WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka"

Transkript

1 WD ShareSpace Síťový úložný systém Uživatelská příručka

2 Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě. Nečistěte tekutými nebo aerosolovými čisticími prostředky. K čistění použijte vlhký hadřík. 3. Výrobek nepoužívejte v blízkosti tekutin. 4. Nepokládejte výrobek na nestabilní povrch. Pád může způsobit vážné poškození výrobku. 5. Dejte pozor, abyste výrobek neupustili na zem. 6. Aby docházelo ke správnému odvětrávání a aby byl zajištěn spolehlivý provoz výrobku, nezakrývejte zdířky a otvory na zadní a spodní straně výrobku. Aby se zabránilo přehřátí výrobku, nesmí být tyto otvory zakryty. 7. Výrobek používejte pouze při napětí udaném na štítku. Pokud si nejste jisti dostupným napětím, kontaktujte prodejce nebo místní elektrárenskou společnost. 8. Na napájecí šňůru nic nepokládejte. Výrobek neumisťujte na místa, kde by bylo nutno přecházet přes šňůru. 9. Pokud zařízení používáte s prodlužovacím kabelem, ujistěte se, že celková hodnota elektrického proudu zařízení připojeného k prodlužovacímu kabelu nepřekračuje hodnotu prodlužovacího kabelu. Rovněž se ujistěte, že celková hodnota zařízení připojených do zásuvky ve zdi nepřekračuje hodnotu jmenovitého proudu pojistky. 10.Do zásuvek výrobku nevsunujte žádné objekty, protože zásuvky jsou pod napětím a hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. 11. Pokud se stane následující, odpojte výrobek ze zdroje elektrické energie a vyhledejte odborný servis: (a) Došlo k poškození nebo roztřepení napájecí šňůry. (b) Výrobek se dostal do styku s tekutinou. (c) Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. (d) Výrobek při dodržení pokynů k použití nefunguje správně. Provádějte pouze ta nastavení, která jsou obsažena v návodu k použití, protože nesprávné nastavení může vést k poškození a vyžadovat delší práci kvalifikovaného technika, který bude výrobek opravovat. (e) Výrobek spadl na zem nebo má poškozený kryt. (f) Výrobek jeví známky výrazné změny ve výkonu, které poukazují na potřebu opravy. 12.V souladu s kritérii pro provoz pracovních stanic neumisťujte zařízení kvůli lesklé přední straně krytu do zorného pole uživatele. VAROVÁNÍ! Zařízení WD ShareSpace používá lithiovou baterii, typ CR2032. Při nesprávném provedení výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte pouze za baterii stejného nebo obdobného typu doporučenou výrobcem. Baterie zlikvidujte v souladu s návodem výrobce.

3 Obsah Servis a podpora společnosti WD Registrace produktu WD Přehled Formát a konfigurace Ukládání souborů na zařízení WD ShareSpace Technické údaje Obsah sady Příslušenství Systémové požadavky Výběr umístění Zaznamenání informací o produktu WD Zobrazení systému Indikátory LED Tlačítko zálohy USB Porty Tlačítko Reset Funkce hardwaru Kensington Základní nastavení zařízení WD ShareSpace Krok 1: Připojení zařízení WD ShareSpace k síti Krok 2: Přístup k zařízení WD ShareSpace přes síť Zálohování počítačů v síti Přehled softwaru WD Anywhere Backup Důležité poznámky k instalaci Konfigurace softwaru WD Anywhere Backup Použití nástroje Time Machine Nastavení nástroje Time Machine Spuštění zálohy Obnovení zálohovaných položek Odstranění celé zálohy Změna hesla OBSAH - I

4 5 Vzdálený přístup služby MioNet Přehled služby MioNet Nastavení vzdáleného přístupu Používání webových stránek služby MioNet (po registraci) Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie Přehled serverů médií Podporované typy médií Úložiště médií Mediální zařízení itunes se zařízením WD ShareSpace Externí jednotka USB Sdílení a záloha Sdílení dat na jednotce USB Prvek Automatická záloha USB Používání nástroje WD Discovery (pouze Windows) Přehled nástroje WD Discovery Namapování síťové jednotky Procházení sdílených míst v síti Vytvoření zástupce na ploše Zapnutí či vypnutí indikátoru identifikace Automatické aktualizace nástroje WD Discovery Network Storage Manager: Základní Konfigurace zařízení WD ShareSpace Funkce správce síťového úložiště zařízení WD ShareSpace Přehled uživatelského rozhraní Základní režim OBSAH - II

