Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Aliance (1.0)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Aliance (1.0)"

Transkript

1 Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Aliance (1.0)

2 Úvodní pokyny Úvod Vítejte hrdinové v tomto veskrze stručném manuálu pro Pojmenované a Kostýmové postavy (tedy ne běžné hráčské postavy) na Soumraku Hned na začátku Vás musíme uklidnit: nebojte se, opravdu nebudete muset číst tolik stránek. Většinu tohoto dokumentu zabírají popisy jednotlivých postav, z nichž každý je na dvě strany (část z toho pak jsou ilustrační popisy). Takže pokud nebudete příliš aktivní, bude Vám krom úvodních pokynů stačit si nastudovat svou vlastní postavu (popis zahrnuje i vysvětlení zvláštních schopností té které postavy). A pravidla samozřejmě. Základní pokyny Postavy (také CP) na Soumraku jsou hlavně ilustrační. Jako CP zajisté budete zasahovat do děje, ať už vaším pletichařením, nebo hrubou silou, a je pro Vás připraveno i několik drobných kvestů (úkolů). Přesto je vaším úplně nejhlavnějším úkolem dodávat hře podbarvení a budovat atmosféru. Pamatujte, že ve hře bude (dost možná) nemálo dětí a různých začátečníků, kteří sami od sebe s nějakým role-playingem obvykle nezačnou, a proto je to hlavně na Vás. Snažte se vzbudit Vašim chováním, vaší mluvou a vašimi kostýmy pocit, že se opravdu pohybují kdesi v Lordaeronu. Ale to většina z Vás to nepochybně zná. V tomto ohledu se meze nekladou, jen se snažte držet Vaší postavy. Zde je třeba vysvětlit zásadní rozdíl mezi Pojmenovanými a Kostýmovými postavami. Zatímco Kostýmové postavy (velitelé, kouzelníci, kněží, spojenci a částečně i maršálové a náčelníci) jsou svým způsobem vylepšení vojáci sbírající zkušenosti bojem a plněním úkolů, jako běžní hráči, Pojmenované postavy jsou především hybatelé příběhu a úrovně získávají automaticky každou hodinu hry (po návštěvě Hlavního stanu). Pojmenované postavy se tak v průběhu hry dopracují k mocným schopnostem, které jsou zcela k jejich dispozici ale ač jsou toho často schopny, není jejich hlavním úkolem všechno zařídit, vybojovat a zachránit. Část schopností je jasně směřována na podporu spolubojovníků a ti by ji u Vás měli hledat, ať už v čele útoku, nebo v zázemí za frontou. Ostatní jsou útočné a destruktivní, ale neměly by sloužit k vyhlazování běžných vojáků vyhledávejte rovnocenné soupeře, účastněte se velkých bitev, nebo se čelem postavte oddílu vojáků, kteří chtějí vaši hlavu, ale vždy a v každou chvíli se pokuste z vašeho boje udělat velkolepou podívanou. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 1

3 Další informace Jednotlivé Pojmenované postavy jsou součástí velení Armád, a proto doporučujeme si co nejdříve před hrou jasně určit organizační strukturu (role jednotlivých postav je obvykle popsána u každé jedné z nich). Pojmenované postavy budou zadávat některé kvesty, nebo budou v některých figurovat (kromě těch, které budou sami plnit). Navíc je pravděpodobně bude čekat několik soutěžních výzev, jako například: získat hlavy vylosovaných protivníků a na jejich hlavy budou odměnu vypisovat i jednotlivá města. Konečná podoba bude představena na páteční poradě. Povinné vybavení hráčů cizích postav je hlavně kvalitní kostým (vodítka jsou uvedena v popisech a pokynech). Výhodou je i nějaká časomíra. Vlastní zavírací špendlíky by měli být samozřejmostí. Od nás mimo jiné dostanete k dispozici kartičku s podrobnými instrukcemi k některým kvestům, ve kterých budete figurovat, nebo které budete zadávat, a obálky s vlastními kvesty. Porada CP proběhne v pátek večer na Soumraku (časový rozvrh bude k dispozici na našich stránkách). Na poradě budou vysvětleny případné nejasnosti, vysvětlen systém plnění kvestů, zodpovězeny otázky a rozdány materiály. Bylo by vhodné, aby všechna CP byla pokud možno přítomna. Samozřejmě od jednotlivých CP očekáváme férovou hru žádné podrazy a překrucování pravidel. Spíše naopak, doufáme, že CPčka budou vzornými hráči (také proto, že vládnou všemožnými schopnostmi a ty mohou lákat ke zneužívání) a budou zvládat pravidla. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 2

4 Popisy postav Základní pravidla Zkušenosti: Kostýmové postavy potřebují k postupu po úrovních zkušenosti jako běžní hráči (jejich množství se postavu od postavy liší). Získat je mohou i tréninkem, podobně jak je popsáno v obecných pravidlech takový trénink ovšem musí vést jejich mistr nebo vůdce a správce města bude zkušenosti udělovat na základě celkového dojmu. Pojmenované postavy získávají zkušenosti každou hodinu. Životy a energie: Pojmenované i kostýmové postavy mají na počátku hry počet životů určený podle jejich funkce ve hře, zpravidla tři, čtyři a pět. Každá postava má také určeno množství energie, pomocí které platí své zvláštní schopnosti. Energie i životy se regenerují ve městech podle běžných pravidel (a je možno regenerovat obojí zároveň). Schopnosti: Jednotlivé CP také získávají zvláštní schopnosti (obvykle tři), jejichž fungování je u každé postavy rozepsáno. Co se připojených formulí pro některé schopnosti týče, nefungují jako formule pro seslání, které odříkávají kouzelníci. Jsou spíše ilustrační určené právě pro budování oné správné herní atmosféry. Některá CP mají krom toho i další vlastnosti. Bojová hesla: Některé schopnosti způsobují speciální stavy jsou napsány kurzívou (ochromení, zastrašení, zmražení, atd.). Jejich popis naleznete v pravidlech. Role postav, poznámky: U každého CP je také krátce charakterizována jeho role a poslání ve hře a naleznete i několik poznámek k motivaci postav, nebo ke kostýmům a potřebnému vybavení pro jejich hraní. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 3

