Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Pacienti s diabetem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Pacienti s diabetem"

Transkript

1 Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Pacienti s diabetem Milan Kvapil, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Lucie Panáčková, Martina Hlostová, Ladislav Dušek Fakultní nemocnice v Motole, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Konference DRG Restart

2 Důležité upozornění: Prezentace obsahuje vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

3 Problematika diabetologie v DRG systémech Obecně jsou případy hospitalizované pro dekompenzaci a akutní komplikace diabetu zařazeny v MDC 10 (Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické), zatímco pozdní komplikace diabetu jsou v DRG systémech vyčleněny do příslušných orgánových MDC. MDC 10 Nemoci a poruchy ednokrinní, nutriční a metabolické dekompenzace diabetu, akutní komplikace diabetu (ketoacidóza, kóma), nespecifické a mnohočetné komplikace diabetu MDC 00 Transplantace a ekonomicky náročné výkony transplantace slinivky břišní pro diabetes MDC 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy neurologické komplikace diabetu (např. neuropatie, amyotrofie) MDC 02 Nemoci a poruchy oka a očních adnex oční komplikace diabetu (retinopatie, katarakta) MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy periferní oběhové komplikace diabetu (např. angiopatie, gangréna) MDC 11 Nemoci a poruchy vylučovací soustavy ledvinové komplikace diabetu (např. nefropatie, glomerulonefróza) Akutní a nespecifické komplikace diabetu Pozdní určené komplikace diabetu

4 Problémy diabetologie v IR-DRG 1. Dle MKN-10 nelze jednoznačně identifikovat pacienty se syndromem diabetické nohy. Pro tuto specifickou pozdní komplikaci diabetu neexistuje kód diagnózy, ani kombinace hvězdičkové a křížkové diagnózy. 2. IR-DRG nepodporuje jednoznačnou identifikaci léčených komplikací diabetu. Část případů hospitalizovaných pro komplikaci diabetu je kódována na specifické diagnózy (například H36.0 Diabetická retinopatie), zatímco druhá část je kódována na hlavní diagnózu diabetu s danou komplikací (například E11.3 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi). To znemožňuje jednoznačnou identifikaci dané komplikace i jednoznačnou klasifikaci hospitalizačních případů do příslušných DRG bází dle terapeutického postupu.

5 Problémy diabetologie v IR-DRG 1. Dle MKN-10 nelze jednoznačně identifikovat pacienty se syndromem diabetické nohy. Návrh řešení: Následující diagnózy dle MKN-10 budou pro účely systému CZ-DRG zahrnovat pouze syndrom diabetické nohy, nikoliv všechny periferní oběhové komplikace: E10.5 Diabetes mellitus 1. typu se syndromem diabetické nohy, E11.5 Diabetes mellitus 2. typu se syndromem diabetické nohy, E13.5 Jiný určený diabetes mellitus se syndromem diabetické nohy, E14.5 Neurčený diabetes mellitus se syndromem diabetické nohy. Oběhové periferní komplikace diabetu bez současného výskytu syndromu diabetické nohy by měly být kódovány na příslušné diagnózy kapitoly I00-I99 s diagnózou diabetu na pozici vedlejší diagnózy.

6 Problémy diabetologie v IR-DRG 2. IR-DRG nepodporuje jednoznačnou identifikaci léčených komplikací diabetu. Návrh řešení: Orgánové komplikace diabetu by měly být primárně kódovány na jinou diagnózu mimo diabetes mellitus s diagnózou diabetu (E10-E14) na pozici vedlejší diagnózy. Příklad: Pacient s diabetem 2. typu je přijat na lůžko akutní péče pro provedení plánovaného laserového výkonu na sítnici z důvodu retionaptie jako pozdní komplikace diabetu. - Hlavní diagnóza: H36.0 Diabetická retinopatie - Vedlejší diagnóza: E11.3 Diabetes mellitus 2. typu s očními komplikacemi

7 UKÁZKY KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU CZ-DRG: MDC 10 Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické

8 Sumarizace návrhu MDC 10 Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické Sumarizace počtu taxonomických jednotek: Taxonomická jednotka Systém CZ-DRG Systém IR-DRG Rozdíl DRG kategorie DRG báze % DRG skupiny % 2 DRG kategorie týkající se diabetu 13 DRG bází týkajících se diabetu 27 DRG skupin týkajících se diabetu Pokrytí DRG bází systému CZ-DRG daty referenčních nemocnic: Typ báze Počet HP v datech RN 1) Počet HP v datech ZP 2) % v RN z dat ZP Celkem ,9 % Typ báze I (terapeutická invazivní) ,6 % Typ báze R (terapeutická - radioterapie) ,5 % Typ báze C (podání cílené léčby) ,0 % Typ báze K (terapeutická bez kritického výkonu) ,3 % 1) Data referenčních nemocnic (RN) za rok ) Data zdravotních pojišťoven (ZP) za rok 2016

