KAPITÁLOVÉ INVESTICE PROJEKTU PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 A JEJICH MÍSTO VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PLZNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITÁLOVÉ INVESTICE PROJEKTU PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 A JEJICH MÍSTO VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PLZNĚ"

Transkript

1 KAPITÁLOVÉ INVESTICE PROJEKTU PLZEŇ EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 A JEJICH MÍSTO VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ MĚSTA PLZNĚ Marta Šlehoferová ÚVOD Projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen EHMK 2015) bude bez diskuzí největším kulturním projektem, se kterým se kdy město, ale i celý Plzeňský kraj setkal. Není proto překvapením, že proces přípravy tohoto projektu zabral několik let a město jej s předstihem zahrnulo i do svých strategických plánů. Tento příspěvek se konkrétně zaměří na finančně náročnější kapitálové investice do kulturní a volnočasové infrastruktury související s EHMK 2015 a na rozbor strategických dokumentů, které se jimi zabývají. Cílem příspěvku je nejen poukázat na nutnost dlouhodobého plánování kapitálových investic v rámci projektů EHMK, ale i zhodnocení úspěšnosti tohoto plánování v případě projektu plzeňského. Příspěvek se tedy nejprve zaměří na charakteristiku kapitálových investic v rámci projektů EHMK, na stručné představení projektu Plzeň EHMK 2015, dále na jednotlivé kapitálové investice, které se mají v rámci projektu EHMK 2015 realizovat a na s nimi související strategické dokumenty města Plzně, a následně bude provedeno zhodnocení současného stavu a vyhodnocení úspěšnosti plnění daných strategických plánů. 1 ANALYZOVANÁ DATA Hlavním dokumentem, který bude v tomto příspěvku analyzován je Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta (dále jen Program), který byl schválen 15. října 2009 na základě Usnesení č. 597 Zastupitelstvem města Plzně. Tento Program již v úvodu uvádí, že Programu rozvoje kultury je úzce provázán s kandidaturou města na titul Evropské hlavní město kultury 2015, avšak hned vysvětluje, že plánovaná opatření stanovená v tomto Programu jsou ale k naplnění vize potřeba i bez ohledu na probíhající soutěž kandidátských měst [4, s. 3]. Dále jsou velmi cenným zdrojem informací vydaná Usnesení Zastupitelstva města Plzně (dále jen Usnesení ZMP), která jsou volně přístupná veřejnosti prostřednictvím webových stránek. Díky těmto dokumentům se podařilo úspěšně zmapovat proces rozhodování ZMP týkající se analyzovaných projektů i jejich zařazení do investičních akcí města. 2 PROJEKT PLZEŇ EHMK 2015 K začátku dlouho očekávaného roku 2015 chybí již jen několik měsíců, avšak cesta k němu trvala několik let. První podstatné kroky Plzně jako EHMK 2015 byly podniknuty již v roce 2009, kdy byla zastupitelstvem schválena přihláška města do prvního kola soutěže o titul EHMK Další podstatné datum je 8. září 2010, kdy město Plzeň zvítězilo v druhém kole nad Ostravou a stalo se tak městem, které bude za ČR nominováno na EHMK v roce Následně byla k 21. říjnu 2010 založena společnost Plzeň 2015, o. p. s., která měla začít připravovat program [7]. Ten má obsahovat více než 50 velkých kulturních událostí a dalších 600 aktivit v průběhu roku 2015, žánrově se bude jednat o divadlo, hudbu, výstavy, architekturu, tance, vědecké programy či vystoupení alternativních umělců. Celkový rozpočet měl být okolo 420 milionů Kč [3] a mezi léty bylo zatím vynaloženo 95 milionů Kč. Některé akce jsou již známé, jiné jen nastíněné v hrubých rysech.