5 10 Network Storage Manager: Advanced Mode (Rozšířený režim) Karta System (Systém) Karta Network (Síť) Karta Storage (Úložiště) Karta Media (Média) Karta Users (Uživatelé) Karta Status (Stav) Download Manager (Správce stahování): Downloader Vlastnosti nástroje Downloader Přehled uživatelského rozhraní Karta HTTP/FTP Karta CTorrent Výměna disku Opatření ESD Poradcepři potížích Slovníček Dodatek Soulad s předpisy Soulad s ekologickými předpisy (Čína) Záruční informace Licence GNU General Public License (GPL) Rejstřík OBSAH - III

6 Servis a podpora společnosti WD WD SHARESPACE Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo ové podpory na stránkách support.wdc.com. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. Produkt je dodáván s 30denní bezplatnou telefonickou podporou během záručního období. Toto 30denní období začíná datem vašeho prvního telefonního kontaktu s technickou podporou WD. ová podpora je zdarma po celou dobu platnosti záruky a naše rozsáhlá databáze znalostí je dostupná 24/7. Chcete-li být informování o nových funkcích a službách, zaregistrujte si produkt online na https://www.wdc.com/register. Přístup k online podpoře Navštivte naši stránku podpory produktů na support.wdc.com a vyberte z těchto témat: Downloads (stahování) Odtud si můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt Western Digital. Registration (registrace) Zaregistrujte svůj výrobek Western Digital a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (služby spojené se zárukou a RMA) Získejte záruku, náhradu produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat. Knowledge Base (databáze znalostí) Prohledávání pomocí klíčového slova, fráze nebo identifikátoru odpovědi. Installation (instalace) Získejte online nápovědu k instalaci produktu či softwaru Western Digital. Oddělení technické podpory WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru. Severní Amerika Asie/Tichomoří Angličtina 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělština Hong Kong Indie (MNTL)/ (Reliance) (Hlavní linka) Evropa ASK4 Indonésie (bezplatně)* WDEU ( ) Japonsko Korea Evropa Malajsie / / Střední východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. SERVIS A PODPORA SPOLEČNOSTI WD - 1

7 Registrace produktu WD Váš produkt WD obsahuje v rámci příslušné záruční doby produktu 30denní bezplatnou technickou podporu. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou. Zaregistrujte se online na adrese register.wdc.com. SERVIS A PODPORA SPOLEČNOSTI WD - 2

8 1 Přehled Gratulujeme vám k zakoupení produktu WD ShareSpace, vysokorychlostního síťového úložného systému s malými nároky na prostor. Tento systém je vybaven disky WD, které využívají technologii WD GreenPower zajišťující efektivní chlazení a úsporu energie. Víceúrovňová podpora polí RAID a vysokorychlostní rozhraní poskytují vysoký výkon pro malé kanceláře a domácí uživatele a představují ideální řešení pro zálohování souborů a jejich sdílení prostřednictvím internetu. Tato uživatelská příručka obsahuje podrobné pokyny k instalaci a další důležité informace týkající se vašeho produktu WD. Přeložené verze a aktualizace této uživatelské příručky lze stáhnout ze stránek Další informace a novinky o tomto produktu naleznete na našich webových stránkách na adrese Formát a konfigurace Produkt WD ShareSpace je předem naformátován pro zajištění maximální spolehlivosti jako diskové pole RAID 5 (pro systémy se čtyřmi jednotkami) nebo pro maximální kapacitu jako jeden velký spojený svazek (pro systémy se dvěma jednotkami). V případě použití jako RAID 5 se čtvrtina kapacity použije k uložení informací o paritě potřebných k obnově dat v případě selhání jednotky. U spojeného svazku je kapacita rovna součtu všech jednotek ve svazku. Chcete-li při použití čtyř jednotek na tomto zařízení využít maximální kapacitu, je nutné nastavit pole RAID jako RAID 0 nebo jako spojený svazek. Bližší informace o nastavení pole RAID naleznete v části Manage RAID (Správa pole RAID) na stránce 136. Ukládání souborů na zařízení WD ShareSpace Na zařízení WD ShareSpace můžete ukládat obsah a přistupovat k němu pomocí sdílených síťových složek. Sdílené složky slouží k uložení a uspořádání souborů v WD ShareSpace. Sdílené složky mohou být přístupné všem (veřejné) nebo jen vybraným uživatelům v síti (soukromé). Zařízení ve výchozím stavu obsahuje tři sdílené složky: Public (Veřejná) vytvořená automaticky po úvodním nastavení Shared Music (Sdílená hudba) slouží k ukládání hudebních souborů, které chcete sdílet s ostatními. Shared Pictures (Sdílené obrázky) slouží k ukládání obrazových souborů, které chcete sdílet s ostatními. Shared Videos (Sdílená videa) slouží k ukládání videosouborů, které chcete sdílet s ostatními. PŘEHLED - 3

