NOVÁ VERZE MONEY S *01 VÍCE NA STR fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 *01 VÍCE NA STR. 6 10. fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek."

Transkript

1 MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 *01 LEDEN 2008 NOVÁ VERZE MONEY S ZMĚNY A NOVINKY MONEY S3 VÍCE NA STR. 2 5 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD VÍCE NA STR ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY Z 5 % NA 9 % VÍCE NA STR Vážení uživatelé Money S3, v rámci předplacené služby Aktualizace 2008 vám zasíláme spolu s tímto magazínem i aktualizační CD s novou verzí Money S Změny v této verzi Money se týkají především legislativy a zahrnují nové daňové formuláře, přechod snížené sazby DPH z 5 % na 9 % a ve mzdové oblasti řeší nový výpočet záloh daně z příjmů fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek. Podobný přehled všech novinek a změn naleznete uvnitř čísla, spolu s dvěma novými metodikami, které podrobně popisují problematiku legislativních změn roku 2008 v prostředí nové verze. Přejeme mnoho úspěchů při vedení účetnictví s Money S3 v roce NABÍDKA ŠKOLENÍ MONEY S3 V tomto roce pořádáme v Praze a Brně celou řadu školení pro uživatele Money S3 od začátečníků až po pokročilé. Aktuální nabídku kurzů najdete na OCENĚNÍ PRO PRODEJNU S5 Nový pokladní systém Prodejna S5 získal ocenění IT Produkt roku 2008 v soutěži pořádané společností IDG. Více informací o tomto pokladním softwaru naleznete na Magazín Money News je bezplatně doručován uživatelům Money S3 s aktivovanou Aktualizací spolu s novými verzemi ekonomického systému Money S3. Vydává CÍGLER SOFTWARE, a.s.

2 ZMĚNY A NOVINKY MONEY S Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí (v distribuci od ) a verzí (v distribuci od ) Přehledové sestavy nedokázaly zpracovat větší množství dat, tato funkce byla doladěna tak, aby správně pracovala i s velkými daty. Byl opraven tisk Knihy závazků a Knihy pohledávek, možnost tisku Včetně úhrad. Účetnictví Podle formulářů platných pro zdaňovací období 2007 byly upraveny výpočty Podkladů pro výpočet daně z příjmu v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Podklad pro výpočet daně z příjmu pro fyzickou i právnickou osobu. Podle platné legislativy byl zaktualizován tiskový formulář Přiznání k DPH (vzor č. 14). V Nastavení účetní roku / Obecné vznikl nový Seznam sazeb DPH jak pro základní, tak i sníženou sazbu. Zde je možné zadat výchozí sazby, které se budou automaticky nabízet v dokladech. Přímo při tvorbě nového dokladu je pak ve chvíli, kdy na dokladu ještě není žádná položka, povolena možnost vybrat hodnotu DPH z tohoto seznamu. Fakturace V souvislosti se změnou snížené sazby DPH z 5 na 9 %, byla pozměněna logika zpracování zálohových faktur (podrobnější metodiku najdete na Vyúčtovací faktura, tlačítko Úhrady, záložka Odpočty záloh. Pokud do vyúčtovací faktury vstoupily zálohové doklady z jiného roku, než byla vyúčtovací faktura, nenaplnil se sloupec Odpočet v měně vyúčtovací faktury. Při editaci položky bez vazby na sklad v již uložené Vystavené faktuře docházelo k situaci, kdy nebylo možné změnit počet měrných jednotek, tento problém byl odstraněn. Bylo opraveno nefunkční fi ltrování podle adresy v seznamech položek přijatých a vystavených faktur. 2

