- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)"

Transkript

1 ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro žetony Znalostí, pětiúhelník pro neaktivní drahokamy, magickou spirálu pro aktivní drahokamy, pole pro extra drahokamy a tabulku Znalostí - Drahokamy opál, safír, smaragd, diamant a rubín - Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) - Karty koncentrované energie safírové (20), smaragdové (30), diamantové (40), rubínové (60) - Žetony magického prachu v hodnotách 2, 5 a 10 - Karty artefaktů a Strážců - Karty pozice II. Cíl hry Hráči představují mladé studenty magie, kteří soupeří o Žezlo ze Zavadoru, které je odznakem arcimága. Aby toto žezlo získali, tak musí nashromáždit dostatek magické energie a znalostí. III. Příprava hry - Šest desek hráčů se zamíchá lícem dolu, každý hráč si jednu vezme a umístí ji na stůl před sebe lícem nahoru. Postavy a jejich počáteční stupnice Znalostí Postava Stupnice Znalostí Limit karet Cena stupňů Efekt Čarodějnice Znalost drahokamů Levnější drahokamy Elf Znalost toku energie Extra magický prach každé kolo Druid Znalost ohně Možnost rubínů (max. 5) Víla Znalost devíti mudrců Extra energie za každý nový stupeň Kouzelník Znalost artefaktů Levnější artefakty a Strážci Skřítek Znalost hromadění Možnost více aktivních drahokamů - Všichni hráči obdrží 3 drahokamy (2 opály a 1 safír) a umístí je na pole aktivních drahokamů (na magické spirále) na své desce. 1

2 Magická spirála: - Navíc každý hráč obdrží počáteční množství magického prachu, které je uvedeno na jeho desce. Hráč hrající za vílu obdrží také 2 modré karty energie. - Každý hráč vezme jeden z osmi dřevěných žetonů své barvy a umístí ho na stupnici vítězných bodů na herní desce. Další žeton se umístí na pole stupnice znalostí, které je uvedeno na jeho desce. Zbylých šest žetonů si hráči položí na svoje desky. 5 žetonů umístí na pozice znalostí a 1 žeton na počáteční pozici stupnice limitu karet: elf a čarodějnice na 4, druid a víla na 5 a kouzelník a skřítek na 6. Odpovídající pole jsou zvýrazněna. - Při hře 2 hráčů se používá jen 1 artefakt každého druhu, při hře 3-4 hráčů 2 artefakty a při hře 5 6 všechny tři artefakty. Karty artefaktů se rozdělí podle písmen na zadních stranách, každý balíček se zvlášť zamíchá a poté se tyto 4 balíčky se umístí na sebe v pořadí A-B-C-D, takže karty A jsou nahoře. Nakonec se z balíčku vezme tolik karet, kolik je hráčů a tyto karty se lícem nahoru položí vedle herní desky. - Karty energií se rozdělí podle druhu, zvlášť se zamíchají a položí se vedle herní desky. - Nakonec se vedle herní desky umístí ještě karty koncentrované energie, magického prachu a 9 karet Strážců. IV. Průběh hry Hra se hraje na tahy a každý tah se skládá ze 4 fází. Tyto tahy se opakují, dokud nejsou ve čtvrté fázi tahu splněny vítězné podmínky. - Nejdříve se určí pořadí tahů pro aktuální tah. - Poté všichni hráči obdrží svůj příjem. - Dále hráči můžou utratit magickou energii (v pořadí daném v Fázi 1) - Nakonec se na stupnici vítězných bodů nastaví vítězné body. Následuje detailnější popis jednotlivých fází: 2

