Mapa nezaměstnanosti podle krajů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa nezaměstnanosti podle krajů"

Transkript

1 Ostrava

2 Mapa nezaměstnanosti podle krajů

3 Počet bezdomovců

4 KRIMINALITA VE MĚSTECH ČR 2011

5 Výskyt otráveného alkoholu

6 Mapa koncentrace prachových částic

7 Počet obyvatelstva MSK

8 Měníme tvář Ostravy IPRM Ostrava Magnet regionu Ostrava se stala standardním evropským městem. Příjemné místo k životu, které nabízí pestrou škálu kulturních a sportovních aktivit. Tisíce pracovních míst, které s podporou města vytvořili domácí i zahraniční investoři. Ostrava mezi dvacítkou nejrychleji rostoucích regionů Evropské unie. Spolupracujeme se soukromými investory, podporujeme vysoké školství a výzkum. Těžký průmysl nahrazujeme průmyslem s vyšší přidanou hodnotou. Pozornost věnujeme také kultuře, sportu a využití volného času. Město sehrává důležitou úlohu v podpoře divadel, filharmonie, kulturních a sportovních aktivit. Usilujeme o komplexní rozvoj Ostravy ve všech oblastech. Rozumíme našemu městu i lidem, kteří v něm žijí a pracují.

9 Lokalita / rok zahájení investice Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová Pegatron, CTP I. Briggs& Stratton, Sungwoo Hitech CTP II. Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov Behr, Plakor Cromodora Wheels Free Zone HB Reavis Vědeckotechnologický park Ostrava Elcom, INGTEAM MFB I., Tieto, MFB II. ELCOM II. 3zone IPESOFT, connection HERTIN, SOLBIEN, Knowledge NATIO Manageme Solutions nt Cluster Vývoj nezaměstnanosti a HDP v Moravskoslezském kraji v letech 2000 až 2011

10 ZAMĚSTNANOST Za jeden z hlavních úkolů považujeme podporu podnikání jako přirozený prostředek ke snižování IPRM nezaměstnanosti. Ostrava Magnet regionu Vybudovali jsme dvě významné průmyslové zóny Mošnov a Hrabovou, v nichž dnes sídlí řada významných zahraničních firem, které zaměstnávají 8,5 tis. lidí (CTP Invest, s.r.o., Pegatron Czech, s.r.o., SungWoo Hitech, s.r.o., Behr Ostrava, s.r.o., Plakor Czech, s.r.o. a další). Další místa získal kraj v dodavatelských firmách. Podporujeme také výstavbu nové průmyslové zóny mezi Ostravou a Karvinou. Živnostníky a řemeslníky podporujeme výstavbou řemeslných inkubátorů a soustředěných dílen, které jim usnadní rozjezd v podnikání. 10

11 Přímé zahraniční investice v mld. Kč (kumulativně) Poznámka: Data k , absolutní hodnoty. Údaje za rok 2011 zahrnují pouze projekty agentury CzechInvest. Zdroj: ČNB, CzechInvest 1 1

12 Rating města Ostravy Ratingové hodnocení Ostravy je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility) na zahraničních trzích. Moody s Standard & Poor s Ostrava - stabilní místo pro investice. 1 2

13 Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová Náklady: 679 mil. CZK Město: 560 mil. CZK Příprava započala v roce 1999 a probíhala do roku Původně byla městem připravena plocha 30+30ha, následně území rozšířila společnost CTP Invest o 50 ha (celková plocha PZ je nyní 110 ha). V současné době působí v zóně přes 40 společností, celkové investice v zóně dosáhly přes 14,6 mld. Kč (k ). Vytvořeno bylo více než nových pracovních míst (k ) Zóna získala za roky 2004, 2005, 2007, 2009 a 2010 ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži o průmyslovou nemovitost roku Obsazenost zóny: 100 % (k ) 13

14 Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov Náklady: mil. CZK Spolufinancování státu: 811 mil. CZK SPZ Ostrava-Mošnov je jedinečnou investiční příležitosti pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov je plně otevřena nejrůznějším obchodním aktivitám, jejichž atributem je modernost, orientace na export a technický pokrok. Zvláště vítána je spolupráce s místními výrobci a dodavateli. Vytvořeno bylo pracovních míst (k ) Obsazenost zóny: 50 % z disponibilní plochy (k ) 14

