Mapa nezaměstnanosti podle krajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa nezaměstnanosti podle krajů"

Transkript

1 Ostrava

2 Mapa nezaměstnanosti podle krajů

3 Počet bezdomovců

4 KRIMINALITA VE MĚSTECH ČR 2011

5 Výskyt otráveného alkoholu

6 Mapa koncentrace prachových částic

7 Počet obyvatelstva MSK

8 Měníme tvář Ostravy IPRM Ostrava Magnet regionu Ostrava se stala standardním evropským městem. Příjemné místo k životu, které nabízí pestrou škálu kulturních a sportovních aktivit. Tisíce pracovních míst, které s podporou města vytvořili domácí i zahraniční investoři. Ostrava mezi dvacítkou nejrychleji rostoucích regionů Evropské unie. Spolupracujeme se soukromými investory, podporujeme vysoké školství a výzkum. Těžký průmysl nahrazujeme průmyslem s vyšší přidanou hodnotou. Pozornost věnujeme také kultuře, sportu a využití volného času. Město sehrává důležitou úlohu v podpoře divadel, filharmonie, kulturních a sportovních aktivit. Usilujeme o komplexní rozvoj Ostravy ve všech oblastech. Rozumíme našemu městu i lidem, kteří v něm žijí a pracují.

9 Lokalita / rok zahájení investice Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová Pegatron, CTP I. Briggs& Stratton, Sungwoo Hitech CTP II. Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov Behr, Plakor Cromodora Wheels Free Zone HB Reavis Vědeckotechnologický park Ostrava Elcom, INGTEAM MFB I., Tieto, MFB II. ELCOM II. 3zone IPESOFT, connection HERTIN, SOLBIEN, Knowledge NATIO Manageme Solutions nt Cluster Vývoj nezaměstnanosti a HDP v Moravskoslezském kraji v letech 2000 až 2011

10 ZAMĚSTNANOST Za jeden z hlavních úkolů považujeme podporu podnikání jako přirozený prostředek ke snižování IPRM nezaměstnanosti. Ostrava Magnet regionu Vybudovali jsme dvě významné průmyslové zóny Mošnov a Hrabovou, v nichž dnes sídlí řada významných zahraničních firem, které zaměstnávají 8,5 tis. lidí (CTP Invest, s.r.o., Pegatron Czech, s.r.o., SungWoo Hitech, s.r.o., Behr Ostrava, s.r.o., Plakor Czech, s.r.o. a další). Další místa získal kraj v dodavatelských firmách. Podporujeme také výstavbu nové průmyslové zóny mezi Ostravou a Karvinou. Živnostníky a řemeslníky podporujeme výstavbou řemeslných inkubátorů a soustředěných dílen, které jim usnadní rozjezd v podnikání. 10

11 Přímé zahraniční investice v mld. Kč (kumulativně) Poznámka: Data k , absolutní hodnoty. Údaje za rok 2011 zahrnují pouze projekty agentury CzechInvest. Zdroj: ČNB, CzechInvest 1 1

12 Rating města Ostravy Ratingové hodnocení Ostravy je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility) na zahraničních trzích. Moody s Standard & Poor s Ostrava - stabilní místo pro investice. 1 2

13 Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová Náklady: 679 mil. CZK Město: 560 mil. CZK Příprava započala v roce 1999 a probíhala do roku Původně byla městem připravena plocha 30+30ha, následně území rozšířila společnost CTP Invest o 50 ha (celková plocha PZ je nyní 110 ha). V současné době působí v zóně přes 40 společností, celkové investice v zóně dosáhly přes 14,6 mld. Kč (k ). Vytvořeno bylo více než nových pracovních míst (k ) Zóna získala za roky 2004, 2005, 2007, 2009 a 2010 ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži o průmyslovou nemovitost roku Obsazenost zóny: 100 % (k ) 13

14 Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov Náklady: mil. CZK Spolufinancování státu: 811 mil. CZK SPZ Ostrava-Mošnov je jedinečnou investiční příležitosti pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov je plně otevřena nejrůznějším obchodním aktivitám, jejichž atributem je modernost, orientace na export a technický pokrok. Zvláště vítána je spolupráce s místními výrobci a dodavateli. Vytvořeno bylo pracovních míst (k ) Obsazenost zóny: 50 % z disponibilní plochy (k ) 14