3 Fáze 1: Určení pořadí tahů a doplnění artefaktů Na začátku každého tahu se určí pořadí, ve kterém hráči hrají. Hráč s nejvíce vítěznými body obdrží kartu pozice I a položí ji lícem nahoru vedle herní desky. Hráč s druhým největším počtem vítězných bodů obdrží kartu s číslem II a tak dále. Pokud 2 nebo více hráčů mají stejný počet vítězných bodů, tak vítězí hráč s nejvíce body z drahokamů. Pokud je i nadále remíza, tak je pořadí určeno náhodně. Tímto způsobem se pořadí určí i na začátku hry, jelikož všichni hráči začínají se třemi vítěznými body z jejich drahokamů. Takto určené pořadí se dodržuje ve všech fázích daného tahu. Pokud je počat otočených karet artefaktů menší než počet hráčů, tak se berou a otáčejí další karty z balíčku, dokud se tento počet nevyrovná. Pokud nebyl v posledním tahu vydražen žádný artefakt, tak se nová karta artefaktu nedoplňuje. Fáze 2: Získání magické energie V určeném pořadí získávají všichni hráči magickou energii, kterou vyprodukují jejich drahokamy a artefakty. Tato energie je zastoupena kartami energie v ruce hráče a také magickým prachem položeným lícem nahoru na herní desce. Opály: Magický prach Aktivní opály produkují magický prach: Počet aktivních opálů Počet získaného magického prachu atd. Další drahokamy: Karty energie Aktivní drahokam safír smaragd (nebo Krystal ochrany) diamant rubín (nebo Kalich ohně) Získaná karta energie modrá karta zelená karta bílá karta červená karta Pokud by hráč měl obdržet 4 karty energie stejné barvy, tak místo toho obdrží kartu koncentrované energie dané barvy a navíc 2 jednotky magického prachu. Karty koncentrované energie mohou být získány jen v této fázi a jen místo 4 karet energie jedné barvy. Není možné vyměnit 4 různé karty energie za kartu koncentrované energie. Hráč si musí kartu koncentrované energie vzít. Je jedno, zda jsou karty z různých zdrojů: 3 smaragdy a 1 Krystal ochrany dávají hráči kartu zelené koncentrované energie, avšak 3 smaragdy a jiný drahokam nedávají nic. 3

4 V prvním kole získají všichni hráči 5 jednotek magického prachu za opály a 1 modrou kartu energie za safír. Po získání karet energie již na jejich barvě nezáleží, důležitá jsou jen čísla na kartách. Fáze 3: Činnosti hráčů Fáze 3 musí být odehrána v dříve určeném pořadí hráčů. Nejdříve odehraje všechny činnosti hráč s kartou pozice I, poté hráč s kartou pozice II a tak dále. To znamená, že všechny aktivity může provádět jen aktivní hráč. Výjimkou je samozřejmě dražba artefaktů, která je možná pro všechny hráče (včetně těch, kteří již své činnosti provedli) a vítězící hráč platí cenu ihned, včetně prodeje drahokamů. S nashromážděnou magickou energií mohou hráči kupovat více drahokamů, vylepšovat své znalosti nebo dražit artefakty. Počet činností v tahu hráče není nijak omezen (vyjma vylepšení znalostí, viz. níže) a činnosti mohou být provedeny či vynechány v jakémkoliv pořadí. Pokud hráč přeplácí za činnost, protože nemá příslušnou kartu energie pro přesnou cenu, tak na zpět je mu vrácen magický prach. Ve hře není 1 jednotka magického prachu, takže je občas ztracen přebytek 1 jednotky. Hráčům je dovoleno kombinovat cenu nedražebních položek, aby lépe odpovídala kartám energie. Fáze 3a: Koupě a prodej drahokamů Na začátku hry získává každý hráč magickou energii z opálů a safírů. Když získá určité artefakty (kniha kouzel, elixír), tak může očarovat diamanty a smaragdy. Pokud hráč dosáhne 4 stupně Znalostí ohně, tak může také očarovat rubíny (max. 5 rubínů). Koupě drahokamů Aby hráči získali drahokam, jakožto zdroj magické energie, tak nejdříve musí utratit určité množství energie. V řeči čarodějů a elfů se tomu říká očarovat drahokamy. Zde tomu budeme říkat že si je koupí. Ceny za drahokamy jsou vyznačeny na deskách hráčů, vyšší stupně Znalosti drahokamů snižují nezbytné množství energie. Nové drahokamy se berou ze zásoby a umisťují se na desky hráčů. Jsou 2 způsoby umísťování nových drahokamů: 1) Umístění na magickou spirálu drahokamy jsou poté aktivní a produkují magickou energii 2) Umístění na pětiúhelník drahokamy jsou poté neaktivní a neprodukují magickou energii Na začátku hry mohou mít hráči max. 5 aktivních drahokamů. Artefakty a Znalost hromadění mohou v průběhu hry tento počet navýšit. Aktivní hráč může libovolně drahokamy přesouvat a aktivovat je z pětiúhelníku na spirálu a naopak. Tím může navýšit svůj počet vítězných bodů, čímž ovlivní pořadí hráčů v následujícím tahu. Prodej drahokamů Hráči mohou také prodávat drahokamy vracet je do zásoby. Tím získají polovinu energie, kterou je drahokam stál při jeho koupi (zaokrouhleno dolu). Takto získanou energii mohou hráči využít jako platbu za činnosti nebo ji mohou obdržet ve formě magického prachu. 4

