Příručka pro vkládání dat do databáze EST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro vkládání dat do databáze EST"

Transkript

1 (pro produkty/výstupy projektů partnerství programů Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig a pro dobrovolnické projekty programu Grundtvig)

2 Obsah 1. ÚVOD PRO KOHO JE URČENA TATO PŘÍRUČKA? CO JE TO EST? KDO VKLÁDÁ DATA DO EST? SMLUVNÍ POVINNOSTI OCHRANA DAT VKLÁDÁNÍ DAT PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE A HESLO UKLÁDÁNÍ DAT PARTNERSTVÍ PARTNEŘI POPIS TEMATICKÁ OBLAST LOGO (POUZE PRO KOORDINÁTORY) PRODUKTY/VÝSTUPY JAK PŘIDAT NOVÝ PRODUKT/VÝSTUP, NEBO UPRAVIT JIŽ ZADANÝ JAK PŘIDAT NOVÝ SPOLEČNÝ PRODUKT/VÝSTUP POPIS JAZYKY (POVINNÉ) UŽIVATELÉ TYP (POVINNÉ) DOSTUPNOST OCENĚNÉ PROJEKTY PODPORA EST VYHLEDÁVÁNÍ FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERSTVÍ PRODUKTY/VÝSTUPY ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)...20 Verze 19/7/2012 2

3 1. Úvod 1.1. Pro koho je určena tato příručka? Tento dokument je určen pro všechny příjemce grantů, realizujících projekty partnerství programů Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, projektů Comenius Regio a Dobrovolnických projektů Grundtvig Co je to EST? EST je zkratka pro European Shared Treasure. Je to celoevropská databáze, jejímž cílem je představit veřejnosti projekty a jejich výsledky a zlepšit přístup k produktům a výstupům. Realizátoři projektů (Vy) zde prezentují produkty/výstupy a výsledky ze svých projektů a zároveň si mohou vyhledávat a prohlížet ostatní projekty z celé Evropy, získávat tak nápady a inspiraci pro přípravu budoucích projektů. EST je v podstatě rozhraní, které vytvořily Národními agentury koordinující Program celoživotního učení v zapojených zemích a je podporované Evropskou komisí. Obecné hlavní stránky portálu mají adresu Kdo vkládá data do EST? Informace v EST jsou kombinací údajů převedených z Vašich žádostí a Vašich následujících příspěvků. Vzhledem k tomu, že EST je evropská databáze, svůj příspěvek do ní musí vložit každý z partnerů projektu. Za převod klíčových dat z Vaší projektové žádosti je zodpovědná Národní agentura. Tato data by měla obsahovat základní informace o Vašem projektu. Změní-li se v průběhu projektu údaje, které jste uvedli do projektové žádosti, je nutné, abyste změny Národní agentuře nahlásili. Přestože do databáze vstupuje každý partner projektu, upravit popis projektu v pracovním jazyce a nahrát logo projektu může pouze koordinátor Smluvní povinnosti Vzhledem k tomu, že jste příjemci grantu programů Comenius, Leonardo da Vinci nebo Grundtvig, je pro Vás podle článku 8 v Grantové smlouvě povinné vložit do databáze EST Vaše výsledky a další relevantní informace. Konečný termín pro vložení informací do databáze je 30. září. Národní agentura bude databázi kontrolovat, aby zjistila, že každý příjemce grantu informace vyplnil. Pokud uživatel nevloží požadované minimum dat, bude kontaktován Národní agenturou a požádán o doplnění. Dle Grantové smlouvy nebude Národní agenturou odeslána konečná platba projektu, dokud příjemce nevyplní všechny údaje do databáze EST Ochrana dat Všechny informace v databázi jsou údaje z původních žádostí a Váš následný příspěvek. Vaše původní žádost je podepsána statutárním zástupcem Vaší organizace, který dal tímto také souhlas ke zveřejnění osobních údajů a detailů organizace (viz Vaše projektová žádost). Verze 19/7/2012 3

