BIM v praxi. Petr Matějka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIM v praxi. Petr Matějka"

Transkript

1 BIM v praxi Petr Matějka

2 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 2

3 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 3

4 Modelování současných podmínek Vytvoření modelu současných podmínek Model území Model okolních podmínek Model staveniště Jedná se převážně o databázi informací Současné podmínky se vyvíjejí Kontrola v průběhu projektu Aktualizace v průběhu projektu BIM v praxi 4

5 Modelování současných podmínek Potenciální přínosy Zpřesňování a zefektivňování existující dokumentace Budoucí použití Koordinace 3D modelování Koordinace výstavby Vlivy realizace a provozu na okolí Vizualiazace Zlepšení řešení nehod a katastrof BIM v praxi 5

6 Modelování současných podmínek Používané nástroje BIM návrhový software 3D Laserové skenování Software pro práci s bodovými mračny Standardní vybavení pro průzkum terénu BIM v praxi 6

7 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 7

8 Kalkulace a rozpočtování Tvorba přesných výkazů výměr Tvorba kalkulací a rozpočtů v průběhu životního cyklu projektu Sledování změn v závislosti na změnách konstrukčního řešení Sledování změn v závislosti na vývoji cen BIM v praxi 8

9 Kalkulace a rozpočtování Potenciální přínosy Velmi přesné vyjádření množství použitých materiálů a stavebních prvků Rychlá tvorba výkazů výměr, kalkulací a rozpočtů Lepší vizuální zobrazení prvků projektu, které je třeba zohlednit Ušetření času kalkulantům a rozpočtářům Zkvalitnění práce kalkulantů a rozpočtářů BIM v praxi 9

10 Kalkulace a rozpočtování Potenciální přínosy 4D modelování umožňuje kontrolu výkazů a rozpočtů v průběhu libovolné fáze projektu Dříve než normálně V libovolný čas v průběhu Usnadněné hledání alternativních řešení v rámci investorova rozpočtu Usnadněné hledání kritických finančních zatížení BIM v praxi 10

11 Kalkulace a rozpočtování Potenciální přínosy Rychlé stanovení ceny libovolného prvku Snadnější zaučení nových pracovníků BIM v praxi 11

12 Kalkulace a rozpočtování Používané nástroje Rozpočtářský nebo kalkulační software, umožňující práci s modely BIM návrhový software Dobře vytvořený projekt Cenová data BIM v praxi 12

13 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 13

14 Časové plánování Využití času (4D) v modelu Efektivnější tvorba harmonogramů Nástroj komunikace Vytváření moderních vizualizací BIM v praxi 14

15 Časové plánování Potenciální přínosy Lepší porozumění harmonogramům ze strany dalších účastníků projektu Práce s kritickou cestou projektu Plánování alokace zdrojů (lidé, stroje, materiál) v korespondenci s projektem Identifikace prostorových konfliktů Rychlá tvorba kvalitních marketingových podkladů BIM v praxi 15

16 Časové plánování Potenciální přínosy Zefektivnění řešení problémů s Harmonogramem Operativním plánem Sekvencemi a fázemi Lépe organizovatelný a udržitelnější projekt Monitorování dodávky materiálů Zvýšení produktivity a snížení odpadů BIM v praxi 16

17 Časové plánování Používané nástroje BIM návrhový software Plánovací software Software pro 4D modelování BIM v praxi 17

18 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 18

19 Investiční záměr Určení zásadního směřování projektu Analýza podmínek realizace a provozu projektu Komunikace mezi jednotlivými partnery projektu Architekt a projektant Dodavatel Developer, investor a vlastník BIM v praxi 19

20 Investiční záměr Potenciální přínosy Efektivní a přesné posouzení požadavků na projektování, realizaci a provoz Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi 20

21 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 21

22 Analýza staveniště Základ tvorby modelu Zaměření staveniště Volba vhodného umístění staveniště Hledání optimální polohy projektu BIM v praxi 22

23 Analýza staveniště Potenciální přínosy Použití matematických metod pro rozhodování o optimálním umístění projektu Zohlednění požadavků projektu Zohlednění technických faktorů Zohlednění finančních faktorů Snížení nákladů na demolice a zařízení (přípojky) BIM v praxi 23

24 Analýza staveniště Potenciální přínosy Zefektivnění využití energie Minimalizace rizik spojených s nebezpečnými materiály Maximalizace návratnosti BIM v praxi 24

25 Analýza staveniště Používané nástroje GIS software Nástroj (software) pro práci s 3D modelem BIM v praxi 25

26 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 26

27 Kontrola projektu Proces prohlížení 3D modelu všemi stranami Vznik připomínek a zpětné vazby BIM v praxi 27

28 Kontrola projektu Potenciální přínosy Eliminace časově a finančně nákladných modelů Možnost úpravy variant návrhu v reálném čase Urychlení procesu kontroly Snazší přizpůsobení potřebám investora (vlastníka) Zvýšení bezpečnosti v provozní fázi BIM v praxi 28

29 Kontrola projektu Potenciální přínosy Snazší komunikace kontroly mezi jednotlivými účastníky projektu Okamžitá zpětná vazba Vysoké zvýšení koordinace mezi jednotlivými účastníky projektu BIM v praxi 29

30 Kontrola projektu Používané nástroje BIM návrhový software Interaktivní prostor Interaktivní plocha (obrazovka, tabule) Zajištění prostoru pro setkání účastníků Fungující online služby Kvalitní hardware Nutnost zobrazení komplikovaných modelů BIM v praxi 30

