Mapa nezaměstnanosti podle krajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa nezaměstnanosti podle krajů"

Transkript

1 Ostrava

2 Mapa nezaměstnanosti podle krajů

3 Počet bezdomovců

4 KRIMINALITA VE MĚSTECH ČR 2011

5 Výskyt otráveného alkoholu

6 Mapa koncentrace prachových částic

7 Počet obyvatelstva MSK

8 Měníme tvář Ostravy IPRM Ostrava Magnet regionu Ostrava se stala standardním evropským městem. Příjemné místo k životu, které nabízí pestrou škálu kulturních a sportovních aktivit. Tisíce pracovních míst, které s podporou města vytvořili domácí i zahraniční investoři. Ostrava mezi dvacítkou nejrychleji rostoucích regionů Evropské unie. Spolupracujeme se soukromými investory, podporujeme vysoké školství a výzkum. Těžký průmysl nahrazujeme průmyslem s vyšší přidanou hodnotou. Pozornost věnujeme také kultuře, sportu a využití volného času. Město sehrává důležitou úlohu v podpoře divadel, filharmonie, kulturních a sportovních aktivit. Usilujeme o komplexní rozvoj Ostravy ve všech oblastech. Rozumíme našemu městu i lidem, kteří v něm žijí a pracují.

9 Lokalita / rok zahájení investice Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová Pegatron, CTP I. Briggs& Stratton, Sungwoo Hitech CTP II. Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov Behr, Plakor Cromodora Wheels Free Zone HB Reavis Vědeckotechnologický park Ostrava Elcom, INGTEAM MFB I., Tieto, MFB II. ELCOM II. 3zone IPESOFT, connection HERTIN, SOLBIEN, Knowledge NATIO Manageme Solutions nt Cluster Vývoj nezaměstnanosti a HDP v Moravskoslezském kraji v letech 2000 až 2011

10 ZAMĚSTNANOST Za jeden z hlavních úkolů považujeme podporu podnikání jako přirozený prostředek ke snižování IPRM nezaměstnanosti. Ostrava Magnet regionu Vybudovali jsme dvě významné průmyslové zóny Mošnov a Hrabovou, v nichž dnes sídlí řada významných zahraničních firem, které zaměstnávají 8,5 tis. lidí (CTP Invest, s.r.o., Pegatron Czech, s.r.o., SungWoo Hitech, s.r.o., Behr Ostrava, s.r.o., Plakor Czech, s.r.o. a další). Další místa získal kraj v dodavatelských firmách. Podporujeme také výstavbu nové průmyslové zóny mezi Ostravou a Karvinou. Živnostníky a řemeslníky podporujeme výstavbou řemeslných inkubátorů a soustředěných dílen, které jim usnadní rozjezd v podnikání. 10

11 Přímé zahraniční investice v mld. Kč (kumulativně) Poznámka: Data k , absolutní hodnoty. Údaje za rok 2011 zahrnují pouze projekty agentury CzechInvest. Zdroj: ČNB, CzechInvest 1 1

12 Rating města Ostravy Ratingové hodnocení Ostravy je oceněním její úvěruschopnosti (kredibility) na zahraničních trzích. Moody s Standard & Poor s Ostrava - stabilní místo pro investice. 1 2

13 Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová Náklady: 679 mil. CZK Město: 560 mil. CZK Příprava započala v roce 1999 a probíhala do roku Původně byla městem připravena plocha 30+30ha, následně území rozšířila společnost CTP Invest o 50 ha (celková plocha PZ je nyní 110 ha). V současné době působí v zóně přes 40 společností, celkové investice v zóně dosáhly přes 14,6 mld. Kč (k ). Vytvořeno bylo více než nových pracovních míst (k ) Zóna získala za roky 2004, 2005, 2007, 2009 a 2010 ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži o průmyslovou nemovitost roku Obsazenost zóny: 100 % (k ) 13

