staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium"

Transkript

1 Časové plánov nování rozsáhlých a složitých staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATIKA PROSTOROVÉ OMEZENÍ (MINIMÁLNÍ STAVENIŠTĚ V CENTRU MĚSTA) Rozsáhlá stavba just in time ( stavební náklady 8 mld. Kč; 4 tis. sledovaných činností) Vysoká rizikovost (BOZ, ) METODY ČASOVÉHO PLÁNOV NOVÁNÍ ZA EXTRÉMN MNÍCH PODMÍNEK VE 4 ÚROVNÍCH PODROBNOSTI Prostor rozvinutí pracovní fronty (až 1000 pracovníků na stavbě) VYSOKÉ NÁROKY NA KVALITU DLE DIN NEPŘEKROČITELNÁ DOBA VÝSTAVBY (OTEVŘENÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY)

3 Kritické faktory plánování postupu výstavby rychlost výstavby vysoká kvalita cena proveditelnost budovy a optimální řazení činností snížení rizika konfliktů při realizaci jednotlivých konstrukcí

4 METODY ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ STANDARDNÍ METODY: CPM (metoda kritické cesty) softwarové nástroje: MS Project, Primavera BKN TU Mnichov (metoda stavebnicového síťového plánování) softwarový nástroj doplněný o 4 typy vazeb : CONTEC (stavebně technologický síťový graf) softwarový nástroj s vazbou na DIN : Open Plan + Primavera DALŠÍ METODY: Analýza PERT (1965) Dynamický harmonogram (2002, doplněno o rozhodovací vazby)

5 NOVÉ TECHNIKY V ČASOVÉM PLÁNOVÁNÍ : BIM Building Information Modelling - inteligentní proces založený na projekčním 3D modelu - doplněný dynamickými výstupy časových a finančních plánů ověřujících proveditelnost a nákladovost budov (4D a 5D) - maximální snaha analyzovat a snížit riziko konfliktů při realizaci jednotlivých konstrukcí

6 STRUKTUROVÁNÍ ČASOVÝCH PLÁNŮ STRATEGICKÝ HARMONOGRAM KOORDINAČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚCÍ HARMONOGRAM DETAILNÍ HARMONOGRAM

7 Systém časového plánování pro rozsáhlé projekty - 4 úrovně Strategický harmonogram Koordinační harmonogram: Realizační fáze Prováděcí harmonogram: Hrubá stavba Detailní harmonogram: Stavební jáma Strukturování HMG u rozsáhlých staveb

8 Případová studie Palladium - fyzický model budovy Jízdárna Hlavní budova Kasárna Deska nad 3.PP

9 rychlost výstavby Palladium Hlavní budova Časová osa Dokončení skeletu hlavní budovy metodou Top&Down Dokončení skeletu klasickou metodou provádění Klasický způsob provádění Metoda TOP&DOWN

10 Palladium Hlavní budova modelové harmonogramy

11 proveditelnost budovy Palladia hlavní budova (využití know-how projektantů a statiků) Plánované termíny realizace Rozdělení hrubé stavby 3. PP hlavní na úseky budovy Palladia

12 cena Porovnání finančních toků Kumulovaný finanční tok Náklady V.05 VI.05 VII.05 VIII.05 IX.05 X.05 XI.05 XII.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 V.05 VI.05 VII.05 VIII.05 IX.05 X.05 XI.05 XII.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 klasická metoda provádění metoda TOP&DOWN Čas

13 proveditelnost rekonstrukce budovy kasáren

14 Objekt kasáren

15 vysoká kvalita

16 opatření pro zrychlení postupu výstavby s cílem dodržet smluvní termín dokončení Postup při p řešení krizové situace : 1. Vyřešen ení sanace propadlé stropní desky 2. Aktualizace konceptu hrubé stavby 3. Aktualizace stavební dokončenosti 4. Nutná opatřen ení k dodržen ení smluvních termínů

17 1. Vyřešen ení sanace propadlé stropní desky Odstranění materiálu z propadlé stropní desky a práce k zajištění stavby Betonáž stropní desky nad 3.PP Hloubení základové desky Betonáž základové desky Betonáž další ších stropních desek

