P R O F I L S P O L E Č N O S T I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O F I L S P O L E Č N O S T I"

Transkript

1 P R O F I L S P O L E Č N O S T I

2 Silné finanční instituce, které zprostředkovávají kapitálové toky, jsou jedním z nejdůležitějších prvků svobodné

3 Patria Finance Patria Finance, a.s. (Patria) je významnou českou finanční institucí působící od roku 1994 v oblasti investičního bankovnictví. Patria nabízí širokou škálu finančních služeb a produktů domácím a mezinárodním společnostem, státním institucím i soukromým osobám. Její aktivity zahrnují obchodování s cennými papíry, operace na kapitálovém trhu, firemní finance, poradenství při fúzích a akvizicích, správu finančních aktiv (portfolií), manažerské poradenství a ekonomické analýzy. Česká republika V roce 1989 zahájila Česká republika přechod z centrálně řízené ekonomiky na tržní systém, jehož základním pilířem jsou silné finanční instituce. Patria, která se zaměřuje zejména na investiční bankovnictví, si klade za cíl významně přispět k vytvoření silného domácího finančního systému. Naši odborníci a management mají díky svým širokým mezinárodním zkušenostem a rozsáhlým profesionálním znalostem veškeré předpoklady pro realizaci finančních transakcí v České republice. tržní ekonomiky.

4 Úvod Od svého založení v

5 Úvod Klíčem k úspěchu Patrie je individuální přístup ke klientům. Každému klientovi jsou nabídnuty vybrané služby nebo produkty, které odpovídají jeho konkrétním potřebám v daný moment. Komplexní řešení požadavků našich klientů bývá často výsledkem spolupráce několika různých oddělení. Služby, které nabízíme, lze obecně rozdělit do následujících oblastí: - Obchodování s cennými papíry - Kapitálové trhy - Firemní finance - Poradenství při fúzích a akvizicích - Správa finančních aktiv (portfolií) - Manažerské poradenství - Makroekonomické analýzy, analýzy akciového trhu a trhu dluhopisů Patria je držitelem povolení Komise pro cenné papíry, které ji opravňuje k obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry, je členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha a je zastoupena v několika jejích orgánech. Naši odborníci mají zkušenosti z předních mezinárodních i domácích finančních institucí a jsou absolventy prestižních ekonomických škol. Vynikající individuální a týmové schopnosti, spolu s dlouhodobými obchodními vztahy s klienty, jsou zárukou citlivého přístupu a kreativity při realizaci záměrů každého klienta. Majoritním akcionářem (55%) Patrie je Kredietbank SA Luxembourgeoise, mezinárodní privátní a investiční banka, která je členem skupiny Almanij Group. Zbývající akcie vlastní zaměstnanci Patrie. roce 1994 se Patria stala jednou z nejvýznamnějších tuzemských finančních institucí v oblasti investičního bankovnictví.

6 Majoritní akcionář Kredietbank KBL v Evropě Kredietbank SA Luxembourgeoise Banco Urquijo SA Merck Finck & Co. Ireland Kredietbank (Suisse) SA United Kingdom Germany Brown Shipley & Co. Ltd Luxembourg Czech Republic BLP Banque de Portefeuilles SA KB Luxembourg Finance Dublin Unltd France Switzerland KB Luxembourg (Monaco) SA Banque Continentale du Luxembourg SA Kredietbank (Suisse) Lugano SA Spain Monaco Italy Henry Cooke Group plc KBL France SA Jako investiční banka působí KBL v Londýně, Lucemburku a jiných evropských finančních

7 SA Luxembourgeoise Majoritní akcionář Kredietbank SA Luxembourgeoise Kredietbank SA Luxembourgeoise (KBL) byla založena v roce 1949 a z hlediska vkladů, čistého zisku a velikosti bilanční sumy se řadí mezi největší banky lucemburské finanční komunity. Jako mezinárodní privátní a investiční banka skupiny Almanij Group poskytuje KBL své mezinárodní klientele široké spektrum specializovaných finančních produktů a služeb, které jsou strukturovány dle specifických potřeb a záměrů jednotlivých institucionálních či privátních klientů. Zvláštní pozornost věnuje především zajištění stabilního růstu spravovaných aktiv s ohledem na optimální diverzifikaci a výběr vysoce kvalitních finančních instrumentů. Za účelem poskytování služeb v mezinárodním měřítku KBL vytvořila síť dceřiných společností, mezinárodních zastoupení a akciových podílů ve finančních institucích v celé Evropě. centrech. Privátní bankovnictví poskytuje především v Lucembursku, Švýcarsku, Německu, Španělsku a Monaku.

