Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími"

Transkript

1 Zadání Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími ER-diagram (v základní formě a v podobě upravené pro ukládání datových operací) (vyznačte kardinalitu a povinnost členství) Datový slovník pro všechny typy entit obsahující (název atributu, datový typ, velikost, zda patří do klíče pro danou entitu, zda může být prázdný, zda má smysl podle něj indexovat, a další integritní omezení jakými jsou formáty dat a uvedení cizích klíčů.) Klíč typu entity je vyznačen podtržením, cizí klíče mají šedý podklad (a značí se kroužkem).

2 Zadání ) SKP katalog firem áme informační systém řešící databázi firem na internetu, obsahující seznam jimi nabízených produktů a seznam firemních poboček. Databáze obsahuje seznam firem s informacemi IČO, DIČ, ázev, Adresa(ulice, město, PSČ), právní forma(firma nemusí mít DIČ). Každá firma je jednoznačně určena svým IČO. Dále máme seznam poboček, který obsahuje IČO firmy, které pobočka patří, číslo pobočky (číslováno od dále pro každou firmu), název pobočky, adresu pobočky, počet zaměstnanců, který nemusí být vždy uveden. (firma nemusí mít žádnou pobočku, ale může mít více než jednu pobočku). Dále systém obsahuje číselník SKP (Standardní Klasifikace Produktů), kde je uvedeno klasifikační číslo produktu, název produktu, popis produktu. Jedná se o úplný seznam, takže ne všechny produkty musí být firmami nabízeny. Jedna firma může nabízet více produktů podle SKP,ale každá firma musí nabízel alespoň jeden produkt z SKP. Firma (ico, dic, nazev_firmy, ulice, mesto, psc, pravni_forma) Pobocka (ico, cislo_pobocky, nazev_pobocky, ulice, město, psc, zamestnanci) Skp (cislo_skp, nazev_skp, popis_skp) Produkce (ico,cislo_skp) FIRA_A_POBOCKU (Firma, Pobocka) FIRA_A_PRODUKT (Firma, Produkce) SKP_PRODUKTU (Produkt, SKP) ER diagram Pobocka FIRA A POBOCKU Firma FIREI PRODUKTY Skp Pobocka FIRA A POBOCKU Firma FIRA A RODUKT Produkce SKP PRODUKTU Skp ame type siz e key null index IO Firma ico numeric 8.0 yes no yes (přiděleno státem) dic char 4 no yes no - nazev_firmy char 255 no no yes ulice char 00 no no no mesto char 00 no no yes psc numeric 5 no no yes pravni_forma char no no no F- fyzická, P - právnícká osoba Pobocka ico numeric 8.0 yes no yes cizí klíč z Firma cislo_pobocky numeric 8.0 yes no yes inkrementální číslo jako klíč nazev pobocky char 255 no no yes ulice char 00 no no no mesto char 00 no no yes psc numeric 5 no no yes zamestnanci numeric 6.0 no yes no Skp cislo_skp char 7 yes no yes ve tvaru CCC- (třeba nebo jinak) nazev_skp char 255 no no yes popis_skp text 5kB no no no Produkce ico numeric 8.0 yes no yes cizí klíč z Firma cislo_skp char 7 yes no yes cizí klíč z Skp

