nadace dřevo pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadace dřevo pro život"

Transkript

1 nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011

2 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky:

3 O nadaci Založením nadace zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny a podporu sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech. Krásné lesy a z nich kvalitní dřevo jsou dědictvím práce našich předků. Je nezbytné pokračovat ve využívání lesního bohatství šetrným způsobem. K přírodě ohleduplné lesní hospodářství nejen zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu české krajiny. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka. Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Výroční zpráva

4 Poslání Nadace Posláním Nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě dřeva jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka. Oblasti zájmu Nadace jsou: podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny humanitární a sociální činnosti podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Výroční zpráva

5 Charakter nadačních projektů: vzájemná propojenost, synergické efekty působnost jak na regionální tak na celostátní úrovni spojení vždy vícera partnerů podpora státních institucí účast privátního i veřejného sektoru posilování lokálních vazeb důsledná medializace hodnotící zpětná vazba Nadace naplňuje své poslání prostřednictvím obecně prospěšných projektů, na něž sdružuje finanční prostředky a které realizuje ve spolupráci se svými partnery. Výhody partnerů plynoucí ze spolupráce s Nadací: spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu posílení vlastní pozice v rámci oboru i regionu zvýšení prestiže v očích veřejnosti získání nových vztahů získání nových informací získání většího přehledu o dění v oboru možnost ovlivňovat jednotlivé projekty Výroční zpráva

6

7 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Údaje o nadaci 3. Zakladatelé Nadace 4. Orgány Nadace 5. Preambule a projekty Nadace 5.1 Preambule smlouvy o založení 5.2 Projekty Nadace Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích v oblasti marketingu a Public Relations Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji Lesní pedagogika Do lesa s lesníkem Dotazníková akce Papírové tašky v supermarketech 6. Finanční zpráva 7. Účetní uzávěrka za rok Příloha: Účetní závěrka za rok Zpráva o ověření výroční zprávy 10. Poděkování 11. Závěrečné slovo 12. Závěr Výroční zpráva

8 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, příznivci, dárci, sponzoři a partneři Nadace, milí přátelé dřeva a lesů, v pořadí již sedmá výroční zpráva Nadace dřevo pro život Vám předkládá souhrn základních aktivit a projektů v roce 2011, jejichž snahou a cílem bylo naplnit strategii a záměry zřizovatelů Nadace. Posláním Nadace dřevo pro život je přijmout svůj vlastní díl společenské zodpovědnosti, kterým je podpora zodpovědného využívání dřeva ve společnosti, realizace obecně prospěšných projektů ukazujících výhody využívání dřeva a měnit názory lidí na toto využívání, posilovat společenskou odpovědnost lesního a dřevozpracujícího průmyslu. Co rok 2011 přinesl? Několik zásadních změn. První je jistě způsob komunikace s laickou veřejností, kompletně změněná strategie jejího oslovování. Nadace začala profesionálně využívat dostupných mediálních nástrojů, a tím mohla s veřejností moderně komunikovat a seznamovat ji se svými aktivitami. Výroční zpráva

9 Jako příklad nejlépe poslouží architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům. Původně anonymní soutěž architektů byla změněna na soutěžní anketu Dřevěná stavba roku, s hlavním cílem nejen ukázat veřejnosti dřevo jako obnovitelnou surovinu a jedinečný stavební materiál pro běžnou denní potřebu, ale, a to zejména, ukázat lidi, kteří se dřevem pracují. Filozofií změny bylo aktivně zapojit veřejnost do spolupráce a nabídnout všem zpracovatelům dřeva efektivní nástroj propagace své práce a, zároveň, představit konkrétní lidi, kteří spojili svou odbornost a kariéru s tímto materiálem. Současně bylo záměrem změny ukázat i obrovský potenciál úspor energií, který používání dřeva nabízí. Potvrzením, že Nadace vykročila správným směrem, byla zvýšená aktivní podpora spolupracujících firem i státní správy. Spolupráce se stala otevřenější a snažení Nadace se dostalo větší vstřícnosti. Je mi ctí na tomto místě poděkovat všem, kteří nám pomohli naše záměry uskutečnit a vyjádřit přání, aby tomu tak bylo i v letech následujících. O všech projektech se podrobně dočtete na dalších stránkách naší výroční zprávy, kterou Vám předkládáme. František Vomočil předseda správní rady Výroční zpráva

10 2. Údaje o nadaci Název: nadace dřevo pro život Právní forma: Nadace Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 5500 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července 2005 Výroční zpráva

