vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň"

Transkript

1 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

2 PASTVINY Stěžeň 3/ Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu /2 Informace Společnosti dialyzovaných a transplantovaných /2 Běh pro život /3 K. Dušková/ Vzpomínka na Jitku Melicharovou /4 NAPSALI JSTE NÁM /4 M. Hrabětová/ Setkání nemocných léčených peritoneální dialýzou v Chotýšanech /6 M. Černá/ Rekreace ve Vysokých Tatrách /7 Webové stránky České transplantační společnosti pro pacienty jejich blízké... /9 TÉMA - DEPRESE M. Černá/ Co je to deprese? /10 M. Znojová/ Dialyzovaní a deprese /14 M. Kubíčková/ Duševní hygiena /17 O. Mengerová/ Pitný režim a hemodialyzovaní nemocní /18 K. Dušková/ Lázeňská péče o diabetiky I. tipu /25 J. Seitlová/ Posudkoví lékaři by měli zvážit komplexnější uplatnění kritérií pro dávky sociální péče /28 KULTURA, SPORT, REKREACE L. Kryštůfková/ Prázdniny, dovolená a umění relaxace /30 M. Černá/ Pozvánka na výstavu /35 I. Krchovová/ Když zdravotník stůně /36 J. Pešek/ Procházka krajem Morávkovi divočiny /39 1

3 Záštita Milí čtenáři, Místo úvodu - Stěžeň 3/2007 Místo úvodu za oknem mi padá déšť a připomíná nadcházející podzim pro někoho období krásně zbarveného listí, pro jiného předzvěst zimy a období depresí. Právě deprese jsou hlavním tématem tohoto čísla Stěžně. je to nemoc, jako každá jiná a dokáže pořádně potrápit a tak je potřeba o ní mít dost informací a umět se jí bránit. Dobrou ochranou proti všem chmurám je relaxace. Jak relaxují a jak si užívají dovolené transplantovaní si můžete přečíst ve článku Lucie Kryštůfkové. Napište nám, zda i vy jste někdy bojovali s depresí a co Vám pomohlo. Míša Černá PS: V minulém čísle Stěžně jste dostali složenku, ale redakční šotek nám ztratil legendu, jak se složenkou naložit. Omlouváme se a informace, jak si zajistit odběr Stěžně uvádíme, právě zde. Časopis vychází čtyřikrát do roka a je zdarma. Společnost DaT vybírá pouze příspěvek na rozesílání poštou a to jedenkrát do roka formou složenky. Nejnižší požadovanou částkou je 50 Kč. K odběru se můžete přihlásit telefonicky či písemně v úřadovně DaT v Praze 4, Ohradní Stěžeň bude docházet poštou na Vámi udanou adresu. Informace Společnosti dialyzovaných a transplantovaných Členské přihlášky, informace o Společnosti dialyzovaných a transplantovaných, přihlášky a odhlášky Stěžně je možné od září 2007 vyřizovat pouze v dopoledních hodinách (Pondělí až pátek 8-12 hodin) na tel.: Informace ze sociálně právní oblasti je možné získat u sociální pracovnice Mgr.Míša Černá (po - čt 9-12 hod) na tel TIRÁŽ STĚŽEŇ - Ročník 18, 2007/3 / Vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných, Ohradní 1368, Praha 4, Michle, tel.: , / ISSN: / Odpovědný redaktor: MUDr. Radkin Honzák, CSc. / Redakce: Míša Černá / Redakční rada: Ing. Pavel Exner, Mgr. Klára Jelínková, Lucie Kryštůvková, Jaromír Šretr, Věra Šťastná, Ivanka Krchovová / Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha č.j. NP 343/94 ze dne / Tisk: KVTISK s.r.o., Závodu míru 66, Karlovy Vary / Na obálce je použit obraz Miloše Kačírka, Můstek u golfu. Míša Černá MUDr. Milan Jirásek pøedseda ÈOV a MUDr. Pavel Bém primátor hl. mìsta Prahy Poøadatel Patroni Partneøi BÌH PRO IVOT START NA STAROMÌSTSKÉM NÁMÌSTÍ V NEDÌLI 30. ZÁØÍ 2007 VE 13:00 HOD. Bì et historickým centrem Prahy mù e ka dý, lidé s transplantovanými orgány i my všichni ostatní, kteøí jim fandíme! Bohatý program, bohatá tombola, ceny pro nejlepší Registrace: osobnì - na místì od 10 do 12 hod on-line - Info: - - RUN - TRANSPLANTS FOR LIFE BÌH - PRAHA - TRANSPLANTACE PRO IVOT 2

4 NAPSALI JSTE NÁM Vzpomínka na Jitku Melicharovou / Čtenářský koutek - Stěžeň 3/2007 Vzpomínka na Jitku Melicharovou Na Jitku Melicharovou je těžké vzpomínat, protože byla vždycky tou, která hleděla jenom dopředu. Plná plánů, energie a mnohdy i rozčílení na ty, kteří se nechtěli dost nadšeně přidat k nadšení jejímu. A neutuchající aktivitě. Byla vzorem plně žijícího člověka přes handicap dialyzační léčby. I když vzpomínat na ty, co odešli je smutně, nemůžu se ubránit úsměvu, když na Jitku vzpomínám. Její zpěvavý ostravský přízvuk, jakoby byl hudbou podkreslující její většinou k nějaké aktivitě nabádající slova. Byla dlouholetou pacientkou ostravského dialyzačního střediska a transplantačního centra. Vždycky si velmi vážila všech zdravotníků, kteří jí v její nemoci pomáhali, ale nikdy neopomněla vyzdvihnout MUDr.Balabána. Pro mě se Třetím rokem jsem pacientem dialyzačního střediska Baťovi nemocnice ve Zlíně, kam docházím 2 x týdně na hemodialýzu. Využil jsem nabídky Společnosti dialyzovaných a transplantovaných a zajistil jsem týdenní pobyt s manželkou v hotelu Club Kežmarok s možností léčby. Léčbu jsem absolvoval v městské nemocnici na nově otevřeném hemodialyzačním středisku Dialcorp s.r.o. Péče o pacienty byla vzorná. Velmi pěkné vzpomínky máme také z minulého roku na pobyt v penzionu Pastviny, kde se nám moc líbilo. tak stali oba trochu symboly: jeden dobrým a soucitným lékařem na svém místě a druhý vlastně druhá aktivní, nevzdávající se a vždy s důvěrou hledící dopředu i přes svoji těžkou nemoc pacientka, která svoji nemoc zvládla. My všichni, kteří jsme Jitku znali, na ni vzpomínáme a vidíme ji vždycky s úsměvem na tváři. Klára Dušková Napsali jste nám krásné prostředí, v dialyzačním středisku i v penzionu vstřícní a ochotní pracovníci. pokud mi zdravotní stav dovolí, rádi bychom tato místa ještě navštívili. Velmi oceňuji aktivity Společnosti dialyzovaných pro takto postižené pacienty, kteří mají omezené možnosti cestování a tím i něco pěkného prožít. Toho se jim dostává právě vaším přičiněním, za což bych chtěl poděkovat. S pozdravem Miroslav Krejčiřík Praha 10. červenec 07 Klára Dušková Stěžeň 3/ Čtenářský koutek Vážení, to, co jsem si přečetl ve Stěžni č. 2 z letošního roku, mi nahnalo slzy do očí. Bojím se to znovu napsat na papír, že Roman Od té doby vzpomínám, jak dlouho to je, co jsem se s ním a také s Luborem Jelínkem, seznámil. Protože to byl den dost významný i pro mne, pamatuji si ho poměrně dobře bylo to někdy v září 1991, kdy mi paní Dr. Kašlíková na A1 právě říkala, pane Gruntorád, podle výsledků jste mrtvý, ale my to s Vámi ještě zkusíme. Na tom pokoji byli ještě 2 další pánové, Roman a Lubor a ti mi pak v prvních dnech, kdy jsem se smiřoval s vidinou, že sice hned asi neumřu, ale čeká mne dialýza a možná transplantace (a to jsem vůbec netušil, co mne všechno opravdu čeká). Nezapomenu na scénku o několik dní později, kdy nás pan doktor Viklický peskoval, už nevím za co, a Roman řekl větu, kterou si pořád často opakuji:. my nejsme nemocný, my jsme jen líný. Pak jsem Romana tak různě potkával, dřív, dokud jsem měl více času při práci ve společnosti dialýzovaných, později, po transplantaci, pak 1x na Pastvinách v tom skvělém penziónu a nakonec.... NAPSALI JSTE NÁM na chodbě IKEMu, v březnu 2004, Romana vezli z nějakého vyšetření a já právě nastupoval na vyndání havarované ledviny. I ta chvilička stačila na to, aby mi Roman uštědřil slušnou dávku optimizmu, že to bude dobré. A to z něj pak o pár dní, když jsme se na té chodbě opět náhodou potkali (já ležel na chirurgii a on asi na nefru) vylezlo, že byl na biopsii jater a ty mu praskly a on málem vykrvácel. A pořád samý smích a optimizmu na rozdávání. Romane, Romane, tak sbohem. Ty bys se určitě smál, kdybys mne viděl, jak tu brečím jako trouba u klávesnice. Tak čest Tvé památce a ať jsou všem, co Tě znali, vzpomínky na Tebe stejnou vzpruhou, jakou jsi byl Ty sám, když jsi tu byl ještě s námi! V úctě Jan Gruntorád 4 5