5 Fáze 3b: Vylepšení Znalostí Každý tah může hráč utratit určité množství energie, aby navýšil svoji Znalost o jeden stupeň na stupnici dané Znalosti. Nejdříve zaplatí dané množství energie a poté posune dřevěný žeton o jednu pozici na stupnici. Pokud na stupnici ještě nemá žádný žeton a chce se naučit stupeň 1, tak si nejdříve vezme žeton ze své desky a poté za něj zaplatí (navíc k ceně za posun na stupeň 1). Žetony stojí mezi 20 a 40 jednotkami magické energie a mohou být zakoupeny v jakémkoliv pořadí. Zakoupený žeton je umístěn na pětiúhelník a poté po zaplacení za stupeň 1 je přesunut na knihu Znalostí. Pětiúhelník pro neaktivní drahokam: Zakoupení žetonu se nepočítá jako vylepšení Znalosti. Na rozdíl od přesunu na stupeň 1. Pokud se hráč dostane na stupeň 4 na stupnici Znalostí, tak získává 2 vítězné body. Některá pole Znalostí zvyšují nebo snižují limit karet v ruce. V tom případě posuňte v odpovídajícím směru i žeton na stupnici limitu karet. Limit karet v ruce se mění jen, když hráč poprvé dosáhne na toto pole, ne pokaždé když mění stupně Znalostí. Hráčům je také povoleno zaplatit za žeton Znalostí, aniž by ho hned umísťovali na stupnici. Žeton si umístí na pětiúhelník a nechají ho tam. Později žeton mohou umístit na jakékoliv pole Znalostí. Avšak je povoleno mít jen jeden žeton na každé stupnici Znalostí. Fáze 3c: Dražba artefaktů a Strážců Na začátku každého tahu je hráčům k dispozici počet karet artefaktů rovný počtu hráčů ve hře. Navíc jsou k dispozici všichni, prozatím nevydražení, Strážci. Aktivní hráč může zahájit dražbu jakékoliv karty artefaktu nebo Strážce, ale jen jedné zároveň. Přihazování je prováděno v aktuálním pořadí hráčů, začínaje aktivním hráčem. Hráč, který vynechá příhoz, tak již nemůže v této aukci přihazovat. Počáteční příhoz musí být nejméně takové výše, jako je číslo na kartě. Slevy nebo poplatky navíc se při dražbě neberou v úvahu, započítávají se jen na konci dražby při platbě energií. Hráči při dražbě mohou buď navýšit příhoz nebo vynechat. Aby se určilo, kdo se ještě dražby účastní, tak hráči, kteří vynechali, otočí své karty pořadí černou stranou. Vítěz dražby ihned zaplatí cenu v magické energii a může ihned využít efekt získaného artefaktu, včetně možných slev. Aktivní hráč poté může začít další dražbu. Pokud nechce nikdo jiný přihazovat, tak si aktivní hráč zakoupí kartu artefaktu nebo Strážce. Pokud některý z hráčů učiní příhoz, který nemůže zaplatit (včetně prodeje všech jeho drahokamů), tak na něj padne Kletba devíti mudrců a hráč je ihned vyřazen ze hry. Aukce je poté zrušena. Hráčům je dovoleno získat v jednom tahu i více artefaktů nebo Strážců. Také hráči mohou vlastnit více než jeden artefakt daného typu (vyjma kouzelného opasku a kouzelné hůlky). Proto se slevy na zakoupení dalších artefaktů a Strážců také sčítají. Pokud zisk artefaktu přímo ovlivní hru (např. Stínový plášť: zničení 5

