Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013"

Transkript

1 Plnění příjmové části rozpočtu roku 2013 (v tis Kč) tab. č. 1 Druh příjmů SR UR SK Plnění k Zůstatek UR v % SK- UR D A Ň O V É PŘÍJMY 2 030, , ,87 84,18-321, Správní poplatky 350,00 350,00 387,51 110,72 37, Správní poplatky 350,00 350,00 387,51 110,72 37, Místní poplatky 1 030, , ,16 127,78 286, Poplatek ze psů 780,00 780,00 725,34 92,99-54, Popl.za užívání veřej.prostranství 250,00 250,00 590,82 236,33 340, Ostatní odvody 0,00 650,00 5,20-644, Odvod výtěžku z provoz. VHP 5,20 5,20 N E D A Ň O V É PŘÍJMY 165,00 240,26 270,72 112,68 30, Příjmy z úroků a real.fin.majetku 10,00 10,00 6,60 66,00-3, Příjmy z úroků 10,00 10,00 6,60 66,00-3, Přijaté sankční platby 100,00 100,00 74,08 74,08-25, Sankční platby 100,00 100,00 74,08 74,08-25, Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, Příjmy za poskytované služby 0,00 0, Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 30,81 30, Pronájmy nebytových prostor 30,81 30, Přijaté vratky transferů 0,00 4,49 4,49 100,00 0, a ostatní příjmy z FV 4,49 4,49 100,00 0, vratky sociálních dávek 0, Ostatní nedaňové příjmy 55,00 125,77 154,74 123,03 28, Příjmy z prodeje DDM 0, Přijaté pojistné náhrady 21,27 25,83 121,44 4, Omylné platby 0, Nekapitál.příspěvky a náhrady 45,00 94,50 115,55 122,28 21, Ostatní nedaňové příjmy 10,00 10,00 13,36 133,60 3,36 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 0,00 0,00 30,00 30, Příjmy z prodeje ostatního DHM 30,00 30,00 41 NEINVESTIČNÍ DOTACE , , ,75 99,29-214, Účelová dotace ze StR 1 226, ,79 100,00 0, Ostatní dotace ze StR 2 922, , ,09 95,44-214, Dotace z MmÚ , , ,00 100,00 0, Dotace z KúÚK 1 988, ,87 100,00 0,00 42 INVESTIČNÍ DOTACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční dotace MMR,MV ČR 4221 Investiční dotace z MmÚ 41 PŘEVODY z vlastních fondů 5 938, , ,68 98,31-100, VHČ z prodejů - FOR 1 067, ,00 965,84 90,52-101, VHČ z ostatní činnosti 4 858, , ,00 100,00 0, Převod z DÚ 13,00 13,00 13,84 106,46 0,84 P Ř Í J M Y celkem , , ,02 98,51-575,90 V Ý D A J E celkem , , ,92 95, ,89 Saldo příjmů a výdajů 330,00 323, ,10 495, ,99 F I N A N C O V Á N Í 320,00 326, ,10-489, , změna stavu na BÚ 320,00 326, ,10-489, ,99

