CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele"

Transkript

1 CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/96

2 Obsah Použité zkratky Úvod Nastavení systému uživatele Konfigurace stanice Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer Povolení webových stránek OTE Úprava nastavení MS IE pro export Kontrola povolení ActiveX komponent Nastavení prohlížeče FireFox Import certifikační autority Import osobního certifikátu Zjištění předpokladů pro instalaci podpisového balíčku IE Zjištění bitové verze Windows Kontrola administrátorských práv Instalace podpisového balíčku CAPICOM OS s 32bit konfigurací Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 64bit konfigurací Popis procesu registrace Registrace nového výrobce Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Změna dat již registrovaného výrobce Správa osob v prostředí webu Registrace oprávnění pro zadávání hodnot Popis formuláře oprávnění pro zadávání hodnot Registrace nároku na podporu Kontrola migrovaných/zadaných nároků na podporu Aktualizace nároku na podporu Vytvoření nového nároku na podporu pomocí webového formuláře Registrace nepodporovaného zdroje Popis procesu registrace nepodporovaných zdrojů Popis procesu zobrazení dat již registrovaného nepodporovaného zdroje Poskytování měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny z OZE Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce) /96

3 6.2 Obecný postup zadání měsíčního výkazu Popis formulářů měsíčních výkazů pro různé typy zdrojů Fotovoltaická elektrárna Větrná elektrárna Malá vodní elektrárna Malá vodní elektrárna rekonstruovaná Velká vodní elektrárna Spalování biomasy Spalování čisté biomasy Spalování bioplynu Spalování degazačního plynu Spalování skládkového a kalového plynu Důlní plyn Druhotné zdroje Geotermální elektrárna KVET Nepodporovaný zdroj Měsíční výkaz za odběrné místo s více zdroji Zobrazení zadaných výkazů Finanční vypořádání Reklamace Zadání nové reklamace Zobrazení a změna reklamací /96

4 Použité zkratky Zkratka CDS CS OTE EAN ERÚ I.CA IČ IMW LDS MPO KÚ KVET OPM OTE OZE PDS PO POZE PPS PKI RÚT Význam Centrum datových služeb Centrální systém OTE Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu Energetická regulační úřad První certifikační autorita vydavatel certifikátů Identifikační číslo organizace InterMiddleWare - rozhraní systému SAP a nonsap Lokální distribuční soustava Ministerstvo průmyslu a obchodu Katastrální úřad Kombinovaná výroba elektřina a tepla Odběrné/předávací místo Společnost OTE, a.s. Obnovitelný zdroj energie Provozovatel distribuční soustavy Právnická osoba Podpora obnovitelných zdrojů energie Provozovatel přenosové soustavy Technologie elektronického podpisu (Public Key Infrastructure) Registrovaný účastník v systému CS OTE 4/96

5 1 Úvod Tento dokument popisuje činnosti relevantní pro uživatele informačního systému OTE v oblasti výplaty podpory elektřiny a tepla vyrobených z obnovitelných zdrojů (včetně druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla), podpory za biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny, včetně popisu formátů, principů a postupů komunikace s informačním systémem OTE. Modul POZE je novým modulem CS OTE sloužící k zajištění činností plynoucích z legislativních požadavků pro společnost OTE, a.s. ze zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a související prováděcí předpisy. Úkolem modulu POZE je zejména zajištění následujících procesů: Registrace výrobce elektřiny v CS OTE Registrace výrobního zdroje a registrace zvoleného nároku na podporu elektřiny z POZE v CS OTE Příjem a validace měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny od výrobce a jejich poskytování externím účastníkům o výkazy předávané výrobci dle vyhlášky o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu o hodinová data výroby o výkazy předávané výrobci a provozovateli distribučních soustav dle vyhlášky č. 541/2005 Sb. Výpočet a výplata podpory elektřiny pro podporu formou zeleného bonusu na elektřinu, bonusu na decentrální výrobu, povinného výkupu (vyrovnání vůči povinně vykupujícímu obchodníkovi) V jednotlivých částech manuálu jsou vysvětleny procesy podporované modulem POZE i způsob práce uživatelů s tímto systémem. 5/96

6 2 Nastavení systému uživatele 2.1 Konfigurace stanice Klientská stanice pro provozování CS OTE je podporována v následující konfigurace operačních systémů: Windows XP SP3 Proffesional + MS IE7.0 + MS Office MS Office SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Windows XP SP3 Proffesional + MS IE8.0/FireFox 3.6x + MS Office SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Windows Vista(32bit) SP2 + MS IE8.0 + MS Office SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Windows 7(32bit) + MS IE8.0/FireFox 3.6x + MS Office 2003 či MS Office 2007 či MS Office SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Windows 7(64bit) + MS IE8.0/FireFox 3.6x + MS Office 2003 či MS Office 2007 či MS Office 2010(x64) + SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Výše uvedená podporovaná prostředí MS Internet exploreru by měla být aktualizována bezpečnostními update doporučenými Microsoftem na 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer Povolení webových stránek OTE Všechna nastavení Internet Exploreru jsou ve standardním stavu, pouze pro některé funkce může být vyžadováno zařazení https://portal.ote-cr.cz/otemarket do Důvěryhodné servery ( Trusted sites ), v menu Nástroje (Tools), Možnosti Internetu (Internet Options) 6/96

7 Záložka Zabezpečení (Security), kliknuti na ikonku Důvěryhodné servery (Trusted sites) a stisknutí tlačítka Servery (Sites). Napsat do řádku URL adresu: 7/96

8 https://portal.ote-cr.cz, jak je uvedeno níže a stisknout tlačítko Přidat ( Add ) Tato URL adresa se po stisknutí tlačítka Přidat ( Add ) objeví v sekci Webové servery Tlačítkem Zavřít ( Close ) se opustí okno. 8/96

9 2.2.2 Úprava nastavení MS IE pro export V nastavení Internet Explorer povolte stránky OTE v pop-up blocker setting. Je to záložka Osobní údaje ( Privacy ), klikněte na tlačítko Nastavení, ( Settings ). 9/96

10 Stránky OTE přidejte do seznamu povolených stránek pro pop-up okna vypsáním URL adresy https://*.ote-cr.cz do následujícího řádku a stiskněte tlačítko Přidat, ( Add ) 10/96

11 V možnostech Internetu, pro Důvěryhodné servery ( Trusted sites ), dále stiskněte tlačítko Vlastní úroveň ( Custom level ) a zkontrolujte nastavení podle následujících obrazovek pro možnost exportování souborů a sestav ze systému CS OTE. 11/96

12 12/96

13 V případě, že by export nefungoval, tak resetujte nastavení na Střední. Medium a zopakujte krok po stisknutí Vlastní úroveň ( Custom Level ). 13/96

14 V tomto kroku vyzkoušejte exporty. V případě, že exporty nebudou stále fungovat, zkontrolujte v nastavení Internet Explorer v záložce Upřesnit, ( Advanced ) povolení ukládání obsahu zabezpečených stránek na disk dle následujícího nastavení 14/96

15 Změnu potvrďte kliknutím tlačítka OK a následně můžete vyzkoušet exporty. 15/96

16 2.2.3 Kontrola povolení ActiveX komponent Pro korektní funkci všech modulů CS OTE je nutné zkontrolovat, popř. povolit stahování ActiveX komponent na klientskou stanici, dle postupu níže, tedy vybrat z menu Internet Exploreru, Nastavení Možnosti Internetu, záložka Zabezpečení (Security), kliknuti na ikonku Důvěryhodné servery (Trusted sites) a stisknutí tlačítka Servery (Sites). Na následující obrazovce je nutné zkontrolovat nastavení pro inicializaci ActiveX komponent. 16/96

17 17/96

18 2.3 Nastavení prohlížeče FireFox Nastavení přístupových prvků v prohlížeci FireFox je složeno z několika dílčích kroků Import certifikační autority V menu zvolte Nástroje Možnosti, sekce Rozšířené, záložka Šifrování. Vyberte tlačítko Certifikáty. Je nutné zvolit záložku Autority. Prostřednictvím tlačítka Importovat se dohledá ve filesystém soubor kořenové certifikační autority ve formátu *.pem,*.cer či *.der. 18/96

19 Po úspěšném naimportování se osobní certifikát z úložiště prohlížeče spáruje s certifikační autoritou a to následovně: Tímto krokem je certifikační autorita již naimportována v patřičném uložišti. Výběrem certifikační autority PostSignum CA2 se zpřístupní níže, v liště tlačítko Upravit důvěru Kliknutím na tlačítko Upravit důvěru se zobrazí následující dialog, ve kterém je nutné povolit následující volby 19/96

20 2.3.2 Import osobního certifikátu Obdobně, jako při importu certifikační autority je potřeba provést import osobního certifikátu do úložiště FireFox. Taktéž prostřednictvím tlačítka importovat jak je popsáno výše 20/96