31 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 31

32 Certifikace a standardy Certifikace budov v souladu s různými standardy a systémy Energetický štítek budovy LCA LEED BREEAM SBToolCZ Často se řeší až když je to aktuální, zatímco s BIM to lze řešit dříve BIM v praxi 32

33 Certifikace a standardy Potenciální přínosy Zefektivnění (zrychlení) procesu certifikace Zohlednění certifikace již při projektování Jednodušší práce s potřebnými informacemi Práce na certifikaci a dodržení standardů vede ke kvalitnější realizaci projektu Snížení množství dokumentace a s ní spojené práce BIM v praxi 33

34 Certifikace a standardy Používané nástroje BIM návrhový software BIM analytický software Metodika certifikace, standardy nebo normy BIM v praxi 34

35 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 35

36 Projektování Proces tvorby BIM modelu, korespondujícího s návrhem budovy Klíčem je propojení 3D modelu s databází informací Dvě základní činnosti Tvorba modelu Analýza modelu BIM v praxi 36

37 Projektování Potenciální přínosy Transparentnost projektu všem zúčastněným stranám Lepší kontrola kvality Projektová dokumentace Náklady Plánování Vynikající možnosti vizualizace Skutečná spolupráce mezi jednotlivými stranami projektu a projektanty (architekty) BIM v praxi 37

38 Projektování Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi 38

39 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 39

40 Inženýrské analýzy Analýzy projektu z hlediska různých inženýrských odvětví Lze dělit do různé míry podrobnosti Seznam nebude nikdy úplný BIM v praxi 40

41 Inženýrské analýzy Jedná se zejména o následující analýzy Statická analýza Analýza osvětlení Analýza energie Analýza technického zařízení budov (MEP) BIM v praxi 41

42 Statická analýza Analýza konstrukčního řešení Zatížení Výztuže Testování statického systému BIM v praxi 42

43 Statická analýza Potenciální přínosy Ušetření času na tvorbě nových modelů Zvýšení kvality projektu a projekční činnosti Zrychlení analýz Zjednodušení práce s normami a standardy BIM v praxi 43

44 Statická analýza Používané nástroje BIM návrhový software Statické nástroje a software Normy a standardy Dostačující hardwarové vybavení BIM v praxi 44

45 Analýza osvětlení Analýza osvětlovacího systému Umělé i přirozené osvětlení Vnitřní i venkovní osvětlení BIM v praxi 45

46 Analýza osvětlení Potenciální přínosy Ušetření času na tvorbě nových modelů Nalezení optimálního návrhového řešení Zrychlení analýz Zkvalitnění analýz BIM v praxi 46

47 Analýza osvětlení Používané nástroje BIM návrhový software Software a nástroje pro analýzu osvětlovacích systémů Normy a standardy Dostačující hardwarové vybavení BIM v praxi 47

48 Analýza energie Využití modelů pro energetické analýzy Výpočet plánované spotřeby a úspor Při realizace V provozní fázi Hledání kompatibility s energetickými standardy Snaha snížit náklady v provozní fázi projektu BIM v praxi 48

49 Analýza energie Potenciální přínosy Úspora času a nákladů z důvodu částečné automatizace sběru dat z modelu Zpřesnění odhadů na základě automatického odvození dat z modelu Pomoc (částečná automatizace) při práci se standardy a certifikaci Snížení nákladů provozní fáze projektu Zvýšení energetické efektivity projektu BIM v praxi 49

50 Analýza energie Používané nástroje Software na simulaci a analýzu energie v konstrukci Kvalitně provedený 3D BIM model Detailní data o počasí a podnebí dané lokality Energetické standardy a metodiky BIM v praxi 50

51 Analýza TZB Analýza modelů z hlediska technického zařízení budov Hledání kolizí inženýrských sítí Optimalizace vedení Snaha předejít komplikovaným situacím v pozdějších fázích projektu Identifikace kolizí stavebních prvků a zajištění tolerancí v uložení BIM v praxi 51

52 Analýza TZB Potenciální přínosy Minimalizace nákladů v realizační a provozní fázi projektu Zajištění snazší rekonstrukce a údržby Vytvoření kvalitní a použitelné projektové dokumentace pro vlastníka (uživatele) BIM v praxi 52

53 Analýza TZB Používané nástroje BIM návrhový software BIM analytický software BIM v praxi 53

54 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 54

55 Vytváření výkresů Proces využívání modelu ke tvorbě výkresů Vzhledem k použití modelu se může jednat o libovolné typy výkresů BIM v praxi 55

56 Vytváření výkresů Potenciální přínosy Rychlé generování libovolných výkresů z jednoho modelu Zvýšení výpovědní kvality výkresů Automatická aktualizace výkresů po úpravě modelu Automatické generování tabulek, seznamů a výpisů Existující propojení (skrz model) mezi jednotlivými výkresy BIM v praxi 56

57 Vytváření výkresů Používané nástroje BIM návrhový software, umožňující generovat výkresy BIM v praxi 57

58 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 58

59 3D Koordinace a plánování Koordinace jednotlivých modelů Architektura Statika TZB Detekce kolizí stavebních prvků Zapojení času (4D) BIM v praxi 59

60 3D Koordinace a plánování Potenciální přínosy Lepší koordinace projektu Snížení výskytu (někdy i eliminace) kolizí na staveništi Vizualizace stavebních procesů Zvýšení produktivity Snížení nákladů na výstavbu Snížení množství změn Snížení doby výstavby Přesnější výstavba (více dle dokumentace) BIM v praxi 60

