Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 26 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková, Jan Krlín, Dagmar Spáčilová, Drahomíra Vejmelková, Josef Pospíšil Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM EXCERPOVANÝCH MONOGRAFIÍ

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 26 je tak prvním číslem, které již vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem). Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 26 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Č. 26 Informativního přehledu je sestaveno z excerpce periodik slovenských, maďarských, bulharských, slovinských a chorvatských. Omlouváme se za záznamy s poněkud starším datem vydání, ale v zájmu zachování kontinuity excerpce jsme je rovněž uvedli. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. A. Vindušková (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel ). 3

4 Články a recenze 1 A LEVÉLTÁRAK helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása = The Place and Role of Archives in the Information Society: the Electronic Processing of archival Material. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 51, č. 1 (2001), S elektronizace archivních dokumentů * elektronizace archivních činností * archivy * informační společnost * archivnictví * informační věk (éra) A MAGYAR Országos Levéltár Évi tevékenysége = The activity of the National Archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 74, č. 1-2 (2003), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * AIGNER, Thomas : A Monasterium Projekt (MOM) - = The Monasterium Project (MOM - In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 4 (2004), S Maďarsko * * Evropa * digitalizace dokumentů * Monasterium (projekt) * projekty ALBRECHTNÉ KUNSZERI, Gabriella CZIKKELY, Tibor KİRMENDY, Lajos :A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása = The preservation of non-conventional archival material. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 1 (2004), S Maďarsko * netradiční archivní dokumenty * ochrana archivních dokumentů * ALEXY, Zdenko G. : Rozšírenie informačnej základne o slovacikálnych erbových listinách. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S slovacika * erbovní listiny * ANDREEV, Georgi : Nomenklaturata na delata v uslovijata na reformata v dăržavnata administracija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S spisová služba * státní správa * spisový řád * reformy

5 7 ANDREEV, Stefan : Podrobnite opisni registri ot XV-XVI v. kato izvori za proučvanijata na socialnata i demografskata struktura na naselenijeto. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 78 ([1999]), S stol * obyvatelstvo * registra * archivní prameny * historická demografie * Bulharsko ATANASOVA, Kalinka : Archivnijat fond na Petkana Zacharieva v TD "Daržaven archiv" - Stara Zagora. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2003, Nr. 3-4 (2003), S Státní archiv ve Staré Zagoře, Stará Zagora * Zacharieva, Petkana ( , bulh. sběratelka a skladatelka lid. písní) * osobní fondy * Stará Zagora * Bulharsko AVRAMOV, Ivajlo : Teorijata za archivnija fond i ruskata archivistika ( ). In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S r * archivnictví ruské * archivní fondy * dějiny AZ ELEKTRONIKUS iratok levéltári archiválása = The Archival Preservation of Electronic Records. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 2 (2003), S Maďarsko * elektronické dokumenty (archiválie) * ochrana * BABIĆ, Silvija : Cilj i svrha kategorizacije stvaratelja. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S akviziční politika * původce * kategorizace záznamů * zásady akvizice * * BABIĆ, Silvija : I. kongres hrvatskih arhivista : Zagreb, 25. do 27. listopada In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S Konference chorvatských archivářů, 1. ( ), Zagreb * Zagreb * zpráva z jednání * konference chorvatských archivářů 1. * r * Chorvatsko * informace o referátech BAČIĆ, Mira MAJSTOROVIĆ, Zagorka : Baze podataka s cjelovitim člancima i korisnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 5

