VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM"

Transkript

1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM

2 1 Základní pojmy VT a pojem informace, základní jednotky informace b jednotky informace a jejich převody c kódování znaků ASCII a UNICODE d číselné soustavy BIN a HEX a převody z a do desítkové soustavy e von Neumannovo schéma počítače f sběrnicové schéma počítače 2 Historie a vývoj počítačů a předchůdci počítačů: Abakus, logaritmické pravítko b mechanické kalkulátory: Schickard, Pascal, c děrnoštítkové stroje: Babbage, Hollerith d generace počítačů e sálové počítače f osobní počítače IBM/Apple g John von Neumann a jeho schéma počítače 3 Počítačový malware, antiviry a jejich techniky vyhledávání a počítačový malware b definice viru c historie a vývoj virů d rozdělení virů dle způsobu nákazy e Trojský kůň, Hoax, Phishing, Dialer, SpyWare, Spam, Worm, RootKit f antivirové techniky (skenování, heuristická analýza, test integrity, rezidentní štít) g antivirové programy 4 Operační systémy, SW konfigurace počítače, SW licence a význam a vlastnosti OS b přehled OS pro osobní počítače a jejich vlastnosti c SW licence: OEM, Freeware, Shareware, Trial, Demo, Beta verze, Open Source d multitasking (preemptivní/kooperativní) e plug and play f grafický a textový režim 5 Souborové systémy FAT/NTFS a MS DOS a vlastnosti a princip práce systému FAT b vlastnosti a princip práce systému NTFS c základní vlastnosti OS MS DOS d základní příkazy pro práci s adresáři e základní příkazy pro práci se soubory f konfigurační soubory CONFIGSYS a AUTOEXECBAT 6 Počítačová grafika a význam a použití počítačové grafiky b porovnání vektorové a rastrové grafiky c barevné modely RGB a CMYK d barevná hloubka e DPI f základní grafické formáty souborů pro vektorovou a rastrovou grafiku g ztrátová a bezeztrátová komprese h Bezierovy křivky 7 Digitální fotografie, kompozice a zlatý řez a psychologický význam barev b barevný kontrast strana 2 / 7

3 c zlatý řez a jeho význam d typy digitálních fotoaparátů e princip digitálního fotografování f kompozice a expozice g expoziční parametry: expoziční čas, clona, ISO citlivost h hloubka ostrosti 8 Základní deska počítače, zdroj a typy počítačových skříní a vlastnosti základní deska a její formáty AT/ATX/BTX b popis základní desky rozložení prvků c chipsety d BIOS a SETUP e druhy počítačových skříní f zdroj napájení typy zdrojů AT/ATX g napájecí konektory - přehled 9 Mikroprocesory a vlastnosti a parametry CPU b základní součásti CPU registry, instrukční sada, paměť cache L1, L2, L3, řadič, aritmeticko-logická jednotka ALU c vnitřní šířka dat d vnější a vnitřní frekvence (takt) e chlazení CPU f druhy patic pro CPU 10 Komunikace CPU s okolím a základní způsoby komunikace CPU s okolím: sběrnice, IRQ a DMA b typy sběrnic c porty a rozhraní přehled a vlastnosti jednotlivých portů 11 Paměť počítače a rozdělení pamětí na vnitřní a vnější b základní parametry pamětí: vybavovací doba, kapacita, zápis/čtení c paměť typu ROM vlastnosti a její typy d paměť typu RAM vlastnosti a její typy (SRAM, DRAM, CMOS) e režimy paměti DRAM f fyzická organizace pamětí paměťové moduly SIMM, DIMM, RIMM g paměťové moduly ECC 12 Harddisk fyzická struktura a základní parametry disku b fyzická struktura disku složení disku c geometrie disku - fyzické formátování d rychlost disku e spolehlivost disku SMART a MTBF f řadiče disků IDE, SCSI a SATA g připojení HD k desce 13 Harddisk logická struktura a logická struktura disku (MBR) b souborový systém FAT a NTFS c vlastnosti NTFS d logické formátování disku, kořenový adresář, cluster e rozdělení základního disku na oddíly f dynamické disky, typy svazků g nástroje pro údržbu disku: defragmentace a kontrola disku strana 3 / 7