5 NAPSALI JSTE NÁM Setkání nemocných léčených peritoneální dialýzou v Chotyšanech - Stěžeň 3/2007 Setkání nemocných léčených peritoneální dialýzou v Chotýšanech Na samém počátku měsíce června se konalo v půvabném prostředí mezi Benešovem a Vlašimí v Chotýšanech setkání nemocných léčených PD, na kterém jsem se prostřednictvím FN v Olomouci také zúčastnila. Setkání organizovalo interní oddělení VFN Praha Strahov p.mudr. Barbora Szonovská a s. Jiřina Heřmánková, za sponzorské spolupráce firmy BAXTER. Tuto firmu zastupovala paní Jana Valachovičová. Vážení přátelé, čtenáři časopisu Stěžeň, dovolte, abych se Vás pokusila seznámit s krásně prožitým víkendem. V pátek odpoledne mne a manžele z Chomutova vyzvedla na nádraží v Praze Holešovicích pí. Valachovičová, odtud jsme jeli ke Strahovské nemocnici, kde byl sraz všech zúčastněných. Zde jsem nastoupili do mikrobusu. cesta Prahou byla dosti náročná, protože byl pátek. Nedaleko od nás jsme viděli průvod Karla IV na koních, ubírající se na svůj hrad Karlštejn. Projížděli jsme velmi pěknou krajinou. Nedaleko Benešova bylo naše cestování ukončeno za obcí Chotýšany v překrásném hotelu Green Valley Parku, kde jsme byli ubytováni ve dvoulůžkových pokojích vybavených koupelnami s WC a televizí. Po vybalení zavazadel jsme se sešli v restauraci, na večeři, kde se o nás starali správci manželé Sklenářovi. Po večeři nás přivítala paní Jana Valachovičová za firmu Baxter. Paní MUDr. Swzonovská nám udělala přednášku o možnosti léčby při selhání ledvin, paní Mgr. Míša Černá nás seznámila se sociálně právní tématikou a novými změnami. Rovněž odpověděla na dotazy přítomných. Odcházeli jsme do svých pokojů až za tmy. V sobotu nás hned po snídani čekal zájezd na hrad Český Štemberk. Je to gotický hrad založený na kopci nad řekou Sázavou r Kolem 16.století byl hrad rozšířen a barokně přestaven. Hrad až na určitá období je vlastnictvím Štemberků. Nynější majitel je 84 letý p. Zdeněk Štemberk. Po obědě jsme se zúčastnili cvičení s p. fyzioterapeutkou z nemocnice Na Magda Hrabětová Tomáš Wasserbauer NAPSALI JSTE NÁM Stěžeň 3/ Setkání nemocných léčených peritoneální dialýzou v Chotyšanech Rekreace ve Vysokých Tatrách Minulý rok jsem si přečetl v časopise Stěžeň, že společnost Dialcorp otevřela na Slovensku svoji pobočku, stejnou jakou mají v Rychnově nad Kněžnou. Tak jsem si článek důkladně přečetl, napsal si pro více informací a dostal jsem kontakt na staniční sestřičku p.bílou. Tak jsem jí také napsal o co nejvíce informací o dialýze v Kežmaroku a také jak to je s ubytováním, brzy na to jsem měl požadované informace doma a tak jsem po prostudování neváhal a objednal si rekreaci pro mě Homolce p. Lenkou Zítkovou. naučila nás správnému sezení, stání a různým postojům při denním životě. Dostali jsme míče na dechová cvičení také nám rozdala velmi pěkně zpracované příručky. Také jsme se seznámili s míči OVERBALL, které jsme si dokonce mohli i koupit, protože nám pro ně ochotně zajely do Benešova. Po večeři nás čekaly další přednášky. Tentokrát MUDr.Františka Šváry: Vše o transplantaci a s. Jany Teislové o komplikacích při dialyze. Na dotazy také odpovídaly MUDr. Jana Mertová a sestřičky z dialýzy. V neděli jsme navštívili zámek Jemniště postavený v letech Je to typické šlechtické sídlo doby vrcholného baroka. Nyní opět v držení původních majitelů Štemberků. Nynější majitel Jiří Štemberk je synovec p. Zdeňka Štemberka (jeho setřenice p. Diana vlastní zámek v Častolovicích, Moravský Štemberk se také vrátil svým majitelům). Součástí zámku Český Štemberk je také pěkná zámecká cukrárna, do které jsme byli pozvání na kávu či čaj, což bylo velmi pěkné zakončení celého pobytu. O bezpečnou jízdu se stále staral p. Milan Matějka. Po návratu do Chotýšan jsme se po obědě rozjeli zpět do svých domovů, obohaceni o další krásy naší vlasti a další zdravotní vědomosti. Za to mi dovolte, abych jménem nás všech pacientů poděkovala všemu zdravotnímu personálu i paní Valachovičové, za velmi pěkný přístup k nám pacientům a za krásné chvilky prožité ve společnosti podobně nemocných pacientů. Magda Hrabětová Přerov a taťku na týden. V Liberci jsem na dialýze požádal o zaslání mých lékařských záznamů na dialýzu v Kežmaroku, kam jsem si naplánoval na půli května rekreaci. Také jsem se byl zeptat v pojišťovně, jak je to s uhrazením nákladů na Slovensku ohledně dialýzy a byl jsem ujištěn, že je dialýza stejně hrazena jako u nás v Čechách, takže stačí mít s sebou Evropský průkaz pojištěnce. A tak jsem se vydal v půli května na cestu, která byla dlouhá přibližně tak 600 km a trvala něco málo přes 8 ho- 6 7

6 NAPSALI JSTE NÁM Rekreace ve Vysokých Tatrách - Stěžeň 3/2007 din i s přestávkami na odpočinek. Do Kežmaroku jsme dojeli v odpoledních hodinách, hotel jsme objevili velice rychle, ubytovali jsem se a odpočinuli si. V podvečer jsme si prohlédli město a musím podotknout, že je to velmi starobylé, zajímavé místo. Po večeři v hotelu jsme šli spát, abychom nabrali energii na týden zážitků, které nás čekaly pod Tatrami. Jak v blízkém okolí, tak samozřejmě i dál od Kežmaroku je co k vidění. Nádherný pohled byl, když jsme stáli pod vrcholky Vysokých Tater,jsou tak mohutné a krásné, že stojí za to se na ně jet podívat. Počasí nám krásně vyšlo. Viděli jsme zasněžené vrcholky hor. Ale i pod vrcholky je na co se dívat, navštívili jsme fascinující památky hrady a zámky. Týden nám velmi rychle uběhl a už jsme se připravovali na cestu zpátky. Po všech těch zážitcích jsem se ještě na zpáteční cestě zastavili v Popradu, kde mají krásný Aquapark, tam jsme si odpočinuli a načerpali jsme novou energii na cestu zpět. Rekreaci v Kežmaroku mohu všem jen doporučit, já sám se na Slovensko chystám příští rok znovu. Musím se zmínit ještě o Kežmarocké dialýze, kde jsem byl moc spokojen a rád bych tímto chtěl poděkovat všem sestřičkám, které jsem měl možnost poznat, byly moc ochotné a milé díky, díky. S pozdravem Váš čtenář Tomáš Wasserbauer Liberec 8

7 DEPRESE DEPRESE Co je to deprese? - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Co je to deprese? To zvládneš, Vykašli se na to, To přejde Věty, které často pronášejí lidi, když proti nim sedí někdo, komu není dobře na duši. Často platí, že TO nakonec musí člověk zvládnou sám. Co je však TO? Smutek, lítost, beznaděj. Emoce, které k lidskému životu patří, se kterými se sice dá pracovat, ale ne každému se to daří. Často k tomu, abychom vše zvládli potřebujeme kamarády, psychologa nebo třeba duchovní podporu. Jsou ale také stavy, které člověk sám nezvládne, které nelze ovlivnit a které nikde nemají příčinu. Jsou to deprese a trpí jimi zhruba deset procent populace. Jsou jako zlomená noha. Zatímco s namoženým svalem ještě můžete chodit, se zlomenou nohou už je to horší a navíc riskujete další poškození. Co je to deprese? se smutkem můžete chodit po světě několik let, s depresí po něm chodit tak dlouho asi nebudete. Pro většinu nemocných jsou jedinou nadějí léky. Je potřebná včasná léčba. Proto je tak důležité, aby společnost přestala považovat všechny duševně nemocné za blázny. Prostě mají něco zlomeného v mozku a antidepresiva jsou dlahou, pomůžou stejně jako v případě zlomeniny sádra. Co je to deprese? Deprese (dříve také nazývána melancholie) je závažná psychická porucha, která postihuje až 10 % obyvatelstva. Je charakteristická opakováním epizod chorobného smutku a sklíčenou náladou, která způsobuje nemocnému nesmírnou duševní trýzeň a bolest. Zcela rozvrátí na přechodnou dobu pacientův život. Deprese je doprovázena sníženým sebevědomím a ztrátou sebedůvěry, beznadějí, pesimistickými výhledy do budoucnosti, bezdůvodnými obavami a úzkostí, pocity méněcennosti domnělého provinění, myšlenkami na sebevraždu, neschopností se radovat ze zážitků a věcí, které dříve těšily, nezájmem o sebe, svou práci, rodinu, přátele či své dosavadní záliby a koníčky. Deprese není slabostí charakteru, ale duševní poruchou, která není vůlí ovlivnitelná, naštěstí je však dobře léčitelná. Známe příčinu depresivní poruchy? Depresivní poruchy dělíme podle příčiny na sekundární a primární. Míša Černá Sekundární deprese je vyvolána známým poškozením či onemocněním mozku, již rozpoznanou tělesnou chorobou, nebo je způsobena některými léky či drogami. Příčina poruchy je tedy známa a deprese je druhotná při základní chorobě. Primární deprese je podle současných znalostí způsobena nedostatkem přenašečů nervových signálů mezi mozkovými buňkami a změnou citlivosti nervových zakončení (receptorů). Mezi tyto přenašeče patří např. serotonin, noradrenalin, dopamin aj. Asi třetina nemocných s primární depresí se vyznačuje výskytem této poruchy v příbuzenstvu, a proto je u nich předpokládána vrozená porucha funkce neurotransmiterů v centrálním nervovém systému. Ovšem ne všichni jedinci s výskytem depresivní poruchy v příbuzenstvu onemocní. Epizodu primární deprese může (ale také nemusí) vyprovokovat psychická zátěž, vůči níž jsou tito pacienti geneticky zvýšeně citliví. Takovou zátěžovou situací může být i porod dítěte. Primární deprese je chorobným stavem, který je vysoce rozdílný od smutku všedního dne, především vyšší intenzitou a nepřiměřeně dlouhým trváním depresivních příznaků. I když u obou těchto stavů může předcházet primární zátěž, u primární deprese je jen poslední nespecifickou kapkou, která mechanismus vzniku poruchy spustí. Nemocní s primární depresí a jejich příbuzní často zbytečně hledají konkrétní životní události, které by tuto poruchu vysvětlily. ve většině případů jde o méně závažné vnější zátěžové situace, které nemocný v životě již mnohokrát úspěšně překonal, nebo o události, které se staly před delším časem a se současnou primární depresí již nesouvisejí. Jak často se vyskytuje primární deprese? Primární depresi prodělá alespoň jedenkrát v životě asi 20 % žen a 10 % mužů. Výskyt depresí v posledních desetiletích vzrůstá, zvláště u narozených po roce V České republice je každoročně nově diagnostikováno kolem pěti tisíc osob s primární depresivní poruchou. Přitom lze předpokládat, že dalších 50 % depresivních nemocných se vůbec nedostaví k lékaři, anebo jsou chybně označeni za trpící neexistující tělesnou chorobou. Z těchto důvodů u většiny depresivních osob není zahájena včasná léčba, což má za následek vyšší počet nemocných s chronickým trváním deprese, zvýšené riziko spáchání sebevraždy a zvýšení frekvence opakování nových depresivních epizod. Které příznaky tvoří depresivní poruchu? Základním a všepronikajícím příznakem je chorobně smutná (depresivní) nálada, která je většinou neodklonitelná vnějšími událostmi. Často trvá po celý den a téměř každý den, po dobu nejméně 14 dnů. Je intenziv

