STAŽENO z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAŽENO z www.cklop.cz"

Transkript

1 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní technikou a zvyšuje se výměna dat v elektronické podobě mezi jednotlivými články, počínaje architektem, projektantem stavební firmou a konče koordinací výrobce LOP se svými subdodavateli. V současné době je zadávací či tendrová dokumentace zcela standardně předávána na nosičích dat jako např. CD/DVD či přímo elektronickou poštou. Rovněž konzultace, zpřesňování projektu a obecně výměna informací probíhá stále častěji elektronickou formou, která klade nároky jak na vybavení firem výpočetní technickou včetně programového vybavení, tak i na zapojení osob, které dokáží s touto technikou efektivně pracovat. Softwarové vybavení při návrhu a výrobě prosklených obvodových plášťů lze rozdělit na: obecné SW vybavení, systémové, speciální. Převážná většina programů je poskytována a chráněna licenčními úmluvami. Softwarové vybavení v první a třetí kategorii lze obecně získat na běžném trhu, neboť se používá i jiných oblastech hospodářství. Produkty pracující se systémy pro konstrukci LOP jsou s ohledem na úzkou specializaci většinou poskytovány následujícím způsobem: 1. dodavateli jednotlivých systémů, v tom případě pracují téměř výhradně s databankami dodavatele systému poskytovatele software a neumožňují práci s konkurenčním systémem, 2. nezávislý kalkulační a grafický software je poskytován buď autorem (např. kalkulační program Logikal poskytuje autor Orgadata ), nebo dealerem ( grafický program Athena poskytuje TPF, grafický program SYSCAD poskytuje FasEx, kalkulační program MAP poskytuje TPF, atd.) Obecné SW vybavení Převážně používaným operačním systémem je Windows, řada programových vybavení funguje v prostředí Macintosh i Linux. Většina kalkulačních programů nepotřebuje pro svou funkci jiné vybavení než základní operační systém. Do kategorie obecného software spadají programy na statické výpočty (např. FEAT, MEPLA), a programy pro vytváření projektové dokumentace (většinou na bázi AutoCAD), které dokáží pracovat s obecně přijatými formáty dat používanými pro projektování ve stavebnictví. Pro tyto programy dodavatelé komponentů lehkých obvodových plášťů poskytují knihovny jednotlivých profilů, typových uzlů a sestav. Specializované grafické programy pro návrh LOP pracují převážně jako nadstavby software AutoCAD. 112 Vydáno 11/2008

2 12.3 SW vybavení pro práci se systémy pro LOP V této kategorii se nachází softwarové produkty, které jsou buď přímo vyvíjeny a poskytovány jednotlivými dodavateli systémů, nebo se jedná o relativně univerzální programy s jednotným front-endem s vloženými moduly pro jednotlivé hliníkové nebo ocelové systémy. Posledně uvedené programy mohou být vybaveny i moduly pro např. systémy PVC profilů Kalkulační programy Společným rysem těchto programů je, že umožňují provádět detailní kalkulace a následně výrobní dokumentaci pro jednotlivé prosklené konstrukce, optimalizovat použití jednotlivých typů profilů a příslušenství, zobrazit cenové výpočty podle zadaných parametrů a generovat data pro objednávky jak materiálu, tak i zasklení. Některé programy umožňují pro jednoduché a většinou malé zakázky vystavit přímo cenovou nabídku. Výstupy pro výrobu umožňují vytisknout výrobní listy pro jednotlivé konstrukce, řezné plány každého profilu, generovat typové řezy skladbou profilů v definovaných bodech konstrukce a tyto exportovat do formátů používaných při CAD projekci. Zvláštní funkcí těchto programů jsou programové nadstavby, které dokáží propojit výstupy se skladovými systémy jednotlivých výrobců. Specializované moduly vytváří data pro obráběcí centra tak, že dokáží nahradit lidský faktor v technologické přípravě výroby, optimalizovat čas i samotné výrobní operace. Tyto programy zpravidla nevyžadují žádné další prostředí mimo základní operační systém (Windows apod.) Kalkulační programy vázané na systém Jednotliví dodavatelé systémů pro konstrukci LOP, oken, dveří atd. poskytují svým partnerům, výrobcům LOP za určitých smluvních podmínek specializované kalkulační programy (např. HueckTEC,JOBs, SchüCAL, Wictec a další). Někteří dodavatelé systémů LOP poskytují obecné kalkulační programy pouze s databankou svých komponentů (např. software Logikal, MAP) Obecné kalkulační programy Expanze lehkých obvodových plášťů umožnila vznik specializovaných firem, které stejně jako zpočátku v sektoru plastových oken (např. kalkulační programy Klaes, TurboSoft) vytvořily nezávislé kalkulační programy (např. MAP-M5, LOGIKAL, FEBOS a další), které jsou vždy poskytovány za úplatu, ale umožňují práci s řadou systémů. Vzhledem k ceně software se často řeší pořízení kalkulačního programu pronájmem a uživatel si dokupuje moduly a databanky systémů se kterými pracuje. Tyto programy umožňují obecně zpracovávat cenové nabídky, počítat optimalizaci přířezů hliníkových a ocelových profilů a lze je vybavit moduly pro řízení pil a automatických obráběcích strojů až po obráběcí centra. 113