15 Rozvojová zóna Hrušov Rozloha cca 34,7 ha Bývalé ubytovny dělníků Sociální Brownfield Bezodtoková pánev V dosahu D1 Důlní vlivy Bez ekologických škod

16 Návratnost investic do vybraných průmysl. zón Průmyslová zóna Investované veřejné zdroje v mld. Kč SPZ Ostrava Mošnov PZ Ostrava Hrabová 1,094 0,679 SPZ Nošovice 2,002 VTP Ostrava 0, celkem 4,187 Pokud vezmeme do úvahy pouze přímá vytvořená pracovní místa, odečteme náklady veřejného sektoru v souvislosti s vytvořením prům. zón, ušetřil stát na dávkách 5,5 mld. Kč.

17 Malé a střední podnikání IPRM Ostrava Magnet regionu Cílem Ostravy je do města přilákat investice a tím mimo jiné zvýšit jeho konkurenceschopnost. Pozornost proto věnujeme nejen strategickým investorům v rámci průmyslových zón, ale také malému a střednímu podnikání. Připravujeme nový podnikatelský inkubátor pro drobné živnostníky a řemeslníky. Město v současnosti vybírá vhodnou lokalitu pro vznik inkubátoru. Vybíráme vhodnou lokalitu tak, aby její přeměna na inkubátor mohla být financována z evropských fondů. 17

18 REGENERACE STARÝCH PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ IPRM Ostrava Magnet regionu Pokračujeme v postupné regeneraci brownfieldů - ploch, na kterých v minulosti stávaly průmyslové provozy, a které dnes představují ekologickou zátěž pro další rozvoj města. Např. v roce 2012 byla dokončena výstavba první etapy Nové Karoliny, která stojí na lukrativním místě v centru města. Řada areálů a ploch je ve vlastnictví soukromých firem, které mají ztížený přístup k financím z domácích i evropských fondů určených na regeneraci starých průmyslových zátěží. Vyvíjíme tlak na vládu České republiky, aby alokovala finance i pro tyto nestátní subjekty. Za samozřejmé pokládáme pokračování v rychlém odstraňování lagun. 18

19 KAROLINA ZAČÁTEK 20.STOLENÍ koksovna

20 KAROLINA 80.LÉTA 20.STOLETÍ

21 KAROLINA V ROCE 2000

22 KAROLINA současnost

23 Nová Karolina IPRM Ostrava Pól rozvoje Developer: Multi Development (NL) Náklady: Plocha projektu: 400 mil. EUR 32 ha Retail: m 2 Kanceláře: m 2 Bytové prostory: m 2 Volný čas & Sport: m 2 23

24

25 MODERNÍ TECHNOLOGIE IPRM Ostrava Magnet regionu Podporujeme nový typ průmyslu a technologie, které postupně nahradí starý znečišťující průmysl. Orientace na novou produkci s vyšší přidanou hodnotou je nemyslitelná bez úzké spolupráce státu, samosprávy, vysokých škol a soukromých firem. Podporujeme proto další rozšíření Vědecko-technologického parku. Nalezneme klíčového investora, který zafinancuje vybudování nových kanceláří a laboratoří pro výzkumnou a projektovou činnost. Nadále budeme podporovat projekty ostravských vysokých škol jako jsou IT4Innovations, Institut čistých technologií, Institut environmentálních technologií apod. 25

26 Vědecko-technologický park Ostrava - rozšíření Výstavba 2 nových multifunkčních budov: m 2 nová rozvojová plocha 460 nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou 500 mil Kč náklady; žádost schválena z fondů EU (300 mil Kč), projekt před realizací, s termínem dokončení červen 2014 Projekt Rozšíření VTP: 26 ha nová rozvojová plocha nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou 250 mil Kč (náklady na přípravu 1. etapy zóny) Finanční prostředky z programu podpory průmyslových zón MPO. 26

27 IT4Innovations V rámci projektu dojde k pořízení superpočítače, který bude uveden do provozu v roce 2013, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Unikátní projekt připravuje VŠB -Technická univerzita ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou a Ústavem geoniky AV ČR. Přínos superpočítačového centra: možnost provádět rozsáhlé vědecko-výzkumné výpočty, které zvyšují konkurenceschopnost subjektů využívajících dané infrastruktury. Centrum podpory inovací CPI VŠB TU vzniklo v březnu 2012 s cílem podpořit komercializaci vybraného know-how univerzity. Služby CPI jsou proto primárně zaměřeny na akademickou obec, využít jej však mohou i jiné výzkumné organizace či podniky. Mezi služby, které CPI poskytuje, patří poradenství v oblasti řízení právních rizik v projektech, podpora rozvoje podnikání a podnikavosti studentů, popularizační projekty či dotační management. Mikropůjčky program podpory Program jehož cílem je poskytování mikropůjček jako veřejná podpora malých a středních, existujících (max. do 3 let existence) nebo vznikajících podniků. Podpora probíhá prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů s realizací probíhající na území MSK. 27

