Studie pro firmu Bartech s.r.o. Sběr dat z výroby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie pro firmu Bartech s.r.o. Sběr dat z výroby."

Transkript

1 Studie pro firmu Bartech s.r.o. Sběr dat z výroby.

2 Obsah Úvodní slovo vedoucího projektu:... 2 Požadavky na výrobní systém... 3 Výrobní systém xtrace... 4 Návratnost systému xtrace... 7 Cenová nabídka... 8 Leasing výrobního systému xtrace... Chyba! Záložka není definována. Pronájem výrobního systému xtrace... Chyba! Záložka není definována. Doplňující informace k cenové nabídce... 9 Harmonogram prací Zhodnocení studie Závěr... Chyba! Záložka není definována. 1

3 Úvodní slovo vedoucího projektu: Vážený pane Bartech, navazujeme na naše setkání a dle dohody Vám předkládáme studii sběru dat z výroby na lince Bartech 01. 2

4 Požadavky na výrobní systém Firma Bartech s.r.o. je výrobcem automobilových součástí. Ve firmě vzniknul požadavek na nasazení systému pro sběr dat z výroby. Konkrétně na lince Bartech 01. Linka Bartech 01 obsahuje 8 výrobních pracovišť. Mimo tuto linku se nachází pracoviště demarkační zóny, kde se výrobky skladují. Dále existuje v prostoru výroby pracoviště výstupu hotových výrobků pro sklad. Požadavkem je začlenit všechny tyto pracoviště do výrobního systému tak, aby tento výrobní systém řídil průchod výroby přes jednotlivá pracoviště a sbíral data z těchto pracovišť. Data je nutné uchovat v elektronické podobě po celou dobu existence výrobku. Na výrobních pracovištích je nutno začlenit do systému výstup z výrobních strojů. Cílem je zlepšit kvalitu informací z výroby, na jejichž základě dochází k rozhodování o dalším procesu. Dále je nutné snížit, nejlépe odstranit, papírové průvodky a papírovou dokumentaci ve výrobě. Výrobní systém musí jasně říct, v jakém stavu se jednotlivé zakázky nachází a kde se ve výrobě nachází. Data ze systému budou použita pro optimalizaci chodu linky. Výrobní systém xtrace by měl přinést: - Snížení nákladů na výrobu, zvýšení efektivity - Zlepšení o přehledu ve výrobě - Zlepšení v rozhodovacím procesu plánování výrobu - Úsporu času na výrobě jednoho kusu - Zkvalitnění informací o celém procesu výrobu (využitelné pro statistiky a následující rozhodování) - Odstranění papírové dokumentace - Zrychlení dohledání všech výrobních informací - Zlepšení komunikace se skladem 3

