používaných témat. Každé slovo je doplněno výslovností a překladem, na konci knihy je přehledný slovníček všech uvedených slov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "používaných témat. Každé slovo je doplněno výslovností a překladem, na konci knihy je přehledný slovníček všech uvedených slov."

Transkript

1 46 the police. říct, říkat mluvit, říct Mluvila jsi s nim? Nemluví spolu. řeč, jazyk řeč, hovor, projev přeložit, vysvětlit konverzace mínit, znamenat myslel jsem jeho. názor důležitý zpráva, oznámit říct, oznámit to smoke. vtip otázka odpověď informovat informace vysvětlit vysvětlení přerušit souhlasit argument 47 Jazyky 5 K v 80 tématech Barry Baddock, Susie Vrobel Systematicky si obohatíte slovní zásobu, cíleně se připravíte na specifická obchodní témata a situace, rychle získáte informace o významech slov, jejich výslovnosti a použití cm, šitá vazba, 328 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN K153 Angličtina 8000 základních ve 100 tématech 8000 anglických slov rozdělených na 100 nejčastěji používaných témat. Každé slovo je doplněno výslovností a překladem, na konci knihy je přehledný slovníček všech uvedených slov cm, šitá vazba, 256 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN Angličtina ve 150 tématech velký přehled K170 Tato osvědčená kniha vám svými slovíčky, významy slov, slovními spojeními, vazbami a idiomatickými frázemi pomůže: systematicky rozšířit svou slovní zásobu, cíleně se připravit na určitá témata či každodenní situace, rychle a obsáhle se informovat o významu, výslovnosti a použití anglických slov. Stovky informativních rámečků vás poučí o zvláštnostech v používání jazyka, o zeměpisných reáliích nebo vám nabídnou shrnutí idiomů a slovních spojení. Důsledně je odkazováno na americkou angličtinu. Přepis výslovnosti odpovídá nejnovějším standardům. Určeno pro školy, odborné i vyšší školství, vzdělávání dospělých a samostudium cm, šitá vazba, 436 stran, 379 Kč, 18,49, ISBN K172 Angličtina procvičování slovní zásoby K151 Angličtina velká cvičebnice 3000 vět se všemi důležitými gramatickými jevy K155 Anglická gramatika stručně a přehledně K154 Anglická gramatika jednoduše John Stevens Tisíc vět na procvičení tisíce důležitých výrazů, ve kterých se nejčastěji chybuje. Slovní zásoba nové generace aktuální, srozumitelná a zábavná. Kompletní klíč ke cvičením cm, šitá vazba, 160 stran, ISBN Cvičebnice, ve které si na řadě přehledných cvičení vyzkoušíte, jak zvládáte anglickou gramatiku. Vhodné pro studenty, samouky a na přípravu ke Cambridge Certificate of Profi ciency cm, šitá vazba, 280 stran, 279 Kč, 13,88, ISBN V knize najdete přehledné a jasné informace o všech důležitých jevech anglické gramatiky. Zopakujte a prohlubujte si své znalosti, abyste mluvili správně, přesně a srozumitelně cm, šitá vazba, 176 stran, ISBN Procvičte si znalosti anglické gramatiky snadným a zábavným způsobem! V knize je výklad gramatických jevů a u každého je řada vhodných cvičení k tomu, abyste si vše snadno osvojili cm, šitá vazba, 176 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN K136 Anglická slovíčka ve větách 1700 základních Peter Leder cm, šitá vazba, 208 stran, ISBN Francouzská slovíčka ve větách cm, 144 stran, ISBN K195 Španělská slovíčka ve větách cm, 176 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN K196 K133 Angličtina testy a cvičení Johannes Schumann cm, šitá vazba, 148 stran, 139 Kč, 6,57, ISBN K189 Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Michaela Opršalová cm, 80 stran, 99 Kč, 4,85, ISBN K188 Němčina testy a cvičení Marcela Alzin cm, 136 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN K216 Anglické předložky význam a správné používání cm, 80 stran, 129 Kč, 5,55, ISBN Anglická gramatika mrknutím oka Anke Williamson cm, asi 64 stran, cca 99 Kč, 4,26, ISBN K210 K211 Angličtina gramatický trénink mrknutím oka Anke Williamson cm, asi 64 stran, cca 99 Kč, 4,26, ISBN anglických frází příklady použití cm, 240 stran, 249 Kč, 10,71, ISBN K217 K213 Stručná anglická gramatika pro rychlou orientaci Lutz Walther cm, asi 112 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN Angličtina základní slovní zásoba cm, asi 144 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN K kapesní aktuální s výslovností 8. Rozhovory a interakce say [sei] sagen talk [tɔ k] Gespr8Ach, mluvit, rozhovor, Unterredung, povídat