11 3. Zakladatelé Nadace CE WOOD, a. s. Dřevozpracující družstvo Lukavec Kronospan ČR, spol. s r. o. Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mannsfeld Less, a. s. Lesy České republiky, s. p. LST, a. s., Trhanov Mondi Packaging Paper Štětí, a. s. RD Rýmařov, spol. s r. o. STORAENSO TIMBER ŽDÍREC, s r. o. Wood Paskov, s r. o. 9 Výroční zpráva

12 4. Orgány Nadace Předsednictvo František Vomočil (předseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Ing. Andrea Pondělíčková (místopředseda) Členové Ing.Veronika Klápová Ing. Marcela Koubíková Ing. Miloslav Konopík Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Josef Myslivec Ing. Josef Svoboda Tomáš Töpfer Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Ing. Tomáš Krejzar Ing. Rudolf Rabiňák Ředitel Ing. Stanislav Polák Výroční zpráva

13

14 5. Preambule a projekty Nadace 5.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením Nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova. 3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku Nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi. Výroční zpráva

15 5.2 Programy Nadace V roce 2011 Nadace dřevo pro život realizovala pět významných projektů: 1. Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2011 je projektem Nadace dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. 2. Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích v oblasti marketingu a Public Relations 3. Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji 4. Lesní pedagogika Do lesa s lesníkem 5. Dotazníková akce Papírové tašky v supermarketech Výroční zpráva

16 5.2.1 Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku Soutežní anketa je projektem Nadace dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Volně navázala na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům, která se uskutečnila v letech 2006, 2008 a Základními cíli tohoto unikátního projektu jsou a do budoucna v rámci vizí a strategií Nadace i nadále budou: propagace lidí, kteří navrhují dřevěné stavění a spolupodílejí se na něm podpora staveb ze dřeva obnovitelné přírodní suroviny, která umožňuje vyhovět i současným náročným požadavkům na funkčnost i finanční dostupnost, a zároveň nepředstavuje zátěž pro životní prostředí. Účastníky soutěže v kategoriích dřevostaveb a dřevěných konstrukcí se mohli stát architekti, projektanti, studenti závěrečných ročníků odborných škol a realizační společnosti. Kategorie dřevěných dětských hřišť byla určena obcím a městům jako realizátorům dané kategorie. Výroční zpráva

17 Zájemci o účast na přehlídce dovednosti a fantazie při využití dřeva mohli v průběhu roku 2011 zasílat své návrhy nebo přihlásit své realizace do šesti kategorií: 1. Dřevěné hřiště realizované obecní nebo městské hřiště 2. Dřevěná konstrukce návrh, studie dřevěné konstrukce 3. Dřevěná konstrukce realizovaná dřevěná konstrukce 4. Moderní dřevostavba návrh, studie domu na bázi dřeva 5. Moderní dřevostavba realizovaný dům na bázi dřeva 6. Roubený dům realizovaná roubená nebo srubová stavba Nejlepší díla v jednotlivých kategoriích byla souběžně vybírána mezinárodní porotou, složenou z předních odborníků a veřejností. Informace o způsobech hlasování i zajímavých cenách pro vylosované účastníky soutěže přinášely webové stránky Nadace: Ročník 2011 byl uzavřen na veletrhu Dřevostavby 2012, kde byl již také po slavnostním ceremoniálu představen i katalog této akce. Je koncipován jako unikátní galerie všech soutěžních děl a to je také výjimečnost soutěže a vytváří tak působivý přehled o současných stavbách ze dřeva. Výroční zpráva

18 Řekli o projektu Dřevěná stavba roku 2011 : Jsem rád, že soutěž Dřevěná stavba roku existuje a děkuji za ni. Propagace dřeva nejen jako stavební hmoty, je totiž podle mého názoru důležitá. Čím více dřevěných domů, ve kterých se bude lidem dobře bydlet, tím lépe pro náš venkov a pro naši krajinu, uvedl v katalogu ministr zemědělství Petr Bendl. ČR má skvělé podmínky pro využití dřeva. Nadace dřevo pro život si vytyčila při svém založení za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu a překonat některé zkreslené představy veřejnosti o dřevu jako stavebním materiálu. Zdá se, že v posledních letech se to daří a trend ve využití dřevěných materiálů je nadějný, komentoval úspěšný ročník soutěže předseda správní rady Nadace, František Vomočil. Výroční zpráva

