2007 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Fireworks Používání Fireworks Pokud je tato příručka distribuovaná se softwarem, ke

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2007 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Fireworks Používání Fireworks Pokud je tato příručka distribuovaná se softwarem, ke"

Transkript

1 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

2

3 2007 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Fireworks Používání Fireworks Pokud je tato příručka distribuovaná se softwarem, ke kterému patří smlouva s koncovým uživatelem, je tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, poskytována na základě licence, a může být používána nebo kopírována pouze podle podmínek této licence. S výjimkami povolenými v takové licenci nesmí být žádná část této příručky reprodukována, ukládána ve vyhledávacím systému a přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými, mechanickými, záznamovými nebo jinými, bez předchozího písemného povolení společnosti Adobe Systems Incorporated. Uvědomte si prosím, že obsah této příručky je chráněn copyrightem i v případě, že není distribuovaná se softwarem, ke kterému patří licenční smlouva s koncovým uživatelem. Obsah této příručky slouží pouze pro informaci, může se měnit bez upozornění a nelze ho vykládat jako závazek společnosti Adobe Systems Incorporated. Společnost Adobe Systems Incorporated nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které se v informačním obsahu této příručky mohou objevit. Uvědomte si prosím, že existující umělecká díla nebo obrazy, které byste chtěli zahrnout do svých projektů, mohou být chráněny copyrightem. Neautorizované začlenění takových materiálů do vaší nové práce může být porušením práv majitele copyrightu. Opatřete si prosím vyžadované povolení pro použití díla od majitele copyrightu. Všechny odkazy na názvy společností ve vzorových předlohách jsou pouze pro demonstrační účely a nejsou zamýšleny jako odkaz na jakoukoliv skutečnou organizaci. Adobe, logo Adobe, Adobe Bridge, Director, Dreamweaver, Flash, Flex Builder, FreeHand, GoLive, HomeSite, Illustrator, Photoshop a XMP jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech anebo dalších zemích. Apple a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornie 95110, USA. Upozornění pro koncové uživatele z vládních institucí USA. Tento Software a Dokumentace jsou Komerční položky ve smyslu definice v 48 C.F.R , zahrnující Komerční počítačový software a Dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru ve smyslu použití těchto pojmů v příslušné části 48 C.F.R nebo 48 C.F.R V souladu s příslušnými částmi 48 C.F.R nebo 48 C.F.R až byl tento Komerční počítačový software a Dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru licencován k používání koncovými uživateli z vládních institucí USA (a) pouze jako Komerční položky (b) pouze s těmi právy, která jsou podle zde uvedených podmínek a ustanovení udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA. Pro koncové uživatele z vládních institucí USA společnost Adobe souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny aplikovatelné zákony pro rovné příležitosti, včetně opatření prováděcího příkazu 11246, v platném znění, oddíl 402 zákona na podporu veteránů vietnamské války z roku 1974 (38 USC 4212) a oddíl 503 zákona proti diskriminaci z roku 1973, v platném znění, a vyhlášky 41 CFR oddíl 60-1 až 60-60, a Ustanovení a předpisy týkající se afirmativní akce uvedené v předcházející větě jsou uvedeny odkazem.

4 iv Obsah Kapitola 1: Začínáme Instalace Nápověda Adobe Zdroje informací Co je nové ve Fireworks CS Kapitola 2: Základy Fireworks O práci ve Fireworks O vektorových a bitmapových grafikách Vytvoření nového dokumentu Otevření a import souborů Ukládání souborů Fireworks Pracovní prostředí Fireworks Kapitola 3: Výběr a transformace objektů Vybírání objektů Vybírání obrazových bodů Úpravy vybraných objektů Transformace a deformace vybraných objektů a výběrů Uspořádání objektů Kapitola 4: Práce s bitmapami Práce s bitmapami Vytváření bitmapových objektů Přístup k nástrojům pro úpravy fotografií Kreslení, malování a úpravy bitmapových objektů Retušování bitmap Nastavení barev a tónů bitmapy Rozostření a zostření bitmap Přidávání šumu do obrazu Kapitola 5: Práce s vektorovými objekty Kreslení vektorových objektů Úpravy cest Kapitola 6: Práce s textem Zadávání textu Formátování textu Aplikování tahů, výplní a filtrů na text Připojení textu k cestě Transformace textu Převedení textu na cesty Import textu