3 Adresář V seznamu Interních dokladů, který je otevřený ze záložky Doklady v prostředí Adresáře při zapnutém režimu CRM, probíhá nyní vytváření Vzájemných zápočtů tak, že je adresa, na které je zrovna kurzor, automaticky nastavena do generovaných interních dokladů vzájemných zápočtů. V dokladech, které se generují z Prodejního košíku (záložka Produkty), byla zakázána funkce pro uložení dokladu OK a nový, při normálním vystavování dokladů je tato funkce povolena. V adrese byla upravena funkce vyhledávání DIČ na internetu tak, aby vyhovovala novým webovým stránkám, na které se odkazuje. Funkce Slučování adres v seznamu adresáře nyní slučuje i přidružené aktivity a obchodní případy patřící vybraným adresám. Hromadné operace se zásobami v prostředí Prodejního košíku adresáře způsobovaly problémy s následným vyskladňováním zásob do prodejního košíku, problém byl odstraněn. průvodce umožňuje uložit log soubor obsahující veškeré doklady, které ovlivnily generování objednávek. Na položkách objednávkových dokladů byly opraveny klávesové zkratky. V seznamech objednávkových dokladů nepracovala korektně funkce Součet u dokladů, které obsahovaly položky s typem ceny S DPH. Mzdy Nový formulář sestavy Mzdy / Tiskové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 7). Nový formulář Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmů FO (vzor č. 13). Podle platné legislativy došlo k úpravě tiskového formuláře Zaměstnanci / Tisk / Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 15). Sklady Na kartu skladu je možné nově zadat Středisko. Při vystavování dokladu se pak toto středisko dosadí do jeho skladových položek. Z dokladů Příjemka, Přijatý dodací list, Objednávka vydaná, Nabídka přijatá a Poptávka vydaná nebylo možné přidávat novou adresu do adresáře při ukládání dokladu, tato možnost byla povolena. Pokud se v databázi skladových zásob vyskytl neplatný záznam, pak nebylo možné dokončit Skladovou uzávěrku. Program byl upraven tak, aby neplatné záznamy ignoroval. Pokud ke skladové zásobě existuje skladový pohyb, program automaticky znemožní změnit počet desetinných míst takové zásoby. Objednávky Generování objednávek nyní v posledním kroku Podle platné legislativy došlo k úpravě tiskového formuláře Zaměstnanci / Tisk / Daň z příjmu fyzických osob Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 12). V souvislosti se změnou sazby daně z příjmu fyzických osob, která je pro rok 2008 stanovena na 15 %, došlo k úpravě výpočtu daně na Kartě mzdy, záložka Vyúčtování zaměstnanec, která se nyní počítá z tzv. superhrubé mzdy (což je součet celkových nákladů na tuto mzdu 3

4 a vedlejších nákladů zaměstnavatele sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel). Podrobnější metodiku zpracování mezd najdete na V souvislosti s legislativou došlo k úpravě výpočtu nemocenských dávek, kdy se vyplácí nemocenská až od 4. dne nemoci, a dále vstoupil v platnost nový typ nepřítomnosti Karanténa, která je obdobou typu nepřítomnosti Nemoc. Od 1. ledna 2008 se zavádí maximální roční vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného, který činí 48násobek průměrné měsíční mzdy. Výše maximálního ročního vyměřovacího základu se nastavuje na Kartě časově rozlišitelných parametrů mezd a kontrola na překročení tohoto limitu je zapracována na Kartě mzdy. Při uložení mzdy vás program upozorní, že výše tohoto limitu byla překročena, vypočítá a navrhne snížení odvodu pojistného. Seznam položek navyšujících základ daně vyvolatelný z karty zaměstnance záložka Mzdy / Platby byl změněn na seznam nepeněžních příjmů. Změna se projeví po založení nového období platnosti mzdových údajů (od ledna 2008). V případě, že zaměstnanec nebyl vybrán z Adresáře, program umožní převzít údaje zadané na Kartě zaměstnance do Adresáře při uložení této karty. Ostatní Verze Money S3, která má vyšší datum vydání, než je datum exspirace aktualizace licence, nepůjde nainstalovat ani spustit. Pro spuštění programu bude třeba mít řádně provedenou aktualizaci licence. V Nástroje / Nastavení / Naplánování opakovaných akcí je možné si nastavit novou volbu Po úspěšném dokončení akce ukončit program Money. Správce síťových licencí neodečítá licenci v případě, že je Money S3 spuštěné parametricky z příkazového řádku za účelem jednorázového XML exportu nebo importu. Týká se pouze licenčních čísel, která obsahují modul XML DE. Pomocí menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace lze nyní jednoduše propojit Money S3 s jinými aplikacemi. Zatím jsou dostupná propojení pro programy Delfín 4

