(nikoli výuka náboženství)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(nikoli výuka náboženství)"

Transkript

1 Anotace projektu: Poskytnout všem kategoriím dětí od 5 do 11 let smysluplnou zájmovou činnost se zastřešením křesťanské mravní výchovy a misijní katecheze. (nikoli výuka náboženství)

2

3 Pod záštitou starosty města Mgr. Daniela Havlíka Od roku 2006, kdy jste, pane starosto, souhlasil se zřízením centra pro děti, které provozuje a spravuje Náboženská obec Církve československé husitské v Žebráku, jste tehdy prohlásil: Podpořím vás pokud se přesvědčím, že to bude fungovat a bude to pro město také přínosem. Toto jsme tehdy nazvali jednáním fair play. Od roku 2010 nám poskytuje město dotaci nejprve Kč a od roku Kč. Vy sám pomohl vždy, když jsme se na Vás obrátili. Nestalo se ani jednou, abyste nás odmítl. Naše existence se odvíjí od Vašeho přístupu. Každý sponzor se ptá: A jak vás vidí a podporuje samospráva?. I když částka je velká, musí být dotace doplněna finančnímidaryodsponzorů.amysemůžemeopřítovašipodporu. Děkujeme. V roce 2013 jsme od Samosprávy obdrželi dotaci Kč na provoz a Kč na nařízená ozdravná opatření, která podmiňovala provoz DC. Podrobná účetní analýza vydaných prostředků dotace město je součástí výroční zprávy a tuto analýzu svého daru obdrží každý sponzor do poloviny února následujícího roku.

4 Vážený pane doktore, Dětské centrum Srdíčko Vás požádalo o pomoc opravdu v krajní nouzi. Revizní kontrola BOZP určila oplocení objektu a oddělení DC od Stroupinského potoka. Rozhodl jste se zaplatit celý projekt tj Kč roce 2011 a Vaši manažeři, zvláště paní Dicková nás provedla celým úskalím zpracování projektu a seznámila nás do hloubky s Vaším projektem Čtení pomáhá, který nás hluboce oslovil a jehož jsme se stali propagátory. Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Cílem je přenést pozornost dětí od počítačových her a sociálních sítí zpět ke knihám a zároveň pomáhat potřebným. Projekt byl zahájen 8. dubna Jeho iniciátorem a donátorem jste právě Vy. Děkujeme Vám nejen za pomoc i v roce 2013 pro naše centrum, ale především za velký společenský přínos ve výchově dětí. V roce 2013 jsme od Vaší nadace Čtení pomáhá obdrželi Kč a to na bezpečnostní schodiště (nařízená ozdravná opatření) a rehabilitační domeček na zahradu. Podrobná účetní analýza Vašeho daru včetně HS a faktur je součástí výroční zprávy a tuto analýzu svého daru obdrží každý sponzor do poloviny února následujícího roku.

5 Vážený pane inženýre, V roce 2011 jsme se s Vámi setkali prostřednictvím televizní obrazovky. Upoutal jste nás jednak obsahem svého projevu a jednak svým vystupováním. Stručně a jasně jste charakterizoval sociální situaci u nás, bez okázalosti jste nastínil, co je třeba změnit. Nabídl jste pomoc. V této době se dostalo Dětské centrum do krize. Podepsané církevní restituce nám vzali všechny stálé sponzory. A tak nám zůstaly pouze dotace od Samosprávy a prostředky od několika drobných sponzorů. Napsali jsme Vám. Odpověděl jste tehdy dvěma slovy. Pomohu vám. Během několika dnů přišly peníze a byly přímo od Vás, a my jsme mohli zaplatit energie a dluhy na provoz. Koncem roku 2011 jste pak založil nadaci Agrofert, která se zaměřuje na lidi invalidní, nemocné, rodiny s dětmi v tíživých životních situacích. Opětovně jste nám v roce 2013 pomohl zaplatit energie a osobní náklady, což nám vyřešilo problém s pracovními silami. Jste člověk, který si nepotrpí na díky a chválu, ale naplňuje svou křesťanskou víru činy. Tak jsem vás také poznali blíže prostřednictvím Vaší paní ředitelky nadace Ing. Zuzany Tornidikis, která naše centrum navštívila. Děkujeme Vám z celého srdce, Víme již, že nám pomůžete i v roce V roce 2013 jsme od Vás obdrželi Kč. Účetní analýzu Vašeho daru včetně HS a faktur, jsme již zaslali v měsíci lednu Výroční zprávu obdrží každý sponzor do poloviny února následujícího roku.

