Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Aliance (1.0)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Aliance (1.0)"

Transkript

1 Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Aliance (1.0)

2 Úvodní pokyny Úvod Vítejte hrdinové v tomto veskrze stručném manuálu pro Pojmenované a Kostýmové postavy (tedy ne běžné hráčské postavy) na Soumraku Hned na začátku Vás musíme uklidnit: nebojte se, opravdu nebudete muset číst tolik stránek. Většinu tohoto dokumentu zabírají popisy jednotlivých postav, z nichž každý je na dvě strany (část z toho pak jsou ilustrační popisy). Takže pokud nebudete příliš aktivní, bude Vám krom úvodních pokynů stačit si nastudovat svou vlastní postavu (popis zahrnuje i vysvětlení zvláštních schopností té které postavy). A pravidla samozřejmě. Základní pokyny Postavy (také CP) na Soumraku jsou hlavně ilustrační. Jako CP zajisté budete zasahovat do děje, ať už vaším pletichařením, nebo hrubou silou, a je pro Vás připraveno i několik drobných kvestů (úkolů). Přesto je vaším úplně nejhlavnějším úkolem dodávat hře podbarvení a budovat atmosféru. Pamatujte, že ve hře bude (dost možná) nemálo dětí a různých začátečníků, kteří sami od sebe s nějakým role-playingem obvykle nezačnou, a proto je to hlavně na Vás. Snažte se vzbudit Vašim chováním, vaší mluvou a vašimi kostýmy pocit, že se opravdu pohybují kdesi v Lordaeronu. Ale to většina z Vás to nepochybně zná. V tomto ohledu se meze nekladou, jen se snažte držet Vaší postavy. Zde je třeba vysvětlit zásadní rozdíl mezi Pojmenovanými a Kostýmovými postavami. Zatímco Kostýmové postavy (velitelé, kouzelníci, kněží, spojenci a částečně i maršálové a náčelníci) jsou svým způsobem vylepšení vojáci sbírající zkušenosti bojem a plněním úkolů, jako běžní hráči, Pojmenované postavy jsou především hybatelé příběhu a úrovně získávají automaticky každou hodinu hry (po návštěvě Hlavního stanu). Pojmenované postavy se tak v průběhu hry dopracují k mocným schopnostem, které jsou zcela k jejich dispozici ale ač jsou toho často schopny, není jejich hlavním úkolem všechno zařídit, vybojovat a zachránit. Část schopností je jasně směřována na podporu spolubojovníků a ti by ji u Vás měli hledat, ať už v čele útoku, nebo v zázemí za frontou. Ostatní jsou útočné a destruktivní, ale neměly by sloužit k vyhlazování běžných vojáků vyhledávejte rovnocenné soupeře, účastněte se velkých bitev, nebo se čelem postavte oddílu vojáků, kteří chtějí vaši hlavu, ale vždy a v každou chvíli se pokuste z vašeho boje udělat velkolepou podívanou. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 1

3 Další informace Jednotlivé Pojmenované postavy jsou součástí velení Armád, a proto doporučujeme si co nejdříve před hrou jasně určit organizační strukturu (role jednotlivých postav je obvykle popsána u každé jedné z nich). Pojmenované postavy budou zadávat některé kvesty, nebo budou v některých figurovat (kromě těch, které budou sami plnit). Navíc je pravděpodobně bude čekat několik soutěžních výzev, jako například: získat hlavy vylosovaných protivníků a na jejich hlavy budou odměnu vypisovat i jednotlivá města. Konečná podoba bude představena na páteční poradě. Povinné vybavení hráčů cizích postav je hlavně kvalitní kostým (vodítka jsou uvedena v popisech a pokynech). Výhodou je i nějaká časomíra. Vlastní zavírací špendlíky by měli být samozřejmostí. Od nás mimo jiné dostanete k dispozici kartičku s podrobnými instrukcemi k některým kvestům, ve kterých budete figurovat, nebo které budete zadávat, a obálky s vlastními kvesty. Porada CP proběhne v pátek večer na Soumraku (časový rozvrh bude k dispozici na našich stránkách). Na poradě budou vysvětleny případné nejasnosti, vysvětlen systém plnění kvestů, zodpovězeny otázky a rozdány materiály. Bylo by vhodné, aby všechna CP byla pokud možno přítomna. Samozřejmě od jednotlivých CP očekáváme férovou hru žádné podrazy a překrucování pravidel. Spíše naopak, doufáme, že CPčka budou vzornými hráči (také proto, že vládnou všemožnými schopnostmi a ty mohou lákat ke zneužívání) a budou zvládat pravidla. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 2

4 Popisy postav Základní pravidla Zkušenosti: Kostýmové postavy potřebují k postupu po úrovních zkušenosti jako běžní hráči (jejich množství se postavu od postavy liší). Získat je mohou i tréninkem, podobně jak je popsáno v obecných pravidlech takový trénink ovšem musí vést jejich mistr nebo vůdce a správce města bude zkušenosti udělovat na základě celkového dojmu. Pojmenované postavy získávají zkušenosti každou hodinu. Životy a energie: Pojmenované i kostýmové postavy mají na počátku hry počet životů určený podle jejich funkce ve hře, zpravidla tři, čtyři a pět. Každá postava má také určeno množství energie, pomocí které platí své zvláštní schopnosti. Energie i životy se regenerují ve městech podle běžných pravidel (a je možno regenerovat obojí zároveň). Schopnosti: Jednotlivé CP také získávají zvláštní schopnosti (obvykle tři), jejichž fungování je u každé postavy rozepsáno. Co se připojených formulí pro některé schopnosti týče, nefungují jako formule pro seslání, které odříkávají kouzelníci. Jsou spíše ilustrační určené právě pro budování oné správné herní atmosféry. Některá CP mají krom toho i další vlastnosti. Bojová hesla: Některé schopnosti způsobují speciální stavy jsou napsány kurzívou (ochromení, zastrašení, zmražení, atd.). Jejich popis naleznete v pravidlech. Role postav, poznámky: U každého CP je také krátce charakterizována jeho role a poslání ve hře a naleznete i několik poznámek k motivaci postav, nebo ke kostýmům a potřebnému vybavení pro jejich hraní. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 3

