Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 26 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková, Jan Krlín, Dagmar Spáčilová, Drahomíra Vejmelková, Josef Pospíšil Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM EXCERPOVANÝCH MONOGRAFIÍ

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 26 je tak prvním číslem, které již vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem). Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 26 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Č. 26 Informativního přehledu je sestaveno z excerpce periodik slovenských, maďarských, bulharských, slovinských a chorvatských. Omlouváme se za záznamy s poněkud starším datem vydání, ale v zájmu zachování kontinuity excerpce jsme je rovněž uvedli. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. A. Vindušková (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel ). 3

4 Články a recenze 1 A LEVÉLTÁRAK helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása = The Place and Role of Archives in the Information Society: the Electronic Processing of archival Material. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 51, č. 1 (2001), S elektronizace archivních dokumentů * elektronizace archivních činností * archivy * informační společnost * archivnictví * informační věk (éra) A MAGYAR Országos Levéltár Évi tevékenysége = The activity of the National Archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 74, č. 1-2 (2003), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * AIGNER, Thomas : A Monasterium Projekt (MOM) - = The Monasterium Project (MOM - In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 4 (2004), S Maďarsko * * Evropa * digitalizace dokumentů * Monasterium (projekt) * projekty ALBRECHTNÉ KUNSZERI, Gabriella CZIKKELY, Tibor KİRMENDY, Lajos :A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása = The preservation of non-conventional archival material. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 1 (2004), S Maďarsko * netradiční archivní dokumenty * ochrana archivních dokumentů * ALEXY, Zdenko G. : Rozšírenie informačnej základne o slovacikálnych erbových listinách. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S slovacika * erbovní listiny * ANDREEV, Georgi : Nomenklaturata na delata v uslovijata na reformata v dăržavnata administracija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S spisová služba * státní správa * spisový řád * reformy

5 7 ANDREEV, Stefan : Podrobnite opisni registri ot XV-XVI v. kato izvori za proučvanijata na socialnata i demografskata struktura na naselenijeto. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 78 ([1999]), S stol * obyvatelstvo * registra * archivní prameny * historická demografie * Bulharsko ATANASOVA, Kalinka : Archivnijat fond na Petkana Zacharieva v TD "Daržaven archiv" - Stara Zagora. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2003, Nr. 3-4 (2003), S Státní archiv ve Staré Zagoře, Stará Zagora * Zacharieva, Petkana ( , bulh. sběratelka a skladatelka lid. písní) * osobní fondy * Stará Zagora * Bulharsko AVRAMOV, Ivajlo : Teorijata za archivnija fond i ruskata archivistika ( ). In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S r * archivnictví ruské * archivní fondy * dějiny AZ ELEKTRONIKUS iratok levéltári archiválása = The Archival Preservation of Electronic Records. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 2 (2003), S Maďarsko * elektronické dokumenty (archiválie) * ochrana * BABIĆ, Silvija : Cilj i svrha kategorizacije stvaratelja. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S akviziční politika * původce * kategorizace záznamů * zásady akvizice * * BABIĆ, Silvija : I. kongres hrvatskih arhivista : Zagreb, 25. do 27. listopada In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S Konference chorvatských archivářů, 1. ( ), Zagreb * Zagreb * zpráva z jednání * konference chorvatských archivářů 1. * r * Chorvatsko * informace o referátech BAČIĆ, Mira MAJSTOROVIĆ, Zagorka : Baze podataka s cjelovitim člancima i korisnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 5