14 Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov Náklady: mil. CZK Spolufinancování státu: 811 mil. CZK SPZ Ostrava-Mošnov je jedinečnou investiční příležitosti pro investory, kteří mají zájem těžit především z její strategické polohy v blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. Průmyslová zóna Ostrava-Mošnov je plně otevřena nejrůznějším obchodním aktivitám, jejichž atributem je modernost, orientace na export a technický pokrok. Zvláště vítána je spolupráce s místními výrobci a dodavateli. Vytvořeno bylo pracovních míst (k ) Obsazenost zóny: 50 % z disponibilní plochy (k ) 14

15 Rozvojová zóna Hrušov Rozloha cca 34,7 ha Bývalé ubytovny dělníků Sociální Brownfield Bezodtoková pánev V dosahu D1 Důlní vlivy Bez ekologických škod

16 Návratnost investic do vybraných průmysl. zón Průmyslová zóna Investované veřejné zdroje v mld. Kč SPZ Ostrava Mošnov PZ Ostrava Hrabová 1,094 0,679 SPZ Nošovice 2,002 VTP Ostrava 0, celkem 4,187 Pokud vezmeme do úvahy pouze přímá vytvořená pracovní místa, odečteme náklady veřejného sektoru v souvislosti s vytvořením prům. zón, ušetřil stát na dávkách 5,5 mld. Kč.

17 Malé a střední podnikání IPRM Ostrava Magnet regionu Cílem Ostravy je do města přilákat investice a tím mimo jiné zvýšit jeho konkurenceschopnost. Pozornost proto věnujeme nejen strategickým investorům v rámci průmyslových zón, ale také malému a střednímu podnikání. Připravujeme nový podnikatelský inkubátor pro drobné živnostníky a řemeslníky. Město v současnosti vybírá vhodnou lokalitu pro vznik inkubátoru. Vybíráme vhodnou lokalitu tak, aby její přeměna na inkubátor mohla být financována z evropských fondů. 17

18 REGENERACE STARÝCH PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ IPRM Ostrava Magnet regionu Pokračujeme v postupné regeneraci brownfieldů - ploch, na kterých v minulosti stávaly průmyslové provozy, a které dnes představují ekologickou zátěž pro další rozvoj města. Např. v roce 2012 byla dokončena výstavba první etapy Nové Karoliny, která stojí na lukrativním místě v centru města. Řada areálů a ploch je ve vlastnictví soukromých firem, které mají ztížený přístup k financím z domácích i evropských fondů určených na regeneraci starých průmyslových zátěží. Vyvíjíme tlak na vládu České republiky, aby alokovala finance i pro tyto nestátní subjekty. Za samozřejmé pokládáme pokračování v rychlém odstraňování lagun. 18

19 KAROLINA ZAČÁTEK 20.STOLENÍ koksovna

20 KAROLINA 80.LÉTA 20.STOLETÍ

21 KAROLINA V ROCE 2000

22 KAROLINA současnost

23 Nová Karolina IPRM Ostrava Pól rozvoje Developer: Multi Development (NL) Náklady: Plocha projektu: 400 mil. EUR 32 ha Retail: m 2 Kanceláře: m 2 Bytové prostory: m 2 Volný čas & Sport: m 2 23

24

25 MODERNÍ TECHNOLOGIE IPRM Ostrava Magnet regionu Podporujeme nový typ průmyslu a technologie, které postupně nahradí starý znečišťující průmysl. Orientace na novou produkci s vyšší přidanou hodnotou je nemyslitelná bez úzké spolupráce státu, samosprávy, vysokých škol a soukromých firem. Podporujeme proto další rozšíření Vědecko-technologického parku. Nalezneme klíčového investora, který zafinancuje vybudování nových kanceláří a laboratoří pro výzkumnou a projektovou činnost. Nadále budeme podporovat projekty ostravských vysokých škol jako jsou IT4Innovations, Institut čistých technologií, Institut environmentálních technologií apod. 25

26 Vědecko-technologický park Ostrava - rozšíření Výstavba 2 nových multifunkčních budov: m 2 nová rozvojová plocha 460 nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou 500 mil Kč náklady; žádost schválena z fondů EU (300 mil Kč), projekt před realizací, s termínem dokončení červen 2014 Projekt Rozšíření VTP: 26 ha nová rozvojová plocha nových pracovních míst v oborech s vyšší přidanou hodnotou 250 mil Kč (náklady na přípravu 1. etapy zóny) Finanční prostředky z programu podpory průmyslových zón MPO. 26

