Adresář členů Asociace U3V České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář členů Asociace U3V České republiky"

Transkript

1 Adresář členů Asociace U3V České republiky Aktualizace Univerzita Karlova v Praze (členové Asociace U3V mají uveden specifický symbol) (specifický symbol 051) Katolická teologická fakulta UK Thákurova 3, Praha 6, Garant: Doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., Katedra pastorálních oborů a právních věd Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Jeřábková Tel.: (specifický symbol 053) Husitská teologická fakulta UK Pacovská 350/4, Praha 4 Krč, Garant: ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D. Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Chaloupková Tel.: (specifický symbol 03) 1. lékařská fakulta UK Kateřinská 32, Praha 2, Proděkan pro CŽV: doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D Garant za fakultu: doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. Garant kurzů: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc sekretariát, Kontaktní osoba: ing. Barbora Kasalová Tel.: (specifický symbol 06) Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, Plzeň, Garant: doc.mudr. Helena Zavázalová, CSc. Kontaktní osoba: Vanda Stříbrná Tel.:

2 (specifický symbol 07) Filozofická fakulta UK Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, Kontaktní osoba: ing. Ilona Kellerová Tel.: (specifický symbol 08) Přírodovědecká fakulta UK Albertov 6, Praha 2, Kontaktní osoba: Olga Kaiglová Tel.: (specifický symbol 09) Matematicko-fyzikální fakulta UK Ke Karlovu 3, Praha 2, Proděkan: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti Tel.: RNDr. Jan Kašpar, CSc., garant U3V Kontaktní osoba: Daniela Pysková Tel.: (specifický symbol 011) Fakulta sociálních věd UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, Proděkanka: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání Tel.: , Kontaktní osoba: Bc. Marcela Navrátilová Tel.: (specifický symbol 012) Fakulta tělesné výchovy a sportu J. Martího 31, Praha 6, Kontaktní osoba: Květa Prajerová 2

3 Tel.: (specifický symbol 049) Fakulta humanitních studií UK U Kříže 8, Praha 5 Jinonice, Kontaktní osoba: Eva Benetková Tel.: ; (specifický symbol 13) České vysoké učení technické v Praze Rektorát Ing. Dana Dubnová, vedoucí odboru pro studium a studentské záležitosti Zikova Praha 6 tel.: , mail: fax (specifický symbol 14) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Ing. Božena Mannová, M.Math., garant U3V Katedra počítačů Karlovo nám Praha 2 Tel: , mail: (specifický symbol 15) Vysoká škola ekonomická v Praze Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost tel.: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., akademický ředitel U3V Katedra obchodního podnikání a obchodních komunikací, Fakulta mezinárodních vztahů Náměstí Winstona Churchilla 4/ Praha 3-žižkov tel.: , , mail: PhDr.Ing. Radka Havlová, Ph.D. mail: tel , (specifický symbol 50) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc. Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec tel: , fax: , mob , mail: 3

4 (specifický symbol 16) Česká zemědělská univerzita v Praze Prof. Ing. Milan Slavík, CSc., IVP Malá Chuchle, garant U3V V Lázních 3, Praha 5, Malá Chuchle Prof.RNDr. Jaroslav Havlíček CSc., prorektor pro pedagogickou činnost Česká zemědělská univerzita v Praze, rektorát Kamýcká Praha 6 tel , mob , PhDr. Mgr. Marie Hanušová IVP - Malá Chuchle Ing. Petr Hajný, (specifický symbol 48) Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D., proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost PEF ČZU v Praze, Kamýcká Praha 6 - Suchdol tel.: , , Ing. Klára Nehodová, vedoucí projektu U3V tel.: , mob.: , (specifický symbol 17) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., prorektor pro pedagogiku tel.: , mail: Doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc., Ústav počítačové a řídící techniky VŠCHT Praha Tel.: , mail: JUDr. Otmar Skopal, garant U3V tel.: , mail: (specifický symbol 22) Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., garant U3V VUT v Brně rektorát Antonínská 548/1 4