6 Zagreb * Poreč * r * ankety * semináře * fulltextové databáze * informovanost badatelů * Chorvatsko * Záhřeb * badatelé * * * * BAČIĆ, Mira MAJSTOROVIĆ, Zagorka : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : stanje i perspektive tematskih pretraživanja za korisnike. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 7. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 7. ( ), Poreč * Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb * výzkum témat * Poreč * r * semináře * Chorvatsko * Záhřeb * * BALKOVEC, Bojan : Gradivo Narodnego vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba v Hrvaškem državnem arhivu. In: Arhivi. - Roč. 23, č. 2 (2000), S archivní fondy * fond Národní rada Srbů, Chorvatů a Slovinců * Chorvatsko 1.4 * BARÁTH, Magdolna : [Magyar történeti dokumentumok ]. In: Levéltári Közlem. - Roč. 76, č. 1 (2005), S Rec na: Magyar történeti dokumentumok / Lajos Izsák, József Nagy. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s. Maďarsko * historické dokumenty * rozbory * r BARIČEVIĆ, Zvonimir : Prikaz sustava hibridne reprografije - stanje i mogućnosti. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivní fondy * reprografie * mikrofilmování * ochranné snímkování BARTOŠ, Martin : Armáles meštianského rodu Hainovcov z Levoče. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S rod Hainovců (Hainů) * stol. 17. * erbovní listiny * BERNÁTOVÁ, Viera : Stredoveké listiny magistrátu mesta Trenčína a ich spracovávatelia. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S středověk * magistrát * stol. 18. * Trenčín * listiny * stol. 17. * diplomatika * soupisy listin * fond Magistrát mesta Trenčína

7 20 BERTÉNYI, Iván : A 2000 évi genealógiai és heraldikai világkongresszus (Besançon, Május 2.-7.). In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 71, č. 1-2 (2000), S heraldika * informace o referátech * Besançon * kongresy * r * genealogie BESZÁMOLÓ A Magyar országos levéltár Évi tevékenységérıl = The activity of the National archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 75, č. 1 (2004), S. [158]-174. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * BESZÁMOLÓ A Magyar országos levéltár Évi tevékenységérıl = The activity of the National archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 76, č. 1 (2005), S. [239]-263. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 24, č. 2 (2001), S Slovinsko * bibliografie * publikační činnost * přehledy * r BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 25, č. 2 (2002), S bibliografie * publikační činnost * archiváři slovinští * r * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S bibliografie * publikační činnost * přehledy * r * archiváři slovinští * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 27, č. 2 (2004), S bibliografie * publikační činnost * přehledy * archiváři slovinští * r * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA Marije Oblak-Čarni. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 1 (2003), S Oblak-Čarni, Marija ( , slovin. archivářka) * r * bibliografie prací 0.4 7

8 28 BORSA, Iván : Idetitászavar és levéltárosképzés = Problems of Self-identity and the Training of Archivists. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 51, č. 4 (2001), S archivář (profese) * identita * archivní vzdělávání BOŠKOVIĆ, Dora : Javnost pristupa muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 5. seminar / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 5. ( ), Rovinj * zákon o muzejnictví * zákon o autorském právu * zákon o ochraně a uchování kulturního dědictví * semináře * muzejní sbírky * Rovinj * Chorvatsko * r * BOVE, Jens : Bildindex i Manuscripta Mediaevalia : primjeri dviju kooperativnih baza podataka. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * katalogizace rukopisu * Marburger Index * středověké rukopisy * archivy * Německo * dokumentace * r * digitalizace * Foto Marburg * semináře * Bildindex * databáze * inventáře * Rovinj * Chorvatsko * mikrofiše * * BRAUN, Mario :Baza restauratorski evidentiranih umjetnina u Hrvatskoj : BREUH - izmeñu potreba i mogućnosti. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * databáze děl restaurovaných Chorvatským restaurátorským ústavem * konzervátorsko-restaurátorská dokumentace * r * semináře * Rovinj * Chorvatsko * BREŽE, Borivoj : Digitalna obdelava slik arhivskega gradiva. In: Arhivi. - Roč. 27, č. 2 (2004), S skenování * digitalizace dokumentů

