INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA - -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA - -"

Transkript

1 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA - -

2 Obsah balení Balení FRITZ!Box obsahuje: jednotku FRITZ!Box Fon WLAN napájecí zdroj s kabelem jeden síťový kabel (Ethernet) pro připojení počítače nebo počítačové sítě jeden kabel DSL/telefon pro připojení k DSL a telefonní lince (analog nebo ISDN) jeden adaptér RJ-45/RJ-11 (černý) pro připojení jednotky k analogové telefonní lince jeden adaptér RJ-45/RJ-11 (šedý) pro připojení DSL linky (potřeba v některých zemích) Tištěný rychlý obrázkový návod na instalaci. Další dokumentaci najdete na Bezpečnostní opatření Pokud pracujete s FRITZ!Box Fon WLAN, dodržujte následující bezpečnostní instrukce abyste ochránili sebe i FRITZ!Box. Neinstalujte FRITZ!Box během bouřky. Odpojte FRITZ!Box během bouřky z napájecí sítě 230 V. Zabraňte vniknutí tekutin do FRITZ!Box. Jinak může dojít k elektrickým šokům a zkratům. FRITZ!Box je určen pouze pro vnitřní použití Neotvírejte kryt FRITZ!Box. Zařízení a smí být otevřeno pouze autorizovaným technikem. Instalační podmínky FRITZ!Box můžete umístit v horizontální poloze nebo vertikální poloze (na zeď). Dbejte při tom následující: Umístěte FRITZ!Box na suchém bezprašném místě chráněném proti přímému slunci. Pro ideální provozní podmínky umístěte FRITZ!Box na zdi stranou konektorů směrem dolů. Neumisťujte FRITZ!Box na místa citlivá na teplo základna zařízení může být během normálního provozu horká. Zajistěte že žádné ventilační mřížky jsou nejsou zakryté. Z tohoto důvodu by FRITZ! Box neměl být umístěn na koberci, čalounění a podobně. Ventilační mřížky slouží k chlazení FRITZ!Box. Pokud chcete používat bezdrátové připojení mezi FRITZ!Box a počítači, umístěte FRITZ!Box pokud možno co nejvíce ve středu pokrývaného prostoru. Zabezpečte dostatečnou vzdálenost od potenciálních zdrojů rušení jako mikrovlnná zařízení nebo jiná elektrická zařízení (zejména s velkými kovovými kryty)

3 Instalace FRITZ!Box Instalaci FRITZ!box proveďte podle přiloženého tištěného obrázkového návodu. Číslování následujících bodů odpovídá číslování v obrázkovém návodu. 1. Z krabice vyjměte FRITZ!Box a napájecí adaptér 2. Připravte DSL Splitter. Splitter (konektor označovaný obvykle jako linka, line, apod) propojte pomocí telefonního kabelu s telefonní zásuvkou. Splitter ani telefonní kabel nejsou standardní součástí balení, Splitter by měl by být dodán poskytovatelem připojení. 3. Z krabice vyjměte propojovací kabel šedý se třemi koncovkami RJ-45 Koncovku označenou FRITZ!Box DSL/TEL zasuňte do konektoru označeného DSL/TEL na FRITZ!Box (na zadní stěně zcela vlevo Koncovky označenou SPLITTER DSL zasuňte do DSL splitteru, konektor označený ADSL, DSL, DATA, apod. Pokud je konektor na DSL splitteru typu RJ-11 (menší než koncovka na kabelu), použijte dodanou šedou redukci. 4. Připojte telefonní linku. a. Pokud je Vaše telefonní linka analogová, zapojte koncovku propojovacího kabelu označenou ISDN/Analog do DSL splitteru, konektor označený TELEFON, PHONE, apod. Pokud je konektor na DSL splitteru typu RJ- 11 (menší než koncovka na kabelu), použijte dodanou černou redukci. b. Pokud je Vaše telefonní linka typu ISDN, připojte ISDN NT (není součástí dodávky, normálně dodává telefonní operátor) do DSL splitteru, konektor označený TELEFON, PHONE, apod. Můžete použít kabel, kterým bylo původně ISDN NT zapojeno do telefonní zásuvky, použijte totožný konektor na ISDN NT (obvykle typu RJ-11, označeném U0). Zapojte koncovku propojovacího kabelu označenou ISDN/Analog do ISDN NT (obvykle do libovolného z dvojice konektorů RJ-45 označených S0). Zde nepoužívejte žádnou redukci. 5. Můžete připojit telefonní přístroje (analogové nebo ISDN) nebo fax do konektorů FON1, FON2, FON3 (analogové) a ISDN. Pro FON3 není na FRITZ!Box zásuvka RJ-11. U FON3 se připojují do zdířek (zelené) přímo odizolované vodiče odizolovaná část by měla být dlouhá 5 7 mm. Pokud použijete pevné vodiče je možné je zasunot do zdířek bez použití nástrojů. Pokud použijete měkké vodiče, je třeba tenkým šroubovákem nebo podobným nástrojem zatlačit na oranžové pojistky nad zdířkami a vodiče zasunout. Po zasunutí musíbýt celá odizolovaná část zasunuta ve zdířce. Pro odpojení vodičů (vytažení) je třeba tenkým šroubovákem nebo podobným nástrojem zatlačit na oranžové pojistky nad zdířkami a vodiče vytáhnout. 6. Můžete připojit jeden až čtyři počítače pomocí počítačové sítě LAN / Ethernet. Na FRITZ!Box použijte konektory LAN 1 až LAN 4. Počítače musí být vybaveny rozhraním (síťovým adaptérem) LAN 10/100 BaseT, eventuelně 10/100/1000 BaseT. K propojení použijte standardní kabel Ethrenet s koncovkami RJ-45, kategorie 5E. Protokol TCP/IP na síťovém adaptéru ve Vašich počítačích by měl být nastaven tak, - 2 -