5 Sir Anduin Lothar Popis postavy: Sir Anduin Lothar, Lev Azerothu, Rytíř Bratrstva Koně a Regent Stormwindu, pochází z jednoho z nejstarších a nejváženějších rodů sedmi království a navíc má zkušenosti s bojem s Hordou jako nikdo jiný, proto byl jasnou volbou při výběru nejvyššího velitele spojeneckých vojsk. Je moudrý a silný, je vzorem pro každého vojáka, který kdy bojoval nebo bojuje ve jménu lidstva. Možná už není v nejlepších letech, ale přesto je považován za nejobávanějšího šermíře mezi lidmi a má na povel celé spojené Alianční síly, které vede se schopnostmi mistra stratéga. Jen jeho, posledního dědice arathijské krve jsou ostatní králové ochotni poslouchat. Charakteristika role: Anduin Lothar představuje hlavního vůdce Aliančních sil. Měl by být především vidět a slyšet. Jeho úkolem je motivovat vládce a jejich národy k postupu, koordinovat domluvu a strategii, a vést je v bitvách. Zasahování do práce jednotlivých králů by se měl vyhnout, jeho síla nespočívá v přímých rozkazech. Největší důvěru má v krále Terenase, který jako první podal uprchlíkům z Azerothu pomocnou ruku, ale jako nejvyšší velitel cítí závazek vůči všem lidem všech království. Jeho dalšími nejbližšími spojenci jsou Khadgar, se kterým se spřátelil ještě před první válkou, a Turalyon, kterého vzal pod svá křídla. Poznámky: Jako zbraň doporučujeme obouruční meč, případně meč a štít. Kostým rytířský. Vhodným doplňkem jsou mapy a dalekohled, kterým, jako vrchní velitel, obhlíží bitevní pole. Takřka nutností je domluva s vládci jednotlivých národů. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 4

6 Schopnosti: Životy a energie: Začíná s pěti životy a s jedním bodem energie, které přibývají po jednom. Pasivní schopnosti: Anduin je schopný, velitel s mnoha zkušenostmi a proto může vést tréninky (viz pravidla) jako kterýkoliv velitel kteréhokoliv národa a může dokonce trénovat i ostatní velitele, podobně jako jednotliví vládci. Umění boje (2. úroveň): Léta zkušeností a tréningu staví Anduina takřka nad úroveň běžného vojáka. Jeho styl boje je stejně tak impozantní, jako smrtící, dokáže však nepřítele eliminovat nesmrtícím způsobem. Při úspěšném zásahu může Anduin snížit svoje útočné zranění o 1 a způsobit zasaženému efekt odhození. (1en/úder) Formule: Prozatím tě nezabiju! Ponech si svůj mrzký život! Pozdvihnutí morálky (3. Úroveň): Když Anduin rozdává rozkazy, jde vše jak na drátkách, když se však rozohní a začne podporovat své vojáky, jako by jim vlil nový život do žil. Během boje může povzbudit vojáka, který má poté imunitu na první negativní efekt, který obdrží. Efekt může zdarma uplatnit dvakrát, má-li poslední zbývající život. (2en/osoba) Formule: Bojuj ve jménu Aliance a nic tě nezastaví! Inspirace (5. úroveň): Přítomnost Lva Azerothu v boji vojáky v boji inspiruje k lepším výkonům a dává jim naději na vítězství. Vojáci v obléhaném městě, které Lothar inspiruje bojovým pokřikem, získávají po dobu trvání obléhání +1 život (nevztahuje se na ty, kteří vstoupí do města po tom, co byli obránci inspirováni). Lothar přitom nemusí být přímo ve městě, ale například před hradbami, nebo přicházet s posilami. Vrchní velitel může vícekrát inspirovat jedno město v průběhu boje, ovšem už jednou inspirovaní vojáci další život již nezískávají. (8en/inspirace) Formule: Držte se synové Aliance! Možná přijde den, kdy padne vaše odvaha, a padnou vaše těla, ale toto není ten den! Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 5

7 Arcimág Khadgar Popis postavy: V sedmnácti letech byl Khadgar vyslán radou Kirin Tor do učení k arcimágovi Medivhovi, kde se seznámil s mocnou a prastarou magií a také s nájemnou assasinkou Garonou Halforcen. Při vypuknutí první války zjistil, že ji má na svědomí duch Sargease, který kontroloval Medivhovu mysl a společně s Garonou dovedl do věže vojáky Hordy a Azerothu, kteří potom jeho učitele zabili (říká se, že Blackhand jej uškrtil vlastníma rukama). Padlý démon spoutaný v těle maguse však před smrtí ještě stihnul Garoně a Medivhovi dát své dary Garonu proklel věrolomností a Khadgarovi ukradl mládí. Předčasně zestárlý mág se vrátil do Dalaranu, kde získal titul arcimága a byl pověřen vedením magické války proti Hordě. Charakteristika role: Jako hlavní mág Aliančních vojsk je vůdcem Aliančních mágů, koordinuje je a zadává jim a plní s nimi jejich kvesty. Jeho hlavním úkolem je magická podpora aliančních vojsk, ale Kirin Tor jej také pověřilo pokusem odemknout magický potenciál Oka Dalaranu, jako zbraně poslední záchrany, nemluvě o jeho tajném přání získat zpět to, co mu bylo ukradeno. Poznámky: Khadgar je mladík uvězněn v těle staršího muže (prošedivělý vous i vlasy). Součástí kostýmu by mělo být roucho (nejlépe s fialovými prvky a znakem dalaranského oka), hůl a kniha kouzel. Jako zbraň může mít pouze dýku. Je třeba nastudovat pravidla pro kouzelníky. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 6