27 IT4Innovations V rámci projektu dojde k pořízení superpočítače, který bude uveden do provozu v roce 2013, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Unikátní projekt připravuje VŠB -Technická univerzita ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou a Ústavem geoniky AV ČR. Přínos superpočítačového centra: možnost provádět rozsáhlé vědecko-výzkumné výpočty, které zvyšují konkurenceschopnost subjektů využívajících dané infrastruktury. Centrum podpory inovací CPI VŠB TU vzniklo v březnu 2012 s cílem podpořit komercializaci vybraného know-how univerzity. Služby CPI jsou proto primárně zaměřeny na akademickou obec, využít jej však mohou i jiné výzkumné organizace či podniky. Mezi služby, které CPI poskytuje, patří poradenství v oblasti řízení právních rizik v projektech, podpora rozvoje podnikání a podnikavosti studentů, popularizační projekty či dotační management. Mikropůjčky program podpory Program jehož cílem je poskytování mikropůjček jako veřejná podpora malých a středních, existujících (max. do 3 let existence) nebo vznikajících podniků. Podpora probíhá prostřednictvím spolufinancování jejich inovativních projektů s realizací probíhající na území MSK. 27

28 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pozornost věnujeme všem hlavním zdrojům emisí velkým znečišťovatelům, lokálním IPRM Ostrava Magnet regionu zdrojům, imisím z Polska a dopravy. Zde požadujeme urychlenou dostavbu klíčových staveb: Prodloužené Rudné a Severního spoje, a také zrušení zpoplatnění městského úseku D1. Podporujeme navýšení počtu elektrobusů v městské hromadné dopravě, rozšiřování počtu autobusů jezdících na emulsní naftu a pořízení autobusů na CNG. Z prostředků EU vysazujeme izolační zeleň a nakupujeme další nové čistící vozy, které dokáží zachytit i drobné částice prachu. Zapojili jsme se do Iniciativy EK SMART CITITES

29 Cíle projektů Izolační zeleně Celková nově založená plocha zabírá prostor zhruba 57 fotbalových hřišť Nejčastěji vysazované druhy: Lípa malolistá, Dub letní, Bříza bělokorá, Javor klen, Javor mléč, Platan javorolistý Za každý odstraněný strom, z důvodů pěstebních opatření, zdravotního stavu jedince apod., podléhajícímu povolení ke kácení bude vysazeno téměř 14 nových stromů Projekty spolufinancované z OPŽP

30 Finanční náklady projektů zeleně Celkové náklady zahrnují: realizaci, dozor, publicitu. Projekty spolufinancované z OPŽP

31 Nositel SMO Energetické úspory Projekty spolufinancované z OPŽP Souhrn ostatních projektů pro Náklady projektu Dotace životní prostředí Spolufinancování Náklady projektu Dotace Spolufinancování Projekty Ostatní Celkem ÚMOb Náklady projektu Dotace Spolufinancování Náklady projektu Projekty EKOTERMO I, II A, II B a III - zateplení ZŠ a MŠ, DPS - 22 objektů Protipovodňová opatření, Oderský povodňový park, Analýza rizik vodního zdroje StB, Snižování rizik potenciál.havárií s amoniakem,oderský povod. Park Dotace Spolufinancování Projekty Energetické úspory MOb Poruba, Energetické EKOTERMO - Jih, EKOTERMO - Jih, 2. úspory část, ZŠ Provaznická, ZŠ Jugoslávská, ZŠ Sanace ekolog. zátěže areálu Nad Ostatní Porubkou, Preventivní protipovod. 663 Opatření MOB RaB, Snížení prašnosti MČ RaB Celkem Organizace Energetické úpory Náklady projektu Předloženo Dotace Přehled ostatních projektů pro ŽP (v tis. Kč) Spolufinancování Náklady projektu Realizováno Dotace Spolufinancování Projekty Ostatní Celkem Zateplení dět. pavilonu MNO, Energet. úspory SVČ Ostrčilova, SVČ Korunka, SVČ Zábřeh, DDM Poruba, DPS Kamenec Výstavba bioplyn. stanice ZOO, Pořízení techniky na snížení prašnosti - SLO, MOaP, OK