4 aby nastavené proběhlo pomocí DHCP pro více informací užijte manuál k Vašemu počítači, operačnímu systému nebo síťovému adaptéru. Můžete připojit několik počítačů pomocí bezdrátové sítě WLAN / WiFi. Počítač musí být vybaven adaptérem bezdrátové sítě b/g a odpovídajícím software. Adaptér o příslušný software musí podporoval zabezpečení WPA nebo WPA2, jinak je potřeba změnit nastavení na FRITZ!Box. Pro připojení postupujte dle manuálu k Vašemu počítači, operačnímu systému nebo adaptéru bezdrátové sítě. Vyberte bezdrátovou síť názvem FRITZ!Box... V parametrech zabezpečení nastavte kombinaci odpovídající WPA / PSK / TKIP nebo WPA2 / PSK / AES (pokud provádíte manuální konfiguraci, nebo budete-li počítačem vyzváni, jinak dojde k automatickému rozpoznání). Klíč zabezpečení opište ze štítku na spodní straně FRITZ!Box (bez mezer) tento klíč je na každém FRITZ!Box unikátní. Více informací o nastavení bezdrátové sítě na FRITZ!Box najdete v uživatelské příručce. 7. Proveďte nastavení FRITZ!Box. Alespoň jeden počítač musí být připojen k FRITZ! Box (viz bod 6) drátově či bezdrátově, nicméně pro první konfiguraci nebo konfiguraci nastavení bezdrátové sítě se doporučuje drátové připojení (LAN). Na počítači otevřete internetový prohlížeč. Prohlížeč musí podporovat a mít povolen Java Skript (např. Internet Explorer 7 nebo vyšší, FireFox 2.0 nebo vyšší). Otevřete a proveďte nastavení popsané dále

5 Nastavení FRITZ!Box Základní nastavení V seznamu vyberte Czech Republic a stiskněte. Jednotka se restartuje, restart trvá okolo jedné minuty. V průběhu restartu zhasne kontrolka WLAN. FRITZ!Box je plně připraven v okamžiku, kdy zůstane trvale zeleně svítit kontrolka WLAN. Pokud máte pořádku provedeno propojení kabeláže do sítě DSL, měla by začít kontrolka Power/DSL blikat zeleně s kadencí dvakrát rychle a pauza cca půl sekundy a následně se trvale zeleně rozsvítí. Pokud zůstane kontrolka Power/DSL pravidelně blikat v cca půl sekundových intervalech, znamená to, že jednotka nedetekovala přítomnost DSL signálu. V tomto případě zkontrolujte kabeláž. Pokud jste si jisti propojením kabeláže, ověřte, že Annex DSL, který jste zvolili odpovídá nastavení poskytovatele připojení (v České Republice se normálně používá Annex B, nicméně alternativní operátoři používající vlastní kabeláž mohou použít Annex A). Pokud začne kontrolka Power/DSL blikat zeleně s kadencí dvakrát rychle a pauza cca půl sekundy, ale následně se trvale zeleně nerozsvítí, tento stav se střídá s periodou pravidelného blikání, znamená to, že jednotka sice detekovala signál DSL, ale jeho kvalita není postačující pro navázání stabilního připojení. V tomto případě zkontrolujte zapojení kabeláže, její eventuelní poškození, máte-li možnost, vyzkoušejte jiné kabely