6 soupeřových drahokamů), tak se efekt uplatní předtím, než začne nová dražba. Dokud má hráč s nejvíce vítěznými body aspoň 10 vítězných bodů, tak hráč s kartou pozice I musí za artefakt zaplatit o 10 jednotek energie více. Vítězné body se však počítají až na konci fáze 4!. Hráč s kartou pozice II musí zaplatit za artefakt o 5 jednotek energie více, pokud sám má aspoň 10 vítězných bodů. Na druhu stranu hráč s kartou pozice V musí za artefakt zaplatit o 5 jednotek energie, pokud má hráč s nejvíce vítěznými body aspoň 10 vítězných bodů. V tomto případě hráč s kartou pozice VI zaplatí o 10 jednotek méně. Pro nákup Strážců jsou tyto slevy a přirážky zdvojnásobeny (20, resp. 10). Pokud se mění pořadí hráčů (např. ve fázi 1), tak se i odpovídajícím způsobem mění toto pravidlo. Fáze 4: Sčítání vítězných bodů a kontrola vítězných podmínek Magická energie je pomíjivá. To je znázorněno limitem karet v ruce: každý hráč si po fázi 3 může nechat v ruce jen určitý počet karet. Limit karet v ruce: Na začátku hry mají hráči limit karet v ruce 4, 5 nebo 6, jelikož počáteční pole Znalostí může snížit či navýšit limit o 1. Pokud hráč zjistí, že má více energie než si může ponechat, tak musí přebytečnou energii zlikvidovat odhozením karet do zásoby. Položka energie Karta (safír, smaragd, diamant, rubín) Žeton magického prachu o hodnotě 2 Žeton magického prachu o hodnotě 5 Žeton magického prachu o hodnotě 10 Karta koncentrované energie Počítá se jako 1 karta 1 karta 2 karty 3 karty 3 karty Kdykoliv ve hře si můžete vyměnit žetony magického prachu za žeton větší hodnoty, tak aby jste snížili počet karet v ruce, např. 2 žetony o hodnotě 5 za 1 žeton o hodnotě 10. V této fázi hry si všichni hráči zpočítají vítězné body: Předmět Aktivní opál nebo safír Aktivní smaragd nebo diamant Aktivní rubín Poslední stupeň na stupnici Znalostí Artefakt Strážce Vítězné body 1 VB 2 VB 3 VB 2 VB podle čísla na něm vytištěném 5 VB + bonus 6

