INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA - -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA - -"

Transkript

1 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA - -

2 Obsah balení Balení FRITZ!Box obsahuje: jednotku FRITZ!Box Fon WLAN napájecí zdroj s kabelem jeden síťový kabel (Ethernet) pro připojení počítače nebo počítačové sítě jeden kabel DSL/telefon pro připojení k DSL a telefonní lince (analog nebo ISDN) jeden adaptér RJ-45/RJ-11 (černý) pro připojení jednotky k analogové telefonní lince jeden adaptér RJ-45/RJ-11 (šedý) pro připojení DSL linky (potřeba v některých zemích) Tištěný rychlý obrázkový návod na instalaci. Další dokumentaci najdete na Bezpečnostní opatření Pokud pracujete s FRITZ!Box Fon WLAN, dodržujte následující bezpečnostní instrukce abyste ochránili sebe i FRITZ!Box. Neinstalujte FRITZ!Box během bouřky. Odpojte FRITZ!Box během bouřky z napájecí sítě 230 V. Zabraňte vniknutí tekutin do FRITZ!Box. Jinak může dojít k elektrickým šokům a zkratům. FRITZ!Box je určen pouze pro vnitřní použití Neotvírejte kryt FRITZ!Box. Zařízení a smí být otevřeno pouze autorizovaným technikem. Instalační podmínky FRITZ!Box můžete umístit v horizontální poloze nebo vertikální poloze (na zeď). Dbejte při tom následující: Umístěte FRITZ!Box na suchém bezprašném místě chráněném proti přímému slunci. Pro ideální provozní podmínky umístěte FRITZ!Box na zdi stranou konektorů směrem dolů. Neumisťujte FRITZ!Box na místa citlivá na teplo základna zařízení může být během normálního provozu horká. Zajistěte že žádné ventilační mřížky jsou nejsou zakryté. Z tohoto důvodu by FRITZ! Box neměl být umístěn na koberci, čalounění a podobně. Ventilační mřížky slouží k chlazení FRITZ!Box. Pokud chcete používat bezdrátové připojení mezi FRITZ!Box a počítači, umístěte FRITZ!Box pokud možno co nejvíce ve středu pokrývaného prostoru. Zabezpečte dostatečnou vzdálenost od potenciálních zdrojů rušení jako mikrovlnná zařízení nebo jiná elektrická zařízení (zejména s velkými kovovými kryty)

3 Instalace FRITZ!Box Instalaci FRITZ!box proveďte podle přiloženého tištěného obrázkového návodu. Číslování následujících bodů odpovídá číslování v obrázkovém návodu. 1. Z krabice vyjměte FRITZ!Box a napájecí adaptér 2. Připravte DSL Splitter. Splitter (konektor označovaný obvykle jako linka, line, apod) propojte pomocí telefonního kabelu s telefonní zásuvkou. Splitter ani telefonní kabel nejsou standardní součástí balení, Splitter by měl by být dodán poskytovatelem připojení. 3. Z krabice vyjměte propojovací kabel šedý se třemi koncovkami RJ-45 Koncovku označenou FRITZ!Box DSL/TEL zasuňte do konektoru označeného DSL/TEL na FRITZ!Box (na zadní stěně zcela vlevo Koncovky označenou SPLITTER DSL zasuňte do DSL splitteru, konektor označený ADSL, DSL, DATA, apod. Pokud je konektor na DSL splitteru typu RJ-11 (menší než koncovka na kabelu), použijte dodanou šedou redukci. 4. Připojte telefonní linku. a. Pokud je Vaše telefonní linka analogová, zapojte koncovku propojovacího kabelu označenou ISDN/Analog do DSL splitteru, konektor označený TELEFON, PHONE, apod. Pokud je konektor na DSL splitteru typu RJ- 11 (menší než koncovka na kabelu), použijte dodanou černou redukci. b. Pokud je Vaše telefonní linka typu ISDN, připojte ISDN NT (není součástí dodávky, normálně dodává telefonní operátor) do DSL splitteru, konektor označený TELEFON, PHONE, apod. Můžete použít kabel, kterým bylo původně ISDN NT zapojeno do telefonní zásuvky, použijte totožný konektor na ISDN NT (obvykle typu RJ-11, označeném U0). Zapojte koncovku propojovacího kabelu označenou ISDN/Analog do ISDN NT (obvykle do libovolného z dvojice konektorů RJ-45 označených S0). Zde nepoužívejte žádnou redukci. 5. Můžete připojit telefonní přístroje (analogové nebo ISDN) nebo fax do konektorů FON1, FON2, FON3 (analogové) a ISDN. Pro FON3 není na FRITZ!Box zásuvka RJ-11. U FON3 se připojují do zdířek (zelené) přímo odizolované vodiče odizolovaná část by měla být dlouhá 5 7 mm. Pokud použijete pevné vodiče je možné je zasunot do zdířek bez použití nástrojů. Pokud použijete měkké vodiče, je třeba tenkým šroubovákem nebo podobným nástrojem zatlačit na oranžové pojistky nad zdířkami a vodiče zasunout. Po zasunutí musíbýt celá odizolovaná část zasunuta ve zdířce. Pro odpojení vodičů (vytažení) je třeba tenkým šroubovákem nebo podobným nástrojem zatlačit na oranžové pojistky nad zdířkami a vodiče vytáhnout. 6. Můžete připojit jeden až čtyři počítače pomocí počítačové sítě LAN / Ethernet. Na FRITZ!Box použijte konektory LAN 1 až LAN 4. Počítače musí být vybaveny rozhraním (síťovým adaptérem) LAN 10/100 BaseT, eventuelně 10/100/1000 BaseT. K propojení použijte standardní kabel Ethrenet s koncovkami RJ-45, kategorie 5E. Protokol TCP/IP na síťovém adaptéru ve Vašich počítačích by měl být nastaven tak, - 2 -