32 Přehled všech projektů pro životní prostředí v rámci Ostravy Souhrn projektů pro ŽP (ostatní+energet.úspory) SMO+ÚMOb+Org (v tis. Kč) Náklady Dotace Spolufinancování Typ projektů Náklady Finance SMO Dotace EU v tis. Kč Projekty zeleň Projekty energetických úspor Projekty ostatní Celkem předložené / realizované Projekty spolufinancované z OPŽP zamítnuté Celkem projekty

33 Příklad izolační zeleně Návrh ozelenění Vítkovic ze studie Ing. Arch. Pleskota 33

34 Intervence pro lepší životní prostředí Společně s renomovanými analytiky celostním vhledem hledáme na příčiny špatného životního prostředí a jeho vlivu na člověka resp. populaci. Najdeme ekonomicky efektivní poměrový ukazatel investovaných prostředků na zlepšení životního prostředí ve vztahu ku zdraví a blahobytu pro myšlenou budoucí intervenci. Data sbíráme ve spolupráci se Zdravotním ústavem Mobilní měřicí vůz nám výrazně pomáhá s vyhodnocením zdrojů znečištění ve městě, poslední studie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ukazuje, že značná část škodlivin k nám přichází ze sousedního Polska. Také proto nyní budeme ve spolupráci s primátorem polských Katovic usilovat o řešení tohoto problému na evropské úrovni. Hlavním východiskem je Zdravotním ústavem zpracovaná Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, ve které hodnotili naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let. Cílem analýzy bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a současně zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda Zpětných trajektorií. animace-pm-10-1h 34

35 Fond pro děti ohrožené znečištěním IPRM ovzduší Ostrava Magnet regionu Založení a schválení Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší bylo jednou z reakcí města Ostravy na nepříznivý stav ovzduší ve městě a jeho dopadu na zdravotní stav obyvatelstva, především dětí. Fond zřídilo město Ostrava v květnu 2010 a přispívá do něj nejen město, ale také velcí průmysloví znečišťovatelé z oblasti, a to každým rokem určitou finanční částkou. Z Fondu jsou pak hrazeny příspěvky na ozdravné pobyty žáků mateřských a základních škol z oblastí města Ostravy, které jsou znečištěním ovzduší nejvíce postiženy. Za dobu trvání fondu na ozdravné pobyty v čistém prostředí odjelo už několik tisíc ostravských dětí. 35

36 ŠKOLY A UNIVERZITY Ostrava je městem s vyspělou vědou a školstvím. Pokračujeme v podpoře regionálních univerzit, středního a základního školství. Sloučení dvou ostravských univerzit považujeme za klíčové pro zachování a posílení statusu výzkumných vysokých škol s plnohodnotným studijním programem. Podporujeme činnost nové lékařské fakulty Ostravské univerzity, stejně jako jsme vytvořili podmínky pro vznik právnické fakulty. Za důležitou považujeme dobrou jazykovou vybavenost obyvatel. Podporujeme proto jazykové vzdělávání žáků základních a středních škol. Pozornost věnujeme také těm školám, které nabízejí dětem zaměstnanců zahraničních firem plnohodnotné vzdělání v cizím jazyce. 26

37 Lékařská fakulta Funguje od roku Je nejmladší lékařskou fakultou v České republice - vznikla přeměnou Fakulty zdravotnických studií, která se odštěpila od původní Zdravotně sociální fakulty. V akademickém roce 2011/2012 na fakultě studovalo studentů v bakalářských, magisterských i doktorandských oborech. Počty docentů i profesorů a jejich úvazky se zvyšují. Do dvou let bude hotové zázemí pro výuku i vědeckovýzkumnou činnost. Velmi úspěšně se rozvíjí i spolupráce s cizinou. 27

38 Počet studentů na jednotlivých VŠ v Ostravě 28

39 TVÁŘ MĚSTA CENTRUM IPRM Ostrava Magnet regionu Oživujeme centrum města podporou projektů, které nejenom vytváří nové možnosti trávení volné času, ale také vzájemně propojují významné lokality jako Landek, Masarykovo náměstí, Černou louku, Slezskoostravský hrad, Novou Karolinu a Dolní oblast Vítkovice. Podporujeme myšlenku vzniku nového kulturního klastru na Černé louce, který se stane moderní městskou částí 21. století. Vyroste zde nová koncertní hala či městská galerie. Zvýšenou pozornost věnujeme zkulturňování veřejného prostoru. Pokračujeme ve snaze o záchranu budovy městských jatek.