5 Sir Anduin Lothar Popis postavy: Sir Anduin Lothar, Lev Azerothu, Rytíř Bratrstva Koně a Regent Stormwindu, pochází z jednoho z nejstarších a nejváženějších rodů sedmi království a navíc má zkušenosti s bojem s Hordou jako nikdo jiný, proto byl jasnou volbou při výběru nejvyššího velitele spojeneckých vojsk. Je moudrý a silný, je vzorem pro každého vojáka, který kdy bojoval nebo bojuje ve jménu lidstva. Možná už není v nejlepších letech, ale přesto je považován za nejobávanějšího šermíře mezi lidmi a má na povel celé spojené Alianční síly, které vede se schopnostmi mistra stratéga. Jen jeho, posledního dědice arathijské krve jsou ostatní králové ochotni poslouchat. Charakteristika role: Anduin Lothar představuje hlavního vůdce Aliančních sil. Měl by být především vidět a slyšet. Jeho úkolem je motivovat vládce a jejich národy k postupu, koordinovat domluvu a strategii, a vést je v bitvách. Zasahování do práce jednotlivých králů by se měl vyhnout, jeho síla nespočívá v přímých rozkazech. Největší důvěru má v krále Terenase, který jako první podal uprchlíkům z Azerothu pomocnou ruku, ale jako nejvyšší velitel cítí závazek vůči všem lidem všech království. Jeho dalšími nejbližšími spojenci jsou Khadgar, se kterým se spřátelil ještě před první válkou, a Turalyon, kterého vzal pod svá křídla. Poznámky: Jako zbraň doporučujeme obouruční meč, případně meč a štít. Kostým rytířský. Vhodným doplňkem jsou mapy a dalekohled, kterým, jako vrchní velitel, obhlíží bitevní pole. Takřka nutností je domluva s vládci jednotlivých národů. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 4

6 Schopnosti: Životy a energie: Začíná s pěti životy a s jedním bodem energie, které přibývají po jednom. Pasivní schopnosti: Anduin je schopný, velitel s mnoha zkušenostmi a proto může vést tréninky (viz pravidla) jako kterýkoliv velitel kteréhokoliv národa a může dokonce trénovat i ostatní velitele, podobně jako jednotliví vládci. Umění boje (2. úroveň): Léta zkušeností a tréningu staví Anduina takřka nad úroveň běžného vojáka. Jeho styl boje je stejně tak impozantní, jako smrtící, dokáže však nepřítele eliminovat nesmrtícím způsobem. Při úspěšném zásahu může Anduin snížit svoje útočné zranění o 1 a způsobit zasaženému efekt odhození. (1en/úder) Formule: Prozatím tě nezabiju! Ponech si svůj mrzký život! Pozdvihnutí morálky (3. Úroveň): Když Anduin rozdává rozkazy, jde vše jak na drátkách, když se však rozohní a začne podporovat své vojáky, jako by jim vlil nový život do žil. Během boje může povzbudit vojáka, který má poté imunitu na první negativní efekt, který obdrží. Efekt může zdarma uplatnit dvakrát, má-li poslední zbývající život. (2en/osoba) Formule: Bojuj ve jménu Aliance a nic tě nezastaví! Inspirace (5. úroveň): Přítomnost Lva Azerothu v boji vojáky v boji inspiruje k lepším výkonům a dává jim naději na vítězství. Vojáci v obléhaném městě, které Lothar inspiruje bojovým pokřikem, získávají po dobu trvání obléhání +1 život (nevztahuje se na ty, kteří vstoupí do města po tom, co byli obránci inspirováni). Lothar přitom nemusí být přímo ve městě, ale například před hradbami, nebo přicházet s posilami. Vrchní velitel může vícekrát inspirovat jedno město v průběhu boje, ovšem už jednou inspirovaní vojáci další život již nezískávají. (8en/inspirace) Formule: Držte se synové Aliance! Možná přijde den, kdy padne vaše odvaha, a padnou vaše těla, ale toto není ten den! Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 5

7 Arcimág Khadgar Popis postavy: V sedmnácti letech byl Khadgar vyslán radou Kirin Tor do učení k arcimágovi Medivhovi, kde se seznámil s mocnou a prastarou magií a také s nájemnou assasinkou Garonou Halforcen. Při vypuknutí první války zjistil, že ji má na svědomí duch Sargease, který kontroloval Medivhovu mysl a společně s Garonou dovedl do věže vojáky Hordy a Azerothu, kteří potom jeho učitele zabili (říká se, že Blackhand jej uškrtil vlastníma rukama). Padlý démon spoutaný v těle maguse však před smrtí ještě stihnul Garoně a Medivhovi dát své dary Garonu proklel věrolomností a Khadgarovi ukradl mládí. Předčasně zestárlý mág se vrátil do Dalaranu, kde získal titul arcimága a byl pověřen vedením magické války proti Hordě. Charakteristika role: Jako hlavní mág Aliančních vojsk je vůdcem Aliančních mágů, koordinuje je a zadává jim a plní s nimi jejich kvesty. Jeho hlavním úkolem je magická podpora aliančních vojsk, ale Kirin Tor jej také pověřilo pokusem odemknout magický potenciál Oka Dalaranu, jako zbraně poslední záchrany, nemluvě o jeho tajném přání získat zpět to, co mu bylo ukradeno. Poznámky: Khadgar je mladík uvězněn v těle staršího muže (prošedivělý vous i vlasy). Součástí kostýmu by mělo být roucho (nejlépe s fialovými prvky a znakem dalaranského oka), hůl a kniha kouzel. Jako zbraň může mít pouze dýku. Je třeba nastudovat pravidla pro kouzelníky. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 6