4 aby nastavené proběhlo pomocí DHCP pro více informací užijte manuál k Vašemu počítači, operačnímu systému nebo síťovému adaptéru. Můžete připojit několik počítačů pomocí bezdrátové sítě WLAN / WiFi. Počítač musí být vybaven adaptérem bezdrátové sítě b/g a odpovídajícím software. Adaptér o příslušný software musí podporoval zabezpečení WPA nebo WPA2, jinak je potřeba změnit nastavení na FRITZ!Box. Pro připojení postupujte dle manuálu k Vašemu počítači, operačnímu systému nebo adaptéru bezdrátové sítě. Vyberte bezdrátovou síť názvem FRITZ!Box... V parametrech zabezpečení nastavte kombinaci odpovídající WPA / PSK / TKIP nebo WPA2 / PSK / AES (pokud provádíte manuální konfiguraci, nebo budete-li počítačem vyzváni, jinak dojde k automatickému rozpoznání). Klíč zabezpečení opište ze štítku na spodní straně FRITZ!Box (bez mezer) tento klíč je na každém FRITZ!Box unikátní. Více informací o nastavení bezdrátové sítě na FRITZ!Box najdete v uživatelské příručce. 7. Proveďte nastavení FRITZ!Box. Alespoň jeden počítač musí být připojen k FRITZ! Box (viz bod 6) drátově či bezdrátově, nicméně pro první konfiguraci nebo konfiguraci nastavení bezdrátové sítě se doporučuje drátové připojení (LAN). Na počítači otevřete internetový prohlížeč. Prohlížeč musí podporovat a mít povolen Java Skript (např. Internet Explorer 7 nebo vyšší, FireFox 2.0 nebo vyšší). Otevřete a proveďte nastavení popsané dále

5 Nastavení FRITZ!Box Základní nastavení V seznamu vyberte Czech Republic a stiskněte. Jednotka se restartuje, restart trvá okolo jedné minuty. V průběhu restartu zhasne kontrolka WLAN. FRITZ!Box je plně připraven v okamžiku, kdy zůstane trvale zeleně svítit kontrolka WLAN. Pokud máte pořádku provedeno propojení kabeláže do sítě DSL, měla by začít kontrolka Power/DSL blikat zeleně s kadencí dvakrát rychle a pauza cca půl sekundy a následně se trvale zeleně rozsvítí. Pokud zůstane kontrolka Power/DSL pravidelně blikat v cca půl sekundových intervalech, znamená to, že jednotka nedetekovala přítomnost DSL signálu. V tomto případě zkontrolujte kabeláž. Pokud jste si jisti propojením kabeláže, ověřte, že Annex DSL, který jste zvolili odpovídá nastavení poskytovatele připojení (v České Republice se normálně používá Annex B, nicméně alternativní operátoři používající vlastní kabeláž mohou použít Annex A). Pokud začne kontrolka Power/DSL blikat zeleně s kadencí dvakrát rychle a pauza cca půl sekundy, ale následně se trvale zeleně nerozsvítí, tento stav se střídá s periodou pravidelného blikání, znamená to, že jednotka sice detekovala signál DSL, ale jeho kvalita není postačující pro navázání stabilního připojení. V tomto případě zkontrolujte zapojení kabeláže, její eventuelní poškození, máte-li možnost, vyzkoušejte jiné kabely

