NOVÁ VERZE MONEY S *01 VÍCE NA STR fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 *01 VÍCE NA STR. 6 10. fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek."

Transkript

1 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 *01 LEDEN 2008 NOVÁ VERZE MONEY S ZMĚNY A NOVINKY MONEY S3 VÍCE NA STR. 2 5 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD VÍCE NA STR ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY Z 5 % NA 9 % VÍCE NA STR Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2008 vám zasíláme spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money S Změny v této verzi Money se týkají především legislativy a zahrnují nové daňové formuláře, přechod snížené sazby DPH z 5 % na 9 % a ve mzdové oblasti řeší nový výpočet záloh daně z příjmů fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek. Podobný přehled všech novinek a změn naleznete uvnitř čísla, spolu s dvěma novými metodikami, které podrobně popisují problematiku legislativních změn roku 2008 v prostředí nové verze. Přejeme mnoho úspěchů při vedení účetnictví s Money S3 v roce NABÍDKA ŠKOLENÍ MONEY S3 V tomto roce pořádáme v Praze a Brně celou řadu školení pro uživatele Money S3 od začátečníků až po pokročilé. Aktuální nabídku kurzů najdete na OCENĚNÍ PRO PRODEJNU S5 Nový pokladní systém Prodejna S5 získal ocenění IT Produkt roku 2008 v soutěži pořádané společností IDG. Více informací o tomto pokladním softwaru naleznete na Magazín Money News je bezplatně doručován uživatelům Money S3 s aktivovanou Aktualizací spolu s novými verzemi ekonomického systému Money S3. Vydává CÍGLER SOFTWARE, a.s.

2 ZMĚNY A NOVINKY MONEY S Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí (v distribuci od ) a verzí (v distribuci od ) Přehledové sestavy nedokázaly zpracovat větší množství dat, tato funkce byla doladěna tak, aby správně pracovala i s velkými daty. Byl opraven tisk Knihy závazků a Knihy pohledávek, možnost tisku Včetně úhrad. Účetnictví Podle formulářů platných pro zdaňovací období 2007 byly upraveny výpočty Podkladů pro výpočet daně z příjmu v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Podklad pro výpočet daně z příjmu pro fyzickou i právnickou osobu. Podle platné legislativy byl zaktualizován tiskový formulář Přiznání k DPH (vzor č. 14). V Nastavení účetní roku / Obecné vznikl nový Seznam sazeb DPH jak pro základní, tak i sníženou sazbu. Zde je možné zadat výchozí sazby, které se budou automaticky nabízet v dokladech. Přímo při tvorbě nového dokladu je pak ve chvíli, kdy na dokladu ještě není žádná položka, povolena možnost vybrat hodnotu DPH z tohoto seznamu. Fakturace V souvislosti se změnou snížené sazby DPH z 5 na 9 %, byla pozměněna logika zpracování zálohových faktur (podrobnější metodiku najdete na Vyúčtovací faktura, tlačítko Úhrady, záložka Odpočty záloh. Pokud do vyúčtovací faktury vstoupily zálohové doklady z jiného roku, než byla vyúčtovací faktura, nenaplnil se sloupec Odpočet v měně vyúčtovací faktury. Při editaci položky bez vazby na sklad v již uložené Vystavené faktuře docházelo k situaci, kdy nebylo možné změnit počet měrných jednotek, tento problém byl odstraněn. Bylo opraveno nefunkční fi ltrování podle adresy v seznamech položek přijatých a vystavených faktur. 2