3 Zadání 2) Půjčovna DVD Půjčovna DVD se rozhodla vybudovat informační systém o půjčených discích bez možnosti rezervace. U jednotlivých disků se evidovalo číslo titulu (jednoznačně v rámci půjčovny), jméno filmu česky, jméno filmu anglicky (nemusí existovat), délka v minutách, jazyk audio, jazyk titulky. Dále se evidovaly jednotlivé exempláře daného filmu, protože půjčovna mohla mít více disků od stejného titulu. U exemplářů se evidovalo pořadové číslo, datum pořízení, datum vyřazení( které bylo prázdné pokud se titul nevyřadil.). ohla nastat situace, že k filmu nebyl žádný exemplář (poškozen, připravovaný titul, atd.). Dále se evidoval seznam členů videopůjčovny číslem člena (jednoznačné pro každého člena v rámci videopůjčovny), jméno, příjmení, adresa město, ulice, PSČ, telefon. Stěžejní operací bylo ukládání informací o vypůjčených titulech, kde se ukládaly informace o půjčeném titulu, který člen si jej půjčil, datum půjčení a vrácení. Při půjčení se evidovalo, který exemplář si člen půjčil, tak aby se dalo následně sledovat kdo konkrétní exemplář titulu poškodil. Stejný exemplář si člen může půjčit víckrát. Člen si nemusí půjčit žádny exemplář a nový exemplář nemusí být dosud vypůjčen. Titul (cislo_titulu, jmeno_ang, jmeno_cz, delka, audio, titulky) Exemplar (poradove_cislo, cislo_titulu, datum_porizeni, datum_vyryzeni) Clen (cislo_clena, jmeno, prijmeni, ulice, mesto, psc, telefon) Vypujcka (cislo_titulu, poradove_cislo, cislo_clena, datum_pujceni, datum_vraceni) DISKY (Titul, Exemplar) PUJCEO_CLEE (Clen, Vypujcka) PUJCE_EXEPLAR (Exemplar, Vypujcka) ER diagram Titul DISKY Exemplar PUJCEO Clen Titul DISKY Exemplar PUJCE EXEPLAR Vypujcka PUJCEO CLEE Clen ame Type size key null index IO Titul cislo_titulu numeric 6.0 yes no yes generovaný klíč jmeno_ang char 00 no yes no jmeno_cz char 00 no no yes delka numeric 3.0 no no no délka v minutách audio char 255 no no no seznam jazyků titulky char 255 no no no seznam jazyků Exemplar poradove_cislo numeric 3.0 yes no yes generované pořadí od nahoru cislo_titulu numeric 6.0 yes no yes cizí klíč z Titul datum_porizeni date 0 no no no DD..RRRR datum_vyrazeni date 0 no yes no DD..RRRR Clen cislo_clena numeric 6.0 yes no yes generovaný klíč jmeno char 30 no no no prijmeni char 30 no no yes mesto char 00 no no yes ulice char 00 no no no psc numeric 5.0 no no yes telefon text 20 no no yes (čísla a znaky +, -, /) Vypujcka cislo_titulu numeric 6.0 yes no yes cizí klíč z Exemplar (ne Titul!!!) poradove_cislo numeric 3.0 yes no yes cizí klíč z Exemplar cislo_clena numeric 6.0 yes no yes cizí klíč z Clen datum_pujceni date 0 no no no DD..RRRR datum_vraceni date 0 no yes no DD..RRRR

4 Zadání 3) - Zahrádkářství Zahradnická firma se rozhodla evidovat své pracovní aktivity a vytvořit informační systém pro sledování vytvořených zahrad. Sledovala informace o nabízených rostlinách, které uložila do katalogu. Zde bylo uvedeno jednoznačné katalogové číslo, název rostliny česky, název latinsky, popis rostliny (nemusí být vždy uveden) a cena. V katalogu mohly být i rostliny, které dosud nebyly nikde použity, naopak většina druhů rostlin byla často použita i víckrát. Dále byl sestaven seznam zákazníků, kde každý zákazník měl od firmy vytvořenu minimálně jednu zahradu a někteří i více. V seznamu zákazníků bylo číslo zákazníka, jméno a příjmení, adresa ulice, město, PSČ, kontaktní telefon. Dále byl uveden seznam realizovaných zahrad, kde u každé zahrady byl uveden její vlastník (zákazník), adresa ulice, město, PSČ. Adresa zahrady nemusí být totožná s adresou vlastníka, datum kdy se zahrada realizovala a číslo zahrady (udávající rok a pořadí zahrady v tomto roce realizované). a každé zahradě byla použita minimálně jedna rostlina, v seznamu se evidovalo kolik rostlin a jakého druhu bylo na zahradu použito. Rostlina (katalogove_cislo, nazev_lat, nazev_cz, popis, cena) (cislo_zakaznika, jmeno, prijmeni, ulice, mesto, psc, telefon) Zahrada (cislo_zahrady, cislo_zakaznika, ulice, mesto, psc, datum_realizace) Vysadba (cislo_zahrady, cislo_rostliny, pocet_rostlin) VLASTIK (, Zahrada) VYSADBA_ZAHRADY (Zahrada, Vysadba) ROSLTIY_VE_VYSADBE (Rostlina, Vysadba) ER diagram VLASTIK Zahrada ZASAZEO Rostlina VLASTIK Zahrada VYSADBA ZAHRADY Vysadba ROSTLIY VE VYSADBE Rostlina ame type size key null index IO Rostlina katalogove_cislo char 0 yes no yes katalogový unikátní klíč nazev_lat char 00 no no yes nazev_cz char 00 no no yes popis char 255 no yes no cena numeric 0.2 no no no cislo_zakaznika numeric 0.0 yes no yes generovaný klíč jmeno char 30 no no no prijmeni char 30 no no yes mesto char 00 no no yes ulice char 00 no no no psc numeric 5.0 no no yes telefon text 20 no no yes (čísla a znaky +, -, /) Zahrada cislo_zahrady numeric 0.0 yes no yes generovaný klíč rok+pořadí cislo_zakaznika numeric 0.0 no no yes cizí klíč z Zákazník mesto char 00 no no yes ulice char 00 no no no psc numeric 5.0 no no yes datum_realizace date 0 no no no DD..RRRR Vysadba cislo_zahrady numeric 0.0 yes no yes cizí klíč z Zahrada cislo_rostliny numeric 0.0 yes no yes cizí klíč z Rostlina pocet_rostlin numeric 5.0 no no no