9 DRG báze MDC 10 Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické část 1 Kód Název DRG báze DRG báze zahrnující HP s diabetem Počet HP v datech RN 1) Počet HP v datech ZP 2) % v RN z dat ZP 10-I01 Transplantace inzulín produkující tkáně I02 Výkon na cévách s chirurgickým výkonem na noze pro syndrom diabetické nohy ,0 % 10-I03 Výkon na cévách bez chirurgického výkonu na noze pro syndrom diabetické nohy ,1 % 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy ,4 % 10-I05 Opakovaný chirurgický výkon na diabetické noze ,3 % 10-I06 Jiný chirurgický výkon na diabetické noze ,5 % 10-I07 Resekce nebo bypass žaludku pro metabolickou nebo nutriční poruchu ,4 % 10-I08 Tubulizace nebo plikace žaludku pro metabolickou nebo nutriční poruchu ,6 % 10-I09 Bandáž žaludku pro metabolickou nebo nutriční poruchu ,1 % 10-I10 Plastický výkon pro metabolickou nebo nutriční poruchu ,5 % 10-I11 Odstranění nadledviny ,2 % 10-I12 Odstranění nebo resekce štítné nebo příštítné žlázy s výkonem na krčních uzlinách ,5 % 10-I13 Odstranění nebo resekce štítné žlázy nebo příštítných tělísek ,6 % 10-I14 Chirurgický výkon na krčních uzlinách pro novotvar štítné žlázy ,3 % 10-I15 Chirurgický výkon na štítné žláze mimo resekce ,6 % 10-M01 Zavedení inzulínové pumpy R01 Zevní radioterapie pro zhoubný novotvar štítné žlázy nebo příštítných tělísek ,0 % 10-R02 Léčba radiojódem ,2 % 10-C01 Chemoterapie nebo cílená léčba pro zhoubný novotvar endokrinních žláz ,0 % 1) Data referenčních nemocnic (RN) za rok ) Data zdravotních pojišťoven (ZP) za rok 2016 Z důvodu změn v předpokládaném vykazování diagnóz týkajících se diabetu v systému CZ- DRG mohou být počty HP v jednotlivých DRG bázích nadhodnoceny nebo podhodnoceny.

10 DRG báze MDC 10 Nemoci a poruchy endokrinní, nutriční a metabolické část 2 Kód Název DRG báze DRG báze zahrnující HP s diabetem Počet HP v datech RN 1) Počet HP v datech ZP 2) % v RN z dat ZP 10-K01 Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek ,8 % 10-K02 Syndrom diabetické nohy ,5 % 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma ,8 % 10-K04 Diabetes mellitus ,3 % 10-K05 Funkční poruchy hypofýzy ,3 % 10-K06 Cushingův syndrom ,8 % 10-K07 Funkční poruchy nadledviny ,4 % 10-K08 Zhoubný novotvar štítné žlázy a příštítných tělísek ,9 % 10-K09 Zhoubný novotvar nadledviny ,2 % 10-K10 Novotvary štítné žlázy a příštítných tělísek mimo zhoubné ,7 % 10-K11 Novotvary nadledviny mimo zhoubné ,8 % 10-K12 Vrozené vady endokrinních žláz ,0 % 10-K13 Poruchy pohlavního a fyziologického vývoje ,9 % 10-K14 Těžká podvýživa a nutriční karence ,5 % 10-K15 Poruchy metabolismu a vnitřního prostředí mimo dehydrataci ,9 % 10-K16 Jiné nutriční poruchy ,2 % 10-K17 Dehydratace ,4 % 10-K18 Obezita ,7 % 10-K19 Jiné nemoci endokrinních žláz ,7 % 1) Data referenčních nemocnic (RN) za rok ) Data zdravotních pojišťoven (ZP) za rok 2016 Z důvodu změn v předpokládaném vykazování diagnóz týkajících se diabetu v systému CZ- DRG mohou být počty HP v jednotlivých DRG bázích nadhodnoceny nebo podhodnoceny.

