používaných témat. Každé slovo je doplněno výslovností a překladem, na konci knihy je přehledný slovníček všech uvedených slov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "používaných témat. Každé slovo je doplněno výslovností a překladem, na konci knihy je přehledný slovníček všech uvedených slov."

Transkript

1 46 the police. říct, říkat mluvit, říct Mluvila jsi s nim? Nemluví spolu. řeč, jazyk řeč, hovor, projev přeložit, vysvětlit konverzace mínit, znamenat myslel jsem jeho. názor důležitý zpráva, oznámit říct, oznámit to smoke. vtip otázka odpověď informovat informace vysvětlit vysvětlení přerušit souhlasit argument 47 Jazyky 5 K v 80 tématech Barry Baddock, Susie Vrobel Systematicky si obohatíte slovní zásobu, cíleně se připravíte na specifická obchodní témata a situace, rychle získáte informace o významech slov, jejich výslovnosti a použití cm, šitá vazba, 328 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN K153 Angličtina 8000 základních ve 100 tématech 8000 anglických slov rozdělených na 100 nejčastěji používaných témat. Každé slovo je doplněno výslovností a překladem, na konci knihy je přehledný slovníček všech uvedených slov cm, šitá vazba, 256 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN Angličtina ve 150 tématech velký přehled K170 Tato osvědčená kniha vám svými slovíčky, významy slov, slovními spojeními, vazbami a idiomatickými frázemi pomůže: systematicky rozšířit svou slovní zásobu, cíleně se připravit na určitá témata či každodenní situace, rychle a obsáhle se informovat o významu, výslovnosti a použití anglických slov. Stovky informativních rámečků vás poučí o zvláštnostech v používání jazyka, o zeměpisných reáliích nebo vám nabídnou shrnutí idiomů a slovních spojení. Důsledně je odkazováno na americkou angličtinu. Přepis výslovnosti odpovídá nejnovějším standardům. Určeno pro školy, odborné i vyšší školství, vzdělávání dospělých a samostudium cm, šitá vazba, 436 stran, 379 Kč, 18,49, ISBN K172 Angličtina procvičování slovní zásoby K151 Angličtina velká cvičebnice 3000 vět se všemi důležitými gramatickými jevy K155 Anglická gramatika stručně a přehledně K154 Anglická gramatika jednoduše John Stevens Tisíc vět na procvičení tisíce důležitých výrazů, ve kterých se nejčastěji chybuje. Slovní zásoba nové generace aktuální, srozumitelná a zábavná. Kompletní klíč ke cvičením cm, šitá vazba, 160 stran, ISBN Cvičebnice, ve které si na řadě přehledných cvičení vyzkoušíte, jak zvládáte anglickou gramatiku. Vhodné pro studenty, samouky a na přípravu ke Cambridge Certificate of Profi ciency cm, šitá vazba, 280 stran, 279 Kč, 13,88, ISBN V knize najdete přehledné a jasné informace o všech důležitých jevech anglické gramatiky. Zopakujte a prohlubujte si své znalosti, abyste mluvili správně, přesně a srozumitelně cm, šitá vazba, 176 stran, ISBN Procvičte si znalosti anglické gramatiky snadným a zábavným způsobem! V knize je výklad gramatických jevů a u každého je řada vhodných cvičení k tomu, abyste si vše snadno osvojili cm, šitá vazba, 176 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN K136 Anglická slovíčka ve větách 1700 základních Peter Leder cm, šitá vazba, 208 stran, ISBN Francouzská slovíčka ve větách cm, 144 stran, ISBN K195 Španělská slovíčka ve větách cm, 176 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN K196 K133 Angličtina testy a cvičení Johannes Schumann cm, šitá vazba, 148 stran, 139 Kč, 6,57, ISBN K189 Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Michaela Opršalová cm, 80 stran, 99 Kč, 4,85, ISBN K188 Němčina testy a cvičení Marcela Alzin cm, 136 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN K216 Anglické předložky význam a správné používání cm, 80 stran, 129 Kč, 5,55, ISBN Anglická gramatika mrknutím oka Anke Williamson cm, asi 64 stran, cca 99 Kč, 4,26, ISBN K210 K211 Angličtina gramatický trénink mrknutím oka Anke Williamson cm, asi 64 stran, cca 99 Kč, 4,26, ISBN anglických frází příklady použití cm, 240 stran, 249 Kč, 10,71, ISBN K217 K213 Stručná anglická gramatika pro rychlou orientaci Lutz Walther cm, asi 112 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN Angličtina základní slovní zásoba cm, asi 144 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN K kapesní aktuální s výslovností 8. Rozhovory a interakce say [sei] sagen talk [tɔ k] Gespr8Ach, mluvit, rozhovor, Unterredung, povídat sprechen Can I talk to you for a minute? Kann Můžu ich s tebou kurz mit na chvíli dir sprechen? mluvit? speak [spi k] sprechen Did you speak with him? Haben Sie mit ihm gesprochen? They are not on speaking terms. Sie reden nicht miteinander. language [ l ŋɡwidʒ] Sprache speech [spi tʃ] Ansprache, Rede He held a very long Er Měl hat velmi eine sehr dlouhou lange řeč. Rede speech. gehalten. translate [tr nz leit] 9Fbersetzen conversation [kɒnvə seiʃən] Gespr8Ach, Unterhaltung The political talks took Die Politické politischen rozhovory Unterredungen trvají hodiny. dauerten an hour. eine Stunde. mean [mi n] meinen When I said that some people Als Když ich jsem sagte, říkal, dass že manche někteří lidé Menschen jsou velmi dotěrní, are very nosy I meant him. sehr neugierig sind, meinte ich ihn. opinion [ə pinjən] Meinung meaning [ mi niŋ] Bedeutung názor, smysl, znamenající What s the meaning of all this? Co Was to všechno hat das alles znamená? zu bedeuten? importance [im pɔ təns] Wichtigkeit, význam, důležitost (groa7e) Bedeutung This is a matter of great importance. Das To je ist věc eine velkého Sache významu. von groa7er Bedeutung. important [im pɔ tənt] wichtig INFORMACE Slovo meaning neznamená mínění, ale význam či úmysl. Ve významu mínění, názor používejte slovo opinion. Například: In my opinion you should apologize. Podle mého mínění by ses měl omluvit. report [ri pɔ t] Bericht, berichten, melden The annual report is not correct. Der Roční Jahresbericht zpráva není ist v pořádku. nicht korrekt. He reported the accident to Er Oznámil meldete policii den Unfall nehodu. der Polizei. tell [tel] erz8ahlen story [ stɔ ri] Geschichte příběh, povídka joke [dʒəυk] Scherz, Witz, Scherze/Witze machen He can t take a joke. Er Nerozumí versteht keinen vtipům. SpaA7. ask [ɑ sk] fragen, zeptat, ptát bitten se, žádat He asked for support. Er Požádal bat um o Unterst9Ftzung. pomoc. question [ kwestʃən] Frage, fragen answer [ ɑ nsə] Antwort, antworten She didn t know the answer Sie Neuměla wusste odpovědět keine Antwort na jeho auf otázku. seine Frage. to his question. reply [ri plai] Antwort, odpověď, Erwiderung, odpovědět antworten, erwidern In reply to his letter I sent him Als Jako Erwiderung odpověď na auf jeho seinen dopis Brief jsem sandte mu poslal ich dokumenty, die Unterlagen, o které žádal. um die er gebeten hatte. the documents he had asked for. ihm inform [in fɔ m] mitteilen, informieren information [infə meiʃən] Information explain [ik splein] erkl8aren explanation [eksplə neiʃən] Erkl8Arung He owes me an explanation. Er Dluží schuldet mi vysvětlení. mir eine Erkl8Arung. interrupt [intə r pt] unterbrechen order [ ɔ də] befehlen objednat, objednávka request [ri kwest] Bitte, žádost, Wunsch, prosba, Ersuchen, přání, požadavek bitten, ersuchen Her request was rejected. Ihr Její Ersuchen žádost byla wurde zamítnuta. abgelehnt. You are kindly requested not Sie Žádáme werden vás, gebeten abyste nicht laskavě zu nekouřili. rauchen. reject [ri dʒekt] ablehnen odmítnout, odmítnutý refuse [ri fju z] ablehnen odmítnout, odmítnutý refusal [ri fju zəl] Ablehnung odmítnutí, zamítnutí agree [ə ɡri ] zustimmen, sich einigen They agreed on postponing Sie Souhlasí einigten s odložením sich darauf, svatby. die Hochzeit the wedding. zu verschieben. agreement [ə ɡri mənt] Vereinbarung souhlas, dohoda contradict [kɒntrə dikt] widersprechen popírat, popřít, odporovat You contradict yourself. Du Protiřečíš widersprichst si. dir selbst. argue [ ɑ ɡju ] streiten argumentovat, přít se, dohadovat se argument [ ɑ ɡjυmənt] Streit, Argument They had a strong argument. Sie Mají hatten silné einen argumenty. heftigen Streit. His arguments didn t convince her. Seine Jeho Argumente argumenty ji 9Fberzeugten nepřesvědčily. sie nicht. discuss [dis k s] diskutieren diskutovat, projednat K184 Italština 2000 nejdůležitějších Fulvia Oddo cm, 144 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN K165 Španělština 2000 nejdůležitějších cm, 144 stran, ISBN K185 Francouzština 2000 nejdůležitějších Mireille Schauwecker cm, 144 stran, 239 Kč, 11,88, ISBN K nejdůležitějších cm, 144 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN K166 Angličtina 2000 nejdůležitějších Alice Brown cm, 144 stran, 169 Kč, 8,27, ISBN podzim 2009 / zima

