IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů"

Transkript

1 5 Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů termín: ledna 0 místo konání: Univerzita Pardubice Za předsednictvo výboru ČSLR MUDr. Milada Franců, Ph.D. Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno-Bohunice prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Dermatovenerologická klinika, FN Brno-Bohunice Záštitu nad kongresem přijali hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. prim. MUDr. Ivo Bureš Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a. s. Program konference čtvrtek Aula slavnostní zahájení předsedající: Milada Franců, Markéta Koutná Zpráva o ČSLR Milada Franců -Bohunice Edukace pacientů s chronickými ránami Markéta Koutná Poradna pro léčbu rány, KARIM,. LF UK a VFN, Praha Možnosti edukace ve wound managementu Jan Stryja, Andrea Pokorná Nemocnice Podlesí a. s. Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Dekubitus indikátor kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni Nina Müllerová Centrum řízení kvality, FN Plzeň EWMA 00 Get the Timing Right Jan Stryja Nemocnice Podlesí a. s. Je možné odmítnout pacienta? Jiří Černý Středisko zdraví s. r. o., Dobříš HOJENÍ RAN MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

2 6 stránky ČSLR.5.50 předsedající: Lenka Veverková, Lenka Šeflová Porovnání vlivu Traumacel Biodress, vlhké terapie a klasické terapie na produkci matrixových metaloproteináz a TNF-α (pilotní studie) Jana Franková, Veronika Pivodová, Jitka Ulrichová Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc Topical silver-impregnated dressings and the importance of the dressing technology Matthias Johannes (Hans) Hoekstra Burns Research Institute (foundation BRI), Beverwijk, the Netherlands Klinické sledování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra Dominika Diamantová Kožní oddělení, Vojenská nemocnice, Olomouc Liečba chronických ulcerácií rôznej etiológie obohatenou plazmou PRP Hana Zelenková, Júlia Stracenská DOST, Svidník, Slovensko Jak využívat sterilní sety v každodenním ošetřování ran Hervé Million Laboratoires Paul Hartmann, Châtenois, Francie Možnosti použití mikromycety Pythium oligandrum na hnisající rány Karel Mencl, Ivo Bureš, David Stuchlík Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Geriatrické centrum, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Kožní oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína Michal Hájek Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava předsedající: Vladimíra Fejfarová, Anna Kulakovská Glukóza a její působení v tkáni Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM, Praha Novinky v diagnostice a léčbě diabetu J. Brož Diabetologické centrum,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Aktuality v podiatrické péči Alexandra Jirkovská, Michal Dubský Centrum diabetologie, IKEM, Praha předsedající: Jan Stryja, Hana Pekárková Biologické účinky omega- a omega-6 mastných kyselin a jejich vliv na hojení rány Alica Hokynková,, Milada Franců, Zdeněk Wilhelm, Břetislav Lipový, Fyziologický ústav, LF MU Brno Lékařská fakulta MU Brno Chirurgické přístupy v léčbě syndromu diabetické nohy s minimálním klinickým dopadem Bedřich Sixta, Petr Herdegen Centrum diabetologie, IKEM, Praha Subanalýza skupiny pacientů s diabetes mellitus v rámci studie MOET K. Roztočil Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Vliv vysokomolekulárního hyaluronanu na expresi markerů ovlivňujících proces hojení ran na in vivo modelu miniprasete Radka Weinfurterová, Zuzana Valentová, Jan Kučera, Lucie Vištejnová, Karol Švík, Pavel Klein Contipro Group, Dolní Dobrouč Od základního výzkumu ke klinické aplikaci pěnové krytí Hans Smola Paul Hartmann AG, Heidenheim, Německo Transkutánní kyslík ve strategii léčby syndromu diabetické nohy a ischemické choroby dolních končetin Robert Ston, Jan Štukavec, Elena Šilhová Chirurgická klinika,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Pedální by-pass v léčbě diabetické nohy P. Janata Chirurgické oddělení, nemocnice Jičín předsedající: Ludomír Brož, Marie Melicharová Chirurgická léčba defektu diabetické nohy P. Janata Chirurgické oddělení, nemocnice Jičín Venózní problematika u pacientů s diabetes mellitus Pavlína Pi hová Interní klinika,. LF UK a FN Motol, Praha HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