8 Schopnosti: Životy a energie: : Začíná se třemi životy (jejich počet se nemění) a se dvěma body energie (každou úroveň mu přibydou další dva), které používá k sesílání kouzel. Pasivní schopnosti: Khadgar sesílá kouzelnická kouzla dle pravidel pro kouzelníky. Kouzla ovšem získává dle následujícího klíče: na první úrovni tři kouzla dle vlastního výběru a na každé další jedno kouzlo dle vlastního výběru (na 8. úrovni tedy dohromady 10 kouzel). Žádné kouzlo, které si vybírá, nesmí mít více jak o dva stupně vyšší úroveň kouzla, než je Khadgharova úroveň postavy. Dotyk mistra (2. úroveň): Khadgar je arcimág nemalé moci a nemalých rezerv magické energie. Tuto energii může spoutat a přenést ji i na ostatní čaroděje. Dotykem léčí čaroděje a dobíjí jim manu, přičemž manu dobíjí v poměru 1en vložená=2 body dobité many, a životy léčí v poměru 2en vložené=1 život vyléčený. (1en/2 doplněné body many, 2en/1 vyléčený život) Formule: Z moci Kirin Tor! Časová smyčka (3. úroveň): Medivhova věž je pozoruhodné a tajemné místo, kde se čas prolíná jako v přesýpacích hodinách a člověk může vidět věci, které se staly nebo se teprve stát mají. Khadgar si osvojil schopnost pracovat s časem a tvarovat ho, jak se mu zamane, dokáže ho natahovat nebo naopak smrsknout. Khadgar dokáže natáhnout čas kolem nepřátelského mága, mág musí zaklínadlo zopakovat ještě jednou, nebo jej může zkrátit kolem jednoho z kouzelníků mág řekne pouze polovinu zaklínadla (4en/1 natažení nebo zkrácení času) Formule: Čas si plyne vlastní cestou, avšak já jsem pán cest! Hromadný teleport (5. úroveň): Hromadná teleportační kouzla patří mistrovské kousky arcimágů z Dalaranu a Khadgar není výjimkou. Pomocí svého teleportačního kouzla je schopen přenést sebe a až pět dalších osob ke kterémukoliv městu či pojmenovanému místu na herní ploše. Skupina se musí na dané místo vydat nejkratší možnou cestou (alespoň jeden ze skupiny by měl vědět, kde cíl leží). Po cestě jsou mimo hru, nesmí s nikým ale mluvit (leda jim oznámit, že se teleportují) a nijak se zapojovat do dění. (10en/teleport) Zaklínadlo (povinné, jako u běžného kouzla): Teď má ruka klíče svírá klíče k branám všehomíra. Teď má ruka klíče svírá brány světa otevírá. Jedním gestem prostor ohnu, jedním slovem časem pohnu. Jedním slovem, jedním gestem, zmizím třeba s celým městem. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 7

9 Turalyon Popis postavy: Turalyon je mladý rytíř a novopečený člen paladinského řádu Stříbrné Ruky, nejistý ve víře, ale o to jistější ve svých válečnických dovednostech. Jeho talentu si všimnul sám Anduin Lothar a vybral si jej za pobočníka. Po boku Lva Azerothu Turalyon dál rozvíjí své bojové, taktické i strategické nadání a zas a znovu dokazuje, že naděje do něj vkládaná sirem Lotharem nebyla planá. Přesto tiše doufá, že i u něj se jednou projeví požehnání Světla tak, jako u jeho bratrů. Do té doby musí ale bitvy vybojovat jen silou svých paží a svého odhodlání. Charakteristika role: Jako pobočník sira Lothara a hlavní válečník Aliance by měl být vidět v každém větším boji vždy v prvních řadách, pokřikující na vojáky a likvidující nepřátele. Jeho osobní zodpovědností je také obrana života Anduina Lothara jakožto Vrchního velitele Aliance tomu je taky absolutně věrný a vzhlíží k němu jako k otci. Uther je hlavou jeho řádu, ale zároveň jeho přítelem a dává mu tak povětšinou volnou ruku, aby mohl najít svoji víru. Poznámky: Jako zbraň meč a štít, nebo obouruční meč. Vzhled mladého a přesto již bitvami ostříleného rytíře a válečníka je tím správným výsledkem. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 8

10 Schopnosti: Životy a energie: Začíná s pěti životy a na každé úrovni se jejich počet zvýší o jeden. Bleskový úder (2. úroveň): Turalyn nenechá příležitost proklouznout mezi prsty a rychle si osvojil schopnost využít prvních známek slabosti nepřítele, aby ho mohl vzápětí srazit k zemi mocným úderem. První úder během střetu způsobí nepříteli o jedna větší zranění a zároveň efekt ochromení, pokud je úder jakkoliv vyblokován (například imunitou), efekt se nevybíjí, dokud není uplatněn (neplatí pro redukci zranění). Bleskový úder se znovu nabije, když si Turalyon vyléčí všechna zranění a nachází se mimo souboj. Orkobijec (3. úroveň): S každým zabitým orkem se Turalyon pouští hlouběji do víru boje. Kdykoliv dorazí nepřítele, jeho příští úder udělí o jedna větší zranění. Pokud je však rána vyblokována a to i zbraní, bonus mizí. Síla přesvědčení (5. úroveň): Turalyon hledá sám sebe a svou víru. Trvalo to dlouho a teprve krajní situace života a smrti v něm zažehli jiskru svatého Světla, které jej ochraňuje v boji. Když by měl být Turalyon zabit v boji, padne k zemi, ale vzápětí se vrátí do boje s jedním životem, a jednou imunitou. V tomto stavu však nemůže být léčen, dokud se nedojde zotavit do spřáteleného neobléhaného města. (Při použití ability je nutné věrohodně zahrát nezdolnou vůli.) Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 9