sprechen Can I talk to you for a minute? Kann Můžu ich s tebou kurz mit na chvíli dir sprechen? mluvit? speak [spi k] sprechen Did you speak with him? Haben Sie mit ihm gesprochen? They are not on speaking terms. Sie reden nicht miteinander. language [ l ŋɡwidʒ] Sprache speech [spi tʃ] Ansprache, Rede He held a very long Er Měl hat velmi eine sehr dlouhou lange řeč. Rede speech. gehalten. translate [tr nz leit] 9Fbersetzen conversation [kɒnvə seiʃən] Gespr8Ach, Unterhaltung The political talks took Die Politické politischen rozhovory Unterredungen trvají hodiny. dauerten an hour. eine Stunde. mean [mi n] meinen When I said that some people Als Když ich jsem sagte, říkal, dass že manche někteří lidé Menschen jsou velmi dotěrní, are very nosy I meant him. sehr neugierig sind, meinte ich ihn. opinion [ə pinjən] Meinung meaning [ mi niŋ] Bedeutung názor, smysl, znamenající What s the meaning of all this? Co Was to všechno hat das alles znamená? zu bedeuten? importance [im pɔ təns] Wichtigkeit, význam, důležitost (groa7e) Bedeutung This is a matter of great importance. Das To je ist věc eine velkého Sache významu. von groa7er Bedeutung. important [im pɔ tənt] wichtig INFORMACE Slovo meaning neznamená mínění, ale význam či úmysl. Ve významu mínění, názor používejte slovo opinion. Například: In my opinion you should apologize. Podle mého mínění by ses měl omluvit. report [ri pɔ t] Bericht, berichten, melden The annual report is not correct. Der Roční Jahresbericht zpráva není ist v pořádku. nicht korrekt. He reported the accident to Er Oznámil meldete policii den Unfall nehodu. der Polizei. tell [tel] erz8ahlen story [ stɔ ri] Geschichte příběh, povídka joke [dʒəυk] Scherz, Witz, Scherze/Witze machen He can t take a joke. Er Nerozumí versteht keinen vtipům. SpaA7. ask [ɑ sk] fragen, zeptat, ptát bitten se, žádat He asked for support. Er Požádal bat um o Unterst9Ftzung. pomoc. question [ kwestʃən] Frage, fragen answer [ ɑ nsə] Antwort, antworten She didn t know the answer Sie Neuměla wusste odpovědět keine Antwort na jeho auf otázku. seine Frage. to his question. reply [ri plai] Antwort, odpověď, Erwiderung, odpovědět antworten, erwidern In reply to his letter I sent him Als Jako Erwiderung odpověď na auf jeho seinen dopis Brief jsem sandte mu poslal ich dokumenty, die Unterlagen, o které žádal. um die er gebeten hatte. the documents he had asked for. ihm inform [in fɔ m] mitteilen, informieren information [infə meiʃən] Information explain [ik splein] erkl8aren explanation [eksplə neiʃən] Erkl8Arung He owes me an explanation. Er Dluží schuldet mi vysvětlení. mir eine Erkl8Arung. interrupt [intə r pt] unterbrechen order [ ɔ də] befehlen objednat, objednávka request [ri kwest] Bitte, žádost, Wunsch, prosba, Ersuchen, přání, požadavek bitten, ersuchen Her request was rejected. Ihr Její Ersuchen žádost byla wurde zamítnuta. abgelehnt. You are kindly requested not Sie Žádáme werden vás, gebeten abyste nicht laskavě zu nekouřili. rauchen. reject [ri dʒekt] ablehnen odmítnout, odmítnutý refuse [ri fju z] ablehnen odmítnout, odmítnutý refusal [ri fju zəl] Ablehnung odmítnutí, zamítnutí agree [ə ɡri ] zustimmen, sich einigen They agreed on postponing Sie Souhlasí einigten s odložením sich darauf, svatby. die Hochzeit the wedding. zu verschieben. agreement [ə ɡri mənt] Vereinbarung souhlas, dohoda contradict [kɒntrə dikt] widersprechen popírat, popřít, odporovat You contradict yourself. Du Protiřečíš widersprichst si. dir selbst. argue [ ɑ ɡju ] streiten argumentovat, přít se, dohadovat se argument [ ɑ ɡjυmənt] Streit, Argument They had a strong argument. Sie Mají hatten silné einen argumenty. heftigen Streit. His arguments didn t convince her. Seine Jeho Argumente argumenty ji 9Fberzeugten nepřesvědčily. sie nicht. discuss [dis k s] diskutieren diskutovat, projednat K184 Italština 2000 nejdůležitějších Fulvia Oddo cm, 144 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN K165 Španělština 2000 nejdůležitějších cm, 144 stran, ISBN K185 Francouzština 2000 nejdůležitějších Mireille Schauwecker cm, 144 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN K nejdůležitějších cm, 144 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN K166 Angličtina 2000 nejdůležitějších Alice Brown cm, 144 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN podzim 2009 / zima

