DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ."

Transkript

1 založené a provozované Náboženskou obcí Církve československé husitské v Žebráku pro děti od 5 do 12 let DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

2 Vážený pane Martine Romane, děkujeme Vám za to, že pomáháte těm, kteří to nejvíce potřebují. Váš výběr charit ukazuje na to, že především pomáháte těm nejslabším. Jako pastorační asistenti Církve československé husitské se setkáváme s osudy dětí i dospělých odkázaných na pomoc nejen asistenční, ale také finanční. Děkujeme Vám za to, že slyšíte i prosby těch, kteří potřebují vytvořit podmínky pro svou charitativní práci, ať s dětmi, seniory nebo pro ochranu přírody. Nevíme, zda jste věřící, nebo ne, ale naplňujte jediný a nejdůležitější Boží zákon, zákon lásky k bližnímu. Děkujeme i kolektivu pracovníků, který Vám pomáhá Váš projekt uskutečňovat a s nímž jsme spolupracovali. Děkujeme paní Lucii Dickové a paní Monice Kludské. POŽEHNANÝ ROK 2012 V PRÁCI I RODINĚ PŘEJÍ DĚTI A PRACOVNÍCI DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO V ŽEBRÁKU.

3 Vážený pane magistře, vážený pane Soukupe. Pracovníci dětského centra Srdíčko při NO CČSH Vám velmi, velmi děkují za dar Kč v roce 2011, z něhož mohli být uhrazeny osobní náklady našich pracovníků. Chceme Vás ujistit, že tyto peníze nebyly nijak zneužity. Pracovníkům byly vypláceny formou DPP minimální odměny za jejich práci a DPP bylo také především zákonnou ochranou NO CČSH jako zaměstnavatele. Nemůžeme Vám ani vypsat jakou starost jste vedení DC odejmul svým velkorysým darem, Každá dohoda obsahuje též výkaz konkrétní práce a jsou také řádně odvedené daně Finančnímu úřadu. Zasíláme Vám účetní průběh vyplácených DPP a faktur za odvedenou práci pro DC. Pane magistře, koncem ledna proběhne v Dětském centru nejvyšší církevní finanční revize, která se bude rovnat auditu. Poslední audit zahrnoval rok 2006 až V současnosti si ho nemůžeme dovolit. Tato kontrola, která je určena pouze pro nejvyšší církevní orgány se dohodla nám pomoci a provedou jí u nás. Samozřejmě Vás budeme informovat o výsledku této kontroly.

4 Vážená paní doktorko, vážená paní Klasnová Bártová, Dětské centrum v Žebráku při Náboženské obci CČSH Vám děkuje za významnou pomoc k zachování jeho provozu v roce Dar, který jsme Vaším přičiněním získali jako pomoc od Věcí veřejných nám umožnil zajistit 70% finančních prostředků na výdej energií tj. elektřiny, plynu a vodného. Nemohli jsme se Vám ničím odvděčit než propagací Vašich postojů směrem k sociální politice Vaší strany a to jak mezi rodiči dětí, kterých je již v současnosti zapsaných v DC 50, ale i na veřejných akcí kam zasahujeme svou spoluprací s různými organizacemi. Je naší povinností Vás přesvědčit, že dar byl použit výhradně ve prospěch určeného zařízení. Zpracované podklady prošly účetnictvím vikariátního účetního a jsou zaúčtovány v celkovém účetnictví Dětského centra bude hospodaření DC v roce 2011 podrobeno nejvyšší finanční kontrole ústřední rady CČSH. Zprávu z provedené kontroly Vám ještě dodatečně zašleme.

5 Vážený pane inženýre, vážený pane Vlachu Je nám velkou ctí, že patříte mezi pracovníky Dětského centra. Vaše všestranné schopnosti nám nesmírně usnadňují řešení všech technických problémů. Velmi dobře znáte naše těžkosti s provozem centra a tak nám pomáháte ještě jako sponzor. V letošním roce 2011 jste pomohl materiálově a to celkem částkou 5000 Kč a finančně (platby barev do tiskárny, pravidelným příspěvkem na platbu počítačové domény) ve výši Kč. Děkujeme Vám, že nám pomáháte při řešení našich starostí se zajištěním provozu centra nejen pracovně, ale i finančně.