9 Důležité: Výchozí sdílené složky neměňte ani neodstraňujte. Mohlo by tím dojít k narušení sdílení médií. Toto jsou výchozí složky pro Media Server (Twonky Media) a službu itunes. Další informace o použití služby Twonky Media naleznete v části Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie na stránce 64. Další informace o použití služby itunes naleznete v části itunes se zařízením WD ShareSpace na stránce 73. Download (Stahované soubory) slouží k ukládání souborů pomocí nástroje Downloader (viz část Download Manager (Správce stahování): Downloader na stránce 165). Configuration (Konfigurace) toto je sdílená složka určená jen pro čtení, která obsahuje pouze soubor nápovědy a stránku pro přihlášení. Není určena pro sdílení ani ukládání dat a nesmí se do ní zasahovat. Technické údaje Ethernet Interní pevné disky Podporované souborové systémy externího úložiště USB Podporované protokoly Výkonné (10/100/1000) gigabitové ethernetové připojení Až čtyři 3,5palcové pevné disky WD s rozhraním SATA NTFS, FAT/FAT32; HFS+J HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, NFS, FTP Porty V/V Tři porty USB 2.0 (jeden vpředu pro zálohování souborů, dva vzadu pro připojení zařízení USB) Ethernetový port (RJ-45) Podporované klientské systémy Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 (nutné nejnovější aktualizace service pack) Mac OS X Tiger Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard Rozměry Šířka: 160,1 mm Výška: 196,2 mm Délka: 199,18 mm Hmotnost: 2,4 kg Technické údaje napájení Vstupní napětí: 100 V až 240 V AC Vstupní frekvence: 50 až 60 Hz Zdroj napájení 19 V DC, 5 A Okolní prostředí Provozní teplota: 5 až 35 C Skladovací teplota: -20 až 65 C PŘEHLED - 4

10 Obsah sady Produkt WD ShareSpace se čtyřmi nebo dvěma jednotkami Diskové montážní lišty (dodávány pouze s dvoudiskovými systémy) adaptér napájení, a napájecí kabely Ethernetový kabel Instalační disk CD se softwarem a uživatelskou příručkou Rychlý průvodce instalací Příslušenství Další příslušenství je k dispozici na adrese shopwd.com (pouze USA). Naleznete zde například kabely, napájecí zdroje, dodatečné pevné disky a diskové montážní lišty pro tento produkt. Pro uživatele mimo USA je určen web support.wdc.com. Systémové požadavky Pro optimální výkon jsou doporučeny následující systémové a síťové požadavky. Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systému uživatele. Důležité: Nejvyššího výkonu a spolehlivosti dosáhnete, nainstalujete-li nejnovější aktualizace a aktualizace service pack (SP). V operačním systému Mac OS X otevřete nabídku Apple a zvolte možnost Aktualizace softwaru. V operačním systému Windows otevřete nabídku Start a zvolte možnost Windows Update. Klientský počítač Připojení k síti ethernet (síťový adaptér) Operační systém Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Windows Server 2003/ Windows Server Mac OS X Tiger, Leopard, Snow Leopard Webový prohlížeč (Internet Explorer 6.0 SP1 a novější v systémech Windows podporovaných tímto produktem; prohlížeč Safari 2.0 a novější v systémech Mac podporovaných tímto produktem; prohlížeč Firefox 2.0 a novější v podporovaných systémech Windows a Mac) Modul Adobe Flash ActiveX 9 nebo vyšší (vyžadován nástrojem WD Discovery ) PŘEHLED - 5

