jistota správného rozhodnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jistota správného rozhodnutí"

Transkript

1 jistota správného rozhodnutí

2 Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní procesy a zvyšovat obrat i zisk. Spolupracujeme na realizaci cílů majitelů firem. Pro úspěšné naplnění těchto cílů dlouhodobě připravujeme zkušené konzultanty a jako klíčový nástroj používáme podnikový informační systém BYZNYS ERP efektivní a komplexní řešení pro střední a větší organizace ze všech oblasti podnikání. BYZNYS ERP patří mezi špičku na českém trhu nejenom rozsahem funkcionalit, výkonem, referencemi, propracovaností jednotlivých funkcí, ale především vysokou úspěšností projektů a plnění stanovených cílů, která se blíží hranici 100 %. Chcete získat nové zákazníky, expandovat a uspět na nových trzích? Potřebujete zvýšit efektivitu nejdůležitějších procesů? Chcete zlepšit služby a zvýšit spokojenost zákazníků? Plánujete provést restrukturalizaci? Chcete zvýšit váš obrat a zisk?

3 BYZNYS ERP Podnikové informační systémy ERP představují moderní a technologicky vyspělý způsob, jak efektivně řídit chod podniku. ERP systémy, kde ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning plánování podnikových zdrojů, sestávající z autonomních modulů, které lze postupně přidávat a rozšiřovat tak jeho funkce. J.K.R. vyvíjí a dodává podnikové informační systémy BYZNYS ERP, které plně pokrývají potřeby středních a větších společností. Společnost dlouhodobě úspěšně prokazuje své kvality v oblasti implementace informačních systémů. Má tudíž rozsáhlé zkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, zakázkově orientovaných řešení, výroby a dalších branžových řešení spolu s vytvářením uživatelských úprav dle specifických potřeb zákazníků. Podnikové informační systémy BYZNYS ERP patří mezi nejlepší řešení pro komplexní řízení organizací na českém a slovenském trhu. Využívá je více než společností ze všech oborů podnikání. Nezávislé průzkumy řadí BYZNYS ERP dlouhodobě mezi 4 nejrozšířenější informační systémy pro malé, střední i velké organizace a vysoko jeho kvality hodnotí i konzultanti, analytici a odborná veřejnost. Mezi spokojené uživatele patří například Atrium, Canaria Travel, Central Group, Humi Outdoor, Integra Group, Jednota České Budějovice, Kasalova pila, Letiště Brno, Marimex, Newton Media, Nohel Garden, Primaska IS, Ravak, Rowan Legal, Ryor, Sapho či Vltava-Labe-Press.

4 VÝHODY BYZNYS ERP Každý podnikový informační systém ERP by měl ovládat základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se dokáže dále přizpůsobit konkrétním potřebám organizace a jejím procesům. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak v případě autodopravce či obchodní organizace a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. Systémy BYZNYS ERP mají pro tyto účely mocný nástroj, který se označuje zkratkou PUV PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI. Ty v sobě zahrnují sadu prvků, kterými je možno systém upravit, doplnit, ale třeba i zjednodušit v případě, že konkrétní uživatel provádí pouze základní specializované úkony. Technologie PUV nastupuje tam, kde končí možnosti systémových a uživatelských parametrů nastavení, předem připravených filtrů a standardních postupů zpracování. Žádný jiný podnikový informační systém není schopen takové úrovně přizpůsobení dosáhnout. PRVKY UŽIVATELSKÉ VOLNOSTI Technologie PUV umožňuje definovat vlastnosti a další funkce v celém ERP systému a tím přizpůsobit obchodní procesy nárokům uživatelů. Jedná se například o: Doplnění nových uživatelských položek do struktur Generátor uživatelských sestav Uživatelské nastavení tabulkového zobrazení ve formuláři Uživatelská úprava formuláře Uživatelské menu Validace hodnot objektů Spuštění aplikace ve vyjmenovaných místech zpracování

5 MODULY BYZNYS ERP CENTRÁLNÍ MENU Společné číselníky Přenosy dat Autorizace dokladů Intrastat, DPH, ESL ISDOC Generátor sestav Prvky Uživatelské Volnosti FINANCE FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Střediskové účetnictví Podrozvahová evidence Plánování Saldokontní zpracování FAKTURACE Odběratelské faktury Dodavatelské faktury Vzájemné zápočty Upomínky, penalizace Párování dodacích listů Periodická tvorba faktur POKLADNA Firemní pokladna Maloobchodní prodej Zákaznické displeje, pokladní zásuvky Provozní zálohy Platební karty BANKOVNÍ OPERACE Zpracování příkazů a výpisů Bankovní avíza Elektronická komunikace EVIDENCE MAJETKU SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MZDY A PERSONALISTIKA CENTRUM SDÍLENÍ DOKUMENTŮ EVIDENCE Dlouhodobý a drobný majetek Oceňovací rozdíly, goodwill Čárové kódy Skladové pohyby Aktualizace nákupních cen Evidence sériových čísel, EAN kódy Objednávky Nákupní ceníky Odvolávky Cenotvorba Obaly Aktuální legislativa Komplexní agenda Elektronická podání Ukládání dokumentů Verzování dokumentů Samostatná databáze Přístupová práva CRM ZÁKAZNÍCI Hromadný mailing Call centrum Operativní CRM Analytické CRM Obchodní příležitosti BYZNYS BI EXCELLENT INTELIGENCE Datový sklad, OLAP kostky Dynamické sestavy PowerPivot Finanční analýza Středisková analýza Statistické výkazy VÝROBA DOPRAVA PRODUKTIVITA TPV Plánování výroby Sledování a hodnocení výroby Čárové kódy, terminály Referentská doprava Dispečink Spedice Mapy, GPS PROCESY WORKFLOW Automatizace procesů Šablony, validace PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Administrace Řízení zdrojů a kapacit Přenosy do zakázek BYZNYS DMS BYZNYS OFFICE DOKUMENTY Digitalizace dokumentů Řízený oběh dokladů, autorizace Dokumentové scannery, čárové kódy B Sync B Office On-line propojení s MS Word a Outlook MANAŽER ZAKÁZKY INFORMACE MOBILNÍ APLIKACE INFORMACE Ekonomika Obchod Provoz Časové události Karta zakázky Kalkulační vzorec Plán Evidence práce Úkoly, kalendář Objednávky Telefonní seznam Karty CCS Datové schránky BYZNYS Mobile BYZNYS Pocket