3 Adresář V seznamu Interních dokladů, který je otevřený ze záložky Doklady v prostředí Adresáře při zapnutém režimu CRM, probíhá nyní vytváření Vzájemných zápočtů tak, že je adresa, na které je zrovna kurzor, automaticky nastavena do generovaných interních dokladů vzájemných zápočtů. V dokladech, které se generují z Prodejního košíku (záložka Produkty), byla zakázána funkce pro uložení dokladu OK a nový, při normálním vystavování dokladů je tato funkce povolena. V adrese byla upravena funkce vyhledávání DIČ na internetu tak, aby vyhovovala novým webovým stránkám, na které se odkazuje. Funkce Slučování adres v seznamu adresáře nyní slučuje i přidružené aktivity a obchodní případy patřící vybraným adresám. Hromadné operace se zásobami v prostředí Prodejního košíku adresáře způsobovaly problémy s následným vyskladňováním zásob do prodejního košíku, problém byl odstraněn. průvodce umožňuje uložit log soubor obsahující veškeré doklady, které ovlivnily generování objednávek. Na položkách objednávkových dokladů byly opraveny klávesové zkratky. V seznamech objednávkových dokladů nepracovala korektně funkce Součet u dokladů, které obsahovaly položky s typem ceny S DPH. Mzdy Nový formulář sestavy Mzdy / Tiskové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 7). Nový formulář Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů FO (vzor č. 13). Podle platné legislativy došlo k úpravě tiskového formuláře Zaměstnanci / Tisk / Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 15). Sklady Na kartu skladu je možné nově zadat Středisko. Při vystavování dokladu se pak toto středisko dosadí do jeho skladových položek. Z dokladů Příjemka, Přijatý dodací list, Objednávka vydaná, Nabídka přijatá a Poptávka vydaná nebylo možné přidávat novou adresu do adresáře při ukládání dokladu, tato možnost byla povolena. Pokud se v databázi skladových zásob vyskytl neplatný záznam, pak nebylo možné dokončit Skladovou uzávěrku. Program byl upraven tak, aby neplatné záznamy ignoroval. Pokud ke skladové zásobě existuje skladový pohyb, program automaticky znemožní změnit počet desetinných míst takové zásoby. Objednávky Generování objednávek nyní v posledním kroku Podle platné legislativy došlo k úpravě tiskového formuláře Zaměstnanci / Tisk / Daň z příjmu fyzických osob Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 12). V souvislosti se změnou sazby daně z příjmu fyzických osob, která je pro rok 2008 stanovena na 15 %, došlo k úpravě výpočtu daně na Kartě mzdy, záložka Vyúčtování zaměstnanec, která se nyní počítá z tzv. superhrubé mzdy (což je součet celkových nákladů na tuto mzdu 3

4 a vedlejších nákladů zaměstnavatele sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel). Podrobnější metodiku zpracování mezd najdete na V souvislosti s legislativou došlo k úpravě výpočtu nemocenských dávek, kdy se vyplácí nemocenská až od 4. dne nemoci, a dále vstoupil v platnost nový typ nepřítomnosti Karanténa, která je obdobou typu nepřítomnosti Nemoc. Od 1. ledna 2008 se zavádí maximální roční vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného, který činí 48násobek průměrné měsíční mzdy. Výše maximálního ročního vyměřovacího základu se nastavuje na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd a kontrola na překročení tohoto limitu je zapracována na Kartě mzdy. Při uložení mzdy vás program upozorní, že výše tohoto limitu byla překročena, vypočítá a navrhne snížení odvodu pojistného. Seznam položek navyšujících základ daně vyvolatelný z karty zaměstnance záložka Mzdy / Platby byl změněn na seznam nepeněžních příjmů. Změna se projeví po založení nového období platnosti mzdových údajů (od ledna 2008). V případě, že zaměstnanec nebyl vybrán z Adresáře, program umožní převzít údaje zadané na Kartě zaměstnance do Adresáře při uložení této karty. Ostatní Verze Money S3, která má vyšší datum vydání, než je datum exspirace aktualizace licence, nepůjde nainstalovat ani spustit. Pro spuštění programu bude třeba mít řádně provedenou aktualizaci licence. V Nástroje / Nastavení / Naplánování opakovaných akcí je možné si nastavit novou volbu Po úspěšném dokončení akce ukončit program Money. Správce síťových licencí neodečítá licenci v případě, že je Money S3 spuštěné parametricky z příkazového řádku za účelem jednorázového XML exportu nebo importu. Týká se pouze licenčních čísel, která obsahují modul XML DE. Pomocí menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace lze nyní jednoduše propojit Money S3 s jinými aplikacemi. Zatím jsou dostupná propojení pro programy Delfín 4