2 Plnění výdajové části rozpočtu roku 2013 ( v tis. Kč ) tab.č 2 Druh výdajů SR UR SK Plnění k Rozdíl UR v % SK - UR 22 Doprava 1 600, , ,83 95,79-77,97 Údržba městského mobiliáře, PHM 400,00 215,00 138,05 64,21-76,95 Opravy chodníků, schodišť 1 200, , ,78 99,94-1,02 23 Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Úpravy drobných vodních toků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Kultura 140,00 140,00 128,30 91,64-11,70 Zajištění občanských obřadů 20,00 20,00 12,38 61,90-7,62 Sdělovací prostředky 100,00 120,00 115,92 96,60-4,08 Obnova hodnot místních památek 20,00 0,00 0,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 351,00 412,27 215,86 52,36-196,41 Sportovní zařízení v majetku obce 351,00 412,27 215,86 52,36-196,41 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 610,00 660,00 431,98 65,45-228,02 Nebytové hospodářství 20,00 20,00 0,00 0,00-20,00 Veřejné osvětlení-vánoční výzdoba 180,00 180,00 158,36 87,98-21,64 Komunální služby a územní rozvoj 410,00 460,00 273,62 59,48-186,38 37 Ochrana životního prostředí 6 760, , ,47 97,38-179,53 Sběr a svoz komunál. odpadů 200,00 295,00 284,63 96,48-10,37 Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Péče o vzhled obce a zeleň 6 560, , ,84 97,42-169,16 52 Civilní připravenost na KS 0, , ,36 92,29-210,68 Výdaje související s povodní , ,36 92,29-210,68 55 Požární ochrana 247,00 543,33 418,53 77,03-124,80 Běžné výdaje 247,00 543,33 418,53 77,03-124,80 61 Stát.správa,územní samospráva , , ,66 97,08-709,62 Zastupitelstva obcí 2 454, , ,37 96,14-94,63 Činnost místní správy , , ,59 96,28-765,90 - provozní výdaje odborů 3 676, , ,47 90,53-352,02 - mzdové prostředky, vč. OOV 8 109, , ,39 99,19-67,61 - mzdové prostředky VPP, D 3 306, , ,17 94,04-220,83 - povinné pojistné, náhrady 4 044, , ,84 97,27-116,16 - sociální fond 607,00 607,00 597,72 98,47-9,28 61 Volby 1 226, ,70 112,30 150,91 Příspěvky organizacím,stipendium 160,00 160,00 146,06 91,29-13,94 64 Stipendium starosty 10,00 10,00 10,00 100,00 0,00 Příspěvky,dotace, dar organizacím 150,00 150,00 136,06 90,71-13,94 64 Ostatní činnost 0,00 6,89 6,89 100,00 0,00 Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 Vratka do StR dle FV 0,00 6,89 6,89 100,00 0,00 C E L K E M neinvestiční , , ,94 95, ,67 C E L K E M investiční 1 067,00 630,20 529,98 84,10-100,22 C E L K E M výdaje , , ,92 95, ,89 SR+UR SK Název investiční akce - viz. str ,20 529,98 22 Doprava 2212, pol ,20 63,13 1. Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky 63,20 63,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412, pol ,03 466,85 1. Hřiště Neštěmická 1, KB - rozšíření o hrací prvek letadlo 239,50 239,46 2. Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři kříže 146,00 145,86 3. Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky 81,53 81,53 64 Rezerva investičních výdajů 6409, pol ,97 0,00

