ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 5"

Transkript

1 ORTODONCIE ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 5 Obsah (Contens): Společenská rubrika str. 5 Zprávy z výboru str. 6 Zajímavosti v ortodoncii str. 8 Odborná práce str. 16 Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixed anterior bite plane in deep bite treatment. Part 2 - questionnaire Nepoměr velikosti horních a dolních frontálních zubů měřený malým Boltonovým indexem Tooth size discrepancy of upper and lower frontal teeth measured with small Bolton index Ztráta kotvení při extrakční ortodontické terapii Anchorage loss in orthodontic extraction treatment Ze zahraničních časopisů str. 49 Informace str. 53 Vydavatel: Česká ortodontická společnost Published by the Czech Orthodontic Society Vedoucí redaktor (Editor in Chief): Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic Redakční rada (Editorial Board): MUDr. Karel Floryk, Vyškov, Czech Republic MUDr. Milada Hálková, Strakonice, Czech Republic MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic MUDr. Martin Horáček, Havlíčkův Brod, Czech Republic MUDr. Marie Jurišicová, CSc, Martin, Slovak Republic Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Ivana Kyralová, Hradec Králové, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, Břeclav, Czech Republic Dr. Malgorzata Sitarek - Madaj, Poznaň, Polska MUDr. Milada Stehlíková, Kroměříž, Czech Republic MUDr. Marie Štefková, CSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Hana Tycová, Praha, Czech Republic Dr. Mariusz Wilk, Lodž, Polska Adresa redakce (Contact Address): Olomouc, Palackého 12 fax: , tel.: ISSN: Časopis ORTODONCIE je vydáván 4x ročně (ORTODONCIE is published in 4 issues per year) Tisk (Printed by): FIS Print Olomouc, Tiskárna Mor. Třebová Cena (Payment): 100- Kč (4- EUR), Č. ú.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Časopis je bezplatně zasílán členům České ortodontické společnosti. Acopy of the ORTODONCIE is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. Uzávěrky v roce 2007 (Dedline for the next year): , , , a

2 ORTODONCIE Společenská rubrika ročník 15 č Životní jubileum prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc. Na konci listopadu 2006 oslavil 75. narozeniny profesor Racek. Při jeho vitalitě a neutuchajícím zájmu o obor ortodoncie, kterému zasvětil převážnou část své odborné dráhy, je to jen těžko uvěřitelný fakt. Profesor Racek je osobností, která v tom nejlepším slova smyslu poznamenala několik generací našich ortodontistů. Své působení zahájil jako zubní lékař v severních Čechách, kam odešel po absolvování stomatologického směru pražské Fakulty všeobecného lékařstvív roce Záhy se všakvrátil do Prahy, své vzdělání si doplnil absolvováním fakulty všeobecného lékařství, kde promoval v roce 1965 a od roku 1963 začal pracovat na tehdejší II. Stomatologické klinice v Praze na Karlově náměstí. Na tomto pracovišti (i když se jmenuje dnes jinak) a ve stejné budově, ho ostatně najdeme v ortodontické ordinaci dodnes. Byl jedním z prvních specialistů, kteří v Praze pracovali s moderně koncipovanými fixními aparáty, už v 80. letech minulého století zařazoval s jejich pomocí retinované špičáky. Předmětem jeho odborného zájmu byla vedle retinovaných zubů a jejich dědičnosti rovněž problematika výskytu ortodontickych anomálií u současné a historické populace, utváření lebečního skeletu v souvislosti s dentofaciálními charakteristikami a antropogenetické aspekty morfologie orofaciální soustavy člověka. Pod jeho vedením byla obhájena řada výzkumných úkolů a grantů. Od roku 1980 do roku 1990 působil profesor Racek jako krajský odborník pro obor ortodoncie, v letech byl vedoucím lékařem ortodontického oddělení II. Stomatologické kliniky, od roku 1992 do roku 2000 byl rovněž jejím přednostou. Do dlouhého seznamu jeho aktivit patří působení v komisích pro obhajoby kandidátských a doktorských dizertačních prací, členství ve vědeckých a oborových radách. Prof. Racek je dlouholetým úspěšným školitelem doktorandů i lékařů v předatestační ortodontické přípravě. Pod jeho vedením získalo atestaci z oboru ortodoncie 37 lékařů. V našich i zahraničních odborných časopisech publikoval 107 odborných prací, je spoluautorem výukových skript a autorem odborných kapitol v řadě stomatologických publikací. Jeho přednášky jsou dodnes hojně navštěvovány a vyhledávány. Profesor Racek je od roku 2005 čestným členem České ortodontické společnosti, jeho přínos oboru stomatologie ocenila v roce 2001 rovněž Česká stomatologická komora udělením titulu "Osobnost české stomatologie". Přejeme profesoru Rackovi do dalších let hodně úspěchů, pohody, pevné zdraví a dobrou mušku! V prvním čtvrtletí roku 2007 své významné životní jubileum oslaví: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. MUDr. Marie Pokorná, CSc, Střelíce MUDr. Jana Krocová, Tachov MUDr. Hana Bártová, Sněžné na Moravě MUDr. Eva Štefánková, Ostrava-Poruba MUDr. Anna Gvuzdová, Havířov MUDr. Markéta Stuchlíková, Moravská Ostrava MUDr. Karel Floryk, Vyškov MUDr. Olga Šimoníková, Praha 4 MUDr. Eva Lesákova, Čáslav MUDr. Marie Angelisová, Třešť MUDr. Jitka Bělušová, CSc, Brno Srdečně blahopřejeme!

3 ročník 15 č Zprávy z výboru ORTODONCIE ČESKÁ ORTODONTICKÁ SPOLEČNOST Výbor společnosti a redakční rada časopisu ORTODONCIE přejí mnoho úspěchů v roce 2007 Specializační příprava na klinických pracovištích univerzitního typu v CR v letech (stav k ) celkový přehted V letech prošlo specializační vzděláváním klinických pracovištích univerzitního typu a složilo atestační zkoušku celkem 51 lékařů. Ve tříleté specializační přípravě se v současnosti nachází 38 lékařů s výhledem absolvování zkoušky v letech Do roku 2009 lze očekávat celkem 89 nových specialistů v ortodoncii, kteří absolvovali tříleté postgraduální studium oboru ortodoncie specializačního vzdělávání na specializační zkoušku z čelistní ortopedie - ortodoncie v akreditovaných zařízeních na klinických pracovištích univerzitního typu v ČR. Počet lékařů ve specializaci - stav k

4 ORTODONCIE Zprávy z výboru ročník 15 č Statistika početního stavu specializační přípravy na specializační zkoušku z ortodoncie bude v časopise Ortodoncie a na internetovych stránkách České ortodontické společnosti pravidelně aktualizována a zveřejňována 2x ročně, vždy po jarních a podzimních ter- Správy zo Slovenska Obr. 5. Počet specializačních zkoušek v letech podle akreditovaných školicích pracovišť univerzitního typu - stav k a výhled do r ukončeno specializační zkouškou v letech počet lékařů ve specializaci k , spec. zkouška v letech mínech specializačních zkoušek. Aktuální stav počtu lékařů ve specializační přípravě bude dále průběžně aktualizován na internetovych stránkách podle údajů dodaných vedoucími ortodontických oddělení akreditovaných školicích pracovišť.