5 Brno Tel.: mail: Ústav automatizace a měřicí techniky Technická Brno tel.: Lenka Shromáždilová Organizační vedení Univerzity třetího věku VUT v Brně-rektorát, ICV Antonínská 548/ Brno tel.: , fax: mail: Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. předseda Asociace univerzit třetího věku ČR se sídlem na Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno tel.: mail: Lenka Shromáždilová - tajemnice Asociace univerzit třetího věku ČR Antonínská 548/1, Brno tel.: , fax: mail: (specifický symbol 23) Masarykova univerzita v Brně Rektorát, Studijní odbor Ing. Barbora Hašková, manažer pro koordinaci celoživotního vzdělávání Žerotínovo nám Brno tel.: , fax , mail: Marcela Strmisková, adm. U3V tel.: , mail: Mgr. Petr Adamec, referent celoživotního vzdělávání tel.: , mail: 5

6 (specifický symbol 31) Mendelova univerzita v Brně Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. garant U3V prorektor pro koncepci, rozvoj a IT Zemědělská 1c Brno tel.: , mob , Fax mail: Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. předseda Asociace univerzit třetího věku ČR se sídlem na Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno tel.: mail: Doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka institutu celoživotního vzdělávání Zemědělská 5, Brno tel.: , mail: (specifický symbol 33) Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Josef Průša, CSc. garant U3V Tel: , Univerzitní 8, Plzeň Ing. Martin Dezort Ústav celoživotního vzdělávání Univerzitní Plzeň tel.: , sekretariát, UCV, mob mail: Magdalena Edlová, DiS., Ústav celoživotního vzdělávání - Univerzita třetího věku Západočeská univerzita v Plzni telefon: , adresa: Husova 11, Plzeň, (specifický symbol 34) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. Proděkanka pro rozvoj studia a další vzdělávání Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého České Budějovice tel: , fax:

7 (specifický symbol 35) Univerzita Palackého v Olomouci PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., vedoucí referent a metodik U3V při UP katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta UP Křižkovského Olomouc tel.: , Radmila Wagnerová, referentka tel.: , mail: (specifický symbol 36) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. prorektorka pro studium Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova Ústí nad Labem tel: , Bc. Iveta Steklá koordinátorka U3V Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP Pasteurova Ústí nad Labem tel.: mail: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava RNDr. Jana Vrtková; Ing. Hana Tomečková Správa a rozvoj vzdělávání 17.listopadu 15/ Ostrava - Poruba tel.: ; web: (specifický symbol 37) Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava U3V Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., garant U3V pro FMMI 17. listopadu Ostrava-Poruba tel mail.: (specifický symbol 45) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., děkan HGF, garant U3V pro HGF Tel.: , 7

8 Ing. Martina Polášková, koordinátorka programů U3V na HGF, kontaktní osoba pro U3V Geologický pavilon prof. Pošepného 17. listopadu Ostrava-Poruba tel.: , mail.: (specifický symbol 52) Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava Ing. Marcela Palochová, PhD. Sokolská třída 33 Ostrava tel číslo: do kanceláře sekretariát (specifický symbol 39) Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Rektorát Slezské univerzity v Opavě PhDr. Radmila Dluhošová, prorektorka pro studijní a sociální záležitosti tel , mail: Na Rybníčku 626/ Opava Rektorát Slezské univerzity v Opavě Ing.Hana Šimečková, vedoucí oddělení pro studijní a sociální záležitosti tel.: , Olbrichova 25, Opava Dagmar Kalivodová, oddělení pro studijní a sociální záležitosti, koordinátorka programů celoživotního vzdělávání tel.: , Olbrichova Opava Na rybníčku 626/1 = adresa pro korespondenci, Olbrichova 25 = sídlo (specifický symbol 40) Technická univerzita v Liberci Centrum dalšího vzdělávání RNDr. Eva Dvořáková, ředitelka Studentská Liberec tel.: , mail: Libuše Ryšánková, sekretariát tel.: , mail: Ing. Andrea Jakubcová, manažer U3V Tel.: , 8

9 (specifický symbol 41) Univerzita Pardubice Zlatuše Sojková, samostatná referentka Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj tel.: ,, doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., garant U3V Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra mechaniky, materiálů a časti strojů Studentská Pardubice tel.: , , Mgr. Ivana Švecová, ved. oddělení pro vzdělávání a výzkum Studentská Pardubice tel.: , Ing.Zdenka Černá, odborná referentka pro studium, celoživotní vzdělávání a elearming Oddělení pro vzdělávání a výzkum Studentská Pardubice Tel , fax (specifický symbol 42) Univerzita Hradec Králové Doc.PhDr. Iva Jedličková,CSc. Rokitanského Hradec Králové tel , ústředna , fax , mail: PhDr.Dana Musilová,CSc., prorektorka pro vnitřní záležitosti tel: , , mail: Hana Čejková, stud. odd. Pedagogické fakulty, tel.: (specifický symbol 43) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., garant U3V, prorektor pro vzdělávání VFU Brno Palackého Brno tel.: , MVDr. Mirko Treu, CSc. Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Palackého Brno tel: , , fax: , mail: Klára Holešovská, DiS., referent U3V 9

