nadace dřevo pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nadace dřevo pro život"

Transkript

1 nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011

2 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky:

3 O nadaci Založením nadace zřizovatelé deklarovali svou odpovědnost za ekologickou stabilitu české krajiny a podporu sociálního a ekonomického rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech. Krásné lesy a z nich kvalitní dřevo jsou dědictvím práce našich předků. Je nezbytné pokračovat ve využívání lesního bohatství šetrným způsobem. K přírodě ohleduplné lesní hospodářství nejen zvýší ekologickou stabilitu lesa, ale i krásu české krajiny. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka. Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Výroční zpráva

4 Poslání Nadace Posláním Nadace je propagovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti. Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě dřeva jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílné součásti vývoje člověka. Oblasti zájmu Nadace jsou: podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny humanitární a sociální činnosti podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy. Výroční zpráva

5 Charakter nadačních projektů: vzájemná propojenost, synergické efekty působnost jak na regionální tak na celostátní úrovni spojení vždy vícera partnerů podpora státních institucí účast privátního i veřejného sektoru posilování lokálních vazeb důsledná medializace hodnotící zpětná vazba Nadace naplňuje své poslání prostřednictvím obecně prospěšných projektů, na něž sdružuje finanční prostředky a které realizuje ve spolupráci se svými partnery. Výhody partnerů plynoucí ze spolupráce s Nadací: spoluúčast na proměně vztahu veřejnosti ke dřevu posílení vlastní pozice v rámci oboru i regionu zvýšení prestiže v očích veřejnosti získání nových vztahů získání nových informací získání většího přehledu o dění v oboru možnost ovlivňovat jednotlivé projekty Výroční zpráva

6

7 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Údaje o nadaci 3. Zakladatelé Nadace 4. Orgány Nadace 5. Preambule a projekty Nadace 5.1 Preambule smlouvy o založení 5.2 Projekty Nadace Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích v oblasti marketingu a Public Relations Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji Lesní pedagogika Do lesa s lesníkem Dotazníková akce Papírové tašky v supermarketech 6. Finanční zpráva 7. Účetní uzávěrka za rok Příloha: Účetní závěrka za rok Zpráva o ověření výroční zprávy 10. Poděkování 11. Závěrečné slovo 12. Závěr Výroční zpráva

8 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, příznivci, dárci, sponzoři a partneři Nadace, milí přátelé dřeva a lesů, v pořadí již sedmá výroční zpráva Nadace dřevo pro život Vám předkládá souhrn základních aktivit a projektů v roce 2011, jejichž snahou a cílem bylo naplnit strategii a záměry zřizovatelů Nadace. Posláním Nadace dřevo pro život je přijmout svůj vlastní díl společenské zodpovědnosti, kterým je podpora zodpovědného využívání dřeva ve společnosti, realizace obecně prospěšných projektů ukazujících výhody využívání dřeva a měnit názory lidí na toto využívání, posilovat společenskou odpovědnost lesního a dřevozpracujícího průmyslu. Co rok 2011 přinesl? Několik zásadních změn. První je jistě způsob komunikace s laickou veřejností, kompletně změněná strategie jejího oslovování. Nadace začala profesionálně využívat dostupných mediálních nástrojů, a tím mohla s veřejností moderně komunikovat a seznamovat ji se svými aktivitami. Výroční zpráva

9 Jako příklad nejlépe poslouží architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům. Původně anonymní soutěž architektů byla změněna na soutěžní anketu Dřevěná stavba roku, s hlavním cílem nejen ukázat veřejnosti dřevo jako obnovitelnou surovinu a jedinečný stavební materiál pro běžnou denní potřebu, ale, a to zejména, ukázat lidi, kteří se dřevem pracují. Filozofií změny bylo aktivně zapojit veřejnost do spolupráce a nabídnout všem zpracovatelům dřeva efektivní nástroj propagace své práce a, zároveň, představit konkrétní lidi, kteří spojili svou odbornost a kariéru s tímto materiálem. Současně bylo záměrem změny ukázat i obrovský potenciál úspor energií, který používání dřeva nabízí. Potvrzením, že Nadace vykročila správným směrem, byla zvýšená aktivní podpora spolupracujících firem i státní správy. Spolupráce se stala otevřenější a snažení Nadace se dostalo větší vstřícnosti. Je mi ctí na tomto místě poděkovat všem, kteří nám pomohli naše záměry uskutečnit a vyjádřit přání, aby tomu tak bylo i v letech následujících. O všech projektech se podrobně dočtete na dalších stránkách naší výroční zprávy, kterou Vám předkládáme. František Vomočil předseda správní rady Výroční zpráva