5 Výrobní systém xtrace Výrobní systém xtrace je určen pro výrobní podniky, kdy jednotkou procházející ve výrobě je kus, anebo dávka výrobků. Systém sleduje a řídí pohyb produktu nebo dávky výrobou a uchovává data z každého pracoviště. Systém zapisuje čas, který daný kus/dávka stráví na pracovišti. Díky napojení výrobních strojů jsou ke každému kusu/dávce uchována procesní data z daného pracoviště. Všechny ve výrobě posbíraná data jsou dále určena ke zpracování pro statistiky, grafy, analýzy a trendy výroby. Výrobní systém xtrace je postaven na platformě Microsoft jako server-klient řešení. Jednotlivá pracoviště jsou osazena terminály se snímačem čárového kódu. Na pracovišti dochází k přihlášení operátora a snímání každého kusu/dávky, který na pracoviště vstupuje. K terminálu je připojen výrobní stroj, který dokáže náš systém řídit a zamezit tak práci stroje v případech, kdy je to nutné. Snížení nákladů na výrobu, zvýšení efektivity xtrace splňuje, systém sleduje v reálném čase všechny pracoviště a procesy a je schopen reagovat na případné problémy ihned Příklad: Pokud nahradíme papírová data elektronickými údaji, snížíme okamžitě částku na spotřební materiál, tedy papíry. Nicméně sníží se i čas při zadávání těchto údajů, sníží se čas při dohledávání těchto údajů, sníží se čas při vytváření statistik. Tento jednoduchý krok může ve svém výsledku znamenat obrovskou částku při přepočtu ušetřeného času na peníze. Pokud mám jasné a přesné data o výrobním toku, navíc svázané s konkrétními stroji, lidmi a dávkami, jsem velice rychle schopen zjistit úzké hrdla výroby v návaznosti na určité typy výrobků, strojů, na určité lidi. Ve finále tak máme mocný nástroj k tomu, abychom postupnými kroky neustále vylepšovali chod výroby. Ve výsledku to může například znamenat i to, že můžeme časem snížit dvousměnný provoz na jednosměnný, nebo využít tuto jednu směnu pro nové projekty. Zlepšení o přehledu ve výrobě xtrace splňuje, systém sleduje v reálném čase všechny pracoviště a procesy a je schopen reagovat na případné problémy ihned Příklad: Na dnešní směnu je naplánováno vyrobit ks výrobku. V daném okamžiku bychom měli mít vyrobeno kusů výrobků. Nicméně díky aktuálním datům vidím, že máme vyrobeno pouze kusů výrobků. Jak jsem to zjistil? Systém mě sám em informoval, když klesla produkce o 10%. Okamžitě můžu řešit, kde problém vzniknul a proč výroba nevyrábí tak, jak má. 4

6 Zlepšení v rozhodovacím procesu plánování výrobu xtrace splňuje - díky reálným datům z výroby o každém výrobku, dávce, operátorovi, apod. Příklad: Výrobek se vyrábí na dvou podobných linkách A a B. Výrobek vyrábí 27 různých operátorů. Díky zhodnocení výroby za poslední rok/měsíc/týden jsem zjistil, že linka A má vyšší výkonnost o 17%. Obráceně má linka B nižší výkonnost o 17%. Díky tomu, že můžu vytvářet statistiky křížově ze všech dat uchovaných v systému jsem schopen zjistit, zda je problém s výrobním strojem na dané lince. Nebo jestli problém s nižší produkcí má vazbu na určité lidi, nebo je třeba způsoben šarží vstupních materiálů, apod. Tyto informace můžu použít k provedení okamžitých náprav ke zlepšení chodu problémové linky. Úsporu času na výrobě jednoho kusu xtrace splňuje, díky schopnosti provést z uchovaných dat analýzy procesu Příklad: Aktuálně si myslíme, že výrobní linka funguje se stoprocentní vytížeností. Nemáme reálná data, kdy daný výrobek/dávka vstoupí na pracoviště a kdy vystoupí z pracoviště a kdo daný výrobek/dávku zpracoval. Tyto data nejsou pohromadě, nejsem tedy schopen zpracovat provázanou statistiku operátor-výrobek-pracoviště. Díky informacím z výrobního systému xtrace jsem schopen zpracovat statistiku, díky které zjistím, že 95% operátorů je schopno zpracovat výrobek/dávku na svém pracovišti za méně jak 1 minutu a 5% operátorů za více jak jednu minutu. Díky reálným datům jsem schopen po konzultaci zlepšit toto procento na 99%. Ve výsledku tak stejnou jednotku času vyrobím více výrobků výroba jednoho výrobku/dávky mi trvá menší časový úsek. Zkvalitnění informací o celém procesu výrobu (využitelné pro statistiky a následující rozhodování) xtrace splňuje, nabízí dva druhy statistik, navíc jsou veškeré data přístupné zákazníkovi pro software třetích stran Příklad: Výrobní systém xtrace nabízí standardní statistiky (přehled o výrobě, denní status, apod.) ale i statistiky přizpůsobitelné uživatelem. Tyto statistiky jsou řešeny pomocí kontingenčních tabulek a uživatel je tak schopen velmi rychle připravit statistiku, kterou potřebuje. Ze všech dat uložených v systému. Jedna statistika tak může v jednom okamžiku vypovídat o chybovosti na daném výrobku v návaznosti na pracoviště a v okamžiku druhém o porovnání výkonnosti pracovníků pro danou linku. Statistiky je možno exportovat do formátů použitelných v Microsoft Office. Všechny data jsou navíc přístupná ve speciální zákaznické databázi pro software třetích stran. 5