2 6 Jazyky Jak úspěšně studovat cizí jazyky Ivan Kupka Chcete při studiu cizích jazyků dosáhnout co nejlepších výsledků? Jak si efektivně rozšiřovat slovní zásobu? Je dobré se biflovat gramatiku, a pokud ne, jak si ji osvojíte? Jaká studijní metoda je pro vás nejvhodnější? Jak si vytvořit studijní plán a krok za krokem při studiu postupovat? Knížka vám zodpoví tyto a řadu dalších otázek a navíc poskytne mnoho praktických cvičení a příkladů cm, 160 stran, 189 Kč, 9,19 ISBN Zdokonalte svou obchodní angličtinu Dörte Gluchowski, Lisa Förster Příručka pro manažery, obchodníky, prodejce, asistentky a studenty, kteří potřebují profesionálně zvládnout telefonování, korespondenci, porady, jednání a prezentace cm, 192 stran, ISBN Obchodní komunikace Business Talk English Stuart Dean Používáte angličtinu a chcete komunikovat přesvědčivě, profesionálně a bez chyb? V této knížce najdete mnoho vzorových frází, příkladů, ukázkových rozhovorů a tipů, jak toho dosáhnout. ISBN praktických cvičení D. Henderson, V. Streitwieser cm, 124 stran, 159 Kč, 69 Kč, 3,29, ISBN X 2838 Angličtina Zlomte své věčné začátečnictví David Gruber cm, 132 stran, 119 Kč, 5,88, ISBN Společenská konverzace Small Talk English Helga Kansy Jak zajímavě hovořit o svých zájmech, práci, rodině či sportu? Příklady a tipy, jak se vyjadřovat suverénně, a přitom zdvořile, vám pomohou zapůsobit a stát se oblíbeným společníkem. ISBN X 2830 Korespondence, porady, prezentace, obchodní jednání a společenská konverzace Gertrud Goudswaard Kniha vám pomůže s jistotou zvládnout situace od navazování kontaktů, obchodního jednání, korespondence a telefonování, prezentace a komunikace s kolegy až po společenskou konverzaci. ISBN Telefonování Phone Calls in English Sander M. Schroevers Dozvíte se fráze, příklady a tipy, jak správně začít, vést a ukončit telefonát, jak zařizovat schůzky či jaké důležité obchodní pojmy je dobré znát. ISBN Přijímací pohovor Jackie Pocklington, Patrik Schulz, Erich Zettl ISBN Atraktivní životopis Denisa Tošovská cm, 124 stran, ISBN Společenská konverzace v němčině Small Talk Deutsch Iva Michňová Jak suverénně německy konverzovat na nejrůznější společenská témata? Jaké výrazy použít v rozhovorech s kolegy a zákazníky? Staňte se oblíbeným společníkem v německy mluvící společnosti! ISBN Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Iva Michňová Víte, jak správně napsat obchodní dopis či ? Jak bez obav německy telefonovat? Kniha vám pomůže s jistotou zvládat obchodní jednání, porady i prezentace v němčině. ISBN Deutsch im Beruf 50 cvičení s klíčem Iva Michňová cm, 128 stran, ISBN Působivá prezentace a přednáška Mario Klarer ISBN Anglický obrázkový slovník pro děti Karen Richardson, Hans Jürgen Feldhaus K200 K085 Angličtina v práci Jak úspěšně používat angličtinu a vyvarovat se chyb Gabi Neumayer cm, 124 stran, 139 Kč, 6,57, ISBN K099 Ready for Fráze s AUDIO CD 70 minut angličtiny Bernie Martin cm, 64 stran, ISBN K100 Ready for Konverzace s AUDIO CD 70 minut angličtiny Duncan Glan cm, 64 stran, ISBN K101 Ready for Telefonování s AUDIO CD 70 minut angličtiny Bernie Martin cm, 64 stran, ISBN X Pomozte dětem s angličtinou! Kniha se zaměřuje na základní témata, která se probírají ve škole a díky pěkným a veselým obrázkům bude děti bavit a změní tím jejich přístup k výuce cizího jazyka! Více než 1000 na 20 dětských témat, ke každému barevný obrázek a krátká věta pro lepší zapamatování. Ideální pro domácí učení a opakování cm, pevná vazba, 176 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN K056 Fráze Elke Schuch cm, 176 stran, ISBN K067 Konverzace Robert Tilley cm, 168 stran, ISBN K054 Prodej Robert Tilley cm, 168 stran, ISBN K055 Korespondence Robert Tilley cm, 160 stran, ISBN K086 Business Deutsch Fráze Elke Schuch cm, 168 stran, ISBN K178 Business français Fráze ustálené slovní obraty, tématické členění, slovíčka cm, 176 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

