IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů"

Transkript

1 5 Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů termín: ledna 0 místo konání: Univerzita Pardubice Za předsednictvo výboru ČSLR MUDr. Milada Franců, Ph.D. Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno-Bohunice prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Dermatovenerologická klinika, FN Brno-Bohunice Záštitu nad kongresem přijali hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. prim. MUDr. Ivo Bureš Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a. s. Program konference čtvrtek Aula slavnostní zahájení předsedající: Milada Franců, Markéta Koutná Zpráva o ČSLR Milada Franců -Bohunice Edukace pacientů s chronickými ránami Markéta Koutná Poradna pro léčbu rány, KARIM,. LF UK a VFN, Praha Možnosti edukace ve wound managementu Jan Stryja, Andrea Pokorná Nemocnice Podlesí a. s. Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Dekubitus indikátor kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni Nina Müllerová Centrum řízení kvality, FN Plzeň EWMA 00 Get the Timing Right Jan Stryja Nemocnice Podlesí a. s. Je možné odmítnout pacienta? Jiří Černý Středisko zdraví s. r. o., Dobříš HOJENÍ RAN MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

2 6 stránky ČSLR.5.50 předsedající: Lenka Veverková, Lenka Šeflová Porovnání vlivu Traumacel Biodress, vlhké terapie a klasické terapie na produkci matrixových metaloproteináz a TNF-α (pilotní studie) Jana Franková, Veronika Pivodová, Jitka Ulrichová Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc Topical silver-impregnated dressings and the importance of the dressing technology Matthias Johannes (Hans) Hoekstra Burns Research Institute (foundation BRI), Beverwijk, the Netherlands Klinické sledování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra Dominika Diamantová Kožní oddělení, Vojenská nemocnice, Olomouc Liečba chronických ulcerácií rôznej etiológie obohatenou plazmou PRP Hana Zelenková, Júlia Stracenská DOST, Svidník, Slovensko Jak využívat sterilní sety v každodenním ošetřování ran Hervé Million Laboratoires Paul Hartmann, Châtenois, Francie Možnosti použití mikromycety Pythium oligandrum na hnisající rány Karel Mencl, Ivo Bureš, David Stuchlík Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Geriatrické centrum, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Kožní oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína Michal Hájek Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava předsedající: Vladimíra Fejfarová, Anna Kulakovská Glukóza a její působení v tkáni Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM, Praha Novinky v diagnostice a léčbě diabetu J. Brož Diabetologické centrum,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Aktuality v podiatrické péči Alexandra Jirkovská, Michal Dubský Centrum diabetologie, IKEM, Praha předsedající: Jan Stryja, Hana Pekárková Biologické účinky omega- a omega-6 mastných kyselin a jejich vliv na hojení rány Alica Hokynková,, Milada Franců, Zdeněk Wilhelm, Břetislav Lipový, Fyziologický ústav, LF MU Brno Lékařská fakulta MU Brno Chirurgické přístupy v léčbě syndromu diabetické nohy s minimálním klinickým dopadem Bedřich Sixta, Petr Herdegen Centrum diabetologie, IKEM, Praha Subanalýza skupiny pacientů s diabetes mellitus v rámci studie MOET K. Roztočil Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Vliv vysokomolekulárního hyaluronanu na expresi markerů ovlivňujících proces hojení ran na in vivo modelu miniprasete Radka Weinfurterová, Zuzana Valentová, Jan Kučera, Lucie Vištejnová, Karol Švík, Pavel Klein Contipro Group, Dolní Dobrouč Od základního výzkumu ke klinické aplikaci pěnové krytí Hans Smola Paul Hartmann AG, Heidenheim, Německo Transkutánní kyslík ve strategii léčby syndromu diabetické nohy a ischemické choroby dolních končetin Robert Ston, Jan Štukavec, Elena Šilhová Chirurgická klinika,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Pedální by-pass v léčbě diabetické nohy P. Janata Chirurgické oddělení, nemocnice Jičín předsedající: Ludomír Brož, Marie Melicharová Chirurgická léčba defektu diabetické nohy P. Janata Chirurgické oddělení, nemocnice Jičín Venózní problematika u pacientů s diabetes mellitus Pavlína Pi hová Interní klinika,. LF UK a FN Motol, Praha HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