8 Schopnosti: Životy a energie: : Začíná se třemi životy (jejich počet se nemění) a se dvěma body energie (každou úroveň mu přibydou další dva), které používá k sesílání kouzel. Pasivní schopnosti: Khadgar sesílá kouzelnická kouzla dle pravidel pro kouzelníky. Kouzla ovšem získává dle následujícího klíče: na první úrovni tři kouzla dle vlastního výběru a na každé další jedno kouzlo dle vlastního výběru (na 8. úrovni tedy dohromady 10 kouzel). Žádné kouzlo, které si vybírá, nesmí mít více jak o dva stupně vyšší úroveň kouzla, než je Khadgharova úroveň postavy. Dotyk mistra (2. úroveň): Khadgar je arcimág nemalé moci a nemalých rezerv magické energie. Tuto energii může spoutat a přenést ji i na ostatní čaroděje. Dotykem léčí čaroděje a dobíjí jim manu, přičemž manu dobíjí v poměru 1en vložená=2 body dobité many, a životy léčí v poměru 2en vložené=1 život vyléčený. (1en/2 doplněné body many, 2en/1 vyléčený život) Formule: Z moci Kirin Tor! Časová smyčka (3. úroveň): Medivhova věž je pozoruhodné a tajemné místo, kde se čas prolíná jako v přesýpacích hodinách a člověk může vidět věci, které se staly nebo se teprve stát mají. Khadgar si osvojil schopnost pracovat s časem a tvarovat ho, jak se mu zamane, dokáže ho natahovat nebo naopak smrsknout. Khadgar dokáže natáhnout čas kolem nepřátelského mága, mág musí zaklínadlo zopakovat ještě jednou, nebo jej může zkrátit kolem jednoho z kouzelníků mág řekne pouze polovinu zaklínadla (4en/1 natažení nebo zkrácení času) Formule: Čas si plyne vlastní cestou, avšak já jsem pán cest! Hromadný teleport (5. úroveň): Hromadná teleportační kouzla patří mistrovské kousky arcimágů z Dalaranu a Khadgar není výjimkou. Pomocí svého teleportačního kouzla je schopen přenést sebe a až pět dalších osob ke kterémukoliv městu či pojmenovanému místu na herní ploše. Skupina se musí na dané místo vydat nejkratší možnou cestou (alespoň jeden ze skupiny by měl vědět, kde cíl leží). Po cestě jsou mimo hru, nesmí s nikým ale mluvit (leda jim oznámit, že se teleportují) a nijak se zapojovat do dění. (10en/teleport) Zaklínadlo (povinné, jako u běžného kouzla): Teď má ruka klíče svírá klíče k branám všehomíra. Teď má ruka klíče svírá brány světa otevírá. Jedním gestem prostor ohnu, jedním slovem časem pohnu. Jedním slovem, jedním gestem, zmizím třeba s celým městem. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 7

9 Turalyon Popis postavy: Turalyon je mladý rytíř a novopečený člen paladinského řádu Stříbrné Ruky, nejistý ve víře, ale o to jistější ve svých válečnických dovednostech. Jeho talentu si všimnul sám Anduin Lothar a vybral si jej za pobočníka. Po boku Lva Azerothu Turalyon dál rozvíjí své bojové, taktické i strategické nadání a zas a znovu dokazuje, že naděje do něj vkládaná sirem Lotharem nebyla planá. Přesto tiše doufá, že i u něj se jednou projeví požehnání Světla tak, jako u jeho bratrů. Do té doby musí ale bitvy vybojovat jen silou svých paží a svého odhodlání. Charakteristika role: Jako pobočník sira Lothara a hlavní válečník Aliance by měl být vidět v každém větším boji vždy v prvních řadách, pokřikující na vojáky a likvidující nepřátele. Jeho osobní zodpovědností je také obrana života Anduina Lothara jakožto Vrchního velitele Aliance tomu je taky absolutně věrný a vzhlíží k němu jako k otci. Uther je hlavou jeho řádu, ale zároveň jeho přítelem a dává mu tak povětšinou volnou ruku, aby mohl najít svoji víru. Poznámky: Jako zbraň meč a štít, nebo obouruční meč. Vzhled mladého a přesto již bitvami ostříleného rytíře a válečníka je tím správným výsledkem. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 8

10 Schopnosti: Životy a energie: Začíná s pěti životy a na každé úrovni se jejich počet zvýší o jeden. Bleskový úder (2. úroveň): Turalyn nenechá příležitost proklouznout mezi prsty a rychle si osvojil schopnost využít prvních známek slabosti nepřítele, aby ho mohl vzápětí srazit k zemi mocným úderem. První úder během střetu způsobí nepříteli o jedna větší zranění a zároveň efekt ochromení, pokud je úder jakkoliv vyblokován (například imunitou), efekt se nevybíjí, dokud není uplatněn (neplatí pro redukci zranění). Bleskový úder se znovu nabije, když si Turalyon vyléčí všechna zranění a nachází se mimo souboj. Orkobijec (3. úroveň): S každým zabitým orkem se Turalyon pouští hlouběji do víru boje. Kdykoliv dorazí nepřítele, jeho příští úder udělí o jedna větší zranění. Pokud je však rána vyblokována a to i zbraní, bonus mizí. Síla přesvědčení (5. úroveň): Turalyon hledá sám sebe a svou víru. Trvalo to dlouho a teprve krajní situace života a smrti v něm zažehli jiskru svatého Světla, které jej ochraňuje v boji. Když by měl být Turalyon zabit v boji, padne k zemi, ale vzápětí se vrátí do boje s jedním životem, a jednou imunitou. V tomto stavu však nemůže být léčen, dokud se nedojde zotavit do spřáteleného neobléhaného města. (Při použití ability je nutné věrohodně zahrát nezdolnou vůli.) Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 9

11 Uther Světlonoš Popis postavy: Uther byl již od mládí silný ve víře a to ho záhy svedlo dohromady Alonsem Faolem, který se později stal arcibiskupem a hlavou církve Světla. Faol mladého rytíře vzal pod svá křídla a stal se jeho duchovním rádcem a učitelem a ten dokonce aspiroval na post klérika. Čekala jej ale jiná cesta, neboť hrůzy první války arcibiskupa utvrdily, že bitevní pole není místo pro řadové klériky a rozhodl se udělit svaté požehnání vybraným válečníkům, kteří by je v bojové vřavě nahradili. A Uther byl první z nich a záhy byl jmenován i hlavou celého řádu. Uther je schopný válečník, který nikdy nezakolísal ve svých morálních zásadách. Je mladý a přesto je jeho spojení se Světlem silnější, než u mnoha starších představených církve, pro což si od Turalyona vysloužil svůj titul Světlonoš. Charakteristika role: Uther je hlavou paladinů Aliance. Zprostředkovává komunikaci mezi paladiny, zadává jim a plní s nimi jejich kvesty. Uther je ale také svatým bojovníkem a je zcela oddán tomuto poslání. Jeho životní úděl zdaleka přesahuje hranici jednoho království a jako představitel řádu je kdekoliv ceněn pro svoji nezištnou pomoc v boji i léčení. Poznámky: Klidné a vážné vystupování. Rytířská zbroj a kápě jsou ideálním kostýmem, vhodnou zbraní je obouruční kladivo (platí zde stejná omezení jako u kněží), hezkým doplňkem potom kniha svatých textů. Nutné je nastudovat pravidla pro kněží. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 10

