Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26"

Transkript

1 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 26 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková, Jan Krlín, Dagmar Spáčilová, Drahomíra Vejmelková, Josef Pospíšil Praha

2 O B S A H ÚVOD.. 3 ČLÁNKY A RECENZE (přehled) MONOGRAFIE, SBORNÍKY A ARCHIVNÍ PERIODIKA (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM EXCERPOVANÝCH MONOGRAFIÍ

3 ÚVOD Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 26 je tak prvním číslem, které již vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a 25 (která ještě vyšla i tiskem). Uspořádání záznamů v Informativním přehledu č. 26 zůstává stejné jako v číslech minulých, pouze jsou přehozeny bloky záznamů článků a monografií. V první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií.záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů. Č. 26 Informativního přehledu je sestaveno z excerpce periodik slovenských, maďarských, bulharských, slovinských a chorvatských. Omlouváme se za záznamy s poněkud starším datem vydání, ale v zájmu zachování kontinuity excerpce jsme je rovněž uvedli. Připomínky či jiné poznatky z využívání Informativního přehledu sdělte prosím na adresu knihovny Národního archivu, Mgr. A. Vindušková (Národní archiv, Praha 4, Archivní 4, PSČ , tel ). 3

4 Články a recenze 1 A LEVÉLTÁRAK helye az információs társadalomban, a levéltári anyag informatikai feldolgozása = The Place and Role of Archives in the Information Society: the Electronic Processing of archival Material. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 51, č. 1 (2001), S elektronizace archivních dokumentů * elektronizace archivních činností * archivy * informační společnost * archivnictví * informační věk (éra) A MAGYAR Országos Levéltár Évi tevékenysége = The activity of the National Archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 74, č. 1-2 (2003), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * AIGNER, Thomas : A Monasterium Projekt (MOM) - = The Monasterium Project (MOM - In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 4 (2004), S Maďarsko * * Evropa * digitalizace dokumentů * Monasterium (projekt) * projekty ALBRECHTNÉ KUNSZERI, Gabriella CZIKKELY, Tibor KİRMENDY, Lajos :A nem hagyományos levéltári anyagok archiválása = The preservation of non-conventional archival material. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 1 (2004), S Maďarsko * netradiční archivní dokumenty * ochrana archivních dokumentů * ALEXY, Zdenko G. : Rozšírenie informačnej základne o slovacikálnych erbových listinách. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S slovacika * erbovní listiny * ANDREEV, Georgi : Nomenklaturata na delata v uslovijata na reformata v dăržavnata administracija. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S spisová služba * státní správa * spisový řád * reformy

5 7 ANDREEV, Stefan : Podrobnite opisni registri ot XV-XVI v. kato izvori za proučvanijata na socialnata i demografskata struktura na naselenijeto. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 78 ([1999]), S stol * obyvatelstvo * registra * archivní prameny * historická demografie * Bulharsko ATANASOVA, Kalinka : Archivnijat fond na Petkana Zacharieva v TD "Daržaven archiv" - Stara Zagora. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2003, Nr. 3-4 (2003), S Státní archiv ve Staré Zagoře, Stará Zagora * Zacharieva, Petkana ( , bulh. sběratelka a skladatelka lid. písní) * osobní fondy * Stará Zagora * Bulharsko AVRAMOV, Ivajlo : Teorijata za archivnija fond i ruskata archivistika ( ). In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S r * archivnictví ruské * archivní fondy * dějiny AZ ELEKTRONIKUS iratok levéltári archiválása = The Archival Preservation of Electronic Records. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 2 (2003), S Maďarsko * elektronické dokumenty (archiválie) * ochrana * BABIĆ, Silvija : Cilj i svrha kategorizacije stvaratelja. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S akviziční politika * původce * kategorizace záznamů * zásady akvizice * * BABIĆ, Silvija : I. kongres hrvatskih arhivista : Zagreb, 25. do 27. listopada In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S Konference chorvatských archivářů, 1. ( ), Zagreb * Zagreb * zpráva z jednání * konference chorvatských archivářů 1. * r * Chorvatsko * informace o referátech BAČIĆ, Mira MAJSTOROVIĆ, Zagorka : Baze podataka s cjelovitim člancima i korisnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 5