3 7 Prevence recidivy dekubitů u spinálních pacientů po plastice Lia Vašíčková, Milada Franců Spinální jednotka, Traumatologické centrum, FN Brno-Bohunice -Bohunice Kožní defekty v neobvyklé lokalizaci kalcifylaxe kazuistika Martina Horáková, Lumír Pock, Ivo Bureš, Eva Husáková Kožní oddělení, Pardubická krajská nemocnice Dermatohistopatologická laboratoř Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., s. r. o., Praha Geriatrické centrum, Pardubická krajská nemocnice Péče o kůži radioterapie, stomie, operační rána I. Krbová Chirurgické oddělení, FN Motol, Praha Management ošetrovania open abdomen Daniela Karasová,, ubomíra Ježová Ústav ošetrovate stva, JLF UK, Martin, Slovensko I. septická JIS, I. chirurgická klinika, MFN, Martin, Slovensko Záchytný systém Flexi-Seal Kateřina Hašová, Andrea Vilímková Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava Chirurgické oddělení, Bohumínská městská nemocnice, a. s.; Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, LF OU, Ostrava Využití larev Lucilia sericata v léčbě chronických defektů kazuistiky Daniel Stehlík, Iveta Hatalová, Bohumil Zálešák, Martin Molitor, Ivo Menšík, Radovan Boča Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc Sestry v akci Ivana Kocourová, Markéta Kročilová, Hana Ammerová, Ludmila Jarošová Centrum pro léčbu rány, Chirurgická klinika,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Lyellův syndrom: odlišné osudy stejné diagnózy Břetislav Lipový, Hana Řihová, Markéta Hanslianová, Helena Ondrášková, Nora Gregorová, Alica Hokynková, Iva Hufová, Ivan Suchánek Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno Hojení ran s podporou myofasciální-manuální lymfodrenáže (M-MLD) v komplexní terapii Anna Loskotová,, Ivan Suchánek Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, LF MU a FN Brno SALVE centrum Klinika rehabilitace, Vysoké Mýto Komplexný prístup k liečbe chronickej rany dolnej končatiny na autoimunitnom podklade Katarína Kasalová, Melinda Martinská Klinika geriatrie a Doliečovacie oddelenie, UN Bratislava Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Slovensko předsedající: Dominika Diamantová, Andrea Pokorná Dekubit Miroslava Sedláková Chirurgická ambulance, Podhorská nemocnice a. s., Bruntál Posluchárna A.5.45 předsedající: Ivo Bureš, Markéta Koutná Na startu ulcus cruris v domácí péči Kamila Vargovská Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, Charita, Frýdek-Místek Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii Andrea Pokorná, Romana Mrázová Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto Netradiční hojení ran Iveta Hatalová, Daniel Stehlík Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc Řešení kožních postradiačních reakcí Petra Dopiráková, Zuzana Gřibová Onkologická klinika, FN Ostrava Rány a příroda (alternativní léčba dekubitů) Šárka Dalíková LDN, Ostrava-Radvanice Porucha hojení operační rány u pacienta po kardiochirurgickém výkonu Jana Grulichová, Radka Čtvrtníčková, Martin Šimek Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc Syndrom diabetické nohy u dialyzovaných pacientů, kde končí naše možnosti? Květa Bečanová, Renáta Procházková, Štěpánka Ba chová Interní oddělení Strahov, VFN, Praha 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