2 6 Jazyky Jak úspěšně studovat cizí jazyky Ivan Kupka Chcete při studiu cizích jazyků dosáhnout co nejlepších výsledků? Jak si efektivně rozšiřovat slovní zásobu? Je dobré se biflovat gramatiku, a pokud ne, jak si ji osvojíte? Jaká studijní metoda je pro vás nejvhodnější? Jak si vytvořit studijní plán a krok za krokem při studiu postupovat? Knížka vám zodpoví tyto a řadu dalších otázek a navíc poskytne mnoho praktických cvičení a příkladů cm, 160 stran, 189 Kč, 9,19 ISBN Zdokonalte svou obchodní angličtinu Dörte Gluchowski, Lisa Förster Příručka pro manažery, obchodníky, prodejce, asistentky a studenty, kteří potřebují profesionálně zvládnout telefonování, korespondenci, porady, jednání a prezentace cm, 192 stran, ISBN Obchodní komunikace Business Talk English Stuart Dean Používáte angličtinu a chcete komunikovat přesvědčivě, profesionálně a bez chyb? V této knížce najdete mnoho vzorových frází, příkladů, ukázkových rozhovorů a tipů, jak toho dosáhnout. ISBN praktických cvičení D. Henderson, V. Streitwieser cm, 124 stran, 159 Kč, 69 Kč, 3,29, ISBN X 2838 Angličtina Zlomte své věčné začátečnictví David Gruber cm, 132 stran, 119 Kč, 5,88, ISBN Společenská konverzace Small Talk English Helga Kansy Jak zajímavě hovořit o svých zájmech, práci, rodině či sportu? Příklady a tipy, jak se vyjadřovat suverénně, a přitom zdvořile, vám pomohou zapůsobit a stát se oblíbeným společníkem. ISBN X 2830 Korespondence, porady, prezentace, obchodní jednání a společenská konverzace Gertrud Goudswaard Kniha vám pomůže s jistotou zvládnout situace od navazování kontaktů, obchodního jednání, korespondence a telefonování, prezentace a komunikace s kolegy až po společenskou konverzaci. ISBN Telefonování Phone Calls in English Sander M. Schroevers Dozvíte se fráze, příklady a tipy, jak správně začít, vést a ukončit telefonát, jak zařizovat schůzky či jaké důležité obchodní pojmy je dobré znát. ISBN Přijímací pohovor Jackie Pocklington, Patrik Schulz, Erich Zettl ISBN Atraktivní životopis Denisa Tošovská cm, 124 stran, ISBN Společenská konverzace v němčině Small Talk Deutsch Iva Michňová Jak suverénně německy konverzovat na nejrůznější společenská témata? Jaké výrazy použít v rozhovorech s kolegy a zákazníky? Staňte se oblíbeným společníkem v německy mluvící společnosti! ISBN Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Iva Michňová Víte, jak správně napsat obchodní dopis či ? Jak bez obav německy telefonovat? Kniha vám pomůže s jistotou zvládat obchodní jednání, porady i prezentace v němčině. ISBN Deutsch im Beruf 50 cvičení s klíčem Iva Michňová cm, 128 stran, ISBN Působivá prezentace a přednáška Mario Klarer ISBN Anglický obrázkový slovník pro děti Karen Richardson, Hans Jürgen Feldhaus K200 K085 Angličtina v práci Jak úspěšně používat angličtinu a vyvarovat se chyb Gabi Neumayer cm, 124 stran, 139 Kč, 6,57, ISBN K099 Ready for Fráze s AUDIO CD 70 minut angličtiny Bernie Martin cm, 64 stran, ISBN K100 Ready for Konverzace s AUDIO CD 70 minut angličtiny Duncan Glan cm, 64 stran, ISBN K101 Ready for Telefonování s AUDIO CD 70 minut angličtiny Bernie Martin cm, 64 stran, ISBN X Pomozte dětem s angličtinou! Kniha se zaměřuje na základní témata, která se probírají ve škole a díky pěkným a veselým obrázkům bude děti bavit a změní tím jejich přístup k výuce cizího jazyka! Více než 1000 na 20 dětských témat, ke každému barevný obrázek a krátká věta pro lepší zapamatování. Ideální pro domácí učení a opakování cm, pevná vazba, 176 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN K056 Fráze Elke Schuch cm, 176 stran, ISBN K067 Konverzace Robert Tilley cm, 168 stran, ISBN K054 Prodej Robert Tilley cm, 168 stran, ISBN K055 Korespondence Robert Tilley cm, 160 stran, ISBN K086 Business Deutsch Fráze Elke Schuch cm, 168 stran, ISBN K178 Business français Fráze ustálené slovní obraty, tématické členění, slovíčka cm, 176 stran, ISBN podzim 2009 / zima 2010

