Příručka pro vkládání dat do databáze EST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro vkládání dat do databáze EST"

Transkript

1 (pro produkty/výstupy projektů partnerství programů Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig a pro dobrovolnické projekty programu Grundtvig)

2 Obsah 1. ÚVOD PRO KOHO JE URČENA TATO PŘÍRUČKA? CO JE TO EST? KDO VKLÁDÁ DATA DO EST? SMLUVNÍ POVINNOSTI OCHRANA DAT VKLÁDÁNÍ DAT PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A HESLO UKLÁDÁNÍ DAT PARTNERSTVÍ PARTNEŘI POPIS TEMATICKÁ OBLAST LOGO (POUZE PRO KOORDINÁTORY) PRODUKTY/VÝSTUPY JAK PŘIDAT NOVÝ PRODUKT/VÝSTUP, NEBO UPRAVIT JIŽ ZADANÝ JAK PŘIDAT NOVÝ SPOLEČNÝ PRODUKT/VÝSTUP POPIS JAZYKY (POVINNÉ) UŽIVATELÉ TYP (POVINNÉ) DOSTUPNOST OCENĚNÉ PROJEKTY PODPORA EST VYHLEDÁVÁNÍ FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERSTVÍ PRODUKTY/VÝSTUPY ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)...20 Verze 19/7/2012 2

3 1. Úvod 1.1. Pro koho je určena tato příručka? Tento dokument je určen pro všechny příjemce grantů, realizujících projekty partnerství programů Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, projektů Comenius Regio a Dobrovolnických projektů Grundtvig Co je to EST? EST je zkratka pro European Shared Treasure. Je to celoevropská databáze, jejímž cílem je představit veřejnosti projekty a jejich výsledky a zlepšit přístup k produktům a výstupům. Realizátoři projektů (Vy) zde prezentují produkty/výstupy a výsledky ze svých projektů a zároveň si mohou vyhledávat a prohlížet ostatní projekty z celé Evropy, získávat tak nápady a inspiraci pro přípravu budoucích projektů. EST je v podstatě rozhraní, které vytvořily Národními agentury koordinující Program celoživotního učení v zapojených zemích a je podporované Evropskou komisí. Obecné hlavní stránky portálu mají adresu Kdo vkládá data do EST? Informace v EST jsou kombinací údajů převedených z Vašich žádostí a Vašich následujících příspěvků. Vzhledem k tomu, že EST je evropská databáze, svůj příspěvek do ní musí vložit každý z partnerů projektu. Za převod klíčových dat z Vaší projektové žádosti je zodpovědná Národní agentura. Tato data by měla obsahovat základní informace o Vašem projektu. Změní-li se v průběhu projektu údaje, které jste uvedli do projektové žádosti, je nutné, abyste změny Národní agentuře nahlásili. Přestože do databáze vstupuje každý partner projektu, upravit popis projektu v pracovním jazyce a nahrát logo projektu může pouze koordinátor Smluvní povinnosti Vzhledem k tomu, že jste příjemci grantu programů Comenius, Leonardo da Vinci nebo Grundtvig, je pro Vás podle článku 8 v Grantové smlouvě povinné vložit do databáze EST Vaše výsledky a další relevantní informace. Konečný termín pro vložení informací do databáze je 30. září. Národní agentura bude databázi kontrolovat, aby zjistila, že každý příjemce grantu informace vyplnil. Pokud uživatel nevloží požadované minimum dat, bude kontaktován Národní agenturou a požádán o doplnění. Dle Grantové smlouvy nebude Národní agenturou odeslána konečná platba projektu, dokud příjemce nevyplní všechny údaje do databáze EST Ochrana dat Všechny informace v databázi jsou údaje z původních žádostí a Váš následný příspěvek. Vaše původní žádost je podepsána statutárním zástupcem Vaší organizace, který dal tímto také souhlas ke zveřejnění osobních údajů a detailů organizace (viz Vaše projektová žádost). Verze 19/7/2012 3