3 Vedlejší hospodářská činnost MO za rok 2013 ( v tis. Kč ) tab. č. 5 Ukazatel SP UP SK Plnění k Rozdíl UP v % SK-UP V Ý N O S Y 7 211, , ,40 102,39 172, Nájem pozemků 3 343, , ,59 96,25-125, Nájem - víceúčelové hřiště 30,00 30,00 36,81 122,70 6, Nájem z nebytových prostor 2 853, , ,39 104,36 124, Ostatní služby 180,00 180,00 284,90 158,28 104, Smluvní pokuty, úroky z prodlení 40,00 40,00 18,88 47,20-21, Úroky z účtu VHČ 35,00 35,00 14,76 42,17-20, Jiné ostatní výnosy - vrácené SV 80,00 80,00 131,10 163,88 51, Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 4,22 4,22 Výnosy z prodeje 650,00 650,00 697,75 107,35 47, Prodej pozemků 650,00 650,00 697,75 107,35 47, Prodej bytů, bytových a nebyt.domů 0,00 0,00 0,00 0,00 N Á K L A D Y 3 702, , ,60 104,04 149,60 50 Spotřebované nákupy 80,00 80,00 79,89 99,86-0, Materiál, DDHM 5,00 5,00 7,09 141,80 2, Materiál, DDHM - víceúčelové hřiště 10,00 10,00 4,28 42,80-5, Spotřeba energie 45,00 45,00 43,33 96,29-1, Spotřeba energie - víceúčelové hřiště 20,00 20,00 25,19 125,95 5,19 51 Služby 1 845, , ,07 96,91-56, Opravy a údržba 1 285, , ,52 99,34-8, Opravy a údržba víceúčelového hřiště 2, Ostatní služby 560,00 560,00 509,02 90,90-50,98 nákl.na prodej nemovitostí 40,00 40,00 8,59-31,41 nákl. na prodej bytů nákl. na právní služby 450,00 450,00 445,76 99,06-4,24 ostatní služby, bankovní poplatky 60,00 60,00 39,52 65,87-20,48 ostatní služby - víceúčelové hřiště 10,00 10,00 15,15 151,50 5,15 52 Osobní náklady 1 657, , ,24 99,95-0, Mzdové náklady 1 236, , ,00 100,00 0, Zákonné pojištění (SP+VZP) 421,00 421,00 420,24 99,82-0,76 53 Jiné daně a poplatky 70,00 70,00 46,01 65,73-23,99 Soudní a správní poplatky 70,00 70,00 46,01 65,73-23,99 54 Ostatní náklady 50,00 50,00 37,23 74,46-12,77 Pojištění majetku 50,00 50,00 37,23 74,46-12,77 55 Odpisy, opravné položky 0,00 0,00 244,16 244, Prodany DHM 0, Opravné položky k pohledávkám 91,69 91, Náklady z odepsaných pohledávek 152,47 152,47 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 509, , ,80 100,65 22,80 Celkem odvod a zúčtování s MmÚ 526,00 526,00 563,38 107,11 Z toho: 80% čistého výnosu 500,00 500,00 535,47 107,09 prostředky na daň 26,00 26,00 27,91 107,35 Zisk k zapojení do hlavní činnosti 2 983, , ,42 99,51 Z toho: z prodejů - FOR 125,00 125,00 133,87 107,10 ostatní 2 858, , ,55 99,18 Zapojeno do HČ v roce ,46 z toho: z prodejů - FOR 23,46 ostatní 2 858,00

4 Vedlejší hospodářská činnost-správa BF TOMMI-SEVER, s.r.o. za rok 2013 ( v tis.kč ) tab. č. 6 Ukazatel SP UP SK Plnění Rozdíl UP v % SK-UP V Ý N O S Y , , ,58 99,55-66, nájemné byty , , ,77 99,03-140, úroky z prodlení, penále 200,00 200,00 244,13 122,07 44, úroky z BÚ 25,00 25,00 12,72 50,88-12, ostatní výnosy, plnění pojišťovny 31, ostatní výnosy, hal.vyr. 10,20 N Á K L A D Y , , ,28 78, ,22 50 Spotřebované nákupy 209,50 209,50 208,55 99,55-0, materiál 4,50 4,50 8,54 189,78 4, náklady na energie - neobsazené byty 205,00 205,00 200,01 97,57-4, Opravy a udržování celkem , , ,29 69, , běžné opravy bytů 1 676, , ,55 95,20-80, havarijní opravy 273,00 273,00 139,85 51,23-133, opravy volných bytů 1 030, , ,22 100,02 0, opravy nad rámec běžné údržby 8 786, , ,91 31, , opravy po povodních 2 426, spotřebovaný FO - neprodané b.j , , ,81 77,06-321, DPH reverse charge za 12/ ,04 164, Ostatní služby celkem 912,00 912,00 951,76 104,36 39, odměna správci 542,00 542,00 566,91 104,60 24, ostatní služby, bankovní poplatky 160,00 160,00 157,25 98,28-2, rozúčtování RTN a TUV 210,00 210,00 227,60 108,38 17,60 54 Ostatní náklady celkem 100,00 100,00 83,95 83,95-16, ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0, pojištění domů 100,00 100,00 83,95 83,95-16, Opravné položky k pohled. za byty 610,62 610, Náklady z odepsaných pohledávek 211,11 211,11 Z I S K (+), Z T R Á T A (-) 243,50 243, , , ,80 Použité zkratky : BF - bytový fond SP - schválený plán UP - upravený plán FO - fond oprav (příspěvky na opravu neprodaných b.j. v prodaných domech) RTN - rozdělovač topných nákladů TUV - teplá užitková voda Reverse charge - přenesená daňová povinnpst u stavebních prací vymezených v CZ-CPA (místo dodavatele platí DPH příjemce)