3 Kariéra a rozvoj osobnosti 7 Vedení lidí v praxi Praktické, stručné a srozumitelně psané příručky edice Vedení lidí v praxi jsou určeny všem vedoucím pracovníkům s přímými podřízenými. Knihy umožní zlepšit si komunikační a manažerské dovednosti a schopnosti. Naučí motivovat, hodnotit, správě vést a řídit podřízené. Díky praktickým radám, kazuistikám, schématům, grafům se každý v knize rychle zorientuje a veškeré informace si rychle osvojí a užije ve své praxi. Čtivé a srozumitelné příručky Pro každého manažera Najdete odpovědi na všechny otázky, které si denně jako manažer kladete Většina knih vychází z domácího prostředí Praktické rady lze snadno aplikovat v praxi Knihy napomohou k zkvalitnění vedení lidí 2123 Tvořivost a inovace v práci manažera Nejúspěšnější týmy jsou ty, které jsou schopny k úkolům přistupovat tvořivě. Publikace se zabývá nejen průběhem tvůrčího aktu, ale hlavně možnostmi, jak vlastní tvořivost podporovat cm, asi 168 stran, cca 239 Kč, 10,28, ISBN Koučování Kdy, jak a proč Michaela Daňková Chcete se naučit koučovat, ale nevíte kdy koučovat a jak? Kdy je to nevhodné a proč? V tom případě oceníte knihu PhDr. Michaely Daňkové, která vás provede koučováním krok za krokem cm, 112 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Jak vést svůj tým František Bělohlávek 1980 Kreativní management v praxi Ivana Hospodářová 2689 Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců Yveta Rychtaříková 2733 Vedení a řízení lidských zdrojů Jiří Halík Umíte efektivně zvládat činnosti spojené s řízením týmu? Vybíráte členy, motivujete je, řídíte porady týmů a zvládáte konflikty? Zkuste si s námi udělat řadu sebepoznávacích testů! cm, 144 stran, ISBN Potřebujete nové nápady a inspiraci pro svou organizaci či fi rmu? Přinášíme vám návod, jak sdělit a zadat úkoly, jak přesvědčit, motivovat, ovlivňovat i delegovat a rozhodovat cm, 136 stran, ISBN Snad všichni vedoucí pracovníci používají kritiku jako nástroj motivace. Jak ale správně kritizovat, abychom podřízeného neodradili? Které chyby jsou při hodnocení nejčastější? cm, 136 stran, ISBN Umíte si vybrat své podřízené? Víte, jak je motivovat a správně ohodnotit? Jste schopni s nimi komunikovat a řešit případné konfl ikty? Rádi vám poradíme a ukážeme správnou cestu. ISBN Jak řešit konflikty s podřízenými Olga Medlíková Praktická příručka zasvětí manažery do problému konfliktů na pracovišti, poradí možné styly a techniky řešení konfliktů. Naučí vedoucí pracovníky dbát o vztah s podřízenými cm, 136 stran, ISBN Výběr pracovníků do týmu Luděk Vajner Publikace obsahuje cenné rady, které se týkají výběru pracovníků. Základním cílem je naučit čtenáře přemýšlet nad souvislostmi, které vstupují do hry při výběru zaměstnance cm, 112 stran, ISBN Rozvoj a vzdělávání pracovníků František Hroník Renomovaný český autor obsáhl ve své knize vše, co studenti personalistiky i personalisté potřebují. Přináší vyrovnaný mix teorie a praxe. Teorie zahrnuje strategický rozvoj lidských zdrojů a vliv fi remní kultury na rozvoj lidí. Praktické kroky pak podrobně vysvětlují cyklus existence zaměstnance v organizaci. Najdete zde metody v e-learningu, tréninku a další aspekty neustále se učící organizace cm, 240 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Klíč k účinnému vedení lidí Odemkněte potenciál svých spolupracovníků Michaela Tureckiová Praktická příručka pro všechny, kteří chtějí zlepšit způsob, jímž vedou své spolupracovníky, a zlepšit své vztahy s nimi prostřednictvím účinné motivace a efektivní komunikace. ISBN Jak zefektivnit práci v týmu Anna Crkalová, Norbert Riethof Jak můžete zvyšovat výkonnost a zároveň rozvíjet potenciál a motivaci lidí ve svém týmu? Poradí vám tato praktická příručka vycházející ze zkušeností z českého prostředí cm, 200 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN Jak efektivně vést porady Eva Kaňáková Autorka provede čtenáře základními principy vedení porad a nabídne k tomuto procesu potřebné postupy, nástroje, techniky. Ukáže, jak využít poradu k motivování pracovníků. ISBN Grafologie pro personalisty a manažery Vlaďka Fischerová-Katzerová, Dana Češková-Lukášová Poznejte metodu, jež vám pomůže rychleji se orientovat prostřednictvím písma v myšlení a chování svých profesních partnerů, a zároveň podpořte vlastní rozvoj a sociální inteligenci cm, 152 stran, ISBN Hodnocení pracovníků František Hroník Znalosti a lidé jsou hlavními kapitály podniku. Najít ve správný čas na správném místě správného pracovníka není snadné. Zaměřte se proto spolu s námi právě na hodnocení pracovníků. ISBN Teambuilding Soňa Hermochová cm, 116 stran, ISBN Tým snů Robert Stuchlík cm, 160 stran, 199 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN Jak motivovat svůj tým Patrick Forsyth cm, 112 stran, ISBN Úspěšná práce s týmem 25 pravidel pro vedoucí týmu a členy týmu Rolf Meier ISBN Hodnocení a řízení výkonnosti Irena Wagnerová ISBN Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost Irena Pilařová ISBN podzim 2009 / zima

