Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)"

Transkript

1 Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti Kč ze závislé činnosti Kč dle zaměstnanců Kč 1113 zvláštní sazba Kč 1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činn Kč podnikatelé Kč z hrubého výnosu 1652/ Kč 1211 daň z přidané hodnoty Kč 1121 daň z příjmů právnických osob Kč 1511 daň z nemovitostí Kč 1122 daň z příjmů právnických osob za obce Kč Kč Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) ostatní (CZECH POINT) místní poplatky - za provoz. výherní hrací 1347 přístr. 0 Kč 1341 ze psů Kč 1342 za láz. nebo rekreační pobyt Kč 1345 z ubytovací kapacity Kč 1344 ze vstupného Kč 1343 za užívání veř. prostranství Kč 1337 za likvidaci komunál. odpadu Kč Kč 0 Kč Kč Kč Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Kč Od Pa Nedaňové příjmy - př. z pronájmů, služby 2310 vodohospodářský majetek - pitná voda Kč odvádění a čistění odpadních vod Kč 1070 rybníky Kč 3639 pozemky Kč 3612 ostatní nemovitosti BH, DPS Kč byty - nájem Kč - služby Kč - DPS - nájem Kč - služby Kč 3613 ostatní nemovitosti NBH Kč - garáže, ubytovna ČSAD - nájem Kč - služby Kč - zdravotní středisko - nájem Kč - služby Kč - sklad u čp. 104 Kunžak nájem Kč - ordinace Valtínov nájem 600 Kč - čp. 170 nebytové nájem Kč - budova kina nájem Kč - čp. 170 škol. dílny nájem Kč Kč 1

2 Od Pa Nedaňové příjmy - ostatní Příjmy Celkem z toho 1032 podpora ost. produkčních činností - těžba dřeva Kč 3319 ostatní záležit. kultury - koncerty Kč 3639 komunální služby a úz. rozvoj - poskyt. sl Kč 6171 činnost místní správy Kč - kopírování, rozhl. relace Kč - prodej zboží známky psi 190 Kč 6310 obecné příjmy a výd. z fin.operací - úroky z účtů Kč 3412 sport. zaříz. v majetku obce - využití haly Kč 3722 sběr a svoz kom. odpadů Kč - prodej zboží pytle Kč sběr a svoz kom. odp. - za odpady podnikatelé Kč - kupony odpady, likvidace z pytlů Kč 3727 prevence vzniku odpadů - EKO-KOM - tříd. odp Kč 3723 sběr a svoz ostatních odpadů Kč za odp. podnikatelé Kč - prod. železný šrot, papír Kč Kč Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Kč Od Pa Kapitálové příjmy 3639 příjmy z prodeje pozemků Kč Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Kč Pol Příjaté transfery 4121 neinvestiční od obcí - za žáky Kč 4112 státní na školství, výkon státní správy Kč Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM Kč PŘÍJMY CELKEM Kč 2