3 Program MAP-M5 Program MAP-M5 je zcela otevřený samostatný software pro libovolný fasádní, okenní/dveřní systém, se kterým je možné zpracovávat cenové nabídky, optimalizace a objednávky materiálů, řezné plány, dodací listy a grafické výstupy buď již přímo v programu ve zjednodušeném AutoCAD prostředí, které je jeho součástí a nebo přímým obousměrným propojením s plnou nebo LT verzí AutoCAD. Uživateli umožňuje vytvoření libovolného doplnění databáze profily, materiály, nebo celými systémy. Nabízí rychlé a intuitivní ovládání pomocí grafického a tabulkového prostředí a přímého exportu výstupů do formátu *.dwg, *.xls, *.pdf Logikal Vyspělý software umožňující zpracovávat cenové nabídky, optimalizace a objednávky materiálů, řezné plány, dodací listy a grafické výstupy. Program je možné propojit s obráběcími centry Febos Programové vybavení FEBOS umožňuje zpracovávat cenové nabídky, optimalizace a objednávky materiálů, řezné plány a umožňuje propojení s obráběcími centry. Program má grafické rozhraní a oboustranné propojení např. s grafickým programem SysCAD. 114 Vydáno 11/2008

4 Grafické programy specializované na konstrukci LOP Grafické programy umožňují uživateli vytvářet projektovou dokumentaci na vysoké úrovni. Na rozdíl od kalkulačních programů, které logicky ke generování řezu konstrukcí dospějí přes kalkulační zadání jehož prvotním cílem bylo zjištění ceny, prioritou grafického programu je vytvoření projektové dokumentace s pomocí vyspělých kreslících technik (generování řezů) a databank doplňků (databanky napojovacích prvků apod.) a v některých případech zpětná kalkulace pozice nebo zakázky (např. Syscad) Specializované grafické programy vázané na systém Někteří dodavatelé systémů pro konstrukci LOP poskytují svým partnerům, výrobcům LOP za určitých smluvních podmínek specializované grafické programy (např. HueckCAD, Wictec, program Syscad pouze s databankou daného systému apod.). Případ od případu se jednotlivé programy spouští buď v prostředí operačního systému, nebo musí být instalovány jako nadstavba software AutoCAD Obecné grafické programy Zpravidla se jedná o programové vybavení, které pracuje jako nadstavba software AutoCAD. Větší výrobci LOP zpravidla využívají dva programy: Athena a Syscad. 115

5 Grafický program Athena Grafický program Athena je úzce specializovaný sotware pro projektování kovových a fasádních konstrukcí. Program Athena obsahuje čtyři základní moduly (2D-konstrukce, 3D-konstrukce, opracování plechů-kazet a inženýrský modul), který umožňuje provádět zjednodušené statické, akustické a tepelně-technické výpočty a analýzy přímo ve výkresovém prostředí AutoCAD. Tyto moduly, i vzhledem k obsáhlé databance normových materiálů, usnadňují každodenní projekční práce a výrazně tak šetří jejich časovou náročnost. 116 Vydáno 11/2008