6 Zagreb * Poreč * r * ankety * semináře * fulltextové databáze * informovanost badatelů * Chorvatsko * Záhřeb * badatelé * * * * BAČIĆ, Mira MAJSTOROVIĆ, Zagorka : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : stanje i perspektive tematskih pretraživanja za korisnike. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 7. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 7. ( ), Poreč * Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb * výzkum témat * Poreč * r * semináře * Chorvatsko * Záhřeb * * BALKOVEC, Bojan : Gradivo Narodnego vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba v Hrvaškem državnem arhivu. In: Arhivi. - Roč. 23, č. 2 (2000), S archivní fondy * fond Národní rada Srbů, Chorvatů a Slovinců * Chorvatsko 1.4 * BARÁTH, Magdolna : [Magyar történeti dokumentumok ]. In: Levéltári Közlem. - Roč. 76, č. 1 (2005), S Rec na: Magyar történeti dokumentumok / Lajos Izsák, József Nagy. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s. Maďarsko * historické dokumenty * rozbory * r BARIČEVIĆ, Zvonimir : Prikaz sustava hibridne reprografije - stanje i mogućnosti. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivní fondy * reprografie * mikrofilmování * ochranné snímkování BARTOŠ, Martin : Armáles meštianského rodu Hainovcov z Levoče. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S rod Hainovců (Hainů) * stol. 17. * erbovní listiny * BERNÁTOVÁ, Viera : Stredoveké listiny magistrátu mesta Trenčína a ich spracovávatelia. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S středověk * magistrát * stol. 18. * Trenčín * listiny * stol. 17. * diplomatika * soupisy listin * fond Magistrát mesta Trenčína

7 20 BERTÉNYI, Iván : A 2000 évi genealógiai és heraldikai világkongresszus (Besançon, Május 2.-7.). In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 71, č. 1-2 (2000), S heraldika * informace o referátech * Besançon * kongresy * r * genealogie BESZÁMOLÓ A Magyar országos levéltár Évi tevékenységérıl = The activity of the National archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 75, č. 1 (2004), S. [158]-174. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * BESZÁMOLÓ A Magyar országos levéltár Évi tevékenységérıl = The activity of the National archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 76, č. 1 (2005), S. [239]-263. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 24, č. 2 (2001), S Slovinsko * bibliografie * publikační činnost * přehledy * r BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 25, č. 2 (2002), S bibliografie * publikační činnost * archiváři slovinští * r * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S bibliografie * publikační činnost * přehledy * r * archiváři slovinští * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 27, č. 2 (2004), S bibliografie * publikační činnost * přehledy * archiváři slovinští * r * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA Marije Oblak-Čarni. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 1 (2003), S Oblak-Čarni, Marija ( , slovin. archivářka) * r * bibliografie prací 0.4 7

8 28 BORSA, Iván : Idetitászavar és levéltárosképzés = Problems of Self-identity and the Training of Archivists. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 51, č. 4 (2001), S archivář (profese) * identita * archivní vzdělávání BOŠKOVIĆ, Dora : Javnost pristupa muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 5. seminar / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 5. ( ), Rovinj * zákon o muzejnictví * zákon o autorském právu * zákon o ochraně a uchování kulturního dědictví * semináře * muzejní sbírky * Rovinj * Chorvatsko * r * BOVE, Jens : Bildindex i Manuscripta Mediaevalia : primjeri dviju kooperativnih baza podataka. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * katalogizace rukopisu * Marburger Index * středověké rukopisy * archivy * Německo * dokumentace * r * digitalizace * Foto Marburg * semináře * Bildindex * databáze * inventáře * Rovinj * Chorvatsko * mikrofiše * * BRAUN, Mario :Baza restauratorski evidentiranih umjetnina u Hrvatskoj : BREUH - izmeñu potreba i mogućnosti. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * databáze děl restaurovaných Chorvatským restaurátorským ústavem * konzervátorsko-restaurátorská dokumentace * r * semináře * Rovinj * Chorvatsko * BREŽE, Borivoj : Digitalna obdelava slik arhivskega gradiva. In: Arhivi. - Roč. 27, č. 2 (2004), S skenování * digitalizace dokumentů