11 Uther Světlonoš Popis postavy: Uther byl již od mládí silný ve víře a to ho záhy svedlo dohromady Alonsem Faolem, který se později stal arcibiskupem a hlavou církve Světla. Faol mladého rytíře vzal pod svá křídla a stal se jeho duchovním rádcem a učitelem a ten dokonce aspiroval na post klérika. Čekala jej ale jiná cesta, neboť hrůzy první války arcibiskupa utvrdily, že bitevní pole není místo pro řadové klériky a rozhodl se udělit svaté požehnání vybraným válečníkům, kteří by je v bojové vřavě nahradili. A Uther byl první z nich a záhy byl jmenován i hlavou celého řádu. Uther je schopný válečník, který nikdy nezakolísal ve svých morálních zásadách. Je mladý a přesto je jeho spojení se Světlem silnější, než u mnoha starších představených církve, pro což si od Turalyona vysloužil svůj titul Světlonoš. Charakteristika role: Uther je hlavou paladinů Aliance. Zprostředkovává komunikaci mezi paladiny, zadává jim a plní s nimi jejich kvesty. Uther je ale také svatým bojovníkem a je zcela oddán tomuto poslání. Jeho životní úděl zdaleka přesahuje hranici jednoho království a jako představitel řádu je kdekoliv ceněn pro svoji nezištnou pomoc v boji i léčení. Poznámky: Klidné a vážné vystupování. Rytířská zbroj a kápě jsou ideálním kostýmem, vhodnou zbraní je obouruční kladivo (platí zde stejná omezení jako u kněží), hezkým doplňkem potom kniha svatých textů. Nutné je nastudovat pravidla pro kněží. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 10

12 Schopnosti: Životy a energie: Začíná se třemi životy, přičemž na každé úrovni se mu jejich počet zvýší o jeden. Uther má právě tolik energie na kolikáté je úrovni. Pasivní schopnosti: Uther sesílá kněžská kouzla dle pravidel pro kněží. Mana je nahrazena energií, pro kterou platí stejná pravidla. Když Uther léčí postavu s posledním životem, může jí místo jednoho vyléčeného života dát imunitu. Kdykoliv je léčen jinou postavou, doplní si jeden bod energie za každý takto vyléčený život. Požehnané světlo (2. úroveň): Skrz Uthera začne do cíle proudit léčivé svaté Světlo. Vyléčí dva životy. Nesmí použít na sebe. (1en/použití) Formule: Světlo je při nás! Kladivo spravedlnosti (3. úroveň): Všechna Utherova oddanost světlu, všechna jeho touha uvést konečně konec bojům, se soustředí do tohoto mocného úderu. Jeho kladivo zazáří jasným světlem a s drtivou silou dopadne na nepřítele čímž způsobí o dva větší zranění. (2en/úspěšný zásah) Oslepující záře (5. úroveň): Uther vloží celou svou moc a víru, do jediného požehnání tak silného, že vyléčí dva spřátelené bojovníky do plna, dá jim imunitu na příští zásah, úhyb a uplatní efekt na zteč. (5en/aktivace) Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 11

13 Falstad Wildhammer Popis postavy: Trpaslíci z Aerie Peak, království klanu Wildhammerů, nebojovali zatím s orky, jako jejich jižní příbuzní z Khaz Modanu, kteří nakonec byli nuceni stáhnout se do svých podzemních síní a uzavřít většinu bran. Po smrti Kurdrana se chopil vlády nad klanem Wildhammerů a přidal se k výpravě za Temný portál, aby pomstil smrt svého otce. Charakteristika role: Pobití orkům podpora Aliance a ve volných chvílích lov na ogry. Takové jsou povinnosti Théna Wildhammerů a stejně tak všech ostatních trpaslíků. Kudran by měl vést svůj klan k tomuto cíli. Dále by měl samozřejmě vystupovat reprezentativně. Jak jen to trpaslíci umí. Poznámky: Trpaslíci z Aerie neholdují těžkým zbrojím (i když se jim nijak nebrání, zvláště když bojují opěšalí) a často jsou viděni bojovat na lehko či dokonce zcela beze zbroje. V takových případech odhalují svalnaté tělo pokryté modrým tetováním (jakási kombinace tradičního horala a trpaslíka). Jejich věrnou zbraní je legendární hromové kladivo. Falstad by navíc měl na čele nést korunu či jiný odznak, hlásající světu, že je thénem. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 12

14 Schopnosti: Životy a energie: Začíná s pěti životy a na každé úrovni se jejich počet zvýší o jeden. Pasivní schopnosti: Je vůdce trpasličích válečníků a může je trénovat. Trpasličí odolnost (2. úroveň): Falstad díky své odolnosti získané za roky života v krutých podmínkách není postižen efekty zmražení, zastrašení a odhození. Thénovo odhodlání (3. úroveň): Falstad jako zkušený válečník, který prošel nesčetnými boji, dokáže zcela ignorovat první dvě rány v boji. Ale musí se po boji zregenerovat do maxima požitím pořádné medoviny v přátelském městě. (Lze použít pouze jednou za boj!) Gryfí tanec (5. úroveň): Horští thénové z Aerie ovládájí prastarý bojový styl zvaný Gryfí tanec, při kterém se pohybují až s nečekanou rychlostí a grácií na někoho jako je trpaslík. Při Gryfím tanci se Falstad stane imunním na šípy a veškeré efekty s nimi spojené. Navíc se však nabije energií, která mu umožní pohybovat se nadlidsky rychle, získává tak 4 úhyby které zmizí spolu s koncem efektu. Bohužel, tento způsob boje velmi vyčerpává tělo, a proto když Falstad v tomto stavu přijde o více než tři životy, efekt končí. (Lze použít jednou za boj.) Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 13

