Studie pro firmu Bartech s.r.o. Sběr dat z výroby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie pro firmu Bartech s.r.o. Sběr dat z výroby."

Transkript

1 Studie pro firmu Bartech s.r.o. Sběr dat z výroby.

2 Obsah Úvodní slovo vedoucího projektu:... 2 Požadavky na výrobní systém... 3 Výrobní systém xtrace... 4 Návratnost systému xtrace... 7 Cenová nabídka... 8 Leasing výrobního systému xtrace... Chyba! Záložka není definována. Pronájem výrobního systému xtrace... Chyba! Záložka není definována. Doplňující informace k cenové nabídce... 9 Harmonogram prací Zhodnocení studie Závěr... Chyba! Záložka není definována. 1

3 Úvodní slovo vedoucího projektu: Vážený pane Bartech, navazujeme na naše setkání a dle dohody Vám předkládáme studii sběru dat z výroby na lince Bartech 01. 2

4 Požadavky na výrobní systém Firma Bartech s.r.o. je výrobcem automobilových součástí. Ve firmě vzniknul požadavek na nasazení systému pro sběr dat z výroby. Konkrétně na lince Bartech 01. Linka Bartech 01 obsahuje 8 výrobních pracovišť. Mimo tuto linku se nachází pracoviště demarkační zóny, kde se výrobky skladují. Dále existuje v prostoru výroby pracoviště výstupu hotových výrobků pro sklad. Požadavkem je začlenit všechny tyto pracoviště do výrobního systému tak, aby tento výrobní systém řídil průchod výroby přes jednotlivá pracoviště a sbíral data z těchto pracovišť. Data je nutné uchovat v elektronické podobě po celou dobu existence výrobku. Na výrobních pracovištích je nutno začlenit do systému výstup z výrobních strojů. Cílem je zlepšit kvalitu informací z výroby, na jejichž základě dochází k rozhodování o dalším procesu. Dále je nutné snížit, nejlépe odstranit, papírové průvodky a papírovou dokumentaci ve výrobě. Výrobní systém musí jasně říct, v jakém stavu se jednotlivé zakázky nachází a kde se ve výrobě nachází. Data ze systému budou použita pro optimalizaci chodu linky. Výrobní systém xtrace by měl přinést: - Snížení nákladů na výrobu, zvýšení efektivity - Zlepšení o přehledu ve výrobě - Zlepšení v rozhodovacím procesu plánování výrobu - Úsporu času na výrobě jednoho kusu - Zkvalitnění informací o celém procesu výrobu (využitelné pro statistiky a následující rozhodování) - Odstranění papírové dokumentace - Zrychlení dohledání všech výrobních informací - Zlepšení komunikace se skladem 3

5 Výrobní systém xtrace Výrobní systém xtrace je určen pro výrobní podniky, kdy jednotkou procházející ve výrobě je kus, anebo dávka výrobků. Systém sleduje a řídí pohyb produktu nebo dávky výrobou a uchovává data z každého pracoviště. Systém zapisuje čas, který daný kus/dávka stráví na pracovišti. Díky napojení výrobních strojů jsou ke každému kusu/dávce uchována procesní data z daného pracoviště. Všechny ve výrobě posbíraná data jsou dále určena ke zpracování pro statistiky, grafy, analýzy a trendy výroby. Výrobní systém xtrace je postaven na platformě Microsoft jako server-klient řešení. Jednotlivá pracoviště jsou osazena terminály se snímačem čárového kódu. Na pracovišti dochází k přihlášení operátora a snímání každého kusu/dávky, který na pracoviště vstupuje. K terminálu je připojen výrobní stroj, který dokáže náš systém řídit a zamezit tak práci stroje v případech, kdy je to nutné. Snížení nákladů na výrobu, zvýšení efektivity xtrace splňuje, systém sleduje v reálném čase všechny pracoviště a procesy a je schopen reagovat na případné problémy ihned Příklad: Pokud nahradíme papírová data elektronickými údaji, snížíme okamžitě částku na spotřební materiál, tedy papíry. Nicméně sníží se i čas při zadávání těchto údajů, sníží se čas při dohledávání těchto údajů, sníží se čas při vytváření statistik. Tento jednoduchý krok může ve svém výsledku znamenat obrovskou částku při přepočtu ušetřeného času na peníze. Pokud mám jasné a přesné data o výrobním toku, navíc svázané s konkrétními stroji, lidmi a dávkami, jsem velice rychle schopen zjistit úzké hrdla výroby v návaznosti na určité typy výrobků, strojů, na určité lidi. Ve finále tak máme mocný nástroj k tomu, abychom postupnými kroky neustále vylepšovali chod výroby. Ve výsledku to může například znamenat i to, že můžeme časem snížit dvousměnný provoz na jednosměnný, nebo využít tuto jednu směnu pro nové projekty. Zlepšení o přehledu ve výrobě xtrace splňuje, systém sleduje v reálném čase všechny pracoviště a procesy a je schopen reagovat na případné problémy ihned Příklad: Na dnešní směnu je naplánováno vyrobit ks výrobku. V daném okamžiku bychom měli mít vyrobeno kusů výrobků. Nicméně díky aktuálním datům vidím, že máme vyrobeno pouze kusů výrobků. Jak jsem to zjistil? Systém mě sám em informoval, když klesla produkce o 10%. Okamžitě můžu řešit, kde problém vzniknul a proč výroba nevyrábí tak, jak má. 4