28 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pozornost věnujeme všem hlavním zdrojům emisí velkým znečišťovatelům, lokálním IPRM Ostrava Magnet regionu zdrojům, imisím z Polska a dopravy. Zde požadujeme urychlenou dostavbu klíčových staveb: Prodloužené Rudné a Severního spoje, a také zrušení zpoplatnění městského úseku D1. Podporujeme navýšení počtu elektrobusů v městské hromadné dopravě, rozšiřování počtu autobusů jezdících na emulsní naftu a pořízení autobusů na CNG. Z prostředků EU vysazujeme izolační zeleň a nakupujeme další nové čistící vozy, které dokáží zachytit i drobné částice prachu. Zapojili jsme se do Iniciativy EK SMART CITITES

29 Cíle projektů Izolační zeleně Celková nově založená plocha zabírá prostor zhruba 57 fotbalových hřišť Nejčastěji vysazované druhy: Lípa malolistá, Dub letní, Bříza bělokorá, Javor klen, Javor mléč, Platan javorolistý Za každý odstraněný strom, z důvodů pěstebních opatření, zdravotního stavu jedince apod., podléhajícímu povolení ke kácení bude vysazeno téměř 14 nových stromů Projekty spolufinancované z OPŽP

30 Finanční náklady projektů zeleně Celkové náklady zahrnují: realizaci, dozor, publicitu. Projekty spolufinancované z OPŽP

31 Nositel SMO Energetické úspory Projekty spolufinancované z OPŽP Souhrn ostatních projektů pro Náklady projektu Dotace životní prostředí Spolufinancování Náklady projektu Dotace Spolufinancování Projekty Ostatní Celkem ÚMOb Náklady projektu Dotace Spolufinancování Náklady projektu Projekty EKOTERMO I, II A, II B a III - zateplení ZŠ a MŠ, DPS - 22 objektů Protipovodňová opatření, Oderský povodňový park, Analýza rizik vodního zdroje StB, Snižování rizik potenciál.havárií s amoniakem,oderský povod. Park Dotace Spolufinancování Projekty Energetické úspory MOb Poruba, Energetické EKOTERMO - Jih, EKOTERMO - Jih, 2. úspory část, ZŠ Provaznická, ZŠ Jugoslávská, ZŠ Sanace ekolog. zátěže areálu Nad Ostatní Porubkou, Preventivní protipovod. 663 Opatření MOB RaB, Snížení prašnosti MČ RaB Celkem Organizace Energetické úpory Náklady projektu Předloženo Dotace Přehled ostatních projektů pro ŽP (v tis. Kč) Spolufinancování Náklady projektu Realizováno Dotace Spolufinancování Projekty Ostatní Celkem Zateplení dět. pavilonu MNO, Energet. úspory SVČ Ostrčilova, SVČ Korunka, SVČ Zábřeh, DDM Poruba, DPS Kamenec Výstavba bioplyn. stanice ZOO, Pořízení techniky na snížení prašnosti - SLO, MOaP, OK

32 Přehled všech projektů pro životní prostředí v rámci Ostravy Souhrn projektů pro ŽP (ostatní+energet.úspory) SMO+ÚMOb+Org (v tis. Kč) Náklady Dotace Spolufinancování Typ projektů Náklady Finance SMO Dotace EU v tis. Kč Projekty zeleň Projekty energetických úspor Projekty ostatní Celkem předložené / realizované Projekty spolufinancované z OPŽP zamítnuté Celkem projekty