9 33 BRŇOVJÁK, Jiří HRUBOŇ, Pavel : Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. ( ) : příspěvek k české barokní heraldice. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Karel VI. ( , římskoněmecký císař, král český a uherský) * nobilitace * r * fond Česká dvorská kancelář * erbovní censoři * erbovní návrhy * BUKAREVA, Lidija : Restavracionnata dejnost i săzdavaneto na zastrachovatelen fond na dokumentite v dăržavnite archivi. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2004, Nr. 2 (2004), S konzervování a restaurování * vytváření bezpečnostního fondu * archivy státní * přehledy * Bulharsko * r * mikrofilmování * BUKOŠEK, Metka : Prvi hrvaški arhivski kongres v Zagrebu. In: Arhivi. - Roč. 24, č. 2 (2001), S Kongres chorvatských archivářů, 1. ( ), Zagreb * zpráva z jednání * r * Chorvatsko * archivní kongresy * informace o referátech BURAN, Dušan : Medzi dvorom a radnicou - medzi radnicou a kapitulou : uměleckohistorické poznámky k výzdobě erbových listín hornouherských miest v 15. storočí. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Kremnica * stol. 15. * umělecké zpracování * Bratislava * erbovní listiny * heraldická ikonografie * Košice * BURILKOVA, Iva : Kăm istorijata na bălgarskata liga za zaščita pravata na čoveka i graždanina. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 83 ([2002]), S Bulharská liga na ochranu lidských a občanských práv * edice dokumentů * dokumenty * dějiny a činnost 1.4 * ĆEPULIĆ, Tomislav : MoReq i uredsko poslovanje. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S zpracování * metadata * MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records) * elektronické záznamy * CONOV, Petr : Menidžmănt na medicinskite archivi. 9

10 In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S archivy lékařské * archivování lékařských údajů * archivní management * Bulharsko COVA, Ugo : Trieste, Gorizia, Lubiana : analisi storica delle interferenze instituzionali fra tre province limitrofe in epoca austriaca. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 1 (2002), S Gorica * Rakousko * Lublaň * Itálie * Terst * státní správa * světové dějiny * Slovinsko * CSALA, Rita : A Gyulafehérvári Érseki és Fıkáptalani Levéltár története ésmai állapota = The History and Present of the State Archiepiscopal and Head Capitular Archives of Gyulafehérvár. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 2 (2004), S Gyulafehérvári Érseki és Fıkáptalani Levéltár, Gyulafehérvár * Maďarsko * archivy církevní * dějiny * současnost * * CSEKİ, Ernı : Községek, városok helye és szerepe a polgári kori adóigazgatásban = The Place and Role of Towns and Villages in the Taxation System of the Modern Age. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 2 (2003), S Maďarsko * dějiny správy * po r * město (správní jednotka) * daňový systém * vesnice (správní jednotka) CVETKOVA, Jovka : Restavracija na răkopisnata kniga "Apostol Aprakos". In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2001, Nr. 3-4 (2001), S restaurační procedury * postup prací * rukopisy * restaurování * rukopis "Apostol Aprakos" * stol ČEČEVA, Kiruška : Novi iziskvanija pri popălvaneto na dăržavnija archiven fond s dokumenti po intelektualnata sobstvenost na nacijata. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 1999, Nr. 3-4 (1999), S archivní fondy * Bulharsko * patenty a zlepšovací návrhy ČELKO, Mikuláš : Činnosť Baltazára Stecka jako mestského notára Banskej Štiavnice. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Steck, Baltazár (stol. 15., konec - stol. 16., počátek, městský notář v Banské Štiavnici) * Banská Štiavnica * městští notáři * diplomatika * městská kancelář