6 Vážený pane magistře, Od prvních počátku budování dětského centra jste nám pomáhal. Po setkání sponzorů v roce 2010 jste byl spíše náš přítel, než sponzor. Zajímal jste se o naší práci a také jste jí porozuměl. To bylo v dobách plných obtíží i nezdarů pro nás velice povzbuzující. V době podepsání restitucí, jste byl jediný Vy a pan Babiš, kteří umožnili provoz centra po celý rok. Věděli jste, že význam práce s dětmi nemá nic společného s rozhodováním těch, kteří jsou k tomu povoláni a mají osobní odpovědnost. My Vám můžeme jen poděkovat, upozornit negativistickou společnost, že mezi námi žijí lidé, kteří pomáhají a vidí potřeby těch druhých. Bylo mnoho osobností, které jsme o pomoc žádali. Nejde o to být odmítnut, těch potřebných je tolik, ale jakou formou. V roce 2013 nám Váš dar pomohl řešit jednak problém osobních nákladů, kterým se nemůžeme vyhnout a pak zvláště energie. Již víme, že nám pomůžete i v roce V roce 2013 jsme od Vás obdrželi Kč. Účetní analýzu Vašeho daru včetně HS a faktur, jsme již zaslali v měsíci lednu Výroční zprávu obdrží každý sponzor do poloviny února následujícího roku.

7 Vážený pane řediteli Macaplastu, Jste s námi jako místní sponzor od roku Spolupracujete s námi v důvěře v naše potřeby, s kterými se na Vás obracíme, jen díky Vám a ještě firmě Kalle máme každoročně možnost zaštítit se firemními místními sponzory, kteří nás podporují a žádat o další prostředky od nadací a státu. Vyřešil jste nám svým příspěvkem řadu problémů a potřeb zvláště na úseku výchovném a ozdravném. Laskavé jednání Vaší paní sekretářky Pavlisové nám umožňuje přijmout dar s pocitem porozumění pro charitativní činnost. V roce 2013 jsme od Vás obdrželi účelový dar na rehabilitační domeček. Tento dar byl s Vaším laskavým svolením převeden do roku 2014, kdy bude domek zhotoven a ještě jste nám přidal chybějící částku v roce Váš dar ve výši Kč bude vyúčtován v dubnu roku 2014 společně s výroční zprávou. Rodiče dětí, děti, které se na domeček těší i pracovníci centra Vám velmi děkují.

8 Vážený pane řediteli, Neníjedenrokatoodroku2006,abysteseknámnehlásiljakomístnífiremnísponzor. Jste námi informován, jak jste svými dary pro nás důležitý nejen ve smyslu finanční pomoci, ale i jako dárce, o kterého se opíráme při žádostech k nadacím a státu. Tam kde nejsou podporovány organizace místně a to jak samosprávou tak podnikateli a firmami, tak nemohou ve svých žádostech uspět. Proto je náš dík dvojnásobný. Stejně tak jako Mecaplast jsme i Vás požádali o využití Vašeho daru až v roce 2014, který byl účelově darován na rehabilitační domeček pro děti. Přispěl jste i na domeček v roce Děkují Vám rodiče a děti, kteří se na něj těší a Váš dar ve výši 6000 Kč bude vyúčtován v dubnu v roce 2014 spolu se zasláním výroční zprávy. Děkujeme zároveň paní Humlové, Vaší účetní, za její vstřícnost.

9 Vážená paní doktorko, Je nám velkou ctí považovat Vás nejen jako sponzora, ale také jako člověka, který nám od počátku vzniku DC projevil důvěru a zaštítil nás v Samosprávě. Věřte, jste pro nás pracovníky DC velkou oporou. Vaše finanční pomoc je opravdu velká a co je také důležité, že našemu programu a úsilí věříte. Jako kontrolní orgán za veřejnost, jste pro nás také zárukou klidu v průhlednosti hospodaření s příspěvky pro DC. Věříme, že Vás nezklameme. Děkujeme, že jste nám umožnila Váš dar v roce Kč převést do roku 2014, protože jsme si museli zachovat rezervu na leden a únor, kdy jsou platby pro nás závazné a velice náročné. Velice jste nás překvapila a děkujeme, že jste nám Váš příspěvek tak podstatně pro rok 2014 navýšila. V dubnu zašleme vyúčtování roku 2013 spolu s výroční zprávou. Rodiče a děti Vám děkují za trvalou pomoc a Váš zájem o činnost DC.