11 Síť LAN Směrovač (router) či přepínač (switch) (pro maximální výkon je vyžadováno gigabitové rozhraní) Síť WAN Pro vzdálený přístup pomocí programu MioNet je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu Výběr umístění Před vybalením a instalací systému vyberte vhodné umístění tak, aby bylo možné systém efektivně používat. Umístěte zařízení do místa, které je: poblíž uzemněné elektrické zásuvky, čisté a bez prachu, stabilní a bez vibrací, dobře větrané a mimo dosah tepelných zdrojů, mimo dosah elektromagnetických polí vytvářených elektrickými zařízeními, jako jsou klimatizační přístroje, rádia a přenašeče televizního signálu. Zaznamenání informací o produktu WD Do následující tabulky zapište sériové číslo a číslo modelu svého nového produktu WD, které naleznete na štítku na spodní straně zařízení. Zapište si také datum prodeje a ostatní informace, například verzi operačního systému. Tyto informace budete potřebovat při nastavení a při kontaktování technické podpory. Sériové číslo: Číslo modelu: Datum prodeje: Poznámky o systému a softwaru: PŘEHLED - 6

12 Zobrazení systému 1 Vypínač 5 Port napájení 2 Indikátory LED 6 Tlačítko Reset 3 Tlačítko zálohy USB 7 Ethernetový port 4 Port USB č. 1 (automatické zálohování) 8 Porty USB č. 2 a 3 9 Bezpečnostní zámek Kensington Tlačítko Napájení Důležité: Zařízení se po připojení ke zdroji napájení zapne automaticky. Tento proces může trvat až tři minuty. Během této doby nesmíte stisknout vypínač. Tlačítko Napájení slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Zařízení zapnete tak, že stisknete tlačítko Napájení a budete je držet, dokud indikátor LED jednou neblikne. Potom tlačítko uvolněte. Indikátor LED bude během zapínání zařízení vypnutý (až 30 sekund). Přidržením tohoto tlačítka na čtyři sekundy se zařízení vypne. PŘEHLED - 7

13 Indikátory LED Indikátory LED na zařízení poskytují informace o stavu systému, jeho pevných discích a síťovém připojení. LED indikátory systému informují o následujících stavech: Indikátor a ikona Barva Stav Popis Napájení Zelená Svítí Systém je připojen ke zdroji napájení, zapnut a připraven k použití. Nesvítí Systém není zapnut. Bliká Probíhá zavádění systému. Probíhá obnova systému do výchozího nastavení od výrobce. Probíhá konfigurace pole RAID. Uživatelský svazek není k dispozici. Pevné disky Zelená Nepravidelně bliká Pevný disk je používán. Svítí Pevný disk je připraven k použití. Pevný disk je nainstalován. Žlutá Svítí Chyba pevného disku. Zelená/ žlutá Zelená/ žlutá Bliká Systém detekoval cizí pevný disk, který již obsahuje data. Nesvítí Není nainstalován pevný disk. Pevný disk není nainstalován správně. Ethernet (vpředu) Zelená Svítí Bylo detekováno připojení k síti. Nesvítí Připojení k síti není k dispozici. Bliká Vysílání či příjem dat. Identifikace systému/ chyba Modrá Svítí Identifikace systému je aktivní. Nesvítí Identifikace systému je vypnutá. Červená Bliká Kritický stav. Záloha USB Zelená Svítí Úložné zařízení USB je připojeno k přednímu portu USB. Probíhá obnova systému RAID. Probíhá obnova konfiguračních nastavení. Probíhá inicializace systému. Bliká Jedno bliknutí za sekundu Systém formátuje jednotku USB. Jedno bliknutí za sekundu (záloha) Probíhá přenos dat ze zařízení USB do zařízení WD ShareSpace. Dvě bliknutí za sekundu (záloha) Probíhá přenos dat ze zařízení WD ShareSpace do zařízení USB. Nesvítí Inicializace systému byla dokončena. Ethernet (vzadu) Oranžová Bliká Probíhá připojování k síti. Aktivita na lince. Zelená Svítí Je připojena síť. Bliká Připojení k síti je aktivní. PŘEHLED - 8