8 DEPRESE DEPRESE Co je to deprese? - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Co je to deprese? nější ráno,zatímco večer se zmírňuje. Dalšími doprovodnými příznaky jsou: - podstatné snížení či vymizení obvyklých zájmů a koníčků, zájmu o sexuální život - nechutenství a váhový úbytek - nespavost s předčasným ranním probouzením - zpomalení pohybů nebo naopak pohybový neklid u nemocných s úzkostí - ztrát energie, únava - pocity vlastní méněcennosti a sebeobviňování - neschopnost soustředění, nerozhodnost,zpomalené myšlení - opakované myšlenky na smrt, sebevražedné sklony Je deprese léčitelná a jakými prostředky? Depresivní porucha je dnes dobře léčitelná. Po antidepresivech se podstatně zlepší duševní stav dvou třetin léčených. K zabránění návratu deprese je nutné antidepresiva užívat ještě po dobu minimálně 6 měsíců, i kdy se pacient již cítí zdráv.. Prvé zvolené antidepresivum nemusí být vždy plně účinné a úpravu deprese přinese až druhý antidepresivní lék, většinou z jiné chemické skupiny. Moderní antidepresiva mezi ně patří tzv. antidepresiva 3.generace, která představují léky první volby (u pacientů v péči praktického lékaře) jsou obecně velmi dobře snášena. Někdy na počátku léčby se mohou u některých pacientů vyskytnout vedlejší účinky, jako jsou nevolnost, bolesti hlavy, mírná nervozita. tyto vedlejší účinky zpravidla po několika dnech vymizí. Jen v malém procentu případů dochází k projevům skutečné nesnášenlivosti. Pozvolný nástup účinku. Je důležité si uvědomit, že antidepresivum nepůsobí okamžitě, respektive během několika desítek minut,jako např. léky proti bolesti nebo úzkosti. Jeho účinek roste pozvolna a plně s projeví až po delší době. Ovšem oproti starším antidepresivum, kdy pacient pozoroval obvykle úlevu až po 3-6 týdnech, v případě moderních antidepresiv se efekt dostavuje zpravidla dříve. Předepsaný lék je třeba užívat pravidelně a přesně podle pokynů lékaře s pozvolně vzestupným dávkováním. Léčba je vždy dlouhodobá. Antidepresivum se nevysazuje hned, jak se začne pacient cítit lépe. Obnova rovnováhy nervového systému trvá obvykle několik měsíců, doporučovaná délka léčby je nejméně 6 měsíců. V závislosti na typu závažnosti onemocnění může léčba v některých případech trvat i několik let. Při předčasném ukončení léčby se pacient vystavuje riziku nového vzplanutí onemocnění. O ukončení léčby rozhoduje ošetřující lékař. Vysazování léku musí být pozvolné. Bezpečnost antidepresiv. Moderní antidepresiva, jak již bylo uvedeno, jsou bezpečná, nenávyková, nevyvolávají změny osobnosti a lze je kombinovat s většinou jiných léků. o kombinaci s jinými léky se ale vždy poraďte se svým lékařem. Kvalita a bezpečnost moderních antidepresiv spolu s novými poznatky o psychických poruchách pomáhají vyvracet různé pověry, které vzbuzovaly u nemocných obavy jak z vyhledání lékařské pomoci, tak z užívání doporučených léků. Psychoterapie. Pro úplnost je třeba dodat, že moderní léčba psychických poruch spočívá v kombinaci farmakoterapie (používání léků) a psychoterapie (léčba psychologickými prostředky). Zatímco specifické druhy psychoterapie ovládají a používají odborníci psychoterapeuti, psychiatři a psychologové, tzv. podpůrné psychoterapie by se mělo dostat každému pacientovi. Podpůrná psychoterapie znamená, že lékař pacientovi naslouchá, podporuje ho, provází ho léčbou, podává informace a vysvětlení. To vše pomáhá pacientovi pochopit, co se s ním v průběhu léčby děje a učí ho zacházet s příznaky i problémy v životě. Tato úzká spolupráce mezi pacientem a lékařem často napomáhá úspěšnému vyléčení. Další vývoj vašeho stavu ukáže, zda je tento postup ve vašem případě postačující, nebo zda bude vhodná ještě specifická psychoterapie. Rady rodině depresivně nemocného. V případě podezření na depresivní poruchu by příbuzní měli nemocnému navrhnout návštěvu lékaře a takové jeho rozhodnutí podporovat. Konzultace s lékařem může být prvním krokem k uzdravení nemocného. Rodina by měla, co nejdříve uvěřit skutečnosti, že u jejich příbuzného jde o onemocnění, které může postihnout každého z nás. Není šťastné apelovat na pacientovu vůli, aby se vzchopil, přemohl, protože duševní poruchy, jako je deprese nelze vůlí překonat (stejně jako zápal plic či zánět slepého střeva). Naopak je důležité přesvědčovat nemocného, že jeho stav je psychickou poruchou za kterou nemůže, a za kterou se nemusí stydět. Rodina a příbuzní depresivně nemocného by měli být v pravidelném kontaktu s ošetřujícím lékařem, zvláště v případě zhoršení pacientova duševního stavu. Blízcí příbuzní či důvěrní přátelé 12 13

9 DEPRESE Co je to deprese? - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Deprese u dialýzovaných pacientů DEPRESE by se neměli vyhýbat rozhovoru o případných sebevražedných myšlenkách pacienta. Jestliže nemocný sdělí, že již uvažovat o zcela konkrétním způsobu sebevraždy, neměl by být ponechán o samotě a je nutné neprodleně informovat lékaře. Také je možné se poradit na Lince důvěry nebo na krizovém centru při psychiatrických zařízeních., kam je možné přijít kdykoliv. Není pravdou, že kdo mluví o sebevraždě,nikdy ji nespáchá, ve skutečnosti je tomu právě naopak. Pro zdárný průběh léčby depresivního nemocného je důležité, aby jej příbuzní a přátelé opakovaně přesvědčovali a ujišťovali, že deprese je přechodná a léčitelná nemoc. Deprese u dialýzovaných pacientů V posledních letech často slyšíme o depresi jako vážné nemoci, která potkává lidi tělesně zdravé a úspěšné. Zdá se nám nepochopitelné, proč právě oni trpí depresí, když se jim dobře daří a z běžného pohledu nemají důvod ke smutku. Srozumitelnější nám přijde, že depresi může mít člověk se závažným onemocněním, které mu znesnadňuje běžný život, nebo ten, kdo ztratil někoho blízkého, nebo přišel o zaměstnání. Je užitečné odlišit fyziologický smutek a depresi jako nemoc. Lidé jsou přirozeně smutní, když prožívají zklamání, neúspěch, dlouhodobý stres nebo bolestné události jako je úmrtí, rozvod, nemoc. Přirozený zármutek většinou odezní do 2-3 měsíců, ale někdy může trvat i rok. Člověk většinou zmobilizuje vlastní síly, aby těžký duševní stav překonal a po čase znovu dospěje k psychické pohodě. Jestliže smutek trvá dlouho, prohlubuje se a brání člověku v normálním životě, v práci a v běžné radosti ze života, jde o psychické onemocnění, které pacient prožívá jako utrpení, a které může v krajním případě skončit i smrtí. Depresi je třeba léčit léky působícími proti depresi - antidepresivy nebo kombinací antidepresiv a psychoterapie. Deprese může být projevem některých tělesných onemocnění a poruch, nebo může být vyvolána užíváním některých léků. Často deprese vzniká, když člověk přijde o to, co je pro něho cenné a těžko postradatelné, deprese je pak reakcí na takovou ztrátu. Také může být projevem nemožnosti uskutečnit to, po čem člověk touží, pro co se cítí povolán, co považuje za smysl svého života. Konkrétně u dialýzovaných pacientů můžeme slyšet: Nikdo si nedovede představit, o co všechno jsem kvůli dialýze přišel, žiji úplně jiný život, než jsem žil dřív a než bych si přál žít. Výčet ztrát dialýzovaných nemocných je dlouhý - ztratili nezávislost, svobodné rozhodování, možnost volně cestovat, ale i šanci na neproblematický a bezbolestný život, ztratili dobrou Dr. Marcela Znojová fyzickou kondici, energii, pocit dobře fungujícího a spolehlivého těla. Někteří nemocní ztratili pocit, že jejich život je užitečný pro druhé i pocit úcty k vlastní osobě. Mnohým přinesl život s dialýzou ztráty v ekonomické a společenské oblasti - úvazek na dialýze a nižší výkonnost velmi často nedovolí, aby člověk pokračoval v zaměstnání, to vede k finančnímu a společenskému oslabení. Ztráty provázejí dialýzovaného nemocného i v oblasti vztahů. Část partnerů dialyzovaných nemocných neunese zátěž plynoucí z dlouhodobého stonání, z omezeného života a z nejisté budoucnosti. Stává se, že při velké kumulaci ztrát mohou mít nemocní pocit, že není proč se radovat, že není důvod se o něco snažit, že dialýza je stejně nevyléčí, že jsou druhým na obtíž a že je nic hezkého už nečeká. Je pak jen kousek k tomu, že se nemocný přestane těšit z toho, co měl rád, stane se pasivním, lhostejným ke svému osudu, má pocity méněcennosti i pocity viny, svoji situaci vidí bezútěšně, prožívá beznaděj a bezmoc, vnímá svůj život jako utrpení. Nemůžeme se pak divit, že pod vlivem deprese se vše zdá ještě mnohem horší, nežli skutečně je - tělesná bolest víc bolí, komplikace léčby jsou nad síly nemocného a každodenní starosti se zdají být nepřekonatelnými problémy. K depresi může u nemocného přispět i opuštěnost a nedostatek podpory a porozumění blízkých osob. Na druhé straně deprese k opuštěnosti přispívá, protože depresivní člověk odrazuje druhé lidi, kteří mají přirozenou tendenci se takovým neveselým společníkům vyhnout, což vede k ještě větší sociální izolaci nemocného. Můžeme pak slyšet: Nikdo o mě nestojí, nemám pro nikoho cenu, tak proč jsem tady. Snadněji si umíme představit, že se deprese negativně projevuje v prožívání nemocného, v jeho náladě a pohledu na svět. Hůř rozumíme tomu, že depresivní porucha může vystupovat v podobě tělesných příznaků jako jsou veliká únava, bolest hlavy, žaludku i celého těla, bolest na prsou, ale také jako nechutenství, nespavost nebo nadměrná spavost, ztráta sexuálního zájmu apod. Když pacientovi s takovými stesky řekneme, že má nejspíš depresi, protestuje a říká: Co je to za nesmysl, já nemám depresi, ale mě bolí to a to a nefunguje to a to. Zvláště u dialýzovaných nemocných je obtížné rozpoznat za pacientovými tělesnými stesky projevy deprese, protože výše jmenované příznaky můžou být i projevem chronického selhání ledvin a dialyzační léčby. Současná farmakologie nabízí účinné možnosti, jak depresi léčit. Problém při odhalování i léčení deprese je na straně nemocných i na straně lékařů. Pacient s depresí se za ni často stydí, považuje ji za osobní slabost, selhání nebo charakterovou vadu. Je typické, že když rozumný člověk zjistí, že má cukrovku nebo jinou nemoc, většinou neprotestuje a neodmítá léčbu, ani se za ni nestydí. Ale když se dozví, že má depresi, brání se, že z něho chceme 14 15