19 5.2.2 Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích v oblasti marketingu a Public Relations Projekt, zaměřený na komunikační a marketingové dovednosti, které patří v dnešním konkurenčním prostředí mezi ty nejdůležitější, byl úspěšně dokončen. Spolufinancování se účastnil i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a státní rozpočet České republiky. Účastníci projektu získali ojedinělou příležitost zvýšit své komunikační dovednosti tak, aby mimo jiné lépe obstáli v dnešním konkurenčním prostředí i v občanském životě. Při koncipování daného projektu vycházela Nadace z průzkumu veřejného mínění a následujících základních zjištění: více než polovina dospělé populace se domnívá, že lesů v ČR ubývá a hospodaření v lese poškozuje zdraví stromů vlastníci lesa a osoby hospodařící v lese nedostatečně využívají různé komunikační nástroje k tomu, aby seznámili širokou veřejnost se skutečným stavem hospodaření v lese Do projektu se zapojilo 30 účastníků (vlastníků lesů, lesníků, odborných lesních hospodářů) rozdělených do dvou skupin, kteří absolvovali pět dvoudenních vzdělávacích modulů. Jednotlivé vzdělávací moduly projektu byly zaměřeny na dosažení co největší míry využití marketingu v praxi a zároveň naplnění očekávání vlastníků lesa. V rámci projektu si účastníci vytvořili modelové marketingové firemní / podnikové strategie a osvojili si vhodné marketingové nástroje pro podporu propagace produktů lesa a jeho funkcí. Výroční zpráva

20 5.2.3 Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky byl zaměřen na zavádění vybraných průřezových témat do školních vzdělávacích programů základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji a úspěšně dokončen byl na konci roku Nadace dřevo pro život připravila pro žáky a učitele základních škol v Moravskoslezském kraji vzdělávací projekt Zavádění vybraných průřezových témat do školních vzdělávacích programů základních škol prostřednictvím projektového vyučování. Projekt byl podpořen grantem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu bylo pomoci základním školám zavést do jednotlivých školních vzdělávacích programů vybraná průřezová témata (Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a Sociální výchova) prostřednictvím projektového vyučování. Obsahem byla lesnicko-dřevařská tématika s jasným záměrem vrátit do výuky na základních školách informace o praktickém hospodaření v lesích a šetrném využívání dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny. Cíle projektu zlepšení komunikace s jednotlivými cílovými skupinami veřejnosti, využití lesní pedagogiky jako marketingového nástroje zvyšování schopností lesníků přispívat k úspěšnému zvládání pracovních úkolů celé organizace byly naplněny. Výroční zpráva

21 5.2.4 Lesní pedagogika Do lesa s lesníkem V oblasti lesní pedagogiky Nadace připravila dvě akce s názvem Do lesa s lesníkem. Akce se uskutečnily v oboře Kněžičky lesní majetek Kinských dal Borgo a na Bludovském lesním majetku rodu Mornstein-Zierotin. Obou akcí se zúčastnilo celkem 235 žáků základních škol se svými pedagogy. Cílem akcí bylo ukázat dětem i pedagogům význam lesa pro společnost a současně i umožnit vyzkoušet si na praktických činnostech práce lesníků. Celkem na pěti stanovištích, která na sebe navazovala tak, aby seznámila žáky se životem lesa od semínka po zralý věk stromu a s pracemi lesníka v jednotlivých fázích růstu stromu, včetně praktických ukázek, děti viděly náročnou a, bohužel, i méně známou odpovědnou roli lesníků v jejich každodenním životě.. Výroční zpráva

22 5.2.5 Dotazníková akce Papírové tašky v supermarketech Hlavním předmětem průzkumu bylo zjistit základní postoje obyvatel ČR v tomto případě zákazníků supermarketů k papírovým taškám, k míře jejich využívání a jejich vnímaným výhodám a nevýhodám. Metodikou byla jednorázová dotazníková anketa o sedmi otázkách. Dotazování probíhalo v různých městech ČR (Praha, Brno, České Budějovice, Litoměřice, Hradec Králové) před obchodními řetězci Albert, Globus, Interspar, Tesco (nebo v jejich blízkosti). Sběr dat od celkem 612 respondentů zajišťovalo 7 proškolených tazatelů v období od září do listopadu Hlavní cílem projektu bylo analyzovat postoje zákazníků supermarketů k papírovým taškám a navrhnout další kroky pro mediální kampaň na podporu zvýšené spotřeby papíru. V roce 2011 Nadace dosáhla vytyčených cílů v rámci aktivit, o nichž informovala na a Výroční zpráva