21 2.4 Zjištění předpokladů pro instalaci podpisového balíčku IE Zjištění bitové verze Windows Microsoft Windows Vista a Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Do políčka Zahájit hledání napište system. 3. V seznamu klepněte na položku Systém. 4. V položce Typ systému je uvedena bitová edice. Tedy buď 32bitový operační systém anebo 64bitový operační systém Microsoft Windows XP 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Spustit. 3. Napište sysdm.cpl a zvolte OK. 4. Klepněte na kartu Obecné. 5. V následujícím okně je edice zobrazena v části Systém. Pro 32bitovou verzi Windows XP Professional verze. Pro 64bit verzi Windows XP Professional x64 Edition verze Kontrola administrátorských práv Microsoft Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Ovládací panely. 3. Vyberte Uživatelské účty a zabezpečení rodiny. 4. Vyberte Uživatelské Účty. 5. Na pravé straně okna je zobrazeno uživatelské jméno, ikona účtu a popis. 6. Jestliže je zde uvedeno "Administrator" v popisu, je účet administrátorským. V opačném případě se jedná o standardního uživatele Microsoft Windows Vista 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Ovládací panely. 3. Přesvědčte se, že je na levé straně okna zvoleno Klasické zobrazení. 4. Vyberte Uživatelské Účty pomocí dvojkliku. 5. Na pravé straně okna je zobrazeno uživatelské jméno, ikona účtu a popis. 6. Jestliže je zde uvedeno "Administrator" v popisu, je účet administrátorským. V opačném případě se jedná o standardního uživatele Microsoft Windows XP 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Ovládací panely. 3. Vyberte Uživatelské účty pomocí dvojkliku. 21/96

22 4. V dolní polovině okna pod nebo vyberte účet, k terý chcete změnit najděte odpovídající účet.. 5. Jestliže má uvedeno v popisu Správce počítače, jedná se o administrátora. 2.5 Instalace podpisového balíčku CAPICOM OS s 32bit konfigurací Pro elektronický podpis v prohlížeči Internet Explorer je nutné mít na klientské stanici s 32bitovým operačním systémem nainstalovaný podpisový balíček CAPICOM. Pokud je používán prohlížeč FireFox, tato instalace není nutná. Postup instalace CAPICOM pro Internet Explorer je popsán níže. Předpokladem je však přihlášení se na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket s právy lokálního administrátora. Důvodem je instalace knihoven do úložiště, kam nemusí mít běžný uživatel přístup. Bez administrátorských práv by instalace balíčku CAPICOM neproběhla úspěšně! Po přihlášení na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket se objeví zpráva o stažení balíčku CAPICOM v horní liště prohlížeče. Při kliknutí na horní, světle žlutý řádek se aplikace uživatele dotáže, zda-li souhlasí s instalací doplňku na stanici. 22/96

23 Jakmile uživatel vybere možnost Spustit doplněk, pak se pokračuje v instalaci komponenty CAPICOM pro ekektronický podpis v následujícím dialogu. Po té, co uýivatel potvrdí instalaci tlačítkem Spustit, komponenta CAPICOM pro elektronický popdis se mu úspěšně nainstaluje na stanici. Je nutné potvrdit volbu Install, která zajistí nainstalování CAPICOM baličku do patřičného úložiště. V případě, že se automatická instalace nezdaří, zkontrolujete existenci souboru capicom.dll v adresáři windows/system32/ a ručně ho smažte Následně zavřete všechna okna prohlížeče a zkuste se přihlásit na zabezpečené stránky OTE, resp. https://portal.ote-cr.cz/otemarket a celý proces opakujte. Pokud se nepodaří komponentu CAPICOM, pro elektronický podpis, na stanici nainstalovat, pro prohlížeč Internet Explorer, pak je možné přistupovat do CS OTE přes prohlížeč FireFox. Jeho nastavení je uvedeno v manuálu na stránkách OTE, viz. přiložený odkaz 2.6 Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 64bit konfigurací Pro elektronický podpis je nutné mít na klientské stanici s 64bitovým operačním systémem nainstalovaný podpisový balíček Logica PKI. Postup jeho instalace je popsán níže. Předpokladem je však přihlášení se na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket s právy lokálního administrátora. Důvodem je instalace knihoven do úložiště, kam nemusí mít běžný uživatel přístup. Bez administrátorských práv by instalace balíčku Logica PKI neproběhla úspěšně! Po přihlášení na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket a požadavku o elektronický podpis se objeví dialog o nutném stažení podpisového balíčku ActiveX. 23/96

24 Po potvrzení OK se pokračuje dále a na dalším dialogu potvrdit tlačítko Run. Na následujícím okně potvrdit opět tlačítko Run. 24/96

25 25/96

26 Instalace podpisového balíčku Logica PKI proběhla úspěšně a tlačítkem Close je možné následující dialog uzavřít. Pokud se automaticky neobjeví dialog pro spuštění instalace přímo ze stránek zabezpečeného portálu, lze provést instalaci následujícím postupem: - Stáhnout si balíček na lokální stanici z veřejně dostupných stránek OTE: - Rozbalit zip soubor - Stisknout pravé tlačítko na souboru OtePortalPki.msi a vybrat Instalovat. - Postupovat dle výše uvedených snímků obrazovek výše 26/96

27 27/96

28 3 Popis procesu registrace Registrace výrobce je nutnou podmínkou pro registraci nároku na podporu v CS OTE. Výrobci jsou evidováni v modulu PRODIS. Následně prostřednictvím modulu PRODIS mohou spravovat svá registrační data. Zároveň je výrobci umožněno předat oprávnění pro zadání a změnu hodnot povinně vykupujícímu obchodníkovi/zprostředkovateli. 3.1 Registrace nového výrobce Proces registrace nového výrobce probíhá dle následujících kroků: 1) Zřízení certifikátu výrobce Nejprve je nutné si zřídit certifikát výrobce od akreditované certifikační autority, kterými jsou 1CA (http://www.ica.cz/) nebo PostSignum (http://www.postsignum.cz/). Musí se jednat o komerční (kvalifikovaný) certifikát na zaměstnance či fyzickou osobu. 2) Zřízení datové schránky výrobce, který nebude mít údaj IČ uveden ve svém certifikátu, si musí založit datovou schránku pro Živnostníka. V registračních datech schránky musí být uveden jednoznačný identifikátor výrobce, resp. IČ. Prostřednictvím této datové schránky výrobce bude výrobce ověřen při registraci do systému OTE 3) Stažení formuláře Na adrese si výrobce stáhne registrační formulář pro registraci výrobce a kontaktní osoby. 4) Vyplnění staženého formuláře Stažený formulář vyplní dle postupu uvedeného v podkapitole ) Potvrzení úspěšné registrace Na vyplněný kontaktní bude po úspěšné registraci výrobce informován. Následně si může ověřit svůj přístup na adrese https://portal.ote-cr.cz. 28/96

29 3.1.1 Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře. Otevřete registrační formulář v Adobe Readeru verze 8 a vyšší, pokud vlastníte nižší verzi Adobe Readeru, je potřeba si nainstalovat novější verzi, budete k tomu automaticky vyzvání ihned po otevření dokumentu. Formulář je potřeba vyplnit, podepsat certifikátem vydaným certifikační autoritou PostSignum nebo I.CA. Pokud vlastníte certifikát I.CA nebo PostSignum, ve kterém není uvedeno IČ, stačí formulář vyplnit, podepsat, uložit na disk. Poté předat ze své datové schránky (IČ v datové schránce musí být shodná jako IČ ve vyplněném registračním formuláři) do datové schránky OTE. Není potřeba jej odesílat přes webovou službu. Pokud vlastníte certifikát PostSignum, který IČ obsahuje, bude potřeba před odesláním dat provést nastavení popsané v kapitole 3.2 Nastavení Adobe Readeru. Toto nastavení můžete provést ihned po otevření formuláře v AdobeReader, před vyplněním dat. Postup, jak zjistíte, zda je v certifikátu uvedeno IČ je uveden v kapitole 3.1. Kontrola existence IČ v certifikátu Kontrola existence IČ v certifikátu Postup, jak se zjistí, zda-li je v certifikátu od PostSignum uveden IČ je následující: V internetovém prohlížeči IE zvolit v menu položku Nástroje (Tools) Možnosti Internet (Internet Options), zvolit záložku Obsah (Content) Sekce Certifikáty (Certificates) stisknout tlačítko Certifikáty (Certificates). 29/96

30 v záložce Osobní (Personal), vybrat ze seznamu certifikát od PostSignum, resp. ten, který má ve sloupci Vydal (Issued by) PostSignum autoritu. dvojklikem na certifikátu se otevře následující okno, kde je nutné zvolit záložku Detail (Details). 30/96

31 V řádcích najít položku Subject (Předmět) a v poli níže se objeví detail certifikátu, kde by mělo být IČ uvedeno, viz výše. Pokud zde IČ v hranatých závorkách takto uvedeno nebude, pak tento certifikát nemá IČ Nastavení Adobe Readeru Pokud budete formulář vyplňovat v Adobe Readeru verze 9 a vyšší, je potřeba před vyplněním formuláře provést následující nastavení. - Otevřete registrační formulář. - V menu zvolte Edit/Úpravy) -> Preferences/Předvolby) Anglická verze 31/96