4 2. Vkládání dat Pro partnerské organizace, které mají některý z výše uvedených projektů, je určeno rozhraní pro vkládání údajů (tzn. zvláštní adresa s přihlašovací stránkou) Přihlašovací údaje a heslo Jako přihlašovací údaj použijte kód projektu, který Vám byl/bude zaslán Národní agenturou, a heslo (bude sděleno Národní agenturou). Přihlašovací stránku naleznete na adrese Upozornění: Pokud Vám po vložení kódu a hesla zkopírováním (ctrl+c, ctrl+v) systém nahlásí chybu Nesprávný kód projektu či heslo, zadejte přihlašovací údaje ručně! Vložení informací o produktech a výstupech do databáze EST je součástí závěrečné zprávy projektu. Bez uvedení produktů/výstupů do databáze nebude Vaše závěrečná zpráva kompletní Ukládání dat Údaje o produktech/výstupech nemusíte vkládat najednou, práci si můžete uložit a později se k ní vrátit. Pokaždé, když přidáte nějaké další informace, nebo upravíte již vložené, klikněte na tlačítko Uložit (nahoře na stránce) a data si uložte. Práci doporučujeme ukládat co nejčastěji předejdete ztrátě dat. Svá data můžete znovu upravovat kdykoli bude potřeba. Verze 19/7/2012 4

5 3. PARTNERSTVÍ Po přihlášení se otevře sekce Partnerství, která je rozdělena do několika záložek: 3.1. Partneři První záložka Partneři zobrazuje základní údaje o Vašem Projektu rozdělené do tří podsekcí. Tato stránka je téměř celá automaticky předvyplněná údaji z Vaší žádosti o grant, které nelze dodatečně změnit. Upravovat je možné pouze pole týkající se kontaktní osoby a ovou adresu. ( ová adresa kontaktní osoby nebude z bezpečnostních důvodů zveřejněna.) První část obsahuje typ aktivity a pracovní jazyk. Druhá obsahuje veškeré údaje o žadatelské organizaci a třetí údaje o partnerských organizacích. Údaje o partnerech jsou pouze informativního charakteru a jedná se o původní data z Vaší žádosti. Tyto informace nebudou zveřejněny na hlavním portále. Zveřejní se informace dle partnerů, které jsou do projektu skutečně zapojeni a kteří také vyplní svou část v systému. Tzn., že kompletní partnerské údaje budou zobrazeny až ve chvíli, kdy systém zaplní všichni zapojení partneři. Verze 19/7/2012 5

6 3.2. Popis V této záložce stručně popište Váš projekt. Na stránce jsou zobrazena čtyři textová pole: Název a Popis (projektu) v pracovním i národním (českém) jazyce projektu. Název projektu v pracovním jazyce není možné měnit (údaj je převedený ze žádosti). Jazyky Popis projektu v pracovním jazyce je kopírován ze žádosti o grant a je již předvyplněn. Za úpravy textu v pracovním jazyce je odpovědný koordinátor (tyto úpravy se mohou provést pouze v případě, že předvyplněná část textu získaná ze shrnutí projektu v žádosti není dostatečná), zatímco po všech partnerech (včetně koordinátora) je požadováno, aby popis projektu doplnili o překlad do svého národního jazyka. Vícejazyčný popis je určen proto, aby i návštěvníci stránek z ostatních zemí mohli projekty prohlížet a nalézat tak příklady dobré praxe. Protože uložené informace budou přístupné široké veřejnosti, vkládejte konkrétní a srozumitelné informace. Vyhněte se obecné byrokratické mluvě a buďte konkrétní. Maximální počet znaků Maximální počet znaků, který můžete do těchto polí vepsat, je 250 pro Název a 2000 pro Popis (včetně mezer). Toto omezení platí pro oba jazyky. Ke kontrole délky Vámi vepsaného textu slouží počítadlo zbývajících znaků nad rámečkem. Zde uvádíme některé doporučované materiály, které Vám mohou pomoci při tvorbě Vašich příspěvků: Brožura Jak psát srozumitelně ve 22 jazycích (včetně češtiny): (pro jiné jazyky než čeština změňte na konci adresy cs za en, de, fr atd.) Verze 19/7/2012 6