2 3 INVESTICE DO INFRASTRUKTURY PROJEKTŮ EHMK Velké kapitálové investice jsou již po mnoho let tradiční součástí projektů EHMK a jsou často také jedinými dlouhodobými odkazy, které po projektu v regionu zůstávají. Často se staví nové koncertní haly, knihovny či divadla nebo se alespoň opravují ty původní. Příkladem projektu EHMK, který byl v tomto směru v posledních letech úspěšný, může být např. Pécs (EHMK 2010). Zde byla v rámci EHMK postavena nová koncertní hala, regionální knihovna, revitalizován areál bývalé továrny (přestavěn na místo sloužící kulturním účelům) a renovována veřejná prostranství a divadlo [6]. Naopak méně úspěšným projektem z hlediska těchto investic do infrastruktury byl Maribor (EHMK 2012), který sice měl v plánu postavit novou uměleckou galerii, knihovnu, kulturní centrum nebo rekonstruovat starou nevyužívanou továrnu či zlepšit nábřeží okolo řeky, ale žádný z těchto projektů se jim nepodařilo uvést v život. Jen několik menších investic bylo provedeno v partnerských městech Mariboru, kde byla opravována divadla, muzeum či jiná kulturní zařízení [5]. Takových příkladů by bylo možno v historii EHMK, zejména v posledních letech, najít mnoho, avšak nyní bude již pozornost zaměřena na projekt plzeňský. 4 INVESTICE DO INFRASTRUKTURY V RÁMCI EHMK 2015 I Plzeň naplánovala několik projektů investic do infrastruktury, avšak ne všechny se jí podařilo splnit. Přehled těchto klíčových investic do kulturní a volnočasové infrastruktury uvádí přihláška [2, s. 207]: 1. Vytvoření nového multidisciplinárního kulturního centra v areálu bývalého pivovaru Světovar. 2. Stavba nové divadelní budovy. 3. Stavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni. 4. Revitalizace území Štruncových sadů. 5. Vytvoření sportovně rekreačních tras v údolí řek. 6. Využití veřejných prostranství pro kulturní účely. Tyto projekty však nevznikly jen kvůli projektu EHMK, ale byly do přihlášky zakomponovány ze strategických plánů týkajících se rozvoje města Plzně a dost pravděpodobně by (alespoň některé z nich) vznikly i pokud by Plzeň titul nezískala. To ostatně uvádí i již zmíněný Program. 4.1 VÝSTAVBA KULTURNÍ FABRIKY V AREÁLU SVĚTOVARU První bod se týká přestavby areálu Světovar, jehož osud je v současnosti dosti nejasný. Světovar je místo o rozloze zhruba 6 ha nacházející se v městské části Slovany. Jedná se o bývalý pivovar, který byl později využíván pro vojenské účely. Tento komplex měl být přestavěn na moderní areál, ve kterém se bude nacházet nejen vlajkový projekt EHMK Plzeň x4 Cultural Factory (zázemí pro kulturní neprofesionální organizace a umělce), ale i městský archiv, moderní byty, kanceláře či obchody. První oficiální rozhodnutí týkající se revitalizace areálu Světovar padlo v roce 2006 na základě Usnesení ZMP č. 202 [8]. Část důležitá pro projekt EHMK, tzv. 4x4 Cultural Factory byla v roce 2009 schválena také ve zmíněném Programu rozvoje kultury. Dle tohoto Programu měla stavba začít v roce 2011 a kolaudována měl být v roce 2015 [4]. V realitě se ale začalo v areálu se stavebními pracemi až ke konci roku 2013 a o dokončení přestavby lze zatím jen spekulovat. Při demolici některých objektů byly totiž nelezeny škodlivé látky a díky tomu vznikly další náklady, které stavbu poněkud zkomplikovaly. Následně radnice na základě Usnesení ZMP č. 296 [12] svolila část těchto nákladů uhradit a pokusit se vybudovat alespoň část ze slíbeného areálu, ale jestli bude 4x4 Cultural Factory funkční v roce 2015 nelze zatím říci. Na příkladu Světovaru lze tedy vidět, že i když plánování začalo včas, realizace plánu již nebyla příliš zdařilá. 4.2 STAVBA NOVÉ DIVADELNÍ BUDOVY Co se týče budovy divadla, zde již bylo město úspěšnější. Divadlo bylo slavnostně otevřeno 2. září 2014 a stalo se tak novým zázemím divadelní společnosti Divadlo J. K. Tyla. Cesta k otevření této budovy však byla také poměrně dlouhá. První oficiální dokument, kterým je schválen záměr vystavit v Plzni novou divadelní budovu, jež by měla nahradit stávající Komorní divadlo, a který zmiňuje i lokalitu Palackého Jízdecká, je usnesení ZMP č. 343 z roku 2007 [9]. Stavba nové divadelní budovy byla samozřejmě zmíněná i Programu,