32 Česká verze - Zde zvolte v levém seznamu Categories/Kategorie Security (Enhanced) /Zabezpečení (Rozšířené). Přes tlačítko Add File / Přidat soubor si otevřete dialog pro výběr souboru, vyhledejte právě otevřený soubor a klikněte na tlačítko Open / Otevřít. Soubor se vám přidá do seznamu viz následující obrázek. Nastavení uložte tlačítkem OK. 32/96

33 Anglická verze 33/96

34 Česká verze Pokud byste data zkusili odeslat přes webovou službu bez tohoto nastavení, objevilo by se vám následující upozornění Potom by se zobrazil v horní části formuláře zlatý panel a chyba zobrazená na následujícím obrázku. 34/96

35 Odeslání formuláře by se nezdařilo. Ve verzi 8 Adobe Readeru toto nastavení není a není ani potřeba. Po odeslání data na webovou službu se vám zobrazí následují varování. Zde klikněte na tlačítko Allow/Povolit a data budou odeslána. 35/96

36 Vyplnění formuláře Registrační formulář vypadá následovně: 36/96

37 Vyplňte pečlivě všechny vaše registrační údaje. V pravém horním rohu můžete zvolit, zda chcete formulář vyplňovat v češtině nebo v angličtině. Pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez nich není možné formulář podepsat a následně uložit/odeslat. Pokud vlastníte certifikát PostSignum, který obsahuje IČ, viz popis výše, musí toto IČ v certifikátu souhlasit s IČ vyplněným ve formuláři. V opačném případě Vám registrace nebude povolena. Pokud budete chtít během vyplňování dat začít znovu a data vymazat, můžete použít tlačítko Vyčistit formulář. Toto tlačítko vymaže všechna již zadaná data, formulář bude vypadat jako na začátku vyplňování. Pokud zapomenete vyplnit nějaké povinné pole nebo některé pole bude zadané ve špatném formátu budete o tom informováni pomocí upozornění podobném jako na následující obrázku. Klikněte na tlačítko OK a doplňte nebo opravte požadované údaje. Pokud máte vyplněny všechny povinné položky, ale nepotvrdíte, že jste se seznámil/a s Pravidly OTE, a. s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů, budete na to upozorněni následujícím upozorněním. 37/96

38 V tomto případě klikněte na tlačítko OK a zaklikněte checkbox, potvrzující seznámení s Pravidly OTE a. s. a pokračujte podepsáním formuláře Podepsání vyplněného formuláře Po vyplnění a zkontrolování všech údajů klikněte na tlačítko Podepsat data. Pokud budou data zadaná správně, objeví se dialog pro výběr elektronického podpisu. Pokud vlastníte pouze jeden certifikát, bude zde přednastaven. Pokud vlastníte více certifikátů, vyberte ze seznamu ten, kterým chcete formulář podepsat a klikněte na tlačítko Sign / Podepsat. 38/96

39 Pokud se rozhodnete formulář ještě nepodepsat a kliknete na tlačítko Cancel nebo se podepsání z nějakého důvodu nezdaří, objeví se následující hlášky: Pokud podepsání proběhne úspěšně, objeví se informace, že data jsou podepsaná. 39/96

40 V tomto okamžiku se formulář stává needitovatelným, zmizí tlačítka Podepsat data a Vyčistit formulář a objeví se tlačítka Uložit formulář a Odeslat data. Pokud vlastníte certifikát I.CA nebo PostSignum, který neobsahuje IČ, nelze vyplněná data z formuláře odeslat přímo do OTE, tudíž můžete následující krok přeskočit a pokračujte uložením formuláře, popsaném v kapitole Uložení formuláře Odeslání registračních dat přes webovou službu do CS OTE Pro úspěšné odeslání dat přes webovou službu musí být Vaše stanice připojena k internetu. Pokud nejste připojeni, je možno formulář v daném stavu uložit a odeslat jej později. Taktéž však pro název pdf formuláře platí nastavení popsané v kapitole Nastavení Adobe readeru. Odeslání registračních dat do systému CS OTE proběhne po kliknutí na tlačítko Odeslat data v registračním formuláři. Jako součást registračních dat se odesílá s formulářem také veřejný klíč certifikátu z podpisu. Tento klíč certifikátu bude zaregistrován pro Váš přístup do systému CS OTE. Pokud Váš certifikát obsahuje IČ a registrační formulář byl úspěšně přijat na straně OTE objeví se Vám tato následující zpráva: 40/96

41 Po potvrzení tlačítkem OK se číslo, pod kterým byla přijata registrace, zapíše také do formuláře. Pokud certifikát obsahuje IČ, ale toto IČ se neshoduje s IČ vyplněném ve formuláři zobrazí se následující upozornění: V tomto případě je nutno registrační formulář stáhnout z Veřejných stránek OTE znovu a správně vyplnit. Pokud odešlete na webovou službu formulář podepsaný certifikátem, který IČ neobsahuje, budete informováni pomocí následující hlášky o tom, jak dále postupovat. 41/96

42 Jakmile proběhne registrace výrobce do systému CS OTE, budete informováni zprávou zaslanou na ovou adresu uvedenou v tomto registračním formuláři. Na tutéž ovou adresu bude zaslána zpráva, pokud se registrace z nějakého důvodu nezdaří. V případě, že informační o registraci neobdržíte do 24hod, obraťte se na HelpDesk OTE, který zjistí důvod a poskytne další informace. Při komunikaci s OTE prosím uveďte číslo, pod kterým byla vaše registrace přijata Uložení formuláře Uložení formuláře provedete tak, že kliknete na tlačítko Uložit formulář, objeví se dialog pro uložení souboru. Zde vyberte, kam chcete formulář uložit a klikněte na tlačítko Save / Uložit. Pokud vlastníte certifikát I.CA nebo PostSignum, který neobsahuje IČ, odešlete prosím tento Vámi vyplněný formulář obsahující elektronický podpis přes Vaši Datovou schránku do Datové schránky OTE. Ve zprávě s přílohou pdf registračního formuláře uveďte v poli Vaše spisová značka hodnotu POZE. Na základě takto vyplněného pole systém CS OTE pozná, že se jedná o požadavek na registraci s přílohou pdf registračního formuláře. Pokud jste registrační data odeslali do CS OTE přes webovou službu a byli jste úspěšní, nemusíte již s formulářem dělat nic dalšího, ale doporučujeme jej uchovat do doby, než se přihlásíte do CS OTE pro případné pozdější reklamace. 42/96

43 3.2 Změna dat již registrovaného výrobce Výrobce pro zobrazení zaregistrovaných dat, případně jejich změnu (je možná jen u vybraných položek), přejde v menu Registrace na položku Kmenová data. Klikněte na řádek Vaší společnosti, viz níže. Zobrazí se menu, ve kterém se při kliknutí na jednotlivé položky dostanete k požadovaným údajům. Výběrem Základní data se zobrazí následující obrazovka prezentující informace uložené z registračního formuláře. V případě potřeby přidat jiné bankovníspojení klikněte na položku bankovní spojení a následně na označené tlačítko úpravy. Zadejte údaje o bankovním spojení. Povinné údaje jsou označené hvězdičkou a tlačítkem Uložit, proběhne uložení dat. 43/96

44 Po stisknutí tlačítka Uložit bude uživatel vyzván k potvzení, že skutečně požaduje nový bankovní účet uložit. Pro podepsání dat elektronickým podpisem bude nutné potvrdit následující dialog a vybrat podpisový certifikát Vyberete podpisový certifikát a potvrdíte následující dialog Dále taktéž potvrdíte 44/96

45 Po úspěšném uložení bude nový účet přidán do tabulky účtů,viz. níže. Proto, aby byl účet aktivní z pohledu výplaty podpory z OZE, je nutný ještě druhý krok, tedy přiřazení bankovního účtu k činnosti POZE/Decentrální výroba. Pro Editaci/Přidání bankovního spojení k POZE stiskněte tlačítko Editovat v panelu nástrojů a klikněte na řádek s činností POZE/Decentrální výroba. Pod tabulkou se zobrazí následující formulář, kde přes tlačítko Přidat účet (CZK) 45/96

46 v rozbalovacím listu vyberete účet, který bude přidán pro POZE/Decentrální výrobu vypořádání. Stisknete tlačítko Uložit. Opět bude nutné potvrdit změnu prostřednictvím elektronického podpisu, jako při založení bankovního spojení, viz výše. Po úspěšném přiřazení bankovního spojení k činnosti POZE/Decentrální výroba, bude účet přiřazen, v tabulce, sekci Činnosti, viz. níže. Od tohoto okamžiku bude ve formuláři v menu POZE - Nárok na podpory tento nový bankovní účet dostupný a bude možné ho použít pro finanční vypořádání podpory na konkrétním výrobním zdroji. 46/96

