IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů"

Transkript

1 5 Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů termín: ledna 0 místo konání: Univerzita Pardubice Za předsednictvo výboru ČSLR MUDr. Milada Franců, Ph.D. Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno-Bohunice prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Dermatovenerologická klinika, FN Brno-Bohunice Záštitu nad kongresem přijali hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. prim. MUDr. Ivo Bureš Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a. s. Program konference čtvrtek Aula slavnostní zahájení předsedající: Milada Franců, Markéta Koutná Zpráva o ČSLR Milada Franců -Bohunice Edukace pacientů s chronickými ránami Markéta Koutná Poradna pro léčbu rány, KARIM,. LF UK a VFN, Praha Možnosti edukace ve wound managementu Jan Stryja, Andrea Pokorná Nemocnice Podlesí a. s. Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Dekubitus indikátor kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni Nina Müllerová Centrum řízení kvality, FN Plzeň EWMA 00 Get the Timing Right Jan Stryja Nemocnice Podlesí a. s. Je možné odmítnout pacienta? Jiří Černý Středisko zdraví s. r. o., Dobříš HOJENÍ RAN MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

2 6 stránky ČSLR.5.50 předsedající: Lenka Veverková, Lenka Šeflová Porovnání vlivu Traumacel Biodress, vlhké terapie a klasické terapie na produkci matrixových metaloproteináz a TNF-α (pilotní studie) Jana Franková, Veronika Pivodová, Jitka Ulrichová Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc Topical silver-impregnated dressings and the importance of the dressing technology Matthias Johannes (Hans) Hoekstra Burns Research Institute (foundation BRI), Beverwijk, the Netherlands Klinické sledování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra Dominika Diamantová Kožní oddělení, Vojenská nemocnice, Olomouc Liečba chronických ulcerácií rôznej etiológie obohatenou plazmou PRP Hana Zelenková, Júlia Stracenská DOST, Svidník, Slovensko Jak využívat sterilní sety v každodenním ošetřování ran Hervé Million Laboratoires Paul Hartmann, Châtenois, Francie Možnosti použití mikromycety Pythium oligandrum na hnisající rány Karel Mencl, Ivo Bureš, David Stuchlík Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Geriatrické centrum, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Kožní oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a. s. Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína Michal Hájek Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava předsedající: Vladimíra Fejfarová, Anna Kulakovská Glukóza a její působení v tkáni Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM, Praha Novinky v diagnostice a léčbě diabetu J. Brož Diabetologické centrum,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Aktuality v podiatrické péči Alexandra Jirkovská, Michal Dubský Centrum diabetologie, IKEM, Praha předsedající: Jan Stryja, Hana Pekárková Biologické účinky omega- a omega-6 mastných kyselin a jejich vliv na hojení rány Alica Hokynková,, Milada Franců, Zdeněk Wilhelm, Břetislav Lipový, Fyziologický ústav, LF MU Brno Lékařská fakulta MU Brno Chirurgické přístupy v léčbě syndromu diabetické nohy s minimálním klinickým dopadem Bedřich Sixta, Petr Herdegen Centrum diabetologie, IKEM, Praha Subanalýza skupiny pacientů s diabetes mellitus v rámci studie MOET K. Roztočil Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Vliv vysokomolekulárního hyaluronanu na expresi markerů ovlivňujících proces hojení ran na in vivo modelu miniprasete Radka Weinfurterová, Zuzana Valentová, Jan Kučera, Lucie Vištejnová, Karol Švík, Pavel Klein Contipro Group, Dolní Dobrouč Od základního výzkumu ke klinické aplikaci pěnové krytí Hans Smola Paul Hartmann AG, Heidenheim, Německo Transkutánní kyslík ve strategii léčby syndromu diabetické nohy a ischemické choroby dolních končetin Robert Ston, Jan Štukavec, Elena Šilhová Chirurgická klinika,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Pedální by-pass v léčbě diabetické nohy P. Janata Chirurgické oddělení, nemocnice Jičín předsedající: Ludomír Brož, Marie Melicharová Chirurgická léčba defektu diabetické nohy P. Janata Chirurgické oddělení, nemocnice Jičín Venózní problematika u pacientů s diabetes mellitus Pavlína Pi hová Interní klinika,. LF UK a FN Motol, Praha HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

