Jaro je tady, čekáme čápy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaro je tady, čekáme čápy"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Jaro je tady, čekáme čápy Zřejmě je už definitivně po zimě, i když ta letošní byla v mnohém specifická. Asi bychom v paměti těžko hledali zimu podobně teplou a sněhu prostou. Nepočítám-li těch několik málo sněhových vloček, co spadlo v půli ledna, ani bychom letos nevěděli, jak sníh vypadá. Na druhou stranu většina lidí takový průběh zimy zřejmě uvítala, alespoň byly dobře sjízdné silnice a kolik peněz se ušetřilo na topení!? Ale nyní je před námi jaro a s ním všechno to rašení, bujení, sázení, hrabání, uklízení Už jste se také pustili do vaší zahrádky, dvorku či balkónu? A také tak netrpělivě vyhlížíte, kde jaký lísteček či kytička vyleze? Jen kdyby chtělo trochu více zapršet, vláha z tajícího sněhu teď půdě chybí. Také ptáci zareagovali na předčasný nástup jara a do našich krajin se začínají stěhovat špačci, holubi, konipasové, vlaštovky, čápi. Z oblohy se začíná ozývat radostné ptačí cvrlikání a nad číslo 287 březen 2014 sedleckým komínem už co nevidět zakrouží jeho pravidelní nájemníci. Aby se jim letos u nás dobře bydlelo, museli jim ochránci přírody z Ochrany fauny Hrachov to jejich mohutné hnízdo trochu poopravit. A nebyla to záležitost vůbec jednoduchá, kam lehce vylétne čáp, se jen stěží dostane člověk. Bez výsuvné plošiny by to tentokrát nešlo. Původní hnízdo bylo asi o dvě třetiny ubouráno, čímž se snížila jeho váha, a také byly odstraněny letité nánosy. Nevěřili byste, co všechno si čápi do svého hnízda dokázali za ta léta nanosit! Odborníci však ocenili stabilitu hnízda a jeho pevnost. Akce to byla náramná, ale nyní mají čápi hnízdečko jako klícku. Až si ho trochu nastaví, můžou v něm vyvést další mladé potomstvo. Alice Valsová FOTO: Čapí hnízdo se skládalo z velkého množství klacíků, hlíny, kompostu, ale také odpadků v podobě igelitů. Našel se v něm i historický sáček od mléka, půl litru za 0,90 Kčs. Vážení spoluobčané, každý z nás se ve svém životě dostal do situace, která bez pomoci nejbližších, kamarádů či širšího okolí nešla řešit. A v podobné situaci se v současné době nachází také přítel mnohých z nás, Petr Kubát. Petr v loňském roce utrpěl úraz, který jej připoutal na lůžko a již téměř rok tráví mimo svůj domov v pražské nemocnici. Vliv domácího prostředí na psychiku člověka je nezaměnitelný, a proto se Petrova rodina rozhodla zajistit jeho převoz domů. To však není záležitost jednoduchá, je nutné provést zásadní stavební úpravy v rodinném domě, instalovat výtah (zdvihací plošinu), nakoupit kompenzační a rehabilitační pomůcky, aby mohly být zajištěny všechny Petrovy potřeby. A tady přichází chvíle pro přátele, kamarády a lidi ochotné pomoci. Na základě jejich podnětů Město Sedlec-Prčice zorganizovalo a vyhlašuje finanční sbírku, která bude určena právě na zajištění všech nutných úprav v interiéru i exteriéru domu rodiny Kubátových a pořízení pomůcek, které Petrovi zajistí pobyt doma. Na základě povolení Krajského úřadu Středočeského kraje bude sbírka probíhat v termínu od do Přispět je možné buď vkladem na zvláštní podúčet Města Sedlec- -Prčice, který je pro sbírku určen, číslo účtu: / 0800 nebo finančním příspěvkem složeným na pokladně MěÚ Sedlec-Prčice (u paní Piškové) na základě potvrzení o složení peněz. V souladu se zákonem pak bude sbírka vyúčtována do O jejím průběhu i výsledku budeme samozřejmě informovat. Petr Kubát je člověk, který se do života našeho města, do činnosti spolků a veřejného života vždy zapojoval. Je jedním z nás a jsem přesvědčena, že nám není lhostejná jeho nelehká životní situace a že se pokusíme pomoci. Předem proto děkuji všem, kteří dle svých možností do finanční sbírky přispějí a pomohou. Mirka Jeřábková Přišlo to všechno nějak najednou, popisuje Michal Davídek zlomový okamžik svého života V půli ledna byly vyhlášeny výsledky ankety Sportovec Benešovska Mezi nominovanými a posléze i vyznamenanými sportovci stanul také kanonýr fotbalového oddílu TJ Sokol Sedlec-Prčice Michal Davídek, umístil se na krásném čtvrtém místě. Porotci ocenili nejen dlouholeté sportovní kvality našeho útočníka, ale i jeho lidské vlastnosti. Michal se v nedávné době potýkal s vážnou nemocí, kterou však svou vůlí a optimismem překonal a vrátil se zpět na fotbalový trávník. Radost z titulu měl nejen Michal Davídek sám, ale jeho prostřednictvím také místní sportovní fanoušci i vrcholní představitelé města. Na únorovém zasedání zastupitelstva proto starostka města Michalu Davídkovi veřejně poděkovala za vzornou reprezentaci a další překvapení mělo přijít na Valné hromadě TJ Sokol. V Našem domově jsme o úspěchu našeho sportovce již také psali, nestačili jsme vám ale Kanonýr TJ Sokol Sedlec-Prčice Michal Davídek (uprostřed) prošel v životě těžkým obdobím, dokázal se však vrátit na fotbalový trávník zprostředkovat Michalovy dojmy. Činíme tak nyní a přidáváme k tomu i hlubší zpověď našeho v současnosti nejúspěšnějšího fotbalisty. V těchto dnech (psáno v sobotu 15. února krátce před Valnou hromadou TJ Sokol Sedlec-Prčice) se pozornost všech sportovních fandů upíná k dění na zimní olympiádě v Soči. Sledujete také? Samozřejmě. pokračování na str. 9 V tomto čísle najdete: První farmářské trhy budou patřit jaru...7 Práce na naučné stezce města pokračují... 8 Nenechte se okrádat, nevyžádané a neobjednané zásilky nejste povinni vracet... 9 Sportovci hodnotili uplynulý rok...12 Pozváka na besedu, koncert i divadlo Výsledky ankety Fotbalista roku

2 INFORMACE Z RADNICE Výzva k předkládání návrhů na nový územní plán města Sedlec-Prčice V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje město Sedlec-Prčice nový územní plán pro celé správní území. Tento záměr byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 06/2013 dne údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele důvody na provedení změny v území Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat na Městský úřad Sedlec-Prčice na adresu: Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice. Správní území města Sedlec-Prčice zahrnuje tato katastrální území: Bolechovice, Divišovice, Dvorce u Sedlce, Jetřichovice, Kvasejovice, Měšetice, Nové Dvory u Kvasejovic, Prčice, Přestavlky u Sedlce, Sedlec u Votic, Sušetice, Šanovice, Uhřice u Sedlce, Veletín, Vrchotice. V souvislosti s pořízením nového územního plánu města Sedlec-Prčice mohou občané města nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města v termínu do uplatnit návrhy na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb. Návrhy musejí obsahovat: údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy) Bližší informace je možné získat na MěÚ Sedlec-Prčice (u M. Jeřábkové a M. Dvořákové na tel ), Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných náležitostí zařazeny do projednávání územního plánu. Požadavky na změny územního plánu, podané před zveřejněním této výzvy, jsou již na MěÚ Sedlec-Prčice evidovány a není nutné tyto žádosti aktualizovat. MěÚ Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného ve čtvrtek dne Přítomni: při zahájení celkem 11 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Ing. Zbyněk Kobliha, Mgr. Tomáš Míka Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vladimíra Podzimková, Bc. Pavel Milčínský Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Od tohoto zasedání zastupitelstva bude součástí zápisu také jmenovité hlasování o jednotlivých bodech a schvalovaných usneseních v souvislosti s novelou občanského zákona. Dle ustanovení musí být v okamžiku hlasování orgánu obce jasný projev vůle a srozumitelnost a určitost hlasování jednotlivých členů tohoto orgánu. Schválení programu: Program obsahuje celkem 7 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Starostka navrhla na základě aktuálního jednání rady doplnění programu zasedání o dva body a jejich zařazení před původní bod č. 7. Různé, diskuse: Nabídka spol. ČEZ Distribuce, a.s., na odkoupení části pozemku pč. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic Vyřazení a zařazení majetku v souvislosti s realizací projektu na Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Doplněný program: 1. Úpravy rozpočtu na rok 2014 č Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky Města Sedlec-Prčice 3. Prodej pozemku pč. 182 v k. ú. Sedlec u Votic o výměře 52 m2 (ul. Šánovická, Sedlec) 4. Schválení podání žádosti o dotaci na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy výzva č Regionální dopravní infrastruktura 5. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města 6. Revokace usnesení č. 7/2011 ze dne bod č. 6 Prodej části pozemku pč. 746/3 v k. ú. Jetřichovice 7. Nabídka spol. ČEZ Distribuce, a.s., na odkoupení části pozemku pč. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic 8. Zařazení majetku v souvislosti s realizací projektu na Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 9. Různé a diskuze a) Informace k proplacení dotace na projekt: Sušetice místo pro všechny generace b) Informace k akceptaci žádosti o dotaci ze strany SFŽP zateplení zdravotního střediska c) Informace k projektu na rekonstrukci místních komunikací ROP Střední Čechy žádost předložená v listopadu 2013 komunikace Divišovice - Vozerovice, Uhřice + spojka na krajskou komunikaci pod Sušeticemi, dokončení opravy komunikace v Chotěticích Hlasování o programu: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava rozpočtu Města Sedlec- -Prčice na rok 2014 č. 2 Navržená úprava rozpočtu města na rok 2014 v pořadí č. 2 se týká obou stran rozpočtu příjmů i výdajů. Na straně příjmů se jedná o zvýšení v kapitole (paragrafu) Dotace na správu a školství o částku Kč a převodu prostředků z depozitního účtu ve výši Kč. Celkem se úprava rozpočtu v příjmové části týká zvýšení příjmů o Kč. Na straně výdajové městského rozpočtu je navržen pouze přesun mezi položkami vytvoření samostatné kapitoly v paragrafu Komunikace zpracování projektů na opravu místních komunikací v souvislosti s vyhlášenou výzvou Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na předkládání žádostí o dotace v roce 2014 viz bod č. 4 dnešního jednání. Ze stávajícího kapitoly Údržba komunikací 2212 Komunikace bude do nové kapitoly převedeno Kč na projektové dokumentace a Kč na zpracování žádosti o dotaci, příloh a v případě přiznání dotace i na následnou administraci. Celkem se převod týká částky Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu navrženou úpravu rozpočtu schválit. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu jde o vytvoření nové kapitoly v rámci 2212 Komunikace rekonstrukce komunikací z ROP Střední Čechy 2014, kam je převedeno z kapitoly Údržba komunikací celkem Kč. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 2. Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky Města Sedlec-Prčice Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ze dne a v souvislosti s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění byla připravena pokračování na str. 3 VZP v Sedlci Prčici VZP ČR informuje, že její pracovníci budou našim občanům k dispozici na MÚ Sedlec-Prčice v tyto dny: , 7. 4., 5. 5., vždy od 13,00 do 16,00 hodin. Zájemci zde získají veškerý informační servis i některé služby zdravotní pojišťovny. 2 strana Náš domov číslo 287, březen 2014

3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 směrnice pro schvalování účetní závěrky Města Sedlec-Prčice. Povinnost schvalovat účetní závěrku samosprávného celku vychází z ustanovení zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, oba v platném znění. Schvalování účetní závěrky města je v kompetenci zastupitelstva města a směrnici také schvaluje tento orgán. Před samotným schvalováním účetní závěrky probíhají postupy v souladu s navrženou směrnicí: Ekonomický odbor předkládá podklady účetní závěrku ke schválení. Obsahem závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy a informace vyžádané zastupitelstvem. Podklady musí být předloženy tak, aby schválení účetní závěrky proběhlo nejpozději do 6 měsíců ode dne, ke kterému se závěrka sestavuje. Finanční výbor Ekonomický odbor předloží podklady nejprve finančnímu výboru, který věc projedná a nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva města, na kterém se bude účetní závěrka projednávat, předá svou zprávu a vyhodnocení podkladů. Následně jsou podklady projednány zastupitelstvem města. V případě, že zastupitelstvo zjistí, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace města, tuto účetní závěrku schválí. V případě opačném zastupitelstvo závěrku neschválí a do protokolu o schválení neschválení uvede důvody neschválení a termín k odstranění nedostatků. Informaci o výsledku schvalovacího procesu včetně všech požadovaných informací předá účetní jednotka do Centrálního systému účetních informací státu dle technické vyhlášky o účetních záznamech. Pokud ke schválení závěrky nedojde, je starosta města pověřen neprodleně kontaktovat členy schvalujícího orgánu zastupitelstva a nejdéle do 10 dnů svolat jednání zastupitelstva. Samostatně může zastupitelstvo města rozhodnout o ověření závěrky auditorem, externím specialistou, případně objednat stanovisko k určitému problému. V souladu s výše uvedenými zákonnými normami nelze schválit pouze část účetní závěrky. Rada města po projednání návrhu směrnice o schvalování účetní závěrky Města Sedlec- -Prčice doporučuje zastupitelstvu města tuto směrnici schválit. Dále nebyly vzneseny dotazy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje Směrnici - Schvalování účetní závěrky Města Sedlec-Prčice včetně příloh vzor Zprávy finančního výboru s vyjádřením a vzor Protokolu o schvalování účetní závěrky dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 3. Prodej pozemku pč. 182 v k. ú. Sedlec u Votic o výměře 52 m2 (ul. Šánovická, Sedlec) Na město se obrátili manželé Novákovi a Vítuovi ze Sedlce se žádostí o koupi pozemku parc. č. 182, k. ú. Sedlec u Votic, trvalý travní porost, o výměře 52 m 2 (ul. Šánovická, Sedlec), který těsně sousedí s jejich nemovitostí. Rada se seznámila s mapovými podklady, doporučila záměr prodeje pozemku parc. č. 182, k. ú. Sedlec u Votic, o výměře 52 m 2, zveřejnit a doporučuje zastupitelům prodej pozemku schválit za podmínek: cena 90 Kč/m 2 s tím, že náklady na převod vlastnického práva a zápis na katastr nemovitostí hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej pozemku parc. č. 182, k. ú. Sedlec u Votic, trvalý travní porost, o výměře 52 m 2 za podmínek: prodejní cena 90 Kč/m 2, náklady na převod vlastnického práva a zápis v katastru nemovitostí uhradí kupující. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 4. Schválení podání žádosti o dotaci na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy výzva č Regionální dopravní infrastruktura Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy zveřejnila výzvu č. 85 k předkládání žádostí o dotace v rámci osy 1.1. Regionální dopravní infrastruktura místní komunikace. Rada projednala podmínky výzvy a doporučila připravit podklady k podání žádosti o dotaci na opravu (rekonstrukci) komunikací na správním území města: V místní části Prčice ul. Jezerská, Kvašťovská, v místní části Sedlec ul. Komenského (části k bytovkám a ke křižovatce s ul. Nechvalickou), Školní, Čsl. armády, Luční. Na základě podmínek dotace bylo zadáno zpracování projektových dokumentací v rozsahu pro realizaci stavby včetně rozpočtů a výkazů výměr dopravnímu inženýru Ing. Tichovskému za celkovou cenu vč. DPH Kč. Komunikace navržené do žádosti splňují podmínky dotační výzvy napojení na komunikace vyšších tříd (krajské), zlepšení přístupu k podnikatelským subjektům, zlepšení dostupnosti občanské vybavenosti (škola, školka, zdravotní středisko). Součástí plánovaných rekonstrukcí je v odůvodněných případech ul. Komenského, Jezerská, Čsl. armády i výměna stávajícího vodovodního potrubí s ohledem na nebezpečí jeho poškození při opravách podloží a zvyšování únosnosti uvedených komunikací. Ve výzvě č. 85 je alokováno celkem 185 mil. Kč s tím, že minimální výše předkládané žádosti je 3 mil. Kč a max. výše způsobilých výdajů 20 mil. Kč. Rada schválila zpracovatele žádosti o dotaci ing. Ivetu Holou, která již pro město úspěšně zpracovala několik žádostí o dotace z ROP Střední Čechy. Cena za zpracování žádosti vč. požadovaných příloh a za následnou administraci v případě přiznání dotace je Kč vč. DPH. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit zpracování a předložení žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací ul. Jezerská, Kvašťovská v Prčici, Čsl. armády, Školní, Luční, Komenského (dvě části) v Sedlci včetně všech požadovaných příloh dle podmínek Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Slovo bylo dáno zastupitelům. A. Podzimek informoval o postupu rady, která důsledně zvažovala různé varianty na rekonstrukci části komunikace ulice Komenského od čp. 222 po křižovatku s krajskou komunikací v ul. Nechvalické rozšíření chodníku na pravé straně, návrh na přemístění sloupu el. vedení u křižovatky a přeložku sítě do země, nahrazení stávajícího povrchu dlažební kostky za asfalt, možnosti využití zeleného pásu... Starostka informovala o předpokládaných nákladech na přemístění sloupu el. vedení u křižovatky, které by musely být uhrazeny Městem Sedlec-Prčice (částka cca tisíc Kč) a upozornila na nereálnost sjednocení termínů při přidělení dotace na opravy komunikací z ROP Střední Čechy s realizací přeložky společností ČEZ. P. Milčínský požádal v rámci plánované rekonstrukce komunikace v Komenského ulici o zajištění dopravně bezpečnostních prvků kolem mateřské školky za účelem snížení rychlosti. Ing. V. Hlaváček informoval o legislativních podmínkách směřujících k omezení rychlosti v této lokalitě a jejich finanční náročnosti, zároveň ale zdůraznil nutnost ochrany dětí. Starostka konstatovala, že požádá Dopravní inspektorát Policie ČR v Benešově o vyjádření k dopravně bezpečnostním prvkům u mateřské školky a na příštím zasedání zastupitelstva podá zprávu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přípravu a předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy v rámci výzvy č. 85 včetně zpracovatele žádosti ing. Ivety Holé a zpracovatele realizačních projektových dokumentací, rozpočtů a výkazů výměr Ing. Tichovského. Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města předložením rozpočtu na uvedenou akci po zpracování všech podkladů. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 5. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Nařízením vlády č. 459/2013 ze dne bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým je stanovena maximální výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva. V souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. n) stanovuje zastupitelstvo výši odměn. Při souběhu funkcí (zastupitel - radní, zastupitel - člen výboru či komise, zastupitel - předseda výboru či komise) mohou být na základě rozhodnutí zastupitelstva odměny poskytovány až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. V roce 2010, , rozhodlo zastupitelstvo v současném složení o výši poskytovaných odměn za jednotlivé funkce či jejich souběh: Místostarosta Kč/měsíc (max Kč/měsíc); člen rady 580 Kč/měsíc (max Kč/měsíc); předseda výboru či komise 580 Kč/měsíc (max Kč/ měsíc); člen výboru či komise 380 Kč/měsíc (max. 880 Kč/měsíc); člen zastupitelstva (bez jiné funkce) 200 Kč/ měsíc (max. 360 Kč/měsíc). Rada města projednávala zvýšení uvedených maximálních částek odměn za výkon jednotlivých funkcí a na základě schváleného rozpočtu města na letošní rok a s ohledem na konec volebního období v roce 2014 doporučuje zastupitelstvu města potvrdit výši odměn dle schválení Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souvislosti s nařízením vlády č. 459/2013 výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva v původně schválené výši z místostarosta Kč/měsíc; člen rady 580 Kč/měsíc; předseda pokračování na str. 4 číslo 287, březen 2014 Náš domov 3 strana