15 Rozvojová zóna Hrušov Rozloha cca 34,7 ha Bývalé ubytovny dělníků Sociální Brownfield Bezodtoková pánev V dosahu D1 Důlní vlivy Bez ekologických škod

16 Návratnost investic do vybraných průmysl. zón Průmyslová zóna Investované veřejné zdroje v mld. Kč SPZ Ostrava Mošnov PZ Ostrava Hrabová 1,094 0,679 SPZ Nošovice 2,002 VTP Ostrava 0, celkem 4,187 Pokud vezmeme do úvahy pouze přímá vytvořená pracovní místa, odečteme náklady veřejného sektoru v souvislosti s vytvořením prům. zón, ušetřil stát na dávkách 5,5 mld. Kč.

17 Malé a střední podnikání IPRM Ostrava Magnet regionu Cílem Ostravy je do města přilákat investice a tím mimo jiné zvýšit jeho konkurenceschopnost. Pozornost proto věnujeme nejen strategickým investorům v rámci průmyslových zón, ale také malému a střednímu podnikání. Připravujeme nový podnikatelský inkubátor pro drobné živnostníky a řemeslníky. Město v současnosti vybírá vhodnou lokalitu pro vznik inkubátoru. Vybíráme vhodnou lokalitu tak, aby její přeměna na inkubátor mohla být financována z evropských fondů. 17

18 REGENERACE STARÝCH PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ IPRM Ostrava Magnet regionu Pokračujeme v postupné regeneraci brownfieldů - ploch, na kterých v minulosti stávaly průmyslové provozy, a které dnes představují ekologickou zátěž pro další rozvoj města. Např. v roce 2012 byla dokončena výstavba první etapy Nové Karoliny, která stojí na lukrativním místě v centru města. Řada areálů a ploch je ve vlastnictví soukromých firem, které mají ztížený přístup k financím z domácích i evropských fondů určených na regeneraci starých průmyslových zátěží. Vyvíjíme tlak na vládu České republiky, aby alokovala finance i pro tyto nestátní subjekty. Za samozřejmé pokládáme pokračování v rychlém odstraňování lagun. 18

19 KAROLINA ZAČÁTEK 20.STOLENÍ koksovna

20 KAROLINA 80.LÉTA 20.STOLETÍ

21 KAROLINA V ROCE 2000

22 KAROLINA současnost

23 Nová Karolina IPRM Ostrava Pól rozvoje Developer: Multi Development (NL) Náklady: Plocha projektu: 400 mil. EUR 32 ha Retail: m 2 Kanceláře: m 2 Bytové prostory: m 2 Volný čas & Sport: m 2 23

24

25 MODERNÍ TECHNOLOGIE IPRM Ostrava Magnet regionu Podporujeme nový typ průmyslu a technologie, které postupně nahradí starý znečišťující průmysl. Orientace na novou produkci s vyšší přidanou hodnotou je nemyslitelná bez úzké spolupráce státu, samosprávy, vysokých škol a soukromých firem. Podporujeme proto další rozšíření Vědecko-technologického parku. Nalezneme klíčového investora, který zafinancuje vybudování nových kanceláří a laboratoří pro výzkumnou a projektovou činnost. Nadále budeme podporovat projekty ostravských vysokých škol jako jsou IT4Innovations, Institut čistých technologií, Institut environmentálních technologií apod. 25

26 Vědecko-technologický park Ostrava - rozšíření Výstavba 2 nových multifunkčních budov: m 2 nová rozvojová plocha 460 nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou 500 mil Kč náklady; žádost schválena z fondů EU (300 mil Kč), projekt před realizací, s termínem dokončení červen 2014 Projekt Rozšíření VTP: 26 ha nová rozvojová plocha nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou 250 mil Kč (náklady na přípravu 1. etapy zóny) Finanční prostředky z programu podpory průmyslových zón MPO. 26