15 Allerie Windrunner Popis postavy: Allerie je nejstarší ze sester Windrannerovích. Byla velitelkou hraničářů z Quel'Thalasu. Když Horda napadla Lordearon, král Terenas Menethil II volal po splacení starého dluhu elfů vůči lidem. Rada Quel'thalasu neviděla jako hrozbu, ale Allerie se se svou skupinou vydala na pomoc lidem na vlastní pěst. Allerie úzce spolupracovala s Turalyonem a Khadgarem při obraně Lordearonu. Když poté orkové útočili na Quel'Thalas. Vedla alianční sily proti nim. Během této bitvy umřel její mladší bratr. Allerie posedlá pomstou se rozhodla vyhladit orky do toho posledního odporného hmyzu (její slova) stejně tak jako by si to zasloužili Trollové Charakteristika role: Allerie a její hraničáři jsou nyní důležití spojenci Aliance proti trollům a ti jsou jejich úhlavními nepřáteli. Hordu elfí konkláve i král Sunstrider nepovažují za riziko pro elfí domovinu a Alerii poslali, protože to po nich vyžadoval závazek vůči rodu sira Lothara, přesto ale nejsou bláhoví a Allerie má za úkol sledovat situaci. V boji hraničáři fungují jako střelecká podpora a partyzánská jednotka. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 14

16 Poznámky: Alerie je elfka, proto by kostým měl kombinovat části elfské výzbroje s praktickou potřebou hraničáře pohybovat se skrytě v lese. Dlouhé uši jsou samozřejmostí, dobrým doplňkem by pak mohl být plášť v barvách lesa. Primární zbraní je luk. Dále pak elfský meč apod. Je nutné držet se barevného spektra zelené, hnědé a zlaté. Schopnosti: Životy a energie: Začíná se čtyřmi životy a na každé úrovni se jejich počet zvýší o jedna, zároveň na každé sudé úrovni dostane bod energie Pasivní schopnosti: Allerie je vůdkyní elfských hraničářů a může je trénovat. Přesné šípy (2. úroveň): Allerie je nejlepší střelkyní v Quel thalasu. Proto její šípy cíl často nejen zraní ale i ochromí. Zásahem šípu efekt ochromení. (1en/úspěšný zásah) Koloběh života (3. úroveň): V přírodě platí jednoduché pravidlo, ten kdo jednou bral energii, ji po své smrti musí vydat. Vždy když Allerie zabije trola, obnoví se jí všechna energie, pokud zabije regulérního vojáka, obnoví se jí pouze jedna energie. Smršť útoků (5. úroveň): Allerie je neúnavná a mrštná bojovnice, svým mečem útočí na nepřátele, dokud se jí nepodaří úspěšný útok. Za každý její útok, který protivník vykryje imunitou nebo se mu vyhne úhybem mu Allerie udělí o jedna větší zranění při příštím útoku až do výše tří zranění. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 15

17 Elfí hraničáři Popis postavy: Mezi Quel'dorei, vznešenými elfy, a Amani, lesními trolly, vládne nepřátelství už celé věky. Nepřátelství, jehož kořeny leží hlouběji, než kořeny lidské rasy, a nepřátelství, které nezná hranic a to ani mezi světy. Říká se, že všechno začalo, když vznešení elfové přišli ze západu, a chtěli se usídlit v severních lesích. Ty lesy totiž byly součástí Zul'Amanu, říše lesních trollů, a trollové je považovali za posvátné. Od té doby se mezi oběma rasami vleče nekonečná válka. Příchod Hordy a jejich spojenectví s trolly věstí další kapitolu tohoto boje, ale elfové mají plnou důvěru v obranyschopnost jejich země a tak je jejich podpora Alianci spíš formální. Poutá je především přísaha pomoci k dědicům Arathijské říše, z jejichž krve pochází sir Lothar. Charakteristika role: Hraničářský doprovod nejvyšší hraničářky Quel thalasu. Střelecká podpora Aliance, soustřeďující se na průzkumné mise a při vlastních operacích pak na zásahy taktikou hitand-run. Poznámky: Kostým by měl kombinovat odvážné a elegantní kreace s praktickou potřebou hraničáře pohybovat se skrytě v lese. Dlouhé uši jsou samozřejmostí, plášť v barvě lesa dobrým doplňkem. Jsou to primárně lukostřelci, doporučujeme ale i další (jednoruční) zbraň (tesák). Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 16

18 Schopnosti: Životy a energie: Životy a energie: Na první úrovni má tři životy. Při postupu na novou úroveň jim přibude život. Na druhé a třetí úrovni dostanou po dvou energiích. Přesné šípy (2. úroveň): Allerie je nejlepší střelkyní v Quel thalasu. Proto její šípy cíl často nejen zraní ale i ochromí. Zásahem šípu efekt ochromení. (1en/úspěšný zásah) Koloběh života (3. úroveň): V přírodě platí jednoduché pravidlo, ten kdo jednou bral energii, ji po své smrti musí vydat. Vždy když Allerie zabije trola, obnoví se jí všechna energie, pokud zabije regulérního vojáka, obnoví se jí pouze jedna energie. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 17