4 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 3 výboru či komise 580 Kč/měsíc; člen výboru či komise 380 Kč/měsíc; člen zastupitelstva (bez jiné funkce) 200 Kč/měsíc. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 6. Revokace usnesení č. 7/2011 ze dne bod č. 6 Prodej části pozemku pč. 746/3 v k. ú. Jetřichovice Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice dne schválilo usnesením č. 7/2011 prodej části pozemku pč. 746/3 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 40m 2 p. Pavlu Soukupovi. Jedná se o pozemek, který tvoří část nájezdu k objektu ve vlastnictví jmenovaného. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byl žadatel informován o schválení prodeje části pozemku s tím, že má předložit odměřovací geometrický plán. Co se týká části pozemku, která byla schválena k prodeji, proběhlo za účasti geodetů p. Lukáše Krafta a p. Josefa Fučíka místní šetření s tím, že ze strany města Sedlec-Prčice a vlastníka další sousední nemovitosti (Ing. Ganeva) byl odsouhlasen průběh hranice, ale ze strany p. Soukupa byl zpochybněn. Navíc došlo k nesrovnalostem mezi sousedy. Týkaly se části pozemku p. Ganeva, který využívá p. Soukup, a dodnes nebylo řízení ukončeno. Zároveň p. Soukup objekt v osadě Jetřichovice dlouhodobě nabízí k prodeji, a proto se jeví zcela bezpředmětné prodej části pozemku dosud ve vlastnictví města dále řešit. O záměru prodeje nebylo město ze strany vlastníka a žadatele o prodej informováno, takže v případě převodu nemovitosti na třetí osobu by muselo dojít k opětovnému projednání, zveřejnění a případnému schválení prodeje části obecního pozemku pč. 764/3 v k. ú. Jetřichovice. Rada města na základě informací od starostky doporučila zastupitelstvu revokovat usnesení o prodeji části zmiňovaného pozemku ze dne a zanechat nájezd k objektu na stpč. 8 v k. ú. Jetřichovice ve vlastnictví města. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje usnesení č. 7/2011 ze dne , kterým byl schválen prodej části pozemku pč. 746/3 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 40m 2. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 7. Nabídka spol. ČEZ Distribuce, a. s., na odkoupení části pozemku pč. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic Na Město se obrátila firma ČEZ Distribuce, a. s., s nabídkou na odkoupení části pozemku pč. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic, která je zastavěna trafostanicí TS BN_5262 ve vlastnictví uvedené společnosti. Rada projednávala nabídku ČEZ Distribuce, a. s., na odkoupení uvedené části pozemku a nedoporučuje zveřejnit záměr prodeje a prodej samotný schválit. Důvodem je umístění trafostanice pozemku pod ní v centrální části města, v budoucnu může dojít ke změně distribuční soustavy pro přenos energie, tím i k nepotřebnosti stavby trafostanice a v případě, že pozemek bude ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., může dojít k následnému nucenému odkupu pozemku městem za nevýhodných finančních podmínek. Rada proto doporučuje schválit smlouvu nájemní na části pozemku pč. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic zastavěnou TS BN_5262 za tržní nájemné. Z hlediska nového občanského zákoníku není tento postup problém, protože v katastru nemovitostí bude řešeno tzv. právo stavby, která je vlastnictvím odlišné osoby než vlastnictví pozemku. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice neschvaluje nabídku ČEZ Distribuce, a. s., na odkoupení části pozemku pč. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic a pověřuje radu a starostku města přípravou nájemní smlouvy na část uvedeného pozemku zastavěného trafostanicí TS BN_5262. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 8. Zařazení majetku v souvislosti s realizací projektu Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zřizovací listiny včetně dodatků příspěvkových organizací obcí a měst schvaluje dle zákonných norem zastupitelstvo. Dne schválilo Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zřizovací listinou příspěvkovou organizaci města Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice. V souladu se zákonem je dnes předkládán dodatek č. 8 k této listině, který doplňuje čl. 5 zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je příspěvkové organizaci předáván k hospodaření a dále čl. 10 Závěrečná ustanovení, kde je potvrzeno kontinuální trvání organizace včetně jejích práv a povinností. Ostatní ustanovení zřizovací listiny a předchozích dodatků se nemění. Doplněním čl. 5 Vymezení majetku je v dodatku č. 8 vymezeno předání majetku do hospodaření příspěvkové organizace, který se týká objektu základní školy po realizaci opatření zateplení a výměna oken v rámci projektu Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice. Vyčíslení a vymezení majetku vychází z rozpočtu projektu a projektové dokumentace a jedná se celkem o částku Kč. O majetku předaném k hospodaření příspěvkové organizaci bude tato organizace také účtovat, a to v souladu se zákonem. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Sedlec-Prčice Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice. Dodatkem se doplňuje čl. 5 zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu v souvislosti s projektem Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení kontinuální trvání organizace. Zastupitelstvo zároveň schvaluje, že v souvislosti s odpisy nebude navýšen příspěvek zřizovatele z důvodu nedostatku finančních prostředků. Příspěvková organizace bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. 9. Různé a diskuze a) Stavební úpravy rekonstrukce MŠ Sedlec-Prčice práce na školce pokračují dle harmonogramu, v současné době je prováděna pokládka podlahových krytin, v příštím týdnu budou provedeny truhlářské práce obložky, osazení dveří, instalace lišt Lze předpokládat, že práce v interiérech budou dokončeny ještě v únoru 2014 a dle počasí přistoupí firma k terénním úpravám a přípravě prostoru pro instalaci vnějších herních prvků. Starostka informovala, že dne bude probíhat zápis do MŠ a z podmínek k přijetí bude vypuštěno omezení přijetí dítěte do MŠ v návaznosti na trvalý pobyt ve správním území města. V případě většího zájmu o umístění dětí do MŠ Sedlec-Prčice je reálné otevření i čtvrtého pavilonu školky. b) Informace k proplacení dotace na projekt: Sušetice místo pro všechny generace projekt byl v souladu s předloženou žádostí dokončen, proběhla fyzická kontrola i kontrola administrativní a vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly ke snížení či zamítnutí proplacení dotace, byla ze strany SZIF schválena platba dotačních prostředků ve výši Kč. c) Informace k akceptaci žádosti o dotaci ze strany SFŽP Zateplení zdravotního střediska na základě předložené žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí předložené na Státní fond životního prostředí v září 2013 byla městu doručena akceptace žádosti o podporu s tím, že do cca 6-8 týdnů byl měl být znám konečný výsledek řízení o přiznání dotace. d) Informace k projektu na rekonstrukci místních komunikací ROP Střední Čechy žádost předložená v listopadu 2013 komunikace Divišovice Vozerovice, Uhřice + spojka na krajskou komunikaci pod Sušeticemi, dokončení opravy komunikace v Chotěticích ze strany poskytovatele dotace bylo městu doručeno sdělení, aby byla zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací, a to i přes skutečnost, že zatím nebyly žádosti o dotaci Regionální radou regionu soudržnosti vyhodnoceny. Důvodem uvedeného postupu je časová tíseň pro přípravu, realizaci a následnou administraci, kdy musí být dodrženy termíny pro období Rada proto přistoupila k přípravě podkladů výběrového řízení, které bude dle platného zákona o veřejných zakázkách vypsáno jako podlimitní předpokládaná cena bez DPH je Kč, bude osloveno pět firem a výzva se zadávací dokumentací bude zveřejněna na profilu zadavatele. Před samotným vyhlášením výběrového řízení na profilu zadavatele budou všechny podklady předloženy ke kontrole na Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy. V zadávacím řízení i ve výzvě bude uvedeno, že v případě neobdržení dotace bude výběrové řízení zrušeno. e) Rekonstrukce komunikací dotace MD ČR na základě žádosti města o prodloužení termínu čerpání prostředků z dotace na opravu komunikací poškozených povodní v červnu 2013 byl termín posunut do Na základě této skutečnosti byl podepsán dodatek se zhotovitelem firma BES, s. r. o., Benešov, kde je jako nejzazší termín pro předání prací uveden f) Dotace MK ČR program regenerace MPZ a MPR pro rok 2014 na základě informace ministerstva kultury by částka dotace na regeneraci Městské památkové zóny v Sedlci- -Prčici měla být v roce 2014 ve výši 200 tisíc Kč, což je 50 procent výše dotace projektu. Na základě předběžných jednání by tato částka měla 4 strana Náš domov číslo 287, březen 2014

5 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 4 být určena na pokračování oprav střechy kostela sv. Jeronýma, kde v loňském roce byla opravena 1/3 střechy. Dle podmínek programu je spoluúčast vlastníka církve v minimální výši 40%, tedy při 200 tisícové dotaci částka Kč a spoluúčast města ve výši 10% celkových nákladů, tedy Kč. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit určení dotačních prostředků na pokračování oprav střechy kostela sv. Jeronýma a zároveň spoluúčast města v požadované výši čerpat z kapitoly rozpočtu Spoluúčast k dotacím. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje určení dotačních prostředků z Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2014 od MK ČR na pokračování oprav střechy kostela sv. Jeronýma a zároveň pověřuje starostku a radu města splněním všech požadavků souvisejících s přidělením dotace včetně schválení požadované výše spoluúčasti a její čerpání z kapitoly rozpočtu města na rok 2014 Spoluúčast k dotacím. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel Usnesení bylo přijato. g) Ocenění fotbalisty TJ Sokol Sedlec- -Prčice Ing. Michala Davídka v rámci ankety Sportovec roku Středočeského kraje okres Benešov. Ing. Davídek obsadil 4. místo v rámci okresu Benešov. Za reprezentaci TJ Sokol Sedlec-Prčice a Města Sedlec-Prčice mu patří poděkování. Na základě rozhodnutí rady města Sedlec-Prčice starostka města předá oceněnému na Valné hromadě TJ Sokol Sedlec-Prčice poděkování a malou pozornost. Zastupitelé i veřejnost diskutovali o rekonstrukci části ulice Komenského v Sedlci, o dopravně bezpečnostní situaci v některých lokalitách, např. u zdravotního střediska, kdy při výjezdu z parkoviště dochází ke kolizím, protože někteří řidiči parkují svá vozidla na protilehlé straně podél chodníku a tím znemožňují bezproblémový výjezd z parkoviště. Byl předložen návrh na osazení dopravního značení zákaz stání, případně vymezení zákazu žlutým pásem na komunikaci. Další upozornění na parkující vozidla se týkalo dolní partie náměstí v Prčici, kde není respektována značka Zákaz stání proti večerce a opět dochází ke kolizním situacím. Starostka přislíbila konzultaci s Policií ČR dopravním inspektorátem a zároveň konzultaci s OO Policie ČR Votice ve věci pravidelných kontrol uvedených lokalit. Další připomínka se týkala stavu obecního pozemku hřiště v Jetřichovicích, které je dlouhodobě zanedbané. Ze strany veřejnosti byl předložen návrh, aby se o tento pozemek staraly Služby Sedlec-Prčice. P. Soukup z Jetřichovic vznesl požadavek, aby se Město více angažovalo ve věci oprav krajských komunikací důrazněji požadovalo jejich opravy. Starostka sdělila, že požadavky město předkládá, ale Kraj s ohledem na finanční možnosti preferuje opravy více vytížených komunikací v lokalitě. Pan Slanec poděkoval městu za odkoupení pozemků kolem vodní nádrže v Sedlci a předal starostce projektovou dokumentaci stavby nádrže z roku 1973, která byla realizována v souvislosti s výstavbou komplexu v k. ú. Měšetice (u Divišovic). Zároveň vyjádřil přání, aby se uvedená vodní plocha vrátila ke svému původnímu účelu koupání. Zapsala: Jana Typtová USNESENÍ č. 1/2014 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice na svém zasedání konaném dne Schválilo: úpravu programu prvního zasedání zastupitelstva předložený návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2014 s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu jde o vytvoření nové kapitoly v rámci 2212 Komunikace rekonstrukce komunikací z ROP Střední Čechy 2014, kam je převedeno z kapitoly Údržba komunikací celkem Kč Směrnici ke schvalování účetní závěrky Města Sedlec-Prčice včetně příloh vzor Zprávy finančního výboru s vyjádřením a vzor Protokolu o schvalování účetní závěrky dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek prodej pozemku parc. č. 182, k. ú. Sedlec u Votic, trvalý travní porost, o výměře 52 m 2 za podmínek: prodejní cena 90 Kč/m 2, náklady na převod vlastnického práva a zápis v katastru nemovitostí uhradí kupující přípravu a předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy, v rámci výzvy č. 85 včetně zpracovatele žádosti Ing. Ivety Holé a zpracovatele realizačních projektových dokumentací, rozpočtů a výkazů výměr Ing. Tichovského. Zastupitelstvo pověřuje starostku a radu města předložením rozpočtu na uvedenou akci po zpracování všech podkladů výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva v původně schválené výši z : místostarosta Kč/měsíc; člen rady 580 Kč/měsíc; předseda výboru či komise 580 Kč/měsíc; člen výboru či komise 380 Kč/ měsíc; člen zastupitelstva (bez jiné funkce) 200 Kč/měsíc, v souvislosti s nařízením vlády č. 459/2013 ze dne , kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterým je stanovena maximální výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec- -Prčice, kterým se doplňuje čl. 5 zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předáván organizaci k hospodaření, a to o náklady na zhodnocení objektu v souvislosti s projektem Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice v celkové hodnotě Kč a čl. 10 Závěrečná ustanovení kontinuální trvání organizace postup při odpisování majetku předaného ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice k hospodaření v rámci dodatku č. 8 zřizovací listiny příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice bude celý rok o odpisech účtovat a na konci roku je odúčtuje. Město v souvislosti s navýšením majetku nebude zvyšovat příspěvek příspěvkové organizace daný rozpočtem města na rok 2014 určení dotačních prostředků z Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2014 od MK ČR na pokračování oprav střechy kostela sv. Jeronýma Revokovalo: Místní poplatek za odvoz domovního odpadu ve výši: 600 Kč za dospělou osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu 400 Kč za dítě do 16 let, studující osoby do 26 let věku (u studentů nutno doložit potvrzením o studiu) přihlášené v obci k trvalému pobytu 600 Kč za stavby určené k rekreaci a nemovitosti, kde není hlášena osoba k trvalému pobytu usnesení č. 7/2011 ze dne , kterým byl schválen prodej části pozemku pč. 746/3 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 40m 2 Neschválilo: nabídku ČEZ Distribuce, a. s., na odkoupení části pozemku pč. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic a pověřuje radu a starostku města přípravou nájemní smlouvy na část uvedeného pozemku zastavěného trafostanicí TS BN_5262 Pověřilo: starostku a radu města splněním všech požadavků souvisejících s přidělením dotace z Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2014 od MK ČR včetně schválení požadované výše spoluúčasti a její čerpání z kapitoly rozpočtu města na rok 2014 Spoluúčast k dotacím Vzalo na vědomí: informace starostky o stavebních úpravách rekonstrukce MŠ Sedlec-Prčice, o proplacení dotace na projekt Sušetice místo pro všechny generace, o akceptaci žádosti o dotaci ze strany SFŽP Zateplení zdravotního střediska, o projektu na rekonstrukci místních komunikací ROP Střední Čechy, o pokračování rekonstrukce komunikací z dotace MD ČR a o ocenění fotbalisty TJ Sokol Sedlec-Prčice Ing. Michala Davídka v rámci ankety Sportovec roku Středočeského kraje okres Benešov. Lhůta pro platbu místních poplatků vyprší už koncem března a poplatky za psa: 80 Kč pro psa chovaného na osadách 100 Kč pro psa chovaného ve městě Sedlec- -Prčice 250 Kč za psa chovaného v bytovém domě. jsou splatné k Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad navýší o procenta z prodlení (viz obecně závazná vyhláška číslo 1/2013. číslo 287, březen 2014 Náš domov 5 strana