5

6 tab.č. 8 Stav a pohyb dlouhodobého majetku v roce 2013 v tis. Kč stav přírůstky úbytky v roce 2013 stav poznámky v roce vyřazení fyzickou vyřazení vyřazení převod zařazení do k likvidací prodejem ostatní na MmÚ majetku MO k č. účtu název účtu DDNM 34,20 17,85 16,35 Celkem DNM 34,20 17,85 16, Stavby ,99 529, ,97 1/a Stroje,přístroje,zařízení 2 307,31 0,00 105, ,21 2/a,b Dopravní prostředky 7 321,44 160,00 464, ,32 2/a, b Inventář 267,31 267, DDHM ( Kč ) ,45 285,63 374,53 134, ,91 3/a,b Umělecká díla a předměty 25,91 25, Stavební investice 2 357,76 529,98 270,08 529, ,68 4/a Celkem , ,59 943,75 134,64 0,00 270,08 529, , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Program - kalkulačka advokáta 17,85 Celkem úbytky likvidací 17, * Stavby Hřiště Neštěmická, KB - rozšíření o HP letadlo 239,46 Dětské hřiště ul. Dubová, sídliště Tři Kříže 145,86 Dětský kout Mlýnská, za jeslemi - rozšíření o 3 prvky 81,53 Chodník u ZS, Hluboká 33, Nš - nájezd pro kočárky 63,13 1/a Celkem přírůstky - převod z , Samostatné movité věci a soubory MV Škoda Felicia - dar hasičům 160,00 2/a Celkem přírůstky 160,00 Prodej UV KIA 464,12

7 PC KAYO,klávesnice,monitor, myš podložka 43,00 z let 1999 Výplatní stroj Minipost SARA 62,10 z let /b Celkem úbytky likvidací 569, DDHM pořízeno nákupem - správa 217,09 pořízeno nákupem - OSÚOM 14,24 pořízeno nákupem - hasiči 54,3 3/a Celkem přírůstky 285,63 správa - likvidace 374,53 správa - prodej 134,64 3/b Celkem úbytky likvidací a prodejem 509, Stavební investice 4/a Převedeno na účty , ,98 Přírůstky tab.č. 2 plnění výdajové části Převedeno na MmÚ - Parkoviště V.Oblouku 578/1,KB 270,08 (viz.str. 10 čerpání investičních výdajů) Vyřazení dlouhodobého majetku fyzickou likvidací bylo provedeno za základě vyhotovených likvidačních protokolů projednaných v likvidační komisi v souladu se směrnicí tajemnice č.5/2006 pro vyřazování a likvidaci movitého majetku. použité zkratky: V Ústí nad Labem, dne Vyhotovila: Sazečková použité zkratky: DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek ČTÚ - čistné terénní úpravy DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek TÚ - terénní úpravy DM - drobný majetek VÚ - venkovní úpravy OE - operativní evidence DK - dětský kout MmÚ - Magistrát města Ústí n/lab. DH - dětské hřiště TP - telefonní přístroje DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek DNM - dlouhodobý nehmotný majetek DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