23

24 6. Finanční zpráva Veškeré finanční prostředky Nadace jsou uloženy na účtech číslo: / 5500, / 5500 a / 5500 u Raiffeisenbank. Nadační jmění Kč Zůstatek na účtech k Kč Zůstatek na účtech k Kč 6.1 Přehled příjmů za rok 2011 Smlouvy darovací Foresta SG, a.s Kč LST Trhanov Kč Mayr-Melnhof Hol Kč MONDI Štětí Kč BIOCEL Paskov Kč J. Colloredo Mansfeld Kč Granty SZIF EAFRD PROJEKT Celkem příjmy 2011 (včetně DPH) Kč Kč Výroční zpráva

25 6.2 Přehled nákladů za rok 2011 Režie Nadace Kč (11,69 %) Projekty Nadace celkem Kč Náklady v roce 2011 celkem Kč 6.3 Výsledek hospodaření Rok 2011 Nadace ukončila se zůstatkem na účtech k ve výši Kč. Nadace nemá žádné dluhy ani pohledávky. Zhodnocení dodržení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace. Statut Nadace stanovuje, že celkové roční náklady související se správou Nadace nemají převýšit 30 % hodnoty příspěvků na projekty podpořené či realizované nadací. Celkové roční náklady související se správou Nadace činily 11,7 % hodnoty příspěvků na projekty podpořené či realizované nadací. Výroční zpráva

26

27 7. Příloha: Účetní závěrka za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni v celých tisících Kč Skutečnost v účetním období Výroční zpráva

28 7.2 Výsledovka v plném rozsahu ke dni v celých tisících Kč Skutečnost v účetním období Výroční zpráva

29

30 8. Příloha: Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce sestavené k (v souladu s 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce sestavené k (výňatek) Název a sídlo účetní jednotky: Nadace dřevo pro život Kamýcká 11, Praha 6-Suchdol, IČO Právní forma účetní jednotky: nadace. Poslání účetní jednotky: rozvoj duchovních hodnot ochrana lidských práv humanitární a sociální činnost podpora školství, vzdělání, vědy a výzkumu podpora vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a využití dřeva ochrana a revitalizace přírodního bohatství, kulturních památek a tradic podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny Ostatní činnosti účetní jednotky: realizace reklamy. Výroční zpráva

31 Organizační složky s vlastní právní subjektivitou: nejsou. Výše vlastního jmění: Kč. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka: , rozvahový den: Použité účetní metody: Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: není žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek: cena pořízení. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů: nejsou. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů: nejsou. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování: nejsou. Postup tvorby a použití opravných položek: nejsou. Odpisování majetku: není žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek. Postup tvorby a použití rezerv: nejsou. Vzájemné zúčtování: není. Metoda kursových rozdílů: používá se kurs vyhlášený ČNB ke dni účetní operace, použitý kurs ČNB k rozvahovému dni je 25,80 Kč za Eur. Výroční zpráva

32 Způsob zpracování účetních záznamů: v účetním programu firmy Trisoft Hradec Králové. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Doklady, sestavy a veškeré ostatní dokumenty uloženy v sídle Nadace, tj. Kamýcká 11, Praha 6-Suchdol, Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: k žádným významným událostem nedošlo. Účasti v obchodních společnostech: žádné nejsou. Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění a evidovaných daňových nedoplatků s datem vzniku a splatnosti: nejsou žádné závazky pojistného na soc.poj. ani veřejného zdravotního pojištění. Informace o akciích a podílech: nejsou. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: nejsou. Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: nejsou. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: nejsou. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: nejsou. Výroční zpráva

33 Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro účely daně z příjmů: výsledek hospodaření hlavní činnosti je Kč, výsledek hospodářské činnosti je ztráta ,18 Kč. Informace o zaměstnancích: zaměstnanci k nejsou. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: nejsou. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Ing. Jan Řezáč, Ing. Stanislav Polák. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nejsou. Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty: dlouhodobý finanční majetek není. Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů: dle nákladů a výnosů v členění jednotlivých druhů činností. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: změny nejsou. Výroční zpráva

34 Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: Grant OPVK byl ukončen, závěrečné vyúčtování proběhne v roce 2012, projekt SZIF byl uzavřen rovněž, konečné vyúčtování proběhne v roce Mezi významné výnosové účty patří příjmy za reklamu, která se obchodním partnerům realizuje zejména na akci Dřevěná stavba roku a na webových stránkách. S tímto účtem souvisí nákladové účty materiál a služby přímo se týkajících těchto příjmů. Přehled o veřejných sbírkách: nejsou. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: kladný hospodářský výsledek byl zařazen do fondu hospodaření nadace. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy: nejsou. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku nebo seznam tohoto majetku: nejsou. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m 2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva: lesní pozemky nejsou. Výroční zpráva