6 Zagreb * Poreč * r * ankety * semináře * fulltextové databáze * informovanost badatelů * Chorvatsko * Záhřeb * badatelé * * * * BAČIĆ, Mira MAJSTOROVIĆ, Zagorka : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : stanje i perspektive tematskih pretraživanja za korisnike. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 7. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 7. ( ), Poreč * Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb * výzkum témat * Poreč * r * semináře * Chorvatsko * Záhřeb * * BALKOVEC, Bojan : Gradivo Narodnego vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba v Hrvaškem državnem arhivu. In: Arhivi. - Roč. 23, č. 2 (2000), S archivní fondy * fond Národní rada Srbů, Chorvatů a Slovinců * Chorvatsko 1.4 * BARÁTH, Magdolna : [Magyar történeti dokumentumok ]. In: Levéltári Közlem. - Roč. 76, č. 1 (2005), S Rec na: Magyar történeti dokumentumok / Lajos Izsák, József Nagy. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s. Maďarsko * historické dokumenty * rozbory * r BARIČEVIĆ, Zvonimir : Prikaz sustava hibridne reprografije - stanje i mogućnosti. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivní fondy * reprografie * mikrofilmování * ochranné snímkování BARTOŠ, Martin : Armáles meštianského rodu Hainovcov z Levoče. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S rod Hainovců (Hainů) * stol. 17. * erbovní listiny * BERNÁTOVÁ, Viera : Stredoveké listiny magistrátu mesta Trenčína a ich spracovávatelia. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S středověk * magistrát * stol. 18. * Trenčín * listiny * stol. 17. * diplomatika * soupisy listin * fond Magistrát mesta Trenčína

7 20 BERTÉNYI, Iván : A 2000 évi genealógiai és heraldikai világkongresszus (Besançon, Május 2.-7.). In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 71, č. 1-2 (2000), S heraldika * informace o referátech * Besançon * kongresy * r * genealogie BESZÁMOLÓ A Magyar országos levéltár Évi tevékenységérıl = The activity of the National archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 75, č. 1 (2004), S. [158]-174. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * BESZÁMOLÓ A Magyar országos levéltár Évi tevékenységérıl = The activity of the National archives of Hungary in In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 76, č. 1 (2005), S. [239]-263. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 24, č. 2 (2001), S Slovinsko * bibliografie * publikační činnost * přehledy * r BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 25, č. 2 (2002), S bibliografie * publikační činnost * archiváři slovinští * r * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S bibliografie * publikační činnost * přehledy * r * archiváři slovinští * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA arhivskih delavcev v letu In: Arhivi. - Roč. 27, č. 2 (2004), S bibliografie * publikační činnost * přehledy * archiváři slovinští * r * Slovinsko BIBLIOGRAFIJA Marije Oblak-Čarni. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 1 (2003), S Oblak-Čarni, Marija ( , slovin. archivářka) * r * bibliografie prací 0.4 7

8 28 BORSA, Iván : Idetitászavar és levéltárosképzés = Problems of Self-identity and the Training of Archivists. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 51, č. 4 (2001), S archivář (profese) * identita * archivní vzdělávání BOŠKOVIĆ, Dora : Javnost pristupa muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 5. seminar / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 5. ( ), Rovinj * zákon o muzejnictví * zákon o autorském právu * zákon o ochraně a uchování kulturního dědictví * semináře * muzejní sbírky * Rovinj * Chorvatsko * r * BOVE, Jens : Bildindex i Manuscripta Mediaevalia : primjeri dviju kooperativnih baza podataka. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * katalogizace rukopisu * Marburger Index * středověké rukopisy * archivy * Německo * dokumentace * r * digitalizace * Foto Marburg * semináře * Bildindex * databáze * inventáře * Rovinj * Chorvatsko * mikrofiše * * BRAUN, Mario :Baza restauratorski evidentiranih umjetnina u Hrvatskoj : BREUH - izmeñu potreba i mogućnosti. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * databáze děl restaurovaných Chorvatským restaurátorským ústavem * konzervátorsko-restaurátorská dokumentace * r * semináře * Rovinj * Chorvatsko * BREŽE, Borivoj : Digitalna obdelava slik arhivskega gradiva. In: Arhivi. - Roč. 27, č. 2 (2004), S skenování * digitalizace dokumentů