7 Počet vítězných bodů se může také snížit, pokud některé z hráčových drahokamů byly deaktivovány, prodány nebo zničeny. Nový počet vítězných bodů nahrazuje starý, nesčítají se! Vítězné body získané díky Strážcům se počítají normálně, ale bonusy se mění každý tah. Pokud v této fázi získali hráči 5 a více Strážců, tak hra končí. Hráč s nejvíce vítěznými body se stává vítězem hry. Pokud dva nebo více hráčů má stejný počet vítězných bodů, tak se stávají vítězem všichni a musí hrát další hru, aby určili nového vlastníka žezla. Artefakty Kniha kouzel (A): Pokud hráč vlastní Knihu kouzel, tak může kupovat smaragdy. Každá Kniha kouzel poskytuje slevu 15 jednotek energie na nákup Stínového pláště. Minimální příhoz = 20, vítezné body = 1 Runový kámen (A): Když hráč získá Runový kámen, tak může ihned posunout jeden ze svých žetonů o jedno pole na jedné stupnici Znalostí (a to bez dalších poplatků). Každý Runový kámen poskytuje slevu 10 jednotek energie na nákup Kalichu ohně. Minimální příhoz = 20, vítezné body = 1 Křišťálová koule (A): Každá Křišťálová koule zvyšuje hráčům limit karet v ruce o 3. Každá Křišťálová koule poskytuje slevu 5 jednotek energie na nákup Elixíru. Minimální příhoz = 20, vítezné body = 1 Kouzelný opasek (B): Kouzelný opasek umožňuje hráči vlastnit další 2 aktivní drahokamy. Tyto drahokamy se umístí na opasek. Hráč může vlastnit jen jeden Kouzelný opasek. Minimální příhoz = 30, vítezné body = 2 Kouzelné zrcadlo (B): Když hráč získá Kouzelné zrcadlo, tak může zdarma umístit 1 z jeho nepoužitých žetonů Znalostí (obecně ten nejdražší) na pětiúhelník. Navíc všichni hráči musí bez náhrady vrátit jeden z jejich aktivních drahokamů do zásoby. Nemůžete zahájit dražbu o Kouzelné zrcadlo, pokud nemáte apoň jeden aktivní drahokam. Minimální příhoz = 40, vítezné body = 2 Krystal ochrany (B): Krystal ochrany se chová jako další aktivní smaragd, takže hráči umožňuje získat ve fázi 2 další zelenou kartu energie. To může vyústit v získání karty koncentrované energie. Minimální příhoz = 40, vítezné body = 2 Elixír (B): Pokud hráč vlastní Elixír, tak může kupovat diamanty. Když hráč získá Elixír, tak zdarma obdrží 1 diamant. Za každou Křišťálovou kouli, kterou hráč vlastní, získává při nákupu Elixíru slevu 5 jednotek energie. Minimální příhoz = 60, vítezné body = 2 Maska osobního kouzla (C): Když hráč získá Masku osobního kouzla, tak může ihned posunout jeden ze svých žetonů o jedno pole na jedné stupnici Znalostí (a to bez dalších poplatků). Každá Maska osobního kouzla poskytuje slevu 20 jednotek energie na nákup Strážce. Minimální příhoz = 50, vítezné body = 3 Kouzelná hůlka (C): Kouzelná hůlka umožňuje hráči vlastnit další 2 aktivní drahokamy. Drahokamy se umístí na kartu artefaktu. Hráč může vlastnit jen jednu Kouzelnou hůlku. Magická hůlka také zvyšuje hráčům limit 7

8 karet v ruce o 3. Minimální příhoz = 60, vítezné body = 3 Kalich ohně (C): Kalich ohně se chová jako další aktivní rubín, takže hráči umožňuje získat ve fázi 2 další červenou kartu energie. To může vyústit v získání karty koncentrované energie. Za každý Runový kámen, který hráč vlastní, získává při nákupu Kalichu ohně slevu 10 jednotek energie. Minimální příhoz = 80, vítezné body = 4 Stínový plášť (D): Když hráč získá Stínový plášť, tak může zdarma umístit 1 z jeho nepoužitých žetonů Znalostí (obecně ten nejdražší) na pětiúhelník. Navíc všichni hráči musí bez náhrady vrátit jeden z jejich aktivních drahokamů do zásoby. Za každou Knihu kouzel, kterou hráč vlastní, získává při nákupu Stínového pláště slevu 15 jednotek energie. Nemůžete zahájit dražbu o Stínový plášť, pokud nemáte apoň jeden aktivní drahokam. Minimální příhoz = 80, vítezné body = 5 Talisman (D): Když hráč získá Talisman, tak může ihned posunout jeden ze svých žetonů o dvě pole na jedné stupnici Znalostí nebo dva ze svých žetonů o jedno pole na stupnicích Znalostí (a to bez dalších poplatků). Minimální příhoz = 100, vítezné body = 8 Strážci Strážci ochraňují Žezlo. Jedině poté co je odstraněna (vydražena) většina ze Strážců, může být Žezlo získáno. Strážci nemají přímý vliv na hru, ale poskytují bonusové vítězné body za splnění určitých podmínek: Fénix: 2 vítězné body za každý druh aktivního drahokamu, takže maximálně 10 vítězných bodů. Sova: 2 vítězné body za každý maximální stupeň na stupnici Znalostí, takže maximálně 12 vítězných bodů. Liška: 2 vítězné body za každý aktivní safír, takžemaximálně 12 vítězných bodů. Žába: 2 vítězné body za každý Runový kámen, Krystal ochrany, Knihu kouzel nebo Elixír. Jednorožec: 1 vítězný bod za každý aktivní diamant, takže maximálně 11 vítězných bodů. Kocour: 2 vítězné body za každý aktivní opál, takže maximálně 12 vítězných bodů. Skarab: 1 vítězný bod za každý aktivní smaragd, takže maximálně 11 vítězných bodů Krystal ochrany se nepočítá). Havran: 2 vítězné body za každou Křišťálovou kouli, Masku osobního kouzla, Kouzelný opasek a Kouzelnou hůlku. Mlok: 2 vítězné body za každý aktivní rubín, takže maximálně 10 vítězných bodů (Kalich ohně se nepočítá). Minimální příhoz za každého ze Strážců = 120 Vítězné body = 5 + výše popsané bonusy 8