11 UKÁZKY KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU CZ-DRG: Diabetická ketoacidóza a kóma v MDC 10

12 Klasifikační pravidla DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma Nově navržená DRG báze 10-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro léčbu diabetické ketoacidózy nebo diabetického kóma, u kterých nebyl proveden žádný kritický (např. operační) výkon. Tato DRG báze obsahuje 4 DRG skupiny definované s využitím věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací. Webový prohlížeč Klasifikačního systému CZ-DRG:

13 Identifikace DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma data ZP 1) za rok 2016 N = 2048 * Celkový počet hospitalizačních případů v daném kraji: a více Počet hospitalizačních případů v jednotlivých nemocnicích (čím vyšší sloupec, tím více hospitalizačních případů) * Středomoravská nemocniční a.s. (v mapě vykreslená na jedné lokalizaci) zahrnuje hospitalizační případy ze 3 nemocnic: Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov a Nemocnice Šternberk 1) Datový zdroj: data zdravotních pojišťoven (ZP) o akutní lůžkové péči za rok 2016 předaná ÚZIS ČR z MZČR za účelem plnění projektu DRG Restart

14 Celkové náklady na HP ve skupinách DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma data RN 1) za rok 2016 DRG báze 10-K03 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro léčbu diabetické ketoacidózy nebo diabetického kóma, u kterých nebyl proveden žádný kritický (např. operační) výkon. Tato DRG báze obsahuje 4 DRG skupiny definované s využitím věku pacienta a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací. DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma Navržené DRG skupiny N Průměr Medián Celkové náklady (Kč) 5% percentil 95% percentil Délka hospitalizace (dny) Průměr Medián 10-K03-01 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů s CC=4 10-K03-02 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů ve věku 16 a více let s CC= K03-03 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u dětí do 16 let věku s CC= K03-04 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů ve věku 16 a více let s CC= Celkem DRG báze 10-K ) Datový zdroj: data referenčních nemocnic (RN) o akutní lůžkové péči za rok 2016

15 Celkové náklady na HP ve skupinách DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma data RN 1) za rok 2016 DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma Navržené DRG skupiny 10-K03-01 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů s CC=4 10-K03-02 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů ve věku 16 a více let s CC= K03-03 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u dětí do 16 let věku s CC= K03-04 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-1 Typ nemocnice* Celkové náklady (Kč) Délka hospitalizace (dny) N Průměr Medián Průměr Medián Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ nemocnice* TYP 1: Fakultní a velké krajské nemocnice, Zdravotnická zařízení vysoce specializované péče. TYP 2: Krajské a oblastní nemocnice, Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče, Ostatní zdravotnická zařízení s úzkým zaměřením. 1) Datový zdroj: data referenčních nemocnic (RN) o akutní lůžkové péči za rok 2016

16 Celkové náklady na HP ve skupinách DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma data RN 1) za rok 2016 DRG báze 10-K03 Diabetická ketoacidóza a kóma Navržené DRG skupiny 10-K03-01 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů s CC=4 Typ nemocnice* N Celkem Standardní pobytové služby Průměrné náklady (Kč) Intenzivní pobytové služby Operační služby IM/EM péče Typ Typ ZUP 10-K03-02 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů ve věku 16 a více let s CC= K03-03 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u dětí do 16 let věku s CC= K03-04 Diabetická ketoacidóza nebo kóma u pacientů ve věku 16 a více let s CC=0-1 Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ nemocnice* TYP 1: Fakultní a velké krajské nemocnice, Zdravotnická zařízení vysoce specializované péče. TYP 2: Krajské a oblastní nemocnice, Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče, Ostatní zdravotnická zařízení s úzkým zaměřením. 1) Datový zdroj: data referenčních nemocnic (RN) o akutní lůžkové péči za rok 2016

17 UKÁZKY KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU CZ-DRG: Syndrom diabetické nohy v MDC 10

18 Výběr pacientů se syndromem diabetické nohy v MDC 10 klasifikačního systému CZ-DRG Pacienti se syndromem diabetické nohy jsou v CZ-DRG definováni na základě hlavních diagnóz: E10.5 DM 1. typu s periferními oběhovými komplikacemi, E11.5 DM 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi, E13.5 Jiný určený DM s periferními oběhovými komplikacemi, E14.5 Neurčený DM s periferními oběhovými komplikacemi. Z důvodu jiných zvyklostí vykazování diagnóz týkajících se diabetu v klasifikačním systému IR-DRG oproti systému CZ-DRG byly pro sumarizaci počtu hospitalizačních případů a celkových nákladů zahrnuty i hospitalizační případy s hlavní diagnózou diabetu s mnohočetnými komplikacemi a příslušnou terapeutickou náplní. N = 1203 případů v datech referenčních nemocnic

