LÁTKOVÝ A ENERGETICKÝ METABOLISMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÁTKOVÝ A ENERGETICKÝ METABOLISMUS"

Transkript

1 LÁTKOVÝ A ENERGETICKÝ METABOLISMUS

2 Metabolismus = neustálý příjem, přeměna a výdej látek = probíhá po celou dobu života rostliny Dva typy procesů : ANABOLICKÉ KATABOLICKÉ

3 ANABOLISMUS - energie se spotřebovává Jednoduché látky přeměna Složité látky KATABOLISMUS energie se uvolňuje

4 Základní anabolický pochod = Fotosyntéza Základní katabolický pochod = Dýchání

5 Fotosyntéza = Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii slunečního záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin z jednoduchých anorganických látek oxidu uhličitého a vody

6 Fotoautotrofni organismy organizmy schopné fotosyntézy (vyšší rostliny, zelené a hnědé řasy, jednobuněčné sinice a zelené bakterie) zdrojem energii je sluneční záření a uhlíku oxid uhličitý (CO 2 ) Heterotrofní organismy zdrojem uhlíku jsou organické látky vytvořené ostatními organismy (houby, nezelené rostliny)

7 Fotosyntéza probíhá především v listech ve specializovaných organelách - Chloroplasty lumen granum thylakoid stroma vnitřní membrána vnější membrána

8 gama záření paprsky X UV záření vlnová délka (nm) kratší vlnové délky mají větší energii fialová modrá Základním zdrojem energie je sluneční záření. Jednotkou záření je foton viditelné světlo zelená žlutá oranžová červená 40 50% sluneční energie světlo ( nm) IČ záření delší vlnové délky mají menší energii mikrovlny

9 rostliny při fotosyntéze využívají záření o vlnových délkách 400 až 700 nm = fotosynteticky aktivní radiace (FAR). fotosyntetické pigmenty (barviva) - fotoreceptory = zachycovače energie slunečního záření Chlorofyly Karotenoidy Fykobiliny

10 Chlorofyly U vyšších rostlin se nacházejí chlorofyl a a chlorofyl b. Nejdůležitější je chlorofyl a (chlorofyl b = pomocný /akcesorický/ pigment) poměr mezi chlorofylem a a b je asi 3:1 po příjmu energie fotonů má schopnost přejít do excitovaného stavu (tj. předat elektron) Absorbují světelné záření : nm (fialové a modré světlo) nm (oranžovo-červené světlo)

11 (CHO u chlorofylu b) molekuly chlorofylu stroma CHLOROFYL a Fytol -ukotvuje chlorofyl v membráně chloroplastu proteiny thylakoidní membrána Chlorofyl a a jeho vazba na strukturu chloroplastu

12 Karotenoidy Fotosyntetické pigmenty žluté, oranžové a červené barvy Pomocné pigmenty = předávají zachycenou energii molekulám chlorofylu a Absorbují světelné záření nm (fialová, modrá až modrozelená barva) Karotenoidy chrání fotosyntetický aparát před poškozením v důsledku nadměrného ozáření Dělí se na: Karoteny (žlutooranžové) Xantofyly (žlutozelené)

13

14 Fotosyntéza probíhá ve dvou fázích: Světelná (Primární) Temnotní (Sekundární)

15 Světelná (primární) fáze probíhá pouze za světla fotolýza vody 12 H 2 O 12 H O 2 na konci ATP a NADPH + H + a O 2 Temnotní (sekundární) fáze probíhá neustále (světlo, tma) Podstatou je fixace a redukce CO 2 a tvorba sacharidů (glukóza) Probíhá v tzv. Calvinově cyklu (C3 rostliny) a Hatch-Slackově cyklu (C4 rostliny) 6 CO H 2 C 6 H 12 O H 2 O

16 složitý soubor procesů zjednodušeně vyjadřuje rovnice fotosyntézy: 6 CO H 2 O světlo C 6 H 12 O O H 2 O chlorofyl

17 Světelná fáze - probíhá v thylakoidních membránách chloroplastů Thylakoidy stromatu fotosystém I (PS I) Thylakoidy gran fotosystém I (PS I) a fotosystém II (PS II) Temnotní fáze - probíhá ve stromatu chloroplastů

18 Energie molekuly schéma fotosyntézy C3 rostliny ADP + P ATP e - e - ATP fixace CO 2 CO 2 světlo 1/2 O H + NADP + NADPH + H + Calvinův cyklus RuBP e - Chlorofyl e - fotolýza vody H 2 O e - sacharidy, jiné sloučeniny uhlíku Světelná fáze fotosyntézy Temnotní fáze sekundární děje fotosyntézy