47 3.2.1 Správa osob v prostředí webu Každá první registrovaná osoba výrobce přes Adobe formulář má automaticky nastavenu specifickou roli pro změny svých základních údajů Editace vlastních dat Editace vlastních dat je možné přes tlačíkot editovat. Po jeho přepnutí je možné editovat (jméno, příjmení, titul, telefon, , Poze zprávy, šifrovat zprávy, formát zprávy) Založení nové osoby Pokud uživatel klikne pravým tlačítkem myši na údajích o RÚT, pak se mu nabídne založení nové osoby 47/96

48 Po následném výběru záložky Základní data, je možné zadat základní informace o založení nové osoby Pokud se předpokládá, že tato nově zakládaná osoba bude mít přístup do systému se svým vlastním certifikátem, je nutné je nastavit příznak Přístup do CS OTE a pak data Uložit. Pro změnu dat je nutný elektronický podpis, tedy potvrdit následující dialog 48/96

49 Dále potvrdit Ano/Yes Z dialogu s certifikátem vybrat certifikát Opět potvrdit následující dialog Následně se zpřístupní další záložky u osoby pro doregistraci přístupu Záložka Zabezpečený přístup 49/96

50 Slouží pro vložení veřejného klíče certifikátu. Je možno každé osobě přiřadit až 4 páry (přístupový+podpisový, které jsou ve většině případů shodné) certifikáty. Běžně se používá jeden pár. Popis položek: Typ certifikátu autentizační nebo podpisový Certifikační autorita - Název certifikační autority, která certifikát vydala informativní pole pro každý přiložený certifikát Platnost od, platnost do - období platnosti certifikátu DN - Jednoznačná identifikace certifikátu informativní pole pro každý přiložený certifikát Primární certifikát - Specifikace jednoho páru certifikátů, který je používán jako primární. Pole je společné pro jeden pár U jedné osoby může být pouze jeden pár certifikátu označen jako primární. Ten se pak použije přednostně pro šifrování odchozích zpráv při splnění dalších kritérií (shodnost adresy a časová platnost). Označení tohoto default páru je prostřednictvím radiobutton na pravé straně formuláře. Změna stávajícího default páru certifikátu může být provedena kdykoliv a její platnost je okamžitá. První zaregistrovaný pár certifikátů je vždy brán jako default. Každá osoba užívající CS OTE musí mít pro přístup certifikát. To znamená, že musí být vybavena individuálním identifikačním klíčem. Veřejný klíč certifikátu je účelné nakopírovat do vhodného 50/96

51 adresáře. Pomocí tlačítka Browse lze certifikát dohledat v souborovém systému registrujícího pracovníka. Kliknutím na tlačítko Upload bude certifikát skutečně načten a přiložen. Mazání certifikátu - Zvolením ikony pro rušení v toolbaru se zruší vždy celý pár certifikátů. Pokud má uživatel zaregistrováno více než 1 certifikát a je smazán default, je takto označen první pár certifikátů dle standardního kritéria. Změna implicitního certifikátu. Přepnutím volby defaultního certifikátu a uložení dat se provede změna. Každá změna registračních údaje vyvolá výše uvedený dialog pro elektronický podpis Záložka Činnosti Slouží pro registraci činnosti-oblasti k dané osobě. Pro potřeby OZE je to činnost OZE/Decentrální výroba 3.3 Registrace oprávnění pro zadávání hodnot Výrobce má možnost udělit oprávnění vybranému Zprostředkovateli k provádění vybraných činností (registrace zdroje/nároku na podporu, zadávání měsíčních výkazů). RÚT s takto přiděleným oprávněním má v rámci dané činnosti stejná práva a přístup k datům jako výrobce, kterého zastupuje (tj. včetně přístupu k citlivým datům typu bankovní spojení, adresy, kontaktní údaje apod.). Popis formuláře je uveden v kapitole Registrace oprávnění pro zadávání hodnot. Oprávnění zprostředkovateli se uděluje následujícím způsobem: Po přihlášení do webového portálu CS OZE klikněte v horním Menu na záložku POZE a dále na Oprávnění na zprostředkovatele. 51/96

52 Na další obrazovce klikněte na tlačítko Nové Následně se otevře formulář, ve kterém je potřeba vyplnit počáteční a konečné datum platnosti oprávnění pro zprostředkovatele, identifikaci výrobce a zprostředkovatele a aktivity, pro které bude mít zprostředkovatel oprávnění Popis formuláře oprávnění pro zadávání hodnot Tento formulář umožňuje výrobci převést právo na správu svých specifikovaných dat na zprostředkovatele. Předpokladem pro předání oprávnění je, že výrobce má registrovanou platnou činnost POZE/Decentrální výrobce a zprostředkovatel činnost Zprostředkovatel výrobce pro zvolené období. Přístup do formuláře mají uživatelé, kteří mají přiřazeny následující role: 52/96

53 POZE/Decentrální výrobce možnost předání oprávnění na zprostředkovatele a jeho změna Zprostředkovatel výrobce vidí všechna oprávnění, na něj předaná výrobci, editovat nemůže Obrázek 1 Předání oprávnění na zprostředkovatele Pro výběr oprávnění je možno použít filtr v horní části formuláře. Filtr obsahuje tyto položky: Výrobce pokud do aplikace přistupuje výrobce, má tuto položku needitovatelnou, zprostředkovatel zde může vybírat ze seznamu výrobců, kteří na něj předávají oprávnění, uživatelé OTE mohou vybírat ze všech výrobců Zprostředkovatel - pokud do aplikace přistupuje zprostředkovatel, má tuto položku needitovatelnou, výrobce zde může vybírat ze seznamu zprostředkovatelů, na které předává oprávnění, uživatelé OTE mohou vybírat ze všech zprostředkovatelů Platnost od Platnost do Tlačítkem Hledat se provede výběr dat a zobrazí se pod filtrem ve formě tabulky. Tlačítkem Smazat je možno vymazat zadané položky ve filtru. Popis položek v detailu formuláře: Název položky Platnost od Platnost do Výrobce Popis platnost předání oprávnění, datum se zadává výběrem z kalendáře. Datum nelze zadávat do minulosti platnost předání oprávnění, datum se zadává výběrem z kalendáře. Datum nelze zadávat do minulosti Položka se zpřístupní až po výběru datum, z důvodu nabídky 53/96

54 Zprostředkovatel Aktivity platného seznamu výrobců. Výrobce zde může vybrat pouze sám sebe. Uživatel OTE s administrátorskou rolí pro POZE zde může vybírat ze seznamu výrobců s přidělenou činností POZE/Decentrální výrobce Položka se zpřístupní až po výběru datum, z důvodu nabídky platného seznamu zprostředkovatelů. Zprostředkovatele je možno vybírat ze seznamu zprostředkovatelů s při dělenou činností Zprostředkovatel výrobce Zde je možno přiřadit zprostředkovateli jednu nebo všechny uvedené aktivity: Registrace zdroje/změna v nároku na výplatu podpory editace údajů o zdroji a o nároku na výplatu podpory Měsíční výkaz zadávání měsíčního výkazu za výrobce Tabulka 1 Oprávnění na zprostředkovatele popis položek Pokud je výrobce ve stejném období registrován zároveň i jako zprostředkovatel, nemůže v tomto období předat oprávnění na zprostředkovatele z důvodu nepovoleného zřetězení oprávnění. V jednom období je možno zadat oprávnění na více zprostředkovatelů i pro stejnou aktivitu. Toto však může způsobit, že více zprostředkovatelů uvidí na stejné výrobní zdroje výrobce. Zprostředkovatel tedy musí v tomto případě být při editaci opatrný a jednoznačně identifikovat patřičný zdroj. Pokud předání oprávnění již neplatí (je v minulosti), nelze je měnit. Výrobce však může zadat nové oprávnění na následující období. 4 Registrace nároku na podporu 4.1 Kontrola migrovaných/zadaných nároků na podporu Po přihlášení do CS OTE má výrobce možnost zkontrolovat a aktualizovat údaje o jednotlivých zdrojích, které jsou přiřazeny k jeho licenci (včetně nároku na podporu). Přes menu POZE -> Nárok na podporu se výrobce dostane do formuláře pro vyhledání již registrovaných nároků na podporu: 54/96

55 Pro vyhledání již registrovaných zdrojů a nároků na podporu slouží tlačítko Hledat: Zobrazeny budou všechny registrované nároky na podporu přihlášeného výrobce. Pokud chcete vyhledávat podle určitého kritéria, před samotným hledáním vyplňte dané políčko ve Filtru. Veškeré dohledané nároky na podporu se výrobci zobrazí níže v záložce Data. Pokud se nezobrazí žádná data, nebyla dosud korektně předána příslušným provozovatelem distribuční soustavy, nebo nebyla provedena registrace nároku na podporu ze strany výrobce (pro případ výrobců připojených do sítě od Detail konkrétního nároku na podporu se uživateli zobrazí po kliknutí na příslušný řádek s nárokem na podporu: 55/96