61 3D Koordinace a plánování Potenciální přínosy Marketingové nástroje Analýza průběhu výstavby v závislosti na čase Snížení množství a doby trvání prodlev a prostojů zaměstnanců a strojů BIM v praxi 61

62 3D Koordinace a plánování Používané nástroje BIM návrhový software Software pro prohlížení a analýzu modelu 4D BIM software BIM v praxi 62

63 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 63

64 Plán organizace výstavby Zobrazení dočasných i trvalých konstrukcí na staveništi Zohlednění různých fází výstavby Zohlednění času, tj. 4D Zohlednění požadavků na zdroje (náklady, materiál atd.), tj. 5D Plánování logistiky staveniště BIM v praxi 64

65 Plán organizace výstavby Potenciální přínosy Efektivní využití staveniště Dočasné konstrukce Mezideponie a sklady Dodávky materiálů Rychlé vyhodnocení potenciálních kritických kolizí z hlediska místa a času Vytvoření proveditelného POV BIM v praxi 65

66 Plán organizace výstavby Potenciální přínosy Efektivní komunikace napříč zúčastněnými stranami Snadné provádění změn a doplnění Zrychlení procesu tvorby POV BIM v praxi 66

67 Plán organizace výstavby Používané nástroje BIM návrhový software Software pro tvorbu harmonogramů Software pro integraci 4D modelu Detailní plán staveniště BIM v praxi 67

68 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 68

69 Návrh systému výstavby Analýza technologie výstavby projektu Řešení komplikovaných detailů projektu Řešení atypických konstrukčních prvků Týká se zejména velkých projektů BIM v praxi 69

70 Návrh systému výstavby Potenciální přínosy Zlepšení schopnosti realizovat komplexní stavební projekty Zvýšení produktivity Zlepšení bezpečnosti při realizaci komplexních stavebních projektů Bourání jazykových bariér BIM v praxi 70

71 Návrh systému výstavby Používané nástroje BIM návrhový software BIM v praxi 71

72 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 72

73 Operativní řízení výstavby Řízení výstavby na staveništi za pomoci BIM nástrojů Podpora činnosti dozorů a kontrol Správa relevantní dokumentace, zpětné vazby, reportů atd. Management změny Kontrola kvality Zajištění BOZP BIM v praxi 73

74 Operativní řízení výstavby Potenciální přínosy Možnost pracovníků na staveništi přistupovat k modelu Optimalizace výstavby a snížení množství předělávek a chyb Řízení výstavby efektivněji a bez zbytečných chyb Podchycení nebezpečných situací a zajištění bezpečnosti práce BIM v praxi 74

75 Operativní řízení výstavby Potenciální přínosy Tvorba dokumentace průběhu realizace jednotlivých fází výstavby pro pozdější využití při předávce nebo kontrole Zrychlení práce na stavbě Vytvoření digitální dokumentace pro předávku BIM v praxi 75

76 Operativní řízení výstavby Potenciální přínosy Možnost sledování průběhu výstavby v reálném čase Vytváření záznamů (logu) činností na stavbě Na základě indikátorů umožnění proaktivního preventivního řešení situací na stavbě Snazší řízení a snižování rizik Snížení pravděpodobnosti výskytu claimů a reklamací BIM v praxi 76

77 Operativní řízení výstavby Používané nástroje BIM návrhový software Software pro zobrazení BIM modelu Software pro práci s modelem z terénu Online cloud software Offline místní aplikace Připojení na internet Zařízení pro práci se softwary na staveništi Tablety a jiná zařízení BIM v praxi 77

78 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 78

79 Digitální fabrikace Jedná se o zapojení digitálních informací do výroby stavebních prvků a materiálů Zajištění maximální efektivity při výrobě prefabrikátů a specifických součástí konstrukce BIM v praxi 79

80 Digitální fabrikace Potenciální přínosy Zajištění kvalitní zprostředkování informací Minimalizace tolerancí v průběhu výroby Zvýšení produktivity výroby (snížení množství odpadů) Rychlejší práce se změnami v průběhu realizace projektu Snížení závislosti na 2D dokumentaci Hladší proces výroby v rámci většího množství dodavatelů a subdodavatelů BIM v praxi 80

81 Digitální fabrikace Používané nástroje BIM návrhový software Data použitelná pro výrobu Technologie výroby BIM v praxi 81

82 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 82

83 Řízení a plánování Propojení vytvořených BIM modelů s reálným projektem Částečná automatizace logistiky Lokalizace prefabrikovaných prvků pomocí mikročipů a GPS Použití zaměřovací techniky propojení s modelem Kontrola realizované části výstavby BIM v praxi 83

84 Řízení a plánování Potenciální přínosy Snížení množství chyb kvůli propojení modelu a reality Zvýšení efektivity a produktivity díky snížení času strávenému na staveništi Snížení výskytu nutných předělávek a dodělávek Bourání jazykových bariér BIM v praxi 84

85 Řízení a plánování Používané nástroje Stroje využívající GPS Vybavení umožňující zobrazení digitálních modelů na staveništi Software na transformaci modelu do použitelné podoby BIM v praxi 85

86 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 86

87 Aktuální model Přesná reprezentace skutečnosti v modelu Obrácený proces máme stavbu a potřebujeme model Při správném použití BIM to jde v souladu Propojení 3D modelů a dalších rozměrů Využití modelu v průběhu provozní fáze BIM v praxi 87

88 Aktuální model Potenciální přínosy Přínos pro budoucí projekční činnost Zkvalitnění projektové dokumentace pro budoucí použití Pomoc v procesu certifikace nebo získávání budoucích povolení Schopnost odhadnout budoucí data (kvůli renovacím a výměnám vybavení) BIM v praxi 88