3 který vymezuje, že stavba má být zahájena nejpozději v roce 2011 a kolaudace v roce 2014 [4]. Až v roce 2011 však byla stavba divadla zařazena do investičních aktivit města a základní kámen byl položen až 13. června Následovalo několik problémů při výstavbě samotné a bylo zjevné, že je zde velký tlak, aby byla budova dokončena do termínu plánovaného otevření. Budova, která dostala název Nové divadlo nakonec byla otevřena včas a může návštěvníkům nabídnout 2 scény s celkovou kapacitou 700 návštěvníků. Ani tento projekt však nelze označit za ukázkový případ strategického plánování, jelikož důležitou součástí každé strategie je i její implementace a zde opět v této fázi nastaly problémy a celé léto 2014 nebylo jasné, zda bude stavba kompletně dokončena včas. Kromě toho i v tomto případě došlo k navýšení nákladů na rozdíl od původního rozpočtu. 4.3 STAVBA NOVÉ BUDOVY ZÁPADOČESKÉ GALERIE Třetím důležitou investicí do kulturní infrastruktury v Plzni měla být nová budova Západočeské galerie, jejíž stavba se však zatím nepodařila zrealizovat vůbec. Již dlouhou dobu město počítá s lokalitou U Zvonu, kde po povodních v roce 2002 musel být zbourán obytný dům. Hned v roce 2004 byla uspořádána architektonická soutěž, která měla tento prostor řešit, ale žádný z návrhů se nezrealizoval. Poté v roce 2007 začal o tento pozemek projevovat zájem kraj, který zde chtěl postavit novou budovu galerie. Tento zájem se v roce 2009 podařilo kraji prosadit a sjednal s městem smlouvu o budoucím prodeji pozemku (ten na něj přejde po dokončení výstavby, momentálně je kraj pouze nájemcem pozemku). Kraj následně v roce 2009 vypsal svojí vlastní soutěž na návrh galerie a vybral vítěze. Tuto stavbu však od začátku komplikuje nedostatek finančních prostředků, které chce Plzeňský kraj získat jako dotaci od EU a momentálně se počítá s dostavbou galerie v roce 2020 [1]. 4.4 REVITALIZACE ŠTRUNCOVÝCH SADŮ Dalším projektem byla revitalizace území Štruncových sadů, která byla úspěšně realizována v průběhu roku Jednalo se výstavbu nových promenád, cyklostezek a zóny pro moderní sport (skate centrum, horolezecká stěna, lanové centrum) v místech na soutoku Radbuzy a Mže. Tato revitalizace měla ještě více oživit areál, kde se nachází nově zrekonstruovaný fotbalový stadion, sokolovna a také vybudována lávka přes Radbuzu do areálu pivovaru. Tento projekt není sice přímo zmíněn v Programu, avšak úzce souvisí s posledními dvěma body klíčových investic (vytvoření sportovně rekreačních tras v údolí řek a využití veřejných prostranství pro kulturní účely), které již tento dokument řeší. Přesto i zde bylo nutno plánovat poměrně dlouho, o čemž svědčí první rozhodnutí ohledně existence Sportovně-relaxačního centra, které padlo již v roce 2008 [10] a zařazení jeho realizace do investičních akcí města Plzně v roce 2009 [11]. V roce 2010 a 2011 bylo řešeno jeho financování a výsledek Plzeňané vyzkoušeli právě v roce Tento projekt lze tedy hodnotit jako úspěšný, a to nejen z hlediska plánování, ale i z hlediska realizace. 4.5 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ TRASY V ÚDOLÍCH ŘEK A VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Poslední dva projekty již nejsou tak investičně výrazné a jsou viděny spíše jako doplňkové. Oba jsou zmíněny v Programu. Co se týče prvního, Program vymezuje, že sportovně rekreační trasy v údolí řek mají být dokončeny do roku Ohledně druhého řeší pouze náměstí Republiky, kde zmiňuje nové kašny a pořádání tradičních řemeslných trhů [4], avšak ze současných akcí v centru města je zřejmé, že se pravděpodobně v současnosti jedná o širší záměr. Oba tyto projekty byly a jsou úspěšně zrealizovány a vzhledem k tomu, že byly uskutečněny v poměrně krátkém časovém rozpětí (na rozdíl od ostatních), a realizují se na různých částech města, není snadné o nich zjistit konkrétní údaje, a nebudou tedy předmětem tohoto článku. 5 ZHODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Z výše uvedeného je zřejmé, že první čtyři plánované investice do infrastruktury začaly být v Plzni řešeny ještě dříve, než bylo jisté, že město získá titul EHMK (výjimku snad tvoří Světovar, jelikož v roce 2006 padlo rozhodnutí revitalizovat areál, ale konkrétně o realizaci 4x4 Cultural Factory v tomto areálu se mluví až v roce 2009). To je poměrně zajímavá skutečnost, která příliš neprospívá samotné inciativě EHMK. Ta se často pyšní tím, že město (či region), jež titul získá, má velkou šanci na zlepšení své kulturní infrastruktury, ale z hlediska Plzně se zdá, že vlastně nepřinesla skoro nic