9 Stupnice Znalostí Znalost magie je rozdělena do šesti stupnic (představených knihami) a není lehké se jí naučit. Každý student začíná se základní Znalostí na jedné ze stupnic. Každá stupnice Znalostí má 4 stupně. Cena za vstupní stupeň je znázorněna na odpovídající knize na herní desce. Znalost drahokamů: Usnadňuje nákup drahokamů. Energie nutná k očarování drahokamů je snížena o 10 jednotek za stupeň (viz. tabulka na deskách hráčů). Tato skutečnost se projeví i u prodeje drahokamů. Poté co hráč dosáhne aspoň prvního stupně na této stupnici, tak se jeho limit karet v ruce sníží o 1. Čarodějnice začíná na prvním stupni této stupnice. Znalost toku energie: Hráč získá další magický prach každý tah. Za druhý stupeň stupnice získá 2 jednotky magického prachu, za třetí stupeň stupnice získá 5 jednotek magického prachu a za čtvrtý stupeň stupnice získá 10 jednotek magického prachu. Poté co hráč dosáhne aspoň prvního stupně na této stupnici, tak se jeho limit karet v ruce sníží o 1. Elf začíná na prvním stupni této stupnice. Znalost ohně: Umožňuje očarovat rubíny, pokud student dosáhne čtvrtý stupeň stupnice. Nižší stupně nemají žádný efekt. Druid začíná na prvním stupni této stupnice. Navíc má Druid speciální schopnost koupit jeden rubín na třetím stupni. Hráči mohou mít maximálně 5 rubínů (Kalich ohně se do limitu nepočítá). Znalost devíti mudrců: Poskytuje hráčům extra energii vždy, když dosáhnou dalšího stupně Znalosti (jen jednou za každý stupeň). Za první stupeň získává hráč navíc 2 modré karty safíru, za druhý stupeň získává navíc 2 zelené karty smaragdu, za třetí stupeň získává navíc 2 bílé karty diamantu a za čtvrtý stupeň získává navíc 2 červené karty rubínu. Pokud hráč nemá žádné prostředky jak získat zelené karty smaragdů (tj. žádné Knihy kouzel nebo Krystaly ochrany), tak po dosažení druhého stupně odhodí 2 právě získané karty a obdrží odpovídající odměnu v magickém prachu. Stejné pravidlo platí pro třetí stupeň a karty diamantů a pro čtvrtý stupeň a karty rubínů. Avšak tato energie nemůže být použita ve stejném tahu, proto se karty umístí až do začátku příštího tahu pod hráčovu kartu pozice. V tomto tahu se karty nepočítají do limitu karet v ruce. Víla začíná na prvním stupni této stupnice, takže na začátku hry obdrží navíc 2 karty smaragdů. Znalost artefaktů: Snižuje cenu artefaktů a Strážců. Na druhém a třetím stupni získává hráč slevu 5 jednotek energie na nákup artefaktů a 10 jednotek energie na nákup Strážců. Na čtvrtém stupni činí sleva 10 jednotek pro artefakty a 20 jednotek pro Strážce. Poté co hráč dosáhne aspoň prvního stupně na této stupnici, tak se jeho limit karet v ruce zvýší o 1. Kouzelník začíná na prvním stupni této stupnice. Znalost hromadění: Umožňuje studentům využít více než 5 drahokamů. Na druhém a třetím stupni může využít navíc 1 drahokam, na čtvrtém stupni může využít navíc 2 drahokamy. Poté co hráč dosáhne aspoň prvního stupně na této stupnici, tak se jeho limit karet v ruce zvýší o 1. Skřítek začíná na prvním stupni této stupnice. Drahokamy navíc se umísťují na pole (+1) a (+2) v dolním pravém rohu desky hráčů. 9

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ.