19 Trpaslíci z Aerie Popis postavy: Trpaslíci z klanu Wildhammer žijící na svazích Aerie jsou zvláštní nejen pro lidi, ale i ostatní trpaslíky. Nekutají hluboko v podzemí a nestaví sály pod horami, ale budují své město plné vzdušných síní ve svazích hory, kterou sdílí s jedním z nejúžasnějších tvorů celého Azerothu, silnými a bojovnými gryfy. Wildhammerští jsou známí pro svoji divokost a zběsilou odvahu, která jim pomohla se s těmito tvory sblížit, osedlat si je a brázdit s nimi širou oblohu čin, kterého by se trpaslík z jižnějšího Khaz Modanu neodvážil. Teď jsou ale jejich jižní bratranci odříznuti ve svých městech a Horda pochoduje směrem k Aerie a trpaslíci se řadí k boji. Charakteristika role: Falstaduv pěší doprovod. Bojovníci, kteří drží řadu, dokud nepadnou. Primárně odolní, smrtící na krátkou vzdálenost. Poznámky: Vousy a nějaké to kladivo nebudou na škodu. Wildhammerští si nelibují v těžkých pancířích a bojují často oděni do kožených zbrojí, odhalujíc holé paže zdobené tetováním. Celkový kostým by měl být spíše v horalském duchu, ale pokud to půjde, dodržovat zásady kostýmů pro trpaslíky působit široce a mohutně. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 18

20 Schopnosti: Životy a energie: Začínají hru se čtyřmi životy a toto maximum se zvětšuje na každé úrovni o jedna Trpasličí odolnost (2. úroveň): Trpaslíci díky své odolnosti získané za roky života v krutých podmínkách netrpí tak velkým poškozením magií. Redukují magické zranění o 1, ne však na méně než 1. Trpasličí ocel (3. úroveň): Trpasličí zbroje jsou ochranou před většinou silnějších útoků, redukují všechna fyzická zranění o jedna, nejméně však na jedna. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 19

21 Genn Greymane Popis postavy: Král Genn Greymane je hrdý, poněkud odměřený, možná až nevrlý, muž bdělé mysli, silné vůle i silných paží. Je vládcem Gilneasu, pokud ne nejmocnějšího, tak určitě nejbohatšího ze sedmi lidských království a velmi dobře ví, že právě proto je pro Alianci tak cenný. Velmi dobře ale také ví, že jeho země není nejbohatší pro nic za nic a nehrne se do investic, které dost možná pomůžou sousedům mnohem více, než Gilneasu - jeho země a jeho lid jsou pro něj nejdůležitější, i když jej ostatní vládci občas označují za izolacionistu. Charakteristika role: Král Gilneasu, nejvyšší velitel a autorita ve svém národě, který v Aliančním velení podléhá už jen Lotharovi a to především z úcty ke starému válečníkovi a jeho zkušenostem, které mohou být zásadní, když dojde ochranu jeho království před útoky Hordy. Myšlence Aliance nemá příliš vřelý vztah má pocit, že Aliance potřebuje Gilneas víc, než Gilneas Alianci. Poznámky: Genn navzdory svému bohatství neholduje přílišnému luxusu. Jeho oděv přesto není strohý, je vhodný k jeho postavení, kvalitní a praktický. Je to schopný válečník a šermíř neholduje velkým a těžkým zbraním a lepší volbou proto budou meč či kombinace dvou tesáků. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 20

22 Schopnosti: Životy a energie: Na první úrovni má čtyři životy a jeden bod energie. Při postupu na novou úroveň mu přibyde jeden bod energie a jeden život. Pasivní schopnosti: Král si může trénovat válečníky svého národa i velitele. Král (2. úroveň): Genn Greymane je králem Gilneasu a nejvyšším velitelem národa a proto má stejné schopnosti jako jeho podřízení. Získává schopnost Disciplína a Na zteč! tak, jak jsou popsány v pravidlech pro velitele. Za krále! (3. úroveň): Jestli Gilneasu něco nechybí (krom zlata samozřejmě), je to jednota. Gilneaští bojují vždy za sebe a za svého krále a ten bojuje za ně a pro ně. Kdykoliv má Greymane v boji po levici i po pravici živého spolubojovníka ze svého národa, dává každým platným zásahem +1 (2en/zásah) Majestát Drahé vítězství (5. úroveň): Gilneaští možná nelnou srdcem ke vzniklé Alianci, ale rozhodně se nebojí zkřížit zbraně s Hordou. Bojují za sebe, svůj národ a svou zemi a nehodlají prodat svoji kůži lacino. Když Greymane bojuje pod vztyčenou vlajkou, příslušníci jeho národa bojující po jeho boku při smrti neztrácejí zlato. Formule: Naši nepřátelé zaplatí! Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 21