56 4.2 Aktualizace nároku na podporu Údaje přístupné k editaci má výrobce možno změnit a tuto změnu potvrdit stisknutím tlačítka uložit, po podepsání a odeslání zprávy s uloženými daty jsou provedeny kontroly správnosti zadaných dat a uložení dat v systému POZE. V případě požadavku na změnu čísla bankovního účtu, na který má být vyplácena podpora, je předpokladem registrace čísla účtu v datech výrobce. Pokud se vám požadovaný bankovní účet nenabízí v číselníku, zaregistrujte jej nejprve v registračních datech výrobce postupem dle kapitoly Vytvoření nového nároku na podporu pomocí webového formuláře Pro vytvoření nového nároku na podporu je potřeba se přihlásit na stránky OTE pod svým certifikátem a v záložce POZE vybrat položku Nárok na podporu, kterou se dostanete na stránku sloužící pro registraci nároku na podporu. Po zobrazení na stránky pro registraci se klikne na tlačítko pro založení nový nárok na podporu. Po zmáčknutí tlačítka pro nový nárok na podporu se stránka zvětšila o formulář pro zdroj, na který se bude požadovat nárok na podporu. Tento formulář má několik oddílů, které je potřeba vyplnit. 56/96

57 Společnost Oddíl společnost se vyplňuje automaticky podle dat, které jsou uloženy v systému OTE po výrobce, který žádá o podporu. Název společnosti jméno společnosti, pro kterou se registruje nárok na podporu. Licence číslo licence na výrobu elektřiny udělené ERÚ IČ identifikační číslo osoby EAN Výrobce je unikátní 13 místný číselný kód, který začíná číselnou kombinací , a který přiděluje OTE a používá jej pro identifikaci v systému. Nárok Oddíl Nárok se vyplní automaticky po uložení žádosti a obsahuje informace o nároku na podporu. ID žádosti je unikátní číslo, pod kterým bude nárok na podporu registrován a bude dohledatelný. Status je fáze žádosti, v které se právě žádost nachází. Může nabývat hodnot: Návrh status při vytvoření nové žádosti o podporu Ke schválení DSO status, při kterém se odešle žádost ke schválení distributorovi Ověřená status, při kterém je žádost již ověřena a chválená distributorem Schváleno status, při kterém je žádost schválena a připravena pro zadávání měsíčních výkazů a zasílání podpory. Ukončená Data podpory Oddíl Data podpory se částečně vyplňují automaticky po uložení a obsahuje i data, které musí výrobce vyplnit. Datum uvedení do provozu automaticky vyplněné po přejití žádosti do stavu Ověřeno. 57/96

58 PPS/PDS unikátní EAN číslo distributora sítě, ke které je výrobna připojena, a která se vyplní automaticky. Požadované datum podpory od datum od kdy se začne počítat nárok na podporu a musí být vyplněno. Toto datum musím být nejdřív 30 dní od datumu, kdy se žádost o podporu zakládala. Požadované datum podpory do vyplňuje se automaticky na maximální hodnotu. Číslo účtu - je konto, na které se bude vyplácet podpory za OZE. Musí být vyplněno. Druh podpory Tento oddíl formuláře slouží k nastavení formy podpory. Kliknutím na tlačítko nový vyskočí další podformulář pro formu podpory. Tento podformulář je povinné vyplnit pro zažádání podpory. Forma podpory možnost zelený bonus hodino/roční, povinný výkup nebo žádná Decentrální výroba tato podpora lze uplatnit pouze na zelený bonus nebo samostatně bez podpory Nabídka elektřiny pro POV příznak zda má být elektřina k prodeji povinně vykupujícímu. Pro formu podpory povinný výkup je povinné nastavit na ANO. Tarif KVET hodnota, která se nastavuje pouze u elektráren s BIO spalování. Tarif OZE - hodnota, která se nastavuje pouze pro vodní elektrárny. Požadované datum podpory od to to datum musí byt shodné s datumem v Data podpory > Požadované datum podpory od. Požadované datum podpory do to to datum se doplňuje automaticky po uložení žádosti na maximální hodnotu. Povinně vykupující je unikátní EAN, který se automaticky doplní a který je doplněn automaticky po uložení žádosti. Nastavení parametrů Forma podpory, Decentrální výroba, Tarif KVET a Tarif OZE musí být v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. a cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok. 58/96

59 Výrobní zdroj Tento oddíl formuláře obsahuje informace o výrobním zdroji, které musí výrobce vyplnit. ID výrobny unikátní označení výrobny, přiřazené od ERÚ. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence. ID výrobního zdroje unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ. Pokud je vyplněné musí se vyplnit i ID výrobny. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence. EAN před. Místa unikátní 18 místný číselný EAN kód, který začíná číselnou kombinací , taky nazývaný ID OPM, který je přiřazený distributorem pro každé odběrné nebo předávací místo. Povinný údaj. Investiční náklady - nepovinný údaj. Investiční podpora - nepovinný údaj. Druh zdroje povinný údaj, který je potřeba vyplnit podle licence. Název výrobny nepovinný údaj. Způsob připojení povinný údaj, kterým se rozlišuje z připojení výrobny do sítě. Výkaz za OPM na jedno ID OPM může být připojeno více výrobních zdrojů, ale právě jeden výrobní zdroj musí mít nastavenou tuto položku na ANO a zbylé zdroje na NE. Přitom první se musí zaregistrovat zdroj, který bude podávat výkaz za OPM. 59/96

60 Adresa výrobního zdroje V této části formuláře se vyplňují informace o umístění zdroje. Pokud zdroj není postavený a žádné adrese, může se zadat Katastrální úřad a číslo parcely, na který zdroj stojí. Všechny políčka v této části jsou nepovinné. Technické údaje zdroje Tato část formuláře obsahuje další informace důležité pro formu podpory. Instal. výkon zdroje povinná hodnota výkonu v MW. Podle velikosti výkonu se omezují možnosti forem podpory. Napěťová hladina povinný údaj Účinnost KVET povinný údaj pouze pro zdroje s kombinovanou výrobou elektřina a tepla. Podřízené zdroje automaticky vyplňovaná hodnota, která obsahuje ID zdrojů připojených na jedno ID OPM. Příznak kombinované vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla v případě nastavení na ANO je potřeba v žádosti vyplnit údaje Účinnost KVET a Tarif KVET. Spalování biomasy stávající výrobna příznak pro stávající spalovny biomasy. 60/96

61 Termíny Část formuláře s datumy k výrobnímu zdroji. Datum prvního paralelního připojení nepovinný údaj. Je to datum připojení k distribuční nebo přenosové síti. Osvědčení KVET nepovinný údaj. Je to datum udělení osvědčení pro KVET. Skutečné datum účinnosti od/do automaticky vyplněné datumy po přejití žádosti do statusu schváleno. Uvozují dobu po kterou pobíral zdroj podporu. Datum instalace měřidla automaticky doplněný údaj od distributora. Po vyplnění všech povinných údajů ve formuláři, je možné žádost uložit. Pokud byly všechny hodnoty správně vyplněny, žádost se uloží do systému OZE. V této nově založené žádosti lze ještě upravovat některé hodnoty a to: Status, Požadované datum podpory od, Číslo účtu, ID výrobny, ID výrobního zdroje, Výkaz za OPM, Adresa výrobního zdroje, Inst. Výkon zdroje, Účinnost KVET, Příznak KVET, Spalování biomasy stávající výrobna, Datum prvního paralelního připojení, Osvědčení KVET. Pro úpravu nebo doplnění informací nejdříve vyhledáte zdroje, u kterých máte žádosti a poté na vybraný zdroj kliknete. Zmáčknutím tlačítka pro editaci můžete doplnit nebo upravit výše napsané hodnoty. 61/96

62 Jakmile jsou vyplněny všechny potřebné hodnoty žádosti nároku na podporu, může výrobce odeslat žádost na schválení distributorovi. To se provede v editaci žádosti, pokud se Status nastaví na Ke schválení DSO a žádost se uloží. Distributor může žádost vrátit k úpravě hodnot anebo jí schválí. Po schválení žádosti distributorem, výrobce už nemusí dále zasahovat do žádosti a systém OZE žádost dále zpracuje automaticky. 62/96

63 5 Registrace nepodporovaného zdroje Z důvodu zasílání výkazů o výrobě/spotřebě dle PTP a pro potřeby výpočtu/kontroly stanovené podpory v případech, kdy do jednoho předávacího místa je připojeno více výrobních zdrojů musí být v modulu OZE registrovány i výrobní zdroje, na které není nárokován nárok na podporu výroby z obnovitelných zdrojů či bonusu za decentrální výrobu. 5.1 Popis procesu registrace nepodporovaných zdrojů 1) Po přihlášení do systému OTE vybereme položku menu POZE - Registrace nepodporovaných zdrojů 2) Na následující obrazovce klikneme na tlačítko se symbolem N pro registraci nového nepodporovaného zdroje 3) Zobrazí se nám následující obrazovka, na které vyplníme veškeré požadované údaje a klikneme na tlačítko uložit 63/96