18 2. Aktualizace konceptu hrubé stavby Postup k odstranění zpoždění způsoben sobeného propadem stropní desky nad 3.PP Konzept Verspätung -Decke Sanierung 3.UG Sanierung 3UG Decke 3UG 1 Woche Aushub FP 4.2,4.4 Bodenpl. 4.4 Bodenpl Wochen 1 Woche 2 Wochen 1 Wochen 1 Wochen (Rest Fläche) Decke 5UG - 5 OG Legenda : Aushub FP 4.1, R Bodenpl. 4.1, R bis Woche 1 Woche Konzept Verspätung Decke Sanierung 3.UG koncepce zpoždění sanace stropní desky nad 3.PP Sanierung 3.UG sanace desky nad 3.PP Decke 3.UG betonáž desky nad 3.PP Aushub výkop Bodenpl. základová deska Rest.Fläche, Decke 5.UG-5.OG zbývající plocha, stropní desky nad 5.PP-5.NP

19 Analýza PERT - stochastická aplikace pro stanovení doby trvání činností v časovém plánování vycházející z empirických dat T výpočtová doba trvání To. optimistická doba trvání Toč. očekávaná doba trvání Tp. pesimistická doba trvání

20 Odhad doby trvání činností následných po krizové situaci Určení četností doby trvání činností pomocí simulačních technik Grafy Definice Simulace Rozložení simulací rizika četnosti Př. činnost sanace Počet dní ,041 SANACE 0 20,081 30,122 SANACE 0 40,162 50, ,244 70, ,325 90, , , , , , , , , , , , , , , ,591 32, ,182 53, ,772 75, ,363 97, , , , , , , , , , , , , , ,819 19,638 29,457 39,276 49,095 58,914 68,734 78,553 88,372 98, , , , , , , , , , , , , ,771 0Objem 19,541 29, ,082 48, ,623 68,394 0Rychlost 78,165 87, , , ,247 Počet 1 127, , , , , , , , , , Návrh 0 10, ,447doby 32,170 objem 0 42,893 53,616 64,340 75,063 85,786 96, , , , m3 139, , , , , , , , , , , ,976 21,952 32,928 Zobrazení Určení trvání akceptovatelných ,904 54,880 65,857 76,833 min, s 0 dynamickým 10, ,809 98, , , , , , , , , , , , , ,292 rychlost 10 m3/den 0 210,835 21, ,308 32,506 43,341 54,176 65,011 75,847 2 Graf max dob 0 trvání 86,682 10,795 97,517 simulací a 0 středních základě harmonogramem provedených , , ,023-17SANACE hodnot simulací Očekávaná doba 1 7trvání činností po 0pádu stropu , , , , , , , , , , ,944 21,888 32,833 43,777 54,721 65,665 76,609 87,553 98, , , , , , , , , , , , , , , , ,104 20,208 30,312 40,416 50,520 60,625 70,729 80,833 90, , , , , , , , , , , , , , , Časová osa 21, , ,363 celkem 43,150dní 53,938 64,726 75, SANACE 86,301 9, , , , , , ,027 t=q/v Makro 161, ,602 náhodného , ,177 obje 204,965 mu 0 0 Činnosti Doba trvání 250 VIII.06 IX ,752 X , , , ,283 30, ,566 50, ,849 70, ,132 91, , , , , , , , , , , , , , , , ,693 19,387 29,080 38,774 48,467 58,161 67,854 77,548 87,241 96, , , , , , , , , , , , , Dny 0 1% Sanace , , ,292 32,055 42,741 53,426 64,111 74,796 85,481 96, , , , , , , , , , , , , , ,112 20,225 30,337 Definice 0 40,449 rizika ,561 pro 60,674 jednotlivé 0 10,976 70,786 80,898atributy 0 91, ,123 činnosti , , , , ,684 Makro 0 161,797 ná hodné 171, ,021 rychlosti Stropní deska 3.PP , , , , , , Výkop 4.2, , ,210 31, ,419 53, ,629 74, ,838 95, , , , , , , , , , , , , , , , , ,815 0Plánované 42,421 53,026 1 doby 63,631 74,236 trvání D 8 0= 84,841 bez [f(q,v rizika)] 16 0,99 Základová deska ,944 95, , , , , , ,077Nejpravděpodobnější 169, , , ,968 doby 173,968 0 trvání 173, ,968 se , , ,459 32,280 objem 0 43,041 53, ,561 75, ,081 96,841 Rozsah 10, , ,362 dob trvání 129,122 15% 1 139,882 po zanesení Výkop pro ZD 4.1, R , , , , , , , , , Činnosti 0 10, ,883 31,324 41,766 52,207 62,648 73,090 83,531 93, , , , , , , , , , , , , , zanesení 0 rizika ,91 0 zanesením 0 rizika 0 - po provedení Základová deska ,281 18, ,955 27,843 rychlost 37,123 46,404 55,685 64, ,247 10,788 83,528 92, ,089 rizika 111,370 10% (dny) , , , , , , , , , ,041 