6 Typickou příčinou bývá chybné zapojení kabeláže do DSL splitteru. V případě neúspěchu kontaktujte Vašeho dodavatele FRITZ!Box a/nebo Vašeho poskytovatele připojení. Stiskněte tlačítko. Do polí FRITZ!Box password (heslo) a Password confirmation (ověření hesla) zadejte heslo pro přístup k uživatelskému rozhraní pro správu FRITZ!Box heslo v obou polích musí být stejné. Doporučuje se heslo si poznamenat a uložit na bezpečném místě. Toto heslo bude vyžadováno v případě přístupu k uživatelskému rozhraní FRITZ!Box z lokální sítě. V případě požadavku na vzdálený přístup prostřednictvím sítě internet se zadává zvláštní přístupové jméno a heslo viz uživatelská příručka FRITZ!Box. V případě, že nechcete přístup k uživatelskému rozhraní FRITZ!Box chránit heslem, kliknutím zrušte zaškrtnutí Set FRITZ!Box password now. Toto nastavení se nedoporučuje. FRITZ!Box Vás bude při každém přístupu k uživatelskému rozhraní upozorňovat, že nemáte nastaveno přístupové heslo. Pokud si nepřjete zobrazovat toto upozorňování, zaškrtněte Do not display this message Stiskněte tlačítko. Pokud se objeví hlášení The new password and the confirmation do not match, nejsou hesla v obou polích shodná, eventuálně obsahují nepovolené znaky. Zadejte hesla znovu a postup opakujte

7 Nyní se spustí průvodce pro základní nastavení FRITZ!Box. Průvodce nepoužívejte, stiskněte tlačítko. Varovné hlášení akceptujte tlačítkem OK. Zobrazí se uživatelské rozhraní FRITZ!Box - 6 -

8 Nastavení připojení k síti Internet Budete potřebovat informace o nastavení připojení do sítě Internet. Tyto informace by Vám měl dodat Váš poskytovatel připojení. Otevřte uživatelské rozhraní FRITZ!Box viz výše. Klikněte na. V menu (vlevo) zvolte Advanced settings / Internet / Account Information. Proveďte nastavení podle pokynů Vašeho poskytovatele připojení

9 Typické nastavení je na obrázku výše: - Use one Internet connection for all computers (router) - Account information required - User name (uživatelské jméno), password (heslo) a confirm password (potvrzení hesla) Do těchto polí zadejte Vaše přístupové jméno a heslo od poskytovatel připojení. Pro síť Telefonica O2 bývá jméno i heslo O2. Pro sít T-Mobile CZ nebývá jméno a heslo vyžadováno, do pole jméno zadejte libovolné slovo (např DSL) a hesla nevyplňujte - Maintain Internet connection permanently - V případě, že je Váš tarif pro připojení časově závislý (tedy není čistě paušální nebo podle objemu přenesených dat, ale podle doby připojení), zvolte Clear Internet Connection, eventuelně změňte čas (v sekundách), po kterém dojde k rozpojení po skončení posledního přenosu (relace). V případě nového požadavku dojde k automatickému připojení, nicméně dojde k prodlení, které může způsobit nenačtení webové stránky, nestažení nebo odeslání pošty a podobně na první pokus. - Set the speeds of the DSL line automatically - Define ATM settings manually. Zadejte nastavení VPI, VCI a Encapsulation podle informací od Vašeho poskytovatele připojení. V síti Telefonica O2 i T-Mobile CZ je typické nastavení VPI 8, VCI 48, PPPoE. Pro detailní informace o nastavení čtěte uživatelský manuál. Pokud Vaše připojení k síti internet není prostřednictvím linky DSL, tedy připojení od operátorů kabelové televize a podobně, je potřeba FRITZ!Box nastavit do Expertního módu a postupovat dále podle pokynů v uživatelském manuálu. Stiskněte tlačítko. Varování You have disabled automatic clearing of the Internet connection Vám říká, že spojení k poskytovateli Internetu bude navázáno a udržováno permanentně. Varování akceptujte tlačítkem OK. Máte-li časově závislý internetový tarif, proveďte nastavení znovu s ohledem na tuto skutečnost (viz výše Typické nastavení ) Stav připojení k síti Internet ověřte v Advanced Settings / Internet / Online Monitor. Pokud je připojení k sítí Internet aktivní, zobrazí se datum a čas připojení: Pokud není spojení aktivní, zobrazí se: Zkontrolujte kabely připojení k lince DSL kontrolka Power/DSL musí svítit trvale zeleně. Pokud tomu tak není, zkontrolujte propojovací kabeláže. Pokud je kabeláž připojení DSL pořádku, zkontrolujte nastavení připojení k síti Internet (Menu Advanced Settings / Internet / Account information) a ověřte u poskytovatele připojení, že Vámi zadávané parametry jsou správné. Kliknutím na odkaz More information se otevře stránka systémového logu, kde můžete získat informace o příčině neúspěchu

