jistota správného rozhodnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jistota správného rozhodnutí"

Transkript

1 jistota správného rozhodnutí

2 Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní procesy a zvyšovat obrat i zisk. Spolupracujeme na realizaci cílů majitelů firem. Pro úspěšné naplnění těchto cílů dlouhodobě připravujeme zkušené konzultanty a jako klíčový nástroj používáme podnikový informační systém BYZNYS ERP efektivní a komplexní řešení pro střední a větší organizace ze všech oblasti podnikání. BYZNYS ERP patří mezi špičku na českém trhu nejenom rozsahem funkcionalit, výkonem, referencemi, propracovaností jednotlivých funkcí, ale především vysokou úspěšností projektů a plnění stanovených cílů, která se blíží hranici 100 %. Chcete získat nové zákazníky, expandovat a uspět na nových trzích? Potřebujete zvýšit efektivitu nejdůležitějších procesů? Chcete zlepšit služby a zvýšit spokojenost zákazníků? Plánujete provést restrukturalizaci? Chcete zvýšit váš obrat a zisk?

3 BYZNYS ERP Podnikové informační systémy ERP představují moderní a technologicky vyspělý způsob, jak efektivně řídit chod podniku. ERP systémy, kde ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning plánování podnikových zdrojů, sestávající z autonomních modulů, které lze postupně přidávat a rozšiřovat tak jeho funkce. J.K.R. vyvíjí a dodává podnikové informační systémy BYZNYS ERP, které plně pokrývají potřeby středních a větších společností. Společnost dlouhodobě úspěšně prokazuje své kvality v oblasti implementace informačních systémů. Má tudíž rozsáhlé zkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, zakázkově orientovaných řešení, výroby a dalších branžových řešení spolu s vytvářením uživatelských úprav dle specifických potřeb zákazníků. Podnikové informační systémy BYZNYS ERP patří mezi nejlepší řešení pro komplexní řízení organizací na českém a slovenském trhu. Využívá je více než společností ze všech oborů podnikání. Nezávislé průzkumy řadí BYZNYS ERP dlouhodobě mezi 4 nejrozšířenější informační systémy pro malé, střední i velké organizace a vysoko jeho kvality hodnotí i konzultanti, analytici a odborná veřejnost. Mezi spokojené uživatele patří například Atrium, Canaria Travel, Central Group, Humi Outdoor, Integra Group, Jednota České Budějovice, Kasalova pila, Letiště Brno, Marimex, Newton Media, Nohel Garden, Primaska IS, Ravak, Rowan Legal, Ryor, Sapho či Vltava-Labe-Press.

4 VÝHODY BYZNYS ERP Každý podnikový informační systém ERP by měl ovládat základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se dokáže dále přizpůsobit konkrétním potřebám organizace a jejím procesům. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak v případě autodopravce či obchodní organizace a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. Systémy BYZNYS ERP mají pro tyto účely mocný nástroj, který se označuje zkratkou PUV PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI. Ty v sobě zahrnují sadu prvků, kterými je možno systém upravit, doplnit, ale třeba i zjednodušit v případě, že konkrétní uživatel provádí pouze základní specializované úkony. Technologie PUV nastupuje tam, kde končí možnosti systémových a uživatelských parametrů nastavení, předem připravených filtrů a standardních postupů zpracování. Žádný jiný podnikový informační systém není schopen takové úrovně přizpůsobení dosáhnout. PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI Technologie PUV umožňuje definovat vlastnosti a další funkce v celém ERP systému a tím přizpůsobit obchodní procesy nárokům uživatelů. Jedná se například o: Doplnění nových uživatelských položek do struktur Generátor uživatelských sestav Uživatelské nastavení tabulkového zobrazení ve formuláři Uživatelská úprava formuláře Uživatelské menu Validace hodnot objektů Spuštění aplikace ve vyjmenovaných místech zpracování

5 MODULY BYZNYS ERP CENTRÁLNÍ MENU Společné číselníky Přenosy dat Autorizace dokladů Intrastat, DPH, ESL ISDOC Generátor sestav Prvky Uživatelské Volnosti FINANCE FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Střediskové účetnictví Podrozvahová evidence Plánování Saldokontní zpracování FAKTURACE Odběratelské faktury Dodavatelské faktury Vzájemné zápočty Upomínky, penalizace Párování dodacích listů Periodická tvorba faktur POKLADNA Firemní pokladna Maloobchodní prodej Zákaznické displeje, pokladní zásuvky Provozní zálohy Platební karty BANKOVNÍ OPERACE Zpracování příkazů a výpisů Bankovní avíza Elektronická komunikace EVIDENCE MAJETKU SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MZDY A PERSONALISTIKA CENTRUM SDÍLENÍ DOKUMENTŮ EVIDENCE Dlouhodobý a drobný majetek Oceňovací rozdíly, goodwill Čárové kódy Skladové pohyby Aktualizace nákupních cen Evidence sériových čísel, EAN kódy Objednávky Nákupní ceníky Odvolávky Cenotvorba Obaly Aktuální legislativa Komplexní agenda Elektronická podání Ukládání dokumentů Verzování dokumentů Samostatná databáze Přístupová práva CRM ZÁKAZNÍCI Hromadný mailing Call centrum Operativní CRM Analytické CRM Obchodní příležitosti BYZNYS BI EXCELLENT INTELIGENCE Datový sklad, OLAP kostky Dynamické sestavy PowerPivot Finanční analýza Středisková analýza Statistické výkazy VÝROBA DOPRAVA PRODUKTIVITA TPV Plánování výroby Sledování a hodnocení výroby Čárové kódy, terminály Referentská doprava Dispečink Spedice Mapy, GPS PROCESY WORKFLOW Automatizace procesů Šablony, validace PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Administrace Řízení zdrojů a kapacit Přenosy do zakázek BYZNYS DMS BYZNYS OFFICE DOKUMENTY Digitalizace dokumentů Řízený oběh dokladů, autorizace Dokumentové scannery, čárové kódy B Sync B Office On-line propojení s MS Word a Outlook MANAŽER ZAKÁZKY INFORMACE MOBILNÍ APLIKACE INFORMACE Ekonomika Obchod Provoz Časové události Karta zakázky Kalkulační vzorec Plán Evidence práce Úkoly, kalendář Objednávky Telefonní seznam Karty CCS Datové schránky BYZNYS Mobile BYZNYS Pocket