6 INFORMACE Z RADNICE O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: doplnění smlouvy na provozování veřejné vodovodní sítě v Sedlci-Prčici se společností Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., o vodovodní větve V 1 v Luční ulici smlouvu o konání vystoupení dechové hudby Strahovanka Fr. Adámka a cenu za představení ve výši Kč + poplatek OSA navýšení tabulkových míst MěÚ Sedlec-Prčice na rok 2014 o tři za účelem vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací na dobu určitou opravu místní komunikace ppč. 536, k. ú. Přestavlky u Sedlce, v osadě Přestavlky u společnosti Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. rozšíření veřejného osvětlení o jeden světelný bod u garáží v Sedlci za ZUŠ dodatek č. 1 ke smlouvě POV/01/2013 ze dne odstraňování povodňových škod mezi Městem Sedlec-Prčice a vítězem výběrového řízení fa BES, s.r.o., Benešov změna termínu dokončení do dodatek č. 1 ke smlouvě POV/2013 ze dne odstraňování povodňových škod mezi Městem Sedlec-Prčice a vítězem výběrového řízení fa BES, s.r.o., Benešov změna termínu dokončení do Partnerskou smlouvu v souvislosti s projektem Řemeslo má zlaté dno, který je předkládán v rámci Fiche (opatření) č. 11: III.2.2, mezi Základní školou a Mateřskou školou, Sedlec- -Prčice a Městem zveřejnění zprávy v místním periodiku Náš domov týkající se zpravodajského portálu Sedlčanské noviny.cz představení Občanského sdružení Našlose Dům Bernardy Alby, dne od 17 hod. v kulturním sále při ZŠ, cenu vstupného 75 Kč a kompenzaci nákladů za pronájem sálu ve výši Kč přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č Regionální dopravní infrastruktura místní komunikace na opravy místních komunikací smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotace na komunikace vč. administrace projektu na 5 let za cenu konečnou Kč vč. DPH Doporučila: zveřejnit záměr prodeje části pozemku pč. 1080/3, k. ú. Prčice žádost o přidělení obecního bytu zaevidovat do pořadníku žadatelů a žadatele informovat o postupu předělování obecních bytů jednat s vlastníkem pozemku, na kterém se nachází podstavec sochy sv. Isidora (registrovaná kulturní památka) o odprodeji části uvedeného pozemku za účelem zajištění přístupu k památce Vydala: souhlasné stanovisko s využíváním účelových a místních komunikací dle přílohy a jejich zahrnutí do připravovaného projektu Sportovního klubu Merán Chotětice s tím, že žadatel zajistí značení a jeho údržbu v dalších letech a za podmínky, že při realizaci projektu nedojde k poškození komunikací, případně k finančním požadavkům na město Pověřila: starostku jednat s vlastníky pozemku pč. 79, k. ú. Prčice, ve věci odkoupení zaplocené části pozemku pč. 1080/3, k. ú. Prčice Klub českých turistů Praha zajištěním organizace záboru veřejného prostranství v Prčici Vítkovo náměstí v Prčici a přilehlých ulic, v čase příprav a konání tradičního pochodu Praha-Prčice dne s tím, že zábor bude zpoplatněn dle platné OZV č. 1/2012, o místním poplatku, za užívání veřejného prostranství., čl. 6, odst. 1, písm. a) starostku zjištěním ceny za zpracování projektové dokumentace na opravu vytipovaných komunikací (Luční, Školní, Komenského, Čsl. armády v Sedlci a Kvašťovské a Jezerské v Prčici), zpracování výkazů výměr a rozpočtu k uvedeným opravám Vzala na vědomí: zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2013 oznámení ROP Střední Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu Rekonstrukce místních komunikací v osadách Sedlec-Prčice informace starostky o přípravě prvního zasedání zastupitelstva města v roce 2014 a o jednotlivých bodech programu připomínky občanů k chování klientů v DD Luční ul., Sedlec Stanovila: cenu vstupného ve výši 100 Kč/osoba na vystoupení dechové hudby Strahovanka Zamítla: nabídku firmy Freitag Project Development, s. r. o., na výstavbu sociálních zařízení zabývající se péčí o seniory a žádost o prodej či dlouhodobý pronájem pozemků vhodných pro tyto účely z důvodu, že město nemá k dispozici vhodné pozemky. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: bezplatné využití veřejného prostranství na Vítkově náměstí v Prčici dne v rámci oslav 100. výročí založení místní organizace Českého včelařského svazu Sedlec-Prčice a finanční příspěvek z rozpočtu na rok 2014 na výše uvedené oslavy do max. výše Kč z kapitoly Kultura-ostatní Smlouvu o záboru veřejného prostranství na Vítkově náměstí v Prčici za účelem konání Farmářských trhů v roce 2014 vč. jmenování koordinátora organizace farmářských trhů a platebních podmínek postupnou výměnu svítidel dle návrhu z rozpočtu města ( č. 3631) Smlouvu o partnerství mezi spol. Vítek z Prčice, s. r. o., a Městem Sedlec-Prčice na dobu určitou po dobu udržitelnosti projektu v rámci výzvy MAS Krajina srdce zpracování projektových dokumentací na komunikace ul. Jezerská, Kvašťovská v Prčici, Luční, Čsl. Armády, Komenského I. k bytovkám, Komenského II. část dlážděná kostkami a Školní v Sedlci v rozsahu pro realizaci stavby a v souladu s podmínkami výzvy ROP NUTS 2 Střední Čechy č Regionální dopravní infrastruktura, u Ing. R. Tichovského za nabídkovou cenu Kč vč. DPH Doporučila: zastupitelům odmítnout nabídku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na odkoupení části pozemku parc. č. 85/2 v k. ú. Sedlec u Votic, na kterém je umístěno distribuční zařízení (trafostanice TS) u zdrav. Střediska zveřejnit záměr směny pozemků parc. č. 499 v k. ú. Vrchotice o výměře 144 m2, druhem pozemku neplodná půda, ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, za pozemek parc. č. 1018/2 v k. ú. Prčice o výměře 125 m2 a zastupitelům schválit směnu pozemků zastupitelům s ohledem na končící volebního období v roce 2014 a schválený rozpočet města na rok 2014 ponechat odměny neuvolněným členům ZM ve stávající výši zastupitelům revokovat Usnesení č. 7/2011 ze dne , bod č. 6 Prodej části pozemku parc. č. 746/3 v k. ú. Jetřichovice Vzala na vědomí: zprávu Státního fondu životního prostředí ČR o postoupení žádosti o dotaci na zateplení budovy Zdravotního střediska Sedlec-Prčice k hodnocení zprávu o hospodaření Hasičského okrsku Sedlec-Prčice ke dni oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu ČR o schválení platby na projekt Sušetice místo pro všechny generace. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: že náklady na úpravu čapího hnízda v Komenského ulici v Sedlci uhradí město ze svého rozpočtu Schválila: rozšíření veřejného osvětlení ve Stuchanově a v Kvasejovicích dle předložené nabídky a realizaci prací společností Služby Sedlec- -Prčice za celkovou cenu Kč bez DPH uzavření smlouvy o poskytnutí účelových finančních prostředků ve výši Kč (vč. DPH) mezi Městem Sedlec-Prčice a o.p.s Český Merán na realizaci projektu Naučná stezka Za krásami Českého Meránu sedlecká část vyhlášení veřejné finanční sbírky určené na stavební úpravy rodinného domu v Prčici čp. 186 bezbariérové úpravy interiéru a exteriéru, úpravy sociálního zařízení, nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a vybavení, včetně zajištění dopravy případně nákup speciálního vozidla pro převoz osoby s omezenou možností pohybu, dobu trvání sbírky od do a formu sbírky na účet zřízený Městem Sedlec-Prčice a prostřednictvím pokladny MěÚ Doporučila: zastupitelstvu schválit určení dotačních prostředků na regeneraci objektů MPZ Sedlec-Prčice v roce 2014 ve výši Kč na pokračování oprav střechy kostela sv. Jeronýma v Sedlci a zároveň schválit spoluúčast města v požadované výši a její čerpání z kapitoly rozpočtu Spoluúčast k dotacím vyzvat žadatele o výpůjčku části pozemku parc. č v k. ú. Divišovice, osada Chotětice k jednání zastupitelům schválit navrženou úpravu rozpočtu města na rok 2014 v pořadí č. 2 zastupitelům schválit dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Sedlec-Prčice převod majetku v rámci projektu: Zajištění energetických úspor ZŠ Sedlec-Prčice 6 strana Náš domov číslo 287, březen 2014

7 INFORMACE Z RADNICE dokončení ze str. 6 Pověřila: starostku přípravou podkladů pro výběrové řízení dle informací z ROP Střední Čechy ve výzvě č. 74 opravy místních komunikací starostku projednat snížení cenové nabídky společnosti EC Consulting, a. s., na přípravu a administraci výběrového řízení a dotační management u projektu Zateplení zdravotního střediska v Sedlci-Prčici Vzala na vědomí: zprávu o. p. s. Český Merán o vyúčtování finančního příspěvku na rok 2013 ve výši Kč z rozpočtu Města Sedlec-Prčice informace starostky k záměru Města na využití obecního pozemku v Bolechovicích ke zřízení dětského hříště informace o přípravě slavnostní akce konané dne v Nadějkově u příležitosti 150. výročí úmrtí Prokopa Chocholouška, rodáka ze Sedlce informace starostky k místnímu vodovodu v Sušeticích, který je ve vlastnictví soukromé osoby výsledek inventarizace majetku města za rok 2013 dle vnitřní směrnice a plánu inventur. MěÚ Sedlec-Prčice Pracovníci FÚ budou daňovým poplatníkům k dispozici také na Městském úřadu v Sedlci-Prčici Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Sedlčanech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2013 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni dne: od do hod. na Městském úřadu v Sedlci-Prčici. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně. Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy České republiky Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách: ÚP v Sedlčanech - tel. čísla: , a nebo FÚ pro Středočeský kraj - tel. číslo: Informační linky budou v provozu v termínu: od do Po, St.: hod., Út, Čt: hod., Pá: hod. Pracovníci finanční správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností. Předem Vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování. Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Sedlčanech VZP proplatí svým klientům služby a zboží až tři měsíce zpětně Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje své klienty, že od mohou žádosti o poskytnutí příspěvku na Doklady o zaplacení uplatnit do tří měsíců od jejich vystavení. Žádosti o příspěvek mohou být podány: osobně na klientském místě VZP ČR korespondenční cestou (poštou) na adresu: Regionální pracoviště Praha, Na Perštýně 6, Praha 1. U tohoto způsobu je třeba zaslat žádost o příspěvek spolu s originály dokladů o úhradě služby/zboží. Z REGIONU První farmářské trhy budou patřit svátkům jara Na konci měsíce, v sobotu 29. března, se rozjedou letošní první Prčické farmářské trhy. A jak už se stalo zvykem, budou patřit zejména jaru. K zakoupení tu budou jarní a velikonoční dekorace a nebudou chybět ani první květiny a sazenice, abychom se mohli na svátky jara náležitě připravit. K dostání samozřejmě budou také potraviny od malododavatelů a další zboží, které k farmářským trhům již neodmyslitelně patří. Farmářské trhy se na náměstí v Prčici rozjedou v sobotu 29. března v 9 hodin a skončí ve 14 hodin. Bližší informace pro prodejce podá paní Jaroslava Trpková, tel.: , Příští trh v Prčici na téma Zahrada, dům, dílna se bude konat v sobotu 26. dubna red. Kdo uklidí naše okolí Jaro je tady a snad ho už žádná nepředloženost nezarazí. Jen to naše okolí kdyby bylo o něco čistější. Za malou chvíli příkopy u silnic a cest zase zarostou čerstvou trávou a odpadky v nich se ztratí, do té doby bude ale vidět, co se tam přes zimu stihlo naházet. Jsou toho metráky. Těch papírů, igelitů, lahví a kdo ví čeho ještě! A bude to tam ležet, hyzdit vzhled a taky škodit. Například divoké zvěři. Nevěřili byste, jak takový kroužek od víčka Pet lahve dokáže zarůst do krku ježka či veverky nebo jak lehce najde malý tvoreček vězení v odhozené zavařovací sklenici. A takových pastí v podobě odpadků se v naší přírodě válí mnohem, mnohem více. Pěkná vizitka pánů tvorstva! Mám ale nápad, zkuste jednu procházku s vnoučaty, dětmi, kamarády věnovat úklidu přírody. Nebo zkuste iniciovat očistnou brigádu v rámci vaší party, klubu, oddílu. Stačí vzít s sebou igelitku nebo pytel a posbírat odpadky, které po cestě uvidíte. Já vím, není to zrovna moc hygienické, ale zato je to výchovné. Kdo takto uklidí třeba jen kousek naší přírody, dá si už příště pozor, aby do ní něco zahodil. A to za ten krásný pocit, že jste něco dobrého vykonali, už přece stojí, nemyslíte? Alice Valsová Jen malý kousek za městem se podél silnic válí metráky odpadků číslo 287, březen 2014 Náš domov 7 strana

