P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ:"

Transkript

1 Základy kardiologie by Biologie -?tvrtek, Únor 20, Otázka: Základy kardiologie P?edm?t: Biologie P?idal(a): LaLa SRDCE (cor): -je dutý svalový orgán uložený za hrudní kostí, v dutin? hrudní -zv?tší?ásti leží vlevo, z menší?ásti vpravo a srdce dosp?lého?lov?ka váží asi 260g až 320g -má kuželovitý tvar?innost SRDCE: -smršt?ní srdce se nazývá systola -ochabnutí srdce se nazývá diastola -systola p?echází plynule v diastolu P?EVODNÍ SYSTÉM SRDE?NÍ: page 1 / 7

2 -sinoatriální uzlík -atrioventrikulární uzlík -His?v svazek -Tawarova raménka -Pursky?ova vlákna CÉVY: -mají trubicovitý tvar a d?lí se na: Vláse?nice (kapiláry) jednovrstvé tenké cévy -postupuje jimi kyslík, oxid uhli?itý, živiny Tepny (arterie) vedou krev ze srdce -mají 3 vrstvy (epitel): vnit?ní, st?ední, vazivová Žíly (vény) vedou krev do srdce -mají ten?í st?nu TEP (PULZ): -Tepová frekvence po?et tep? za minutu -Po?et tep? za minutu v klidu 70 / min. -Po?et tep? za minutu p?i námaze 110 / min. -Tepová frekvence klesá po stoupenosti v aktivit? -Tepový objem 70 ml krve normáln? v klidu, 200 ml krve v?innosti page 2 / 7

3 HISTOLOGIE SRDCE - epikard vazivová blána na povrchu - myokard svalovina, tvo?í st?ední vrstvu srdce - endokard nitroblána srde?ní, tvo?í vnit?ní výstelku srdce - perikard osrde?ník, uloženo v n?m srdce, na povrchu zásobárna krve: slezina, játra, podkoží Zevní projevy srde?ní?innosti - úder hrotu na bránici (zjistíme pohmatem) 1) srde?ní ozvy (zvukové projevy srdce související s?inností chlopní) o systolická ozva (vztah) - na konci uzav?ení cípatých chlopní -zvuk hlubší a delší o diastolická ozva (ochabnutí) -zalévá se krví -uzavírání polom?sí?itých chlopní -zvuk vyšší a kratší 2)vyšet?ení EKG?ÍZENÍ?INNOSTI SRDCE -centrum v prodloužené míše -základní?ízenou veli?inou je TK (zjiš?ují jej p?es zm?nu nap?tí cévní st?ny baroreceptory) -?ídící centrum je v prodloužené míše page 3 / 7

4 -má povzbuzovací a tlumící?ást -dostává vzruchy (informace) z baroreceptor? cév (Chemoreceptor? mozku a cév (CO 2 a O 2 ) mezimozku a mozkové k?ry) -vydává pokyny prost?ednictvím autonomního nerstva Malý plicní ob?h: -pravá komora (dexter venticulus) -> pulmonální chlope? -> kmen plicní -> 2 plicní tepny -> plíce -> vláse?nice (vým?na plyn?) -> žilky ->4 plicní žíly -> levá komora Velký t?lní ob?h: -Levá komora (sinister ventriculus) srde?nice (aorta) oblouk aorty (arcus aorte) všechny v?tve do mozku aorta sestupná (descendens) hrudní aorta (thorakální) b?išní aorta (abdominární) 2 tepny ky?elní do kon?etin tepénky vláse?nice žilky žíly zp?t do pravé sín? (dexter atrium) - sou?ástí je vrátnicový krevní ob?h (jaterní) - z oblouku aorty vystupuje kmen hlavopažní (brachiocefalická tepna) ten se v?tví na pravou tepnu podklí?kovou (arteria subclavia dexter) a pravou krkavici (arteria carotis dexter), levá krkavice (arteria carotis sinister) a levá podkli?ková tepna (arteria subclavia sinister) Srde?ní krevní ob?h: Levá komora kousí?ek aortou v?n?ité tepny (koronární) rozv?tvují se do srdce odkysli?í se vrací se žílami do pravé sín? page 4 / 7

5 Fetální krevní ob?h: - krev matky a plodu se nemísí - v placent? dojde k okysli?ení krve pro plod, krev putuje pupe?níkovou žílou p?es játra do dolní duté žíly a pravé p?edsín? p?es foramen ovale do levé sín? a levé komory do aorty do oblasti ky?elních tepen a zp?t do dvou pupe?níkových tepen do placenty - pravá sí? pravá komora kmen plicní batallova du?ej - aorta CHOROBY OB?HOVÉ SOUSTAVY: ICHS ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDE?NÍ -nedostate?ný p?ínos kyslíku do srde?ního svalu -p?í?ina: ateroskleróza (ucpání) v?n?itých tepen nap?. cholesterolem, lipidy -u muž? 5 krát?ast?ji než u žen -p?i ucpání v?n?itých tepen trombem (p?i zát?ži), m?že vést k prasknutí tepny FORMY ICHS: a) Chronická forma ANGINA PECTORIS -trvá velmi dlouho -rizikové faktory: kou?ení, vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita, stres, genetika -projevy: lokalizace bolesti bolest za hrudní kostí, svíraví pocit, krátká bolest, n?kdy vyst?eluje do pravého ramene nebo do krku -prevence: nitráty, t?lesný klid a pohoda page 5 / 7

