Kompetenční model efektivního lektora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompetenční model efektivního lektora"

Transkript

1 Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

2

3 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je v dalším vzdělávání dospělých velmi důležitým aspektem. Osobnost lektora ovlivňuje úspěšný výsledek vzdělávání. Pro účastníka není důležitá pouze image lektora, to jak na uchazeče na první pohled lektor působí, ale především jeho znalosti, dovednosti, návyky, jeho názory a postoj k lidem. Každý lektor by měl mít tyto základní kompetence: Odborné kompetence: lektor musí mít odborné znalosti daného oboru (tématu), měl by mít však i aktuální informace a znalosti i mimo obor s odvětvími, které s danou problematikou souvisí Andragogické kompetence: lektorské dovednosti týkající se didaktických zásad a znalostí jedná se o znalost a efektivní využívání forem a metod vzdělávání Osobnostní kompetence: jde o aspekty osobnosti lektora (charakter, postoje, hodnoty, temperament...) jedná se o interpersonální vztahy s účastníky vzdělávání Odborné kompetence týkají se znalostí, dovedností a zkušeností lektora v dané oblasti vzdělávání u každého lektora se liší podle oborů, které vyučuje, proto je v kompetenčním modelu nelze obecně stanovit Strana 1

4 Andragogické kompetence KOMUNIKACE verbální jedná se o slovní projev lektora, schopnost efektivně předávat informace účastníkům vzdělávání týká se schopnosti používat spisovný jazyk, srozumitelně formulovat a vyslovovat, používat dostatečnou slovní zásobu a vhodné tempo, sílu a intonaci hlasu neverbální je nedílnou složkou komunikace, doplňuje komunikaci verbální lektor při komunikaci s účastníky vzdělávání vhodně používá gesta, oční kontakt a další prvky neverbální komunikace ZPĚTNÁ VAZBA týká se schopnosti lektora získávat od účastníků vzdělávání informace, které mu umožňují průběh vzdělávání korigovat a zefektivňovat poskytuje motivaci účastníkům pro jejich aktivní zapojení a dosahování cílů vzdělávání lektor dává účastníkům informace o tom, jak zvládají vzdělávací proces a jakých dosahují výsledků ŘÍZENÍ A VEDENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE lektor by měl stanovit cíl vzdělávací akce, výsledky, kterých chce v průběhu vzdělávání dosáhnout lektor v průběhu vzdělávání účastníky řídí a vede, zadává jim úkoly, kontroluje jejich plnění a určuje další postup vzdělávání MOTIVACE lektor motivuje účastníky k aktivnímu přístupu ke vzdělávání zdůrazňuje účastníkům praktický přínos získaných dovedností, znalostí a schopností PLÁNOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE lektor plánuje celou vzdělávací akci, její obsah, rozsah, použité formy a metody vzdělávání při plánování vzdělávací akce vychází ze vzdělávacích potřeb účastníků a požadovaného cíle vzdělávání ZNALOST FOREM A METOD VZDĚLÁVÁNÍ lektor zná a umí efektivně volit potřebné formy a metody vzdělávání lektor používá takové formy a metody, které vhodně korespondují se stanoveným cílem a obsahem vzdělávání a umožní účastníkům získat potřené schopnosti, dovednosti, znalosti Strana 2

5 PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI lektor dokáže efektivně prezentovat informace účastníkům vzdělávání využívá vhodné vizualizační prostředky, prezentační a didaktickou techniku TVORBA PEDAGOGICKÉ DOKUMENTACE lektor vytváří a pro vzdělávání využívá vhodnou pedagogickou dokumentaci (učební texty, pracovní listy...) k tvorbě pedagogické dokumentace lektor používá moderní technologie Strana 3