3 Kariéra a rozvoj osobnosti 7 Vedení lidí v praxi Praktické, stručné a srozumitelně psané příručky edice Vedení lidí v praxi jsou určeny všem vedoucím pracovníkům s přímými podřízenými. Knihy umožní zlepšit si komunikační a manažerské dovednosti a schopnosti. Naučí motivovat, hodnotit, správě vést a řídit podřízené. Díky praktickým radám, kazuistikám, schématům, grafům se každý v knize rychle zorientuje a veškeré informace si rychle osvojí a užije ve své praxi. Čtivé a srozumitelné příručky Pro každého manažera Najdete odpovědi na všechny otázky, které si denně jako manažer kladete Většina knih vychází z domácího prostředí Praktické rady lze snadno aplikovat v praxi Knihy napomohou k zkvalitnění vedení lidí 2123 Tvořivost a inovace v práci manažera Nejúspěšnější týmy jsou ty, které jsou schopny k úkolům přistupovat tvořivě. Publikace se zabývá nejen průběhem tvůrčího aktu, ale hlavně možnostmi, jak vlastní tvořivost podporovat cm, asi 168 stran, cca 239 Kč, 10,28, ISBN Koučování Kdy, jak a proč Michaela Daňková Chcete se naučit koučovat, ale nevíte kdy koučovat a jak? Kdy je to nevhodné a proč? V tom případě oceníte knihu PhDr. Michaely Daňkové, která vás provede koučováním krok za krokem cm, 112 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Jak vést svůj tým František Bělohlávek 1980 Kreativní management v praxi Ivana Hospodářová 2689 Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci zaměstnanců Yveta Rychtaříková 2733 Vedení a řízení lidských zdrojů Jiří Halík Umíte efektivně zvládat činnosti spojené s řízením týmu? Vybíráte členy, motivujete je, řídíte porady týmů a zvládáte konflikty? Zkuste si s námi udělat řadu sebepoznávacích testů! cm, 144 stran, ISBN Potřebujete nové nápady a inspiraci pro svou organizaci či fi rmu? Přinášíme vám návod, jak sdělit a zadat úkoly, jak přesvědčit, motivovat, ovlivňovat i delegovat a rozhodovat cm, 136 stran, ISBN Snad všichni vedoucí pracovníci používají kritiku jako nástroj motivace. Jak ale správně kritizovat, abychom podřízeného neodradili? Které chyby jsou při hodnocení nejčastější? cm, 136 stran, ISBN Umíte si vybrat své podřízené? Víte, jak je motivovat a správně ohodnotit? Jste schopni s nimi komunikovat a řešit případné konfl ikty? Rádi vám poradíme a ukážeme správnou cestu. ISBN Jak řešit konflikty s podřízenými Olga Medlíková Praktická příručka zasvětí manažery do problému konfliktů na pracovišti, poradí možné styly a techniky řešení konfliktů. Naučí vedoucí pracovníky dbát o vztah s podřízenými cm, 136 stran, ISBN Výběr pracovníků do týmu Luděk Vajner Publikace obsahuje cenné rady, které se týkají výběru pracovníků. Základním cílem je naučit čtenáře přemýšlet nad souvislostmi, které vstupují do hry při výběru zaměstnance cm, 112 stran, ISBN Rozvoj a vzdělávání pracovníků František Hroník Renomovaný český autor obsáhl ve své knize vše, co studenti personalistiky i personalisté potřebují. Přináší vyrovnaný mix teorie a praxe. Teorie zahrnuje strategický rozvoj lidských zdrojů a vliv fi remní kultury na rozvoj lidí. Praktické kroky pak podrobně vysvětlují cyklus existence zaměstnance v organizaci. Najdete zde metody v e-learningu, tréninku a další aspekty neustále se učící organizace cm, 240 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Klíč k účinnému vedení lidí Odemkněte potenciál svých spolupracovníků Michaela Tureckiová Praktická příručka pro všechny, kteří chtějí zlepšit způsob, jímž vedou své spolupracovníky, a zlepšit své vztahy s nimi prostřednictvím účinné motivace a efektivní komunikace. ISBN Jak zefektivnit práci v týmu Anna Crkalová, Norbert Riethof Jak můžete zvyšovat výkonnost a zároveň rozvíjet potenciál a motivaci lidí ve svém týmu? Poradí vám tato praktická příručka vycházející ze zkušeností z českého prostředí cm, 200 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN Jak efektivně vést porady Eva Kaňáková Autorka provede čtenáře základními principy vedení porad a nabídne k tomuto procesu potřebné postupy, nástroje, techniky. Ukáže, jak využít poradu k motivování pracovníků. ISBN Grafologie pro personalisty a manažery Vlaďka Fischerová-Katzerová, Dana Češková-Lukášová Poznejte metodu, jež vám pomůže rychleji se orientovat prostřednictvím písma v myšlení a chování svých profesních partnerů, a zároveň podpořte vlastní rozvoj a sociální inteligenci cm, 152 stran, ISBN Hodnocení pracovníků František Hroník Znalosti a lidé jsou hlavními kapitály podniku. Najít ve správný čas na správném místě správného pracovníka není snadné. Zaměřte se proto spolu s námi právě na hodnocení pracovníků. ISBN Teambuilding Soňa Hermochová cm, 116 stran, ISBN Tým snů Robert Stuchlík cm, 160 stran, 199 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN Jak motivovat svůj tým Patrick Forsyth cm, 112 stran, ISBN Úspěšná práce s týmem 25 pravidel pro vedoucí týmu a členy týmu Rolf Meier ISBN Hodnocení a řízení výkonnosti Irena Wagnerová ISBN Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost Irena Pilařová ISBN podzim 2009 / zima