11 46 ČEŠMEDŽIEVA, Cvetelina : [Rečnik na bălgarskata archivna terminologija]. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 3-4 (2002), S Rec na: Rečnik na bălgarskata archivna terminologija. - Varna : Universitetsko izdatelstvo VSU "Černorizec Chrabăr", s. terminologické slovníky * archivní terminologie * Bulharsko * recenze ČIBEJ, Nada NOVAK, Miroslav ŠKOFLJANEC, Jože : Implementacija meñunarodnih arhivskih norma u Info Arh 3.0. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Poreč * r * archivní standardy * semináře * údaje * Info Arh * archivní informační systém * archiválie * Chorvatsko * * * DOBERNIK, Marjan : Reproduciranje franciscejskega katastra. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 2 (2002), S františkáni * katastr * reprodukce * mapy * DÓKA, Klára : A levéltári szakképzés helyzetérıl = About the Position of the Archival Professional Training. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 49, č. 3 (1999), S Maďarsko * archivní praxe * archivní vzdělávání DONČEVA, Bojanka POPOVA, Nina : Bălgarskata istoričeska naučna knižnina prez 1998 g. In: Istor. Pregl. - Roč. 55, č. 3-4 (1999), S bibliografie * historiografie * r * archivnictví * pomocné vědy historické * Bulharsko DÖRR, Marianne WEBER, Hartmut : Digitalna obrada podataka u funkciji zaštite arhivskih fondova? : zaključno izvješće radne skupine Njemačke udruge za znanstvena istraživanja / přel. Danijela Marjanić. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S archivní fondy * archivnictví * mikrofilmování * digitalizace * ochrana archiválií * Chorvatsko 1.4 * *

12 52 DRAHOŠOVÁ, Šarlota : Podoby erbu Tekovskej stolice a Tekovskej župy v erbových listinách. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Štátny archív v Nitre, Nitra * r * Tekovská stolice * r * r * Tekovská župa * erbovní listiny * DRAHOŠOVÁ, Šarlota : Rozlúčka s Alžbetou Keszeliovou. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S Keszeliová, Alžbeta ( , archivářka Stát. archivu v Nitře) * nekrology DRAXLER, Vladimír : Zomrel Fero Horvat. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S Horvat, František PhDr. ( , slov. archivář, první slov. profesionální rozhlasový archivář) * nekrology DRPIĆ, Marko : Pisarjevo znanje v poznem srednjem veku, kot je razvidno iz rokopisa NUK Ms38. In: Arhivi.- Roč. 25, č. 2 (2002), S rukopisy * zhotovování rukopisů * středověk * kaligrafie * kodikologie * paleografie DUCHOŇ, Michal : Testamenty modranských a svätojurských mešťanov jako prameň k dejinám každodenného života v ranom novoveku. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S historický pramen * dějiny každodennosti * Modra (slov. město) * Sv. Jur * měšťanské testamenty * diplomatika DUJMOVIĆ, Radmila ČULJAT, Krunoslava : Prikaz projekta uredsko poslovanje: prijem i obrada akata : izlučivanje gradiva u pismohrani. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S záznam vyřízení * automatizované zpracování údajů * průběžný dokument (flow) * údaje řízení * e-úprava DUNSIRE, Gordon : Centar za istraživanje digitalnih knjižnica i zajednički informacijski okoliš = The Centre for Digital Library Research (CDLR). 12

13 In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Strathlyde University Glasgow, Glasgow * Centre for Digital Library Research (CDLR) * centrum pro digitální knihovnický výzkum * Poreč * r * semináře * společný informační prostor * Chorvatsko * Strathlyde u Glasgowa, Skotsko * ERDMANN, Gyula : A magyar levéltárügy jelenérıl = On the Present of Hungarian Archives. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 50, č. 3 (2000), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost FALETAR, Sanjica : Meñunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj : izazovi i mogućnosti. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * CALIMERA (projekt) * archivy * Poreč * r * knihovny * místní kulturní instituce * semináře * Chorvatsko * muzea FALETAR, Sanjica : Meñunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj. In: Arh. Vjesn. - Roč. 47 (2004), S CALIMERA (projekt) * r * Chorvatsko FARKAS, József : A Gödöllıi Városi Múzeum birtokában levı levéltári iratok és azok rendezése = The Archival Material of the Gödöllıi City Museum and its Management. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 52, č. 2 (2002), S Gödöllıi Városi Múzeum * správa archivních fondů FEDERMAYER, Frederik : Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb : uhorský novovek Část 1. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S sfragistika * rodová heraldika * erbové pečeti * informace o majitelích * legenda na pečetích fyzických osob * využití pečetí pro genealogický a archontologický výzkum FEDERMAYER, Frederik : Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb : uhorský novovek Část 2. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S