3 7 Prevence recidivy dekubitů u spinálních pacientů po plastice Lia Vašíčková, Milada Franců Spinální jednotka, Traumatologické centrum, FN Brno-Bohunice -Bohunice Kožní defekty v neobvyklé lokalizaci kalcifylaxe kazuistika Martina Horáková, Lumír Pock, Ivo Bureš, Eva Husáková Kožní oddělení, Pardubická krajská nemocnice Dermatohistopatologická laboratoř Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., s. r. o., Praha Geriatrické centrum, Pardubická krajská nemocnice Péče o kůži radioterapie, stomie, operační rána I. Krbová Chirurgické oddělení, FN Motol, Praha Management ošetrovania open abdomen Daniela Karasová,, ubomíra Ježová Ústav ošetrovate stva, JLF UK, Martin, Slovensko I. septická JIS, I. chirurgická klinika, MFN, Martin, Slovensko Záchytný systém Flexi-Seal Kateřina Hašová, Andrea Vilímková Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Ostrava Chirurgické oddělení, Bohumínská městská nemocnice, a. s.; Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, LF OU, Ostrava Využití larev Lucilia sericata v léčbě chronických defektů kazuistiky Daniel Stehlík, Iveta Hatalová, Bohumil Zálešák, Martin Molitor, Ivo Menšík, Radovan Boča Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc Sestry v akci Ivana Kocourová, Markéta Kročilová, Hana Ammerová, Ludmila Jarošová Centrum pro léčbu rány, Chirurgická klinika,. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha Lyellův syndrom: odlišné osudy stejné diagnózy Břetislav Lipový, Hana Řihová, Markéta Hanslianová, Helena Ondrášková, Nora Gregorová, Alica Hokynková, Iva Hufová, Ivan Suchánek Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno Hojení ran s podporou myofasciální-manuální lymfodrenáže (M-MLD) v komplexní terapii Anna Loskotová,, Ivan Suchánek Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, LF MU a FN Brno SALVE centrum Klinika rehabilitace, Vysoké Mýto Komplexný prístup k liečbe chronickej rany dolnej končatiny na autoimunitnom podklade Katarína Kasalová, Melinda Martinská Klinika geriatrie a Doliečovacie oddelenie, UN Bratislava Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Slovensko předsedající: Dominika Diamantová, Andrea Pokorná Dekubit Miroslava Sedláková Chirurgická ambulance, Podhorská nemocnice a. s., Bruntál Posluchárna A.5.45 předsedající: Ivo Bureš, Markéta Koutná Na startu ulcus cruris v domácí péči Kamila Vargovská Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, Charita, Frýdek-Místek Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii Andrea Pokorná, Romana Mrázová Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto Netradiční hojení ran Iveta Hatalová, Daniel Stehlík Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc Řešení kožních postradiačních reakcí Petra Dopiráková, Zuzana Gřibová Onkologická klinika, FN Ostrava Rány a příroda (alternativní léčba dekubitů) Šárka Dalíková LDN, Ostrava-Radvanice Porucha hojení operační rány u pacienta po kardiochirurgickém výkonu Jana Grulichová, Radka Čtvrtníčková, Martin Šimek Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc Syndrom diabetické nohy u dialyzovaných pacientů, kde končí naše možnosti? Květa Bečanová, Renáta Procházková, Štěpánka Ba chová Interní oddělení Strahov, VFN, Praha 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