27 IT4Innovations V rámci projektu dojde k pořízení superpočítače, který bude uveden do provozu v roce 2013, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Unikátní projekt připravuje VŠB -Technická univerzita ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou a Ústavem geoniky AV ČR. Přínos superpočítačového centra: možnost provádět rozsáhlé vědecko-výzkumné výpočty, které zvyšují konkurenceschopnost subjektů využívajících dané infrastruktury. Centrum podpory inovací CPI VŠB TU vzniklo v březnu 2012 s cílem podpořit komercializaci vybraného know-how univerzity. Služby CPI jsou proto primárně zaměřeny na akademickou obec, využít jej však mohou i jiné výzkumné organizace či podniky. Mezi služby, které CPI poskytuje, patří poradenství v oblasti řízení právních rizik v projektech, podpora rozvoje podnikání a podnikavosti studentů, popularizační projekty či dotační management. Mikropůjčky program podpory Program jehož cílem je poskytování mikropůjček jako veřejná podpora malých a středních, existujících (max. do 3 let existence) nebo vznikajících podniků. Podpora probíhá prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů s realizací probíhající na území MSK. 27

28 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pozornost věnujeme všem hlavním zdrojům emisí velkým znečišťovatelům, lokálním IPRM Ostrava Magnet regionu zdrojům, imisím z Polska a dopravy. Zde požadujeme urychlenou dostavbu klíčových staveb: Prodloužené Rudné a Severního spoje, a také zrušení zpoplatnění městského úseku D1. Podporujeme navýšení počtu elektrobusů v městské hromadné dopravě, rozšiřování počtu autobusů jezdících na emulsní naftu a pořízení autobusů na CNG. Z prostředků EU vysazujeme izolační zeleň a nakupujeme další nové čistící vozy, které dokáží zachytit i drobné částice prachu. Zapojili jsme se do Iniciativy EK SMART CITITES

29 Cíle projektů Izolační zeleně Celková nově založená plocha zabírá prostor zhruba 57 fotbalových hřišť Nejčastěji vysazované druhy: Lípa malolistá, Dub letní, Bříza bělokorá, Javor klen, Javor mléč, Platan javorolistý Za každý odstraněný strom, z důvodů pěstebních opatření, zdravotního stavu jedince apod., podléhajícímu povolení ke kácení bude vysazeno téměř 14 nových stromů Projekty spolufinancované z OPŽP

30 Finanční náklady projektů zeleně Celkové náklady zahrnují: realizaci, dozor, publicitu. Projekty spolufinancované z OPŽP

31 Nositel SMO Energetické úspory Projekty spolufinancované z OPŽP Souhrn ostatních projektů pro Náklady projektu Dotace životní prostředí Spolufinancování Náklady projektu Dotace Spolufinancování Projekty Ostatní Celkem ÚMOb Náklady projektu Dotace Spolufinancování Náklady projektu Projekty EKOTERMO I, II A, II B a III - zateplení ZŠ a MŠ, DPS - 22 objektů Protipovodňová opatření, Oderský povodňový park, Analýza rizik vodního zdroje StB, Snižování rizik potenciál.havárií s amoniakem,oderský povod. Park Dotace Spolufinancování Projekty Energetické úspory MOb Poruba, Energetické EKOTERMO - Jih, EKOTERMO - Jih, 2. úspory část, ZŠ Provaznická, ZŠ Jugoslávská, ZŠ Sanace ekolog. zátěže areálu Nad Ostatní Porubkou, Preventivní protipovod. 663 Opatření MOB RaB, Snížení prašnosti MČ RaB Celkem Organizace Energetické úpory Náklady projektu Předloženo Dotace Přehled ostatních projektů pro ŽP (v tis. Kč) Spolufinancování Náklady projektu Realizováno Dotace Spolufinancování Projekty Ostatní Celkem Zateplení dět. pavilonu MNO, Energet. úspory SVČ Ostrčilova, SVČ Korunka, SVČ Zábřeh, DDM Poruba, DPS Kamenec Výstavba bioplyn. stanice ZOO, Pořízení techniky na snížení prašnosti - SLO, MOaP, OK