7 Odstranění papírové dokumentace xtrace splňuje, všechna data jsou uchována v elektronické podobě Příklad: Pro sběr dat na pracovištích se používá čárový kód, anebo přístupové kartičky docházkového systému (používané pro přihlášení operátora na pracovišti). Veškeré informace jsou okamžitě zapsány do databáze výrobního systému xtrace. Všechny data jsou uložena pro historické zpracování, statistiky, analýzy a trendy výroby. Pro náhled na data se využívá jakékoliv PC s internetovým prohlížečem. Chcete vědět informace o jednom dílu, který teď držíte v ruce a jste ve výrobě? Chcete vědět, co se dnes vyrábí? Chcete vědět jak si vede vaše směna? Chcete vědět? Stačí vám k tomu jakékoliv PC s připojením do vnitrofiremní sítě. Data jsou uložena na centrálním serveru a jsou pro vás připravena vždy a aktuální. Zrychlení dohledání všech výrobních informací xtrace splňuje, data jsou přístupná uživateli na klik Příklad: Mám minutu na to, abych pro svého šéfa zjistil, kolik jsme za poslední týden vyrobili zmetků a jakou to má návaznost ranní a odpolední směnu. Zákazník okamžitě vyžaduje pravdivé informace, proč jsou výrobky jemu dodané problémové. Je to v návaznosti na šarži, ze které jsme vyráběli? Jak okamžitě zákazníka informovat, které další bedny od nás by měl ještě pozastavit? Ocení to zákazník, když mu podám informace okamžitě a on tak může okamžitě reagovat? Tím, že jsou data v systému xtrace uchovávána po neomezenou dobu (určené jen velikostí disku serveru) a jsou k dispozici hned, můžete taktéž hned reagovat a řešit případné problémy. Spokojený bude každý, kdo má s výrobou co dočinění, tak i třeba váš zákazník, který si následující výrobu objedná ve vašem podniku. Zlepšení komunikace se skladem xtrace splňuje, díky systému alarmů a otevřenosti dat je možno okamžitě odepisovat skladové zásoby Příklad: Daná dávka byla vyrobena v 15:00. Systém automaticky generuje informativní /sms,kterým je skladník informován o tom, že na pracovišti XY vznikl box daného výrobku. Výrobní systém xtrace navíc může tento box automaticky přednaskladnit do skladového systému a při fyzickém naskladnění dochází ke kontrole s původním stavem. Obráceně může výrobní systém xtrace informovat skladníky o tom, že na pracovišti XY dochází určitý materiál a výroba ještě pojede kontinuálně po 60 minut. Skladník má tak 60 minut na to, aby daný materiál na pracoviště XY přivezl. Skladník je informovaný o tom, co, kam a za jak dlouho nejpozději má přivést. Ve výsledku se tak nestane, že by výroba byť jen 15 minut stála, protože chyběl materiál. 6

8 Návratnost systému xtrace Data v systému xtrace jsou důvěrnými daty každého zákazníka, který tento systém používá. Každý zákazník je citlivý, pokud jsou jeho data použita pro srovnávací testy. Protože mnohdy neexistují reálné informace o průběhu výroby (nejsou sbírány elektronicky), neexistují tak reálné výchozí údaje. Navíc každý výrobní podnik sbírá jiná data a funguje jinak. Z tohoto nelze spočítat reálnou návratnost systému při fázi zpracování nabídky. Ukazatelem návratnosti systému je pro nás další objednávka od zákazníka na další divizi/linku ve výrobě, kde již systém xtrace běží. Návratnost systému u zákazníka s 27 pracovišti byla podle tohoto indikátoru 7 měsíců. Bohužel nejsme schopni pro Vás vypočítat časově přesnou návratnost výrobního systému xtrace. Tato návratnost lze velmi jednoduše spočítat při porovnání dat například po ročním provozu xtrace. Koeficienty použité pro výpočet, vychází z průzkumu přínosu MES systému, který uveřejnil časopis INDUSTRYWEEK. Odkaz na webové stránky Snížení výrobního cyklu v Ø o 45% (čas od počátečního vstupu do výroby až po přijetí na sklad) Snížení času zadávání dat v Ø o 75% (čas ušetřený vypisování průvodek či jiných dokumentů jdoucí výrobou s produktem) Snížení nedokončené výroby (wip) v Ø o 24% Snížení administrativy mezi přesuny v Ø o 61% (vypisování výdejek, příjemek, a jiných) Snížení náskoku v Ø o 27% Snížení zmetkovosti v Ø o 18% Snížení tisku přidružených dokumentu výroby v Ø o 56% 7