4 14 Optické disky a optické disky přehled jednotlivých typů a jejich vlastností b princip čtení optických disků c princip záznamu na CD-R a CD-RW d datové a audio CD e DVD, formáty DVD (+/-) f DVD video g ochrana DVD a regiony DVD h Blu Ray i regiony Blu Ray j porovnání CD/DVD/BD fyzická struktura a záznam k technologie popisu disků: LightScribe, LabelFlash 15 Tiskárny, scanery a plottery a parametry kvality tiskárny b kvalita tisku (DPI) c barevný tisk d druhy tiskáren výhody a nevýhody e princip tisku jednotlivých tiskáren f scannery - jejich typy a parametry g princip práce scanneru h plottery 16 Zobrazovací soustava grafická karta a základní části zobrazovací soustavy b režimy práce: textový a grafický c rozlišení a barevná hloubka d grafická karta složení a základní parametry e výstupy grafické karty, typy konektorů f spolupráce více grafických karet 17 Zobrazovací soustava CRT a LCD a CRT monitor princip fungování b základní parametry monitoru c LCD princip fungování d základní parametry LCD 18 MS Word hromadná korespondence a tvorba formulářů a význam hromadné korespondence b princip hromadné korespondence c slučovací pole s podmínkou d tvorba formulářů ve Wordu e omezení úprav formuláře 19 MS Word pokročilá práce s textovým editorem a styly, tvorba vlastních stylů b tvorba obsahu dokumentu c nastavení vzhledu stránky d revize a sledování změn e komentáře f šablony dokumentu, tvorba vlastní šablony g makra a jejich význam, tvorba makra 20 MS Word práce s tabulkami, vkládání matematických vzorců a různé způsoby tvorby tabulek b převedení textu na tabulku a zpět strana 4 / 7

5 c výpočty v tabulkách d vkládání matematických vzorců do textu 21 MS Excel - tvorba vzorců a adresace, podmíněné formátování, ověření dat a tvorba vzorů b absolutní a relativní adresace c řady: lineární, geometrické a kalendářní d vlastní seznamy e podmíněné formátování buněk f ověření dat 22 MS Excel použití finančních funkcí a význam a použití fce PLATBA b další finanční fce:budhodnota, SOUČHODNOTA, POČETOBDOBÍ, ÚROKOVÁ MÍRA, PLATBAÚROK, PLATBASPLÁTKA 23 MS Excel - analýza dat a seznamy a jejich řazení b filtrování a třídění c výpočty ve filtrech fce SUBTOTAL d souhrny, víceúrovňové souhrny e kontingenční tabulka 24 MS Excel formuláře, zpracování dat z formuláře, fce KDYŽ a tvorba formulářů b ovládání a zpracování dat z formuláře c použití fce KDYŽ d příklady s vícenásobnou podmínkou KDYŽ 25 MS PowerPoint tvorba prezentací a snímky a jejich rozložení b vlastní rozložení snímku c úprava předlohy snímku d propojení snímků hypertextem e vlastní motiv f vlastní animace g načasování prezentace h nastavení prezentace, vlastní prezentace 26 MS Access databáze, relace a referenční integrita a databáze, objekty databáze, relační databáze b datové typy polí c význam relací v databázi a podmínky pro jejich vytvoření d typy relací e primární klíč a jedinečný index f referenční integrita 27 MS Access filtrování a řazení dat, dotazy a filtrování a řazení dat v tabulce a formuláři b význam a použití dotazů c typy jednotlivých dotazů d návrh a úprava dotazů 28 Možnosti a použití CSS a možnosti CSS b typy stylů c začlenění CSS do stránky a pravidla kaskádování strana 5 / 7