6 SLUŽBY J.K.R. Způsob nasazení podnikového informačního systému, jeho přizpůsobení procesům v rámci organizace a související podpora a služby jsou pro úspěch projektu a spokojenost uživatele klíčové. J.K.R. proto využívá odborně zdatné konzultanty s dlouholetou praxí a vysokou kvalitu služeb bere jako nedílnou součást každého projektu. Implementační procesy informačního systému BYZNYS ERP jsou založeny na metodologii LogFrame. Ta k vysokým standardům implementace připojuje přesné a přehledné zpracování speciálních požadavků uživatele. Celý implementační proces je veden tak, aby výsledný projekt plně odpovídal potřebám managementu. Důraz je kladen také na plnění jednotlivých etap harmonogramu. Proces nasazení informačního systému je společně veden zástupci středního managementu zákazníka a implementačním týmem J.K.R. Implementační postupy zabezpečují uživatelům systému BYZNYS ERP přípravu prostředí tak, aby odpovídalo firemním procesům a tak podstatně usnadňovalo každodenní rutinní práci. PŘEDIMPLEMENTAČNÍ ANALÝZA Analýza slouží k přípravě projektu celé implementace a je velmi důležitou součástí jednotlivých fází nasazení systému. Zde zúročují konzultanti svou zkušenost a uživatelé připravenost pro jednotlivé kroky analytických prací. IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY Služby zahrnují mimo jiné proškolení uživatelů, vlastní implementaci podnikového informačního systému BYZNYS ERP, předání do testovacího provozu, testovací dny, předání do rutinního provozu a dohled nad úvodním rutinním provozem. POSTIMPLEMENTAČNÍ SERVIS Servis po předání systému do rutinního provozu zahrnuje záruku, na kterou navazuje podpora. Do ní patří například konzultační práce, aktualizace informačního systému, ová a telefonická hotline a pohotovost, možnost dalších programátorských úkonů a možnost pravidelného dohledu či vzdálené správy ERP.

7 BYZNYS KONZULTACE K optimalizaci podnikových procesů a zvýšení efektivity chodu organizace slouží procesní analýzy vytvořené zkušenými odborníky společnosti J.K.R. Jedním z důležitých výsledků může být delegování hlavních obchodních procesů na manažery tak, aby se vedení společnosti mohlo plně věnovat rozvoji byznysu a strategickým vizím. Mezi klíčové prvky patří analýza rizik ohrožujících firmu a její byznys. Z toho následně vychází tvorba nápravných opatření s důrazem na optimalizaci a zkvalitnění oblasti prodeje a úspěšné vedení obchodních případů. Jedním z výstupů bude optimalizovaná procesní mapa, bez jejíž znalosti nelze řádně implementovat žádné opatření vedoucí k větší efektivitě. Proces je po částech uspořádaná množina kroků směřujících opakovatelným způsobem ke splnění požadovaného cíle, má jednoznačně definovaný počátek a konec, využívá přidělené zdroje a transformuje vstupy na výstupy. Hlavní procesy zajišťují předmět podnikání společnosti a musí mít přímý kontakt se zákazníkem. Podpůrné procesy poskytují podporu hlavním procesům, přičemž jejich nastavení ovlivňuje efektivitu hlavních procesů. Řídící procesy mají na starost řízení společnosti, koordinaci hlavních a podpůrných procesů společnosti a komunikaci s vnějším světem. Princip řízení v konkrétní firmě souvisí s vnitřní organizační strukturou, která bývá často hierarchická. Tím pádem nemusí být dostatečně flexibilní a vhodná pro neustálé zvyšování kvality a efektivity. Moderní firmy budují své organizační struktury především na základě procesního modelu, který umožňuje výrazné zeštíhlení a redukci řídící strukturu organizace. Základním principem přitom musí být tvorba přidané hodnoty pro zákazníka. Mezi přínosy BYZNYS konzultace mimo jiné patří: zvýšení spolehlivosti v plnění smluvních termínů, zkrácení průběžných dob na zpracování zakázky, zkrácení doby uvádění nových produktů na trh, snížení nákladů na obsluhu a manipulaci, zvýšení tvorby přidané hodnoty a zisku.