4 8 stránky ČSLR Využití polyuretanových pěn v hojení ran Lenka Gavlasová Kožní oddělení, FN Ostrava Najčastejšie chyby v liečbe chronických ulcerácií Hana Zelenková, Júlia Stracenská DOST, Svidník, Slovensko Jak připravit validní kazuistiku Andrea Pokorná, Romana Mrázová Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto Bércové vředy a jiné chronické rány infekční etiologie Alena Pospíšilová Dermatovenerologická klinika, LF MU a FN Brno předsedající: Lenka Veverková, Milada Franců Pátek Aula Chronická rána a infekce Litvik Radek Kožní oddělení, LF OU a FN Ostrava předsedající: Dominika Diamantová, Božena Jelínková Kvalita života jako významný aspekt během léčení rány Karel Bartík Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse kazuistika Iva Hufová,, Jan Maláska, Břetislav Lipový,, Jitka Vokurková,, Nora Gregorová, Alica Hokýnková,, Pavel Kobzík Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno Lékařská fakulta MU, Brno Systémové a lokální faktory podílející se na vzniku a obtížném hojení ran možnosti jejich ovlivnění Luboš Sobotka Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové Hydrobalance, redukce bolesti a antimikrobiální účinek vědecké poznatky a aspekty při používání vlhkého krytí s celulózovými vlákny (Suprasorb X a Suprasorb X + PHMB) Michael Schmitz Výzkumný ústav, Lohmann & Rauscher, Rengsdorf, Německo Zaostrené na ošetrujúce materiály s obsahom striebra Júlia Stracenská DOST Dermatovenerologické oddelenie stacionárneho typu, Svidník, Slovensko Mikrobiologické metody pro hodnocení nových postupů při ošetřování ranných infekcí V. Toršová Antibiotické středisko, Zdravotní ústav v Ostravě Léčba komplikovaných ran L. Veverková, I. Jurnečková, Z. Chovanec, R. Tejkalová, M. Kábela, J. Korbička, J. Žák I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny; Mikrobiologický ústav, Brno Bakteriální kolonizace bércového vředu v dermatologické ambulanci Helena Němcová, Anna Snopková Dermatovenerologická ambulance a stacionář, Nemocnice Sokolov Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí Michal Hájek, Miroslav Koliba Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava I. interní oddělení, Městská nemocnice Ostrava předsedající: Alena Pospíšilová, Andrea Pokorná Použití tkáňové expanze v korekci posstraumatické alopecie Nora Gregorová, Břetislav Lipový, Ivan Suchánek, Iva Hufová, Alica Hokynková, Pavel Kobzík How to improve management of abdominal wounds and of peristomal skin disorders? Rosine van den Bulck Clinic Edith Cavell, Brusel, Belgie President of European Council of enterostomatherapy ECET Rutinní MRSA screening u pacientů s chronickou ranou Pavel Kobzík, Břetislav Lipový, Markéta Hanslianová, Iva Hufová, Alica Hokynková, Nora Gregorová, Martin Fiala Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno Odběr vzorku na mikrobiologické zpracování z rány v chirurgické praxi srovnání stěrové a otiskové metody Zdeněk Chovanec, Lenka Veverková, Miroslav Votava, Jiří Svoboda I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