6 Typickou příčinou bývá chybné zapojení kabeláže do DSL splitteru. V případě neúspěchu kontaktujte Vašeho dodavatele FRITZ!Box a/nebo Vašeho poskytovatele připojení. Stiskněte tlačítko. Do polí FRITZ!Box password (heslo) a Password confirmation (ověření hesla) zadejte heslo pro přístup k uživatelskému rozhraní pro správu FRITZ!Box heslo v obou polích musí být stejné. Doporučuje se heslo si poznamenat a uložit na bezpečném místě. Toto heslo bude vyžadováno v případě přístupu k uživatelskému rozhraní FRITZ!Box z lokální sítě. V případě požadavku na vzdálený přístup prostřednictvím sítě internet se zadává zvláštní přístupové jméno a heslo viz uživatelská příručka FRITZ!Box. V případě, že nechcete přístup k uživatelskému rozhraní FRITZ!Box chránit heslem, kliknutím zrušte zaškrtnutí Set FRITZ!Box password now. Toto nastavení se nedoporučuje. FRITZ!Box Vás bude při každém přístupu k uživatelskému rozhraní upozorňovat, že nemáte nastaveno přístupové heslo. Pokud si nepřjete zobrazovat toto upozorňování, zaškrtněte Do not display this message Stiskněte tlačítko. Pokud se objeví hlášení The new password and the confirmation do not match, nejsou hesla v obou polích shodná, eventuálně obsahují nepovolené znaky. Zadejte hesla znovu a postup opakujte

7 Nyní se spustí průvodce pro základní nastavení FRITZ!Box. Průvodce nepoužívejte, stiskněte tlačítko. Varovné hlášení akceptujte tlačítkem OK. Zobrazí se uživatelské rozhraní FRITZ!Box - 6 -

8 Nastavení připojení k síti Internet Budete potřebovat informace o nastavení připojení do sítě Internet. Tyto informace by Vám měl dodat Váš poskytovatel připojení. Otevřte uživatelské rozhraní FRITZ!Box viz výše. Klikněte na. V menu (vlevo) zvolte Advanced settings / Internet / Account Information. Proveďte nastavení podle pokynů Vašeho poskytovatele připojení

9 Typické nastavení je na obrázku výše: - Use one Internet connection for all computers (router) - Account information required - User name (uživatelské jméno), password (heslo) a confirm password (potvrzení hesla) Do těchto polí zadejte Vaše přístupové jméno a heslo od poskytovatel připojení. Pro síť Telefonica O2 bývá jméno i heslo O2. Pro sít T-Mobile CZ nebývá jméno a heslo vyžadováno, do pole jméno zadejte libovolné slovo (např DSL) a hesla nevyplňujte - Maintain Internet connection permanently - V případě, že je Váš tarif pro připojení časově závislý (tedy není čistě paušální nebo podle objemu přenesených dat, ale podle doby připojení), zvolte Clear Internet Connection, eventuelně změňte čas (v sekundách), po kterém dojde k rozpojení po skončení posledního přenosu (relace). V případě nového požadavku dojde k automatickému připojení, nicméně dojde k prodlení, které může způsobit nenačtení webové stránky, nestažení nebo odeslání pošty a podobně na první pokus. - Set the speeds of the DSL line automatically - Define ATM settings manually. Zadejte nastavení VPI, VCI a Encapsulation podle informací od Vašeho poskytovatele připojení. V síti Telefonica O2 i T-Mobile CZ je typické nastavení VPI 8, VCI 48, PPPoE. Pro detailní informace o nastavení čtěte uživatelský manuál. Pokud Vaše připojení k síti internet není prostřednictvím linky DSL, tedy připojení od operátorů kabelové televize a podobně, je potřeba FRITZ!Box nastavit do Expertního módu a postupovat dále podle pokynů v uživatelském manuálu. Stiskněte tlačítko. Varování You have disabled automatic clearing of the Internet connection Vám říká, že spojení k poskytovateli Internetu bude navázáno a udržováno permanentně. Varování akceptujte tlačítkem OK. Máte-li časově závislý internetový tarif, proveďte nastavení znovu s ohledem na tuto skutečnost (viz výše Typické nastavení ) Stav připojení k síti Internet ověřte v Advanced Settings / Internet / Online Monitor. Pokud je připojení k sítí Internet aktivní, zobrazí se datum a čas připojení: Pokud není spojení aktivní, zobrazí se: Zkontrolujte kabely připojení k lince DSL kontrolka Power/DSL musí svítit trvale zeleně. Pokud tomu tak není, zkontrolujte propojovací kabeláže. Pokud je kabeláž připojení DSL pořádku, zkontrolujte nastavení připojení k síti Internet (Menu Advanced Settings / Internet / Account information) a ověřte u poskytovatele připojení, že Vámi zadávané parametry jsou správné. Kliknutím na odkaz More information se otevře stránka systémového logu, kde můžete získat informace o příčině neúspěchu