35 Název a sídlo účetní jednotky Název: Nadace dřevo pro život Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 5500 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července 2005 Právní forma účetní jednotky: nadace Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Ve shodě s obecně prospěšnými cíli Nadace poskytuje nadační příspěvky zejména v těchto oblastech: podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny humanitární a sociální činnost, podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu Výroční zpráva

36 Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: 1. ledna 31. prosince Použité účetní metody: Nadace vede podvojné účetnictví. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uschovány v souladu s 31 a 32 Zákona o účetnictví na adrese sídla. Daňové úlevy na dani z příjmu. Příjmy nadace (dary) jsou osvobozeny od daně z příjmu. Okamžik sestavení účetní závěrky: Výroční zpráva

37 9. Zpráva o ověření výroční zprávy Výroční zpráva

38

39 10. Poděkování Nadace děkuje všem svým sponzorům a příznivcům za dary a podporu, které jí umožnily zahájit nové projekty a ukázat veřejnosti výhody využívání dřeva v každodenním životě. Výroční zpráva

40 11. Závěrečné slovo - Jak lze hodnotit rok 2011 z pohledu Nadace. Rok 2011 byl pro nadaci zlomový. Nadace se vydala přímým směrem k veřejnosti, a tím plně naplňuje své poslání. Všechny projekty měly jedno společné ukázat veřejnosti zdroje dřeva a možnosti jeho zpracování na produkty denní spotřeby. Jasným cílem bylo všechny projekty Nadace řídit jako finančně i politicky nezávislé a korektní z pohledu šíření informací. Našli jsme relevantní partnery se společným zájmem, a to zlepšovat povědomí české veřejnosti o záslužné práci lidí spojených s výrobou a zpracováním dřeva. Našli jsme nadšené lesní pedagogy, kteří věnují svůj volný čas dětem i dospělým a předávají své odborné znalosti se skutečným zájmem. Definovali jsme naše cílové skupiny a soustředili jsme se na jejich oslovování. V oblasti lesní pedagogiky jsme zdůraznili zdroje dřeva a jejich potenciál, v projektu Dřevěná stavba roku jsme nabídli jeho konkrétní využití, a to vše s důrazem na propagaci lidí a společností, kteří se v této lesnicko dřevařské oblasti pohybují a žijí. S využitím grantů jsme podporovali nikdy nekončící proces vzdělávání a zlepšování umění komunikace. V této oblasti jsme investovali do rozvoje využívání sociálních sítí pro potřeby propagace a sdělování ověřených údajů o českém lesnictví a zpracování dřeva. Výroční zpráva

41 S vědomím, že svět se přesouvá z přírody ke svým elektronickým kamarádům, chceme v příštím roce navýšit naše aktivity právě v přírodě, v lese, a tam ukazovat záslužnou práci lesníků a zpracovatelů dřeva. Záslužnou tím, že využívají ekologickou obnovitelnou surovinu pro náš každodenní život a potřeby. Jaký byl rok 2011? Rok 2011 byl úspěšný a potvrdil správně nastavený směr Nadace dřevo pro život. Výroční zpráva

42 12. Závěr Výroční zpráva za rok 2011 Vydala Nadace dřevo pro život Odpovědný redaktor: Ing. Stanislav Polák Grafická úprava: Michaela Slezáková Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ČSOB Leasing, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kapitola 00 OBSAH 00 Úvodní slovo předsedy představenstva...03 01 Významné události roku 2013 a první poloviny roku 2014... 04 02 Profil společnosti... 07

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů Obsah Slovo úvodem 3 O nás 4 Zlepšování systému veřejných zakázek 7 Transparentnost dotací samospráv 14 Rozšířené hodnocení krajů 15 Protikorupční právní poradna 2.0 15 Prosazování vymahatelnosti protikorupčních

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je dynamickou společností, která se zaměřuje na poskytování komplexního finančního poradenství. To staví na férovém přístupu

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika

Výroční zpráva 2012. Praha česká republika Výroční zpráva 2012 Praha česká republika Poslání Nadace Posláním Nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Podpořenými projekty se snažíme stimulovat a podporovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky

Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme. v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. 1 ČESKOMORAVSKÁ

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

Partners for Democratic Change International

Partners for Democratic Change International Partners for Democratic Change International [výroční zpráva] 2012 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách... 5

Více