19 Světelná fáze fotosyntézy Probíhá na thylakoidech chloroplastů v tzv. fotosyntetické jednotce. Fotosystém I Chlorofyl a > chlorofyl b Terminální pigment = pigment reakčního centra chlorofyl a (ostatní pigmenty jsou anténní pigmenty = sběrače fotonů) Absorpční maximum 700 nm = P700 Redukce NADP

20

21 Fotosystém II Chlorofyl b > chlorofyl a Terminální pigment = pigment reakčního centra chlorofyl a (ostatní pigmenty jsou anténní pigmenty = sběrače fotonů) Absorpční maximum 680 nm = P680 Fotolýza vody

22

23 Z-schéma fotosyntézy cestou cyklické a necyklické fotosyntetické fosforylace (fotofosforylace) = světelným zářením vyvolaná syntéza ATP z ADP a zbytku kyseliny fosforečné

24 ATP = adenosintrifosfát DUSÍKATÁ BÁZE ATP CUKR S 5 UHLÍKY ( RIBÓZA) 3 ZBYTKY KYSELINY FOSFOREČNÉ Spojeny vazbami, které : -obsahují mnoho energie -snadno se štěpí

25 Z-schéma fotosyntézy

26 Necyklická fotofosforylace Primární elektronový akceptor ferredoxin Redoxní systémy plastochinon kompl. cytochromů a plastochinonu plastocyanin P700 P680

27 Schéma thylakoidní membrány a přenašečů elektronů

28 Cyklická fotofosforylace Ferredoxin Plastochinon Cytochromy P700 Plastocyanin

29 Energie molekuly schéma fotosyntézy ADP + P ATP e - e - ATP fixace CO 2 CO 2 NADP + NADPH RuBP světlo + H + Calvinův cyklus 1/2 O H + e - Chlorofyl e - fotolýza vody H 2 O e - sacharidy, jiné sloučeniny uhlíku Světelná fáze fotosyntézy Temnotní fáze fotosyntézy

30 Temnotní fáze fotosyntézy Nepotřebuje světelné záření Probíhá ve stromatu chloroplastů a zahrnuje řadu enzymatických reakcí Energie ATP a redukovaná forma NADPH získané při světelné fázi fotosyntézy jsou dále využity pro fixaci a redukci CO 2 a jeho zabudování do sacharidů v temnotní fázi. 2 mechanismy fixace CO 2 : Calvinův cyklus (C3 rostliny) Hatch-Slackův cyklus (C4 rostliny)

31 Liší se prvním produktem fixace CO 2 a energetickou účinností fotosyntézy. C 3 rostlin = prvním produktem fixace CO 2 v Calvinově cyklu je tříuhlíkatá sloučenina (fosfoglycerát) (rostliny studeného a mírného pásma) C 4 rostliny = prvním produktem fixace CO 2 v Hatch-Slackově cyklu je čtyřuhlíkatá sloučenina (oxalacetát), (kukuřice, cukrová třtina) CAM cyklus

32 RUBISCO CO 2 fixace CO 2 ATP RuBP Calvinův cyklus 3C fosfoglycerát ATP NADPH G3P 3-fosfoglyceraldehyd Sacharidy - glukóza, jiné sloučeniny uhlíku tuky, bílkoviny

33 většina zachycené sluneční energie je ukládána do molekul škrobu (polymer glukózy), který ve stromatu chloroplastů tvoří typická zrnka asimilační škrob škrobová zrnka bramboru v noci je škrob odbouráván na jednodušší sacharidy (hlavně sacharózu), které jsou pak transportovány na místa spotřeby

34 Hatch-Slackův cyklus CO 2 se váže na fosfoenolpyruvát (PEP) prvním stabilním meziproduktem je oxalacetát. Enzymem umožňujícím navázání uhlíku z CO 2 je fosfoenolpyruvátkarboxyláza (PEP-karboxyláza)

35 C 4 rostliny: anatomická stavba věnčité uspořádání asimilačních buněk: Kolem cévních svazků vzniká nejdříve věnec z buněk pochvy cévního svazku s agranálními chloroplasty (fotosystém I - ATP), s tvorbou škrobu Vnější věnec mezofylových buněk s granálními chloroplasty (fotosystém I a II), obvykle bez tvorby škrobu Prostorové oddělení fixace CO 2

36

37 Hatch-Slackův cyklus

38 CAM cyklus CAM cyklus (neboli Crassulacean acid metabolism) - je obměnou Hatch- Slackova cyklu (C 4 -cyklus). otevírají průduchy jenom v noci, kdy vážou CO 2 do malátu. Během dne se malát štěpí na CO 2, který vstupuje do Calvinova cyklu, a na pyruvát.