6 Osobnostní kompetence: ZODPOVĚDNOST lektor má zodpovědný přístup k přípravě i realizaci vzdělávacích aktivit je si vědom své zodpovědnosti za zdárný průběh a dosažení stanovených výsledků vzdělávací aktivity DŮSLEDNOST lektor je při svých činnostech důsledný, plní stanovené cíle, dotahuje aktivity dokonce důsledně plní nastavená očekávání účastníků vzdělávání, dává realistické přísliby a důsledně je pak plní SMYSL PRO SPRAVEDLNOST lektor přistupuje ke všem účastníkům vzdělávání se stejnou mírou respektu a úcty objektivně hodnotí dosažené výsledky účastníků vzdělávání, přičemž zohledňuje individuální potřeby jednotlivých účastníků při hodnocení lektor používá objektivní a transparentní kritéria a účastníky s těmito kritérii předem seznámí SEBEOVLÁDÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ lektor je schopen ovládat své emoce, jeho chování odpovídá důležitosti jeho role dokáže efektivně a racionálně řešit případné konflikty s účastníky či mezi účastníky vzdělávání ADAPTACE NA PROSTĚDÍ lektor se dokáže přizpůsobit podmínkám daného prostředí, v němž vzdělávací aktivita probíhá je schopen přizpůsobit si prostředí tak, aby vyhovovalo obsahu, formě a daným cílům vzdělávací aktivity ODOLNOST PROTI STRESU lektor zvládá stresové situace a zároveň dokáže minimalizovat stres, který by byl v průběhu vzdělávací aktivity přenesen na účastníky neuvádí účastníky vzdělávání a ani sebe do časového či jiného stresu, který by negativně ovlivňoval průběh a výsledky vzdělávací aktivity REAKCE NA NÁMITKY lektor bere v potaz námitky účastníků vzdělávání, reaguje na ně vhodným způsobem a snaží se je efektivně řešit námitky bere jako možnost ke zlepšení, ne jako kritiku své osoby Strana 4

7 IMPROVIZACE lektor dokáže v případě potřeby vhodně improvizovat a řešit neočekávané situace, jež mohou při vzdělávacích aktivitách nastat je tvořivý, dokáže vhodně reagovat na vzniklou situaci reaguje na projevené i skryté potřeby účastníků a přizpůsobuje jim vzdělávací proces OSOBNÍ ROZVOJ lektor je schopen a ochoten pracovat na svém osobním rozvoji zdokonaluje se nejen ve své odbornosti, ale i ve všech klíčových kompetencích SCHOPNOST EVALUACE lektor dokáže získat a zpracovat zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání a vyvodit z ní závěry, které pak použije pro zlepšení a zefektivnění vzdělávacího procesu je také schopen sebehodnocení, je k sobě přiměřeně kritický a pracuje na zlepšení v oblastech, kde cítí nějaké nedostatky EMPATIE lektor je empatický, dokáže vidět situaci očima účastníků a neustále se snaží monitorovat danou situaci, vžít se do jejich role, chápat jejich potřeby, názory, postoje lektor vhodně a citlivě reaguje na komunikační signály, které účastníci vzdělávání vysílají FLEXIBILITA lektor je flexibilní, dokáže se přizpůsobit požadavkům a potřebám účastníků vzdělávání ohledně obsahu, rozsahu a dalších aspektů vzdělávání dokáže přizpůsobit vzdělávací proces, použít vhodné formy, metody a další prostředky tak, aby maximálně zefektivnil proces vzdělávání KREATIVITA lektor je kreativní a umožňuje také účastníkům vzdělávání, aby při vzdělávací aktivitě využívali svoji kreativitu využívá svou tvořivost jak při přípravě, tak při realizaci vzdělávací aktivity, snaží se stále o hledání nových, efektivnějších forem, metod a postupů výuky Strana 5

8 Strana 6

9 Seznam použité literatury: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN BENEŠ, M. Andragogika. Teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia s. r. o., s. ISBN ČERMÁK, V. Umění přednášet a komunikovat. Texty k otevřenému a distančnímu vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Vydavatelství, s. FACOVÁ, V. Komunikační dovednosti lektora vzdělávání dospělých. (Interní učební materiál). Olomouc: Počítačová služba, s. HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN KAZÍK, P. Rukověť dobrého lektora. Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti. Manuál úspěšného lektora. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN MÜHLEISEN, S., OBERHUBER, N. Komunikační a jiné měkké dovednosti. Soft skills v praxi. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN PALÁN, Z. Výkladový slovník lidské zdroje. Praha: Academia, s. ISBN PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, a. s., s. ISBN PLAMÍNEK, J. Vzdělávání dospělých. Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ŠOFEROVÁ, J. Lektorské finty. Jak připravit a realizovat zajímavá školení. Praha: Grada Publishing a. s., s. ISBN TOHMSON, P. Tajemství komunikace. Brno: Alman, s. ISBN Strana 7

10 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu: KRUH propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina. Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/ Příjemce: ABS WYDA, s. r. o. Brněnská 30/ Žďár nad Sázavou 1 Partnery projektu jsou: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. Karlovo náměstí 14/ Praha Okresní hospodářská komora Jihlava Benešova 13/ Jihlava Institut pro vzdělávání dospělých Demlova 21/ Jihlava

11

12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení

Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízení Červen 2012 Kompetenční model manažera nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více