Nezovo kladivo. Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze +1 (místo +2). NEZ. Collinův meč Nezovo kladivo +2 Bojovník Tyldin palcát Pokud myš útočí s tímto kladivem na stejné pole, jako stojí, pak získá k hodnotě boje bonus pouze (místo +2). TILDA Lilyin luk Mystik Dýka Dýka Pokud

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene.

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. NEKROMANCERŮV OSTROV Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. Shrbená postava pádlovala pomocí staré lopaty

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

Znalost magických předmětů (I) Očarování předmětů (I)

Znalost magických předmětů (I) Očarování předmětů (I) Theurg Je mnoho předmětů, co zdají se být prostého a bezvýznamného charakteru, však v rukou theurga se může i obyčejný předmět, jako je prsten, nůž nebo jehla na šití, stát věcí zásadního významu, který

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

AMERICAN POKER V- 300

AMERICAN POKER V- 300 AMERICAN POKER V- 300 Hra simulující karetní hru POKER a vycházející z jeho pravidel. Rozdává se 5 karet ze souboru 53 standardních hracích karet (soubor hracích karet obsahuje jednoho Jokera). Při každém

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

Herní plán TEMPLE QUEST EXTREME

Herní plán TEMPLE QUEST EXTREME Herní plán TEMPLE QUEST EXTREME 1. Úvod TEMPLE QUEST EXTREME je hra s 5 válci a 256 criss cross výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Maximální sázka na jednu

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere

Autor hry: Gary Kim. Ilustrace: Stephane Gantiz. Grafika: Ian Parovel. Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Autor hry: Gary Kim Ilustrace: Stephane Gantiz Grafika: Ian Parovel Překlad do angličtiny: Alexandre Figuiere Překlad do češtiny: Tomáš Endymion Hubka Choson je hra pro 2 až 4 hráče ve věku 14 a výše.

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler

Dirk Baumann * 1971 diplomovaný informatik a autor her. Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler Autor: Dirk Baumann Ilustrace: Grafika/návrh: Rolf Vogt Redakce: Thorsten Gimmler 2 4 od 6 do 99 20 30 min. Součásti hry Hrací pole s více vrstvami s podzemním bludištěm a svrchní deskou. 24 dřevěných

Více

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!!

Bezvíček 2013. Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Bezvíček 2013 Upozornění: V úlohách Bezvíčku platí zákaz použití jakékoliv výpočetní a komunikační techniky včetně kalkulačky a telefonu!!! Úloha Užitečná práce (nejvýše 2 body) Po příchodu na Turniket

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Uživatelská příručka - Naves

Uživatelská příručka - Naves Co je hra Lodě? Uživatelská příručka - Naves Lodě je tipovací hra pro dva hráče. Je rozšířena po celém světě jako hra pro tužku a papír, jejíž začátky se datují na období první světové války. Dnes se vyskytuje

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

Prosíme, věnujte nejprve pozornost podmínkám inzerce: http://www.mimibazar.cz/page.php?id=3

Prosíme, věnujte nejprve pozornost podmínkám inzerce: http://www.mimibazar.cz/page.php?id=3 Návod pro inzerci na Mimibazaru // Připravili jsme pro Vás přehledný návod pro inzerci. Kliknutím na nadpis rozbalíte požadované téma. Pokud v návodu potřebnou informaci nenajdete, kontaktujte nás: podpora@mimibazar.cz

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Magic Games DEV. Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů Nejvyšší výhra ze hry: 25.000 bodů

Magic Games DEV. Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů Nejvyšší výhra ze hry: 25.000 bodů Magic Games DEV Magic Games je vybaven 11 různými herními variantami ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami. Draw Poker DEV Magic Card

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion)

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) Serge Laget Úvod Rozšíření MYTOLOGIE dodává hře MARE NOSTRUM mytologický rozměr. Nechává vstoupit na scénu lid Atlantidy, a tak umožňuje hru v šesti hráčích.