9 Cenová nabídka Analytické práce 120h (odhad, fakturujeme skutečný čas) ,- Zpracování projektu implementace xtrace výrobního informačního systému. V tomto projektu je zpracován dokument, podle kterého se postupuje při implementaci. Nedílnou součásti analytických prací je zpracování analýzy v místě provozu zákazníka, ta je po dokončení prezentována. Součástí analýzy je jednodenní zaškolení pověřených pracovníků firmy Bartech s.r.o. do problematiky sběru dat z výroby. Cenová nabídka projektu xtrace Software xtrace SAL Server Access Licence Bronze (1lic) ,- Výrobní informační systém obsahuje SQL databázi, tracebilitu, kontrolu kvality, řízení procesu, operativní plánování, administrace uživatelů, práva, pracovní režimy, Tiskové služby, alarmy, statistiky. Tato licence je omezena počtem pracovišť (xtrace DAl) maximálně 30. Tato licence je časově neomezena. xtrace DAL Device Access Licence (10lic) ,- Licence pro pracoviště je stejná jako licence informačního systému časově neomezena a vztahuje se na pouze na hardware ne na počet přihlašujících se lidí. OPC xtrace (2ks) ,- Jedná se o komunikaci se stroji pomocí definovaného protokolu OPC. V ceně níže je zahrnuto zhotovení komunikace se dvěma typy strojů. Hardware Sembox (9ks) ,- Terminál komunikující se systémem po ethernetu. Lze k němu připojit stroje, snímače, váhy a jiné. Sembox je vybaven RFID vhodné třeba pro přihlašování obsluhy. Snímač LS2208 (10ks) ,- Průmyslový snímač čárových kódů s napájením ze semboxu přes připojení RS232. Balancér (7ks) 9 800,- Určeno pro snímače LS2208, který jej udržuje ve stejné pozici volně zavěšen ve vzduchu u pracoviště. S použitím počítáme u sekacích strojů a lisů. Monitor ELO (1ks) ,- Dotykový 15" displej vhodný na místa, kde nelze použít sembox z důvodu zobrazování výkresů či jiných plánů. 8

10 Tiskárna Carl Valentin (1ks) ,- Termo-transferová tiskárna pro tisk etiket s čárovými a jinými kódy. Implementační práce (135 h) ,- Přizpůsobení výrobního informačního systému xtrace na základě požadavků nabyvatele, zejména konfigurace a uživatelské nastavení, úpravy jednotlivých částí nebo celého systému, lokalizace, příprava výchozích dat, číselníků a podobně, vycházejících z dokumentu projektu implementace. Součástí je i zaškolení obsluhy, instalace a testování HW a SW Cena celého výrobního systému: ,- Kč Doplňující informace k cenové nabídce V nabídce není uvedena cena požadovaného MS SQL Serveru Pokud jej ve vaší společnosti neužíváte, je možno jej dodat jako součást řešení za zvýhodněnou cenu. Ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH 20%. Tato nabídka je koncipována jako informativní a může se lišit od výsledné nabídky o 10-15%. Velmi důležitou součástí je nutnost komunikace s výrobními stroji. Pokud bude možno nastavit komunikaci se všemi, nebo většinou, stroji stejně, bude cena za OPC komunikaci výrazně nižší, v opačném případě může být cena za tuto položku vyšší. V nabídce jesou uvedeny dva typy strojů sekací stroje, lisy. Cena za implementaci je v nabídce uvedena jako informativní na základě předhozích zkušeností. Přesná cena bude stanovena v analýze. 9