89 Aktuální model Potenciální přínosy Vlastník bude mít k dispozici kompletní model stavby, vybavení atd. pro budoucí použití Vznik konkurenční výhody Jednoduché vyhodnocení dat reality oproti plánu nebo aktuálnímu stavu BIM v praxi 89

90 Aktuální model Používané nástroje Nástroj na manipulaci s 3D modelem BIM návrhový software Může být i jednoduchý Závisí na potřebách modelu Přístup k použitým informacím v elektronickém formátu Databáze prvků a vybavení projektu se všemi potřebnými parametry BIM v praxi 90

91 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 91

92 Analýza stavby Proces kontroly realizované stavby oproti původním plánům Kontrola statického a konstrukčního řešení stavby BIM v praxi 92

93 Analýza stavby Potenciální přínosy Kontrola, zda stavba funguje jak má dle projektu Možnost identifikovat příležitosti ke zlepšení u současného i budoucích projektů Vytváření alternativních variant pro lepší fungování BIM v praxi 93

94 Analýza stavby Používané nástroje Software pro analýzu stavebních systémů v závislosti na relevantním oboru BIM v praxi 94

95 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 95

96 Správa majetku Obousměrný přístup do modelu pro správu, údržbu a provoz objektu Organizace a řízení správy veškerého majetku, souvisejícího s projektem Do modelu lze zanést v podstatě cokoliv Možnosti zanést změny ve správě do modelu ještě před tím, než jsou realizovány BIM v praxi 96

97 Správa majetku Potenciální přínosy Databáze veškerých informací Činnosti Manuály (údržba, provoz) Specifikace (vybavení, zařízení) Rychlejší přístup k informacím Možnosti analýzy současného stavu veškerého majetku Správa aktuálních informací o projektu BIM v praxi 97

98 Správa majetku Potenciální přínosy Správa zdroje informací o veškerých činnostech v projektu, používání a změnách Přesné výkazy výměr pro potřebu finančních reportů, nabídek a ohodnocení budoucích nákladů na údržbu Stanovení celkové hodnoty objektu i po delší době Podklad finančního řízení Zefektivnění práce zaměstnanců údržby BIM v praxi 98

99 Správa majetku Používané nástroje Systém pro správu majetku Software pro obousměrnou práci s modelem BIM v praxi 99

100 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 100

101 Plán oprav a údržby Proces údržby v provozní fázi projektu Stavební konstrukce (zdivo, střecha..) Stavební prvky (okna, dveře..) TZB Práce s Computerized Maintance Management Systém (CMMS) BIM v praxi 101

102 Plán oprav a údržby Potenciální přínosy Proaktivní plánování údržby Přiměřená alokace personálu Záznamy o údržbě Jasná pozice veškerých objektů vede ke zefektivnění práce personálu Možnost srovnání různých řešení v závislosti na ceně Možnost demonstrovat důležitost údržby z pozice facility managementu BIM v praxi 102

103 Plán oprav a údržby Používané nástroje Software pro zobrazování projektové dokumentace Systém správy budovy schopný práce a propojení s modelem BIM v praxi 103

104 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 104

105 Management prostoru Řízení a alokace prostoru za použití BIM modelu Využití při rekonstrukci a opravách Hledání optimálního rozložení prostoru z hlediska využívanosti BIM v praxi 105

106 Management prostoru Potenciální přínosy Snazší hledání využití pro prostory objektu Zefektivnění průchozích prostor objektu Sledování aktuálního využití objektu Pomoc při plánovaných (trvalých i dočasných) změnách ve využívání objektu BIM v praxi 106

107 Management prostoru Používané nástroje Software pro práci s 3D modelem Aplikace pro práci s řízením prostoru BIM v praxi 107

108 Využití BIM v praxi Fáze č. Plánování Projektování Realizace Provoz 1 Modelování současných podmínek 2 Kalkulace a rozpočtování 3 Časové plánování 4 Investiční záměr 5 Analýza staveniště 6 Kontrola projektu 7 Certifikace a standardy 8 Projektování 9 Inženýrské analýzy 10 Vytváření výkresů 11 3D koordinace a plánování 12 Plán organizace výstavby 13 Návrh systému výstavby 14 Operativní řízení výstavby 15 Digitální fabrikace 16 Řízení a plánování 17 Aktuální model 18 Analýza stavby 19 Správa majetku 20 Plán oprav a údržby 21 Management prostoru 22 Krizové řízení BIM v praxi 108

109 Krizové řízení V případě nouzového stavu je třeba zajistit přístup k relevantním informacím o projektu Využití modelu pro krizové řízení Propojení modelu BIM s modelem CMMS Propojení modelu BIM s modelem BAS Krizové řízení nehod a katastrof BIM v praxi 109

110 Krizové řízení Potenciální přínosy Umožnění záchranným složkám a pracovníkům k tomu pověřeným přistupovat ke kritickým informacím v reálném čase Zvýšení efektivity v případě nouzové situace Zvýšení bezpečnosti Snížení rizik spojených s nouzovou situací BIM v praxi 110

111 Krizové řízení Používané nástroje Software pro zobrazení BIM modelu Building Automation System (BAS) schopný propojení s BIM modelem Computer Maintain Management Systém (CMMS) schopný propojení s BIM modelem BIM v praxi 111

112 Děkuji za pozornost Petr Matějka BIM v praxi 112

Výuka BIM na ČVUT, FSv

Výuka BIM na ČVUT, FSv ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Výuka BIM na ČVUT, FSv Zavádění BIM do výuky na fakultě Petr Matějka Zavedení BIM do výuky Dlouhodobě součástí strategického