6 d přehled základních selektorů (HTML selektory, třídy, pseudotřídy, identifikátory, pseudoelementy) e hromadná deklarace stylu f kontextová deklarace stylu (vnořování) g pozicování a obtékání elementů pomocí CSS 29 Java Scripty základní pojmy a význam a použití JS na WWW stránkách b charakteristika jazyka c omezení jazyka d začlenění JS do stránky e spuštění scriptu f události v JS g vstupy a výstupy pomocí dialogových oken (ALERT, PROMPT, CONFIRM) 30 HTML základní pojmy a HTML a jeho základní vlastnosti b vznik HTML a projektu WWW c pravidla tvorby webu d webdesign, podporované grafické formáty e psaní zdrojového kodu (strukturní a WYSIWYG editory f pojmenování výchozích HTML souborů g absolutní vs relativní adresování zdrojů h základní struktura HTML dokumentu 31 Visual Basic základy programování a základní pojmy VB: metody, vlastnosti, události, identifikátory b projekt a jeho součásti c typy dialogových oken d proměnné a konstanty e datové typy proměnných f operátory: aritmetické, relační, logické, řetězcové g testování aplikací a vyhledávání chyb (krokování, watches, breakpointy) 32 Visual Basic řízení toku programu - podmínky a podmínkové výrazy b logické operátory (AND a OR) c struktura IF THEN její volba a použití d struktura SELECT CASE její volba a použití 33 Visual Basic řízení toku programu - cykly a cykly FOR NEXT volba a použití b cykly typu DO volba a použití 34 Internet historie, princip fungování sítě, způsoby připojení a vznik a vývoj sítě internet b internetová adresa, adresa URL c domény a jejich rozdělení d princip a přenášení dat e přehled možností připojení k internetu a jejich porovnání 35 Internet vyhledávání informací, IM, IP telefonie, sociální sítě a způsoby vyhledávání informací: katalogové a fulltextové vyhledávače b české a zahraniční katalogové vyhledávací portály c české a zahraniční fulltextové vyhledávací portály d pokročilé způsoby vyhledávání s vyhledávačem Google e komunikace v reálném čase IM strana 6 / 7

7 f IP telefonie g sociální sítě výhody a rizika 36 Elektronická pošta princip fungování, konfigurace ového klienta a princip elektronické pošty b formát ové adresy c přeposílání a odpověď na mail d posílání zpráv více adresátům a skrytá kopie e konfigurace ového klienta např Outlook, nastavení protokolů SMTP/POP3/IMAP f rozdíl mezi POP3 a IMAP protokolem strana 7 / 7

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2014 Předměty: Aplikační SW Programování a správa sítí Konstrukce na PC Červen 2013 Témata ústní maturitní zkoušky z předmětu Aplikační

Více

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015

Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Obor: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Tematické okruhy ústní maturitní zkoušky 2015 Předmět: Aplikační SW Květen 2015 I. Aplikační SW 1. Hardwarové vybavení počítačů Pojmy: komponenty, BIOS, UEFI, MBR, GPT, POST

Více

ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1

ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1 ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY kurz Výpočetní technika DE1/NS1/DS1/VS1 Doporučená literatura Pavel Navrátil: S počítačem nejen k maturitě, Computer Media 2 OBSAH Historie výpočetní techniky Vývoj výpočetní

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky konané ve školním roce 2014/2015 Obor: Informační technologie Společná

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní

Více

Témata k maturitní zkoušce

Témata k maturitní zkoušce Témata k maturitní zkoušce školní rok: 2014-2015 profilová část Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Platná pro Střední průmyslovou školu třída: B4.I 1 Obsah 1 Maturitní

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Maturitní otázky z informatiky

Maturitní otázky z informatiky GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, IZO 000081868 Maturitní otázky z informatiky Školní rok: 2004/2005 Třída: Oktáva A, Oktáva B, 4.B Vyučující: Vítězslav Pěnička 1. Základy hardware počítače

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více