4 8 stránky ČSLR Využití polyuretanových pěn v hojení ran Lenka Gavlasová Kožní oddělení, FN Ostrava Najčastejšie chyby v liečbe chronických ulcerácií Hana Zelenková, Júlia Stracenská DOST, Svidník, Slovensko Jak připravit validní kazuistiku Andrea Pokorná, Romana Mrázová Katedra ošetřovatelství, LF MU, Brno Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto Bércové vředy a jiné chronické rány infekční etiologie Alena Pospíšilová Dermatovenerologická klinika, LF MU a FN Brno předsedající: Lenka Veverková, Milada Franců Pátek Aula Chronická rána a infekce Litvik Radek Kožní oddělení, LF OU a FN Ostrava předsedající: Dominika Diamantová, Božena Jelínková Kvalita života jako významný aspekt během léčení rány Karel Bartík Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse kazuistika Iva Hufová,, Jan Maláska, Břetislav Lipový,, Jitka Vokurková,, Nora Gregorová, Alica Hokýnková,, Pavel Kobzík Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno Lékařská fakulta MU, Brno Systémové a lokální faktory podílející se na vzniku a obtížném hojení ran možnosti jejich ovlivnění Luboš Sobotka Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové Hydrobalance, redukce bolesti a antimikrobiální účinek vědecké poznatky a aspekty při používání vlhkého krytí s celulózovými vlákny (Suprasorb X a Suprasorb X + PHMB) Michael Schmitz Výzkumný ústav, Lohmann & Rauscher, Rengsdorf, Německo Zaostrené na ošetrujúce materiály s obsahom striebra Júlia Stracenská DOST Dermatovenerologické oddelenie stacionárneho typu, Svidník, Slovensko Mikrobiologické metody pro hodnocení nových postupů při ošetřování ranných infekcí V. Toršová Antibiotické středisko, Zdravotní ústav v Ostravě Léčba komplikovaných ran L. Veverková, I. Jurnečková, Z. Chovanec, R. Tejkalová, M. Kábela, J. Korbička, J. Žák I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny; Mikrobiologický ústav, Brno Bakteriální kolonizace bércového vředu v dermatologické ambulanci Helena Němcová, Anna Snopková Dermatovenerologická ambulance a stacionář, Nemocnice Sokolov Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí Michal Hájek, Miroslav Koliba Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava I. interní oddělení, Městská nemocnice Ostrava předsedající: Alena Pospíšilová, Andrea Pokorná Použití tkáňové expanze v korekci posstraumatické alopecie Nora Gregorová, Břetislav Lipový, Ivan Suchánek, Iva Hufová, Alica Hokynková, Pavel Kobzík How to improve management of abdominal wounds and of peristomal skin disorders? Rosine van den Bulck Clinic Edith Cavell, Brusel, Belgie President of European Council of enterostomatherapy ECET Rutinní MRSA screening u pacientů s chronickou ranou Pavel Kobzík, Břetislav Lipový, Markéta Hanslianová, Iva Hufová, Alica Hokynková, Nora Gregorová, Martin Fiala Oddělení klinické mikrobiologie, FN Brno Odběr vzorku na mikrobiologické zpracování z rány v chirurgické praxi srovnání stěrové a otiskové metody Zdeněk Chovanec, Lenka Veverková, Miroslav Votava, Jiří Svoboda I. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

5 9 Postery Podiatrická péče za minutu dvanáct? Monika Kučerová, Alena Stříbrská, Vladimíra Fejfarová Podiatrická ambulance, IKEM, Praha Dokumentace chronické rány v domácí péči Charity olomoucké arcidiecéze Pavla Kudlová, Dagmar Remešová, Zlata Veselská Ústav ošetřovatelství, Institut zdravotnických studií FHS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Charita Šumperk Charita Olomouc Tecasorb v praxi Vladimíra Šípková, Ta jana Ježková Ambulance chronických ran, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