19 Syndrom diabetické nohy v MDC 10 v klasifikačním systému CZ-DRG data RN 1) za rok 2016 Syndrom diabetické nohy* N = I02 DRG báze CZ-DRG Výkon na cévách s chirurgickým výkonem na noze pro syndrom diabetické nohy Celkové náklady (Kč) N Průměr Medián I03 Výkon na cévách bez chirurgického výkonu na noze pro syndrom diabetické nohy I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy I05 Opakovaný chirurgický výkon na diabetické noze I06 Jiný chirurgický výkon na diabetické noze K02 Syndrom diabetické nohy * Z důvodu změn v předpokládaném vykazování diagnóz týkajících se diabetu v klasifikačním systému CZ-DRG oproti systému IR-DRG byly pro sumarizaci počtu hospitalizačních případů a celkových nákladů zahrnuty i hospitalizační případy s hlavní diagnózou diabetu s mnohočetnými komplikacemi a definovanou terapeutickou náplní dané DRG báze. 1) Datový zdroj: data referenčních nemocnic (RN) o akutní lůžkové péči za rok 2016

20 Klasifikační pravidla DRG báze 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy DRG báze 10-I04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se syndromem diabetické nohy, u kterých byla provedena amputace části dolní končetiny mimo prsty a zároveň u nich nebyl proveden výkon na cévách. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle rozsahu výkonu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací. Webový prohlížeč Klasifikačního systému CZ-DRG: drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu/web/definicni-manual/mdc10/baze-10-i04/

21 Identifikace amputací části končetiny mimo prsty u pacientů s diabetem data ZP 1) za rok 2016 V grafu jsou zobrazeny počty hospitalizačních případů (HP) s výkonem amputace části končetiny mimo prsty u pacientů s diabetem (na pozici hlavní nebo vedlejší diagnózy) a současně bez výkonu na cévách. Jedná se o HP z 5 různých DRG bází systému CZ-DRG a to z důvodu nejednoznačné identifikace pacientů se syndromem diabetické nohy vzhledem k MKN-10 a zvykům ve vykazování diagnóz jednotlivých pracovišť. N = 1613 * Celkový počet HP s daným výkonem v daném kraji: a více Počet HP s daným výkonem v jednotlivých nemocnicích (čím vyšší sloupec, tím více hospitalizačních případů) * Středomoravská nemocniční a.s. (v mapě vykreslená na jedné lokalizaci) zahrnuje hospitalizační případy ze 3 nemocnic: Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov a Nemocnice Šternberk 1) Datový zdroj: data zdravotních pojišťoven (ZP) o akutní lůžkové péči za rok 2016 předaná ÚZIS ČR z MZČR

22 Celkové náklady na HP ve skupinách DRG báze 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy data RN 1) za rok 2016 DRG báze 10-I04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů se syndromem diabetické nohy, u kterých byla provedena amputace části dolní končetiny mimo prsty a zároveň u nich nebyl proveden výkon na cévách. Pro tuto DRG bázi jsou definovány 2 DRG skupiny dle rozsahu výkonu a skóre klinické závažnosti komorbidit a komplikací. DRG báze 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy Navržené DRG skupiny N Průměr Medián Celkové náklady (Kč) 5% percentil 95% percentil Délka hospitalizace (dny) Průměr Medián 10-I04-01 Vysoká amputace nebo amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy u pacientů s CC= I04-02 Střední a nízká amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy u pacientů s CC= Celkem DRG báze 10-I ) Datový zdroj: data referenčních nemocnic (RN) o akutní lůžkové péči za rok 2016 Z důvodu změn v předpokládaném vykazování diagnóz týkajících se diabetu v systému CZ-DRG mohou být počty HP v jednotlivých DRG bázích a skupinách nadhodnoceny nebo podhodnoceny.

23 Celkové náklady na HP ve skupinách DRG báze 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy data RN 1) za rok 2016 DRG báze 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy Navržené DRG skupiny Typ nemocnice* Celkové náklady (Kč) Délka hospitalizace (dny) N Průměr Medián Průměr Medián 10-I04-01 Vysoká amputace nebo amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy u pacientů s CC= I04-02 Střední a nízká amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy u pacientů s CC=0-2 Typ Typ Typ Typ Typ nemocnice* TYP 1: Fakultní a velké krajské nemocnice, Zdravotnická zařízení vysoce specializované péče. TYP 2: Krajské a oblastní nemocnice, Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče, Ostatní zdravotnická zařízení s úzkým zaměřením. 1) Datový zdroj: data referenčních nemocnic (RN) o akutní lůžkové péči za rok 2016 Z důvodu změn v předpokládaném vykazování diagnóz týkajících se diabetu v systému CZ-DRG mohou být počty HP v jednotlivých DRG bázích a skupinách nadhodnoceny nebo podhodnoceny.