7 Brožura Making waves : (pouze v angličtině) Psaní na web není stejné jako psaní tištěných publikací: (pouze v angličtině) 3.3. Tematická oblast Tato záložka popisuje hlavní témata a předměty vzdělávání Vašeho projektu (obě dvě tyto položky jsou již předvyplněné údaji z Vaší projektové žádosti). Díky těmto informacím bude možné Váš projekt nalézt i dle různých evropských politik. Lisabonské priority určují, jak Projekty Programu celoživotního učení přispívají k dosahování cílů stanovených v Lisabonské Agendě (viz Verze 19/7/2012 7

8 3.4. Logo (pouze pro koordinátory) Systém umožňuje nahrát logo či jiný obrázek, který bude Váš projekt reprezentovat. Maximální velikost obrázku je 300 x 300 pixelů šířka x výška (pokud překročíte požadovanou velikost obrázku, systém zobrazí chybovou hlášku). Přijímané formáty jsou.jpg.png nebo.gif. Pro kontrolu velikosti obrázku a její případné změny můžete použít jakýkoliv software na úpravu obrázků/fotek, např. Gimp (www.gimp.org), Picasa (picasa.google.com), Irfanview (www.irfanview.com) - na internetu ke stažení zdarma - nebo Adobe Photoshop. Všechny nahrané obrázky budou na stránkách EST zobrazeny vedle údajů o Vašem Projektu partnerství jako čtverec o rozměrech 80 x 80 pixelů. K nahrání loga jednoduše zvolte Ano, budete přesměrováni na další obrazovku. Vaše logo musí být uloženo jako soubor na Vašem počítači. K vyhledání souboru klikněte na tlačítko Procházet. Jakmile najdete soubor, který chcete nahrát, klikněte na Nahrát logo. Verze 19/7/2012 8

9 4. PRODUKTY/VÝSTUPY Klikněte na tlačítko Produkty/Výstupy. Tato sekce je věnována produktům/výstupům Vašeho projektu. Výraz produkt/výstup může mít velmi široký význam a produkty/výstupy mohou zahrnovat papírové či multimediální zdroje, umělecké předměty, rukodělné výrobky a audiovizuální materiály, stejně tak jako nejrůznější akce, semináře, videokonference, výstavy, výzkum, diseminační aktivity a v některých případech i mobility; všechny tyto příklady mohou být výstupy projektů spolupráce. Více informací o podmínkách a podobách produktů/výstupů Vám podá konzultant příslušného programu/aktivity. Pokud je produkt/výstup v elektronickém formátu, může být do databáze přímo nahrán, nebo zde na něj může být umístěn odkaz (je-li produkt/výstup dostupný na internetu). V případě, že produkt/výstup neexistuje v elektronické verzi, je nutné jej náležitě a vyčerpávajícím způsobem popsat. Každý oficiální produkt/výstup vzniklý v rámci projektu je nutné do systému vložit či popsat (tzn. vytvořit mu záznam). Doporučení: Pokud chcete do databáze umístit odkaz na produkt/výstup, ujistěte se, že vkládáte celou adresu vedoucí ke konkrétním informacím o produktu/výstupu. Jako odkaz na produkt/výstup nenahrávejte obecné stránky Vaší organizace. Uvědomte si také, že informace o Vašem produktu/výstupu může chtít vyhledat zájemce, který nedisponuje českým jazykem. Poznámka: Produktem/výstupem nejsou např. fotografie, které během projektu pořizujete v rámci jednotlivých vykonávaných aktivit, ani pozvánky, prezentace či jiné dokumenty, které opět pouze doprovázejí jednotlivé aktivity. Takové dokumenty/soubory do systému jako produkt/výstup nevkládejte. Je však možné, že máte k dispozici pouze fotografii produktu/výstupu a tu můžete do systému vložit, anebo byla výsledkem projektu prezentace nebo zpráva, kterou opět lze do databáze vložit jakožto výsledek projektu. Pro úspěšné nahrání dat do databáze EST je nezbytné nahrát (vytvořit záznam) alespoň jeden produkt/výstup a vyplnit všechna povinná pole. V sekci Produkty/Výstupy je zobrazen seznam všech produktů/výstupů, které jste zadali. Na začátku je zde pouze tlačítko + Přidat produkt/výstup a tlačítko + Přidat společný produkt/výstup. Chcete-li kdykoliv zobrazit vložené produkty a výstupy, klikněte znovu na tlačítko Produkty/Výstupy. Verze 19/7/2012 9