8 Obchodování s cennými papíry

9 Obchodování s cennými papíry Patria se v průběhu svého působení na domácím kapitálovém trhu stala jedním z dominantních obchodníků s cennými papíry. Z hlediska objemu obchodů a podílu na trhu patříme ke třem nejvýznamnějším společnostem obchodujícím s cennými papíry na území České republiky. V roce 1999 nás časopis Central European Magazine již podruhé za sebou vyhlásil nejlepším obchodníkem s cennými papíry v České republice. Měsíční objem obchodů se pohybuje v průměru kolem 10,5 miliardy Kč. Komplexní nabídka služeb na kapitálovém trhu Aktivity oddělení obchodování zahrnují trh akcií, dluhopisů a peněžní trh: - Obchodování na domácích veřejných i neveřejných trzích - Obchodování státních dluhopisů - Obchodování cenných papírů na zahraničních trzích - Obchodování euroobligací denominovaných v Kč - Obchodování krátkodobých cenných papírů - Veřejné nabídky dluhopisů a akcií Spolehlivost při realizaci obchodů Cílem oddělení obchodování je vytvoření dlouhodobých vztahů s klienty založených na vzájemné důvěře. Naše schopnosti, zkušenosti a znalosti trhu nám umožňují realizovat veškeré operace efektivně, přesně a k plné spokojenosti našich klientů. K dosažení rovnováhy mezi požadavky zúčastněných stran při jednotlivých transakcích na kapitálovém trhu využíváme široké distribuční sítě a bohatých zkušeností z obchodování. Patria získala již druhý rok za sebou ocenění "Nejlepší obchodník s cennými papíry v České republice".

10 Firemní finance Tým firemních

11 Firemní finance Oddělení firemních financí asistuje při konkrétních finančních transakcích, které naši klienti realizují v rámci své obchodní činnosti nebo při vstupu do České republiky. Ve spolupráci s ostatními odděleními Patrie poskytujeme našim klientům finanční poradenství a nabízíme kreativní řešení v následujících oblastech: - Fúze a akvizice - Joint ventures - Finanční restrukturalizace - Management/leveraged buyouts - Primární emise akcií a dluhopisů - Obecné finanční poradenství Zkušenosti a znalosti tuzemského trhu Odborníci oddělení firemních financí disponují rozsáhlými zkušenostmi z tuzemského obchodního prostředí a z transakcí mezinárodního charakteru, důkladnými znalostmi regulatorních a legislativních předpisů a schopností rozpoznat obchodní příležitosti. Odhodlání a profesionalita Naše poradenství plně přizpůsobujeme potřebám našich klientů. V rámci fúzí a akvizic asistujeme tuzemským i zahraničním společnostem při realizaci jejich dlouhodobých strategických cílů. Prostřednictvím finanční restrukturalizace a obecného finančního poradenství umožňujeme domácím společnostem posílit jejich pozici a podpořit jejich růst. financí navrhuje kreativní řešení obecných potřeb financování a poskytuje podporu při specifických finančních transakcích.

12 Správa finančních aktiv Patria Asset Management

13 Správa finančních aktiv Služby související s řízením portfolií poskytuje stoprocentně vlastněná dceřiná společnost Patrie - Patria Asset Management, a.s. (PAM). Naši klientelu tvoří domácí i mezinárodní instituce a významní soukromí investoři, kterým nabízíme důsledné a pečlivé prosazovaní obchodní filozofie zaměřené na zvyšování hodnoty portfolií. Jsme si plně vědomi, že správa finančních aktiv vyžaduje tu nejvyšší míru zodpovědnosti a spolehlivosti. Odbornost Efektivní metody řízení portfolií a důkladná znalost českého finančního trhu umožňují zkušenému týmu portfolio manažerů PAM poskytovat klientům služby nejvyšší kvality. Abychom udrželi krok s vývojem a událostmi na trhu, věnujeme značnou pozornost podrobným makroekonomickým analýzám a ukazatelům. Individuální přístup Jednotlivé investiční strategie přizpůsobujeme konkrétním potřebám každého klienta. PAM si klade za cíl maximální návratnost investic klientů při současném zajištění dostatečné likvidity a řízení rizika. Požadavky kladené na likviditu a míru investičního rizika jsou posuzovány v souladu se znalostmi aktuálního vývoje na tuzemském trhu Objem spravovaných aktiv - více než 15 miliard Kč si klade za cíl maximální návratnost investic klientů a současně zajištění dostatečné likvidity a řízení rizika.