24 Celkové náklady na HP ve skupinách DRG báze 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy data RN 1) za rok 2016 DRG báze 10-I04 Amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy Navržené DRG skupiny 10-I04-01 Vysoká amputace nebo amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy u pacientů s CC=3-4 Typ nemocnice* N Celkem Standardní pobytové služby Průměrné náklady (Kč) Intenzivní pobytové služby Operační služby IM/EM péče Typ Typ ZUP 10-I04-02 Střední a nízká amputace části končetiny mimo prsty pro syndrom diabetické nohy u pacientů s CC=0-2 Typ Typ Typ nemocnice* TYP 1: Fakultní a velké krajské nemocnice, Zdravotnická zařízení vysoce specializované péče. TYP 2: Krajské a oblastní nemocnice, Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče, Ostatní zdravotnická zařízení s úzkým zaměřením. 1) Datový zdroj: data referenčních nemocnic (RN) o akutní lůžkové péči za rok 2016 Z důvodu změn v předpokládaném vykazování diagnóz týkajících se diabetu v systému CZ-DRG mohou být počty HP v jednotlivých DRG bázích a skupinách nadhodnoceny nebo podhodnoceny.

Mapa akutní lůžkové péče v ČR

Mapa akutní lůžkové péče v ČR Mapa akutní lůžkové péče v ČR Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Markéta Bartůňková, Petr Klika, Michal Kratochvíl, Jan Linda, Miroslav Zvolský, Ladislav Dušek Ústav zdravotnických

Více

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Oblast urologie

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Oblast urologie Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: Oblast urologie Roman Zachoval, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Markéta Bartůňková, Ladislav Dušek Thomayerova nemocnice,

Více

Klasifikační faktory systému CZ-DRG verze 1.0

Klasifikační faktory systému CZ-DRG verze 1.0 Klasifikační faktory systému CZ-DRG verze 1.0 Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Lucie Panáčková, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Ladislav Dušek Ústav zdravotnických

Více

Vliv kódování na oceňování DRG skupiny

Vliv kódování na oceňování DRG skupiny Vliv kódování na oceňování DRG skupiny Ing. Markéta Bartůňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 07. 11. 2018 6. 7. 11. 2018 Vykazování zdravotních služeb u hospitalizačních případů pracovišť

Více

Struktura a hlavní principy klasifikačního systému CZ-DRG verze 1.0

Struktura a hlavní principy klasifikačního systému CZ-DRG verze 1.0 Struktura a hlavní principy klasifikačního systému CZ-DRG verze 1.0 Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Markéta Bartůňková, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Lucie Panáčková, Petr Klika, Jan

Více

Aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG

Aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG Aktualizace klasifikačního systému CZ-DRG T. Pavlík, Z. Bortlíček, M. Uher, P. Klika, M. Bartůňková, P. Kovalčíková, M. Hlostová, J. Linda, V. Těšitelová, M. Zvolský, I. Rubešová, L. Dušek Ústav zdravotnických

Více

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Ladislav

Více

Vředová onemocnění kůže a jejich vykazování v datech akutní lůžkové péče

Vředová onemocnění kůže a jejich vykazování v datech akutní lůžkové péče Vředová onemocnění kůže a jejich vykazování v datech akutní lůžkové péče Andrea Pokorná, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Markéta Bartůňková, Ladislav Dušek

Více

Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR

Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR Heterogenita v poskytování akutní lůžkové péče v ČR Markéta Bartůňková, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Petra Kovalčíková, Ladislav Dušek, Petr Klika, Jan Linda a tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických

Více

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG: MDC 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy Štěpán Černý, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Markéta Bartůňková, Jan Linda,

Více

První praktické výstupy z projektu DRG Restart týkající se českých nemocnic

První praktické výstupy z projektu DRG Restart týkající se českých nemocnic První praktické výstupy z projektu DRG Restart týkající se českých nemocnic Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Petr Klika, Jan Linda, Vladimíra Těšitelová,

Více

CZ-DRG návrh nového klasifikačního systému hospitalizačních případů

CZ-DRG návrh nového klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG návrh nového klasifikačního systému hospitalizačních případů Tomáš Pavlík a nejen analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz,

Více

Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG verze 1.0

Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG verze 1.0 Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG verze 1.0 Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský,

Více

Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG

Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG Michal Uher a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Institut biostatistiky a analýzy, Lékařská

Více

Dítě není malý dospělý: zohlednění dětského věku při návrhu DRG skupin

Dítě není malý dospělý: zohlednění dětského věku při návrhu DRG skupin Dítě není malý dospělý: zohlednění dětského věku při návrhu DRG skupin Ladislav Plánka a tým DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP

Více

Stav vývoje CZ-DRG a jeho implementační plán

Stav vývoje CZ-DRG a jeho implementační plán Stav vývoje CZ-DRG a jeho implementační plán 2018 -> 2018 -> 2019 L. Dušek, M. Bartůňková, V. Těšitelová, P. Klika, T. Pavlík, M. Zvolský J. Linda, jménem vývojových týmů CZ-DRG Ústav zdravotnických informací