4 2. Vkládání dat Pro partnerské organizace, které mají některý z výše uvedených projektů, je určeno rozhraní pro vkládání údajů (tzn. zvláštní adresa s přihlašovací stránkou) Přihlašovací údaje a heslo Jako přihlašovací údaj použijte kód projektu, který Vám byl/bude zaslán Národní agenturou, a heslo (bude sděleno Národní agenturou). Přihlašovací stránku naleznete na adrese Upozornění: Pokud Vám po vložení kódu a hesla zkopírováním (ctrl+c, ctrl+v) systém nahlásí chybu Nesprávný kód projektu či heslo, zadejte přihlašovací údaje ručně! Vložení informací o produktech a výstupech do databáze EST je součástí závěrečné zprávy projektu. Bez uvedení produktů/výstupů do databáze nebude Vaše závěrečná zpráva kompletní Ukládání dat Údaje o produktech/výstupech nemusíte vkládat najednou, práci si můžete uložit a později se k ní vrátit. Pokaždé, když přidáte nějaké další informace, nebo upravíte již vložené, klikněte na tlačítko Uložit (nahoře na stránce) a data si uložte. Práci doporučujeme ukládat co nejčastěji předejdete ztrátě dat. Svá data můžete znovu upravovat kdykoli bude potřeba. Verze 19/7/2012 4

5 3. PARTNERSTVÍ Po přihlášení se otevře sekce Partnerství, která je rozdělena do několika záložek: 3.1. Partneři První záložka Partneři zobrazuje základní údaje o Vašem Projektu rozdělené do tří podsekcí. Tato stránka je téměř celá automaticky předvyplněná údaji z Vaší žádosti o grant, které nelze dodatečně změnit. Upravovat je možné pouze pole týkající se kontaktní osoby a ovou adresu. ( ová adresa kontaktní osoby nebude z bezpečnostních důvodů zveřejněna.) První část obsahuje typ aktivity a pracovní jazyk. Druhá obsahuje veškeré údaje o žadatelské organizaci a třetí údaje o partnerských organizacích. Údaje o partnerech jsou pouze informativního charakteru a jedná se o původní data z Vaší žádosti. Tyto informace nebudou zveřejněny na hlavním portále. Zveřejní se informace dle partnerů, které jsou do projektu skutečně zapojeni a kteří také vyplní svou část v systému. Tzn., že kompletní partnerské údaje budou zobrazeny až ve chvíli, kdy systém zaplní všichni zapojení partneři. Verze 19/7/2012 5

6 3.2. Popis V této záložce stručně popište Váš projekt. Na stránce jsou zobrazena čtyři textová pole: Název a Popis (projektu) v pracovním i národním (českém) jazyce projektu. Název projektu v pracovním jazyce není možné měnit (údaj je převedený ze žádosti). Jazyky Popis projektu v pracovním jazyce je kopírován ze žádosti o grant a je již předvyplněn. Za úpravy textu v pracovním jazyce je odpovědný koordinátor (tyto úpravy se mohou provést pouze v případě, že předvyplněná část textu získaná ze shrnutí projektu v žádosti není dostatečná), zatímco po všech partnerech (včetně koordinátora) je požadováno, aby popis projektu doplnili o překlad do svého národního jazyka. Vícejazyčný popis je určen proto, aby i návštěvníci stránek z ostatních zemí mohli projekty prohlížet a nalézat tak příklady dobré praxe. Protože uložené informace budou přístupné široké veřejnosti, vkládejte konkrétní a srozumitelné informace. Vyhněte se obecné byrokratické mluvě a buďte konkrétní. Maximální počet znaků Maximální počet znaků, který můžete do těchto polí vepsat, je 250 pro Název a 2000 pro Popis (včetně mezer). Toto omezení platí pro oba jazyky. Ke kontrole délky Vámi vepsaného textu slouží počítadlo zbývajících znaků nad rámečkem. Zde uvádíme některé doporučované materiály, které Vám mohou pomoci při tvorbě Vašich příspěvků: Brožura Jak psát srozumitelně ve 22 jazycích (včetně češtiny): (pro jiné jazyky než čeština změňte na konci adresy cs za en, de, fr atd.) Verze 19/7/2012 6

7 Brožura Making waves : (pouze v angličtině) Psaní na web není stejné jako psaní tištěných publikací: (pouze v angličtině) 3.3. Tematická oblast Tato záložka popisuje hlavní témata a předměty vzdělávání Vašeho projektu (obě dvě tyto položky jsou již předvyplněné údaji z Vaší projektové žádosti). Díky těmto informacím bude možné Váš projekt nalézt i dle různých evropských politik. Lisabonské priority určují, jak Projekty Programu celoživotního učení přispívají k dosahování cílů stanovených v Lisabonské Agendě (viz Verze 19/7/2012 7