5 a Taxedit. Propojení mohou být globální nebo uživatelská, podobně jako fi ltry nad seznamy. Došlo k úpravě vzhledu editačních karet dokladů (faktury, všechny účetní doklady, objednávkové a skladové doklady), zejména pak k rozšíření a přesunutí některých editačních polí. V souvislosti s touto úpravou je nutné mít nastavené minimální rozlišení obrazovky na 800 x 600 pixelů, při nižším rozlišení nebude možné Money S3 a Kasa S3 spustit. Byly doplněné skladové verifikace kontrolující vazby zálohových faktur na jejich položky. XML import faktury přijaté nebo vystavené nedosazoval z XML dat Předkontaci dokladu, i když byla v datech obsažena. Oprava se týkala pouze daňové evidence. Vypnutí volby Ověřovat dostupnost vzdáleného počítače se uložilo až při druhém uložení karty vzdáleného počítače. Nyní se toto nastavení uloží správně již napoprvé. Verifi kace Kontrola posloupnosti dokladů vybraných z číselné řady hlásila chybu na pokladním dokladu, který vznikl automaticky po vystavení hotovostní faktury, ke které byl vygenerován. Byla upravena funkce vyhledávání záznamu v seznamech pomocí kolečka myši. Nyní lze bez problémů vyhledat záznam pomocí stávající funkce hledání podle počátečních znaků záznamu a případně ještě dohledat pomocí kolečka myši, aniž by se kurzor vrátil z vyhledaného záznamu zpět na začátek seznamu. V seznamu Zakázek se v tiskovém formuláři Seznam zakázek rozšířený tiskne i nastavení uživatelského fi ltru. V šabloně DPH_MFCR:XSLT, která slouží k exportu Přiznání k DPH na portál MFČR, se exportovaly elementy týkající se řádků přiznání č. 240 a 245 (tzv. nepropustitelné chyby) jako nulové v případě, že daň byla v těchto řádcích nulová. Správně mají být elementy prázdné. Při vyplnění data plánovaného zahájení zakázky program hlásil chybu při ukládání. NÁVOD K INSTALACI NOVÉ VERZE MONEY S V původní verzi proveďte reindexaci všech dat (všech agend, včetně demoagend). V původní verzi proveďte verifi kaci v záložce Obecné zaškrtněte korekci vadně uložených záznamů všech dat (všech agend, včetně demoagend). Důležité: další verifi kace v žádné záložce nesmí být nastavena. Verifi kaci spusťte tlačítkem Test na straně. V původní verzi zálohujte všechna data (všech agend). Ukončete Money S3 a restartujte počítač. 5. Proveďte vlastní upgrade spusťte instalaci nové verze Money S3 z CD, popř. ze souboru staženého z internetu. Pokud vám instalační program doporučí restart počítače, proveďte ho. 6. Spusťte nově nainstalovanou verzi a reindexujte všechna data (všech agend, včetně demoagend). 7. Pokud instalujete Money S3 Kasa jako samostatného klienta, proveďte jeho instalaci jako poslední. Verze systémů Money S3 a Money S3 Kasa musí být vždy shodné. 5

