jistota správného rozhodnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jistota správného rozhodnutí"

Transkript

1 jistota správného rozhodnutí

2 Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní procesy a zvyšovat obrat i zisk. Spolupracujeme na realizaci cílů majitelů firem. Pro úspěšné naplnění těchto cílů dlouhodobě připravujeme zkušené konzultanty a jako klíčový nástroj používáme podnikový informační systém BYZNYS ERP efektivní a komplexní řešení pro střední a větší organizace ze všech oblasti podnikání. BYZNYS ERP patří mezi špičku na českém trhu nejenom rozsahem funkcionalit, výkonem, referencemi, propracovaností jednotlivých funkcí, ale především vysokou úspěšností projektů a plnění stanovených cílů, která se blíží hranici 100 %. Chcete získat nové zákazníky, expandovat a uspět na nových trzích? Potřebujete zvýšit efektivitu nejdůležitějších procesů? Chcete zlepšit služby a zvýšit spokojenost zákazníků? Plánujete provést restrukturalizaci? Chcete zvýšit váš obrat a zisk?

3 BYZNYS ERP Podnikové informační systémy ERP představují moderní a technologicky vyspělý způsob, jak efektivně řídit chod podniku. ERP systémy, kde ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning plánování podnikových zdrojů, sestávající z autonomních modulů, které lze postupně přidávat a rozšiřovat tak jeho funkce. J.K.R. vyvíjí a dodává podnikové informační systémy BYZNYS ERP, které plně pokrývají potřeby středních a větších společností. Společnost dlouhodobě úspěšně prokazuje své kvality v oblasti implementace informačních systémů. Má tudíž rozsáhlé zkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, zakázkově orientovaných řešení, výroby a dalších branžových řešení spolu s vytvářením uživatelských úprav dle specifických potřeb zákazníků. Podnikové informační systémy BYZNYS ERP patří mezi nejlepší řešení pro komplexní řízení organizací na českém a slovenském trhu. Využívá je více než společností ze všech oborů podnikání. Nezávislé průzkumy řadí BYZNYS ERP dlouhodobě mezi 4 nejrozšířenější informační systémy pro malé, střední i velké organizace a vysoko jeho kvality hodnotí i konzultanti, analytici a odborná veřejnost. Mezi spokojené uživatele patří například Atrium, Canaria Travel, Central Group, Humi Outdoor, Integra Group, Jednota České Budějovice, Kasalova pila, Letiště Brno, Marimex, Newton Media, Nohel Garden, Primaska IS, Ravak, Rowan Legal, Ryor, Sapho či Vltava-Labe-Press.

4 VÝHODY BYZNYS ERP Každý podnikový informační systém ERP by měl ovládat základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se dokáže dále přizpůsobit konkrétním potřebám organizace a jejím procesům. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak v případě autodopravce či obchodní organizace a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. Systémy BYZNYS ERP mají pro tyto účely mocný nástroj, který se označuje zkratkou PUV PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI. Ty v sobě zahrnují sadu prvků, kterými je možno systém upravit, doplnit, ale třeba i zjednodušit v případě, že konkrétní uživatel provádí pouze základní specializované úkony. Technologie PUV nastupuje tam, kde končí možnosti systémových a uživatelských parametrů nastavení, předem připravených filtrů a standardních postupů zpracování. Žádný jiný podnikový informační systém není schopen takové úrovně přizpůsobení dosáhnout. PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI Technologie PUV umožňuje definovat vlastnosti a další funkce v celém ERP systému a tím přizpůsobit obchodní procesy nárokům uživatelů. Jedná se například o: Doplnění nových uživatelských položek do struktur Generátor uživatelských sestav Uživatelské nastavení tabulkového zobrazení ve formuláři Uživatelská úprava formuláře Uživatelské menu Validace hodnot objektů Spuštění aplikace ve vyjmenovaných místech zpracování

5 MODULY BYZNYS ERP CENTRÁLNÍ MENU Společné číselníky Přenosy dat Autorizace dokladů Intrastat, DPH, ESL ISDOC Generátor sestav Prvky Uživatelské Volnosti FINANCE FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Střediskové účetnictví Podrozvahová evidence Plánování Saldokontní zpracování FAKTURACE Odběratelské faktury Dodavatelské faktury Vzájemné zápočty Upomínky, penalizace Párování dodacích listů Periodická tvorba faktur POKLADNA Firemní pokladna Maloobchodní prodej Zákaznické displeje, pokladní zásuvky Provozní zálohy Platební karty BANKOVNÍ OPERACE Zpracování příkazů a výpisů Bankovní avíza Elektronická komunikace EVIDENCE MAJETKU SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MZDY A PERSONALISTIKA CENTRUM SDÍLENÍ DOKUMENTŮ EVIDENCE Dlouhodobý a drobný majetek Oceňovací rozdíly, goodwill Čárové kódy Skladové pohyby Aktualizace nákupních cen Evidence sériových čísel, EAN kódy Objednávky Nákupní ceníky Odvolávky Cenotvorba Obaly Aktuální legislativa Komplexní agenda Elektronická podání Ukládání dokumentů Verzování dokumentů Samostatná databáze Přístupová práva CRM ZÁKAZNÍCI Hromadný mailing Call centrum Operativní CRM Analytické CRM Obchodní příležitosti BYZNYS BI EXCELLENT INTELIGENCE Datový sklad, OLAP kostky Dynamické sestavy PowerPivot Finanční analýza Středisková analýza Statistické výkazy VÝROBA DOPRAVA PRODUKTIVITA TPV Plánování výroby Sledování a hodnocení výroby Čárové kódy, terminály Referentská doprava Dispečink Spedice Mapy, GPS PROCESY WORKFLOW Automatizace procesů Šablony, validace PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Administrace Řízení zdrojů a kapacit Přenosy do zakázek BYZNYS DMS BYZNYS OFFICE DOKUMENTY Digitalizace dokumentů Řízený oběh dokladů, autorizace Dokumentové scannery, čárové kódy B Sync B Office On-line propojení s MS Word a Outlook MANAŽER ZAKÁZKY INFORMACE MOBILNÍ APLIKACE INFORMACE Ekonomika Obchod Provoz Časové události Karta zakázky Kalkulační vzorec Plán Evidence práce Úkoly, kalendář Objednávky Telefonní seznam Karty CCS Datové schránky BYZNYS Mobile BYZNYS Pocket