5 a Taxedit. Propojení mohou být globální nebo uživatelská, podobně jako fi ltry nad seznamy. Došlo k úpravě vzhledu editačních karet dokladů (faktury, všechny účetní doklady, objednávkové a skladové doklady), zejména pak k rozšíření a přesunutí některých editačních polí. V souvislosti s touto úpravou je nutné mít nastavené minimální rozlišení obrazovky na 800 x 600 pixelů, při nižším rozlišení nebude možné Money S3 a Kasa S3 spustit. Byly doplněné skladové verifikace kontrolující vazby zálohových faktur na jejich položky. XML import faktury přijaté nebo vystavené nedosazoval z XML dat Předkontaci dokladu, i když byla v datech obsažena. Oprava se týkala pouze daňové evidence. Vypnutí volby Ověřovat dostupnost vzdáleného počítače se uložilo až při druhém uložení karty vzdáleného počítače. Nyní se toto nastavení uloží správně již napoprvé. Verifi kace Kontrola posloupnosti dokladů vybraných z číselné řady hlásila chybu na pokladním dokladu, který vznikl automaticky po vystavení hotovostní faktury, ke které byl vygenerován. Byla upravena funkce vyhledávání záznamu v seznamech pomocí kolečka myši. Nyní lze bez problémů vyhledat záznam pomocí stávající funkce hledání podle počátečních znaků záznamu a případně ještě dohledat pomocí kolečka myši, aniž by se kurzor vrátil z vyhledaného záznamu zpět na začátek seznamu. V seznamu Zakázek se v tiskovém formuláři Seznam zakázek rozšířený tiskne i nastavení uživatelského fi ltru. V šabloně DPH_MFCR:XSLT, která slouží k exportu Přiznání k DPH na portál MFČR, se exportovaly elementy týkající se řádků přiznání č. 240 a 245 (tzv. nepropustitelné chyby) jako nulové v případě, že daň byla v těchto řádcích nulová. Správně mají být elementy prázdné. Při vyplnění data plánovaného zahájení zakázky program hlásil chybu při ukládání. NÁVOD K INSTALACI NOVÉ VERZE MONEY S V původní verzi proveďte reindexaci všech dat (všech agend, včetně demoagend). V původní verzi proveďte verifi kaci v záložce Obecné zaškrtněte korekci vadně uložených záznamů všech dat (všech agend, včetně demoagend). Důležité: další verifi kace v žádné záložce nesmí být nastavena. Verifi kaci spusťte tlačítkem Test na straně. V původní verzi zálohujte všechna data (všech agend). Ukončete Money S3 a restartujte počítač. 5. Proveďte vlastní upgrade spusťte instalaci nové verze Money S3 z CD, popř. ze souboru staženého z internetu. Pokud vám instalační program doporučí restart počítače, proveďte ho. 6. Spusťte nově nainstalovanou verzi a reindexujte všechna data (všech agend, včetně demoagend). 7. Pokud instalujete Money S3 Kasa jako samostatného klienta, proveďte jeho instalaci jako poslední. Verze systémů Money S3 a Money S3 Kasa musí být vždy shodné. 5