8 Z REGIONU Práce na Naučné stezce Od vítkovské růže k zázračnému prameni pokračují Logo nové naučné stezky navrhla Marie Míková ze Sedlce Zimní období se chýlí ke svému konci a stejně tak i práce na vzniku nové naučné stezky města Sedlec- -Prčice. Cílem záměru naučné stezky je vytvořit nenáročnou procházku po okolí města, která by volně navazovala na vycházkový okruh Městskou památkovou zónou Sedlec-Prčice, stávající pěší turistické trasy a nevyužívané obecní komunikace většinou staré úvozové cesty. Pro vlastní realizaci byla naučná stezka rozdělena na dvě samostatně funkční části sedleckou a prčickou část. Nejdříve byla v roce 2012 získána finanční podpora ve výši Kč na prčickou část, která má délku 3 km a celkem 6 zastavení (na Vítkově náměstí v Prčici, u morové kaple, u křížku, u sv. Isidora, u koupaliště a na náměstí 7. května v Sedlci). Původní úvozová cesta spojující Sedlec s Prčicí byla výrazně obnovena, k zastavení u sv. Isidora byla instalována nová lavička a byly instalovány dřevěné konstrukce informačních panelů. Celkový rozpočet prčické části naučné stezky je Kč. Na sedleckou část naučné stezky jsme v roce 2013 získali dotace rovněž ve výši Kč. Celkový rozpočet na její realizaci je ovšem větší ( Kč), a to zejména z důvodu náročných terénních prací na úpravě staré obecní cesty od Ježovky k silnici mezi Sedlcem a Sušeticemi. Nicméně výsledek je viditelný (viz foto). Po původní neprůchozí cestě se dnes můžete bez obav vydat a vychutnat si krásné výhledny na kotlinu Českého Meránu. Informační cedule budou na panely instalovány v květnu a naučná stezka bude slavnostně otevřena. Předpokládáme, že se tak stane v den Pochodu Praha-Prčice. Jedenáct panelů, jejichž součástí jsou i různé herní prvky, přináší pestré informace o minulosti i současnosti města a jeho okolí. Dozvíte se o Vítkovcích, starém šlechtickém rodu, který míval v erbu růži a ze kterého vzešli i slavní Rožmberkové. O archeologickém průzkumu v roce 2011, při kterém byly objeveny pozůstatky pravděpodobného sídla Vítkovců z druhé poloviny 12. století. O panských sídlech rozesetých po krajině a jejich dávných obyvatelích. O místních pověstech a legendách. O významných osobnostech regionu i o současném dění v něm. Povíme vám i o místním fenoménu jména Pištěk a zavedeme vás k půvabné mariánské kapličce zvané Ježovka. Přímo z jejích základů vyvěrá pramen, o kterém pověst praví, že pokud se z něho napijete, bude se vás po celý rok držet zdraví. Dotační peníze na obě části naučné stezky byly získány obecně prospěšnou společností Český Merán od Místní akční skupiny Krajina srdce. Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Na spolufinancování projektu Terénní úpravy staré úvozové cesty stav k Upravený prostor kolem zastavení U sv. Isidora se podílí Město Sedlec-Prčice, kterému tímto patří velké poděkování. Rovněž velké poděkování patří firmě Služby Sedlec-Prčice s.r.o., která většinu aktivit projektu realizuje. Zdeněk Sedláček, ředitel Český Merán o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovkých oblastí. Projekt Naučná stezka Za krásami Českého Meránu byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z Fiche č. 6: III.1.3. Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu a byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Uzávěrka nominací na titul Blanický rytíř se blíží Blanický rytíř pískovcové plastiky pro oceněné jsou dílem ak. sochaře Daniela Talavery Znáte-li někoho, kdo žije či žil na Podblanicku a významně se zasloužil o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví tohoto kraje, nominujte ho na Blanického rytíře. Vaše návrhy můžete zasílat do 15. března 2014 na adresu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim. Oceněna může být pouze fyzická osoba buď za celoživotní dílo, nebo za mimořádný čin. Slavnostní vyhlášení nových třech Blanických rytířů proběhne tradičně na Velký pátek v obřadní síni vlašimského zámku. Letos tedy 18. dubna 2014 od hodin. V roce 2014 bude již pošestnácté udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění udělují třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka. Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již čtyřicet pět osobností, o kterých se více podrobností dozvíte zde: cs/oceneni-blanicky-rytir. Návrhy lze podávat do 15. března Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Připomeňme, že v minulosti bylo tímto titulem oceněno i několik osobností z našeho města a kraje v roce 2001 Václav Kovařík, v roce 2002 František Mika, v roce 2003 Jiří Kofroň a v roce 2011 Antonín Podzimek. Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci. I tentokrát bude ocenění udělováno na Velký pátek, letos tedy 18. dubna 2014 od 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku. Jiří Pavelka, foto P. Jakubův 8 strana Náš domov číslo 287, březen 2014

9 Z REGIONU Nenechte se okrádat, nevyžádané a neobjednané zásilky nejste povinni odesílateli vracet Podvodníci nacházejí stále nové způsoby, jak okrást nevinné lidi. Soustředí se přitom zejména na seniory, kteří mnohem snadněji podlehnou nastraženým pastím. Jeden takový případ se v nedávné době stal také občanovi našeho města. Rodina již provedla právní kroky k nápravě křivdy, ale chce prostřednictvím Našeho domova varovat i ostatní občany, aby byli obezřetní. O co konkrétně šlo? Na začátku byla neobjednaná zásilka firmy NaturaMed Pharmaceuticals, s.r.o., na konci pak výhrůžky z exekuce. Firma NaturaMed Pharmaceuticals, s. r. o., v České a Slovenské republice distribuuje formou zásilkového prodeje, internetového prodeje i prostřednictvím telemarketingu potravinové doplňky stravy. V tomto konkrétním případě se pokoušela vylákat ze starších lidí peníze tak, že posílala faktury k zaplacení jimi neobjednaného zboží, pak už následovaly upomínky s výhrůžkou exekuce. Firma profituje z toho, že zmatený člověk přece jen zaplatí, protože se bojí oplétaček se soudy. Jenomže zaplacení byť nechtěného nebo i neobdrženého zboží je dle podivných obchodních podmínek jmenované firmy považováno za souhlas s uzavřením obchodního vztahu a začne nový boj, tentokrát s dodávkami dalšího nechtěného zboží. Také z volně distribuovaných letáků firmy NaturaMed Pharmaceuticals, s. r. o, prostřednictvím nichž lze objednat jedno ukázkové balení doplňku stravy jen za poštovné a balné, mohou lidé nabýt dojmu, že se objednáním tohoto výhodného balení nezavazují k žádným dalším nákupům. Ve skutečnosti se tím však stávají členy abonentního programu a pravidelně každý měsíc jim je zasíláno další balení, ovšem již za plnou cenu. Po některých zákaznících společnost vyžadovala úhradu za balení, které si dotyční dle svých slov nikdy neobjednali či je dokonce v některých případech ani nikdy neobdrželi, popřípadě firma požadovala po zákaznících, ať jim tato neobjednaná balení pošlou zpět. Doplňky stravy jsou rozesílány jako obyčejná poštovní zásilka a jsou takové velikosti, že je lze vložit do běžné schránky, lidé tak ve většině případů nemohou převzetí neobjednané zásilky ovlivnit, natož pak odmítnout. Obchodní metody této firmy nejsou našim úřadům neznámé, už v roce 2010 s ní Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájila správní řízení pro klamání spotřebitele, neboť firma při nabízení svých produktů uváděla důležité informace nejednoznačným a nesrozumitelným způsobem. Dle názoru inspekce se firma tímto jednáním dopustila správního deliktu agresivní obchodní praktiky. Lidí, kteří si na jednání této firmy stěžují, je mnoho a další stížnosti stále přicházejí. Mnozí lidé také na SZPI volají a žádají o radu, neboť jim firma vyhrožuje exekutorem. Rady Státní zemědělská a potravinářská inspekce Státní zemědělská a potravinářská inspekce radí, pokud jste si objednali první zvýhodněné balení, ale další za plnou cenu již nechcete, musíte to oznámit firmě. Dodávání zásilek je možné přerušit kdykoliv a bez udání důvodu, lepší je to však učinit prokazatelným způsobem, například formou doporučeného dopisu. V případě, že jste si žádné zboží neobjednali a firma po vás přesto vymáhá peníze, postačí zaslat o této skutečnosti čestné prohlášení. Opět raději doporučeně. Zákazníci však nejsou povinni vracet odesílateli nevyžádané a neobjednané zásilky! Jak se nenechat okrást? Případ opět nabádá k tomu, abyste byli při sjednávání jakéhokoli prodeje obezřetní. Než si objednáte zboží, řádně si prostudujte podmínky prodeje a zvažte všechny okolnosti. Nikdy nesjednávejte nákup zboží nebo dodávku služeb prostřednictvím telefonické nabídky naškolené sdělení operátora vás nemůže seznámit se všemi podmínkami a případnými záludnostmi smlouvy. Berte telefonickou nabídku pouze jako informativní, a pokud vás osloví, požádejte o zaslání nabídky v písemné podobě. Je-li nabídka slušně míněná, neměl by to být problém. Pokud si nejste jisti s podmínkami prodeje, požádejte o radu další členy rodiny, případně se přijďte poradit na městský úřad. Není žádná ostuda, když nerozumíte často složitě formulovaným smluvním podmínkám. Klamavé a agresivní jednání patří mezi takzvané nekalé obchodní praktiky, které jsou zákonem o ochraně spotřebitele zakázány. Společnost NaturaMed Pharmaceuticals, s. r. o., se dle opatření uložených potravinářskou inspekcí zavázala tisknout nové letáky, na nichž by byly informace pro zákazníky srozumitelné a jednoznačné. Jak je ale z případu z nedávné doby patrné, její metody prodeje se zatím vůbec nezměnily. Alice Valsová, zdroj SZPI Jarní Burza dětského oblečení bude Vážené maminky, které jste si již zvykly na pravidelné pořádání Burzy dětského oblečení a potřeb. I letos na jaře bychom tuto burzu rádi uskutečnili, s největší pravděpodobností opět v prostorách DPS v Sedlci, ale stále ještě nemáme vyjasněn přesný datum jejího konání. Bližší informace budeme mít až v nadcházejících týdnech. V každém případě se jarní burza uskuteční, přibližně na konci května. Za pořadatele Pavla Jankovská Přišlo to všechno nějak najednou, popisuje Michal Davídek zlomový okamžik svého života pokračování ze str. 1 A vybíráte si jednotlivé sportovní přenosy, nebo se díváte na vše? Spíš beru, co je zrovna na programu, protože nemám tolik času, abych se zaměřil na jeden konkrétní sport. Sleduji, co je aktuálně v televizi. I přesto se více soustředím na hokej, protože kolektivní sport je mi tak nějak bližší. Komu nejvíce fandíte? Obecně nejvíc fandím českým sportovcům, proto si i vybírám ty sporty, kde máme nějakou reálnou šanci uspět. Hodně jsem sledoval snowboarding, protože ho sám také aktivně dělám. Moc se mi líbí, co vrcholoví sportovci dokážou s prknem, ty skoky, náročné figury... Zimní olympiáda je plná silných lidských příběhů, vraťme se ale k tomu vašemu. Byl jste vyhodnocen jako čtvrtý nejlepší sportovec Benešovska za rok 2013, vedle vás stanuli takoví borci, jako freestylový motokrosař Libor Podmol, nohejbalista Šacungu Benešov Jiří Doubrava, judistka Nikola Straková, čtvrtá na mistrovství republiky nebo hokejbalista Libor Topolánek, mistr republiky a člen vítězného týmu Světo- První fotbalové krůčky na louce u koupaliště vého poháru. Byl jste tedy v dobré společnosti. Jak probíhal ceremoniál a měl jste možnost si s oceněnými sportovci pohovořit? Ceremoniál probíhal v jednom benešovském hotelu, kde byly vyhlášeny všechny kategorie. Já jsem věděl, že jsem byl nominován, a jel jsem si tam převzít nějakou cenu, že jsem se umístil na čtvrtém místě, to jsem se dozvěděl až tam. Musím ocenit průběh ceremoniálu, byla to profesionální akce. Následného rautu jsem se už ale nezúčastnil a s ostatními oceněnými jsem nehovořil. Taky proto, že jsem si s nimi neměl o čem povídat. Jak jste v úvodu zmínila, oni přece jen zastupují sport na zcela jiné úrovni než já. Jste všestranný sportovec, vaší doménou je ale fotbal. Jste znám svým citem pro míč, svým čuchem na góly. S tím se člověk rodí, nebo je to věc tréninku? pokračování na str. 10 číslo 287, březen 2014 Náš domov 9 strana

10 Z REGIONU pokračování ze str. 9 Jsou jistě fotbalisté, kteří to mají dané od Boha, ale ti hrají někde jinde. Na té úrovni, na které se pohybuji já, je to asi více o tom zápalu pro fotbal, o píli, tréninku, trpělivosti. Samozřejmě, že nějaký talent tam asi také být musí, ale neřekl bych, že je tím převládajícím prvkem. Jestli tomu dobře rozumím, tak si myslíte, že nemáte talent? To ne, ale není nijak výrazný. Hraji fotbal už od svých čtyř let, a tak jsem tu míru talentu, který jsem dostal, postupně rozvíjel až na úroveň, na jaké jsem nyní. Kdybych byl více talentovaný, asi bych hrál někde jinde a můj fotbalový život by se asi ubíral úplně jiným směrem. No dobře, ale proč jste si tedy zvolil zrovna fotbal? Čím vás nadchl? Zřejmě tatínek, ne? Samozřejmě, taťka fotbal hrál taky. Nebylo to ale nijak složité rozhodování. Když jsem byl malý, tak tu jiný oddíl vlastně ani nefungoval, navíc je to poměrně finančně nenáročný sport, stačí kopačky, abyste ho mohli hrát. Byla to logická volba a já jsem za ni moc vděčný. Mám tu hru stále velmi rád, snad i proto, že je to týmový sport. Možná, že bych byl úspěšný i v nějakém individuálním sportu, některé jsem si i zkusil, ale žádný mne nenaplňoval tolik jako být s kamarády na hřišti, v kolektivu. Pamatujete se ještě na svůj vůbec první zápas, jak tehdy dopadl? Tak to si tedy vůbec nevybavuju. Své začátky mám jen zprostředkované, co mi říkali rodiče, ale zřejmě jsem žádnou díru do světa při svém prvním zápase neudělal. Asi mne tam pustili někdy na konci zápasu, když už byl rozhodnutý stav, abych si taky zaběhal. Jste kapitánem týmu, to je jistě velmi příjemné, když se týmu daří, ale když ne? Co pak může dělat kapitán? Jako kapitán máte určitý vliv. Musíte mít svou přirozenou autoritu, aby vás ti hráči jako kapitána byli schopni akceptovat. Když to vezmu z mého pohledu, tím, že jsem už trošku starší, zkušenější, mám těm klukům co říct. Snažím se spíš vysvětlovat určité herní situace, které jsme nezvládli, aby se to neopakovalo, a patří k tomu i to burcování. Ale řekl bych, že čím jsem starší, tak to už také ustává. Rozhodně se z toho, že jste kapitán, těžit dá. Takže vás jako kapitána vaši spoluhráči berou? To určitě. Když to vezmu zpětně, byl jsem kapitánem celou svou kariéru. Vlastně už od žáků si mne kluci volili, i když nevím, co je k tomu vedlo víc, zda to bylo pro to, co umím, pro mou autoritu, anebo oceňovali, že se snažím dělat fotbal na sto procent. Co se stane, když kapitán, potažmo hráč, nesouhlasí s názory trenéra, což se jistě také stává? Určitě se to stává. Je to o tom pohledu na hru, každý ho máme trochu rozdílný, každý sledujeme jiné zápasy, každý si z nich vezmeme něco jiného, uctíváme jinou taktiku. Myslím, že jako kapitán i jako hráč jsem byl vždycky schopen ty třecí plochy tlumit, na druhou stranu, když to bylo pro dobro hry, dokázal jsem říci i nepříjemné věci. Na naší úrovni ten fotbal hrajeme opravdu spíš pro zábavu a nějaké hluboké střety, dlouhodobá nespokojenost tu nejsou moc časté. Jsme rádi, že si můžeme spolu fotbal zahrát, a když něco je, tak si to řekneme hned. Snahou nás všech je, aby v kabině Tým TJ Sokol Sedlec-Prčice A s kapitánem Michalem Davídkem a pod vedením trenéra M. Rybky se umístil v loňském ročníku krajské soutěže na 5. místě tabulky vládla pohoda, protože jakákoliv nespokojenost se pak odrazí i na hře. Samozřejmě že někdy se to daří více někdy méně. Stále se hovoří a píše, že náš vrcholový fotbal prochází útlumem, že chybí tréninková střediska mládeže, že nejsou nové talenty. Nemyslím, že by český fotbal byl v nějakém extra útlumu. Já si myslím, že je to ryze demografický problém. Odezněly silné ročníky, přišla menší porodnost a tím se logicky snížila základna. Mladí lidé si pořizují děti v pozdějším věku a to vše se promítá i do sportu. Je možné, že za nějakých deset, patnáct let, až dorostou nynější silné ročníky, to s naším sportem může být zase úplně jinak. Samozřejmě že koncepční práce s mladými talenty je zásadní věc a asi to u nás neděláme moc dobře, vzor bychom si měli brát z vyspělých států. Ale hráče jako takové máme skvělé, pořád se dokážou prosazovat v těch nejvyšších evropských ligách. Sledujete náš žákovský fotbal, myslíte, že v našem městě vyrůstají nové talenty, noví Michalové Davídkové? Musím se přiznat, že to moc nesleduju, nemám na to vůbec čas. Jsem v práci, pak se snažím být s rodinou, dodělávám dům a chci se věnovat i svým koníčkům. Ale když občas vidím nějaké žákovské tréninky, tak se mi nezdá, že by to bylo nějak zvlášť rozdílné od toho, co jsme v těch letech produkovali my. Pokud to mohu posoudit i podle dosahovaných výsledků, tak si myslím, že nám tu vyrůstají šikovní fotbalisté a pořád máme hodně slušnou základnu. Během své sportovní kariéry jste dokázal vystudovat vysokou školu, konkrétně Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, dosáhl jste titulu inženýr a stal se softwarovým vývojářem, založil jste rodinu, postavil dům Musel jste pro tyto cíle něco obětovat ze svého sportovního snu? Nemrzí vás například, že se svým umem hrajete jen krajskou soutěž? Dřív se mi na mysl vkrádala myšlenka věnovat se více fotbalu. Byly i nějaké nabídky a stále jsou. Vyzkoušel jsem si hrát vyšší soutěž, v Sedlčanech jsem hrál krajský přebor, a tak jsem to poznal i z té druhé stránky. Jedna věc je, že na tu soutěž reálně máte a druhá, co jste tomu ochoten obětovat. Byl jsem v té době hodně rozpolcený, asi jako každý mladý člověk. Řešil jsem, zda se mám více věnovat svému fotbalovému koníčku, nebo investovat do osobního rozvoje. Zvážil jsem své reálné možnosti a rozhodl se studovat. Fotbal jsem začal brát jen jako koníček, a když to vezmu zpětně, tak jsem se rozhodl správně. Můj profesní život mne naplňuje víc než fotbal. Dařilo se vám jak v osobním, tak sportovním životě, pak ale přišel nekompromisní verdikt lékařů a vy jste se musel podrobit náročné léčbě. Sport šel do pozadí, vy jste sváděl zcela jiný boj. Jaké to je, když mladému člověku, kterému právě začíná nová etapa života, lékaři oznámí tak hroznou diagnózu rakovina? Přišlo to všechno nějak najednou. V té době jsem zrovna dával výpověď ze svého pracovního poměru, protože jsem se rozhodl posunout se v kariéře dál, aniž bych ale měl zajištěnou nějakou jinou práci. Má partnerka byla v té době v sedmém měsíci těhotenství, těšili jsme se na naši dceru a do toho jsme dokončovali náš dům. A pak přišla ta nemoc. Nebylo to nic příjemného, ale na druhou stranu si nevybavuji, že bych z toho byl nějak vyloženě špatný, že bych měl strach z toho, že tu nebudu, že to nepřežiju. Takové myšlenky jsem si vůbec nepřipouštěl. Byl jsem relativně v klidu, i když mne samozřejmě mrzelo, že nemůžu být s klukama na hřišti, že nezvládám práci na domě, že se nemůžu v klidu těšit na příchod dcery. Bral jste tu nemoc jako další z vašich bojů? Určitě. Já jsem o té nemoci na začátku ani moc nevěděl a ani jsem se nechtěl pídit po tom, co to vlastně všechno znamená. Bral jsem to tak, jak to je. Stejně bych tím nic nezměnil a zbytečně by mne to stresovalo. Důvěřoval jsem lékařům. Horší to ale bylo pro mou partnerku, která je zdravotnice a znala okolnosti průběhu léčby i její důsledky. Pro ni to byla mnohem větší zátěž. Nemoc je vždycky zlá, ať potká starého nebo mladého, lenocha či aktivního sportovce, ale říká se, že sportovci jsou špatní pacienti, protože moc chvátají. Musím uznat, že jsem byl klasickým příkladem tohoto pravidla, zas na druhou stranu si nemyslím, že bych se svévolně dopouštěl porušování léčebného režimu. Respektoval jsem své tělo, jeho signály, pokračování na str strana Náš domov číslo 287, březen 2014