9 33 BRŇOVJÁK, Jiří HRUBOŇ, Pavel : Erbovní návrh a erbovní censura v českých nobilitacích císaře Karla VI. ( ) : příspěvek k české barokní heraldice. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Karel VI. ( , římskoněmecký císař, král český a uherský) * nobilitace * r * fond Česká dvorská kancelář * erbovní censoři * erbovní návrhy * BUKAREVA, Lidija : Restavracionnata dejnost i săzdavaneto na zastrachovatelen fond na dokumentite v dăržavnite archivi. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2004, Nr. 2 (2004), S konzervování a restaurování * vytváření bezpečnostního fondu * archivy státní * přehledy * Bulharsko * r * mikrofilmování * BUKOŠEK, Metka : Prvi hrvaški arhivski kongres v Zagrebu. In: Arhivi. - Roč. 24, č. 2 (2001), S Kongres chorvatských archivářů, 1. ( ), Zagreb * zpráva z jednání * r * Chorvatsko * archivní kongresy * informace o referátech BURAN, Dušan : Medzi dvorom a radnicou - medzi radnicou a kapitulou : uměleckohistorické poznámky k výzdobě erbových listín hornouherských miest v 15. storočí. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Kremnica * stol. 15. * umělecké zpracování * Bratislava * erbovní listiny * heraldická ikonografie * Košice * BURILKOVA, Iva : Kăm istorijata na bălgarskata liga za zaščita pravata na čoveka i graždanina. In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 83 ([2002]), S Bulharská liga na ochranu lidských a občanských práv * edice dokumentů * dokumenty * dějiny a činnost 1.4 * ĆEPULIĆ, Tomislav : MoReq i uredsko poslovanje. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S zpracování * metadata * MoReq (Model Requirements for the Management of Electronic Records) * elektronické záznamy * CONOV, Petr : Menidžmănt na medicinskite archivi. 9

10 In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 1-2 (2002), S archivy lékařské * archivování lékařských údajů * archivní management * Bulharsko COVA, Ugo : Trieste, Gorizia, Lubiana : analisi storica delle interferenze instituzionali fra tre province limitrofe in epoca austriaca. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 1 (2002), S Gorica * Rakousko * Lublaň * Itálie * Terst * státní správa * světové dějiny * Slovinsko * CSALA, Rita : A Gyulafehérvári Érseki és Fıkáptalani Levéltár története ésmai állapota = The History and Present of the State Archiepiscopal and Head Capitular Archives of Gyulafehérvár. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 54, č. 2 (2004), S Gyulafehérvári Érseki és Fıkáptalani Levéltár, Gyulafehérvár * Maďarsko * archivy církevní * dějiny * současnost * * CSEKİ, Ernı : Községek, városok helye és szerepe a polgári kori adóigazgatásban = The Place and Role of Towns and Villages in the Taxation System of the Modern Age. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 2 (2003), S Maďarsko * dějiny správy * po r * město (správní jednotka) * daňový systém * vesnice (správní jednotka) CVETKOVA, Jovka : Restavracija na răkopisnata kniga "Apostol Aprakos". In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2001, Nr. 3-4 (2001), S restaurační procedury * postup prací * rukopisy * restaurování * rukopis "Apostol Aprakos" * stol ČEČEVA, Kiruška : Novi iziskvanija pri popălvaneto na dăržavnija archiven fond s dokumenti po intelektualnata sobstvenost na nacijata. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 1999, Nr. 3-4 (1999), S archivní fondy * Bulharsko * patenty a zlepšovací návrhy ČELKO, Mikuláš : Činnosť Baltazára Stecka jako mestského notára Banskej Štiavnice. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Steck, Baltazár (stol. 15., konec - stol. 16., počátek, městský notář v Banské Štiavnici) * Banská Štiavnica * městští notáři * diplomatika * městská kancelář

11 46 ČEŠMEDŽIEVA, Cvetelina : [Rečnik na bălgarskata archivna terminologija]. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2002, Nr. 3-4 (2002), S Rec na: Rečnik na bălgarskata archivna terminologija. - Varna : Universitetsko izdatelstvo VSU "Černorizec Chrabăr", s. terminologické slovníky * archivní terminologie * Bulharsko * recenze ČIBEJ, Nada NOVAK, Miroslav ŠKOFLJANEC, Jože : Implementacija meñunarodnih arhivskih norma u Info Arh 3.0. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Poreč * r * archivní standardy * semináře * údaje * Info Arh * archivní informační systém * archiválie * Chorvatsko * * * DOBERNIK, Marjan : Reproduciranje franciscejskega katastra. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 2 (2002), S františkáni * katastr * reprodukce * mapy * DÓKA, Klára : A levéltári szakképzés helyzetérıl = About the Position of the Archival Professional Training. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 49, č. 3 (1999), S Maďarsko * archivní praxe * archivní vzdělávání DONČEVA, Bojanka POPOVA, Nina : Bălgarskata istoričeska naučna knižnina prez 1998 g. In: Istor. Pregl. - Roč. 55, č. 3-4 (1999), S bibliografie * historiografie * r * archivnictví * pomocné vědy historické * Bulharsko DÖRR, Marianne WEBER, Hartmut : Digitalna obrada podataka u funkciji zaštite arhivskih fondova? : zaključno izvješće radne skupine Njemačke udruge za znanstvena istraživanja / přel. Danijela Marjanić. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S archivní fondy * archivnictví * mikrofilmování * digitalizace * ochrana archiválií * Chorvatsko 1.4 * *