5 9 Postery Podiatrická péče za minutu dvanáct? Monika Kučerová, Alena Stříbrská, Vladimíra Fejfarová Podiatrická ambulance, IKEM, Praha Dokumentace chronické rány v domácí péči Charity olomoucké arcidiecéze Pavla Kudlová, Dagmar Remešová, Zlata Veselská Ústav ošetřovatelství, Institut zdravotnických studií FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Charita Šumperk Charita Olomouc Tecasorb v praxi Vladimíra Šípková, Ta jana Ježková Ambulance chronických ran, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

6 0 Abstrakta Abstrakta přednášek i posterů jsou řazena abecedně podle příjmení prvního z autorů. Do přehledu nebyla zařazena abstrakta, která nebyla dodána do data uzávěrky sborníku. KVALITA ŽIVOTA JAKO VÝZNAMNÝ ASPEKT BĚHEM LÉČENÍ RÁNY Karel Bartík Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Ošetřování defektů je někdy velmi zdlouhavé a jejich hojení nevede vždy k úplnému zhojení, někdy defekty oscilují, jejich velikost a charakter se během léčení mění a taktika léčení se mění rovněž. Hospitalizace, by indikovaná, není ve většině případů možná a nemocný musí absolvovat léčení ambulantní formou a v domácím prostředí. Současně je třeba s ohledem na prostředí ve kterém se nemocný pohybuje, jaké jsou jeho fyzické a sociální možnosti, je-li odkázán na pomoc druhé osoby, žije-li sám nebo s rodinou pomoci nemocnému dodržovat denní režim na úrovni té kvality života, která mu poskytuje psychickou a sociální pohodu. SYNDROM DIABETICKÉ NOHY U DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ, KDE KONČÍ NAŠE MOŽNOSTI? Květa Bečanová, Renáta Procházková, Štěpánka Ba chová Interní oddělení Strahov, VFN, Praha 5 5 % diabetiků je postiženo syndromem diabetické nohy. Z toho gangréna vznikne asi u 4 0 %, amputace je nutná u 0,5 %, což je třicetkrát více než u nediabetiků. Diabetická noha je stav, při kterém jsou postiženy cévy a nervy dolních končetin. Příčinou postižení je diabetes mellitus, který je současně jednou z nejčastějších komplikací chronického selhání ledvin. V důsledku postižení cév a nervů vzniká nejčastěji vřed na plosce nohy, nebo gangréna na prstech dolních končetin. Rozhodující je včasné zahájení léčby na specializovaném pracovišti, které se zabývá nejenom bezprostředním ošetřováním vředů. Na našem pracovišti se zabýváme problémem diabetické nohy u dialyzovaných pacientů. Vyhodnotily jsme některá data, která vám přiblíží jak závažnou komplikací je diabetes pro pacienty s chronickým postižením ledvin. HOJENÍ RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE stránky ČSLR HOW TO IMPROVE MANAGEMENT OF ABDOMINAL WOUNDS AND OF PERISTOMAL SKIN DISORDERS? Rosine van den Bulck Clinic Edith Cavell, Brussels, Belgie President of European Council of enterostomatherapy ECET Stomas are not wounds but peristomal skin disorders may require a specific assessment prior to appliances and dressings selection. In spite of a wide range of stoma appliances, ET nurse s counselling, skin disorders around the stoma are still a significant:problem affecting 0 % of colostomy patients, 60 % of urostomates and ileostomates (Carey et al., Surgery 99). The peristomal skin is not only exposed to feces, urine and intestinal mucus, it is also exposed to adhesive materials used in ostomy appliances which also causes disorders at times. Therefore, we must have a good understanding of wound management and constantly monitor the condition of stoma and skin in which appliances are applied for long term. The common causes of complications are poor surgical conditions, abdominal distension, pre operative radiotherapy, recurrence of primary disease inappropriate skin care. Most of these above complications will impair pouch adhesion and consequently cause leakage and skin disorders due to contact of effluents on to the skin. Skin disorders may also be due to internal causes. In order to identify the cause, it is essential to look for changes in the patient s condition when skin disorders occur. The first steps in the management of peristomal skin are to assess the skin damages, to identify the cause and if this can be done, efforts should be made to eliminate it. If these basic rules are not observed and if care just relies on treatment of symptoms the problem will become more complex. Actually, a clear understanding of healing mechanisms and a knowledge of dressings characteristics are very helpful to assess and manage peristomal skin disorders and surgical wounds when the skin is traumatized or when the wound is left to heal by secondary intention. The healing process may be improved by the appropriate use of modern dressings such as hydrocolloids, hydrofibers, alginates New modern synthetic dressings are used: to offer optimal healing conditions; to isolate the wound; to protect the wound from contamination and maceration; to control exudate; to prevent frequent appliances removals; to remain several days on the wound to promote healing. Modern dressings are commonly used on wounds but it is known from experience that such dressings, in comparison of skin barriers, cream, powders will promote better healing, when used to manage peristomal skin disorders. HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