10 Připojení k bezdrátové síti Pro jednoduché připojení k bezdrátové síti FRITZ!Box potřebujete aby Váš počítač, tablet, smartphone či jiné zařízení byl vybaven adaptérem bezdrátové sítě podporující šifrování WPA2 nebo WPA. Pokud není tento požadavek splněn, můžete nastavit jiný typ zabezpečení viz uživatelská příručka. Pokud na FRITZ!Box nesvítí kontrolka WLAN, stiskněte krátce tlačítko WLAN na zadní straně straně FRITZ!Box těsně vedle antény - kontrolka WLAN by měla několikrát zablikat a zůstat trvale svítit tím je bezdrátová síť aktivovaná. Na počítači spusťte vyhledávání bezdrátových sítí. Měla by se objevit síť s názvem FRITZ! Box Fon WLAN Nechte počítač připojit k této síti.. Když budete vyzvání k zadání klíče pro bezdrátovou síť, zadejte 16ti místné číslo, které je uvedené na štítku na spodní straně FRITZ!Box. číslo zadávejte bez mezer. Po zadání klíče by mělo dojít k připojení počítače k bezdrátové síti FRITZ!Box. Pokud se spojení nenaváže, postup zopakujte, mohlo dojít k chybnému zadání klíče. Pokud ani tak nedojde k připojení, vyzkoušejte jiný způsob zabezpečení viz uživatelská příručka

11 Nastavení telefonů Výchozím nastavení telefonní části je následující: pevná linka do veřejné telekomunikační sítě je nastavena na Analogovou analogové telefony připojené na rozhraní FON 1, FON2 a FON 3 jsou nakonfigurovány tak, aby všechny vyzváněly při příchozím volání z pevné linky. Vnitří linka ISDN není njak nastavena Pro vniřní volání platí následující čísla : FON 1: **1 FON 1: **2 FON 1: **3 Pro volání do veřejné telefonní sítě volte normálně číslo bez jakéhokoli prefixu. Nastavení vnější telefonní linky Klikněte na. V menu zvolte Advanced Settings / Telephony a dále Telephony device. V pravém okně klikněte na záložku Fixed Line. Pokud je vaše telefonní linka typu ISDN, zvolte v sekci Line Type ISDN. Do jednotlivých polí Enter your ISDN numbers here zapište postupně telefonní čísla přiřazená Vaší ISDN lince, která chcete používat tzv. MSN. (pokud tato čísla neznáte měli byste je najít ve smlouvě s vaším telefonním operátorem nebo v předávacím protokolu). Pokud je vaše telefonní linka analogová, v sekci Line Type zvolte analog line. Do pole Number vyplňte číslo Vaší telefonní linky. Stiskněte tlačítko. Eventuelní hlášení o změmě konfigurace akceptujte tlačítkem OK

12 Nastavení vnitřních telefonních linek Klikněte na. V menu zvolte Advanced Settings / Telephony a dále Telephony device. Parametry jednotlivých linek (telefonů) můžete upravit. Stiskněte tlačítko

13 Nastavit můžete: Name : Jméno linky, jak se bude zorazovat v uživatelském rozhraní FRITZ!Box. Outgoing calls : Číslo linky, která sebude používat pro odchozí volání do veřejné telefonní sítě. Má výnam pokud používáte linku ISDN nebo IP telefonii. Incomming Call : Ponechte volbu react to all numbers, pokud má linka reagovat (telefon vyzvánět) při příchozém volání na kterékoli číslo vnějších linek. Pokud má reagovat jen na vybraná čísla, zvolte react only to the following numbers a ze seznamů vyberte čísla, na která má reagovat číslo pro odchozí volání uvedené výše je zahrnuto automaticky. Stiskněte tlačítko. Nastavení vnitřní linky ISDN Stiskněte tlačítko. Ponechte volbu Telephone a stiskněte. Ze seznamu vyberte FON S0 (ISDN telephone). Do pole Name zadejte název linky, zorazovaný v uživatelském rozhraní FRITZ!Box. Stiskněte. FRITZ!Box provede kontrolu nastavení

