DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, Sušice III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III"

Transkript

1 DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, Sušice III IČ organizace: Kontakt: telefon: fax: Adresa prezentace:

2 OBSAH Obsah 2 Úvod 2 Zaměstnanci 3 Sociální část 3 Rozdělení klientů podle pohlaví 6 Zdravotní a sociální stav obyvatel 7 Příjmy obyvatel 8 Ekonomické údaje 10 Statistika 14 Vývoj příjmů organizace v letech Vývoj nákladů organizace v letech Aktivity Úvod Stalo se dne : Zastupitelstvo Města schválilo sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Sušice, IČ : , se sídlem Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, a Sociálních služeb Města Sušice, IČ : , se sídlem Pod Svatoborem 56, do jediné příspěvkové organizace Domov důchodců Sušice a to s účinností ode dne s tím, že v rámci tohoto sloučení ke dni zanikne příspěvková organizace Sociální služby Města Sušice a veškerý majetek této příspěvkové organizace, její práva a závazky existující ke dni zániku přejdou na příspěvkovou organizaci Domov důchodců Sušice a to včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů k zaměstnancům této příspěvkové organizace. Stalo se dne : Zastupitelstvo Města Sušice rozhodlo o změně názvu organizace Domov důchodců Sušice na Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace s platností od

3 Výroční zpráva DD Sušice 2010 Ke dni V rámci těchto významných rozhodnutí zastupitelů Města Sušice byl celý rok těchto dvou organizací plný příprav a chystaných změn, na které bylo třeba dobře zaměstnance připravit. Ráda bych poděkovala všem, kterých se nějakým způsobem změny dotkly za návrhy a varianty řešení, za vstřícný a pozitivní přístup a za velkou pomoc, která přispěla k plynulému přechodu. Renata Vácováá Zaměstnanci Počet na jednotlivých úsecích ekonomický úsek provozní úsek přímá obslužná péče sociální úsek zdravotnická péče 22 Sociální část Domov pro seniory je pobytová sociální služba poskytovaná na základě 49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním služby Domov pro seniory v Sušici je poskytovat pobytovou službou osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a potřeby pravidelné péče jinou fyzickou osobou a tato služba jim nemůže být poskytnuta členy jejich rodiny ani jinou terénní službou. Služba nenahrazuje léčebný pobyt ve zdravotnickém zařízení. 3

4 Odlehčovací služba v Domově důchodců Sušice je pobytová sociální služba poskytovaná na základě 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Jednání se zájemcem S ohledem na sociální podmínky podáváme pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují. Proto nejdůležitějším kritériem je závislost osoby na pomoci druhého. Posouzení této závislosti z důvodu objektivity a nestrannosti ponecháváme na státní správě, v rámci řízení příspěvku na péči. O přijetí nerozhoduje pouze datum podání žádosti. Kritéria: 1. závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace 2. věk žadatele 3. místní příslušnost 4. datum podání žádosti Průběh jednání Přijetí do domova důchodců předchází přijetí žádosti o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení. O výběru žadatele z pořadníku rozhoduje přijímací komise. Při přijetí nových klientů vždy upřednostňujeme postup, kdy žadatelé o přijetí do domova i rodinní příslušníci navštíví domov ještě před sepsáním smlouvy. S nabídkou péče, služeb, jednáním jsou spokojeni. Úzce spolupracujeme s LDN Sušice a Horažďovice. Většinu žadatelů navštívíme doma, popř. na LDN, zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby, kontakty a vazby na rodinu. Na základě těchto informací následně plánujeme ve spolupráci s žadatelem, rodinou a pracovnicemi sociální péče /klíčovým pracovníkem/, nejvhodnější postup při uspokojování potřeb žadatele. Preferujeme osobní kontakt ještě před podáním žádosti. Nabízíme možnost návštěvy a prohlídky domova s poskytnutím potřebných informací, poskytneme pomoc při vyplňování žádosti o přijetí, žádosti o přiznání příspěvku na péči. Pokud žadatel potřebuje jiné služby, 4