10 DEPRESE Deprese u dialýzovaných pacientů - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Duševní hygiena podle Miluše Kubíčkové DEPRESE udělat blázna, že zlehčujeme jeho bolest a jiné příznaky, a že žádné léky brát nebude, protože jich má dost a stal by se z něho feťák. Na straně lékařů je ve vztahu k depresi problém ve dvou rovinách. Někteří mylně předpokládají, že když je někdo chronicky nemocný, nemůže být spokojený a veselý, tedy depresivní náladu považují za normální a v podtextu vnímáme otázku Proč by se měl vážně nemocný radovat? Druhým problémem je, že lékaři obtížně odlišují tělesné příznaky deprese od příznaků selhání ledvin. Když pacient přistoupí na to, že je depresivní a že by mu mohla psychofarmaka pomoci, dalece není vyhráno. Potíž je v tom, že pacient pocítí účinek léků na depresi až s odstupem 2-3 týdnů a během této doby se část nemocných rozhodne, že je brát nebude, protože jim nepomáhají. Nevyčkají do té doby, než se efekt může projevit. Druhým problémem je, že léčbu příliš brzy ukončí. Jakmile se jim psychicky uleví, mají pocit, že jsou léky zbytečné a sami si je třeba po 3 měsících vysadí. Jsou pak překvapeni, když se jim deprese vrátí. Při léčení antidepresivy je třeba počítat s tím, že léky zaberou až po čase a léčba by měla trvat 1 rok i déle a ukončena by měla být po domluvě s lékařem. U lehké a středně těžké deprese je vhodné spojit léčbu antidepresivy s psychoterapií, u těžké deprese přichází psychoterapie v úvahu až poté, když se zmírní nejtíživější příznaky. Smyslem psychoterapie je odkrývání příčin deprese, u chronicky nemocných hledání nové orientace v životě s nemocí, hledání nových cílů, aktivit i vztahů, tedy nových důvodů k radosti ze života, který je limitovaný nemocí. Uvádí se, že v běžné populaci onemocní depresí alespoň jednou v životě asi 20% lidí, u dialyzované populace je to 30%, tedy deprese je poměrně běžnou komplikací dialyzační léčby. Život s dialýzou je náročný i bez deprese a s depresí se pro nemocné stává neúnosným břemenem. Přitom je v tomto případě pomoc poměrně snadná, na tuto nemoc léky existují a pacienti je dobře snáší. Efekt léčby ocení nejen sám pacient, ale i jeho blízcí a nově získaná psychická pohoda většinou přispěje i k lepšímu tělesnému zdraví. Miluše Kubíčková Duševní hygiena podle Miluše Kubíčkové Tvořiví myslitelé si vždy uvědomovali význam péče o duševní a duchovní složku člověka. Například Tadeáš Hájek z Hájků, lékař ze dvora Rudolfa II. říká: Aby ten mistr a vládce v nás neztupěl a nezlenivěl, máme jej rozhojňovat častým cvičením Duševní činnost nemůže existovat bez svého hmotného nositele, mozku. A zpětně na něj působí, pomáhá ho formovat a vytvářet v něm nové spoje, jak ukazují neurobiologické poznatky posledních let. Přestaneme-li být tvůrčí, radovat se, žasnout nad objevy a všímat si nových podnětů, stává se náš duch jen otrokem hmotného těla. Takovým příznakem zlenivění může být například nervozita provázející stárnutí: těkají nám myšlenky, řeč je nejasná, nedokážeme se rozhodnout, máme roztřesené neurovnané písmo, ledabyle chodíme, bezdůvodně pohybujeme prsty nebo nohama, jsme náladoví a snadno posuzujeme a odsuzujeme nebo máme nutkavou potřebu se někoho druhého dotýkat. Jsme celkově nejistí, napjatí, neklidní. Zmírnit projevy nervozity a získat nad nimi vládu pomáhá pravidelná duševní hygiena a zároveň úsilí o mravní rozvoj. Je třeba neustále dbát o obnovu životních sil, aby se předčasně nevyčerpaly. Hovoříme-li o tom, že duševní cvičení je třeba provádět pravidelně, neznamená uskutečňovat je stereotypně, vždy stejně. Psycholog Kuehlewind kdysi řekl : Každý pokus vystoupit z navyklé role a přijmout roli novou má vždy terapeutický účinek. Proto je záhodné cvičení konat s bdělostí a jeho způsoby proměňovat, stále nově tvořit a věnovat mu denně 5-15 minut. Doprovodné pocity jsou zpočátku ne právě příjemné, jen postupně se proměňují v radost, že se něco daří. Několik námětů pro duševní hygienu: Cvičme své písmo. po dobu nejméně pět minut věnujeme všechnu pozornost psaní nějakého textu. Každé písmeno spíš pečlivě kreslíme, než píšeme. takto si dokonce i člověk v pokročilém věku může uchovat písmo úhledné a krásné. Navíc tím posilní i jiné soustředěné činnosti. Přidružená radost z dosaženého zlepšení přináší pozitivní emoce. Učme se správnému mluvení. například pravidelným hlasitým předčítáním nebo recitováním rytmických veršů, které se postupně učíme zpaměti. Jistější ovládnutí jazyka nám může pomoci samostatně o věcech přemýšlet, jasněji se tázat a nespoléhat na hotová prohlášení autorit. Cvičením proti zapomnětlivosti je vědomé odkládání věcí spojené s představou, kam jsme věci položili. Obvyklé místo je vhodné po čase měnit. Vůli cvičíme tím, že se učíme si věci dotahovat, dělat trpělivě i to, co nás nebaví, umět si odřeknou a podobně

11 Duševní hygiena podle Miluše Kubíčkové - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Pitný režim u hemodialyzovaných nemocných K uvolnění vnitřní křeče, napětí svalů v obličeji, v očích na ramenou a šíji může pomoci představa lehce padajícího listu, plynoucího mraku, zapadajícího slunce a vůbec lehkostí všech dějů v přírodě. Proti chvílím nutkavé nervozity cvičme pomalost. Do dnešní hektické doby je to velmi praktické mentální cvičení i pro příslušníky mladších generací. například při jídle přemáhat hltání, spěch a překotnost při mluvení, při procházce cvičit klidnou chůzi, při mluvení vnímat okolí. (Psychologie dnes, č. 4, duben 2007, otištěno se souhlasem redakce) Pitný režim u hemodialyzovaných nemocných Olga Mengerová Výběr nápojů Je potřebné si uvědomit, že nemůžete vypít tolik nápojů jako zdravý jedinec, proto si vybírejte ty, které Vás nejvíce osvěží a zaženou žízeň. Na připomenutí uvádím některé. Teplé nápoje Teplých nápojů je možné konzumovat pravý čaj, případně aromatizovaný. Také ovocné či bylinkové čaje, pokud nejsou stejně tak jako pravý čaj dlouho a opakovaně vyluhované. Náhražky kávy, přestože obsahují určité množství fosfátů, je možné také zařadit do jídelníčku. Pravou kávu lze konzumovat až po konzultaci s lékařem. na etiketě. Lépe osvěží jemně perlivá, případně lehce ochucená přírodní chutí a neslazená. Stolní vody jsou směsice různých vod, které jsou vlastně umělou, průmyslově vyrobenou minerální vodou. Přírodní minerální vody jsou vody, která vyvěrají přímo z podzemí. Podléhají expertízám a přísným kontrolám, pak se teprve zavádí jejich výroba, respektive stáčení. Mineralizované vody se na našem trhu nevyskytují dlouho, jsou vyráběny z pitné vody a uměle ochuceny o minerály. Léčivé vody jsou také pravidelně kontrolovány jako přírodní minerální vody. Ty by měly být součástí pitného režimu pouze na doporučení lékaře a po určité období. Zařazení těchto vod je přísně individuální Kojenecké vody používají se na přípravu kojenecké stravy, je možné z nich připravovat teplé nápoje či používat na vaření. Povolené denní množství tekutin Vám stanoví Váš lékař v dialyzačním středisku. To vypočítá tak, že k množství vyloučené moči za 24 hodin přičte 500 ml. Toto množství tekutin by hemodialyzovaný měl dodržovat, protože překročení této hranice je příčinou váhového přírůstku. Je třeba si uvědomit, že voda se vyskytuje ve všech potravinách, nejen nápojích. Nejvíce vody je v zelenině a ovoci. Nejméně v těstovinách, rýži apod. Rýže i těstoviny se však při tepelné úpravě navaří, proto je nutné započítat i množství vody, které se vsákne. Osvěžující vody Limonády, ledové čaje nebo ovocné nápoje. Je vhodnější je ředit se stolní vodou. Neředěné jsou sladké a tak žízeň nezaženou. Limonády typu Coca Cola obsahují nejen kofein, ale i fosfor. Stolní, přírodní minerální, mineralizované a léčivé vody Je třeba konzumovat takové, které obsahují málo minerálů, což vyčteme Ovocné džusy Pijte je v omezeném množství. Nej