3 Od Pa Běžné výdaje z toho Kapitálové v Podpora ost. produkčních činností - les Kč 2141 Vnitřní obchod - dotace pojízdná prodejna Kč 2212 Silnice Kč 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací Dokončení sjezdu Nerudova Kč Obrubníky Bystřická Kč Stezka pro pěší u pily Kč 2229 Ostatní záležit. v silniční dopravě Kč 2310 Pitná voda Kč Průzkumný jím. zářez Valtínov Kč 2321 Odvád. a čistění odpadn. vod a nakl. s kaly Kč ČOV Suchdol Kč Pozastávka - rek. kanal. sběrače k ČOV (2007) Kč 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Kč Oprava hráze rybník Mosty Kč Oprava stěny výpusti Lán. rybník Kč 3111 Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvek Kč 3113 Základní školy - neinvestiční příspěvek Kč 3314 Činnosti knihovnické Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury Kč 3326 Poříz.zachov.hodnot míst.kult.povědomí Kč Oprava kapličky Mosty Kč 3341 Rozhlas a televize - místní rozhlas Kč 3349 Ost. zál. sděl. prostř. - Kunžacký zpravodaj Kč 3399 Ost. zálež. kult., církví a sděl. prostř. - SPOZ Kč 3412 Sport. zařízení v majetku obce Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - dotace TJ Kč - inv. příspěvek na rekonstr. sport. areálu Kč 3429 Ost. zájm. činn. a rekr. - údrž. zim. běž.tras Kč 3612 Bytové hospodářství Kč BH - Dům s peč. službou Kč - PD byt půdní prostor Kč 3613 Nebytové hospodářství Kč Oprava komína mateřské školy Kč Rekonstrukce střechy základní školy Kč 3631 Veřejné osvětlení Kč Rozšíření VO Kč 3632 Pohřebnictví Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj Kč Terénní úpravy pod MŠ Kč Přístřešek zahradní traktůrek, pískoviště MŠ Kč El. přípojka hřiště Valtínov Kč výkup pozemků Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 3723 Sběr a svoz ost. odp. (plast, sklo, sběr.dvůr) Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kč Vánoční výzdoba Kč Odborné ošetření stromů Kč 4343 Soc. pom. osobám v souvisl. s živ. pohrom Kč 4351 Os. asist., Pečovatelská sl.,podp. sam. bydl Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Kč Vrata, sušárna Mosty Kč Neinv. transf. obč. sdružením - K, Mo, Valt Kč 6112 Zastupitelstva obcí Kč 6171 Činnost místní správy Kč 3

4 Od Pa Běžné výdaje z toho Kapitálové v Obec. př. a výd. z fin. operací - bank. popl Kč 6399 Ostatní finanční operace Kč 6402 Finanční vypořádání min. let Kč 6409 Ostatní činnosti Kč Neinv. transf. obč. sdružením Kč Neinv. transf. nezisk. a pod.org Kč Neinv. transf. veř. rozpočtům úz. úrovně Kč Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Kč Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM Kč VÝDAJE CELKEM Kč SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE Kč Pol Financování 8115 Použití části zůstatku z roku Kč 8124 Uhraz. splátky dl. přijat. půjč. prostředků Kč - úvěr DPS Kč - půjčka JVS Kč - půjčka AVE CZ Kč Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM Kč 4

5 Přehled příspěvků obce Kunžak na rok 2012 Od Pa celkem 2141 Vnitřní obchod neinv. transfery fyz. osobám - poj. prodejna Miláček Kč - poj. prodejna Nypl Kč Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost neinv. transfery obč. sdružením - TJ Kunžak Kč Kč investiční transfery obč. sdružením - TJ Kunžak dofinanc. dot Kč Kč 5512 PO - dobrovolná část neinv. transfery obč. sdružením - SDH K zás. jetnotka Kč neinv. transfery obč. sdružením - SDH Valtínov Kč neinv. transfery obč. sdružením - SDH Mosty Kč Kč 6409 Ostatní činnosti neinv. transfery obč. sdružením - ČSŽ akce dětem, masopust Kč - Český svaz včelařů přísp. na činnost Kč - Svaz tělesně postižených - na činnost Kč - Středisko rané péče ČB - na činnost Kč - TRIsk - příspěvek na závody Kč - rezerva na nové příspěvky Kč Kč Příspěvky fyz. osobám, organizacím Kč 6409 Ostatní činnosti neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím - SMO ČR čl. příspěv Kč Jihočeská Silva Nortica - čl. příspěvek Kč neinv. transf. VR územní úrovně - SPOM čl. příspěvek Kč Kč Členské příspěvky Kč 3111 Předškolní zařízení neinv. příspěvky zřízeným PO - příspěvek MŠ provoz Kč - fin. prostředky na opravy majetku a odpisy Kč Kč 3113 Základní školy neinv. příspěvky zřízeným PO - příspěvek ZŠ SNW - provoz Kč Kč Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kč PŘÍSPĚVKY CELKEM Kč 5

6 Připomínky k Návrhu rozpočtu Obce Kunžak na rok 2012 mohou občané obce Kunžak uplatnit písemně do 9. ledna 2012.

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více