8 OBCHOD Pro obchodní firmy nabízí BYZNYS ERP mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky automatizaci klíčových procesů. Svou variabilitou umožňuje řešit všechny důležité činnosti v rámci BYZNYS ERP nebo propojením na další systémy. Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantují úspěšné nasazení našich systémů například v těchto oblastech: Řízení logistických procesů pro velkoobchodní společnosti systém má zabudovány funkce pro podporu přesné skladové evidence, včetně návaznosti na trasování-plánování rozvozu. Řešení maloobchodního prodeje díky automatickému provázání vybraných modulů je systém schopen prodeje sortimentu přes kasu v návaznosti na potřebné komponenty. Mobilní sběr dat pro práci obchodních zástupců je připraven systém pro sběr dat v terénu na základě aktuálních informací z ERP systému a automatický přenos nasbíraných dat do systému online i offline. ibyznys webový portál pro koncové zákazníky i pro obchodní partnery. Jeho základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP systému bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém. OBOROVÉ FUNKCE Skladovací oblast řešení, které spojuje všechny potřebné funkce pro vedení skladovacích zásob obchodní společnosti. Součástí je optimalizace výše skladových zásob, objednávkový systém dle dodacích lhůt a vyhodnocení obratu a obrátkovosti skladových zásob. Doprava Spedice evidence přijatých a prodaných přeprav, které vznikají z požadavku objednávek přepravy. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Řešení čárových kódů jde o zefektivnění obchodních procesů pomocí jednoznačné identifikace zboží díky čárovým kódům. Integrace zajistí aktuální informace o stavu a umístění zboží. WMS robustní a výkonné bezpapírové řešení pro online řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových kódech a bezdrátové síti. WMS výrazně snižuje rizika vzniku chyb ve vyskladňovaných zakázkách i při zadávání údajů. Poskytuje neocenitelné detailní, přesné a okamžité informace v reálném čase. Cenotvorba nástroj na kompletní pracování prodejních cen v návaznosti na předdefinované ukazatele dle potřeb společnosti. Nákupní ceníky automatický mechanismus importu nákupních ceníků v elektronické podobě. Podporuje následné zpracování navazujících dokladů. ibyznys nástroj pro elektronické obchodování. Základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP řešení bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém.

9 PŘÍPADOVÉ STUDIE JEDNOTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Firma s dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev a nákupní centrály COOP Centrum a patří mezi největší spotřební družstva v České republice. V roce 2005 začala Jednota v Českých Budějovicích hledat nový informační systém, který by plně a vyhovujícím způsobem pokryl řízení procesů jak na prodejnách a provozovnách, tak na centrále společnosti. Zprovoznění BYZNYS ERP probíhalo paralelně s nasazením systému BOSS na velkoobchodě, kdy bylo potřeba spustit i návazné zpracování fakturace v ekonomické části systému. V rámci implementace byly realizovány i uživatelské úpravy například evidence nájemních smluv, hromadné zpracování evidence majetku, likvidace faktur v konkurzu, dodatečné opravy v bankovním výpisu či hromadné platby. Komplexní ERP systém napojený na BOSS Enterprise Modifikace dle požadavků a vytvoření aplikací na míru Připravenost pro manažerské výstupy a obchodní statistiky NOHEL GARDEN Společnost je největším dodavatelem zahrádkářských potřeb v České a Slovenské republice. Vlastní dva sklady v ČR a jeden v SR s celkovou plochou m². Zaměstnává 200 lidí a spolupracuje se 150 dodavateli z celého světa. Ročně firmou projde 115 tisíc faktur a 95 tisíc objednávek, sklad obsahuje 16 tisíc položek. splnění požadavků řetězců, automatizaci procesů, zrychlení a zpřesnění vychystávání. Hlavní přínosy Výrazné snížení chybovosti Dohledatelnost odpovědnosti za chyby EDI pro komunikaci s obchodními partnery Procesně a nákladově efektivní řízení obchodních procesů SAPHO Velkoobchod a výrobce sanitární techniky a vybavení koupelen působí v ČR a SR od roku Nabídka zahrnuje 50 tuzemských a 100 zahraničních výrobců, distribuce probíhá prostřednictvím sítě specializovaných prodejen. Nasazení BYZNYS ERP se zaměřilo především na obchod, kde bylo stěžejním úkolem zavedení a sledování lokačních míst dílčích sortimentů. BYZNYS ERP pak určuje zaskladňovací lokaci pro příchozí sortiment, a to s ohledem na hmotnost, vytíženost regálu i aktuální prodeje. Řešení také minimalizuje cestu skladníka po skladu i dalších manipulačních úkonů, jako jsou přeskladnění, rozbalení a zabalení. Také došlo k zavedení čteček čárového kódu pro zrychlení naskladnění, vyskladnění i inventury. Hlavní přínosy Sjednocení několika informačních zdrojů Zavedení pracovních metodik včetně podpory ISO Internetové řešení pro prezentaci a obchodní aktivity Robustnost systému a zvýšení bezpečnosti dat Informování managementu v reálném čase Zavést nový informační systém se společnost Nohel Garden rozhodla především kvůli trvale rostoucímu objemu dat. Hlavními důvody pro BYZNYS ERP byly reference z podobných projektů a široké možnosti přizpůsobení až na úroveň jednotlivých uživatelů. Zavedení BYZNYS ERP v kombinaci s řešením SmartStock.WMS s 80 bezdrátovými terminály přineslo dokonalý přehled o zboží ve skladu, došlo ke zpřesnění skladových operací a výraznému snížení chybovosti z původních 2 3 % na 0,1 %. Zároveň došlo například k dohledatelnosti odpovědnosti za chyby u každé operace,