5 Zadání 4) Kuchařka Skupina kuchařů se rozhodla vytvořit informační systém obsahující recepty. V kuchařce rozdělili jídla do kategorií (polévky, předkrmy, atd.), kde každá kategorie měla své jednoznačné označení, název, popis obsahu kategorie. V každé kategorii bylo jedno a více jídel a jedno jídlo nemohlo být ve více kategoriích. Pro jednotlivé pokrmy sestavili jejich seznam, kde bylo číslo pokrmu, kategorie do které pokrm patří, název pokrmu, odhadovaná cena nákladů, popis přípravy a popis servírování (který nemusel být uveden), země původu. Dále byl vytvořen seznam potravin opatřený číselníkem, názvem potraviny, druhem potraviny, popisem potraviny a dobou dostupnosti potraviny. Každá potravina v seznamu bylo použita minimálně v jednom, ale i ve více receptech. Pro jednotlivé pokrmy byl sestaven seznam požitých potravin, kde bylo uvedeno číslo potraviny, množství potřebné pro přípravu. Každý recept musel mít minimálně jednu potravinu obvykle však více než jednu potravinu. Kategorie (oznaceni_kategorie, nazev_kategorie, popis_kategorie) Pokrm (cislo_pokrmu, oznaceni_kategorie, nazev_pokrmu, cena, popis_priprava, popis_servirovani, zeme_puvodu) Potravina (cislo_potraviny, nazev_potraviny, druh_potraviny, popis_potraviny, doba_dostupnosti) Obsah_pokrmu (cislo_pokrmu, cislo_potraviny, mnozstvi) DRUHY_POKRU(Kategorie, Pokrm) SUROVIY_POKRU (Pokrm, Obsah_pokrmu) VYUZITI_POTRAVI (Obsah_pokrmu, Potravina) ER diagram Kategorie DRUH POKRU Pokrm SUROVIY Potravina Kategorie DRUH POKRU Pokrm SUROVIY POKRU Obsah_pokrmu VYUZITI POTRAVI Potravina ame type size key null index IO Kategorie oznacemi_kategorie char 5 yes no yes generovaný klíč nazev_kategorie char 00 no no yes popis_kategorie char 255 no no no Pokrm cislo_pokrmu numeric 6.0 yes no yes generovaný klíč oznacemi_kategorie char 5 no no yes cizí klíč z Kategorie nazev_pokrmu char 50 no no yes cena numeric 7.2 no no no popis_priprava char 255 no no no popis_servirovani char 255 no yes no zeme_puvodu char 00 no no no Potravina cislo_potraviny numeric 5.0 yes no yes generovaný klíč nazev_potraviny char 00 no no yes druh_potraviny char 00 no no no popis_potraviny char 255 no no no doba_dostupnosti char 00 no no no Obsah_pokrmu cislo_pokrmu numeric 5.0 yes no yes cizí klíč z Potravina cislo_potraviny numeric 6.0 yes no yes cizí klíč z Pokrm mnozstvi numeric 7.3 no no no