14 sfragistika * identifikace zkratek * zkratky * pomocné vědy historické * pečeti * nápisy * pečeti fyzických osob 2.3 * * FEDERMAYER, Frederik : Sfragistický pohľad na erb Ilešháziovcov : erb udelený erbovou listinou a jeho užívanie v praxi. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S uherské rody * erby * rod Ilešházi (Illyésházy) * genealogie * FERENC, Tone : Predvojne priprave na Atlas Slovenije. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 1 (2002), S atlasy * Slovinsko * mapy FILIPIČ, Igor : Zapisniki duš v Škofijskem arhivu Maribor. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S Škofijski arhiv Maribor, Maribor * soupisy farníků * archivy farní * status animarum FODOR, István : A szerbiai és vajdasági levéltári dolgozók kiadványai 1992 és 2000 között = The Publications of Serbian and Voivodinian Archivists In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 4 (2003), S archiváři srbští * r * publikační činnost * archiváři vojvodinští GALOVIĆ, Tomislav : Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika - Dubašnica na otoku Krku. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S Dubašnica (ostrov Krk) * rukopisy psané hlaholicí * archivy farní * inventáře * hlaholice * GARADNAI, Zoltán : A Külügyminisztérium Békeelıkészítı osztályának iratai a Magyar Országos Levéltár filmtárában. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 72, č. 1-2 (2001), S. [247]-260. Magyar Országos Levéltár, Budapest * Külügyminisztérium Békeelıkészítı * archivní fondy * archivní dokumenty * r * GECSÉNYI, Lajos : A magyar levéltárak és az Európai luniı = Hungarian Archives and the European Union. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 3 (2003), S

15 Maďarsko * Evropská unie * archivy * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 69, č. 1-2 (1998), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 70, č. 1-2 (1999), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 71, č. 1-2 (2000), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 72, č. 1-2 (2001), S. [287]-301. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * archivy zahraniční * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 73, č. 1-2 (2002), S. [321]-340. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * archivy zahraniční * r * GECSÉNYI, Patricia : Elsı lépések a levéltárak közötti együttmőködés megteremtésére az Európai Uniónban = Making the First Move towards Archival Cooperation in the Framework of the European Union. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 50, č. 1 (2000), S archivy * mezinárodní vztahy a styky * struktury Evropské unie * archivy zahraniční * mezinárodní spolupráce GEORGIEV, Georgi : Spomeni i razmisli na archivista. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2003, Nr. 3-4 (2003), S Daržaven archiv * archivnictví * archivnictví bulharské * Bulharsko * dějiny

16 79 GEORGIEV, Lazar : Karazini - Karadži - Karadžovi - potomci na dreven bălgarski rod : săvmestna publikacija na sp. "Rodoznanie" i sp. "Istoričeski pregled" po povod 200 godini ot osnovavaneto na Charkovskija universitet "V.N. Karazin". In: Istor. Pregl. - Roč. 60, č. 3-4 (2004), S dějiny rodu * rod Karazin * rodokmen * genealogie * Bulharsko GLAŽAR, Natalija : Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu. In: Arhivi. - Roč. 21, č. 1-2 (1998), S moderní společnost * veřejnoprávní zájmy * funkce archivů * soukromoprávní zájmy GLAŽAR, Natalija : Sodelovanje arhivskih služb v Evropski uniji. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S Evropská unie * Černá kniha * spolupráce archivů * archivy * archivní zákonodárství * GOLEC, Boris :Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja. In: Arhivi. - Roč. 23, č. 2 (2000), S slovinština * světové dějiny * Slovinsko * paleografie * GOLOB, Nataša : Dekorativne obreze na srednjeveških kodeksih : pričevalnost likovnih del. In: Arhivi. - Roč. 27, č. 1 (2004), S rukopisy * středověké rukopisy * knižní malba GOTOVINA, Vesna : Uredsko poslovanje i suvremena uprava u Sloveniji. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S archivnictví * spisová služba * Slovinsko * GOTOVSKA-CHENCE, Teodorička : Kăm văprosa za săvetskija model : (Prinosăt na Čechoslovakija). In: Istor. Pregl. - Roč. 59, č. 1-2 (2003), S Československo * Sovětský svaz * sovětský model industrializace * světové dějiny * Bulharsko * GRAUS, Igor : Armálesy z hľadiska faleristiky. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S faleristika * erbovní listiny * insignie * zobrazení insignií 16