4 nového. Na druhou stranu, je pravděpodobné, že bez titulu EHMK by město Plzeň nebylo schopno na některé z těchto projektů získat finanční prostředky, a jejich realizace by se tedy vůbec neuskutečnila. Přestože město titul EHMK získalo, velkou úspěšnost, co se týče realizace slíbených projektů, nemá. Ze čtyř velkých projektů infrastruktury byly úspěšně dokončeny jen dva, a to Nové divadlo a Sportovně relaxační zóny Štruncovy sady. Co se týče výstavby 4x4 Cultural Factory v areálu Světovar, není zatím vůbec jisté, zda a v jakém rozsahu bude projekt dokončen a je zřejmé, že galerie nebude postavena do roku 2015 vůbec. Stručnější přehled, který byl sestaven na základě dostupných dokumentů Usnesení ZMP a dalších volně dostupných informací uvádí tabulka č. 1. Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých projektů a jejich dokončení Projekt začátek plánování termín dokončení Světovar/4x4 Cultural Factory 2006/2009 nelze určit Nové divadlo Nová budova galerie 2007 cca 2020 Sportovně-relaxační zóna Štruncovy sady Zdroj: vlastní zpracování dle [1], [4], [8], [9], [10] Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že ač všechny tyto projekty začaly být plánovány poměrně brzy, a to v rozmezí 4 8 let před jejich požadovaným dokončením, není to zárukou schopnosti jejich realizace. Velmi častým faktorem, který ohrožuje uvedení projektů v život, je nedostatek finančních prostředků, ať již z důvodu, že se je nedaří získat pomocí dotace (např. u galerie) nebo z důvodu, že je potřeba o dost větší množství, než bylo původně plánováno (Světovar). Dalším problémem je fakt, že s plánováním se často začne sice velmi brzy, ale samotná realizace předchází jen několik (desítek) měsíců před datem, kdy má být stavba dokončena. V případě divadla naštěstí nenastaly žádné vážné komplikace a vše se stihlo vyřešit a dostavět budovu včas, avšak v případě Světovaru se objevily tak závažné problémy, že není dostatečné množství času na to situaci vyřešit a termín dokončení stavby je v současnosti (podzim 2014) nejasný. Na druhou stranu projekt Sportovně relaxačních zón ve Štruncových sadech je poměrně kvalitní ukázkou dlouhodobého plánování a úspěšné realizace daného plánu, a to i přesto, že tento projekt byl financován z dotací EU. Všeobecně lze tedy říci, že analyzované projekty nejsou příliš příkladnými a ve většině případů nebyla ani tak zanedbána fáze plánování, jako fáze realizace, která měla začít o mnoho dříve. ZÁVĚR Kapitálové investice do kulturní a sportovní infrastruktury jsou pravidelně součástí projektů EHMK a ani v Plzni tomu není jinak. Klíčovými problémy, které mohou narušit realizaci těchto projektů je nedostatek času na jejich přípravu a samozřejmě nedostatek finančních prostředků. Z příkladu Plzně je zřejmé, že dlouhodobé plánování v případě kapitálových investic je v rámci EHMK nutné, avšak často není zárukou úspěchu a finance jsou vždy tím faktorem, který ve finále o úspěchu rozhodne. Na druhou stranu ani bez včasného plánování by nebylo možno tyto investice zrealizovat. Z dostupných informací totiž vyplývá, že s uvedenými investicemi v rámci EHMK 2015 se počítalo dlouhodobě, a to ještě před získáním titulu a byly důležitou součástí přihlášky do soutěže o tento titul. Příspěvek tedy poukázal na fakt, že dlouhodobé plánování je v případě projektů EHMK velmi důležité a u velkých investic do infrastruktury nezbytné. Dokonce je často nutné začít ještě dříve, než město titul získá. Na závěr lze říci, že Plzeň nelze označit za příkladné město, co se týče realizace deklarovaných investic, avšak na druhou stranu ji nelze ani odsoudit za neúspěch, o čemž hovoří nedávné otevření budovy Nového divadla a příjemné prostředí Štruncových sadů. LITERATURA [1] Archiweb Kraj stále připravuje v Plzni novou budovu galerie za 600 milionů. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=14505>