4 8 Kariéra a rozvoj osobnosti Komunikační a manažerské dovednosti Velká kniha umění slovní sebeobrany Matthias Nöllke Dozvíte se, jak ubránit svou suverenitu ve styku s lidmi, kteří se k vám nechovají s respektem, jak odrazit dotěrné či neférové otázky, jak zvolit správná slova či které techniky obrany je možné si osvojit. Na mnoha příkladech uvidíte a v cvičeních si natrénujete, jak využívat také řeč těla, odvrátit nepřiměřenou kritiku, jak být pohotový před publikem či co dělat, když druhý vybuchuje vztekem cm, 224 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Zakázaná rétorika 30 manipulativních technik Gloria Beck Rétorické triky a manipulace jsou v práci, byznysu, ale také v politice či médiích běžné. Kniha vám odhalí tajemství manipulátorů a ukáže vám, jak manipulaci odhalit, bránit se jí i jak ji využívat cm, pevná vazba, 268 stran, 339 Kč, 16,50, ISBN Komunikace, argumentace, rétorika Milan Klapetek Znáte dvanáct příčin odlišností názorů a stanovisek a víte, jak lze či nelze tyto odlišnosti překonat? Čtivá knížka vám ukáže cesty k lepšímu porozumění mezi lidmi cm, 256 stran, 329 Kč, 16,20, ISBN Umění přesvědčivé komunikace Jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých James Borg Umění komunikovat a jednat přesvědčivě je bezpochyby důležité pro každého, kdo potřebuje přesvědčit ostatní o svých názorech, záměrech, cílech ať už v pracovním či osobním životě cm, 184 stran, ISBN Komunikace a prezentace Umění mluvit, slyšet a rozumět 3735 Přesvědčivá prezentace Špičkové rady, tipy a příklady Olga Medlíková 3256 Umění slovní sebeobrany 100 nejlepších tipů Matthias Nöllke V knize najdete rady, jak vést diskusi, přesvědčit, motivovat, jak zařídit, aby si někdo něco pamatoval. Uznávaný lektor také radí, jak se vypořádat s komunikačními bariérami, pastmi a triky. 229 Kč, 12,18, ISBN Prezentovat můžete představu, plán, projekt či výsledek, produkt, názor nebo myšlenku. Tato příručka vám ukáže, jak být přesvědčiví a zajímaví a působit informovaně a profesionálně cm, 144 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Jak pohotově reagovat a suverénně komunikovat? Díky této knížce se dokážete slovně bránit a získat navrch ve vyhrocené diskusi s šéfem, kolegou, přítelem či obchodním partnerem cm, 192 stran, ISBN Rétorika a prezentace 7., aktualizované vydání Emil Hierhold Jak účinně vystavět strukturu projevu? Jak ovlivnit a přesvědčit posluchače řečí svého těla? Jak používat technické prostředky při prezentaci? Jak nakládat s písmem, obrazem, animací? Jak zvládnout nepříjemné otázky a nepříznivé reakce? Sedmé, aktualizované vydání osvědčené publikace je zasvěceným a podrobným průvodcem pro všechny, kteří přednášejí, lektorují, prezentují sami sebe, firmu, produkt či projekty cm, pevná vazba, 400 stran včetně 16 stran barevné přílohy, 549 Kč, 26,79, ISBN Základy mezilidské komunikace 6. vydání Joseph A. DeVito Nové vydání úspěšné publikace pojednává o mezilidské komunikaci s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, na kritické myšlení, moc a etiku. Provede vás od problematiky vnímání, naslouchání, verbálního a neverbálního sdělení přes efektivní konverzaci a zvládání konfliktů, mezilidské vztahy, informativní rozhovor, přijímací pohovor a komunikaci v malých skupinách až po přípravu a přednes veřejného projevu cm, pevná vazba, 512 stran, 590 Kč, 28,78, ISBN Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi Jan Vymětal Praktická kniha představuje zásady efektivní komunikace, věnuje se aktivnímu naslouchání, komunikaci neverbální, verbální, písemné, prezentaci jednotlivce a komunikaci organizace cm, 328 stran, 389 Kč, 19,19, ISBN Asertivita pro manažery Dagmar Lahnerová Dozvíte se, jak asertivně jednat s jednotlivci a týmy, jak vyjadřovat nesouhlas a řešit konfl ikty, jak čelit neoprávněné kritice a manipulaci či zvládat silné emoce druhých. ISBN Komunikační dovednosti v praxi Kniha obsahuje charakteristiky komunikace a popis jejích funkcí a forem, problematiku osobnosti člověka, jeho JÁ v komunikačním kontextu, sociální vnímání, naslouchání cm, 368 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Působivá prezentace a přednáška Mario Klarer ISBN Public relations jako ovlivňování mínění Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat 2., rozšířené vydání Jozef Ftorek cm, 200 stran, ISBN Jak řešit konflikty na pracovišti Umění řešit spory a vytvářet důvěru a porozumění S. McConnon, M. McConnon cm, 144 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Manažerská psychologie cm, 384 stran, 445 Kč, 21,87, ISBN K sebedůvěře krok za krokem Ivan Kupka cm, 180 stran, ISBN Life management Jak získat více času, energie a pořádku v životě Dita Zandl cm, 164 stran, ISBN Úspěch a sebepoznání Rozvoj v soukromém i profesním životě M. Lipczinsky, H. Boerner cm, 216 stran, ISBN Jak být úspěšnou manažerkou cm, 252 stran, ISBN Žurnalistika Komplexní průvodce praktickou žurnalistikou Stephan Russ-Mohl, Hana Bakičová 17x24 cm, pevná vazba, 316 stran, 429 Kč, 21,18, ISBN Štvou vás kolegové? Už nebudou! 50 typů protivných lidí, které potkáváte v práci, a jak na ně Andrew Holmes, Dan Wilson cm, 220 stran, 229 Kč, 149 Kč, 7,27, ISBN Jak se stát úspěšnou ženou Marie Němcová cm, 180 stran, ISBN X podzim 2009 / zima 2010