39 CAM cyklus CO 2 PEP oxalacetát malát

40 Fotorespirace (světelné dýchání rostlin) je proces při němž rostlina přijímá kyslík a produkuje CO 2. Probíhá na světle. Fotorespirace Při fotorespiraci dochází ke štěpení meziproduktů fotosyntézy, produkci oxidu uhličitého a tím ke snížení čistého výtěžku fotosyntézy. Fotorespirace je způsobena karboxylačně-oxidační aktivitou RUBISCA (ribulosa-1,5- bisfosfátkarboxylasa/oxygenasa), která je za běžných podmínek v poměru asi 3:1, ale při nízkých koncentracích CO 2 a vysokých koncentracích O 2, může převládnout oxidační aktivita.

41 Fotorespirace probíhá v chloroplastech, peroxisomech a v mitochondriích. Fotorespirace horko a sucho C 3 rostliny - mohou ztrácet % asimilovaného uhlíku. C 4 rostliny pomocí speciální metabolické dráhy opětovně fixujíi CO 2 a využívají ho v Hatch Slackově cyklu a tím fotorespiraci minimalizují. K tomu je ale potřeba větší množství energie a proto jsou C 4 rostliny většinou teplomilné a tropické druhy. Patří mezi ně například kukuřice, proso, čirok, cukrová třtina, tropické trávy).

42 Fotorespirace

43 Fotorespirace C3 rostlin

44 Fotorespirace C4 rostlin

45 Znak C3-rostliny C4-rostliny CAM rostliny Podmínky na přirozených stanovištích mírné klima sucho, vysoká intenzita slunečního záření, nízká relativní vzdušná vlhkost aridní podmínky - sucho, vysoká intenzita slunečního záření, vysoké denní a nízké noční teploty Struktura listu mezofyl většinou rozlišen na palisádový a houbový mezofyl s parenchymatickými buňky mezofylu s velkými vakuolami parenchym pochvami kolem cévních svazků (věnčité uspořádání asimilačních buněk) Struktura chloroplastů granální v mezofylu granální, v buňkách pochev cévních svazků agranální granální Poměr chlorofylů a : b asi 3 : 1 asi 4 5 : 1 asi 3 : 1 nebo užší Primární akceptor CO 2 RuBP PEP PEP Enzymy fixující CO 2 Rubisco PEP-karboxyláza a následně Rubisco (prostorové oddělení) PEP-karboxyláza a následně Rubisco (časové oddělení) Primární produkt fixace fosfoglycerát oxalacetát oxalacetát CO 2 Minimální potřeba ATP a NADPH pro fixaci 1 molekuly CO 3 ATP a 2 NADPH 5 ATP a 2 NADPH 5 ATP a 2 NADPH

46 Znak C3-rostliny C4-rostliny CAM rostliny Maximální rychlost fotosyntézy Fotorespirace Nasycení (saturace) fotosyntézy světelným zářením Kompenzační koncentrace CO 2 v prostředí Teplotní optimum pro fotosyntézu Teplotní minimum pro fotosyntézu nízká až střední vysoká až velmi vysoká (30 velmi nízká (15 25 μmol CO 2 m -2 s -1 ) 40 μmol CO 2 m -2 s -1 ) (1 5 μmol CO 2 m -2 s -1 ) o 30 až 50 % snižuje velmi nízká nebo vůbec velmi malá výtěžek fotosyntézy není při středních hodnotách až při nejvyšších již při velmi nízkých ozářenosti ( W m - hodnotách ozářenosti (400 hodnotách ozářenosti (40 2 ) 600 W m -2 ) 60 W m -2 ) μl l -1 méně než 5 μl l -1 variabilní kolem 200 μl l C C asi 40 C kolem 0 C asi 5 10 C Transpirační koeficient Transport asimilátů z listů pomalý rychlý proměnlivý Maximální rychlost tvorby střední vysoká velmi nízká sušiny (5 20 g na m 2 plochy (40 50 g na m 2 plochy (0,12 0,20 g na m 2 plochy pozemku za den) pozemku za den) pozemku za den)

47 Faktory ovlivňující fotosyntézu Vnější -Světlo -Teplo -Voda -Koncentrace CO 2 -Minerální výživa Vnitřní - Množství chlorofylu -Stáří listů

48 Vnější faktory Světlo: intenzita a spektrální složení Jasný letní den μmol.m -2.s -1 (= W.m -2 ) Saturační ozářenost = nasycení fotosyntézy zářením, další růst záření nezvyšuje fotosyntézu C3 rostliny μmol.m -2.s -1

49 Kompenzační ozářenost = ozářenost, při které hrubá fotosyntéza je dostatečně vysoká na kompenzaci současně probíhající respirace Spektrální složení záření: Nejúčinnější červené záření (max nm) světlomilné r. Modrofialové záření (max nm) stinomilné r. Nejméně účinné je zelené záření

50 Světelná křivka fotosyntézy

51 Teplota: u rostlin mírného pásma - minimum 0 C, optimum C, nad 30 C snížení fotosyntézy (fotorespirace), nad 40 C poškození fotosyntetických enzymů C4 rostliny optimum C Voda: nezbytná pro průběh fotosyntézy Minerální výživa