12 Pitný režim u hemodialyzovaných nemocných - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Pitný režim u hemodialyzovaných nemocných lépe je použít takzvané džusy 100% a ředit je v poměru 1 díl džusu, 2 díly vody. Obsahují nejen draslík ale i fosfor. Laciné džusy bývají připraveny z málo kvalitního ovoce, proto pozor při jejich výběru. Mléko a mléčné nápoje Vzhledem k tomu, že obsahuje poměrně vyšší množství fosforu zařazujte do jídelníčku v malém množství, asi tak do 250 ml za den. Mléko obsahuje vápník, ze sladkého mléka se však vápník špatně vstřebává. Proto je lepší zařadit mléka jogurtová, kefír, acidofilní mléko.. Alkoholické nápoje (pivo, víno, destiláty) Alkohol nepijte bez konzultace s lékařem. 100 ml kvalitního vína nebo 200 ml piva denně je bezpečná dávka pro člověka v případě, že nemá jiné onemocnění jater, které je zásadní kontraindikací pro sebemenší konzumaci alkoholických nápojů. Energetické nápoje Typu Red Bull, SEMTEX apod.jsou škodlivé i pro zdravé jedince, natož pro hemodialyzované. Obzvlášť nebezpečné jsou tyto nápoje ve spojení s alkoholickými nápoji. Nápoje potravinové doplňky Na trhu je jich velké množství, lze pít pouze po konzumaci s lékařem. Vhodný pitný režim je třeba určit podle potřeby hemodialyzovaného a jeho laboratorních výsledků. Režim Vám určí lékař, nutriční terapeutka pomůže vybrat ty nejvhodnější nápoje. Nadměrné zavodnění Vzniká tehdy, pokud hemodialyzovaný přijme příliš velké množství tekutin. Tekutiny nepřijímáte jen pitím nápojů, ale také v takzvané pevné stravě. Tehdy je vaše tělesná hmotnost vyšší než obvykle. Máte nateklé nohy a obličej. Máte zvýšený krevní tlak, dýchá se Vám obtížně, hlavně pokud ležíte. Jaká opatření přijmout? Kontaktovat dialyzační oddělení, pít méně tekutin, nejíst ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vody. Suchá hmotnost, kterou Vám určí na dialyzačním oddělení je optimální stav mezi dehydratací a nadměrnou hydratací.. Je to vlastně hmotnost, která není ovlivněna příznaky nadměrného zavodnění (otoky, dechové obtíže, vysoký krevní tlak). Co dělat, aby jste omezení příjmu tekutin cítili co nejméně? Omezit příjem tekutin je nutné, protože při sníženém množství vyloučené moči vzniká riziko převodnění se všemi jeho poruchami jako je vysoký krevní tlak, obtížné dýchání, otoky nohou a obličeje atd.. Omezit příjem tekutin není jednoduché. Mnoho hemodialyzovaných velmi stěží překonává žízeň. Proto přijímají tekutiny ve vyšším množství než mají povoleno a musejí být hospitalizováni. Jak předejít tomu, aby jste neměli žízeň? Jemné druhy koření ochutí vaše pokrmy tak, že nemusíte používat sůl. Pozor! Některé směsi koření obsahují až 90% soli. Ostrá koření nepoužívejte, měli by jste po nich žízeň. Nápoje pijte z malých skleniček o známém objemu a po doušcích. Odložte skleničku, projděte se po bytě a pak teprve vypijte další doušek nápoje. Je vhodné si zaznamenat množství vypitých nápojů. Lépe zaženou nápoje velmi studené, pozor však na bolesti zubů a krku. Ledové kostky také zaženou žízeň, je však nutné je započítat do pitného režimu. Voda ochucená citrónovou či jinou kyselou šťávou také lépe zažene žízeň, stejně tak jako okurky z nesoleného kyselého nálevu. Různé druhy bonbónů, žvýkacích bonbónů a žvýkaček bez přidaného cukru také zaženou žízeň. Na trhu je mnoho druhů a příchutí. Zrnko kávy drcené v ústech také zažene žízeň. Pokud dostanete žízeň, pokuste se soustředit na něco jiného, odpoutat pozornost od potřeby se napít. Také vypláchnutí úst vodou pomůže zahnat žízeň, vodu však nespolkněte! Zahnat žízeň můžete také malým množstvích jídla (chléb s nesoleným rostlinným tukem). Žvýkáním dojde k tvorbě slin. Diabetici musejí být zvláště opatrní, protože žízeň bývá spojena také s vysokou hladinou krevního cukru. Proto je nutná kontrola hladiny krevního cukru pacientem. Pevná strava, hlavně zelenina, ovoce, různé pudinky, jogurty obsahují také určité množství vody stejně tak jako uvařená rýže či těstoviny. Taktéž polévky je nutné započítat do pitného režimu. Tyto pokrmy není nutné úplně vyloučit, ale zařadit do jídelníčku v ta

13 VOLBA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA Pitný režim u hemodialyzovaných nemocných - Stěžeň 3/2007 VOLBA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA Stěžeň 3/ Pitný režim u hemodialyzovaných nemocných kovém množství, aby nenarušily pitný režim. Není potřeba svěsit hlavu, ale umět si rozvrhnout příjem potravin a pokrmů s vyšším obsahem vody tak, aby byly vhodně doplněny potravinami a pokrmy s nižším obsahem vody. Taktéž nápoje je vhodné střídat, aby nevznikl abstinenční příznak a Vy pak nevypily najednou velké množství určitého nápoje. Obsah vody v některých potravinách (v mililitrech na 100 g jedlého podílu) Hovězí maso libové 70.2 Vepřové nohy 57.0 Hovězí maso přední 68.5 Maso jehněčí 60.0 Hovězí maso zadní 71.4 Hovězí bok 67.7 Hovězí kližka 70.0 Hovězí krk 72.4 Hovězí kýta 73.8 Hovězí plec 70.4 Hovězí roštěná 67.1 Hovězí svíčková 72.8 Hovězí žebro 64.5 Hovězí středně tučné 60.0 Hovězí maso tučné 55.0 Telecí kýta (na řízky) 73.8 Telecí maso ostatní 71.2 Vepřové maso - průměr 57.0 Vepřové - očištěná kýta 71.0 Vepřové maso libové 63.6 Vepřové maso prorostlé 55.4 Vepřové maso tučné 45.0 Vepřový bok 34.4 Vepřová hlava 47.1 Maso koňské 74.0 Maso kozí 73.4 Skopová kýta 67.3 Skopové maso ostatní 60.0 Maso mleté na sekanou 57.8 Brzlík 73.0 Drštky 78.5 Játra hovězí 69.7 Játra telecí 70.8 Játra vepřová 72.3 Jazyk 68.0 Kořínek 79.1 Kosti - průměr 50.0 Krev 80.6 Ledvinky hovězí 74.9 Ledvinky vepřové 77.1 Morek 6.7 Mozek 78.9 Slezina 76.7 Srdce hovězí 77.6 Srdce vepřové 76.8 Vnitřnosti - průměr 72.4 Kabanos 64.5 Klobásy moravské 64.8 Klobásy slovenské domácí 53.6 Mortadela 62.6 Párky debrecínské 63.8 Párky diabetické 54.0 Párky pražské 64.1 Salám berlínský 44.2 Salám brněnský 59.6 Salám čajový 52.3 Salám česnekový 60.2 Salám diabetický 61.7 Salám durinský 46.7 Salám gothajský 34.5 Salám hlavičkový 64.8 Salám konsumní 66.3 Salám koňský 70.8 Salám krakovský 45.3 Salám metský 48.1 Salám mozajkový 35.4 Salám myslivecký 59.0 Salám pařížský 58.5 Salám polský 38.1 Salám pražský 63.2 Salám skopový 58.1 Salám slezský 54.6 Salám šunkový 67.0 Špekáčky 58.0 Špekáčky jemné 57.5 Vuřty 68.1 Vuřty diabetické 67.7 Vuřty koňské 73.5 Salám drůbeží 67.0 Klobása čabajská 24.3 Párky turistické 51.7 Salám debrecínský

14 VOLBA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA Pitný režim u hemodialyzovaných nemocných - Stěžeň 3/2007 Salám horalský 48.4 Salám sardelový vařený 39.5 Salám lovecký 27.8 Sekaná pečeně domácí 54.0 Salám moskevský 34.9 Sekaná pečeně II Salám suchý 48.9 Šunka dušená bez kosti 41.2 Salám turistický 50.1 Taliány 44.0 Salám uherský 26.0 Tlačenka krevní 58.9 Salám Vysočina 40.0 Tlačenka masová světlá 53.8 Čajovka 52.0 Tlačenka slezská 34.5 Haše pečené 48.7 Tlačenka tmavá lidová 53.1 Jaternice 49.6 Uhlířky (pepřenky) 74.0 Jaternice domácí 50.8 Uzená krkovička 38.2 Játrovky 38.9 Uzený bok 25.5 Játrový sýr - Paštika 48.7 Uzený jazyk 52.0 Játrový salám 56.5 Závin bůčkový světlý 37.2 Játrový salám lahůdkový 40.3 Závin bůčkový tmavý 35.8 Jelítka 58.4 Huspenina 68.1 Jelítka žemlová domácí 48.5 Karbanátky syrové 56.4 Moravské uzené 43.6 Klobásy bílé 61.4 Mozajka myslivecká 40.2 Klobásy vinné 55.1 Ovar vepřový - ramínko vařené 51.0 Prejt krevní 64.9 Párky drážďanské 47.8 Prejt jaternicový syrový 54.6 Pečeně cikánská 52.3 Prejt jelítkový syrový 65.3 Pečeně debrecínská 52.1 Prejt salámový syrový 59.3 Pečínkový závin 52.2 Řízky vepřové obalené syrové 55.5 Roláda jazyková hovězí 36.0 Salát z volské hlavy 71.6 Roláda jazyková vepřová 30.4 Zavářka játrová syrová 46.4 Salám cibulový vařený 54.0 Závitky hovězí (Špan. ptáčky) 64.8 Salám drobový vařený 52.5 Hovězí ve vlastní šťávě 71.6 Salám liberecký vařený 37.2 (pokračování tabulky Obsah vody v některých potravinách příště) Klára Dušková VOLBA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA Stěžeň 3/ Lázeňská péče pro diabetiky I. a II. typu Lázeňská péče pro diabetiky I. a II. typu Lázeňskou péči v ČR navrhuje ošetřující lékař (OL) a schvaluje revizní lékař (RL) příslušné zdravotní pojišťovny (ZP). Lázeňská péče může z hlediska úhrady ZP nabýt tří základních podob: komplexní peče (plně hrazená ZP) příspěvková péče (ZP hradí jen vyšetření a léčení pojištěnce) nehrazená (vše hradí pacient) Pokud podle vyjádření OL stav pojištěnce neumožňuje dopravu běžným způsobem, hradí ZP dopravu nemocného do zařízení lázeňské péče i dopravu ze zařízení lázeňské péče. V případě, že to zdravotní stav pojištěnce vyžaduje, hradí ZP i dopravu průvodce. V případě diabetiků se jedná spíše o možnost teoretickou, v praxi nevyužívanou. Systém poskytování lázeňské péče je popsán v Zákoně o veřejném zdravotním pojištění (48/1997) a ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 58/1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost. Obecné kontraindikace lázeňské péče: 1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li nněkterá nemoc, indikována pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky. 2. Všechny nemoci v akutním stádiu. 3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie. 4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci. 5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus. 6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu. 7. Kachexie všeho druhu. 8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci. 9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávajíli v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací. 10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti

15 Lázeňská péče pro diabetiky I. a II. typu - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Lázeňská péče pro diabetiky I. a II. typu 11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách. 12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny. 13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/ Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI. 15. Těhotenství. 16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X). Lázně a diabetes u dospělých Diabetes mellitus (DM) je jednou z platných indikací pro lázeňskou péči. Podle platné indikační vyhlášky (58/1997) může být dospělému diabetikovi lázeňská péče poskytnuta při splnění níže uvedených kritérií. Celkem tedy může nabýt 4 různých variant: 1. Do 6 měsíců od zjištění onemocnění DM - edukační program. V rámci této indikace (č. IV/1) může být diabetikovi uhrazena komplexní péče po dobu 14 dnů v některém z následujících zařízení lázeňské péče: Karlovy Vary, Luhačovice, Podě-brady, Lipová-Lázně. Délka tohoto pobytu může být zkrácena. Léčbu doporučuje diabetolog (DM I. i II. typu), internista nebo praktický lékař (DM II.typu). Léčbu je možné opakovat po dvou letech u nemocných, u kterých je předpoklad zlepšení kompenzace opakovaným pobytem. Edukační program je diferencován pro DM I. a DM II. 2. Zpravidla do 12 měsíců od zjištění DM (s výjimkou indikace popsané v bodě 1). V rámci této indikace (č. IV/2) může být diabetikovi uhrazena příspěvková lázeňská péče po dobu 21 dní k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Léčbu doporučuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytována zařízeními lázeňské péče v Karlových Varech, Luhačovicích, Mariánských lázních, Lipové-Lázních, Poděbradech. 3. Počínající komplikace (mikro, makro angiopatie, neuropatie) DM, DM s těžkou a obtížně ovlivnitelnou obezitou. Péče může být buďto příspěvková, trvající 21 dní, nebo komplexní. Komplexní léčbu v trvání 21 dní může doporučit diabetolog a lze ji poskytnout jednou u každé z počínajících komplikací či u jejich záchytu. Teoreticky je tudíž možné ji žádat až třikrát (při záchytu počínajících komplikací očních, nervových a ledvinových). Kontraindikací je pokročilé stadium diabetických komplikací a otevřené kožní defekty. Léčbou se zabývají zařízení lázeňské péče v Karlových Varech, Luhačovicích, Poděbradech, Lipové-Lázních. 4. Obezita. Nehrazená péče v trvání 21 i více dní. Lázeňská péče pro děti a dorost (do 18 let věku) obecně: 1. Při přeložení z nemocnice do lázeňské péče nemusí lázeňskou péči schvalovat RL. 2. Dětem a dorostu je vždy poskytována komplexní (tj. plně hrazená) lázeňská péče. 3. Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Základní doba léčení je 28 dnů, u edukačních pobytů 14 dnů. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé. 4. Dítě do 6 let věku může do zařízení lázeňské péče doprovázet průvodce (typicky rodič) na dobu zaškolení v ošetřování či pokud to vyžaduje stav dítěte. Se schválením RL může průvodce doprovázet dítě na dobu delší než je uvedená výše, nebo pokud je věk dítěte vyšší než 6 let. Pobyt průvodce v těchto případech hradí ZP dítěte a považuje se za ústavní ošetřování (nárok na nemocenské dávky, neschopenka). 5. Pokud podle vyjádření OL stav pojištěnce neumožňuje dopravu běžným způsobem, hradí ZP dopravu nemocného do zařízení lázeňské péče i dopravu ze zařízení lázeňské péče. V případě, že to zdravotní stav pojištěnce vyžaduje, hradí ZP i dopravu průvodce. V případě dětských diabetiků tato možnost není příliš pravděpodobná. Varianty lázeňské péče pro děti a dorost: 1. Edukační pobyt v délce 14 dní pro děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů. Poskytuje pouze Lázeňská léčebna Mánes v Karlových Varech na doporučení OL po schválení RL. 2. Diabetes mellitus. Komplexní lázeňská péče, zpravidla po dobu 28 dní. Vedoucí lékař zařízení lázeňské péče může rozhodnout o jejím prodloužení o dalších 7 dní. Péči poskytuje od 3 let věku dítěte (resp. od 2 let s doprovodem rodičů) zařízení v Karlových Varech (léčebna Mánes) a s omezením věku rovněž zařízení lázeňské péče v Luhačovicích (jen pro mladistvé starší 10 let. Mladší děti pouze v Karlových Varech). Tuto léčbu lze poskytnout opakovaně (1x ročně). Léčbu schvaluje RL na doporučení OL. V odůvodněných případech RL schválí pobyt i pro průvodce

16 Lázeňská péče pro diabetiky I. a II. typu - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Posudkoví lékaři by měli zvážit uplatnění kritérií pro dávky sociální péče Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů. Poskytují zařízení lázeňské péče v Bludově, Karlových Na veřejného ochránce práv se obracejí handicapovaní lidé se stížnostmi v souvislosti s nepřiznáním dávek sociální péče. Nejčastěji jde o příspěvky na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení motorového vozidla, jeho celkovou opravu a úpravu. Příčinnou stížností je znění a uplatňování vyhlášky č. 182/1991 Sb. v posledním znění, kterou se provádí Varech, Poděbradech a Luhačovicích. Pobyty jsou 4-6týdenní, v režimu komplexní (plně hrazené) péče. Posudkoví lékaři by měli zvážit komplexnější uplatnění kritérií pro dávky sociální péče zákon o sociálním zabezpečení, zejména pak kritéria posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři. Tato vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí totiž uvádí v příloze č.5 v osmi bodech výčet zdravotních postižení, při kterých jsou přiznány příspěvky na opatření pomůcek potřebných k odstranění, zmírnění nebo překonání následků takového postižení. Posudkoví lékaři při úřadech práce v souladu s touto vyhláškou stanovují, zda je zdravotní postižení žadatele o mimořádné výhody nebo dávku zařaditelné pod některý z osmi bodů uvedených v příloze č. 5 vyhlášky. Jejich posudek je pak pro správní úřad rozhodujícím podkladem. Zástupkyně veřejného ochránce práv upozorňovala již v květnu 2005 na nerovnost posouzení dopadu zdravotních postižení na schopnosti jednotlivce při důsledné aplikaci bodů vyhlášky. Tehdy platná právní úprava s taxativním výčtem zdravotních postižení v přílohách totiž poškozovala některé občany žádající o příspěvek. Od počátku roku 2006 nabyla účinnosti další, současně platná a účinná RNDr. Jitka Seitlová novela vyhlášky, podle které se však dosažení rovnosti v posouzení zdravotního stavu jeví ještě obtížnější. posudkoví lékaři aplikují přílohu velmi restriktivně, v některých případech například neuznali příspěvek pro postižení stejného dopadu jenom z důvodu, že postižení žadatele nebylo způsobeno např. úrazem či vrozenou poruchou pohybového systému, nýbrž poruchou neurologického charakteru, což neodpovídá kritériím uvedeným ve vyhlášce. Ředitel odboru posudkové služby ministerstva MUDr. Rostislav Čevela zaslal v prosinci 2006 zástupkyni veřejného ochránce práv oficiální stanovisko k uplatnění kritérií přílohy č.5, které osvětluje přístup ke stávajícímu znění jako daleko komplexnější. Dává posudkovým lékařům větší možnosti komplexnějšího přístupu při posuzování žadatele. ve svém stanovisku k aplikaci přílohy č.5 MUDr. Čevela uvádí: Stávající vymezení ustanovení přílohy č. 5. písm. f) považuji naopak za komplexnější než vymezení předchozí. umožňuje totiž zahrnutí každého postižení, které se projevuje těžkou poruchou pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků. tuto změnu pokládám za promítnutí principu rovnosti dopadu důsledků zdravotního postižení na pohyblivost, jakkoliv se srovnatelnost v předmětném ustanovení přímo neuvádí. není navíc rozhodující, zda jde o postižení vrozené nebo získané, a nerozhoduje ani jeho etiologie. Pod nově formulované ustanovení tak lze zařadit,jak přímé postižení kosterní nebo svalové soustavy, nervosvalová onemocnění, tak neurologická postižení, deformity, poruchy vývoje, onkologické nemoci s dopadem na pohybové ústrojí, metabolická onemocnění (např. velmi těžké osteoporózy se zvýšenou lomivostí kostí) a jiné stavy. Nové vymezení tak lze zároveň považovat za vstřícnější k osobám se zdravotním postižením. umožňuje ve větší míře vyhovět potřebám osob s těžkým postižením pohyblivosti, které již proto nemusí žádat ministra práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona. Při posuzování neurologických onemocnění ve vztahu k příloze č.5 je stěžejní prokázání těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí ve smyslu stavů uvedených pod písmeny a) až h). Rozhodující z hlediska posuzování zdravotního stavu podle citované přílohy je to, že právní úprava za dobu svojí existence neobsahovala konkrétní nemoci, ale posudkově medicínská kritéria byla vždy vázána těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí s funkčním vymezením, co se za takový stav považuje. Tento přístup koresponduje s účelem dávek přiznaných na základě výsledku posouzení podle přílohy č. 5. Jejich účelem není odškodňovat existenci vážné nemoci, ale zejména kompenzovat těžce poškozenou či ztracenou mobilitu v důsledku postižení nosného nebo pohybového ústrojí. Proto zde nejsou taxativně uvedeny např. některé neu

17 Posudkoví lékaři by měli zvážit uplatnění kritérií pro dávky sociální péče - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Prázdniny, dovolená a co odpočinek? aneb UMĚNÍ RELAXACE rologické nemoci nebo degenerativní a zánětlivé nemoci kostí, kloubů a svalů (osteoartózy, polyartritidy, Bechtěrevova nemoc, těžká osteoporóza, nanismus, poruchy vývoje či nevývin končetin a jiné). Rozhodující není diagnóza nemoci, ale skutečnost, zda a popř., kdy zdravotní postižení svými důsledky dosáhne stupně odpovídajícího těžké vadě nosného nebo pohybového ústrojí Pokud se tedy žadatele o dávku sociální péče setkají s jiným výkladem posudkového lékaře, omezujícím rovnost posuzování jejich zdravotního postižení, doporučuji jim využít možnosti podání žádosti o odvolání z důvodu nesouhlasu s obsahem posudku, a to příslušnému krajskému úřadu, který věc řeší spolu s posudkovou komisí ministerstva ve smyslu 4 odst.2 zákona č. 582/1991 Sb. Případně je možné využít institutu odstranění tvrdosti zákona podáním žádosti podle 4 odst. 3 téhož zákona ministerstvu. (RNDr. Jitka Seitlová,zástupkyně veřejného ochránce práv, Skok do reality, č.3/2007, otištěno se souhlasem autorky) Prázdniny, dovolená a co odpočinek? aneb UMĚNÍ RELAXACE Letošní léto za sebou zavřelo vrátka, prázdniny skončily a dovolená je pro většinu z nás již minulostí. Hezkou vzpomínkou na mořské pláže a koupání, horské túry či výlety za poznáváním pamětihodností. Pěšky, na kole, lodí nebo balónem. Všichni odpočíváme a užíváme svého volného času podle chuti, možností a momentálních potřeb. O dovolené bychom si měli dovolit nejen změnu prostředí, zavedených stereotypů a celoročně uspěchaného tempa, ale hlavně bychom měli dokázat nechat své pracovní starosti a povinnosti všedního dne pečlivě uzamčené v zásuvkách pracovního stolu, v pevných deskách svého diáře. Na krátký čas našich volných dní zapomenout na každodenní dopravní špičku, věčně zvonící telefon, přísného šéfa a horu neodkladných úkolů... Osvěžující, důkladný a pravidelný odpočinek patří k nejzákladnějším životním potřebám každého člověka. Dospělý i dítě, malý školák i prezident nadnárodní společnosti, žena i muž, zdravý i nemocný - každý z nás potřebuje určitý způsob a čas k obnově a doplnění psychických i fyzických sil. Dobrá kondice, pohoda a vyladění, to jsou cíle a výsledky účinné relaxace. Opravdu správně a důkladně odpočívat je jistý druh umění a nejeden z nás se mu učí po celý život... Malou barevnou pohlednici letošního léta jsem připravila i já. V kratičké letně laděné anketě jsem se zeptala společně s Vámi několika transplantovaných lidí: Lucie Kryštůfková 1) Jak a kde jste strávili nebo strávíte letošní dovolenou? 2) Čím a jakou měrou se lišila Vaše dovolená PŘED a PO transplantaci? 3) Jak relaxujete? Kdy si opravdu důkladně odpočinete? Jaroslava, 56 let.: Letošní léto a veškerá naše dovolená patřila turistickým výšlapům v Adršpašsko-Teplických skalách. Mám ráda country hudbu a tak jsem se letos odměnila návštěvou westernového městečka.. Už od mládí jsem milovala turistiku, ale stále se zhoršující a častější zdravotní komplikace mi nejen kazily radost z mého koníčka, ale stále se stupňující únava mi postupně mou zálibu překazila. Po transplantaci se mi vrátila nejen chuť někam se opět podívat, ale i při pěší turistice jsem daleko méně unavená. Snažím se chodit co nejčastěji a téměř za každého počasí. Nosím s sebou stále patřičnou zásobu minerálky a dobře vybavenou lékárničku. Riziko úrazu a hrozící možnost nejrůznějších komplikací je pro mě velkou motivací k objemnějšímu cestovnímu zavazadlu... Ráda čtu, ale nejlépe se uvolním a odpočinu si na zahradě. Pěkně sama, nikde nikdo, naladím si pěknou hudbu, zalezu si do svých záhonků a zahradničím a zahradničím. Jana, 38 let.: Dva týdny na Slovensku u termálních koupališť v Podhájské byly pro 30 31