10 Ing. Vomáčková Hana CSc. - auditor Ing. Rajnochová Lenka - auditor RAVO-AUDIT, U druhé baterie 1871/21, Břevnov, Praha (Ústředí) Vážená paní profesorko, Když jsme uzavírali po čtyřech letech v roce 2009 výstavbu Dětského centra, dosáhla částka, která do ní byla vložena 1 milion 300 tisíc Kč. Přesto, že jsme se seznámili s potřebnými zákony neměli jsme tu profesionální jistotu, že se nestala někde chyba. A pak šlo také především o to, přesvědčit veřejnost i sponzory, že všechny prostředky šly opravdu jen na účely výstavby. Nevěděli jsme, na koho se obrátit, aby nám provedl nezávislý audit. Když jsme zjistili úhradu auditu věděli jsme, že je tu ještě další problém, zajistit na jeho úhradu peníze. Na doporučení člena Samosprávy jsme oslovili Vás, 14 dní jste pracovala a s našimi doklady jste si ověřovala přímé skutečnosti. Věděli jsme, že Vás připravujeme o vzácný čas, Vedle toho učíte na vysoké ekonomické škole a máte vlastní náročnou práci. Naše překvapení a radost stála na konci, kdy jste nám oznámila, že částku, kterou jste pro nás upravila jako pro neziskovku tj Kč jste nám darovala. Hned po dalších dvou letech jste nám věnovala opětovně po dalším auditu částku 6000 Kč. Vaše pomoc provedenými audity byla pro nás nezastupitelná. Vždyť jsme tak mohli dokázat ještě víc a přitom jste uznala naší práci s dětmi a každoročně jste nám věnovala velmi podnětný výchovně vzdělávací materiál pro každé dítě. Děkují Vám rodiče dětí i pracovníci DC.

11 Vážený pane inženýre, je to až neuvěřitelné, ale podílíte se na práci v Dětském centru už osmý rok. A Také jste již osmý rok naším stálým sponzorem. Spolupracujete s námi nejen jako vikariátní účetní, který dozoruje hospodaření Náboženských obcí vikariátu Beroun ale zároveň provádíte všechny účetní operace podvojného účetnictví. Jste také naším poradcem ve věcech daňových a účetních zákonů a pomáháte nám i na úseku technickém. Staráte se sponzorsky o celou naší počítačovou síť, jste webmasterem našich internetových stránek a také pomáháte s kancelářským materiálem. Ročně Vaše sponzorské dary jsou vyčísleny na Kč. Prožíváte s námi každou naší radost i starost. Jsme všichni moc rádi, že jste s námi. Děkujeme. Rodiče dětí, pracovníci DC.

12 VÁŽENÍ RODIČE, Informujeme vás o hospodaření Dětského centra, které je neziskovou organizací plně závislou na sponzorských darech. Hlavním příjmem je dotace naší Samosprávy v Žebráku, která podporuje naší činnost Kč. Ostatní osobnosti a podporovatelé jsou získávány oslovením a prezentací činnosti a evidence sponzorů je uveřejněna zde na našich stránkách. Z dárců musíme také poděkovat zvláště vám, rodičům. Vaše dary jsou velkým přínosem. Můžeme dětem poskytnout odpolední občerstvení a doplnit materiálovou oblast činnosti dětí. Vaše příspěvky jsou vždy nasečteny koncem měsíce, projdou kapitolou příjmů a výdajů a jsou kontrolovány naším účetním panem Ing. Vlachem. Uzavřeli jsme rok 2013 a podrobně jsme vás informovali o výdajích, o tom kolik jste nám přispěli a jak byly vaše peníze využity. Zpracovaná účetní analytika vám byla předložena.

13 Smurfit Kappa Czech s.r.o. Děti děkují za krásný vánoční stromeček Váš dar byl převeden na rok 2014 jako platební rezerva s Vaším souhlasem. V červnu dostanete vyúčtování Děkujeme.

14 Vážená sestro zmocněnkyně chrámu sv. Mikuláše v Praze, sestro Číšková, rozhodla jste o pomoci Dětskému centru při Náboženské obci CČSH v Žebráku a poskytla jste nám svým rozhodnutím Kč. Chtěli bychom Vám velmi poděkovat, neboť získávání prostředků na provoz centra, které se úspěšně rozvíjí a naplňuje svůj ideový cíl tj. misijní katechezi a křesťanskou mravní výchovu, je v současnosti velmi obtížné. Částku, kterou jste nám přidělila si s Vaším souhlasem ponecháme na první čtvrtletí roku 2014, který je pro nás z hlediska plateb nejrizikovější. Rodiče, děti a pracovníci centra velmi děkují.