40 TVÁŘ MĚSTA SÍDLIŠTĚ IPRM Ostrava Magnet regionu Ve spolupráci s městskými obvody nadále pokračujeme ve zkvalitňování sídlištní infrastruktury, mobiliáře a obnově zelených ploch a parků. Pokračujeme v budování dětských a sportovních hřišť pro širokou veřejnost a podporujeme výstavbu nových parkovacích míst či velkokapacitních parkovacích domů ve vybraných lokalitách města a městských obvodů. Atrium Slezská Rezidence Nová Karolina 40

41 DOPRAVA Kvalitní dopravní síť je předpokladem harmonického rozvoje města a zároveň je nezbytná IPRM Ostrava Magnet regionu pro zlepšení stavu ovzduší v Ostravě. Klíčové dopravní projekty: dokončení výstavby prodloužené Rudné, Místecké, Severního spoje a Porážkové ulice. Ve spolupráci se společností SAAB jsme zahájili projekt Inteligentního dopravního systému, který v budoucnosti zlepší dopravní situaci ve městě, průjezdnost i parkování. V červnu 2010 byla spuštěna jeho první fáze navigační parkovací systém, který usnadňuje řidičům parkování v centru města. Pokračujeme v další fázi, která usnadní průjezd městem, včetně řešení nenadálých dopravních situací. Revitalizace přednádraží Svinov, II.etapa Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jsme získali prostředky z evropských fondů na rekonstrukci přednádražního prostoru ve Svinově. Vznikla tak nová, moderní a reprezentativní brána do Ostravy. 41

42 Elektrobus, DPO IPRM Ostrava Magnet regionu Zavedli jsme do provozu první elektrobus, který jezdí na pravidelných linkách MHD od června Počet elektrobusů v dopravě stále zvyšujeme. Zajišťujeme finanční zdroje pro vybavení dopravního podniku přepravními prostředky s ekonomickým provozem, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Provozní délka sítě MHD v roce 2011 dosahovala 454,2 km. Skladba linek MHD: Autobusové - 730,6 km Tramvajové 239,3 km Trolejbusové - 97,6 km DPO, a.s. přepravil v hodnoceném roce v rámci ODIS celkem 101,924 mil. osob. Částka neinvestičních dotací do DPO činila v roce 2011 celkem tis. Kč. Pro rok 2012 je v rozpočtu plánována dotace ve výši tis. Kč. Elektrobus SOR EBN 10,5 42

43 Prodloužená ul. Ruská Účelem projektu je otevření areálu Dolní oblasti VÍTKOVICE veřejnosti a propojení území obce Vítkovice s Novou Karolinou. Zajištění dopravní dostupnosti areálu DOV pro návštěvníky. Inteligentní dopravní systém ll. etapa - dokončení: 12/2014 Cílem projektu je vytvoření systému navigace řidičů na vybraná parkoviště pomocí proměnných dopravních značek, položení základu dopravně řídící ústředny dopravně informačního centra a vytvoření funkčního dopravně-informační portálu pro veřejnost s provázaností na NDIC pozitivní dopad na životní prostředí. 43

44 SOCIÁLNÍ SLUŽBY IPRM Ostrava Magnet regionu Zkvalitňujeme péči o starší a handicapované spoluobčany. Podporujeme organizace, které se jim věnují. Důležitá je nejenom péče o občany v rodinách, ale také výstavba domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory. Pro potřeby osob s těžkým tělesným a kombinovaným postižením postavíme do konce roku 2012 na hulváckém kopci Komunitní centrum. Garantujeme bezbariérový přístup při všech nových veřejných stavbách nebo rekonstrukcích objektů. Zahájili jsme práce na sestavení 3. Komunitního plánu sociálních služeb pro období , jehož cílem je zajišťování místní dostupnosti sociálních služeb, a který vychází vstříc potřebám uživatelů sociálních služeb. 44