3 7 Prevence recidivy dekubitů u spinálních pacientů po plastice Lia Vašíčková, Milada Franců Spinální jednotka, Traumatologické centrum, FN Brno-Bohunice -Bohunice Kožní defekty v neobvyklé lokalizaci kalcifylaxe kazuistika Martina Horáková, Lumír Pock, Ivo Bureš, Eva Husáková Kožní oddělení, Pardubická krajská nemocnice Dermatohistopatologická laboratoř Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., s. r. o., Praha Geriatrické centrum, Pardubická krajská nemocnice Péče o kůži radioterapie, stomie, operační rána I. Krbová Chirurgické oddělení, FN Motol, Praha Management ošetrovania open abdomen Daniela Karasová,, ubomíra Ježová Ústav ošetrovate stva, JLF UK, Martin, Slovensko I. septická JIS, I. chirurgická klinika, MFN, Martin, Slovensko Záchytný systém Flexi-Seal Kateřina Hašová, Andrea Vilímková Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava Chirurgické oddělení, Bohumínská městská nemocnice, a. s.; Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, LF OU, Ostrava Využití larev Lucilia sericata v léčbě chronických defektů kazuistiky Daniel Stehlík, Iveta Hatalová, Bohumil Zálešák, Martin Molitor, Ivo Menšík, Radovan Boča Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc Sestry v akci Ivana Kocourová, Markéta Kročilová, Hana Ammerová, Ludmila Jarošová Centrum pro léčbu rány, Chirurgická klinika,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Lyellův syndrom: odlišné osudy stejné diagnózy Břetislav Lipový, Hana Řihová, Markéta Hanslianová, Helena Ondrášková, Nora Gregorová, Alica Hokynková, Iva Hufová, Ivan Suchánek Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno Hojení ran s podporou myofasciální-manuální lymfodrenáže (M-MLD) v komplexní terapii Anna Loskotová,, Ivan Suchánek Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, LF MU a FN Brno SALVE centrum Klinika rehabilitace, Vysoké Mýto Komplexný prístup k liečbe chronickej rany dolnej končatiny na autoimunitnom podklade Katarína Kasalová, Melinda Martinská Klinika geriatrie a Doliečovacie oddelenie, UN Bratislava Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Slovensko předsedající: Dominika Diamantová, Andrea Pokorná Dekubit Miroslava Sedláková Chirurgická ambulance, Podhorská nemocnice a. s., Bruntál Posluchárna A.5.45 předsedající: Ivo Bureš, Markéta Koutná Na startu ulcus cruris v domácí péči Kamila Vargovská Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, Charita, Frýdek-Místek Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii Andrea Pokorná, Romana Mrázová Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto Netradiční hojení ran Iveta Hatalová, Daniel Stehlík Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc Řešení kožních postradiačních reakcí Petra Dopiráková, Zuzana Gřibová Onkologická klinika, FN Ostrava Rány a příroda (alternativní léčba dekubitů) Šárka Dalíková LDN, Ostrava-Radvanice Porucha hojení operační rány u pacienta po kardiochirurgickém výkonu Jana Grulichová, Radka Čtvrtníčková, Martin Šimek Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc Syndrom diabetické nohy u dialyzovaných pacientů, kde končí naše možnosti? Květa Bečanová, Renáta Procházková, Štěpánka Ba chová Interní oddělení Strahov, VFN, Praha 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