12 52 DRAHOŠOVÁ, Šarlota : Podoby erbu Tekovskej stolice a Tekovskej župy v erbových listinách. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S Štátny archív v Nitre, Nitra * r * Tekovská stolice * r * r * Tekovská župa * erbovní listiny * DRAHOŠOVÁ, Šarlota : Rozlúčka s Alžbetou Keszeliovou. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S Keszeliová, Alžbeta ( , archivářka Stát. archivu v Nitře) * nekrology DRAXLER, Vladimír : Zomrel Fero Horvat. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S Horvat, František PhDr. ( , slov. archivář, první slov. profesionální rozhlasový archivář) * nekrology DRPIĆ, Marko : Pisarjevo znanje v poznem srednjem veku, kot je razvidno iz rokopisa NUK Ms38. In: Arhivi.- Roč. 25, č. 2 (2002), S rukopisy * zhotovování rukopisů * středověk * kaligrafie * kodikologie * paleografie DUCHOŇ, Michal : Testamenty modranských a svätojurských mešťanov jako prameň k dejinám každodenného života v ranom novoveku. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S historický pramen * dějiny každodennosti * Modra (slov. město) * Sv. Jur * měšťanské testamenty * diplomatika DUJMOVIĆ, Radmila ČULJAT, Krunoslava : Prikaz projekta uredsko poslovanje: prijem i obrada akata : izlučivanje gradiva u pismohrani. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S záznam vyřízení * automatizované zpracování údajů * průběžný dokument (flow) * údaje řízení * e-úprava DUNSIRE, Gordon : Centar za istraživanje digitalnih knjižnica i zajednički informacijski okoliš = The Centre for Digital Library Research (CDLR). 12

13 In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * Strathlyde University Glasgow, Glasgow * Centre for Digital Library Research (CDLR) * centrum pro digitální knihovnický výzkum * Poreč * r * semináře * společný informační prostor * Chorvatsko * Strathlyde u Glasgowa, Skotsko * ERDMANN, Gyula : A magyar levéltárügy jelenérıl = On the Present of Hungarian Archives. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 50, č. 3 (2000), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost FALETAR, Sanjica : Meñunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj : izazovi i mogućnosti. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 8. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 8. ( ), Poreč * CALIMERA (projekt) * archivy * Poreč * r * knihovny * místní kulturní instituce * semináře * Chorvatsko * muzea FALETAR, Sanjica : Meñunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj. In: Arh. Vjesn. - Roč. 47 (2004), S CALIMERA (projekt) * r * Chorvatsko FARKAS, József : A Gödöllıi Városi Múzeum birtokában levı levéltári iratok és azok rendezése = The Archival Material of the Gödöllıi City Museum and its Management. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 52, č. 2 (2002), S Gödöllıi Városi Múzeum * správa archivních fondů FEDERMAYER, Frederik : Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb : uhorský novovek Část 1. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S sfragistika * rodová heraldika * erbové pečeti * informace o majitelích * legenda na pečetích fyzických osob * využití pečetí pro genealogický a archontologický výzkum FEDERMAYER, Frederik : Identifikácia a rozvádzanie skratiek v kruhopisoch a nápisoch pečatí fyzických osôb : uhorský novovek Část 2. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S

14 sfragistika * identifikace zkratek * zkratky * pomocné vědy historické * pečeti * nápisy * pečeti fyzických osob 2.3 * * FEDERMAYER, Frederik : Sfragistický pohľad na erb Ilešháziovcov : erb udelený erbovou listinou a jeho užívanie v praxi. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S uherské rody * erby * rod Ilešházi (Illyésházy) * genealogie * FERENC, Tone : Predvojne priprave na Atlas Slovenije. In: Arhivi. - Roč. 25, č. 1 (2002), S atlasy * Slovinsko * mapy FILIPIČ, Igor : Zapisniki duš v Škofijskem arhivu Maribor. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S Škofijski arhiv Maribor, Maribor * soupisy farníků * archivy farní * status animarum FODOR, István : A szerbiai és vajdasági levéltári dolgozók kiadványai 1992 és 2000 között = The Publications of Serbian and Voivodinian Archivists In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 4 (2003), S archiváři srbští * r * publikační činnost * archiváři vojvodinští GALOVIĆ, Tomislav : Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika - Dubašnica na otoku Krku. In: Arh. Vjesn. - Roč. 46 (2003), S Dubašnica (ostrov Krk) * rukopisy psané hlaholicí * archivy farní * inventáře * hlaholice * GARADNAI, Zoltán : A Külügyminisztérium Békeelıkészítı osztályának iratai a Magyar Országos Levéltár filmtárában. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 72, č. 1-2 (2001), S. [247]-260. Magyar Országos Levéltár, Budapest * Külügyminisztérium Békeelıkészítı * archivní fondy * archivní dokumenty * r * GECSÉNYI, Lajos : A magyar levéltárak és az Európai luniı = Hungarian Archives and the European Union. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 53, č. 3 (2003), S