18 KULTURA, SPORT, REKREACE Prázdniny, dovolená a co odpočinek? aneb UMĚNÍ RELAXACE - Stěžeň 3/2007 KULTURA, SPORT, REKREACE Stěžeň 3/ Prázdniny, dovolená a co odpočinek? aneb UMĚNÍ RELAXACE mne i celou naší rodinku úžasnou dovolenou. Pod stanem, nádherné slunečné počasí, milí lidé a teplounká slaná voda. Nikomu se nám nechtělo domů... Měla jsem štěstí, byla jsem odtransplantovaná v pravou chvíli, ještě dříve než nastaly velké komplikace s dialýzou apod. Pooperační rány se mi zahojily ohromně brzy a bez potíží a já už za půl roku mohla trávit svou první potransplantační dovolenou u moře v Itálii. Musím to zaklepat, ale nemám žádné větší potíže a tak můžeme s rodinou střídat pravidelně své prázdninové pobyty u moře a na Slovensku. Na všechny cesty kamkoliv s sebou vozím několik balíků balené vody, nechci nic riskovat a kazit dovolenou nějakou střevní infekcí sobě a už vůbec ne svým dcerám a manželovi... Vana plná voňavé vody, to je pro mne báječná relaxace. Půlhodinka v bylinkové koupeli a jsem opět čerstvá. Jako z té reklamy. Zbyněk, 54 let.: Letos jsem si na dovolenou ještě nestačil udělat čas, ale vše napravím v září. Týden na chatě a přidám si ještě nějaký den ve Středomoří. Všechen svůj volný čas včetně dovolených jsem vždy trávil nějakou drobnou aktivitou na chatě a zahradě. Práce je tam stále dost, já zapojím ruce a mohu vypnout hlavu, alespoň částečně... Rozdíl mezi dovolenou před a po transplantaci v mém případě nevidím, snad jen v pravidelném požívání imunosupresiv a určité volnosti ve stravování a životním rytmu... Spánek. Pořádný, klidný a dlouhý. Tak si nejlépe odpočinu, ale přiznávám, že na tuto podobu odpočinku si najdu čas jen vyjímečně a okolnosti musí být příznivé. To potom dokážu prolenošit celý den. Jaroslava, 44 let.: Využili jsme nabídky cestovní kanceláře a strávili pár týdnů prázdnin u Černého moře v Bulharsku. Opravdu pěkný pobyt a rekreace pro mne a malou dcerku, ale můj zdravý manžel naší přímořskou dovolenou doslova protrpěl se střevní infekcí. Smekám klobouk před vzornou péčí bulharských lékařů, kteří se věnovali nejen mému muži, ale stejnou měrou i mně a dcerce... Sport byl vždy mým koníčkem a náplní každých prázdnin. V létě voda, v zimě hory a lyže. Postupně se ale přidávala inzulínová pumpa, nečekané a hluboké hypoglykémie, zhoršující se zdravotní komplikace, dialýza a se sportováním byl konec. Po 29 letech mohu opět nejen plánovat, ale i prožívat své volno a prázdniny na místech a s lidmi, kteří jsou mi blízcí a kde je mi příjemně a mile... Mám ráda čas podvečerního klidu. Ukládám dcerku do postýlky a povídáme si. Ty chvilky těsně před spaním, naplněné dětským rozumováním, pohádkami a sny, to je ten pravý balzám pro mou duši. František, 49 let.: S celou partou kamarádů jsme doslova prolezli Nízké Tatry a v zimě plánujeme vykonat totéž... Od dětství jsem rád cestoval, měnil jsem jen způsob a prostředky. Na zádech jsem vláčel ještě druhý batoh plný nemocí, zdravotních potíží a léků. Nyní, po transplantaci, se cítím nějakým zvláštním způsobem volnější a svobodnější, ale zároveň i zodpovědnější, méně riskuji a umím daleko lépe odhadnout své síly a možnosti. A nejen při horských túrách, ale i v životě... Odpočívám v lese, sám a rád. Chodím mezi stromy, sedím na pařezu, poslouchám ticho a klid. Jak tedy po transplantaci relaxovat? Jak správně a bez rizika odpočívat? Všem transplantovaným, ale nejen jim radí a doporučuje MUDr. Tereza Havrdová: Transplantace obvykle nepředstavuje zásadní změnu ve způsobu vašeho odpočinku. Dalo by se říct odpočívejte tak, jak jste byli zvyklí dosud, pěstujte koníčky, které jste měli. Sportujte, věnujte se zahrádce, cestujte Určitá pravidla by ovšem platit měla. Těsně po transplantaci počkejte, než se jizvy po operaci zcela zahojí. Zátěž při cvičení zvyšujte postupně, cvičte podle vašich možností a trénovanosti. Nepřepínejte své síly zbytečně a nikdy nesportujte, pokud se necítíte dobře, jste nachlazeni, nemocní nebo v rekonvalescenci. Obecně se po transplantaci doporučují rekreační sportovní aktivity, jako chůze, běhání, turistika, cyklistika nebo plavání. Pokud se budete koupat ve volné přírodě, vybírejte si pouze místa s čistou vodou a použijte vhodnou ochrannou obuv. Pacientům s diabetickou retinopatií se nedoporučují aktivity s použitím svalů břišního lisu. Po transplantaci je vlivem podávaných léků, snižujících imunitu, větší riziko infekčních komplikací, proto je dobré dávat pozor na zranění. Při práci na zahrádce je vhodné používat rukavice. Pozor si taky dávejte, pokud jste v kontaktu s domácími zvířaty. Škrábance nebo styk s jejich sekrety či exkrementy vám může způsobit zdravotní komplikaci. Pokud k poranění dojde, urychleně vyhledejte lékaře. Ránu posoudí a v případě potřeby včas nasadí antibiotickou léčbu. Po transplantaci se v některých případech častěji vyskytuje osteoporóza (řídnutí kostí), snažte se proto předcházet úrazům a zlomeninám. Pokud rádi cestujete, transplantace vám v tom většinou nebrání. Buďte opatrní a rozmyslete si cestu do zemí s horšími hygienickými podmínkami. Vyplatí se předejít infekci z nakažených potravin nebo kontaminované vody, její následky by mohly být vážnější než pouhá pokažená dovolená. V létě se snažte důkladně dodržovat pitný režim, organizmus při vysokých teplotách ztrácí i důležité minerály. O vhodnosti jednotlivých nápojů a jejich množství se poraďte s vaším lékařem. Opalování je oblíbenou 32 33

19 KULTURA, SPORT, REKREACE Prázdniny, dovolená a co odpočinek? aneb UMĚNÍ RELAXACE - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Pozvánka na výstavu KULTURA, SPORT, REKREACE letní relaxací, pozor: po transplantaci je organizmus náchylnější ke vzniku kožních nádorů. Je na místě maximální opatrnost! Používejte opalovací krémy s ochranným faktorem, sluneční brýle, pokrývku hlavy, vzdušné oblečení a vhodnou obuv. Pozor na popáleniny! Návštěvy solária se nedoporučují. Pokud objevíte podezřelé znaménko nebo pihu (zvětšující se, měnící barvu apod.), pro jistotu zkontaktujte kožního lékaře. Takže závěrem: také při odpočinku na sebe dávejte pozor! I zde platí, že předcházet problémům je podstatně snadnější, než je pak napravovat! Cestujme, sportujme, sbírejme houby nebo třeba krásné fotozáběry, ale neriskujme, nepřeceňujme své síly. Relaxace je umění. Uvolnit tělo, vypnout hlavu, ale neztratit zdravý rozum! Jako optimistický bonbonek na konci našeho letně odpočinkového tématu ráda přidávám ještě dvě kratičké odpovědi laskavých respondentů. Transplantace mi umožňuje užívat si všeho, co mi dovolená dovoluje. Pohyb, to bylo vždy moje. Cestuji už od kočárku, vyměnil jsem pouze pohorky a kolo za auto. Dnes s sebou vozím malou lékárnu, vodárnu, rodinu, psa a hlavně dobrou náladu. A ta se ještě transplantovat nedá. Tady můj prázdninami a létem provoněný článeček končí. Já sama vám všem přeji, aby se nikdy dobrá nálada transplantovat nemusela a byl jí dostatek pro všechny a nejen o prázdninách. Míša Černá Pozvánka na výstavu V roce 2004 jste se na obálkách Stěžně mohli setkávat s obrazy Václava Hanuše. Pokud Vás jeho díla oslovila můžete se přijít od září do října přijít podívat na jeho výstavu v muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Vladimír Hanuš je v jednadvacátém století trochu neobvyklý umělec. V době, kdy umělci zaujímají svým tělem místo díla a namísto umění vytvářejí kontext, Vladimír Hanuš se zatvrzelostí zatracených spiritistů, vytváří, co se materiálu týče hmotná díla, obrazy a objekty. Ať dvou či tří rozměrné, všechna jeho díla jsou obrazovými vizemi přírody. Vladimír Hanuš je vše jiné, jen ne měšťan, žije na obtížně dostupném místě nejen mimo Prahu a střední Čechy, ale až v Orlických horách. A to jak víme jsou ty poslední hory, ve kterých se ještě dnes může člověk ztratit. Ztratit a nalézt, hledat svou duchovní podstatu. Nalézt se v zemi, vzduchu, mechu a vůni, v lese a u rybníka, na louce i cestou do kopce, v tom koutě světa, kde dobrou noc dávají rezaví lišáci. poznat jaro, léto, podzim, zimu, nikoliv jako školní říkanky, ale jako cykly a fáze živého těla přírody. Obrazy i objekty Vladimíra Hanuše mají v sobě něco z prchavého času i z věčného návratu. Barvám chvíli trvá než se na obraze usadí, než si na sebe zvyknou a prozáří svoje sousedství. Malba je ovšem v životě Vladimíra Hanuše zařazena až po létání. Podobu 34 35