4 8 stránky ČSLR Využití polyuretanových pěn v hojení ran Lenka Gavlasová Kožní oddělení, FN Ostrava Najčastejšie chyby v liečbe chronických ulcerácií Hana Zelenková, Júlia Stracenská DOST, Svidník, Slovensko Jak připravit validní kazuistiku Andrea Pokorná, Romana Mrázová Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto Bércové vředy a jiné chronické rány infekční etiologie Alena Pospíšilová Dermatovenerologická klinika, LF MU a FN Brno předsedající: Lenka Veverková, Milada Franců Pátek Aula Chronická rána a infekce Litvik Radek Kožní oddělení, LF OU a FN Ostrava předsedající: Dominika Diamantová, Božena Jelínková Kvalita života jako významný aspekt během léčení rány Karel Bartík Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse kazuistika Iva Hufová,, Jan Maláska, Břetislav Lipový,, Jitka Vokurková,, Nora Gregorová, Alica Hokýnková,, Pavel Kobzík Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno Lékařská fakulta MU, Brno Systémové a lokální faktory podílející se na vzniku a obtížném hojení ran možnosti jejich ovlivnění Luboš Sobotka Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové Hydrobalance, redukce bolesti a antimikrobiální účinek vědecké poznatky a aspekty při používání vlhkého krytí s celulózovými vlákny (Suprasorb X a Suprasorb X + PHMB) Michael Schmitz Výzkumný ústav, Lohmann & Rauscher, Rengsdorf, Německo Zaostrené na ošetrujúce materiály s obsahom striebra Júlia Stracenská DOST Dermatovenerologické oddelenie stacionárneho typu, Svidník, Slovensko Mikrobiologické metody pro hodnocení nových postupů při ošetřování ranných infekcí V. Toršová Antibiotické středisko, Zdravotní ústav v Ostravě Léčba komplikovaných ran L. Veverková, I. Jurnečková, Z. Chovanec, R. Tejkalová, M. Kábela, J. Korbička, J. Žák I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny; Mikrobiologický ústav, Brno Bakteriální kolonizace bércového vředu v dermatologické ambulanci Helena Němcová, Anna Snopková Dermatovenerologická ambulance a stacionář, Nemocnice Sokolov Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí Michal Hájek, Miroslav Koliba Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava I. interní oddělení, Městská nemocnice Ostrava předsedající: Alena Pospíšilová, Andrea Pokorná Použití tkáňové expanze v korekci posstraumatické alopecie Nora Gregorová, Břetislav Lipový, Ivan Suchánek, Iva Hufová, Alica Hokynková, Pavel Kobzík How to improve management of abdominal wounds and of peristomal skin disorders? Rosine van den Bulck Clinic Edith Cavell, Brusel, Belgie President of European Council of enterostomatherapy ECET Rutinní MRSA screening u pacientů s chronickou ranou Pavel Kobzík, Břetislav Lipový, Markéta Hanslianová, Iva Hufová, Alica Hokynková, Nora Gregorová, Martin Fiala Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno Odběr vzorku na mikrobiologické zpracování z rány v chirurgické praxi srovnání stěrové a otiskové metody Zdeněk Chovanec, Lenka Veverková, Miroslav Votava, Jiří Svoboda I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

5 9 Postery Podiatrická péče za minutu dvanáct? Monika Kučerová, Alena Stříbrská, Vladimíra Fejfarová Podiatrická ambulance, IKEM, Praha Dokumentace chronické rány v domácí péči Charity olomoucké arcidiecéze Pavla Kudlová, Dagmar Remešová, Zlata Veselská Ústav ošetřovatelství, Institut zdravotnických studií FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Charita Šumperk Charita Olomouc Tecasorb v praxi Vladimíra Šípková, Ta jana Ježková Ambulance chronických ran, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