23 Thoras Trollbane Popis postavy: Hřmotný a rázný Lord Thoras je vládcem tvrdého národa válečníků ze Stromgardu. Jejich země, kdysi srdce říše, dnes drsná, neúrodná vrchovina, sužovaná nájezdy trollů, rodí nejlepší bojovníky všech sedmi království a Thoras Trollbane patří mezi nejlepší z nich. Je to voják a válečník každým coulem, přímý, neústupný a místy až agresivní. Ve své armádě si ale udrží disciplínu a na bitevním poli se mu málokdo vyrovná, jak co do schopnosti boje se zbraní, tak i ve strategii a taktice. Lord Thoras je blízkým přítelem krále Terenase a i to je jeden z důvodů, proč se stal jedním z hlavních zastánců vzniku Aliance mezi ty další patří například to, že jeho země stojí Hordě přímo v cestě, že trollové, odvěcí nepřátele Stromgardu, se spojili s Hordou a že žádný Stromgarďan si nenechá ujít dobrý boj. Charakteristika role: Král Stromgardu, nejvyšší velitel a autorita ve svém národě, který v Aliančním velení podléhá už jen Lotharovi. Toho má v úctě, pro jeho válečnický věhlas i pro jeho původ (je posledním z dlouhé linie potomků králů dávné Arathijské říše, jejímž hlavním městem byl právě Strom). Terenas je jeho přítel už od mládí a má i kladný vztah k trpaslíkům, s jejichž královstvími jeho země sousedí na severu i na jihu. Poznámky: Mohutný válečník vládnoucí mohutnými zbraněmi ideálně obouruční sekera či kladivo. Celý kostým by měl vzbuzovat dojem mohutné postavy a měl by být spíše válečnický, než královský. Nevýrazná čelenka, sloužící jako koruna, a plnovous jsou vhodnými doplňky. Soumrak 2015 Pravidla pro Postavy (Aliance) 22

Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Horda (1.0)

Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Horda (1.0) Jak se stát hrdinou? Manuál pro ty, kteří touží konat hrdinské skutky... Soumrak 2015, Pravidla pro Postavy Verze Horda (1.0) Úvodní pokyny Úvod Vítejte hrdinové v tomto veskrze stručném manuálu pro Pojmenované

Více

Pravidla pro postavy. Autor Tomáš Jotov. Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar

Pravidla pro postavy. Autor Tomáš Jotov. Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar Pravidla pro postavy Autor Tomáš Jotov Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar Další testeři Pavel Utíkal, Jaroslav Škára (Barbar), Miroslav Pokorný

Více

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla

Válečník. Hraničář. Alchymista. Kouzelník. Zloděj. Nové postavy. Nová pravidla Postava Na začátku sis zvolil rasu a povolání své postavy. Postupovali jste - ty a tvoje postava - po trnité cestě vzhůru, sbírali zkušenost, rozvíjeli svoje schopnosti a nyní jste dosáhli šesté úrovně.

Více

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou ALTAR 2008 Obsah Obsah Vítej, dobrodruhu!................................ 3 Dračí doupě a hry na hrdiny 3 Verze hry 3 Hra ve skupině....................................

Více

Pravidla Kahlaveranai

Pravidla Kahlaveranai 18/4/2011 19:04 Pravidla Kahlaveranai L.A.R.P. 2011 Orgové, bestie a CP... 2 Informační obláček a otázka co vidím?... 2 Neherní zastavení času - time-stop!... 3 Tvorba Postavy... 3 Zkušenost... 4 Život

Více

www.drd2.cz ISBN 978-80-85979-58-9 drd2 team, 2011

www.drd2.cz ISBN 978-80-85979-58-9 drd2 team, 2011 drd2 team, 2011 produkce: Martin Kučera autoři: Karel Černín, Jonáš Ferenc, Kryštof Ferenc, Petr Jonák, Peter Kopáč, Jakub Maruš, Martin Mýtny ilustrace: Kryštof Ferenc, Jan Pospíšil obálka: Michal Ivan

Více

Neoficiální Dračí doupě pravidla pro začátečníky průvodce hrou

Neoficiální Dračí doupě pravidla pro začátečníky průvodce hrou Neoficiální Dračí doupě pravidla pro začátečníky průvodce hrou v 1.9 Autor: Michal Světlý Verze 1.9.0.57 z 21. 4. 2013 (alfa) 1 Tato příručka obsahuje části textu z titulu Dračí Doupě PPZ PH verze 1.6

Více

1 Obsah Obsah... 2 Předmluva... 5 Co znamená OG?... 5 Jak poznám změnu pravidel?... 5 Číslo 15... 5 Topografie... 5 Kapitoly Shadowrunu 2. edice a OG... 6 Kapitola 1 a 2 Rok 2053 a Plus Ça Change... 6

Více

Fáthín. 2. část Eva Steinová. Dějství druhé: Přepad

Fáthín. 2. část Eva Steinová. Dějství druhé: Přepad O hráčích Hráč. Co je to vlastně za tvora, ten hráč? Je to někdo, kdo sdílí, oživuje a ovlivňuje Vypravěčovu představu herního světa. Hráče si Vypravěč může vybírat, pěstovat či vychovávat může je rovněž

Více

O Ryt ř ch ze Solamnie

O Ryt ř ch ze Solamnie O Ryt ř ch ze Solamnie Vªňatek z Průvodce po Krynnu, kterª sepsal Jeho Milost, V voda z Nightlundu Dalcor Mar-Blakgaard, Ryt ř meče dle cti, Patriarcha Kiri-Jolitha. Napsal, P n v lečn ků, sir Jiron Mar-Seman,

Více

Mnohé oči Such-Daru Dobrodružství pro Dračí doupě. Petra Ascella Novotná

Mnohé oči Such-Daru Dobrodružství pro Dračí doupě. Petra Ascella Novotná Mnohé oči Such-Daru Dobrodružství pro Dračí doupě Petra Ascella Novotná Neratovice 2007 Obsah 1. Úvod. 3 2. Město 4 3. Geografie blízkého okolí a severních Rud-Ori.....10 4. Barbaři kultura, mytologie,

Více

Teorie a praxe RPG aneb Na hranicích fantazie

Teorie a praxe RPG aneb Na hranicích fantazie Teorie a praxe RPG aneb Na hranicích fantazie Anglická zkratka RPG znamená role playing games a označuje hry, při nichž hráči představují postavy prožívající smyšlený příběh. Vytváření příběhu a prožívání

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

Kdo jsou bojovníci? Kdo jsou bojovníci? se jí nelíbila.