52 Vnitřní faktory Stáří listů a množství chlorofylu a poměr chlorofylu a ku chlorofylu b: Mladý list užší poměr chlorofylu a a b, nižší rychlost fotosyntézy Fotosynteticky dospělý list dosahuje 50 80% své velikosti, poměr chlorofylu a a b je 3-4:1 Nejvyšší obsah chlorofylu Nejrychlejší fotosyntéza Chlorofylový kompenzační bod čistá fotosyntéza je nulová, u starých listů

53 Rychlost fotosyntézy Rychlost čisté fotosyntézy (P N ) = = rychlost hrubé fotosyntézy rychlost celkového dýchání Rychlost hrubé fotosyntézy (produkce fotosyntézy) vyjadřuje množství CO 2 zpracovaného karboxylačními enzymy. Rychlost celkového dýchání vyjadřuje množství uvolněného CO 2 v procesu respirace

54 Metody měření rychlosti fotosyntézy Metody gazometrické stanovení změn rychlosti absorpce CO 2 stanovení rychlosti výdeje kyslíku Metody gravimetrické - měření rychlosti tvorby produktů fotosyntézy Sachsova metoda polovin listů Terčíková metoda Metody kalorimetrické - stanovení množství fixované energie Růstová analýza

55 Význam fotosyntézy tvorba organických látek ( 150 mld t/rok ) fotosyntéza představuje základ rostlinné výroby, na její rychlosti závisí výnosy jednotlivých plodin energii slunečního záření, uloženou ve svých tělech rostlinami v dávných dobách, využíváme v nerostných surovinách (zejména uhlí a ropě) produkce kyslíku ( 200 mld t/rok ) spotřeba oxidu uhličitého

56 Základní anabolický pochod = Fotosyntéza Základní katabolický pochod = Dýchání

57 Dýchání Systém postupných oxido-redukčních reakcí, při kterých se z organických látek uvolňuje energie v podobě ATP a vzniká CO 2 a voda Nezbytný je kyslík Probíhá ve všech živých buňkách

58 V průběhu procesu se uvolňují redukční ekvivalenty a vytvářejí se meziprodukty Produkty dýchání jsou nezbytné pro zabezpečení růstu rostliny, udržení jejích struktur a funkcí, pro transport látek a příjem iontů.

59 Pro většinu rostlin jsou hlavním substrátem pro dýchání cukry. Schematicky lze vyjádřit dýchání následujícím vztahem: C 6 H 12 O O 2 6 CO H 2 O+energie 2 884,5 kj

60 Organelou pro průběh dýchání jsou - MITOCHONDRIE

61 Základní fáze dýchání Glykolýza Krebsův cyklus dýchací řetězec a oxidační fosforylace

62 Elektrony přenášené NADH CO 2 Elektrony přenášené NADH a FADH 2 GLYKOLÝZA Glukóza Pyruvát Krebsův cyklus Dýchací řetězec a oxidativní fostorylace Mitochondrie H2O Fosforylace na substrátové úrovni Fosforylace na substrátové úrovni Oxidativní fosforylace

63 Glykolýza - první 1. fáze fáze dýchání Probíhá bez potřeby kyslíku Probíhá v cytozolu (cytoplazmě) rostlinné buňky rozklad glukózy nebo fruktózy na pyruvát souhrnně při glykolýze vznikají z 1 molekuly hexózy 2 ATP a 2 NADH, při reakcích glykolýzy vznikají také další důležité sloučeniny pro metabolizmus rostliny, např. celulóza, tuky a mastné kyseliny, bílkoviny, fytohormony (gibereliny, ABA apod.).

64 Krebsův cyklus 2. fáze dýchání Probíhá za přítomnosti kyslíku v matrix mitochondrie, aerobní oxidací pyruvátu vzniká acetyl koenzymu A (acetyl CoA), váže se na oxalacetát, dále vzniká citrát (cyklus kyseliny citrónové), jeho postupná oxidace přes řadu meziproduktů je doprovázena vznikem CO 2. vzniká 2 ATP, 8 NADH a 2 FADH 2,

65 Dýchací řetězec a oxidační fosforylace 3. fáze dýchání umístěny na vnitřních membránách mitochondrií, elektrony a vodíkové ionty jsou z NADH a FADH 2 přenášeny přes systém přenašečů (4 multiproteinové komplexy) na kyslík, který je takto redukován na H2O, energie uvolněná přenosem elektronů je využita pro tvorbu ATP (oxidační fosforylace), Celkově při oxidační fosforylaci vznikne 34 molekul ATP.