6 0 Abstrakta Abstrakta přednášek i posterů jsou řazena abecedně podle příjmení prvního z autorů. Do přehledu nebyla zařazena abstrakta, která nebyla dodána do data uzávěrky sborníku. KVALITA ŽIVOTA JAKO VÝZNAMNÝ ASPEKT BĚHEM LÉČENÍ RÁNY Karel Bartík Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Ošetřování defektů je někdy velmi zdlouhavé a jejich hojení nevede vždy k úplnému zhojení, někdy defekty oscilují, jejich velikost a charakter se během léčení mění a taktika léčení se mění rovněž. Hospitalizace, by indikovaná, není ve většině případů možná a nemocný musí absolvovat léčení ambulantní formou a v domácím prostředí. Současně je třeba s ohledem na prostředí ve kterém se nemocný pohybuje, jaké jsou jeho fyzické a sociální možnosti, je-li odkázán na pomoc druhé osoby, žije-li sám nebo s rodinou pomoci nemocnému dodržovat denní režim na úrovni té kvality života, která mu poskytuje psychickou a sociální pohodu. SYNDROM DIABETICKÉ NOHY U DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ, KDE KONČÍ NAŠE MOŽNOSTI? Květa Bečanová, Renáta Procházková, Štěpánka Ba chová Interní oddělení Strahov, VFN, Praha 5 5 % diabetiků je postiženo syndromem diabetické nohy. Z toho gangréna vznikne asi u 4 0 %, amputace je nutná u 0,5 %, což je třicetkrát více než u nediabetiků. Diabetická noha je stav, při kterém jsou postiženy cévy a nervy dolních končetin. Příčinou postižení je diabetes mellitus, který je současně jednou z nejčastějších komplikací chronického selhání ledvin. V důsledku postižení cév a nervů vzniká nejčastěji vřed na plosce nohy, nebo gangréna na prstech dolních končetin. Rozhodující je včasné zahájení léčby na specializovaném pracovišti, které se zabývá nejenom bezprostředním ošetřováním vředů. Na našem pracovišti se zabýváme problémem diabetické nohy u dialyzovaných pacientů. Vyhodnotily jsme některá data, která vám přiblíží jak závažnou komplikací je diabetes pro pacienty s chronickým postižením ledvin. HOJENÍ RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE stránky ČSLR HOW TO IMPROVE MANAGEMENT OF ABDOMINAL WOUNDS AND OF PERISTOMAL SKIN DISORDERS? Rosine van den Bulck Clinic Edith Cavell, Brussels, Belgie President of European Council of enterostomatherapy ECET Stomas are not wounds but peristomal skin disorders may require a specific assessment prior to appliances and dressings selection. In spite of a wide range of stoma appliances, ET nurse s counselling, skin disorders around the stoma are still a significant:problem affecting 0 % of colostomy patients, 60 % of urostomates and ileostomates (Carey et al., Surgery 99). The peristomal skin is not only exposed to feces, urine and intestinal mucus, it is also exposed to adhesive materials used in ostomy appliances which also causes disorders at times. Therefore, we must have a good understanding of wound management and constantly monitor the condition of stoma and skin in which appliances are applied for long term. The common causes of complications are poor surgical conditions, abdominal distension, pre operative radiotherapy, recurrence of primary disease inappropriate skin care. Most of these above complications will impair pouch adhesion and consequently cause leakage and skin disorders due to contact of effluents on to the skin. Skin disorders may also be due to internal causes. In order to identify the cause, it is essential to look for changes in the patient s condition when skin disorders occur. The first steps in the management of peristomal skin are to assess the skin damages, to identify the cause and if this can be done, efforts should be made to eliminate it. If these basic rules are not observed and if care just relies on treatment of symptoms the problem will become more complex. Actually, a clear understanding of healing mechanisms and a knowledge of dressings characteristics are very helpful to assess and manage peristomal skin disorders and surgical wounds when the skin is traumatized or when the wound is left to heal by secondary intention. The healing process may be improved by the appropriate use of modern dressings such as hydrocolloids, hydrofibers, alginates New modern synthetic dressings are used: to offer optimal healing conditions; to isolate the wound; to protect the wound from contamination and maceration; to control exudate; to prevent frequent appliances removals; to remain several days on the wound to promote healing. Modern dressings are commonly used on wounds but it is known from experience that such dressings, in comparison of skin barriers, cream, powders will promote better healing, when used to manage peristomal skin disorders. HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