11 Z REGIONU dokončení ze str. 10 a když mi lékaři potvrdili, že můžu začít běhat, začal jsem postupně s tréninkem. Chtěl jsem se zapojit do normálního života co nejdřív. Jak dnes trénujete, je na to ještě čas? Čas na fotbal si vždycky najdu. Trénuju pravidelně dvakrát týdně, s tréninky nemám problém. Když berete fotbal jako součást svého života a snažíte se ho dělat na sto procent, tak vám ani nic jiného nezbude. V soutěži, kterou hrajete, není výjimkou čtyřicetiletý, ba dokonce i padesátiletý hráč. Do kolika to chcete vydržet vy? A co eventuálně pak, pověsíte kopačky definitivně na hřebík? Budu chtít hrát, dokud mne to bude bavit a budu na tu soutěž mít. To se asi nedá říci, do kolika. Zatím jsem o konci kariéry neuvažoval. Na druhou stranu ani nevím, co by mne pak lákalo, jestli bych chtěl v tom fotbalovém prostředí nějakým způsobem zůstat. Bude to hodně záležet na konkrétní životní situaci, nikdy dopředu nevíte, co vás čeká, co přijde. Těžko můžu říct, co budu dělat za deset, za patnáct let. Ptát se vás na váš největší životní úspěch je asi v tuto chvíli zbytečné, máte krásnou dceru, porazil jste vážnou nemoc, žijete plnohodnotným, aktivním životem. Jste se svým životem spokojen, nebo je ještě něco, co byste rád? Pořád mám nějaké cíle, ať už se jedná o profesní život, ve kterém jsem v tom našem odvětví zatím nic moc nedosáhl, tak o osobní život, i ten sportovní. Pořád jsou před námi cíle, na každém kroku, a když to tak berete, tak máte před sebou v podstatě nekonečný seznam s úkoly, které utváří váš život. Sokol Sedlec-Prčice. Vy sám jste několikanásobný držitel tohoto titulu. Kdo je vaším horkým kandidátem, koho jste volil vy? Je to těžké, já pro sebe nikdy nehlasuju, ale na druhou stranu byly ročníky, kdy jsem si tak pro sebe říkal, že bych to měl být já. Nechci, aby to vyznělo nějak přehnaně sebevědomě, ale pokud jsem se na průběh toho ročníku podíval objektivně, tak bych pro sebe hlasoval. Ve svém hlasování se snažím zohlednit především spoluhráče, kteří v průběhu roku předváděli dobré výkony a měli zásadní vliv na fungování týmu jako celku. Letos jsem na první místo dal Petra Polidara, pak asi Míru Jelena a tím třetím byl, myslím, Tomáš Pištěk. Dovětek: Výsledky ankety se dočtete v samostatném přehledu ve sportovní rubrice, Michalovi favorité se do první trojky vešli jen zčásti. Jenže to Michal Davídek v okamžiku, kdy jsme spolu hovořili, ještě nevěděl. Nevěděl ani, že sám bude vyhlášen Fotbalistou roku 2013 a rozšíří tak svou sbírku na osm titulů. A už vůbec netušil, že ho za malou chvíli na Valné hromadě TJ Sokol čeká ještě jeden významný okamžik, starostka města mu jménem rady města a zastupitelstva města veřejně poděkuje za vzornou reprezentaci oddílu i města a předá mu drobný věcný dar. Připravila Alice Valsová, Foto: rodinný archiv Michala Davídka Za malou chvíli proběhne vyhlášení dalšího ročníku ankety Fotbalista roku pro hráče TJ SPOLKY Hasiči na Valné hromadě shrnuli činnost okrsku za rok 2013 V neděli 19. ledna se v dopoledních hodinách konala v sále Hospody U Škrpálu v Prčici výroční Valná hromada hasičů okrsku Sedlec-Prčice. Zúčastnili se jí zástupci 13 sborů okrsku Sedlec-Prčice a dva zástupci SDH Květuš. Pozvání přijala také Rodina Michala Davídka se už může zase smát, to nejhorší má za sebou. Michal s přítelkyní a dcerou starostka města Sedlec-Prčice paní Miroslava Jeřábková, člen výkonného výboru a vedoucí okresní rady velitelů pan Zdeněk Dvořák a velitel stanice HZS Sedlčany pan Petr Hron. V čele jednacího sálu bylo vystaveno pět historických spolkových praporů prapor SDH Sedlec, SDH Prčice, SDH Kvasejovice, SDH Květuš a SDH Sušetice a také prapor města Sedlec-Prčice. V pracovní části programu zazněla zpráva finančního výboru a zpráva starosty okrsku pana Josefa Zavadila, který v krátkosti připomněl činnost okrsku v roce 2013 a nastínil úkoly, které dobrovolné hasiče čekají v roce Během minulého roku se sešel výbor okrsku na celkem 8 schůzích. Předmětem jednání bylo zajištění plánovaných akcí jak hasičských, tak i akcí pořádaných ve spolupráci s městem Sedlec- -Prčice. Několika schůzek, které měly na programu zajištění oslav 110. výročí založení hasičské župy sedlecké, se účastnila také starostka města paní Miroslava Jeřábková. Mezi nejdůležitější události roku 2013 Josef Zavadil zařadil: Valná hromada okrsku uvedení výstavy PO očima dětí v okrsku 10. a 11. a 25. a volby prezidenta republiky, hasičské zbrojnice v jednotlivých osadách byly využity jako volební místnosti školení preventářů sborů zájezd hasičů do stanice HZS Praha- -Smíchov pořádání Okresního kola soutěže mládeže Plamen na hřišti TJ Sokol pokračování na str. 12 číslo 287, březen 2014 Náš domov 11 strana

12 SPOLKY dokončení ze str Okrsková hasičská soutěž, pořádal SDH Prčice Na sklonku května a června zasahovali hasiči při ničivých povodních, které postihly Českou republiku včetně našeho kraje. Hasiči zajišťovali pomoc občanům, zachraňovali majetek a dohlíželi na průtok vody v místních vodotečích volba přípravného výboru a projednávaly se úkoly pro zajištění oslav 110. výročí založení hasičské župy sedlecké vyrobeno pamětní razítko hasičské župy sedlecké oslavy 110. výroční založení hasičské župy sedlecké na náměstí v Prčici a posléze v Hospodě U Škrpálu v Prčici 25. a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, hasičské zbrojnice na osadách se opět přeměnily ve volební místnosti oslava 25. výročí vzniku hasičského domu v Nových Dvorech slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice v Sušeticích oslava přístavby hasičské zbrojnice a stavby pergoly SDH Uhřice školení strojníků okrsku V roce 2013 jsme si připomněli 125 let od založení SDH Prčice a 110 let od vzniku SDH Divišovice. SDH Nové Dvory si připomněl 105 let a SDH Šanovice 60 let od založení. Logo oslav 110. výročí založení hasičské župy sedlecké vytvořila Alena Šmejkalová Josef Zavadil připomněl také nejdůležitější úkoly, které okrsek čekají v tomto roce. V únoru proběhne školení motorových pil a pak se již budeme připravovat na okrskovou hasičskou soutěž. Letos ji bude zajišťovat SDH Měšetice u příležitosti 110. výročí svého založení. Na sklonku roku pak SDH Sušetice oslaví 90 let trvání svého sboru. Dále Josef Zavadil informoval delegáty o počinu hejtmana Středočeského kraje Josefa Řiháka, který věnoval všem sborům publikaci mapující dobrovolné hasičství Středočeského kraje. Zatím byl předán první díl publikace, připravují se ale další dva. Vedle řádných bodů programu byli na závěr oslav 110. výročí založení hasičské župy sedlecké, které jsme si připomínali v průběhu roku 2013, oceněni zástupci sborů i jednotliví zasloužilí hasiči (více jsme informovali v minulém čísle Našeho domova). Tradičně bylo slovo na okrskové schůzi předáno také zástupcům jednotlivých sborů, kteří v krátkosti shrnuli činnost svého sboru v uplynulém roce a poukázali na některé ožehavé problémy. V diskusi vystoupila rovněž starostka města paní Miroslava Jeřábková, která poděkovala členům hasičských sborů nejen za jejich obětavou pomoc při likvidaci loňských ničivých povodní, ale i za jejich další dobrovolnickou činnost. K jejímu poděkování se přidal také starosta okrsku Josef Zavadil. Alice Valsová, foto M. Jeřábková Členové SDH Přestavlky děkují všem sponzorům, kteří svými dary přispěli na letošní Maškarní ples i Dětský karneval pořádané SDH Přestavlky. V měsíci březnu se budou v hasičské zbrojnici SDH Sušetice konat tyto akce: cestopisná přednáška, začátek od hod Turnaj v hodu šipkami, začátek od hod. Sportovci hodnotili uplynulý rok a odměnili nejlepší fotbalisty V sobotu 15. února se v sále Hospody U Škrpálu v Prčici konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Sedlec-Prčice. Vedle členů předsednictva tělovýchovné jednoty, předsedy Josefa Nádvorníka, místopředsedy Josefa Sládka a členů výboru Karla Pištěka, Miluše Vrabcové a Jaroslava Černohorského, usedla na čestném místě také starostka města Miroslava Jeřábková. Tyto akce se konají v rámci projektu Sušetice místo pro všechny generace, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER. Na úvod Valné hromady převzala starostka města z rukou předsedy TJ Sokol kytici jako poděkování tělovýchovné jednoty za podporu města v její činnosti. Poté Josef Nádvorník přednesl zprávu o činnosti TJ za rok Výsledky činnosti i hospodaření byly počítačově zpracovány do přehledné prezentace a paralelně promítány na plátně, což vedlo k lepší orientaci ve zprávě a jejímu zatraktivnění. TJ Sokol Sedlec-Prčice evidovala k celkem 274 členů, z toho bylo 212 dospělých (183 mužů, 29 žen) a 62 členů z řad mládeže (183 chlapců, 4 dívky). Fotbalový oddíl evidoval 234 členů, oddíl sportu pro všechny 40 členů. Oddíl kopané organizoval svou činnost v 8 družstvech předpřípravka, přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost, dospělí A, dospělí B a internacionálové. Oddíl SPV je složen z 3 družstev volejbalu a tenisového klubu. Předsednictvo TJ Sokol pracovalo ve složení: předseda Josef Nádvorník, místopředseda Josef Sládek a členové Karel Pištěk, Miluše Vrabcová a Jaroslav Černohorský. Jednotlivé výbory oddílů pracovaly ve složení: kopaná Josef Nádvorník, Karel Pištěk (sekretář), Petr Kubát, Josef Ryšavý a Michal Davídek, oddíl SPV Josef Sládek, Miluše Sládková, Jana Jelenová, Helena Oppltová. Revizní komise pracovala ve složení Jitka Koblihová, Václav Dikun, Milan Daneš. Správu sportovního areálu měl na starosti Karel Pištěk, o přípravu sportovišť na sportovní utkání, jako pořadatel sportovních utkání, o sekání trávy a ubytování se staral Jaroslav Černohorský a Marie Matějová měla na starosti úklid prostor kabin a praní dresů a lůžkovin. Dále Josef Nádvorník shrnul problémy, které v uplynulém roce výbor TJ řešil. Patřilo k nim pokračování na str strana Náš domov číslo 287, březen 2014