4 8 Kariéra a rozvoj osobnosti Komunikační a manažerské dovednosti Velká kniha umění slovní sebeobrany Matthias Nöllke Dozvíte se, jak ubránit svou suverenitu ve styku s lidmi, kteří se k vám nechovají s respektem, jak odrazit dotěrné či neférové otázky, jak zvolit správná slova či které techniky obrany je možné si osvojit. Na mnoha příkladech uvidíte a v cvičeních si natrénujete, jak využívat také řeč těla, odvrátit nepřiměřenou kritiku, jak být pohotový před publikem či co dělat, když druhý vybuchuje vztekem cm, 224 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Zakázaná rétorika 30 manipulativních technik Gloria Beck Rétorické triky a manipulace jsou v práci, byznysu, ale také v politice či médiích běžné. Kniha vám odhalí tajemství manipulátorů a ukáže vám, jak manipulaci odhalit, bránit se jí i jak ji využívat cm, pevná vazba, 268 stran, 339 Kč, 16,50, ISBN Komunikace, argumentace, rétorika Milan Klapetek Znáte dvanáct příčin odlišností názorů a stanovisek a víte, jak lze či nelze tyto odlišnosti překonat? Čtivá knížka vám ukáže cesty k lepšímu porozumění mezi lidmi cm, 256 stran, 329 Kč, 16,20, ISBN Umění přesvědčivé komunikace Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých James Borg Umění komunikovat a jednat přesvědčivě je bezpochyby důležité pro každého, kdo potřebuje přesvědčit ostatní o svých názorech, záměrech, cílech ať už v pracovním či osobním životě cm, 184 stran, ISBN Komunikace a prezentace Umění mluvit, slyšet a rozumět 3735 Přesvědčivá prezentace Špičkové rady, tipy a příklady Olga Medlíková 3256 Umění slovní sebeobrany 100 nejlepších tipů Matthias Nöllke V knize najdete rady, jak vést diskusi, přesvědčit, motivovat, jak zařídit, aby si někdo něco pamatoval. Uznávaný lektor také radí, jak se vypořádat s komunikačními bariérami, pastmi a triky. 229 Kč, 12,18, ISBN Prezentovat můžete představu, plán, projekt či výsledek, produkt, názor nebo myšlenku. Tato příručka vám ukáže, jak být přesvědčiví a zajímaví a působit informovaně a profesionálně cm, 144 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Jak pohotově reagovat a suverénně komunikovat? Díky této knížce se dokážete slovně bránit a získat navrch ve vyhrocené diskusi s šéfem, kolegou, přítelem či obchodním partnerem cm, 192 stran, ISBN Rétorika a prezentace 7., aktualizované vydání Emil Hierhold Jak účinně vystavět strukturu projevu? Jak ovlivnit a přesvědčit posluchače řečí svého těla? Jak používat technické prostředky při prezentaci? Jak nakládat s písmem, obrazem, animací? Jak zvládnout nepříjemné otázky a nepříznivé reakce? Sedmé, aktualizované vydání osvědčené publikace je zasvěceným a podrobným průvodcem pro všechny, kteří přednášejí, lektorují, prezentují sami sebe, firmu, produkt či projekty cm, pevná vazba, 400 stran včetně 16 stran barevné přílohy, 549 Kč, 26,79, ISBN Základy mezilidské komunikace 6. vydání Joseph A. DeVito Nové vydání úspěšné publikace pojednává o mezilidské komunikaci s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, na kritické myšlení, moc a etiku. Provede vás od problematiky vnímání, naslouchání, verbálního a neverbálního sdělení přes efektivní konverzaci a zvládání konfliktů, mezilidské vztahy, informativní rozhovor, přijímací pohovor a komunikaci v malých skupinách až po přípravu a přednes veřejného projevu cm, pevná vazba, 512 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi Jan Vymětal Praktická kniha představuje zásady efektivní komunikace, věnuje se aktivnímu naslouchání, komunikaci neverbální, verbální, písemné, prezentaci jednotlivce a komunikaci organizace cm, 328 stran, 389 Kč, 19,19, ISBN Asertivita pro manažery Dagmar Lahnerová Dozvíte se, jak asertivně jednat s jednotlivci a týmy, jak vyjadřovat nesouhlas a řešit konfl ikty, jak čelit neoprávněné kritice a manipulaci či zvládat silné emoce druhých. ISBN Komunikační dovednosti v praxi Kniha obsahuje charakteristiky komunikace a popis jejích funkcí a forem, problematiku osobnosti člověka, jeho JÁ v komunikačním kontextu, sociální vnímání, naslouchání cm, 368 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Působivá prezentace a přednáška Mario Klarer ISBN Public relations jako ovlivňování mínění Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat 2., rozšířené vydání Jozef Ftorek cm, 200 stran, ISBN Jak řešit konflikty na pracovišti Umění řešit spory a vytvářet důvěru a porozumění S. McConnon, M. McConnon cm, 144 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Manažerská psychologie cm, 384 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN K sebedůvěře krok za krokem Ivan Kupka cm, 180 stran, ISBN Life management Jak získat více času, energie a pořádku v životě Dita Zandl cm, 164 stran, ISBN Úspěch a sebepoznání Rozvoj v soukromém i profesním životě M. Lipczinsky, H. Boerner cm, 216 stran, ISBN Jak být úspěšnou manažerkou cm, 252 stran, ISBN Žurnalistika Komplexní průvodce praktickou žurnalistikou Stephan Russ-Mohl, Hana Bakičová 17x24 cm, pevná vazba, 316 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Štvou vás kolegové? Už nebudou! 50 typů protivných lidí, které potkáváte v práci, a jak na ně Andrew Holmes, Dan Wilson cm, 220 stran, 229 Kč, 149 Kč, 7,27, ISBN Jak se stát úspěšnou ženou Marie Němcová cm, 180 stran, ISBN X podzim 2009 / zima 2010