6 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD MZDY DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků V oblasti daně z příjmů fyzických osob se od významným způsobem mění systém zdaňování příjmů. Hrubá mzda jako základ pro sražení zálohy na daň se nyní nesnižuje o pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, ale naopak se hrubá mzda pro účely výpočtu zálohy na daň navyšuje o pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen ze mzdy zaměstnance hradit zaměstnavatel. Jinými slovy se mzda nesnižuje o 12,5 % ze mzdy zaměstnance, ale naopak se navyšuje o dalších 35 %. Výsledkem je tzv. superhrubá mzda, která současně tvoří základ pro výpočet daně. i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, přičemž tento příjem současně navyšuje od vyměřovací základ pojistného na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance i zaměstnavatele. V programu Money S3 se tyto příjmy zadávají ve formě Nepeněžních příjmů (dříve Položek navyšujících základ daně). Nepeněžní příjem na rozdíl od Položky navyšující základ daně tedy navyšuje nejen základ daně (superhrubou mzdu), ale současně také vyměřovací základ pojistného. Slevy na dani, daňové zvýhodnění, daňový bonus VÝŠE SLEV NA DANI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI V ROCE 2008 Sleva na Rok 2008 poplatníka (důchodce) Kč druhého z manželů bez příjmů Kč poživatele částečného invalidního důchodu Kč poživatele plného invalidního důchodu Kč Nepeněžní příjmy Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební držitele průkazu ZTP/P studujícího Daňové zvýhodnění na dítě Kč Kč Kč 6

7 Výrazným způsobem se pro rok 2008 mění slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti (viz tabulka). Slevu na poplatníka je možné nově uplatnit taktéž u poživatele starobního důchodu. Maximální roční daňový bonus se zvyšuje na Kč. Maximální měsíční daňový bonus nově činí Kč. Sazba daně Pro rok 2008 se zavádí jednotná 15procentní sazba daně z příjmů fyzických osob. Sazby srážkové daně byly taktéž sjednoceny, a to na 15 % pro rok Příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění Od roku 2008 se zavádí limit pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků z příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění v celkovém úhrnu maximálně do výše Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Příspěvky zaměstnavatele jsou nově podřízeny obecnému režimu daňově uznatelných nákladů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů. Náklady na příspěvky jsou daňově uznatelné u zaměstnavatele v plné výši, pokud jsou vynaložené na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. Tiskové sestavy V souvislosti s uvedenými změnami ve výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byly aktualizovány tiskové sestavy Výplatní lístek, Vyúčtování mezd a Mzdový list. V oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků byly ve mzdové agendě dále aktualizovány následující legislativní tiskové formuláře: /1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 12) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (vzor č. 15) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (vzor č. 13) /1 Počet zaměstnanců ( 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) (vzor č. 7) Pozn.: Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně: tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (vzor č. 10), který byl použit pro zdaňovací období 2006, se použije taktéž pro zdaňovací období DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Sazba daně Sazbě daně z příjmů právnických osob pro rok 2008 činí 21 %. MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD ZAMĚSTNANCE PRO PLACENÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V oblasti pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se od 7