8 Přehled majetku a závazků MO Neštěmice Tabulka č. 7 dle účetního výkazu "Rozvaha" za MO k v tis. Kč na 2 desetinnná místa Aktiva číslo účtu Název účtu BRUTTO KOREKCE NETTO Stálá aktiva celkem , , ,44 Dlouhodobý nehmotný majetek 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0, Software 0,00 0,00 0, Drobný dlouhod.nehm.majetek 16,35 16,35 0, Ostatní dlouhod.nehm.majetek 0,00 0,00 0, Nedokončený dl.nehm. majetek 0,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy na DHNM 0,00 0,00 0,00 Dlouhod.nehmotný maj.celkem 16,35 16,35 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 0,00 0,00 0, Umělecká díla a předměty 25,31 0,00 25, Stavby , , , Samost.mov. věci a soubor mov.věcí 9 486, , , Drobný dlouhod.hmotný majetek , ,80 0, Ostatní dlouhod.hmotný majetek 0,00 0,00 0, Nedokončený dl.hmotný majetek 2 087,68 0, , Poskytnuté zálohy na DHM 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný maj.celkem , , ,44 Dlouhodobý finanční majetek 061 Majetk.účasti v os.s rozhod. vlivem 0,00 0,00 0, Majetk.účasti v os.s podstat.vlivem 0,00 0,00 0, Ostatní dlouh.finanční majetek 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční maj.celkem 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky 462 Poskytnuté návr.fin.výpom.dlouhod. 0,00 0,00 0, Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0, Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 Oběžná aktiva , , ,53 Zásoby 70,19 0,00 70, Materiál na skladě 70,19 0,00 70, Zboží na skladě 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 70,19 0,00 70,19 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy ,26 0, , Pohledávky z hlavní činnosti 3 822, ,24 242, Poskytnuté návr.fin.výpom.krátkod. 0,00 0,00 0, Pohledávky za zaměstnanci 2,50 0,00 2, Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybr.ústřed.vlád.inst. 0,00 0,00 0, dotace Volba prezidenta Pohledávky za vybr.míst..vlád.inst. 221,19 0,00 221, Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery 0,00 0,00 0, Náklady příštích období 0,00 0,00 0, Příjmy příštích období 0,00 0,00 0, Úřad práce -VPP za 12/2013 Dohadné účty aktivní 279,47 0,00 279, odvod z prodeje na MmÚ Ostatní krátkodobé pohledávky 563,38 0,00 563,38 Krátkodob.pohledávky celkem , , ,77

9 Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet 1 918,02 0, , Běžné účty peněžních fondů 9,59 0,00 9, Běžný účet 6 948,25 0, , Jiné běžné účty 5 526,48 0, , Ceniny 89,23 0,00 89,23 Krátkodob.finanční majetek celkem ,57 0, ,57 AKTIVA CELKEM , , ,97 Pasiva číslo účtu Název účtu Vlastní kapitál ,92 Jmění úč. jednotky a upravující položky 401 Jmění účetní jednotky , Dotace na pořízení dlouhod.majetku 0, Oceňovací rozdíly při změně metody ,80 Jmění účetní jednotky celkem ,63 Fondy účetní jednotky 419 Ostatní fondy 9,60 Finanční účetní jednotky celkem 9,60 Výsledek hospodaření 493 Výsledek hospodař.běž.úč.období , Výsl.hospodař.ve schval.řízení 0, Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta min.let ,54 Výsledek hospodaření celkem 8 774,69 Cizí zdroje ,05 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 0, vratný příspěvek (právo nájmu) Ostatní dlouhodobé závazky 804,10 Dlouhodobé závazky celkem 804,10 Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 1 251, Krátkodobé přijaté zálohy , Závazky z dělené správya kaucí 0, Zaměstnanci 208, Jiné závazky vůči zaměstnancům 790,75 P336 Zúčtování s intitucemi SZ a ZP 536,05 P342 Jiné přímé daně 83,05 P343 Daň z přidané hodnoty 0,00 P345 Jiné daně a poplatky 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 340, Výdaje příštích období 0, Výnosy příštích období 0, nevyúčtované energie Dohadné účty pasivní 646, kauce byty,prodeje,nesvéprávní Ostatní krátkodobé závazky 4 156,63 Krátkodobé závazky celkem ,95 PASIVA CELKEM ,97