6 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD MZDY DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků V oblasti daně z příjmů fyzických osob se od významným způsobem mění systém zdaňování příjmů. Hrubá mzda jako základ pro sražení zálohy na daň se nyní nesnižuje o pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, ale naopak se hrubá mzda pro účely výpočtu zálohy na daň navyšuje o pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen ze mzdy zaměstnance hradit zaměstnavatel. Jinými slovy se mzda nesnižuje o 12,5 % ze mzdy zaměstnance, ale naopak se navyšuje o dalších 35 %. Výsledkem je tzv. superhrubá mzda, která současně tvoří základ pro výpočet daně. i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, přičemž tento příjem současně navyšuje od vyměřovací základ pojistného na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance i zaměstnavatele. V programu Money S3 se tyto příjmy zadávají ve formě Nepeněžních příjmů (dříve Položek navyšujících základ daně). Nepeněžní příjem na rozdíl od Položky navyšující základ daně tedy navyšuje nejen základ daně (superhrubou mzdu), ale současně také vyměřovací základ pojistného. Slevy na dani, daňové zvýhodnění, daňový bonus VÝŠE SLEV NA DANI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI V ROCE 2008 Sleva na Rok 2008 poplatníka (důchodce) Kč druhého z manželů bez příjmů Kč poživatele částečného invalidního důchodu Kč poživatele plného invalidního důchodu Kč Nepeněžní příjmy Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební držitele průkazu ZTP/P studujícího Daňové zvýhodnění na dítě Kč Kč Kč 6

7 Výrazným způsobem se pro rok 2008 mění slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti (viz tabulka). Slevu na poplatníka je možné nově uplatnit taktéž u poživatele starobního důchodu. Maximální roční daňový bonus se zvyšuje na Kč. Maximální měsíční daňový bonus nově činí Kč. Sazba daně Pro rok 2008 se zavádí jednotná 15procentní sazba daně z příjmů fyzických osob. Sazby srážkové daně byly taktéž sjednoceny, a to na 15 % pro rok Příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění Od roku 2008 se zavádí limit pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků z příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění v celkovém úhrnu maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Příspěvky zaměstnavatele jsou nově podřízeny obecnému režimu daňově uznatelných nákladů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů. Náklady na příspěvky jsou daňově uznatelné u zaměstnavatele v plné výši, pokud jsou vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Tiskové sestavy V souvislosti s uvedenými změnami ve výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byly aktualizovány tiskové sestavy Výplatní lístek, Vyúčtování mezd a Mzdový list. V oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byly ve mzdové agendě dále aktualizovány následující legislativní tiskové formuláře: /1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 12) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor č. 15) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 13) /1 Počet zaměstnanců ( 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) (vzor č. 7) Pozn.: Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně: tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (vzor č. 10), který byl použit pro zdaňovací období 2006, se použije taktéž pro zdaňovací období DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Sazba daně Sazbě daně z příjmů právnických osob pro rok 2008 činí 21 %. MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD ZAMĚSTNANCE PRO PLACENÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V oblasti pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se od 7