6 0 Abstrakta Abstrakta přednášek i posterů jsou řazena abecedně podle příjmení prvního z autorů. Do přehledu nebyla zařazena abstrakta, která nebyla dodána do data uzávěrky sborníku. KVALITA ŽIVOTA JAKO VÝZNAMNÝ ASPEKT BĚHEM LÉČENÍ RÁNY Karel Bartík Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha Ošetřování defektů je někdy velmi zdlouhavé a jejich hojení nevede vždy k úplnému zhojení, někdy defekty oscilují, jejich velikost a charakter se během léčení mění a taktika léčení se mění rovněž. Hospitalizace, by indikovaná, není ve většině případů možná a nemocný musí absolvovat léčení ambulantní formou a v domácím prostředí. Současně je třeba s ohledem na prostředí ve kterém se nemocný pohybuje, jaké jsou jeho fyzické a sociální možnosti, je-li odkázán na pomoc druhé osoby, žije-li sám nebo s rodinou pomoci nemocnému dodržovat denní režim na úrovni té kvality života, která mu poskytuje psychickou a sociální pohodu. SYNDROM DIABETICKÉ NOHY U DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ, KDE KONČÍ NAŠE MOŽNOSTI? Květa Bečanová, Renáta Procházková, Štěpánka Ba chová Interní oddělení Strahov, VFN, Praha 5 5 % diabetiků je postiženo syndromem diabetické nohy. Z toho gangréna vznikne asi u 4 0 %, amputace je nutná u 0,5 %, což je třicetkrát více než u nediabetiků. Diabetická noha je stav, při kterém jsou postiženy cévy a nervy dolních končetin. Příčinou postižení je diabetes mellitus, který je současně jednou z nejčastějších komplikací chronického selhání ledvin. V důsledku postižení cév a nervů vzniká nejčastěji vřed na plosce nohy, nebo gangréna na prstech dolních končetin. Rozhodující je včasné zahájení léčby na specializovaném pracovišti, které se zabývá nejenom bezprostředním ošetřováním vředů. Na našem pracovišti se zabýváme problémem diabetické nohy u dialyzovaných pacientů. Vyhodnotily jsme některá data, která vám přiblíží jak závažnou komplikací je diabetes pro pacienty s chronickým postižením ledvin. HOJENÍ RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE stránky ČSLR HOW TO IMPROVE MANAGEMENT OF ABDOMINAL WOUNDS AND OF PERISTOMAL SKIN DISORDERS? Rosine van den Bulck Clinic Edith Cavell, Brussels, Belgie President of European Council of enterostomatherapy ECET Stomas are not wounds but peristomal skin disorders may require a specific assessment prior to appliances and dressings selection. In spite of a wide range of stoma appliances, ET nurse s counselling, skin disorders around the stoma are still a significant:problem affecting 0 % of colostomy patients, 60 % of urostomates and ileostomates (Carey et al., Surgery 99). The peristomal skin is not only exposed to feces, urine and intestinal mucus, it is also exposed to adhesive materials used in ostomy appliances which also causes disorders at times. Therefore, we must have a good understanding of wound management and constantly monitor the condition of stoma and skin in which appliances are applied for long term. The common causes of complications are poor surgical conditions, abdominal distension, pre operative radiotherapy, recurrence of primary disease inappropriate skin care. Most of these above complications will impair pouch adhesion and consequently cause leakage and skin disorders due to contact of effluents on to the skin. Skin disorders may also be due to internal causes. In order to identify the cause, it is essential to look for changes in the patient s condition when skin disorders occur. The first steps in the management of peristomal skin are to assess the skin damages, to identify the cause and if this can be done, efforts should be made to eliminate it. If these basic rules are not observed and if care just relies on treatment of symptoms the problem will become more complex. Actually, a clear understanding of healing mechanisms and a knowledge of dressings characteristics are very helpful to assess and manage peristomal skin disorders and surgical wounds when the skin is traumatized or when the wound is left to heal by secondary intention. The healing process may be improved by the appropriate use of modern dressings such as hydrocolloids, hydrofibers, alginates New modern synthetic dressings are used: to offer optimal healing conditions; to isolate the wound; to protect the wound from contamination and maceration; to control exudate; to prevent frequent appliances removals; to remain several days on the wound to promote healing. Modern dressings are commonly used on wounds but it is known from experience that such dressings, in comparison of skin barriers, cream, powders will promote better healing, when used to manage peristomal skin disorders. HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