7 However, at the present time, there is no ideal dressing to manage wounds or peristomal skin disorders. It is thus important: to have a good knowledge of dressings mechanisms; to assess the patient, the stoma and the peristomal skin disorders; to identify and eliminate the cause of skin problems; to select the most appropriate dressing and appliances; to decide which is the best procedure to be applied. JE MOŽNÉ ODMÍTNOUT PACIENTA? Jiří Černý Středisko zdraví s. r. o., Dobříš Každý občan ČR má právo na ochranu zdraví. Jedním z práv pojištěnců zdravotních pojiš oven je svobodná volba lékaře. Jaké jsou však možnosti druhé strany poskytující zdravotní péči? Podle zákona č. 48/977 Sb. je možné odmítnout pacienta v ambulantní sféře pouze ze dvou důvodů: a) nadměrná pracovní zátěž lékaře, který by mohl ohrozit přijetím dalšího pacienta kvalitu poskytované péče; b) přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Na základě ustanovení Etického kodexu České lékařské komory má lékař právo odmítnout péči o nemocného je- -li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem. V takovém případě je však zajistit vhodný postup v pokračování léčby. Zákon č. 48/997 Sb. stanoví i povinnosti pacienta, mj. poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim, dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí a vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví. V tomto zákoně však chybí sankční ustanovení, které by definovalo postihy proti pacientům porušujícím tato ustanovení. Jedním z opatření, které by alespoň částečně mohlo řešit současný stav, kdy je lékař téměř bezmocný proti problémovému pacientovi, je informace o možnosti ukončení léčby z etických důvodů (ztráta důvěry) v případech, kdy dojde k závažnému porušení léčebného režimu. Tuto informaci obdrží pacient spolu se základními pokyny k léčebnému režimu před zahájením léčby a souhlas projeví podpisem. RÁNY A PŘÍRODA (ALTERNATIVNÍ LÉČBA DEKUBITŮ) Šárka Dalíková LDN, Ostrava-Radvanice Péče o kůži chronicky nemocných pacientů patří stále k prioritám v ošetřovatelském procesu. Důslednou prevencí se však ne vždy zcela podaří eliminovat vznik dekubitů. Současná nabídka převazových materiálů nám umožňuje zajistit nejvyšší komfort v péči o ránu a současně snížit časovou náročnost práce sestry u převazu. V našem příspěvku prezentujeme kazuistiky péče o ránu přípravky na přírodní bázi Revamil hydrofilní gel a Chitoskin. Revamil hydrofilní gel je připraven ze 00% čistého lékařského medu, je určen pro ošetřování jak ran chronických tak akutních. Rychlé zhojení rány je dosaženo kombinací vlhkého prostředí rány, antibakteriálních vlastností a protizánětlivých účinků. Revamil má reprodukovatelně velké množství vlastností, které jsou funkční při ošetřování rány. Med pro použití v přípravcích Revamil je vyráběn speciální metodou v kontrolovaných podmínkách ve vlastní správě. Nejdůležitější vlastnosti přípravku Revamil jsou: dokonale se dostává do rány; antibakteriální ochrana; zklidňuje ránu; zvlhčuje prostředí rány; neutralizuje zápach z rány; žádné zbytky v ráně; snižuje bolest; bez alergických reakcí; hygienický; efektivní proti kmenům MRSA. Chitoskin přírodní polysacharid, který se nachází ve skeletech korýšů, buněčné stěně hub a kvasnicích: má velkou absorpční schopnost; použití jak pro akutní tak nehojící se rány; vhodný k léčbě ran s vysokým obsahem exsudátu a rány infikované; aplikace přímo do rány; vysoká podpora granulace; hemostatikum. KLINICKÉ SLEDOVÁNÍ EFEKTU TERAPIE KOMBINACE KYSELINY HYALURONOVÉ A KOLOIDNÍHO STŘÍBRA Dominika Diamantová Kožní oddělení, Vojenská nemocnice, Olomouc Prezentace výsledků klinické studie prováděné na kožním oddělení Vojenské nemocnice Olomouc na podzim 00. Cílem studie bylo zmapování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra v léčbě chronických ulcerací. ŘEŠENÍ KOŽNÍCH POSTRADIAČNÍCH REAKCÍ Petra Dopiráková, Zuzana Gřibová Onkologická klinika, FN Ostrava Nedílnou součástí dnešní onkologie je radioterapie. Jedním z nežádoucích účinků této léčby, který se nemalou mírou podílí na fyzickém i psychickém stavu pacienta, je poškození kůže provázené zarudnutím, olupováním a následným poško- 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