Kdo jsou bojovníci? Kdo jsou bojovníci? se jí nelíbila. Kdo jsou bojovníci? Cože? Co se děje? Kam nás všechny vedou? Fininina mysl Procitnutí horečně pracovala, jak se to snažila pochopit. Noční stíny a Noc byla tmavá, hvězd svítilo jen málo. Občas se mezi

Více

Trpaslíci. Barbaři. Lesní Elfové. Krollové. Vznešení Elfové. Hobiti. Skřeti

Trpaslíci. Barbaři. Lesní Elfové. Krollové. Vznešení Elfové. Hobiti. Skřeti DRACI, ELFI A TI OSTATNÍ (Popis ras Dračího doupěte) vymysleli a napsali Iva, Jirka a Ivča http://www.hamstet.info Praha, vánoce 2007 Na začátek Tento text není návodem, jako hrát Dračí doupě, ani příručkou

Více

Shennray Campaign Setting pro d20 a D&D

Shennray Campaign Setting pro d20 a D&D Shennray Campaign Setting pro d20 a D&D Verze β 0.0.6 Autor: Sylvaen Tvůrčí tým: Dalcor, Drizzt, Jiron, Sylvaen, Trevenorboven, Quasit Design a sazba: Sylvaen Test-playeři: Dalcor, Drizzt, Jiron, Jiří

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte Plus verze 1.0

Aplikace pravidel Dračího doupěte Plus verze 1.0 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte Plus verze 1.0 ALTAR 2006 OBSAH Tvorba postavy 3 Postup na vyšší úroveň 3 Braghina 3 Dračime 3 Sikrin-Rakla 3 Postupy při hře 3 Nemoci 3 Oživování nemrtvých bez

Více

CPH. ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém. Jan Jerson Průcha

CPH. ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém. Jan Jerson Průcha CPH ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém Jan Jerson Průcha Grafická úprava a sazba Alek Alnag Lačev Návrh přebalu Alek Alnag Lačev Ilustrace N/A Korektury N/A 2007 Basilisk s eye publishing & www.d20.cz

Více

Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka sli- bující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji

Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka sli- bující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji Byla to past. Ta bachratá kupecká bárka slibující bohatou kořist nebyla nic jiného než volavka. Jakmile ji Dračice zahákovala a kapitán Vlad a jeho muži přešplhali na sousední palubu, z útrob větší lodi

Více

Hlídky BRNO OKO BOUŘE. Příručka tvorby postavy

Hlídky BRNO OKO BOUŘE. Příručka tvorby postavy Hlídky BRNO OKO BOUŘE Příručka tvorby postavy Toto je příručka pro nové hráče, ve které by se měli dozvědět podstatné informace o tvorbě postavy, jednotlivých hratelných archetypech postav a zároveň i

Více

TVORBA POSTAVY. Víc než jen archetyp?

TVORBA POSTAVY. Víc než jen archetyp? TVORBA POSTAVY Tato kapitola obsahuje návrhy, které mají pomoci hráčům Shadowrunu při vytváření zajímavých, realistických a dobře hratelných postav runnerů. Vedle těchto možností systému tvorby postavy

Více

Pravidla hry. Postava. Kostka. Charakteristika postav

Pravidla hry. Postava. Kostka. Charakteristika postav Na samém úsvitu dějin, v pradávných časech, kdy se rodily myšlenky a sny se stávaly skutečností, existoval pouze jeden svět obklopený nekonečnou nicotou Netheran, později známý jako Říše Snů. Legendy praví,

Více

Fate. Rozcestí. Hra na hrdiny

Fate. Rozcestí. Hra na hrdiny Fate Rozcestí Hra na hrdiny České dílo Fate: Rozcestí je vytvořeno na základě děl Fate Core System a Fate Accelerated Edition (lze je nalézt na http://www.faterpg.com). Jsou to produkty společnosti Evil

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

TVORBA POSTAVY. Tvoříme shadowrunnera. Systém priorit

TVORBA POSTAVY. Tvoříme shadowrunnera. Systém priorit TVORBA POSTAVY Vyzbrojeni svou fantazií a se základní představou o tom, co chcete v Shadowrunu hrát a dělat, se nyní můžete pustit do vytváření postavy. Postavy jsou pouze čísla na listu papíru, dokud

Více

Dopis od Mika Simpsona, kreativního ředitele hry Total War

Dopis od Mika Simpsona, kreativního ředitele hry Total War Dopis od Mika Simpsona, kreativního ředitele hry Total War Ahoj, zdraví vás Mike Simpson, kreativní ředitel hry Total War ze studia CA. Děkujeme, že jste si pořídili kopii hry Total War: ATTILA. Pracovali

Více

Dobrodružství GameCon 2009. Nájezdníci. spoluautoři: Elden, Gandalf, John Jarik, Skála, Tari, Tramis, Wulf

Dobrodružství GameCon 2009. Nájezdníci. spoluautoři: Elden, Gandalf, John Jarik, Skála, Tari, Tramis, Wulf Dobrodružství GameCon 2009 Nájezdníci spoluautoři: Elden, Gandalf, John Jarik, Skála, Tari, Tramis, Wulf Obsah Obsah 1. část... 3 Osnova první části... 3 1. Příprava na hru... 3 2. Obecné informace pro

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty

Rozšíření základní hry. Vodní říše. Ostrov pokladů. Druhé rozšíření. Nové předměty a dobrodružství. Nové artefakty. Varianta s deseti artefakty Vodní říše Někteří mudrci tvrdí, že všechny mýty mají prazáklad v Astrálních světech. Jsou i tací, kteří soudí, že naopak Astrální světy jsou odrazem představ smrtelníků, že je to živoucí zhmotnění mýtů.

Více