7 However, at the present time, there is no ideal dressing to manage wounds or peristomal skin disorders. It is thus important: to have a good knowledge of dressings mechanisms; to assess the patient, the stoma and the peristomal skin disorders; to identify and eliminate the cause of skin problems; to select the most appropriate dressing and appliances; to decide which is the best procedure to be applied. JE MOŽNÉ ODMÍTNOUT PACIENTA? Jiří Černý Středisko zdraví s. r. o., Dobříš Každý občan ČR má právo na ochranu zdraví. Jedním z práv pojištěnců zdravotních pojiš oven je svobodná volba lékaře. Jaké jsou však možnosti druhé strany poskytující zdravotní péči? Podle zákona č. 48/977 Sb. je možné odmítnout pacienta v ambulantní sféře pouze ze dvou důvodů: a) nadměrná pracovní zátěž lékaře, který by mohl ohrozit přijetím dalšího pacienta kvalitu poskytované péče; b) přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Na základě ustanovení Etického kodexu České lékařské komory má lékař právo odmítnout péči o nemocného je- -li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem. V takovém případě je však zajistit vhodný postup v pokračování léčby. Zákon č. 48/997 Sb. stanoví i povinnosti pacienta, mj. poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim, dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí a vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví. V tomto zákoně však chybí sankční ustanovení, které by definovalo postihy proti pacientům porušujícím tato ustanovení. Jedním z opatření, které by alespoň částečně mohlo řešit současný stav, kdy je lékař téměř bezmocný proti problémovému pacientovi, je informace o možnosti ukončení léčby z etických důvodů (ztráta důvěry) v případech, kdy dojde k závažnému porušení léčebného režimu. Tuto informaci obdrží pacient spolu se základními pokyny k léčebnému režimu před zahájením léčby a souhlas projeví podpisem. RÁNY A PŘÍRODA (ALTERNATIVNÍ LÉČBA DEKUBITŮ) Šárka Dalíková LDN, Ostrava-Radvanice Péče o kůži chronicky nemocných pacientů patří stále k prioritám v ošetřovatelském procesu. Důslednou prevencí se však ne vždy zcela podaří eliminovat vznik dekubitů. Současná nabídka převazových materiálů nám umožňuje zajistit nejvyšší komfort v péči o ránu a současně snížit časovou náročnost práce sestry u převazu. V našem příspěvku prezentujeme kazuistiky péče o ránu přípravky na přírodní bázi Revamil hydrofilní gel a Chitoskin. Revamil hydrofilní gel je připraven ze 00% čistého lékařského medu, je určen pro ošetřování jak ran chronických tak akutních. Rychlé zhojení rány je dosaženo kombinací vlhkého prostředí rány, antibakteriálních vlastností a protizánětlivých účinků. Revamil má reprodukovatelně velké množství vlastností, které jsou funkční při ošetřování rány. Med pro použití v přípravcích Revamil je vyráběn speciální metodou v kontrolovaných podmínkách ve vlastní správě. Nejdůležitější vlastnosti přípravku Revamil jsou: dokonale se dostává do rány; antibakteriální ochrana; zklidňuje ránu; zvlhčuje prostředí rány; neutralizuje zápach z rány; žádné zbytky v ráně; snižuje bolest; bez alergických reakcí; hygienický; efektivní proti kmenům MRSA. Chitoskin přírodní polysacharid, který se nachází ve skeletech korýšů, buněčné stěně hub a kvasnicích: má velkou absorpční schopnost; použití jak pro akutní tak nehojící se rány; vhodný k léčbě ran s vysokým obsahem exsudátu a rány infikované; aplikace přímo do rány; vysoká podpora granulace; hemostatikum. KLINICKÉ SLEDOVÁNÍ EFEKTU TERAPIE KOMBINACE KYSELINY HYALURONOVÉ A KOLOIDNÍHO STŘÍBRA Dominika Diamantová Kožní oddělení, Vojenská nemocnice, Olomouc Prezentace výsledků klinické studie prováděné na kožním oddělení Vojenské nemocnice Olomouc na podzim 00. Cílem studie bylo zmapování efektu terapie kombinace kyseliny hyaluronové a koloidního stříbra v léčbě chronických ulcerací. ŘEŠENÍ KOŽNÍCH POSTRADIAČNÍCH REAKCÍ Petra Dopiráková, Zuzana Gřibová Onkologická klinika, FN Ostrava Nedílnou součástí dnešní onkologie je radioterapie. Jedním z nežádoucích účinků této léčby, který se nemalou mírou podílí na fyzickém i psychickém stavu pacienta, je poškození kůže provázené zarudnutím, olupováním a následným poško- 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