32 Přehled všech projektů pro životní prostředí v rámci Ostravy Souhrn projektů pro ŽP (ostatní+energet.úspory) SMO+ÚMOb+Org (v tis. Kč) Náklady Dotace Spolufinancování Typ projektů Náklady Finance SMO Dotace EU v tis. Kč Projekty zeleň Projekty energetických úspor Projekty ostatní Celkem předložené / realizované Projekty spolufinancované z OPŽP zamítnuté Celkem projekty

33 Příklad izolační zeleně Návrh ozelenění Vítkovic ze studie Ing. Arch. Pleskota 33

34 Intervence pro lepší životní prostředí Společně s renomovanými analytiky celostním vhledem hledáme na příčiny špatného životního prostředí a jeho vlivu na člověka resp. populaci. Najdeme ekonomicky efektivní poměrový ukazatel investovaných prostředků na zlepšení životního prostředí ve vztahu ku zdraví a blahobytu pro myšlenou budoucí intervenci. Data sbíráme ve spolupráci se Zdravotním ústavem Mobilní měřicí vůz nám výrazně pomáhá s vyhodnocením zdrojů znečištění ve městě, poslední studie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ukazuje, že značná část škodlivin k nám přichází ze sousedního Polska. Také proto nyní budeme ve spolupráci s primátorem polských Katovic usilovat o řešení tohoto problému na evropské úrovni. Hlavním východiskem je Zdravotním ústavem zpracovaná Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, ve které hodnotili naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let. Cílem analýzy bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a současně zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda Zpětných trajektorií. animace-pm-10-1h 34

35 Fond pro děti ohrožené znečištěním IPRM ovzduší Ostrava Magnet regionu Založení a schválení Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší bylo jednou z reakcí města Ostravy na nepříznivý stav ovzduší ve městě a jeho dopadu na zdravotní stav obyvatelstva, především dětí. Fond zřídilo město Ostrava v květnu 2010 a přispívá do něj nejen město, ale také velcí průmysloví znečišťovatelé z oblasti, a to každým rokem určitou finanční částkou. Z Fondu jsou pak hrazeny příspěvky na ozdravné pobyty žáků mateřských a základních škol z oblastí města Ostravy, které jsou znečištěním ovzduší nejvíce postiženy. Za dobu trvání fondu na ozdravné pobyty v čistém prostředí odjelo už několik tisíc ostravských dětí. 35

36 ŠKOLY A UNIVERZITY Ostrava je městem s vyspělou vědou a školstvím. Pokračujeme v podpoře regionálních univerzit, středního a základního školství. Sloučení dvou ostravských univerzit považujeme za klíčové pro zachování a posílení statusu výzkumných vysokých škol s plnohodnotným studijním programem. Podporujeme činnost nové lékařské fakulty Ostravské univerzity, stejně jako jsme vytvořili podmínky pro vznik právnické fakulty. Za důležitou považujeme dobrou jazykovou vybavenost obyvatel. Podporujeme proto jazykové vzdělávání žáků základních a středních škol. Pozornost věnujeme také těm školám, které nabízejí dětem zaměstnanců zahraničních firem plnohodnotné vzdělání v cizím jazyce. 26

37 Lékařská fakulta Funguje od roku Je nejmladší lékařskou fakultou v České republice - vznikla přeměnou Fakulty zdravotnických studií, která se odštěpila od původní Zdravotně sociální fakulty. V akademickém roce 2011/2012 na fakultě studovalo studentů v bakalářských, magisterských i doktorandských oborech. Počty docentů i profesorů a jejich úvazky se zvyšují. Do dvou let bude hotové zázemí pro výuku i vědeckovýzkumnou činnost. Velmi úspěšně se rozvíjí i spolupráce s cizinou. 27

38 Počet studentů na jednotlivých VŠ v Ostravě 28

39 TVÁŘ MĚSTA CENTRUM IPRM Ostrava Magnet regionu Oživujeme centrum města podporou projektů, které nejenom vytváří nové možnosti trávení volné času, ale také vzájemně propojují významné lokality jako Landek, Masarykovo náměstí, Černou louku, Slezskoostravský hrad, Novou Karolinu a Dolní oblast Vítkovice. Podporujeme myšlenku vzniku nového kulturního klastru na Černé louce, který se stane moderní městskou částí 21. století. Vyroste zde nová koncertní hala či městská galerie. Zvýšenou pozornost věnujeme zkulturňování veřejného prostoru. Pokračujeme ve snaze o záchranu budovy městských jatek.