6 Vážený pane starosto, vážená městská rado, Pracovníci Dětského centra a rodiče dětí Vám děkují za finanční pomoc pro jeho provoz, ale především i za váš zájem. Prostředky jsou výhradně použity ve prospěch našich dětí a o jejich využití je rozhodováno ve správních jednáních. V letošním roce jste nám významně pomohli a bylo pro nás přínosem, že významní sponzoři hodnotili váš přístup jako Samosprávy velmi pozitivně. Pane starosto, kdykoli jsme se na Vás obrátili, vždy jste tu byl pro nás a vyslechl jste naše problémy a co je nejdůležitější, vždy jste pomohl. Zasíláme Vám účetní výsledovku, ve které jsou rozděleny finanční prostředky jaké vlastní zdroje pro dotaci Bavorské církve a ostatní provozní prostředky. V roce 2011 jste nám poskytli Kč. Pro nadace a charity je velmi důležité, že se můžeme opřít o Váš zájem a podporu. Také i za to děkujeme. Věříme, že nám zachováte vaší podporu i v roce Ve vaší náročné práci i ve správě našeho města Vám přejeme hodně sil zdraví a také úspěchu.

7 Děkujeme panu Jiřímu Perglovi - Pivovarská 2 ze Žebráka, který svou odbornou prací na jednom z důležitých ozdravných opatření a to na úpravu celého prostoru pro práci s dětmi venku, věnoval DC a dětem práci v částce Kč Děkujeme majiteli PIPELIFE SANITOP s.r.o., JUDr. Antonínu Sudíkovi, který věnoval DC materiál k odvodnění areálu DC v částce Kč

8 Vážení rodiče, vedení Dětského centra Vám jménem vedoucí Nadi Procházkové a statutárního zástupce Mgr. Růženy Adamové i všech ostatních pracovníků DC děkuje za spolupráci a finanční i provozní pomoc v roce Vaše pomoc pro nás znamená, že jste s provozem spokojeni a že máte o činnost DC zájem. Dětské centrum bylo ještě v roce 2011 ve fázi výstavby a plnění nařízených ozdravných opatření. Také naši pracovníci jsou bohužel časově zaneprázdněni studiem na Husově institutu. Takže ne vždy mohla být zajištěna pravidelnost provozu. Od poloviny ledna budeme řešit provoz operativněji, abyste se na něj mohli spolehnout. Vy všichni víte, že náš provoz je plně závislý na sponzorech. Mrzí nás, že se nepovedla sbírka v naší místní Jednotě. Domnívali jsme se, že získáme od dobrovolných dárců nějaké peníze. Kasička nebyla dosud předána, ale jak obsah její napovídá, bude to zanedbatelné. O tom Vám informaci ještě podáme. Žádáme Vás, abyste si prostudovali účetní výpis, jak bylo z vašimi dary naloženo. V roce 2011 jste v darech věnovali na materiál pro děti a na realizaci ozdravných opatření celkem Kč. Děkujeme ještě jednou za pomoc.

9 Vážený pane Odehnale, vážený pane podnikateli, děti a pracovníci dětského centra Vám děkují za Váš finanční dar na podporu ozdravných opatření požadovaných KHES z hlediska bezpečnosti dětí Kč byla pro DC významná částka, která pomohla uhradit zatravnění plochy pro děti a některý drobný stavební materiál. Vážíme si Vašeho daru a v účetním výsledku vás chceme informovat o jeho užití. Naše organizace je plně závislá na sponzorských darech a o to si více vážíme Vašeho přístupu.

10 Vážená paní Pechanová, děti a pracovníci dětského centra Vám děkují za Vaše finanční dary, kterými průběžně a pravidelně podporujete Dětské centrum Srdíčko. Od roku 2006 jste stálým sponzorem, kterého si nesmírně vážíme. Částka, kterou jste činnost DC podpořila v roce 2011 činí 1950 Kč. Váš dar byl použit výhradně ve prospěch DC. Zasíláme Vám účetní výsledovku, ve které se seznámíte s jeho užitím. Naše organizace je plně závislá na sponzorských darech a velmi si vážíme Vaší soustavné pomoci

11 Vážený pane Brázdo, vážený pane podnikateli, děti a pracovníci dětského centra Vám děkují za Váš finanční dar na úhradu osobních nákladů dobrovolníků pracujících s dětmi. Podle zákona 563 MŠMT musí být práce s dětmi podložena alespoň smlouvou na DPP. Je to velký problém zajistit na tento účel finanční prostředky. Proto částka, kterou jste se uvolil poskytnout nám na tento účel byla pro nás významná a použili jsme to ji opravdu v krajním případě, pro rok 2012 nám ještě z tohoto daru zůstává na tento účel 500 Kč, který vám doúčtujeme na konci roku. Vážíme si Vašeho daru a v účetním výsledku vás chceme informovat o jeho užití. Naše organizace je plně závislá na sponzorských darech a o to si více vážíme Vašeho přístupu. Dále nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaší práci na stavebních úpravách DC, které jste s námi prožíval celách pět let a věříme v následné přátelské vztahy i do budoucnosti. Děkují Vám děti, rodiče i pracovníci Dětského centra.