5 Øeè tìla.indd nost Kariéra a rozvoj osobnosti Sebedůvěra umění získat cokoliv chcete Rob Yeung Tato čtivá knížka, která se v Británii stala během pár týdnů bestsellerem, vám ukáže, jak se postavit svým obavám čelem, jak si vybudovat sebedůvěru a dosáhnout svých životních cílů cm, asi 208 stran, cca 249 Kč, 10,71, ISBN Psychologie základ úspěchu v práci Hans-Michael Klein, Albrecht Kresse Tato čtivá knížka vám odhalí pravidla hry v pracovním životě: postupuje od psychologie osobnosti přes psychologii úspěchu, komunikace, prodeje, vedení lidí až po psychologii konfliktu cm, 192 stran, 289 Kč, 14,17, ISBN Člověk a čas Time management IV. generace 2., aktualizované vydání Petr Pacovský Kniha je určena všem, kteří věří, že: efektivně pracovat je rozumné, cítit se dobře je příjemné, dokázat obojí je možné! Time management IV. generace nabízí cestu k tomuto cíli cm, 260 stran, 369 Kč, 18,19, ISBN Sebepoznání, sebeřízení a stres Praktický atlas sebezvládání 2., aktualizované a doplněné vydání Umíte využít a rozvíjet své schopnosti? Ovládat svůj čas? Vyrovnat se se stresem a využít ho ve svůj prospěch? Kniha pomůže lidem, kteří chtějí něčeho dosáhnout, k úspěchu a spokojenosti cm, 184 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace kolektiv autorů Denně se střetáváme s výzvou se něco nového naučit a zapamatovat si. Naštěstí existují metody, díky nimž můžeme významně zlepšit svou paměť, koncentraci a schopnost se něco naučit. V této knize plné zajímavých cvičení a praktických rad se dozvíte, jak pracovat se svou pamětí, jak zvyšovat svou koncentraci a jaké metody učení použít s ohledem na to, jaký jste učební typ. Zvládnete tak každou zkoušku cm, 232 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Emoční inteligence Jak ji rozvíjet a využívat Marc A. Pletzer Chtěli byste umět lépe číst druhé lidi? Výborně vycházet s kolegy, partnerem, přáteli i dětmi? S jistotou zvládat konfl ikty? Emoční inteligence se na škole neučí, přesto je pro spokojený a úspěšný život velice důležitá. Tato knížka vám pomůže rozvinout emoční a pozorovací schopnosti. Dozvíte se, jak si uvědomovat sebe sama, jak zacházet se strachem a obavami, jak navazovat kontakty a lépe komunikovat s ostatními. 249 Kč, 10,71, ISBN Techniky vedení rozhovoru Zdokonalte své komunikační dovednosti Christine Scharlau 2876 Řeč těla Přesvědčte svou mimikou, gesty a držením těla Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk V praktické příručce plné fotografi í, příkladů, rad a tipů se dozvíte, jak svou řečí těla ovlivňovat druhé, jak ji využívat při prezentacích či vedení lidí a také jak ji trénovat. ISBN Řeč těla U podpůrného gesta mluví obě ruce, jako by něco držely nebo chránily. Toto gesto zesiluje nebo vyzdvihuje obsah sdělení. U obranného gesta ruce něco odstrkují, vytvářejí si ochranu navenek. Gesto může znamenat odmítnutí nebo je-li doprovázeno povytaženými rameny nevědomost či nevin Řeč těla pro ženy Jak působit jistě a sebevědomě Cornellia Topf Denně vedeme množství rozhovorů znalost komunikačních technik a jejich účinné využívání vám pomůže komunikaci úspěšně zvládat. Zjistíte, že vést rozhovory se dá naučit a že se to vyplatí cm, 208 stran, ISBN Naučit se rozumět signálům řeči těla Toto gesto sice jednoznačně nesignalizuje obranu, ale naznačuje obrannou tendenci, jako by dotyčná osoba neuměla říci důrazně ne. Jak své vědomosti konkrétně využijete Takto byste to dělat neměli aneb Demotivující signály těla Dobrý vztah ke svým podřízeným nemůžete vybudovat, když se na ně při pozdravu náležitě nepodíváte, nenavážete oční kontakt nebo nebudete mluvit zřetelně. Nepříznivě působí také, když ve spěchu na chodbě přistoupíte ke členovi svého týmu, žádáte po něm podklady a přitom na něj výhrůžně ukazujete prstem. Ukazováček vyzařuje něco hrozivého a nadřazeného, je chápán jako útočné gesto. Při zadávání pokynů působí demotivačně následující chování: Důležitá sdělení činíte s rukama v kapsách kalhot. Říkáte, že projekt je důležitý, ale současně děláte gesta, jež jeho hodnotu snižují. Neuděláte si čas a dáváte pokyny jen mezi dveřmi. Neustále narušujete intimní zóny svých podřízených tím, že k nim Øeè tìla.indd :54:08 spořádaná a minimální gesta; lehce předkloněné, zkoumavé držení těla; přátelský, ale vyčkávající úsměv.oba obr. na str. 106 V jednání s ním byste měli: signalizovat otevřenými a klidnými gesty, že nemáte co skrývat; naznačovat svým držením těla, že máte hodně času; nepohybovat se příliš ležérně nebo rychle gesta, která signalizují netrpělivost, mohou být osudná; dívat se bděle a zaujatě; nemít obavu z použití kritických tělesných signálů, jako je například lehké zamračení čela; vyvarovat se velkých a rozmáchlých gest to činí pečlivý typ nedůvěřivým, domnívá se, že ho chcete oklamat; vyhnout se příliš malým a nesmělým gestům, jinak vznikne dojem, že chcete něco zatajit. Øeè tìla.indd :54:28 Øeè tìla.indd :54: Schopnosti a inteligence jsou sice důležité, ale rozhodující je osobní projev. Tato knížka s fotografi emi vám ukáže, jak svůj projev zlepšit tak, že už nic nebude stát v cestě vaší kariéře. ISBN Komunikační a jiné měkké dovednosti Soft skills v praxi Stefan Mühleisen, Nadine Oberhuber O úspěchu člověka v pracovním i osobním životě často rozhodují tzv. měkké dovednosti (soft skills). V této příručce plné tipů a příkladů se dozvíte, jak své měkké dovednosti rozvíjet cm, 192 stran, ISBN Trénink paměti Osvědčené tipy, metody a cvičení Angelika Tiefenbacher Chcete si dlouhodobě a výrazně zlepšit paměť? Příručka nabízí všem lidem mnoho praktických metod a zajímavých cvičení pro zvládnutí problémů s pamětí, učením a koncentrací cm, asi 160 stran, cca 198 Kč, 8,51, ISBN Jak se prosadit a přesvědčit ostatní Prosaďte své návrhy, nápady a projekty Gianna Possehl, Frank Kittel Máte dobré nápady, ale neumíte je prosadit? S touto praktickou příručkou se vám podaří přesvědčit ostatní! Dozvíte se, jak jít úspěšně za svými cíli v pracovním i osobním životě. ISBN Poznejte své silné a slabé stránky Základ úspěšného stanovení cílů a plánů v kariéře Doris Brenner, Frank Brenner V krátkých a jednoduchých cvičeních si vypracujete profi l svých silných a slabých stránek. Testy vám pomůžou při stanovení cílů a krocích na cestě k jejich úspěšnému dosažení cm, 176 stran, ISBN Rétorika v praxi Staňte se přesvědčivým řečníkem Peter Flume Vynikající rétorické dovednosti a jejich praktické využívání při rozhovoru, projevu či prezentaci jsou silnou konkurenční výhodou každého, kdo komunikuje s jinými lidmi. ISBN Poprvé šéfem Jak uspět na vedoucí pozici Ralph Frenzel Dokázali jste to! Poprvé převezmete vedoucí funkci či povedete tým. To je ale teprve začátek. Teď se ještě potřebujete dozvědět, jak vést lidi, účinně motivovat či zvládat konflikty v týmu. ISBN Time management Staňte se pánem svého času Beatris Uhlig Poznáte zloděje vašeho času, jak zvládat zdlouhavé telefonáty, porady, y, jak plánovat a jednat s orientací na cíl. Díky větší efektivnosti získáte čas na opravdu důležité věci. ISBN Vedení lidí v praxi Zlepšete své manažerské dovednosti Yvonne Faerber, Christian Stöwe 189 Kč, 98 Kč, 4,21, ISBN Zdokonalte svou obchodní angličtinu Dörte Gluchowski, Lisa Förster cm, 192 stran, 198 Kč, 9,89, ISBN podzim 2009 / zima