33 Příklad izolační zeleně Návrh ozelenění Vítkovic ze studie Ing. Arch. Pleskota 33

34 Intervence pro lepší životní prostředí Společně s renomovanými analytiky celostním vhledem hledáme na příčiny špatného životního prostředí a jeho vlivu na člověka resp. populaci. Najdeme ekonomicky efektivní poměrový ukazatel investovaných prostředků na zlepšení životního prostředí ve vztahu ku zdraví a blahobytu pro myšlenou budoucí intervenci. Data sbíráme ve spolupráci se Zdravotním ústavem Mobilní měřicí vůz nám výrazně pomáhá s vyhodnocením zdrojů znečištění ve městě, poslední studie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ukazuje, že značná část škodlivin k nám přichází ze sousedního Polska. Také proto nyní budeme ve spolupráci s primátorem polských Katovic usilovat o řešení tohoto problému na evropské úrovni. Hlavním východiskem je Zdravotním ústavem zpracovaná Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, ve které hodnotili naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let. Cílem analýzy bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a současně zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda Zpětných trajektorií. animace-pm-10-1h 34

35 Fond pro děti ohrožené znečištěním IPRM ovzduší Ostrava Magnet regionu Založení a schválení Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší bylo jednou z reakcí města Ostravy na nepříznivý stav ovzduší ve městě a jeho dopadu na zdravotní stav obyvatelstva, především dětí. Fond zřídilo město Ostrava v květnu 2010 a přispívá do něj nejen město, ale také velcí průmysloví znečišťovatelé z oblasti, a to každým rokem určitou finanční částkou. Z Fondu jsou pak hrazeny příspěvky na ozdravné pobyty žáků mateřských a základních škol z oblastí města Ostravy, které jsou znečištěním ovzduší nejvíce postiženy. Za dobu trvání fondu na ozdravné pobyty v čistém prostředí odjelo už několik tisíc ostravských dětí. 35

36 ŠKOLY A UNIVERZITY Ostrava je městem s vyspělou vědou a školstvím. Pokračujeme v podpoře regionálních univerzit, středního a základního školství. Sloučení dvou ostravských univerzit považujeme za klíčové pro zachování a posílení statusu výzkumných vysokých škol s plnohodnotným studijním programem. Podporujeme činnost nové lékařské fakulty Ostravské univerzity, stejně jako jsme vytvořili podmínky pro vznik právnické fakulty. Za důležitou považujeme dobrou jazykovou vybavenost obyvatel. Podporujeme proto jazykové vzdělávání žáků základních a středních škol. Pozornost věnujeme také těm školám, které nabízejí dětem zaměstnanců zahraničních firem plnohodnotné vzdělání v cizím jazyce. 26

37 Lékařská fakulta Funguje od roku Je nejmladší lékařskou fakultou v České republice - vznikla přeměnou Fakulty zdravotnických studií, která se odštěpila od původní Zdravotně sociální fakulty. V akademickém roce 2011/2012 na fakultě studovalo studentů v bakalářských, magisterských i doktorandských oborech. Počty docentů i profesorů a jejich úvazky se zvyšují. Do dvou let bude hotové zázemí pro výuku i vědeckovýzkumnou činnost. Velmi úspěšně se rozvíjí i spolupráce s cizinou. 27

38 Počet studentů na jednotlivých VŠ v Ostravě 28

39 TVÁŘ MĚSTA CENTRUM IPRM Ostrava Magnet regionu Oživujeme centrum města podporou projektů, které nejenom vytváří nové možnosti trávení volné času, ale také vzájemně propojují významné lokality jako Landek, Masarykovo náměstí, Černou louku, Slezskoostravský hrad, Novou Karolinu a Dolní oblast Vítkovice. Podporujeme myšlenku vzniku nového kulturního klastru na Černé louce, který se stane moderní městskou částí 21. století. Vyroste zde nová koncertní hala či městská galerie. Zvýšenou pozornost věnujeme zkulturňování veřejného prostoru. Pokračujeme ve snaze o záchranu budovy městských jatek.

40 TVÁŘ MĚSTA SÍDLIŠTĚ IPRM Ostrava Magnet regionu Ve spolupráci s městskými obvody nadále pokračujeme ve zkvalitňování sídlištní infrastruktury, mobiliáře a obnově zelených ploch a parků. Pokračujeme v budování dětských a sportovních hřišť pro širokou veřejnost a podporujeme výstavbu nových parkovacích míst či velkokapacitních parkovacích domů ve vybraných lokalitách města a městských obvodů. Atrium Slezská Rezidence Nová Karolina 40