7 However, at the present time, there is no ideal dressing to manage wounds or peristomal skin disorders. It is thus important: to have a good knowledge of dressings mechanisms; to assess the patient, the stoma and the peristomal skin disorders; to identify and eliminate the cause of skin problems; to select the most appropriate dressing and appliances; to decide which is the best procedure to be applied. JE MOŽNÉ ODMÍTNOUT PACIENTA? Jiří Černý Středisko zdraví s. r. o., Dobříš Každý občan ČR má právo na ochranu zdraví. Jedním z práv pojištěnců zdravotních pojiš oven je svobodná volba lékaře. Jaké jsou však možnosti druhé strany poskytující zdravotní péči? Podle zákona č. 48/977 Sb. je možné odmítnout pacienta v ambulantní sféře pouze ze dvou důvodů: a) nadměrná pracovní zátěž lékaře, který by mohl ohrozit přijetím dalšího pacienta kvalitu poskytované péče; b) přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Na základě ustanovení Etického kodexu České lékařské komory má lékař právo odmítnout péči o nemocného je- -li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem. V takovém případě je však zajistit vhodný postup v pokračování léčby. Zákon č. 48/997 Sb. stanoví i povinnosti pacienta, mj. poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim, dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí a vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví. V tomto zákoně však chybí sankční ustanovení, které by definovalo postihy proti pacientům porušujícím tato ustanovení. Jedním z opatření, které by alespoň částečně mohlo řešit současný stav, kdy je lékař téměř bezmocný proti problémovému pacientovi, je informace o možnosti ukončení léčby z etických důvodů (ztráta důvěry) v případech, kdy dojde k závažnému porušení léčebného režimu. Tuto informaci obdrží pacient spolu se základními pokyny k léčebnému režimu před zahájením léčby a souhlas projeví podpisem. RÁNY A PŘÍRODA (ALTERNATIVNÍ LÉČBA DEKUBITŮ) Šárka Dalíková LDN, Ostrava-Radvanice Péče o kůži chronicky nemocných pacientů patří stále k prioritám v ošetřovatelském procesu. Důslednou prevencí se však ne vždy zcela podaří eliminovat vznik dekubitů. Současná nabídka převazových materiálů nám umožňuje zajistit nejvyšší komfort v péči o ránu a současně snížit časovou náročnost práce sestry u převazu. V našem příspěvku prezentujeme kazuistiky péče o ránu přípravky na přírodní bázi Revamil hydrofilní gel a Chitoskin. Revamil hydrofilní gel je připraven ze 00% čistého lékařského medu, je určen pro ošetřování jak ran chronických tak akutních. Rychlé zhojení rány je dosaženo kombinací vlhkého prostředí rány, antibakteriálních vlastností a protizánětlivých účinků. Revamil má reprodukovatelně velké množství vlastností, které jsou funkční při ošetřování rány. Med pro použití v přípravcích Revamil je vyráběn speciální metodou v kontrolovaných podmínkách ve vlastní správě. Nejdůležitější vlastnosti přípravku Revamil jsou: dokonale se dostává do rány; antibakteriální ochrana; zklidňuje ránu; zvlhčuje prostředí rány; neutralizuje zápach z rány; žádné zbytky v ráně; snižuje bolest; bez alergických reakcí; hygienický; efektivní proti kmenům MRSA. Chitoskin přírodní polysacharid, který se nachází ve skeletech korýšů, buněčné stěně hub a kvasnicích: má velkou absorpční schopnost; použití jak pro akutní tak nehojící se rány; vhodný k léčbě ran s vysokým obsahem exsudátu a rány infikované; aplikace přímo do rány; vysoká podpora granulace; hemostatikum. KLINICKÉ SLEDOVÁNÍ EFEKTU TERAPIE KOMBINACE KYSELINY HYALURONOVÉ A KOLOIDNÍHO STŘÍBRA Dominika Diamantová Kožní oddělení, Vojenská nemocnice, Olomouc Prezentace výsledků klinické studie prováděné na kožním oddělení Vojenské nemocnice Olomouc na podzim 00. Cílem studie bylo zmapování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra v léčbě chronických ulcerací. ŘEŠENÍ KOŽNÍCH POSTRADIAČNÍCH REAKCÍ Petra Dopiráková, Zuzana Gřibová Onkologická klinika, FN Ostrava Nedílnou součástí dnešní onkologie je radioterapie. Jedním z nežádoucích účinků této léčby, který se nemalou mírou podílí na fyzickém i psychickém stavu pacienta, je poškození kůže provázené zarudnutím, olupováním a následným poško- 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