8 stránky ČSLR zením pokožky až. stupně. Díky dnešním trendům moderního vlhkého hojení se tyto nežádoucí kožní reakce zvládají léčit v krátkém čase a bez bolesti, což pacienti vnímají velice pozitivně. Také díky dlouhodobému výzkumu těchto nežádoucích reakcí byla pod názvem R a R vyvinuta zcela nová, revoluční technologie pro prevenci a ošetřování kůže při léčbě radioterapií. Pomocí Lactokine Fluid podporuje rychlou regeneraci kožních buněk poškozených zářením. Blahodárně působí již při vzniklém narušení kožní integrity. Minimalizuje reakce způsobené podrážděním pokožky a urychluje obnovu jejího přirozeného stavu. Lactokine Fluid má výrazný protizánětlivý účinek a podporuje rovnoměrnou pigmentaci pokožky. R a R se snadno aplikuje několikrát za den dle příbalového letáku. GLUKÓZA A JEJÍ PŮSOBENÍ V TKÁNI Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM, Praha Vlivem akutních i chronických poruch metabolismu glukózy dochází u nemocných s diabetem k poruše procesu hojení ran. Řada faktorů, které ovlivňují hojení ran (bylo jich popsáno více než 00), je u pacientů s diabetes mellitus určitým způsobem modifikována. Chronická dekompenzace napomáhá rozvoji ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), neuropatie a dalších abnormalit, které systémově mění jednotlivé fáze procesu hojení ran. Na podkladě chronické dekompenzace diabetu dále dochází k poruše funkcí imunitních buněk (porucha specifického i nespecifického imunitního systému) podílejících se na reparačních procesech a k tvorbě pozdních produktů glykace (AGE), které ovlivňují hojení ran přímo reakcí s některými komponentami procesu hojení nebo nepřímo přes diabetickou neuropatii nebo angiopatii. Na lokální úrovni byly u diabetiků popsány abnormality funkcí některých buněk (např. fibroblastů a keratinocytů), lokálních působků včetně růstových faktorů a proteolytických enzymů. Dále byly prokázány poruchy uspořádání kolagenu, abnormality epidermální bariéry, abnormální množství granulační tkáně, snížení počtu epidermálních nervů a porucha hojení kostí. Další z hlavních příčin zpomaleného hojení ran u diabetiků může být přítomnost infekce, která je způsobena bakteriálními nebo mykotickými agens, někdy atypickými patogeny. K její vyšší incidenci u diabetiků přispívá nejen horší kompenzace diabetu, ale i již zmiňovaná porucha imunitních funkcí, dále diabetické komplikace, genetické faktory, oxidační stres, přidružené choroby, malnutrice a léky. Neuropatie jako taková ovlivňuje i hojení na lokální úrovni, jelikož nadměrné zatížení vede zvýšením tlaku k lokální ischemii. Závěr Některé z uvedených faktorů, které ovlivňují hojení ran a které mohou být modifikovány diabetem, je možné terapeuticky ovlivnit, zejména kompenzaci diabetu, která působí na valnou většinu vyjmenovaných faktorů jak na lokální, tak systémové úrovni. Práce byla podporována výzkumným záměrem MZO POROVNÁNÍ VLIVU TRAUMACEL BIODRESS, VLHKÉ TERAPIE A KLASICKÉ TERAPIE NA PRODUKCI MATRIXOVÝCH METALOPROTEINÁZ A TNF-α (PILOTNÍ STUDIE) Jana Franková, Veronika Pivodová, Jitka Ulrichová Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc Matrixové metaloproteinázy (MMP) jsou skupinou endopeptidáz, které jsou zodpovědné za degradaci mezibuněčné hmoty během fyziologického a patologického hojení ran. Jejich zvýšená produkce byla zjištěna při různých onemocněních, zejména při chronických bércových vředech a jiných chronických onemocněních. Předpokládá se, že zvýšení jejich hladiny během poranění, zánětu a uzdravovacího procesu může být způsobeno zánětlivými mediátory jako je TNF-α, IL-, které jsou spojovány s jejich zvýšenou expresí. Cílem naší studie bylo porovnat vliv tří typů terapií (klasická terapie, vlhká terapie a Traumacel Biodress) na produkci MMP-, MMP-9 a TNF-α během hojení chronických bércových ulcerací. VYUŽITÍ POLYURETANOVÝCH PĚN V HOJENÍ RAN Lenka Gavlasová Kožní oddělení, FN Ostrava Úvod Onemocnění žilního systému patří k nejrozšířenějším poruchám zdraví a odhaduje se, že asi % obyvatel ve střední Evropě má bércové vředy žilní etiologie. Bércový vřed je patologická ztráta tkáně, projevující se jako povrchový nebo hluboký kožní defekt v oblasti bérců. Popisuje se u něj lokalizace, tvar, velikost, hloubka, vzhled spodiny a charakter okrajů. Vřed může být solitární, drobný, v predilekci (nad vnitřním kotníkem) nebo pláš ovitý, zaujímající velkou část bérce. Kůže v okolí vředu bývá výrazně změněna v důsledku porušené trofiky z venostázy. Častou komplikací bércového vředu je erysipel a ekzematizace periulcerózně, vzácně pak spinocelulární karcinom. Největší část bércových ulcerací (85 %) tvoří ulcerace při chronické žilní insuficienci, (0 %) ulcerace arteriálního původu a (5 %) ulcerace jiné příčiny. Kazuistiky 76letý muž s vícečetnými defekty na pravé dolní končetině (PDK) trvající 4 roky, vždy zhojeny na dobu asi šesti měsíců. Základní diagnóza: ulcus cruris venosus l. dextri. HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