66 Substráty pro dýchání a respirační koeficient (RQ) = respirační koeficient je definován jako poměr mezi množstvím vytvořeného CO 2 ku množství spotřebovaného O 2, hodnota respiračního koeficientu se snižuje, pokud je substrát pro dýchání tvořen látkami chudšími na kyslík a bohatšími na vodík, RQ > 1 org. kyseliny RQ = 1 cukry RQ = 0,7 bílkoviny RQ = 0,4 tuky

67 Význam dýchání pro rostliny energetický zdroj ve formě ATP, různé meziprodukty, které slouží jako substráty k tvorbě rostlinného těla, část energie je degradována a uvolňuje se do okolního prostředí ve formě tepla.

68 Faktory ovlivňující dýchání Vnější Nedostatek kyslíku Teplota Napadení patogeny, zasolení, toxické látky Vnitřní Druh rostliny, Fáze růstu a vývoje

69 Vnější faktory ovlivňující dýchání rostlin Nedostatek kyslíku anaerobní podmínky rostliny mohou být vystaveny buď tzv. hypoxii (sníženému množství O 2 v půdě) nebo tzv. anoxii (úplnému nedostatku O 2 v půdě) alkoholové kvašení produktem je etanol a CO2 mléčné kvašení produktem je laktát, neprodukuje CO2 Využití v potravinářském průmyslu lihovarnictví, mlékárenství, konzervárenství

70 Teplota: Za teplotní optimum pro dýchání se u většiny rostlin považují teploty mezi 30 až 40 C, se zvyšující se teplotou stoupá intenzita dýchání (do 40 C) Ke snížení rychlosti dýchání dochází až při teplotách nad C. Dochází k narušení činnosti enzymů.

71 Schéma závislosti fotosyntézy a dýchání na teplotě

72 Teplotní minimum pro dýchání závisí na druhu rostliny: - rostliny přezimující, pupeny stromů s opadavými listy a jehlice konifer dýchají ještě při teplotách -20 až -25 C, - teplomilné rostliny jsou poškozovány i teplotami nad bodem mrazu.

73 Zasolení rostliny intenzivněji dýchají, protože mají vyšší energetické vydání na pohon iontových pump k transportu iontů solí z cytoplazmy do vakuol a vydávají vyšší energii na tvorbu osmoticky aktivních látek

74 Kontaminace těžkými kovy kontaminace způsobuje buď porušení membrán, nebo narušuje enzymatický systém buněk rostliny se brání škodlivému vlivu zvýšenou rychlostí dýchání, takto získaná energie je využita na tvorbu speciálních proteinů fytochelatinů, které tvoří s těžkými kovy nerozpustné komplexy, a snižují tak toxicitu jejich působení.

75 Napadení rostliny patogeny zvyšuje se dýchání, přičemž vzniklá energie je využita na tvorbu imunobílkovin a enzymů, které brání působení patogena a pomáhají hojení poškozených pletiv, v některých případech se zvyšuje tvorba např. fenolických látek, které mohou otrávit část pletiva, jež odumře i s patogenem a zabrání jeho dalšímu šíření.

76 Vnitřní faktory ovlivňující dýchání rostlin Fáze růstu a vývoje: V období růstu intenzivní dýchání Suchá semena dýchají slabě, klíčící semena dýchají intenzivně Květy intenzivní dýchání Stonky a kořeny- nízká intenzita dýchání Růstové dýchání a udržovací dýchání

77 Udržovací dýchání: slouží k udržení existence dospělých buněk a jejich životních pochodů v podmínkách, kdy rostlina neroste. Růstové dýchání: je spojeno s přeměnou organických látek při vytváření nových buněčných struktur během růstu rostliny.

78 Ztráty způsobené dýcháním snížení cukernatosti u bulev cukrovky na skládkách, zvýšená náchylnost skladovaných bramborových hlíz k chorobám, u ovoce skladovaného při vyšších teplotách prodýchání cukrů, ztráta kvality a zvýšené nebezpečí napadení chorobami.

79 Fotosyntéza anabolický proces Energie se spotřebovává Zásobní látky se hromadí = hmotnost rostliny roste O 2 se uvolňuje Probíhá jen na světle Probíhá jen v buňkách s fotosyntetickými barvivy CO 2 do reakce vstupuje Dýchání katabolický proces Energie se uvolňuje Zásobní látky se odbourávají = hmotnost rostliny se snižuje O 2 se spotřebovává Probíhá na světle i ve tmě Probíhá ve všech buňkách CO 2 se z reakce uvolňuje

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,

Více

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin Fotosyntéza mimořádně významný proces, využívající energii slunečního zářenz ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin (sacharidů) z jednoduchých anorganických látek oxidu uhličitého a vody

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

FOTOSYNTÉZA. CO 2 a vody. - soubor chemických reakcí. - probíhá v rostlinách a sinicích. - zachycení a využití světelné energie