5 v Kontrola pravopisu Používání textového editoru Kapitola 7: Aplikování barev, tahů a výplní Používání oddílu Barvy v panelu nástrojů Uspořádání skupin vzorků a barevné modely Používání polí barev a rozbalovacích oken barev Práce s tahy Práce s výplněmi Aplikování výplně přechodem a výplně vzorkem Přidání textury k tahům a výplním Kapitola 8: Používání živých filtrů Aplikování živých filtrů Úpravy živých filtrů Kapitola 9: Stránky, vrstvy, maskování a prolnutí Práce se stránkami Práce s vrstvami Maskování obrazů Prolnutí a průhlednost Kapitola 10: Používání stylů, symbolů a URL Používání stylů Používání symbolů Práce s URL Kapitola 11: Řezy, efekty přechodu a aktivní oblasti Vytváření a úpravy řezů Přiřazení interaktivity k řezům Příprava řezů na export Práce s aktivními oblastmi a obrazovými mapami Kapitola 12: Vytváření tlačítek a rozbalovacích nabídek Vytváření symbolů tlačítek Vytváření navigačních pruhů Vytváření rozbalovacích nabídek Kapitola 13: Vytváření animací Vytvoření animace Práce se symboly animace Práce se snímky Doplňování snímků Náhled animace Export animace Práce s existujícími animacemi Použití více souborů jako jedné animace

6 vi Kapitola 14: Vytváření prezentací Příkaz Vytvořit prezentaci Vytvoření nebo úpravy prezentace Vlastnosti prezentace Vytvoření vlastního přehrávače alb Fireworks Kapitola 15: Optimalizace a export O optimalizaci Používání Průvodce exportem Optimalizace pracovní plochy Export z Fireworks Odeslání dokumentu Fireworks jako přílohy u Použití tlačítka Správa souborů Kapitola 16: Používání Fireworks s jinými aplikacemi Práce s Dreamweaverem Práce s programem Flash Práce s FreeHandem Práce s Directorem Práce s HomeSite Práce s Photoshopem Práce s Illustratorem Práce s GoLive Práce s editory HTML O rozšíření Fireworks O Adobe XMP O Adobe Bridge Integrace s Flex pro rozvržení bohatých internetových aplikací (export MXML) Kapitola 17: Automatizace opakujících se úloh Hledání a nahrazení Dávkové zpracování Rozšíření Fireworks Filmy Flash SWF použité jako panely Fireworks Kapitola 18: Předvolby a klávesové zkratky Nastavení předvoleb Změna sady klávesových zkratek Práce s konfiguračními soubory O přeinstalaci Fireworks Zobrazení obsahu balíku (pouze Macintosh) Rejstřík

7 1 Kapitola 1: Začínáme Adobe Fireworks CS3 je jedinečný hybridní vektorový a bitmapový nástroj vytvářející nejvýkonnější designérské prostředí pro rychlé navržení prototypu webových stránek, uživatelských rozhraní a vytváření a optimalizování obrazu pro web. Fireworks CS3 nabízí pružnost při úpravch jak vektorových, tak bitmapových obrazů, společné knihovny předem připravených položek a čas šetřící integraci s profesionálními aplikacemi Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe Dreamweaver CS3 a Adobe Flash CS3 Professional. Rychle navrhněte prototyp webového projektu a svůj návrh přeneste přímo do Dreamweaveru CS3. Fireworks CS3 je nedílnou součástí Adobe Creative Suite 3 Web Premium aweb Standard aproto profesionálním tvůrcům a vývojářům umožňuje, aby jejich nápady a energie plynuly bez přerušení od počátečního konceptu až k dokonalému finálnímu provedení v tisku, na videu, na webu nebo na mobilních zařízeních. Právě z důvodu úplné integrace je Creative Suite jedinečně výkonná profesionální tvůrci a vývojáři se soustředí pouze na svou vizi a dosahují vysoce kvalitních výsledků za kratší dobu. Tato kapitola se zabývá následujícími tématy: Instalace na straně 1 Nápověda Adobe na straně 3 Zdroje informací na straně 5 Co je nové ve Fireworks CS3 na straně 8 Instalace Požadavky Kompletní systémové požadavky a doporučení pro váš software Adobe najdete v souboru Read Me.html/Čtěte.html na instalačním disku DVD. Instalace softwaru 1 Zavřete všechny ostatní programy Adobe, které jsou aktivní na vašem počítači. 2 Vložte instalační disk do mechaniky DVD a postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: Další informace najdete v souboru Read Me.html/Čtěte.html na instalačním disku DVD. Aktivujte software nebo si stáhněte elektronickou licenci Software Adobe zahrnuje technologii pro správu elektronických licencí (e-licencí). Pokud vlastníte maloobchodní licenci pro jediného uživatele, budete vyzváni k aktivaci softwaru; je to snadný anonymní proces, který je třeba provést do 30 dnů od chvíle, kdy jste software začali používat. Pokud máte víceuživatelskou licenci, budete vyzváni ke stažení elektronické licence; je to snadný proces, který je třeba provést do 30 dnů od chvíle, kdy jste software začali používat. Funkčnost softwaru Adobe je identická bez ohledu na typ licence. Další informace najdete v souboru Read Me/Čtěte na instalačním disku DVD nebo na webových stránkách Adobe: Informace o aktivaci produktu viz