41 DOPRAVA Kvalitní dopravní síť je předpokladem harmonického rozvoje města a zároveň je nezbytná IPRM Ostrava Magnet regionu pro zlepšení stavu ovzduší v Ostravě. Klíčové dopravní projekty: dokončení výstavby prodloužené Rudné, Místecké, Severního spoje a Porážkové ulice. Ve spolupráci se společností SAAB jsme zahájili projekt Inteligentního dopravního systému, který v budoucnosti zlepší dopravní situaci ve městě, průjezdnost i parkování. V červnu 2010 byla spuštěna jeho první fáze navigační parkovací systém, který usnadňuje řidičům parkování v centru města. Pokračujeme v další fázi, která usnadní průjezd městem, včetně řešení nenadálých dopravních situací. Revitalizace přednádraží Svinov, II.etapa Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jsme získali prostředky z evropských fondů na rekonstrukci přednádražního prostoru ve Svinově. Vznikla tak nová, moderní a reprezentativní brána do Ostravy. 41

42 Elektrobus, DPO IPRM Ostrava Magnet regionu Zavedli jsme do provozu první elektrobus, který jezdí na pravidelných linkách MHD od června Počet elektrobusů v dopravě stále zvyšujeme. Zajišťujeme finanční zdroje pro vybavení dopravního podniku přepravními prostředky s ekonomickým provozem, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Provozní délka sítě MHD v roce 2011 dosahovala 454,2 km. Skladba linek MHD: Autobusové - 730,6 km Tramvajové 239,3 km Trolejbusové - 97,6 km DPO, a.s. přepravil v hodnoceném roce v rámci ODIS celkem 101,924 mil. osob. Částka neinvestičních dotací do DPO činila v roce 2011 celkem tis. Kč. Pro rok 2012 je v rozpočtu plánována dotace ve výši tis. Kč. Elektrobus SOR EBN 10,5 42

43 Prodloužená ul. Ruská Účelem projektu je otevření areálu Dolní oblasti VÍTKOVICE veřejnosti a propojení území obce Vítkovice s Novou Karolinou. Zajištění dopravní dostupnosti areálu DOV pro návštěvníky. Inteligentní dopravní systém ll. etapa - dokončení: 12/2014 Cílem projektu je vytvoření systému navigace řidičů na vybraná parkoviště pomocí proměnných dopravních značek, položení základu dopravně řídící ústředny dopravně informačního centra a vytvoření funkčního dopravně-informační portálu pro veřejnost s provázaností na NDIC pozitivní dopad na životní prostředí. 43

44 SOCIÁLNÍ SLUŽBY IPRM Ostrava Magnet regionu Zkvalitňujeme péči o starší a handicapované spoluobčany. Podporujeme organizace, které se jim věnují. Důležitá je nejenom péče o občany v rodinách, ale také výstavba domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory. Pro potřeby osob s těžkým tělesným a kombinovaným postižením postavíme do konce roku 2012 na hulváckém kopci Komunitní centrum. Garantujeme bezbariérový přístup při všech nových veřejných stavbách nebo rekonstrukcích objektů. Zahájili jsme práce na sestavení 3. Komunitního plánu sociálních služeb pro období , jehož cílem je zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb, a který vychází vstříc potřebám uživatelů sociálních služeb. 44

45 Komunitní centrum Ostrava Zajištění sociálních služeb pro osoby se zdrav. postižením (denní stacionář, rehabilitace, krátkodobé i dlouhodobé pobyty) Náklady: Dotace: 86,5 mil. CZK 52,0 mil. CZK Projekt představuje vytvoření vnitřního prostoru přízemní stavby pavilónového bydlení a denního stacionáře, má za úkol ověřit možnosti menšího zařízení rodinného typu se sociálními službami pod jednou střechou. Vytváří bezbariérové prostředí, které je z hlediska možnosti dobrého pohybu a orientace příjemné a vstřícné pro všechny klienty bez rozdílu postižení. 45