13 SPOLKY dokončení ze str. 12 zavlažování hlavního hřiště prostřednictvím automatického závlahového systému, zatékání do šatnového objektu, likvidace následků letních povodní oprava dětského hřiště, oprava tenisového kurtu a dalších povrchů v areálu TJ Sokol. Byla rovněž provedena oprava traktorové sekačky, kterou lze nyní použít jako malotraktor. Josef Nádvorník nezapomněl pochválit ty členy TJ, kteří v rámci brigád pomohli s opravami a údržbou areálu členy tenisového klubu a fotbalisty A týmu. Samostatnou kapitolou zprávy Josefa Nádvorníka bylo připomenutí loňských ničivých povodní a v rámci prezentace bylo promítnuto několik záběrů zatopeného areálu. Dále se Josef Nádvorník podrobně věnoval naplánovaným úkolům na rok letošní. Patří k nim vyrovnání a zatravnění plochy nad hlavním hřištěm, aby mohla být využívána jako další tréninková plocha. Stávající automatický zavlažovací systém je třeba propojit se zavlažováním vedlejšího hřiště a tak odstranit problémy s opravami původního stupňového čerpadla. Plánuje se i údržba omítek tribuny, instalace záchytných sítí na delší straně vedlejšího hřiště a prodloužení chodníku ze zámkové dlažby mezi hlavním hřištěm a víceúčelovým hřištěm. Zpráva hovořila také o majetku tělovýchovné jednoty, který je využíván především k zajištění sportovních potřeb členů tělovýchovné jednoty, ale je také nabízen k využití široké veřejnosti. V rámci služeb TJ nabízí autobusovou dopravu, ubytování v šatnovém objektu a pronájem sportovišť. Zvyšující se zájem o autobusovou dopravu a rovněž i výhodná nabídková cena vedly k tomu, že k autobusu Karosa přibyl v prosinci 2013 také autobus Arriva. O provoz autobusů se starají Josef Sládek (marketing, komunikace s řidiči, fakturace) a řidiči Pavel Kobliha, Jiří Lukšan a Miroslav Prášek. Josef Nádvorník také podrobně vysvětlil způsob úhrady a výši nájemného za pronájem sportovních prostor, zejména pak tenisového kurtu a víceúčelového hřiště. Mezi významné úspěchy TJ Sokol Sedlec-Prčice v roce 2013 zařadil Josef Nádvorník vítězství starších žáků v poháru okresu Benešov, postup dorostenců do 1. A třídy Středočeského kraje, umístění Michala Davídka na čtvrtém místě v soutěži Sportovec roku v okrese Benešov a ocenění manželů Miluše a Josefa Sládkových v anketě Dobrovolník Středočeského kraje. Připomněl také, že trenérem A mužstva se stal po Miroslavu Rybkovi Pavel Hejhal. TJ Sokol se podílela na organizaci 14. ročníku Derby a organizovala taneční zábavy při prčickém posvícení. Oddíl kopané pořádal 42. ročník Memoriálu Františka Hájka a nábor nejmladších fotbalistů a manželé Sládkovi a oddíl SPV zorganizovali 15. ročník Běhu proti rakovině. Vzhledem k novému Občanskému zákoníku se mění i statuty firem, organizací a dobrovolných svazků. Sportovní kluby registrované u ministerstva vnitra jako občanská sdružení se mění od na spolky registrované v rejstříku spolků. Tyto organizace jsou do tří let povinny upravit dokumentaci do souladu se zákonem (název, stanovy). Předsednictvo TJ proto provede návrh potřebných změn do příští Valné hromady. Závěrem Josef Nádvorník poděkoval všem sponzorům, kteří podpořili činnost TJ: Město Sedlec-Prčice, Fotbalový svaz, MŠMT, S-B s.r.o., Farma Prčice, Brewery Trade, OK- NA.EU, Stavební izolace, Sbírka na přenosné branky a Fond fotbalové reprezentace, který na likvidaci následků letních povodní uvolnil pro TJ Sokol částku korun. Poděkoval také sportovcům za velmi dobrou reprezentaci naší obce, trenérům, cvičitelům a členům výboru za jejich práci a popřál všem mnoho zdaru v roce Činnost fotbalového oddílu přiblížil za pomoci prezentace jeho sekretář Karel Pištěk (o výsledcích jednotlivých družstev po skončení ročníku jsme podrobně psali v červencovém čísle Našeho domova a hodnocení podzimní části ročníku jsme přinesli v prosincovém čísle). Ekonomka TJ Marie Richtrová velmi detailně rozebrala hospodaření tělovýchovné jednoty v roce 2013 a přednesla návrh rozpočtu na rok 2014, ten byl schválen. V rámci diskuze vystoupil pan Stanislav Rataj, jehož sportovní výkony vzhledem k věku jsou stále obdivuhodné. Další diskutující byl Michal Davídek, který poděkoval za všechna ocenění. Věnoval se také hodnocení webových stránek TJ, které spravuje. Hodnotil jejich návštěvnost i technickou úroveň, která je v porovnání se stránkami ostatních sportovních sdružení velmi vysoká. Členy TJ pozdravila také starostka města Miroslava Jeřábková. Jedním z bodů programu bylo vyhlášení výsledků ankety Fotbalista roku 2013 (viz samostatný příspěvek). Valná hromada byla zakončena společnou večeří a volnou diskusí. Josef Nádvorník přednesl zprávu o činnosti jednoty za pomoci projekce dat na plátně Foto a text Alice Valsová Včelaři slaví 100 let a hledají historické dokumenty Také v našem městě jsou včelaři a mají svůj včelařský spolek. Byl založen před sto lety v Prčici. Dlouhá doba, za kterou se stalo mnoho událostí, těch dobrých i těch špatných. Bohužel, během let zmizelo mnoho historických dokumentů včetně kroniky, pokud vůbec nějaká existovala. Chtěli bychom toto období lépe zdokumentovat a tak prosíme všechny, kteří mají dokumenty související se včelařením v našem kraji, aby nám je laskavě zapůjčili k nahlédnutí. Vítáme samozřejmě i jakékoli informace sloužící k jejich nalezení. Děkujeme rovněž těm, kteří tak již učinili. Kontakt: Václav Bursík, tel.: Co by to bylo za výročí bez oslavy? I my budeme slavit. Připravujeme pro vás Včelařské slavnosti, a to od 10 hodin v Ateliéru Prčice na Vítkově náměstí v Prčici. Můžete se těšit na hry pro děti, prosklený úl, rukodělnou dílnu, možnost zakoupení včelařských produktů a pomůcek a mnoho dalšího. Ovšem o tom všem a ještě mnohem více až v dalším čísle Našeho domova. Za ZO Českého svazu včelařů Sedlec-Prčice Václav Bursík číslo 287, březen 2014 Náš domov 13 strana

14 OKÉNKO DO PŘÍRODY Otvíráme!, hlásí parazoo Vlašim Od 1. března bude veřejnosti opět otevřena parazoo, expozice vlašimské záchranné stanice pro živočichy. Navštivte tuto netradiční zoologickou zahradu s českými zvířaty a přijďte se poučit, jak jim i vy můžete v přírodě pomáhat. ParaZOO najdete snadno. Rozprostírá se v zahradě Podblanického ekocentra, které stojí hned naproti turistické dominantě města, vlašimskému zámku. Od března bude otevřena každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Výjimkou bude pouze pondělí 3. března, kdy se zde od 15,30 do 17 hodin bude konat benefiční prohlídka pořádaná dětmi z oddílu mladých ochránců přírody. Následující měsíce se pak otvírací doba ZOO prodlouží až do Jedním z nejoblíbenějších zvířat parazoo je rys Míša. Foto M. Jakubův 18 hodin. Procházet jí můžete samostatně, s průvodcem, anebo si ji děti mohou prohlédnout v rámci některého ze školních výukových programů, které Podblanické ekocentrum nabízí. Navštívit nás může každý. Chodí k nám maminky s malými dětmi, školky, školy, v létě zas především táborníci a turisté. Mnozí z nich se k nám opakovaně vrací. V letošním roce bude parazoo otevřena veřejnosti již třetí sezónu. Kromě zajímavých informací zde najdete také příjemné klidné prostředí k odpočinku, zve k prohlídce vedoucí ZOO Stanislav Němec. Největším lákadlem jsou v parazoo bezesporu vydry a rys. Když ji ale navštívíte, oblíbíte si ihned i ostatní zvířata. Bystré dravce, mohutné výry, sýčka, veverky anebo například kuního samce Vildu. Uvidíte zde vedle sebe oba druhy našich čápů. Naučíte se od sebe rozeznávat hned všechny tři naše velké černé opeřence, havrana, vránu a krkavce. Nechybí zde ani jejich příbuzní, kavky, straky a sojky. Kromě těchto a dalších zvířat zde na vás čeká také expozice ptačích budek, slaměná pec, nefalšovaná kompostovací kadibudka a tak dále a tak dále. Pro unavené výletníky je zde po včasné domluvě i možnost noclehu. Tak neváhejte a hurá na výlet! Ve školním roce v parazoo probíhá i řada výukových programů. V nabídce jsou programy pro děti od předškolního věku až po středoškoláky. Foto P. Jakubův Ing. Michala Jakubův, Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim Chutná, ale zabíjí Setkali jste se v období zimy a předjaří s nezvykle ochočeným srncem, který před vámi neprchal a nechal se dokonce i pohladit? Pro někoho to může být skvělý zážitek, přírody znalý člověk ale dobře ví, že je zle. Srncova plachost není z ochočení, ale je následkem otravy. Viníkem je řepka. Řepka je pro srnčí zvěř v zimě lákavým krmivem. Je šťavnatá a díky šlechtění na nižší obsah hořkých látek i dobře chutná. Bohužel má ale velmi nízký obsah vlákniny a srnci při takto monotónní stravě brzy strádají úpornými průjmy. Při trávení řepky navíc vznikají jedovaté metabolity, které rozkládají červené krvinky a následně tak zvířeti způsobují poškození jater, ledvin a silně ovlivňují činnost smyslových orgánů a mozku. Postižení jedinci mají výrazně utlumené vnímání a ztrácí tím plachost. Klidně do vás narazí, anebo je nelze odehnat ze silnice, popisuje Petr Švingr, ošetřovatel vlašimské záchranné stanice pro živočichy. Léčba je bohužel zatím neúčinná. Řepkou otráveným pacientům ve vlašimské stanici podávají antibiotika a vitamíny. Důležitá je také rehydratace, kvalitní, na vlákninu bohaté krmivo a klid. U některých srnců se povedlo příznaky otravy výrazně utlumit, ale i přesto nakonec uhynuli. Jakmile se srnec vůbec nebrání odchytu, zdá se, že už je poškození jeho organismu příliš velké. Léčbu navíc ztěžuje silný stres. Proto ošetřovatelé z vlašimské stanice nálezce srnců vykazujících jasné známky silné otravy odkazují mnohdy na myslivce. Léčit se pokouší jen některé. Řepka je bohužel pro zemědělce výhodnou plodinou pro dobré výnosy a finanční zisk. V posledních letech jí tak v krajině velmi přibývá. Jedinou možnou prevencí proti otravám je zvěři v blízkosti řepkových lánů nabídnout dostatek jiné, na vlákninu bohaté potravy. Ale kdo z nás by místo šťavnaté pochoutky raději chroupal seno? I zvěř spásá raději to, co je chutné. Dokud se u nás bude řepka stále pěstovat v takovémto množství, tak budou tyto otravy srnčí zvěře i nadále časté, povzdechl si nad nevalnou vyhlídkou Švingr. Pokud při procházce, cestování autem či přímo ve vašem městě narazíte na krotké srnce, kteří vypadají jako by byli slepí, nahlaste je místním myslivcům nebo nejbližší záchranné stanici. I když by u nich už léčba nebyla možná, jde alespoň zkrátit jejich utrpení. Ing. Michala Jakubův, Záchranná stanice pro živočichy ZO ČSOP Vlašim Foto P. Jakubův Srnec otrávený řepkou, který se nyní léčí v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim 14 strana Náš domov číslo 287, březen 2014

15 OKÉNKO DO PŘÍRODY Sledujte svůj elektroměr Ekorada na březen Spotřeba elektřiny je po vytápění druhou nejvýznamnější položkou v rozpočtu provozu domácnosti. Ať už je elektřina vyráběna zastaralejším spalováním fosilních paliv, v jaderných elektrárnách nebo z obnovitelných zdrojů, jedno je jisté, narůstající světová spotřeba elektřiny není dlouhodobě udržitelná. Při současném nárůstu kolem 2,5 % roční spotřeby energie bude lidstvo potřebovat v roce 2030 asi o dvě třetiny více energie. Nejlepší cestou, jak můžeme budoucnost sami nejvíce ovlivnit, je hledání možností úspor energie. Světový průměr spotřeby elektrické energie na 1 obyvatele je 2235 kwh ročně, ale v USA je to kwh, v EU 5800 kwh, v Africe např. jenom 500 kwh. Země OECD, které dnes tvoří asi 16 % světové populace, spotřebují přibližně 60 % světové výroby elektrické energie. Nejméně 2 miliardy lidí na světě nemají přístup k elektřině. Česká republika má o 7 % vyšší spotřebu energie na jednoho obyvatele, než je průměr států EU. Domácnosti v ČR zaplatí ročně asi tisíc korun za elektřinu. Různé předpovědní scénáře (např. Shell, IPCC aj.) se shodují ve třech věcech: 1.) pokrytí poptávky po energii bude v budoucnu problém a nacházíme se v přelomovém období, 2.) podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu musí stoupat, 3.) zastaralé technologie spalující fosilní paliva budou postupně nahrazeny spalováním bezemisních paliv. V našich domácnostech spotřebovává elektřinu nejvíce příprava pokrmů (20,7 %), chladící technika (18 %), osvětlení (16,6 %), kancelářská technika (13,7 %), audio a videotechnika (11,3 %) Ve výběru opatření se proto zaměřme hlavně na tyto oblasti. Vysoká spotřeba elektřiny v domácnosti (a též finanční náklady a zátěž životního prostředí) se dá výrazně snížit, pokud budete věnovat pozornost několika klíčovým věcem: Roman Andres ekoporadce Rady pro eko-logické hospodaření s elektřinou v domácnosti: Z KULTURY Našlose představí slavné Lorcovo drama Dům Bernardy Alby Další divadelní představení letošního kulturního jara je skutečnou lahůdkou. Pro všechny ctitele klasického dramatu je připravena slavná hra španělského básníka a dramatika Federica García Lorcy (5. června srpna 1936) Dům Bernardy Alby. V divadelním sále ZŠ Sedlec-Prčice se s ní v sobotu 22. března od 17 hodin představí občanské sdružení Našlose Sedlčany. 1. Upřednostněte manuální či mechanické řešení běžných domácích prací před použitím elektrických spotřebičů. Typicky zbytečný je např. elektrický kráječ chleba krájet lze přece ručně nožem. 2. Celkově se snažte omezit provoz spotřebičů, zejména přímotopů, fénů, elektrických sušáren či žehliček. 3. Přípravu teplé vody je výhodné spojit s vytápěním domácnosti, byť jen na část roku. 4. Myčku i pračku lze napojit na přívod teplé vody. Pokud teplota nepřekročí 60 stupňů, nehrozí jejich poškození a ušetří se elektřina, kterou spotřebovávají pro ohřev vody. 5. Úsporné, účinné a kvalitní spotřebiče musejí postupně nahradit stávající. Při jejich pořizování se řiďte údaji na tzv. energetickém štítku. Vaše investice se mnohokrát vyplatí při jejich provozu. 6. Žárovka hřeje, zářivka svítí. Efektivní a energeticky úsporné osvětlení vybírejte nejen podle ceny svítidla, ale též podle času, který je potřebný pro rozsvícení, barvy a intenzity světla. Nabídka je rozmanitá, není pravdou, že úsporné zářivky se všechny dlouho rozsvěcují, žlutě a slabě svítí. 7. Stand-by režimy na televizi, časomíra na mikrovlnné troubě a jiné naprosto zbytečné úniky elektřiny způsobují v součtu značné množství promarněné energie. Totéž platí o stále zapojených adaptérech napětí (např. nabíječky mobilních telefonů). Jednoduchým řešením je centrální vypínání např. pomocí prodlužovaček s vypínačem. 8. Počítače, tiskárny a další zařízení, která bývají dlouhodobě zapnutá, nastavte do úsporného režimu. 9. Vyberte si dodavatele elektřiny, který vám poskytne mimo dobré ceny i dodávku elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a podporu při hledání úsporných řešení. V mnoha zemích Evropy je to již běžné. 10. Podívejte se na další zdroje informací či požádejte o bezplatnou pomoc ekoporadnu ušetří vám náklady, čas i životní prostředí: Vdova Bernarda Alba vládne svým pěti dospělým dcerám podle nejpřísnějších zásad. Zakazuje jim byť jen pomýšlet na muže nehodné jejich postavení a společný domov s hrdostí a pokrytectvím promění ve vězení. Jenže její dcery jsou už ve věku na vdávání a nejraději by se pod horkým katalánským sluncem nechaly unášet vírem horečných rytmů temperamentního flamenka a topily se ve vlnách vášnivé lásky. Nejstarší dceři Augustias je už téměř čtyřicet, když se má konečně vdávat. Chystaná svatba vyvolá mezi sestrami skutečné drama vášní. Matka je ale k signálům probouzející se touhy po svobodné volbě života slepá, a to až do nevyhnutelného konce. V hlavích rolích se představí: BERNARDA Jana Durďáková, ANGUSTIAS Olga Šafrová, MAGDALÉNA Klára Tůmová, AMÉLIE Eliška Englová, MARTIRIO Tereza Pinkasová, ADÉLA Michaela Márová, PONCIE Andrea Chromcová, MARIE JOSEFA Eva Moulíková, SLUŽKA Ludmila Hegerová, PRUDENCIE Simona Englová, ŽENY VE SMUTKU Hana Suchá, Eva Moulíková a Simona Englová, DÍVKA Linda Tůmová. Spolek Našlose se doposud zaměřoval na zcela jiné divadelní formy pracoval s dětmi a upřednostňoval loutkové divadlo. Ale jak děti odrůstaly a zájmy se prohlubovaly, prohluboval se i okruh námětů. A tak po velmi zdařilém představení Čarodějův učeň (v našem divadle jste měli možnost zhlédnout v roce 2010) přišel nápad střihnout si další vážný kus. Navíc určený ryze pro ženy, kterých je ve spolku více než dost. Volba padla na přeslavné drama Federica García Lorcy Dům Bernardy Albyové, které je výjimečnou hereckou příležitostí pro ženskou část souboru (v současné době uvádí např. Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami). Režisér Pavel Vopat a hudebník Adam Říha jsou tak jedinými muži, kteří se na realizaci představení Našlose podíleli. Kde není řád, je chaos, kde není víra, nastupuje bezbřehost a nejistota. Stejné nebezpečí ale hrozí, když se řád stane vězením a víra nesvobodou. Dům Bernardy Alby v podání občanského sdružení Našlose Sedlčany budete mít možnost zhlédnout v divadelním sále ZŠ Sedlec-Prčice v sobotu 22. března v 17 hodin, vstupné je 75 korun, předprodej vstupenek bude probíhat na Infocentru v Prčici od 10. března. Jste srdečně zváni. Alice Valsová Foto: Archiv Našlose číslo 287, březen 2014 Náš domov 15 strana