10 2. Údaje o nadaci Název: nadace dřevo pro život Právní forma: Nadace Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 5500 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července 2005 Výroční zpráva

11 3. Zakladatelé Nadace CE WOOD, a. s. Dřevozpracující družstvo Lukavec Kronospan ČR, spol. s r. o. Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mannsfeld Less, a. s. Lesy České republiky, s. p. LST, a. s., Trhanov Mondi Packaging Paper Štětí, a. s. RD Rýmařov, spol. s r. o. STORAENSO TIMBER ŽDÍREC, s r. o. Wood Paskov, s r. o. 9 Výroční zpráva

12 4. Orgány Nadace Předsednictvo František Vomočil (předseda) Ing. Jan Rudolf (místopředseda) Ing. Andrea Pondělíčková (místopředseda) Členové Ing.Veronika Klápová Ing. Marcela Koubíková Ing. Miloslav Konopík Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Josef Myslivec Ing. Josef Svoboda Tomáš Töpfer Dozorčí rada Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Ing. Tomáš Krejzar Ing. Rudolf Rabiňák Ředitel Ing. Stanislav Polák Výroční zpráva

13

14 5. Preambule a projekty Nadace 5.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením Nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova. 3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku Nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi. Výroční zpráva

15 5.2 Programy Nadace V roce 2011 Nadace dřevo pro život realizovala pět významných projektů: 1. Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku 2011 je projektem Nadace dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. 2. Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích v oblasti marketingu a Public Relations 3. Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji 4. Lesní pedagogika Do lesa s lesníkem 5. Dotazníková akce Papírové tašky v supermarketech Výroční zpráva

16 5.2.1 Soutěžní anketa Dřevěná stavba roku Soutežní anketa je projektem Nadace dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Volně navázala na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům, která se uskutečnila v letech 2006, 2008 a Základními cíli tohoto unikátního projektu jsou a do budoucna v rámci vizí a strategií Nadace i nadále budou: propagace lidí, kteří navrhují dřevěné stavění a spolupodílejí se na něm podpora staveb ze dřeva obnovitelné přírodní suroviny, která umožňuje vyhovět i současným náročným požadavkům na funkčnost i finanční dostupnost, a zároveň nepředstavuje zátěž pro životní prostředí. Účastníky soutěže v kategoriích dřevostaveb a dřevěných konstrukcí se mohli stát architekti, projektanti, studenti závěrečných ročníků odborných škol a realizační společnosti. Kategorie dřevěných dětských hřišť byla určena obcím a městům jako realizátorům dané kategorie. Výroční zpráva

17 Zájemci o účast na přehlídce dovednosti a fantazie při využití dřeva mohli v průběhu roku 2011 zasílat své návrhy nebo přihlásit své realizace do šesti kategorií: 1. Dřevěné hřiště realizované obecní nebo městské hřiště 2. Dřevěná konstrukce návrh, studie dřevěné konstrukce 3. Dřevěná konstrukce realizovaná dřevěná konstrukce 4. Moderní dřevostavba návrh, studie domu na bázi dřeva 5. Moderní dřevostavba realizovaný dům na bázi dřeva 6. Roubený dům realizovaná roubená nebo srubová stavba Nejlepší díla v jednotlivých kategoriích byla souběžně vybírána mezinárodní porotou, složenou z předních odborníků a veřejností. Informace o způsobech hlasování i zajímavých cenách pro vylosované účastníky soutěže přinášely webové stránky Nadace: Ročník 2011 byl uzavřen na veletrhu Dřevostavby 2012, kde byl již také po slavnostním ceremoniálu představen i katalog této akce. Je koncipován jako unikátní galerie všech soutěžních děl a to je také výjimečnost soutěže a vytváří tak působivý přehled o současných stavbách ze dřeva. Výroční zpráva

18 Řekli o projektu Dřevěná stavba roku 2011 : Jsem rád, že soutěž Dřevěná stavba roku existuje a děkuji za ni. Propagace dřeva nejen jako stavební hmoty, je totiž podle mého názoru důležitá. Čím více dřevěných domů, ve kterých se bude lidem dobře bydlet, tím lépe pro náš venkov a pro naši krajinu, uvedl v katalogu ministr zemědělství Petr Bendl. ČR má skvělé podmínky pro využití dřeva. Nadace dřevo pro život si vytyčila při svém založení za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu a překonat některé zkreslené představy veřejnosti o dřevu jako stavebním materiálu. Zdá se, že v posledních letech se to daří a trend ve využití dřevěných materiálů je nadějný, komentoval úspěšný ročník soutěže předseda správní rady Nadace, František Vomočil. Výroční zpráva