40 TVÁŘ MĚSTA SÍDLIŠTĚ IPRM Ostrava Magnet regionu Ve spolupráci s městskými obvody nadále pokračujeme ve zkvalitňování sídlištní infrastruktury, mobiliáře a obnově zelených ploch a parků. Pokračujeme v budování dětských a sportovních hřišť pro širokou veřejnost a podporujeme výstavbu nových parkovacích míst či velkokapacitních parkovacích domů ve vybraných lokalitách města a městských obvodů. Atrium Slezská Rezidence Nová Karolina 40

41 DOPRAVA Kvalitní dopravní síť je předpokladem harmonického rozvoje města a zároveň je nezbytná IPRM Ostrava Magnet regionu pro zlepšení stavu ovzduší v Ostravě. Klíčové dopravní projekty: dokončení výstavby prodloužené Rudné, Místecké, Severního spoje a Porážkové ulice. Ve spolupráci se společností SAAB jsme zahájili projekt Inteligentního dopravního systému, který v budoucnosti zlepší dopravní situaci ve městě, průjezdnost i parkování. V červnu 2010 byla spuštěna jeho první fáze navigační parkovací systém, který usnadňuje řidičům parkování v centru města. Pokračujeme v další fázi, která usnadní průjezd městem, včetně řešení nenadálých dopravních situací. Revitalizace přednádraží Svinov, II.etapa Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jsme získali prostředky z evropských fondů na rekonstrukci přednádražního prostoru ve Svinově. Vznikla tak nová, moderní a reprezentativní brána do Ostravy. 41

42 Elektrobus, DPO IPRM Ostrava Magnet regionu Zavedli jsme do provozu první elektrobus, který jezdí na pravidelných linkách MHD od června Počet elektrobusů v dopravě stále zvyšujeme. Zajišťujeme finanční zdroje pro vybavení dopravního podniku přepravními prostředky s ekonomickým provozem, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Provozní délka sítě MHD v roce 2011 dosahovala 454,2 km. Skladba linek MHD: Autobusové - 730,6 km Tramvajové 239,3 km Trolejbusové - 97,6 km DPO, a.s. přepravil v hodnoceném roce v rámci ODIS celkem 101,924 mil. osob. Částka neinvestičních dotací do DPO činila v roce 2011 celkem tis. Kč. Pro rok 2012 je v rozpočtu plánována dotace ve výši tis. Kč. Elektrobus SOR EBN 10,5 42

43 Prodloužená ul. Ruská Účelem projektu je otevření areálu Dolní oblasti VÍTKOVICE veřejnosti a propojení území obce Vítkovice s Novou Karolinou. Zajištění dopravní dostupnosti areálu DOV pro návštěvníky. Inteligentní dopravní systém ll. etapa - dokončení: 12/2014 Cílem projektu je vytvoření systému navigace řidičů na vybraná parkoviště pomocí proměnných dopravních značek, položení základu dopravně řídící ústředny dopravně informačního centra a vytvoření funkčního dopravně-informační portálu pro veřejnost s provázaností na NDIC pozitivní dopad na životní prostředí. 43

44 SOCIÁLNÍ SLUŽBY IPRM Ostrava Magnet regionu Zkvalitňujeme péči o starší a handicapované spoluobčany. Podporujeme organizace, které se jim věnují. Důležitá je nejenom péče o občany v rodinách, ale také výstavba domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory. Pro potřeby osob s těžkým tělesným a kombinovaným postižením postavíme do konce roku 2012 na hulváckém kopci Komunitní centrum. Garantujeme bezbariérový přístup při všech nových veřejných stavbách nebo rekonstrukcích objektů. Zahájili jsme práce na sestavení 3. Komunitního plánu sociálních služeb pro období , jehož cílem je zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb, a který vychází vstříc potřebám uživatelů sociálních služeb. 44