8 2 Informace o správci licencí Adobe viz Aktivace softwaru 1 Pokud dialogové okno Aktivace ještě není otevřené, zvolte Nápověda> Aktivovat. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: Chcete-li software nainstalovat na jiný počítač, musíte ho nejdříve deaktivovat na svém počítači. Zvolte Nápověda> Deaktivovat. Stažení e-licence 1 Pokud ještě není dialogové okno Stažení e-licence otevřené, zvolte Nápověda > Stáhnout e-licenci. 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Poznámka: Pokud chcete nainstalovat software na jiný počítač, musíte nejdříve vrátit e-licenci na server licencí. Zvolte Nápověda > Vrátit e-licenci. Registrace Zaregistrujte svůj produkt, abyste získali bezplatnou podporu pro instalaci, upozornění na aktualizace a další služby. Při registraci postupujte podle pokynů na obrazovce v dialogovém okně Registrace, které se zobrazí poté, co instalujete a aktivujete software. Pokud registraci odložíte, můžete se zaregistrovat kdykoli později. Zvolte Nápověda > Online registrace. Read me/čtěte Soubor Read Me.html/Čtěte.html pro tento produkt najdete na instalačním disku DVD (a při instalaci produktu se také kopíruje do složky aplikace). Tento soubor poskytuje důležité informace o následujících tématech: Systémové požadavky Instalace a odinstalování Aktivace a registrace Instalace písem Odstraňování problémů Podpora zákazníků Právní upozornění Zobrazení souborů instalovaných s Fireworks Může se stát, že budete potřebovat zobrazit soubory instalované spolu s Fireworks. Fireworks během instalace umístí soubory na různá místa ve vašem systému. Je důležité porozumět tomu, proč jsou tyto soubory umístěny tam, kde jsou. Další informace viz Práce s konfiguračními soubory na straně 361. Uživatelé Macintosh by měli věnovat pozornost formátu, který Fireworks používá k ukládání programu a jeho souborům výchozích nastavení. Další informace viz Zobrazení obsahu balíku (pouze Macintosh) na straně 362.