6 Zlepšení v rozhodovacím procesu plánování výrobu xtrace splňuje - díky reálným datům z výroby o každém výrobku, dávce, operátorovi, apod. Příklad: Výrobek se vyrábí na dvou podobných linkách A a B. Výrobek vyrábí 27 různých operátorů. Díky zhodnocení výroby za poslední rok/měsíc/týden jsem zjistil, že linka A má vyšší výkonnost o 17%. Obráceně má linka B nižší výkonnost o 17%. Díky tomu, že můžu vytvářet statistiky křížově ze všech dat uchovaných v systému jsem schopen zjistit, zda je problém s výrobním strojem na dané lince. Nebo jestli problém s nižší produkcí má vazbu na určité lidi, nebo je třeba způsoben šarží vstupních materiálů, apod. Tyto informace můžu použít k provedení okamžitých náprav ke zlepšení chodu problémové linky. Úsporu času na výrobě jednoho kusu xtrace splňuje, díky schopnosti provést z uchovaných dat analýzy procesu Příklad: Aktuálně si myslíme, že výrobní linka funguje se stoprocentní vytížeností. Nemáme reálná data, kdy daný výrobek/dávka vstoupí na pracoviště a kdy vystoupí z pracoviště a kdo daný výrobek/dávku zpracoval. Tyto data nejsou pohromadě, nejsem tedy schopen zpracovat provázanou statistiku operátor-výrobek-pracoviště. Díky informacím z výrobního systému xtrace jsem schopen zpracovat statistiku, díky které zjistím, že 95% operátorů je schopno zpracovat výrobek/dávku na svém pracovišti za méně jak 1 minutu a 5% operátorů za více jak jednu minutu. Díky reálným datům jsem schopen po konzultaci zlepšit toto procento na 99%. Ve výsledku tak stejnou jednotku času vyrobím více výrobků výroba jednoho výrobku/dávky mi trvá menší časový úsek. Zkvalitnění informací o celém procesu výrobu (využitelné pro statistiky a následující rozhodování) xtrace splňuje, nabízí dva druhy statistik, navíc jsou veškeré data přístupné zákazníkovi pro software třetích stran Příklad: Výrobní systém xtrace nabízí standardní statistiky (přehled o výrobě, denní status, apod.) ale i statistiky přizpůsobitelné uživatelem. Tyto statistiky jsou řešeny pomocí kontingenčních tabulek a uživatel je tak schopen velmi rychle připravit statistiku, kterou potřebuje. Ze všech dat uložených v systému. Jedna statistika tak může v jednom okamžiku vypovídat o chybovosti na daném výrobku v návaznosti na pracoviště a v okamžiku druhém o porovnání výkonnosti pracovníků pro danou linku. Statistiky je možno exportovat do formátů použitelných v Microsoft Office. Všechny data jsou navíc přístupná ve speciální zákaznické databázi pro software třetích stran. 5