6 SLUŽBY J.K.R. Způsob nasazení podnikového informačního systému, jeho přizpůsobení procesům v rámci organizace a související podpora a služby jsou pro úspěch projektu a spokojenost uživatele klíčové. J.K.R. proto využívá odborně zdatné konzultanty s dlouholetou praxí a vysokou kvalitu služeb bere jako nedílnou součást každého projektu. Implementační procesy informačního systému BYZNYS ERP jsou založeny na metodologii LogFrame. Ta k vysokým standardům implementace připojuje přesné a přehledné zpracování speciálních požadavků uživatele. Celý implementační proces je veden tak, aby výsledný projekt plně odpovídal potřebám managementu. Důraz je kladen také na plnění jednotlivých etap harmonogramu. Proces nasazení informačního systému je společně veden zástupci středního managementu zákazníka a implementačním týmem J.K.R. Implementační postupy zabezpečují uživatelům systému BYZNYS ERP přípravu prostředí tak, aby odpovídalo firemním procesům a tak podstatně usnadňovalo každodenní rutinní práci. PŘEDIMPLEMENTAČNÍ ANALÝZA Analýza slouží k přípravě projektu celé implementace a je velmi důležitou součástí jednotlivých fází nasazení systému. Zde zúročují konzultanti svou zkušenost a uživatelé připravenost pro jednotlivé kroky analytických prací. IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY Služby zahrnují mimo jiné proškolení uživatelů, vlastní implementaci podnikového informačního systému BYZNYS ERP, předání do testovacího provozu, testovací dny, předání do rutinního provozu a dohled nad úvodním rutinním provozem. POSTIMPLEMENTAČNÍ SERVIS Servis po předání systému do rutinního provozu zahrnuje záruku, na kterou navazuje podpora. Do ní patří například konzultační práce, aktualizace informačního systému, ová a telefonická hotline a pohotovost, možnost dalších programátorských úkonů a možnost pravidelného dohledu či vzdálené správy ERP.

7 BYZNYS KONZULTACE K optimalizaci podnikových procesů a zvýšení efektivity chodu organizace slouží procesní analýzy vytvořené zkušenými odborníky společnosti J.K.R. Jedním z důležitých výsledků může být delegování hlavních obchodních procesů na manažery tak, aby se vedení společnosti mohlo plně věnovat rozvoji byznysu a strategickým vizím. Mezi klíčové prvky patří analýza rizik ohrožujících firmu a její byznys. Z toho následně vychází tvorba nápravných opatření s důrazem na optimalizaci a zkvalitnění oblasti prodeje a úspěšné vedení obchodních případů. Jedním z výstupů bude optimalizovaná procesní mapa, bez jejíž znalosti nelze řádně implementovat žádné opatření vedoucí k větší efektivitě. Proces je po částech uspořádaná množina kroků směřujících opakovatelným způsobem ke splnění požadovaného cíle, má jednoznačně definovaný počátek a konec, využívá přidělené zdroje a transformuje vstupy na výstupy. Hlavní procesy zajišťují předmět podnikání společnosti a musí mít přímý kontakt se zákazníkem. Podpůrné procesy poskytují podporu hlavním procesům, přičemž jejich nastavení ovlivňuje efektivitu hlavních procesů. Řídící procesy mají na starost řízení společnosti, koordinaci hlavních a podpůrných procesů společnosti a komunikaci s vnějším světem. Princip řízení v konkrétní firmě souvisí s vnitřní organizační strukturou, která bývá často hierarchická. Tím pádem nemusí být dostatečně flexibilní a vhodná pro neustálé zvyšování kvality a efektivity. Moderní firmy budují své organizační struktury především na základě procesního modelu, který umožňuje výrazné zeštíhlení a redukci řídící strukturu organizace. Základním principem přitom musí být tvorba přidané hodnoty pro zákazníka. Mezi přínosy BYZNYS konzultace mimo jiné patří: zvýšení spolehlivosti v plnění smluvních termínů, zkrácení průběžných dob na zpracování zakázky, zkrácení doby uvádění nových produktů na trh, snížení nákladů na obsluhu a manipulaci, zvýšení tvorby přidané hodnoty a zisku.