8 3.4. Logo (pouze pro koordinátory) Systém umožňuje nahrát logo či jiný obrázek, který bude Váš projekt reprezentovat. Maximální velikost obrázku je 300 x 300 pixelů šířka x výška (pokud překročíte požadovanou velikost obrázku, systém zobrazí chybovou hlášku). Přijímané formáty jsou.jpg.png nebo.gif. Pro kontrolu velikosti obrázku a její případné změny můžete použít jakýkoliv software na úpravu obrázků/fotek, např. Gimp (www.gimp.org), Picasa (picasa.google.com), Irfanview (www.irfanview.com) - na internetu ke stažení zdarma - nebo Adobe Photoshop. Všechny nahrané obrázky budou na stránkách EST zobrazeny vedle údajů o Vašem Projektu partnerství jako čtverec o rozměrech 80 x 80 pixelů. K nahrání loga jednoduše zvolte Ano, budete přesměrováni na další obrazovku. Vaše logo musí být uloženo jako soubor na Vašem počítači. K vyhledání souboru klikněte na tlačítko Procházet. Jakmile najdete soubor, který chcete nahrát, klikněte na Nahrát logo. Verze 19/7/2012 8

9 4. PRODUKTY/VÝSTUPY Klikněte na tlačítko Produkty/Výstupy. Tato sekce je věnována produktům/výstupům Vašeho projektu. Výraz produkt/výstup může mít velmi široký význam a produkty/výstupy mohou zahrnovat papírové či multimediální zdroje, umělecké předměty, rukodělné výrobky a audiovizuální materiály, stejně tak jako nejrůznější akce, semináře, videokonference, výstavy, výzkum, diseminační aktivity a v některých případech i mobility; všechny tyto příklady mohou být výstupy projektů spolupráce. Více informací o podmínkách a podobách produktů/výstupů Vám podá konzultant příslušného programu/aktivity. Pokud je produkt/výstup v elektronickém formátu, může být do databáze přímo nahrán, nebo zde na něj může být umístěn odkaz (je-li produkt/výstup dostupný na internetu). V případě, že produkt/výstup neexistuje v elektronické verzi, je nutné jej náležitě a vyčerpávajícím způsobem popsat. Každý oficiální produkt/výstup vzniklý v rámci projektu je nutné do systému vložit či popsat (tzn. vytvořit mu záznam). Doporučení: Pokud chcete do databáze umístit odkaz na produkt/výstup, ujistěte se, že vkládáte celou adresu vedoucí ke konkrétním informacím o produktu/výstupu. Jako odkaz na produkt/výstup nenahrávejte obecné stránky Vaší organizace. Uvědomte si také, že informace o Vašem produktu/výstupu může chtít vyhledat zájemce, který nedisponuje českým jazykem. Poznámka: Produktem/výstupem nejsou např. fotografie, které během projektu pořizujete v rámci jednotlivých vykonávaných aktivit, ani pozvánky, prezentace či jiné dokumenty, které opět pouze doprovázejí jednotlivé aktivity. Takové dokumenty/soubory do systému jako produkt/výstup nevkládejte. Je však možné, že máte k dispozici pouze fotografii produktu/výstupu a tu můžete do systému vložit, anebo byla výsledkem projektu prezentace nebo zpráva, kterou opět lze do databáze vložit jakožto výsledek projektu. Pro úspěšné nahrání dat do databáze EST je nezbytné nahrát (vytvořit záznam) alespoň jeden produkt/výstup a vyplnit všechna povinná pole. V sekci Produkty/Výstupy je zobrazen seznam všech produktů/výstupů, které jste zadali. Na začátku je zde pouze tlačítko + Přidat produkt/výstup a tlačítko + Přidat společný produkt/výstup. Chcete-li kdykoliv zobrazit vložené produkty a výstupy, klikněte znovu na tlačítko Produkty/Výstupy. Verze 19/7/2012 9

10 Můžete vkládat - Nový produkt/výstup - Nový společný produkt/výstup 4.1. Jak přidat nový produkt/výstup, nebo upravit již zadaný Pro vložení každého nového produktu/výstupu klikněte v sekci Produkty/Výstupy na tlačítko + Přidat produkt/výstup (v levém horním rohu tabulky s produkty/výstupy, viz obrázek na předchozí straně). Je třeba vyplnit všechny povinné údaje. Jinak nebude možné produkt/výstup uložit. Verze 19/7/