5 nabídneme kontakty na jiná zařízení. Osobní jednání se zájemcem o služby nemusí vždy probíhat přímo v zařízení, pokud jsou k tomu závažné důvody (např. zdravotní stav zájemce, nemožnost dopravy), sociální pracovnice s vedoucí zdravotní a obslužné péče navštíví zájemce v jeho domácím prostředí, případně v jiném zařízení, kde momentálně zájemce o naši službu žije. V roce 2010 jsme poskytli měsíčně průměrně 7 10 konzultací po telefonu a 6 při osobním jednání Často přijížděli do Domova lidé přímo z terénu s žádostí o pomoc při řešení problému v péči o seniory. Zájemci se odvolávali na rady známých, kteří měli s péčí v našem Domově dobrou zkušenost. Počet žádostí Aktuální počet žádostí v pořadníku žadatelů v Domově důchodců Sušice ke dni byl 240, z toho 168 žen a 45 mužů. V tomto roce nepodal žádost žádný manželský pár. Za rok 2010 jsme přijali 122 žádostí, což je průměrně 10 žádostí za měsíc. Obyvatelé Za sledovaný rok 2010 jsme přijali 63 nových klientů, 21 klientů bylo propuštěno z důvodu ukončení poskytování odlehčovací služby. Jeden klient požádal o ukončení a odešel zpět do domácí péče. V roce 2010 v domově zemřelo 41 obyvatel. Pokoje podle vybavení Jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové i pětilůžkové pokoje. U pokojů III. a IV. patra, se přes pokoje prochází do koupelen a na WC z chodby. V některých pokojích je málo místa, proto se tam nevejdou šatní skříně standardní velikosti. Není možnost zachovat soukromí klientů. Nevyhovující jsou sprchové kouty, které nejsou bezbariérové. Chybí společenská místnost, pro akce s klienty nebo zaměstnance. Chybí pokoj pro důstojné umírání a rozloučení. Jarmila Dolejšová vedoucí přímé péče 5

6 Výroční zpráva DD Sušice 2010 Ke dni Rozdělení klientů podle pohlaví 39% ženy muži 61% Průměrný věk obyvatel v domově důchodců je 79,2 let. Věková struktura obyvatel do 65 let let let let nad 95 let 46 6

7 Výroční zpráva DD Sušice 2010 Ke dni Zdravotní a sociální stav obyvatel I. stupeň II. stupeň III.stupeň IV. stupeň v řízení trvale upoutáni na lůžko 42 mobilní za pomoci druhé osoby či pomůcek nákladnější stravování 29 7

8 Příjmy obyvatel Jediným přiznaným příjmem kromě příspěvku na péči všech obyvatel je jejich důchod. Pokud obyvateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstane částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se poměrně sníží ( zákon č. 108/2006 Sb.). Tímto ustanovením tedy nejsou uhrazeny plné částky úhrady. Domov sice dle zákona může požadovat zbytek úhrady od příbuzných, ti však tuto povinnost nemají. Neuhrazenou částku pokrývá dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zdravotní péče Poskytujeme zdravotní služby odborným personálem 8 registrovaných zdravotních sester v nepřetržitém provozu, jde o ambulantní ordinovanou péči a zajištění první pomoci do příjezdu lékaře. Klientům se poskytuje komplexní ošetřovatelská péče, dle zdravotního stavu, ordinace lékaře a stupně závislosti. Zakoupili jsme nové EKG, odsávačku, resuscitační vak, inhalátor, dva převazové vozíky, dva zvedáky k vanám, tři polohovací elektrické postele, pět antidekubitních matrací, polohovací pomůcky, tři invalidní mechanické vozíky, cvičební pomůcky pro fyzioterapii, jeden vozík na prádlo a ošetřující pomůcky, dva bezrtuťové tonometry. Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: počet Diabetes 42 Zcela ležící obyvatelé 33 Obyvatel chůze pomocí chodítka 14 Obyvatel odkázaný na invalidní vozík 20 Neurologická onemocnění 40 Chronická ICHS 54 Endokrinologická onemocnění 10 Potvrzena cévní onemocnění 16 Neurčená generalizovaná ateroskleróza 22 Vaskulární demence a ostatní psychiatrická onemocnění 62 Plicní onemocnění 14 8