15 Maďarsko * Evropská unie * archivy * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 69, č. 1-2 (1998), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 70, č. 1-2 (1999), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 71, č. 1-2 (2000), S Magyar Országos Levéltár, Budapest * činnost * r * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 72, č. 1-2 (2001), S. [287]-301. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * r * archivy zahraniční * GECSÉNYI, Lajos : A Magyar Országos Levéltár Évi tevékenysége. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 73, č. 1-2 (2002), S. [321]-340. Magyar Országos Levéltár, Budapest * zpráva o činnosti * archivy zahraniční * r * GECSÉNYI, Patricia : Elsı lépések a levéltárak közötti együttmőködés megteremtésére az Európai Uniónban = Making the First Move towards Archival Cooperation in the Framework of the European Union. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 50, č. 1 (2000), S archivy * mezinárodní vztahy a styky * struktury Evropské unie * archivy zahraniční * mezinárodní spolupráce GEORGIEV, Georgi : Spomeni i razmisli na archivista. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2003, Nr. 3-4 (2003), S Daržaven archiv * archivnictví * archivnictví bulharské * Bulharsko * dějiny

16 79 GEORGIEV, Lazar : Karazini - Karadži - Karadžovi - potomci na dreven bălgarski rod : săvmestna publikacija na sp. "Rodoznanie" i sp. "Istoričeski pregled" po povod 200 godini ot osnovavaneto na Charkovskija universitet "V.N. Karazin". In: Istor. Pregl. - Roč. 60, č. 3-4 (2004), S dějiny rodu * rod Karazin * rodokmen * genealogie * Bulharsko GLAŽAR, Natalija : Javnopravni - zasebnopravni interesi v arhivu. In: Arhivi. - Roč. 21, č. 1-2 (1998), S moderní společnost * veřejnoprávní zájmy * funkce archivů * soukromoprávní zájmy GLAŽAR, Natalija : Sodelovanje arhivskih služb v Evropski uniji. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S Evropská unie * Černá kniha * spolupráce archivů * archivy * archivní zákonodárství * GOLEC, Boris :Iz zgodovine uradovalne slovenščine 17. stoletja. In: Arhivi. - Roč. 23, č. 2 (2000), S slovinština * světové dějiny * Slovinsko * paleografie * GOLOB, Nataša : Dekorativne obreze na srednjeveških kodeksih : pričevalnost likovnih del. In: Arhivi. - Roč. 27, č. 1 (2004), S rukopisy * středověké rukopisy * knižní malba GOTOVINA, Vesna : Uredsko poslovanje i suvremena uprava u Sloveniji. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S archivnictví * spisová služba * Slovinsko * GOTOVSKA-CHENCE, Teodorička : Kăm văprosa za săvetskija model : (Prinosăt na Čechoslovakija). In: Istor. Pregl. - Roč. 59, č. 1-2 (2003), S Československo * Sovětský svaz * sovětský model industrializace * světové dějiny * Bulharsko * GRAUS, Igor : Armálesy z hľadiska faleristiky. In: Erbové listiny = Patent of Arms : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie / zost. Milan Šišmiš. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, S faleristika * erbovní listiny * insignie * zobrazení insignií 16