Více

Sdělení o stavu projektu DRG Restart. Vývoj CZ-DRG (v. 1.0) Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Sdělení o stavu projektu DRG Restart. Vývoj CZ-DRG (v. 1.0) Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Sdělení o stavu projektu DRG Restart Vývoj CZ-DRG (v. 1.0) Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost Metodický vývoj CZ-DRG je (téměř) u konce Evropská unie Evropský sociální fond

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Zahájení referenčního kódování pro systém CZ DRG od

Zahájení referenčního kódování pro systém CZ DRG od Zahájení referenčního kódování pro systém CZ DRG od 1. 1. 2019 Metodický materiál pro referenční nemocnice projektu DRG Restart T. Pavlík, Z. Bortlíček, M. Uher, P. Klika, M. Bartůňková, M. Zvolský, L.

Více

STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ-DRG

STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ-DRG STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ-DRG 2018 -> 2019 -> 2020 L. Dušek, M. Bartůňková, V. Těšitelová, P. Klika, T. Pavlík, M. Zvolský J. Linda, jménem vývojových týmů CZ-DRG Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu

Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu Ing. Jan Linda 11. 10. 2017 DRG Restart vývoj Proč DRG Restart? DRG ano IR-DRG několik let v úhradách každý rok zásadní změny (DRG α, β,

Více

Stav projektu DRG Restart a plán dokončení jeho cílů pro rok Markéta Bartůňková

Stav projektu DRG Restart a plán dokončení jeho cílů pro rok Markéta Bartůňková Stav projektu DRG Restart a plán dokončení jeho cílů pro rok 2017 Markéta Bartůňková 13. 12. 2016 ÚZIS ČR DRG 1. Pověření ÚZIS ČR na základě 41a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Metodiky a postupy validace dat CZ-DRG

Metodiky a postupy validace dat CZ-DRG Metodiky a postupy validace dat CZ-DRG Zbyněk Bortlíček, T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, M. Uher, P. Kovalčíková, M. Hlostová, J. Linda, L. Dušek a tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací

Více

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart

Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart. Petr Mašek a tým DRG Restart Problémy s funkčností a optimalizací systému úhrad akutní lůžkové péče projekt DRG Restart Petr Mašek a tým DRG Restart I. Dosavadní použití DRG v systému úhrad v ČR Použití DRG v úhradách v letech 2008

Více

Markery systému CZ-DRG jako základ implementace nového systému úhrad akutní lůžkové péče. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

Markery systému CZ-DRG jako základ implementace nového systému úhrad akutní lůžkové péče. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Markery systému CZ-DRG jako základ implementace nového systému úhrad akutní lůžkové péče Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 31.8. 2018 Systém CZ-DRG je vydán ve sdělení ČSÚ ve verzi

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

CZ-DRG ve sdělení ČSÚ a plán na referenční kódování pro CZ-DRG v roce 2019

CZ-DRG ve sdělení ČSÚ a plán na referenční kódování pro CZ-DRG v roce 2019 CZ-DRG ve sdělení ČSÚ a plán na referenční kódování pro CZ-DRG v roce 2019 T. Pavlík, Z. Bortlíček, M. Uher, P. Klika, M. Bartůňková, J. Linda, V. Těšitelová, M. Zvolský, I. Rubešová, L. Dušek Ústav zdravotnických

Více

Taxonomie a klíčové prvky nového klasifikačního systému hospitalizačních případů v ČR

Taxonomie a klíčové prvky nového klasifikačního systému hospitalizačních případů v ČR Taxonomie a klíčové prvky nového klasifikačního systému hospitalizačních případů v ČR Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Karolína Baloghová, Petr Mašek, Markéta Bartůňková 2.

Více

Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče

Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče Benchmarking poskytovatelů akutní lůžkové péče Markéta Bartůňková, Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Jan Linda, Vladimíra Těšitelová, Ladislav Dušek a tým projektu DRG Restart

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 15.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Hlavní metodické úkoly DRG 2014 201x: milestones 1. Definice reprezentativního souboru referenčních

Více

Metodika sestavení hospitalizačního případu pro CZ-DRG

Metodika sestavení hospitalizačního případu pro CZ-DRG Metodika sestavení hospitalizačního případu pro CZ-DRG Tomáš Pavlík a nejen analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz, Masarykova

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Metodika kódování IR-DRG vs. CZ-DRG v roce 2019

Metodika kódování IR-DRG vs. CZ-DRG v roce 2019 Metodika kódování IR-DRG vs. CZ-DRG v roce 2019 Miroslav Zvolský, Tomáš Pavlík, Irena Rubešová, Zbyněk Bortlíček, Jiří Šedo, Petra Králová, Dana Krejčová a tým DRG Restart Ústav zdravotnických informací

Více

Konference DRG Restart 2017

Konference DRG Restart 2017 Zpráva z konference Konference DRG Restart 2017 29. 11. 30. 11. 2017, Praha Hotel International Praha Záštitu nad konferencí převzali: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr.