17 2.3.3 * GRAUS, Igor : Mestský notár v Banskej Bystrici v 16. storočí. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S společenský význam městského notáře * seznamy * Banská Bystrica * městští notáři * úloha městského notáře * diplomatika * stol GRKMAN, Stanka : Konserviranje in restavriranje matičnih knjig župnije Korte. In: Arhivi. - Roč. 22, č. 1-2 (1999), S stol. 19. * restaurování * postup prací * matriky GUERCIO, Maria : Stvaranje, upravljanje i čuvanje digitalnih zapisa : uvod za nacionalne i medunarodne smjernice / přel. Mirjana Cupek-Hamill. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivnictví * digitalizace * mezinárodní standardy * informatika * * HANČIČ, Damjan : Kronika in nekrolog loškega samostana klaris stoletje. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 1 (2003), S knihy úmrtí jeptišek * kláštery * kroniky * edice * klarisky * Slovinsko * stol HANČIČ, Damjan : Kronika in nekrolog loškega samostana klaris stoletje. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S stol. 18. * knihy úmrtí jeptišek * edice záznamů * kláštery * kroniky * klarisky * Slovinsko HANUS, Jozef ČEPAN, Michal : Európsky projekt MIP prechodné prvky v papieri (Transition Metals in Paper) : tematická sieť 5RP/EVK4-CT In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S konference * sítě MIP * papír * informace o akcích * projekty * tematické skupiny * HANUS, Jozef : K životnému jubileu Heleny Fukatschovej. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S Fukatschová, Helena ( , pracovnice odd. ochrany archiválií Slovenského národního archivu v Bratislavě) * životní výročí

18 94 HARASZTI, Viktor : A légszennyezés és a levéltár = Air Pollution and the Archives. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 49, č. 1 (1999), S znečištění ovzduší * archivy HARASZTI, Viktor : Versengı alapjogok a levéltári kutatásban = Conflicting Fundamental Rights Concerning Archival Research. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 74, č. 1-2 (2003), S. [3]-32. Maďarsko * archivní bádání * archivní zákonodárství * archivní zákony HAUTOVÁ, Júlia : [Studie k dějinám československého archivnictví]. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S Rec na: Studie k dějinám československého archivnictví / Zdeněk Šamberger ; redakce Jan Kahuda vyd. - Praha : Národní archiv, s. Šamberger, Zdeněk PhDr., CSc ( Praha -, čes. archivář a historik) *bibliografie prací * jubilejní sborníky * československé archivnictví * recenze HEBRANG GRGIĆ, Ivana : Autorsko-pravni aspekt samoarhiviranja znanstvenih članaka. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 7. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 7. ( ), Poreč * preprint * RoMEo (projekt) * Poreč * r * autorské právo * semináře * postprint * Chorvatsko HEDBELI, Živana : Hrvatsko arhivističko društvo In: Arh. Vjesn. - Roč. 42 (1999), S Hrvatsko arhivističko društvo * r * archivní organizace * dějiny * Chorvatsko * HEDBELI, Živana : Koncept vitalnih dokumenata u uredskom poslovanju. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S oběh dokumentů * spisová služba * archivy * Chorvatsko * HEDBELI, Živana : Privatno arhivsko gradivo. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivy soukromé * Chorvatsko * archivní zákonodárství *

