. termínová listina 2015 krátce Na úvod... Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám poděkovali za projevenou důvěru naší společnosti BUREAU VERITAS CZECH

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Ing. Ludvík FILIP. Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

Ing. Ludvík FILIP. Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 VŠMIE bakalářské studium, obor Manažerská ekonomie

Více

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ Novotného Lávka 5, 116 68 Praha1 IČ: 70929432 Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ a) množina kategorií

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

KVALITA TECHNIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST

KVALITA TECHNIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST KVALITA TECHNIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239 046 800 Fax: +420 239 046 805 www.tuv-sud.cz info@tuv-sud.cz Vedoucí Dušan

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

TRAINING PROGRAM 2015

TRAINING PROGRAM 2015 TRAINING PROGRAM 2015 Quality Awareness Training - Vstupní školení do systémů a nástrojů kvality ISO 9001:2008 - Systém řízení kvality podle ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 - Systém řízení kvality dle

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) Ucelený interaktivní výukový program pro vzdělávání pracovníků v oblasti vážního průmyslu a metrologie. Navazuje na předchozí projekt Weighing Academy Modulární tréninkový program pro techniky vážních

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více