8 OBCHOD Pro obchodní firmy nabízí BYZNYS ERP mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky automatizaci klíčových procesů. Svou variabilitou umožňuje řešit všechny důležité činnosti v rámci BYZNYS ERP nebo propojením na další systémy. Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantují úspěšné nasazení našich systémů například v těchto oblastech: Řízení logistických procesů pro velkoobchodní společnosti systém má zabudovány funkce pro podporu přesné skladové evidence, včetně návaznosti na trasování-plánování rozvozu. Řešení maloobchodního prodeje díky automatickému provázání vybraných modulů je systém schopen prodeje sortimentu přes kasu v návaznosti na potřebné komponenty. Mobilní sběr dat pro práci obchodních zástupců je připraven systém pro sběr dat v terénu na základě aktuálních informací z ERP systému a automatický přenos nasbíraných dat do systému online i offline. ibyznys webový portál pro koncové zákazníky i pro obchodní partnery. Jeho základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP systému bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém. OBOROVÉ FUNKCE Skladovací oblast řešení, které spojuje všechny potřebné funkce pro vedení skladovacích zásob obchodní společnosti. Součástí je optimalizace výše skladových zásob, objednávkový systém dle dodacích lhůt a vyhodnocení obratu a obrátkovosti skladových zásob. Doprava Spedice evidence přijatých a prodaných přeprav, které vznikají z požadavku objednávek přepravy. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Řešení čárových kódů jde o zefektivnění obchodních procesů pomocí jednoznačné identifikace zboží díky čárovým kódům. Integrace zajistí aktuální informace o stavu a umístění zboží. WMS robustní a výkonné bezpapírové řešení pro online řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových kódech a bezdrátové síti. WMS výrazně snižuje rizika vzniku chyb ve vyskladňovaných zakázkách i při zadávání údajů. Poskytuje neocenitelné detailní, přesné a okamžité informace v reálném čase. Cenotvorba nástroj na kompletní pracování prodejních cen v návaznosti na předdefinované ukazatele dle potřeb společnosti. Nákupní ceníky automatický mechanismus importu nákupních ceníků v elektronické podobě. Podporuje následné zpracování navazujících dokladů. ibyznys nástroj pro elektronické obchodování. Základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP řešení bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém.

9 PŘÍPADOVÉ STUDIE JEDNOTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Firma s dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev a nákupní centrály COOP Centrum a patří mezi největší spotřební družstva v České republice. V roce 2005 začala Jednota v Českých Budějovicích hledat nový informační systém, který by plně a vyhovujícím způsobem pokryl řízení procesů jak na prodejnách a provozovnách, tak na centrále společnosti. Zprovoznění BYZNYS ERP probíhalo paralelně s nasazením systému BOSS na velkoobchodě, kdy bylo potřeba spustit i návazné zpracování fakturace v ekonomické části systému. V rámci implementace byly realizovány i uživatelské úpravy například evidence nájemních smluv, hromadné zpracování evidence majetku, likvidace faktur v konkurzu, dodatečné opravy v bankovním výpisu či hromadné platby. Komplexní ERP systém napojený na BOSS Enterprise Modifikace dle požadavků a vytvoření aplikací na míru Připravenost pro manažerské výstupy a obchodní statistiky NOHEL GARDEN Společnost je největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v České a Slovenské republice. Vlastní dva sklady v ČR a jeden v SR s celkovou plochou m². Zaměstnává 200 lidí a spolupracuje se 150 dodavateli z celého světa. Ročně firmou projde 115 tisíc faktur a 95 tisíc objednávek, sklad obsahuje 16 tisíc položek. splnění požadavků řetězců, automatizaci procesů, zrychlení a zpřesnění vychystávání. Hlavní přínosy Výrazné snížení chybovosti Dohledatelnost odpovědnosti za chyby EDI pro komunikaci s obchodními partnery Procesně a nákladově efektivní řízení obchodních procesů SAPHO Velkoobchod a výrobce sanitární techniky a vybavení koupelen působí v ČR a SR od roku Nabídka zahrnuje 50 tuzemských a 100 zahraničních výrobců, distribuce probíhá prostřednictvím sítě specializovaných prodejen. Nasazení BYZNYS ERP se zaměřilo především na obchod, kde bylo stěžejním úkolem zavedení a sledování lokačních míst dílčích sortimentů. BYZNYS ERP pak určuje zaskladňovací lokaci pro příchozí sortiment, a to s ohledem na hmotnost, vytíženost regálu i aktuální prodeje. Řešení také minimalizuje cestu skladníka po skladu i dalších manipulačních úkonů, jako jsou přeskladnění, rozbalení a zabalení. Také došlo k zavedení čteček čárového kódu pro zrychlení naskladnění, vyskladnění i inventury. Hlavní přínosy Sjednocení několika informačních zdrojů Zavedení pracovních metodik včetně podpory ISO Internetové řešení pro prezentaci a obchodní aktivity Robustnost systému a zvýšení bezpečnosti dat Informování managementu v reálném čase Zavést nový informační systém se společnost Nohel Garden rozhodla především kvůli trvale rostoucímu objemu dat. Hlavními důvody pro BYZNYS ERP byly reference z podobných projektů a široké možnosti přizpůsobení až na úroveň jednotlivých uživatelů. Zavedení BYZNYS ERP v kombinaci s řešením SmartStock.WMS s 80 bezdrátovými terminály přineslo dokonalý přehled o zboží ve skladu, došlo ke zpřesnění skladových operací a výraznému snížení chybovosti z původních 2 3 % na 0,1 %. Zároveň došlo například k dohledatelnosti odpovědnosti za chyby u každé operace,