6 SLUŽBY J.K.R. Způsob nasazení podnikového informačního systému, jeho přizpůsobení procesům v rámci organizace a související podpora a služby jsou pro úspěch projektu a spokojenost uživatele klíčové. J.K.R. proto využívá odborně zdatné konzultanty s dlouholetou praxí a vysokou kvalitu služeb bere jako nedílnou součást každého projektu. Implementační procesy informačního systému BYZNYS ERP jsou založeny na metodologii LogFrame. Ta k vysokým standardům implementace připojuje přesné a přehledné zpracování speciálních požadavků uživatele. Celý implementační proces je veden tak, aby výsledný projekt plně odpovídal potřebám managementu. Důraz je kladen také na plnění jednotlivých etap harmonogramu. Proces nasazení informačního systému je společně veden zástupci středního managementu zákazníka a implementačním týmem J.K.R. Implementační postupy zabezpečují uživatelům systému BYZNYS ERP přípravu prostředí tak, aby odpovídalo firemním procesům a tak podstatně usnadňovalo každodenní rutinní práci. PŘEDIMPLEMENTAČNÍ ANALÝZA Analýza slouží k přípravě projektu celé implementace a je velmi důležitou součástí jednotlivých fází nasazení systému. Zde zúročují konzultanti svou zkušenost a uživatelé připravenost pro jednotlivé kroky analytických prací. IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY Služby zahrnují mimo jiné proškolení uživatelů, vlastní implementaci podnikového informačního systému BYZNYS ERP, předání do testovacího provozu, testovací dny, předání do rutinního provozu a dohled nad úvodním rutinním provozem. POSTIMPLEMENTAČNÍ SERVIS Servis po předání systému do rutinního provozu zahrnuje záruku, na kterou navazuje podpora. Do ní patří například konzultační práce, aktualizace informačního systému, ová a telefonická hotline a pohotovost, možnost dalších programátorských úkonů a možnost pravidelného dohledu či vzdálené správy ERP.

7 BYZNYS KONZULTACE K optimalizaci podnikových procesů a zvýšení efektivity chodu organizace slouží procesní analýzy vytvořené zkušenými odborníky společnosti J.K.R. Jedním z důležitých výsledků může být delegování hlavních obchodních procesů na manažery tak, aby se vedení společnosti mohlo plně věnovat rozvoji byznysu a strategickým vizím. Mezi klíčové prvky patří analýza rizik ohrožujících firmu a její byznys. Z toho následně vychází tvorba nápravných opatření s důrazem na optimalizaci a zkvalitnění oblasti prodeje a úspěšné vedení obchodních případů. Jedním z výstupů bude optimalizovaná procesní mapa, bez jejíž znalosti nelze řádně implementovat žádné opatření vedoucí k větší efektivitě. Proces je po částech uspořádaná množina kroků směřujících opakovatelným způsobem ke splnění požadovaného cíle, má jednoznačně definovaný počátek a konec, využívá přidělené zdroje a transformuje vstupy na výstupy. Hlavní procesy zajišťují předmět podnikání společnosti a musí mít přímý kontakt se zákazníkem. Podpůrné procesy poskytují podporu hlavním procesům, přičemž jejich nastavení ovlivňuje efektivitu hlavních procesů. Řídící procesy mají na starost řízení společnosti, koordinaci hlavních a podpůrných procesů společnosti a komunikaci s vnějším světem. Princip řízení v konkrétní firmě souvisí s vnitřní organizační strukturou, která bývá často hierarchická. Tím pádem nemusí být dostatečně flexibilní a vhodná pro neustálé zvyšování kvality a efektivity. Moderní firmy budují své organizační struktury především na základě procesního modelu, který umožňuje výrazné zeštíhlení a redukci řídící strukturu organizace. Základním principem přitom musí být tvorba přidané hodnoty pro zákazníka. Mezi přínosy BYZNYS konzultace mimo jiné patří: zvýšení spolehlivosti v plnění smluvních termínů, zkrácení průběžných dob na zpracování zakázky, zkrácení doby uvádění nových produktů na trh, snížení nákladů na obsluhu a manipulaci, zvýšení tvorby přidané hodnoty a zisku.