10 VÝROBA BYZNYS ERP je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvětví. S jeho pomocí lze snadno a rychle automatizovat řízení výroby v různých odvětvích, například ve strojírenství, elektrotechnice, papírenství, výrobě nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárnách či kovárnách. Výrobní modul je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje zakázkovou výrobu i výrobu na sklad. Zajišťuje zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti na další procesy (obchod, konstrukce, technologie a další). Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů a konzultantů J.K.R. specializovaných na výrobní firmy garantují úspěšné nasazení systému například v těchto oblastech: Strojírenská výroba řešení importů materiálů a polotovarů do kusovníku. Komunikace s externími specializovanými programy např. pro vytváření řezných plánů pro CNC stroje nebo se systémy CAD. Elektrotechnická výroba úpravy výrobních operací a doplnění kusovníkových rozpadů materiálu zákazníka. Systém umožňuje jednoduše zakládat a uchovávat různé varianty výroby jednoho výrobku. Plastikářská výroba evidence jakostí výrobků pomocí šarže neboli sériového čísla, skupiny sortimentu a evidence pohybů mezi nimi vzorky, polotovary, technologický odpad, hotové výrobky, suroviny, pomocný materiál. Slévárenská výroba kromě základních funkcí jsou řešeny i tzv. doplňkové údaje (číslo tavby), sledování vratu po jednotlivých druzích slitin za zadané období a o sledování výrobních šarží (taveb). Výroba betonových prvků specifické řešení ve způsobu zadávání nových dílců a jejich číslování vzhledem k celkovému výrobku nebo rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení. OBOROVÉ FUNKCE TPV základem technického plánování výroby jsou hierarchické kusovníky, ve kterých se pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů, v jakém množství a jakými technologickými postupy se budou jednotlivé výrobky nebo sestavy vyrábět. V technologických postupech se určí potřebné technologie (pracoviště), jejich pořadí a normové časy. Přináší úspory, které vyplývají z nízké chybovosti při opakovaném zadávání výrobních příkazů dle TPV, rychlejší a přesnější předběžné kalkulace zakázkových cen, možnosti reálně odhadnout termíny dokončení zakázek a efektivnějšího využívání výrobních kapacit. Příprava výroby umožňuje vytvářet výrobní příkazy s ohledem na okamžitou dostupnost předem vyrobených dílů, sdružovat výrobu shodných dílů do ekonomických dávek a vybírat mezi alternativními výrobními postupy podle různých kritérií. Na základě okamžitých stavů skladů polotovarů, jejichž výrobu lze přikazovat asynchronně v ekonomických dávkách, je možné místo příkazů k výrobě předem vyrobené polotovary pouze vyskladňovat a zefektivňovat tak výrobní cyklus. Plánování výroby hrubé kapacitní i přesné operativní. Dodání materiálů a dílů od subdodavatelů lze načasovat tak, aby požadované vstupy byly k dispozici těsně před plánovaným použitím ve výrobě (Just-in-time, JIT). Umožňuje plánovat požadavky na hlavní i vedlejší výrobní zdroje, jako jsou pracoviště, stroje, pracovníci a přípravky (MRP II), a vytvářet základní plán výroby, plánování materiálových požadavků (MRP I) a nákup materiálu. Možnost rychle operativně přeplánovat s ohledem na změněné podmínky, kterými mohou být výpadky pracovníků nebo strojů ve výrobě, příjem urgentní zakázky atd. Sledování výroby dodává informace o dílčích stavech dokončení jednotlivých zakázek a umožňuje dávkově pořizovat a jednotlivě opravovat výkony pracovníků. Online zadávání výrobních hlášení s využitím technologií čárových kódů a RFID čipů umožňuje rychle a přesně zadávat do systému výkony jednotlivých pracovníků nebo celých výrobních týmů podle předem vytisknutých výrobních průvodek.

11 PŘÍPADOVÉ STUDIE RAVAK Společnost byla založena v roce 1991, zabývá se výrobou a prodejem sanitární techniky a v současné době působí velkou měrou nejen na českém trhu. Dceřiné společnosti jsou rozesety po celém světě. Zhruba 70 procent z celkové produkce firmy je exportováno do více než 70 zemí světa. Vzhledem k rostoucím nárokům na efektivitu a řízení obchodních procesů se Ravak rozhodl nasadit BYZNYS ERP, který by tyto nároky plně pokryl. Postupně byly implementovány i moduly Doprava a Výroba. Výrobní modul řeší komplexně výrobu koupelnových radiátorů a secích strojů. Velký důraz je kladen na plánování kapacit a definice priorit zpracování. Řádově rychlejší zpracování a vyhodnocování dat Zvýšení bezpečnosti dat Kvalitní grafické výstupy a návaznost na MS Office Definice vlastních uživatelských požadavků KASALOVA PILA Společnost je tradiční dřevozpracující podnik v Jihočeském kraji s dlouhodobou historií. Převládá výroba stavebního řeziva prkna, latě, fošny, hranoly, krovy a dále pak výroba štěpek a pilin. Jako stěžejní oblast nasazení byla detailně zanalyzována oblast skladového hospodářství, která je základem pro definování výrobních procesů. Na to navazuje problematika podpory obchodních činností s vazbou jak do výroby, tak do oblasti ekonomiky. Po zavedení technologie čárových kódů pro komplexní podporu logistiky materiálu a výrobků byla realizována etapa implementace modulu Výroba s možností komunikace s programem pro návrh oken. Zlepšení komfortu zpracování dat pro všechny uživatele Definování variantních uživatelských výstupů a podkladů pro vyhodnocování Základ pro další zefektivnění a řízení výroby PREFA PRAHA Výrobní program společnosti s tradicí od roku 1960 obsahuje široký sortiment železobetonových prvků a většinu stavebních dílců pro pozemní a částečně inženýrské stavitelství včetně nosných konstrukcí. Prefa Praha se pro BYZNYS ERP rozhodla kvůli sledování obchodní, skladové a výrobní agendy. Předimplementační příprava obsahovala řešení požadavků uživatele, harmonogram prací, zadání pro převod dat a další. Následná implementace byla rozdělena do dvou základních bloků implementace skladové a obchodní agendy a implementace výrobního modulu. V rámci prvního i druhého bloku implementace proběhlo v několika kolech školení uživatelů s důrazem na plánované procesy ve společnosti. Modul Výroba řeší zejména problematiku přesného plánování výroby konkrétních dílců s výhledem na 3 dny až týden. Pro operativní vizuální zobrazení systém využívá online MS Excel. Plánování a správa výrobních zakázek Jednosměrné propojení s účetním systémem Sledování nákladů na zakázky Správa a uchování dokumentů ve vazbě k obchodním případům