12 Schopnosti: Životy a energie: Začíná se třemi životy, přičemž na každé úrovni se mu jejich počet zvýší o jeden. Uther má právě tolik energie na kolikáté je úrovni. Pasivní schopnosti: Uther sesílá kněžská kouzla dle pravidel pro kněží. Mana je nahrazena energií, pro kterou platí stejná pravidla. Když Uther léčí postavu s posledním životem, může jí místo jednoho vyléčeného života dát imunitu. Kdykoliv je léčen jinou postavou, doplní si jeden bod energie za každý takto vyléčený život. Požehnané světlo (2. úroveň): Skrz Uthera začne do cíle proudit léčivé svaté Světlo. Vyléčí dva životy. Nesmí použít na sebe. (1en/použití) Formule: Světlo je při nás! Kladivo spravedlnosti (3. úroveň): Všechna Utherova oddanost světlu, všechna jeho touha uvést konečně konec bojům, se soustředí do tohoto mocného úderu. Jeho kladivo zazáří jasným světlem a s drtivou silou dopadne na nepřítele čímž způsobí o dva větší zranění. (2en/úspěšný zásah) Oslepující záře (5. úroveň): Uther vloží celou svou moc a víru, do jediného požehnání tak silného, že vyléčí dva spřátelené bojovníky do plna, dá jim imunitu na příští zásah, úhyb a uplatní efekt na zteč. (5en/aktivace) Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 11

13 Falstad Wildhammer Popis postavy: Trpaslíci z Aerie Peak, království klanu Wildhammerů, nebojovali zatím s orky, jako jejich jižní příbuzní z Khaz Modanu, kteří nakonec byli nuceni stáhnout se do svých podzemních síní a uzavřít většinu bran. Po smrti Kurdrana se chopil vlády nad klanem Wildhammerů a přidal se k výpravě za Temný portál, aby pomstil smrt svého otce. Charakteristika role: Pobití orkům podpora Aliance a ve volných chvílích lov na ogry. Takové jsou povinnosti Théna Wildhammerů a stejně tak všech ostatních trpaslíků. Kudran by měl vést svůj klan k tomuto cíli. Dále by měl samozřejmě vystupovat reprezentativně. Jak jen to trpaslíci umí. Poznámky: Trpaslíci z Aerie neholdují těžkým zbrojím (i když se jim nijak nebrání, zvláště když bojují opěšalí) a často jsou viděni bojovat na lehko či dokonce zcela beze zbroje. V takových případech odhalují svalnaté tělo pokryté modrým tetováním (jakási kombinace tradičního horala a trpaslíka). Jejich věrnou zbraní je legendární hromové kladivo. Falstad by navíc měl na čele nést korunu či jiný odznak, hlásající světu, že je thénem. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 12

14 Schopnosti: Životy a energie: Začíná s pěti životy a na každé úrovni se jejich počet zvýší o jeden. Pasivní schopnosti: Je vůdce trpasličích válečníků a může je trénovat. Trpasličí odolnost (2. úroveň): Falstad díky své odolnosti získané za roky života v krutých podmínkách není postižen efekty zmražení, zastrašení a odhození. Thénovo odhodlání (3. úroveň): Falstad jako zkušený válečník, který prošel nesčetnými boji, dokáže zcela ignorovat první dvě rány v boji. Ale musí se po boji zregenerovat do maxima požitím pořádné medoviny v přátelském městě. (Lze použít pouze jednou za boj!) Gryfí tanec (5. úroveň): Horští thénové z Aerie ovládájí prastarý bojový styl zvaný Gryfí tanec, při kterém se pohybují až s nečekanou rychlostí a grácií na někoho jako je trpaslík. Při Gryfím tanci se Falstad stane imunním na šípy a veškeré efekty s nimi spojené. Navíc se však nabije energií, která mu umožní pohybovat se nadlidsky rychle, získává tak 4 úhyby které zmizí spolu s koncem efektu. Bohužel, tento způsob boje velmi vyčerpává tělo, a proto když Falstad v tomto stavu přijde o více než tři životy, efekt končí. (Lze použít jednou za boj.) Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 13

15 Allerie Windrunner Popis postavy: Allerie je nejstarší ze sester Windrannerovích. Byla velitelkou hraničářů z Quel'Thalasu. Když Horda napadla Lordearon, král Terenas Menethil II volal po splacení starého dluhu elfů vůči lidem. Rada Quel'thalasu neviděla jako hrozbu, ale Allerie se se svou skupinou vydala na pomoc lidem na vlastní pěst. Allerie úzce spolupracovala s Turalyonem a Khadgarem při obraně Lordearonu. Když poté orkové útočili na Quel'Thalas. Vedla alianční sily proti nim. Během této bitvy umřel její mladší bratr. Allerie posedlá pomstou se rozhodla vyhladit orky do toho posledního odporného hmyzu (její slova) stejně tak jako by si to zasloužili Trollové Charakteristika role: Allerie a její hraničáři jsou nyní důležití spojenci Aliance proti trollům a ti jsou jejich úhlavními nepřáteli. Hordu elfí konkláve i král Sunstrider nepovažují za riziko pro elfí domovinu a Alerii poslali, protože to po nich vyžadoval závazek vůči rodu sira Lothara, přesto ale nejsou bláhoví a Allerie má za úkol sledovat situaci. V boji hraničáři fungují jako střelecká podpora a partyzánská jednotka. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 14