5 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE 7. kongres České ortodontické společnosti 2006 Před ortodontickým kongresem proběhl prekurz prof. V. G. Kokich z amerického Seattlu, který své téma věnoval mezioborové spolupráci u implantologických pacientů. Probrána byla i problematika možností terapie u pacientů s agenesí horního postranního řezáku ve smyslu implantologického řešení nebo ortodontického posunu špičáku s následným recontouringem. Autor se nejprve zaměřil na využití různých druhů implantátů (klasický, patrový, přechodný, minišroub, onplant) jako kotvícího zařízení, které lze brát jako stabilní opěrný bod pro další posuny zubů. Nezapomněl zmínit důležitost pečlivého plánování léčebného postupu s využitím diagnostického setupu a seznámil nás s moderními implantologickými trendy, které umožňují časné zatížení fixtury. V druhé polovině svého sdělení se podrobně zabýval možností náhrady laterálního řezáku špičákem. Nejdůležitějšími kritérii byla výsledná dokonalá estetika a funkčnost. Zejména hovořil o nutnosti respektovat přirozený poměr šířek korunkových částízubů (viz pravidlo Zlaté proporce"). Důraz kladl prof. Kokich také na správnou konturu gingiválního okraje u zubů viditelných při úsměvu. Závěrem této velmi poutavé prezentace upozornil na neustále aktuální skutečnost, že při plánování implantací je zejména ve viditelných úsecích chrupu vhodné počkat na dokončení růstu orofaciální soustavy. Dne v krásném prostředí Národního domu v Praze na Vinohradech byl zahájen 7. kongres České ortodontické společnosti vzpomínkou 100. výročí narození prof. Jarabaka. Prof. Hasund a dr. Velíšková velmi hezky pohovořili nejen o profesních, ale i lidských kvalitách tohoto váženého ortodontisty. Odborný program zahájil klíčovou přednáškou prof. Kokich, který zajímavě představil a zhodnotil problematiku terapie retinovaných špičáků. Podělil se o své bohaté zkušenosti, jak určit optimální chirugický postup dle různých poloh retinovaného špičáku. Tématem "Agenese horního laterálního řezáku" navázal dr. Rosa, který demonstroval řešení tohoto problému mesiálním posunem špičáku a upozornil na výhody a nevýhody mesializace špičáku na místo horního laterálního řezáku, včetně následného zajištění špičákového vedení prvním horním premolárem. Zabýval se také problematikou kontury marginální gingivy u pacientů, kde byla indikována mesializace špičáku na místo chybějícího horního laterálního řezáku. Páteční večer byl věnován setkání účastníků kongresu na prezidentské recepci ve velmi pěkném prostředí restaurace Kolkovna. Sobotní blok zahájil dr. De Pauw, kde představil téma své přednášky "Estetika obličeje a úsměvu", v níž upozornil na změnu estetického vnímání pacientů a na změnu idálu krásy současnosti. Přednesl své poznatky, jak "zlepšit úsměv" a jeho hodnocení dle indexu úsměvu, zdůraznil také důležitost estetiky bukálwww.orthodont-cz.cz

6 ORTODONCIE Zajímavosti v ortodoncii ročník 15 č nich kondorů a souvislost šířky zubního oblouku a zadopředního postavení horníčelisti s estetikou úsměvu. Dr.Koťová ve své přednášce "Dentofaciální estetika u pacientů s rozštěpem" toto téma aplikovala na rozštěpového pacienta, kde je někdy třeba v zájmu pacienta modifikovat pojem estetický výsledek ortodontické terapie. Velmi zajímavý byl také obsah dalšího sdělení "Sekulárnítrend ve stavbě lebky a jeho vliv na utvářeníorofaciálního systému" přednesený dr. Švábovou, kdy bylo srovnáváním lebek populace z stoletía současnosti zjištěno, že dochází k vysokému nárůstu jak velkých ortodontických vad, tak i vad méně závažných. Tento trend byl spojen s určitou změnou tvaru lebky v průběhu deseti století a současně se změnou šířky zubního oblouku. Dále následoval ortodonticko-chirurgický blok. Dr. Foltán, dr. Saifrtová a dr. Hofmanová nás seznámili s vývojem metod plánování estetického výsledku kombinované ortodonticko- chirugické terapie, vyjádřili se k jednotlivým metodám plánování léčby včetně 3D počítačové predikce. Dr. Saifrtová se dále zabývala otázkou, jak je přenosný videoimaging a dr. Hofmanová zhodnotila přínos počítačového plánování ortodonticko-chirugické terapie pro lékaře a pacienta. Další část ortodonticko-chirugického bloku byla věnována tématu minišroubů. Doc. Starosta prezentoval zavádění kotevních šroubových implantátů z pohledu chirurga, dr. Baumruk doplnil přehledem indikací kotevních mikrošroubů. Systematickým přehledem publikované literatury týkající se transplantace zubů nás provedla dr. Černochová. Dr. Marek nás seznámil s problematikou reconturingu špičáku v místě nezaloženého horního laterálního řezáku, byla zhodnocena anatomická kritéria dovolující zábrusy špičáku a také byla uvedena sekvence výběru nástrojů pro recontouring. Tématem odpolení klíčové přednášky byla pozice řezáků v kontextu s ortodonticko-chirugickou léčbou, kdy nám dr. Byloff ilustroval rozdíly těchto přístupů na klinických případech. Dr. Byloff rovněž pojednal o léčbě s a bez extrakcí a ukázal novou metodu distalizace dolního moláru s pomocí implantátu do oblasti retromolárového pole. Odpolední blok pokračoval velmi zajímavými příspěvky, zmíníme alespoň dr. Horáčka s jeho sdělením "Indirektní technika při nasazení fixního aparátu" a dr. Kaňovskou, která se s námi podělila o své zkušenosti v oblasti indikací a kontraindikací autotransplantací a chirurgických expozicí dystopických retinovaných zubů. Velkým a příjemným překvapením pro všechny přítomné bylo udílení cen České ortodontické společnosti za vědecký přínos. Cenu získali dr.hofman, dr. Palmová a dr. Kleindienstová za vysokou úroveň písemné atestační práce z oboru ortodoncie. Přednáškový maraton uzavřel dr. Rosa ze severní Itálie celodenním kurzem, který byl věnován časné léčbě ve smíšeném chrupu. Hlavní náplní přednášky bylo představit novou "filosofii" a novou klinickou metodu časné léčby, která umožňuje pohyb stálých zubů nebo navozuje jejich správné prořezávání, aniž bychom se jich doslova dotýkali ortodontickým aparátem. Výhodami této metody je minimalizování druhé fáze léčby, prevence iatrogenního poškození stálých zubů (demineralizace skloviny, zevní resorpce kořene, onemocnění parodontu) a skutečnost, že nedochází kdentoalveolárníkompenzaci stálých molárů a řezáků. Dalšími přednostmi časné terapie jsou minimální nároky na spolupráci pacienta, minimální pracovní čas v ordinaci a především spontánní úprava stálých zubů. Přednáška byl plná zajímavých kazuistik, věnovala se problematice stěsnání a zábrusů dočasných zubů během první a druhé fáze výměny chrupu, terapii zkříženého skusu, II. a III. třídy.

7 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Novinkou ortodontického kongresu bylo uspořádání přednáškové sekce pro ortodontické asistentky, které se setkalo s velkým ohlasem. Závěrem bychom chtěli vyjádřit poděkovánícelému organizačnímu týmu, zejména prezidentovi kongresu dr. Petrovi. Dr. Bóhmová od něj převzala Ortodontickou pečeť, a tak se stala prezidentkou 8. kongresu České ortodontické společnosti, který se bude v roce 2007 konat v Plzni. Hana Benešová, Ondřej Hajník, Petr Kolář, Sylva Šulcová, Wanda Urbanová, Igor Valenta 100. výročí narození prof. Jarabaka 7. kongres ČOS byl zahájen vzpomínkou prim. MUDr. Velíškové na prof. Jarabaka ke 100. výročí jeho narození. Text vzpomínky s laskavým svolením paní primářky uvádíme. Vážení hosté, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, letos vzpomínáme s úctou a vděčností stého výročí narození profesora Jarabaka, skvělého ortodontisty a vzácného člověka, který tak významně ovlivnil vývoj ortodoncie i u nás. Jeho jméno bylo slavné dlouho před tím než přijel v r do Bernu, aby se před sjezdem EOS zúčastnil konference pedagogických pracovníků oboru. Na tuto konferenci jsem byla delegována s přednáškou o programu výchovy ortodontistů v Československu a zde jsem se s prof. Jarabakem poprvé setkala. Byl tehdy profesorem Loyola Univerzity v Chicagu, kde v r založil ortodontické oddělení, pozdější významné centrum výuky ortodontistů. Od r přednášel a pořádal kurzy v Amerikách, Japonsku, západní Evropě. Všude získával věrné žáky, často budoucí představitele oboru. V roce 1963 vyšlo první vydání jeho klasické učebnice Technique and treatment with the light - wire appliances, jejímž spoluautorem v biomechanické části byl elektroinženýr James Fizzell. Kniha obsahuje nebývalé množství poctivě dokumentovaných diagnostických analýz a průběhů terapie typických i méně obvyklých vad a krásných i dlouhodobých terapeutických výsledků. Měla jsem možnost poznat v archivu praxe prof. Jarabaka, že to nebyly kazuistiky těžce vybírané. Taková byla běžná práce u prof. Jarabaka. V r vychází jeho kniha o vedení ortodontické praxe. Brilantní ortodontista, přísný kritik, obávaný diskutér, náročný pedagog, autor pozoruhodných učebnic a mnoho dalších atributů - např. pěstitel orchidejí a růží, přísluší tomuto Američanovi, kterýsepřed 100 lety, narodil v Chicagu slovenským rodičům, rodákům z kraje kolem Turčanského sv. Martina. (Sučany) Prof. Jarabak svůj slovenský původ - on říkal československý - přímo hýčkal. Mluvil dobře a rád slovensky - později opravdu spíše československy. Slovenština bylajeho mateřštinou, česky se učil v Brně. Toužil poznat rodnou zemi svých rodičů, své matky, která ho vedla od dětství k učení a studiu. Svůj slovenský původ nezapřel. Pod mohutnou vrstvou stop života mezi Američany bylo jádro neobyčejně citlivého, snadno zranitelného, laskavého ale i mimořádně hrdého a statečného Slováka. Nebyl to jenom brilantní ortodontista. Naše setkání v Bernu 1967 bylo významné nejen pro mne osobně, ale i pro moji práci a tím i pro vývoj oboru u nás. Přísný pan profesor české ortodontistce tehdy po přednášce dojemně, s kyticí růží v ruce slovensky pogratuloval a nabídl spolupráci. 22 let -až do své smrti pak přijížděl, učil, radil a pomáhal. V roce 1969 se podařilo uskutečnit 1. Jarabakovský kurz na Stom. kat. ÚDL v Brně. Když jsem probírala bohatou korespondenci s tímto památným kurzem souvi