9 33 BRŇOVJÁK, Jiří HRUBOŇ, Pavel : Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. ( ) : příspěvek k české barokní heraldice. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Karel VI. ( , římskoněmecký císař, král český a uherský) * nobilitace * r * fond Česká dvorská kancelář * erbovní censoři * erbovní návrhy * BUKAREVA, Lidija : Restavracionnata dejnost i săzdavaneto na zastrachovatelen fond na dokumentite v dăržavnite archivi. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2004, Nr. 2 (2004), S konzervování a restaurování * vytváření bezpečnostního fondu * archivy státní * přehledy * Bulharsko * r * mikrofilmování * BUKOŠEK, Metka : Prvi hrvaški arhivski kongres v Zagrebu. In: Arhivi. - Roč. 24, č. 2 (2001), S Kongres chorvatských archivářů, 1. ( ), Zagreb * zpráva z jednání * r * Chorvatsko * archivní kongresy * informace o referátech BURAN, Dušan : Medzi dvorom a radnicou - medzi radnicou a kapitulou : uměleckohistorické poznámky k výzdobě erbových listín hornouherských miest v 15. storočí. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Kremnica * stol. 15. * umělecké zpracování * Bratislava * erbovní listiny * heraldická ikonografie * Košice * BURILKOVA, Iva : Kăm istorijata na bălgarskata liga za zaščita pravata na čoveka i graždanina. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 83 ([2002]), S Bulharská liga na ochranu lidských a občanských práv * edice dokumentů * dokumenty * dějiny a činnost 1.4 * ĆEPULIĆ, Tomislav : MoReq i uredsko poslovanje. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S zpracování * metadata * MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records) * elektronické záznamy * CONOV, Petr : Menidžmănt na medicinskite archivi. 9

10 In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S archivy lékařské * archivování lékařských údajů * archivní management * Bulharsko COVA, Ugo : Trieste, Gorizia, Lubiana : analisi storica delle interferenze instituzionali fra tre province limitrofe in epoca austriaca. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 1 (2002), S Gorica * Rakousko * Lublaň * Itálie * Terst * státní správa * světové dějiny * Slovinsko * CSALA, Rita : A Gyulafehérvári Érseki és Fıkáptalani Levéltár története ésmai állapota = The History and Present of the State Archiepiscopal and Head Capitular Archives of Gyulafehérvár. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 2 (2004), S Gyulafehérvári Érseki és Fıkáptalani Levéltár, Gyulafehérvár * Maďarsko * archivy církevní * dějiny * současnost * * CSEKİ, Ernı : Községek, városok helye és szerepe a polgári kori adóigazgatásban = The Place and Role of Towns and Villages in the Taxation System of the Modern Age. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 2 (2003), S Maďarsko * dějiny správy * po r * město (správní jednotka) * daňový systém * vesnice (správní jednotka) CVETKOVA, Jovka : Restavracija na răkopisnata kniga "Apostol Aprakos". In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2001, Nr. 3-4 (2001), S restaurační procedury * postup prací * rukopisy * restaurování * rukopis "Apostol Aprakos" * stol ČEČEVA, Kiruška : Novi iziskvanija pri popălvaneto na dăržavnija archiven fond s dokumenti po intelektualnata sobstvenost na nacijata. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 1999, Nr. 3-4 (1999), S archivní fondy * Bulharsko * patenty a zlepšovací návrhy ČELKO, Mikuláš : Činnosť Baltazára Stecka jako mestského notára Banskej Štiavnice. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Steck, Baltazár (stol. 15., konec - stol. 16., počátek, městský notář v Banské Štiavnici) * Banská Štiavnica * městští notáři * diplomatika * městská kancelář