8 zavádí u zaměstnanců maximální vyměřovací základ pojistného, který v kalendářním roce činí 48násobek průměrné mzdy, tj Kč pro rok Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maximální vyměřovací základ, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel v tomto roce pojistné z částky, která přesahuje maximální vyměřovací základ. V programu Money S3 probíhá kontrola na maximální vyměřovací základ zaměstnance na kartě Mzdy při jejím ukládání. Pokud je maximální vyměřovací základ překročen, zobrazí se dotazovací dialog, s jehož pomocí je možné buď snížit částku pojistného, nebo ignorovat maximální vyměřovací základ, případně se vrátit zpět na kartu Mzdy. Výše maximálního vyměřovacího základu se nastavuje v Časově rozlišitelných parametrech mezd. Pokud si nepřejete, aby se u zaměstnance maximální vyměřovací základ kontroloval, pak je možné kontrolu vypnout ve Mzdovém období zaměstnance (Zaměstnanec / Mzdy / Max. základ pojistného), a to samostatně pro sociální a zdravotní pojištění. tři kalendářní dny nemoci nebo karantény, během níž se neposkytuje nemocenské. Nemocenské se tedy vyplácí až od 4. kalendářního dne. Z pohledu zákona o důchodovém pojištění ( 105b zákona č. 155/1995 Sb.) se však za dobu poskytování nemocenského v roce 2008 považuje též období prvních 3 kalendářních dnů (tzn. karenční doba), po které se nemocenské neposkytuje. Z toho vyplývá, že tyto neplacené dny nemocenského jsou součástí vyloučené doby (viz např. Evidenční listy důchodového pojištění nebo Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace). V programu Money S3 se neplacené dny nemocenského nastavují v Časově rozlišitelných parametrech mezd. Neplacené dny se následně zohledňují na kartě Mzdy (záložka Nem. dávky) při výpočtu období výplaty nemocenského. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Karenční doba u nemocenské V oblasti nemocenského pojištění se od zavádí tzv. karenční doba, která trvá první Nepřítomnost typu karanténa V seznamu typů nepřítomností byla zavedena nová nepřítomnost Karanténa, jejíž chování je naprosto stejné jako u nepřítomnosti typu Nemoc. Karanténa slouží především pro rozlišení toho, zda se nemocenské vyplácí za nemoc nebo za karanténu. Redukční hranice, redukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) Redukční hranice zůstávají na rok 2008 ve stej- 8

9 né výši (první redukční hranice je 550 Kč, druhá redukční hranice je 790 Kč). U nemocenské a OČR se však od při redukci DVZ z částky do první redukční hranice započítává 90 % u všech dnů výplaty dávky. Redukovaný DVZ je tudíž pro všechny dny nemocenské, resp. OČR, stejný. Pozn. 1.: Do roku 2007 se u nemocenské a OČR při redukci DVZ z částky do první redukční hranice započítávalo 90 % pouze u prvních 14 dnů, od 15. dne se první redukční hranice započítávala plně (100 %). Pozn. 2: Na kartě Mzdy v záložce Nem. dávky je možné editovat redukovaný DVZ, kde částka do první redukční hranice je bez ohledu na typ dávky započítána plně (výpočet této částky je stejný jako doposud). Z toho vyplývá, že u nemocenské a OČR dochází při následném výpočtu dávky k další redukci editovaného DVZ, a to 90 procenty z částky do první redukční hranice. Skutečný, na celé koruny zaokrouhlený základ je poté zobrazen na řádku konkrétní procentní sazby, a to již pouze jako informativní údaj (nelze jej editovat). Po jeho vynásobení procentem a zaokrouhlení (na celé koruny nahoru) se získá dávka za jeden den, která se dále násobí počtem dní uvedeným na témže řádku. Výsledkem je částka nemocenské dávky za dny, pro které je procentní sazba stanovena. Procentní sazby Pro účely výpočtu dávek nemocenského pojištění byly aktualizovány procentní sazby: u nemocenského: pro 4. až 30. den 60 % pro 31. až 60. den 66 % pro ostatní dny 72 % u OČR 60 % U peněžité pomoci v mateřství zůstává dosavadní sazba ve výši 69 %. Postup při přechodu nároku na dávku nemocenského pojištění z roku 2007 do roku 2008 Vznikne-li nárok na dávku nemocenského pojištění v roce 2007 a trvá i po , poskytuje se nadále za podmínek ve výši a po dobu podle předpisů účinných před Tiskové sestavy Významným způsobem byly přepracovány tiskové sestavy Vyplacené nemocenské dávky a Výpočet nemocenských dávek. V sumaci tiskové sestavy Vyplacené nemocenské dávky je uveden celkový součet podle jednotlivých typů dávek, v sumaci tiskové sestavy Výpočet nemocenských dávek je součet podle použitých procentních sazeb. Pracovní poměry V seznamu pracovních poměrů byl zrušen pracovní poměr Nepravidelná výpomoc, který měl platnost do ÚČETNICTVÍ DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ VÝDAJE (NÁKLADY) Daňová evidence V připravených seznamech určených pro daňovou evidenci byl na účetních pohybech Výdaje za sociální pojištění a Výdaje za zdravotní pojištění změněn sloupec peněžního deníku na Ostatní výdaje nepodléhající dani, jelikož od nejsou tyto výdajové položky pro fyzickou osobu podnikatele (OSVČ) daňově uznatelnými výdaji. Pozn.: Z historických důvodů zůstávají v peněžním deníku původní sloupce pro sociální a zdravotní pojištění. Jelikož forma peněžního deníku již není upravena zákonem (byl zrušen), není možné nyní další případné sloupce pro tato pojištění defi novat. Účetní jednotka má však možnost tyto údaje, které se nyní budou v deníku zobrazovat ve sloupci Ostatní výdaje nepodléhající dani, zobrazit v tiskové sestavě Peněžního deníku s mezisoučty. Podvojné účetnictví Pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené 9