10 VÝROBA BYZNYS ERP je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvětví. S jeho pomocí lze snadno a rychle automatizovat řízení výroby v různých odvětvích, například ve strojírenství, elektrotechnice, papírenství, výrobě nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárnách či kovárnách. Výrobní modul je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje zakázkovou výrobu i výrobu na sklad. Zajišťuje zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti na další procesy (obchod, konstrukce, technologie a další). Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů a konzultantů J.K.R. specializovaných na výrobní firmy garantují úspěšné nasazení systému například v těchto oblastech: Strojírenská výroba řešení importů materiálů a polotovarů do kusovníku. Komunikace s externími specializovanými programy např. pro vytváření řezných plánů pro CNC stroje nebo se systémy CAD. Elektrotechnická výroba úpravy výrobních operací a doplnění kusovníkových rozpadů materiálu zákazníka. Systém umožňuje jednoduše zakládat a uchovávat různé varianty výroby jednoho výrobku. Plastikářská výroba evidence jakostí výrobků pomocí šarže neboli sériového čísla, skupiny sortimentu a evidence pohybů mezi nimi vzorky, polotovary, technologický odpad, hotové výrobky, suroviny, pomocný materiál. Slévárenská výroba kromě základních funkcí jsou řešeny i tzv. doplňkové údaje (číslo tavby), sledování vratu po jednotlivých druzích slitin za zadané období a o sledování výrobních šarží (taveb). Výroba betonových prvků specifické řešení ve způsobu zadávání nových dílců a jejich číslování vzhledem k celkovému výrobku nebo rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení. OBOROVÉ FUNKCE TPV základem technického plánování výroby jsou hierarchické kusovníky, ve kterých se pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů, v jakém množství a jakými technologickými postupy se budou jednotlivé výrobky nebo sestavy vyrábět. V technologických postupech se určí potřebné technologie (pracoviště), jejich pořadí a normové časy. Přináší úspory, které vyplývají z nízké chybovosti při opakovaném zadávání výrobních příkazů dle TPV, rychlejší a přesnější předběžné kalkulace zakázkových cen, možnosti reálně odhadnout termíny dokončení zakázek a efektivnějšího využívání výrobních kapacit. Příprava výroby umožňuje vytvářet výrobní příkazy s ohledem na okamžitou dostupnost předem vyrobených dílů, sdružovat výrobu shodných dílů do ekonomických dávek a vybírat mezi alternativními výrobními postupy podle různých kritérií. Na základě okamžitých stavů skladů polotovarů, jejichž výrobu lze přikazovat asynchronně v ekonomických dávkách, je možné místo příkazů k výrobě předem vyrobené polotovary pouze vyskladňovat a zefektivňovat tak výrobní cyklus. Plánování výroby hrubé kapacitní i přesné operativní. Dodání materiálů a dílů od subdodavatelů lze načasovat tak, aby požadované vstupy byly k dispozici těsně před plánovaným použitím ve výrobě (Just-in-time, JIT). Umožňuje plánovat požadavky na hlavní i vedlejší výrobní zdroje, jako jsou pracoviště, stroje, pracovníci a přípravky (MRP II), a vytvářet základní plán výroby, plánování materiálových požadavků (MRP I) a nákup materiálu. Možnost rychle operativně přeplánovat s ohledem na změněné podmínky, kterými mohou být výpadky pracovníků nebo strojů ve výrobě, příjem urgentní zakázky atd. Sledování výroby dodává informace o dílčích stavech dokončení jednotlivých zakázek a umožňuje dávkově pořizovat a jednotlivě opravovat výkony pracovníků. Online zadávání výrobních hlášení s využitím technologií čárových kódů a RFID čipů umožňuje rychle a přesně zadávat do systému výkony jednotlivých pracovníků nebo celých výrobních týmů podle předem vytisknutých výrobních průvodek.

11 PŘÍPADOVÉ STUDIE RAVAK Společnost byla založena v roce 1991, zabývá se výrobou a prodejem sanitární techniky a v současné době působí velkou měrou nejen na českém trhu. Dceřiné společnosti jsou rozesety po celém světě. Zhruba 70 procent z celkové produkce firmy je exportováno do více než 70 zemí světa. Vzhledem k rostoucím nárokům na efektivitu a řízení obchodních procesů se Ravak rozhodl nasadit BYZNYS ERP, který by tyto nároky plně pokryl. Postupně byly implementovány i moduly Doprava a Výroba. Výrobní modul řeší komplexně výrobu koupelnových radiátorů a secích strojů. Velký důraz je kladen na plánování kapacit a definice priorit zpracování. Řádově rychlejší zpracování a vyhodnocování dat Zvýšení bezpečnosti dat Kvalitní grafické výstupy a návaznost na MS Office Definice vlastních uživatelských požadavků KASALOVA PILA Společnost je tradiční dřevozpracující podnik v Jihočeském kraji s dlouhodobou historií. Převládá výroba stavebního řeziva prkna, latě, fošny, hranoly, krovy a dále pak výroba štěpek a pilin. Jako stěžejní oblast nasazení byla detailně zanalyzována oblast skladového hospodářství, která je základem pro definování výrobních procesů. Na to navazuje problematika podpory obchodních činností s vazbou jak do výroby, tak do oblasti ekonomiky. Po zavedení technologie čárových kódů pro komplexní podporu logistiky materiálu a výrobků byla realizována etapa implementace modulu Výroba s možností komunikace s programem pro návrh oken. Zlepšení komfortu zpracování dat pro všechny uživatele Definování variantních uživatelských výstupů a podkladů pro vyhodnocování Základ pro další zefektivnění a řízení výroby PREFA PRAHA Výrobní program společnosti s tradicí od roku 1960 obsahuje široký sortiment železobetonových prvků a většinu stavebních dílců pro pozemní a částečně inženýrské stavitelství včetně nosných konstrukcí. Prefa Praha se pro BYZNYS ERP rozhodla kvůli sledování obchodní, skladové a výrobní agendy. Předimplementační příprava obsahovala řešení požadavků uživatele, harmonogram prací, zadání pro převod dat a další. Následná implementace byla rozdělena do dvou základních bloků implementace skladové a obchodní agendy a implementace výrobního modulu. V rámci prvního i druhého bloku implementace proběhlo v několika kolech školení uživatelů s důrazem na plánované procesy ve společnosti. Modul Výroba řeší zejména problematiku přesného plánování výroby konkrétních dílců s výhledem na 3 dny až týden. Pro operativní vizuální zobrazení systém využívá online MS Excel. Plánování a správa výrobních zakázek Jednosměrné propojení s účetním systémem Sledování nákladů na zakázky Správa a uchování dokumentů ve vazbě k obchodním případům