7 Odstranění papírové dokumentace xtrace splňuje, všechna data jsou uchována v elektronické podobě Příklad: Pro sběr dat na pracovištích se používá čárový kód, anebo přístupové kartičky docházkového systému (používané pro přihlášení operátora na pracovišti). Veškeré informace jsou okamžitě zapsány do databáze výrobního systému xtrace. Všechny data jsou uložena pro historické zpracování, statistiky, analýzy a trendy výroby. Pro náhled na data se využívá jakékoliv PC s internetovým prohlížečem. Chcete vědět informace o jednom dílu, který teď držíte v ruce a jste ve výrobě? Chcete vědět, co se dnes vyrábí? Chcete vědět jak si vede vaše směna? Chcete vědět? Stačí vám k tomu jakékoliv PC s připojením do vnitrofiremní sítě. Data jsou uložena na centrálním serveru a jsou pro vás připravena vždy a aktuální. Zrychlení dohledání všech výrobních informací xtrace splňuje, data jsou přístupná uživateli na klik Příklad: Mám minutu na to, abych pro svého šéfa zjistil, kolik jsme za poslední týden vyrobili zmetků a jakou to má návaznost ranní a odpolední směnu. Zákazník okamžitě vyžaduje pravdivé informace, proč jsou výrobky jemu dodané problémové. Je to v návaznosti na šarži, ze které jsme vyráběli? Jak okamžitě zákazníka informovat, které další bedny od nás by měl ještě pozastavit? Ocení to zákazník, když mu podám informace okamžitě a on tak může okamžitě reagovat? Tím, že jsou data v systému xtrace uchovávána po neomezenou dobu (určené jen velikostí disku serveru) a jsou k dispozici hned, můžete taktéž hned reagovat a řešit případné problémy. Spokojený bude každý, kdo má s výrobou co dočinění, tak i třeba váš zákazník, který si následující výrobu objedná ve vašem podniku. Zlepšení komunikace se skladem xtrace splňuje, díky systému alarmů a otevřenosti dat je možno okamžitě odepisovat skladové zásoby Příklad: Daná dávka byla vyrobena v 15:00. Systém automaticky generuje informativní /sms,kterým je skladník informován o tom, že na pracovišti XY vznikl box daného výrobku. Výrobní systém xtrace navíc může tento box automaticky přednaskladnit do skladového systému a při fyzickém naskladnění dochází ke kontrole s původním stavem. Obráceně může výrobní systém xtrace informovat skladníky o tom, že na pracovišti XY dochází určitý materiál a výroba ještě pojede kontinuálně po 60 minut. Skladník má tak 60 minut na to, aby daný materiál na pracoviště XY přivezl. Skladník je informovaný o tom, co, kam a za jak dlouho nejpozději má přivést. Ve výsledku se tak nestane, že by výroba byť jen 15 minut stála, protože chyběl materiál. 6

8 Návratnost systému xtrace Data v systému xtrace jsou důvěrnými daty každého zákazníka, který tento systém používá. Každý zákazník je citlivý, pokud jsou jeho data použita pro srovnávací testy. Protože mnohdy neexistují reálné informace o průběhu výroby (nejsou sbírány elektronicky), neexistují tak reálné výchozí údaje. Navíc každý výrobní podnik sbírá jiná data a funguje jinak. Z tohoto nelze spočítat reálnou návratnost systému při fázi zpracování nabídky. Ukazatelem návratnosti systému je pro nás další objednávka od zákazníka na další divizi/linku ve výrobě, kde již systém xtrace běží. Návratnost systému u zákazníka s 27 pracovišti byla podle tohoto indikátoru 7 měsíců. Bohužel nejsme schopni pro Vás vypočítat časově přesnou návratnost výrobního systému xtrace. Tato návratnost lze velmi jednoduše spočítat při porovnání dat například po ročním provozu xtrace. Koeficienty použité pro výpočet, vychází z průzkumu přínosu MES systému, který uveřejnil časopis INDUSTRYWEEK. Odkaz na webové stránky Snížení výrobního cyklu v Ø o 45% (čas od počátečního vstupu do výroby až po přijetí na sklad) Snížení času zadávání dat v Ø o 75% (čas ušetřený vypisování průvodek či jiných dokumentů jdoucí výrobou s produktem) Snížení nedokončené výroby (wip) v Ø o 24% Snížení administrativy mezi přesuny v Ø o 61% (vypisování výdejek, příjemek, a jiných) Snížení náskoku v Ø o 27% Snížení zmetkovosti v Ø o 18% Snížení tisku přidružených dokumentu výroby v Ø o 56% 7