8 OBCHOD Pro obchodní firmy nabízí BYZNYS ERP mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky automatizaci klíčových procesů. Svou variabilitou umožňuje řešit všechny důležité činnosti v rámci BYZNYS ERP nebo propojením na další systémy. Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantují úspěšné nasazení našich systémů například v těchto oblastech: Řízení logistických procesů pro velkoobchodní společnosti systém má zabudovány funkce pro podporu přesné skladové evidence, včetně návaznosti na trasování-plánování rozvozu. Řešení maloobchodního prodeje díky automatickému provázání vybraných modulů je systém schopen prodeje sortimentu přes kasu v návaznosti na potřebné komponenty. Mobilní sběr dat pro práci obchodních zástupců je připraven systém pro sběr dat v terénu na základě aktuálních informací z ERP systému a automatický přenos nasbíraných dat do systému online i offline. ibyznys webový portál pro koncové zákazníky i pro obchodní partnery. Jeho základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP systému bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém. OBOROVÉ FUNKCE Skladovací oblast řešení, které spojuje všechny potřebné funkce pro vedení skladovacích zásob obchodní společnosti. Součástí je optimalizace výše skladových zásob, objednávkový systém dle dodacích lhůt a vyhodnocení obratu a obrátkovosti skladových zásob. Doprava Spedice evidence přijatých a prodaných přeprav, které vznikají z požadavku objednávek přepravy. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Řešení čárových kódů jde o zefektivnění obchodních procesů pomocí jednoznačné identifikace zboží díky čárovým kódům. Integrace zajistí aktuální informace o stavu a umístění zboží. WMS robustní a výkonné bezpapírové řešení pro online řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových kódech a bezdrátové síti. WMS výrazně snižuje rizika vzniku chyb ve vyskladňovaných zakázkách i při zadávání údajů. Poskytuje neocenitelné detailní, přesné a okamžité informace v reálném čase. Cenotvorba nástroj na kompletní pracování prodejních cen v návaznosti na předdefinované ukazatele dle potřeb společnosti. Nákupní ceníky automatický mechanismus importu nákupních ceníků v elektronické podobě. Podporuje následné zpracování navazujících dokladů. ibyznys nástroj pro elektronické obchodování. Základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP řešení bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém.

9 PŘÍPADOVÉ STUDIE JEDNOTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Firma s dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev a nákupní centrály COOP Centrum a patří mezi největší spotřební družstva v České republice. V roce 2005 začala Jednota v Českých Budějovicích hledat nový informační systém, který by plně a vyhovujícím způsobem pokryl řízení procesů jak na prodejnách a provozovnách, tak na centrále společnosti. Zprovoznění BYZNYS ERP probíhalo paralelně s nasazením systému BOSS na velkoobchodě, kdy bylo potřeba spustit i návazné zpracování fakturace v ekonomické části systému. V rámci implementace byly realizovány i uživatelské úpravy například evidence nájemních smluv, hromadné zpracování evidence majetku, likvidace faktur v konkurzu, dodatečné opravy v bankovním výpisu či hromadné platby. Komplexní ERP systém napojený na BOSS Enterprise Modifikace dle požadavků a vytvoření aplikací na míru Připravenost pro manažerské výstupy a obchodní statistiky NOHEL GARDEN Společnost je největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v České a Slovenské republice. Vlastní dva sklady v ČR a jeden v SR s celkovou plochou m². Zaměstnává 200 lidí a spolupracuje se 150 dodavateli z celého světa. Ročně firmou projde 115 tisíc faktur a 95 tisíc objednávek, sklad obsahuje 16 tisíc položek. splnění požadavků řetězců, automatizaci procesů, zrychlení a zpřesnění vychystávání. Hlavní přínosy Výrazné snížení chybovosti Dohledatelnost odpovědnosti za chyby EDI pro komunikaci s obchodními partnery Procesně a nákladově efektivní řízení obchodních procesů SAPHO Velkoobchod a výrobce sanitární techniky a vybavení koupelen působí v ČR a SR od roku Nabídka zahrnuje 50 tuzemských a 100 zahraničních výrobců, distribuce probíhá prostřednictvím sítě specializovaných prodejen. Nasazení BYZNYS ERP se zaměřilo především na obchod, kde bylo stěžejním úkolem zavedení a sledování lokačních míst dílčích sortimentů. BYZNYS ERP pak určuje zaskladňovací lokaci pro příchozí sortiment, a to s ohledem na hmotnost, vytíženost regálu i aktuální prodeje. Řešení také minimalizuje cestu skladníka po skladu i dalších manipulačních úkonů, jako jsou přeskladnění, rozbalení a zabalení. Také došlo k zavedení čteček čárového kódu pro zrychlení naskladnění, vyskladnění i inventury. Hlavní přínosy Sjednocení několika informačních zdrojů Zavedení pracovních metodik včetně podpory ISO Internetové řešení pro prezentaci a obchodní aktivity Robustnost systému a zvýšení bezpečnosti dat Informování managementu v reálném čase Zavést nový informační systém se společnost Nohel Garden rozhodla především kvůli trvale rostoucímu objemu dat. Hlavními důvody pro BYZNYS ERP byly reference z podobných projektů a široké možnosti přizpůsobení až na úroveň jednotlivých uživatelů. Zavedení BYZNYS ERP v kombinaci s řešením SmartStock.WMS s 80 bezdrátovými terminály přineslo dokonalý přehled o zboží ve skladu, došlo ke zpřesnění skladových operací a výraznému snížení chybovosti z původních 2 3 % na 0,1 %. Zároveň došlo například k dohledatelnosti odpovědnosti za chyby u každé operace,