8 zavádí u zaměstnanců maximální vyměřovací základ pojistného, který v kalendářním roce činí 48násobek průměrné mzdy, tj Kč pro rok Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel v tomto roce pojistné z částky, která přesahuje maximální vyměřovací základ. V programu Money S3 probíhá kontrola na maximální vyměřovací základ zaměstnance na kartě Mzdy při jejím ukládání. Pokud je maximální vyměřovací základ překročen, zobrazí se dotazovací dialog, s jehož pomocí je možné buď snížit částku pojistného, nebo ignorovat maximální vyměřovací základ, případně se vrátit zpět na kartu Mzdy. Výše maximálního vyměřovacího základu se nastavuje v Časově rozlišitelných parametrech mezd. Pokud si nepřejete, aby se u zaměstnance maximální vyměřovací základ kontroloval, pak je možné kontrolu vypnout ve Mzdovém období zaměstnance (Zaměstnanec / Mzdy / Max. základ pojistného), a to samostatně pro sociální a zdravotní pojištění. tři kalendářní dny nemoci nebo karantény, během níž se neposkytuje nemocenské. Nemocenské se tedy vyplácí až od 4. kalendářního dne. Z pohledu zákona o důchodovém pojištění ( 105b zákona č. 155/1995 Sb.) se však za dobu poskytování nemocenského v roce 2008 považuje též období prvních 3 kalendářních dnů (tzn. karenční doba), po které se nemocenské neposkytuje. Z toho vyplývá, že tyto neplacené dny nemocenského jsou součástí vyloučené doby (viz např. Evidenční listy důchodového pojištění nebo Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace). V programu Money S3 se neplacené dny nemocenského nastavují v Časově rozlišitelných parametrech mezd. Neplacené dny se následně zohledňují na kartě Mzdy (záložka Nem. dávky) při výpočtu období výplaty nemocenského. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Karenční doba u nemocenské V oblasti nemocenského pojištění se od zavádí tzv. karenční doba, která trvá první Nepřítomnost typu karanténa V seznamu typů nepřítomností byla zavedena nová nepřítomnost Karanténa, jejíž chování je naprosto stejné jako u nepřítomnosti typu Nemoc. Karanténa slouží především pro rozlišení toho, zda se nemocenské vyplácí za nemoc nebo za karanténu. Redukční hranice, redukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) Redukční hranice zůstávají na rok 2008 ve stej- 8

9 né výši (první redukční hranice je 550 Kč, druhá redukční hranice je 790 Kč). U nemocenské a OČR se však od při redukci DVZ z částky do první redukční hranice započítává 90 % u všech dnů výplaty dávky. Redukovaný DVZ je tudíž pro všechny dny nemocenské, resp. OČR, stejný. Pozn. 1.: Do roku 2007 se u nemocenské a OČR při redukci DVZ z částky do první redukční hranice započítávalo 90 % pouze u prvních 14 dnů, od 15. dne se první redukční hranice započítávala plně (100 %). Pozn. 2: Na kartě Mzdy v záložce Nem. dávky je možné editovat redukovaný DVZ, kde částka do první redukční hranice je bez ohledu na typ dávky započítána plně (výpočet této částky je stejný jako doposud). Z toho vyplývá, že u nemocenské a OČR dochází při následném výpočtu dávky k další redukci editovaného DVZ, a to 90 procenty z částky do první redukční hranice. Skutečný, na celé koruny zaokrouhlený základ je poté zobrazen na řádku konkrétní procentní sazby, a to již pouze jako informativní údaj (nelze jej editovat). Po jeho vynásobení procentem a zaokrouhlení (na celé koruny nahoru) se získá dávka za jeden den, která se dále násobí počtem dní uvedeným na témže řádku. Výsledkem je částka nemocenské dávky za dny, pro které je procentní sazba stanovena. Procentní sazby Pro účely výpočtu dávek nemocenského pojištění byly aktualizovány procentní sazby: u nemocenského: pro 4. až 30. den 60 % pro 31. až 60. den 66 % pro ostatní dny 72 % u OČR 60 % U peněžité pomoci v mateřství zůstává dosavadní sazba ve výši 69 %. Postup při přechodu nároku na dávku nemocenského pojištění z roku 2007 do roku 2008 Vznikne-li nárok na dávku nemocenského pojištění v roce 2007 a trvá i po , poskytuje se nadále za podmínek ve výši a po dobu podle předpisů účinných před Tiskové sestavy Významným způsobem byly přepracovány tiskové sestavy Vyplacené nemocenské dávky a Výpočet nemocenských dávek. V sumaci tiskové sestavy Vyplacené nemocenské dávky je uveden celkový součet podle jednotlivých typů dávek, v sumaci tiskové sestavy Výpočet nemocenských dávek je součet podle použitých procentních sazeb. Pracovní poměry V seznamu pracovních poměrů byl zrušen pracovní poměr Nepravidelná výpomoc, který měl platnost do ÚČETNICTVÍ DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ VÝDAJE (NÁKLADY) Daňová evidence V připravených seznamech určených pro daňovou evidenci byl na účetních pohybech Výdaje za sociální pojištění a Výdaje za zdravotní pojištění změněn sloupec peněžního deníku na Ostatní výdaje nepodléhající dani, jelikož od nejsou tyto výdajové položky pro fyzickou osobu podnikatele (OSVČ) daňově uznatelnými výdaji. Pozn.: Z historických důvodů zůstávají v peněžním deníku původní sloupce pro sociální a zdravotní pojištění. Jelikož forma peněžního deníku již není upravena zákonem (byl zrušen), není možné nyní další případné sloupce pro tato pojištění defi novat. Účetní jednotka má však možnost tyto údaje, které se nyní budou v deníku zobrazovat ve sloupci Ostatní výdaje nepodléhající dani, zobrazit v tiskové sestavě Peněžního deníku s mezisoučty. Podvojné účetnictví Pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené 9