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum

Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Okultismus a principy magie v larpu Arkanum Dovednost Okultismus Dovednost okultismu zastřešuje několik schopností, všechny jsou soustředěny na schopnost manipulovat s manou. Naučením se okultismu se postava

Více

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ

ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ ZOOLORETTO ROZŠÍŘENÍ Michael Schacht TŘI NOVÉ BUDOVY (Drei Zusatzgebäude) 4 nové destičky, a sice: - 1 restaurace (Restaurant) - 1 obchod se suvenýry (Souvenirshop) - 2 pavilóny (Pavillon) Čtyři nové destičky

Více

Všeobecná pravidla pro rozšíření

Všeobecná pravidla pro rozšíření Všeobecná pravidla pro rozšíření Magier & Forscher Věda a pokrok (Wissenschaft & Fortschritt); Čarodějové a draci (Zauberer & Drachen); Obchod a obrat (Handel & Wandel) Kämpfer & Kaufleute Rytíř a kupec

Více

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel.

ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ. Pokud jsou na 0 sníženy zároveň vaše body příčetnosti i vaše body zdraví, pak jste ihned zničeni dle základních pravidel. ZRANĚNÍ A ŠÍLENSTVÍ Pravidla Pokud vaše body příčetnosti nebo zdraví klesnou na 0, můžete si místo zničení (pohlcení) své postavy, dobrat 1 kartu šílenství v případě ztráty příčetnosti nebo 1 kartu zranění

Více

Malacca Pravidla hry verze 2.0

Malacca Pravidla hry verze 2.0 Malacca Pravidla hry verze 2.0 Seznam herních komponent: 12 karta lodě 24 karta běžných akcí, z toho: 8 červená karta útok (+ 1) 8 modrá karta obrana (+ 1) 8 zelená karta obchod ( 1) 16 karta speciálních

Více

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona Idea hry Zlato elfů je rozšíření Elfenlandu a nedá se hrát samostatně. Přídavek peněz, dražby a magie dělá Elfenland mnohem taktičtější a zajímavější. Herní materiál 65 zlatých

Více

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání Wars of the Reformation 1517 1555 1 Reformační války 1517-1555 Ed Beach PRAVIDLA 2. vydání GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.gmtgames.com 2010 Games, LLC 0512 2 1. OBSAH... 3 2.

Více

HERNÍ PLÁN MYSTERY JOKER II APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s.

HERNÍ PLÁN MYSTERY JOKER II APOLLO GAMES APOLLO SOFT k. s. HERNÍ PLÁN MYSTERY JOKER II APOLLO GAMES HISTORIE REVIZÍ Datum Verze Popis změn Autor změn 14. 5. 2015 1.0 První naplnění Miroslav Lazárek 22. 7. 2015 1.1 Změny v max. možný výhře Radoslav Hrčka 20.10.2015

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle

Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Doporučení pro posunovací soutěž Železniční puzzle Zpracoval: Michal Zlatníček Datum: 3.3.2012 Poslední revize: 7.12.2014 Obsah: 1. HISTORIE... 3 2. ÚVOD... 3 3. TYP POSUNU... 3 4. ZPŮSOB POSUNU... 3 5.

Více

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek

Karty Prší. Anotace: Abstract: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Karty Prší ročníkový projekt, Tomáš Krejča 1E květen 2014 Anotace: Mým cílem bylo vytvořit simulátor karetní hry prší. Hráč

Více

Min. Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015

Min. Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015 Art.No.: RIO524 Made in Germany Copyright 2015 www.riograndegames.com 6 55132 00524 1 WARNING! Choking hazard - small parts. Not suitable for children under 3 years. Please keep this information for further

Více

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion

AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion AMONG THE STARS - MEZI HVĚZDAMI Hra od Vangelise Bagiartakise Pravidla přeložil Endymion Po zničující válce je všemi hlavními rasami galaxie uzavřen mír a vytvořena Aliance. Prvním krokem Aliance je vytvoření

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem.

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem. Hrací plány Čína a Korea mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. Při hře s hracím plánem Čína nebo Korea zůstávají v platnosti pravidla základní hry kromě několika zde uvedených

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více