11 4.2. Jak přidat nový společný produkt/výstup Co je to společný produkt/výstup? Jedná se o produkt/výstup, na kterém pracovali všichni partneři projektu. Tento produkt/výstup byl vytvořen napříč zeměmi, je společným dílem všech partnerů a existuje v jedné verzi, maximálně jej lze získat v různých jazykových mutacích. Pokud byl produkt/výstup vytvořen společně se všemi partnery, můžete tento produkt/výstup vložit jako Společný produkt/výstup. Tento produkt/výstup může být vložen libovolným partnerem projektu pomocí tlačítka Nový společný produkt/výstup. Systém poté zobrazí produkt/výstup všem ostatním partnerům projektu. Společný produkt/výstup bude označen evropskou vlaječkou. Partneři projektu budou mít dále povinnost přidat překlad do jejich národního jazyka kliknutím na tlačítko Zobrazit/upravit. Smazat společný produkt/výstup může pouze jeho tvůrce. Parametry společného produktu/výstupu (Uživatelé, Dostupnost atd.) můžou být zadány pouze partnerem, který ho vytvořil. Nemohou být upraveny ostatními partnery. Poznámka: Doporučujeme se předem domluvit s ostatními partnery, který z nich (Vás) společný produkt/výstup do databáze vloží. Není možné, aby se jeden společný produkt/výstup objevil v systému víckrát Popis Při přidání/úpravě produktu/výstupu se otevře první záložka Popis. Je rozdělena na dvě části. Verze 19/7/

12 Název (povinný v pracovním i národním jazyce) Stejně jako v sekci Partnerství se Vám zobrazí dvě textová pole, kam vložíte název produktu/výstupu: do jednoho pole vložte název produktu/výstupu v pracovním jazyce projektu, do druhého překlad do Vašeho národního jazyka (češtiny). Popis (povinný v pracovním i národním jazyce) Zde jsou zobrazena dvě textová pole, kam vložíte popis produktu/výstupu: do jednoho v pracovním jazyce projektu, do druhého překlad do Vašeho národního jazyka. Maximální počet znaků Maximální počet znaků, který můžete do těchto polí napsat, je 250 pro Název a 500 pro Popis (včetně mezer). Toto omezení platí pro oba jazyky. Ke kontrole délky Vámi vepsaného textu můžete použít počítadlo zbývajících znaků nad rámečkem. Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Jazyky (povinné) V této záložce vyberte alespoň jeden jazyk (počet jazyků, které můžete vybrat, není omezen), ve kterém je produkt/výstup k dispozici (tzn. v jakém jazyce je materiál vypracován a k dispozici). Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Uživatelé Vyberte typ uživatelů, pro které je produkt/výstup určen (žáci, studenti, učni, dospělí posluchači, osoby se zvláštními potřebami), a pokud je to relevantní, označte i věkovou skupinu uživatelů. Lze zvolit více typů uživatelů a více typů věkových skupin. Verze 19/7/

13 Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Typ (povinné) Vyberte typ Vašeho produktu/výstupu. Pro každý produkt/výstup můžete zvolit jen jednu možnost. Je-li produkt/výstup dostupný ještě v jiné verzi, je třeba pro tuto verzi vytvořit produkt/výstup nový. Tzn. existuje-li například produkt/výstup jako audiovizuální materiál a zároveň jako tištěný materiál (kniha), jedná se o produkty/výstupy dva. Verze 19/7/

14 Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Dostupnost Posledním krokem je doplnění informace o dostupnosti produktu/výstupu: vyberte, zda je produkt/výstup dostupný online nebo na dotaz (nebo zda není dostupný vůbec). Můžete vybrat ze čtyř možností: Není k dispozici Produkt/výstup již není dostupný (může být např. vyčerpán). Možno žádat na adrese Dostupný na Přímo ke stažení V případě, že není možné produkt/výstup nahrát na internet (např. pokud je produktem/výstupem DVD, které je pro nahrávání na internet příliš velké, nebo kniha apod.), uveďte prosím ovou adresu kontaktní osoby, u které bude možné o produkt/výstup požádat. Je-li už produkt/výstup dostupný na internetu, uveďte prosím jeho URL adresu (pokud se např. jedná o webovou stránku, webové fotoalbum atd.). Neuvádějte obecné stránky Vaší organizace, ale přesný odkaz na produkt/výstup nebo projekt. Máte také možnost nahrát svůj produkt/výstup do databáze EST přímo. Maximální velikost souboru je však 5Mb. U produktů/výstupů, které nahráváte do databáze EST, prosím uveďte, zda jsou chráněny autorskými právy (copyright). Postup pro vložení produktu/výstupu přímo: 1) Klikněte na tlačítko Nahrát. 2) Klikněte na Browse... a vyberte soubor, který chcete nahrát. 3) Klikněte na tlačítko Nahrát soubor. Verze 19/7/