17 2.3.3 * GRAUS, Igor : Mestský notár v Banskej Bystrici v 16. storočí. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S společenský význam městského notáře * seznamy * Banská Bystrica * městští notáři * úloha městského notáře * diplomatika * stol GRKMAN, Stanka : Konserviranje in restavriranje matičnih knjig župnije Korte. In: Arhivi. - Roč. 22, č. 1-2 (1999), S stol. 19. * restaurování * postup prací * matriky GUERCIO, Maria : Stvaranje, upravljanje i čuvanje digitalnih zapisa : uvod za nacionalne i medunarodne smjernice / přel. Mirjana Cupek-Hamill. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivnictví * digitalizace * mezinárodní standardy * informatika * * HANČIČ, Damjan : Kronika in nekrolog loškega samostana klaris stoletje. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 1 (2003), S knihy úmrtí jeptišek * kláštery * kroniky * edice * klarisky * Slovinsko * stol HANČIČ, Damjan : Kronika in nekrolog loškega samostana klaris stoletje. In: Arhivi. - Roč. 26, č. 2 (2003), S stol. 18. * knihy úmrtí jeptišek * edice záznamů * kláštery * kroniky * klarisky * Slovinsko HANUS, Jozef ČEPAN, Michal : Európsky projekt MIP prechodné prvky v papieri (Transition Metals in Paper) : tematická sieť 5RP/EVK4-CT In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S konference * sítě MIP * papír * informace o akcích * projekty * tematické skupiny * HANUS, Jozef : K životnému jubileu Heleny Fukatschovej. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S Fukatschová, Helena ( , pracovnice odd. ochrany archiválií Slovenského národního archivu v Bratislavě) * životní výročí

18 94 HARASZTI, Viktor : A légszennyezés és a levéltár = Air Pollution and the Archives. In: Levéltári Szemle. - [Roč.] 49, č. 1 (1999), S znečištění ovzduší * archivy HARASZTI, Viktor : Versengı alapjogok a levéltári kutatásban = Conflicting Fundamental Rights Concerning Archival Research. In: Levéltári Közlem. - [Roč.] 74, č. 1-2 (2003), S. [3]-32. Maďarsko * archivní bádání * archivní zákonodárství * archivní zákony HAUTOVÁ, Júlia : [Studie k dějinám československého archivnictví]. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 1 (2006), S Rec na: Studie k dějinám československého archivnictví / Zdeněk Šamberger ; redakce Jan Kahuda vyd. - Praha : Národní archiv, s. Šamberger, Zdeněk PhDr., CSc ( Praha -, čes. archivář a historik) *bibliografie prací * jubilejní sborníky * československé archivnictví * recenze HEBRANG GRGIĆ, Ivana : Autorsko-pravni aspekt samoarhiviranja znanstvenih članaka. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 7. seminar. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 7. ( ), Poreč * preprint * RoMEo (projekt) * Poreč * r * autorské právo * semináře * postprint * Chorvatsko HEDBELI, Živana : Hrvatsko arhivističko društvo In: Arh. Vjesn. - Roč. 42 (1999), S Hrvatsko arhivističko društvo * r * archivní organizace * dějiny * Chorvatsko * HEDBELI, Živana : Koncept vitalnih dokumenata u uredskom poslovanju. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S oběh dokumentů * spisová služba * archivy * Chorvatsko * HEDBELI, Živana : Privatno arhivsko gradivo. In: Arh. Vjesn. - Roč. 44 (2001), S archivy soukromé * Chorvatsko * archivní zákonodárství *

19 101 HOLJEVAC TUKOVIĆ, Ana : Uloga republičkih ministarstava u upravi Narodne republike Hrvatske ( ). In: Arh. Vjesn. - Roč. 45 (2002), S r * republiková ministerstva * státní správa * Chorvatsko HORA, Josef WANNER, Michal : Řešení problematiky standardizace archivních pomůcek v digitální podobě v českém Archivnictví. In: Slov. Archivistika. - Roč. 41, č. 2 (2006), S standardy * archivní pomůcky * archivní pomůcky v digitální podobě * ukládání * formáty * HORSMAN, Peter : Izgubljeni u obilju : paradoks elektroničkih zapisa / přel. Jozo Ivanović. In: Arh. Vjesn. - Roč. 43 (2000), S elektronické dokumenty * Nizozemí * informatika * archivní management * archivy * HORVAT, Aleksandra : Javno i tajno u knjižničarskoj struci. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 5. seminar / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 5. ( ), Rovinj * knihovnictví * semináře * ochrana osobních údajů * Rovinj * Chorvatsko * r * ochrana knihovních údajů v knihovnách * * 2.2 * HRIČOVSKÁ, Janka : Testamenty kanonikov Bratislavskej kapituly zo 16. storočia. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Bratislava * Bratislavská kapitula * testamenty * diplomatika * stol HRNČIAROVÁ, Daniela : Reverzálne listiny v Archíve hlavného mesta Bratislavy. In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Archív hlavného města SR, Bratislava * reverzální listiny * Bratislava * diplomatika HUDEC, Rudolf : Diplomatická produkcia františkánskych konventov na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku. 19