46 Sociální inkluze možné řešení Město připravilo dlouhodobý plán na podporu sociální inkluze s názvem Sociální inkluze Ostrava Poznejme se Dlouhodobá Public Relations a informační kampaň zaměřena na lepší poznání kulturních rozdílů a hodnot mezi majoritní společností a Romy, na pochopení podstaty a příčin problémů ve vyloučených lokalitách a na příklady dobré praxe při jejich řešení Rovný start Podpora neformálních vzdělávacích aktivit a komplexního rozvoje děti předškolního věku s cílem zajistit rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání. Učíme se v akci Ve vybraných školách na hranici vyloučených lokalit zajistit podmínky ke vzdělávání. Zaměstnání především Snížit o 70 až 100% nezaměstnanost obyvatel vyloučených lokalit v produktivním věku. Labour Pool Integrovaný projekt neziskových pracovních a vzdělávacích agentur. Bydlíme společně Vesnička soužití, jako osvědčený přiklad dobré praxe, bude využita jako modelové řešení i v dalších vyloučených lokalitách. Další projekty: Bezpečná adresa, Zdravá rodina, Pryč z dluhové pasti a Šance pro každého Plán představuje řadu projektů na podporu vzdělávání, zaměstnanosti a vzájemného soužití. Financování dotační programy ministerstev ČR 10 mil. Kč Realizace : dotace EU 46

47 VEŘEJNÉ SLUŽBY Ceny IPRM vodného, Ostrava stočného a městské Magnet hromadné dopravy regionu jsou na úrovni, která nepřekráčí průměrnou úroveň těchto služeb v České republice. Pokračujeme v budování kanalizace ve zbylých částech Ostravy. Místo ukládání komunálního odpadu na skládkách v katastru území města podporujeme jeho likvidaci a energetické využití v Krajském integrovaném centru komunálního odpadu za hranicemi Ostravy. Jako první město v republice začala Ostrava nakupovat komodity a služby prostřednictvím elektronických aukcí a systému sdružených nákupů. Od roku 2007 úspora 130 mil. Kč.

48 BEZPEČNOST IPRM Ostrava Magnet regionu Podle výsledků nezávislých výzkumů patří ostravská městská policie k nejlepším v republice. Klademe důraz na prevenci, bezpečnost, pořádek a ochranu majetku občanů s důslednou kontrolou výkonu činnosti městské policie. Podporujeme činnost profesionálních i dobrovolných hasičů. Podporujeme projekty zabývající se začleněním sociálně deprimovaných skupin občanů do společnosti. 48

49 Integrované bezpečnostní centrum (IBC) IPRM Ostrava Magnet regionu Krajské operační středisko Moravskoslezského kraje národních tísňových linek 150, 155, 156 a 158 a tísňové linky 112. Jediné centrum v Česku, které přijímá a vyhodnocuje tísňové výzvy ze všech tísňových linek. Od roku 2011 v ostrém provozu. 49

50 SPORT IPRM Podporujeme Ostrava činnost sportovních Magnet klubů zaměřujících regionu se na děti a mládež. Zajišťujeme finanční zdroje pro údržbu, rekonstrukci a výstavbu dalších sportovišť pro atletiku, míčové sporty, fotbal i hokej. Naši podporu mají sportovní kluby, které významným způsobem reprezentují město Ostravu v tuzemsku i ve světě. Realizujeme rekonstrukci Městského stadionu ve Vítkovicích. Dotkne se jak původní hlavní kryté tribuny, tak nevyhovujících betonových ochozů na stání. Ostrava by tak měla do léta 2014 získat stadion pro pořádání atletických soutěží nejvyšší mezinárodní kategorie, mezistátních zápasů ve fotbale, kulturních a společenských akcí. Pokračujeme ve výstavbě cyklostezek podle připraveného konceptu, tak aby došlo k jejich propojení mezi jednotlivými městskými obvody a okolními městy. V současné době je v Ostravě zhruba 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl do budoucna zdvojnásobit. 50

51 KULTURA IPRM Ostrava Magnet regionu Kultura je silnou stránkou města. Proto finančně podporujeme kulturní a volnočasové organizace a výstavbu kulturní infrastruktury. V rámci projektu kulturního klastru zrealizujeme výstavbu městské galerie nebo koncertní síně. V roce 2011 jsme dokončili přístavbu alternativní scény Divadla loutek. Na její realizaci v hodnotě bezmála 73 milionů korun přispěla z větší části Evropská unie. Důležitou úlohu hrají také obvodní kulturní střediska, proto investujeme do jejich rekonstrukce. Významnou rekonstrukcí a obnovou projde Kulturní dům Poklad v Ostravě-Porubě. Podporujeme pravidelné akce, které nejenom zkvalitňují kulturní život ve městě, ale také přispívají k budování jeho lepšího obrazu - Colours of Ostrava, Janáčkův máj, Shakespearovské slavnosti, Dny nové hudby apod.