5 [2] HAVLÍČKOVÁ, Š., KAISEROVÁ, I., KOMIŠOVÁ, J. a kol. Přihláška města Plzně do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury TRICO spol. s r. o.: Plzeň, ISBN: [3] idnes. Součástí kulturní megaakce Plzeň 2015 bude i sokolský slet v novém kabátě [online] [cit ]. Dostupné z: <http://kultura.idnes.cz/plzen-2015-ctn-/divadlo.aspx?c=a131213_164326_divadlo_ts> [4] KREJSOVÁ, M., ČERNÍK, R., PELCL, P. a kol. Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta [online]. Plzeň: Zastupitelstvo města Plzně, [cit ]. Dostupné z: <http://www.plzen.eu/download.aspx?dontparse=true&fileid=651> [5] MCATEER, N., MOZURAITYTE, N, MCDONALD, N. Ex-post Evaluation of 2012 European Capitals of Culture. Final Report for the European Commission DG Education and Culture. [online]. London: Ecorys UK Ltd, [cit ]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/evaluation-commissioned-bythe-eu_en.htm> [6] Pécs Portál [online] [cit ] Dostupné z < [7] REIFOVÁ, M., KREJSOVÁ, M., BRABCOVÁ, A. FROYDA, T. Plzeň 2015, o. p. s. výroční zpráva za rok [online]. Plzeň 2015, o. p. s.: Plzeň, [cit ]. Dostupné z: <http://www.plzen2015.cz/sites/default/files/plzen2015-vyrocni-zprava-2011.pdf> [8] Usnesení Zastupitelstva města Plzně č Plzeň, [9] Usnesení Zastupitelstva města Plzně č Plzeň, [10] Usnesení Zastupitelstva města Plzně č Plzeň, [11] Usnesení Zastupitelstva města Plzně č Plzeň, [12] Usnesení Zastupitelstva města Plzně č Plzeň, Adresa autora: Ing. Marta Šlehoferová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie CAPITAL INVESTMENTS OF THE PILSEN EUROPEAN CITY OF CULTURE 2015 PROJECT AND THEIR PLACE IN THE STRATEGIC PLANNING OF PILSEN Abstract This article is focused on the analysis of strategic documents and plans regarding big infrastructural investments of the Pilsen European Capital of Culture 2015 project. The aim of this paper is to evaluate how successful Pilsen was in implementation of these stated plans and in making these big projects alive. Article deals with 4 main infrastructural projects: building of 4x4 Cultural Factory in area of the former brewery and barracks in Světovar, building of a new theatre, a new gallery and revitalization of the area in Štruncovy sady. All these projects were planned in advance, but unfortunately only 2 of them were finished on time. The paper focuses on each of these projects, analyses the process of decision making and compiles a timeline of building of each of them. At the end, the strategic planning of all of these investments is evaluated. Key words capital investments in culture, infrastructural investments in culture, ECoC 2015 JEL Classification R58