19 101 HOLJEVAC TUKOVIĆ, Ana : Uloga republičkih ministarstava u upravi Narodne republike Hrvatske ( ). In: Arh. Vjesn. - Roč. 45 (2002), S r * republiková ministerstva * státní správa * Chorvatsko HORA, Josef WANNER, Michal : Řešení problematiky standardizace archivních pomůcek v digitální podobě v českém Archivnictví. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S standardy * archivní pomůcky * archivní pomůcky v digitální podobě * ukládání * formáty * HORSMAN, Peter : Izgubljeni u obilju : paradoks elektroničkih zapisa / přel. Jozo Ivanović. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S elektronické dokumenty * Nizozemí * informatika * archivní management * archivy * HORVAT, Aleksandra : Javno i tajno u knjižničarskoj struci. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 5. seminar / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 5. ( ), Rovinj * knihovnictví * semináře * ochrana osobních údajů * Rovinj * Chorvatsko * r * ochrana knihovních údajů v knihovnách * * 2.2 * HRIČOVSKÁ, Janka : Testamenty kanonikov Bratislavskej kapituly zo 16. storočia. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Bratislava * Bratislavská kapitula * testamenty * diplomatika * stol HRNČIAROVÁ, Daniela : Reverzálne listiny v Archíve hlavného mesta Bratislavy. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Archív hlavného města SR, Bratislava * reverzální listiny * Bratislava * diplomatika HUDEC, Rudolf : Diplomatická produkcia františkánskych konventov na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku. 19

20 In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Slovensko * diplomatická produkce * františkáni * kláštery IGNATOVA, Anka : Sbornicite s normativno-razporeditelni dokumenti na vojennoto vedomstvo kato pečatna izvorova baza. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2001, Nr. 1-2 (2001), S tištěné databáze * normativní dokumenty * od r * bulharská armáda * Bulharsko IVANOVA, Svetlana : Komplektuvane, formirane i razkrivane na sbirkite na orientalskija otdel na NBKM (kăm Pătevoditel na Orientalskija otdel na NBKM). In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 79 ([2000]), S Narodnata biblioteka Sv. Sv. Kiril i Metodij : Orientalskijat otdel, Sofija * osmanské rukopisy * průvodce * sbírky IVANOVIĆ, Jozo : Arhivska neovisnost : anketa o položaju arhiva u europskim zemljama. In: Arh. Vjesn. - Roč. 42 (1999), S postavení archivů v evropských zemích IVIĆ, Darko : Razvoj službe zaštite kulturnih dobara u Hrvatskoj, s osvrtom na restauratorsko Dokumentiranje. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * konzervování * inventarizace * standardizace * kulturní dědictví * restaurování * Chorvatsko IZPOPOLNJEVANJE v specialnih tehnikah konservatorstva pod vodstvom prof. Christopherja Clarksona / Lucija Planinc, Stanka Grkman, Nataša Višnikar, Tatjana Rahovsky Šuligoj In: Arhivi. - Roč. 24, č. 1 (2001), S Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana * semináře * prakticko-teoretické semináře * techniky konzervování * konzervování archiválií * r * JAKÓ, Zsigmond : Erdélyi forráskiadás az utóbbi félévszázadban = Transylvanian sourcepublication in the past half century. 20

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Formulace cílů výzkumu na r. 2015

Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Národní knihovna České republiky bude v r. 2015 realizovat Koncepci svého rozvoje jako výzkumné organizace na léta 2010 2015; současně budou některé úkoly pokračovat jako

Více

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

ETNOLOGICKÝ ETNOLOGICKÝ ÈASOPIS 101/2014 ROČNÍK 101/2014 STATI / ARTICLES

ETNOLOGICKÝ ETNOLOGICKÝ ÈASOPIS 101/2014 ROČNÍK 101/2014 STATI / ARTICLES OBSAH STATI / ARTICLES Petr Kaleta, Karaimové jako součást ruské emigrace v meziválečném Československu...257 Markéta Šantrůčková Václav Fanta, Příspěvek k lokalizaci zaniklé české vesnice Elizabeta v

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis je řazen chronologicky od prvního do posledního ročníku, v rámci ročníku pak dle čísel periodika.

Více

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Current editing situation of Supplements to Knihopis of Czech and Slovak Early Printed Books and museum libraries Mgr. David Mach / Oddělení

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více