16 Poznámky: Alerie je elfka, proto by kostým měl kombinovat části elfské výzbroje s praktickou potřebou hraničáře pohybovat se skrytě v lese. Dlouhé uši jsou samozřejmostí, dobrým doplňkem by pak mohl být plášť v barvách lesa. Primární zbraní je luk. Dále pak elfský meč apod. Je nutné držet se barevného spektra zelené, hnědé a zlaté. Schopnosti: Životy a energie: Začíná se čtyřmi životy a na každé úrovni se jejich počet zvýší o jedna, zároveň na každé sudé úrovni dostane bod energie Pasivní schopnosti: Allerie je vůdkyní elfských hraničářů a může je trénovat. Přesné šípy (2. úroveň): Allerie je nejlepší střelkyní v Quel thalasu. Proto její šípy cíl často nejen zraní ale i ochromí. Zásahem šípu efekt ochromení. (1en/úspěšný zásah) Koloběh života (3. úroveň): V přírodě platí jednoduché pravidlo, ten kdo jednou bral energii, ji po své smrti musí vydat. Vždy když Allerie zabije trola, obnoví se jí všechna energie, pokud zabije regulérního vojáka, obnoví se jí pouze jedna energie. Smršť útoků (5. úroveň): Allerie je neúnavná a mrštná bojovnice, svým mečem útočí na nepřátele, dokud se jí nepodaří úspěšný útok. Za každý její útok, který protivník vykryje imunitou nebo se mu vyhne úhybem mu Allerie udělí o jedna větší zranění při příštím útoku až do výše tří zranění. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 15

17 Elfí hraničáři Popis postavy: Mezi Quel'dorei, vznešenými elfy, a Amani, lesními trolly, vládne nepřátelství už celé věky. Nepřátelství, jehož kořeny leží hlouběji, než kořeny lidské rasy, a nepřátelství, které nezná hranic a to ani mezi světy. Říká se, že všechno začalo, když vznešení elfové přišli ze západu, a chtěli se usídlit v severních lesích. Ty lesy totiž byly součástí Zul'Amanu, říše lesních trollů, a trollové je považovali za posvátné. Od té doby se mezi oběma rasami vleče nekonečná válka. Příchod Hordy a jejich spojenectví s trolly věstí další kapitolu tohoto boje, ale elfové mají plnou důvěru v obranyschopnost jejich země a tak je jejich podpora Alianci spíš formální. Poutá je především přísaha pomoci k dědicům Arathijské říše, z jejichž krve pochází sir Lothar. Charakteristika role: Hraničářský doprovod nejvyšší hraničářky Quel thalasu. Střelecká podpora Aliance, soustřeďující se na průzkumné mise a při vlastních operacích pak na zásahy taktikou hitand-run. Poznámky: Kostým by měl kombinovat odvážné a elegantní kreace s praktickou potřebou hraničáře pohybovat se skrytě v lese. Dlouhé uši jsou samozřejmostí, plášť v barvě lesa dobrým doplňkem. Jsou to primárně lukostřelci, doporučujeme ale i další (jednoruční) zbraň (tesák). Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 16

18 Schopnosti: Životy a energie: Životy a energie: Na první úrovni má tři životy. Při postupu na novou úroveň jim přibude život. Na druhé a třetí úrovni dostanou po dvou energiích. Přesné šípy (2. úroveň): Allerie je nejlepší střelkyní v Quel thalasu. Proto její šípy cíl často nejen zraní ale i ochromí. Zásahem šípu efekt ochromení. (1en/úspěšný zásah) Koloběh života (3. úroveň): V přírodě platí jednoduché pravidlo, ten kdo jednou bral energii, ji po své smrti musí vydat. Vždy když Allerie zabije trola, obnoví se jí všechna energie, pokud zabije regulérního vojáka, obnoví se jí pouze jedna energie. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 17

19 Trpaslíci z Aerie Popis postavy: Trpaslíci z klanu Wildhammer žijící na svazích Aerie jsou zvláštní nejen pro lidi, ale i ostatní trpaslíky. Nekutají hluboko v podzemí a nestaví sály pod horami, ale budují své město plné vzdušných síní ve svazích hory, kterou sdílí s jedním z nejúžasnějších tvorů celého Azerothu, silnými a bojovnými gryfy. Wildhammerští jsou známí pro svoji divokost a zběsilou odvahu, která jim pomohla se s těmito tvory sblížit, osedlat si je a brázdit s nimi širou oblohu čin, kterého by se trpaslík z jižnějšího Khaz Modanu neodvážil. Teď jsou ale jejich jižní bratranci odříznuti ve svých městech a Horda pochoduje směrem k Aerie a trpaslíci se řadí k boji. Charakteristika role: Falstaduv pěší doprovod. Bojovníci, kteří drží řadu, dokud nepadnou. Primárně odolní, smrtící na krátkou vzdálenost. Poznámky: Vousy a nějaké to kladivo nebudou na škodu. Wildhammerští si nelibují v těžkých pancířích a bojují často oděni do kožených zbrojí, odhalujíc holé paže zdobené tetováním. Celkový kostým by měl být spíše v horalském duchu, ale pokud to půjde, dodržovat zásady kostýmů pro trpaslíky působit široce a mohutně. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 18

20 Schopnosti: Životy a energie: Začínají hru se čtyřmi životy a toto maximum se zvětšuje na každé úrovni o jedna Trpasličí odolnost (2. úroveň): Trpaslíci díky své odolnosti získané za roky života v krutých podmínkách netrpí tak velkým poškozením magií. Redukují magické zranění o 1, ne však na méně než 1. Trpasličí ocel (3. úroveň): Trpasličí zbroje jsou ochranou před většinou silnějších útoků, redukují všechna fyzická zranění o jedna, nejméně však na jedna. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 19

21 Genn Greymane Popis postavy: Král Genn Greymane je hrdý, poněkud odměřený, možná až nevrlý, muž bdělé mysli, silné vůle i silných paží. Je vládcem Gilneasu, pokud ne nejmocnějšího, tak určitě nejbohatšího ze sedmi lidských království a velmi dobře ví, že právě proto je pro Alianci tak cenný. Velmi dobře ale také ví, že jeho země není nejbohatší pro nic za nic a nehrne se do investic, které dost možná pomůžou sousedům mnohem více, než Gilneasu - jeho země a jeho lid jsou pro něj nejdůležitější, i když jej ostatní vládci občas označují za izolacionistu. Charakteristika role: Král Gilneasu, nejvyšší velitel a autorita ve svém národě, který v Aliančním velení podléhá už jen Lotharovi a to především z úcty ke starému válečníkovi a jeho zkušenostem, které mohou být zásadní, když dojde ochranu jeho království před útoky Hordy. Myšlence Aliance nemá příliš vřelý vztah má pocit, že Aliance potřebuje Gilneas víc, než Gilneas Alianci. Poznámky: Genn navzdory svému bohatství neholduje přílišnému luxusu. Jeho oděv přesto není strohý, je vhodný k jeho postavení, kvalitní a praktický. Je to schopný válečník a šermíř neholduje velkým a těžkým zbraním a lepší volbou proto budou meč či kombinace dvou tesáků. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 20