9 Lékaři zajišťující péči o naše obyvatele Praktický: MUDr. Stanislav Masný 2x v týdnu ordinuje v domově, je-li nutno, tak dochází i mimo ordinační hodiny. Urolog: MUDr. Paleček, MUDr. Ráček Psychiatr: MUDr. Sysel, když je potřeba návštěva u klienta přichází za ním do domova. Zubní: dle registrace klientů Neurolog: MUDr. Bešta, MUDr. Palečková Plicní: MUDr. Jedlička, MUDr. Jakešová. Pokud to vyžádá stav pacienta, navštíví a vyšetří jej v domově. Ortopedi: MUDr. Votípka, MUDr. Humplík Diabetoložka: MUDr. Kožnarová Chirurgie: MUDr. Krejčí, MUDr. Novák Ostatní: Nemocnice Sušice a její ambulantní lékaři, všude klienty dovážíme sanitkou a zajišťujeme, vyžádá-li si stav pacienta doprovodnou sestru nebo doprovod z řad našich zaměstnanců. Milena Jedličková vedoucí zdravotní péče Úhrada léků Obyvatelé domovů pro seniory si na rozdíl od klientů nemocnice hradí ze svého příjmu také léky. Průměrně za léky ročně zaplatil obyvatel: Rok ,-Kč. Rok ,-Kč. Rehabilitace Individuální rehabilitace.12/den Skupinové cvičení 3/týden(10-13 klientů) Fyzikální rehabilitace...5/den Hydroterapie 2/den Termoterapie 6/den S ohledem na vysokou věkovou skupinu a množství klinických diagnóz se podařilo zlepšit propracovanost individuálních rehabilitačních plánů pro jednotlivé klienty a zlepšit jejich 9

10 efektivitu. V rámci omezené kapacity jednou pracovní silou je kladen důraz na maximalizaci jednotlivých výkonů u klientů indikovaných k rehabilitaci. Velkou zásluhu na výsledcích nesou i pečovatelé a výchovní nepedagogičtí pracovníci a hlavně kvalitní komunikace s nimi, díky které se pracovní postupy mohou přizpůsobovat momentálnímu klientovu zdravotnímu stavu a celkovému psychickému naladění. Díky jejich vstřícnosti je možné získávat zpětnou vazbu ke klientovi a naopak. Na základě postřehu pečovatelů, konzultace se zdravotní sestrou a následné rehabilitace se daří některé klienty zařadit do pracovních terapií v návaznosti a zdokonalovat tak jemnou motoriku prstů a celé ruky. Cíle na rok 2011: Podílet se co nejlépe a nejvíce na vytváření vhodných podmínek pro naše klienty. Dle finančních podmínek by bylo dobré rozšířit naši nabídku rehabilitace o elektroléčbu, vhodná by byla zejména magnetoterapie, která má širokospektrální uplatnění v rámci léčby a zotavování klientů. Díky počtu našich klientů a díky nárokům jejich potřeb ohledně rehabilitace by bylo dobré se zamyslet, zda by v budoucnu rehabilitace nepotřebovala o jednu pracovní sílu posílit. Dita Purschová, Dis. - fyzioterapeutka Ekonomické údaje Údaje o čerpání rozpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Rovněž je zde uveden přehled fondů a údaje o majetku. Přehled příjmů a výdajů, plánované i skutečné, jednotlivé druhy příjmů jsou součástí této zprávy. Fond rezerv: ,- Kč Sponzorské dary: ,- Kč. Fond investiční: ,- Kč. 10

11 Tabulka plnění rozpočtu

12 Výroční zpráva DD Sušice 2010 Ke dni Příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Úhrady+PnP Příjmy ostatní Příjmy kiosek Tržby z VZP Kódy VZP 2009 Dotace z ESF Dotace MPSV Kč Zakoupeno a zrealizováno v roce Prováděná údržba a investice - čistící stroj ,- Kč. Obnova počítačové sítě hardware server : ,- Kč. Malování ,- Kč. Oprava myčky ,,- Kč. 12

13 Výdaje Plán Skutečnost Plán Skutečnost

14 Statistika Graf: Porovnání průměrných nákladů na lůžko za rok ( ) Kč Kč Kč Vývoj příjmů organizace v letech Úhrady uživatel Příspěvky na péči Příjmy od zdravotních pojišťoven Dotace z MPSV Dotace ÚP Výnosy celkem