8 stránky ČSLR zením pokožky až. stupně. Díky dnešním trendům moderního vlhkého hojení se tyto nežádoucí kožní reakce zvládají léčit v krátkém čase a bez bolesti, což pacienti vnímají velice pozitivně. Také díky dlouhodobému výzkumu těchto nežádoucích reakcí byla pod názvem R a R vyvinuta zcela nová, revoluční technologie pro prevenci a ošetřování kůže při léčbě radioterapií. Pomocí Lactokine Fluid podporuje rychlou regeneraci kožních buněk poškozených zářením. Blahodárně působí již při vzniklém narušení kožní integrity. Minimalizuje reakce způsobené podrážděním pokožky a urychluje obnovu jejího přirozeného stavu. Lactokine Fluid má výrazný protizánětlivý účinek a podporuje rovnoměrnou pigmentaci pokožky. R a R se snadno aplikuje několikrát za den dle příbalového letáku. GLUKÓZA A JEJÍ PŮSOBENÍ V TKÁNI Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská Centrum diabetologie, IKEM, Praha Vlivem akutních i chronických poruch metabolismu glukózy dochází u nemocných s diabetem k poruše procesu hojení ran. Řada faktorů, které ovlivňují hojení ran (bylo jich popsáno více než 00), je u pacientů s diabetes mellitus určitým způsobem modifikována. Chronická dekompenzace napomáhá rozvoji ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), neuropatie a dalších abnormalit, které systémově mění jednotlivé fáze procesu hojení ran. Na podkladě chronické dekompenzace diabetu dále dochází k poruše funkcí imunitních buněk (porucha specifického i nespecifického imunitního systému) podílejících se na reparačních procesech a k tvorbě pozdních produktů glykace (AGE), které ovlivňují hojení ran přímo reakcí s některými komponentami procesu hojení nebo nepřímo přes diabetickou neuropatii nebo angiopatii. Na lokální úrovni byly u diabetiků popsány abnormality funkcí některých buněk (např. fibroblastů a keratinocytů), lokálních působků včetně růstových faktorů a proteolytických enzymů. Dále byly prokázány poruchy uspořádání kolagenu, abnormality epidermální bariéry, abnormální množství granulační tkáně, snížení počtu epidermálních nervů a porucha hojení kostí. Další z hlavních příčin zpomaleného hojení ran u diabetiků může být přítomnost infekce, která je způsobena bakteriálními nebo mykotickými agens, někdy atypickými patogeny. K její vyšší incidenci u diabetiků přispívá nejen horší kompenzace diabetu, ale i již zmiňovaná porucha imunitních funkcí, dále diabetické komplikace, genetické faktory, oxidační stres, přidružené choroby, malnutrice a léky. Neuropatie jako taková ovlivňuje i hojení na lokální úrovni, jelikož nadměrné zatížení vede zvýšením tlaku k lokální ischemii. Závěr Některé z uvedených faktorů, které ovlivňují hojení ran a které mohou být modifikovány diabetem, je možné terapeuticky ovlivnit, zejména kompenzaci diabetu, která působí na valnou většinu vyjmenovaných faktorů jak na lokální, tak systémové úrovni. Práce byla podporována výzkumným záměrem MZO POROVNÁNÍ VLIVU TRAUMACEL BIODRESS, VLHKÉ TERAPIE A KLASICKÉ TERAPIE NA PRODUKCI MATRIXOVÝCH METALOPROTEINÁZ A TNF-α (PILOTNÍ STUDIE) Jana Franková, Veronika Pivodová, Jitka Ulrichová Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc Matrixové metaloproteinázy (MMP) jsou skupinou endopeptidáz, které jsou zodpovědné za degradaci mezibuněčné hmoty během fyziologického a patologického hojení ran. Jejich zvýšená produkce byla zjištěna při různých onemocněních, zejména při chronických bércových vředech a jiných chronických onemocněních. Předpokládá se, že zvýšení jejich hladiny během poranění, zánětu a uzdravovacího procesu může být způsobeno zánětlivými mediátory jako je TNF-α, IL-, které jsou spojovány s jejich zvýšenou expresí. Cílem naší studie bylo porovnat vliv tří typů terapií (klasická terapie, vlhká terapie a Traumacel Biodress) na produkci MMP-, MMP-9 a TNF-α během hojení chronických bércových ulcerací. VYUŽITÍ POLYURETANOVÝCH PĚN V HOJENÍ RAN Lenka Gavlasová Kožní oddělení, FN Ostrava Úvod Onemocnění žilního systému patří k nejrozšířenějším poruchám zdraví a odhaduje se, že asi % obyvatel ve střední Evropě má bércové vředy žilní etiologie. Bércový vřed je patologická ztráta tkáně, projevující se jako povrchový nebo hluboký kožní defekt v oblasti bérců. Popisuje se u něj lokalizace, tvar, velikost, hloubka, vzhled spodiny a charakter okrajů. Vřed může být solitární, drobný, v predilekci (nad vnitřním kotníkem) nebo pláš ovitý, zaujímající velkou část bérce. Kůže v okolí vředu bývá výrazně změněna v důsledku porušené trofiky z venostázy. Častou komplikací bércového vředu je erysipel a ekzematizace periulcerózně, vzácně pak spinocelulární karcinom. Největší část bércových ulcerací (85 %) tvoří ulcerace při chronické žilní insuficienci, (0 %) ulcerace arteriálního původu a (5 %) ulcerace jiné příčiny. Kazuistiky 76letý muž s vícečetnými defekty na pravé dolní končetině (PDK) trvající 4 roky, vždy zhojeny na dobu asi šesti měsíců. Základní diagnóza: ulcus cruris venosus l. dextri. HOJENÍ RAN /0 0 GEUM /hojeni