20 In: Diplomatická produkcia v stredovekom meste : zborník príspevkov z rovnomennej konferencie / zost. Júlia Ragačová. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2005, S Slovensko * diplomatická produkce * františkáni * kláštery IGNATOVA, Anka : Sbornicite s normativno-razporeditelni dokumenti na vojennoto vedomstvo kato pečatna izvorova baza. In: Archiven Pregl. - [Roč.] 2001, Nr. 1-2 (2001), S tištěné databáze * normativní dokumenty * od r * bulharská armáda * Bulharsko IVANOVA, Svetlana : Komplektuvane, formirane i razkrivane na sbirkite na orientalskija otdel na NBKM (kăm Pătevoditel na Orientalskija otdel na NBKM). In: Izv. dărž. Arch. - Nr. 79 ([2000]), S Narodnata biblioteka Sv. Sv. Kiril i Metodij : Orientalskijat otdel, Sofija * osmanské rukopisy * průvodce * sbírky IVANOVIĆ, Jozo : Arhivska neovisnost : anketa o položaju arhiva u europskim zemljama. In: Arh. Vjesn. - Roč. 42 (1999), S postavení archivů v evropských zemích IVIĆ, Darko : Razvoj službe zaštite kulturnih dobara u Hrvatskoj, s osvrtom na restauratorsko Dokumentiranje. In: Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 6. seminar / uredila Tinka Katić. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003, S Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, 6. ( ), Rovinj * konzervování * inventarizace * standardizace * kulturní dědictví * restaurování * Chorvatsko IZPOPOLNJEVANJE v specialnih tehnikah konservatorstva pod vodstvom prof. Christopherja Clarksona / Lucija Planinc, Stanka Grkman, Nataša Višnikar, Tatjana Rahovsky Šuligoj In: Arhivi. - Roč. 24, č. 1 (2001), S Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana * semináře * prakticko-teoretické semináře * techniky konzervování * konzervování archiválií * r * JAKÓ, Zsigmond : Erdélyi forráskiadás az utóbbi félévszázadban = Transylvanian sourcepublication in the past half century. 20

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 9. 15.10.2005 Účel cesty: Výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 8. 14.10.2006 Účel cesty: Pokračování ve výzkumu bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y

C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y C e s t o v n í z pr á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y Účel cesty: Účast na pracovním zasedání konsorcia projektu Monasterium konaném v Bratislavě ve dnech 9. 11. června 2008.

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Zpřístupňování archiválií

Zpřístupňování archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 19 + 20 Zpřístupňování archiválií Hlavní okruhy problémů: A/ Před zpracováním archiválií B/ Třídění C/ Pořádání archiválií D/ Standardy MAR pro popis archivních

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o W r o c l a w i

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o W r o c l a w i C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o W r o c l a w i Účel cesty: Účast na 6. generálním sjezdu polských archivářů a na workshopu mezinárodního spolku ICARUS konaném ve Wroclawi

Více

*NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor

*NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor *NACRX001YX6H* NACRX001YX6H prvotní identifikátor Dne: 01.10.2015 Naše značka: Vyřizuje/tel.: Kahuda / 974 847 396 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň (Slovinsko) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY ÚČEL CESTY:

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena.

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena. Cyklus seminářů na téma: t Obrazové dokumenty Změna názvu n i pořad adí seminářů vyhrazena. Obrazové dokumenty/archiválie I. Fotografie 3. listopadu 2011 II. Bezpečnostn nostní snímkov mkování a dokumentace

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Kartotéky Augusta Sedláčka

Kartotéky Augusta Sedláčka Kartotéky Augusta Sedláčka Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů Olga Čiperová AiP BEROUN s.r.o. Projekt DF 12 P010VV019 Historický ústav Akademie věd České republiky digitalizace

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková

Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková 1 Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekt ENArC a Česká republika) Tomáš Černušák Ludmila Sulitková Smyslem našeho společného příspěvku by mělo být upozornění, jak současné mezinárodní

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Městská knihovna Kuřim ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část I:

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Bojnice (Slovensko) Termín: 26. 28. 5. 2009 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archívy v krízových situáciách (XIII. archívne dni

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005 Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačně řešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven

Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven Zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě v ČR prostřednictvím knihoven současný stav, trendy, problémy Vít Richter 3.11.2015 Konference Kultura 2016 SKIP ČR Kulturní dědictví v digitální podobě