10 Můžete vkládat - Nový produkt/výstup - Nový společný produkt/výstup 4.1. Jak přidat nový produkt/výstup, nebo upravit již zadaný Pro vložení každého nového produktu/výstupu klikněte v sekci Produkty/Výstupy na tlačítko + Přidat produkt/výstup (v levém horním rohu tabulky s produkty/výstupy, viz obrázek na předchozí straně). Je třeba vyplnit všechny povinné údaje. Jinak nebude možné produkt/výstup uložit. Verze 19/7/

11 4.2. Jak přidat nový společný produkt/výstup Co je to společný produkt/výstup? Jedná se o produkt/výstup, na kterém pracovali všichni partneři projektu. Tento produkt/výstup byl vytvořen napříč zeměmi, je společným dílem všech partnerů a existuje v jedné verzi, maximálně jej lze získat v různých jazykových mutacích. Pokud byl produkt/výstup vytvořen společně se všemi partnery, můžete tento produkt/výstup vložit jako Společný produkt/výstup. Tento produkt/výstup může být vložen libovolným partnerem projektu pomocí tlačítka Nový společný produkt/výstup. Systém poté zobrazí produkt/výstup všem ostatním partnerům projektu. Společný produkt/výstup bude označen evropskou vlaječkou. Partneři projektu budou mít dále povinnost přidat překlad do jejich národního jazyka kliknutím na tlačítko Zobrazit/upravit. Smazat společný produkt/výstup může pouze jeho tvůrce. Parametry společného produktu/výstupu (Uživatelé, Dostupnost atd.) můžou být zadány pouze partnerem, který ho vytvořil. Nemohou být upraveny ostatními partnery. Poznámka: Doporučujeme se předem domluvit s ostatními partnery, který z nich (Vás) společný produkt/výstup do databáze vloží. Není možné, aby se jeden společný produkt/výstup objevil v systému víckrát Popis Při přidání/úpravě produktu/výstupu se otevře první záložka Popis. Je rozdělena na dvě části. Verze 19/7/

12 Název (povinný v pracovním i národním jazyce) Stejně jako v sekci Partnerství se Vám zobrazí dvě textová pole, kam vložíte název produktu/výstupu: do jednoho pole vložte název produktu/výstupu v pracovním jazyce projektu, do druhého překlad do Vašeho národního jazyka (češtiny). Popis (povinný v pracovním i národním jazyce) Zde jsou zobrazena dvě textová pole, kam vložíte popis produktu/výstupu: do jednoho v pracovním jazyce projektu, do druhého překlad do Vašeho národního jazyka. Maximální počet znaků Maximální počet znaků, který můžete do těchto polí napsat, je 250 pro Název a 500 pro Popis (včetně mezer). Toto omezení platí pro oba jazyky. Ke kontrole délky Vámi vepsaného textu můžete použít počítadlo zbývajících znaků nad rámečkem. Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Jazyky (povinné) V této záložce vyberte alespoň jeden jazyk (počet jazyků, které můžete vybrat, není omezen), ve kterém je produkt/výstup k dispozici (tzn. v jakém jazyce je materiál vypracován a k dispozici). Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Uživatelé Vyberte typ uživatelů, pro které je produkt/výstup určen (žáci, studenti, učni, dospělí posluchači, osoby se zvláštními potřebami), a pokud je to relevantní, označte i věkovou skupinu uživatelů. Lze zvolit více typů uživatelů a více typů věkových skupin. Verze 19/7/