14 Private Equity ARGUS

15 Private Equity Společnost ARGUS Capital Group (ARGUS) byla založena v roce 1998 jako divize PRICOA Capital Group Ltd., která je dceřinou společností americké Prudential Insurance Company of America (Prudential). Kromě toho, že Prudential patří mezi největší pojišťovací společnosti na světě, je již po desetiletí aktivním investorem v oblasti private equity. Od roku 1981 investovala 3,4 miliardy USD soukromého kapitálu na vlastní účet a jménem svých klientů. Patria poskytuje společnosti ARGUS na základě smluvního vztahu investiční poradenství. Investor kapitálu ARGUS byl společností Prudential založen především proto, aby se zaměřil na investice soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě. Prudential poskytla 50 milionů USD společnosti ARGUS Capital Partners L.P. (Fond), jehož je ARGUS hlavním investičním poradcem. V březnu 1999 získal Fond z první emise kapitál ve výši přibližně 75 milionů USD. Fond se zaměřuje na následující typy investičních příležitostí: - Rozvojový kapitál - Investiční příležitosti před prvotní veřejnou nabídkou - Management buyouts/buy-ins - Joint venture se strategickými partnery - Rekapitalizace a finanční restrukturalizace - Konsolidace - Strategie rozšíření přítomnosti v regionu - Divestice v rámci konglomerátů si klade za cíl stát se významným a dlouhodobým finančním investorem ve společnostech střední a východní Evropy.

16 Manažerské poradenství

17 Manažerské poradenství Ačkoli transformace české ekonomiky od roku 1989 znamenala pro mnohé tuzemské společnosti vytvoření nových vlastnických struktur, nedošlo v oblasti řízení a obecných manažerských schopností k odpovídajícímu rozvoji. Patria Management, a.s. (PAMAS) se zaměřuje na domácí investory, kapitálové fondy pro přímé investice, ale i na české státní instituce. Důraz na přidanou hodnotu PAMAS nabízí svým klientům schopnosti a kvalifikace, které jsou nezbytné pro zlepšení klíčových funkcí společnosti. Zvýšenou pozornost věnujeme problematice "turnaround" a zvyšování hodnoty vlastního jmění. PAMAS společně s Patrií rovněž identifikuje příležitosti a asistuje stávajícím vlastníkům při odprodeji jejich akciového podílu. Zkušenosti a odbornost PAMAS se zaměřuje na zlepšení následujících oblastí a funkcí společnosti: - Odpovídající obsazení klíčových manažerských pozic - Rozvoj firemní a obchodní strategie - Organizační struktura a řídící procesy - Finanční řízení a treasury - Alokace a řízení zdrojů - Výrobní procesy a logistika - Dodávky - Prodej a marketing - Vývoj nových produktů - Kontrola kvality - Zavádění informačního systému (EIS) Patria Management zvyšuje hodnotu vlastního jmění především prostřednictvím "turnaround" procesu.

18 Ekonomické analýzy Mnozí institucionální investoři, banky

19 Ekonomické analýzy V postkomunistických ekonomikách, které jsou zvláštním typem transformujícího se trhu, jsou investoři a manažeři vystaveni zvýšenému riziku. Správné rozhodování vyžaduje důkladnou analýzu a podrobné vyhodnocení minulého, současného i budoucího vývoje, založené nejen na běžných hospodářských a finančních teoriích, ale také na znalosti místního trhu a ekonomického prostředí. Maximální podpora Naše analýzy se kromě celkového stavu českého hospodářství zabývají i trhy akcií a dluhopisů. Jejich cílem je poskytovat našim klientům podrobný přehled aktuálního dění v tuzemské ekonomice a podpořit tak nejen jejich investiční a finanční rozhodnutí, ale zajistit jim rovněž konkurenční výhodu. Naše analýzy využívají v rámci svých rozhodovacích procesů mnozí institucionální investoři, banky a průmyslové společnosti v České republice, Evropě i USA. Komplexní a aktuální analýzy V Měsíčních zprávách pravidelně sledujeme více než třicet domácích společností a fondů, průmyslová odvětví, trh dluhopisů a makroekonomické události. Patria rovněž publikuje Investiční strategii, ve které hodnotí investiční rozhodnutí do fixně úročených cenných papírů, Týdenní zprávy, které shrnují nejnovější makroekonomický vývoj, a čas od času také Zvláštní zprávy, které se zabývají klíčovými hospodářskými událostmi. Vybrané analytické zprávy o trzích akcií a dluhopisů či makroekonomické zprávy, hospodářské ukazatele a průběžně aktualizované dvojjazyčné komentáře jsou k dispozici na internetové adrese a průmyslové společnosti v České republice, Evropě i USA využívají naše analýzy v rámci svých rozhodovacích procesů.