6 Grafický program SysCAD Účinný nástroj pro návrh lehkých obvodových plášťů s obsáhlými databankami profilů a příslušenství významných dodavatelů systémů pro LOP. Program obsahuje speciální moduly, které díky databankám systémů umožňují konstrukci okenních a fasádních konstrukcí a následné generování řezů konstrukcí včetně inteligentních popisek jednotlivých součástek, profilů apod., které jsou definovány jako bloky, přímo v prostředí AutoCAD. Program SysCAD umožňuje také následně zakreslení napojení konstrukce stavbu inteligentním výběrem detailů z vlastních databank, samostatnou kalkulaci detailu nebo pozice. Software pracuje v prostředí AutoCAD a AutoCAD LT Další specializované SW vybavení Do této kategorie patří obecné SW vybavení, které má pro návrh LOP sice pomocnou, ale často nezastupitelnou funkci Specializované programy vázané na systém Systémoví dodavatelé mají pro své zpracovatele utility vázané na systém pro výpočet statiky, pro výpočet hodnot tepelného součinitele, případně pro návrh kování, pantů dveří, výpočty doplňkových součástek při zvláštních bezpečnostních úpravách apod. Vzhledem k jednoduchosti programů a jejich výstupů (často se jedná excelové tabulky, které jsou jen vyspěle graficky upraveny) jsou tyto doplňkové programy převážně poskytovány zdarma. 117

7 Obecné programy Do této kategorie lze zařadit vyspělé profesionální programy pro tepelně-technické výpočty, software týkající se požárně-bezpečnostního řešení staveb a programy pro statické a akustické výpočty. Pro tepelně-technické výpočty jsou v ČR převážně používány programy Flixo a Area, ale existuje řada dalších. Tyto programy simulují na základě údajů o tepelných vlastnostech jednotlivých součástek LOP rozložení teplot uvnitř konstrukcí, graficky zobrazují průběh izoterm a počítají kontaktní teploty na povrchu konstrukcí Program Flixo Program Flixo je software pro tepelně technické výpočty a analýzy. Podklady celých detailů nebo samostatných profilů pro výpočty není nutno speciálně zadávat, ale lze je zcela jednoduše importovat z programu AutoCAD ve formátu *.dxf. Software používá pro výpočet dynamické trojúhelníkové sítě, čímž při výpočtu nedochází k deformaci a grafickému zjednodušení obloukových nebo šikmých částí a výpočet a jeho výstupy jsou tak velmi přesné. Veškeré okrajové podmínky, vlastnosti materiálů včetně jejich databanky a požadované výstupy lze libovolně uživatelsky rozšířit nebo editovat. Grafické výstupy vykreslení teplotních polí, průběhu izoterm nebo tepelných toků lze opět jednoduše importovat do grafického prostředí programu AutoCAD. Program je validovaný dle ČSN EN ISO Vydáno 11/2008

8 AREA Program AREA 2008 je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry. Ve výpočtech jsou zohledněny požadavky revidované ČSN a vyhlášky 148/2007Sb. Program obsahuje modul pro přenos dat z programů AutoCAD. Area má k dispozici katalog stavebních detailů, který umožňuje rychlou volbu a úpravu vybraného detailu vspeciálním editorem Program Mepla Program Mepla je software pro statické dimenzování jednoduchých skel, dvojskel a trojskel libovolného tvaru a kotvení (včetně bodových úchytů) libovolnou kombinací zatěžovacích stavů nebo simulací dynamického namáhání kyvadlem dle ČSN EN

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura 2 Obsah ÚVOD...6 1 CAD SYSTÉMY...7 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí...7 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI...10 2.1

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2015 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

jistota správného rozhodnutí

jistota správného rozhodnutí jistota správného rozhodnutí Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 KARAT NEWS Případová studie TRUCK Trade strana 2 6 Novinky IS KARAT strana 10 14 IS KARAT pronikne do vašeho iphonu! strana

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka AutoCAD 2010 Učebnice Computer Press, a. s. Brno 2011 AutoCAD 2010 Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního vydání. Redaktor: Jan Homola

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK...

MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK... MODULÁRNÍ PODNIKOVÝ SOFTWARE PRO VÝROBU OKEN A DVEŘÍ E-LOOK 3... EXISTUJE MNOHO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ PRO KONSTRUKCI OKEN. ČÍM JE 3E-LOOK TAK JEDINEČNÝ? 3E-LOOK je procesně orientovaný software pro konstrukci

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Moderní informační systém. www.money.cz

Moderní informační systém. www.money.cz Moderní informační systém www.money.cz PROFIL SPOLEČNOSTI, se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekonomických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české

Více