52 Přístavba Divadla loutek Ostrava IPRM Ostrava Magnet regionu Náklady: 72,6 mil. CZK Dotace: 67,2 mil. CZK Nové prostory přístavby nabízejí proměnné hlediště s kapacitou diváků, dále pak scény pro interaktivní představení, kdy je dětský divák zapojen do děje, bude však sloužit i komorním inscenacím, tzv. terapii loutkou práci s handicapovanými dětmi, otevře se tu nové dětské studio. Pozoruhodný je otevřený venkovní amfiteátr. 52

53 Trojhalí Karolina Náklady: 179 mil. CZK Dotace: 152 mil. CZK Účelem projektu je vytvořit v rámci turisticky orientované oblasti (atraktivní okolí řeky Ostravice v centru města) chybějící kapacity pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, zachránit chátrající industriální nemovité památky a využít je ve prospěch návštěvníků (turistů i dojíždějících do zaměstnání) a občanů města Ostravy (zejména rodin s dětmi, dětí a mládeže, ).

54 VOLNÝ ČAS IPRM Ostrava Magnet regionu Za podpory fondů EU realizujeme projekt proměny řeky Ostravice v turistickou atrakci s loděnicí, cyklostezkami, promenádou a terasami ke slunění v hodnotě 550 milionů korun. Zahájily jsme přípravné práce na projektu Splavnění části toku řeky Odry", který umožní v oblasti Výškovic a Zábřehu vybudovat s pomocí dalších investorů rekreačně turistickou oblast, včetně obnovy loděnice a vybudování přístupových cyklostezek a komunikací. Investujeme do rozvoje Slezskoostravského hradu a zoologické zahrady - moderní expozice, nové pavilony, výběhy, večerní prohlídky, komentované krmení, ale třeba i zimní běžkování. Vystavili jsme pavilon Čitván, určený pro medvědy a hulmany, dokončili rekonstrukci pavilonu pro hrochy, ve výstavbě je Safari asijských kopytníků a připravuje se expozice pro tučňáky a tuleně. Čitván 54

55 DOLNÍ OBLAST STŘED MĚSTA LANDEK PARK centrum města TROJHALÍ KAROLINA DOLNÍ OBLAST Cyklostezky kolem řeky z Landeku až do Beskyd

56 Objekty na řece Ostravici Stavba několika objektů na březích řeky Ostravice v centru Ostravy je součástí projektu města Ostravy Revitalizace řeky Ostravice a navazuje na jeho ostatní stavby. 56

57 Komenského sady IPRM Ostrava Magnet regionu Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi stromů. V letech byl zpracován projekt jeho revitalizace, který řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. 57

58 Rozvojové projekty ZOO IPRM Ostrava Magnet regionu Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce Safari 58

59 Nejsledovanější projekty města přehled projektů Strategická PZ Mošnov PZ Hrabová VTP Ostrava - Multifunkční budovy VTP Ostrava rozšíření Rozvojová zóna Hrušov Revitalizace přednádraží Svinov Brownfield stará ČOV Přívoz Komunitní centrum Ostrava Revitalizace okolí Sl. Hradu Inteligentní dopravní systémy, II.et. Revitalizace řeky Ostravice Cyklostezky (5 úseků) Objekty na řece Visuté galerie Komenského sady Pavilon Evoluce, Safari (ZOO) Přístavba alternat. scény DLO Prodloužená ul. Ruská Nová a Prodloužená ul. Porážková a další veškeré projekty o teoretickém investičním nákladu 14,5 mld. Kč 59

60 Projekty ,6 mld. Kč schválená dotace EU a národních zdrojů financování na rozvojové projekty města Celkem

61 Projekty

62 Investiční rozpočet města a dotace v tis. Kč 62

63 Strategické plánování Ostrava a konkurenceschopnost Slibný potenciál nejrychleji rostoucího regionu České republiky a dobrý základ v podobě celé řady kvalitních dokončených či rozpracovaných rozvojových projektů. K dosažení úspěchu je však nutné projekty lépe propojit a využít jejich vzájemných synergií. V regionu působí řada silných, exportně orientovaných podniků, což je dobrý základ pro globální konkurenceschopnost. Nicméně nelze usnout na vavřínech a je třeba tyto projekty dále rozvíjet a zachytit globální trendy. Je v současnosti rozpracována celá řada inspirujících projektů navrhujeme, jak tuto infrastrukturu pro rozvoj naplnit a co nejlépe využít pro zvýšení konkurenceschopnosti měst i regionu. Inovace pro zdravou a čistou Ostravu ITI a nové IPRM!!! 63