10 Připojení k bezdrátové síti Pro jednoduché připojení k bezdrátové síti FRITZ!Box potřebujete aby Váš počítač, tablet, smartphone či jiné zařízení byl vybaven adaptérem bezdrátové sítě podporující šifrování WPA2 nebo WPA. Pokud není tento požadavek splněn, můžete nastavit jiný typ zabezpečení viz uživatelská příručka. Pokud na FRITZ!Box nesvítí kontrolka WLAN, stiskněte krátce tlačítko WLAN na zadní straně straně FRITZ!Box těsně vedle antény - kontrolka WLAN by měla několikrát zablikat a zůstat trvale svítit tím je bezdrátová síť aktivovaná. Na počítači spusťte vyhledávání bezdrátových sítí. Měla by se objevit síť s názvem FRITZ! Box Fon WLAN Nechte počítač připojit k této síti.. Když budete vyzvání k zadání klíče pro bezdrátovou síť, zadejte 16ti místné číslo, které je uvedené na štítku na spodní straně FRITZ!Box. číslo zadávejte bez mezer. Po zadání klíče by mělo dojít k připojení počítače k bezdrátové síti FRITZ!Box. Pokud se spojení nenaváže, postup zopakujte, mohlo dojít k chybnému zadání klíče. Pokud ani tak nedojde k připojení, vyzkoušejte jiný způsob zabezpečení viz uživatelská příručka

11 Nastavení telefonů Výchozím nastavení telefonní části je následující: pevná linka do veřejné telekomunikační sítě je nastavena na Analogovou analogové telefony připojené na rozhraní FON 1, FON2 a FON 3 jsou nakonfigurovány tak, aby všechny vyzváněly při příchozím volání z pevné linky. Vnitří linka ISDN není njak nastavena Pro vniřní volání platí následující čísla : FON 1: **1 FON 1: **2 FON 1: **3 Pro volání do veřejné telefonní sítě volte normálně číslo bez jakéhokoli prefixu. Nastavení vnější telefonní linky Klikněte na. V menu zvolte Advanced Settings / Telephony a dále Telephony device. V pravém okně klikněte na záložku Fixed Line. Pokud je vaše telefonní linka typu ISDN, zvolte v sekci Line Type ISDN. Do jednotlivých polí Enter your ISDN numbers here zapište postupně telefonní čísla přiřazená Vaší ISDN lince, která chcete používat tzv. MSN. (pokud tato čísla neznáte měli byste je najít ve smlouvě s vaším telefonním operátorem nebo v předávacím protokolu). Pokud je vaše telefonní linka analogová, v sekci Line Type zvolte analog line. Do pole Number vyplňte číslo Vaší telefonní linky. Stiskněte tlačítko. Eventuelní hlášení o změmě konfigurace akceptujte tlačítkem OK

12 Nastavení vnitřních telefonních linek Klikněte na. V menu zvolte Advanced Settings / Telephony a dále Telephony device. Parametry jednotlivých linek (telefonů) můžete upravit. Stiskněte tlačítko

13 Nastavit můžete: Name : Jméno linky, jak se bude zorazovat v uživatelském rozhraní FRITZ!Box. Outgoing calls : Číslo linky, která sebude používat pro odchozí volání do veřejné telefonní sítě. Má výnam pokud používáte linku ISDN nebo IP telefonii. Incomming Call : Ponechte volbu react to all numbers, pokud má linka reagovat (telefon vyzvánět) při příchozém volání na kterékoli číslo vnějších linek. Pokud má reagovat jen na vybraná čísla, zvolte react only to the following numbers a ze seznamů vyberte čísla, na která má reagovat číslo pro odchozí volání uvedené výše je zahrnuto automaticky. Stiskněte tlačítko. Nastavení vnitřní linky ISDN Stiskněte tlačítko. Ponechte volbu Telephone a stiskněte. Ze seznamu vyberte FON S0 (ISDN telephone). Do pole Name zadejte název linky, zorazovaný v uživatelském rozhraní FRITZ!Box. Stiskněte. FRITZ!Box provede kontrolu nastavení