6 240 ostatní Kariéra a rozvoj osobnosti Velký lexikon společenského chování Vladimír Smejkal, Hana Bachrachová Zkušení autoři připravili nový obsáhlý zábavně-naučný Velký lexikon společenského chování pro každého a pro všechny životní situace. Kromě klasických témat, jako je zdravení či představování, odívání a stolničení, v knize naleznete praktické rady pro mnoho dalších situací, s nimiž se v životě setkáváte, např. jak se chovat na firemních a školních večírcích, při tanci, cestování, živelné katastrofě či rodinných a náboženských obřadech atd cm, pevná vazba, 356 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Červené víno typu Bordeaux Velký lexikon společenského chování Řekli jsme si, co a čím jíme, zbývá už jen několik poznámek ke stylu a způsobu jídla. Většina z nás ví, že ohryzané kosti dnes neházíme za sebe či pod sebe (jak praví oblíbené heslo: Neházejte odpadky pod stůl, jsou tam vaši kamarádi! ), ale další podrobnosti o etiketě stolování nebývají všeobecně známy. U stolu sedíme vzpřímeně, ale přirozeně, ne jako kdybychom spolkli pravítko, ani ležíce mezi talíři. Příbory držíme dostatečně daleko od ostří a bodců tak, abychom si nemáčeli prsty v talíři. Nožem krájíme úměrná sousta a vidličkou si je podáváme do úst. Nůž do úst nepatří! Nemusíme každé sousto rozkousat dvacetkráte, jak se někdy doporučuje, ale dobrým rozmělněním uděláme něco pro zdravé trávení. Koušeme se zavřenými ústy, nemlaskáme (alespoň v Evropě nikoliv). Při jídle se snažíme nemluvit, aby nám nezaskočilo nebo sousto nevypadlo zpět na talíř. Pokud se tak stane, odložíme je na kraj talíře, případně přikryjeme listem salátu, a znovu již nekonzumujeme. Při krájení a nabírání soust dáváme pozor, abychom nepostříkali omáčkou sebe nebo své okolí. U stolu se může přihodit ledaco. Důležité je nedat se vyvést z míry, zachovat klid, nezmatkovat! Ať už převrhneme sklenku nebo rozbijeme talíř, nelezeme po podlaze, abychom sebrali střepy nebo jinak napravili škodu. Obsluhující personál dá vše do pořádku beze slov výčitek, protože jde o věc běžnou a nepředpokládá, že házení talíři po okolí patří k našim oblíbeným zábavám. Znečistíme-li sebe nebo někoho jiného, neprovádíme záchranné práce u stolu, ale hledáme co nejrychleji pomoc na toaletách nebo v kuchyni, kde nám bude personál jistě nápomocen a poskytne nám jar nebo jiný saponát, spoustu vody, čistý ubrousek nebo jinou látku. Nevíme-li si při stolování rady, co a jak, je dobré se řídit podle někoho, o kom víme, že má více zkušeností. Počkáme, co udělá, a napodobujeme. Sklenice na víno Velký lexikon.indd :33:30 Bílé víno typu ryzlink Červené víno burgundské Sklenice na koňak a brandy Návštěvy a stolničení Červené víno Bílé víno Šampaňské I Šampaňské II Šumivé víno Sklenice na pálenku a likér Velký lexikon.indd :33: Velký lexikon společenského chování Koktejlové (tzv. koktejlky): nosily se jako šaty slavnostní, např. do tanečních, a na malé společenské příležitosti. K jejich hlavním znakům patří délka sahající k lýtkům, malý dekolt a bohatě působící tkanina malé hmotnosti. Tento typ se společensky řadí mezi šaty společenské elegantní odpolední a malé večerní, přičemž dnes víceméně splynuly s odpoledními společenskými šaty do jednoho modelu. Denní společenské šaty: jsou určeny pro denní slavnostnější příležitosti. Jejich délka je v souladu s platnou módní délkou dámských oděvů. Mají menší a nenápadnější Velký lexikon.indd :32: Lexikon společenského chování 4., doplněné a aktualizované vydání Vladimír Smejkal, Hana Bachrachová Nové vydání nejpopulárnější knihy o společenském chování, která je určena především, ale nikoliv pouze pro mladé, obsahuje vše, co potřebujeme pro úspěch mezi lidmi. S vtipnými ilustracemi R. Kliského cm, 280 stran, 219 Kč, 10,89, ISBN zlatých pravidel pro spokojený život zlatých pravidel jak být dobrým rodičem zlatých pravidel jak zbohatnout zlatých pravidel pro lásku a přátelství Někteří lidé prostě umějí žít. Bez velkého úsilí dosahují úspěchů a zvládají problémy. Vždy a v každé situaci vědí, co říci a co udělat. Každý je má rád. Můžete být také takoví! cm, 224 stran, ISBN Jak vychovat šťastné, vyrovnané a sebevědomé dítě? Zlaté principy chování vás hladce provedou výchovou dětí. Více si užijete své rodičovství cm, 256 stran, 298 Kč, 14,57, ISBN Nebylo by skvělé mít tolik peněz, abychom si už nemuseli dělat žádné starosti? Díky zlatým pravidlům zjistíte, jak myslet a jednat, abyste se stali bohatými a své bohatství si udrželi cm, 224 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Silné a láskyplné vztahy jsou podstatou šťastného života. Tajemství je skryto ve zlatých principech, které vám pomohou vytvořit a udržet obohacující vztahy. Vyzkoušejte je a uvidíte rozdíl! cm, 240 stran, 259 Kč, 11,14, ISBN zlatých pravidel úspěšného manažera Chcete patřit mezi ty manažery, kteří hladce postupují dopředu a budují úspěšně a rychle svou kariéru? A byli byste rádi úspěšní, aniž byste se nadřeli? Pak potřebujete tato zlatá pravidla cm, 232 stran, ISBN X 3818 Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších otázek u přijímacího pohovoru Příručka pro ty, co chtějí uspět Susan Hodgson To, jak při pohovoru odpovíte na mnohdy záludné otázky, vytváří rozhodující dojem o vás a zásadně ovlivňuje výběr vítězného uchazeče. Nechte se proto inspirovat praktickými tipy! cm, 192 stran, ISBN Přijímací pohovor Co chtějí firmy slyšet a jak to říct Ros Jay cm, 144 stran, ISBN Psychologické a jiné výběrové testy Jak se připravit a úspěšně zvládnout různé typy testů Susan Hodgson cm, 168 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN zlatých pravidel pro úspěšnou kariéru cm, 244 stran, ISBN Sestavte si atraktivní životopis Zbyněk Siegel cm, 184 stran, ISBN K126 Kniha pro tatínky Vše, co potřebujete vědět o těhotenství, porodu R. Richter, E. Schäfer cm, šitá vazba, 176 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN K091 S jistotou slovem i písmem Christine Mccarthy cm, 132 stran, ISBN Vše o přijímacím pohovoru Jak poznat druhou stranu 2., vydání Marek Matějka, Pavel Vidlař cm, 216 stran, 198 Kč, 149 Kč, 7,27, ISBN Jak uspět u přijímacího pohovoru Michael Lorenz, Uta Rohrschneider ISBN X 3636 Přijímací pohovor Jackie Pocklington, Patrik Schulz, Erich Zettl ISBN Atraktivní životopis Denisa Tošovská cm, 124 stran, ISBN Jak hledat a najít zaměstnání Rady a tipy pro uchazeče 2., aktual. a rozšířené vydání Zbyněk Siegel 159 Kč, 7,90, ISBN Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání Špičkové rady, tipy a příklady pro uchazeče o zaměstnání Zbyněk Siegel cm, 168 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Prodejte své schopnosti Ukažte, co se ve vás skrývá Christine Öttl, Gitte Märter cm, 132 stran, ISBN K098 Obchodní korespondence dopisy, e maily, faxy Jak přesvědčivě písemně komunikovat a vyvarovat se chyb Gabi Neumayer cm, 108 stran, 139 Kč, 6,57, ISBN K077 Stres Neznám! Jak si efektivně zorganizovat práci a nepodlehnout stresu Nicole Truckenbrodt cm, 96 stran, 139 Kč, 6,57, ISBN K084 Rétorika v zaměstnání Jak přesvědčit v každé situaci Karin Hertzer cm, 132 stran, 169 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN K090 Správné chování u stolu Už žádné trapasy! Ute Witt cm, 134 stran, ISBN K105 Prezentace Jak překonat obvyklé problémy a přesvědčit Thomas Wieke cm, 96 stran, 139 Kč, 6,57, ISBN K078 Buď dobrý hostitel Příjemná a uvolněná setkání Elisabeth Bonneau cm, 132 stran, 169 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN K104 Testy u přijímacího pohovoru A teď ukažte, co umíte Martin Hartenstein, Rüdiger Arnscheid cm, 128 stran, 169 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN K102 Etiketa v zaměstnání Jak udělat dobrý dojem Inge Wolff cm, 132 stran, ISBN K128 Vyjednávejte chytře Thomas Wieke 139 Kč, 6,57, ISBN K080 Připravte své dítě do života 8 klíčových dovedností, které by vaše dítě mělo zvládnout Monika Murphy-Witt, Petra Stamer-Brandt cm, 160 stran, 189 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN K127 Rozhodni se! Konec vašich možná a snad Brigit Preuss Scheuerle cm, šitá vazba, 160 stran, 189 Kč, 89 Kč, 4,48, ISBN K podzim 2009 / zima 2010