19 5.2.2 Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích v oblasti marketingu a Public Relations Projekt, zaměřený na komunikační a marketingové dovednosti, které patří v dnešním konkurenčním prostředí mezi ty nejdůležitější, byl úspěšně dokončen. Spolufinancování se účastnil i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a státní rozpočet České republiky. Účastníci projektu získali ojedinělou příležitost zvýšit své komunikační dovednosti tak, aby mimo jiné lépe obstáli v dnešním konkurenčním prostředí i v občanském životě. Při koncipování daného projektu vycházela Nadace z průzkumu veřejného mínění a následujících základních zjištění: více než polovina dospělé populace se domnívá, že lesů v ČR ubývá a hospodaření v lese poškozuje zdraví stromů vlastníci lesa a osoby hospodařící v lese nedostatečně využívají různé komunikační nástroje k tomu, aby seznámili širokou veřejnost se skutečným stavem hospodaření v lese Do projektu se zapojilo 30 účastníků (vlastníků lesů, lesníků, odborných lesních hospodářů) rozdělených do dvou skupin, kteří absolvovali pět dvoudenních vzdělávacích modulů. Jednotlivé vzdělávací moduly projektu byly zaměřeny na dosažení co největší míry využití marketingu v praxi a zároveň naplnění očekávání vlastníků lesa. V rámci projektu si účastníci vytvořili modelové marketingové firemní / podnikové strategie a osvojili si vhodné marketingové nástroje pro podporu propagace produktů lesa a jeho funkcí. Výroční zpráva

20 5.2.3 Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky byl zaměřen na zavádění vybraných průřezových témat do školních vzdělávacích programů základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji a úspěšně dokončen byl na konci roku Nadace dřevo pro život připravila pro žáky a učitele základních škol v Moravskoslezském kraji vzdělávací projekt Zavádění vybraných průřezových témat do školních vzdělávacích programů základních škol prostřednictvím projektového vyučování. Projekt byl podpořen grantem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu bylo pomoci základním školám zavést do jednotlivých školních vzdělávacích programů vybraná průřezová témata (Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a Sociální výchova) prostřednictvím projektového vyučování. Obsahem byla lesnicko-dřevařská tématika s jasným záměrem vrátit do výuky na základních školách informace o praktickém hospodaření v lesích a šetrném využívání dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny. Cíle projektu zlepšení komunikace s jednotlivými cílovými skupinami veřejnosti, využití lesní pedagogiky jako marketingového nástroje zvyšování schopností lesníků přispívat k úspěšnému zvládání pracovních úkolů celé organizace byly naplněny. Výroční zpráva

21 5.2.4 Lesní pedagogika Do lesa s lesníkem V oblasti lesní pedagogiky Nadace připravila dvě akce s názvem Do lesa s lesníkem. Akce se uskutečnily v oboře Kněžičky lesní majetek Kinských dal Borgo a na Bludovském lesním majetku rodu Mornstein-Zierotin. Obou akcí se zúčastnilo celkem 235 žáků základních škol se svými pedagogy. Cílem akcí bylo ukázat dětem i pedagogům význam lesa pro společnost a současně i umožnit vyzkoušet si na praktických činnostech práce lesníků. Celkem na pěti stanovištích, která na sebe navazovala tak, aby seznámila žáky se životem lesa od semínka po zralý věk stromu a s pracemi lesníka v jednotlivých fázích růstu stromu, včetně praktických ukázek, děti viděly náročnou a, bohužel, i méně známou odpovědnou roli lesníků v jejich každodenním životě.. Výroční zpráva

22 5.2.5 Dotazníková akce Papírové tašky v supermarketech Hlavním předmětem průzkumu bylo zjistit základní postoje obyvatel ČR v tomto případě zákazníků supermarketů k papírovým taškám, k míře jejich využívání a jejich vnímaným výhodám a nevýhodám. Metodikou byla jednorázová dotazníková anketa o sedmi otázkách. Dotazování probíhalo v různých městech ČR (Praha, Brno, České Budějovice, Litoměřice, Hradec Králové) před obchodními řetězci Albert, Globus, Interspar, Tesco (nebo v jejich blízkosti). Sběr dat od celkem 612 respondentů zajišťovalo 7 proškolených tazatelů v období od září do listopadu Hlavní cílem projektu bylo analyzovat postoje zákazníků supermarketů k papírovým taškám a navrhnout další kroky pro mediální kampaň na podporu zvýšené spotřeby papíru. V roce 2011 Nadace dosáhla vytyčených cílů v rámci aktivit, o nichž informovala na a Výroční zpráva