5 Øeè tìla.indd nost Kariéra a rozvoj osobnosti Sebedůvěra umění získat cokoliv chcete Rob Yeung Tato čtivá knížka, která se v Británii stala během pár týdnů bestsellerem, vám ukáže, jak se postavit svým obavám čelem, jak si vybudovat sebedůvěru a dosáhnout svých životních cílů cm, asi 208 stran, cca 249 Kč, 10,71, ISBN Psychologie základ úspěchu v práci Hans-Michael Klein, Albrecht Kresse Tato čtivá knížka vám odhalí pravidla hry v pracovním životě: postupuje od psychologie osobnosti přes psychologii úspěchu, komunikace, prodeje, vedení lidí až po psychologii konfliktu cm, 192 stran, 289 Kč, 14,17, ISBN Člověk a čas Time management IV. generace 2., aktualizované vydání Petr Pacovský Kniha je určena všem, kteří věří, že: efektivně pracovat je rozumné, cítit se dobře je příjemné, dokázat obojí je možné! Time management IV. generace nabízí cestu k tomuto cíli cm, 260 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Sebepoznání, sebeřízení a stres Praktický atlas sebezvládání 2., aktualizované a doplněné vydání Umíte využít a rozvíjet své schopnosti? Ovládat svůj čas? Vyrovnat se se stresem a využít ho ve svůj prospěch? Kniha pomůže lidem, kteří chtějí něčeho dosáhnout, k úspěchu a spokojenosti cm, 184 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace kolektiv autorů Denně se střetáváme s výzvou se něco nového naučit a zapamatovat si. Naštěstí existují metody, díky nimž můžeme významně zlepšit svou paměť, koncentraci a schopnost se něco naučit. V této knize plné zajímavých cvičení a praktických rad se dozvíte, jak pracovat se svou pamětí, jak zvyšovat svou koncentraci a jaké metody učení použít s ohledem na to, jaký jste učební typ. Zvládnete tak každou zkoušku cm, 232 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Emoční inteligence Jak ji rozvíjet a využívat Marc A. Pletzer Chtěli byste umět lépe číst druhé lidi? Výborně vycházet s kolegy, partnerem, přáteli i dětmi? S jistotou zvládat konfl ikty? Emoční inteligence se na škole neučí, přesto je pro spokojený a úspěšný život velice důležitá. Tato knížka vám pomůže rozvinout emoční a pozorovací schopnosti. Dozvíte se, jak si uvědomovat sebe sama, jak zacházet se strachem a obavami, jak navazovat kontakty a lépe komunikovat s ostatními. 249 Kč, 10,71, ISBN Techniky vedení rozhovoru Zdokonalte své komunikační dovednosti Christine Scharlau 2876 Řeč těla Přesvědčte svou mimikou, gesty a držením těla Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk V praktické příručce plné fotografi í, příkladů, rad a tipů se dozvíte, jak svou řečí těla ovlivňovat druhé, jak ji využívat při prezentacích či vedení lidí a také jak ji trénovat. ISBN Řeč těla U podpůrného gesta mluví obě ruce, jako by něco držely nebo chránily. Toto gesto zesiluje nebo vyzdvihuje obsah sdělení. U obranného gesta ruce něco odstrkují, vytvářejí si ochranu navenek. Gesto může znamenat odmítnutí nebo je-li doprovázeno povytaženými rameny nevědomost či nevin Řeč těla pro ženy Jak působit jistě a sebevědomě Cornellia Topf Denně vedeme množství rozhovorů znalost komunikačních technik a jejich účinné využívání vám pomůže komunikaci úspěšně zvládat. Zjistíte, že vést rozhovory se dá naučit a že se to vyplatí cm, 208 stran, ISBN Naučit se rozumět signálům řeči těla Toto gesto sice jednoznačně nesignalizuje obranu, ale naznačuje obrannou tendenci, jako by dotyčná osoba neuměla říci důrazně ne. Jak své vědomosti konkrétně využijete Takto byste to dělat neměli aneb Demotivující signály těla Dobrý vztah ke svým podřízeným nemůžete vybudovat, když se na ně při pozdravu náležitě nepodíváte, nenavážete oční kontakt nebo nebudete mluvit