12 STAVEBNICTVÍ BYZNYS ERP je vhodným nástrojem pro segment stavebnictví a pro řízení developerských projektů. Pokrývá široké spektrum činností ve stavebnictví od projekčních, dodavatelských či realizačních firem, přes subdodavatele, až po developerské firmy. Konzultanti J.K.R. mají v oblasti stavebnictví rozsáhlé zkušenosti s nasazováním podnikových informačních systémů BYZNYS ERP například v těchto oborech: Stavba občanských staveb domů a bytů plánování, průběh výstavby, prodej, splátkování, pozastávky, či servis a reklamace. Stavba průmyslových budov, kanceláří a obchodních center developerská aktivita je zde spojená s komplexním řešením jednotlivých obchodních případů, sledováním subdodávek a řízením outsourcovaných služeb dodavatelů. Zajistit je třeba i prodej plochy jednorázově nebo pomocí pronájmu plochy měsíčně či v jiné periodě. Subdodávky stavebních projektů a základní stavební připravenost projektů zde přichází ke slovu specifická evidence pro realizační firmy, a to jak pro potřeby vlastní, tak pro výkaznictví odběrateli. Dále poskytování outsourcingových služeb či dodávky do stavebnictví. OBOROVÉ FUNKCE Zakázky a obchodní případy umožňují finanční a věcné řízení stavebních zakázek. Řízení projektů usnadňuje procesní řízení projektů. Pozastávky představují nejkomplexnější řešení pozastávek na trhu, a to v oblasti dodavatelské i odběratelské. Evidence nákupních ceníků dodavatelů usnadňují řízení nákupních cen, což je důležité především pro obchodní firmy. Doprava mimo jiné umožňuje evidenci stavebních strojů a sledování jejich provozu, využití a v neposlední řadě i ekonomických parametrů.

13 PŘÍPADOVÉ STUDIE CENTRAL GROUP Největší rezidenční developer v ČR se zabývá prodejem rodinných domů, bytů a parcel, společnost byla založena v roce 1994 a zaměstnává více než 150 lidí, nepočítaje stavební dělníky. Nasazení podnikového informačního systému BYZNYS ERP předcházela předimplementační příprava, která analyzovala stávající datovou základnu. Data byla do systému převedena za pomocí datové pumpy. Po zaškolení obsluhy do nového prostředí proběhlo otestování pro rutinní provoz. Pravidelný dohled zabezpečoval v úvodních dnech po nasazení správnou funkčnost v rutinním používání. Sjednocení roztříštěných ekonomických agend Výrazné zvýšení bezpečnosti dat Sledování obchodních případů a úspěšnosti akcí Napojení a provázanost na kancelářské aplikace MS Office DARTE Od založení v roce 1993 se společnost specializovala na do - dávky stavebních materiálů a příslušenství pro oblast technických, chladových a akustických stavebních izolací. V současné době nabízí ucelený sortiment stavebních materiálů. Společnost DARTE se rozhodla nahradit stávající ekonomický systém řešením BYZNYS ERP. Důvodem byly požadavky na robustní ERP řešení, které by zastřešilo klíčové firemní procesy. Před zahájením ostrého provozu bylo provedeno nastavení systému, definice řad dokladů a přístupových práv. BYZNYS ERP splnil požadavky a očekávání odběratele zejména díky provázanosti jednotlivých modulů, propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny. ATRIUM Jeden z nejvýznamnějších výrobců nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb rodinných domů v ČR a SR. Společnost byla založena v roce 1993, dnes má dva výrobní provozy a řadu vzorových domů po celé republice. Vzhledem k zakázkově orientované činonsti, byly zmapovány základní požadavky uživatele, mezi které patřilo především zajištění jednotné evidence každé stavby od podpisu smlouvy, přes detailní popis vybavení, až po sledování realizace stavby. Z toho vyplynula potřeba vytvoření speciálního nadstavbového modulu pro sledování detailního popisu vybavení domu. Obchodní příležitosti jsou zaznamenávány do informačního systému. Nový systém dále umožňuje obchodním zástupcům v terénu online přístup. Zároveň poskytuje vedoucím pracovníkům možnost sledovat obchodní aktivity. Projektové řízení integrované do ERP umožňuje detailní sledování harmonogramu jednotlivých staveb včetně přiřazení zdrojů ke každé činnosti. Na realizační část pak dále navazuje evidence reklamačních událostí. Jako jeden z největších přínosů hodnotí firma zavedení statistik na bázi datových kostek Business Intelligence. Na základě požadavků objednatele došlo k vytvoření speciální datové kostky v oblastech ekonomika (výsledovky, finanční toky), obchod (statistiky obchodních příležitostí), a výroba (realizace staveb). Obchodní a ekonomická agenda v jediném systému Detailní sledování obchodního případu Obchodní, ekonomické a projektové statistiky Projektové řízení pro řízení harmonogramu stavby Propojení s MS Office Online přístup poboček a regionálních zástupců Online zpracování dokladů Propracovaná evidence obchodního případu a zakázky Centrální zpracování dat v jednom systému Uživatelsky komfortní zpracování legislativních změn Export dat do MS Office Zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL

14 SLUŽBY A ZAKÁZKY Firmy, které se zaměřují na zakázkové zpracování a poskytování služeb, mají velmi specifické požadavky na ERP systém. Je to způsobeno zaměřením společností, které své procesy se musí maximálně přizpůsobit zákazníkovi. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka, získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy. Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech: Řízení zakázkových operací funkce pro podporu kompletní evidence zakázky, včetně návaznosti na informovanost klienta. Projektové řešení sleduje zakázky z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity. Obecné služby podpora procesů navázaných na klientské potřeby. OBOROVÉ FUNKCE Zakázky a obchodní případy nástroj pro evidenci sjednaných zakázek. Informuje odpovědné pracovníky v rámci firmy a poskytuje aktuální informace o stavu zakázky. Tyto informace je systém schopen generovat dle nastavené formy komunikace s klientem, například sms. Řízení projektů usnadňuje procesní řízení projektů. Posunuje projekt v čase dle definovaných postupů v návaznosti na zdroje projektu. Automatická fakturace umožňuje na základě přednastavených vzorů realizovat opakovanou periodickou fakturaci a minimalizuje tak režijní náklady na zpracování dokladů. Časové události řeší automatické kontroly na základě přesné definice a časového určení. Evidence činnosti na zakázkách / projektech poskytuje jednotlivým pracovníkům a managementu detailní informace o činnostech na zakázkách.

15 PŘÍPADOVÉ STUDIE NEWTON MEDIA Největší česká společnost dodávající v elektronické podobě plné znění informací z novin, časopisů, zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a z internetu. Základním požadavkem byl plynulý přechod na nový systém v podobě kompletního převodu dat, úpravy nových tiskových výstupů a sjednocení databází evidence majetku, které byly vedeny v oddělených agendách. Vzhledem k vysoké znalosti systému ze strany uživatele, byly veškeré další aktivity směrovány k popisu nadstandardních možností využití systému v podobě servisních funkcí, Prvků Uživatelské Volnosti, čer pání informací ze systému pomocí ODBC ovladačů či manažerských nadstaveb. Moderní uživatelské rozhraní Propojení s MS Office Online přístup k obchodním datům Reporty pro manažerské rozhodování CANARIA TRAVEL Společnost byla založena v roce 1993 a je českou cestovní kanceláří. Úzce se specia lizuje na Kanárské ostrovy a v této oblasti je největším touroperátorem v České republice. Její produkt prodává v současnosti v České republice více než 950 cestovních kanceláří. LETIŠTĚ BRNO Společnost, založená v roce 2001, zajišťuje provoz mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany a poskytování souvisejících služeb, dále pak zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy. Letiště Brno hledalo systém, který by skloubil rostoucí nároky na informační agendu a zároveň integroval vyúčtování služeb poskytovaných leteckým společnostem a ostatním uživatelům letiště. Jako nejlepší řešení byl zvolen BYZNYS ERP, který nabídl nejen kompletní řešení ekonomických agend, ale zejména vytvoření stěžejního modulu pro evidenci a účtování letištních služeb a poplatků provozovatelům letadel. Na základě analýzy byl navržen a vytvořen modul Letiště, který je plně integrován do BYZNYS ERP. Hlavní součástí modulu je nabídka Handling, která slouží k evidenci letů, poskytnutých služeb a jejich vyúčtování včetně automatického generování poplatků. S Handlingem úzce souvisí další nabídka Catering, která slouží pro vytváření objednávek občerstvení a jídel pro cestující a posádky letadel. Modul rovněž obsahuje sestavy statistik, které provozovatel letiště zasílá příslušným institucím v rámci civilního letectví. Integrovaný informační systém s modulem Letiště Bezproblémová komunikace s produkty MS Office Vysoká bezpečnost dat Variabilita typů výstupů analýzy dat Provázanost jednotlivých modulů Na základě předimplementační přípravy, byly stanoveny stěžejní body a harmonogram implementace systému. Na počátku implementace byl proveden kompletní převod dat ze stávajícího systému. Klíčovým bodem byla realizace převodového můstku mezi rezervačním systémem LUNDEGAARD a BYZNYS ERP. Rezervační systém tímto způsobem naplňuje do řešení BYZ- NYS ERP údaje o obchodních partnerech, faktury vydané a pokladní doklady. Tyto jsou dále již v BYZNYS ERP účtovány a dále spravovány, zpětná komunikace aktualizuje příslušná data zpětně. obousměrné propojení s rezervačním systémem evidence a automatické účtování přijatých záloh na odlet legislativní aktuálnost