64 4) Potvrdíme odeslání dat tlačítkem OK pro elektronický podpis. 5.2 Popis procesu zobrazení dat již registrovaného nepodporovaného zdroje 64/96

65 1) Po přihlášení do systému OTE vybereme v menu položku POZE - Registrace nepodporovaných zdrojů 2) Vyplníme požadované údaje pro hledání a klikneme na tlačítko hledat 3) Klikneme na námi vybraný vyhledaný zdroj 4) Zobrazí se nám data nepodporovaného výrobního zdroje. 65/96

66 66/96

67 6 Poskytování měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny z OZE V této kapitole je nejdříve popsáno potřebné nastavení uživatelského počítače (stanice). Dále je popsán obecný postup pro zadávání měsíčních výkazů, scénáře zadávání dat pro jednotlivé typy zdrojů a na konec postup pro zobrazení již zadaných dat. 6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce) Výrobce čerpající podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla zasílá na měsíční bázi do CS OTE měsíční výkaz o výrobě elektřiny. 6.2 Obecný postup zadání měsíčního výkazu 1) Přihlásíme se do systému 2) V Menu POZE vybereme položku Měsíční výkaz podporovaná výroba (případně nepodporovaná výroba) 3) Zobrazí se nám obrazovka pro správu měsíčních výkazů. Kliknutím na tlačítko v panelu tlačítek se symbolem N Nový, vyplníme nový měsíční výkaz 67/96

68 4) Při zadání nového měsíčního výkazu nejdříve vybereme datum, za které budeme data výkazu zadávat a následně klikneme na tlačítko hledat zdroj 5) Zobrazí se nám roletka, ze které vybereme zdroj registrovaný pro daného výrobce, pro který chceme zadávat výkaz a stiskneme tlačítko Další 6) Následně se objeví formulář pro zadávání technických dat. Jeho vyplnění pro jednotlivé typy zdrojů a jednotlivé typy výkazů je popsáno v následující kapitole. 7) Po zadání položek v Měsíčním výkazu, které jsou v podobě příkladů uvedeny v následující kapitole, uživatel potvrdí hodnoty tlačítkem OK Po elektronickém 68/96

69 . Po elektronickém podpisu odesílaných dat a úspěšné kontrole na straně systému CS OTE se zobrazí v horní části formuláře zpráva výše uvedená Požadavek byl úspěšně uložen. 6.3 Popis formulářů měsíčních výkazů pro různé typy zdrojů Tato podkapitola popisuje formuláře pro jednotlivé typy zdrojů. Níže uvedené tabulky obsahují všechny možné položky, které se pro daný typ zdroje mohou ve formuláři vyskytnout. Uživatel si najde popis jednotlivého řádku dle kódu údaje. Ne všechny položky z tabulky jsou zobrazeny uživateli pro jeho typ zdroje. Pro vybrané typy zdrojů je ještě doplněn otisk obrazovky s daným formulářem z webových stránek. Položky ve formuláři měsíčního výkazu označené hvězdičkou jsou povinné, a tudíž je musí uživatel vyplnit. Šedé položky jsou needitovatelné a jsou automaticky načteny ze systému operátora trhu. Ostatní položky nejsou povinné pro zadání. DŮLEŽITÉ! Pole s jednotkami MWh je potřeba vyplňovat s přesností na 3 desetinná místa. Hodinové hodnoty jsou v kwh a zadávají se POUZE na celá čísla. V případě, že uživatel uplatňuje podporu formou hodinového zeleného bonusu, musí ještě vyplnit další tabulku pro skutečné hodinové hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Hodnoty do tabulky s hodinovými hodnotami je možné vkládat přes schránku (clipboard) při potvrzený níže uvedeného dialogu. popř. přes upload údajů z textového souboru. Oddělovačem hodnot v textovém souboru je čárka, středník nebo ENTER (další řádek). Hodinové hodnoty mohou být tedy v textovém souboru jak pod sebou, tak i vedle sebe s výše uvedenými oddělovači. Pokud se při načítání dat narazí na chybu, např. Znak místo číslice, v horní části formuláře se vypíše Chyba v řádku xxx. Hodnota není číslo: abc. Základní bilance za předávací místo je stejná pro všechny typy zdrojů. Další části měsíčního výkazu jsou přizpůsobené jednotlivým typům podporovaných zdrojů a zvolenému druhu podpory. Struktura výkazu je uvedena v následující tabulce. Kód údaje Název položky Popis 69/96

70 GCR_1 GCR_2 GCR_3 GCR_4 GCR_5 GCR_6 GCR_7 Instalovaný elektrický výkon Svorková výroba elektřiny Technologická vlastní spotřeba elektřiny Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny Z toho lokální spotřeba elektřiny Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě) Základní údaje pro všechny typy zdrojů Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. Hodnota celkové měsíční výroby elektřiny naměřená podružným elektroměrem výrobce na vývodu z výrobního zařízení. Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji GCR_1. Technologickou vlastní spotřebou se rozumí spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně. Povinný údaj. Vyplní uživatel. Pro fotovoltaické elektrárny je hodnota typicky nulová. Celková suma spotřeby elektřiny za předávacím místem bez technologické vlastní spotřeby. Povinný údaj, Vyplní uživatel. Hodnotu lze vypočítat jako GCR_4 = GCR_2 - GCR_3 - GCR_6 + GCR_7 Množství elektřiny, které bylo vyrobeno a současně i spotřebováno za předávacím místem, bez započítání technologické vlastní spotřeby. Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota musí být ve vypočteném intervalu: od (GCR_2 - GCR_3 - GCR_6) do (GCR_2 - GCR_6) Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz. Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora Druh podporovaného/obnovitelné zdroje RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z údajů výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. (Druh zdroje) Druh zdroje je předvyplněn pro jednotlivé typy zdrojů nebo použitých paliv. Mohou být rozděleny i na více řádků. Vykazuje se množství vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_18= GCR_2 - GCR_3 Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Vyplňují výrobci, kteří mají nárok na podporu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Položky výkazu jsou odlišné podle instalovaného výkonu výrobny nebo zvoleného tarifu podpory. Návod pro vyplnění jednotlivých položek tohoto oddílu je uveden v samostatné kapitole Podpora decentralizované výroby DG_25 DG_26 GCR_27 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Skutečné hodinové hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. Hodinové hodnoty vyrobené elektřiny Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu. Výroba se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kwh. Vyrobená elektřina se uvádí bez započítání technologické vlastní spotřeby. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako Za období ) musí odpovídat měsíční výrobě elektřiny uvedené v druhé části výkazu. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Ve sloupci tabulky Za období systém provede kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem Fotovoltaická elektrárna Následující tabulka představuje popis hodnot v Měsíčním výkazu. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů 70/96

71 Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. RES_8 RES_18 DG_25 DG_26 Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Fotovoltaická elektrárna Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z údajů výrobního zdroje Zvolená forma podpory registrovaného v CS OTE. Množství elektřiny vyrobené z fotovoltaické elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_18= GCR_2 - Fotovoltaická elektrárna GCR_3 Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. Při nulové technologické vlastní spotřebě je hodnota stejná jako svorková výroba elektřiny. Podpora decentralizované výroby Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Výrobce s režimem podpory formou povinného výkupu tento údaj nevyplňuje. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. Příklad vzhledu formuláře pro tento typ zdroje Větrná elektrárna Následující tabulka představuje popis hodnot v Měsíčním výkazu. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. RES_8 RES_16 DG_25 DG_26 Zvolená forma podpory Větrná elektrárna Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Větrná elektrárna Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. Množství elektřiny vyrobené z větrné elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_16 = GCR_2 - GCR_3 Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Výrobce s režimem podpory formou povinného výkupu tento údaj nevyplňuje. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 71/96

72 6.3.3 Malá vodní elektrárna Následující tabulka představuje popis hodnot v Měsíčním výkazu. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora MVE RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_9A Malá vodní elektrárna Množství elektřiny vyrobené z vodní elektrárny, na které je nárokována podpora při jednotarifním pásmu provozu. Hodnota může být maximálně RES_9A = GCR_2 - GCR_3 Povinná hodnota. Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny RES_9B Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vyrobené v pásmu platnosti vysokého tarifu. vysokého tarifu Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 RES_9C DG_25 DG_26 Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny vyrobené v pásmu platnosti nízkého tarifu. Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Výrobce s režimem podpory formou povinného výkupu tento údaj nevyplňuje. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 72/96

73 6.3.4 Malá vodní elektrárna rekonstruovaná Rozsah tabulky pro rekonstruovanou malou vodní tabulku je stejný jako v případě vodní elektrárny v předchozí kapitole Velká vodní elektrárna Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. RES_9 DG_25 DG_26 Velká vodní elektrárna Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Velká vodní elektrárna Množství elektřiny vyrobené z velké vodní elektrárny, na které ale podpora není nárokována. Hodnota může být maximálně RES_9 = GCR_2 - GCR_3 Povinná hodnota. Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Spalování biomasy Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování biomasy RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_11A RES_11B RES_11C Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. 73/96