14 Tlačítko zálohy USB Tlačítko zálohy USB umožňuje zálohovat data z jednotky USB do zařízení nebo ze zařízení na jednotku USB. Funkci zálohování přes USB lze používat pouze na předním portu USB (port 1). Podrobné pokyny naleznete v části Prvek Automatická záloha USB na stránce 75. Porty Komponenta Ikona Popis Port USB 1 Porty USB č. 2 a 3 Ethernetový port Port napájení Slouží k připojení jednotky USB. Poznámka: Tento port je vybaven funkcí automatického zálohování, která umožňuje automaticky zálohovat soubory z jednotky USB do zařízení a soubory ze zařízení na jednotku USB. Slouží k připojení jednotky USB. Slouží k připojení zařízení do sítě LAN. Slouží k připojení zařízení k adaptéru napájení (resp. k elektrické zásuvce). Tlačítko Reset Tlačítko Reset obnoví název přístroje, síťový režim či adresu IP a heslo správce do výchozího nastavení od výrobce. Sdílené složky a svazky přitom nejsou vymazány. Bližší informace o resetování systému naleznete v části Reset zařízení WD ShareSpace na stránce 183. Funkce hardwaru Kensington Bezpečnostní zámek Za účelem zabezpečení je zařízení vybaveno zásuvkou bezpečnostního zámku, která podporuje standardní bezpečnostní kabely Kensington. Bližší informace o bezpečnostním zámku Kensington a souvisejících produktech naleznete na adrese PŘEHLED - 9

15 2 Základní nastavení zařízení WD ShareSpace Krok 1: Připojení zařízení WD ShareSpace k síti Pomocí následujících kroků připojíte zařízení WD ShareSpace k malé domácí či podnikové síti. 1. Jeden konec ethernetového kabelu připojte k ethernetovému portu na zadní straně zařízení. Druhý konec ethernetového kabelu připojte přímo ke směrovači nebo portu síťového přepínače. 2. Připojte konektor adaptéru do zdířky napájení na zadní straně zařízení. 3. Zapojte adaptér napájení do elektrické zásuvky. Jednotka se automaticky zapne přibližně za 30 sekund (tlačítko napájení se rozsvítí zeleně). Důležité: Před konfigurací zařízení počkejte, dokud se zařízení WD ShareSpace zcela nezapne (přibližně tři minuty). Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu alespoň čtyř sekund. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 10

16 Krok 2: Přístup k zařízení WD ShareSpace přes síť WD SHARESPACE Zařízení WD ShareSpace lze v místní síti (LAN) snadno nalézt. Řiďte se uvedeným postupem pro váš operační systém: Windows Používání nástroje WD Discovery (pouze Windows) na stránce 11. Používání Windows Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) na stránce 13. Mac OS X Systém Mac OS X Leopard/Snow Leopard na stránce 17 Mac OS X Tiger na stránce 19 Používání nástroje WD Discovery (pouze Windows) Poznámka: Do všech počítačů připojených k síti LAN, ze kterých chcete pracovat se zařízením WD ShareSpace, byste měli nainstalovat aplikaci WD Discovery, která se nachází na dodávaném disku CD. 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Vložte disk CD se softwarem do jednotky DVD-ROM. Poznámka: Je-li v počítači funkce automatického přehrávání zakázána, je třeba nástroje nainstalovat ručně. Klikněte na nabídku Start a poté na položku Tento počítač. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku CD/DVD, klikněte na možnost Otevřít a dvakrát klikněte na soubor Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Klikněte na položku Spustit setup.exe a klikněte na tlačítko Povolit. 4. Na obrazovce s ujednáním klikněte na položku Accept (Přijmout). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 11

17 5. Pokud jste zařízení WD ShareSpace správně připojili pomocí okna Connect (Připojit) na straně strana 12, klikněte na tlačítko Next (Další). 6. Zobrazí se okno instalačního programu aplikace se seznamem možností. Klikněte na tlačítko WD Discovery Tool. Po dokončení instalace nástroje WD Discovery Tool se nástroj automaticky spustí a na ploše se zobrazí ikona WD Discovery. 7. Zobrazí se okno aplikace WD Discovery. V seznamu Network Drives Found (Nalezené síťové jednotky) klikněte na položku WDShareSpace a poté na položku Configure (Konfigurovat). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 12