12 Vážená paní doktorko, vážená paní Chládková. děti a pracovníci Dětského centra Srdíčko při NO CČSH v Žebráku Vám děkují za Váš dar, kterým jste podpořila provoz centra. Ujišťujeme Vás, že dar byl využitý pouze ve prospěch dětí. Naše nezisková organizace je plně závislá ve všech ekonomických ukazatelích na sponzorských darech. Vážíme si proto velmi každého otevřeného srdce pro naše děti, které nemají vždy stejné sociální podmínky jako ostatní. Děkujeme tedy ještě jednou a zasíláme vyúčtování účelu, ke kterému se Váš dar vázal. ČARUJEME S BYLINKAMI

13 MY, DĚTI Z DĚTSKÉHO CENTRA SRDÍČKO V ŽEBRÁKU DĚKUJEME FIRMĚ PRODUCTION KLADNO s.r.o., BILLUNDSKÁ 2757, KLADNO ZA MIMOŘÁDNÝ DAR, KTERÝ OBOHATÍ NAŠE AKTIVITY A Z KTERÉHO MÁME VELIKOU RADOST. K TOMUTO PODĚKOVÁNÍ SE PŘIPOJUJÍ I PRACOVNÍCI DC. TAKOVÝ DAR V HODNOTĚ KČ BYCHOM NIKDY NEMOHLI DĚTEM DOPŘÁT. DĚKUJEME.

14 Děti a pracovníci Dětského centra děkují dalším dárcům za významnou pomoc. Také tyto finanční prostředky jsou vedeny účelově ve prospěch našich dětí. Do dětského centra Srdíčko příspěli v roce 2011 také pracovníci DC: Mgr Adamová Kč, Čeháková L Kč, Procházková Naďa 1500 Kč

15 Děti ze Srdíčka a pracovníci DC děkují firmě Pompo z Unhoště za hračky. Hračky byly dovezeny zdarma a tak firma pomohla DC finančně a obohatila hravé aktivity dětí DĚKUJEME

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 O ORGANIZACI A JEJÍM POSLÁNÍ... 4 PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM... 5 AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI...

Více

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti

Správní rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Dozorčí rada MCU o.p.s. k 31.12.2005. Ředitel společnosti: OBSAH. úvodní slovo. zpráva o činnosti společnosti 1 OBSAH - úvodní slovo - zpráva o činnosti společnosti - bezbariérová doplňková doprava - zpráva o činnosti osobní asistence - auditorská zpráva za rok 2005 - zpráva o hospodaření společnosti 2005 - organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU POSLÁNÍ Naším posláním je šířit myšlenku úcty k životu a touha ji konkrétně naplňovat. S vědomím, že každý má právo na život a že lidský život

Více

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podobně jako každý rok, i letos jsme pro Vás na přelomu jara a léta připravili Výroční zprávu za rok předchozí, tentokráte za rok 2011.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Chceme pomáhat našemu městu, a tak vznikla obecně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRO LITVÍNOV, o.p.s. druhý rok naší činnosti Obsah výroční zprávy

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, ukončili jsme první rok naší práce. Byl to vskutku zvláštní rok, kdy jsme prožívali, jak

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2012

Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01. Výroční zpráva 2012 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 Výroční zpráva 2012 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele práva 2013 Charita Hlu harita Hlučín Výroční roční zpráva 2013 Char 13 Charita Hlučín Výro ín Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Ch ýroční zpráva 2013 Cha 2013 Charita Hlučín V lučín Výroční zpráva

Více

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů.

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. MERO ČR, a.s. Věříme, že praktické naplňování CSR přispěje k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit?

Šikovné ruce. našich seniorů. Vařit, Obsah a forma IP. Anketa na téma. nebo si nechat vařit? Vařit, nebo si nechat vařit? Šikovné ruce našich seniorů Anketa na téma Obsah a forma IP Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník: XII. květen

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2012 Úvod Základní údaje o organizaci je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, ovšem s působností Libereckého kraje, organizace je zapsaná v

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 Ročník 62 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 do 10. 3. ZDENĚK NETOPIL: obrazy, grafika Výstava ve foyer divadla H. Počernice 1. 3. 15.00 OBUŠKU Z PYTLE VEN Divadlo H. Počernice 2.

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě

Výroční zpráva. Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské Xaverov: na zahradě 2010 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda domov pro seniory 5 Kruh přátel Bethesdy 8 Centrum Slunečnice 9 Chráněné bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více