11 46 ČEŠMEDŽIEVA, Cvetelina : [Rečnik na bălgarskata archivna terminologija]. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 3-4 (2002), S Rec na: Rečnik na bălgarskata archivna terminologija. - Varna : Universitetsko izdatelstvo VSU "Černorizec Chrabăr", s. terminologické slovníky * archivní terminologie * Bulharsko * recenze ČIBEJ, Nada NOVAK, Miroslav ŠKOFLJANEC, Jože : Implementacija meñunarodnih arhivskih norma u Info Arh 3.0. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Poreč * r * archivní standardy * semináře * údaje * Info Arh * archivní informační systém * archiválie * Chorvatsko * * * DOBERNIK, Marjan : Reproduciranje franciscejskega katastra. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 2 (2002), S františkáni * katastr * reprodukce * mapy * DÓKA, Klára : A levéltári szakképzés helyzetérıl = About the Position of the Archival Professional Training. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 49, č. 3 (1999), S Maďarsko * archivní praxe * archivní vzdělávání DONČEVA, Bojanka POPOVA, Nina : Bălgarskata istoričeska naučna knižnina prez 1998 g. In: Istor. Pregl. - Roč. 55, č. 3-4 (1999), S bibliografie * historiografie * r * archivnictví * pomocné vědy historické * Bulharsko DÖRR, Marianne WEBER, Hartmut : Digitalna obrada podataka u funkciji zaštite arhivskih fondova? : zaključno izvješće radne skupine Njemačke udruge za znanstvena istraživanja / přel. Danijela Marjanić. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S archivní fondy * archivnictví * mikrofilmování * digitalizace * ochrana archiválií * Chorvatsko 1.4 * *

12 52 DRAHOŠOVÁ, Šarlota : Podoby erbu Tekovskej stolice a Tekovskej župy v erbových listinách. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Štátny archív v Nitre, Nitra * r * Tekovská stolice * r * r * Tekovská župa * erbovní listiny * DRAHOŠOVÁ, Šarlota : Rozlúčka s Alžbetou Keszeliovou. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S Keszeliová, Alžbeta ( , archivářka Stát. archivu v Nitře) * nekrology DRAXLER, Vladimír : Zomrel Fero Horvat. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S Horvat, František PhDr. ( , slov. archivář, první slov. profesionální rozhlasový archivář) * nekrology DRPIĆ, Marko : Pisarjevo znanje v poznem srednjem veku, kot je razvidno iz rokopisa NUK Ms38. In: Arhivi.- Roč. 25, č. 2 (2002), S rukopisy * zhotovování rukopisů * středověk * kaligrafie * kodikologie * paleografie DUCHOŇ, Michal : Testamenty modranských a svätojurských mešťanov jako prameň k dejinám každodenného života v ranom novoveku. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S historický pramen * dějiny každodennosti * Modra (slov. město) * Sv. Jur * měšťanské testamenty * diplomatika DUJMOVIĆ, Radmila ČULJAT, Krunoslava : Prikaz projekta uredsko poslovanje: prijem i obrada akata : izlučivanje gradiva u pismohrani. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S záznam vyřízení * automatizované zpracování údajů * průběžný dokument (flow) * údaje řízení * e-úprava DUNSIRE, Gordon : Centar za istraživanje digitalnih knjižnica i zajednički informacijski okoliš = The Centre for Digital Library Research (CDLR). 12

13 In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Strathlyde University Glasgow, Glasgow * Centre for Digital Library Research (CDLR) * centrum pro digitální knihovnický výzkum * Poreč * r * semináře * společný informační prostor * Chorvatsko * Strathlyde u Glasgowa, Skotsko * ERDMANN, Gyula : A magyar levéltárügy jelenérıl = On the Present of Hungarian Archives. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 50, č. 3 (2000), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost FALETAR, Sanjica : Meñunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj : izazovi i mogućnosti. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * CALIMERA (projekt) * archivy * Poreč * r * knihovny * místní kulturní instituce * semináře * Chorvatsko * muzea FALETAR, Sanjica : Meñunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj. In: Arh. Vjesn. - Roč. 47 (2004), S CALIMERA (projekt) * r * Chorvatsko FARKAS, József : A Gödöllıi Városi Múzeum birtokában levı levéltári iratok és azok rendezése = The Archival Material of the Gödöllıi City Museum and its Management. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 52, č. 2 (2002), S Gödöllıi Városi Múzeum * správa archivních fondů FEDERMAYER, Frederik : Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb : uhorský novovek Část 1. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S sfragistika * rodová heraldika * erbové pečeti * informace o majitelích * legenda na pečetích fyzických osob * využití pečetí pro genealogický a archontologický výzkum FEDERMAYER, Frederik : Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb : uhorský novovek Část 2. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S