8 ORTODONCIE Zajímavosti v ortodoncii ročník 15 č sející, tajil se mi dech. Těch problémů na jedné straně, té péče na straně druhé. Pan profesor si pro jistotu přivezl vše - nejen výukové materiály, ale i projektory, instrumentarium, kroužky, dráty. Mnohé nám pak daroval, abychom mohli pracovat. Čtrnáct dní filosofie fixních aparátů, diagnostiky, analýz telerentgenů, prognózy růstu,léčebných postupů, biomechaniky, typodontů, kazuistik. Tento kurz, který končil je přelomem v naší ortodoncii. Mladší kolegové si jistě nedovedou představit, že jsme do té doby pracovali de facto jen se snímacími aparáty - tak, jak tomu bylo tehdy v převážné části Evropy. Vyvíjely se snímací, zvláště funkční aparáty a jejich filosofie. Jednalo - li se vůbec o fixních aparátech, převládala kritika a nechuť. Jejich vývoj však v zámoří zatím rychle pokračoval a jejich přednosti se prosazovaly. I u nás mnozí věděli, že čas fixních aparátů opět přichází. V Československu nás zdržovala odborná izolace a špatná dostupnost nutných materiálů. Tentokurzvr otevřel cestu z izolace. Měli jsme najednou čemu a z čeho se učit, co prosazovat, oč usilovat, co dohánět oč se opřít. Prof. Jarabak byl naší mocnou oporou. Kolegovi Kamínkoví pomáhali i Dánové. Všichni jsme měli co dělat. Bylo to průkopnické, svěží období naší ortodoncie. Jakési osvobozování od jednostrannosti, jakási demokratizace oboru. I snímací, ale i fixní ortodoncie - každá má své pole působnosti a mohou spolupracovat. Byli ovšem i tací, kteří zdržovali. Prof. Jarabak pomáhal. Poskytl literaturu. Jeho učebnice vyšla v rozšířeném druhém vydání. Našla jsem v korespondenci jeho nabídku Avicenu, aby vyšla S vedoucími pracovníky našeho ústavu se pan profesor nikdy nesetkal. V létě 1969 docent Kubín, hlavní stomatolog a přednosta katedry, emigroval, takže kurz, 0 jehož realizaci tak statečně usiloval, proběhl jižza jeho nepřítomnosti. Další pomoc profesora Jarabaka pozdější vedení ústavu tolerovalo. To byl tehdy asi jediný možný způsob. Až v roce 1983 získal profesor Jarabak Purkyňovu medaili, které si jako vzácného veřejného ocenění přínosu české ortodoncii velice vážil. V bohaté sbírce jeho vyznamenání zaujímala vždy čestné místo. Vážení čeští a slovenští ortodontisté, věřím, že úsilí, které prof. Jarabak s takovým pochopením, nadšením a láskou věnoval české a slovenské ortodoncii, mělo smysl a nebude zapomenuto. Uplynulo téměř 37 let od 1. Jarabakovského kurzu. Obor se vyvíjí, techniky 1 materiály se mění, ale filosofie a etika oboru je stálá, nestárne. Děkujeme Vám, pane profesore. Nezapomeneme... Asistentky poprvé na kongresu České ortodontické společnosti Alegorie Nadšení a Ušlechtilosti, od sochaře Antonína Poppa, umístěné nad vchodem hlavního průčelí trojkřídlé novorenesanční budovy Národního domu na vinohradském náměstí Míru v Praze, důstojně vítaly ve dnech účastníky VII. kongresu České ortodontické společnosti. v překladu i u nás. Poskytl výukový materiál pro naše tuzemské kurzy i pro práci s fixními aparáty. Fungovala poprvé v historii, slovy jeho prezidenta MUDr. Jiřího A protože je sedmička šťastné číslo, mohl kongres, linka pro potřeby rychlé rady. Učila jsem se v jeho kurzech a na sjezdech, pokud to úřady snesly. asistentskou sekci. Petra, přivítat 22. září z pódia Raisova sálu také svou Další Jarabakovský kurz v Brně vr byl opět ce- Možnosti dovědět se něco nového a poučného vy- lostátní, s hojnou účastí slovenských kolegů, ale i hostůužilo na osmdesát ortodontických sester. z Německa a Polska. Pomoc prof. Jarabaka byla vždy zcela nezištná. Vše co poskytoval, dával darem, neokázale, samozřejmě a štědře. Těšil ho zájem a nadšení posluchačů. Atmosféra kurzů byla taková, že čas ztrácel význam, otázky byly vítány a pečlivě zodpovídány. Českoslovenština se mísila s angličtinou a byla zdrojem nejednoho úsměvu. Vznikaly přátelské vztahy. Vzpomínám na návštěvu v Olomouci na klinice a u Kamínků, v Kyjově v nemocnici a u Šimečků. Společný výlet na sv. Kopeček. Cestování po Slovensku a návštěvu rodiny prof. Jarabaka v Sučanech. A těch setkání u nás, v Brně i na Vysočině. Rád jezdi I i do Karlových Varů, kde oslavil svoje 80. narozeniny

9 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Kvalitní týmová práce se ukazuje být prospěšnou mnoha oborům lidské činnosti, nevyjímá tedy ani ortodoncii. Dobře proškolený a informovaný zdravotnický personál a vzájemná souhra všech, kteří se podílejí na léčbě, se odráží na konečném výsledku léčby, a také na spokojenosti pacienta. Z toho důvodu je velmi potěšující, že z mimo celkově čtyřdenního programu kongresu byly věnovány přednáškám pro ortodonticke asistentky celé dva dny. Své příspěvky si pečlivě připravilo celkem jedenáct přednášejících. Jejich sérii zahájila nosnou přednáškou MUDr. Marie Štefková, CSc. Velmi milým a poutavým projevem seznámila sestřičky se základy diagnostiky a principy léčbyvortodoncii. Na ni navázal MUDr. Radek Kokaisl, aby se podělil o své bohaté zkušenosti se zhotovováním fotografické dokumentace. Dalším, kdo se s lehkostí a humorem dělil o své poznatky, tentokrát z důležitého oboru orální hygieny, byl MUDr. Ladislav Korábek, CSc, MBA. Tím, kdo první přednáškový den uzavřel, byla MUDr. Olga Kunertová na téma Psychologické a komunikační dovednosti ortodonticke asistentky v recepci a ambulanci". Druhý den začal, rovněž příjemným a přínosným vystoupením MUDr. Aleny Páskové, věnovaným úloze sestřičky v ortodonticke ordinaci. Ve stejně dobré atmosféře se nesla i přednáška MUDr. Magdaleny Kotové, PhD., která seznámila asistentky se širokou problematikou snímatelných aparátů. Přátelské klima provázelo i přednášku MUDr. Andrei Stolzové o základech parodontoiogie a MUDr. Ondřeje Hajníka o kotevních minišroubech v ortodoncii. Pro spoustu zúčastněných jistě zcela nové téma Ortodonticke dráty", se svým velmi zdařilým edukativním pojetím, otevřel MUDr. Martin Kotas. Celou sérii uzavírali MUDr. Petr Jindra se zajímavým příspěvkem o využití aparátu Hyrax a MUDr. Sylva Saif rtová, která kreativně zpracovala problematiku chirurgicko ortodonticke léčby. Potřebu celožitovního vzdělávání středních zdravotnických pracovníků není třeba zdůrazňovat. A kongres České ortodonticke společnosti byl nepochybně skvělou příležitostí rozšířit své vědomosti a zároveň se setkat s lidmi pracujícími ve stejném oboru, podělit se vzájemně o zkušenosti a navázat nové přátelské kontakty. Už nyníse můžeme těšit na příští Vlil. ročník, kde je taktéž na programu sekce pro ortodonticke asistentky a doufat, že tomu tak bude i nadále. Nashledanou v Plzni. Hana Janečková Ortodonticke kotevní minišrouby M.A.S. 28. října se v příjemném prostředí kongresového sálu pražského hotelu Olšanka konal celodenní kurz na téma ortodontických minišroubů. Kurz pořádala firma Italdent, přednášejícím byl Dr. S. Velo, ortodontista z italského Abano Terme, který po celou přednášku nenechal nikoho na pochybách, že s uvedeným systémem má bohaté zkušenosti a s nefalšovaným italským temperamentem seznámil na čtyři desítky ortodontistů se všemi detaily indikací, použití i nástrah minišroubů M.A.S. (fa. Micerium S.p.A.). Kurz měl velmi vysokou profesionální úroveň a byl dobře organizačně zajištěn. Všichni účastníci obdrželi velmi dobře připravené české textové materiály, které korespondovaly s programem a stavbou přednášky, takže se všichni mohli věnovat jejímu sledování a dopisovat si do textu jen to, co je zaujalo. Na závěr kurzu měli zájemci rovněž možnost prakticky si vyzkoušet zavedení minišroubů na průhledných plastových modelech. Řada z nás si tak mohla ověřit, že úspěšně zavést kotevní minišroub mezi horní moláry nebývá ani pro zkušené ortodontisty úplně jednoduché. Na celém kurzu bylo příjemné, že postrádal jakýkoliv reklamní a propagační charakter, přesto řada z účastníků odcházela s pocitem, že i když nemá s minišrouby zatím žádnou praktickou zkušenost, možná si vyzkouší právě systém, s nímž pracuje dr. Velo. K úrovni kurzu a jeho příjemné atmosféře významně přispěla dr. Vobrázková vysokou úrovní celodenního simultánního odborného překladu z italštiny. MUDr. M. Koťová, Ph.D