Více

MODERNÍ ZPŮSOB PROJEKTOVÁNÍ A YTONG ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

MODERNÍ ZPŮSOB PROJEKTOVÁNÍ A YTONG ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA MODERNÍ ZPŮSOB PROJEKTOVÁNÍ A YTONG ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA OBSAH BIM BREEAM LEED NAVRHOVÁNÍ A KONSTRUKCE CO JE BIM? INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY buildinginformationmanagement / modeling objektové parametrické

Více

Projektování TZB v Revitu

Projektování TZB v Revitu Projektování TZB v Revitu Optimal Engineering, spol. s r.o., Ing. Michal Uhlíř Představení naší společnosti Projekce a realizace mechanických a elektrických částí TZB Člen České rady pro šetrné budovy

Více

Doporučený rozsah a obsah výkonových fází k honorářovému řádu

Doporučený rozsah a obsah výkonových fází k honorářovému řádu Doporučený rozsah a obsah výkonových fází k honorářovému řádu VF1 Příprava projektu Předmětem fáze je prověřit investiční záměr, stanovit předběžné požadavky na potřebné vstupní informace a objasnit náležitosti

Více

Využitie BIM z pohľadu zhotoviteľa. Patrik Golský, Jan Šourek

Využitie BIM z pohľadu zhotoviteľa. Patrik Golský, Jan Šourek Využitie BIM z pohľadu zhotoviteľa Patrik Golský, Jan Šourek Skanska v skratke Založená roku 1887 v Švédsku Medzinárodná spoločnosť od roku 1897 Akcie obchodovateľné na Stockholm Stock Exchange Tržby 2016:

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz BIM & Projekt di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz Obsah představení di5 architekti inženýři BIM axiomy, proč BIM výhody BIM BIM projekt, už to jde, případová studie BIM

Více

BREEAM, WELL A LEED Spása, nebo móda?

BREEAM, WELL A LEED Spása, nebo móda? BREEAM, WELL A LEED Spása, nebo móda? Co jsou to certifkace? Ing. Lenka Matějíčková Červen 2019 SLUŽBY GEOGRAFIE* Stručně o ARCADIS Programový & Projektový Management Konzultační služby Urbanismus & Architektura

Více

Řízení svařovací dokumentace

Řízení svařovací dokumentace Řízení svařovací dokumentace WELDEYE WELDING MANAGEMENT SOFTWARE "Dříve nám běžně zabralo 1-2 hodiny načíst údaje o svářeči z informačního systému, vytisknout a oskenovat kvalifikace, vybrat správnou WPS

Více

BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY

BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY RADOMÍR NĚMEČEK / TOMÁŠ ČERMÁK 11.2.2016 PRAHA CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami

Více

BIM A FACILITY MANAGEMENT

BIM A FACILITY MANAGEMENT BIM A FACILITY MANAGEMENT RADOMÍR NĚMEČEK / TOMÁŠ ČERMÁK 29.1.2016 PRAHA CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami s komplexní

Více

BIM Základní zásady implementace Začínáme

BIM Základní zásady implementace Začínáme BIM Základní zásady implementace Začínáme Co je BIM? Implementace BIMu na pilotním projektu Vize implementace BIMu Řízení BIM projektů Jak začít s vaším BIM projektem ÚVOD Tento průvodce poskytuje návod,

Více

Digitalizace a snižování energetické náročnosti budov

Digitalizace a snižování energetické náročnosti budov Digitalizace a snižování energetické náročnosti budov Siemens, s.r.o. 2017. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/buildingtechnologies Svět prochází velkými změnami dotýkajících se také oblasti technologií

Více

ODBORNÝ SEMINÁŘ BIM TOMÁŠ ČERMÁK BRATISLAVA

ODBORNÝ SEMINÁŘ BIM TOMÁŠ ČERMÁK BRATISLAVA TOMÁŠ ČERMÁK 14.3.2017 BRATISLAVA CO JE TO BIM? BIM digitální 3D model jakékoliv stavby, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami s komplexní otevřenou databází informací o

Více

SPRÁVA MAJETKU NA MAPĚ. Kde mapy končí, my začínáme

SPRÁVA MAJETKU NA MAPĚ. Kde mapy končí, my začínáme SPRÁVA MAJETKU NA MAPĚ Kde mapy končí, my začínáme Náš příběh Vstup investice KKCG Pobočky CZ, SK, US 1.456 platícíchzákazníků 2017 2015 Produkt v2.0 2013 Více než 1.000 uživatelů 2009 Založení společnosti

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravná) fáze od první myšlenky na investici do stavby přes rozhodování o optimální variantě

Více

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby 1. schůzka, 11. listopadu 2016, SFDI PS BIM pro dopravní stavby - úvod Odborná debata u kulatého stolu - 19. dubna 2016, MDČR Zavedení BIM do přípravy,

Více

Příprava a realizace staveb s využitím BIM dat. Tomáš Lendvorský (Autodesk) Pavel Homan (CAD Studio)

Příprava a realizace staveb s využitím BIM dat. Tomáš Lendvorský (Autodesk) Pavel Homan (CAD Studio) Příprava a realizace staveb s využitím BIM dat Tomáš Lendvorský (Autodesk) Pavel Homan (CAD Studio) Prosím, pošli mi všechny vady ze stavby. Hmm poslal jsem ale poslední verzi? Ale neeee, vymazal jsem