11 Objednávka analytických prací První část analytických prací je fakturována po zpracování na základě skutečně stráveného času v místě firmy zákazníka. Po uhrazení této části je předána analýza zákazníkovi, provedena prezentace, obhajoba a finalizace analýzy. Po odevzdání analýzy je fakturovaná zbylá část provedených analytických prací. Leasing výrobního systému xtrace Celý systém je možno financovat skrze Vámi používanou leasingovou společnost. Z naší strany doporučujeme leasingovou společnost GRENKELEASING s.r.o. Pronájem výrobního systému xtrace Celý systém je možno zakoupit formou pronájmu po provedení analytických prací na dobu nejméně 12 měsíců za paušální částku ,- Kč, která obsahuje pronájem software i hardware. Součástí pronájmu je systémová podpora Bartech, s.r.o. Po 12 měsících je možnost pronájmu celého řešení zrušit. Vlastnictví celého systému (hardware i software) přechází na zákazníka až po úplném zaplacení celé částky za výrobní systém po 24 měsících. Po této době se snižuje měsíční paušální částka na ,- Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje veškeré opravy chyb a update software xtrace. Servisní podmínky a výše měsíční paušální částky budou specifikovány ve vzájemně odsouhlasené servisní smlouvě. Výše pronájmu pro částku ,- Kč byla vypočtena na ,- Kč měsíčně po dobu 24 měsíců. Po 12 měsících je možné pronájem zrušit. Požadavky na xtrace - Software: Windows Server SQL Server 2005 (doporučujeme SQL Server 2008 R2) - Hardware: Server založený na platformě Intel, 4-jádrový procesor, 16GB RAM, 1TB diskové pole Doporučujeme pořídit identickou kopii serveru, který bude určena ke kompletnímu zrcadlení serveru. V případě jakéhokoliv problému na jednom serveru převezme jeho práci okamžitě server druhý. Tato varianta zajišťuje naprosto plynulý chod výroby. A pokud bude server určen i pro poštu, vnitrofiremní ERP a další projekty, bude zajištěn neustálý chod i těchto aplikací 10

12 Harmonogram prací Každý projekt začínáme důkladnou analýzou projektu, které se účastní všichni lidé do projektu zapojeni: obchodník, manažer projektu, programátoři, servisní technici, implementátoři a lidé zodpovědní za po-implementační podporu. Obsahem analýzy jsou správně pochopené a formulované požadavky zákazníka s aktuálním a požadovaným popisem výroby a výrobního procesu. Tento popis obsahuje použitý hardware, včetně jeho zapojení a propojení se systémem, tak Software, včetně jeho popisu a propojení s externími datovými modely. Nechybí zde ani harmonogram implementace systému s analýzou projektu završenou návrhem smlouvy o dílo a servis. Analýza je zpracována ve Vaší firmě a obhájena při prezentaci. Analýza je určena jako dokument, podle kterého se bude řídit celá implementace systému xtrace. Analýza je majetkem zákazníka. Analytické práce provádíme po dohodě do 4 týdnů od objednání. Časový návrh harmonogramu implementace 20. kalendářní týden rozhodnutí společnosti Bartech s.r.o. o implementaci výrobního systém xtrace, objednání analýzy kalendářní týden provedení analýzy kalendářní týden vyhodnocení analýzy, upřesnění nabídky 37. kalendářní týden začátek implementace výrobního systému xtrace Zhodnocení studie Výrobní systém xtrace sbírá všechna potřebná data v reálném čase, v reálném čase informuje o problémech a stavech výroby a automaticky provádí potřebná opatření. Všechna data z výroby ukládá a připravuje je pro následné analýzy v takové podobě, v jaké se ve výrobě vyskytla. Díky těmto informacím můžete rychle, pružně a správně reagovat na změny, problémy a výzvy, které výrobní proces přináší. Výrobní systém xtrace jednoznačně snižuje náklady na výrobu, a optimalizuje výrobní proces. Odhad úspory je okolo 20% z celkových provozních nákladů. 11