10 Podrozvahové účty - jiný DDHM, ostatní majetek a pohledávky Č.účtu Název účtu k DDHM v operativní evidenci 192, Cizí DHM (nájem,výpůjčky,atd.) 177, Vyřazené pohledávky - místní popl , DPZ z poskytnutých zástav , DPZ ze soudních sporů, správ.říz , DPZ ostatní -624,36 Podrozvaha celkem ,82 DPZ - douhodobě podmíněné závazky Zpracovala: Sazečková V Ústí nad Labem dne

11 Rozpočtová opatření r tab. č. 3 Číslo RO usnesení Kč v tis. Úsek Text Použité finanční prostředky UZ 1/ , Místní správa přerozdělení schváleného přídělu SF /13-607,00 dle použití na jednotlivé PPR 19 2/ , Volby na financování voleb prezidenta v roce účelová neinvestiční dotace ze StR / / , Místní správa na částečné financování akce 4121 účelová neinvestiční dotace z MmÚ /13 "Hurá prázdniny" - červen / , Ostatní záležitosti PK Chodník u ZS Hluboká 33,vybudování nájezdu přerozdělení SR neinvestičních /13-63, Doprava snížení položky opravy a údržba chodníků výdajů na výdaje investiční 5/ , Komunální služby a ÚR navýšení SR-nákup sáčků na psí exkrementy /13 40, Sportovní zařízení posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť přerozdělení SR neinvestičních -90, Doprava sníženi SR na opravu a nákup materiálu UV KIA výdajů 6/2013 6, Finanční vypořádání 2012 odvod nevyčerpaných účelových prostředků financování Z/227/13 7/ , Místní správa přerozdělení mzdových výdajů a odvodů přerozdělení SR neinvestičních /13-268,00 úředníků a zaměstnanců VPP výdajů 8,9/ , Sportovní zařízení Hřiště Neštěmická 1,KB - rozšíření o HP zapojení schválení investiční rezervy /13-239, Ostatní činnost letadlo, rezerva investičních výdajů na realizaci akce / , Sportovní zařízení posílení SR na opravy a údržbu DH a sportovišť 2322 zapojení přijaté pojistné náhrady /13 za zcizenou skluzavku 11/ , Civilní připravenost na KRS peněžité dary hasičům za pomoc při povodni 2324 zapojení přijatých náhrad vytvořených /13 nad rámec SR 12/2013 4, Místní správa posílení SR výdajů na pohoštění 2226 zapojení přijaté vratky dle FV /13 roku / , , 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní účelová neinvestiční dotace z KúÚk /13 na KRS / , Sportovní zařízení Dětské hřiště Dubová,Tři Kříže, Nš zapojení schválení investiční rezervy /13-146, Ostatní činnost rezerva investičních výdajů na realizaci akce / , Doprava posílení SR oprav a údržby chodníků přerozdělení SR investičních /13-500, Doprava snížení SR DVOJDOMÍ-PŘÍJEZD.KOMUNIK.,KB výdajů na výdaje neinvestiční / , Sběr a svoz KO posílení SR - odvoz kontejnerů přerozdělení SR neinvestičních /13-50, Doprava sníženi SR výdajů vozu KIA a čištění. kanál.vpustí výdajů 17/ , Sportovní zařízení Dětský kout Mlýnská,za jeslemi- rozšíření zapojení schválení investiční rezervy /13-81, Ostatní činnost o 3 HP - rezerva investičních výdajů na realizaci akce / , Sdělovací prostředky Obvodní zpravodaj přerozdělení SR neinvestičních /13-20, Obnova míst.památek opravy kapliček,pamětních desek (nečerpáno) výdajů 19/ , Volby na financování voleb do PS Parlamentu ČR 4111 účelová neinvestiční dotace ze StR /