zřetelně. Nepříznivě působí také, když ve spěchu na chodbě přistoupíte ke členovi svého týmu, žádáte po něm podklady a přitom na něj výhrůžně ukazujete prstem. Ukazováček vyzařuje něco hrozivého a nadřazeného, je chápán jako útočné gesto. Při zadávání pokynů působí demotivačně následující chování: Důležitá sdělení činíte s rukama v kapsách kalhot. Říkáte, že projekt je důležitý, ale současně děláte gesta, jež jeho hodnotu snižují. Neuděláte si čas a dáváte pokyny jen mezi dveřmi. Neustále narušujete intimní zóny svých podřízených tím, že k nim Øeè tìla.indd :54:08 spořádaná a minimální gesta; lehce předkloněné, zkoumavé držení těla; přátelský, ale vyčkávající úsměv.oba obr. na str. 106 V jednání s ním byste měli: signalizovat otevřenými a klidnými gesty, že nemáte co skrývat; naznačovat svým držením těla, že máte hodně času; nepohybovat se příliš ležérně nebo rychle gesta, která signalizují netrpělivost, mohou být osudná; dívat se bděle a zaujatě; nemít obavu z použití kritických tělesných signálů, jako je například lehké zamračení čela; vyvarovat se velkých a rozmáchlých gest to činí pečlivý typ nedůvěřivým, domnívá se, že ho chcete oklamat; vyhnout se příliš malým a nesmělým gestům, jinak vznikne dojem, že chcete něco zatajit. Øeè tìla.indd :54:28 Øeè tìla.indd :54: Schopnosti a inteligence jsou sice důležité, ale rozhodující je osobní projev. Tato knížka s fotografi emi vám ukáže, jak svůj projev zlepšit tak, že už nic nebude stát v cestě vaší kariéře. ISBN Komunikační a jiné měkké dovednosti Soft skills v praxi Stefan Mühleisen, Nadine Oberhuber O úspěchu člověka v pracovním i osobním životě často rozhodují tzv. měkké dovednosti (soft skills). V této příručce plné tipů a příkladů se dozvíte, jak své měkké dovednosti rozvíjet cm, 192 stran, ISBN Trénink paměti Osvědčené tipy, metody a cvičení Angelika Tiefenbacher Chcete si dlouhodobě a výrazně zlepšit paměť? Příručka nabízí všem lidem mnoho praktických metod a zajímavých cvičení pro zvládnutí problémů s pamětí, učením a koncentrací cm, asi 160 stran, cca 198 Kč, 8,51, ISBN Jak se prosadit a přesvědčit ostatní Prosaďte své návrhy, nápady a projekty Gianna Possehl, Frank Kittel Máte dobré nápady, ale neumíte je prosadit? S touto praktickou příručkou se vám podaří přesvědčit ostatní! Dozvíte se, jak jít úspěšně za svými cíli v pracovním i osobním životě. ISBN Poznejte své silné a slabé stránky Základ úspěšného stanovení cílů a plánů v kariéře Doris Brenner, Frank Brenner V krátkých a jednoduchých cvičeních si vypracujete profi l svých silných a slabých stránek. Testy vám pomůžou při stanovení cílů a krocích na cestě k jejich úspěšnému dosažení cm, 176 stran, ISBN Rétorika v praxi Staňte se přesvědčivým řečníkem Peter Flume Vynikající rétorické dovednosti a jejich praktické využívání při rozhovoru, projevu či prezentaci jsou silnou konkurenční výhodou každého, kdo komunikuje s jinými lidmi. ISBN Poprvé šéfem Jak uspět na vedoucí pozici Ralph Frenzel Dokázali jste to! Poprvé převezmete vedoucí funkci či povedete tým. To je ale teprve začátek. Teď se ještě potřebujete dozvědět, jak vést lidi, účinně motivovat či zvládat konflikty v týmu. ISBN Time management Staňte se pánem svého času Beatris Uhlig Poznáte zloděje vašeho času, jak zvládat zdlouhavé telefonáty, porady, y, jak plánovat a jednat s orientací na cíl. Díky větší efektivnosti získáte čas na opravdu důležité věci. ISBN Vedení lidí v praxi Zlepšete své manažerské dovednosti Yvonne Faerber, Christian Stöwe 189 Kč, 98 Kč, 4,21, ISBN Zdokonalte svou obchodní angličtinu Dörte Gluchowski, Lisa Förster cm, 192 stran, 198 Kč, 9,89, ISBN podzim 2009 / zima