Základová deska , R ,954 21, ,023 32,862 43,816 54,771 (dny) ,725 76, ,633 10,141 98, , , , , , , , ,916 určité 170,916 simulace 0 170, ,916 (dny) , ,916 Dokončení , ,440 32, ,880 53, ,320 75, , , , , , ,89 139, , , , , , , , , ,429 0 Sanace , , , , ,376 52, , , ,753 9,693 95, , , , , , , , , , , , , , ,621 21,243 31,864 42,485 53,106 63,728 74,349 84,970 95, , , , , , , , , , , , , , , , , ,378 18,755 28,133 37,510 46,888 56,266 65,643 75,021 84,398 93, , , , , , , , , , ,477 MIN 0 Stropní 1 6 deska 171, , PP 1 9,127 18,255 27,382 objem , ,510 45,637 54,764 63,892 norma 73,019 82,146 bez ,112 rizika 70-91, , , , ,783m Pravděpodobná 136, , , , , , , , doba trvání činností , ,155 30, ,310 50, ,466 70,543 0 riziko 80,621 90, , , , ,009 15% 141, , , , , , , , , STŘED 179, ,225 0 Výkop 4.2, 4.48 po pádu stropu se simultálním zanesením rizika , D 0 10,688 21,376 32,064 42,752 53,440 64,128 74,816 85,504 96, , , , , , , , , , , , , , doba Časová 10,840 21, ,968 osa trvání Základová , ,361 54, ,042 75, rozpětí 86,722 10,605 97,562 objemu 0108,403 s 119,243 rizikem 130, od 140, , , , , , , ,894 0MAX 189, ,894 0 Činnosti 29 Doba deska 0 trvání ,507 19, ,571 28,520 38,027 47,534 57,041 VIII , , ,760 85,561 95, , ,081 13, , , ,602 IX , , , , , ,093 X , , , , , , , , , , , , , do 122, , , , , , , , , , Výkop 2 5 pro ZD , 0 R 9,256 18, , ,767 37,023 46,279 55,534 64, ,046 10, ,301 92, , , Sanace 120, , , , , , , , , , Q 22 4realizovaný , , ,041 30,266 0 výrobní 40,355 50,444 1 objem 60,533 70, ,710 9,281 90, , , , ,81 Stropní deska Základová 3.PP deska , , , , , , , , , ,734 0 Výkop 4.2, ,216 20,431 30,647 40,863 51,078 61,294 71,509 81,725 91, , , , , , , , , , , , , , Základová 9,513 19, ,916 28,540 38,053 47,567 57,080 66, náhodná 76,107 10,954 85,620čísla 95, , , , , , , deska 2 152, , , , , , ,355 Základová deska , 50 R , ,922 21, ,429 32,765 43,687 54,609 65,531 76, ,374 10,720 98, , , , , , , , , , , , , ,709 Výkop pro ZD 4.1, R v 0 7výrobní 0 rychlost 0 0 (tempo 1 prací) ,054 18,108 27,162 36,216 45,270 54,323 63,377 72,431 81,485 90,539 99, , , , , , , , , , , ,464 Základová deska , , ,211 32, ,221 54, ,832 75, ,443 10, , , , , ,96 140, , , , , , , , , ,199 0 Základová deska , R , , ,720 29,156 38,875 48,593 58,312 68, ,749 10,621 87,468 97, , , , , , , , , , , , , ,389 20,778 31,168 rychlost ,557 51,946 62,335 72,724 norma 83,113 93,503 na 20 0 den 103,892 bez 114,281 rizika , , , m3/den Dokončení 0 155, , , , , , , , ,762 19, , ,286 39,048 48,810 58,572 68, ,096 9,378 87,858 97, , , , , , , , , , , , , ,795 21, , , ,386 43,181 53,976 64,771 75, riziko 86,361 9,127 97, , ,747 ČAS (dny) 129, ,337 10% 151, , , , , , , , , , ,737 29, ,474 49, ,211 69, ,948 88, , , , , , , , , , , , , , , , ,225 28, , , , , rozpětí 74, , ,076 9rychlosti 10 ČAS 0 93,418 11(dny) s 102, rizikem , ,00 od 121, , , , , , , , , , , , ,570 29, ,664 49, ,496 69, ,328 10,688 89, , , , do 128, , , , , , , , , , ,209 18,419 27,628 36,838 46,047 55,257 64,466 73,675 82,885 92, , , , , , , , , , , , , , ,840 Čas 0 potřebný pro 0 18daný objem 0 (dny) ,356 20,712 31,068 41,424 51,780 62,136 72,492 82,849 93, , , , , , , , , , , , , , ,810 19, ,093 29,429 39,239 49,048 58,858 68, ,477 9,507 88,287 98, , , , , , , , , , , , , , ,187 28, ,375 47, ,562 67,156 0 náhodná 76,750 86,343čísla 1 95, , , , , ,905 10, , , , , , , , , , ,315 32, ,761 54, ,641 76, ,521 9,410 98, , , , , , , , , , , , , , ,041 18,082 27,123 36,164 45,205 54,246 63,287 72,328 81,369 90,410 99, , , , , , , , , , , ,472 Objem ČESTNOSTI (m3) Náhodný objem (m3)