22 Schopnosti: Životy a energie: Na první úrovni má čtyři životy a jeden bod energie. Při postupu na novou úroveň mu přibyde jeden bod energie a jeden život. Pasivní schopnosti: Král si může trénovat válečníky svého národa i velitele. Král (2. úroveň): Genn Greymane je králem Gilneasu a nejvyšším velitelem národa a proto má stejné schopnosti jako jeho podřízení. Získává schopnost Disciplína a Na zteč! tak, jak jsou popsány v pravidlech pro velitele. Za krále! (3. úroveň): Jestli Gilneasu něco nechybí (krom zlata samozřejmě), je to jednota. Gilneaští bojují vždy za sebe a za svého krále a ten bojuje za ně a pro ně. Kdykoliv má Greymane v boji po levici i po pravici živého spolubojovníka ze svého národa, dává každým platným zásahem +1 (2en/zásah) Majestát Drahé vítězství (5. úroveň): Gilneaští možná nelnou srdcem ke vzniklé Alianci, ale rozhodně se nebojí zkřížit zbraně s Hordou. Bojují za sebe, svůj národ a svou zemi a nehodlají prodat svoji kůži lacino. Když Greymane bojuje pod vztyčenou vlajkou, příslušníci jeho národa bojující po jeho boku při smrti neztrácejí zlato. Formule: Naši nepřátelé zaplatí! Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 21

23 Thoras Trollbane Popis postavy: Hřmotný a rázný Lord Thoras je vládcem tvrdého národa válečníků ze Stromgardu. Jejich země, kdysi srdce říše, dnes drsná, neúrodná vrchovina, sužovaná nájezdy trollů, rodí nejlepší bojovníky všech sedmi království a Thoras Trollbane patří mezi nejlepší z nich. Je to voják a válečník každým coulem, přímý, neústupný a místy až agresivní. Ve své armádě si ale udrží disciplínu a na bitevním poli se mu málokdo vyrovná, jak co do schopnosti boje se zbraní, tak i ve strategii a taktice. Lord Thoras je blízkým přítelem krále Terenase a i to je jeden z důvodů, proč se stal jedním z hlavních zastánců vzniku Aliance mezi ty další patří například to, že jeho země stojí Hordě přímo v cestě, že trollové, odvěcí nepřátele Stromgardu, se spojili s Hordou a že žádný Stromgarďan si nenechá ujít dobrý boj. Charakteristika role: Král Stromgardu, nejvyšší velitel a autorita ve svém národě, který v Aliančním velení podléhá už jen Lotharovi. Toho má v úctě, pro jeho válečnický věhlas i pro jeho původ (je posledním z dlouhé linie potomků králů dávné Arathijské říše, jejímž hlavním městem byl právě Strom). Terenas je jeho přítel už od mládí a má i kladný vztah k trpaslíkům, s jejichž královstvími jeho země sousedí na severu i na jihu. Poznámky: Mohutný válečník vládnoucí mohutnými zbraněmi ideálně obouruční sekera či kladivo. Celý kostým by měl vzbuzovat dojem mohutné postavy a měl by být spíše válečnický, než královský. Nevýrazná čelenka, sloužící jako koruna, a plnovous jsou vhodnými doplňky. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 22

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň Království - Rozpoznávání člověk ve varkoči (ne v zeleném) spec. jednotky elf (špičaté uši, přírodní barvy a materiály) trpaslík (vousatý, ve zdroji) horal (ala skot) stopař (ala hraničář) - Kostým varkoč

Více

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU Na následujících stránkách najdete jednotlivé karty vyobrazující zbraně či bojovníky, které si družstvo DOBYVATELÉ volí během hry. Na každé kartě je napsáno PŘEDNÍ STRANA

Více

Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Horda (1.0)

Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Horda (1.0) Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Horda (1.0) Úvodní pokyny Úvod Vítejte hrdinové v tomto veskrze stručném manuálu pro Pojmenované

Více

Bestiář. Přehled hrdinů, zlosynů i bestií a monster Draenoru.

Bestiář. Přehled hrdinů, zlosynů i bestií a monster Draenoru. Bestiář Přehled hrdinů, zlosynů i bestií a monster Draenoru. Aliance Arcimág Khadgar Khadgar studoval u posledního strážce Tirisfalu, maguse Medivha, pravděpodobně nejmocnějšího čaroděje Azerothu, a mnohému

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK

ZBROJ LUK PARALÝZA ŠERM OHNIVÁ KOULE LĚČENÍ INSPIRACE BLESK Pravidla Toto jsou pravidla společenské hry na hrdiny, která je navržená zejména pro mladé hráče a pro ty kteří se chtějí zaměřit na akci a zábavu. Je zde hodně házení kostkou, trochu strategie a několik

Více

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech.

MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. MK Sorcery přináší do vaší hry nové magické síly. Pro MK Sorcery platí všechna MK pravidla, kromě výjimek uvedených v těchto pravidlech. Kouzelná Kniha a kouzla Kouzelná Kniha je předmět, který svému uživateli

Více

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry

Rituál. Potřebné vybavení. Terén. Rozestavení. Speciální pravidla. Zahájení hry. Ukončení hry Rituál Někdo se pokouší vyvolat odporného démona. Takže je potřeba mu to zatrhnout, ať už proto, že je to zlo, nebo proto, že je to konkurence Potřebné vybavení Přírodní terén Terén Uprostřed bojiště je

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus:

Poznámky. I. Přidáná nová národnost Peršané. Národ dostane jako bonus: Poznámky I. Přidáná nová národnost Peršané - +10% těžba železa - 10% levnější lukostřelci; - o 10% rychlejší trénink Obléhacích strojů - o 20% více pochodů; - o 20% více poškození oproti Zdi; - Speciální

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Rozšířené vědomí (II) Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Energetická magie (I)