10 VÝROBA BYZNYS ERP je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvětví. S jeho pomocí lze snadno a rychle automatizovat řízení výroby v různých odvětvích, například ve strojírenství, elektrotechnice, papírenství, výrobě nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárnách či kovárnách. Výrobní modul je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje zakázkovou výrobu i výrobu na sklad. Zajišťuje zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti na další procesy (obchod, konstrukce, technologie a další). Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů a konzultantů J.K.R. specializovaných na výrobní firmy garantují úspěšné nasazení systému například v těchto oblastech: Strojírenská výroba řešení importů materiálů a polotovarů do kusovníku. Komunikace s externími specializovanými programy např. pro vytváření řezných plánů pro CNC stroje nebo se systémy CAD. Elektrotechnická výroba úpravy výrobních operací a doplnění kusovníkových rozpadů materiálu zákazníka. Systém umožňuje jednoduše zakládat a uchovávat různé varianty výroby jednoho výrobku. Plastikářská výroba evidence jakostí výrobků pomocí šarže neboli sériového čísla, skupiny sortimentu a evidence pohybů mezi nimi vzorky, polotovary, technologický odpad, hotové výrobky, suroviny, pomocný materiál. Slévárenská výroba kromě základních funkcí jsou řešeny i tzv. doplňkové údaje (číslo tavby), sledování vratu po jednotlivých druzích slitin za zadané období a o sledování výrobních šarží (taveb). Výroba betonových prvků specifické řešení ve způsobu zadávání nových dílců a jejich číslování vzhledem k celkovému výrobku nebo rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení. OBOROVÉ FUNKCE TPV základem technického plánování výroby jsou hierarchické kusovníky, ve kterých se pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů, v jakém množství a jakými technologickými postupy se budou jednotlivé výrobky nebo sestavy vyrábět. V technologických postupech se určí potřebné technologie (pracoviště), jejich pořadí a normové časy. Přináší úspory, které vyplývají z nízké chybovosti při opakovaném zadávání výrobních příkazů dle TPV, rychlejší a přesnější předběžné kalkulace zakázkových cen, možnosti reálně odhadnout termíny dokončení zakázek a efektivnějšího využívání výrobních kapacit. Příprava výroby umožňuje vytvářet výrobní příkazy s ohledem na okamžitou dostupnost předem vyrobených dílů, sdružovat výrobu shodných dílů do ekonomických dávek a vybírat mezi alternativními výrobními postupy podle různých kritérií. Na základě okamžitých stavů skladů polotovarů, jejichž výrobu lze přikazovat asynchronně v ekonomických dávkách, je možné místo příkazů k výrobě předem vyrobené polotovary pouze vyskladňovat a zefektivňovat tak výrobní cyklus. Plánování výroby hrubé kapacitní i přesné operativní. Dodání materiálů a dílů od subdodavatelů lze načasovat tak, aby požadované vstupy byly k dispozici těsně před plánovaným použitím ve výrobě (Just-in-time, JIT). Umožňuje plánovat požadavky na hlavní i vedlejší výrobní zdroje, jako jsou pracoviště, stroje, pracovníci a přípravky (MRP II), a vytvářet základní plán výroby, plánování materiálových požadavků (MRP I) a nákup materiálu. Možnost rychle operativně přeplánovat s ohledem na změněné podmínky, kterými mohou být výpadky pracovníků nebo strojů ve výrobě, příjem urgentní zakázky atd. Sledování výroby dodává informace o dílčích stavech dokončení jednotlivých zakázek a umožňuje dávkově pořizovat a jednotlivě opravovat výkony pracovníků. Online zadávání výrobních hlášení s využitím technologií čárových kódů a RFID čipů umožňuje rychle a přesně zadávat do systému výkony jednotlivých pracovníků nebo celých výrobních týmů podle předem vytisknutých výrobních průvodek.

11 PŘÍPADOVÉ STUDIE RAVAK Společnost byla založena v roce 1991, zabývá se výrobou a prodejem sanitární techniky a v současné době působí velkou měrou nejen na českém trhu. Dceřiné společnosti jsou rozesety po celém světě. Zhruba 70 procent z celkové produkce firmy je exportováno do více než 70 zemí světa. Vzhledem k rostoucím nárokům na efektivitu a řízení obchodních procesů se Ravak rozhodl nasadit BYZNYS ERP, který by tyto nároky plně pokryl. Postupně byly implementovány i moduly Doprava a Výroba. Výrobní modul řeší komplexně výrobu koupelnových radiátorů a secích strojů. Velký důraz je kladen na plánování kapacit a definice priorit zpracování. Řádově rychlejší zpracování a vyhodnocování dat Zvýšení bezpečnosti dat Kvalitní grafické výstupy a návaznost na MS Office Definice vlastních uživatelských požadavků KASALOVA PILA Společnost je tradiční dřevozpracující podnik v Jihočeském kraji s dlouhodobou historií. Převládá výroba stavebního řeziva prkna, latě, fošny, hranoly, krovy a dále pak výroba štěpek a pilin. Jako stěžejní oblast nasazení byla detailně zanalyzována oblast skladového hospodářství, která je základem pro definování výrobních procesů. Na to navazuje problematika podpory obchodních činností s vazbou jak do výroby, tak do oblasti ekonomiky. Po zavedení technologie čárových kódů pro komplexní podporu logistiky materiálu a výrobků byla realizována etapa implementace modulu Výroba s možností komunikace s programem pro návrh oken. Zlepšení komfortu zpracování dat pro všechny uživatele Definování variantních uživatelských výstupů a podkladů pro vyhodnocování Základ pro další zefektivnění a řízení výroby PREFA PRAHA Výrobní program společnosti s tradicí od roku 1960 obsahuje široký sortiment železobetonových prvků a většinu stavebních dílců pro pozemní a částečně inženýrské stavitelství včetně nosných konstrukcí. Prefa Praha se pro BYZNYS ERP rozhodla kvůli sledování obchodní, skladové a výrobní agendy. Předimplementační příprava obsahovala řešení požadavků uživatele, harmonogram prací, zadání pro převod dat a další. Následná implementace byla rozdělena do dvou základních bloků implementace skladové a obchodní agendy a implementace výrobního modulu. V rámci prvního i druhého bloku implementace proběhlo v několika kolech školení uživatelů s důrazem na plánované procesy ve společnosti. Modul Výroba řeší zejména problematiku přesného plánování výroby konkrétních dílců s výhledem na 3 dny až týden. Pro operativní vizuální zobrazení systém využívá online MS Excel. Plánování a správa výrobních zakázek Jednosměrné propojení s účetním systémem Sledování nákladů na zakázky Správa a uchování dokumentů ve vazbě k obchodním případům