10 veřejnou obchodní společností za společníky této společnosti, komanditní společností za komplementáře a fyzickou osobou podnikatelem (OSVČ), účtujícími v systému podvojného účetnictví, taktéž není daňově uznatelným nákladem. Tyto účetní jednotky si musí upravit příslušné účty v účtovém rozvrhu ručně. Pozn.: Podnikatelský subjekt má možnost tisku Výkazu zisku a ztrát (výsledovka) pouze za nedaňové účty. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Tiskové sestavy Na tiskové sestavě Přiznání k DPH byly aktualizovány následující legislativní tiskové formuláře: Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor č. 14) /A Přiznání k dani z přidané hodnoty (česko-anglická verze) (vzor č. 14) INTRASTAT Celní správa ČR na svých webových stránkách (www.cs.mfcr.cz sekce Clo, daně, obchod se zbožím / Intrastat) sděluje zpravodajským jednotkám, které nestihly přechod na nové technologie (podání výkazů pro Intrastat přes Portál veřejné správy nebo InstatOnline) do konce roku 2007, možnost podání výkazů pro Intrastat aplikací IDES i v roce Důvodem tohoto rozhodnutí je především malý počet zpravodajských jednotek, které se již na nové technologie přeregistrovaly. Zpravodajské jednotky, které budou využívat aplikaci IDES ještě v roce 2008, upozorňujeme na nutnost stažení aktualizované verze, která by měla být na webových stránkách Celní správy ČR k dispozici v průběhu ledna Nový termín ukončení aplikace IDES zatím nebyl stanoven, je závislý na přechodu všech zpravodajských jednotek na nové technologie. ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY DPH Z 5 % NA 9 % V ROCE 2008 A ODPOČTY ZÁLOH V MONEY S3 VERZE Řešení odpočtu záloh zadaných v roce 2007 ve snížené sazbě 5 % a odpočítávaných v roce 2008 v nové výši sazby 9 % Zákon o DPH (č. 235/2004 Sb.) V 37 odst. 3) se píše: V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné zdanitelné plnění pouze z rozdílu mezi základem daně podle 36 odst. 1 a základem daně nebo úhrnem základů daně podle 36 odst. 2 zvýšeným případně o opravu podle 42 odst. 1 písm. d). Poznamenejme, že cena zdanitelného plnění by měla být dána smluvně (a to již v roce 2007 např. akceptací objednávky, smlouvou atp.) a z ní vyplývá, zda je závazná cena bez daně nebo s ní. Tento problém je opět zcela v řešení účetní jednotky. Z této citace se dá odvodit, že daň na vyúčtovací faktuře vydané se počítá pouze z rozdílů základů. V každém případě je jasné, že zaplacenou zálohu 10