45 Komunitní centrum Ostrava Zajištění sociálních služeb pro osoby se zdrav. postižením (denní stacionář, rehabilitace, krátkodobé i dlouhodobé pobyty) Náklady: Dotace: 86,5 mil. CZK 52,0 mil. CZK Projekt představuje vytvoření vnitřního prostoru přízemní stavby pavilónového bydlení a denního stacionáře, má za úkol ověřit možnosti menšího zařízení rodinného typu se sociálními službami pod jednou střechou. Vytváří bezbariérové prostředí, které je z hlediska možnosti dobrého pohybu a orientace příjemné a vstřícné pro všechny klienty bez rozdílu postižení. 45

46 Sociální inkluze možné řešení Město připravilo dlouhodobý plán na podporu sociální inkluze s názvem Sociální inkluze Ostrava Poznejme se Dlouhodobá Public Relations a informační kampaň zaměřena na lepší poznání kulturních rozdílů a hodnot mezi majoritní společností a Romy, na pochopení podstaty a příčin problémů ve vyloučených lokalitách a na příklady dobré praxe při jejich řešení Rovný start Podpora neformálních vzdělávacích aktivit a komplexního rozvoje děti předškolního věku s cílem zajistit rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávání. Učíme se v akci Ve vybraných školách na hranici vyloučených lokalit zajistit podmínky ke vzdělávání. Zaměstnání především Snížit o 70 až 100% nezaměstnanost obyvatel vyloučených lokalit v produktivním věku. Labour Pool Integrovaný projekt neziskových pracovních a vzdělávacích agentur. Bydlíme společně Vesnička soužití, jako osvědčený přiklad dobré praxe, bude využita jako modelové řešení i v dalších vyloučených lokalitách. Další projekty: Bezpečná adresa, Zdravá rodina, Pryč z dluhové pasti a Šance pro každého Plán představuje řadu projektů na podporu vzdělávání, zaměstnanosti a vzájemného soužití. Financování dotační programy ministerstev ČR 10 mil. Kč Realizace : dotace EU 46

47 VEŘEJNÉ SLUŽBY Ceny IPRM vodného, Ostrava stočného a městské Magnet hromadné dopravy regionu jsou na úrovni, která nepřekráčí průměrnou úroveň těchto služeb v České republice. Pokračujeme v budování kanalizace ve zbylých částech Ostravy. Místo ukládání komunálního odpadu na skládkách v katastru území města podporujeme jeho likvidaci a energetické využití v Krajském integrovaném centru komunálního odpadu za hranicemi Ostravy. Jako první město v republice začala Ostrava nakupovat komodity a služby prostřednictvím elektronických aukcí a systému sdružených nákupů. Od roku 2007 úspora 130 mil. Kč.

48 BEZPEČNOST IPRM Ostrava Magnet regionu Podle výsledků nezávislých výzkumů patří ostravská městská policie k nejlepším v republice. Klademe důraz na prevenci, bezpečnost, pořádek a ochranu majetku občanů s důslednou kontrolou výkonu činnosti městské policie. Podporujeme činnost profesionálních i dobrovolných hasičů. Podporujeme projekty zabývající se začleněním sociálně deprimovaných skupin občanů do společnosti. 48

49 Integrované bezpečnostní centrum (IBC) IPRM Ostrava Magnet regionu Krajské operační středisko Moravskoslezského kraje národních tísňových linek 150, 155, 156 a 158 a tísňové linky 112. Jediné centrum v Česku, které přijímá a vyhodnocuje tísňové výzvy ze všech tísňových linek. Od roku 2011 v ostrém provozu. 49