9 3 Nápověda Adobe Zdroje nápovědy Adobe Dokumentace pro tento software Adobe je k dispozici v různých formátech. Nápověda v produktu a nápověda LiveDocs Nápověda v produktu poskytuje přístup ke kompletní, v době odeslání dostupné dokumentaci a instruktáži pro příslušný produkt. Najdete ji v nabídce Nápověda v tomto produktu Adobe. Nápověda LiveDocs zahrnuje veškerý obsah nápovědy v produktu a navíc aktualizace a odkazy na výukové materiály dostupné na webu. U některých produktů můžete do nápovědy LiveDocs přidávat své poznámky. Nápovědu LiveDocs pro váš produkt najdete v centru nápovědy Adobe na Většina verzí nápovědy v produktu a nápovědy LiveDocs umožňuje vyhledávání v nápovědách více produktů. Témata také obsahují odkazy na relevantní obsah na webu nebo témata v nápovědě jiného produktu. Nápovědu v produktu i na webu si můžete představit jako portál pro přístup k dalšímu obsahu a do komunity uživatelů. Nejucelenější a nejaktuálnější verze nápovědy je vždy na webu. Dokumentace v Adobe PDF Nápověda v produktu je k dispozici také jako soubor PDF, který je optimalizovaný pro tisk. Další dokumenty, například technické zprávy, mohou být také k dispozici jako PDF. Všechna dokumentace v PDF je dostupná v centru nápovědy Adobe na Dokumentaci v PDF, kterou obsahuje váš produkt, najdete ve složce Documents/Dokumenty na instalačním disku DVD nebo na disku DVD s dalším obsahem. Tištěná dokumentace Tištěné vydání kompletní nápovědy v produktu je možné zakoupit v online obchodu Adobe Store na (ne v češtině). V online obchodu Adobe Store můžete také najít knihy vydané partnery Adobe. Se všemi produkty Adobe Creative Suite 3 se dodává tištěná příručka pro pracovní postupy, a jednotlivé produkty Adobe mohou obsahovat tištěnou příručku Začínáme. Používání nápovědy v produktu Nápověda v produktu je dostupná přes nabídku Nápověda. Po spuštění prohlížeče Adobe Help Viewer klepněte na Procházet, abyste zobrazili nápovědu pro další produkty Adobe nainstalované na vašem počítači. Informace o různých produktech Adobe můžete získat pomocí těchto funkcí: Můžete hledat v nápovědách pro různé produkty. Témata mohou obsahovat odkazy na témata v nápovědě jiných produktů Adobe nebo další informace na webu. Některá témata jsou společná pro více produktů. Pokud vidíte téma nápovědy s ikonou Fireworks a s ikonou Dreamweaver, víte, že toto téma buď popisuje funkčnost, která je v těchto dvou produktech podobná nebo popisující pracovní postupy mezi produkty. Poznámka: Pokud hledáte frázi, například nástroj tvaru, dejte tuto frázi do uvozovek, abyste zobrazili pouze témata, která obsahují všechna slova ve frázi.

10 4 Funkce pro usnadnění přístupu Obsah nápovědy Adobe je přístupný také hendikepovaným uživatelům se sníženou pohyblivostí, nevidomým nebo s poškozením zraku. Nápověda v produktu obsahuje klávesové zkratky pro ovladače v panelu nástrojů a navigaci a podporuje standardní funkce pro usnadnění přístupu včetně následujících: Velikost textu lze změnit pomocí standardních příkazů kontextové nabídky. Odkazy jsou podtržené, aby byly snadno rozeznatelné. Pokud text odkazu neodpovídá názvu cílového prvku, je odkaz na název obsažen v atributu Title v tagu Anchor (Kotva). Například odkazy Předcházející a Následující obsahují vždy název předcházejícího a následujícího tématu. Obsah podporuje vysoce kontrastní režim. Grafiky bez popisků obsahují alternativní text. Každý rámec má název, který ukazuje jeho účel. Strukturu obsahu pro čtení z obrazovky nebo převod na mluvenou řeč definují standardní tagy HTML. Formátování určují seznamy stylů, takže nejsou vložená žádná písma. Klávesové zkratky Windows pro ovládací prvky v panelu nástrojů Každý ovládací prvek v panelu nástrojů pro nápovědu v produktu má klávesový ekvivalent: Tlačítko Zpět Alt+šipka doleva Tlačítko Vpřed Alt+šipka doprava Tisknout Ctrl+P Tlačítko O aplikaci Ctrl+I Nabídka Procházet Alt+šipka dolů nebo Alt+šipka nahoru zobrazí nápovědu pro jiný program Pole Hledat (Windows) Ctrl+S umístí kurzor do pole Hledat Klávesové zkratky Windows pro navigaci K navigaci v prohlížeči nápovědy Adobe Help Viewer a ke zobrazení témat použijte následující kombinace kláves: Chcete-li se přesunout mezi navigačním panelem a panelem pro čtení, stiskněte Ctrl+tabulátor a Shift+Ctrl+tabulátor. Chcete-li se pohybovat mezi odkazy v rámci panelu, stiskněte tabulátor nebo Shift+tabulátor. Chcete-li aktivovat vybraný odkaz, stiskněte Enter. Chcete-li zvětšit velikost textu, stiskněte Ctrl+rovnítko. Chcete-li zmenšit velikost textu, stiskněte Ctrl+pomlčka. Jak vybrat správné dokumenty nápovědy Při učení se Fireworks můžete čerpat z mnoha zdrojů včetně nápovědy Fireworks, verze PDF dokumentace součástí Fireworks a dalších na webu umístěných zdrojů informací. Nápověda Fireworks (zvaná Používání Fireworks) určená všem uživatelům podává ucelené informace o všech funkcích Fireworks. Otevřít ji můžete kdykoli v nápovědě Fireworks (Nápověda > Používání Fireworks). Příručka existuje také ve formátu PDF na webové stránce Adobe