10 veřejnou obchodní společností za společníky této společnosti, komanditní společností za komplementáře a fyzickou osobou podnikatelem (OSVČ), účtujícími v systému podvojného účetnictví, taktéž není daňově uznatelným nákladem. Tyto účetní jednotky si musí upravit příslušné účty v účtovém rozvrhu ručně. Pozn.: Podnikatelský subjekt má možnost tisku Výkazu zisku a ztrát (výsledovka) pouze za nedaňové účty. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Tiskové sestavy Na tiskové sestavě Přiznání k DPH byly aktualizovány následující legislativní tiskové formuláře: Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 14) /A Přiznání k dani z přidané hodnoty (česko-anglická verze) (vzor č. 14) INTRASTAT Celní správa ČR na svých webových stránkách (www.cs.mfcr.cz sekce Clo, daně, obchod se zbožím / Intrastat) sděluje zpravodajským jednotkám, které nestihly přechod na nové technologie (podání výkazů pro Intrastat přes Portál veřejné správy nebo InstatOnline) do konce roku 2007, možnost podání výkazů pro Intrastat aplikací IDES i v roce Důvodem tohoto rozhodnutí je především malý počet zpravodajských jednotek, které se již na nové technologie přeregistrovaly. Zpravodajské jednotky, které budou využívat aplikaci IDES ještě v roce 2008, upozorňujeme na nutnost stažení aktualizované verze, která by měla být na webových stránkách Celní správy ČR k dispozici v průběhu ledna Nový termín ukončení aplikace IDES zatím nebyl stanoven, je závislý na přechodu všech zpravodajských jednotek na nové technologie. ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY DPH Z 5 % NA 9 % V ROCE 2008 A ODPOČTY ZÁLOH V MONEY S3 VERZE Řešení odpočtu záloh zadaných v roce 2007 ve snížené sazbě 5 % a odpočítávaných v roce 2008 v nové výši sazby 9 % Zákon o DPH (č. 235/2004 Sb.) V 37 odst. 3) se píše: V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění pouze z rozdílu mezi základem daně podle 36 odst. 1 a základem daně nebo úhrnem základů daně podle 36 odst. 2 zvýšeným případně o opravu podle 42 odst. 1 písm. d). Poznamenejme, že cena zdanitelného plnění by měla být dána smluvně (a to již v roce 2007 např. akceptací objednávky, smlouvou atp.) a z ní vyplývá, zda je závazná cena bez daně nebo s ní. Tento problém je opět zcela v řešení účetní jednotky. Z této citace se dá odvodit, že daň na vyúčtovací faktuře vydané se počítá pouze z rozdílů základů. V každém případě je jasné, že zaplacenou zálohu 10