21 3. Aktualizace stavební dokončenosti Aktuáln lní koncepce výstavby hlavní budovy : dokončen ení střecha NP NP NP NP přízemí PP PP PP strop.deska 4.PP PP zákl.deska stěny, sloupy

22 4. Nutná opatřen ení k dodržen ení smluvních termínů Dodatečná izolace stropní desky nad 1.NP Plochy 1-2 do Plochy 3-4 do Legenda k HMG : Verkleidung Hauptgebäude opláštění hlavní budovy Isolierung Boden +2 izolace podlahy 2.NP Deckenplatte +1 stropní deska nad 1.NP Fläche 4 Rampe plocha 4 - rampa Dächer střechy

23 Aktuáln lní stav dokončenosti hlavní budovy 2.NP 1.NP P 1.PP 8/ PP betonářské práce

24 Aktuáln lní stav dokončenosti hlavní budovy 8/ NP - bednění Přízemí betonáž desky Text

25 Hrubá montáž vzduchotechniky, kanalizace, sprinklerů a elektro Přízemí 1.PP 2.PP

26 Jízdárna Montáž krovu

27 Náměstí Republiky práce na rampách

28 Náměstí Republiky propojení kasáren do vestibulu metra Dokončení stropní desky vestibulu do

29 Náměstí Republiky přeložka kolejové tratě Položení kolejí tramvaje do

30 Závěry : Pro plánování výstavby složitých a rozsáhlých staveb realizovaných just in time je nezbytné stanovení pořadí důležitosti jednotlivých atributů stavění (rychlost výstavby, kvalita, cena, proveditelnost). Pro efektivníčasové plánování je třeba harmonogramy strukturovat dle způsobu využití (strategický, koordinační, prováděcí, detailní). V krizových situacích na stavbě lze pro stanovení následného časového postupu výstavby využít mimo standardních metod i analýzy PERT či dynamických harmonogramů, čímž jsou zohledněna rizika způsobená technologickými a organizačními vlivy. Při snaze o maximální rychlost provádění stavby je třeba využít progresivních technologií a postupů, optimalizovat řazení jednotlivých činností, to vše s ohledem na proveditelnost stavebního objektu. Vhodné je v budoucnu propojit BIM (informační modelování budovy) a časový plán postupu výstavby a vytvořit tak 4 dimenzi projektu.

31 Děkuji za pozornost.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012

Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012 Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012 1. Co víte o historii projektového řízení? Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy přehrady)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Risk Management Řízení rizik

Risk Management Řízení rizik Risk Management Řízení rizik Přednášející : prof. Rais,MBA úspěch změna (riziko) modely řízené změny ve firmě s koncentrací na LEWINŮV V model modely změny strategie firmy- praktické problémy změn funkčních

Více

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY ON PUBLIC CONTRACTS ASSESSMENT NOT ONLY ACCORDING TO THE LOWEST PRICE Čeněk Jarský 1 Anotace V příspěvku je nejprve analyzován zákon o veřejných

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Ć E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více