13 Závěr Velmi rádi se s vámi setkáme při zpracování analýzy celého projektu, protože opravdu věříme, že nasazení výrobního systému xtrace ve Vaší společnosti může znamenat důležitý krok k rozvoji Vaší firmy a přinést Vám nové zákazníky. Vždyť kolik výrobních firem dokáže reagovat v rámci vteřin na požadavky zákazníka a dodat mu reálná data o jeho výrobku? Jak byste se cítili v pozici tohoto zákazníka? Vážil byste si takové spolupráce? Které výrobní firmě byste svěřil další zakázku? Členové zodpovídající za: Petr Jahoda tel: gsm: vedení projektu Michal Pivka tel: gsm: obchodní záležitosti Michal Vaněk tel: gsm: zpracování projektu 12

14 13

NEWSLETTER systému PRACANT

NEWSLETTER systému PRACANT NEWSLETTER systému PRACANT Nová verze systému PRACANT obsahuje změny jak v oblasti HW tak i programové změny. Jsme pevně přesvědčeni, že tato verze bude pro Vás přínosem ve vzájemné dlouhodobé spolupráci.

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Bartech, s.r.o. Obecný popis... 3 Sběr dat... 3. Řízení výroby... 3. Kontrola kvality... 4. Maximální uživatelská otevřenost... 4

Bartech, s.r.o. Obecný popis... 3 Sběr dat... 3. Řízení výroby... 3. Kontrola kvality... 4. Maximální uživatelská otevřenost... 4 Obsah Obecný popis... 3 Sběr dat... 3 Řízení výroby... 3 Kontrola kvality... 4 Maximální uživatelská otevřenost... 4 Přínosy pro oddělení kvality... 5 Rodný list výrobku... 5 Spojování dílů a komponent,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

BARTECH INVENTURA HIM BARTECH. Řešení inventarizace hmotného majetku. BARTECH, s.r.o. Velkomoravská 527/33, 695 01 Hodonín, www.bartech.

BARTECH INVENTURA HIM BARTECH. Řešení inventarizace hmotného majetku. BARTECH, s.r.o. Velkomoravská 527/33, 695 01 Hodonín, www.bartech. INVENTURA HIM BARTECH Řešení inventarizace hmotného majetku ÚVOD http://www.bartech.cz http://www.inventura-majetku.cz Programové řešení k inventarizaci hmotného investičního majetku Ruční datové terminály

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Společnost DOTYKAČKA s.r.o. je našim obchodním a servisním partnerem pro mobilní řešení Elektronické evidence tržeb Naše

Více

Projektová kancelář Kraje Vysočina CRM systém řízení projektů

Projektová kancelář Kraje Vysočina CRM systém řízení projektů Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek Projektová kancelář Kraje Vysočina CRM systém řízení projektů PK Vysočina, o organizaci Základní údaje: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (PK

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY KK tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst.

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Peklák (PKK) interní rezervační systém

Peklák (PKK) interní rezervační systém Peklák (PKK) interní rezervační systém Předmět A7B36USI paralelka 111 Pondělí 12:45 cvičící Ing. Martin Komárek ČVUT FEL Odkaz https://www.assembla.com/spaces/usi-peklak/wiki Email usi-peklak@alerts.assembla.com

Více

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5

ČŠIG-S-457/12-G21 1/5 název zakázky: Vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení ŠVP, implementaci metodik hodnocení a platformy pro vzdělávání číslo zakázky: 46/12/51 ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek:

Více

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí

SW Aktion verze 5.1. Seznam změn a nových funkcí SW Aktion verze 5.1 Seznam změn a nových funkcí Přidán nový typ adresového bodu pro terminál AXT-3xx/5xx Doplněna nová agenda Monitor událostí - sledování on-line průchodů na vybraných zařízeních přímo

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Na dodávku IT techniky. Předmětem