74 RES_12A RES_12B RES_12C RES_D11A RES_D11B RES_D11C RES_D12A RES_D12B RES_D12C RES_10D Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 Druhotný zdroj (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora. Součet množství elektřiny ve výše uvedených řádcích RES_11A, RES_11B, až RES 10D může být maximálně roven hodnotě = GCR_2 - GCR_3 Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. RES_19 Dosažená účinnost výroby elektřiny 441/2012 Vyplňuje uživatel. RES_20 Referenční účinnost výroby elektřiny Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla CHP_20 CHP_23H CHP_23I CHP_23F CHP_23G CHP_23A CHP_21G CHP_24 CHP_25 DG_25 DG_26 Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu Počet provozních hodin Celkové množství elektřiny z KVET s tarifem podpory pro 8400 hod/rok. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na jiný druh paliva, než je biomasa. Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná celková účinnost Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. KVET 453/2012 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. Referenční celková účinnost KVET 453/2012 Povinná hodnota. Podpora decentralizované výroby Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 74/96

75 6.3.7 Spalování čisté biomasy Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování čisté biomasy RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_10A Spalování čisté biomasy - kategorie O1 Vyplňuje uživatel. RES_10B Spalování čisté biomasy - kategorie O2 Vyplňuje uživatel. RES_10C Spalování čisté biomasy - kategorie O3 Vyplňuje uživatel. RES_11A RES_11B RES_11C RES_12A RES_12B RES_12C RES_D11A RES_D11B RES_D11C RES_D12A RES_D12B RES_D12C Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. RES_10 Spalování komunální odpadu nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie Vyplňuje uživatel. SC_23A Druhotný zdroj (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) Vyplňuje uživatel. RES_19 Dosažená účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. RES_20 Referenční účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. CHP_20 CHP_23E CHP_23L CHP_23H CHP_23I CHP_23F Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu O - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající samostatně spalovaný plyn ze zplynování pevné biomasy - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1 Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. 75/96

76 CHP_23G CHP_23A - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok.. CHP_21G Počet provozních hodin Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_25 DG_25 DG_26 Referenční celková účinnost KVET Podpora decentralizované výroby Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 76/96

77 6.3.8 Spalování bioplynu Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování bioplynu RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_13B RES_14B Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie Spalování bioplynu Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu v roce Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu od /96

78 RES_13A RES_14A RES_13 Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie Uplatněné užitečné teplo Spalování bioplynu kategorie AF1 Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu v roce Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu v roce Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu do RES_14 Spalování bioplynu kategorie AF2 RES_19 Dosažená účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. RES_20 Referenční účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu do CHP_21D Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití bioplynu Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_25 DG_25 DG_26 Referenční celková účinnost KVET Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Podpora decentrální výroby Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Spalování degazačního plynu Kód údaje Název položky Popis 78/96

79 Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování degenezačního plynu RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla CHP_20 CHP_23B Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na degazační plyn Vyplňuje uživatel s tarifem KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET CHP_23J - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na degazační plyn CHP_21G Počet provozních hodin Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Druhotné zdroje SC_23B Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. SC_24 Dosažená účinnost výroby elektřiny Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. SC_25 Referenční účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. DG_25 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. DG_26 Napětí v předávacím místě Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Spalování skládkového a kalového plynu Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování skládkového a kalového plynu RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_15 Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. RES_19 Dosažená účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. RES_20 Referenční účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla CHP_21D Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Podpora decentralizované výroby 79/96

80 DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Důlní plyn Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Důlní plyn RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_15A Spalování důlního plynu z uzavřených dolů Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s prozovnou uvedenou do provozu do RES_19 Dosažená účinnost výroby elektřiny Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s prozovnou uvedenou do provozu do RES_20 Referenční účinnost výroby elektřiny Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s prozovnou uvedenou do provozu do CHP_20 CHP_23K CHP_23C Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na důlní plyn z uzavřených dolů - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na důlní plyn z uzavřených dolů Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. 80/96

81 CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. Druhotné zdroje SC_23C SC_24 SC_25 Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů Dosažená účinnost výroby elektřiny Referenční účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu do Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu do Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu do DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Druhotné zdroje Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Druhotné zdroje RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla CHP_D21A Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok) Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 3000 hod/rok. CHP_D21B Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok) Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 4400 hod/rok. CHP_D21C Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok) Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_23M - z toho množství, na které je uplatňována podpora v případě využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního plynu Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 3000 hod/rok. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 3000 hod/rok. CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 3000 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 4400 hod/rok. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 4400 hod/rok. CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 4400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. 81/96

82 CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_21E Roční výpočet úspory primárních paliv ÚPE Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. CHP_21F Měsíční výpočet úspory primárních paliv ÚPE Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. CHP_22 Úspora primárních paliv ÚPE Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. CHP_22F Kontrolní hodnoty pro výpočet ÚPE Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. CHP_22A CHP_22B CHP_22C CHP_22D Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. CHP_22E Referenční účinnost oddělené výroby tepla Vyplňuje uživatel s tarifem Velký KVET. Druhotné zdroje SC_23A SC_23D Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel. SC_24 Dosažená účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. SC_25 Referenční účinnost výroby elektřiny Vyplňuje uživatel. Podpora decentralizované výroby DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Geotermální elektrárna Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. RES_8 RES_17 Zvolená forma podpory Výroba elektřiny využitím geotermální energie Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Geotermální elektrárna Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. Podpora decentralizované výroby 82/96

83 DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem do 5 MW a provozní podporou pro 3000 h/rok Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokována podpora - KVET CHP_21A Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 3000 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 453/2012 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 453/2012 Povinná hodnota. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem do 5 MW a provozní podporou pro 4400 h/rok. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - KVET CHP_21B Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 4400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 453/2012 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 453/2012 Povinná hodnota. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem do 5 MW a provozní podporou pro 8400 h/rok. 83/96

84 Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - KVET CHP_21C Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 453/2012 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 453/2012 Povinná hodnota. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem nad 5 MW. Kód údaje Název položky Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. CHP_22 CHP_22F Úspora primárních paliv ÚPE Množství elektřiny, na které je nárokována podpora - KVET Způsob výpočtu úspory primárních paliv ÚPE (kód: 1 - měsíční, 2 - roční 10 až 15%,3 - roční vyšší než 15% ) CHP_22A Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla CHP_22B Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla CHP_22C Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny CHP_22D Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla CHP_22E Referenční účinnost oddělené výroby tepla Popis Hodnota, která se dopočítává po vyplnění dat o KVET. Pro první vyplnění výkazu. Podle zadaného číselného kódu 1, 2 nebo 3 se bude provádět výpočet ÚPE a zúčtování podpory vysokoúčinné KVET. Množství elektřiny z KVET, na které je nárokována podpora, v MWh. Spotřeba energie v palivu na KVET v MWh. Hodnota referenční účinnosti oddělené výroby elektřiny podle vyhlášky č.453/2012. Množství užitečného tepla z KVET, v MWh. Hodnota referenční 84/96

85 účinnosti oddělené výroby tepla podle vyhlášky č.453/2012. Sazba zeleného bonusu na výrobu elektřiny z KVET je stanovena podle úspory primární energie. Výrobce si může v řádku CHP_22F zvolit způsob výpočtu ÚPE: 1. Měsíční: hodnota ÚPE se počítá pro hodnoty za každý měsíc a podle toho je stanovena výše zeleného bonusu 2. Roční 10 až 15%: výrobci je vyplácena sazba pro ÚPE v daném rozmezí, které musí v součtu za celý kalendářní rok následně splnit. 3. Roční vyšší než 15%: výrobci je vyplácena sazba pro ÚPE vyšší než 15%, které musí v součtu za celý kalendářní rok následně splnit. Volba výpočtu ÚPE je možná jen v prvním měsíci roku 2013 a platí pro celý rok Nepodporovaný zdroj Kód Název položky údaje Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Podpora decentralizované výroby DG_26 Napětí v předávacím místě Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 6.4 Měsíční výkaz za odběrné místo s více zdroji Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle následujícího pravidla. Dříve než vyplníme výkaz za zdroj, který je připojen přímo, musí již být zaslány výkazy za všechny ostatní vnořené zdroje. Přímo připojený zdroj poznáme následujícím způsobem. Pod záložkou POZE v sekci Nárok pro podporu zobrazíme údaje pro nárok na podporu u daného zdroje a pokud je v oddíle Výrobní zdroj položka Výkaz za OPM ANO, zdroj je přímo připojený. Ostatní zdroje mají v této položce NE a jsou vnořené. 85/96