16 ÚČETNICTVÍ Podnikový informační systém BYZNYS ERP je vhodným nástrojem nejen pro vlastní vedení účetnictví a s tím spojené agendy, ale také pro vedení účetnictví dodavatelským způsobem, což je pomocí podnikového informačního systému BYZNYS ERP realizováno v řadě účetních firem. Zpracování této agendy umožňuje systém multiverzních firem, který je účetním firmám poskytován s výrazným cenovým zvýhodněním. Konzultanti J.K.R. se v oblasti účetních firem zaměřují zejména na: Detailní nastavení účetních předkontací, které se využijí při automatické účetní likvidaci prvotních dokladů, čímž dochází k výraznému urychlení účtování. Automatizaci rutinních a kontrolních procesů, kde jsou využívány moderní systémy pro sledování průběhu jednotlivých kroků v rámci opakovaných činností s využitím modulu Workflow a autorizace dokladů. Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti. Výkaznictví a uživatelské výstupy, které jsou základním stavebním kamenem pro dodavatelské vedení účetnictví. Systém uživatelsky definovaných výstupů umožňuje přizpůsobení sestav a formulářů na základě přání jednotlivých zákazníků. OBOROVÉ FUNKCE Systém multiverzních firem umožňuje vést různé na sobě nezávislé společnosti v rámci jednoho ERP Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností definice na jednom místě s využitím v různých firmách Manažerský systém Excellent umožňuje vytváření požadovaných reportů dle požadavků jednotlivých zpracovávaných firem Tiskový manažer umožňuje pravidelné automatické odesílání reportů určeným osobám zákazníků Kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních účetních kontrol

17 PŘÍPADOVÉ STUDIE PRIMASKA IS Společnosti skupiny Primaska se zabývají poradenstvím v oblasti daní, metodiky účetnictví, projektů finančních investic a podnikatelských záměrů. V ČR patří mezi přední české poradenské firmy v oboru auditu, účetního a daňového poradenství a v oboru informačních systémů. Samotnému nasazení BYZNYS ERP předcházela předimplementační příprava, v rámci níž byly definovány stěžejní body implementace a technické parametry. Před zahájením ostrého provozu byla provedena nastavení systému, definice řad dokladů a přístupových práv. Poté probíhal rutinní provoz pod dohledem konzultanta společnosti J.K.R. a byly provedeny definice uživatelských formulářů. BYZNYS ERP splnil požadavky a očekávání odběratele zejména díky provázanosti jednotlivých modulů, propracované účetní likvidaci, zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů, přizpůsobení informačního systému představám uživatele, definicí speciálních uživatelských menu a celkovou stabilitou systému bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny. Sledování hodin a činností pracovníka na zakázce Přístupová práva do modulů a definice rezidentních podmínek v sestavách Export výstupů do MS Office Vysoká bezpečnost dat díky použití MS SQL serveru Zautomatizovaná tvorba účetních dokladů Oprava již zaúčtovaných faktur a pokladních dokladů (s přístupovým právem) AUDIT & CONSULTING Společnost je dlouholetým partnerem J.K.R. v oblasti účetního a daňového poradenství a podílí se na konzultacích při legislativních změnách zaváděných do BYZNYS ERP. V průběhu implementace byly převedeny všechny firmy s využitím zabudované aplikace upsize a současně převedeno 16 databází do BYZNYS ERP. Společně se síťovou instalací byla provedena instalace na notebooky, aby jednotliví pracovníci společnosti mohli pracovat současně i doma, protože firma nevyužívá vzdálený přístup. Možnost elektronické komunikace s portálem veřejné správy Jednotnost ve způsobu pořizování a zpracování dat Komunikace s MS Office VGD Společnost se zabývá komplexními účetními službami v oblasti podvojného i jednoduchého účetnictví, daňovým poradenstvím, auditem, zastupováním před úřady a dalšími poradenskými službami. Při přechodu na BYZNYS ERP byl proveden převod datové základny jednotlivých účtovaných firem. Před vlastní implementací proběhl sběr a analýza požadavků uživatele na nový systém. Jelikož VGD využívá BYZNYS ERP jak pro vlastní potřebu, tak i pro vedení účetnictví klientů, byl BYZNYS ERP instalován jako multiverze. Zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL Uživatelské úpravy na míru Napojení na aplikace MS Office Online i offline připojení zákazníků na zpracování dat i zobrazení tiskových výstupů a přehledů Přehlednost evidovaných informací, rychlé vyhledávání, jednoduché ověřování informací

18 DOPRAVA Společnosti, které mají jako předmět činnosti poskytování služeb v oblasti dopravy, potřebují ERP systém, který jim usnadní práci při plánování i následném vyúčtování dopravních služeb. BYZNYS ERP vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka a získávání nových klientů. Systém má mnoho funkcí, od naplánování jednotlivých jízd po složité reportování. BYZNYS ERP dokáže uspořit značné náklady díky automatizaci klíčových procesů. OBOROVÉ FUNKCE Dispečink umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem. Lze také pořídit záznamy a rezervace automobilu v plánovacím kalendáři. Při tvorbě cestovního příkazu je možné vyúčtovat vyplacené provozní zálohy. Modul obsahuje možnosti zpracování karet čerpacích stanic. Je podporováno kompletní zpracování silniční daně včetně správy zaplacených záloh. Spedice je koncipována tak, aby maximálně podporovala týmovou práci dispečerů. Obsahuje možnost dělení objednávek do časových kategorií (veřejná objednávka, soukromá objednávka, soukromo veřejná objednávka) systém automaticky, podle zadané kategorie nabízí objednávku dané skupině dispečerů. Vlastní fakturace se řídí pravidly definovanými v systému, nechybí řešení mýta, celních poplatků apod. Online sledování jízd vozidel na mapě umožňuje zobrazení cest vozidel na mapě s informacemi o cestě a ujeté vzdálenosti přímo v ERP systému. Dále možnost hlídání konkrétního bodu průjezdu s parametrem vjezdu nebo výjezdu, přidání bodu zájmu s popisem, přehrávání jízdy a další funkce. Online sledování aktuální polohy vozidel umožňuje zobrazení aktuálních poloh všech nebo vybrané skupiny vozidel s informacemi o tom jestli je vozidlo v pohybu nebo stojí, také o času polohy. Uživatel má možnost nastavit interval zobrazení. Plánovač tras nástroj pro plánování trasy s možností tisku itineráře, zobrazení na mapě. Výpočet probíhá na základě zvolených parametrů a to nejkratší, nejrychlejší, ekonomická a zahrnout zpoplatněné komunikace. Elektronická tvorba knihy jízd automatická tvorba knihy jízd na základě informací z GPS. Samozřejmostí je i pohodlná ruční korekce. Ujetá vzdálenost jednotlivých cest je počítána ze souřadnic GPS, nebo přímo napojením na tachometr.