FOTOSYNTÉZA. CO 2 a vody. - soubor chemických reakcí. - probíhá v rostlinách a sinicích. - zachycení a využití světelné energie Fotosyntéza FOTOSYNTÉZA - soubor chemických reakcí - probíhá v rostlinách a sinicích - zachycení a využití světelné energie - tvorba složitějších chemických sloučenin z CO 2 a vody - jediný zdroj kyslíku

Více

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější

Více

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron). Otázka: Fotosyntéza a biologické oxidace Předmět: Biologie Přidal(a): Ivana Černíková FOTOSYNTÉZA = fotosyntetická asimilace: Jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík K přeměně jednoduchých látek

Více

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace 14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace Metabolismus -přeměna látek a energií (informací) -procesy: anabolický katabolický autotrofie Anabolismus heterotrofie Autotrofní organismy 1. Chemoautotrofy

Více

Biosyntéza sacharidů 1

Biosyntéza sacharidů 1 Biosyntéza sacharidů 1 S a c h a r id y p o tr a v y (š k r o b, g ly k o g e n, sa c h a r o sa, a j.) R e z e r v n í p o ly sa c h a r id y J in é m o n o sa c h a r id y Trávení (amylásy - sliny, pankreas)

Více

35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová

35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová 35.Fotosyntéza AZ Smart Marie Poštová m.postova@gmail.com Fotosyntéza - úvod Syntéza glukosy redukcí CO 2 : chlorofyl + slun.zareni 6 CO 2 + 12H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O (Kyslík vzniká fotolýzou

Více

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Ročník 1.

Více

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje

Více

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI Pavel Peč Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Fotosyntéza fixuje na Zemi ročně asi 1011 tun uhlíku, což reprezentuje 1018 kj energie.

Více

Autor: Katka Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1.

Autor: Katka  Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1. Fyziologie Fotosyntéza Celým názvem: fotosyntetická asimilace - vznikla při ohrožení, že již nebudou anorg. l. rostliny začaly dělat fotosyntézu v atmosféře vzrostl počet O 2 = 1. energetická krize - nejdůležitější

Více

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci)

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci) Dýchací řetězec Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 -->6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Dýchací

Více

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

ANABOLISMUS SACHARIDŮ zdroj sacharidů: autotrofní org. produkty fotosyntézy heterotrofní org. příjem v potravě důležitou roli hraje GLUKÓZA METABOLISMUS SACHARIDŮ ANABOLISMUS SACHARIDŮ 1. FOTOSYNTÉZA autotrofní org. 2. GLUKONEOGENEZE

Více

Dýchací řetězec (Respirace)

Dýchací řetězec (Respirace) Dýchací řetězec (Respirace) Buněčná respirace (analogie se spalovacím motorem) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ---------> 6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Oxidativní

Více

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Téma: Metabolismus eukaryotické buňky Pomůcky: pracovní list, učebnice botaniky Otázky k opakování: Co je anabolismus a co je katabolisimus? Co jsou enzymy a jak

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fotosyntéza Fotosyntéza pohlcení energie slunečního záření a její přeměna na chemickou energii rovnováha fotosyntetisujících a heterotrofních

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé

Více

Otázka: Základní děje na buněčné úrovni. Předmět: Biologie. Přidal(a): Growler. - příjem látek buňkou

Otázka: Základní děje na buněčné úrovni. Předmět: Biologie. Přidal(a): Growler. - příjem látek buňkou Otázka: Základní děje na buněčné úrovni Předmět: Biologie Přidal(a): Growler - příjem látek buňkou difúze prostá usnadněná transport endocytóza pinocytóza fagocytóza - výdej látek buňkou difúze exocytóza

Více

Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké

Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké Fotosyntéza Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké rostliny. Zelené rostliny patří mezi autotrofy

Více

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie, chemie Ročník: 2. Tematický

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová

Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová Fotosyntéza a Calvinův cyklus Eva Benešová Fotosyntéza světlo CO 2 + H 2 O O 2 + (CH 2 O) světlo 6CO 2 + 6H 2 O 6O 2 + C 6 H 12 O 6 Opět propojení toku elektronů se syntézou ATP. Zachycení světelné energie

Více

FOTOSYNTÉZA. Fotosyntéza je fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených

FOTOSYNTÉZA. Fotosyntéza je fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených B + + B + FOTOSYNTÉZA Fotosyntéza je fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta

Více

Metabolismus příručka pro učitele

Metabolismus příručka pro učitele Metabolismus příručka pro učitele Obecné informace Téma Metabolismus je určeno na čtyři až pět vyučovacích hodin. Toto téma je zpracováno jako jeden celek a záleží na vyučujícím, jak jej rozdělí. Celek

Více

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN Otázka: Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Cougee AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN 1. autotrofní způsob

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.