8 stránky ČSLR zením pokožky až. stupně. Díky dnešním trendům moderního vlhkého hojení se tyto nežádoucí kožní reakce zvládají léčit v krátkém čase a bez bolesti, což pacienti vnímají velice pozitivně. Také díky dlouhodobému výzkumu těchto nežádoucích reakcí byla pod názvem R a R vyvinuta zcela nová, revoluční technologie pro prevenci a ošetřování kůže při léčbě radioterapií. Pomocí Lactokine Fluid podporuje rychlou regeneraci kožních buněk poškozených zářením. Blahodárně působí již při vzniklém narušení kožní integrity. Minimalizuje reakce způsobené podrážděním pokožky a urychluje obnovu jejího přirozeného stavu. Lactokine Fluid má výrazný protizánětlivý účinek a podporuje rovnoměrnou pigmentaci pokožky. R a R se snadno aplikuje několikrát za den dle příbalového letáku. GLUKÓZA A JEJÍ PŮSOBENÍ V TKÁNI Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM, Praha Vlivem akutních i chronických poruch metabolismu glukózy dochází u nemocných s diabetem k poruše procesu hojení ran. Řada faktorů, které ovlivňují hojení ran (bylo jich popsáno více než 00), je u pacientů s diabetes mellitus určitým způsobem modifikována. Chronická dekompenzace napomáhá rozvoji ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), neuropatie a dalších abnormalit, které systémově mění jednotlivé fáze procesu hojení ran. Na podkladě chronické dekompenzace diabetu dále dochází k poruše funkcí imunitních buněk (porucha specifického i nespecifického imunitního systému) podílejících se na reparačních procesech a k tvorbě pozdních produktů glykace (AGE), které ovlivňují hojení ran přímo reakcí s některými komponentami procesu hojení nebo nepřímo přes diabetickou neuropatii nebo angiopatii. Na lokální úrovni byly u diabetiků popsány abnormality funkcí některých buněk (např. fibroblastů a keratinocytů), lokálních působků včetně růstových faktorů a proteolytických enzymů. Dále byly prokázány poruchy uspořádání kolagenu, abnormality epidermální bariéry, abnormální množství granulační tkáně, snížení počtu epidermálních nervů a porucha hojení kostí. Další z hlavních příčin zpomaleného hojení ran u diabetiků může být přítomnost infekce, která je způsobena bakteriálními nebo mykotickými agens, někdy atypickými patogeny. K její vyšší incidenci u diabetiků přispívá nejen horší kompenzace diabetu, ale i již zmiňovaná porucha imunitních funkcí, dále diabetické komplikace, genetické faktory, oxidační stres, přidružené choroby, malnutrice a léky. Neuropatie jako taková ovlivňuje i hojení na lokální úrovni, jelikož nadměrné zatížení vede zvýšením tlaku k lokální ischemii. Závěr Některé z uvedených faktorů, které ovlivňují hojení ran a které mohou být modifikovány diabetem, je možné terapeuticky ovlivnit, zejména kompenzaci diabetu, která působí na valnou většinu vyjmenovaných faktorů jak na lokální, tak systémové úrovni. Práce byla podporována výzkumným záměrem MZO POROVNÁNÍ VLIVU TRAUMACEL BIODRESS, VLHKÉ TERAPIE A KLASICKÉ TERAPIE NA PRODUKCI MATRIXOVÝCH METALOPROTEINÁZ A TNF-α (PILOTNÍ STUDIE) Jana Franková, Veronika Pivodová, Jitka Ulrichová Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc Matrixové metaloproteinázy (MMP) jsou skupinou endopeptidáz, které jsou zodpovědné za degradaci mezibuněčné hmoty během fyziologického a patologického hojení ran. Jejich zvýšená produkce byla zjištěna při různých onemocněních, zejména při chronických bércových vředech a jiných chronických onemocněních. Předpokládá se, že zvýšení jejich hladiny během poranění, zánětu a uzdravovacího procesu může být způsobeno zánětlivými mediátory jako je TNF-α, IL-, které jsou spojovány s jejich zvýšenou expresí. Cílem naší studie bylo porovnat vliv tří typů terapií (klasická terapie, vlhká terapie a Traumacel Biodress) na produkci MMP-, MMP-9 a TNF-α během hojení chronických bércových ulcerací. VYUŽITÍ POLYURETANOVÝCH PĚN V HOJENÍ RAN Lenka Gavlasová Kožní oddělení, FN Ostrava Úvod Onemocnění žilního systému patří k nejrozšířenějším poruchám zdraví a odhaduje se, že asi % obyvatel ve střední Evropě má bércové vředy žilní etiologie. Bércový vřed je patologická ztráta tkáně, projevující se jako povrchový nebo hluboký kožní defekt v oblasti bérců. Popisuje se u něj lokalizace, tvar, velikost, hloubka, vzhled spodiny a charakter okrajů. Vřed může být solitární, drobný, v predilekci (nad vnitřním kotníkem) nebo pláš ovitý, zaujímající velkou část bérce. Kůže v okolí vředu bývá výrazně změněna v důsledku porušené trofiky z venostázy. Častou komplikací bércového vředu je erysipel a ekzematizace periulcerózně, vzácně pak spinocelulární karcinom. Největší část bércových ulcerací (85 %) tvoří ulcerace při chronické žilní insuficienci, (0 %) ulcerace arteriálního původu a (5 %) ulcerace jiné příčiny. Kazuistiky 76letý muž s vícečetnými defekty na pravé dolní končetině (PDK) trvající 4 roky, vždy zhojeny na dobu asi šesti měsíců. Základní diagnóza: ulcus cruris venosus l. dextri. HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