11 Závěr, ač možná paradoxní, je tedy tento: u cen smluvených jako částka bez daně na rozdíl v dani doplácí fi nanční úřad, v případě ceny s daní pak doplácí odběratel. ve snížené sazbě v roce 2007, např. ve výši 105 Kč (základ daně 100 Kč), můžeme odečíst v roce 2008 od vyúčtování 109 Kč (základ daně 100 Kč) tak, že výsledný daňový doklad bude nulový, včetně daně. Jinými slovy odečteme více (109 Kč), než bylo na záloze uhrazeno (105 Kč). Tento zdánlivě paradoxní stav je zcela legislativně korektní, včetně dikce zákonné úpravy závazků. Toto řešení je možné v případě, že smluvní cena byla dohodnuta jako cena bez daně. V případě, že smluvní cena v roce 2007 byla dohodnuta jako cena s daní (a zde i při výpočtu shora dostáváme 100 Kč základ + 5 Kč daň), potom je i v roce 2008 potřeba vystavit vyúčtování na 105 Kč, ovšem již ve výši 9% snížené sazby. Základ po výpočtu shora je pak 96,33 Kč a daň 8,67 Kč. Po odečtení základu odpočtu od základu plnění dostáváme 3,67 Kč základu pro výpočet daně. Znění příslušného 37 v odst. 3) neříká přesně, jaká metoda má být pro výpočet výsledné daně použita. Tento výklad samozřejmě přísluší pouze soudu, ale je možné předpokládat, že znění předchozích odstavců 1) a 2) poskytují obě možnosti, i když se metoda výpočtu zdola může jevit jako logičtější. V každém případě je výsledná daň nenulová, v našem příkladu pak v obou metodách shodně dostáváme daň 0,33 Kč a cenu celkem 4,00 Kč. Faktura je tedy neuhrazená a odběratel doplatí zmíněnou částku. Z této faktury je samozřejmě odvedena příslušná částka daně. Přirozeným důsledkem tohoto způsobu odpočtu je v závěru účetního případu nevyrovnaný saldokontní účet záloh (324). Jeho vypořádání je plně v kompetenci účetní jednotky. Podobné závěry platí samozřejmě i pro přijaté vyúčtovací faktury, kde se protistrana bude chovat stejně. Řešení v Money S3 verze Tato verze nabízí jako další možnost typu ceny na odpočtových položkách vyúčtovacích faktur typ ceny Bez DPH. Program implicitně nabízí pro doklady v domácí měně pouze ty sazby daně, ve kterých již je na plnění vyúčtovací faktury zadaná nenulová částka. Nabízí pouze částku, kterou zbývá na příslušném zálohovém dokladu vyúčtovat a tuto ještě ponižuje na případnou hranici, kterou ještě zbývá uhradit na vyúčtovací faktuře. Uživatel samozřejmě může částky libovolně editací měnit. Typ ceny nabízí podle způsobu zadání položek vyúčtovací faktury, tedy S DPH, nebo Bez DPH. V případě typu S DPH je celková nabízená částka s daní vypočtena tak, aby z ní určený základ odpovídal částce odpočítávaného základu, který je k dispozici. Možnost děleného zadání odpočtu jako dvě položky s typem ceny Jen základ a Jen DPH zůstávají samozřejmě zachovány. Verze mění kontrolu celkové odpočtené částky na standard verze Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že je možné odečíst v celkové částce více, než bylo na zálohovém dokladu uhrazeno. Program ale za této situace nepovolí odečíst větší částku základu, než jaká byla uhrazena. V Seznamu nevypořádaných zálohových dokladů, který se nabízí po volbě Přidat / Odpočet zálohy, přibyl přepínač Všechny zálohové doklady. Po jeho 11