16 Z KULTURY La Grace jak se plní sen Stavba a příhody největší české plachetnice La Grace je replika plachetnice z druhé poloviny 18. století pojmenovaná podle korzárské lodi českého exulanta Augustina Heřmana V pátek 28. března se po kratší odmlce opět přihlásí oblíbené Večery pro zahřátí v Ateliéru Prčice. Spolu s naším hostem se vydáme na dobrodružnou plavbu, neboť jím bude konstruktér a spolumajitel pirátské plachetnice La Grace Daniel Rosecký. La Grace je replika plachetnice z druhé poloviny 18. století pojmenovaná podle korzárské lodi českého exulanta Augustina Heřmana. Ten se usadil v Novém Amsterodamu a jeho loď dostala od holandského guvernéra povolení přepadat nepřátelské lodě v Karibiku. Proto má i současná La Grace osm děl a je tak vlastně největší českou válečnou lodí. Stavět ji začala parta nadšenců v egyptském Suezu v roce Na konci roku 2010 byla spuštěna na vodu. Od té doby se plavila v Rudém a Středozemním moři, dvakrát přeplula Atlantik a strávila zimu v Karibiku. Na podzim roku 2012 během noční zastávky splula z kotvy a ztroskotala na pláži u jihošpanělského města Marbella. V roce 2013 však již vyhrála mezinárodní závod školních plachetnic Tall ships race. O tom všem bude vyprávět Dan Rosecký, konstruktér a spolumajitel La Grace. Více informací o lodi najdete např. na Večer pro zahřátí se koná v pátek 28. března od 19 hodin v Ateliéru Prčice, vstupné je tradičních 30 korun. Jste srdečně zváni. red. Strahovanka zahraje a zazpívá také v Sedlci-Prčici Pro přátele dechovky jsme připravili další pěkný koncert. Těšit se tentokrát mohou na oblíbenou kapelu STRAHOVANKA. Jistě si vzpomenete na řadu televizních pořadů, ve kterých jste se již s touto oblíbenou kapelou v minulosti setkali. Sejdeme se na Vlachovce, Znovu na Vlachovce, Při dechovce v Ořechovce, Sólo pro..., Dechovka na cestách, Muziky muziky, Příště u Vás a další... Pravidelně můžete Strahovanku slyšet na vlnách rozhlasových stanic a vidět ve vysílání televizní stanice Šlágr. Hudební archiv Strahovanky tvoří přes dva tisíce titulů nejrůznějších žánrů. Mnohé z nich si kapela přivezla ze svých cest po světě. Základním repertoárem jsou skladby nestorů české lidovky, pánů Vejvody, Vacka, Poncara, Bláhy, Borovičky, Valdaufa, Hotového, Kubeše, Lepiče a dalších. Přestože se jedná o typickou českou dechovku, která ve své interpretaci přesně dodržuje klasický styl a zvuk dechovky, pouhou záměnou hudebních nástrojů si Strahovanka umí poradit i se skladbami z oblasti vážnější hudby nebo naopak populární muziky. V jejím repertoáru tak najdete Chačaturjanův Šavlový tanec, Montiho Čardáš, ale i skladby Glena Millera, skupiny ABBA, muzikálové melodie, country nebo disco. Vzhledem k velice širokému repertoáru, dlouholetým zkušenostem, vysoké profesionální a umělecké úrovni nachází Strahovanka uplatnění při nejrůznějších koncertech, kulturně-společenských akcích, účinkuje na reprezentačních plesech, prezentacích firem apod. Koncert Strahovanky se uskuteční v sobotu 12. dubna od 19 hodin v Kulturním sále ZŠ Sedlec-Prčice. Vstupné je 100 Kč, předprodej vstupenek bude zahájen na Informačním centru v Prčici 17. března. Alice Valsová, foto archiv kapely Kalendárium na březen z ojedinělých písemností té doby je zřejmé, že byl celý tento rok velmi suchý a teplý. O suchu mluví zápisy už na jaře do poloviny března byly ještě silné mrazy. Tak je psáno v českých kronikách, ale co si pod těmito zápisy představit, těžko říct. Jistě bylo dost pod nulou. Připomeňme si, že první teploměry se objevily až ve druhé polovině 17. století a rozšířily se až ve století následujícím. Moudro na tento měsíc: Nejmocnější voda ve vesmíru jsou ženské slzy. John Morley péče a zakladatelů dějin umění a hudby v Čechách. Významně se zasloužil o záchranu Anežského kláštera v Praze, kterému hrozilo zboření. Svůj majetek 1614 záznamy jsou o tom, že březen byl poměrně chladný, pravděpodobně ale nebyly mrazy, na Filosofické fakultě založila ústav dějin umění. a knihovnu odkázal Karlově univerzitě s přáním, aby ty kronikáři zaznamenávali; srážky nebyly na toto se začalo vyučovat v sochařsko-kamenické škole v Hořicích. Zpočátku se provizorně roční období nijak výjimečné v březnu, po abnormálně teplém únoru, učilo v pronajatých místnostech dívčí měšťanské už začínalo celkem teplé jaro, žádné záznamy školy, až roku 1891 se škola přestěhovala do nové o mrazech v tomto měsíci nebyly objeveny. budovy navržené architektem Vilémem z Dodererů v pražském Klementinu byla za tento Škola vychovala mnohé významné umělce, např. měsíc průměrná teplota jen +1,1 C; to v roce 1864 Quido Kociána, Jana Štursu, Ladislava Šalouna, bylo průměrně +5,8 C. V roce 1914 byl průměr teplot vzduchu v Klementinu +5,6 C, zato v roce 1964 díla zdobí nejen Hořice, ale i mnohá další česká Josefa Wagnera a vychovává mladé umělce, jejichž byl březen chladnější, průměr vyšel na +1,2 C. města, stále. Od té doby prošla mnoha proměnami, její současný název je Střední průmyslová zemřel ve věku 76 let Ferdinand Josef Lehner, český kněz, který se zabýval církevní hudbou a uměním. Byl jedním z průkopníků památkové pokračování na str. škola kamenická a sochařská v Hořicích strana Náš domov číslo 287, březen 2014

17 Z KULTURY pokračování ze str zemřel v Německu v necelých 50 letech Karel Kryl, grafik, básník, ale hlavně písničkář, jeden z nejuznávanějších zástupců protikomunistického protestsongu. Jeho první nahranou písní byla Nevidomá dívka, kterou v roce 1968 nahrála skupina The Bluesmen a nazpívala Hana Ulrychová. Jeho první deska byla vydána půl roku po invazi sovětských tanků, přičemž titulní písnička Bratříčku, zavírej vrátka vznikla údajně naprosto spontánně v noci 22. srpna 1968 jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Karel Kryl je držitelem mnoha vyznamenání, např. stříbrné pamětní medaile Univerzity Karlovy za přínos pro duchovní rozvoj a morální podporu národa in memoriam (1994), Ceny Františka Kriegla (1995), ceny České Grammy (Síň slávy 1995) a dalších cen Národní listy zveřejnily informaci, že Karel Šviha ( ) právník a politik, předseda národně sociální strany, byl tajným informátorem rakouské vlády. Na titulní straně deníku to prozrazoval obsáhlý článek pod názvem Národně-sociální vůdce ve službách policie. Karel Šviha obvinění odmítl, ale po této aféře se stáhl z politiky. Švihova aféra zanechala trvalé stopy i v českém jazyce. Odkazuje na ni podstatné jméno průšvih, které se udrželo v neformální řeči dodnes, stejně jako sloveso prošvihnout zemřel ve Štýrském Hradci, tři měsíce před svými padesátinami, Arnošt Hohenberg, celým jménem Arnošt Alfons František Ignác Josef Maria Antonín, kníže z Hohenbergu, druhorozený syn rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este a Žofie rozené Chotkové. Za nacistické okupace byl spolu se svým bratrem vězněn v koncentračních táborech, kde s nimi bylo zvlášť krutě zacházeno. Věznění přežil s podlomeným zdravím, což mu podstatně zkrátilo život zemřel ve věku 62 let Pavel I. Řecký, od roku 1947 řecký král. Pavel nastoupil na řecký trůn po smrti svého staršího bratra Jiřího zemřel Tomáš Akvinský, katolický filozof a teolog. Jeho nejvýznamnějším dílem je rozsáhlá Summa theologiae. Neuvěřitelný rozsah díla Tomáše Akvinského 30 svazků velkého formátu vysvětloval jeho tajemník tak, že prý Tomáš diktoval 4-5 písařům najednou. Za svého působení na různých univerzitách se setkal s mnoha významnými učenci 13. století, např. s Vilémem z Moerbeke, který z Tomášova podnětu přeložil celé (dostupné) Aristotelovo dílo do latiny. Zejména za svého druhého pobytu v Paříži Tomáš Akvinský polemizoval s významnými učenci své doby a měl tak příležitost upřesňovat své názory skončila válka o španělské dědictví. Toho dne v německém městě Rastattu byla podepsána smlouva mezi Rakouskem a Francií, která byla součástí velkých změn v evropské mezinárodní politice. Válka o španělské dědictví představovala vleklý třináctiletý ozbrojený konflikt první poloviny 18. století. Na jedné straně stála Francie s větší částí Španělska a proti nim rakouští Habsburkové a Svatá říše římská podporováni Anglií a Holandskem. Příčinou byl spor o následnictví na španělském trůnu poté, co v roce 1700 vymřela španělská větev Habsburků. Konflikt skončil bez jasného vítěze. Francouzi sice zůstali na španělském trůnu, ovšem za cenu velkých územních ústupků zejména rakouským Habsburkům a příslibu, že nikdy nedojde ke spojení Francie a Španělska zemřel ve věku 81 let Karel XIV. Jan, švédský a norský král. Jeho vlastní jméno bylo Jean- -Baptiste Bernadotte kníže de Pontecorvo a původně byl francouzským maršálem. Švédským a norským Soutěžíme s Naším domovem Jak už to tak vypadá, máme tu jaro, aniž bychom měli zimu. Meteorologové doporučují schovat lyže a vyndat motyky a hrábě a příroda si to zřejmě myslí také. Vylétly už včely, na svůj návrat se chystají čápi a stromy jen jen začít pučet. Většina sportovních fandů a fanynek sice v únoru seděla u obrazovek a držela palce našim biatlonistům, lyžařům, hokejistům, bruslařům, skokanům a dalším olympionikům, kteří sváděli boje o olympijské kovy, ale nyní je již Soči za námi a příroda láká k toulkám. Věřme proto, že paní zima nezačne ještě na poslední chvíli zlobit a jaro se představí v plné síle. Při minulém soutěžení jsem vám položila hned několik otázek najednou, ale jak se ukázalo, vůbec vás to nezaskočilo. Ptala jsem se vás na jednu ze dvou soch umístěných na prčickém mostě, jejichž tvůrcem je člen slavného sochařského klanu Platzerů Ignác Michal Platzer. Správně jste také poznali, že šlo o sochu svatého Floriána patrona hasičů. Z došlých odpovědí jsem vylosovala jednoho výherce, který již tradičně získává hrneček města. Je jím paní Kosíková z Uhřic. Srdečně gratuluji. A nyní již k nové otázce. Naše cesta se tentokrát ubírá do míst, kam neradi chodíme po setmění, ale kde nakonec stejně všichni spočineme, na hřbitov. Na tom prčickém se nachází místo posledního odpočinku členů významné německé rodiny, která se zapsala do historie tohoto kraje. Jeden z jejích členů, Conrád, zakoupil roku 1867 pro svého tehdy sedmnáctiletého syna Ferdinanda zdejší sídlo, a ten, navzdory svému mládí, se projevil jako zdatný hospodář. Za pomoci rodiny vytvořil z panství prosperující velkostatek, na kterém nalezla práci a živobytí řada místních lidí. Rodina se významně angažovala i v místních společenských spolcích a podporovala chudé a nemocné. Do osudů města a kraje naposledy vstoupila v průběhu druhé světové války a na jejím konci. Zřejmě již mnozí z vás tuší, o koho se jedná, a proto pro vás nebude těžké odpovědět, jak se zmíněná rodina jmenovala a kde v kraji měla své sídlo. Vaše správné odpovědi očekávám do konce března na známých telefonních číslech a adresách. Alice Valsová králem se stal v roce Je zakladatelem dodnes panující švédské dynastie Bernadotte zemřel ve věku 94 let Paul Erich von Lettow-Vorbeck, německý generálmajor, hrdina z bojů v Africe během první světové války. V čase Výmarské republiky (mezi válkami) zasedal i v Reichstagu. Byl tvrdým odpůrcem Hitlera. Přezdívalo se mu také Lev Afriky zemřel v 69 letech Josef Rosenauer, projektant a stavitel Schwarzenberského kanálu umožňujícího levnou dopravu dřeva z nepřístupných lesů Šumavy. Rosenaurovým dílem je také Vchynicko-Tetovský plavební kanál, který obchází nesplavný úsek Vydry pod Antýglem. Ten již dlouho neslouží pro plavení dřeva, ale zůstává, byť v pozměněné podobě, kterou mu daly úpravy ze třicátých let 20. století, do dnešní doby svědectvím rozsáhlých technických znalostí a organizačních schopností našich předků při deseti výbuších ve čtyřech předměstských vlacích zahynulo v Madridu 191 lidí a přes 2000 dalších jich bylo zraněno. Nastraženo bylo 13 časovaných bomb ukrytých ve sportovních taškách. Bomby zanechali pachatelé ve vlacích spojujících předměstí Madridu s centrem města. Tuto teroristickou akci provedla skupina islámských extrémistů. Většina členů byla policii známa jako překupníci s drogami arabského původu. Policie měla už předtím informace o jejich radikalizaci, bohužel, těmto informacím nevěnovala dostatečnou pozornost zemřel v 67 letech George Westinghouse, americký vynálezce a průmyslník. Byl průkopníkem elektrizace železniční dopravy a držitelem více než sta různých patentů zemřel v 76 letech Otakar Štorch- -Marien, pražský nakladatel, spisovatel, básník, publicista. V roce 1919, to mu bylo pouhých 21 let, založil nakladatelství Aventinum; název měl připomínat jeden z římských pahorků. K jeho prvním kmenovým autorům patřili bratři Karel a Josef Čapkové. Příběh života a díla legendárního nakladatele Otakara Štorcha-Mariena je vzrušující nejen pro kulturní záběr, který tento výjimečný muž dokázal realizovat, ale je zároveň příběhem pádu jednoho velkého snílka, který se stal obětí nejen poměrů, ale i vlastních snů (zachytil je ve vzpomínkových knihách) , šest týdnů před svojí osmdesátkou, zemřel Karel Kachyňa, filmový režisér, který nejprve točil dokumenty. Některé z jeho filmů patří k nejlepším českým a československým filmům vůbec (Ucho, Zlatí úhoři, Smrt krásných srnců, Pozor vizita a Kráva), a to přesto, že měly často omezený rozpočet či byly původně určeny pouze pro televizní obrazovky. Pod jeho vedením vzniklo sedm desítek filmů, z nichž jmenujme ještě např. Už zase skáču přes kaluže, Smrt mouchy, Dobré světlo, Sestřičky, Kam pánové, kam jdete nebo Fany. Kachyňovým dílem je i jeden z našich nejlepších seriálů, ve kterém excelovala Helena Růžičková, Vlak dětství a naděje. Kachyňa patřil k nejplodnějším, ale také k nejoriginálnějším tvůrcům v poválečné československé kinematografii. V roce 1996 byl za svou práci oceněn Českým lvem za dlouholetý přínos českému filmu zemřel Jan Mydlář, určitě nejznámější z mistrů popravčích. Údaje o roku jeho narození se velmi liší, převládá názor, že se dožil nejméně osmdesátky. Byl katem tří pražských měst a jeho asi největším dílem je poprava 27 českých pánů v roce Byl to inteligentní, vzdělaný a moudrý muž zakládající si na lidskosti, pochopení a vzájemné toleranci. Své řemeslo provozoval několik desetiletí a stal se zámožným mužem. Když v polovině 17. století umíral, odkázal své druhé ženě Kateřině slušný majetek. Katovské řemeslo zůstalo, jak bývalo zvykem, několik generací v rodině př. n. l. byl zavražděn Gaius Julius Caesar, politik a vojevůdce, jeden z nejslavnějších Římanů, jehož jméno dalo titul imperátorům všech dalších věků. Bylo mu 56 let. pokračování na str. 18 číslo 287, březen 2014 Náš domov 17 strana