9 Vedlejší diagnóza: chronická žilní insuficience (CVI) III. stupně, Morbus hypertonicus III. stupně dle WHO, diabetes mellitus. typu na dietě, stp. cévní mozkové příhodě s fatickou poruchou. Defekty na bérci s povleklou spodinou, zapáchající, mírná secernace, trofické změny kůže v okolí defektů, bez známek akutního zánětu. Defekty byly ošetřovány po dobu dnů polyuretanovou pěnou (Askina Foam) a oplachovým roztokem Prontosan. Během této doby se podařilo spodinu defektu vyčistit, ta začala mohutně granulovat a místy také epitelizovat. Pacient si po dobu hospitalizace nestěžoval na výrazné bolesti v ráně. Z důvodu častých recidiv defektů byla provedena probatorní excize s výsledkem spinocelulárního karcinomu. 59letá žena s defekty na levé dolní končetině (LDK) Základní diagnóza: pyoderma gangraenosum cruris l. sinistri, ulcus cruris venosus l. sinistri. Vedlejší diagnóza: CVI III. stupně, Morbus hypertonicus, stp. enterorrhagiam, anemia sec., diverticulosis sigmoideae, antrální hemorhagická gastritida. Defekty na LDK při přijetí k hospitalizaci byly povleklé, páchnoucí, hojně secernující s ojedinělou granulací. Byla upravena medikace (nasazeny kortikosteroidy) a lokálně použita vlhká terapie k ošetřování kožních defektů. Oplachy rány byly prováděny roztokem Prontosan, na rozsáhlý defekt na bérci byla aplikována polyuretanová pěna s Ag a alginátem (Askina Calgitrol Ag) a na menší defekt nad kotníkem hydroalginát s Ag (Silvercel). Po 0denní hospitalizaci na kožním oddělení, která byla zkomplikována mohutnou enteroragií pacientky a týdenním pobytem na jednotce metabolické péče interní kliniky, byla pacientka propuštěna do domácí péče se zcela vyčištěnými, hojně granulujícími a epitelizujícími defekty. Byla edukována o způsobu ošetřování kožních defektů a plně soběstačná v jeho provádění. 7letá žena s cirkulárním defektem na LDK. Základní diagnóza: ulcus cruris venosus l. sinistri. Vedlejší diagnóza: onychomycosis pedum, CVI III. stupně, Morbus hypertonicus II. stupně dle WHO, chronická ICHS bez anginy pectoris, NY- HA II, aortální, mitrální a trikuspidální regurgitace, známky plicní hypertenze, obezita. Pacientka byla přijata k lokální terapii bércového vředu z důvodu neúspěchu ambulantní léčby. Defekt měl fibrinózní povlak s nekrotickými ložisky, blízké okolí defektu s erytémem a otokem. Lokálně bylo použito kromě oplachového roztoku Prontosan polyuretanové krytí s hydrogelem (HydroTac). Během denní hospitalizace bylo provedeno sedm převazů s výsledkem zcela vyčištěné spodiny defektu, spodina byla v niveau s četnými granulacemi a postupující epitelizací. Pacientka byla předána zpět do ambulance chronických ran, kam nadále dochází. Během hospitalizace se pacientka naučila provádět ošetřování defektu a aplikaci bandáží krátkotažnými elastickými obinadly, kterou do té doby sama neprováděla. Závěr Na těchto třech kazuistikách chce autorka ukázat možnosti aplikace polyuretanových pěn u chronických kožních defektů, které jsou zahrnuty mezi bércové ulcerace. U dvou prezentovaných pacientů bylo příčinou jiné onemocnění než chronická venózní insuficience, a to spinocelulární karcinom a pyoderma gangrenosum. Autorka chce zároveň poukázat na nesporné výhody aplikace polyuretanových pěn při léčbě bércových ulcerací. Doporučuje používání polyuretanových pěn v lokální terapii pro typické vlastnosti daných materiálů, mezi které patří: výborná absorpční kapacita, zachování mikroklimatu v ráně, stimulace čištění rány, neulpívání na ráně, dobrá tvarovatelnost a snadná aplikace na ránu. Snížením frekvence převazů, snížením množství obvazového materiálu a zamezení vzniku bolestí pacientů při převazech (snížením frekvence a množství podávaných analgetik) se stávají polyuretanová krytí, resp. materiály k vlhké terapii, ekonomicky výhodnějšími při ošetřování kožních defektů před používáním klasických obvazových materiálů za předpokladu důkladné diagnostiky rány a posouzení celkového stavu pacienta a jeho spolupráce při léčbě. POUŽITÍ TKÁŇOVÉ EXPANZE V KOREKCI POSSTRAUMATICKÉ ALOPECIE Nora Gregorová, Břetislav Lipový, Ivan Suchánek, Iva Hufová, Alica Hokynková, Pavel Kobzík Hluboké popálení vlasaté části hlavy může vést k rozvoji posttraumatické alopecie. Tato komplikace často způsobuje kosmetické problémy a znesnadňuje resocializaci pacienta. Cílem rekonstrukčních výkonů u posttraumatické alopecie je korekce těchto deformit, směřující ke zlepšení kosmetických výsledků. Rekonstrukční fáze zahrnuje výkony od drobných chirurgických korekcí přes lalokové plastiky až po tkáňové expanze. Použití tkáňových expandérů se stalo v rekonstrukční chirurgii již standardní metodou. Jedná se o silikonové implantáty vkládané do chirurgicky preformované dutiny. Postupným plněním fyziologickým roztokem dochází v průběhu několika měsíců k expanzi zdravé tkáně nad expandérem a jejímu následnému využití ke krytí defektu po excizi jizevnaté tkáně. Přednáška je koncipována formou dvou kazuistik. Jejím cílem je obhájit metodu tkáňové expanze u řešení posttraumatické alopecie. PORUCHA HOJENÍ OPERAČNÍ RÁNY U PACIENTA PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU Jana Grulichová, Radka Čtvrtníčková, Martin Šimek Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc Infekční komplikace v kardiochirurgii stále představují vážný medicínský problém spojený s nárůstem morbidity a mortality nemocných. Tyto komplikace způsobují také neméně významný ekonomický problém spojený s nárůstem ná- 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400 . číslo 7. ročník ISSN 80-6400 03 akutní péče atlas dermatologie kapitoly z historie XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 03 REPETITORIUM