50 SPORT IPRM Podporujeme Ostrava činnost sportovních Magnet klubů zaměřujících regionu se na děti a mládež. Zajišťujeme finanční zdroje pro údržbu, rekonstrukci a výstavbu dalších sportovišť pro atletiku, míčové sporty, fotbal i hokej. Naši podporu mají sportovní kluby, které významným způsobem reprezentují město Ostravu v tuzemsku i ve světě. Realizujeme rekonstrukci Městského stadionu ve Vítkovicích. Dotkne se jak původní hlavní kryté tribuny, tak nevyhovujících betonových ochozů na stání. Ostrava by tak měla do léta 2014 získat stadion pro pořádání atletických soutěží nejvyšší mezinárodní kategorie, mezistátních zápasů ve fotbale, kulturních a společenských akcí. Pokračujeme ve výstavbě cyklostezek podle připraveného konceptu, tak aby došlo k jejich propojení mezi jednotlivými městskými obvody a okolními městy. V současné době je v Ostravě zhruba 200 kilometrů cyklistických stezek a tras. Tento počet by se měl do budoucna zdvojnásobit. 50

51 KULTURA IPRM Ostrava Magnet regionu Kultura je silnou stránkou města. Proto finančně podporujeme kulturní a volnočasové organizace a výstavbu kulturní infrastruktury. V rámci projektu kulturního klastru zrealizujeme výstavbu městské galerie nebo koncertní síně. V roce 2011 jsme dokončili přístavbu alternativní scény Divadla loutek. Na její realizaci v hodnotě bezmála 73 milionů korun přispěla z větší části Evropská unie. Důležitou úlohu hrají také obvodní kulturní střediska, proto investujeme do jejich rekonstrukce. Významnou rekonstrukcí a obnovou projde Kulturní dům Poklad v Ostravě-Porubě. Podporujeme pravidelné akce, které nejenom zkvalitňují kulturní život ve městě, ale také přispívají k budování jeho lepšího obrazu - Colours of Ostrava, Janáčkův máj, Shakespearovské slavnosti, Dny nové hudby apod.

52 Přístavba Divadla loutek Ostrava IPRM Ostrava Magnet regionu Náklady: 72,6 mil. CZK Dotace: 67,2 mil. CZK Nové prostory přístavby nabízejí proměnné hlediště s kapacitou diváků, dále pak scény pro interaktivní představení, kdy je dětský divák zapojen do děje, bude však sloužit i komorním inscenacím, tzv. terapii loutkou práci s handicapovanými dětmi, otevře se tu nové dětské studio. Pozoruhodný je otevřený venkovní amfiteátr. 52

53 Trojhalí Karolina Náklady: 179 mil. CZK Dotace: 152 mil. CZK Účelem projektu je vytvořit v rámci turisticky orientované oblasti (atraktivní okolí řeky Ostravice v centru města) chybějící kapacity pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, zachránit chátrající industriální nemovité památky a využít je ve prospěch návštěvníků (turistů i dojíždějících do zaměstnání) a občanů města Ostravy (zejména rodin s dětmi, dětí a mládeže, ).

54 VOLNÝ ČAS IPRM Ostrava Magnet regionu Za podpory fondů EU realizujeme projekt proměny řeky Ostravice v turistickou atrakci s loděnicí, cyklostezkami, promenádou a terasami ke slunění v hodnotě 550 milionů korun. Zahájily jsme přípravné práce na projektu Splavnění části toku řeky Odry", který umožní v oblasti Výškovic a Zábřehu vybudovat s pomocí dalších investorů rekreačně turistickou oblast, včetně obnovy loděnice a vybudování přístupových cyklostezek a komunikací. Investujeme do rozvoje Slezskoostravského hradu a zoologické zahrady - moderní expozice, nové pavilony, výběhy, večerní prohlídky, komentované krmení, ale třeba i zimní běžkování. Vystavili jsme pavilon Čitván, určený pro medvědy a hulmany, dokončili rekonstrukci pavilonu pro hrochy, ve výstavbě je Safari asijských kopytníků a připravuje se expozice pro tučňáky a tuleně. Čitván 54

55 DOLNÍ OBLAST STŘED MĚSTA LANDEK PARK centrum města TROJHALÍ KAROLINA DOLNÍ OBLAST Cyklostezky kolem řeky z Landeku až do Beskyd