14 sfragistika * identifikace zkratek * zkratky * pomocné vědy historické * pečeti * nápisy * pečeti fyzických osob 2.3 * * FEDERMAYER, Frederik : Sfragistický pohľad na erb Ilešháziovcov : erb udelený erbovou listinou a jeho užívanie v praxi. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S uherské rody * erby * rod Ilešházi (Illyésházy) * genealogie * FERENC, Tone : Predvojne priprave na Atlas Slovenije. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 1 (2002), S atlasy * Slovinsko * mapy FILIPIČ, Igor : Zapisniki duš v Škofijskem arhivu Maribor. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S Škofijski arhiv Maribor, Maribor * soupisy farníků * archivy farní * status animarum FODOR, István : A szerbiai és vajdasági levéltári dolgozók kiadványai 1992 és 2000 között = The Publications of Serbian and Voivodinian Archivists In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 4 (2003), S archiváři srbští * r * publikační činnost * archiváři vojvodinští GALOVIĆ, Tomislav : Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika - Dubašnica na otoku Krku. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S Dubašnica (ostrov Krk) * rukopisy psané hlaholicí * archivy farní * inventáře * hlaholice * GARADNAI, Zoltán : A Külügyminisztérium Békeelıkészítı osztályának iratai a Magyar Országos Levéltár filmtárában. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 72, č. 1-2 (2001), S. [247]-260. Magyar Országos Levéltár, Budapest * Külügyminisztérium Békeelıkészítı * archivní fondy * archivní dokumenty * r * GECSÉNYI, Lajos : A magyar levéltárak és az Európai luniı = Hungarian Archives and the European Union. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 3 (2003), S

15 Maďarsko * Evropská unie * archivy * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 69, č. 1-2 (1998), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 70, č. 1-2 (1999), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 71, č. 1-2 (2000), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 72, č. 1-2 (2001), S. [287]-301. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * archivy zahraniční * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 73, č. 1-2 (2002), S. [321]-340. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * archivy zahraniční * r * GECSÉNYI, Patricia : Elsı lépések a levéltárak közötti együttmőködés megteremtésére az Európai Uniónban = Making the First Move towards Archival Cooperation in the Framework of the European Union. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 50, č. 1 (2000), S archivy * mezinárodní vztahy a styky * struktury Evropské unie * archivy zahraniční * mezinárodní spolupráce GEORGIEV, Georgi : Spomeni i razmisli na archivista. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2003, Nr. 3-4 (2003), S Daržaven archiv * archivnictví * archivnictví bulharské * Bulharsko * dějiny

16 79 GEORGIEV, Lazar : Karazini - Karadži - Karadžovi - potomci na dreven bălgarski rod : săvmestna publikacija na sp. "Rodoznanie" i sp. "Istoričeski pregled" po povod 200 godini ot osnovavaneto na Charkovskija universitet "V.N. Karazin". In: Istor. Pregl. - Roč. 60, č. 3-4 (2004), S dějiny rodu * rod Karazin * rodokmen * genealogie * Bulharsko GLAŽAR, Natalija : Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu. In: Arhivi. - Roč. 21, č. 1-2 (1998), S moderní společnost * veřejnoprávní zájmy * funkce archivů * soukromoprávní zájmy GLAŽAR, Natalija : Sodelovanje arhivskih služb v Evropski uniji. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S Evropská unie * Černá kniha * spolupráce archivů * archivy * archivní zákonodárství * GOLEC, Boris :Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja. In: Arhivi. - Roč. 23, č. 2 (2000), S slovinština * světové dějiny * Slovinsko * paleografie * GOLOB, Nataša : Dekorativne obreze na srednjeveških kodeksih : pričevalnost likovnih del. In: Arhivi. - Roč. 27, č. 1 (2004), S rukopisy * středověké rukopisy * knižní malba GOTOVINA, Vesna : Uredsko poslovanje i suvremena uprava u Sloveniji. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S archivnictví * spisová služba * Slovinsko * GOTOVSKA-CHENCE, Teodorička : Kăm văprosa za săvetskija model : (Prinosăt na Čechoslovakija). In: Istor. Pregl. - Roč. 59, č. 1-2 (2003), S Československo * Sovětský svaz * sovětský model industrializace * světové dějiny * Bulharsko * GRAUS, Igor : Armálesy z hľadiska faleristiky. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S faleristika * erbovní listiny * insignie * zobrazení insignií 16