45 Komunitní centrum Ostrava Zajištění sociálních služeb pro osoby se zdrav. postižením (denní stacionář, rehabilitace, krátkodobé i dlouhodobé pobyty) Náklady: Dotace: 86,5 mil. CZK 52,0 mil. CZK Projekt představuje vytvoření vnitřního prostoru přízemní stavby pavilónového bydlení a denního stacionáře, má za úkol ověřit možnosti menšího zařízení rodinného typu se sociálními službami pod jednou střechou. Vytváří bezbariérové prostředí, které je z hlediska možnosti dobrého pohybu a orientace příjemné a vstřícné pro všechny klienty bez rozdílu postižení. 45

46 Sociální inkluze možné řešení Město připravilo dlouhodobý plán na podporu sociální inkluze s názvem Sociální inkluze Ostrava Poznejme se Dlouhodobá Public Relations a informační kampaň zaměřena na lepší poznání kulturních rozdílů a hodnot mezi majoritní společností a Romy, na pochopení podstaty a příčin problémů ve vyloučených lokalitách a na příklady dobré praxe při jejich řešení Rovný start Podpora neformálních vzdělávacích aktivit a komplexního rozvoje děti předškolního věku s cílem zajistit rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání. Učíme se v akci Ve vybraných školách na hranici vyloučených lokalit zajistit podmínky ke vzdělávání. Zaměstnání především Snížit o 70 až 100% nezaměstnanost obyvatel vyloučených lokalit v produktivním věku. Labour Pool Integrovaný projekt neziskových pracovních a vzdělávacích agentur. Bydlíme společně Vesnička soužití, jako osvědčený přiklad dobré praxe, bude využita jako modelové řešení i v dalších vyloučených lokalitách. Další projekty: Bezpečná adresa, Zdravá rodina, Pryč z dluhové pasti a Šance pro každého Plán představuje řadu projektů na podporu vzdělávání, zaměstnanosti a vzájemného soužití. Financování dotační programy ministerstev ČR 10 mil. Kč Realizace : dotace EU 46

47 VEŘEJNÉ SLUŽBY Ceny IPRM vodného, Ostrava stočného a městské Magnet hromadné dopravy regionu jsou na úrovni, která nepřekráčí průměrnou úroveň těchto služeb v České republice. Pokračujeme v budování kanalizace ve zbylých částech Ostravy. Místo ukládání komunálního odpadu na skládkách v katastru území města podporujeme jeho likvidaci a energetické využití v Krajském integrovaném centru komunálního odpadu za hranicemi Ostravy. Jako první město v republice začala Ostrava nakupovat komodity a služby prostřednictvím elektronických aukcí a systému sdružených nákupů. Od roku 2007 úspora 130 mil. Kč.

48 BEZPEČNOST IPRM Ostrava Magnet regionu Podle výsledků nezávislých výzkumů patří ostravská městská policie k nejlepším v republice. Klademe důraz na prevenci, bezpečnost, pořádek a ochranu majetku občanů s důslednou kontrolou výkonu činnosti městské policie. Podporujeme činnost profesionálních i dobrovolných hasičů. Podporujeme projekty zabývající se začleněním sociálně deprimovaných skupin občanů do společnosti. 48

49 Integrované bezpečnostní centrum (IBC) IPRM Ostrava Magnet regionu Krajské operační středisko Moravskoslezského kraje národních tísňových linek 150, 155, 156 a 158 a tísňové linky 112. Jediné centrum v Česku, které přijímá a vyhodnocuje tísňové výzvy ze všech tísňových linek. Od roku 2011 v ostrém provozu. 49

50 SPORT IPRM Podporujeme Ostrava činnost sportovních Magnet klubů zaměřujících regionu se na děti a mládež. Zajišťujeme finanční zdroje pro údržbu, rekonstrukci a výstavbu dalších sportovišť pro atletiku, míčové sporty, fotbal i hokej. Naši podporu mají sportovní kluby, které významným způsobem reprezentují město Ostravu v tuzemsku i ve světě. Realizujeme rekonstrukci Městského stadionu ve Vítkovicích. Dotkne se jak původní hlavní kryté tribuny, tak nevyhovujících betonových ochozů na stání. Ostrava by tak měla do léta 2014 získat stadion pro pořádání atletických soutěží nejvyšší mezinárodní kategorie, mezistátních zápasů ve fotbale, kulturních a společenských akcí. Pokračujeme ve výstavbě cyklostezek podle připraveného konceptu, tak aby došlo k jejich propojení mezi jednotlivými městskými obvody a okolními městy. V současné době je v Ostravě zhruba 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl do budoucna zdvojnásobit. 50