14 Pokud je nastavení v pořádku a telefonní přístroj je připojen do správného konektoru na FRITZ!Box a nemá nastavena čísla (MSN) eventuelně nějaké restrikce, měl by začít vyzvánět. Pokud telefon vyzvání, stiskněte. Pokud ne, zkontrolujte zda je telefonní přístroj připojen do správného konektoru a nastavení telefonního přístroje. Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět ke konfiguraci. V případě dalších problémů čtěte příslušnou kapitolu v uživatelském manuálu. Ze seznamu vyberte telefonní číslo, které se bude používat pro odchozí spojení. Můžete vybírat z čísel, která jste nastavili podle kapitoly Nastavení vnějších telefonních linek. Pozn: Dále je možné použít čísla přiřazená účtům internetové telefonie, pokud takový účet vlastníte. Nastavení viz uživatelská příručka. Stiskněte. Zobrazí se přehled použitelných telefonních čísel. Váš ISDN telefon nakonfigurujte podle toho, na která telefonní čísla chcete, aby reagoval (MSN). Číslo, které bylo při konfiguraci zvoleno jako odchozí nastavte na daném ISDN telefonu použito jako hlavní (první) na stránce zvýrazněno tušně (bod 2), ostatní čísla bod 3. Stiskněte

15 FRITZ!Box provede konfiguraci a znovu vyzkouší vyzvánění Pokud telefon vyzvání, stiskněte. Pokud ne, zkontrolujte zda konfigurace telefonního přístroje (čísel) odpovídá konfiguraci provedené na FRITZ!Box, eventuelně zda nejsou nastaveny nějaké další omezení. Stisknutím tlačítka se vrátíte zpět ke konfiguraci. V případě dalších problémů čtěte příslušnou kapitolu v uživatelském manuálu. Zobrazí se přehled konfigurace telefonu. Stiskněte. Můžete nakonfigurovat až 8 zařízení typu ISDN. Interní telefonní čísla se přiřazují automaticky od **51. Nakonfigurované telefonní linky se zobrazují v přehledu Advanced Settings / Telephony / Telephony Devices. Přidělená interní telefonní čísla najdete na stránce Advanced Settings / Telephony / Telephony Book, záložka Internal Numbers

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Předtím, než začnete

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G664T

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G664T O 2 Internet Expres Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G664T Vážená paní, vážený pane, jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si zařízení pro přístup k internetu z naší nabídky. Samoinstalační

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E rozšiřuje snadno, rychle a bezpečně pokrytí Vaší bezdrátové sítě. Počítače a další zařízení vybavená adaptérem bezdrátové sítě, která

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Předtím, než začnete ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL modemu DSL-362T obsahuje všechny položky.

Předtím, než začnete ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL modemu DSL-362T obsahuje všechny položky. Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-362T ADSL Modem Předtím, než začnete ujistěte se,

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G684T

O 2. Internet Expres. Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G684T O 2 Internet Expres Návod ke snadné instalaci modemu D-Link DSL G684T Vážená paní, vážený pane, jsme rádi, že jste se rozhodli pořídit si zařízení pro přístup k internetu z naší nabídky. Samoinstalační

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

Nastavení Sony Ericsson XPERIA X1

Nastavení Sony Ericsson XPERIA X1 Nastavení Sony Ericsson XPERIA X1 Telefon s integrovaným kapesním počítačem SE XPERIA X1 se v první fázi prodeje v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. prodává v anglické verzi operačního

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Nastavení routeru Linksys RT31P2

Nastavení routeru Linksys RT31P2 Nastavení Linksys RT31P2 Router zapojte podle obrázku, pro připojení internetu a počítače použijete síťový kabel (RJ45), pro připojení klasického telefonu telefonní kabel (RJ11). Do konfiguračního menu

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze 2.0 01/2005 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

Řada Prestige 660R-6xC

Řada Prestige 660R-6xC Řada Prestige 660R-6xC Příručka k rychlé instalaci Obsah 1 Přípojky na zadní straně... 3 2 Přední panel přístroje... 4 3 Výchozí tovární nastavení přístroje... 5 4 Údaje o internetovém účtu... 5 5 Síťové

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Internet Expres postup instalace zařízení a zapojení služby

Internet Expres postup instalace zařízení a zapojení služby kontakty Kam volat, když se instalace zařízení nebo zapojení služby Internet Expres nedaří: Problém s telefonní zásuvkou Volejte zdarma ohlašovnu poruch 9, výměnu nebo úpravu zásuvky vám provedeme zdarma.

Více

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN

DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. Než začnete DI-824VUP+ 2,4 GHz bezdrátový VPN směrovač a tiskový

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více