12 STAVEBNICTVÍ BYZNYS ERP je vhodným nástrojem pro segment stavebnictví a pro řízení developerských projektů. Pokrývá široké spektrum činností ve stavebnictví od projekčních, dodavatelských či realizačních firem, přes subdodavatele, až po developerské firmy. Konzultanti J.K.R. mají v oblasti stavebnictví rozsáhlé zkušenosti s nasazováním podnikových informačních systémů BYZNYS ERP například v těchto oborech: Stavba občanských staveb domů a bytů plánování, průběh výstavby, prodej, splátkování, pozastávky, či servis a reklamace. Stavba průmyslových budov, kanceláří a obchodních center developerská aktivita je zde spojená s komplexním řešením jednotlivých obchodních případů, sledováním subdodávek a řízením outsourcovaných služeb dodavatelů. Zajistit je třeba i prodej plochy jednorázově nebo pomocí pronájmu plochy měsíčně či v jiné periodě. Subdodávky stavebních projektů a základní stavební připravenost projektů zde přichází ke slovu specifická evidence pro realizační firmy, a to jak pro potřeby vlastní, tak pro výkaznictví odběrateli. Dále poskytování outsourcingových služeb či dodávky do stavebnictví. OBOROVÉ FUNKCE Zakázky a obchodní případy umožňují finanční a věcné řízení stavebních zakázek. Řízení projektů usnadňuje procesní řízení projektů. Pozastávky představují nejkomplexnější řešení pozastávek na trhu, a to v oblasti dodavatelské i odběratelské. Evidence nákupních ceníků dodavatelů usnadňují řízení nákupních cen, což je důležité především pro obchodní firmy. Doprava mimo jiné umožňuje evidenci stavebních strojů a sledování jejich provozu, využití a v neposlední řadě i ekonomických parametrů.

13 PŘÍPADOVÉ STUDIE CENTRAL GROUP Největší rezidenční developer v ČR se zabývá prodejem rodinných domů, bytů a parcel, společnost byla založena v roce 1994 a zaměstnává více než 150 lidí, nepočítaje stavební dělníky. Nasazení podnikového informačního systému BYZNYS ERP předcházela předimplementační příprava, která analyzovala stávající datovou základnu. Data byla do systému převedena za pomocí datové pumpy. Po zaškolení obsluhy do nového prostředí proběhlo otestování pro rutinní provoz. Pravidelný dohled zabezpečoval v úvodních dnech po nasazení správnou funkčnost v rutinním používání. Sjednocení roztříštěných ekonomických agend Výrazné zvýšení bezpečnosti dat Sledování obchodních případů a úspěšnosti akcí Napojení a provázanost na kancelářské aplikace MS Office DARTE Od založení v roce 1993 se společnost specializovala na do - dávky stavebních materiálů a příslušenství pro oblast technických, chladových a akustických stavebních izolací. V současné době nabízí ucelený sortiment stavebních materiálů. Společnost DARTE se rozhodla nahradit stávající ekonomický systém řešením BYZNYS ERP. Důvodem byly požadavky na robustní ERP řešení, které by zastřešilo klíčové firemní procesy. Před zahájením ostrého provozu bylo provedeno nastavení systému, definice řad dokladů a přístupových práv. BYZNYS ERP splnil požadavky a očekávání odběratele zejména díky provázanosti jednotlivých modulů, propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny. ATRIUM Jeden z nejvýznamnějších výrobců nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb rodinných domů v ČR a SR. Společnost byla založena v roce 1993, dnes má dva výrobní provozy a řadu vzorových domů po celé republice. Vzhledem k zakázkově orientované činonsti, byly zmapovány základní požadavky uživatele, mezi které patřilo především zajištění jednotné evidence každé stavby od podpisu smlouvy, přes detailní popis vybavení, až po sledování realizace stavby. Z toho vyplynula potřeba vytvoření speciálního nadstavbového modulu pro sledování detailního popisu vybavení domu. Obchodní příležitosti jsou zaznamenávány do informačního systému. Nový systém dále umožňuje obchodním zástupcům v terénu online přístup. Zároveň poskytuje vedoucím pracovníkům možnost sledovat obchodní aktivity. Projektové řízení integrované do ERP umožňuje detailní sledování harmonogramu jednotlivých staveb včetně přiřazení zdrojů ke každé činnosti. Na realizační část pak dále navazuje evidence reklamačních událostí. Jako jeden z největších přínosů hodnotí firma zavedení statistik na bázi datových kostek Business Intelligence. Na základě požadavků objednatele došlo k vytvoření speciální datové kostky v oblastech ekonomika (výsledovky, finanční toky), obchod (statistiky obchodních příležitostí), a výroba (realizace staveb). Obchodní a ekonomická agenda v jediném systému Detailní sledování obchodního případu Obchodní, ekonomické a projektové statistiky Projektové řízení pro řízení harmonogramu stavby Propojení s MS Office Online přístup poboček a regionálních zástupců Online zpracování dokladů Propracovaná evidence obchodního případu a zakázky Centrální zpracování dat v jednom systému Uživatelsky komfortní zpracování legislativních změn Export dat do MS Office Zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL

14 SLUŽBY A ZAKÁZKY Firmy, které se zaměřují na zakázkové zpracování a poskytování služeb, mají velmi specifické požadavky na ERP systém. Je to způsobeno zaměřením společností, které své procesy se musí maximálně přizpůsobit zákazníkovi. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka, získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy. Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech: Řízení zakázkových operací funkce pro podporu kompletní evidence zakázky, včetně návaznosti na informovanost klienta. Projektové řešení sleduje zakázky z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity. Obecné služby podpora procesů navázaných na klientské potřeby. OBOROVÉ FUNKCE Zakázky a obchodní případy nástroj pro evidenci sjednaných zakázek. Informuje odpovědné pracovníky v rámci firmy a poskytuje aktuální informace o stavu zakázky. Tyto informace je systém schopen generovat dle nastavené formy komunikace s klientem, například sms. Řízení projektů usnadňuje procesní řízení projektů. Posunuje projekt v čase dle definovaných postupů v návaznosti na zdroje projektu. Automatická fakturace umožňuje na základě přednastavených vzorů realizovat opakovanou periodickou fakturaci a minimalizuje tak režijní náklady na zpracování dokladů. Časové události řeší automatické kontroly na základě přesné definice a časového určení. Evidence činnosti na zakázkách / projektech poskytuje jednotlivým pracovníkům a managementu detailní informace o činnostech na zakázkách.

15 PŘÍPADOVÉ STUDIE NEWTON MEDIA Největší česká společnost dodávající v elektronické podobě plné znění informací z novin, časopisů, zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a z internetu. Základním požadavkem byl plynulý přechod na nový systém v podobě kompletního převodu dat, úpravy nových tiskových výstupů a sjednocení databází evidence majetku, které byly vedeny v oddělených agendách. Vzhledem k vysoké znalosti systému ze strany uživatele, byly veškeré další aktivity směrovány k popisu nadstandardních možností využití systému v podobě servisních funkcí, Prvků Uživatelské Volnosti, čer pání informací ze systému pomocí ODBC ovladačů či manažerských nadstaveb. Moderní uživatelské rozhraní Propojení s MS Office Online přístup k obchodním datům Reporty pro manažerské rozhodování CANARIA TRAVEL Společnost byla založena v roce 1993 a je českou cestovní kanceláří. Úzce se specia lizuje na Kanárské ostrovy a v této oblasti je největším touroperátorem v České republice. Její produkt prodává v současnosti v České republice více než 950 cestovních kanceláří. LETIŠTĚ BRNO Společnost, založená v roce 2001, zajišťuje provoz mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany a poskytování souvisejících služeb, dále pak zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. Letiště Brno hledalo systém, který by skloubil rostoucí nároky na informační agendu a zároveň integroval vyúčtování služeb poskytovaných leteckým společnostem a ostatním uživatelům letiště. Jako nejlepší řešení byl zvolen BYZNYS ERP, který nabídl nejen kompletní řešení ekonomických agend, ale zejména vytvoření stěžejního modulu pro evidenci a účtování letištních služeb a poplatků provozovatelům letadel. Na základě analýzy byl navržen a vytvořen modul Letiště, který je plně integrován do BYZNYS ERP. Hlavní součástí modulu je nabídka Handling, která slouží k evidenci letů, poskytnutých služeb a jejich vyúčtování včetně automatického generování poplatků. S Handlingem úzce souvisí další nabídka Catering, která slouží pro vytváření objednávek občerstvení a jídel pro cestující a posádky letadel. Modul rovněž obsahuje sestavy statistik, které provozovatel letiště zasílá příslušným institucím v rámci civilního letectví. Integrovaný informační systém s modulem Letiště Bezproblémová komunikace s produkty MS Office Vysoká bezpečnost dat Variabilita typů výstupů analýzy dat Provázanost jednotlivých modulů Na základě předimplementační přípravy, byly stanoveny stěžejní body a harmonogram implementace systému. Na počátku implementace byl proveden kompletní převod dat ze stávajícího systému. Klíčovým bodem byla realizace převodového můstku mezi rezervačním systémem LUNDEGAARD a BYZNYS ERP. Rezervační systém tímto způsobem naplňuje do řešení BYZ- NYS ERP údaje o obchodních partnerech, faktury vydané a pokladní doklady. Tyto jsou dále již v BYZNYS ERP účtovány a dále spravovány, zpětná komunikace aktualizuje příslušná data zpětně. obousměrné propojení s rezervačním systémem evidence a automatické účtování přijatých záloh na odlet legislativní aktuálnost

16 ÚČETNICTVÍ Podnikový informační systém BYZNYS ERP je vhodným nástrojem nejen pro vlastní vedení účetnictví a s tím spojené agendy, ale také pro vedení účetnictví dodavatelským způsobem, což je pomocí podnikového informačního systému BYZNYS ERP realizováno v řadě účetních firem. Zpracování této agendy umožňuje systém multiverzních firem, který je účetním firmám poskytován s výrazným cenovým zvýhodněním. Konzultanti J.K.R. se v oblasti účetních firem zaměřují zejména na: Detailní nastavení účetních předkontací, které se využijí při automatické účetní likvidaci prvotních dokladů, čímž dochází k výraznému urychlení účtování. Automatizaci rutinních a kontrolních procesů, kde jsou využívány moderní systémy pro sledování průběhu jednotlivých kroků v rámci opakovaných činností s využitím modulu Workflow a autorizace dokladů. Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti. Výkaznictví a uživatelské výstupy, které jsou základním stavebním kamenem pro dodavatelské vedení účetnictví. Systém uživatelsky definovaných výstupů umožňuje přizpůsobení sestav a formulářů na základě přání jednotlivých zákazníků. OBOROVÉ FUNKCE Systém multiverzních firem umožňuje vést různé na sobě nezávislé společnosti v rámci jednoho ERP Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností definice na jednom místě s využitím v různých firmách Manažerský systém Excellent umožňuje vytváření požadovaných reportů dle požadavků jednotlivých zpracovávaných firem Tiskový manažer umožňuje pravidelné automatické odesílání reportů určeným osobám zákazníků Kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních účetních kontrol