13 Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Typ (povinné) Vyberte typ Vašeho produktu/výstupu. Pro každý produkt/výstup můžete zvolit jen jednu možnost. Je-li produkt/výstup dostupný ještě v jiné verzi, je třeba pro tuto verzi vytvořit produkt/výstup nový. Tzn. existuje-li například produkt/výstup jako audiovizuální materiál a zároveň jako tištěný materiál (kniha), jedná se o produkty/výstupy dva. Verze 19/7/

14 Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit Dostupnost Posledním krokem je doplnění informace o dostupnosti produktu/výstupu: vyberte, zda je produkt/výstup dostupný online nebo na dotaz (nebo zda není dostupný vůbec). Můžete vybrat ze čtyř možností: Není k dispozici Produkt/výstup již není dostupný (může být např. vyčerpán). Možno žádat na adrese Dostupný na Přímo ke stažení V případě, že není možné produkt/výstup nahrát na internet (např. pokud je produktem/výstupem DVD, které je pro nahrávání na internet příliš velké, nebo kniha apod.), uveďte prosím ovou adresu kontaktní osoby, u které bude možné o produkt/výstup požádat. Je-li už produkt/výstup dostupný na internetu, uveďte prosím jeho URL adresu (pokud se např. jedná o webovou stránku, webové fotoalbum atd.). Neuvádějte obecné stránky Vaší organizace, ale přesný odkaz na produkt/výstup nebo projekt. Máte také možnost nahrát svůj produkt/výstup do databáze EST přímo. Maximální velikost souboru je však 5Mb. U produktů/výstupů, které nahráváte do databáze EST, prosím uveďte, zda jsou chráněny autorskými právy (copyright). Postup pro vložení produktu/výstupu přímo: 1) Klikněte na tlačítko Nahrát. 2) Klikněte na Browse... a vyberte soubor, který chcete nahrát. 3) Klikněte na tlačítko Nahrát soubor. Verze 19/7/

15 4) Klikněte na tlačítko Zpět na výsledek. 5) Vložený soubor si můžete prohlédnout kliknutím na Zobrazit nahraný soubor. Po vyplnění sekce klikněte na tlačítko Uložit. Vložené informace o produktech/výstupech Vašeho projektu a to, jak vypadají po zveřejnění, si můžete prohlédnout po vyhledání Vašeho projektu na stránkách 5. Oceněné projekty Na základě kvality příslušného projektu a jeho výsledků označují Národní agentury v každé zemi kvalitní projekty hvězdičkou. Jedná se o další formu šíření výsledků a prezentace dobré praxe v rámci naší země. Pokud chcete, aby byl Váš projekt oceněn, ujistěte se, že jste zvýraznili ve Vaší závěrečné zprávě a v databázi EST úspěšnost Vašeho projektu. Měli byste ukázat jasné a přenositelné výsledky a prokázat dopad Vašeho projektu na zaměstnance, učně/žáky/studenty a na místní komunitu stejně jako na evropskou přidanou hodnotu. Oceněné projekty budou převedeny do databáze EVE, což je evropská platforma pro šíření projektů podporujících programy Celoživotního učení, Kultury, Mládež v akci a Evropa pro občany. Pro více informací navštivte 6. Podpora EST Národní agentura prezentuje portál na svých webových stránkách a v rámci různých seminářů a akcí. Vy můžete přispět ke zviditelnění databáze EST také, např. přidáním odkazu na Vašich stránkách projektu společně s poznámkou Jsem v ESTu!. 7. Vyhledávání Databáze EST je veřejnou databází, tzn., že pro účely prohlížení není potřeba znát přihlašovací údaje. Adresa pro vyhledávání je nebo Zde si můžete Váš vložený záznam prohlédnout či vyhledávat informace, které Vás zajímají. Kliknutím na tlačítko CHANGE LANGUAGE umístěné nahoře na stránce můžete změnit jazyk a stránku přepnout na české rozhraní. Verze 19/7/