7 Kariéra a rozvoj osobnosti 11 Poradce pro praxi 2834 Umění slovní sebeobrany Jak pohotově a vtipně reagovat na slovní útoky a provokace Matthias Nöllke Kritizuje vás šéf? Pošťuchují vás kolegové v práci? Vytáčí vás arogantní chování prodavačky v obchodě? Vyzkoušejte si na příkladech, jak usměrnit diskusi trefnou replikou a jak získat navrch. ISBN Komunikační a jiné měkké dovednosti Využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími G. Peters-Kühlinger, J. Friedel Schopnost týmové práce, umění účinné kritiky či schopnost prosadit se jsou často důležitější než odborné znalosti. Staňte se s touto příručkou komunikativnějšími a úspěšnějšími! ISBN Moderní rétorika Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli 3., doplněné vydání Alena Špačková V novém, doplněném vydání úspěšné příručky vám autorka poradí: jak si připravit svůj projev a prezentaci, promluvit přesvědčivě před posluchači a udržet jejich pozornost, zvládnout trému a působit sebejistě. Také jak se obléknout a upravit, ovlivnit posluchače řečí těla či jak trénovat hlas a výslovnost. Dozvíte se, jak reagovat na otázky, vystupovat na poradách a pronést slavnostní projev cm, 144 stran, 169 Kč, 7,27, ISBN Jak rozvíjet svou emoční inteligenci Anja Von Kanitz 2841 Řeč těla Jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk Jaké signály vysíláte mimikou, gesty, svým hlasem? Co říká řečí těla váš partner? Kniha poradí, jak cíleně používat řeč těla a stát se přesvědčivějším partnerem v komunikaci. ISBN Trénink paměti a koncentrace Praktické techniky, cvičení, příklady a testy Roland R. Geisselhart, Christiane Burkart Pokud chcete mít perfektní paměť, lépe se koncentrovat a zvýšit svou duševní výkonnost, v této praktické a čtivé knížce najdete rady, příklady, cvičení, tipy a triky, jak na to. ISBN IQ testy Praktická cvičení, rady a tipy pro rozvoj verbálního, numerického a prostorového myšlení Mathias Katz V praktické příručce najdete mnoho testů a cvičení, kterými můžete trénovat svou inteligenci od testů verbálního myšlení přes numerické testy až po testy prostorové představivosti. ISBN Příručka plná příkladů z pracovního i osobního života vám ukáže, jak zacházet se svými emocemi a emocemi druhých, chápat je a ovlivňovat, jak trénovat své emoční kompetence pro větší úspěch v práci. ISBN Komunikační a obchodní dovednosti manažera 2., přepracované a rozšířené vydání Vladimíra Khelerová cm, 144 stran, 189 Kč, 9,19, ISBN Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout Christian Zielke cm, 128 stran, ISBN Vedení porad Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie V čtivé a praktické knížce zjistíte, jak poradu vést, aby splnila svůj účel, jak ji strukturovat a udržovat její dynamiku, jak vybírat účastníky i jak porady časově a prostorově řídit. ISBN Tajemství motivace Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali O motivaci rozhoduje souhrn tří faktorů: osobnost člověka, podmínky, v nichž žije, a aktuální situace, v níž se nachází to jsou klíče k ochotě lidí udělat to, co od nich potřebujeme cm, 128 stran, ISBN Konflikty a vyjednávání Umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál Jak jednat v konfl iktních situacích a dosahovat dohod? Jaké existují styly vyjednávání a které použít? Knížka vám ukáže, jak řešit konfl ikty tou pravou cestou cm, 136 stran, ISBN Hry na semináře a workshopy 66 kreativních her Susanne Beermann, Monika Schubach 159 Kč, 7,90, ISBN Profesionální asistentka Účinná podpora managementu Rosita Castrillo Ciglerová cm, 128 stran, 159 Kč, 7,90, ISBN Rukověť dobrého lektora Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející Petr Kazík 159 Kč, 7,90, ISBN Vedení lidí v kostce Techniky vedoucí k úspěchu Thomas Daigeler ISBN Koučování v manažerské praxi Klíč k pozitivním změnám a osobnímu růstu Jiří Suchý, Pavel Náhlovský cm, 128 stran, 159 Kč, 7,90, ISBN Vedení týmů Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým Wolfgang Krüger ISBN Lektorské finty Jak připravit a realizovat zajímavá školení Jana Šoferová ISBN Jak motivovat sebe a své spolupracovníky R. Niermayer, M. Seyffert ISBN Time management Jak lépe plánovat a řídit svůj čas Jörg Knoblauch, Holger Wöltje ISBN X 2840 Umění úspěšné komunikace Jak uspět v každém rozhovoru Anja von Kanitz ISBN Nenechte sebou manipulovat! Jak rozpoznat manipulaci a prosadit svou vůli A. Edmüller, T. Wilhelm 159 Kč, 7,90, ISBN Telefonujte profesionálně Jak vést úspěšné telefonické rozhovory Holger Backwinkel, Peter Sturtz ISBN Jak sebevědomě jednat s šéfem Špičkové rady, tipy a příklady Alena Sarholz 159 Kč, 98 Kč, 4,85, ISBN Nenechte se šikanovat kolegou Mobbing skrytá hrozba Lenka Svobodová ISBN Jak nejlépe říci NE Neříkejte ano, když chcete říci ne Monika Radecki 159 Kč, 99 Kč, 4,85, ISBN Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Lenka Kolajová ISBN podzim 2009 / zima