17 2.3.3 * GRAUS, Igor : Mestský notár v Banskej Bystrici v 16. storočí. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S společenský význam městského notáře * seznamy * Banská Bystrica * městští notáři * úloha městského notáře * diplomatika * stol GRKMAN, Stanka : Konserviranje in restavriranje matičnih knjig župnije Korte. In: Arhivi. - Roč. 22, č. 1-2 (1999), S stol. 19. * restaurování * postup prací * matriky GUERCIO, Maria : Stvaranje, upravljanje i čuvanje digitalnih zapisa : uvod za nacionalne i medunarodne smjernice / přel. Mirjana Cupek-Hamill. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivnictví * digitalizace * mezinárodní standardy * informatika * * HANČIČ, Damjan : Kronika in nekrolog loškega samostana klaris stoletje. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 1 (2003), S knihy úmrtí jeptišek * kláštery * kroniky * edice * klarisky * Slovinsko * stol HANČIČ, Damjan : Kronika in nekrolog loškega samostana klaris stoletje. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S stol. 18. * knihy úmrtí jeptišek * edice záznamů * kláštery * kroniky * klarisky * Slovinsko HANUS, Jozef ČEPAN, Michal : Európsky projekt MIP prechodné prvky v papieri (Transition Metals in Paper) : tematická sieť 5RP/EVK4-CT In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S konference * sítě MIP * papír * informace o akcích * projekty * tematické skupiny * HANUS, Jozef : K životnému jubileu Heleny Fukatschovej. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S Fukatschová, Helena ( , pracovnice odd. ochrany archiválií Slovenského národního archivu v Bratislavě) * životní výročí

18 94 HARASZTI, Viktor : A légszennyezés és a levéltár = Air Pollution and the Archives. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 49, č. 1 (1999), S znečištění ovzduší * archivy HARASZTI, Viktor : Versengı alapjogok a levéltári kutatásban = Conflicting Fundamental Rights Concerning Archival Research. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 74, č. 1-2 (2003), S. [3]-32. Maďarsko * archivní bádání * archivní zákonodárství * archivní zákony HAUTOVÁ, Júlia : [Studie k dějinám československého archivnictví]. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S Rec na: Studie k dějinám československého archivnictví / Zdeněk Šamberger ; redakce Jan Kahuda vyd. - Praha : Národní archiv, s. Šamberger, Zdeněk PhDr., CSc ( Praha -, čes. archivář a historik) *bibliografie prací * jubilejní sborníky * československé archivnictví * recenze HEBRANG GRGIĆ, Ivana : Autorsko-pravni aspekt samoarhiviranja znanstvenih članaka. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 7. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 7. ( ), Poreč * preprint * RoMEo (projekt) * Poreč * r * autorské právo * semináře * postprint * Chorvatsko HEDBELI, Živana : Hrvatsko arhivističko društvo In: Arh. Vjesn. - Roč. 42 (1999), S Hrvatsko arhivističko društvo * r * archivní organizace * dějiny * Chorvatsko * HEDBELI, Živana : Koncept vitalnih dokumenata u uredskom poslovanju. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S oběh dokumentů * spisová služba * archivy * Chorvatsko * HEDBELI, Živana : Privatno arhivsko gradivo. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivy soukromé * Chorvatsko * archivní zákonodárství *