10 ORTODONCIE Zajímavosti v ortodoncii ročník 15 č Kefalometrie Ve dnech října proběhlo školení prof. Williamse s názvem Kefalometrie". V prvníčásti pohovořil pan profesor o významu kefalometrické analýzy, která rozhodně nepředstavuje jen řadu čísel, jejichž získání nám zabere spoustu času, ale především velmi hodnotnou vyšetřovací metodu, která nás neinformuje pouze o momentální situaci, ale může nám také mnoho napovědět o růstu a možnostech terapie. Zároveň si ale musíme uvědomit, že průměrné hodnoty jsou opravdu jen průměrem a rozhodně není cílem naší léčby, aby každý pacient skončil jako tabulkový střed. Nejvíce jsme se věnovali Bjórkově analýze. Ta řadí naměřené hodnoty tak, že je možné hodnotit sagitální vztah čelistí, vertikální vztah čelistí, vztah kraniálních bází a mandibulární morfologii. Definovali jsme kraniometrické body a vyzkoušeli si je v praxi najít na telerentgenech. Pak následovala série konkrétních případů, kdy jsme na kopiích telerentgenů a vyhotovených analýz prováděli diagnostiku anomáliíajejich kompenzací, které v daných případech proběhly a navrhovali jsme typ léčby. Druhý den jsme se nejdřív věnovali analýze měkkých tkání, která je zvláště důležitá u operačních pacientů. Touto analýzou chceme stanovit: polohu brady, velikost nosu, postavení horního rtu ve vztahu k bradě a nosu, včetně hloubky horní labiální rýhy, přečnívání dolního rtu a hloubka dolní labiální rýhy a vertikální proporce tváře. Odpoledne jsme hovořili o růstové a léčebné analýze a překrývání rentgenových snímků. Definovali jsme stabilní struktury přední báze lební, horní a dolní čelisti. Kurz splnil naše očekávání, byl velmi dynamický, prakticky zaměřený a jistou nudnost" tématu vyvážil pan profesor svým pověstným vtipem. Naše poděkování patří nejen panu profesorovi, ale i MUDr. Weberové za překlad a firmě NOMIA Bohemia za uspořádání tohoto kurzu. MUDr. Bohdana Jelečková MUDr. Barbora Petrů Pražsky seminář Použití Twin Block v kombinaci s MBT fixním aparátem" 3. a 4. listopadu 2006 pořádala firma JPS v Praze dvoudenní ortodonticky seminář. Jeho účastníci měli možnost se v prvníčásti programu podrobně seznámit se snímacím aparátem typu "Twin Block" a s jeho využitím v rámci klasického pojetí dvoufázové ortodontické terapie. V další části programu si zopakovali a upřesnili různé možnosti ortodontických postupů s využitím MBT systému fixních aparátů. Lektory kurzu byli Dr. Chadwick a Dr. Melrose. Velmi fundovaně, podrobně a detailně provedli v první části semináře posluchače všemi zákoutími indikací a zhotovení twin-blocku. Výsledek správně použitého twin-blocku při léčbě distookluze s hlubokým skusem na první pohled řadu ortodontistů poněkud zneklidní: ve frontálním úseku chrupu je skus hrana na hranu, někdy i lehce vertikálně nedovíravý, v laterálních úsecích je vertikálně otevřený skus až k molárům Noční můra ortodontistů? Nikoliv, pouze přesně naplánovaná funkční i morfologická úprava chrupu před aplikacífixního aparátu. Twin-block pouze otevřel prostor pro efektivní využití fixního aparátu. Tím následně vytvoříme fyziologickou interkuspidaci a stabilizujeme tvar zubních oblouků a hloubku skusu. Výsledkem je distookluze ošetřená bez extrakcí a nestabilních kompenzací. Základním předpokladem úspěchu ovšem je naprosto jasná diferenciální diagnostika a přesně určený moment přechodu ze snímacího na fixníaparát. Demonstrace krásných kasuistik pacientů ošetřených kombinací twin-blocku a fixního aparátu staví tento funkční ortodonticky aparát do poněkud jiného světla co do pojetí možnostíaefektivníindikacefunkčníortodontické léčby, která je někdy považována za "historicky překonanou". Další část semináře byla věnována taktice pracovního postupu při zařazování retinovaných špičáků. Na řadě kasuistik byla demonstrována souvislost mezi typem a rozsahem chirurgické intervence a výsledným zařazením špičáku do zubního oblouku. Přednášející zdůraznili, jak důležitá je, zejména v souvislosti spolupráce ortodontisty a chirurga, vzájemná znalost a sladění pracovních postupů. To se týká např. rozsahu odstranění perikoronárního vaku retinovaných zubů. Závěr velmi vydařeného semináře byl věnován užití zevního tahu v MBT systému. Za velmi přínosnou považuji skutečnost, že zájemci si mohli odnést to nejdůležitější z kurzu v digitální podobě a doma si tak v klidu znovu probrat např. laboratorní fáze zhotovenítwin-blocku. Firma JPS závěrem všechny pozvala na regionální konferenci 3M Unitek, která se koná 9. a 10. prosince v polské Bielsko-Biale a ortodontickým postgraduantům nabídla velmi výhodné finanční podmínky, za což jí patří při nesnadných podmínkách postgraduálního vzdělávání dík studentů i učitelů. MUDr. M. Koťová, Ph.D

11 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Fixní nákusná destička při terapii hlubokého skusu 2. část - dotazníkové šetření Fixed anterior bite plane in deep bite treatment Part 2 - guestionnaire *MUDr. Denisa Pantoflíčková Effenberková, *MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., **MUDr. Jiří Petr *Ortodontické oddělení Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha, **privátní ordinace Praha *Orthodontic Department of Clinic of Dental Medicine, 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague, **private practice, Prague Souhrn Fixní nákusná destičkaje účinný ortodontický aparát používaný k efektivnímu zvyšování skusu, hlavně v kombinaci s plným fixním aparátem a technikou straight-wire. Aparátům tohoto typu je často vytýkáno, že jsou v ústech pacientů velice nekomfortnia že celkově přispívají ke zhoršení hygieny dutiny ústní. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme získali užitečné informace týkající se adaptace pacientů na nasazenífixnínákusné destičky a popsali jsme obtíže, které tuto terapii provázejí (Ortodoncie 2006,15, č. 5, s ). Abstract Fixed bite plane is an effective orthodontic appliance ušed to raise the bite, especially when combined with the full fixed orthodontic appliance and the straight-wire technique. The appliances are usually criticized for the discomfort they bring to patients and for the worsened oral hygieně. By means ofa questionnaire we obtained useful Information on patients' adaptation to fixed bite plane, and we described the problems that accompany this type Oftherapy (Ortodoncie 2006,15, No. 5, p ). Klíčová slova: fixní nákusná deska, hluboký skus, dotazníkové šetření Key Words: fixed bite plane, deep bite, questionnaire Úvod Fixní nákusná destička napomáhá při korekci hloubky skusu několika způsoby. Dovolí nejen časné nasazení zámků na dolní řezáky, což umožní jejich ortodontický pohyb, ale frontální nákusné plato může současně vytvářet jemnou intruznísílu na dolní řezáky a tím eliminovat jejich případnou extruzi [1,2,3,4, 5, 6, 7]. Nákusná destička fixní nebo její snímací varianta dovoluje erupci, extruzi nebo napřímení laterálních zubů [1, 4]. Fixní nákusná destička (fixed anterior bite plane [7, 8, 9]) je kotvená k hornímu zubnímu oblouku pomocí různých systémů palatinálních kanyl [1, 3, 10]. Snímací destička [4, 5, 11] využívá systému spon a její účinek je nepochybně závislý na výborné spolu- Introduction Fixed bite plane facilitates the treatment of deep bite in several ways. It makes possible the early attachment of brackets on lower incisors. Thus the early orthodontic movement of incisors is possible. However, the anterior bite plane may create a moderate intrusive force on lower incisors at the samé time and thus it may eliminate their potential extrusion [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Fixed bite plane, or its removable variety, allows for eruption, extrusion or uprighting of lateral teeth [1,4]. Fixed anterior bite plane [7, 8, 9] is anchored to the upper dental arch by means of different systems of palatal tubes [1,3,10]. Removable bite plate [4, 5,11] uses the systém of clasps and therefore the