9 Vedlejší diagnóza: chronická žilní insuficience (CVI) III. stupně, Morbus hypertonicus III. stupně dle WHO, diabetes mellitus. typu na dietě, stp. cévní mozkové příhodě s fatickou poruchou. Defekty na bérci s povleklou spodinou, zapáchající, mírná secernace, trofické změny kůže v okolí defektů, bez známek akutního zánětu. Defekty byly ošetřovány po dobu dnů polyuretanovou pěnou (Askina Foam) a oplachovým roztokem Prontosan. Během této doby se podařilo spodinu defektu vyčistit, ta začala mohutně granulovat a místy také epitelizovat. Pacient si po dobu hospitalizace nestěžoval na výrazné bolesti v ráně. Z důvodu častých recidiv defektů byla provedena probatorní excize s výsledkem spinocelulárního karcinomu. 59letá žena s defekty na levé dolní končetině (LDK) Základní diagnóza: pyoderma gangraenosum cruris l. sinistri, ulcus cruris venosus l. sinistri. Vedlejší diagnóza: CVI III. stupně, Morbus hypertonicus, stp. enterorrhagiam, anemia sec., diverticulosis sigmoideae, antrální hemorhagická gastritida. Defekty na LDK při přijetí k hospitalizaci byly povleklé, páchnoucí, hojně secernující s ojedinělou granulací. Byla upravena medikace (nasazeny kortikosteroidy) a lokálně použita vlhká terapie k ošetřování kožních defektů. Oplachy rány byly prováděny roztokem Prontosan, na rozsáhlý defekt na bérci byla aplikována polyuretanová pěna s Ag a alginátem (Askina Calgitrol Ag) a na menší defekt nad kotníkem hydroalginát s Ag (Silvercel). Po 0denní hospitalizaci na kožním oddělení, která byla zkomplikována mohutnou enteroragií pacientky a týdenním pobytem na jednotce metabolické péče interní kliniky, byla pacientka propuštěna do domácí péče se zcela vyčištěnými, hojně granulujícími a epitelizujícími defekty. Byla edukována o způsobu ošetřování kožních defektů a plně soběstačná v jeho provádění. 7letá žena s cirkulárním defektem na LDK. Základní diagnóza: ulcus cruris venosus l. sinistri. Vedlejší diagnóza: onychomycosis pedum, CVI III. stupně, Morbus hypertonicus II. stupně dle WHO, chronická ICHS bez anginy pectoris, NY- HA II, aortální, mitrální a trikuspidální regurgitace, známky plicní hypertenze, obezita. Pacientka byla přijata k lokální terapii bércového vředu z důvodu neúspěchu ambulantní léčby. Defekt měl fibrinózní povlak s nekrotickými ložisky, blízké okolí defektu s erytémem a otokem. Lokálně bylo použito kromě oplachového roztoku Prontosan polyuretanové krytí s hydrogelem (HydroTac). Během denní hospitalizace bylo provedeno sedm převazů s výsledkem zcela vyčištěné spodiny defektu, spodina byla v niveau s četnými granulacemi a postupující epitelizací. Pacientka byla předána zpět do ambulance chronických ran, kam nadále dochází. Během hospitalizace se pacientka naučila provádět ošetřování defektu a aplikaci bandáží krátkotažnými elastickými obinadly, kterou do té doby sama neprováděla. Závěr Na těchto třech kazuistikách chce autorka ukázat možnosti aplikace polyuretanových pěn u chronických kožních defektů, které jsou zahrnuty mezi bércové ulcerace. U dvou prezentovaných pacientů bylo příčinou jiné onemocnění než chronická venózní insuficience, a to spinocelulární karcinom a pyoderma gangrenosum. Autorka chce zároveň poukázat na nesporné výhody aplikace polyuretanových pěn při léčbě bércových ulcerací. Doporučuje používání polyuretanových pěn v lokální terapii pro typické vlastnosti daných materiálů, mezi které patří: výborná absorpční kapacita, zachování mikroklimatu v ráně, stimulace čištění rány, neulpívání na ráně, dobrá tvarovatelnost a snadná aplikace na ránu. Snížením frekvence převazů, snížením množství obvazového materiálu a zamezení vzniku bolestí pacientů při převazech (snížením frekvence a množství podávaných analgetik) se stávají polyuretanová krytí, resp. materiály k vlhké terapii, ekonomicky výhodnějšími při ošetřování kožních defektů před používáním klasických obvazových materiálů za předpokladu důkladné diagnostiky rány a posouzení celkového stavu pacienta a jeho spolupráce při léčbě. POUŽITÍ TKÁŇOVÉ EXPANZE V KOREKCI POSSTRAUMATICKÉ ALOPECIE Nora Gregorová, Břetislav Lipový, Ivan Suchánek, Iva Hufová, Alica Hokynková, Pavel Kobzík Hluboké popálení vlasaté části hlavy může vést k rozvoji posttraumatické alopecie. Tato komplikace často způsobuje kosmetické problémy a znesnadňuje resocializaci pacienta. Cílem rekonstrukčních výkonů u posttraumatické alopecie je korekce těchto deformit, směřující ke zlepšení kosmetických výsledků. Rekonstrukční fáze zahrnuje výkony od drobných chirurgických korekcí přes lalokové plastiky až po tkáňové expanze. Použití tkáňových expandérů se stalo v rekonstrukční chirurgii již standardní metodou. Jedná se o silikonové implantáty vkládané do chirurgicky preformované dutiny. Postupným plněním fyziologickým roztokem dochází v průběhu několika měsíců k expanzi zdravé tkáně nad expandérem a jejímu následnému využití ke krytí defektu po excizi jizevnaté tkáně. Přednáška je koncipována formou dvou kazuistik. Jejím cílem je obhájit metodu tkáňové expanze u řešení posttraumatické alopecie. PORUCHA HOJENÍ OPERAČNÍ RÁNY U PACIENTA PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU Jana Grulichová, Radka Čtvrtníčková, Martin Šimek Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc Infekční komplikace v kardiochirurgii stále představují vážný medicínský problém spojený s nárůstem morbidity a mortality nemocných. Tyto komplikace způsobují také neméně významný ekonomický problém spojený s nárůstem ná- 0 GEUM /hojeni /0 HOJENÍ RAN