Více

Metodika referenčního kódování CZ-DRG pro rok 2019

Metodika referenčního kódování CZ-DRG pro rok 2019 Metodika referenčního kódování CZ-DRG pro rok 2019 T. Pavlík, Z. Bortlíček, M. Uher, P. Klika, M. Bartůňková, J. Linda, V. Těšitelová, M. Zvolský, I. Rubešová, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 24.05.2004 Podkladem pro zpracování dat v této informaci o činnosti oboru diabetologie

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 14 31.8.25 Diabetologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 24 Diabetology

Více

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Aktuální pokroky v projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita jednotlivých DRG skupin stávajícího

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Principy identifikace DRG skupin v rámci DRG bází

Principy identifikace DRG skupin v rámci DRG bází Principy identifikace DRG skupin v rámci DRG bází Michal Uher a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Institut biostatistiky a analýzy, Lékařská fakulta

Více

Metodiky CZ-DRG verze 1.0

Metodiky CZ-DRG verze 1.0 Metodiky CZ-DRG verze 1.0 Tomáš Pavlík, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Markéta Bartůňková, Petr Klika, Petra Kovalčíková, Martina Hlostová, Miroslav Zvolský, Jan Linda, Vladimíra Těšitelová, Ladislav Dušek

Více

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01

Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01 Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v MDC 01 Tomáš Pavlík a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Konference

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG

METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG METODIKA VÝPOČTU RELATIVNÍCH VAH V SYSTÉMU CZ DRG Metodický materiál projektu DRG Restart Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, J. Linda, L. Dušek Autoři: T. Pavlík,

Více

Aktuální stav CZ-DRG. Petr Tůma. Seminář ICZ OLOMOUC květen 2019

Aktuální stav CZ-DRG. Petr Tůma. Seminář ICZ OLOMOUC květen 2019 Aktuální stav CZ-DRG Petr Tůma Seminář ICZ OLOMOUC 21. 22. květen 2019 Témata 1. Rozdíly v konstrukci CZ-DRG oproti IR-DRG 2. Čtyři příklady klasifikovaných případů v IR-DRG a CZ-DRG 3. (Zatím) nevyužité

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2004 72 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Údaje, uvedené v této Aktuální informaci, se týkají všech

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Nový klasifikační systém hospitalizačních případů: pilotní návrh pro nemoci trávicí soustavy

Nový klasifikační systém hospitalizačních případů: pilotní návrh pro nemoci trávicí soustavy Nový klasifikační systém hospitalizačních případů: pilotní návrh pro nemoci trávicí soustavy Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková a tým DRG Restart ÚZIS ČR, IBA

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5. 6. 2014 3 Souhrn Diabetologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG

METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG METODIKA PŘIŘAZENÍ RELATIVNÍ VÁHY K HOSPITALIZAČNÍMU PŘÍPADU V SYSTÉMU CZ DRG Metodický materiál projektu DRG Restart Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: T. Pavlík, M. Bartůňková, P. Klika, J. Linda,

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

Jsou náklady za DRG pro dg. F10 vysoké, jak se říká? Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Jsou náklady za DRG pro dg. F10 vysoké, jak se říká? Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. Jsou náklady za DRG pro dg. F10 vysoké, jak se říká? Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www.farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Zdravotnictví pacient Jak financovat zdravotní péči? - Kapitace - Paušál

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 10. 8. 2013 Souhrn Diabetology - Activity in Branch in the Liberec Region in 2012

Více

Metodické materiály pro rok 2016 Změny ve verzi 013. Konference DRG Restart

Metodické materiály pro rok 2016 Změny ve verzi 013. Konference DRG Restart Metodické materiály pro rok 2016 Změny ve verzi 013 Jana Homrová a tým DRG Restart Konference DRG Restart 19. 11. 2015 Struktura prezentace Důvod a rozsah změn Schvalovací proces Metodika sestavení případu

Více

Konkrétní možnosti zlepšení českého systému DRG

Konkrétní možnosti zlepšení českého systému DRG Konkrétní možnosti zlepšení českého systému DRG Konference DRG Restart AQUAPALACE, 18.11.2014 Petr Tůma Obsah Co se změnilo v pohledu na IR-DRG Jak je možné změnit koncept DRG klasifikace Dogma o zvladatelném