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sovilj, Milan: Rezension über: Vlatka Dugački, Svoj svome. Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918-1941), Zagreb: Srednja Europa, 2013, in: Soudobé dějiny, 2015, 1-2, S. 209-213,

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech. Výsledky a perspektivy dalšího vývoje

Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech. Výsledky a perspektivy dalšího vývoje Digitalizace a Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni po čtyřech letech Výsledky a perspektivy dalšího vývoje Struktura příspěvku Definice projektu Základní data z historie projektu Základní

Více

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu

Knihovnické informace. Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnické informace Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu Knihovnický institut Národní knihovny Vzdělávací oddělení Referát VKIS Studijní a informační oddělení Knihovnický institut Národní

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie

Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty realizované Ústavem světových dějin v ak. roce 2010/11 dle studijního plánu oboru Historie Předměty platné pro studenty bakalářského studia AHS100003 Dějiny starověku (Marek, Prchlík, Souček)

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Obsah dnešní prezentace 1) Stručná informace o projektu 2) Systém

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Archivnictví a spisová služba

Archivnictví a spisová služba Archivnictví a spisová služba Problémové okruhy: Úvod do studia obecné povědomí o roli archivů a archivářů ve společnosti. Kodex etických zásad pro archiváře; Vývoj zpísemňování v souvislosti s vývojem

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

ebadatelna Zlínského kraje

ebadatelna Zlínského kraje ebadatelna Zlínského kraje Portál pro zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí Zlínského kraje Ing. Vítězslav Mach, Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení informatiky PhDr. Blanka Rašticová,

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel. +420 220 399 196, fax. +420 220 399 200, archiv@ntm.cz, www.ntm.cz/cs/archiv/

Více

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková

Linked Heritage. Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany. Alena Součková Linked Heritage Koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany Alena Součková Základní cíle Získat pro Europeanu velký objem nových dat, a to nejen z veřejného, ale i ze soukromého sektoru

Více

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y

C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y C e s t o v n í z p r á v a z e s l u ž e b n í c e s t y d o B r a t i s l a v y Účel cesty: Účast na zasedání mezinárodního spolku ICARUS (International Centre for Archival Research) konaném v Bratislavě

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK Seminář IPVZ 2.9.2010 Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Dlouhodobá ochrana ~ digital preservation (DPE

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu

Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu Metodický list pro kombinované Mgr. studium předmětu N_SAS_A / Spisová a archivní služba Metodický list číslo 2 Název tematického celku: Legislativa spisové a archivní služby v ČR. Správa dokumentů jako

Více

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra - představení Agentura MZV ČR pro prezentaci země POSLÁNÍ: Efektivní zahraniční propagací ČR posilovat její dobré jméno

Více

Národní digitální archiv 2. 4. 2012

Národní digitální archiv 2. 4. 2012 2. 4. 2012 Představení projektu Název: Národní digitální archiv Číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/10.06977 Cíl: Vybudovat servisní pracoviště zajišťující dlouhodobé uchování digitálních archiválií vybraných

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

13:00 14:00 60 min. Přestávka na oběd. 15:30 16:00 30 min. Přestávka na kávu a občerstvení

13:00 14:00 60 min. Přestávka na oběd. 15:30 16:00 30 min. Přestávka na kávu a občerstvení Program mezinárodní konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V, 22 24/11/2016, Praha 22. listopadu 2016, úterý 9:00 10:30 90 min. Registrace účastníků konference (foyer Velkého konferenčního

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 2. dubna 2012 Konference ISSS 2012

Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 2. dubna 2012 Konference ISSS 2012 Projekt Digitalizace archivu města Brna Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 2. dubna 2012 Konference ISSS 2012 www.i.cz 1 Agenda Představení AMB Historie projektu Architektura řešení Stav a rozpracování projektu

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů

SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů SZZ OTÁZKY T7201 dle předmětů magisterské navazující studium Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu platnost od října 2015 okruhy: I. Teoretické a metodologické základy oboru (10

Více

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Genealogie, rodopis v její dnešní podobě Josef Polišenský Znak vyšehradské kapituly Václav Ryneš Čeští usedlíci v USA, trochu poznámek I.K.J. Štafl Po stopách českých

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova (Keynote) Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Mgr.

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ ARCH ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) realizace pro studenty zapsané v akad. r. 2002/2003 a 2003/2004 ARHP11001 / 901. Němčina

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková ROZVOJ DIGITÁLNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY VE SPOLUPRÁCI S VYDAVATELI A AUTORY VĚDECKÝCH LÉKAŘSKÝCH INFORMACÍ Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Anotace Národní lékařská

Více