9 Vedlejší diagnóza: chronická žilní insuficience (CVI) III. stupně, Morbus hypertonicus III. stupně dle WHO, diabetes mellitus. typu na dietě, stp. cévní mozkové příhodě s fatickou poruchou. Defekty na bérci s povleklou spodinou, zapáchající, mírná secernace, trofické změny kůže v okolí defektů, bez známek akutního zánětu. Defekty byly ošetřovány po dobu dnů polyuretanovou pěnou (Askina Foam) a oplachovým roztokem Prontosan. Během této doby se podařilo spodinu defektu vyčistit, ta začala mohutně granulovat a místy také epitelizovat. Pacient si po dobu hospitalizace nestěžoval na výrazné bolesti v ráně. Z důvodu častých recidiv defektů byla provedena probatorní excize s výsledkem spinocelulárního karcinomu. 59letá žena s defekty na levé dolní končetině (LDK) Základní diagnóza: pyoderma gangraenosum cruris l. sinistri, ulcus cruris venosus l. sinistri. Vedlejší diagnóza: CVI III. stupně, Morbus hypertonicus, stp. enterorrhagiam, anemia sec., diverticulosis sigmoideae, antrální hemorhagická gastritida. Defekty na LDK při přijetí k hospitalizaci byly povleklé, páchnoucí, hojně secernující s ojedinělou granulací. Byla upravena medikace (nasazeny kortikosteroidy) a lokálně použita vlhká terapie k ošetřování kožních defektů. Oplachy rány byly prováděny roztokem Prontosan, na rozsáhlý defekt na bérci byla aplikována polyuretanová pěna s Ag a alginátem (Askina Calgitrol Ag) a na menší defekt nad kotníkem hydroalginát s Ag (Silvercel). Po 0denní hospitalizaci na kožním oddělení, která byla zkomplikována mohutnou enteroragií pacientky a týdenním pobytem na jednotce metabolické péče interní kliniky, byla pacientka propuštěna do domácí péče se zcela vyčištěnými, hojně granulujícími a epitelizujícími defekty. Byla edukována o způsobu ošetřování kožních defektů a plně soběstačná v jeho provádění. 7letá žena s cirkulárním defektem na LDK. Základní diagnóza: ulcus cruris venosus l. sinistri. Vedlejší diagnóza: onychomycosis pedum, CVI III. stupně, Morbus hypertonicus II. stupně dle WHO, chronická ICHS bez anginy pectoris, NY- HA II, aortální, mitrální a trikuspidální regurgitace, známky plicní hypertenze, obezita. Pacientka byla přijata k lokální terapii bércového vředu z důvodu neúspěchu ambulantní léčby. Defekt měl fibrinózní povlak s nekrotickými ložisky, blízké okolí defektu s erytémem a otokem. Lokálně bylo použito kromě oplachového roztoku Prontosan polyuretanové krytí s hydrogelem (HydroTac). Během denní hospitalizace bylo provedeno sedm převazů s výsledkem zcela vyčištěné spodiny defektu, spodina byla v niveau s četnými granulacemi a postupující epitelizací. Pacientka byla předána zpět do ambulance chronických ran, kam nadále dochází. Během hospitalizace se pacientka naučila provádět ošetřování defektu a aplikaci bandáží krátkotažnými elastickými obinadly, kterou do té doby sama neprováděla. Závěr Na těchto třech kazuistikách chce autorka ukázat možnosti aplikace polyuretanových pěn u chronických kožních defektů, které jsou zahrnuty mezi bércové ulcerace. U dvou prezentovaných pacientů bylo příčinou jiné onemocnění než chronická venózní insuficience, a to spinocelulární karcinom a pyoderma gangrenosum. Autorka chce zároveň poukázat na nesporné výhody aplikace polyuretanových pěn při léčbě bércových ulcerací. Doporučuje používání polyuretanových pěn v lokální terapii pro typické vlastnosti daných materiálů, mezi které patří: výborná absorpční kapacita, zachování mikroklimatu v ráně, stimulace čištění rány, neulpívání na ráně, dobrá tvarovatelnost a snadná aplikace na ránu. Snížením frekvence převazů, snížením množství obvazového materiálu a zamezení vzniku bolestí pacientů při převazech (snížením frekvence a množství podávaných analgetik) se stávají polyuretanová krytí, resp. materiály k vlhké terapii, ekonomicky výhodnějšími při ošetřování kožních defektů před používáním klasických obvazových materiálů za předpokladu důkladné diagnostiky rány a posouzení celkového stavu pacienta a jeho spolupráce při léčbě. POUŽITÍ TKÁŇOVÉ EXPANZE V KOREKCI POSSTRAUMATICKÉ ALOPECIE Nora Gregorová, Břetislav Lipový, Ivan Suchánek, Iva Hufová, Alica Hokynková, Pavel Kobzík Hluboké popálení vlasaté části hlavy může vést k rozvoji posttraumatické alopecie. Tato komplikace často způsobuje kosmetické problémy a znesnadňuje resocializaci pacienta. Cílem rekonstrukčních výkonů u posttraumatické alopecie je korekce těchto deformit, směřující ke zlepšení kosmetických výsledků. Rekonstrukční fáze zahrnuje výkony od drobných chirurgických korekcí přes lalokové plastiky až po tkáňové expanze. Použití tkáňových expandérů se stalo v rekonstrukční chirurgii již standardní metodou. Jedná se o silikonové implantáty vkládané do chirurgicky preformované dutiny. Postupným plněním fyziologickým roztokem dochází v průběhu několika měsíců k expanzi zdravé tkáně nad expandérem a jejímu následnému využití ke krytí defektu po excizi jizevnaté tkáně. Přednáška je koncipována formou dvou kazuistik. Jejím cílem je obhájit metodu tkáňové expanze u řešení posttraumatické alopecie. PORUCHA HOJENÍ OPERAČNÍ RÁNY U PACIENTA PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU Jana Grulichová, Radka Čtvrtníčková, Martin Šimek Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc Infekční komplikace v kardiochirurgii stále představují vážný medicínský problém spojený s nárůstem morbidity a mortality nemocných. Tyto komplikace způsobují také neméně významný ekonomický problém spojený s nárůstem ná- 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