K171 K217 K188 K204. Angličtina Základní slovíčka Autumn Pierce 10 14 cm, šitá vazba, 192 stran, ISBN 978-80-247-2969-5 K184

K171 K217 K188 K204. Angličtina Základní slovíčka Autumn Pierce 10 14 cm, šitá vazba, 192 stran, ISBN 978-80-247-2969-5 K184 Jazyky 7 K212 Angličtina základní slovní zásoba 1100 slovíček 11 18 cm, asi 144 stran, cca 149 Kč, 6,41, ISBN 978-80-247-3088-2 Anglická konverzace Fráze a správné formulace pro každou příležitost Heidi

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Jazyky 7. Nová maturita z angličtiny souhrn učiva střední školy Miloslava Pourová

Jazyky 7. Nová maturita z angličtiny souhrn učiva střední školy Miloslava Pourová Jazyky 7 K264 Nová maturita z angličtiny souhrn učiva střední školy Miloslava Pourová K250 Angličtina Rozšířená slovní zásoba 9000 tematicky řazených slov ve větách K155 Anglická gramatika stručně a přehledně

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie

Výběr z nových knih 9/2012 psychologie Výběr z nových knih 9/2012 psychologie 1. 15 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 1. vyd. Praha : Grada, 2010 -- 121 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3001-1 (brož.)

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky

Rozvojový program. pro vedoucí pracovníky Rozvojový program pro vedoucí pracovníky Koncepce programu 2 Koncepce a obsahová náplň tréninkových kurzů vychází z výstupů analýzy tréninkových potřeb a ze specifik způsobu práce účastníků programu. Cíle

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! H Měkké dovednosti (soft skills) v projektovém řízení H1 Co jsou soft skills V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště druhům soft

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

OBSAH. Úvodem 7 Předmluva 9 I. Manažer 11. Manažer a kompetence 19. Řečové taktiky 59. 1. Image a profesionální styl 13 2. Šarm a typ?

OBSAH. Úvodem 7 Předmluva 9 I. Manažer 11. Manažer a kompetence 19. Řečové taktiky 59. 1. Image a profesionální styl 13 2. Šarm a typ? OBSAH Úvodem 7 Předmluva 9 I. Manažer 11 1. Image a profesionální styl 13 2. Šarm a typ? 17 Manažer a kompetence 19 3. Manažer 19 4. Styl práce manažera. Je ideální šéf chiméra? 23 5. První dny ve firmě?

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI

ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ANGLIČTINA PRO ÚŘEDNÍ KORESPONDENCI Distanční studijní opora Jana Hejtmánková Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ

NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ NABÍDKA VEŘEJNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2012 PROSINEC 2012 GALILEO TRAINING s.r.o. Aviation House, Smetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Praha 1 tel: 222 250 670, 244 471 987 e-mail:training@galileoczsk.cz http://www.galileotraining.org

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie

Výběr z nových knih 11/2012 psychologie Výběr z nových knih 11/2012 psychologie 1. Diagnostika a terapie duševních poruch / Karel Dušek, Alena Večeřová- Procházková -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2010 -- 632 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-1620-6

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Obsah výuky volitelného předmětu

Obsah výuky volitelného předmětu Obsah výuky volitelného předmětu Komunikační dovednosti Září červen Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Obsah Obsah Cíl a pojetí volitelného předmětu Komunikační

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více