12 STAVEBNICTVÍ BYZNYS ERP je vhodným nástrojem pro segment stavebnictví a pro řízení developerských projektů. Pokrývá široké spektrum činností ve stavebnictví od projekčních, dodavatelských či realizačních firem, přes subdodavatele, až po developerské firmy. Konzultanti J.K.R. mají v oblasti stavebnictví rozsáhlé zkušenosti s nasazováním podnikových informačních systémů BYZNYS ERP například v těchto oborech: Stavba občanských staveb domů a bytů plánování, průběh výstavby, prodej, splátkování, pozastávky, či servis a reklamace. Stavba průmyslových budov, kanceláří a obchodních center developerská aktivita je zde spojená s komplexním řešením jednotlivých obchodních případů, sledováním subdodávek a řízením outsourcovaných služeb dodavatelů. Zajistit je třeba i prodej plochy jednorázově nebo pomocí pronájmu plochy měsíčně či v jiné periodě. Subdodávky stavebních projektů a základní stavební připravenost projektů zde přichází ke slovu specifická evidence pro realizační firmy, a to jak pro potřeby vlastní, tak pro výkaznictví odběrateli. Dále poskytování outsourcingových služeb či dodávky do stavebnictví. OBOROVÉ FUNKCE Zakázky a obchodní případy umožňují finanční a věcné řízení stavebních zakázek. Řízení projektů usnadňuje procesní řízení projektů. Pozastávky představují nejkomplexnější řešení pozastávek na trhu, a to v oblasti dodavatelské i odběratelské. Evidence nákupních ceníků dodavatelů usnadňují řízení nákupních cen, což je důležité především pro obchodní firmy. Doprava mimo jiné umožňuje evidenci stavebních strojů a sledování jejich provozu, využití a v neposlední řadě i ekonomických parametrů.

13 PŘÍPADOVÉ STUDIE CENTRAL GROUP Největší rezidenční developer v ČR se zabývá prodejem rodinných domů, bytů a parcel, společnost byla založena v roce 1994 a zaměstnává více než 150 lidí, nepočítaje stavební dělníky. Nasazení podnikového informačního systému BYZNYS ERP předcházela předimplementační příprava, která analyzovala stávající datovou základnu. Data byla do systému převedena za pomocí datové pumpy. Po zaškolení obsluhy do nového prostředí proběhlo otestování pro rutinní provoz. Pravidelný dohled zabezpečoval v úvodních dnech po nasazení správnou funkčnost v rutinním používání. Sjednocení roztříštěných ekonomických agend Výrazné zvýšení bezpečnosti dat Sledování obchodních případů a úspěšnosti akcí Napojení a provázanost na kancelářské aplikace MS Office DARTE Od založení v roce 1993 se společnost specializovala na do - dávky stavebních materiálů a příslušenství pro oblast technických, chladových a akustických stavebních izolací. V současné době nabízí ucelený sortiment stavebních materiálů. Společnost DARTE se rozhodla nahradit stávající ekonomický systém řešením BYZNYS ERP. Důvodem byly požadavky na robustní ERP řešení, které by zastřešilo klíčové firemní procesy. Před zahájením ostrého provozu bylo provedeno nastavení systému, definice řad dokladů a přístupových práv. BYZNYS ERP splnil požadavky a očekávání odběratele zejména díky provázanosti jednotlivých modulů, propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny. ATRIUM Jeden z nejvýznamnějších výrobců nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb rodinných domů v ČR a SR. Společnost byla založena v roce 1993, dnes má dva výrobní provozy a řadu vzorových domů po celé republice. Vzhledem k zakázkově orientované činonsti, byly zmapovány základní požadavky uživatele, mezi které patřilo především zajištění jednotné evidence každé stavby od podpisu smlouvy, přes detailní popis vybavení, až po sledování realizace stavby. Z toho vyplynula potřeba vytvoření speciálního nadstavbového modulu pro sledování detailního popisu vybavení domu. Obchodní příležitosti jsou zaznamenávány do informačního systému. Nový systém dále umožňuje obchodním zástupcům v terénu online přístup. Zároveň poskytuje vedoucím pracovníkům možnost sledovat obchodní aktivity. Projektové řízení integrované do ERP umožňuje detailní sledování harmonogramu jednotlivých staveb včetně přiřazení zdrojů ke každé činnosti. Na realizační část pak dále navazuje evidence reklamačních událostí. Jako jeden z největších přínosů hodnotí firma zavedení statistik na bázi datových kostek Business Intelligence. Na základě požadavků objednatele došlo k vytvoření speciální datové kostky v oblastech ekonomika (výsledovky, finanční toky), obchod (statistiky obchodních příležitostí), a výroba (realizace staveb). Obchodní a ekonomická agenda v jediném systému Detailní sledování obchodního případu Obchodní, ekonomické a projektové statistiky Projektové řízení pro řízení harmonogramu stavby Propojení s MS Office Online přístup poboček a regionálních zástupců Online zpracování dokladů Propracovaná evidence obchodního případu a zakázky Centrální zpracování dat v jednom systému Uživatelsky komfortní zpracování legislativních změn Export dat do MS Office Zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL

14 SLUŽBY A ZAKÁZKY Firmy, které se zaměřují na zakázkové zpracování a poskytování služeb, mají velmi specifické požadavky na ERP systém. Je to způsobeno zaměřením společností, které své procesy se musí maximálně přizpůsobit zákazníkovi. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka, získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy. Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech: Řízení zakázkových operací funkce pro podporu kompletní evidence zakázky, včetně návaznosti na informovanost klienta. Projektové řešení sleduje zakázky z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity. Obecné služby podpora procesů navázaných na klientské potřeby. OBOROVÉ FUNKCE Zakázky a obchodní případy nástroj pro evidenci sjednaných zakázek. Informuje odpovědné pracovníky v rámci firmy a poskytuje aktuální informace o stavu zakázky. Tyto informace je systém schopen generovat dle nastavené formy komunikace s klientem, například sms. Řízení projektů usnadňuje procesní řízení projektů. Posunuje projekt v čase dle definovaných postupů v návaznosti na zdroje projektu. Automatická fakturace umožňuje na základě přednastavených vzorů realizovat opakovanou periodickou fakturaci a minimalizuje tak režijní náklady na zpracování dokladů. Časové události řeší automatické kontroly na základě přesné definice a časového určení. Evidence činnosti na zakázkách / projektech poskytuje jednotlivým pracovníkům a managementu detailní informace o činnostech na zakázkách.

15 PŘÍPADOVÉ STUDIE NEWTON MEDIA Největší česká společnost dodávající v elektronické podobě plné znění informací z novin, časopisů, zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a z internetu. Základním požadavkem byl plynulý přechod na nový systém v podobě kompletního převodu dat, úpravy nových tiskových výstupů a sjednocení databází evidence majetku, které byly vedeny v oddělených agendách. Vzhledem k vysoké znalosti systému ze strany uživatele, byly veškeré další aktivity směrovány k popisu nadstandardních možností využití systému v podobě servisních funkcí, Prvků Uživatelské Volnosti, čer pání informací ze systému pomocí ODBC ovladačů či manažerských nadstaveb. Moderní uživatelské rozhraní Propojení s MS Office Online přístup k obchodním datům Reporty pro manažerské rozhodování CANARIA TRAVEL Společnost byla založena v roce 1993 a je českou cestovní kanceláří. Úzce se specia lizuje na Kanárské ostrovy a v této oblasti je největším touroperátorem v České republice. Její produkt prodává v současnosti v České republice více než 950 cestovních kanceláří. LETIŠTĚ BRNO Společnost, založená v roce 2001, zajišťuje provoz mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany a poskytování souvisejících služeb, dále pak zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. Letiště Brno hledalo systém, který by skloubil rostoucí nároky na informační agendu a zároveň integroval vyúčtování služeb poskytovaných leteckým společnostem a ostatním uživatelům letiště. Jako nejlepší řešení byl zvolen BYZNYS ERP, který nabídl nejen kompletní řešení ekonomických agend, ale zejména vytvoření stěžejního modulu pro evidenci a účtování letištních služeb a poplatků provozovatelům letadel. Na základě analýzy byl navržen a vytvořen modul Letiště, který je plně integrován do BYZNYS ERP. Hlavní součástí modulu je nabídka Handling, která slouží k evidenci letů, poskytnutých služeb a jejich vyúčtování včetně automatického generování poplatků. S Handlingem úzce souvisí další nabídka Catering, která slouží pro vytváření objednávek občerstvení a jídel pro cestující a posádky letadel. Modul rovněž obsahuje sestavy statistik, které provozovatel letiště zasílá příslušným institucím v rámci civilního letectví. Integrovaný informační systém s modulem Letiště Bezproblémová komunikace s produkty MS Office Vysoká bezpečnost dat Variabilita typů výstupů analýzy dat Provázanost jednotlivých modulů Na základě předimplementační přípravy, byly stanoveny stěžejní body a harmonogram implementace systému. Na počátku implementace byl proveden kompletní převod dat ze stávajícího systému. Klíčovým bodem byla realizace převodového můstku mezi rezervačním systémem LUNDEGAARD a BYZNYS ERP. Rezervační systém tímto způsobem naplňuje do řešení BYZ- NYS ERP údaje o obchodních partnerech, faktury vydané a pokladní doklady. Tyto jsou dále již v BYZNYS ERP účtovány a dále spravovány, zpětná komunikace aktualizuje příslušná data zpětně. obousměrné propojení s rezervačním systémem evidence a automatické účtování přijatých záloh na odlet legislativní aktuálnost