86 Pokud bychom chtěli odeslat měsíční výkaz pro přímo připojený zdroj, aniž bychom dříve odeslali výkazy pro všechny ostatní zdroje, objeví se následující chybová zpráva. Po výběru jednoho z vnořených (nepřímo připojených) zdrojů a stisknutí tlačítka Další se dostaneme na formulář pro vnořený zdroj. Na tomto formuláři bude vždy předvyplněná nulová hodnota v polích pro dodávku/odběr do/z distribuční soustavy. Vnořený zdroj není připojen přímo do distribuční soustavy, proto se za něj nevykazuje žádná dodávka ani odběr. Tyto hodnoty se souhrnně vyplní až pro přímo připojený zdroj. Ve výkazu za vnořený zdroj vyplňujeme pouze pole pro svorkovou výrobu elektřiny, technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pole pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora. Do ostatních polí vyplníme nuly. 86/96

87 Hodnota v poli pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora by měla odpovídat poměrnému množství celkové dodávky elektřiny (všech zdrojů) do distribuční soustavy, v jakém daný zdroj přispěl svou svorkovou výrobou. Takto vyplněný výkaz odešleme. Obdobně vyplníme výkazy pro ostatní vnořené, nepřímo připojené, zdroje. Nakonec vybereme zdroj, který je připojen přímo. Formulář pro takový zdroj již obsahuje předvyplněná pole pro množství elektřiny dodané/odebrané do/z distribuční soustavy. Hodnota odpovídá souhrnnému množství za odběrné místo, tedy všechny připojené zdroje. Ve výkazu za přímo připojený zdroj pak vyplňujeme stejná pole jako v předešlých výkazech a navíc pole pro celkovou konečnou spotřebu za předávacím místem a pole pro lokální spotřebu elektřiny. 87/96

88 Hodnoty v těchto polích musí odpovídat souhrnnému množství elektřiny spotřebované za předávacím místem, přičemž do lokální spotřeby se počítá pouze elektřina vyrobená všemi připojenými zdroji a spotřebovaná za předávacím místem. 6.5 Zobrazení zadaných výkazů 1) Přihlásíme se do systému 2) V Menu POZE vybereme položku Měsíční výkaz podporovaná výroba (případně nepodporovaná výroba) 88/96

89 3) Zobrazí se nám obrazovka pro správu měsíčních výkazů. Vyplníme číslo výrobního zdroje a období, za které si chceme výkaz zobrazit. Klikneme na tlačítko vyhledat 4) Následně klikneme na požadovaný výkaz 89/96

90 5) Rozbalí se nám obrazovka se zobrazeným výkazem 90/96

91 7 Finanční vypořádání DŮLEŽITÉ!!! Z důvodu předcházení případným reklamacím je částka a další daňové údaje včetně čísla účtu výrobce předmětem kontroly výrobce při každém měsíčním zúčtování. Finanční vypořádání (výplata podpory) si uživatel může zobrazit dle následujícího postupu. 1) Po přihlášení do systému vybere v menu POZE položku Finanční vypořádání. 2) V dalším kroku vybereme fakturační období, za které chce finanční vypořádání zobrazit a stiskneme tlačítko hledat. 91/96

92 3) V bloku Data klikneme na vyhledaný doklad 4) V dialogu v Internet Exploreru si vybereme zda chceme soubor zobrazit (Otevřít-Open) nebo uložit (Uložit/Save) 5) Faktura má následující podobu: 92/96

93 93/96

94 8 Reklamace Pro zadávání, úpravy a získání přehledu o reklamacích je možné využít webové rozhraní. 8.1 Zadání nové reklamace Zadání nové reklamace se provádí přes formulář přístupný z položky menu Reklamace/Nová reklamace. reklamace se provede na záložce Data. Zadání 94/96

95 Na obrazovce se vyplní položky Typ reklamace, Druh reklamace, Krátký text (povinně), Popis, Typ odkazovaného objektu, ID odkazovaného objektu, Příznak veřejné reklamace, Kategorie dat, Příloha. Reklamaci odešleme tlačítkem Odeslat. 8.2 Zobrazení a změna reklamací Zobrazení již založených reklamací je možné přes položku menu Reklamace/Zobrazení reklamací. Uživatel zadává parametry výběru na záložce Dotaz. Pro zobrazení seznamu se provede na úvodní obrazovce volba parametrů: Metoda výběru: o Vlastní reklamace, kde je účastník zadavatelem o Veřejné všechny reklamace označené jako veřejné (i od ostatních účastníků) o Ke zpracování reklamace, kde je účastní označen jako řešitel Datum od do datum zadání reklamace Status výběr podle aktuálního statusu reklamací ID přímý výběr konkrétní reklamace Požadavek na zobrazení odešleme tlačítkem Odeslat. Seznam reklamací podle vybraných parametrů se zobrazí na záložce Odpověď. Pro zobrazení detailu konkrétní reklamace stačí označit kliknutím řádek s danou reklamací a kliknout na položku Detail. 95/96

96 V případě, že chceme provést změnu registrace klikneme na tlačítko Editovat. V zadané reklamaci je možné měnit pouze některé položky. Po provedení změn klikneme na tlačítko uložit. 96/96

6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce)

6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce) 6 Poskytování měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny z OZE V této kapitole je nejdříve popsáno potřebné nastavení uživatelského počítače (stanice). Dále je popsán obecný postup pro zadávání měsíčních

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Tento postup je relevantní pouze pro výrobce, kteří vlastní certifikát PostSignum s vyplněným

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

1. Přihlášení do systému CS OTE

1. Přihlášení do systému CS OTE 1. Přihlášení do systému CS OTE Po úspěšném provedení registrace získá výrobce přístup do centrálního informačního systému CS OTE, kde může spravovat své základní údaje. V první fázi budou k dispozici

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/99 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/108 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/140 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

CS OTE. Systém pro výplatu podpory výroby z OZE. Registrace výrobců

CS OTE. Systém pro výplatu podpory výroby z OZE. Registrace výrobců CS OTE Systém pro výplatu podpory výroby z OZE Registrace výrobců Opravená verze 31/10/12 (str.6) 2012 Logica 2/15 OBSAH 1. Zkratky... 4 2. Obsah dokumentu... 4 3. Získání přístupu do systému... 5 3.1

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Nastavení prohlížeče Internet Explorer 9-11 ve Windows 7

Nastavení prohlížeče Internet Explorer 9-11 ve Windows 7 Nastavení prohlížeče Internet Explorer 9-11 ve Windows 7 Zapněte Internet Explorer 9 - vpravo nahoře klikněte na Nástroje - zvolte Možnosti Internetu. Zvolte Zabezpečení Důvěryhodné servery Změňte Úroveň

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE)

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) Návod pro certifikáty od následujících externích certifikačních autorit: Certifikační autorita Země Doporučený certifikát Odkaz TC TrustCenter

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1

Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče. Verze: 2.1 Sběr informačních povinností regulovaných subjektů. Návod na instalaci certifikátů a nastavení prohlížeče Verze: 2.1 Vytvořil: Milan Horák Poslední aktualizace: 1. 4. 2016 1 Obsah 1. Úvod... 1 1.1 Úvodní

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera Moje DPD Víkendová aktualizace 21. 1. 2017 Obsah 1 Úvod 1 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 2 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 3 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Více

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software...

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Tento návod popisuje nastavení Internet Exploreru 10/11, který se spouští z plochy Windows 8/8.1. Návod nepopisuje nastavení Internet Explorer

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace Outlook Express. Verze: C 23.10.2007 CDS D4_Instalace_OutlookExpressSettings.doc Strana 1 z 10 OBSAH 1 Úvod a shrnutí...4

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic

D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic CS OTE D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic Objednatel Smlouva Divize/Projekt Vedoucí projektu : OTE, a.s. : 420-451/2008-LCZ : 420/ ECF1854 : Jakub Jícha Projekt/Identifikace dokumentu

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Uživatelský manuál pro podepisování JAVOU Poslední aktualizace 10/2014 Centrum klientské

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE

Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Průvodce Akademickým portálem SoftwareONE Pro školská zařízení Pardubického kraje Microsfot Enrollment for Education Solutions Praha, duben 2016 Obsah Registrace na SoftwareONE Academic portálu... 1 Výběr

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE 1) stáhněte si formulář s http://orp.nmnm.cz, záložka pro školy, pravé menu Formulář Záznam o úrazu a zvolte uložit. Daný formulář si uložte do svých dokumentů pod číslo záznamu

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

PKI a čipové karty. Poskytovatel certifikačních služeb MPSV

PKI a čipové karty. Poskytovatel certifikačních služeb MPSV PKI a čipové karty Poskytovatel certifikačních služeb MPSV Návod k použití aplikace (verze dokumentu 1.4, verze aplikace 3.2.x) Vytvořil: Ondřej Vondra V Praze dne: 18. 4. 2011 OKsystem s. r. o. Na Pankráci

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

B2B GROW SYSTEM Postup instalace

B2B GROW SYSTEM Postup instalace B2B GROW SYSTEM Postup instalace GemPC USB-SL ComfortChip SecureStore I.CA certifikáty Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát Povolení ActiveX Instalace knihovny capicom OBSAH Instalace čtečky GemPC

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více