18 Z KULTURY dokončení ze str zemřela ve věku 84 let Alena Vrbová, lékařka, básnířka a prozaička. Po studiu lékařství a filozofie na Karlově univerzitě v Praze pracovala jako lékařka v Mariánských Lázních. Přitom psala novely i povídky z lékařského prostředí. Svůj literární talent směřovala i do románové tvorby s historickou tématikou. Připomeňme si její román V erbu lvice o paní Zdislavě z Lemberka byl v Paříži upálen Jakub z Molay, francouzský šlechtic, poslední velmistr templářského řádu. Spolu s ním si vysloužil stejný ortel smrti další představitel řádu, Geoffrey de Charnay. Upáleni byli po předchozím krutém mučení na ostrově Ile de la Cité na Seině jako zatvrzelí kacíři. Templáři byli jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. V době, kdy se stal Jakub z Molay velmistrem, však byli templáři i rytíři jiných řádů ze Svaté země vyhnáni. Řád bylo nutné reformovat a najít pro něj nové místo v křesťanské společnosti, ale to se nepodařilo. Obrovské bohatství řádu se stalo předmětem zájmu francouzského krále. Dnes je proces s templáři všeobecně považován za vykonstruovaný, protože francouzský král potřeboval nutně peníze pro svou státní pokladnici zemřel ve věku 53 let Ivan IV., ruský car považovaný za jednoho z nejschopnějších a nejvzdělanějších ruských panovníků, více se ale mluví o jeho paranoidní povaze a krutosti vůči skutečným i domnělým nepřátelům. Proto měl přízvisko Hrozný. Na počátku své vlády se Ivan VI. obklopil loajálními spolupracovníky a později významně zreformoval mnoho oblastí politického a společenského života. Ve věku pouhých 13 let, koncem roku 1543, provedl mladý velkokníže se svými věrnými převrat. V roce 1547, když mu bylo sedmnáct let, prohlásil se za cara a samovládce vší Rusi. Přes svou povahu a psychické problémy byl Ivan IV. nadaným vládcem, který dobře chápal, co Rusko potřebuje ke svému prospěchu (omezení moci vysoké šlechty, jak to bylo běžné v západních monarchiích, styky s hospodářsky vyspělejšími evropskými zeměmi atd.) Svoje záměry však prosazoval velmi neadekvátními krutými metodami a zemi v konečném výsledku citelně poškodil. Na konci jeho vlády se v moskevském státě začala projevovat hluboká krize zemřel v Turíně v úctyhodném věku 91 let Lajos Kossuth, maďarský politik, spisovatel a revolucionář, jeden z nejvýznamnějších maďarských představitelů boje za samostatnost a svobodu zemřela Guiletta Masina, italská herečka, manželka Federica Felliniho Její největší úspěchy jsou spojeny s filmy jejího manžela, proslavila se například jako Gelsomina ve filmu Silnice (La Strada), ve filmech Cabiriiny noci, Giulietta a duchové nebo po boku Marcela Mastroianiho jako stárnoucí tanečnice Ginger Rogers ve filmu Ginger a Fred. Za své role získala řadu ocenění, pracovala také jako scénáristka pro televizi. Zemřela necelý půlrok po smrti manžela, bylo jí 73 let zemřel 75letý Joseph Ignace Guillotin, o němž panuje obecné povědomí, že vynalezl gilotinu. Ve skutečnosti ji nevynalezl, pouze, jako člen ústavodárného shromáždění, propagoval užití tohoto stroje k výkonu trestů smrti ve Francii během Velké francouzské revoluce. šemu francouzskému se narodil Bohumil Hrabal, prozaik, který od opožděného debutu v polovině 60. let patří mezi nejčtenější a nejdiskutovanější české spisovatele; navázal na tradici hovorové prózy a hospodské rozprávky v duchu Haškově a Johnově. Hned po vydání sbírek povídek Perlička na dně a Pábitelé se stal slavným. Následující vydané knihy, jejichž texty měl napsané už dávno, měly také úspěch, např. Ostře sledované vlaky, jejichž zfilmování bylo oceněno Oskarem, nebo Postřižiny. Dožil se 83 let zemřel Robert Merle, francouzský spisovatel, literární historik, překladatel a profesor anglické a americké literatury. Dožil se 95 let. Proslul například utopickým sci-fi románem Malevil, či třináctidílnou historickou ságou, která v češtině vycházela pod názvem Dědictví otců. Některé jeho romány (např. Víkend na Zuydcoote, Malevil, Až delfín promluví) byly také úspěšně zfilmovány byl britským letectvem zahájen nálet na Norimberk, který se však stal jednou z nejdrtivějších porážek, jaké během svých leteckých akcí proti Německu RAF utrpělo. Hlavní příčiny prakticky totálního neúspěchu byly dvě: jednak špatná předpověď počasí byly naprosto nevhodné povětrnostní podmínky. Druhou chybou byla špatně naplánovaná letová trasa. ŠKOLY Únorové dění v základní a mateřské škole napoleonské války: vojska protifrancouzské koalice dobyla Paříž. Bitvě Napoleon Bonaparte osobně přítomen nebyl, byl zrovna v zámku Fointaneblau, když se o kapitulaci hlavního města dozvěděl. Pak už nemohl ve válce pokračovat. Poznámka: Údaje o počasí jsou většinou převzaty z knihy Jiřího Svobody, Zdeňka Vašků a Václava Cílka Velká kniha o klimatu zemí Koruny české vydané v nakladatelství Regia v roce Výročí některých událostí u nás rozhodla obecní rada postavit silnici do Šanovic. Se stavbou bylo započato na podzim 1874 a až v roce 1885 dostavěna na hranice obce šánovické , to je tři čtvrtě století, co přijela do Sedlce německá vojska. Toho a dalšího dne hustě sněžilo, napadlo údajně až 60 cm sněhu. Sedlecký kronikář popisuje, že někteří naši občané si chodili k Němcům do vojenské kuchyně pro chléb a polévku němečtí vojáci byli prý velmi štědří 1994 v březnovém Našem domově je hezký článek pana Jaroslava Koreše z Prčice Potíže s názvem. Pan Koreš v něm vypráví, jaké měl potíže s názvem místa svého rodiště s Prčicí nejen on, ale i jiní. Končí ale tím, jak je dobře, že zůstal starobylý název Prčice zachován. -MK A tuhle znáte? Dva angličtí gentlemani hrají golf na místním golfovém hřišti. Jeden z mužů se zrovna chystá odpálit, když vidí dlouhé pohřební procesí na cestě vedoucí podél hřiště. V polovině nápřahu se zastaví, sundá si kšiltovku, zavře oči a poklekne k modlitbě. Jeho přítele to zarazí: Páni, to je ta nejpozornější a nejdojemnější věc, jakou jsem kdy viděl. Jsi opravdu velmi citlivý muž. A on mu odpoví: To víš, přece jen jsme byli pětatřicet let manželé. V sobotu 15. února v podvečerních hodinách se členové Klubu mladého diváka vydali do Prahy, aby zde v nádherných historických prostorách Národního divadla zhlédli představení Strakonický dudák. Klasická Tylova dramatická báchorka se v provedení souboru Národního divadla dočkala několika modernizací, které ale nenarušily celkový umělecký dojem hry. Mladí diváci si tak odnášeli pěkný umělecký zážitek. Téměř pět desítek odvážných soutěžících se 19. února odpoledne sešlo na školním kole recitační soutěže. Ve čtyřech soutěžních kategoriích si porota i diváci mohli vyslechnout jak básně klasiků, tak i verše ryze současné. Autorem jednoho textu byl dokonce otec soutěžící žákyně. Po nelehkém rozhodování porota nakonec vybrala tyto vítěze: 1. kategorie (1. až 3. třída) 1. místo Luboš Vlásek, Andrea Pospíšilová, 2. místo Lada Davídková, Tereza Škabradová, 3. místo Andrea Prášková. 2. kategorie (4. a 5. ročník) 1. místo Hana Mošničková, 2. místo Zuzana Jankovská, Nikola Kadlecová, 3. místo Natálie Pištěková. 3. kategorie (6. a 7. ročník) 1. místo Markéta Starostová, 2. místo Klára Hampeštová, 3. místo Barbora Hulanová. 4. kategorie (8. a 9. ročník) 1. místo Denisa Dušková, 2. místo Daniela Račková, 3. místo Filip Adamec. Oceněny byly také oba soubory, tříčlenný soubor dramatického kroužku a jedenáctičlenný soubor kroužku Šikovné děti. Všem soutěžícím patří pochvala poroty za předvedené výkony, snahu a příjemně prožité odpoledne. Ve středu žáci prvního stupně naší školy soutěžili v přeskoku přes švihadlo. V první kategorii (2. a 3. třída) všechna medailová místa obsadily dívky ze třetí třídy. Zvítězila Nikola Nohová, na druhém místě skončila Darina Nunhardtová a třetí byla Adéla Šárová. Ve druhé kategorii (4. a 5. třída) byl nejúspěšnější Jakub Beneš z 5. třídy. Druhé místo patřilo Patriku Beranovi rovněž z 5. třídy. Třetí pak skončil zástupce čtvrťáků Jan Kabíček. V soutěži dvojic si zlato vybojovala Michaela Chocholoušková s Magdalénou Starostovou ze třetí třídy. Stříbro si rovněž odnesla děvčata ze třetí třídy, Adéla Šárová a Lucie Poustecká. Bronz získala Markéta Havlová společně s Adélou Křížkovou ze třídy čtvrté. Všichni soutěžící se velmi snažili a patří jim za to velké díky. Ve středu 26. února zasedli žáci páté až osmých tříd k plnění úkolů školního kola Pythagoriády. Žáci měli vyřešit 15 úkolů z matematické logiky. Při správném určení výsledku alespoň u devíti příkladů se stávají úspěšným řešitelem a postupují do okresního kola. Maximální počet získaných bodů ale na naší škole byl jen osm. ZŠ a MŠ Ssedlec-Prčice 18 strana Náš domov číslo 287, březen 2014

19 ŠKOLY Zápis dětí do školky proběhne 2. dubna Přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Sedlec-Prčice se bude konat ve středu od 12,30 do 16,00 hodin ve žlutém pavilonu (třídě) č. 1. S sebou přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Přijímají se děti ve věku tři až šest let. Po vyplnění a odevzdání žádosti o přijetí dítěte získáte pro své dítě registrační číslo, které ZE SPORTU Pojd te se protáhnout na Čertovu podkovu Voňavá jarní příroda doslova vybízí k jarním toulkám, proto přijměte pozvání Klubu českých turistů Sedlec-Prčice na 44. ročník pochodu Čertova Podkova, který se koná v sobotu 22. března. Start pochodu je v Ateliéru na náměstí v Prčici od 7 do 10 hod. Cíl opět v Ateliéru do 16 hod. Poslouží vám mapa KČT č. 41, Česká Sibiř, Sedlčansko. Startovné je pro děti do 15 let a členy KČT 15 Kč, pro ostatní 20 Kč. bude používané při správním řízení o rozhodnutí o přijetí dítěte. Při rozhodnutí o přijetí dítěte se postupuje podle kritérií pro přijímání dětí, a ta jsou dvě. Přednostně V rámci pochodu plnění odznaků Podblanicko, Táborsko, Písecko, v průběhu pochodu opět oblíbená Šiškyáda aneb Hod do tlamy čerta o bonbóny, proto šišky s sebou. Losování o špekáčky, možnost opéct si je na ohni. V cíli obdrží každý diplom a perníkovou podkovu, dekorování pravou nefalšovanou podkovou pro nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka. red. jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a dále děti seřazené podle věku od nejstarších po nejmladší až do naplnění povolené kapacity naší MŠ. V MŠ jsou v provozu tři třídy, po dokončení rekonstrukce celé školky je možné otevření další, čtvrté třídy. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Jitka Sládková, vedoucí mateřské školy TRASY - 12 km: Ateliér Prčice, Jetřichovice, Monínec, Čertovo břemeno, Jetřichovice, cíl - Ateliér Prčice - 18 km: Ateliér Prčice, Jetřichovice, Sušetice, Čertovo břemeno, Dobrá voda, Vrchotice, cíl - Ateliér Prčice - 23 km: Ateliér Prčice, Sušetice, Čertovo břemeno, Dobrá voda, Vrchotice, cíl - Ateliér Prčice - 33 km: Ateliér Prčice, Jetřichovice, Kvasejovice, Zvěřinec, Veletín, Čertovo břemeno, Cunkov, Ostrý, Libenice, Větrov, Červený Újezd, Kvašťov, cíl - Ateliér Prčice Fotbalistou roku 2013 se stal Michal Davídek Na Valné hromadě TJ Sokol Sedlec-Prčice konané v sobotu 15. února byly vyhlášeny výsledky ankety Fotbalista TJ Sokol Sedlec-Prčice za rok Do ankety přispělo svými hlasy celkem 91 příznivců fotbalu a hráčů TJ Sokol Sedlec-Prčice. Platných bylo 86 anketních lístků, což představuje774 přidělených bodů. Anketní komise ve složení Karel Pištěk, Josef Peroutka a Vlastimil Bosák anulovala 5 lístků. Na třetím místě se umístil Miroslav Jelen s 83 body, druhou příčku se 127 body obsadil Milan Sedláček a Fotbalistou roku 2013 byl již po osmé vyhlášen Michal Davídek (145 bodů). Generálním sponzorem ankety Fotbalista roku byl pivovar Lobkowicz, ceny vyhodnoceným fotbalistům na 4. místech (brambory) věnoval pan Karel Dvořák z Vozerovic, květinové dary věnovalo květinářství Hanky Míkové a slevové poukazy na večeři pro dva v restauraci Vítek z Prčice věnovali manželé Kroužilovi. Občerstvení na valné hromadě sponzoroval provozovatel restaurace U Škrpálu pan Výsledky ankety senioři Pořadí Jméno Počet bodů 1. Michal Davídek Milan Sedláček Miroslav Jelen Martin Raček Tomáš Pištěk Marcel Nousek Martin Hájek Josef Růzha Petr Polidar Jan Ryšavý Karel Mára Marián Prchlík 10 Jan Hudák 10 Lukáš Dvořák Pavel Kobliha Tomáš Kotva David Kotva 5 Zbyněk Dařena Jaroslav Kabíček Radek Seidel 3 Filip Dřevojan Lukáš Pištěk 1 Josef Pech 1 Josef Bouška 1 VZPOMÍNÁME Jaroslav Budějský. Všem sponzorům patří velké poděkování. red., foto A. Valsová Výsledky ankety mládež Přípravka 1. Jakub Beneš 2. Lukáš Dohnal 3. František Koudela, Denis Molnár 4. David Kabíček Mladší žáci 1. Lukáš Dřevojan 2. Marek Kaňka 3. Michal Remeš, Václav Dolejší 4. Filip Mára Starší žáci 1. Ondřej Rataj 2. Zdeněk Všetečka, Václav Kabíček 3. František Bursík 4. Petr Kubát Dorost 1. Martin Hájek 2. Jakub Švagr 3. Filip Dřevojan 4. Jaroslav Pištěk Pořadí byla navržena trenéry jednotlivých mládežnických mužstev. Fotbalistou roku se stal po osmé Michal Davídek Dne 29. března 2014 vzpomeneme již 34. výročí, kdy od nás navždy odešel náš milovaný syn, bratr, švagr a strýc, pan Jiří Kortánek z Veletína a 2. března jsme vzpomněli jeho nedožitých 49. narozenin. Stále vzpomínají maminka a sestry s rodinami. číslo 287, březen 2014 Náš domov 19 strana

20 ZE SPORTU Zveme vás na fotbal Koncem března se rozjede jarní část fotbalových soutěží. Na trávníky vyběhnou i naši borci, aby otestovali, jak kvalitní byla jejich zimní příprava. Přijďte je povzbudit. TJ Sokol Sedlec-Prčice Muži A I. B třída skupina D 14. kolo FK Říčany :00 NE doma 15. kolo Sokol Miřetice :00 NE venku 16. kolo Sokol Kondrac :30 NE doma 17. kolo Sokol Teplýšovice :30 SO venku Mladší žáci OP kolo FK FERCOM Týnec n/sáz :15 SO doma 11. kolo Sokol Chotýšany :30 NE venku Starší žáci OP 13. kolo Slavoj Čerčany :30 SO doma 14. kolo FC Křivsoudov SO venku Dorost I. A třída, odd. D 14. kolo TJ Ligmet Milín :15 NE venku 15. kolo SK Votice :15 NE doma 16. kolo FK Lety :15 NE venku 17. kolo FK Králův Dvůr :15 SO doma Muži B IV. tř., skup. B 14. kolo Miličín B :30 SO venku 15. kolo volný los SK Přestavlky IV. tř., odd. B 14. kolo Sokol Drachkov :30 SO doma 15. kolo Úročnice :30 SO venku red. PLACENÁ INZERCE PAVEL KONOPISKÝ PRODEJ ŠTĚRKU, PÍSKU, KAMENÍ Přestavlky 53 Sedlec-Prčice, Tel.: , (P. Sládková) Prodám STAVEBNÍ PARCELU o celkové rozloze m 2 na katast. území obce Měšetice. Cena dohodou. Tel: Řádková inzerce NABÍZÍM: Pronajmu obchod na náměstí v Sedlci. Cena dohodou. Tel.: RŮZNÉ: Autoškola J. Slabý zahajuje od března výcvik sk. B za sníženou cenu. Bližší informace na tel.: strana Náš domov číslo 287, březen 2014

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Ryšavý, V. Pilík. Připomínky k zápisu ze dne 13. 2. 2014: bez připomínek Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 8. 4. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne 12. 6. 2012: bez připomínek

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice 1) Zahájení

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více