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development

Ing. Jiří Svátek. The development of the city of Hradec Kralove in the context of principles of the sustainable development Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04. Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04. Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04 Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Podnikatelská zóna Šternberk

Podnikatelská zóna Šternberk Podnikatelská zóna Šternberk PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REGENERACE BROWNFIELDU Ing. Pavel Stonawský, 2. místostarosta V Brně, 23. 4. 2014 MĚSTO ŠTERNBERK - OLOMOUCKÝ KRAJ Město Šternberk Obec s rozšířenou působností

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Lenka Bartoňová AR 2011/2012, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) KRAJSKÁ VĚDECKÁ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PLZNI (AJ) REGIONAL RESEARCH

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ JAKÉ UŽITKY A NÁKLADY SOUVISEJÍ SE VZNIKEM NOVÉ OBCE. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Jahoda Robert; Škrobáčková Hana ABSTRACT The main aim of this article is to describe the attitudes toward ways of financing

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE ZPRÁVA O ČINNOSTI 2009-2013 2007: KASÁRNA PATŘÍ MĚSTU Město převzalo areál bývalých kasáren darem od Armády ČR Celková výměra převzatého území činí ca 45

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov

Strategie rozvoje bydlení. v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Strategie rozvoje bydlení v k. ú. Smiřice a k. ú. Rodov Schválením nového územního plánu se městu otevřely nové možnosti rozvojových lokalit pro bydlení. Z předchozího územního plánu byla převzata lokalita

Více

Diskuzní fórum Plzeň 14.5.2015 Siemens, s.r.o., divize Building Technologies 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/epc

Diskuzní fórum Plzeň 14.5.2015 Siemens, s.r.o., divize Building Technologies 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/epc CFU / Business Support & Development / Leoš Grelich, Andrea Drlíková Diskuzní fórum Plzeň Siemens, s.r.o., divize Building Technologies 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/epc 1 Cíl analýzy EPC Energetické

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brno, 18. 2. 2015 Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE Pavel Nový, Ludvík Eger ÚVOD Internet je dnes i v ČR široce dostupným a u určitých cílových skupin velmi využívaným komunikačním kanálem (viz i ČSÚ). Nové technologie

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS

NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS NÁVRH ZPRACOVÁNÍ DAT SCIO V PROSTŘEDÍ GIS Zajícová Zuzana Geoinformatika VŠB Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E-mail: zzajic@volny.cz Abstract The aim of this work is

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010

1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 1. ROČNÍK SETKÁNÍ REGIONALISTŮ V ČESKÉM DUBU 15. 5. 2010 Vyhodnocení podnětů studentů Vysoké školy regionálního rozvoje ČESKÝ DUB 2010 SOUHRNNÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2010 A. Úvod Národní akademie regionálního managementu,

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 CÍL SETKÁNÍ SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU NAŠEHO SDRUŽENÍ. OBLAST HOSPODAŘENÍ

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

PROJEKTY MĚSTA PLZNĚ připravované pro financování z ROP JZ v rámci programového období 2007-2013. Ing. E. Beneš ředitel ÚKEP 25.3.