56 Objekty na řece Ostravici Stavba několika objektů na březích řeky Ostravice v centru Ostravy je součástí projektu města Ostravy Revitalizace řeky Ostravice a navazuje na jeho ostatní stavby. 56

57 Komenského sady IPRM Ostrava Magnet regionu Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi stromů. V letech byl zpracován projekt jeho revitalizace, který řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. 57

58 Rozvojové projekty ZOO IPRM Ostrava Magnet regionu Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce Safari 58

59 Nejsledovanější projekty města přehled projektů Strategická PZ Mošnov PZ Hrabová VTP Ostrava - Multifunkční budovy VTP Ostrava rozšíření Rozvojová zóna Hrušov Revitalizace přednádraží Svinov Brownfield stará ČOV Přívoz Komunitní centrum Ostrava Revitalizace okolí Sl. Hradu Inteligentní dopravní systémy, II.et. Revitalizace řeky Ostravice Cyklostezky (5 úseků) Objekty na řece Visuté galerie Komenského sady Pavilon Evoluce, Safari (ZOO) Přístavba alternat. scény DLO Prodloužená ul. Ruská Nová a Prodloužená ul. Porážková a další veškeré projekty o teoretickém investičním nákladu 14,5 mld. Kč 59

60 Projekty ,6 mld. Kč schválená dotace EU a národních zdrojů financování na rozvojové projekty města Celkem

61 Projekty

62 Investiční rozpočet města a dotace v tis. Kč 62

63 Strategické plánování Ostrava a konkurenceschopnost Slibný potenciál nejrychleji rostoucího regionu České republiky a dobrý základ v podobě celé řady kvalitních dokončených či rozpracovaných rozvojových projektů. K dosažení úspěchu je však nutné projekty lépe propojit a využít jejich vzájemných synergií. V regionu působí řada silných, exportně orientovaných podniků, což je dobrý základ pro globální konkurenceschopnost. Nicméně nelze usnout na vavřínech a je třeba tyto projekty dále rozvíjet a zachytit globální trendy. Je v současnosti rozpracována celá řada inspirujících projektů navrhujeme, jak tuto infrastrukturu pro rozvoj naplnit a co nejlépe využít pro zvýšení konkurenceschopnosti měst i regionu. Inovace pro zdravou a čistou Ostravu ITI a nové IPRM!!! 63

64 ACTION komunikace s odborníky od filmu; skauty, producenty i režiséry filmscauts and filmmakers (festivaly, location tour) Current affairs videoklip v Dole Michal See here the teaser of the music video! Za první tři týdny 1800 návštěv (1400 unikátních) 64

65 MORAVIAN-SILESIAN CONVENTION BUREAU OSTRAVA MĚSTO Capacity and Variability. Safe Destination. Service Quality of Hotels and Restaurants. Unique Technical Monuments. Accessible. Reliability. Friendly Price. Support by Ostrava s Companies. Incentive Activities. Culture. Sport. Architecture. GONG MÍST UNIKÁTNÍ PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ 65

66 Ostrava na jeden klik appka 66

67 Děkujeme za pozornost Václav Palička odbor ekonomického rozvoje Jiří Hudec 67

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 1 Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize,

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zelené projekty města. Nová Karolina, vystupovat! 28. října

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zelené projekty města. Nová Karolina, vystupovat! 28. října Uvnitř listu 3 Rozhovor s náměstkem primátora Jiřím Hrabinou 5 Nové parkovací průkazy ZTP 6 Kynologové vyhráli mistrovství 7 Miliony na opravy kulturních domů 9 Děti o ozdravné pobyty nepřijdou 13 San

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

Setkání jízdních policií 2012

Setkání jízdních policií 2012 Uvnitř listu 2 Začala modernizace stadionu 3 Změny v Radě města Ostravy 4 Nové požadavky na dopravce 5 I parky je nutné modernizovat 6 Městská policie slaví 20 let 9 Mapa změn objížděk ve Svinově 10 Cesta

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE Objednatel: Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr.

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 O d p o v ě d i n a d o p o r u č e n í v ý b ě r o v é k o m i s e z p ř e d v ý b ě r o v é h o k o l a Kulturní program projektu Ostrava

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více