6 Zadání 5) Cestovní agentura Cestovní agentura se rozhodla svou agendu realizovat pomocí informačního systému. Sledovala seznam jimi nabízených zájezdů, zemí do kterých tyto zájezdy jsou, seznam zákazníků a obsazení jednotlivých zájezdů. U zájezdů evidovali číslo zájezdu, cílovou zemi zájezdu, název zájezdu, datum odjezdu, počet dní, kapacita (počet osob), způsob dopravy, stravování. U zemí do kterých zájezdy směřovaly evidovali zkratku země (jednoznačné pro každou zemi př. CZ, SK, E, AUT, AUS,.), název země, popis země, další požadavky (zde se udávala například nutnost viza, ale tato položka nemusí být vyplněna.) Do určité země nemusel být dosud žádný zájezd a předpokládáme, že jeden zájezd je vždy do jedné země, ale do jedné země může být více různých zájezdů. U jednotlivých zákazníků sledovali rodné číslo, jméno, příjmení, adresa město, ulice, psč, telefon. Dále bylo v systému zaneseno, který zákazník si objednal, které zájezdy, pro kolik osob, přičemž zákazník si musel objednat minimálně jeden zájezd, ale i více zájezdů. K jednomu zájezdu mohlo být přiděleno více zákazníků, kteří o tento zájezd projevili zájem. Pokud nebyl zájezd dosud prodáván, nemusel obsahovat žádné zákazníky. Zajezd (cislo_zajezdu, cislo_zeme, nazev_zajezdu, datum_odjezdu, pocet_dni, kapacita_osob, doprava, stravovani) Zeme (cislo_zeme, nazev_zeme, popis_zeme, dalsi_pozadavky) (rc, jmeno, prijmeni, mesto, ulice, psc, telefon) Objednavka (rc, cislo_zajezdu, pocet_osob) CIL_ZAJEZDU (Zajezd, Zeme) OBJEDAL_ZAKAZIK (, Objednavka) APLEI_ZAJEZDU (Zajezd, Objednavka) ER diagram Zeme CIL ZAJEZDU Zajezd OBJEDAO Zeme CIL ZAJEZDU Zajezd APLEI ZAJEZDU Objednavka OBJEDAL ZAKAZIK ame type size key null index IO Zajezd cislo_zajezdu numeric 9.0 yes no yes generovaný klíč cislo_zeme char 3 no no yes cizí klíč z Zeme nazev_zajezdu char 50 no no yes datum_odjezdu numeric 4.0 no no no pocet_dni numeric 3.0 no no no kapacita_osob numeric 5.0 no no no doprava char 50 no no no stravovani char 50 no no no Zeme cislo_zeme char 3 yes no yes nazev_zeme char 00 no no yes popis_zeme char 255 no no no dalsi_pozadavky char 255 no yes no rc numeric 0.0 yes no yes jmeno char 30 no no no prijmeni char 30 no no yes mesto char 00 no no yes ulice char 00 no no no psc numeric 5.0 no no yes telefon text 20 no no yes (čísla a znaky +, -, /) Objednavka rc numeric 0.0 yes no yes cií klíč z cislo_zajezdu numeric 9.0 yes no yes cií klíč z Zajezd pocet_osob numeric 3.0 no no no

7

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

Databázové systémy 2. Studijní opora. Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D.

Databázové systémy 2. Studijní opora. Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D. Databázové systémy 2 Studijní opora Ing. Zbyněk Bureš. Ph.D. Zbyněk Bureš DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 2 1. vydání ISBN 978-80-87035-89-4 Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014 Tisk

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby.

13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby. 1) V půjčovně sportovních potřeb půjčují boty, lyže, hole a snowboardy. Každý předmět má své evidenční číslo, nákupní cenu a značku a je zařazen do jedné kategorie sportovních aktivit, pro niž je určen

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita 1 Modul 1... 5 1.1 Základní systémové pojmy... 5 1.1.1 Systém...5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

DATABÁZOVÝ DESIGN Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

DATABÁZOVÝ DESIGN Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. DATABÁZOVÝ DESIGN Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů na

Více

6. INFORMAČNÍ SYSTÉMY

6. INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6. Informační systémy 6. INFORMAČNÍ SYSTÉMY Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny teorie + 2 hodiny řešení úloh Cíl Po prostudování této kapitoly budete vědět, co je systém obecně a v této souvislosti co je

Více

Databázový systém pro evidenci stravování. Miroslav Garaj DiS.

Databázový systém pro evidenci stravování. Miroslav Garaj DiS. Databázový systém pro evidenci stravování Miroslav Garaj DiS. Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vytvořením databázové aplikace pro podporu stravování ve školní jídelně. Databázová

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE

1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY RELAČNÍ DATABÁZE 1 DATABÁZE 1.1 ÚVOD Moderní doba se databázemi jen hemží. Například: Management firmy musí mít přehled přinejmenším o svých zaměstnancích, výrobcích, majetku a zákaznících. Přitom mezi těmito údaji existují

Více

Verze č. 1: 31. října 2014. Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA

Verze č. 1: 31. října 2014. Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA Verze č. 1: 31. října 2014 Vypracovala Pracovní skupina EEP - ČBA Souhrn Systém Elektronického exekučního příkazu (EEP) je označován soubor XML dokumentů, které byly vytvořeny v návaznosti na změnu 49

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Uživatelský manuál. STOVKA verze 9.4

Uživatelský manuál. STOVKA verze 9.4 Uživatelský manuál STOVKA verze 9.4 Datum poslední revize: 20.4.2010 2003-2010 nexum Trilog s.r.o. Všechna práva vyhrazena Sestavili: Ing. Petr Slovák, Edita Berauerová nexum Trilog Kolbenova 942/38a,

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi Verze: 1.6h Datum verze: 18. 4. 2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - penzijních

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Popisuje obsluhu administrace verze EXPRESS Generováno: 01. 08. 2015, 00:09 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více