16 Na úvodní stránce jsou zobrazovány tzv. STAR projekty (projekty oceněné Národními agenturami jako velmi kvalitní). Pokud chcete procházet všechny projekty Partnerství, klikněte na tlačítko Vyhledat ( Search ). Zobrazí se levé menu s vyhledávacími kritérii. Verze 19/7/

17 Pokud chcete dále výsledky filtrovat, vyberte jedno nebo více kritérií souvisejících s hledaným projektem či s jeho produkty/výstupy (kliknutím na šipku se Vám otevře nabídka). Lze filtrovat např. dle programu, aktivity, země, typu organizace nebo roku a dle kritérií produktů/výstupů (uživatelé, jazyky, typ produktu/výstupu) Fulltextové vyhledávání Fulltextové vyhledávání je zprovozněno v následujících polích název projektu/popis projektu, název organizace, město organizace. Napište slovo nebo slovní spojení do vybraného textového pole. Klikněte na Vyhledat. Tím vyhledáte projekty, ve kterých se toto slovo (slovní spojení) vyskytuje. Kritéria vyhledávání mohou být kombinována. Po zadání kritérií a kliknutím na tlačítko Vyhledat se Vám zobrazí následující stránka: Verze 19/7/

18 Pomocí levého sloupce můžete zadat další filtr. Najednou může být vybrán pouze jeden jazyk, jedna země atd. (po zaškrtnutí ostatní možnosti zmizí). Například tedy není možné vyhledat projekty z více programů či zemí najednou. Pro opětovné zobrazení celé nabídky a zvolení jiné možnosti je nutné zrušit zaškrtnuté kritérium výběru (dalším kliknutím na dříve požadované kritérium). Aktualizované výsledky hledání se Vám vždy zobrazí v pravém rámci. Pro zobrazení podrobnějších detailů daného projektu klikněte na modrý název projektu. Vybrané partnerství se Vám zobrazí v novém okně Partnerství Po otevření vyhledaného projektu si můžete prohlížet jeho detaily. Kliknutím na příslušnou zemi v horní části stránky se Vám zobrazí popis a informace od partnera z dané země. Verze 19/7/

19 7.3. Produkty/výstupy V dolní části stránky je uvedený seznam produktů/výstupů. Kliknutím na příslušnou zemi se zobrazí produkty/výstupy od partnera z dané země v pracovním a národním jazyce. Kliknutím na vlaječku EU se zobrazí společné produkty/výstupy partnerství. Podrobné informace o jednotlivých produktech/výstupech (název produktu/výstupu, jeho popis, typ, uživatelé a dostupnost) se zobrazí po kliknutí na název produktu/výstupu. Produkt/výstup je možné stáhnout ze sekce Dostupnost (je-li nahrán). Verze 19/7/