15 4) Klikněte na tlačítko Zpět na výsledek. 5) Vložený soubor si můžete prohlédnout kliknutím na Zobrazit nahraný soubor. Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit. Vložené informace o produktech/výstupech Vašeho projektu a to, jak vypadají po zveřejnění, si můžete prohlédnout po vyhledání Vašeho projektu na stránkách 5. Oceněné projekty Na základě kvality příslušného projektu a jeho výsledků označují Národní agentury v každé zemi kvalitní projekty hvězdičkou. Jedná se o další formu šíření výsledků a prezentace dobré praxe v rámci naší země. Pokud chcete, aby byl Váš projekt oceněn, ujistěte se, že jste zvýraznili ve Vaší závěrečné zprávě a v databázi EST úspěšnost Vašeho projektu. Měli byste ukázat jasné a přenositelné výsledky a prokázat dopad Vašeho projektu na zaměstnance, učně/žáky/studenty a na místní komunitu stejně jako na evropskou přidanou hodnotu. Oceněné projekty budou převedeny do databáze EVE, což je evropská platforma pro šíření projektů podporujících programy Celoživotního učení, Kultury, Mládež v akci a Evropa pro občany. Pro více informací navštivte 6. Podpora EST Národní agentura prezentuje portál na svých webových stránkách a v rámci různých seminářů a akcí. Vy můžete přispět ke zviditelnění databáze EST také, např. přidáním odkazu na Vašich stránkách projektu společně s poznámkou Jsem v ESTu!. 7. Vyhledávání Databáze EST je veřejnou databází, tzn., že pro účely prohlížení není potřeba znát přihlašovací údaje. Adresa pro vyhledávání je nebo Zde si můžete Váš vložený záznam prohlédnout či vyhledávat informace, které Vás zajímají. Kliknutím na tlačítko CHANGE LANGUAGE umístěné nahoře na stránce můžete změnit jazyk a stránku přepnout na české rozhraní. Verze 19/7/

16 Na úvodní stránce jsou zobrazovány tzv. STAR projekty (projekty oceněné Národními agenturami jako velmi kvalitní). Pokud chcete procházet všechny projekty Partnerství, klikněte na tlačítko Vyhledat ( Search ). Zobrazí se levé menu s vyhledávacími kritérii. Verze 19/7/

17 Pokud chcete dále výsledky filtrovat, vyberte jedno nebo více kritérií souvisejících s hledaným projektem či s jeho produkty/výstupy (kliknutím na šipku se Vám otevře nabídka). Lze filtrovat např. dle programu, aktivity, země, typu organizace nebo roku a dle kritérií produktů/výstupů (uživatelé, jazyky, typ produktu/výstupu) Fulltextové vyhledávání Fulltextové vyhledávání je zprovozněno v následujících polích název projektu/popis projektu, název organizace, město organizace. Napište slovo nebo slovní spojení do vybraného textového pole. Klikněte na Vyhledat. Tím vyhledáte projekty, ve kterých se toto slovo (slovní spojení) vyskytuje. Kritéria vyhledávání mohou být kombinována. Po zadání kritérií a kliknutím na tlačítko Vyhledat se Vám zobrazí následující stránka: Verze 19/7/

18 Pomocí levého sloupce můžete zadat další filtr. Najednou může být vybrán pouze jeden jazyk, jedna země atd. (po zaškrtnutí ostatní možnosti zmizí). Například tedy není možné vyhledat projekty z více programů či zemí najednou. Pro opětovné zobrazení celé nabídky a zvolení jiné možnosti je nutné zrušit zaškrtnuté kritérium výběru (dalším kliknutím na dříve požadované kritérium). Aktualizované výsledky hledání se Vám vždy zobrazí v pravém rámci. Pro zobrazení podrobnějších detailů daného projektu klikněte na modrý název projektu. Vybrané partnerství se Vám zobrazí v novém okně Partnerství Po otevření vyhledaného projektu si můžete prohlížet jeho detaily. Kliknutím na příslušnou zemi v horní části stránky se Vám zobrazí popis a informace od partnera z dané země. Verze 19/7/