12 zapnutí se zobrazí všechny, i vypořádané zálohové doklady. Tuto volbu použijete ve velmi řídkých případech, kdy jste již odečetli částku větší, než bylo uhrazeno, ale přesto ještě ne celou částku základu. Je zřejmé, že se může týkat pouze zálohových dokladů z roku 2007 vyúčtovávaných v roce 2008, případně touto volbou získáte rychlý přehled již vyúčtovaných záloh. Odlišné sazby daně na dokladech Ve verzi přibyla rovněž možnost v každém účetním roce defi novat seznam hodnot výše sazby pro základní a sníženou sazbu DPH. znalé účetnictví, případně pouze pro hlavní účetní (hlavního účetního). Takto sestavený seznam hodnot se pak u výběrového tlačítka výše sazby nabízí na všech daňových dokladech (resp. dokladech umožňujících zadat DPH) v rozpisu částek dokladu, ale pouze za podmínky, že doklad dosud nemá žádné položky a částky v příslušné sazbě jsou nulové. Každý doklad v Money S3 může mít libovolné hodnoty základní a snížené sazby, ale může obsahovat, kromě nulové sazby, tyto hodnoty pouze dvě. Tímto způsobem lehce vystavíte i v roce 2008 doklady, ve kterých musíte z legislativních důvodů dodržet 5% daň (leasing apod.). V Nastavení účetního roku volíte u polí Základní a Snížené sazby DPH tlačítko výběrového seznamu, ve kterém editujete povolené hodnoty sazby DPH v daném účetním roce. Následně vyberete aktuální výši sazby, která se bude standardně nabízet na dokladech. Doporučujeme omezit toto nastavení pomocí Přístupových práv jen pro uživatele Program nově kontroluje, zda na dokladu nejsou zadány položky v jiné výši sazby, než je určena na hlavičce dokladu. Tato situace může nastat v zásadě pouze tehdy, když přetáhnete nějaký zdrojový doklad z roku 2007 (např. objednávku) do dokladu roku 2008 (např. do faktury). Takový doklad program neumožní uložit, ale nabídne automatickou možnost změny výše sazby na povolenou hodnotu. Hranicí pro určení rozmezí základní a snížené sazby je 12 %. KONZULTAČNÍ A PRODEJNÍ CENTRA: BRNO Rostislavovo náměstí 12, Brno, tel.: , ČERVENÝ KOSTELEC Sokolská 138, Červený Kostelec, tel.: , HRADEC KRÁLOVÉ Jižní 870, Hradec Králové, tel.: , LIBEREC 1. máje 97, Liberec 2, tel.: , OSTRAVA Hlubinská 36, Ostrava, tel.: , PLZEŇ Lochotínská 11, Plzeň, tel.: , PRAHA Novodvorská 1010/14, Praha, tel.: , SVITAVY Milady Horákové 4, Svitavy, tel.: , TIŠICE-CHRÁST Mezi Ploty 322, Tišice-Chrást, okr. Mělník, tel.: , nedata.cz TŘEBÍČ U Kuchyňky 2/180, Třebíč, tel.: , TŘEBOŇ Dukelská 133, Třeboň, tel.: , UHERSKÝ BROD Široká 141, Uherský Brod, tel.: , VELKÉ MEZIŘÍČÍ Pod Hradbami 3, Velké Meziříčí, tel.: , 12

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006

MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 PODZIM 2006 Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2006 zasíláme jejím předplatitelům spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money

Více

Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1

Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Jak správně nainstalovat novou verzi Money S3? Změny a novinky v nové verzi Money S3 11.070 str. 2 Nové funkce ekonomického programu v oblasti účetnictví,

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Strana 2 4 Změny a novinky v Money S3 10.070

Strana 2 4 Změny a novinky v Money S3 10.070 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 ÚNOR 2007 Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2007 vám zasíláme spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money S3 10.070. Změny v

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

PREMIER system 12.1 & Windows Vista

PREMIER system 12.1 & Windows Vista PREMIER system 12.1 & Windows Vista 100 % kompatibilita Výhodou Visty je lepší ergonomie, např. pokud pracujete s více spuštěnými okny PREMIER najednou, zobrazí se Vám náhled a tudíž ihned víte, kam se

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2010 Ing. Petr Klička generální ředitel 5 Datové schránky 6 Datová a účetní uzávěrka 7 Jak na daňová přiznání 8

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více