Rozšířené vědomí (II) Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Energetická magie (I) Mág Tito tajemní mužové jsou schopni silou mysli ovládnout nejen věci ale i mysli jiných. Už nejeden mizerný se divil když se pokusil vyloupit mágův dům a ke svému zjištění, že tento muž sedí pohodlně

Více

Pokyny pro přihlašování na akci

Pokyny pro přihlašování na akci Pokyny pro přihlašování na akci Kdo se může přihlásit? Jak se přihlásit (v šesti jednoduchých krocích)? Jak probíhá placení? Jaké jsou další důležité pokyny? Jsou možné výjimky? Jak se přihlásit jako král,

Více

Pravidla a parametry zbraní

Pravidla a parametry zbraní Pravidla a parametry zbraní (v. 2015.1) S pomocí starších pravidel sepsal Mara Úvod Před začátkem hry musí každá zbraň projít kontrolou pověřeného organizátora. Všechny schválené zbraně budou označeny.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

nim zakročit zástupci Stromu, rozhodli se se svými problémy obrátit na jediné osoby, u kterých cítili, že pochopí jejich problém - Vysoké Elfy.

nim zakročit zástupci Stromu, rozhodli se se svými problémy obrátit na jediné osoby, u kterých cítili, že pochopí jejich problém - Vysoké Elfy. Strážci Tirisfalu Jakmile byli Vysocí Elfové v Quel'Thalasu zbaveni hrozby Trollů, pustili se znovu do budování svého poničeného království. Vítězné armády Arathoru se vrátily domů do jižního království

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně.

Přehled hry. Cíl hry ... BARBAR ČARODĚJ BARBAR RYTÍŘ ČARODĚJ ZLODĚJKA POČET ŽIVO ŽIVOTY 4 ŽIVO POČET ŽIVOTŮ + 5. zabíjí nestvůry se silou 3 a méně. pravidla hry Přehled hry V průběhu každého kola hry se hráči postupně rozhodují, jestli zůstanou ve hře a pokusí se vstoupit s vybraným hrdinou do podzemí, nebo zda v daném kole ze hry odstoupí. Ve svém

Více

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Dovednost Okultismus Dovednost okultismu zastřešuje několik schopností, všechny jsou soustředěny na schopnost manipulovat s manou. Naučením se okultismu se postava

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Živelná meditace (III) Energetická magie (I)

Meditace (I) dva body many za minutu I - 5 bodů, II - 10 bodů, III - 20 bodů, IV - 30 bodů Živelná meditace (III) Energetická magie (I) Čaroděj Povídá se o nich mnoho, měně je již pravdou, ale mnohem více je neznámou. Mnoho skřetů vzpomíná, jak jim tajemná postava v plášti usmažila kamaráda do řádně podařené pečínky... Ale jsou i tací,

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

Rasy Člověk Vhodné pro:

Rasy Člověk Vhodné pro: Rasy Svět, ve kterém se naše hra odehrává, je velmi rozmanitý. To se odráží i v množství inteligentních ras, které se v něm pohybují. Postavy výše vypsané nemají většinou rasu určenou. V tomto je vám nechána

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 TM OBSAH ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ PĚCHOTY 3 OBRAZOVKA REŽIMU KAMPANĚ 7 KAMPAŇ 8 OBRAZOVKA REŽIMU MULTIPLAYER 10 MULTIPLAYER 11 KOOPERAČNÍ REŽIM 13 MŮJ VOJÁK 15 OBCHOD BATTLEFIELD 3 18 BATTLELOG 19 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností

Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností Pokud čtete tuto knihu, je to proto, že se s největší pravděpodobností chystáte následovat cestu těch, kdož jsou již zasvěceni do světa kouzel Ungarů, do elementální magie, a chcete postupem času také

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Pravidla hry. Verze Horda 9.1

Pravidla hry. Verze Horda 9.1 Pravidla hry Verze Horda 9.1 Proklínám proklínám strážce i démony, proklínám světlo i temnotu. Proklínám šílenství šílenství proklínám proklínám sebe a svou slabost. Proklínám sebe, tak jak jsem proklel

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text. Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_46 Název vzdělávacího materiálu Tři pruty Svatoplukovi Jméno

Více

d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz

d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz d20 karty Listopad 2006 Vyrobeno pro d20 systém d20 v kostce, http://www.d20.cz Návod k použití d20 karty jsou určeny hráčům Dnd a d20 systému. Obsahují popis jednotlivých stavů, do kterých se postavy

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Cíl tábora. Děti. Starší děti. - Představují postavy podle okolností děje, podílejí se čá stečně na organizaci her pro menší děti.

Cíl tábora. Děti. Starší děti. - Představují postavy podle okolností děje, podílejí se čá stečně na organizaci her pro menší děti. Cíl tábora Motiv tábora je volně inspirován trilogií Pána prstenů (Společenstvo prstenu, Dvě věže, Návrat krále) z pera mistra J.R.R. Tolkiena. Společenstvo prstenu putuje k hoře Osudu, kam Frodo vhazuje

Více

Znalost magických předmětů (I) Očarování předmětů (I)

Znalost magických předmětů (I) Očarování předmětů (I) Theurg Je mnoho předmětů, co zdají se být prostého a bezvýznamného charakteru, však v rukou theurga se může i obyčejný předmět, jako je prsten, nůž nebo jehla na šití, stát věcí zásadního významu, který

Více

Trpasličí kostýmy Průvodce šatníkem každého správného trpaslíka

Trpasličí kostýmy Průvodce šatníkem každého správného trpaslíka Trpasličí kostýmy Průvodce šatníkem každého správného trpaslíka Tento dokument by měl: inspirovat poukázat na základní chyby, kterých se tvůrci trpasličích kostýmů dopouštějí poradit, jak se těmto chybám

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Strážci západu (Wardens of the West)

Strážci západu (Wardens of the West) Strážci západu (Wardens of the West) Uvnitř tohoto rozšíření pro hru Battles of Westeros (BoW) naleznete nové jednotky a velitele pro všechny hráče rodu Lannisterů. Toto rozšíření kromě nových pravidel

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi.