51 KULTURA IPRM Ostrava Magnet regionu Kultura je silnou stránkou města. Proto finančně podporujeme kulturní a volnočasové organizace a výstavbu kulturní infrastruktury. V rámci projektu kulturního klastru zrealizujeme výstavbu městské galerie nebo koncertní síně. V roce 2011 jsme dokončili přístavbu alternativní scény Divadla loutek. Na její realizaci v hodnotě bezmála 73 milionů korun přispěla z větší části Evropská unie. Důležitou úlohu hrají také obvodní kulturní střediska, proto investujeme do jejich rekonstrukce. Významnou rekonstrukcí a obnovou projde Kulturní dům Poklad v Ostravě-Porubě. Podporujeme pravidelné akce, které nejenom zkvalitňují kulturní život ve městě, ale také přispívají k budování jeho lepšího obrazu - Colours of Ostrava, Janáčkův máj, Shakespearovské slavnosti, Dny nové hudby apod.

52 Přístavba Divadla loutek Ostrava IPRM Ostrava Magnet regionu Náklady: 72,6 mil. CZK Dotace: 67,2 mil. CZK Nové prostory přístavby nabízejí proměnné hlediště s kapacitou diváků, dále pak scény pro interaktivní představení, kdy je dětský divák zapojen do děje, bude však sloužit i komorním inscenacím, tzv. terapii loutkou práci s handicapovanými dětmi, otevře se tu nové dětské studio. Pozoruhodný je otevřený venkovní amfiteátr. 52

53 Trojhalí Karolina Náklady: 179 mil. CZK Dotace: 152 mil. CZK Účelem projektu je vytvořit v rámci turisticky orientované oblasti (atraktivní okolí řeky Ostravice v centru města) chybějící kapacity pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, zachránit chátrající industriální nemovité památky a využít je ve prospěch návštěvníků (turistů i dojíždějících do zaměstnání) a občanů města Ostravy (zejména rodin s dětmi, dětí a mládeže, ).

54 VOLNÝ ČAS IPRM Ostrava Magnet regionu Za podpory fondů EU realizujeme projekt proměny řeky Ostravice v turistickou atrakci s loděnicí, cyklostezkami, promenádou a terasami ke slunění v hodnotě 550 milionů korun. Zahájily jsme přípravné práce na projektu Splavnění části toku řeky Odry", který umožní v oblasti Výškovic a Zábřehu vybudovat s pomocí dalších investorů rekreačně turistickou oblast, včetně obnovy loděnice a vybudování přístupových cyklostezek a komunikací. Investujeme do rozvoje Slezskoostravského hradu a zoologické zahrady - moderní expozice, nové pavilony, výběhy, večerní prohlídky, komentované krmení, ale třeba i zimní běžkování. Vystavili jsme pavilon Čitván, určený pro medvědy a hulmany, dokončili rekonstrukci pavilonu pro hrochy, ve výstavbě je Safari asijských kopytníků a připravuje se expozice pro tučňáky a tuleně. Čitván 54

55 DOLNÍ OBLAST STŘED MĚSTA LANDEK PARK centrum města TROJHALÍ KAROLINA DOLNÍ OBLAST Cyklostezky kolem řeky z Landeku až do Beskyd

56 Objekty na řece Ostravici Stavba několika objektů na březích řeky Ostravice v centru Ostravy je součástí projektu města Ostravy Revitalizace řeky Ostravice a navazuje na jeho ostatní stavby. 56

57 Komenského sady IPRM Ostrava Magnet regionu Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi stromů. V letech byl zpracován projekt jeho revitalizace, který řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. 57