9 Cenová nabídka Analytické práce 120h (odhad, fakturujeme skutečný čas) ,- Zpracování projektu implementace xtrace výrobního informačního systému. V tomto projektu je zpracován dokument, podle kterého se postupuje při implementaci. Nedílnou součásti analytických prací je zpracování analýzy v místě provozu zákazníka, ta je po dokončení prezentována. Součástí analýzy je jednodenní zaškolení pověřených pracovníků firmy Bartech s.r.o. do problematiky sběru dat z výroby. Cenová nabídka projektu xtrace Software xtrace SAL Server Access Licence Bronze (1lic) ,- Výrobní informační systém obsahuje SQL databázi, tracebilitu, kontrolu kvality, řízení procesu, operativní plánování, administrace uživatelů, práva, pracovní režimy, Tiskové služby, alarmy, statistiky. Tato licence je omezena počtem pracovišť (xtrace DAl) maximálně 30. Tato licence je časově neomezena. xtrace DAL Device Access Licence (10lic) ,- Licence pro pracoviště je stejná jako licence informačního systému časově neomezena a vztahuje se na pouze na hardware ne na počet přihlašujících se lidí. OPC xtrace (2ks) ,- Jedná se o komunikaci se stroji pomocí definovaného protokolu OPC. V ceně níže je zahrnuto zhotovení komunikace se dvěma typy strojů. Hardware Sembox (9ks) ,- Terminál komunikující se systémem po ethernetu. Lze k němu připojit stroje, snímače, váhy a jiné. Sembox je vybaven RFID vhodné třeba pro přihlašování obsluhy. Snímač LS2208 (10ks) ,- Průmyslový snímač čárových kódů s napájením ze semboxu přes připojení RS232. Balancér (7ks) 9 800,- Určeno pro snímače LS2208, který jej udržuje ve stejné pozici volně zavěšen ve vzduchu u pracoviště. S použitím počítáme u sekacích strojů a lisů. Monitor ELO (1ks) ,- Dotykový 15" displej vhodný na místa, kde nelze použít sembox z důvodu zobrazování výkresů či jiných plánů. 8

10 Tiskárna Carl Valentin (1ks) ,- Termo-transferová tiskárna pro tisk etiket s čárovými a jinými kódy. Implementační práce (135 h) ,- Přizpůsobení výrobního informačního systému xtrace na základě požadavků nabyvatele, zejména konfigurace a uživatelské nastavení, úpravy jednotlivých částí nebo celého systému, lokalizace, příprava výchozích dat, číselníků a podobně, vycházejících z dokumentu projektu implementace. Součástí je i zaškolení obsluhy, instalace a testování HW a SW Cena celého výrobního systému: ,- Kč Doplňující informace k cenové nabídce V nabídce není uvedena cena požadovaného MS SQL Serveru Pokud jej ve vaší společnosti neužíváte, je možno jej dodat jako součást řešení za zvýhodněnou cenu. Ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH 20%. Tato nabídka je koncipována jako informativní a může se lišit od výsledné nabídky o 10-15%. Velmi důležitou součástí je nutnost komunikace s výrobními stroji. Pokud bude možno nastavit komunikaci se všemi, nebo většinou, stroji stejně, bude cena za OPC komunikaci výrazně nižší, v opačném případě může být cena za tuto položku vyšší. V nabídce jesou uvedeny dva typy strojů sekací stroje, lisy. Cena za implementaci je v nabídce uvedena jako informativní na základě předhozích zkušeností. Přesná cena bude stanovena v analýze. 9

11 Objednávka analytických prací První část analytických prací je fakturována po zpracování na základě skutečně stráveného času v místě firmy zákazníka. Po uhrazení této části je předána analýza zákazníkovi, provedena prezentace, obhajoba a finalizace analýzy. Po odevzdání analýzy je fakturovaná zbylá část provedených analytických prací. Leasing výrobního systému xtrace Celý systém je možno financovat skrze Vámi používanou leasingovou společnost. Z naší strany doporučujeme leasingovou společnost GRENKELEASING s.r.o. Pronájem výrobního systému xtrace Celý systém je možno zakoupit formou pronájmu po provedení analytických prací na dobu nejméně 12 měsíců za paušální částku ,- Kč, která obsahuje pronájem software i hardware. Součástí pronájmu je systémová podpora Bartech, s.r.o. Po 12 měsících je možnost pronájmu celého řešení zrušit. Vlastnictví celého systému (hardware i software) přechází na zákazníka až po úplném zaplacení celé částky za výrobní systém po 24 měsících. Po této době se snižuje měsíční paušální částka na ,- Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje veškeré opravy chyb a update software xtrace. Servisní podmínky a výše měsíční paušální částky budou specifikovány ve vzájemně odsouhlasené servisní smlouvě. Výše pronájmu pro částku ,- Kč byla vypočtena na ,- Kč měsíčně po dobu 24 měsíců. Po 12 měsících je možné pronájem zrušit. Požadavky na xtrace - Software: Windows Server SQL Server 2005 (doporučujeme SQL Server 2008 R2) - Hardware: Server založený na platformě Intel, 4-jádrový procesor, 16GB RAM, 1TB diskové pole Doporučujeme pořídit identickou kopii serveru, který bude určena ke kompletnímu zrcadlení serveru. V případě jakéhokoliv problému na jednom serveru převezme jeho práci okamžitě server druhý. Tato varianta zajišťuje naprosto plynulý chod výroby. A pokud bude server určen i pro poštu, vnitrofiremní ERP a další projekty, bude zajištěn neustálý chod i těchto aplikací 10