11 Závěr, ač možná paradoxní, je tedy tento: u cen smluvených jako částka bez daně na rozdíl v dani doplácí fi nanční úřad, v případě ceny s daní pak doplácí odběratel. ve snížené sazbě v roce 2007, např. ve výši 105 Kč (základ daně 100 Kč), můžeme odečíst v roce 2008 od vyúčtování 109 Kč (základ daně 100 Kč) tak, že výsledný daňový doklad bude nulový, včetně daně. Jinými slovy odečteme více (109 Kč), než bylo na záloze uhrazeno (105 Kč). Tento zdánlivě paradoxní stav je zcela legislativně korektní, včetně dikce zákonné úpravy závazků. Toto řešení je možné v případě, že smluvní cena byla dohodnuta jako cena bez daně. V případě, že smluvní cena v roce 2007 byla dohodnuta jako cena s daní (a zde i při výpočtu shora dostáváme 100 Kč základ + 5 Kč daň), potom je i v roce 2008 potřeba vystavit vyúčtování na 105 Kč, ovšem již ve výši 9% snížené sazby. Základ po výpočtu shora je pak 96,33 Kč a daň 8,67 Kč. Po odečtení základu odpočtu od základu plnění dostáváme 3,67 Kč základu pro výpočet daně. Znění příslušného 37 v odst. 3) neříká přesně, jaká metoda má být pro výpočet výsledné daně použita. Tento výklad samozřejmě přísluší pouze soudu, ale je možné předpokládat, že znění předchozích odstavců 1) a 2) poskytují obě možnosti, i když se metoda výpočtu zdola může jevit jako logičtější. V každém případě je výsledná daň nenulová, v našem příkladu pak v obou metodách shodně dostáváme daň 0,33 Kč a cenu celkem 4,00 Kč. Faktura je tedy neuhrazená a odběratel doplatí zmíněnou částku. Z této faktury je samozřejmě odvedena příslušná částka daně. Přirozeným důsledkem tohoto způsobu odpočtu je v závěru účetního případu nevyrovnaný saldokontní účet záloh (324). Jeho vypořádání je plně v kompetenci účetní jednotky. Podobné závěry platí samozřejmě i pro přijaté vyúčtovací faktury, kde se protistrana bude chovat stejně. Řešení v Money S3 verze Tato verze nabízí jako další možnost typu ceny na odpočtových položkách vyúčtovacích faktur typ ceny Bez DPH. Program implicitně nabízí pro doklady v domácí měně pouze ty sazby daně, ve kterých již je na plnění vyúčtovací faktury zadaná nenulová částka. Nabízí pouze částku, kterou zbývá na příslušném zálohovém dokladu vyúčtovat a tuto ještě ponižuje na případnou hranici, kterou ještě zbývá uhradit na vyúčtovací faktuře. Uživatel samozřejmě může částky libovolně editací měnit. Typ ceny nabízí podle způsobu zadání položek vyúčtovací faktury, tedy S DPH, nebo Bez DPH. V případě typu S DPH je celková nabízená částka s daní vypočtena tak, aby z ní určený základ odpovídal částce odpočítávaného základu, který je k dispozici. Možnost děleného zadání odpočtu jako dvě položky s typem ceny Jen základ a Jen DPH zůstávají samozřejmě zachovány. Verze mění kontrolu celkové odpočtené částky na standard verze Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že je možné odečíst v celkové částce více, než bylo na zálohovém dokladu uhrazeno. Program ale za této situace nepovolí odečíst větší částku základu, než jaká byla uhrazena. V Seznamu nevypořádaných zálohových dokladů, který se nabízí po volbě Přidat / Odpočet zálohy, přibyl přepínač Všechny zálohové doklady. Po jeho 11