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi. Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zídce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Vítejte ve hře Planet Territory

Vítejte ve hře Planet Territory noctrl 2014 Vítejte ve hře Planet Territory Hra vznikla v rámci projektu přírodních věd a právě proto je zaměřena na rozvoj znalostí v oblasti biologie, chemie, fyziky a environmentální výchovy. Tyto znalosti

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Warcraft III: Reign of Chaos

Warcraft III: Reign of Chaos Warcraft III: Reign of Chaos DÛleÏitá poznámka: Kdybyste ztratil nebo jiným způsobem přišel o alfanumerický klíč k CD, nebudete moci hru příště znovu nainstalovat. Pro případ, že byste potřeboval klíč

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var.

I. Nové terény. Russian Villages. City Ruins. Winter Forest. Zákop. Ruská vesnice. Pravidla stejná, jako pro Města a vesnice (základní var. Východní fronta Pravidla I. Nové terény Zákop Trenches Pohyb: Pěchota nebo tanky, které vstoupí do zákopu, masí zastavit a jejich další pohyb je možný až v příštím kole. Zákopy jsou nepřístupné pro dělostřelectvo.

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Program, pravidla a podmínky víkendové hry Dračí město

Program, pravidla a podmínky víkendové hry Dračí město Program, pravidla a podmínky víkendové hry Dračí město Ohněm a mečem Dračí město je víkendová hra pořádaná na naší táborové základně v Čermné ve Slezsku. Letos se uskuteční již po čtvrté. Hlavním herním

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Osobní deník jméno. útočné číslo boj tváří v tvář. Síla Obratnost odolnost Inteligence Charisma Velikost Pohyblivost.

Osobní deník jméno. útočné číslo boj tváří v tvář. Síla Obratnost odolnost Inteligence Charisma Velikost Pohyblivost. tvùj erb Osobní deník jméno Síla Obratnost odolnost Inteligence Charisma Velikost Pohyblivost mírné střední velké postřeh: obj. mech. stupeò oprava zbraò kde ÚÈ útoè. OZ náhodný rasa a povolání 1 +3 0

Více

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Policejní sportovní klub UNION PRAHA sportovní střelba Popis disciplín PŘÍLOHA č. 2014/01 k pravidlům střeleckého závodu Praha, ČR, 15. března 2014 7 D 1 PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU A (50 m střelnice)

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Úvod. Rasy a terény. Registrace. Rasy. Terény. \ rasa lidé vznešení elfové trpaslíci terén \ magická energie. úrodnost

Úvod. Rasy a terény. Registrace. Rasy. Terény. \ rasa lidé vznešení elfové trpaslíci terén \ magická energie. úrodnost - 1 - Úvod Vítejte v nápovědě hry Vojevůdci a čarodějové Vojevůdci a čarodějové jsou on-line fantasy hra. Máte k dispozici zemi, které vládnete, a o kterou se staráte. Každý den vám přibude určitý počet

Více

Zeměpis, rasy a národy

Zeměpis, rasy a národy Dodatky 1 Zeměpis, rasy a národy Záznamy Akademie Svět: Nemá jméno, říká se mu prostě svět. Je rozdělen na pět velkých kontinentů oceánem. Ten má sice mnoho jmen, ale nejčastěji se mu říká Středový oceán.

Více

Tomáš Činčala. Strategie osobních aktiv jednotlivce, jejich tvorby a struktury

Tomáš Činčala. Strategie osobních aktiv jednotlivce, jejich tvorby a struktury Tomáš Činčala Strategie osobních aktiv jednotlivce, jejich tvorby a struktury Ostrava 2014 1 Copyright Tomáš Činčala, 2009 2014 ISBN 978-80-85624-87-8 2 Většina z nás chce být bohatá a úspěšná. Nestačí

Více

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD

ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD Aktivní zapojení do hry ZMĚNY PRAVIDLA 11 OFSAJD předseda pravidlové komise FAČR Změny a doplňky výkladu Pokyny a instrukce Pravidla fotbalu 2013-2014 Moderní pojetí ofsajdu Aktivní zapojení do hry : ovlivňuje

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25

Výsledek hodu DC ZH Vůle cíle Do 4 5 5-14 10 15-24 15 25-34 20 35+ 25 Silové dovednosti Ovlivnění Mysli vyžaduje Silovou vlastnost Změna Síly využívá Sílu k ovlivnění názoru a úsudku jiné osoby hráč provede hod a stanoví se dle toho to poté musí bránící se překonat, aby

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Viděli jste už někdy DUHU?

Viděli jste už někdy DUHU? HRA S BARVAMI pro děti ve věku od 3 do 10 let duha Viděli jste už někdy DUHU? Je krásná, viďte? Jak vlastně vzniká duha? Někdy svítí slunce a zároveň padá déšť nebo slunce začne svítit ve stejném okamžiku,

Více

Obecně. Listová: Byakugan. Popis: Techniky:

Obecně. Listová: Byakugan. Popis: Techniky: Obecně Speciální vesnické stromy technik tvoří vždy šest technik od první do šesté úrovně, přičemž první úroveň si lze (za standardních podmínek) vybrat vždy jen při tvorbě postavy. Ve chvíli, kdy si hráč

Více

Prokletí ztraceného přítele v kostce

Prokletí ztraceného přítele v kostce Prokletí ztraceného přítele v kostce (dlouhý post již zveřejněný na RPGfóru) Když jsem vzdal soutěž, tak se aspoň podělím o svůj výtvor, který tímto dávám všanc k vykradení (pokud někdo neměl nápad, tohle

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Zápasy. Jdoucí na smrt Tě zdraví. Pravidla. Zásahy vrhacíma zbraněma

Zápasy. Jdoucí na smrt Tě zdraví. Pravidla. Zásahy vrhacíma zbraněma Zápasy Přímý přenos zápasů v Hrdlořezově útulku komentuje Judd Jensen A tak se ptám, proč nosí všichni zápasníci řemdih a rukavici s hřeby, co? A co ten ubožák udělal, že se dostal do pracek zápasnických

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Japonské šachy Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/navod.pdf CZ O hře Shogi 1 Rychlá pravidla 2 Rozestavění kamenů

Více

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou Základní povolání Bojovník Dovednosti Pěší boj zblízka proti lidem a zvířatům (Tělo) Boj zblízka: útok, obrana, finty Používání a využívání zbraní a zbrojí: krytí se štítem před šípy, proražení dveří zbraní,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více