PROJEKTY MĚSTA PLZNĚ připravované pro financování z ROP JZ v rámci programového období 2007-2013. Ing. E. Beneš ředitel ÚKEP 25.3. PROJEKTY MĚSTA PLZNĚ připravované pro financování z ROP JZ v rámci programového období 2007-2013 Ing. E. Beneš ředitel ÚKEP 25.3.2009 Projekty na podporu cestovního ruchu připravované do 5. výzvy ROP JZ,

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát města Frýdku-Místku: Stop výstavbě nákupního

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Podnikové, programové a projektové cíle. Pavel Reich, Logica Listopad 2011

Podnikové, programové a projektové cíle. Pavel Reich, Logica Listopad 2011 Podnikové, programové a projektové cíle Pavel Reich, Logica Listopad 2011 Co vedení společnosti vrtá hlavou Projekt byl dokončen včas a v rámci plánovaného rozpočtu. Řešení se v zásadě chová, jak bylo

Více

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60 Společná zemědělská politika EU jako faktor nebo bariéra rozvoje venkova? Common Agricultural Policy of the EU as factor or barrier of rural development? Hana Svobodová Abstract Rural and agriculture development

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Cífkova vápenice v Loděnici, aneb Co jsme si zbořili Cífka s factory for the manufacture of lime in Loděnice, or what we have we demolished

Cífkova vápenice v Loděnici, aneb Co jsme si zbořili Cífka s factory for the manufacture of lime in Loděnice, or what we have we demolished Cífkova vápenice v Loděnici, aneb Co jsme si zbořili Cífka s factory for the manufacture of lime in Loděnice, or what we have we demolished Ing. arch. Petr Šimr ABSTRACT: This contribution deals with the

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI Cífka s factory for the manufacture of lime in Loděnice, or what we have we demolished

CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB CO JSME SI ZBOŘILI Cífka s factory for the manufacture of lime in Loděnice, or what we have we demolished Katedra architektury Fakulta stavební ČVUT v Praze Petr Šimr simrpetr@fsv.cvut.cz Školitel: prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. Situační schéma. Fotografie - květen 2012 CÍFKOVA VÁPENICE V LODĚNICI, ANEB

Více

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA

KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15201/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 5 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 7. května 2014 Zápis

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ PROBLEMATIKA BROWNFIELDS Z POHLEDU JEJICH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ THE ISSUE OF BROWNFIELDS IN TERMS OF THEIR SAFETY RISKS FOR REGIONAL DEVELOPMENT Bc. Eliška Vítková vitkova.e@centrum.cz

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pardubice Beroun Ostrava Olomouc Uherský Brod 29 532 063 CHF PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE PROJEKTY MODERNIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Vrámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) poskytlo

Více

Hlavní vjezd do areálu

Hlavní vjezd do areálu Investiční možnosti Založení areálu 1936 Detona - Vlárské strojírny Po 2.světové válce vojenská výroba 90 léta převod do soukromých rukou 2003 majitelem areálu se stává INTEC a.s. 2004 správcem areálu

Více

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura PROJEKT Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje OP Infrastruktura Operační program Infrastruktura 2004-2006 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Dotační projekty Vysokého Mýta 2015-2016. Zpracoval: Jan Vlček Referent dotačních projektů 15.8.2015

Dotační projekty Vysokého Mýta 2015-2016. Zpracoval: Jan Vlček Referent dotačních projektů 15.8.2015 Dotační projekty Vysokého Mýta 2015-2016 Zpracoval: Jan Vlček Referent dotačních projektů 15.8.2015 Vysoké Mýto Dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová Státní fond životního prostředí náklady celkem 1,3

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Výroční zpráva Divadlo Orlík (Studio Hrdinů) 2011 Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Úvodní slovo...3 Fotodokumentace Divadlo Orlík 2011.....4 Konkrétní veřejné výstupy 2011.....5 Rozvaha

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více