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

BIM. moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování. di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec

BIM. moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování. di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec BIM moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec Obsah Představení společnosti di5 Prezentace BIM model Státní opery Praha Požadované podklady

Více

Realizace koncepce BIM

Realizace koncepce BIM Realizace koncepce BIM aktuální stav po 3 čtvrtletích (z 16) Jaroslav Nechyba ředitel Odboru koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci Co je BIM? Strašák nebo příležitost? Jaroslav Nechyba ředitel

Více

Digitalizace a vizualizace interiérů FACILITY MANAGEMENT

Digitalizace a vizualizace interiérů FACILITY MANAGEMENT Digitalizace a vizualizace interiérů FACILITY MANAGEMENT Společnost založena v roce 1991, sídlo v Pardubicích 120 stálých zaměstnanců Zaměřena na: systémovou integraci v oblasti pokročilého zpracování

Více

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá Co je UtilityReport? Webová služba dostupná přes internetový prohlížeč Pro širokou veřejnost i registrované uživatele Zjednodušuje proces vyjádření k existenci

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy

Více

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY Authority for Urban Development and Environment, Hamburg, NBK, fotografie: Andreas Lechtape ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY ALLPLAN ENGINEERING 1 ALLPLAN ENGINEERING

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (založena 1899) Komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví Výzkum, vývoj a

Součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (založena 1899) Komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví Výzkum, vývoj a Součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (založena 1899) Komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví Výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií

Více

BIM a stavební výrobky

BIM a stavební výrobky BIM a stavební výrobky Ing. Jan Klečka, Ing. Filip Kalina Útvar technologií a materiálů, ÚVTŘ Obsah Digitalizace stavebnictví v ČR BIM a datové standardy BIM a výrobky 14.06.2018 BIM a stavební výrobky

Více

Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb

Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb BIM Věcný záměr zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb současný stav, cíle nové právní úpravy, jak jsme daleko. Věcný

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Definice energetického managementu... 1 3. Součásti

Více

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesy Procesy Procesní analýza Procesní mapa Modely procesů Optimalizace procesů Přínosy procesní analýzy Procesy a modely Procesy Abychom mohli úspěšně

Více

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 OBECNÁ NABÍDKA Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 Shrnutí Současná situace Základem pro váš efektivní provoz je topení, klimatizace,

Více

Hodnocení zelených budov a energetický

Hodnocení zelených budov a energetický Hodnocení zelených budov a energetický management v CAFM! Konference SAFM, Bratislava, a říjen 2011 Agenda Trvale udržitelný rozvoj. Certifikace zelených budov a její význam v FM Certifikační systémy y

Více

126 PPRI. Konkrétní příklady využití informačního modelování ve stavbách infrastruktury. Ing. Josef Žák, Ph.D.

126 PPRI. Konkrétní příklady využití informačního modelování ve stavbách infrastruktury. Ing. Josef Žák, Ph.D. 126 PPRI Konkrétní příklady využití informačního modelování ve stavbách infrastruktury Ing. Josef Žák, Ph.D. BIM Building Information Modeling Better Information Management Building Intelligent Modeling

Více

BIM pohledem zhotovitele Jan Šourek,Skanska a.s., 21.4.2016

BIM pohledem zhotovitele Jan Šourek,Skanska a.s., 21.4.2016 BIM pohledem zhotovitele Jan Šourek,Skanska a.s., 21.4.2016 BIM ve Skanska Celosvětově více jak 9 let zkušeností leader v oboru Zkušenosti ze stovek realizovaných projektů ve všech oborech stavebnictví

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Dokument ke kurzu Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Pro projekt ETEROB 1 Kontrolní strana dokumentu Informace Země Poland Vlastník dokumentu/partner

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

PROCE55 Maintenance. Přehled

PROCE55 Maintenance. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Maintenance... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Warehouse... 4 Klíčové vlastnosti PROCE55 Maintenance... 5 Karty strojů a zařízení...

Více

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL ALLPLAN ENGINEERING 1 Allplan GmbH, Mnichov, Německo Fotografie: Allplan GmbH, ACS-Partner Projekt: Most přes řeku Aare, Olten (SO), Švýcarsko ALLPLAN ENGINEERING CIVIL ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ

Více

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY Authority for Urban Development and Environment, Hamburg, NBK, fotografie: Andreas Lechtape ALLPLAN ENGINEERING 1 ALLPLAN ENGINEERING

Více

SAMO Strategic Asset Management & Operations

SAMO Strategic Asset Management & Operations SAMO Strategic Asset asseco.com/ce SAMO - Strategic Asset Provozovatelé infrastrukturních sítí jsou pod neustálým tlakem poskytování lepších služeb zákazníkům a dosahování vysoké spolehlivosti svých dodávek

Více

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROGRAM 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROGRAM 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PROGRAM 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA SOUHRN Rozsah souhrnu maximálně na dvě stránky v členění dle konkrétních bodů. Popis jednotlivých bodů jednou nebo dvěma větami. 1 POPIS

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

Informační systém Městské policie hl. m. Prahy (ISMP)

Informační systém Městské policie hl. m. Prahy (ISMP) Informační systém Městské policie hl. m. Prahy (ISMP) Prezentace projektu ISMP Konference epraha, 23.3.2011 Mgr. Ludvík Klema náměstek ředitele MP HMP pro Úsek organizace výkonu služby OBSAH 1. Cíle projektu