10 (specifický symbol 44) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Doc. Ing. David Tuček, Ph.D., prorektor pro sociální záležitosti Předseda Rady U3V na UTB nám. T. G. Masaryka Zlín tel.: , mail: Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., proděkan pro strategický rozvoj a vnější vztahy FAI Člen Rady U3V na UTB Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi Zlín tel.: , mail: Ing. Jarmila Hřebíčková Referent pro CŽV na UTB Tajemnice Rady U3V na UTB nám. T. G. Masaryka Zlín tel.: , mob , mail: (specifický symbol 45) Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě Fakulta hornicko-geologická VŠB-TU Ostrava fakulta zařazena za spec symbol 37 (specifický symbol 47) Vysoká škola polytechnická Jihlava Mgr. Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj Tolstého Jihlava tel , mob , mail: Šárka Venkrbcová Referent Centrum celoživotního vzdělávání organizační vedení Univerzity třetího věku Tolstého Jihlava tel , mob , mail: web: https://u3v.vspj.cz (specifický symbol 48) Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta zařazena za spec symbol 16 (specifický symbol 49) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií UK fakulta zařazena za spec symbol 12 (specifický symbol 50) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec fakulta zařazena za spec symbol 15 (specifický symbol 51) Katolická teologická fakulta UK, zařazena před spec. symbol 13 (specifický symbol 52) Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava fakulta zařazena za spec symbol 37 a 45 10

11 (specifický symbol 54) Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Garant Univerzity třetího věku na Divadelní fakultě JAMU: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. děkan DIFA JAMU Kontaktní osoba: MgA. Tereza Čechová manažerka děkanátu děkanát Divadelní fakulty JAMU Mozartova Brno tel.: gsm.: mail: 11

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011

Přehled. informačních a poradenských pracovišť. vysokých škol v ČR. Univerzita Karlova v Praze 2011 Přehled 2011 informačních a poradenských pracovišť vysokých škol v ČR Univerzita Karlova v Praze 2011 Univerzita Karlova v Praze, Informačně poradenské centrum březen 2011 OBSAH Obsah... 5 Úvod... 9

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ

Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ mimořádná příloha Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ Patnáctka s nejmenšími šancemi na přijetí v roce 2004/2005 Pořadí patnácti fakult podle počtu uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. pořádá ve spolupráci s Institutem vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze 1. konferenci s mezinárodní účastí na téma: Vysokoškolské poradenství

Více

THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER

THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER 2006 CONTENTS I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...5

Více

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2010 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PŘÍPRAVA S LEHKOSTÍ POZOR! TUTOR SLAVÍ 10 LET! SOUTĚŽTE S NÁMI O 10 10 CEN! PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ U PŘIJÍMACÍCH

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 âíslo 1 / Cena 19 Kã Pro maturanty zdarma Maturita je pro studenta jako rozcestí. Chtûli bychom vás seznámit se v emi moïnostmi pomaturitního v

Více

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2014 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Výroční zpráva o činnosti a hodnocení činnosti Veterinární

Více

捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知

捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知 捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知 捷 克 高 等 教 育 機 構 可 分 為 公 立 國 立 及 私 立 三 類, 公 立 及 私 立 高 等 教 育 機 構 由 捷 克 教 育 青 年 暨 體 育 部 (Ministry of Education, Youth and Sports) 主 管, 而 國 立 高 等 教 育 機 構 國 防 大 學 及 警 察 大 學 則 分 屬

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 / 2014 červenec 2013 Brožura slouží pro informaci. Vydala: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec Aktualizováno ke dni: 31. 7. 2013 Zpracovali: PhDr. Ing. Jaroslava

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Výroční zpráva o činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2009 a farmaceutická univerzita Brno Výroční zpráva o činnosti a farmaceutické univerzity Brno za rok 2009 Předkládá: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Projednáno Správní radou VFU Brno dne: 10.

Více

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Seznam výzkumných organizací (VO) byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného

Více

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO)

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Seznam VO byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného seznamu VO naleznete

Více

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014

informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze 2013/2014 1 informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013 2 ÚVOD...

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více