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 27.4.2004 Diabetologická péče v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Informace o

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 6. 2014 3 Souhrn Diabetologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 11 7.9.2006 Diabetologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005 Diabetology

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 010

Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Metodika sestavení případu hospitalizace 010 Verze 010 (doplnění vyznačeno červeně) 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Stav vývoje klasifikačního systému CZ-DRG

Stav vývoje klasifikačního systému CZ-DRG Stav vývoje klasifikačního systému CZ-DRG Tomáš Pavlík a nejen analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 23. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Jihomoravském kraji v roce 2012 Activity

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 007.2010 1 / 5 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1. Definice případu hospitalizace Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG pobyt nemocného v jedné Nemocnici, v časové

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 1 11.6.24 Oční péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 23 Podkladem pro zpracování dat

Více

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda

Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce Ing. Jan Linda Plán a obsah sběru dat z referenčních nemocnic v roce 2017 Ing. Jan Linda 9. 11. 2016 Časová specifikace Sběr dat za celý rok 2016 první sběr dat za celé účetní období data budou základem reálného ocenění

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče na akutních lůžkách Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 31. 7. 007 Diabetologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 006 Diabetology

Více

Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2016

Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2016 Vyčíslení nákladů na akutní lůžkovou péči za rok 2016 Markéta Bartůňková, Petr, Klika, Tomáš Pavlík, Michal Kratochvíl, Jan Linda, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Miroslav Zvolský, Ladislav Dušek Ústav

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 1. 22 5 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 21 Uvedené údaje se týkají všech hospitalizovaných pacientů na všech

Více

Dopady změny zpřesnění MKN -11 na vybraná klinická témata

Dopady změny zpřesnění MKN -11 na vybraná klinická témata Dopady změny zpřesnění MKN -11 na vybraná klinická témata MUDr. Patricie Kotalíková Nemocnice Kadaň s.r.o. 6. 11. 2018 Přehled vybraných témat Akutní selhání ledvin Chronické selhání ledvin Diabetes mellitus

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Kroměřížská nemocnice, a.s. Havlíčkova 660/69 76701 Kroměříž IČ: 27660532

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 28. 6. 2012 Souhrn Diabetology care in the Vysočina Region in 2011 Informace ze zdravotnictví

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Activity in Branch Diabetology in the Zlinsky Region in 2013 Informace

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 20. 9. 2011 Souhrn Diabetologická péče v Kraji Vysočina v roce 2010 Diabetology care in the

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 23. 8. 2014 3 Souhrn Činnost oboru diabetologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG MUDr. Milan Kotyza

Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG MUDr. Milan Kotyza Revize kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG 9. 5. 2016 MUDr. Milan Kotyza Revize v klasifikačním systému DRG Od roku 2010, kdy úhradu LZZ začala ovlivňovat platba za hospitalizační případ, začala

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru NZIS REPORT č. R/1 (10/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru NZIS REPORT č. R/1 (10/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NKR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru 2007 2017 NZIS REPORT č. R/1 (10/2018) Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 12 7.9.2005 Diabetology - Activity in Branch in the Plzeňský Region in 2004 Souhrn Informace

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE U DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE U DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE U DĚTÍ S ŽIVOT LIMITUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM Hrdlička R. 1)., Dušek L. 2), Mojžíšová M. 3), Sklenář M. 4) 1) Dětské oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s.

Více

Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014

Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014 Národní referenční centrum Autor: Karolína Baloghová Datum: 27. 5. 2014 Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014 Opravy Řešení v projektu Správa

Více

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Cíl projektu DRG Restart projekt Standardizace procesů, tvorba metodik a systémových nástrojů v síti referenčních nemocnic za

Více

Stav projektu DRG Restart a plán dokončení jeho cílů pro rok Ladislav Dušek

Stav projektu DRG Restart a plán dokončení jeho cílů pro rok Ladislav Dušek Stav projektu DRG Restart a plán dokončení jeho cílů pro rok 2017 Ladislav Dušek 9. 11. 2016 HARMONOGRAM a STAV projektu 2014/15 2016 2017 Restrukturalizace ÚZIS ČR Proveditelnost Program OPZ Referenční

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2008

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 7. 2009 36 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2008 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 3. 11. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Možnosti časné diagnostiky diabetu a diabetické retinopatie. Milan Kvapil

Možnosti časné diagnostiky diabetu a diabetické retinopatie. Milan Kvapil Možnosti časné diagnostiky diabetu a diabetické retinopatie Milan Kvapil Výskyt onemocnění diabetem mellitus Q3) Trpíte diabetem neboli cukrovkou? Q4) Trpí někdo z Vašich blízkých pokrevních příbuzných,

Více