Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky"

Transkript

1 Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva Nadace jako svébytný fenomén Statistické údaje Způsob zpracování tématu Volba srovnávaných zemí Volba srovnávacích kritérií Terminologická úskalí Formální vs. funkcionální chápání nadací K rozdílu mezi nadací a trustem Trust-like institut: český svěřenský fond Nadace vs. obecně prospěšná společnost Závěr 19 Kapitola 2: Nadace v Evropě Historické souvislosti Tradiční koncepce nadace a její opuštění Moderní koncepce nadace Německo Švýcarsko Nizozemsko Rakousko Česká republika Shrnutí Nadační právo ve srovnávaných zemích de lege lata Německo 37 V

2 2.5.2 Švýcarsko Nizozemsko Rakousko Česká republika 45 DRUHÁ ČÁST Komparace 51 Kapitola 1: Charakteristika nadace Úvodem Legální definice nadace Triáda charakteristických znaků Účel nadace Majetek nadace Organizace nadace Právní subjektivita Název nadace Sídlo nadace Doba trvání existence nadace Teritoriální působnost právních úprav Kategorizace nadací Členění dle nadání právní subjektivitou Členění dle vymezení okruhu osob oprávněných Členění dle vybavení majetkem Členění dle způsobu dosahování svého účelu Členění dle právního důvodu vzniku Typologie nadací Klasické nadace (veřejně prospěšné) Zvláštní typy nadací Rodinné nadace Církevní nadace Nadace péče o zaměstnance Nadace veřejného práva Komunální nadace Faktické typy nadací Podnikající nadace Další faktické typy nadací Shrnutí 85 VI

3 Kapitola 2: Založení a vznik nadace Úvodem Akt založení nadace Nadační svoboda zakladatele Specifika postavení zakladatele Formální a obsahové náležitosti zakládacích dokumentů Nadační listina Forma nadační listiny Obsah nadační listiny Statut nadace Zvláštnosti založení nadace pro případ smrti (mortis causa) Dědické tituly Nadace jako dědic ze závěti Kolize nadačního a dědického práva Jednání mezi založením a vznikem nadace Vznik nadace Rejstříky nadací Shrnutí 113 Kapitola 3: Účel nadace Různost koncepčních uchopení Veřejně prospěšný účel nadace Veřejná prospěšnost jako definiční znak nadace Veřejná prospěšnost ve fiskálním právu Samostatný zákon o veřejné prospěšnosti Smíšený účel nadace Soukromý účel nadace Změna účelu nadace Shrnutí 133 Kapitola 4: Činnost nadace Činnost nadace a její limity Statutární činnost nadace Nakládání s majetkem Hospodářská činnost a podnikání nadací Přímé podnikání nadací Nepřímé podnikání nadací Ochrana věřitelů Politické aktivity Shrnutí 153 VII

4 Kapitola 5: Vnitřní poměry nadace Úvodem Organizační struktura Koncepční přístupy Jednání nadace navenek Vázanost (odpovědnost) nadace vůči třetím osobám Orgány nadace Správní rada Orgány vnitřního dohledu Dozorčí rada Revizor (Stiftungsprüfer 20 PSG) Revizor (Revisionsstelle 83b ZGB) Revizor ( 373 n. o. z., 20 zákona o nadacích) Další orgány Členství v orgánech nadace Obecné požadavky na členy orgánů nadace Jmenování a odvolávání členů orgánů Autoritativní jmenování a odvolávání členů orgánem vnějšího dohledu Povinnosti členů správní rady (vůči nadaci) Odpovědnost členů orgánu vůči nadaci Odměňování členů orgánů Foundation Governance (Corporate Governance) Kodexy dobré správy Shrnutí 190 Kapitola 6: Dohled nad nadacemi Úvodem Koncepční uchopení Funkce dohledu Druhy dohledu Dohled vnitřní a vnější Dohled soukromý a veřejný Dohled centralizovaný a decentralizovaný Dohled preventivní a následný Dohled státní a nestátní Dohled vnější Dohled vnější veřejný Dohled státní a nestátní Orgány státního dohledu 201 VIII