23

24 6. Finanční zpráva Veškeré finanční prostředky Nadace jsou uloženy na účtech číslo: / 5500, / 5500 a / 5500 u Raiffeisenbank. Nadační jmění Kč Zůstatek na účtech k Kč Zůstatek na účtech k Kč 6.1 Přehled příjmů za rok 2011 Smlouvy darovací Foresta SG, a.s Kč LST Trhanov Kč Mayr-Melnhof Hol Kč MONDI Štětí Kč BIOCEL Paskov Kč J. Colloredo Mansfeld Kč Granty SZIF EAFRD PROJEKT Celkem příjmy 2011 (včetně DPH) Kč Kč Výroční zpráva

25 6.2 Přehled nákladů za rok 2011 Režie Nadace Kč (11,69 %) Projekty Nadace celkem Kč Náklady v roce 2011 celkem Kč 6.3 Výsledek hospodaření Rok 2011 Nadace ukončila se zůstatkem na účtech k ve výši Kč. Nadace nemá žádné dluhy ani pohledávky. Zhodnocení dodržení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadace. Statut Nadace stanovuje, že celkové roční náklady související se správou Nadace nemají převýšit 30 % hodnoty příspěvků na projekty podpořené či realizované nadací. Celkové roční náklady související se správou Nadace činily 11,7 % hodnoty příspěvků na projekty podpořené či realizované nadací. Výroční zpráva

26

27 7. Příloha: Účetní závěrka za rok Rozvaha v plném rozsahu ke dni v celých tisících Kč Skutečnost v účetním období Výroční zpráva

28 7.2 Výsledovka v plném rozsahu ke dni v celých tisících Kč Skutečnost v účetním období Výroční zpráva

29

30 8. Příloha: Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce sestavené k (v souladu s 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce sestavené k (výňatek) Název a sídlo účetní jednotky: Nadace dřevo pro život Kamýcká 11, Praha 6-Suchdol, IČO Právní forma účetní jednotky: nadace. Poslání účetní jednotky: rozvoj duchovních hodnot ochrana lidských práv humanitární a sociální činnost podpora školství, vzdělání, vědy a výzkumu podpora vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a využití dřeva ochrana a revitalizace přírodního bohatství, kulturních památek a tradic podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny Ostatní činnosti účetní jednotky: realizace reklamy. Výroční zpráva

31 Organizační složky s vlastní právní subjektivitou: nejsou. Výše vlastního jmění: Kč. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka: , rozvahový den: Použité účetní metody: Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: není žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek: cena pořízení. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů: nejsou. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů: nejsou. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování: nejsou. Postup tvorby a použití opravných položek: nejsou. Odpisování majetku: není žádný dlouhodobý nehmotný ani hmotný majetek. Postup tvorby a použití rezerv: nejsou. Vzájemné zúčtování: není. Metoda kursových rozdílů: používá se kurs vyhlášený ČNB ke dni účetní operace, použitý kurs ČNB k rozvahovému dni je 25,80 Kč za Eur. Výroční zpráva

32 Způsob zpracování účetních záznamů: v účetním programu firmy Trisoft Hradec Králové. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Doklady, sestavy a veškeré ostatní dokumenty uloženy v sídle Nadace, tj. Kamýcká 11, Praha 6-Suchdol, Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: k žádným významným událostem nedošlo. Účasti v obchodních společnostech: žádné nejsou. Přehled splatných závazků pojistného na sociální pojištění, veřejné zdravotní pojištění a evidovaných daňových nedoplatků s datem vzniku a splatnosti: nejsou žádné závazky pojistného na soc.poj. ani veřejného zdravotního pojištění. Informace o akciích a podílech: nejsou. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy: nejsou. Dlužené částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: nejsou. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: nejsou. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: nejsou. Výroční zpráva

33 Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností a pro účely daně z příjmů: výsledek hospodaření hlavní činnosti je Kč, výsledek hospodářské činnosti je ztráta ,18 Kč. Informace o zaměstnancích: zaměstnanci k nejsou. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: nejsou. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Ing. Jan Řezáč, Ing. Stanislav Polák. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů: nejsou. Vliv způsobů oceňování finančního majetku na výpočet zisku nebo ztráty: dlouhodobý finanční majetek není. Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na dani z příjmů: dle nákladů a výnosů v členění jednotlivých druhů činností. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: změny nejsou. Výroční zpráva