64 ACTION komunikace s odborníky od filmu; skauty, producenty i režiséry filmscauts and filmmakers (festivaly, location tour) Current affairs videoklip v Dole Michal See here the teaser of the music video! Za první tři týdny 1800 návštěv (1400 unikátních) 64

65 MORAVIAN-SILESIAN CONVENTION BUREAU OSTRAVA MĚSTO Capacity and Variability. Safe Destination. Service Quality of Hotels and Restaurants. Unique Technical Monuments. Accessible. Reliability. Friendly Price. Support by Ostrava s Companies. Incentive Activities. Culture. Sport. Architecture. GONG MÍST UNIKÁTNÍ PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ 65

66 Ostrava na jeden klik appka 66

67 Děkujeme za pozornost Václav Palička odbor ekonomického rozvoje Jiří Hudec 67

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Návrh způsobu měření vize. Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Řešení problematiky znečištění ovzduší

Návrh způsobu měření vize. Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Řešení problematiky znečištění ovzduší Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Řešení problematiky znečištění ovzduší Vize 2030 Návrh způsobu měření vize Silný vliv lokálních topenišť v okolí Ostravy a v polském příhraničí na kvalitu

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost

Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost Statutární město Ostrava Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost KLUB REGIONALISTŮ Ing. Daniel Adamčík Magistrát města Ostravy Odbor ekonomického rozvoje Oddělení strategických projektů 15.3.2012

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb

Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb Cíl - zajistit dlouhodobou kvalitu života obyvatel města Kladna prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných služeb 3 prioritní oblasti, 5 opatření: Fyzická revitalizace území a prostředí

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014

Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Cesta ke SMART regionu Ing. Tomáš Kotyza Ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 16. 6. 2014 Zavedli jsme jsme systém environmentálního řízení řízení a auditu Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského

Více

ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A

ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A ANALÝZA SPZ OSTRAVA MOŠNOV A SPZ HOLEŠOV J A N H A N A Úvod Důvody pro budování průmyslových zón: - podpora strukturálně postižených regionů - příprava ploch pro investory Průmyslová zóna: Průmyslovou

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM)

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY (IPRM) Název: Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LETECKÝ SNÍMEK PŘED ZAPOČETÍM REVITALIZAČNÍCH PRACÍ LETECKÝ SNÍMEK CELÉ OBLASTI HISTORICKÉ SOUVISLOSTI NKP je součástí Dolní oblasti Vítkovice v části území, kde byly

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011)

Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/ /2011) Přehled projektů, na jejichž realizaci město žádalo či již získalo dotaci (v období 11/2010 12/2011) akce dotace od v rámci programu výše dotace celkové náklady termíny realizace Snížení energetické náročnosti

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš

CzechInvest. Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji. Mgr. Jiří Bureš CzechInvest Podnikatelské fórum v Ústeckém kraji Mgr. Jiří Bureš Obsah prezentace Poslání agentury Czechinvest Brownfieldy pro průmyslové využití a jejich investiční potenciál Služby agentury CzechInvest

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM)

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) od teorie k praxi Integrované plány rozvoje města Olomouce financované z ROP Střední Morava Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Podpora rozvoje elektromobility v Moravskoslezském kraji

Podpora rozvoje elektromobility v Moravskoslezském kraji Podpora rozvoje elektromobility v Moravskoslezském kraji Ing. Silvie Součková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství dne: 1. 12. 2014 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě

Více

Tvorba Strategického plánu a adaptace na změnu klimatu v Ostravě. Ondřej Dostál

Tvorba Strategického plánu a adaptace na změnu klimatu v Ostravě. Ondřej Dostál Tvorba Strategického plánu a adaptace na změnu klimatu v Ostravě Ondřej Dostál 7.12.2016 Ostrava se vylidňuje Počet obyvatel vybraných měst (2010-2014), ČSÚ Mladí lidé zvažují vystěhování z Ostravy

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Development na Ostravsku

Development na Ostravsku Development na Ostravsku Ing. Radka Demčáková account manager S.K. Neumanna 608/7 702 00 Ostrava e-mail: radka.demcakova@stingcommerce.cz www.rksting.cz Cílem prezentace je: Úvod Seznámit Vás s vývojem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více