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 22. 23. leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají VII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 29. 30. leden 2009 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor)

www.zlinskedumy.cz Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Anotace Autor Jazyk Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s chronickou ránou. (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA

KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA Aquacel Ag+ Extra KAZUISTIKA K PŘÍPRAVKU AQUACEL Ag+ EXTRA U KLIENTA S DIAGNOZOU FLEGMONA BÉRCE Vypracovala: Michaela Pužmanová Zdravotní sestra na interním oddělení v Rokycanech Anamnéza: - žena, 27 let

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádají III. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 26. 27. listopadu 2004 Univerzita

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno

Olga J st., Maminka pacientky s EB Olga J ml., Pacientka s dystrofickou formou EB 29 let. Jana Dvořáková Mölnlycke Health Care, NCO NZO Brno Ošetření EB pacienta To replace the sample image in this panel on slide 1 (Instructions for Windows 7) Right click panel, select Format Picture In the Format Picture menu, select Fill Below Insert from,

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology. VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 22. 23. 10. 2015 Clarion

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

1. číslo 8. ročník. XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 2014

1. číslo 8. ročník. XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 2014 . číslo 8. ročník ISSN 80-6400 04 débridement terapeutická krytí kapitoly z historie XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 04 XII.

Více

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění

Pozvánka. II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS. pořádá za organizačního zajištění Pozvánka II. informace Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace ČKS pořádá za organizačního zajištění XXII. Lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 15. 16. března 2013 Termín konání:

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN

NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN NAŠE ROÈNÍ ZKUŠENOSTI S VYU ITÍM METODY TZV. VLHKÉHO HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN R. KAÒA, A. KOÈÍ, J. PODIVÍNSKÝ, R. MÍÈOLOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA chronická rána poruchy hojení metoda vlhkého hojení ošetřovatelské

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

16. -18. září 2011, ZSF JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27

16. -18. září 2011, ZSF JU v Českých Budějovicích, Boreckého 27 Kolpingova rodina Smečno, Nadace Sirius, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Klinika dětské neurologie 2. LF UK Praha, FN Motol pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

LÉČBA A OŠETŘOVÁNÍ RAN V PRAXI

LÉČBA A OŠETŘOVÁNÍ RAN V PRAXI II. interní klinika a Ortopedická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc, Česká společnost pro léčbu rány, Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci a společnost Solen srdečně zvou na LÉČBA A OŠETŘOVÁNÍ RAN V PRAXI

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více