Více

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Energie z mitochondrií a chloroplastů Cíl přednášky: seznámit posluchače se základními principy získávání energie v mitochondriích a chloroplastech Klíčová slova: mitochondrie,

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

Ekologie fotosyntézy

Ekologie fotosyntézy Ekologie fotosyntézy Fotosyntéza Přeměna zářivé energie Slunce na energii chemických vazeb primární produkce organické hmoty fotochemický (Hillova reakce) a biochemický proces 1 mol přijatého CO 2 energetický

Více

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, 2004. Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, 2004. Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák BUŇKA A ENERGIE kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, 2004 Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují POŘÁDEK VE SVĚTĚ, KTERÝ SPĚJE K ČÍM

Více

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY Základním zdrojem energie nutné pro život na Zemi je sluneční záření. Většina pochodů souvisí s přímým využitím zářivé energie pro metabolické pochody nebo pro orientaci organizmu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Metabolismus. Source:

Metabolismus. Source: Source: http://www.roche.com/ http://www.expasy.org/ Metabolismus Source: http://www.roche.com/sustainability/for_communities_and_environment/philanthropy/science_education/pathways.htm Metabolismus -

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014

Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014 Fyziologie rostlin 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014 Fotosyntéza 1. část - úvod - chloroplasty - sluneční záření -

Více

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVD 1) Doplň chybějící údaje. Jak se značí makroergní vazba? Kolik je v ATP makroergních vazeb? Co je to ADP Kolik je v ADP makroergních vazeb 1) Pojmenuj

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Katabolismus - jak budeme postupovat

Katabolismus - jak budeme postupovat Katabolismus - jak budeme postupovat I. fáze aminokyseliny proteiny polysacharidy glukosa lipidy Glycerol + mastné kyseliny II. fáze III. fáze ETS itrátový cyklus yklus trikarboxylových kyselin, Krebsův

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

Didaktické testy z biochemie 2

Didaktické testy z biochemie 2 Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako

Více

Přednáška 6: Respirace u rostlin

Přednáška 6: Respirace u rostlin Přednáška 6: Respirace u rostlin co vás v s dnes čeká: Co rostliny získávají respirací Procesy respirace: glykolýza Krebsův cyklus dýchací řetězec oxidativní fosforylace faktory ovlivňující rychlost respirace

Více

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 8, 2017/2018, Ivan Literák

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 8, 2017/2018, Ivan Literák BUŇKA A ENERGIE kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, 2004 Biologie 8, 2017/2018, Ivan Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují POŘÁDEK VE SVĚTĚ, KTERÝ SPĚJE K ČÍM

Více

B METABOLICKÉ PROCESY

B METABOLICKÉ PROCESY B METABOLICKÉ PROCESY Poznávání neuvěřitelně velkého množství chemických sloučenin a reakcí při přeměnách látek v živých buňkách je hlavní náplní vědního oboru biochemie. Pro rostlinného fyziologa jsou

Více

Fotosyntéza Ekofyziologie. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

Fotosyntéza Ekofyziologie. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni Fotosyntéza Ekofyziologie Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni Fyziologické a ekologické aspekty fotosyntézy vliv stresů a proměnného prostředí na fotosyntézu; mechanismy

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 Respirace (buněčné dýchání) Fotosyntéza Dýchání Energie záření teplo chem. energie CO 2 (ATP, NAD(P)H) O 2 Redukce za spotřeby NADPH BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3 oxidace produkující

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU Nikola Burianová Experimentální biologie 2.ročník navazujícího studia Katedra Fyziky Ostravská univerzita v Ostravě OBSAH

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

STANOVENÍ INTENZITY RESPIRACE Z MNOŽSTVÍ VYDÝCHANÉHO OXIDU UHLIČITÉHO

STANOVENÍ INTENZITY RESPIRACE Z MNOŽSTVÍ VYDÝCHANÉHO OXIDU UHLIČITÉHO Úloha č. 11 Stanovení intenzity respirace z množství vydýchaného oxidu uhličitého - 1 - STANOVENÍ INTENZITY RESPIRACE Z MNOŽSTVÍ VYDÝCHANÉHO OXIDU UHLIČITÉHO OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DÝCHÁNÍ Dýchání (respirace)

Více

Metabolismus mikroorganismů

Metabolismus mikroorganismů Metabolismus mikroorganismů Metabolismus organismů Souvisí s metabolismem polysacharidů, bílkovin, nukleových kyselin a lipidů Cytoplazma, mitochondrie (matrix, membrána) H 3 PO 4 Polysacharidy Pentózový

Více

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle) JÁTRA ústřední orgán intermed. metabolismu, vysoká schopnost regenerace krevní oběh játry: (protéká 20% veškeré krve, 10-30% okysl.tep.krve, která zajišťuje výživu buněk, zbytek-portální krev) 1. funkční