18 8. Zobrazí se přihlašovací obrazovka. Pokračujte v nastavení zařízení podle pokynů v části První nastavení zařízení na stránce 88. Používání Windows Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) Operační systémy Windows Vista a Windows 7 nabízí alternativu nástroje WD Discovery sloužící k jednoduchému nastavení a přiřazení zařízení WD ShareSpace. 1. U systému Windows Vista/Windows 7 klikněte na položky Start > Počítač > Síť. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace v Centru sítí a sdílení a vyberte možnost Instalovat v rozevírací nabídce. Poznámka: Ikona médií WDShareSpace na ploše otevírá uživatelské rozhraní Twonky. Další informace o použití služby Twonky Media naleznete v části Media Server (server médií) na stránce 150. Zobrazí se okno Nalezen nový hardware. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 13

19 3. Klikněte na možnost Najít a nainstalovat software ovladače (doporučeno). 4. Klikněte na možnost Ano, vždy vyhledat online (doporučeno). Systém Windows zahájí hledání ovladače. V závislosti na nastavení vašeho systému může nalezení ovladače chvíli trvat. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 14

20 5. Po dokončení instalace se zobrazí zpráva s potvrzením. Klikněte na možnost Zavřít. Vedle položky WDShareSpace se zobrazí ikona zařízení WDShareSpace a v rozevírací nabídce se zobrazí možnost Otevřít. Otevření sdílených složek zařízení WD ShareSpace: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Otevřít. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 15

21 2. Chcete-li zobrazit obsah, zadejte své uživatelské jméno a heslo (výchozí pro obojí je admin ) a klikněte na OK. Zobrazí se sdílené složky Public, Configuration a Download (výchozí sdílené složky). WD SHARESPACE Vytvoření zástupce zařízení WD na ploše: Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Vytvořit zástupce. Zobrazení webové stránky zařízení WD ShareSpace: Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Zobrazit webovou stránku zařízení. Zobrazí se přihlašovací stránka. Poznámka: (Informace o přihlášení naleznete v části Přístup ke správci síťového úložiště zařízení WD ShareSpace na stránce 91.) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 16

22 Zobrazení vlastností zařízení WD ShareSpace: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Vlastnosti. Zobrazí se okno vlastností zařízení WDShareSpace. 2. Kliknutím na tlačítko OK zavřete obrazovku. Systém Mac OS X Leopard/Snow Leopard 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. V nástroji Finder dvakrát klikněte v seznamu Shared (Sdílené) na položku WDShareSpace (je-li třeba, klikněte na možnost All (Vše) a poté dvakrát klikněte na položku WDShareSpace). 3. Na stránce pro přihlášení zadejte do polí Name (Jméno) a Password (Heslo) admin a zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Remember this password in my keychain (Zapamatovat si heslo). Klikněte na tlačítko Connect (Připojit). Zobrazí se složky Configuration, Download a Public. Poznámka: Configuration je sdílená složka určená jen pro čtení, která obsahuje pouze soubor nápovědy a stránku pro přihlášení. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 17

23 4. Dvojitým kliknutím na ikonu Public (Veřejné) zobrazíte její podřízené složky: Shared Music (Sdílená hudba), Shared Pictures (Sdílené obrázky) a Shared Videos (Sdílená videa). V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do sdílených složek. 5. Chcete-li, aby byla ikona sdílené jednotky trvale na ploše, vytvořte zástupce. Níže jsou uvedeny dva způsoby, jak to provést: Poznámka: Před vytvořením zástupce klikněte na Finder > Preferences (Předvolby) a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Connected Servers (Připojené servery). Klikněte na položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce (například ikona sdílené složky Public) a podržte tlačítko myši. Stiskněte současně klávesy Cmd a Option a položku přetáhněte tam, kde chcete, aby se zástupce zobrazil. Místo přesunutí původní položky takto vytvoříte v novém umístění zástupce. Dvakrát klikněte na položku, pro kterou chcete zástupce vytvořit (např. na ikonu sdílené složky Public) a klikněte na položky File (Soubor) > Make Alias (Vytvořit zástupce). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 18

24 Na ploše se zobrazí ikona sdílené jednotky. Mac OS X Tiger 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Spusťte nástroj Finder. Klikněte na položku Network (Síť) a dvakrát klikněte na ikonu WDShareSpace. 3. Do polí Name (Jméno) a Password (Heslo) zadejte admin a zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Remember this password in my keychain (Zapamatovat si heslo). Klikněte na tlačítko Connect (Připojit). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 19