11 5 Rozšíření Fireworks popisuje strukturu Fireworks a programové rozhraní aplikace (API) a je určeno pro pokročilé uživatele, kteří chtějí vytvářet doplňky nebo si přizpůsobit uživatelské rozhraní Fireworks. Můžete ovládat všechny příkazy nebo nastavení Fireworks pomocí speciálních příkazů JavaScriptu, které Fireworks umí interpretovat. Příručka najdete jak v nápovědě v produktu tak na stránkách Adobe jako PDF ke stažení. Zdroje informací Adobe Video Workshop Adobe Creative Suite 3 Video Workshop vám pomůže produkt lépe poznat. Adobe Creative Suite 3 nabízí více než 200 výukových filmů, pokrývajících široký rozsah témat pro profesionály zabývající se tiskem, videem a prací pro web. Pomocí semináře Video Workshop se můžete naučit používat ten produkt z Creative Suite 3, který vás zajímá. Mnohá videa ukazují, jak používat produkty společně. Při spuštění semináře Video Workshop si vyberte přesně ty produkty a témata, o kterých se chcete informovat. Můžete si prohlédnout podrobnosti o každém videu, abyste si mohli naplánovat postup svého studia. Komunita přednášejících V této verzi jsme pobídli členy komunity Adobe, aby sdíleli své znalosti a přehled. Společnosti Adobe a Lynda.com prezentují výukové lekce, tipy a triky od předních návrhářů a vývojářů, jako jsou Michael Ninness, Katrin Eismann a Chris Georgenes. Uvidíte a uslyšíte odborníky z Adobe, jako jsou Lynn Grillo, Greg Rewis a Russell Brown. Celkem více než 30 expertů na tyto produkty zde sdílí své znalosti. Výukové lekce a zdrojové soubory Seminář Video Workshop obsahuje školení pro začátečníky i pro zkušené uživatele. Najdete zde také videa o nových funkcích a klíčových technikách. Každé video se týká jednoho tématu a v průměru trvá 3-5 minut. K většině video lekcí patří ilustrovaný návod a zdrojové soubory, takže si můžete vytisknout podrobný postup a sami si výukovou lekci vyzkoušet. Používání video semináře Adobe Video Workshop Adobe Video Workshop najdete na disku DVD, obsaženém ve vašem produktu Creative Suite 3. Je dostupný také online na Společnost Adobe bude do semináře Video Workshop pravidelně přidávat nová videa, takže se zaregistrujte, abyste zjistili, co je nového. Videa o Fireworks CS3 Adobe Video Workshop zahrnuje širokou řadu témat Adobe Fireworks CS3 včetně následujících: Používání panelu Stránky Rychlé vytváření prototypů s bohatými symboly Porozumění vrstvám a rozvržení Vytvoření skriptu vlastnosti symbolu Videa také ukazují, jak používat Fireworks CS3 s ostatními produkty Adobe, například: Import souborů Photoshopu