20 8. Často kladené otázky (FAQ) Co mám dělat, když jsou předvyplněné informace v EST nesprávné? V tomto případě kontaktujte Vašeho projektového konzultanta z Národní agentury a požádejte ho o opravu informací. Učiňte tak před vkládáním dalších informací, neboť opravy je nutné provádět v našem interním systému a projekt do ESTu převést znovu, což způsobí vynulování již vložených údajů. Co mám dělat, když zapomenu přihlašovací údaje (login a heslo)? V tomto případě kontaktujte helpdesk nebo Vašeho projektového konzultanta z Národní agentury a požádejte ho o login a heslo. Co se stane, když nevložím informace do databáze EST? Vložení informací do databáze EST je smluvní povinností. Pokud nevložíte informace do EST, nebude Národní agenturou poukázána finální splátka. Musím čekat na svého koordinátora před vložením informací do databáze EST? Ne, nemusíte čekat na svého koordinátora. Každý záznam v EST je nezávislý. Každý partner vstupuje do svého záznamu, který se později propojí s ostatními od dalších partnerů. Co se stane, když můj partner nevloží informace do databáze EST? Každý partner musí vložit informace do databáze EST. Když jeden partner informace nevloží, Vaše organizace za to nebude penalizována. Národní agentura odpovědná za projekt tohoto partnera kontaktuje přímo. Proč všichni partneři musí vkládat informace do databáze EST a ne jenom koordinátor? Vložení informací do databáze EST je smluvní povinností. Všichni partneři musí přidat produkty/výstupy, které vytvořili sami na lokální úrovni a které se mohou lišit od produktů/výstupů vytvořených společně s ostatními partnery. Kdo má vložit produkt/výstup vytvořený společně všemi partnery? Jakýkoliv z partnerů může vložit společný produkt/výstup projektu partnerství. Každý partner pak může přidat popis v národním jazyce. Vícejazyčné popisy umožňují uživatelům z mnoha zemí nahlížet do databáze v různých jazycích, a tak se usnadňuje oběh příkladů dobré praxe. Musím ukládat každou stránku zvlášť? Ne, databáze automaticky ukládá všechny nové záznamy vložené na každé stránce. Nicméně je vhodné ukládat si svoji práci často a po dokončení každé sekce, aby se tak předešlo ztrátě dat (např. při automatickém odhlášení ze systému nebo při výpadku). Také je vhodné uložit data před odhlášením z databáze. Je možné upravovat již zveřejněný produkt/výstup? Ano, je možné upravovat produkt/výstup, i když byl již zveřejněn. Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Na Poříčí 1035/4, Praha 1 EST helpdesk: Verze 19/7/

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

MANUÁL WebRedakce STRUKTURA. 1. Základní informace. 2. Položky menu. 2.1. Vytvoření menu. 2.2. Popis nastavení položky menu. 2.3. Modely položky menu

MANUÁL WebRedakce STRUKTURA. 1. Základní informace. 2. Položky menu. 2.1. Vytvoření menu. 2.2. Popis nastavení položky menu. 2.3. Modely položky menu MANUÁL WebRedakce STRUKTURA 1. Základní informace 2. Položky menu 2.1. Vytvoření menu 2.2. Popis nastavení položky menu 2.3. Modely položky menu 2.3.1. Typ stránky 2.3.2. Typ aktuality 2.3.3. Typ články

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Nápověda online kurzu českého jazyka

Nápověda online kurzu českého jazyka 1 JAK NEJLÉPE VYUŽÍT MOŽNOSTÍ MULTIMEDIÁLNÍHO KURZU... 3 1.1 VÝZNAM SAMOSTUDIA... 3 1.2 ORGANIZACE ČASU KLÍČ K ÚSPĚCHU... 3 1.3 URČETE SI DOBU PRO STUDIUM KAŽDÝ DEN... 3 1.4 STANOVTE SI KRÁTKODOBÉ CÍLE...

Více

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz)

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz) Uživatelská příručka k Informačnímu systému Prevence rizikového chování MŠMT (http://is-prevence.msmt.cz) září 2012 (verze 1.1) 1/33 Obsah Popis úvodní obrazovky IS...3 Jak je řešena nápověda...4 Technická

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Příručka pro žadatele o grant programu Erasmus+ k vyplňování elektronických žádostí KA2 STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ Předkládání žádostí krok za krokem Výzva 2015 1 Obsah

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více