20 Představenstvo Dozorčí rada

21 Představenstvo Zdeněk Bakala předseda Marco Anderegg Roger De Beckker Jaroslav Motyčka Petr Motloch Michael Jasanský Dozorčí rada Etienne Verwilghen předseda Charles Ruppert Luc Caytan Hans-Joerg Rudloff Marek Procházka Pedro Pick Waneck Karel Schwarzenberg

22 Kontaktní adresy Sídlo společnosti Patria Finance, a.s. Husova 5, Praha 1 Zdeněk Bakala - předseda představenstva Telefon: (02) Fax: (420-2) Obchodování s cennými papíry Obchodování s akciemi - Petr Zajíc Telefon: (02) Obchodování s dluhopisy - Jan Poulík Telefon: (02) Firemní finance Petr Motloch Ekonomické analýzy Akcie - Ondřej Daťka Dluhopisy - Mojmír Simerský Makroekonomické analýzy a strategie - Vladimír Kreidl Správa finančních aktiv Patria Asset Management, a.s. Miroslav Dvořák Telefon: (02) Fax: (02) Manažerské poradenství Patria Management, a.s. Pedro Pick Waneck Telefon: (02) Fax: (02) Private Equity Argus Capital International Ltd. George Collins, Richard Seďa Telefon: (02) Fax: (02) Pobočka České Budějovice U Černé věže 3, České Budějovice Martin Kosobud Telefon: (038) Fax: (038) Pobočka Hradec Králové Velké náměstí 1, Hradec Králové Imrich Kalcso Telefon: (049) Fax: (049) Kontaktní adresy Pobočka Plzeň Bezručova 9, Plzeň Aleš Hetzer Telefon: (019) Fax: (019)

23 kotting.cz

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2003 Československá obchodní banka, a. s. Adresa: Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 11520 IČ: 00001350 SWIFT: CEKOCZPP Telex: 663 122201 Tel.:

Více

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích

Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích Uzavřít dobrý obchod je umění Váš poradce při podnikových transakcích S klienty sdílíme rozsáhlé zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, řadu specializovaných dovedností a hluboké znalosti

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Hodnoty naší minulosti

Hodnoty naší minulosti Výroční zpráva 2000 flexibilita lidé v týmu Hodnoty naší minulosti dynamika perspektiva profesionalita důvěryhodnost etika podnikání www.sudek-atelier.cz jsou darem naší budoucnosti Lidské snažení je pomíjivé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s. J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky 2006 7 Vývoj v hlavních obchodních liniích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s.

Výroční zpráva 2007. Československá obchodní banka, a. s. Výroční zpráva 2007 Československá obchodní banka, a. s. Identifikační údaje ČSOB Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí

PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí Výroční zpráva 2003 PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední a

Více

Ambice Partnerství Strategie Úspěch

Ambice Partnerství Strategie Úspěch Ambice Partnerství Strategie Úspěch Kdo jsme Zkušení profesionálové Enterprise Investors (EI) je nejstarší a jednou z největších společností spravující fondy v oblasti private equity a rozvojového kapitálu

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2013. Annual Report 2013.

Výroční zpráva 2013. Annual Report 2013. Výroční zpráva 2013. Annual Report 2013. Banking - Made in Germany. 2013 Zprávy 4 Zpráva předsedy dozorčí rady 4 Zpráva představenstva 6 Vedení společnosti 9 Dozorčí rada 11 Představenstvo 11 Vedoucí pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Československá obchodní banka, a. s. MMXIII VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 10 11 121314 15 16 Československá obchodní banka, a. s. MMXIII Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, 2005 Obsah Profil společnosti 4-5 Vybrané ekonomické ukazatele 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7-8 Zpráva představenstva Situace na trhu v roce

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Skupina PPF Výroční zpráva 2013

Skupina PPF Výroční zpráva 2013 Skupina PPF Výroční zpráva 2013 PPF Group 1 PPF Group 89 Skupina PPF Výroční zpráva 2013 PPF Group 1 2 PPF Group Obsah Úvodní slovo 5 Skupina PPF 8 Profil Skupiny 9 Akcionáři 10 Vybrané ekonomické ukazatele

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více