12 6 Pracovní postupy s programy Fireworks a Flash Pracovní postupy s programy Photoshop, Illustrator a Fireworks Doplňky Máte přístup k široké řadě různých zdrojů, které vám pomohou co nejlépe využít váš software Adobe. Některé z těchto zdrojů se nainstalují na váš počítač v průběhu instalace; další užitečné ukázky a dokumenty jsou obsažené na instalačním disku DVD nebo na disku DVD s dalším obsahem. Unikátní doplňky jsou také nabízeny online v komunitě Adobe Exchange na Instalované zdroje informací V průběhu instalace softwaru se do složky aplikace umístí množství užitečných zdrojů. Chcete-li tyto soubory zobrazit, podívejte se do složky příslušné aplikace na vašem počítači. Windows: [startovací disk]/program files/adobe/adobe Fireworks CS3 Mac OS: [startovací disk]/applications/adobe Fireworks CS3 Podle toho, jaký produkt Adobe vlastníte, může složka aplikace obsahovat: Zásuvné moduly Zásuvné moduly jsou malé programy, které rozšiřují nebo přidávají funkce do vašeho softwaru. Když je nainstalujete, zásuvné moduly se zobrazí jako volby v nabídce Importovat nebo Exportovat; jako formáty souborů v dialogových oknech Otevřít, Uložit jako a Exportovat originál; nebo jako filtry v podnabídkách nabídky Filtr. Přednastavení Přednastavení obsahují velké množství užitečných nástrojů, předvoleb, efektů a obrazů. Přednastavení produktu zahrnují štětce, obsah vzorníku, skupiny barev, symboly, vlastní tvary, grafické styly a styly vrstev, vzorky, textury, akce, pracovní plochy a další. Přednastavený obsah můžete najít v různých oblastech uživatelského rozhraní. Některá přednastavení jsou dostupná, pouze pokud vyberete odpovídající nástroj. Pokud nechcete začít s vytvářením efektu nebo obrazu od nuly, můžete pro inspiraci použít knihovny přednastavení. Předlohy Soubory předloh lze otevřít a prohlížet z Adobe Bridge, otevřít z úvodní obrazovky nebo otevřít přímo z nabídky Soubor. Podle toho, o který produkt se jedná, mohou soubory předloh obsahovat takové věci, jako jsou hlavičkové dopisy, letáky a webové stránky až po nabídky DVD a video tlačítka. Každý soubor předlohy je profesionálně navržený a představuje příklad optimálního využití funkcí produktu. Předlohy mohou být užitečným zdrojem, když potřebujete rychle nastartovat svůj projekt. Ukázky Ukázkové soubory obsahují komplikovanější návrhy a jsou skvělým způsobem, jak si prohlédnout nové funkce v praxi. Tyto soubory ukazují řadu tvůrčích možností, které vám program nabízí. Písma S vaším produktem Creative Suite se dodává několik rodin písem a písem OpenType. V průběhu instalace se tato písma kopírují na váš počítač: Windows: [startovací disk]/program Files/Common Files/Adobe/Fonts Mac OS X: [startovací disk]/knihovna/application Support/Adobe/Fonts Další informace o instalaci písem najdete v souboru Read Me.html/Čtěte.html na instalačním disku DVD.

13 7 Obsah DVD Instalační disk DVD nebo disk DVD s dalším obsahem, zahrnuté ve vašem produktu, obsahují další materiály a zdroje, určené pro použití s vaším softwarem. Složka Goodies (Doplňky) obsahuje soubory specifické pro určitý produkt, jako jsou předlohy, obrazy, přednastavení, akce, zásuvné moduly a efekty, spolu s podsložkami Fonts pro písma a Stock Photography pro knihovní fotografie. Složka Documentation/Dokumentace obsahuje PDF verzi nápovědy, technické informace a další dokumenty, například letáky produktů, referenční příručky a informace o specializovaných funkcích. Adobe Exchange Chcete-li získat další obsah zdarma, přejděte na kde komunita uživatelů bezplatně stahuje a sdílí tisíce akcí, doplňků, zásuvných modulů a dalšího obsahu, který je možné použít s produkty Adobe. Domovská stránka Bridge Domovská stránka Bridge, nové cílové místo pro Adobe Bridge CS3, poskytuje aktuální informace o veškerém vašem softwaru Adobe Creative Suite 3 v jednom užitečném místě. Spusťte Adobe Bridge, pak klepněte na ikonu Domovská stránka Bridge nahoře v panelu Oblíbené, abyste se dostali k nejnovějším tipům, zprávám a zdrojům pro nástroje Creative Suite. Poznámka: Domovská stránka Bridge nemusí být dostupná ve všech jazycích. Adobe Design Center Adobe Design Center nabízí články, inspiraci a návody od expertů v oboru, předních návrhářů a partnerů Adobe. Nový obsah se přidává jednou za měsíc. Můžete tam najít stovky návodů pro grafické produkty a naučit se tipy a techniky pomocí videa, návodů v HTML a ukázkových kapitol z odborných knih. Nové myšlenky jsou základem sekcí Think Tank, Dialog Box a Gallery: Články v sekci Think Tank popisují, jak dnešní návrháři využívají technologie a co jejich zkušenosti znamenají pro design, návrhářské nástroje a společnost. V sekci Dialog Box odborníci sdílejí nové myšlenky ve filmových grafikách a digitálním designu. Sekce Gallery předvádí, jak umělci používají design v pohybu. Navštivte Adobe Design Center na Adobe Developer Center Webové stránky Adobe Developer Center obsahují ukázky, výukové lekce, články a zdroje ze společenství uživatelů pro vývojáře, kteří vytvářejí bohaté internetové aplikace, webové stránky, mobilní obsah a další projekty s použitím produktů Adobe. Stránky Developer Center také obsahují zdroje pro vývojáře, kteří vyvíjejí zásuvné moduly pro produkty Adobe. Kromě ukázek kódu a výukových lekcí tam najdete také kanály RSS, online semináře, vývojové kity SDK, průvodce skriptováním a další technické materiály. Navštivte centrum vývoje Adobe na