19 101 HOLJEVAC TUKOVIĆ, Ana : Uloga republičkih ministarstava u upravi Narodne republike Hrvatske ( ). In: Arh. Vjesn. - Roč. 45 (2002), S r * republiková ministerstva * státní správa * Chorvatsko HORA, Josef WANNER, Michal : Řešení problematiky standardizace archivních pomůcek v digitální podobě v českém Archivnictví. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S standardy * archivní pomůcky * archivní pomůcky v digitální podobě * ukládání * formáty * HORSMAN, Peter : Izgubljeni u obilju : paradoks elektroničkih zapisa / přel. Jozo Ivanović. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S elektronické dokumenty * Nizozemí * informatika * archivní management * archivy * HORVAT, Aleksandra : Javno i tajno u knjižničarskoj struci. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 5. seminar / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 5. ( ), Rovinj * knihovnictví * semináře * ochrana osobních údajů * Rovinj * Chorvatsko * r * ochrana knihovních údajů v knihovnách * * 2.2 * HRIČOVSKÁ, Janka : Testamenty kanonikov Bratislavskej kapituly zo 16. storočia. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Bratislava * Bratislavská kapitula * testamenty * diplomatika * stol HRNČIAROVÁ, Daniela : Reverzálne listiny v Archíve hlavného mesta Bratislavy. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Archív hlavného města SR, Bratislava * reverzální listiny * Bratislava * diplomatika HUDEC, Rudolf : Diplomatická produkcia františkánskych konventov na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku. 19

20 In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Slovensko * diplomatická produkce * františkáni * kláštery IGNATOVA, Anka : Sbornicite s normativno-razporeditelni dokumenti na vojennoto vedomstvo kato pečatna izvorova baza. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2001, Nr. 1-2 (2001), S tištěné databáze * normativní dokumenty * od r * bulharská armáda * Bulharsko IVANOVA, Svetlana : Komplektuvane, formirane i razkrivane na sbirkite na orientalskija otdel na NBKM (kăm Pătevoditel na Orientalskija otdel na NBKM). In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 79 ([2000]), S Narodnata biblioteka Sv. Sv. Kiril i Metodij : Orientalskijat otdel, Sofija * osmanské rukopisy * průvodce * sbírky IVANOVIĆ, Jozo : Arhivska neovisnost : anketa o položaju arhiva u europskim zemljama. In: Arh. Vjesn. - Roč. 42 (1999), S postavení archivů v evropských zemích IVIĆ, Darko : Razvoj službe zaštite kulturnih dobara u Hrvatskoj, s osvrtom na restauratorsko Dokumentiranje. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * konzervování * inventarizace * standardizace * kulturní dědictví * restaurování * Chorvatsko IZPOPOLNJEVANJE v specialnih tehnikah konservatorstva pod vodstvom prof. Christopherja Clarksona / Lucija Planinc, Stanka Grkman, Nataša Višnikar, Tatjana Rahovsky Šuligoj In: Arhivi. - Roč. 24, č. 1 (2001), S Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana * semináře * prakticko-teoretické semináře * techniky konzervování * konzervování archiválií * r * JAKÓ, Zsigmond : Erdélyi forráskiadás az utóbbi félévszázadban = Transylvanian sourcepublication in the past half century. 20

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Bojnice (Slovensko) Termín: 26. 28. 5. 2009 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archívy v krízových situáciách (XIII. archívne dni

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

European Network on Archival Cooperation

European Network on Archival Cooperation European Network on Archival Cooperation Jitka Křečková, Národní archiv www.nacr.cz; www.icar-us.eu FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH PROJEKTŮ Z PROGRAMŮ EU 2. června 2015, Era svět, Jungmannovo nám.767, Praha 1

Více

Struktura posudku pro hodnotící řízení

Struktura posudku pro hodnotící řízení Struktura posudku pro hodnotící řízení Hodnotící řízení: závěrečné mimořádné Termín: řádný opakovaný Název projektu: Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce

Více

*NACRX001M4HX* NACRX001M4HX prvotní identifikátor

*NACRX001M4HX* NACRX001M4HX prvotní identifikátor *NACRX001M4HX* NACRX001M4HX prvotní identifikátor Dne: 21.10.2014 Naše značka: NA- 3280-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Krlín / 974 847 344 Vaše značka: ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY MÍSTO: Lublaň, Arhiv

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

Národní digitální archiv 9. 11. 2010

Národní digitální archiv 9. 11. 2010 9. 11. 2010 Co je Národní digitální archiv - součást Národního archivu, která - řeší bezpečné, důvěryhodné a dlouhodobé uložení digitálních dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie - odstraňuje

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Zpracováno podle 210 mm READ, Jane M. Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society.