20 KULTURA, SPORT, REKREACE Pozvánka na výstavu - Stěžeň 3/2007 Stěžeň 3/ Když zdravotník stůně KULTURA, SPORT, REKREACE ubývat síly. Levý kyčel se pomalu bortil, sužovaly mě velké bolesti, ale hlavně mě skličovala neskutečná únava a pokles výkonnosti. Zmocnili se mě lékaři praktičtí i odborní, usoudili, že kyčelní kloub by měla nahradit endoprotéza, dokonce mně dali i termín operace. Jenže při předoperačním vyšetření vyšlo najevo, že jsem chudokrajiny viděnou z výšky s neustálým mapováním horizontu přineslo létání na bezmotorových letadlech. Dalo by se říci,že ve snech a v nestřežených okamžicích létá částí své bytosti stále. Ale navíc maluje a vytváří objekty Můžete pracovat ve zdravotnictví desítky let a mít díky tomu pocit, že už vás nemůže nic překvapit, že jste schopen se vcítit do pocitů svěřených pacientů. Můžete mít nekonečně zkušeností i dobrou vůli, moudrost a dobré srdce a přece o zážitku nemocného nevíte nic, dokud sám nezkusíte. Nějak mi po sedmdesátce začaly a kresby. Pokud pojedete do penzionu Pastviny, můžete si prohlédnout a vzít katalog z výstavy, pohled na obrazy a objekty Vladimíra Hanuše určitě potěší a pohladí na duši Když zdravotník stůně Ivanka Krchovová krevná. I podstoupila jsem řadu velmi nepříjemných vyšetření celého zažívacího traktu, kde se hledal zdroj skrytého krvácení. Teprve když všechny ty kolonoskopie, gastroskopie atd. byly negativní, napadlo paní doktorku zaměřit svou pozornost k ledvinám. Já je podezírala už dávno, měla jsem totiž stále se zvyšující hodnoty kreatininu, jenže to se vždy smetlo se stolu s poznámkou, že málo piji. Trvalo půl roku, než jsem se propracovala k ultrazvuku ledvin a najednou bylo jasno. Levá ledvina je prostoupena nádorem a musím neprodleně na operaci. Ve čtvrtek mi sdělili tuto radostnou zvěst a hned následující den mi volal domů lékař z urologie, že na snímku plic je podezřelý stín, který nevěstí nic dobrého, může jít už o metastázu nádoru. Opravdu jsem se vyděsila, pracovala jsem totiž na onkologii a snadno jsem si spočetla, že při výsevu nádoru do plic mi zbývají v nejlepším případě tak dva roky života. Naštěstí CT plic - na termín jsem čekala měsíc metastázy v plicích nepotvrdila, takže k operaci jsem už šla s větším optimizmem. Odnětí ledviny rozhodně není procházka libosadem, zákrok v dutině břišní je značně bolestivý a napadá mě v té souvislosti, že i příbuzenští dárci ledviny musí podstoupit bolest, která mě osobně při probuzení z narkózy nutila volat maminku. Máte dojem, že vám do podžebří kdosi zaťal sekyru.. Nicméně bolest a nepohodlí po několika dnech či týdnech zmizí, operační rána se zhojí a když vás ujistí, že i histologický nález je příznivý, nádor nikam jinam nepronikl, nečeká vás žádná chemoterapie ani ozařování, uklidníte se. To je ten pravý čas zamyslet se nad zdravotní péčí jako její příjemce a nikoli poskytovatel. Lékařská a ošetřovatelská péče Je na vysoké profesionální úrovni. Na chování a profesionálních výkonech sester jsem neshledala žádnou vadu. Lékaři odvedli vynikající řemeslnou práci, operační rána se hojila dobře, ostatně sedmý den po operaci mě jíž propustili domů. Práce na lůžkovém oddělení byla dobře zorganizovaná, všude dokonalá čistota a vlídný personál. Mnohem horší zážitky jsou z ambulancí. Přeplněné čekárny, kde čekáte hodiny na vyndání zbytku stehů. Ambulance jsou zpravidla v příze

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6 1 2014 Stěžeň 1/2014 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu..................................................... /4 Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách................................

Více

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň

vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň 3 2008 vydává Společnost dialyzovaných a transplantovaných Stěžeň PASTVINY Chaty patříci k pensionu Pastviny Zemská brána Stěžeň 3/2008 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu........................................................................

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Motto: Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Zwieg

Motto: Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Zwieg 4/2006 Motto: Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. Zwieg Občasník České myelomové skupiny Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.: MK ČR E13893 Vydává: Česká myelomová

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky

Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky Časopis pro pacienty 9. vydání ZIMA 2014 Zpátky ke kořenům Co je dobré vědět Novinky Počátky a vzestup peritoneální dialýzy Cukrovka: sladká pravda Pacientský průzkum měl nečekanou účast Teplé dny jsou

Více

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely

Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková. očkování dětí: ano nebo ne? bolest zad: nová civilizační nemoc. fenomén dneška wellness hotely Číslo 7 8/2015 Neprodejné Vychází v červenci Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty očkování dětí: ano nebo ne? Krása je v každém z nás! říká Petra Řehořková bolest zad: nová civilizační

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení:

Úvod www.myeloma.cz +420 532 233 551. Prohlášení: Úvod Tato informační brožura je určena pro nemocné s myelomem, jejich rodiny a další, kteří o nemocné pečují. Popisuje situace, s nimiž se nemocný s touto nemocí potýká. Znalost toho, co je možné předpokládat,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy

5. vydání. Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný. Novinky od - metoda léčby zdroj výživy Časopis pro pacienty 5. vydání Co je dobré vědět Téma Připravujeme Peritoneální dialýza Vláknina - nezbytný Novinky od - metoda léčby zdroj výživy podzimu 2012 selhání ledvin V každém kroku nacházej cíl

Více

Diagnóza: PARKINSONIK 25/08

Diagnóza: PARKINSONIK 25/08 Diagnóza: PARKINSONIK Diagnóza: PARKINSONIK Aktuálně Kniha našich autorů - Parkinsonova nemoc, 300 rad přeložených z angličtiny, 100 rad ve slovenštině, stovky a tisíce rad, návodů a další v tomto čísle

Více

prameny zdraví 1/2013 Mýty kolem alkoholu 12 Pohyb a psychika Jídlem proti osamělosti Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha

prameny zdraví 1/2013 Mýty kolem alkoholu 12 Pohyb a psychika Jídlem proti osamělosti Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha 1/2013 prameny Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha leden únor ročník XIX. cena 32 Kč 1,69 zdraví 8 Mýty kolem alkoholu 12 Pohyb a psychika 15 Jídlem proti osamělosti Shutterstock/ Maridav

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m p o d z i m 2 0 0 6 magazín Milí čtenáři, připravili jsem pro Vás již páté číslo MediSpo magazínu. Vzhledem k tomu, že opakování je matka moudrosti,

Více

MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM

MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS ONKO CENTRUM Z OBSAHU: Milánský kongres Vzdělávací seminář v IKEM Očkování proti rakovině Členský sněm Nový klub pacientů Mnohočetný myelom Česká myelomová skupina Švýcarsko

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké

kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké Co to je psychosociální minimum aneb jak používat tuto brožurku Každý člověk je jedinečný a reaguje na

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2015 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty strana

Více

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými,

jako zdroj informací i samotným nemocným, aby se ve svých potížích dokázali lépe vyznat a aby o nich dokázali otevřeně mluvit jak se svými blízkými, ÚVOD Tento text je určen těm, jejichž blízký příbuzný syn, dcera, manžel, manželka či někdo jiný onemocněl závažnou duševní chorobou, patřící do skupiny nemocí, které společně označujeme jako»psychóza«.

Více

magazín Bolest Alphega lékárna Zatočme s ní jednou provždy Jarní únava Jak ji můžeme přemoci? Kojení a příkrmy Jak je správně načasovat?

magazín Bolest Alphega lékárna Zatočme s ní jednou provždy Jarní únava Jak ji můžeme přemoci? Kojení a příkrmy Jak je správně načasovat? Alphega lékárna magazín 02 březen - duben 2015 Vaše zdraví je naší prioritou ZDARMA od mého Alphega lékárníka Jarní únava Jak ji můžeme přemoci? Kojení a příkrmy Jak je správně načasovat? Bolest Zatočme

Více

Jak Klára pomáhá. Vážení čtenáři, Peníze za péči o blízkého? Ano! Strana 8 Další vzory smluv a žádostí. Strana 2 Ze života na zámku do života v Praze

Jak Klára pomáhá. Vážení čtenáři, Peníze za péči o blízkého? Ano! Strana 8 Další vzory smluv a žádostí. Strana 2 Ze života na zámku do života v Praze ODBORNĚ, PRAKTICKY, S CITEM A S NÁMI Noviny pro pečující laiky, číslo 1/2014 Vydává Moravskoslezský kruh www.pecujdoma.cz SPOLEK MORAVSKOSLEZSKÝ KRUH, VÁŠ PRŮVODCE DOMÁCÍ PÉČÍ Nové formy doprovázení přicházejí

Více

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová Svépomocný manuál aneb Jak si mohu sám/sama pomoci Mgr. Jarmila Švédová Mgr. Jarmila Švédová psycholožka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy. Je lektorkou seminářů o poruchách příjmu

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

Milí přátelé, Hezké jaro vám přejí Klára Folvarská a jménem Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Milí přátelé, Hezké jaro vám přejí Klára Folvarská a jménem Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Milí přátelé, znáte také ten jarní pocit? Pozoruji, jak se venku všechno probouzí, a tak se s jarní oblohou začne pomalu rozjasňovat i moje nálada a nohy mě přemlouvají, abych vyrazila do kvetoucí přírody.

Více

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín

P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m l é t o 2 0 0 7 magazín Milí čtenáři, léto je tady a spousta z nás si zase říká, jak by bylo skvělé nějaké to kilo shodit. Často se ale už nezamýšlíme,

Více

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM 76 2013 ČASOPIS o.s. LORM PODZIM VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více