Více

Závěrečná zpráva projektu MS architektura a design inovace

Závěrečná zpráva projektu MS architektura a design inovace Závěrečná zpráva projektu MS architektura a design inovace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU A PŘÍJEMCI Číslo projektu Název projektu Částka dotace Místo realizace 6.1 PO1/286 MS architektura a design - inovace

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

Organizační zajištění výstavby. Alternativní dodavatelské systémy

Organizační zajištění výstavby. Alternativní dodavatelské systémy Organizační zajištění výstavby Alternativní dodavatelské systémy 1. Systém Design - build (vyprojektuj - postav) - vyskytuje se v soukromém i veřejném sektoru - v současnosti stále oblíbenější - využívá

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium Časové plánov nování rozsáhlých a složitých staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATIKA PROSTOROVÉ OMEZENÍ (MINIMÁLNÍ STAVENIŠTĚ V CENTRU MĚSTA) Rozsáhlá stavba just in time (

Více

Zkušenosti SUDOP PRAHA a.s. se zaváděním technologie BIM. Ing. Ivan Pomykáček Ing. Ondřej Kafka Petr Haupt SUDOP PRAHA a.s

Zkušenosti SUDOP PRAHA a.s. se zaváděním technologie BIM. Ing. Ivan Pomykáček Ing. Ondřej Kafka Petr Haupt SUDOP PRAHA a.s Zkušenosti SUDOP PRAHA a.s. se zaváděním technologie BIM Ing. Ivan Pomykáček Ing. Ondřej Kafka Petr Haupt SUDOP PRAHA a.s. 19.6.2017 Co je pro SUDOP PRAHA BIM Spolupráce všech účastníků = jednotné úložiště

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Informační modelování v infrastrukturních stavbách

Informační modelování v infrastrukturních stavbách Informační modelování v infrastrukturních stavbách Ing. Josef Žák, Ph.D. * ; Ing.Jordy E. Brouwers ** * České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, Thákurova 7, Praha

Více

CZ.2.17/3.1.00/36034 FA ČVUT v Praze Architektura a praxe

CZ.2.17/3.1.00/36034 FA ČVUT v Praze Architektura a praxe CZ.2.17/3.1.00/36034 FA ČVUT v Praze Architektura a praxe KA č.2 Bakalářský projekt v BIM 2 workshopy Workshop I. BIM v praxi architekta Workshop 1. BIM v software, spolupráce profesí v praxi Místo konání:

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití

Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Co to je BIM, jaké přínosy můţe poskytnout stavebnictví a co brání rychlému vyuţití Ivana Vinšová, Milan Hampl 2011 ARCHIBUS, Inc. All rights reserved. BIM PROČ? 2 Nízká produktivita oboru Neměnné trendy

Více

ALLPLAN ARCHITECTURE ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO ARCHITEKTY

ALLPLAN ARCHITECTURE ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO ARCHITEKTY Projekt: SKY Tower Bietigheim-Bissingen; architekt: KMB; obrazový materiál: Bytová výstavba Bietigheimer ALLPLAN ARCHITECTURE ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO ARCHITEKTY ALLPLAN ARCHITECTURE 1 ALLPLAN ARCHITECTURE

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Ceník programu DesignBuilder v4

Ceník programu DesignBuilder v4 INŽENÝŘI ARCHITEKTI Ceník programu DesignBuilder v4 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Licenci programu DesignBuilder v4 lze zakoupit ve dvou variantách časového trvání licence ( vs. roční ) a ve dvou variantách

Více

ALLPLAN BIM ESSENTIAL SERIES BIM MANAGEMENT GUIDE

ALLPLAN BIM ESSENTIAL SERIES BIM MANAGEMENT GUIDE ALLPLAN BIM ESSENTIAL SERIES BIM MANAGEMENT GUIDE CO JE BIM? Building Information Modeling (BIM) Building information modeling je proces reprezentace, který vytváří a spravuje multidimenzionální data bohaté

Více

7. Pracovní postupy. Fakulta informačních technologií MI-NFA, zimní semestr 2011/2012 Jan Schmidt

7. Pracovní postupy. Fakulta informačních technologií MI-NFA, zimní semestr 2011/2012 Jan Schmidt Fakulta informačních technologií MI-NFA, zimní semestr 2011/2012 Jan Schmidt EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 7. Pracovní postupy Posloupnosti analytických a syntetických

Více

BIM Tunel Ejpovice Plzeňský a realizace Ing. Jaroslav Synek, Ing. Kateřina Adamová, Metrostav, a. s. Obsah Představení projektu Zadání BIM projektu Možnosti využití při přípravě a realizaci Úroveň podrobnosti

Více

Start koncepce BIM Jaroslav Nechyba ředitel odboru Koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci

Start koncepce BIM Jaroslav Nechyba ředitel odboru Koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci Start koncepce BIM 2018 ředitel odboru Koncepce BIM Česká agentura pro standardizaci BIM v ČR kdo je kdo. Česká agentura pro standardizaci Příspěvková organizace ÚNMZ 1. 1. 2018, v rámci působení MPO Dvě

Více

Cena za inovaci v interním auditu. Dynamické řízení rizik skrze integrovaný systém kontrolního prostředí 1

Cena za inovaci v interním auditu. Dynamické řízení rizik skrze integrovaný systém kontrolního prostředí 1 Dynamické řízení rizik skrze integrovaný systém kontrolního prostředí Cena za inovaci v interním auditu Dynamické řízení rizik skrze integrovaný systém kontrolního prostředí 1 CÍL PROJEKTU Cílem projektu