12 20/ , Místní správa na platy a odvody zaměstnanců VPP 4116 účelová neinvestiční dotace ze StR /13 (navýšení počtu-likvidace následků povodně) / , Sběr a svoz KO posílení SR - odvoz kontejnerů přerozdělení SR neinvestičních /13-45, Doprava sníženi SR výdajů vozu KIA a FIAT DUCATO výdajů 22/2013 6, Požární ochrana nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK /13 zásahy a školení pro členy JSDH Mojžíř / , Civilní připravenost na KRS nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK /13 prvodní náklady (JSDH) doplnění a opr. požární techniky,refundace dle usn.vlády k povodním / , , 5299 Civilní připravenost na prvotní náklady spojené s povodní účelová neinvestiční dotace z KúÚk /13 na KRS (snížení dle konečného vyúčtování dotace) / , Ostatní správa v oblasti příspěvky občanům na opravy bytů po 4116 účelová neinvestiční dotace ze StR /13 HO pro KRS povodni 2013 program "Podpora bydlení" / , Požární ochrana nákup pracovních oděvů, věcného vybavení, 4122 neinvestiční dotace z KúÚK /13 doplnění a opr. požární techniky - JSDH dle usn.vlády k povodním Celkem 5 133, ,00 Schválené rozpočtové výdaje na rok 2013 ZMO dne usn. č.z/209/ ,81 Upravené rozpočtové výdaje roku 2013 Použité zkratky: KS, UR komunální služby, územní rozvoj MO městský obvod HP,DH hrací prvek, dětská hřiště OKT odbor kancelář tajemníka KO komunální odpad OSÚOM odbor správy a údržby obecního majetku IV, NEIV investiční, neinvestiční výdaje KS, UR komunální služby, územní rozvoj HO hospodářská opatření VHĆ, VH, vedlejší hospodářská činnost, výsledek hospodaření IV investiční výdaje FV finanční vypořádání NEIV neinvestiční výdaje PK pozemní komunikace KRS krizové stavy

13

14

15 Městský obvod Neštěmice tab. č. 4 Čerpání účelových prostředků v roce 2013 v Kč Účel poskytnutí UZ UR Poukázáno Čerpáno Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zdroj číslo rozpočtového opatření v roce 2013 v roce 2013 v roce Položka Dotace na volbu prezidenta , , ,60 0, , ,60 StR Ro.č. RO4/13/ Dotace na částečnou úhradu nákladů akce bez , , ,00 0,00 0,00 0,00 MmÚ "Hurá prázdniny" - Ro.č. RO4/13/ Dotace na úhradu nákladů souvisejících s povodní , , ,88 0,00 0,00 0,00 KúÚK Ro č. RO4/13/0013 a RO4/13/ Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR , , ,37 0, , ,63 StR Ro.č. RO4/13/ Dotace na odbornou přípravu, uskuteč. zásahy a , , ,00 0,00 0,00 0,00 KúÚK vybavení pro členy JSDH Mojžíř - Ro.č.RO4/13/ Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013, , , ,00 0, , ,00 KúÚK na pořízení a obnovu požární techniky, náhrada za 4122 ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0023 Dotace na činnost a zásahy JSDH pří povodni 2013, , , ,00 0, , ,00 KúÚK na pořízení a obnovu požární techniky, náhrada za 4122 ušlý příjem hasičů - Ro.č. RO4/13/0026 Dotace na opravy bytů "Podpora bydlení , , ,00 0, , ,00 StR krizový stav" (povodně 2013) - Ro č. RO4/13/ Celkem neinvestiční dotace dle UR , , ,85 0, , ,03 Celkem nevyčerpané účelové prostředky k vrácení ,63

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 ( zpracovaný dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu obce Úžice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace Město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 - rekapitulace ROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. ozn. Druh Skutečný stav k Účetní stav k rozvah. inventury

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu:

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 - Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 KEO 8.04 / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 157.615,10 180.079,10 200.666,10 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 418.642,00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více