34 Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: Grant OPVK byl ukončen, závěrečné vyúčtování proběhne v roce 2012, projekt SZIF byl uzavřen rovněž, konečné vyúčtování proběhne v roce Mezi významné výnosové účty patří příjmy za reklamu, která se obchodním partnerům realizuje zejména na akci Dřevěná stavba roku a na webových stránkách. S tímto účtem souvisí nákladové účty materiál a služby přímo se týkajících těchto příjmů. Přehled o veřejných sbírkách: nejsou. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: kladný hospodářský výsledek byl zařazen do fondu hospodaření nadace. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy: nejsou. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku nebo seznam tohoto majetku: nejsou. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m 2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva: lesní pozemky nejsou. Výroční zpráva

35 Název a sídlo účetní jednotky Název: Nadace dřevo pro život Sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 5500 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července 2005 Právní forma účetní jednotky: nadace Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Ve shodě s obecně prospěšnými cíli Nadace poskytuje nadační příspěvky zejména v těchto oblastech: podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny humanitární a sociální činnost, podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu Výroční zpráva

36 Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: 1. ledna 31. prosince Použité účetní metody: Nadace vede podvojné účetnictví. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uschovány v souladu s 31 a 32 Zákona o účetnictví na adrese sídla. Daňové úlevy na dani z příjmu. Příjmy nadace (dary) jsou osvobozeny od daně z příjmu. Okamžik sestavení účetní závěrky: Výroční zpráva

37 9. Zpráva o ověření výroční zprávy Výroční zpráva

38

39 10. Poděkování Nadace děkuje všem svým sponzorům a příznivcům za dary a podporu, které jí umožnily zahájit nové projekty a ukázat veřejnosti výhody využívání dřeva v každodenním životě. Výroční zpráva

40 11. Závěrečné slovo - Jak lze hodnotit rok 2011 z pohledu Nadace. Rok 2011 byl pro nadaci zlomový. Nadace se vydala přímým směrem k veřejnosti, a tím plně naplňuje své poslání. Všechny projekty měly jedno společné ukázat veřejnosti zdroje dřeva a možnosti jeho zpracování na produkty denní spotřeby. Jasným cílem bylo všechny projekty Nadace řídit jako finančně i politicky nezávislé a korektní z pohledu šíření informací. Našli jsme relevantní partnery se společným zájmem, a to zlepšovat povědomí české veřejnosti o záslužné práci lidí spojených s výrobou a zpracováním dřeva. Našli jsme nadšené lesní pedagogy, kteří věnují svůj volný čas dětem i dospělým a předávají své odborné znalosti se skutečným zájmem. Definovali jsme naše cílové skupiny a soustředili jsme se na jejich oslovování. V oblasti lesní pedagogiky jsme zdůraznili zdroje dřeva a jejich potenciál, v projektu Dřevěná stavba roku jsme nabídli jeho konkrétní využití, a to vše s důrazem na propagaci lidí a společností, kteří se v této lesnicko dřevařské oblasti pohybují a žijí. S využitím grantů jsme podporovali nikdy nekončící proces vzdělávání a zlepšování umění komunikace. V této oblasti jsme investovali do rozvoje využívání sociálních sítí pro potřeby propagace a sdělování ověřených údajů o českém lesnictví a zpracování dřeva. Výroční zpráva

41 S vědomím, že svět se přesouvá z přírody ke svým elektronickým kamarádům, chceme v příštím roce navýšit naše aktivity právě v přírodě, v lese, a tam ukazovat záslužnou práci lesníků a zpracovatelů dřeva. Záslužnou tím, že využívají ekologickou obnovitelnou surovinu pro náš každodenní život a potřeby. Jaký byl rok 2011? Rok 2011 byl úspěšný a potvrdil správně nastavený směr Nadace dřevo pro život. Výroční zpráva

42 12. Závěr Výroční zpráva za rok 2011 Vydala Nadace dřevo pro život Odpovědný redaktor: Ing. Stanislav Polák Grafická úprava: Michaela Slezáková Výroční zpráva

nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012

nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012 nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2012 Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci Založením nadace

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání

Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Iris, o.p.s. obecně prospěšná společnost pro osvětu a vzdělávání Výroční zpráva 2012 Společnost Iris, o.p.s. byla registrována 25. ledna 2001. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním Iris, o.p.s. je osvěta a vzdělávání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2009

Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2009 Příloha k účetní závěrce LATA k 31.12.2009 1. Název a sídlo účetní jednotky LATA Programy pro ohroženou mládež Zvolenská 3127/8 141 00 Praha 4 datum vzniku: 16. června 1994 registrována pod registračním

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce Lata, o.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce Lata, o.s. k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce Lata, o.s. k 31.12.2013 1. Název a sídlo účetní jednotky Lata, o.s. Programy pro ohroženou mládež Senovážné náměstí 24 116 47 Praha 1 datum vzniku: 16. června 1994 registrována

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více