Jazyky 7. Nová maturita z angličtiny souhrn učiva střední školy Miloslava Pourová

Jazyky 7. Nová maturita z angličtiny souhrn učiva střední školy Miloslava Pourová Jazyky 7 K264 Nová maturita z angličtiny souhrn učiva střední školy Miloslava Pourová K250 Angličtina Rozšířená slovní zásoba 9000 tematicky řazených slov ve větách K155 Anglická gramatika stručně a přehledně

Více

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Staňte se členem GRADA KLUBU a získejte tyto výhody:

Staňte se členem GRADA KLUBU a získejte tyto výhody: 2 Grada klub Vážení čtenáři, vážení knihkupci, mám pro vás dobrou zprávu, přežili jsme konec světa, prožíváme důsledky hospodářské nestability a přesto v plné síle pokračujeme v našem úsilí být vám k dispozici

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Ekonomie a podnikání 13

Ekonomie a podnikání 13 Ekonomie a podnikání 13 3558 Ekonomie a související obory Mezinárodní obchod v 21. století Emilie Kalínská a kolektiv Moderní publikace pojednává o trendech vývoje ekonomických vztahů, analyzuje teorie

Více

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v Lidé a jejich rozvoj V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v

Více

Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě

Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě Masarykova univerzita Filozofická fakulta Kabinet informačních studií a knihovnictví Možnosti rozvoje soft skills na Masarykově Univerzitě Bakalářská diplomová práce Autor práce: Monika Malečková Vedoucí

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ Manuál, který vám pomůže nastartovat či zlepšit vaše podnikání Baby Office - coworkingové centrum s miniškolkou na podporu slaďování rodinného a pracovního života Reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/35203

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

zvyšování sebedůvěry

zvyšování sebedůvěry zvyšování sebedůvěry Přihlásit se můžete: 1. Písemně: PROMETHEA, Nad Obcí II/5, 140 00 Praha 4 2. Telefonicky: 246 030 091, 774 899 775 3. E-mailem: sebeduvera@promethea.cz 4. www.promethea.cz/prihlaska

Více

Jak uspět v každém rozhovoru

Jak uspět v každém rozhovoru [obsah] Grada Publishing Anja von Kanitz Umění úspěšné komunikace Poradce pro praxi Jak uspět v každém rozhovoru GRADA Poradce pro praxi Anja von Kanitz Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru

Více

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k efektivní komunikaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více