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010

Projekt digitalizace a ukládání v regionech. Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Projekt digitalizace a ukládání v regionech Petr Pavlinec, KrÚ kraje Vysočina Březen 2010 Dotace Projekty technologických center krajů Aktuální stav výzvy IOP Typizované projekty Technologická centra Digitalizace

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea

Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Význam šedé literatury a přínos NUŠL pro česká muzea Archivy, knihovny a muzea v 30. 11. 2011 Národní archiv, Praha Iveta Fürstová iveta.furstova@techlib.cz Přehled Šedá literatura v muzeu Význam šedé

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout problematiku z oblasti sociální komunikace, konkrétně dokumentové komunikace odborných informací včetně elektronického publikování. Součástí předmětu

Více

Technologická centra krajů Digitalizace a ukládání

Technologická centra krajů Digitalizace a ukládání Technologická centra krajů Digitalizace a ukládání Garantované ukládání dokumentů z hlediska poţadavků typového projektu KDS Roman Kratochvíl, Vladimír Dinuš ICZ a. s. 22.6.2011 DŮVĚRNOST Pro zákazníky

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři

Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři Jana Doleželová, Zdeňka Chmelařová Knihovna Akademie věd, v. v. i. Inforum Praha, 22.05. 2012 OBSAH ASEP - charakteristika

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha Čas Stopáž Téma, přednášející Jazyk 17. února 2009, úterý 9:00-10:30 90 min. Foyer Národního muzea: Registrace účastníků konference 10:30-11:00 30 min. Pantheon Národního muzea: Slavnostní zahájení konference

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group 1 Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014 Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group Ex Libris Ltd., 2014 - Internal and Confidential 3 Společnost Ex Libris Ltd., 2014

Více

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

MONUMENTENWACHT. Jiří Bláha CET. Pavol Ižvolt MK SR. Praha 20. 11. 2012. ÚTAM AV ČR, v.v.i. SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY MONUMENTENWACHT SYSTÉM PREVENTIVNÍ PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY Jiří Bláha CET Pavol Ižvolt MK SR Praha 20. 11. 2012 MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL čl. 4. Konzervace památek ukládá

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Místo: Vratislav Polská republika Termín: 24. srpna 2011 26. srpna 2011 Účel cesty: 8. setkání členů European Working Group on Disaster

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy

Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Webová sídla v ČR zpřístupňující elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy Bibliografický soupis Zpracovala

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Zpráva ze služební cesty

Zpráva ze služební cesty Zpráva ze služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty PhDr. Bedřich Vychodil Pracoviště dle organizační struktury Odbor digitálních fondů Pracoviště zařazení Útvar 2.4.2 Důvod cesty Pozvání na konferenci

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH ARCHIVŮ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ V PORTÁLU MEDVIK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - PŘÍPADOVÁ STUDIE

VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH ARCHIVŮ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ V PORTÁLU MEDVIK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - PŘÍPADOVÁ STUDIE 154 VYTVÁŘENÍ OSOBNÍCH ARCHIVŮ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ V PORTÁLU MEDVIK NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY - PŘÍPADOVÁ STUDIE Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Helena Bouzková, Petr Kocna, Eva Lesenková, Anotace Národní

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

Formulace cílů výzkumu na r. 2015

Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Národní knihovna České republiky bude v r. 2015 realizovat Koncepci svého rozvoje jako výzkumné organizace na léta 2010 2015; současně budou některé úkoly pokračovat jako

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

*NACRX001OH9S* NACRX001OH9S prvotní identifikátor

*NACRX001OH9S* NACRX001OH9S prvotní identifikátor *NACRX001OH9S* NACRX001OH9S prvotní identifikátor Dne: 08.01.2015 Naše značka: NA- 3039-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 111 Vaše značka: MÍSTO: Budapešť, Maďarsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více