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 22. 23. leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení

Více

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen.

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5930 Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická

Více

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014

suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA ISSN 1801-2809 V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 suplementum 1 ročník 10 2014 SESTRA V DIABETOLOGII LUHAČOVICE 2014 ISSN 1801-2809 Program Časopis pro lékaře a zdravotní sestry příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii Ročník 10, suplementum 1 ISSN

Více

NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN

NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN R. KAÒA, A. KOÈÍ, J. PODIVÍNSKÝ, R. MÍÈOLOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA chronická rána poruchy hojení metoda vlhkého hojení ošetřovatelské

Více

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTNÍ KONGRES HOJENÍ RAN 7. 0. října 00 Česká republika

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČESKÁ SPOLEČNOST HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČLS JEP RÚ REHABILITAČNÍ ÚSTAV Ho H O S T I N N É KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Česká společnost hyperbarické a letecké

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

Léčba bércových vředů

Léčba bércových vředů Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Léčba bércových vředů Absolventská práce Vedoucí práce: Bc. Alena Vagenknechtová

Více

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 nyní lepší účinek Doprovodná léčba vaginální mykózy + kyselina hyaluronová pro rychlejší

Více

SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY

SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY 13. - 15. listopadu 2013 Stránka 1 Primární prevence CMP Leoš Tölg, Kateřina Bergerová Neurologické oddělení, ON Náchod, a.s. Stručná

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

Praktické lékárenství

Praktické lékárenství Praktické lékárenství Suppl. A 205 ISSN 803-5906 ISBN 978-80-747-05-3 ROČNÍK. Abstrakta IX. kongres Praktického lékárenství 29. 30. května 205, Clarion Congress Hotel Olomouc Česká farmaceutická společnost

Více

Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008

Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008 Výroční zpráva SVL ČLS JEP za rok 2008 V průběhu roku 2008 se výbor SVL ČLS JEP (SVL) zejména soustředil na zdokonalování kontinuálního vzdělávání praktických lékařů (PL), výzkumných aktivit v oblasti

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén KNIŽNÍ KATALOG 2008 zdarma Knižní katalog nakladatelství Galén odborné lékařské monografie učební texty pro lékařské fakulty pacientské příručky populárně-vědecká literatura beletrie biografie odborné

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků

ZPRAVODAJ. Zima 2010. www.dermanet.cz. Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků ZPRAVODAJ Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků Zima 2010 www.dermanet.cz Vydáváno ve spolupráci s Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. Redakční rada členů SPAE: Předseda: Ing. Josef Pohůnek,

Více

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Celostátní kongres s mezinárodní účastí I.OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY Sborník abstrakt Čeladná, hotel Prosper 12.-13. června 2008 Centrum hyperbarické medicíny, Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání

PRŮVODCE. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání PRŮVODCE PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ čtvrté vydání OBSAH PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 3 Histopatologie Definice Aktualizovaná klinická klasifikace plicní hypertenze (2008) Klasifikace závažnosti onemocnění

Více