12 ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č práci ze strany pacienta. Často se setkáváme s názorem, že je fixní varianta nákusné destičky pacienty špatně akceptována a že velkou měrou přispívá k celkovému zhoršení hygieny dutiny ústní. Cílem našeho dotazníkového šetření bylo získat od souboru pacientů co nejvíce informací o průběhu ortodontické terapie vedené fixním aparátem v kombinaci s fixní nákusnou destičkou a dále tyto informace použít ke zlepšení motivace nových pacientů. Materiál a metodika Provedli jsme výzkum realizovaný formou dotazníku, který měli možnost pacienti vyplnit během pravidelných kontrolních návštěv v ordinacích. Kritériem pro výběr do souboru bylo použití fixní nákusné destičky v kombinaci s plným fixním ortodontickým aparátem. Dotazník byl všemi pacienty vyplněn v období, kdy již byla nákusná destička z horního zubního oblouku sejmuta. Soubor tvořilo 58 pacientů ve věkovém rozmezí let, kteří zahájili aktivní terapii fixním aparátem v letech na ortodontických odděleních stomatologických klinik 3. LFa1. LF UK v Praze a ve 4 privátních ordinacích ortodontických specialistů. efficiency of the application depends on the compliance of the patient. We can hear quite too often that the fixed version of the bite plane is poorly accepted by patients and that it may contribute to the bad oral hygiene. The aim of our questionnaire study was to obtain all possible information from patients on the course of orthodontic treatment with fixed appliance combined with fixed bite plane, and to use the information for better motivation of new patients. Material and method The study was carried out by means of the questionnaire - the patient answered the questions during their check-up visits. The criterion for the integration to the research was the combined use of fixed bite plane and the full orthodontic appliance. The questionnaire was filled in after the removal of the anterior bite plane. The sample included 58 patients of the age between 12 and 25 years who began their active treatment with fixed appliance between 2001 and 2005 at the Orthodontic Departments of the Clinics of Dental Medicine, 3rd Medical Faculty and and 1st Medical Faculty in Prague as well as in 4 private practices of orthodontic specialists. Dotazník obsahoval tyto otázky: Otázka 1: Měli jste po nasazení palatinální destičky obtíže s výslovností některých hlásek? (pokud ano, napište které a za jak dlouho jste vaše obtíže dokázali odstranit). Otázka 2: Provázely nasazení destičky jiné obtíže? Jestliže ano, uveďte jaké. Otázka 3: Myslíte si, že došlo k výraznému zhoršení hygieny vaší dutiny ústní? OtázkaA: Zaznamenali jste nějaké bolesti v čelistním kloubu? Otázka 5: Změnily se výrazně vaše stravovací návyky? Otázka 6: Bylo-li by to nezbytné, nechali byste si během terapie fixním aparátem palatinální destičku opět nasadit? Výsledky Otázka 1: Problémy s výslovností po nasazení destičky. Ze souboru 58 pacientů popsalo své potíže s výslovností 56 pacientů. Jen 2 uvedli, že po nasazení destičky neměli žádné artikulační problémy. Mezi nejvíce problematické hlásky patřily "S, Ř, R, Z, Š". K úpravě výslovnosti u adolescentů došlo během 1 až 2 týdnů, u dospělých pacientů byl tento interval delší, přibližně 2 až 4 týdny. U 2 dospělých pacientů se výslovnost upravila zcela až po sejmutí nákusné destičky. Výsledky jsou znázorněny graficky (Obr. 1). Questions: Question 1: Did you experience problems with pronunciation of some sounds after the application of palatal bite plane? (if YES, put down what and how long it took before you managed to eliminate the bad pronunciation) Question 2: Did you experience any other problems after the application of the bite plane? If YES, specify what problems you experienced. Question 3: Do you think your oral hygiene worsened? Question 4: Did you experience any pains and aches in the temporomandibular joint? Question 5: Did your eating habits change significantly? Question 6: If necessary, would you agree with repeated application of bite plane during the therapy with fixed appliance? Results Question 1: Problems with pronunciation after the application of bite plate 56 patients out of 58 indicated problems with pronunciation. Only two patients did not encounter any problems. Among the most problematic sounds we can find S, R, R, Z, S. In adolescents the pronunciation improved within 1 or 2 weeks, in adults it took 2-4 weeks. In two adult patients the pronunciation got 17

13 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Otázka 2: Jiné potíže při nasazení destičky. 22 pacientů popsalo své subjektivní obtíže, které vznikly ihned po zafixování nákusné destičky v dutině ústní. 36 pacientů další obtíže neuvedlo. Největším problémem, kromě výslovnosti, byl ztížený příjem potravy a zvýšená salivace. Další uvedené obtíže jsou zaneseny do grafu (Obr. 2). Otázka 3: Zhoršení hygieny dutiny ústní. 20 pacientů se podle výsledků z dotazníku domnívá, že se úroveň hygieny jejich dutiny ústní snížila. 38 pacientů uvedlo,že ke zhoršení hygieny nedošlo při pečlivém dodržování hygienických návyků. Řada pacientů popsala i hygienické pomůcky a metody, které se jim při čištění nákusné destičky nejlépe osvědčily. Otázka 4: Bolesti v čelistním kloubu. Na krátkodobé bolesti v oblasti čelistního kloubu poukázalo 7 pacientů. Jejich bolesti odezněly přibližně do jednoho týdne od nasazení destičky. 50 pacientů nezaznamenalo bolest žádnou, 1 pacientka uvedla úlevu od bolestí čelistního kloubu při nasazení nákusné destičky. Otázka 5: Ovlivnění stravovacích návyků. 13 pacientů změnilo své stravovací návyky ihned po nasazení nákusné desky. Popsali své problémy s ukusováním potravy a proto dali raději přednost kašovité stravě nebo měkčím potravinám. K úpravě došlo do 2 týdnů. U 45 pacientů nasazení destičky zásadně výběr stravy neovlivnilo. Otázka 6: Opakované nasazení nákusné destičky. V případě nutnosti další ortodontické léčby by si nákusnou destičku nechalo opět nasadit 46 pacientů, 11 pacientů nikoliv a 1 pacient by si znovu nenechal nasadit ani fixní aparát. back to normal only after the removal of the bite plane. The results are presented in the Diagram (Fig. 1). Question 2: Other problems after the application of bite plate. 22 patients described subjective problems that occurred immediately after the fixation of bite plane in the oral cavity. 36 patients experienced no problems. The greatest problem was observed in difficult food intake and increased salivation. Other problems are presented in the diagram (Fig. 2). Question 3: Worsened oral hygiene. 20 patients answered their oral hygiene worsened. 38 patients stated that in good care the hygiene did not worsen. Several patients described various tools and methods that they effectively used for cleaning of bite plane. Question 4: Pains in temporomandibular joint. 7 patients suffered from short-term pains in TMJ. However, the pains subsided within one week. 50 patients did not experience any pains, 1 female patient stated the pains in TMJ subsided after the bite plane was attached. Question 5: Eating habits. 13 patients changed their eating habits immediately afterthe attachment of bite plane. They described problems with biting; therefore they started to prefer mushy or soft food. They adapted to the new situation within 2 weeks. 45 patients said their eating habits did not change substantially. Question 6: Repeated attachment of bite plate. 46 patients would agree with repeated application of bite plane in case it was necessary for the orthodontic treatment. 11 patients would refuse and 1 patient would not agree to either bite plane or fixed appliance attachment