12 zapnutí se zobrazí všechny, i vypořádané zálohové doklady. Tuto volbu použijete ve velmi řídkých případech, kdy jste již odečetli částku větší, než bylo uhrazeno, ale přesto ještě ne celou částku základu. Je zřejmé, že se může týkat pouze zálohových dokladů z roku 2007 vyúčtovávaných v roce 2008, případně touto volbou získáte rychlý přehled již vyúčtovaných záloh. Odlišné sazby daně na dokladech Ve verzi přibyla rovněž možnost v každém účetním roce defi novat seznam hodnot výše sazby pro základní a sníženou sazbu DPH. znalé účetnictví, případně pouze pro hlavní účetní (hlavního účetního). Takto sestavený seznam hodnot se pak u výběrového tlačítka výše sazby nabízí na všech daňových dokladech (resp. dokladech umožňujících zadat DPH) v rozpisu částek dokladu, ale pouze za podmínky, že doklad dosud nemá žádné položky a částky v příslušné sazbě jsou nulové. Každý doklad v Money S3 může mít libovolné hodnoty základní a snížené sazby, ale může obsahovat, kromě nulové sazby, tyto hodnoty pouze dvě. Tímto způsobem lehce vystavíte i v roce 2008 doklady, ve kterých musíte z legislativních důvodů dodržet 5% daň (leasing apod.). V Nastavení účetního roku volíte u polí Základní a Snížené sazby DPH tlačítko výběrového seznamu, ve kterém editujete povolené hodnoty sazby DPH v daném účetním roce. Následně vyberete aktuální výši sazby, která se bude standardně nabízet na dokladech. Doporučujeme omezit toto nastavení pomocí Přístupových práv jen pro uživatele Program nově kontroluje, zda na dokladu nejsou zadány položky v jiné výši sazby, než je určena na hlavičce dokladu. Tato situace může nastat v zásadě pouze tehdy, když přetáhnete nějaký zdrojový doklad z roku 2007 (např. objednávku) do dokladu roku 2008 (např. do faktury). Takový doklad program neumožní uložit, ale nabídne automatickou možnost změny výše sazby na povolenou hodnotu. Hranicí pro určení rozmezí základní a snížené sazby je 12 %. KONZULTAČNÍ A PRODEJNÍ CENTRA: BRNO Rostislavovo náměstí 12, Brno, tel.: , ČERVENÝ KOSTELEC Sokolská 138, Červený Kostelec, tel.: , HRADEC KRÁLOVÉ Jižní 870, Hradec Králové, tel.: , LIBEREC 1. máje 97, Liberec 2, tel.: , OSTRAVA Hlubinská 36, Ostrava, tel.: , PLZEŇ Lochotínská 11, Plzeň, tel.: , PRAHA Novodvorská 1010/14, Praha, tel.: , SVITAVY Milady Horákové 4, Svitavy, tel.: , TIŠICE-CHRÁST Mezi Ploty 322, Tišice-Chrást, okr. Mělník, tel.: , nedata.cz TŘEBÍČ U Kuchyňky 2/180, Třebíč, tel.: , TŘEBOŇ Dukelská 133, Třeboň, tel.: , UHERSKÝ BROD Široká 141, Uherský Brod, tel.: , VELKÉ MEZIŘÍČÍ Pod Hradbami 3, Velké Meziříčí, tel.: , 12

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

CÍGLER SOFTWARE, a.s., mezi sto nejlepšími firmami České republiky

CÍGLER SOFTWARE, a.s., mezi sto nejlepšími firmami České republiky 01/2006 Obsah čísla Ohlédnutí za úspěšnými událostmi roku 2005. Doporučení, jak nainstalovat novou verzi Money S3. Výběr toho nejdůležitějšího z nové verze Money S3. Úplný přehled změn a novinek Money

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014

Nastavení v programu MZDY pro rok 2014 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

HOTEL - 2000 HOTELOVÉ SYSTÉMY. Dokumentace změn v nastavení programu v souvislosti se změnou sazby DPH z 5% na 9% k 1.1.2008. http://www.altopha.

HOTEL - 2000 HOTELOVÉ SYSTÉMY. Dokumentace změn v nastavení programu v souvislosti se změnou sazby DPH z 5% na 9% k 1.1.2008. http://www.altopha. HOTEL - 2000 Dokumentace změn v nastavení programu v souvislosti se změnou sazby DPH z 5% na 9% k 1.1.2008 Vážení uživatelé programu HOTEL-2000, tento dokument obsahuje základní informace, potřebné pro

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více