16 ÚČETNICTVÍ Podnikový informační systém BYZNYS ERP je vhodným nástrojem nejen pro vlastní vedení účetnictví a s tím spojené agendy, ale také pro vedení účetnictví dodavatelským způsobem, což je pomocí podnikového informačního systému BYZNYS ERP realizováno v řadě účetních firem. Zpracování této agendy umožňuje systém multiverzních firem, který je účetním firmám poskytován s výrazným cenovým zvýhodněním. Konzultanti J.K.R. se v oblasti účetních firem zaměřují zejména na: Detailní nastavení účetních předkontací, které se využijí při automatické účetní likvidaci prvotních dokladů, čímž dochází k výraznému urychlení účtování. Automatizaci rutinních a kontrolních procesů, kde jsou využívány moderní systémy pro sledování průběhu jednotlivých kroků v rámci opakovaných činností s využitím modulu Workflow a autorizace dokladů. Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti. Výkaznictví a uživatelské výstupy, které jsou základním stavebním kamenem pro dodavatelské vedení účetnictví. Systém uživatelsky definovaných výstupů umožňuje přizpůsobení sestav a formulářů na základě přání jednotlivých zákazníků. OBOROVÉ FUNKCE Systém multiverzních firem umožňuje vést různé na sobě nezávislé společnosti v rámci jednoho ERP Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností definice na jednom místě s využitím v různých firmách Manažerský systém Excellent umožňuje vytváření požadovaných reportů dle požadavků jednotlivých zpracovávaných firem Tiskový manažer umožňuje pravidelné automatické odesílání reportů určeným osobám zákazníků Kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních účetních kontrol

17 PŘÍPADOVÉ STUDIE PRIMASKA IS Společnosti skupiny Primaska se zabývají poradenstvím v oblasti daní, metodiky účetnictví, projektů finančních investic a podnikatelských záměrů. V ČR patří mezi přední české poradenské firmy v oboru auditu, účetního a daňového poradenství a v oboru informačních systémů. Samotnému nasazení BYZNYS ERP předcházela předimplementační příprava, v rámci níž byly definovány stěžejní body implementace a technické parametry. Před zahájením ostrého provozu byla provedena nastavení systému, definice řad dokladů a přístupových práv. Poté probíhal rutinní provoz pod dohledem konzultanta společnosti J.K.R. a byly provedeny definice uživatelských formulářů. BYZNYS ERP splnil požadavky a očekávání odběratele zejména díky provázanosti jednotlivých modulů, propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele, definicí speciálních uživatelských menu a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny. Sledování hodin a činností pracovníka na zakázce Přístupová práva do modulů a definice rezidentních podmínek v sestavách Export výstupů do MS Office Vysoká bezpečnost dat díky použití MS SQL serveru Zautomatizovaná tvorba účetních dokladů Oprava již zaúčtovaných faktur a pokladních dokladů (s přístupovým právem) AUDIT & CONSULTING Společnost je dlouholetým partnerem J.K.R. v oblasti účetního a daňového poradenství a podílí se na konzultacích při legislativních změnách zaváděných do BYZNYS ERP. V průběhu implementace byly převedeny všechny firmy s využitím zabudované aplikace upsize a současně převedeno 16 databází do BYZNYS ERP. Společně se síťovou instalací byla provedena instalace na notebooky, aby jednotliví pracovníci společnosti mohli pracovat současně i doma, protože firma nevyužívá vzdálený přístup. Možnost elektronické komunikace s portálem veřejné správy Jednotnost ve způsobu pořizování a zpracování dat Komunikace s MS Office VGD Společnost se zabývá komplexními účetními službami v oblasti podvojného i jednoduchého účetnictví, daňovým poradenstvím, auditem, zastupováním před úřady a dalšími poradenskými službami. Při přechodu na BYZNYS ERP byl proveden převod datové základny jednotlivých účtovaných firem. Před vlastní implementací proběhl sběr a analýza požadavků uživatele na nový systém. Jelikož VGD využívá BYZNYS ERP jak pro vlastní potřebu, tak i pro vedení účetnictví klientů, byl BYZNYS ERP instalován jako multiverze. Zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL Uživatelské úpravy na míru Napojení na aplikace MS Office Online i offline připojení zákazníků na zpracování dat i zobrazení tiskových výstupů a přehledů Přehlednost evidovaných informací, rychlé vyhledávání, jednoduché ověřování informací

18 DOPRAVA Společnosti, které mají jako předmět činnosti poskytování služeb v oblasti dopravy, potřebují ERP systém, který jim usnadní práci při plánování i následném vyúčtování dopravních služeb. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka a získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, od naplánování jednotlivých jízd po složité reportování. BYZNYS ERP dokáže uspořit značné náklady díky automatizaci klíčových procesů. OBOROVÉ FUNKCE Dispečink umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem. Lze také pořídit záznamy a rezervace automobilu v plánovacím kalendáři. Při tvorbě cestovního příkazu je možné vyúčtovat vyplacené provozní zálohy. Modul obsahuje možnosti zpracování karet čerpacích stanic. Je podporováno kompletní zpracování silniční daně včetně správy zaplacených záloh. Spedice je koncipována tak, aby maximálně podporovala týmovou práci dispečerů. Obsahuje možnost dělení objednávek do časových kategorií (veřejná objednávka, soukromá objednávka, soukromo veřejná objednávka) systém automaticky, podle zadané kategorie nabízí objednávku dané skupině dispečerů. Vlastní fakturace se řídí pravidly definovanými v systému, nechybí řešení mýta, celních poplatků apod. Online sledování jízd vozidel na mapě umožňuje zobrazení cest vozidel na mapě s informacemi o cestě a ujeté vzdálenosti přímo v ERP systému. Dále možnost hlídání konkrétního bodu průjezdu s parametrem vjezdu nebo výjezdu, přidání bodu zájmu s popisem, přehrávání jízdy a další funkce. Online sledování aktuální polohy vozidel umožňuje zobrazení aktuálních poloh všech nebo vybrané skupiny vozidel s informacemi o tom jestli je vozidlo v pohybu nebo stojí, také o času polohy. Uživatel má možnost nastavit interval zobrazení. Plánovač tras nástroj pro plánování trasy s možností tisku itineráře, zobrazení na mapě. Výpočet probíhá na základě zvolených parametrů a to nejkratší, nejrychlejší, ekonomická a zahrnout zpoplatněné komunikace. Elektronická tvorba knihy jízd automatická tvorba knihy jízd na základě informací z GPS. Samozřejmostí je i pohodlná ruční korekce. Ujetá vzdálenost jednotlivých cest je počítána ze souřadnic GPS, nebo přímo napojením na tachometr.