14 ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č Diskuse I přes poměrně malou četnost sledovaného souboru z vyhodnocení dotazníků vyplývá, že je fixní nákusná destička pacienty, hlavně mladými, poměrně dobře akceptována. Toto tvrzení můžeme podpořit naší klinickou zkušeností s tímto aparátem. Během práce s nákusnou destičkou nedošlo k závažnějším komplikacím. U 2 pacientů došlo k prasknutí horizontálně tvarovaného drátěného oblouku a u 1 pacientky došlo kodlomeníokluzníopěrky na prvním premoláru. Nedá se jednoznačněříci, zdali se jednalo o výrobnízávadu, nebo zda byla destička mastikací zvýšeně namáhána. Chceme-li, aby terapie probíhala bez problémů, snažíme se o přesné zhotovení aparátu. Abychom eliminovali retenci jídla pod destičkou, zhotovujeme otisk horní čelisti k jejímu zhotovení na alespoň částečně nebo úplně znivelizovaný horní zubní oblouk. Aparát má po nasazení při tomto postupu většinou velmi dobrou stabilitu a retenci. K zabránění klesání destičky na patrovou sliznici a sklonu prvních molárů meziálně [12], zhotovujeme okluzní opěrky na prvních premolárech (popřípadě druhých) z tvrdého drátu o síle 0,8 mm. Jsou vedeny z meziální strany na žvýkací plošku těchto zubů. Neměli bychom také opomenout pečlivou hygienickou instruktáž. Spodní plocha destičky by měla být optimálně vyleštěná, abychom tím omezili usazování plaku [12]. Forsberg ve své studii doporučuje vyčistit palatinální plochy horních řezáků leštící fluoridovou pastou před jejím nasazením [9]. K odstranění zbytků potravy lze doporučit Superfloss vlákno a mezizubní kartáček. Vhodným doplňkem hygieny mohou být také irigátory (např. Denta-Jet) s pulzujícím paprskem vody a ústní vody [13]. Pacienty našeho oddělení kontrolujeme od odevzdání aparátu po 14 dnech. Destičku z dutiny ústní vždy vyjmeme a pečlivě zkontrolujeme stav patrové sliznice. Rovněž umožníme pacientům si důkladně vyčistit chrup v hygienickém koutku. Závěr Dotazníkovým šetřením jsme shromáždili od pacientů informace o adaptaci na fixní nákusnou destičku v dutině ústní. Tyto informace využíváme ke zlepšení motivace a instruktáže pro nové pacienty. Pacienti zvládají léčbu tímto aparátem mnohem snáze, jsou-li na všechny obtíže spojené s tímto typem aparátu předem připraveni. Je od počátku důležité je od léčby neodradit a neztratit jejich důvěru a ochotu ke spolupráci. Zdůrazníme jim, že většina obtíží má pouze dočasný charakter. K rychlejšímu zlepšení výslovnosti lze doporučit hlasité čtení v domácím prostředí. Discussion The sample of patients was relatively small; however, from the questionnaire it follows that fixed bite plane is well accepted by the patients, especially adolescents. Our clinical experience corresponds to this finding. There were no serious problems encountered during the work with bite plane. In two patients the horizontal shaped wire arch broke, and in one patient occlusal support on the first premolar broke off. It is difficult to say whether it was due to the defect or due to excessive stress. We have to manufacture the precise bite plane. To avoid the retention of food under the bite plane, we make the impression of upper arch after the full or at least partial alignment. Thus the bite plane is stable and shows good retention. To avoid the decline of the bite plane towards palate mucosa and to avoid mesial inclination of first molars [12], we make occlusal supports on first premolars (or second ones) from a hard wire of 0.8 mm. They are placed from the mesial side onto the occlusal surface of teeth. The appropriate instruction on hygiene is also important. The lower surface of the plane should be polished to prevent plaque accumulation [12]. Forsberg recommends using the polishing fluoride paste to polish palatal surface of the upper incisors prior to the attachment of the bite plane [9]. Super floss thread and interdental brush are also recommended, as well as irrigators (e.g. Denta-Jet) with pulsating water and mouthwash [13]. Our patients are examined after 14 days. We always remove the bite plane and examine the palatal mucosa. The patients may also brush their teeth thoroughly in our Hygiene room. Conclusion By means of the questionnaire we obtained useful information on the adaptation of patients to the bite plane. The information is further used for better motivation and instruction of our new patients. The patients can tolerate the treatment with the bite plane much better if they are well informed and prepared well ahead. It is important that the patients trust us and want to cooperate. We emphasize the fact that most problems are just temporary and short-term. Pronunciation may be easily improved by means of reading aloud at home

15 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Literatura/ Literature 1. Williams, S.: Kurz č. 1. Poznámky ke kurzu. Boskovice Jedličková, O.: Poznámky ke kurzu hlubokýskus, retence Dohnalová, J.: Využití lingválních oblouků v každodenní ortodontické praxi. Odborná práce ke specializační atestaci z ortodoncie. Brno McLaughlin, R. P., Bennett, J. C, Trevisi,H. J.: Systemized Orthodontic Treatment Mechanics. Edinburgh, Mosby Bennett, J. C, McLaughlin, R. P.: Management of the Dentition with the Preadjusted Appliance. Isis Medical Media Ltd Šulová, J.: Jednotlivé morfologické znaky u pacientů s anomálií Angleovou II. třídou, 2. oddělením. Odborná práce ke specializační atestaci z ortodoncie. Praha Hellsing, E.: Increased overbite and craniomandibular disorders -A clinical approach. Amer. J. Orthodont. Dentofacial Orthop. 1990, 98, č. 6, s Hellsing, E., Hellsing, G., Eliasson,S.: Effect of fixed anterior biteplane therapy - A radiographic study. Amer. J. Orthodont. Dentofacial Orthop. 1996,110, č. 1, s Forsberg, CM., Hellsing, E.: The effect of a lingual arch appliance with anterior bite plane in deep overbite correction. Europ. J. Orthodont. 1984, č. 6, s Tvardek, J.: Využití palatinálního nákusného třmene při léčbě hlubokého skusu - poster. Kongres české ortodontické společnosti, Olomouc Wolfstádter, U.: Oppbitt" deska. Quintessenz - Zubní laboratoř. 2000, 2, č. 4, s Wolfstádter, U.: Nákusná deska podle Schweizera. Quintessenz - Zubní laboratoř 2000, 2, č. 4, s Vychodil, E.: Praktické zkušenosti s lingválními oblouky. Ortodoncie 1996, 5, č. 2, s MUDr. Denisa Pantoflíčková Effenberková Stomatologická klinika 3. LF UK Šrobárova 50, Praha 10

16 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Nepoměr velikosti horních a dolních frontálních zubů měřený malým Boltonovým indexem Tooth size discrepancv of upper and lower frontal teeth measured with small Bolton index MUDr. Martin Šrytr, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. Ortodontické oddělení Stomatologické kliniky 3. LF UK, FNKV Praha, Česká republika Orthodontic Department of tne Clinic of Dental Medicine, 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague, Czech Republic Souhrn Cílem práce bylo zjistit procento ortodontických pacientů, u kterých nepoměr v šířce zubů horního a dolního frontálního úseku hodnocený malým Boltonovým indexem pravděpodobně ovlivní plán ortodontické léčby nebo její výsledek. Bylo také zjišťováno ujaké části ortodontických pacientů je větší masa zubů v dolním nebo naopak v horním frontálním úseku chrupu. Procento ortodontických pacientů s hodnotou malého Boltonova indexu mimo rozmezí dvou směrodatných odchylek od průměru je klinicky významné a má v našem souboru 500 pacientů hodnotu 27,4 %. V praxi to znamená, že přibližně u každého čtvrtého ortodontického pacienta lze očekávat výrazný nepoměr ve velikosti frontálních zubů. Z této skupiny pacientů mají dvě třetiny větší masu zubů v dolním frontálním úseku a jedna třetina větší masu zubů v horním frontálním úseku. Z toho vyplývá, že na konci ortodontické léčby je možnost výskytu neestetických mezer ve frontálním úseku chrupu v důsledku signifikantního nepoměru šířek zubů přibližně dvakrát častější v horním zubním Oblouku (Ortodoncie 2006,15, č. 5, s ). Abstract The aim of the study was to find the percentage of orthodontic patients whose discrepancy in the width of the upper and lower frontal segment evaluated according to Bolton small index may affect the plan of orthodontic treatment as well as the treatment result. We also strove to find out in what part of orthodontic patients there is the bigger tooth mass in the upper or in the lower frontal segment of dentition. The portion of orthodontic patients with Bolton small index beyond two standard deviations from the average is clinically significant, in our sample of 500 patients it makes up for 27.4%. This means that approximately every fourth orthodontic patient may manifest expressive discrepancy of the size of frontal teeth. In this group of patients, two thirds have bigger tooth mass in the lower frontal segment, and one third in the upper frontal segment. This fact suggests that at the end of orthodontic treatment there may be spaces in frontal dental segment due to the significant discrepancy of the width of teeth. The spaces occur twice as often in the upper dental arch (Ortodoncie 2006,15, No. 5, p ). Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy

17 ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č Úvod Důležitými cíly komplexní ortodontické léčby je dosažení optimální konečné okluze, hloubky skusu a incizálního schůdku. Je mnoho faktorů, které budou ovlivňovat reálnou dosažitelnost těchto cílů. Jedním z nich je velikost zubů. Problém se týká jak délky, tak šířky zubů. Nesprávná velikost korunek zubů vytváří estetický a funkční problém v zubním oblouku, pokud chceme dosáhnout správné okluze. K posouzení velikostních vztahů korunek zubů se s výhodou používají Boltonovy indexy. Velký Boltonův index nás informuje o celkové diskrepanci v zubním oblouku, zatímco malý Boltonův index se týká frontálního úseku chrupu. Signifikantní odchylky hodnot těchto indexů by měly být v rámci léčebného plánu vyhodnoceny a řešení nepoměru šířekzubů potom včas naplánováno. V úvahu přicházejí fotokompozitní dostavby, protetické rekonstrukce, stripping nebo recontouring korunek zubů [1]. Vztah masy horních a dolních frontálních zubů je ovlivňován hloubkou skusu [2], angulací, torzí a šířkou zubů frontálního úseku chrupu. Angulace řezáků a špičáků částečně ovlivňuje velikost prostoru, který vyplňují frontální zuby. Andrews ve své práci o šesti klíčích okluze upozornil na skutečnost, že prostor, který je vyplněn korunkami, jež jsou meziodistálně skloněné, je větší, než když jsou napřímené. Tento efekt je větší u korunek obdélníkovitých než u soudkovitých (ovoidních) [1]. Na prostor vyplněný horními a dolními řezáky má také vliv torze. Obecně platí, že při větší palatinálnítorzi kořene vyplní jejich korunky více místa. Nejčastější problém nesouhry šířek zubů v klinické praxi je, že v určitém úseku mezi horními frontálnízuby zůstávají tremata. Pokud nepoměr mezi šířkami zubů horního a dolního frontálního úseku není výrazný, lze ho v některých případech vyrovnat rovněž palatinální torzí kořenů horních řezáků případně v kombinaci s labiální torzí kořenů dolních řezáků [1]. Obecně lze říci, že přidání 5 palatinální torze na kořeny horních řezáků způsobí zvětšení prostoru vyplně- Introduction Amongst the important objectives of orthodontic treatment are optimal occlusion, overbite and overjet. There are many factors that can influence the availability of these objectives. Tooth size is one of them. It includes length as well as width of teeth. Incorrect size of crowns is the esthetic and functional problem in the appearance of the dental arch in case we aim at correct occlusion. To assess the size relations of tooth crowns we use Bolton indexes. The great Bolton index informs about the overall discrepancy within the dental arch, while Bolton small index refers to the frontal segment of dentition. Significant deviations of the values of these indexes should be evaluated during the phase of treatment planning and therefore the solution of tooth width discrepancy should be planned well ahead. We may consider photo composite build-ups, prosthetic reconstructions, stripping or recontouring of tooth crowns [1]. The relation of mass of the upper and lower frontal teeth is influenced by the overbite [2], angulation, torque, and the width of frontal teeth. Angulation of incisors and canines are partially affected by the space which is filled in with frontal teeth. In his study about the six keys to normal occlusion, Andrews points to the fact that the space filled in with crowns that incline mesiodistally, is larger than in case the crowns are upright. This effect is more profound in case of rectangular crowns than ovoid crowns [1]. The space filled in with upper and lower incisors is also affected by torque. In general, in case of greater palatal torque of the root, the crowns fill in more space. In clinical practice, the most common problem in tooth width discrepancy is that the spaces remain between upper frontal teeth. If the discrepancy between the width of the upper and lower frontal teeth is not significant, it is possible to solve it with palatal torque of maxillary incisors, sometimes combined with labial torque of the roots of lower incisors [1]

18 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE ného horními řezáky o 1 mm. Přidání palatinálnítorze na kořeny malých zubů přitom bude mít menší efekt, než táž torze aplikovaná na velké zuby. Jak již uvedeno, důležitým faktorem je také tvar korunek řezáků [1]. Šířka zubů ve frontálním úseku chrupu, respektive vzájemný poměr masy horních a dolních frontálních zubů, hraje důležitou roli při vytváření optimální okluze a při dosahování co nejestetičtějšího výsledku v rámci ortodontické terapie [3]. Vzájemný poměr masy horních a dolních frontálních zubů nám určuje malý Boltonův index. Jeho průměrná hodnota je 77,2 % se směrodatnou odchylkou 1,65%, takže rozmezí odpovídající jedné směrodatné odchylce je od 75,6 % do 78,8 %. Každá hodnota mimo toto rozmezí poukazuje na nepoměr mezi masou zubů horního a dolního frontálního úseku při vytváření pravidelné okluze. Prakticky to znamená, že pacienti s hodnotou malého Boltonova indexu v rozmezí jedné směrodatné odchylky by neměli mít po dosažení pravidelné okluze mezery ve frontálním úseku chrupu (Obr. 1). Pacienti s hodnotou malého Boltonova indexu vyšší než 78,8 % mají po dosažení pravidelné okluze mezery v horním frontálním úseku chrupu (Obr. 2) a pacienti s hodnotou malého Boltonova indexu nižší než 75,6 % mají po dosažení pravidelné okluze mezery v dolním frontálním úseku (Obr. 3) [2]. Nedostatek informací o velikosti zubů a nesprávná interpretace zjištěných výsledků mohou být příčinou konečného neestetického výsledku, i když jsme ortodontickou léčbou dosáhli dobrých okluzních poměrů. Zjišťování hodnoty malého Boltonova indexu představuje diagnostický prostředek, který umožňuje předpověď terapeutických výsledků. Velikost, respektive šířka korunek zubů, je vlastně sedmým klíčem" správné okluze [3]. Materiál a metodika Data pro tuto studii byla získána měřením studijních modelů pacientů léčených na ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky 3. LF UK FNKV Praha. Zkoumaný soubor tvořilo 500 (250 mužů a 250 žen) náhodně vybraných ortodontických pacientů ve věkovém rozmezí od 12 do 30 let bez ohledu na typ ortodontické anomálie, vyjma numerických dentálních anomálií ve frontálním úseku chrupu, a s plně prořeza- In general, the application of 5 torque on the roots of maxillary incisors results in the increase of the space filled in with maxillary incisors by 1 mm. The application of palatal torque to the roots of small teeth will be less effective than the same torque applied to large teeth. Another important factor is the shape of crowns [1]. The tooth width in frontal segment of dentition, the relation of the mass of the upper and lower frontal teeth respectively, plays the important role in creating optimum occlusion and in striving to achieve the best possible esthetic result within the orthodontic treatment [3]. The relation of the mass of upper and lower frontal teeth is given by Bolton small index. Its mean value is 77.2%, standard deviation (SD) 1.65%, so that the range corresponding to one standard deviation is between 75.6% and 78.8%. Any value beyond this range suggests discrepancy between the mass of the teeth of upper and lower front segment during creation of regular occlusion. This means that patients with Bolton small index value within one standard deviation should not have any spaces in the frontal segment of dentition afterthe regular occlusion is achieved (Fig. 1). Patients with Bolton small index value over 78.8% have spaces in upper frontal teeth (Fig. 2), and patients with Bolton small index below 75.6% have spaces in the lower frontal segment (Fig. 3) [2]. Lack of information about the tooth size and the incorrect interpretation of the results obtained may lead to the final non-esthetic result, even if the orthodontic treatment led to the correct occlusion. Assessment of the Bolton small index is a diagnostic means that makes possible the better prediction of treatment results. Size or width of crowns respectively, is in fact the seventh key to the correct occlusion [3]. Material and method Data for the presented study were obtained by means of measurements of dental casts of the patients treated at the Orthodontic Department of the Clinic of Dental Medicine, 3rd Medical Faculty of Charles University in Prague. The sample comprised 500 (250 males and 250 females) randomly chosen orthodontic patients at the age between 12 and 30. The type of orthodontic anomaly was not taken into account, with the exception of numerical dental anomalies in frontal se