Léčba chronických ran metodou Fotonyx

Léčba chronických ran metodou Fotonyx 4 na některé metody urychlující hojení ran nebo řešení bolesti v této specifické oblasti. Využití polarizovaného světla je jednoduchou metodou používanou v domácím i zdravotnickém prostředí. Více než pětiletá

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Terminologie chronické rány MUDr. Jan Stryja Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí Třinec Nejčastější typy chronických ran Syndrom diabetické nohy: 3-7% diabetiků / rok angiopatický

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Fakulta zdravotnických studií. pořádají. X. celostátní kongres s mezinárodní účastí.

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Fakulta zdravotnických studií. pořádají. X. celostátní kongres s mezinárodní účastí. Fakulta zdravotnických studií pořádají X. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 26. 27. leden 2012 Univerzita Pardubice aula a přilehlé

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají VIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 28. 29. leden 2010 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 22. 23. leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají VII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 29. 30. leden 2009 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor)

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Anotace Autor Jazyk Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 23. 24. leden 2014 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Význam atraumatického krytí na rány pri ošetrovaní pacientů s EB. Bc. Jana Dvořáková MHC

Význam atraumatického krytí na rány pri ošetrovaní pacientů s EB. Bc. Jana Dvořáková MHC Význam atraumatického krytí na rány pri ošetrovaní pacientů s EB Bc. Jana Dvořáková MHC Minulost Lokální terapie Koupele Antibiotická ungventa Emolience na kůži Tetracyklinová, Chloranfenikolová Aplikace

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Předmluva. Příručka ošetřování chronických ran. Nezaměnitelný servis

Předmluva. Příručka ošetřování chronických ran. Nezaměnitelný servis Navštivte nás na internetu: www.hartmann.cz HARTMANN RICO a.s. Masarykovo nám. 77 664 71 Veverská Bítýška Nezaměnitelný servis Navštivte naše webové stránky: www.hartmann.cz www.lecbarany.cz Další informace

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Repetitorium hojení ran 2. MUDr. Jan Stryja MUDr. Petr Krawczyk MUDr. Michal Hájek MUDr. František Jalůvka

Repetitorium hojení ran 2. MUDr. Jan Stryja MUDr. Petr Krawczyk MUDr. Michal Hájek MUDr. František Jalůvka Repetitorium hojení ran 2 MUDr. Jan Stryja MUDr. Petr Krawczyk MUDr. Michal Hájek MUDr. František Jalůvka Věnuji Sváťovi Hubáčkovi, in memoriam. i zcela banální rána může mít naprosto fatální následky

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Výběr terapeutických krytí v jednoduchém přehledu (podle stadia chronických ran)

Výběr terapeutických krytí v jednoduchém přehledu (podle stadia chronických ran) 189 Výběr terapeutických krytí v jednoduchém přehledu (podle stadia chronických ran) Mgr. Markéta Koutná 1, Bc. Lenka Šeflová 2 1 Poradna pro léčbu rány při Centru pro léčbu bolesti KARIM, VFN Praha 2

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt

THE ORIGINAL VÝSLEDKY KLINICKÝCH ZKOUŠEK. Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu. Prof. MUDr. Vanscheidt Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert Ludwigs ve Freiburgu Prof. MUDr. Vanscheidt Na kožní klinice Fakultní nemocnice ve Frieburgu byla vědecky testována absorpční kapacita plen po předchozím ošetření

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY 1. CHARAKTERISTIKA STANDARDU - DEFINICE SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY Podle WHO je syndrom diabetické nohy definován jako ulcerace nebo destrukce tkání

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ POŘADATELÉ Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 14. 15. května 2010, Olomouc Prezident akce Programový výbor PharmDr. Pavel Grodza předseda Sekce

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci

Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP v Olomouci Program konference vědeckých prací studentů DSP na LF UP 6. a 7. září 2011 Úterý 6. 9. 2011 Posluchárna Dětské kliniky Stomatologická sekce 9:00 Kamila Foukalová: Hodnocení správnosti registrace centrálního

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP ve spolupráci s Národním Tkáňovým Centrem pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Akce má charakter postgraduálního

Více

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN Roztoky LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - Roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - roztoky k

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

1. číslo 8. ročník. XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 2014

1. číslo 8. ročník. XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 2014 . číslo 8. ročník ISSN 80-6400 04 débridement terapeutická krytí kapitoly z historie XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 04 XII.

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádají III. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 26. 27. listopadu 2004 Univerzita

Více

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty Téma písemné

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno Ošetření EB pacienta To replace the sample image in this panel on slide 1 (Instructions for Windows 7) Right click panel, select Format Picture In the Format Picture menu, select Fill Below Insert from,

Více