17 PŘÍPADOVÉ STUDIE PRIMASKA IS Společnosti skupiny Primaska se zabývají poradenstvím v oblasti daní, metodiky účetnictví, projektů finančních investic a podnikatelských záměrů. V ČR patří mezi přední české poradenské firmy v oboru auditu, účetního a daňového poradenství a v oboru informačních systémů. Samotnému nasazení BYZNYS ERP předcházela předimplementační příprava, v rámci níž byly definovány stěžejní body implementace a technické parametry. Před zahájením ostrého provozu byla provedena nastavení systému, definice řad dokladů a přístupových práv. Poté probíhal rutinní provoz pod dohledem konzultanta společnosti J.K.R. a byly provedeny definice uživatelských formulářů. BYZNYS ERP splnil požadavky a očekávání odběratele zejména díky provázanosti jednotlivých modulů, propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele, definicí speciálních uživatelských menu a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny. Sledování hodin a činností pracovníka na zakázce Přístupová práva do modulů a definice rezidentních podmínek v sestavách Export výstupů do MS Office Vysoká bezpečnost dat díky použití MS SQL serveru Zautomatizovaná tvorba účetních dokladů Oprava již zaúčtovaných faktur a pokladních dokladů (s přístupovým právem) AUDIT & CONSULTING Společnost je dlouholetým partnerem J.K.R. v oblasti účetního a daňového poradenství a podílí se na konzultacích při legislativních změnách zaváděných do BYZNYS ERP. V průběhu implementace byly převedeny všechny firmy s využitím zabudované aplikace upsize a současně převedeno 16 databází do BYZNYS ERP. Společně se síťovou instalací byla provedena instalace na notebooky, aby jednotliví pracovníci společnosti mohli pracovat současně i doma, protože firma nevyužívá vzdálený přístup. Možnost elektronické komunikace s portálem veřejné správy Jednotnost ve způsobu pořizování a zpracování dat Komunikace s MS Office VGD Společnost se zabývá komplexními účetními službami v oblasti podvojného i jednoduchého účetnictví, daňovým poradenstvím, auditem, zastupováním před úřady a dalšími poradenskými službami. Při přechodu na BYZNYS ERP byl proveden převod datové základny jednotlivých účtovaných firem. Před vlastní implementací proběhl sběr a analýza požadavků uživatele na nový systém. Jelikož VGD využívá BYZNYS ERP jak pro vlastní potřebu, tak i pro vedení účetnictví klientů, byl BYZNYS ERP instalován jako multiverze. Zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL Uživatelské úpravy na míru Napojení na aplikace MS Office Online i offline připojení zákazníků na zpracování dat i zobrazení tiskových výstupů a přehledů Přehlednost evidovaných informací, rychlé vyhledávání, jednoduché ověřování informací

18 DOPRAVA Společnosti, které mají jako předmět činnosti poskytování služeb v oblasti dopravy, potřebují ERP systém, který jim usnadní práci při plánování i následném vyúčtování dopravních služeb. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka a získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, od naplánování jednotlivých jízd po složité reportování. BYZNYS ERP dokáže uspořit značné náklady díky automatizaci klíčových procesů. OBOROVÉ FUNKCE Dispečink umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem. Lze také pořídit záznamy a rezervace automobilu v plánovacím kalendáři. Při tvorbě cestovního příkazu je možné vyúčtovat vyplacené provozní zálohy. Modul obsahuje možnosti zpracování karet čerpacích stanic. Je podporováno kompletní zpracování silniční daně včetně správy zaplacených záloh. Spedice je koncipována tak, aby maximálně podporovala týmovou práci dispečerů. Obsahuje možnost dělení objednávek do časových kategorií (veřejná objednávka, soukromá objednávka, soukromo veřejná objednávka) systém automaticky, podle zadané kategorie nabízí objednávku dané skupině dispečerů. Vlastní fakturace se řídí pravidly definovanými v systému, nechybí řešení mýta, celních poplatků apod. Online sledování jízd vozidel na mapě umožňuje zobrazení cest vozidel na mapě s informacemi o cestě a ujeté vzdálenosti přímo v ERP systému. Dále možnost hlídání konkrétního bodu průjezdu s parametrem vjezdu nebo výjezdu, přidání bodu zájmu s popisem, přehrávání jízdy a další funkce. Online sledování aktuální polohy vozidel umožňuje zobrazení aktuálních poloh všech nebo vybrané skupiny vozidel s informacemi o tom jestli je vozidlo v pohybu nebo stojí, také o času polohy. Uživatel má možnost nastavit interval zobrazení. Plánovač tras nástroj pro plánování trasy s možností tisku itineráře, zobrazení na mapě. Výpočet probíhá na základě zvolených parametrů a to nejkratší, nejrychlejší, ekonomická a zahrnout zpoplatněné komunikace. Elektronická tvorba knihy jízd automatická tvorba knihy jízd na základě informací z GPS. Samozřejmostí je i pohodlná ruční korekce. Ujetá vzdálenost jednotlivých cest je počítána ze souřadnic GPS, nebo přímo napojením na tachometr.