Více

Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu

Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu PŘEMĚNA LÁTEK A VÝŽIVA ČLOVĚKA METABOLISMUS (vzájemná přeměna látek a energie) tvoří děje: Katabolismus štěpení složitých organických látek na jednoduché, energie se uvolňuje, využíváno při rozkladu přijaté

Více

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy Živočišné tkáně kolem 2 %, rostlinné 85-90 % V buňkách rozličné fce: Zdroj a zásobárna energie (glukóza, škrob, glykogen) Výztuž a ochrana

Více

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Buňka Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: 27. 10. 2012 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0702 VY_32_INOVACE_BIO.prima.02_buňka Škola Gymnázium, Třeboň, Na Sadech

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Energetický metabolismus rostlin

Energetický metabolismus rostlin Energetický metabolismus rostlin Sylabus - témata (Fischer, Šantrůček) 1. Základy energetiky v živých systémech Formy energie a základní principy přeměny energií; změny volné energie, rovnovážná konstanta,

Více

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu Metabolismus Obecné znaky metabolismu Získání a využití energie - bioenergetika Buněčné dýchání (glykolysa + CKC + oxidativní fosforylace) Biosynthesa sacharidů + fotosynthesa Metabolismus lipidů Metabolismus

Více

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal DYNAMICKÁ BIOCHEMIE Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal Energetický metabolismus děje potřebné pro zabezpečení života organismu ANABOLISMUS skladné reakce, spotřeba E KATABOLISMUS rozkladné reakce,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi Základy biochemie Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi významné pro medicínu a farmacii

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Metabolické dráhy. František Škanta. Glykolýza. Repetitorium chemie X. 2011/2012. Glykolýza. Jaký je osud pyruátu bez přítomnosti kyslíku?

Metabolické dráhy. František Škanta. Glykolýza. Repetitorium chemie X. 2011/2012. Glykolýza. Jaký je osud pyruátu bez přítomnosti kyslíku? Repetitorium chemie X. 2011/2012 Metabolické dráhy František Škanta Metabolické dráhy xidativní fosforylace xidace mastných kyselin 1. fosforylace 2. štěpení hexosy na dvě vzájemně převoditelné triosy

Více

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

FOTOSYNTÉZA I. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková

FOTOSYNTÉZA I. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74. Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková FOTOSYNTÉZA I. Přednáška Fyziologie rostlin MB130P74 Katedra experimentální biologie rostlin, Z. Lhotáková proteinové komplexy thylakoidní membrány - jsou kódovány jak plastidovými tak jadernými geny 1905

Více

Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů.

Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů. Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů. Šárka Gregorová, 2013 Poznámka: protože se tyhle dvě státnicové otázky z velké

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie 2017 1. Napište vzorce aminokyselin Q a K Dále zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná odpověď) 2. Enzym tyrozinkinasu řadíme do třídy

Více

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI Obsah Formy organismů Energetika reakcí Metabolické reakce Makroergické sloučeniny Formy organismů Autotrofní x heterotrofní organismy Práce a energie Energie

Více

Obsah vody v rostlinách

Obsah vody v rostlinách Transpirace 1/39 Obsah vody v rostlinách Obsah vody v protoplazmě (její hydratace) je nezbytný pro normální průběh životních funkcí buňky. Snížení obsahu vody má za následek i omezení životních dějů (pozorovatelné

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Repetitorium chemie 2015/2016. Metabolické dráhy František Škanta

Repetitorium chemie 2015/2016. Metabolické dráhy František Škanta Repetitorium chemie 2015/2016 Metabolické dráhy František Škanta Metabolické dráhy Primární metabolismus Metabolismus sacharidů Glykolýza Krebsův cyklus Oxidativní fosforylace Metabolismus lipidů Oxidace

Více

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je? Sacharidy a jejich metabolismus Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu (C=O) a hydroxylové skupiny (-O) vázané na uhlících Aldosy: karbonylová skupina na konci

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Fotosyntéza ve dne Ch_054_Přírodní látky_fotosyntéza ve dne Autor: Ing. Mariana Mrázková

Fotosyntéza ve dne Ch_054_Přírodní látky_fotosyntéza ve dne Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Název: Fotosyntéza. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Fotosyntéza. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Fotosyntéza Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika, fyzika Ročník: 5. Tématický celek:

Více

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera. itrátový cyklus Tomáš Kučera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2017 Schéma energetického

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH

FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH ANIMACÍCH Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash Milada Roštejnská Helena Klímová Praha 2008 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH

Více

Energetické zajištění života buněk mitochondrie a plastidy

Energetické zajištění života buněk mitochondrie a plastidy Energetické zajištění života buněk mitochondrie a plastidy doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD. Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc 1 Alberts Johnson Lewis Raff Roberts Walter

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základní stavbou rostlinné a živočišné buňky. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. základní projevy života

Více