12 Harmonogram prací Každý projekt začínáme důkladnou analýzou projektu, které se účastní všichni lidé do projektu zapojeni: obchodník, manažer projektu, programátoři, servisní technici, implementátoři a lidé zodpovědní za po-implementační podporu. Obsahem analýzy jsou správně pochopené a formulované požadavky zákazníka s aktuálním a požadovaným popisem výroby a výrobního procesu. Tento popis obsahuje použitý hardware, včetně jeho zapojení a propojení se systémem, tak Software, včetně jeho popisu a propojení s externími datovými modely. Nechybí zde ani harmonogram implementace systému s analýzou projektu završenou návrhem smlouvy o dílo a servis. Analýza je zpracována ve Vaší firmě a obhájena při prezentaci. Analýza je určena jako dokument, podle kterého se bude řídit celá implementace systému xtrace. Analýza je majetkem zákazníka. Analytické práce provádíme po dohodě do 4 týdnů od objednání. Časový návrh harmonogramu implementace 20. kalendářní týden rozhodnutí společnosti Bartech s.r.o. o implementaci výrobního systém xtrace, objednání analýzy kalendářní týden provedení analýzy kalendářní týden vyhodnocení analýzy, upřesnění nabídky 37. kalendářní týden začátek implementace výrobního systému xtrace Zhodnocení studie Výrobní systém xtrace sbírá všechna potřebná data v reálném čase, v reálném čase informuje o problémech a stavech výroby a automaticky provádí potřebná opatření. Všechna data z výroby ukládá a připravuje je pro následné analýzy v takové podobě, v jaké se ve výrobě vyskytla. Díky těmto informacím můžete rychle, pružně a správně reagovat na změny, problémy a výzvy, které výrobní proces přináší. Výrobní systém xtrace jednoznačně snižuje náklady na výrobu, a optimalizuje výrobní proces. Odhad úspory je okolo 20% z celkových provozních nákladů. 11

13 Závěr Velmi rádi se s vámi setkáme při zpracování analýzy celého projektu, protože opravdu věříme, že nasazení výrobního systému xtrace ve Vaší společnosti může znamenat důležitý krok k rozvoji Vaší firmy a přinést Vám nové zákazníky. Vždyť kolik výrobních firem dokáže reagovat v rámci vteřin na požadavky zákazníka a dodat mu reálná data o jeho výrobku? Jak byste se cítili v pozici tohoto zákazníka? Vážil byste si takové spolupráce? Které výrobní firmě byste svěřil další zakázku? Členové zodpovídající za: Petr Jahoda tel: gsm: vedení projektu Michal Pivka tel: gsm: obchodní záležitosti Michal Vaněk tel: gsm: zpracování projektu 12

14 13

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém

money Řešení pro maloobchodní prodej www.money.cz informační systém money informační systém S5 Řešení pro maloobchodní prodej Bez počítačové pokladny si dnes maloobchodní prodej nedokážeme představit Moderní informační systém www.money.cz www.money.cz PŘEDSTAVUJEME VÁM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Produktový katalog SOFT-4-SALE NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM základy produkty a ceny kontakty číselníky uživatelé FUNKČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU SOFT-4-SALE informační zdroje zboží,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

jistota správného rozhodnutí

jistota správného rozhodnutí jistota správného rozhodnutí Pomáháme podnikům získávat nové zákazníky a zakázky, využívat nové příležitosti, zlepšovat efektivitu chodu organizace, automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat obchodní

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl

Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kateřina Beránková Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

Rozhovor s Davidem Francem

Rozhovor s Davidem Francem Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ

Více