19 PŘÍPADOVÉ STUDIE NIKA CHRUDIM Společnost se od založení v roce 1997 zaměřuje na mezinárodní kamionovou přepravu. V současné době vlastní více než 160 vozidel a poskytuje široké spektrum služeb vnitrostátní i mezinárodní přeprava, přeprava sypkých materiálů a kameniva, zemní a těžební práce, demolice, spedice. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu podílu na trhu a cíli poskytnout zákazníkům vyšší komfort komplexního balíčku služeb se vedení společnosti rozhodlo využít pro podporu svého podnikání BYZNYS ERP. V průběhu implementace proběhlo školení uživatelů a testovací dny, v rámci kterých byl simulován reálný provoz v systému. Sjednocení agendy do jednotného informačního systému Správa dokumentů v rámci Centra sdílení dokumentů Sledování vytíženosti vozového parku Sledování hospodaření vozového parku a středisek Detailní rozbory pomocí modulu Excellent DOPRAVNÍ PODNIK PARDUBICE Organizace zajišťuje autobusovou a trolejbusovou městskou hromadnou dopravu pro město Pardubice a okolí. V předimplementační fázi definoval uživatel své požadavky na nový informační systém, vyplynula z nich nutnost vytvoření speciálních programových úprav na míru. Významnou roli v úspěšném nasazené nového systému sehrál zodpovědný přístup obsluhy, kdy si jednotliví pracovníci pečlivě v testovací instalaci systému vyzkoušeli zpracování své agendy a měli již v průběhu přípravy konstruktivní dotazy. Výrazné zjednodušení a volitelnost výstupů Propojení se skladovým a mzdovým systémem Funkce automatického rozpuštění režií Evidence zakázek včetně jejich dalšího vyhodnocování TC TRANSCENTRUM Společnost se od roku 1990 zabývá zejména vnitrostátní a mezinárodní nákladní automobilovou dopravou, zasilatelstvím a dalšími souvisejícími činnosti, jako je přeprava nadrozměrných a nebezpečných nákladů, skladování, logistika a autoopravárenství. Firma chtěla modernizovat svůj informační systém a s tím související procesy a rozhodla se pro nasazení BYZNYS ERP včetně modulu Doprava, který je pro ni stěžejní při správě 150 vozidel. BYZNYS ERP kompletně sjednotil ekonomickou, obchodní i provozní agendu do jednoho kompaktního celku. V průběhu implementace proběhlo školení uživatelů, testovací dny se simulací reálného provozu, naplnění datové základny, tvorba uživatelských výstupů ve formě sestav a tiskových formulářů. Komplexní systém s řízením a sledováním dopravy Zprůhlednění a zefektivnění všech souvisejících procesů

20 NEZISKOVKY BYZNYS ERP je vhodným řešením také pro neziskové a příspěvkové organizace. Systém na jejich specifické požadavky reaguje podporou prvotní evidence, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu. Konzultanti J.K.R. se v sektoru neziskových a příspěvkových organizací zaměřují zejména na: Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí BYZNYS ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky. Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz. Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a Centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti. Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému. OBOROVÉ FUNKCE Evidence podacího deníku a CSD umožňuje vést spisovou službu včetně napojení na datové schránky. Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností odeslání do informačního systému státu. Účetní doklady je možno rozšířit o další číselníkové položky, které umožňují uspokojit rozšířené potřeby účetní evidence. Obchodní případy a zakázkový modul umožňují sledování záznamů a financí v rámci různých dotačních a grantových programů. Automatické definovatelné kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních kontrol dle přání zákazníka.

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU PARTNERSTVÍ V BYZNYSU O SPOLEČNOSTI Společnost J.K.R. se zabývá vývojem a dodáváním podnikových informačních systémů známých pod souhrnným označením ERP, což je zkratka pro Enterprise Resource Planning,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Developer > investor -> provozovatel > vlastník

Developer > investor -> provozovatel > vlastník Developer > investor -> provozovatel > vlastník Nabízené řešení SAP ERP SmartBUILDING + GTFacility S&T CZ a ASP vyvinuté All in One řešení pro potřeby stavebnictví, developerských a správcovských organizací

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

ŘEŠENÍ CCV STAVEBNINY PODPORUJE EXPANZI SPOLEČNOSTI BIERHANZL GROUP A.S.

ŘEŠENÍ CCV STAVEBNINY PODPORUJE EXPANZI SPOLEČNOSTI BIERHANZL GROUP A.S. ŘEŠENÍ CCV STAVEBNINY PODPORUJE EXPANZI SPOLEČNOSTI BIERHANZL GROUP A.S. Společnost CCV získala důvěru společnosti Bierhanzl Group a.s. pro implementaci podnikového IS na bázi Microsoft Dynamics NAV. O

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

VÍTEJTE PROSTŘEDÍ. Dobrý den, jmenuji se TeamOnline a jsem ekonomický informační

VÍTEJTE PROSTŘEDÍ. Dobrý den, jmenuji se TeamOnline a jsem ekonomický informační VÍTEJTE Dobrý den, jmenuji se TeamOnline a jsem ekonomický informační systém. Vždy Vás uvítám touto obrazovkou, na které se snažím přehledně zobrazit informace užitečné právě pro Vaší roli v systému. Dashboard

Více

stavebnictví Podnikové informační systémy třídy BYZNYS

stavebnictví Podnikové informační systémy třídy BYZNYS BYZNYS ve stavebnictví stavebnictví v BYZNYSU Podnikové informační systémy třídy BYZNYS BYZNYS ve stavebnictví O společnosti J.K.R. J.K.R. patří mezi přední české softwarové společnosti produkující v

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE SPOLUPRÁCI TÝMŮ I

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení... firemní data sdílíme přes DUEL Účetní a ekonomický systém DUEL instalovaný na více počítačích dokáže nahradit informační

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více