19 PŘÍPADOVÉ STUDIE NIKA CHRUDIM Společnost se od založení v roce 1997 zaměřuje na mezinárodní kamionovou přepravu. V současné době vlastní více než 160 vozidel a poskytuje široké spektrum služeb vnitrostátní i mezinárodní přeprava, přeprava sypkých materiálů a kameniva, zemní a těžební práce, demolice, spedice. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu podílu na trhu a cíli poskytnout zákazníkům vyšší komfort komplexního balíčku služeb se vedení společnosti rozhodlo využít pro podporu svého podnikání BYZNYS ERP. V průběhu implementace proběhlo školení uživatelů a testovací dny, v rámci kterých byl simulován reálný provoz v systému. Sjednocení agendy do jednotného informačního systému Správa dokumentů v rámci Centra sdílení dokumentů Sledování vytíženosti vozového parku Sledování hospodaření vozového parku a středisek Detailní rozbory pomocí modulu Excellent DOPRAVNÍ PODNIK PARDUBICE Organizace zajišťuje autobusovou a trolejbusovou městskou hromadnou dopravu pro město Pardubice a okolí. V předimplementační fázi definoval uživatel své požadavky na nový informační systém, vyplynula z nich nutnost vytvoření speciálních programových úprav na míru. Významnou roli v úspěšném nasazené nového systému sehrál zodpovědný přístup obsluhy, kdy si jednotliví pracovníci pečlivě v testovací instalaci systému vyzkoušeli zpracování své agendy a měli již v průběhu přípravy konstruktivní dotazy. Výrazné zjednodušení a volitelnost výstupů Propojení se skladovým a mzdovým systémem Funkce automatického rozpuštění režií Evidence zakázek včetně jejich dalšího vyhodnocování TC TRANSCENTRUM Společnost se od roku 1990 zabývá zejména vnitrostátní a mezinárodní nákladní automobilovou dopravou, zasilatelstvím a dalšími souvisejícími činnosti, jako je přeprava nadrozměrných a nebezpečných nákladů, skladování, logistika a autoopravárenství. Firma chtěla modernizovat svůj informační systém a s tím související procesy a rozhodla se pro nasazení BYZNYS ERP včetně modulu Doprava, který je pro ni stěžejní při správě 150 vozidel. BYZNYS ERP kompletně sjednotil ekonomickou, obchodní i provozní agendu do jednoho kompaktního celku. V průběhu implementace proběhlo školení uživatelů, testovací dny se simulací reálného provozu, naplnění datové základny, tvorba uživatelských výstupů ve formě sestav a tiskových formulářů. Komplexní systém s řízením a sledováním dopravy Zprůhlednění a zefektivnění všech souvisejících procesů

20 NEZISKOVKY BYZNYS ERP je vhodným řešením také pro neziskové a příspěvkové organizace. Systém na jejich specifické požadavky reaguje podporou prvotní evidence, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu. Konzultanti J.K.R. se v sektoru neziskových a příspěvkových organizací zaměřují zejména na: Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí BYZNYS ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky. Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz. Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a Centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti. Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému. OBOROVÉ FUNKCE Evidence podacího deníku a CSD umožňuje vést spisovou službu včetně napojení na datové schránky. Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností odeslání do informačního systému státu. Účetní doklady je možno rozšířit o další číselníkové položky, které umožňují uspokojit rozšířené potřeby účetní evidence. Obchodní případy a zakázkový modul umožňují sledování záznamů a financí v rámci různých dotačních a grantových programů. Automatické definovatelné kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních kontrol dle přání zákazníka.

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS Byznys srdce podniku na dlani >> Informační systémy třídy BYZNYS Významné instalace podnikových informačních systémů třídy BYZNYS 2 Dopravní společnosti ALFASPED LOGISTIK C.B. SPED Dopravní podnik města

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009

Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2009 KARAT NEWS Případová studie TRUCK Trade strana 2 6 Novinky IS KARAT strana 10 14 IS KARAT pronikne do vašeho iphonu! strana

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém money informační systém S5 Řešení pro maloobchodní prodej Bez počítačové pokladny si dnes maloobchodní prodej nedokážeme představit Moderní informační systém www.money.cz www.money.cz PŘEDSTAVUJEME VÁM

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na servis a půjčování

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na servis a půjčování Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na servis a půjčování určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém KARAT

Více