6 b) Akutní forma infarkt -srde?ní sval není zásoben krví, pokud?lov?k p?ežije, tak se ud?lá jizva, v?tšinou v levé komo?e projevy: náhlá prudká bolest za hrudní kostí, vyst?eluje a je intenzivní, svíravá, déletrvající (i n?kolik hodin), st?ídavá intenzita, silné pocení, nevolnost, úzkost i bezv?domí diagnostika: EKG charakteristické zm?ny, poruchy tepu, rytmu srdce prevence: Bypassová operace p?emost?ní (r?žová žíla z nohy), pro?išt?ní cév, nitráty, rehabilitace, rekonvalescence Poruchy tlaku a) Vysoký krevní tlak hypertenze -projevy: bolest hlavy, tlak na hrudi, únava, nespavost -rizikové faktory:stres, obezita, alkohol b) Nízký krevní tlak hypotenze -projevy: závrat?, mdloby, únava, svalová slabost, bolest hlavy, hu?ení v uších -prevence: sport, vyhýbání se situacím, v kterých dochází k t?žkému snížení tlaku (dlouhé stání, rychlé vstávání -nejv?tším problémem je tzv. kolísavý tlak! page 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Základy kardiologie M??ENÍ KREVNÍHO TLAKU -krevní tlak se m??í tlakom?rem (tonometrem) nej?ast?ji na pažní tepn?. U dosp?lého?lov?ka je normální hodnota 120/80 mmhg. -hodnota 120 je tlakem p?i systole a nazývá se tlak systolický. -hodnota 80 je tlakem p?i diastole a nazývá se tlak diastolický. -krevní tlak ovliv?uje práce, sport, emoce a s p?ibývajícím v?kem m?že být tlak trvale zvýšený NEMOCI CÉV Kornat?ní tepen - ateroskleróza -ukládání aterogenních látek ve st?nách tepen (cholesterol, lipidy, vápenaté soli) -snižuje se pružnost a pr?svit cév -nastává špatné prokrvení orgán? -rizikové faktory aterosklerózy: Ovlivnitelné porucha metabolismu lipid?, obezita, hypertenze vysoký krevní tlak, kou?ení, fyzická neaktivita Neovlivnitelné v?k, mužské pohlaví, rodinná zát?ž genetika Orgánové postižení p?i ateroskleróze Ateroskleróza Koronální tepny Mozkové tepny Tepny dolních kon?etin Aorta Ledvinové tepny Tepny slanchnické oblasti Následky ICHS (ischemická choroba srde?ní) Iktus (mozková mrtvice) Ischemická choroba dolních kon?etin Aneuryzma (výdu?) Nefroskleróza (hypertenze) page 7 / 7

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami.

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami. Vzdlávací program Cestování bez bariér 2. Zdravovda a specifické poteby osob postižených civilizaními chorobami Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E

Kardiovaskulární ústrojí S R D C E Kardiovaskulární ústrojí S R D C E - zdroj kinetické energie - pulzové vypuzování krve do cévního systému - oběh plicní (pravá komora), oběh systémový (levá komora) DISTRIBUČNÍ SÍT arteriální řečiště aorta

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

Obsah. Oslabení kardiovaskulárního systému 1 / 14

Obsah. Oslabení kardiovaskulárního systému 1 / 14 Oslabení kardiovaskulárního systému 1 / 14 Obsah OSLABENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU... 2 ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ... 2 HYPERTENZE... 2 INFARKT MYOKARDU... 3 ANGÍNA PEKTORIS... 4 Typy angíny pektoris...

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Krevní oběh. (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Krevní oběh. (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Krevní oběh (stavba cév, malý a velký krevní oběh, fyziologie krevního oběhu, mízní oběh) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stavba cév cévní systém je systém uzavřených trubic L (1) v jednotlivých

Více

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava

VY_32_INOVACE_11.06 1/9 3.2.11.6 Oběhová soustava 1/9 3.2.11.6 Cíl popsat stavbu oběhové soustavy - vyjmenovat tělní tekutiny - znát druhy cév, složení krve, krevní skupiny - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Krev znamená život - oběhovou

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY TEST Z BIOLOGIE FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014 2015 TEST Z BIOLOGIE 1. Při hemokoagulaci dochází k a) aktivace trombokinázy (faktor X), b) sedimentaci krvinek,

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Vypracované otázky z patologie - část speciální

Vypracované otázky z patologie - část speciální Vypracované otázky z patologie - část speciální 0 Kuba Holešovský, část speciální 1.Vaskulitis Obecné symptomy: horečka, myalgie, artralgie, malátnost Terminologie: aortitis, arteriitis střední a malé

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Hypertrofická kardiomyopatie

Hypertrofická kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie odpovědi na nejčastější otázky pacientů Josef Veselka Kardiovaskulární centrum FN v Motole Recenze: MUDr. David Zemánek a MUDr. Pavol Tomašov, Kardiovaskulární centrum FN v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční neodkladné péči

Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční neodkladné péči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Monitorování krevního tlaku a srdeční činnosti pomocí EKG v přednemocniční

Více

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Listopad 15, 2014 http://biologie-chemie.cz/osetrovani-nemocneho-s-onemocnenim-diabetes-mellitus/ Otázka: Ošet?ování

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Čelákovice ABSOLVENSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Čelákovice ABSOLVENSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Čelákovice ABSOLVENSKÁ PRÁCE 2O11 Romana Svobodová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., BOLESTI NA HRUDI JAKO

Více