58 Rozvojové projekty ZOO IPRM Ostrava Magnet regionu Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce Safari 58

59 Nejsledovanější projekty města přehled projektů Strategická PZ Mošnov PZ Hrabová VTP Ostrava - Multifunkční budovy VTP Ostrava rozšíření Rozvojová zóna Hrušov Revitalizace přednádraží Svinov Brownfield stará ČOV Přívoz Komunitní centrum Ostrava Revitalizace okolí Sl. Hradu Inteligentní dopravní systémy, II.et. Revitalizace řeky Ostravice Cyklostezky (5 úseků) Objekty na řece Visuté galerie Komenského sady Pavilon Evoluce, Safari (ZOO) Přístavba alternat. scény DLO Prodloužená ul. Ruská Nová a Prodloužená ul. Porážková a další veškeré projekty o teoretickém investičním nákladu 14,5 mld. Kč 59

60 Projekty ,6 mld. Kč schválená dotace EU a národních zdrojů financování na rozvojové projekty města Celkem

61 Projekty

62 Investiční rozpočet města a dotace v tis. Kč 62

63 Strategické plánování Ostrava a konkurenceschopnost Slibný potenciál nejrychleji rostoucího regionu České republiky a dobrý základ v podobě celé řady kvalitních dokončených či rozpracovaných rozvojových projektů. K dosažení úspěchu je však nutné projekty lépe propojit a využít jejich vzájemných synergií. V regionu působí řada silných, exportně orientovaných podniků, což je dobrý základ pro globální konkurenceschopnost. Nicméně nelze usnout na vavřínech a je třeba tyto projekty dále rozvíjet a zachytit globální trendy. Je v současnosti rozpracována celá řada inspirujících projektů navrhujeme, jak tuto infrastrukturu pro rozvoj naplnit a co nejlépe využít pro zvýšení konkurenceschopnosti měst i regionu. Inovace pro zdravou a čistou Ostravu ITI a nové IPRM!!! 63

64 ACTION komunikace s odborníky od filmu; skauty, producenty i režiséry filmscauts and filmmakers (festivaly, location tour) Current affairs videoklip v Dole Michal See here the teaser of the music video! Za první tři týdny 1800 návštěv (1400 unikátních) 64

65 MORAVIAN-SILESIAN CONVENTION BUREAU OSTRAVA MĚSTO Capacity and Variability. Safe Destination. Service Quality of Hotels and Restaurants. Unique Technical Monuments. Accessible. Reliability. Friendly Price. Support by Ostrava s Companies. Incentive Activities. Culture. Sport. Architecture. GONG MÍST UNIKÁTNÍ PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ 65

66 Ostrava na jeden klik appka 66

67 Děkujeme za pozornost Václav Palička odbor ekonomického rozvoje Jiří Hudec 67

Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost

Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost Statutární město Ostrava Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost KLUB REGIONALISTŮ Ing. Daniel Adamčík Magistrát města Ostravy Odbor ekonomického rozvoje Oddělení strategických projektů 15.3.2012

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields

Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Příloha č. 1 Brownfields - dosavadní výsledky projektu Strategie regenerace brownfields Agentura CzechInvest Praha 13. dubna 2004 Hana Chlebná Co jsou Brownfieds? Brownfield je : Původně ekonomicky využívané

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

MAPA BROWNFIELDŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY PRO ROK 2011 2015

MAPA BROWNFIELDŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY PRO ROK 2011 2015 MAPA BROWNFIELDŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY PRO ROK 2011 2015 PRŮZKUM LOKALITY OSTRAMO, OSTRAVSKÉ LAGUNY Magistrát města Ostravy Odbor ekonomického rozvoje Magistrát města Ostravy Odbor ekonomického rozvoje

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

TISKOVÉ INFORMACE. o účasti města Ostravy na 24. ročníku veletrhu MIPIM. 12. 15. 3. 2013 Festivalový palác, Cannes. Stánek 08.20 10.19 www.mipim.

TISKOVÉ INFORMACE. o účasti města Ostravy na 24. ročníku veletrhu MIPIM. 12. 15. 3. 2013 Festivalový palác, Cannes. Stánek 08.20 10.19 www.mipim. TISKOVÉ INFORMACE o účasti města Ostravy na 24. ročníku veletrhu MIPIM 12. 15. 3. 2013 Festivalový palác, Cannes Stánek 08.20 10.19 www.mipim.com THINK SMARTER. THINK BIGGER. THINK DIFFERENT. THINK OSTRAVA

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více