19 7.3. Produkty/výstupy V dolní části stránky je uvedený seznam produktů/výstupů. Kliknutím na příslušnou zemi se zobrazí produkty/výstupy od partnera z dané země v pracovním a národním jazyce. Kliknutím na vlaječku EU se zobrazí společné produkty/výstupy partnerství. Podrobné informace o jednotlivých produktech/výstupech (název produktu/výstupu, jeho popis, typ, uživatelé a dostupnost) se zobrazí po kliknutí na název produktu/výstupu. Produkt/výstup je možné stáhnout ze sekce Dostupnost (je-li nahrán). Verze 19/7/

20 8. Často kladené otázky (FAQ) Co mám dělat, když jsou předvyplněné informace v EST nesprávné? V tomto případě kontaktujte Vašeho projektového konzultanta z Národní agentury a požádejte ho o opravu informací. Učiňte tak před vkládáním dalších informací, neboť opravy je nutné provádět v našem interním systému a projekt do ESTu převést znovu, což způsobí vynulování již vložených údajů. Co mám dělat, když zapomenu přihlašovací údaje (login a heslo)? V tomto případě kontaktujte helpdesk nebo Vašeho projektového konzultanta z Národní agentury a požádejte ho o login a heslo. Co se stane, když nevložím informace do databáze EST? Vložení informací do databáze EST je smluvní povinností. Pokud nevložíte informace do EST, nebude Národní agenturou poukázána finální splátka. Musím čekat na svého koordinátora před vložením informací do databáze EST? Ne, nemusíte čekat na svého koordinátora. Každý záznam v EST je nezávislý. Každý partner vstupuje do svého záznamu, který se později propojí s ostatními od dalších partnerů. Co se stane, když můj partner nevloží informace do databáze EST? Každý partner musí vložit informace do databáze EST. Když jeden partner informace nevloží, Vaše organizace za to nebude penalizována. Národní agentura odpovědná za projekt tohoto partnera kontaktuje přímo. Proč všichni partneři musí vkládat informace do databáze EST a ne jenom koordinátor? Vložení informací do databáze EST je smluvní povinností. Všichni partneři musí přidat produkty/výstupy, které vytvořili sami na lokální úrovni a které se mohou lišit od produktů/výstupů vytvořených společně s ostatními partnery. Kdo má vložit produkt/výstup vytvořený společně všemi partnery? Jakýkoliv z partnerů může vložit společný produkt/výstup projektu partnerství. Každý partner pak může přidat popis v národním jazyce. Vícejazyčné popisy umožňují uživatelům z mnoha zemí nahlížet do databáze v různých jazycích, a tak se usnadňuje oběh příkladů dobré praxe. Musím ukládat každou stránku zvlášť? Ne, databáze automaticky ukládá všechny nové záznamy vložené na každé stránce. Nicméně je vhodné ukládat si svoji práci často a po dokončení každé sekce, aby se tak předešlo ztrátě dat (např. při automatickém odhlášení ze systému nebo při výpadku). Také je vhodné uložit data před odhlášením z databáze. Je možné upravovat již zveřejněný produkt/výstup? Ano, je možné upravovat produkt/výstup, i když byl již zveřejněn. Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Na Poříčí 1035/4, Praha 1 EST helpdesk: Verze 19/7/

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz

Manuál REaDY. REgistry of muscular DYstrophy. Příručka pro pacienty. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Manuál REaDY REgistry of muscular DYstrophy Příručka pro pacienty Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah 1 Vstup do registru... 3 2 Prohlížení dat... 4 3 Vyplnění formuláře

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Zvolte položku. ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Zvolte položku. ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR: VERZE DOKUMENTU: 1. OBJEDNATEL:

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz 1. Úvodní informace Helpdesk z ISÚI V případě, že nevíte, jak v aplikaci ISÚI provést zápis, nevíte si s něčím rady nebo narazíte na problém, tak dříve než zapíšete požadavek do Helpdesku, zkuste nalézt

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS

MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS MANUÁL pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS Úvod... 1 Úvodní strana aplikace a její popis... 2 Návštěvník... 2 Uživatel... 3 Koordinátor... 4 Sekce studijní zprávy... 4

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY OBSAH OBSAH... ÚVOD...3. PŘIHLÁŠENÍ...4. MOJE DOKUMENTY...4 3. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ...5 4. ZPRÁVA...6 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY /6 ÚVOD Vážený lektore, rádi

Více

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka

Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka Pozměňovací návrhy VR online Uživatelská příručka I Pozměňovací návrhy online...3 Co jsou pozměňovací návrhy online?... 3 Připojení k Portálu členů... 3 Vstup do modulu Pozměňovací návrhy... 4 Předložení

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více