Používání ADOBE FIREWORKS CS5

Používání ADOBE FIREWORKS CS5 Používání ADOBE FIREWORKS CS5 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Používání aplikace Adobe Fireworks CS5 pro systémy Windows a Mac OS This user guide is protected

Více

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako

2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako Příručka uživatele 2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe InDesign 2.0 CE Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence

Více

Adobe Acrobat 7.0. Začínáme. Professional

Adobe Acrobat 7.0. Začínáme. Professional Adobe Acrobat 7.0 Začínáme Professional 2004 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Acrobat 7.0 Professional Začínáme pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní Příručka uživatele Příručka uživatele 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe GoLive 5.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software,

Více

ADOBE INCOPY. Nápověda a výukové lekce

ADOBE INCOPY. Nápověda a výukové lekce ADOBE INCOPY Nápověda a výukové lekce Červenec 2015 Obsah Co je nového 1 Použitelnost a produktivita 2 Změny textu 4 Spolupráce 5 Creative Cloud 6 Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače 7 Procházejte,

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Vývoj aplikací Adobe AIR 1.5 pomocí programu Adobe Flash CS4

Více

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE STANDARD

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE STANDARD POUŽÍVÁNÍ APLIKACE ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Použití Adobe Acrobat 9 Standard pro Windows If this guide is distributed with software that

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 Uživatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...

1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2. 2 Profily uživatelů...4. Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací... Obsah 1 Představení sady CorelDRAW Graphics Suite X6...2 2 Profily uživatelů...4 Profesionální grafici...4 Příležitostní uživatelé grafických aplikací...4 3 Jaké jsou součásti sady?...6 4 Hlavní nové a

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Používání aplikace ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5

Používání aplikace ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5 Používání aplikace ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS5 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Používání aplikace Adobe Flash Professional CS5 This user guide is protected

Více

OBSAH ADOBE DREAMWEAVER CS5 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ

OBSAH ADOBE DREAMWEAVER CS5 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ OBSAH ZAČÍNÁME.............................................................11 O edici Oficiální výukový kurz.............................. 11 Potřebné znalosti..........................................

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Průvodce QuarkXPress 8.5

Průvodce QuarkXPress 8.5 Průvodce QuarkXPress 8.5 OBSAH Obsah O této příručce...15 Co o vás předpokládáme...15 Kde hledat pomoc...15 Konvence...15 Poznámka k technologii...16 Uživatelské rozhraní...17 Nástroje...17 Nástroje pro

Více

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Úvod... 2 Než začnete s prací... 2 Přehled... 2 Máte-li nainstalován software webového serveru... 3 Aplikace FrontPage a prohlížeč Microsoft Internet Explorer...

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 2 Zoner Photo Studio 8 základní uživatelská příručka Zoner Photo Studio 8 Základní uživatelská příručka Software: 1994 2005 ZONER software, s. r. o. Dokumentace: 2001 2005

Více

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o.

Adobe noviny. Stěhujeme se! Z OBSAHU ČÍSLA. Duben 2001, číslo 1 NAJDETE. Střešovice. Břevnov. Strahov. P a t o č k o v a. B ě l o h o. Adobe noviny Duben 2001, číslo 1 Z OBSAHU ČÍSLA NAJDETE Adobe Premiere 6.0 a After Effects 5.0 Dvě novinky pro zpracování digitálního videa popisuje Marek Cerman......... 2 Co je nového v InDesignu 1.5.2

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více