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

EIR - požadavky investora na BIM Shrnutí poznatků

EIR - požadavky investora na BIM Shrnutí poznatků - požadavky investora na BIM Shrnutí poznatků Příloha 2. je příloha č. 2 diplomové práce s názvem: Role BEP ve výstavbových projektech a specifikace obsahu. V roce 2017 vypracoval Bc. Otmar Hrdina. Shrnutí

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Ceník prací. Poradenství. Zelená úsporám dotace

Ceník prací. Poradenství. Zelená úsporám dotace Poradenství Zelená úsporám dotace V rámci Zelené úsporám nabízíme veškeré služby týkající se získání dotací. Můžeme Vám navrhnout optimální cenové návrhy, tepelně technické posudky, vyřešit technické problémy

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Jiří Froněk 3.LF UK v Praze, 2.12. 2016 Alokace nákladů na případ Zahraniční zkušenost Proč sledovat Jak... Pro koho... Je to proveditelné Jaká jsou

Více

Network Management Software

Network Management Software Network Management Software Jakým problémům nejčastěji čelí naši zákazníci? Síť se rozšířila a stala se komplexnější Nemají vhodnou metodu bezpečné dokumentace Přídavky, přesuny a změny jsou nákladné a

Více

ALLPLAN ARCHITECTURE ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO ARCHITEKTY

ALLPLAN ARCHITECTURE ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO ARCHITEKTY ALLPLAN ARCHITECTURE ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO ARCHITEKTY Projekt: SKY Tower Bietigheim-Bissingen; architekt: KMB; obrazový materiál: Bytová výstavba Bietigheimer ALLPLAN ARCHITECTURE 1 ALLPLAN ARCHITECTURE

Více

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ TRENDY V POČÍTAČOVÉM PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ ERGONOMICKÉ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ Ing. V. Glombíková, PhD. Systémy pro simulaci výrobních systémů Systémy vyznačující se schopností vyhodnocení

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

BIM pro stavební konstrukce

BIM pro stavební konstrukce BIM pro stavební konstrukce Vylepšete efektivitu, kvalitu zpracování a koordinaci Současná tvorba modelu pro návrh, konstrukční analýzu a koordinovanou dokumentaci Informační modelování budov výrazně zvýšilo

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Digitalizované řešení správy pracovních postupů v prostoru

Digitalizované řešení správy pracovních postupů v prostoru Digitalizované řešení správy pracovních postupů v prostoru PLATFORMA PRO PRŮMYSLOVOU ÚDRŽBU A CHYTROU SPRÁVU MAJETKU USA CZECH REPUBLIC ISRAEL HQ SINGAPORE AUSTRALIA + Průmyslová aplikace Aplikace údržby

Více

Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky

Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky Řešení vylepšení přizpůsobené řadě chladicích jednotek Trane RTAD Trane RTAC Provozní výhody Zisky díky energetické účinnosti

Více

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D. Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D. Projekt (TB02CUZK002 - Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního Hlavní části projektu: Moderní měřické aparatury

Více

Čistá energie pro všechny Evropany

Čistá energie pro všechny Evropany Čistá energie pro všechny Evropany Energetická účinnost Radoš HORÁČEK GŘ Energie.C3 Energetická účinnost PRINCIP: ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRVNÍ PROČ? Nejlevnější energie je tak, kterou nespotřebujeme Energetická

Více

VVVI, Brno, SMART CITIES

VVVI, Brno, SMART CITIES VVVI, Brno, 2.3.2017 SMART CITIES ELKO EP Holding Inovativní ryze český výrobce elektronických přístrojů na poli elektroinstalací již 24 let. Fakta a statistiky Pozice v Evropě Poboček ve světě Exportních

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Ing. Jiří Kunecký, PhD. Ing. Hana Hasníková Ing. Riccardo Cacciotti

Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Ing. Jiří Kunecký, PhD. Ing. Hana Hasníková Ing. Riccardo Cacciotti Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích Ing. Jiří Kunecký, PhD. Ing. Hana Hasníková Ing. Riccardo Cacciotti Přehled prezentace 1. Zvolený přístup 1. BIM 2. Fotogrammetrie 3. Přehled modelování

Více

ALLPLAN BRIDGE PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ. INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ PŘEJDĚTE NA NAŠE PROFESIONÁLNÍ BIM PRODUKTY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI MOSTŮ

ALLPLAN BRIDGE PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ. INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ PŘEJDĚTE NA NAŠE PROFESIONÁLNÍ BIM PRODUKTY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI MOSTŮ ALLPLAN BRIDGE PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ. INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ PŘEJDĚTE NA NAŠE PROFESIONÁLNÍ BIM PRODUKTY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI MOSTŮ NOVÉ! ALLPLAN BRIDGE Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi

Více

Manuál pro použití SNIM

Manuál pro použití SNIM Manuál pro použití SNIM PS#03 BIM a realizace 1. 3. 2018; PS03@czbim.org Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Komu je databáze SNIM určena... 2 1.2 Cíle, účel... 2 1.3 Proč zavádět standardy pro BIM modelování... 2 2

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

BIM Příručka. Martin Černý a kolektiv autorů

BIM Příručka. Martin Černý a kolektiv autorů Základní představení metodiky informačního modelování budov (BIM) a význam BIM pro změny procesů ve stavebnictví. BIM Příručka Martin Černý a kolektiv autorů Zakládající členové Sponzorští členové ISBN

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Město Třinec a Facility Management

Město Třinec a Facility Management Město Třinec a Facility Management 10.11.2015 RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 1 Geografické umístění Třince Polsko Slovensko 2 Třinec město a jeho okolí Základní údaje Populace: cca 36.000

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více