19 PŘÍPADOVÉ STUDIE NIKA CHRUDIM Společnost se od založení v roce 1997 zaměřuje na mezinárodní kamionovou přepravu. V současné době vlastní více než 160 vozidel a poskytuje široké spektrum služeb vnitrostátní i mezinárodní přeprava, přeprava sypkých materiálů a kameniva, zemní a těžební práce, demolice, spedice. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu podílu na trhu a cíli poskytnout zákazníkům vyšší komfort komplexního balíčku služeb se vedení společnosti rozhodlo využít pro podporu svého podnikání BYZNYS ERP. V průběhu implementace proběhlo školení uživatelů a testovací dny, v rámci kterých byl simulován reálný provoz v systému. Sjednocení agendy do jednotného informačního systému Správa dokumentů v rámci Centra sdílení dokumentů Sledování vytíženosti vozového parku Sledování hospodaření vozového parku a středisek Detailní rozbory pomocí modulu Excellent DOPRAVNÍ PODNIK PARDUBICE Organizace zajišťuje autobusovou a trolejbusovou městskou hromadnou dopravu pro město Pardubice a okolí. V předimplementační fázi definoval uživatel své požadavky na nový informační systém, vyplynula z nich nutnost vytvoření speciálních programových úprav na míru. Významnou roli v úspěšném nasazené nového systému sehrál zodpovědný přístup obsluhy, kdy si jednotliví pracovníci pečlivě v testovací instalaci systému vyzkoušeli zpracování své agendy a měli již v průběhu přípravy konstruktivní dotazy. Výrazné zjednodušení a volitelnost výstupů Propojení se skladovým a mzdovým systémem Funkce automatického rozpuštění režií Evidence zakázek včetně jejich dalšího vyhodnocování TC TRANSCENTRUM Společnost se od roku 1990 zabývá zejména vnitrostátní a mezinárodní nákladní automobilovou dopravou, zasilatelstvím a dalšími souvisejícími činnosti, jako je přeprava nadrozměrných a nebezpečných nákladů, skladování, logistika a autoopravárenství. Firma chtěla modernizovat svůj informační systém a s tím související procesy a rozhodla se pro nasazení BYZNYS ERP včetně modulu Doprava, který je pro ni stěžejní při správě 150 vozidel. BYZNYS ERP kompletně sjednotil ekonomickou, obchodní i provozní agendu do jednoho kompaktního celku. V průběhu implementace proběhlo školení uživatelů, testovací dny se simulací reálného provozu, naplnění datové základny, tvorba uživatelských výstupů ve formě sestav a tiskových formulářů. Komplexní systém s řízením a sledováním dopravy Zprůhlednění a zefektivnění všech souvisejících procesů

20 NEZISKOVKY BYZNYS ERP je vhodným řešením také pro neziskové a příspěvkové organizace. Systém na jejich specifické požadavky reaguje podporou prvotní evidence, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu. Konzultanti J.K.R. se v sektoru neziskových a příspěvkových organizací zaměřují zejména na: Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí BYZNYS ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky. Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz. Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a Centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti. Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému. OBOROVÉ FUNKCE Evidence podacího deníku a CSD umožňuje vést spisovou službu včetně napojení na datové schránky. Celostátní výkazy pravidelně aktualizované s možností odeslání do informačního systému státu. Účetní doklady je možno rozšířit o další číselníkové položky, které umožňují uspokojit rozšířené potřeby účetní evidence. Obchodní případy a zakázkový modul umožňují sledování záznamů a financí v rámci různých dotačních a grantových programů. Automatické definovatelné kontrolní mechanismy umožňují automatizaci rutinních kontrol dle přání zákazníka.

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti a přínosy Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti ve zpracování informací Téměř všechno, co vidíme v podniku konkurenta, je dnes možné zreprodukovat kdekoliv na světě (poznámka k Číně) Nelze

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU PARTNERSTVÍ V BYZNYSU O SPOLEČNOSTI Společnost J.K.R. se zabývá vývojem a dodáváním podnikových informačních systémů známých pod souhrnným označením ERP, což je zkratka pro Enterprise Resource Planning,

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open Důvody pro změnu o Potřeby

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Problematika ekonomických agend

Problematika ekonomických agend Problematika ekonomických agend ve zdravotnických zařízeních Prezentace pro Krajský úřad Kraje Vysočina Doba trvání cca 40 min Osnova Časový odhad: 40 min Finanční účetnictví, Analytika účtování Evidence,

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis Město Červený

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více