14 Pokud je nastavení v pořádku a telefonní přístroj je připojen do správného konektoru na FRITZ!Box a nemá nastavena čísla (MSN) eventuelně nějaké restrikce, měl by začít vyzvánět. Pokud telefon vyzvání, stiskněte. Pokud ne, zkontrolujte zda je telefonní přístroj připojen do správného konektoru a nastavení telefonního přístroje. Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět ke konfiguraci. V případě dalších problémů čtěte příslušnou kapitolu v uživatelském manuálu. Ze seznamu vyberte telefonní číslo, které se bude používat pro odchozí spojení. Můžete vybírat z čísel, která jste nastavili podle kapitoly Nastavení vnějších telefonních linek. Pozn: Dále je možné použít čísla přiřazená účtům internetové telefonie, pokud takový účet vlastníte. Nastavení viz uživatelská příručka. Stiskněte. Zobrazí se přehled použitelných telefonních čísel. Váš ISDN telefon nakonfigurujte podle toho, na která telefonní čísla chcete, aby reagoval (MSN). Číslo, které bylo při konfiguraci zvoleno jako odchozí nastavte na daném ISDN telefonu použito jako hlavní (první) na stránce zvýrazněno tušně (bod 2), ostatní čísla bod 3. Stiskněte

15 FRITZ!Box provede konfiguraci a znovu vyzkouší vyzvánění Pokud telefon vyzvání, stiskněte. Pokud ne, zkontrolujte zda konfigurace telefonního přístroje (čísel) odpovídá konfiguraci provedené na FRITZ!Box, eventuelně zda nejsou nastaveny nějaké další omezení. Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět ke konfiguraci. V případě dalších problémů čtěte příslušnou kapitolu v uživatelském manuálu. Zobrazí se přehled konfigurace telefonu. Stiskněte. Můžete nakonfigurovat až 8 zařízení typu ISDN. Interní telefonní čísla se přiřazují automaticky od **51. Nakonfigurované telefonní linky se zobrazují v přehledu Advanced Settings / Telephony / Telephony Devices. Přidělená interní telefonní čísla najdete na stránce Advanced Settings / Telephony / Telephony Book, záložka Internal Numbers

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel.

OBSAH. Užitečné odkazy: Instalace tiskárny: http://attel.cz/tiskarna. Nastavení bezdrátové sítě (Wireless LAN): http://attel. OBSAH 1 Předmluva... 1 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka

WELL PWR-734CE. Wireless/Ethernet ADSL Router. Uživatelská příručka WELL PWR-734CE Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...2 1.2 OBSAH BALENÍ...4 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...5 1.4 ZAPOJENÍ ADSL

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele 6-2015 Úvod Příručka UPC vysokorychlostní internet NONSTOP TECHNICKÁ PODPORA Vážení uživatelé vysokorychlostního internetu UPC, dostává se Vám do ruky Příručka

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

2N BRI Lite/Enterprise

2N BRI Lite/Enterprise 2N BRI Lite/Enterprise BR-VoIP-GSM/UMTS brána Uživatelský manuál Verze Firmware 1.2 1.5.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci...

Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci... Obsah Obsah... 1 Předmluva... 2 Autorská práva... 2 Ochranné známky... 2 Upgrade firmware a nástrojů... 2 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 Záruka... 2 Ujištění... 3 Informace o rozhraní a provozu...

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model:

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model: SPA IP telefon VoIp Voice Uživatelská přiručka Model: SPA901 SPA IP telefon Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500

Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 Návod na instalaci a použití IP telefonu Polycom Sound Point IP 500 OBSAH 1. ZAPOJENÍ TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE...3 1.1. ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI PŘÍSTROJE... 3 1.2. VZHLED TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE... 4 1.3. PŘIPOJENÍ

Více

2N VoiceBlue Next. Uživatelský manuál. Verze 1.1 Firmware 01.00.02 www.2n.cz

2N VoiceBlue Next. Uživatelský manuál. Verze 1.1 Firmware 01.00.02 www.2n.cz 2N VoiceBlue Next Uživatelský manuál Verze 1.1 Firmware 01.00.02 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více