5 Dohled v jednotlivých fázích existence nadace Dohled při vzniku nadace Dohled nad činností nadace Dohled při změně základních dokumentů a účelu nadace Dohled při zániku nadace Vedení účetnictví Reportní povinnost dohled veřejnosti Dohled vnější soukromý Dohled ze strany zakladatele Dohled ze strany osob oprávněných (beneficiářů) Dohled ze strany dárců Dohled ze strany dalších osob s legitimním zájmem Soukromý odborný dohled (vnější i vnitřní) Vnitřní dohled Shrnutí 220 Kapitola 7: Zrušení a zánik nadace, změna právní formy Zrušení nadace Zrušení nadace bez právního nástupce (s likvidací) Důvody pro zrušení nadace Důvody pro autoritativní zrušení nadace Způsoby zrušení nadace Zrušení bez přivolení veřejné autority Zrušení rozhodnutím zakladatele odvolání nadace Zrušení nadace úkonem správní rady Zrušení rozhodnutím orgánu nadace s přivolením veřejné autority Zrušení nadace rozhodnutím veřejné autority Likvidace nadace Naložení s likvidačním zůstatkem (majetkem nadace po jejím zániku) Nadace v úpadku Zrušení nadace s právním nástupcem (bez likvidace) Úvodem Slučování nadací Změna (přeměna) právní formy Zánik nadace Shrnutí 251 IX

6 TŘETÍ ČÁST Syntéza 253 Kapitola 1: Společné historické kořeny 254 Kapitola 2: Společné rysy nadací v Evropě 258 Kapitola 3: Společné vývojové tendence Liberalizace nadačního práva Liberalizace nadačního účelu Privatizace dohledu nad nadacemi Umožnění podnikání nadací Zpřísňování pravidel pro vnitřní organizaci nadace 264 Kapitola 4: Europeizace nadačního práva Politické souvislosti Nadace v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Překonávání bariér pro přeshraniční působnost nadací 269 ČTVRTÁ ČÁST Závěry 273 Kapitola 1: Nadace v Evropě na počátku 21. století 274 Kapitola 2: Motivy zakladatelů a odůvodnění změn právního rámce pro nadace 278 Kapitola 3: Společné vývojové tendence nadačního práva v Evropě 279 Kapitola 4: Kam směřuje nadační právo v České republice? 280 Summary 282 Příloha 283 Použité prameny 308 Přehled vybraných použitých právních předpisů 319 Rejstřík 323 X

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

PŘEHLED TÉMATU OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU 1. ČÁST PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VŠEOBECNĚ

PŘEHLED TÉMATU OSOBA V PRÁVNÍM SMYSLU 1. ČÁST PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB VŠEOBECNĚ PRÁVO PRÁVNICKÝCH OSOB Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.5 (2014) Ivo Telec, 2008 2 PŘEHLED TÉMATU 1. Všeobecně

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské Fórum dárců, červen 2013 Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha A. Úvod Stručný přehled historie formování legislativy

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z RIA 1. Základní identifikační údaje

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z RIA 1. Základní identifikační údaje II. DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z RIA 1. Základní identifikační údaje Návrh zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008.

Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Lenka Deverová, 2008. Pavol Frič, 2008. Hana Frištenská, 2008. Petr Beránek, 2008. AGNES, 2008. ISBN 978-80-903696-2-7 Tato publikace

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Úvod všeobecný přehled

Úvod všeobecný přehled Úvod všeobecný přehled Neziskové organizace bývají vymezeny jako organizace, které nejsou založeny za účelem tvorby zisku k přerozdělení mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. To neznamená, že

Více

#OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ #FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE #Kateřina Cilečková #OSTRAVA 2013 ISBN: 978-80-7464-478-8

#OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ #FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE #Kateřina Cilečková #OSTRAVA 2013 ISBN: 978-80-7464-478-8 Průvodka dokumentem Funkce práva v organizacích služeb sociální práce: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - odkaz

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Vývoj obchodního práva a jeho kodifikace na území současné České republiky byly a jsou silně ovlivněny rakouským a německým právem. První

Více

ANALYSIS AND COMPARATION OF LEGISLATION AND ACCOUNTING OF FOUNDATIONS AND ENDOWMENT FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1989 TO 2014

ANALYSIS AND COMPARATION OF LEGISLATION AND ACCOUNTING OF FOUNDATIONS AND ENDOWMENT FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1989 TO 2014 ANALYSIS AND COMPARATION OF LEGISLATION AND ACCOUNTING OF FOUNDATIONS AND ENDOWMENT FUNDS IN THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1989 TO 2014 [Analýza a komparace právní úpravy a účetnictví nadací a nadačních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Založení a vznik s.r.o. dle nové úpravy Michal Beran Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra obchodního práva

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více