19 ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č nými stálými zuby od špičáku po špičák v horním i dolním zubním oblouku. Analýza velikosti korunek zubů ve frontálním úseku chrupu byla prováděna ve dvou etapách. Nejprve byly změřeny maximální meziodistální šířky klinických korunek zubů 13, 12, 11, 21, 22, 23, 33, 32, 31, 41, 42, 43 na studijních modelech posuvným měřidlem s ostrými hroty s přesností odečítání na 0,1 mm. Měření prováděl 1 člověk po dobu 14 dnů. Pro analýzu chyby měření bylo s odstupem 1 měsíce znovu proměřeno 10 náhodně vybraných vzorků souboru a byl vypočítán koeficient spolehlivosti. Koeficient spolehlivosti má hodnotu 0,99. To znamená, že chyba měření je zanedbatelná. Pak byly provedeny výpočty malého Boltonova indexu pro celý soubor. Vzorec pro výpočet malého Boltonova indexu je (3,2,1-1,2,3 / 3,2,1 + 1,2,3) x 100. Data byla zpracována na osobním počítači v programu Microsoft Office Excel plug-in Statistická analýza. Byla vypočtena průměrná hodnota malého Boltonova indexu, medián, rozmezí hodnot, směrodatná odchylka (SD) a chyba průměru pro celý soubor a pro obě pohlaví samostatně. Získané hodnoty malého Boltonova indexu byly dále vyhodnocovány a zjišťovalo se jejich procentuální zastoupení v rozsahu jedné a dvou směrodatných odchylek nebo mimo rozmezí dvou směrodatných odchylek od Boltonem stanovených hodnot. Průměr Boltonova souboru je 77,2 % se směrodatnou odchylkou 1,65 %. Hodnoty malého Boltonova indexu mimo rozmezídvou směrodatných odchylek byly brány jako klinicky významná odchylka nepoměru šířek zubů, která vyžaduje úpravu. To po přepočtu přibližně odpovídá diskrepanci 2-3 mm. Na základě této úvahy bylo zjištěno procento jedinců, u kterých nepoměr v šířce zubů horního a dolního frontálního úseku pravděpodobně ovlivní plán ortodontické léčby nebo jejívýsledek. Tyto výpočty byly samostatně provedeny i pro obě pohlaví. Rozdíl mezi zastoupením mužů a žen s hodnotou malého Boltonova indexu mimo rozmezídvou směrodatných odchylek byl vyhodnocen pomocíchí-kvadrát testu na hladině významnosti 0,05. Vybrané hodnoty byly nakonec porovnány s jinými studiemi. gment of dentition. Fully erupted permanent teeth from canine to canine in both the upper and lower dental arches were necessary. The analysis of the tooth size in frontal segment was performed in two phases. First, the maximum mesiodistal width of clinical crowns of teeth 13,12,11, 21,22, 23, 33, 32, 31,41, 42, 43 was measured on the casts with the caliper rule with sharp tips, with the accuracy of 0.1 mm. Measurements were performed by one person during a fortnight. To examine the measurement error, 10 randomly chosen models were measured again after one month, and the reliability coefficient was determined. The reliability coefficient is 0.99, which means the measurement error is negligible. Then Bolton small index was calculated for the whole sample. The formula: (3, 2, 1-1, 2, 3/3, 2, 1 + 1,2, 3) x 100. The data obtained were processed in the programme Microsoft Office Excel plug-in Statistic analysis. The following data were calculated - mean value of Bolton small index, median, range of values, standard deviation, the error of the mean for the whole sample and for each sex separately. The obtained values of Bolton small index were further evaluated, their percentage within the range of one or two SD or beyond the range of two standard deviations from Bolton values were appraised. The mean value in Bolton sample is 77.2 %, standard deviation of 1.65%. The values of Bolton small index beyond the range of two standard deviations were considered as the clinically significant deviation of tooth width discrepancy that must be adjusted. This corresponds to the discrepancy of 2-3 mm. Then the proportion of individuals in which the tooth size discrepancy in frontal teeth will impact the plan or treatment result. The calculations were carried out also for each sex separately. The difference between the number of men and women with the value of Bolton small index beyond the range of two standard deviations was evaluated by means of Chi square test with the level of significance Selected values were then compared with the data from other studies

20 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Výsledky Průměrná hodnota malého Boltonova indexu je u celého našeho souboru ortodontických pacientů 77,80% se směrodatnou odchylkou 3,14%, u mužů 78,20% se směrodatnou odchylkou 3,00% a u žen 77,40% se směrodatnou odchylkou 3,24%. Rozmezí hodnot je pro celý soubor od 66,70% do 86,70%, pro muže od 68,60% do 86,70% a pro ženy od 66,70% do 85,70% (Tab. 1). Procentuální zastoupení indexu v rozsahu jedné a dvou směrodatných odchylek nebo mimo rozmezí dvou směrodatných odchylek vzhledem k Boltonem stanoveným hodnotám je zobrazeno v grafech jak pro celý soubor (Obr. 4), tak zvlášť pro muže (Obr. 5) a ženy (Obr. 6). V celém souboru má 41,2 % pacientů hodnotu malého Boltonova v rozmezí jedné směrodatné odchylky, 31,4 % v rozmezí mezi jednou a dvěma směrodatnými odchylkami a 27,4 % mimo rozmezí dvou směrodatných odchylek (Obr. 7). Právě hodnota 27,4 % nám udává procentuální zastoupení ortodontických pacientů, u kterých nepoměr v šířce zubů horního a dolního frontálního úseku pravděpodobně ovlivní plán léčby nebo její výsledek. U mužů je to 28,4 % a u žen 26,4 % (Obr. 8, 9). Jejich Boltonův malý index je větší než 80,5 % nebo menší Results In the whole sample of orthodontic patients the mean value of Bolton small index was 77.8%, SD 3.14%; for males the value was 78.2%, SD 3.00%, for females 77.4%, SD 3.24%. The range of values for the whole sample between 66.7% and 86.7%; in males 68.6%-86.7%, in females 66.7%-85.7% (Table 1). The proportion of the values within the range of one and two standard deviations or beyond this range according to Bolton is given in the diagrams forthe whole sample (Fig. 4), for males only (Fig. 5) and females only (Fig. 6). Within the sample, 41.2% of patients have the value of Bolton small index within the range of one standard deviation, 31.4% within one and two standard deviations, and 27.4% beyond the range of two standard deviations (Fig. 7). The number 27.4% gives the proportion of orthodontic patients in which the tooth size discrepancy in upper and lower frontal teeth most probably affects the treatment plan or the treatment result. In males the number is 28.4%, in females 26.4% (Fig. 8,9). Their Bolton small index is over 80.5% or less than 73.9%. The value of Bolton small index more than 2 standard deviations has 18.4% of patients (i.e. they have bigger

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina

Více

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi přednášející: Ing Tomáš Košumberský Ing Vladimír Kobetič 19 3

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 8. 9. října 05, Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha, www.nardum.cz PŘIHLÁŠKA Přihláška je vkládána jako samostatný leták do časopisu LKS č. 5/05. On-line

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs

Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny. Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs ORTODONCIE Odborná práce ročník 14 č. 4. 2005 Vliv fixního ortodontického aparátu na úroveň ústní hygieny pacientů Influence offixed orthodontic appliance on the level of patienťs oral hygiene MUDr. Radka

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik

Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky pro odbornou část teoretické části zkoušky, kterou se ověřuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu zubní technik Otázky jsou rozděleny pro žadatele: I. Žadatelé pracují

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 2000 2008

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 2000 2008 STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 2000 2008 PŘEHLED PUBLIKACÍ A VĚDECKÝCH AKTIVIT, EVIDOVANÝCH V OBD 3. LF 2000 Stav k 17.11.2010; zpracovala: M. Hábová, SVI 3.LF Kuderová, J; Müllerová, Ž; Brousilová, M; Jiroutová,

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem

Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem Artikulace ve snímatelné protetice kaloty nebo práce s počítačovým zubním obloukem MUDr. Prokop Radina*, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA*, Dagmar Váchová Staticky správné postavení zubů je základem

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI

22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI 22. 24. 9. 2011 PARTNERSKÉ MOŽNOSTI Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost aktivní účasti na XII. kongresu České ortodontické společnosti, který se uskuteční ve dnech 22. 24. 9. 2011

Více

I. kongres estetické a laserové medicíny

I. kongres estetické a laserové medicíny SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČSL JEP PROGRAM SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP I. kongres estetické a laserové medicíny 21. 22. března 2014 Slovanský

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha

Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Atestace jak náročné mají být? K. Cvachovec KARIM 2.LF UK a FN Motol, Praha Jaký je jejich smysl? Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovněvzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague

MUDr. Eva Tauferová Stomatologická klinika 1. LFUKa VFN Praha Clinic ofdental Medicíně, 1st Medical Faculty of Charles University in Prague Dentoalveolární změny po rychlé palatinalní expanzi a chirurgicky asistované rychlé palatinalni expanzi Dentoalveolar changes following rapid palatal expansion and surgically assisted rapid palatal expansion

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více