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz

WatchDog. Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz Systém monitorování aktivit na pc. www.sledovanipc.cz WatchDog Ušetřete peníze a přitom zvyšte produktivitu zaměstnanců Mějte přehled o produktivitě práce ve Vaší firmě Pracujete s citlivými údaji? Sledujte

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku ICT techniky pro projekty realizované Gymnáziem Nymburk

Výzva k podání nabídky na dodávku ICT techniky pro projekty realizované Gymnáziem Nymburk Výzva k podání nabídky na dodávku ICT techniky pro projekty realizované Gymnáziem Nymburk Číslo zakázky: Název programu: CZ.1.07/1.1.06/02.0043-8/53 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Názvy a registrační

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: 17.09.2008 OPF 1/2008 Ing.Peška Ladislav Věc: Výzva k podání

Více

Mobilní skladová evidence v QI

Mobilní skladová evidence v QI Mobilní skladová evidence v QI Vzhledem k potřebám některých zákazníků pracovat se zbožím označeným čárovými kódy v rozlehlých prostorách skladů nebo na cestách, byla firmou Dingo, spol. s r.o. vytvořena

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Všem uchazečům VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DATUM 64610-2/2015-900000-090 Mgr. Bolfová/261332550 15. 12. 2015 Odpověď na žádost o dodatečné informace č. 3 k zadávací dokumentaci a úprava

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží

Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží Vážící systém pro kontrolu hotově baleného zboží dále jen HBZ podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č.328/2000sb ve znění vyhlášky 404/2008sb.

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Informace ke stavu celoměstsk xxx

Informace ke stavu celoměstsk xxx Informace ke stavu celoměstsk stského xxx projektu SO-001 V Praze dne 28.05.2003 Josef Sedláček Program Stav projektu SO-001 10 (cíle, stav, výstupy, legislativa) Nasazení produktů na ÚMČ Prahy 5 (podmínky,

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠMŠ-Sedl/042/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4 00/21.1462 Název projektu: Název zakázky:

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Automotive Lighting s.r.o. v Jihlavě řídí a monitoruje výrobní procesy pomocí systému MES Merz

Automotive Lighting s.r.o. v Jihlavě řídí a monitoruje výrobní procesy pomocí systému MES Merz Automotive Lighting s.r.o. v Jihlavě řídí a monitoruje výrobní procesy pomocí systému MES Merz Společnost Automotive Lighting s.r.o. je předním výrobcem v oblasti čelních světlometů osobních automobilů.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění

Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Příloha č. 3 Smlouvy Součinnost stran při poskytování některých plnění Nástroje pro poskytování součinnosti 1.1 Help desk Poskytovatel vytvoří a zajistí službu pro hlášení vad/požadavků/připomínek (dále

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Ústav technicko-technologický. Obhajoba diplomové práce

Ústav technicko-technologický. Obhajoba diplomové práce Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický Obhajoba diplomové práce Téma: Optimalizace skladového hospodářství ve výrobním podniku KOH-I-NOOR Mladá Vožice

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

Model nákladů na digitální archiv. Verse 1.05 10.XI.07

Model nákladů na digitální archiv. Verse 1.05 10.XI.07 A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 Model nákladů na digitální archiv Verse 1.05 10.XI.07 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Programátor 5 256 350 460 227 630 511 45 000 13 14 Sheet 1 - základní data. Pracovní Náklady na

Více

Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS

Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS v rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR vč. všech podřízených OSS MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz JASU

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace V Praze dne 19. 8. 2016 Čj.: 6281/2016-ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN 2016 Zadávací dokumentace Identifikační

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Nabídka služeb společnosti CReativeMages

Nabídka služeb společnosti CReativeMages Nabídka služeb společnosti CReativeMages 2013 CReativeMages s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím CReativeMages s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX

VLASTNOSTI A FUNKCE JOB ABACUS PRO 3.XX VLASTNOSTI A FUNKCE DOCHÁZKOVÉHO PROGRAMU JOB ABACUS PRO 3.XX ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 3.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows data z docházkových a přístupových

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více