15 Vývoj nákladů organizace v letech

16 16

17 Aktivity 2010 KULTURA A AKTIVITY V DOMOVĚ Jana Vošalíková, Dis. sociální pracovnice domova Na každý den se snažíme připravit aktivizační program tak, aby si každý klient mohl vybrat dle svých schopností a zájmů. Aktivity zahrnují především aktivizaci v podobě různých ručních prací v ergoterapii, dále muzikoterapii, posezení s trénováním paměti, kondiční cvičení pod vedením fyzioterapeutky. Každý týden je soubor opakujících se činnosti. V pondělí, ve středu a v pátek dopoledne probíhá čtení klientům, kteří se sejdou v ergoterapii a vyberou si knihu, kterou jim ergoterapeutky předčítají. Každé úterý pořádáme filmové dopoledne na přání. Ve středu nás navštíví páter při bohoslužbě v naší kapličce. Dále poskytuje duchovní rozhovory na pokojích. Čtvrtek věnujeme obyvatelům, kteří mají demenci. Je pro ně připraven nenáročný program v podobě drobné výtvarné dílny (natírání, vystřihování) a procvičování paměti formou kufru vzpomínek. Každý den od 13 h je v ergoterapii připraven zajímavý program, např. pečení, smažení, pletení košíků, vánoční a velikonoční výzdoba, pletení, párání, atd. Kulturní program na každý měsíc si mohou klienty přečíst na každém patře na nástěnce. Ve vybraných měsících se u nás odehrálo: LEDEN Tří králové Charita Sušice a ZŠ TGM Sušice Beseda produktech z medu Vystoupení žáků ZŠ Hrádek Kavárna s oslavou jubilantů, vystoupení žáků ZŠ Lerchova 17

18 ÚNOR Solná jeskyně Sušice Valentýnská kavárna Všeználek Oslava Masopustu BŘEZEN Solná jeskyně Sušice První jarní kavárna s grilováním Jarní procházky Canisterapie 4. patro Turnaj ve hře ČLOVĚČE NEZLOB SE Vystoupení dětí ZŠ 18

19 DUBEN Pro nemoc ergoterapeutek se o pravidelné akce a kulturu v domově starali pečovatelé a fyzioterapeutka KVĚTEN Májové grilování Májové oslavy na náměstí od 12:45 h Vystoupení dětí MŠ Tylova od 10:00 h Vystupoupení dětí školní družina ZŠ Lerchova ke Dni matek Vystoupení žáků ZŠ TGM kde Dni matek Jarní vycházky, návštěvy hřiště pro seniory ČERVEN Oslava 15. výročí Domu s pečovatelskou službou Grilování s oslavou jubileí Posezení v Cukrárně 19

20 Vědomostní soutěž Návštěva solné jeskyně průběžné návštěvy hřiště pro seniory, vycházky po okolí ČERVENEC XII. Sportovní odpoledne Posezení v cukrárně Procházka Luhem návštěvy hřiště pro seniory, vycházky po okolí SRPEN Posezení v cukrárně 20

21 Procházky po okolí Turnaj ve hře ČLOVĚČE NEZLOB SE! návštěvy hřiště pro seniory, vycházky po okolí ZÁŘÍ Pouťové grilování Návštěva sušické pouti Celodenní výlet Zlatá Koruna a ZOO Hluboká trénování hry petangue návštěvy hřiště pro seniory, vycházky po okolí ŘÍJEN Den seniorů, oslava na náměstí Vystoupení žáků ZŠ TGM 21

22 Kavárna ke Dni seniorů Beseda o stravování Univerzita třetího věku podzimní soutěžní odpoledne hrátky s pamětí LISTOPAD Dušičkové vzpomínání, ERGO Kavárna s oslavou jubilantů Univerzita třetího věku příprava vánoční výzdoby PROSINEC Keramická dílna v ZŠ Lerchova Loutkové divadlo Dlouhá ves, FIKMIK Pěvecké vystoupení pana Hamberger Vánoční besídka SOŠ a SOU Sušice ZŠ Komenského, pečení perníčků 22

23 ZŠ Lerchova, školní družina vánoční vystoupení flétniček a pečení vanilkových rohlíčků Vystoupení dětí ZŠ TGM Sušice Zpívání koled na náměstí Vystoupení žáků ZŠ Hrádek Sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů Vánoční burza v jídelně ZŠ Komenského, koledování Štědrý den, přání s balíčky + vystoupení pana Baiera Silvestrovské posezení s občerstvením a hudbo 23

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva pro rok 2014

Výroční zpráva pro rok 2014 Výroční zpráva pro rok 2014 Domov sv. Anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 4 1.3. Správní

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Email: info@dcveska.cz Definice Dětské centrum Veská (dále jen DC Veská) je: příspěvková

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči STÁRNUTÍ POPULACE A EFEKTIVNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace klade před naši společnost množství výzev nejenom v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti zdravotních

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Členská základna V roce 2008 mělo sdružení OPORA celkem 7 řádných členů: MUDr.Libor Svět, Jana Světová, Stanislava Světová, Marcela Myšáková, Jana Šnýdrová, Jana Krpešová a Eva Tenglerová.

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více