15 VĚRA PECHANOVÁ 1814 ULRICH STREEIF 2000 Kč HANA CHLÁDKOVÁ Vladimír Šlosar 1000 Kč OLGA POŇKOVÁ 800 Kč RŮŽENA ADAMOVÁ Kč MILENA NOVÁ 4000 Kč Ostatní Kč

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ.

DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY DC A ZAJISTILI JEHO PLYNULÝ PROVOZ. založené a provozované Náboženskou obcí Církve československé husitské v Žebráku pro děti od 5 do 12 let DĚKUJE VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ SVÝMI FINANČNÍMI DARY V ROCE 2011 UMOŽNILI DOKONČIT STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 O ORGANIZACI A JEJÍM POSLÁNÍ... 4 PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM... 5 AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI...

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku

FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku FUNDRAISING PRO KULTURNÍ INSTITUCE Manuál pro výuku Autor: Ing. Jana Ledvinová Vzdělávací manuál pro neziskové organizace s kulturním zaměřením České centrum fundraisingu, Praha 2010 Ing. Jana Ledvinová

Více

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006.

rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Vážení přátelé, rok se s rokem sešel a já mám opět tu čest promluvit k Vám prostřednictvím výroční zprávy Občanské poradny Plzeň, o.s. tentokrát za rok 2006. Díky pečlivé práci v předchozích letech, kdy

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Obsah Vysvětlení základních pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku... 5 Základní údaje o společnosti... 6 Výkonný výbor občanského

Více

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014

Pozvánka na Zámecké posezení. Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 Ročník 62 03/2014 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2014 do 10. 3. ZDENĚK NETOPIL: obrazy, grafika Výstava ve foyer divadla H. Počernice 1. 3. 15.00 OBUŠKU Z PYTLE VEN Divadlo H. Počernice 2.

Více

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NADACE NAŠE DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ORIGAMI PŘINÁŠÍ NADĚJI. LIDÉ JIŽ PO DLOUHÁ TISÍCILETÍ VĚŘÍ, ŽE SKLÁDÁNÍ ZVÍŘAT, KVĚTIN A JINÝCH MOTIVŮ Z PAPÍRU PŘINÁŠÍ UZDRAVENÍ A ŠTĚSTÍ. SKLÁDANKY SE PŮVODNĚ V JAPONSKU

Více

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole

Lektor programu Zdravá mládež Patrik Müller při přednášce na základní škole Vaše práce se třídami dosáhla jak mezi žáky, tak i mezi učiteli značné popularity a opravdu má velmi kladný ohlas. Proto zájem o spolupráci trvá, a poněvadž se ve třídách stále nějaké problémy vyskytují,

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

1 Výroční zpráva 2012

1 Výroční zpráva 2012 1 Výroční zpráva 2012 2 Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo Rok 2012 by se dal nazvat rokem protestních akcí osob se zdravotním postižením (dále OZP), jež v tomto roce pocítily v plné síle důsledky Reformy

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA Preambule My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomůžeme lidem okolo nás, kteří jsou potřební Zřizovatelé nadačního fondu jsou: Mgr.

Více

Nadace Mezinárodní potřeby

Nadace Mezinárodní potřeby Nadace Mezinárodní potřeby člen mezinárodní sítě Program Zdravá mládež přednášíme etiku na českých školách Kobe z Filipín chodí do školy díky dárci z ČR. Jeho tatínek ochrnul a ztratil práci řidiče. I.N.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU POSLÁNÍ Naším posláním je šířit myšlenku úcty k životu a touha ji konkrétně naplňovat. S vědomím, že každý má právo na život a že lidský život

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 212 214 216 213 215 www.skp-centrum.cz Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Organizační struktura společnosti Poskytované služby Co se v roce 214

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Domov Ráček o.p.s. Activities and financing of non-profit organization Eva Kounovská

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost II/III editorial obsah Blíží se Vánoce, tedy čas, kdy citlivěji vnímáme aktivity různých lidí a organizací, které mnohdy nezištně pomáhají zdolávat nepřízeň osudu některých našich

Více

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské Diakonie Církve bratrské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah Základní údaje o Diakonii CB 4 Bethesda - domov pro seniory 5 Chráněné bydlení na Xaverově 7 Centrum Slunečnice - Centrum Černý Most 9 Pobočka DCB v

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více