25 4. Zkontrolujte, zda je v seznamu Select the volumes to mount (Vyberte svazky k připojení) vybrána položka Public, a klikněte na tlačítko OK. 5. Dvojitým kliknutím na ikonu Public na pracovní ploše zobrazíte podsložky sdílených složek. V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do sdílených složek. 6. Chcete-li, aby byla ikona sdílené jednotky trvale na ploše, vytvořte zástupce. Níže jsou uvedeny dva způsoby, jak to provést: Poznámka: Před vytvořením zástupce klikněte na Finder > Preferences (Předvolby) a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Connected Servers (Připojené servery). Klikněte na položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce a podržte tlačítko myši. Stiskněte současně klávesy Cmd a Option a položku přetáhněte tam, kde chcete, aby se zástupce zobrazil. Místo přesunutí původní položky takto vytvoříte v novém umístění zástupce. Dvakrát klikněte na položku, pro kterou chcete zástupce vytvořit (např. na ikonu sdílené složky Public) a klikněte na položky File (Soubor) > Make Alias (Vytvořit zástupce). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 20

26 Na ploše se zobrazí ikona sdílené složky Public. Gratulujeme! Vaše zařízení WD ShareSpace je nyní připraveno k použití a je přístupné pod písmenem jednotky v okně Tento počítač (Windows) nebo jako ikona sdílené jednotky na ploše (Mac). Nyní můžete přetahovat soubory do zařízení WD ShareSpace a přesouvat soubory ze zařízení WD ShareSpace do libovolného počítače v síti, který byl nastaven podle výše uvedených pokynů. Tato uživatelská příručka obsahuje informace a postupy pro všechny ostatní základní a pokročilé funkce pro správu zařízení WD ShareSpace včetně následujících: Zálohování počítače (viz část Zálohování počítačů v síti na stránce 22) Získání přístupu k zařízení WD ShareSpace ze vzdáleného počítače (viz Vzdálený přístup služby MioNet na stránce 54) Přehrávání a streamování médií (viz Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie na stránce 64) Používání služby itunes (viz itunes se zařízením WD ShareSpace na stránce 73) Připojení jednotky USB pro další úložiště a výměnu souborů (viz Externí jednotka USB Sdílení a záloha na stránce 75.) Konfigurace zařízení WD ShareSpace a nastavení sítě. Můžete: - Nastavit upozornění em či formou informačních oken -Změnit heslo správce - Aktualizovat firmware - Obnovit systém do výchozího stavu od výrobce - Konfigurovat RAID - Spravovat předvolby sdílení souborů - Nastavit cílovou složku pro zálohování - Nastavit kvóty disků - Nastavit sdílenou složku pro uživatele -Přidat, změnit či odstranit uživatele a skupiny a změnit oprávnění uživatelů a skupin (čtení a zápis, pouze čtení, žádný přístup) pro manipulaci se složkami, sdílenými složkami a úložnými zařízeními USB (viz Network Storage Manager: Základní na stránce 86 a Network Storage Manager: Advanced Mode (Rozšířený režim) na stránce 108). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 21

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Essential SE Servis a podpora společnosti WD Pokud

Více

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli

Více

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport My Passport přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

My Passport Essential

My Passport Essential My Passport Essential Přenosný pevný disk Uživatelská příručkal výpl? Externí přenosný Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka WD TV LIVE Přehrávač s podporou streamování Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora společnosti WD..........................

Více

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Program pro zálohování Uživatelské příručka softwaru WD SmartWare, verze 1,6.x Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém,

Více

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra My Passport Ultra Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

My Book VelociRaptor TM Duo

My Book VelociRaptor TM Duo My Book VelociRaptor TM Duo Dvoudiskový úložný systém Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému My Book VelociRaptorT Duo Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

My Passport pro počítače Mac

My Passport pro počítače Mac My Passport pro počítače Mac Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka k disku My Passport pro počítače Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém,

Více

Přehrávač WD TV Live HD Media Player

Přehrávač WD TV Live HD Media Player Přehrávač WD TV Live HD Media Player Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora WD...................................

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu OFFICEJET PRO 8600 Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 CX410 Series Uživatelská příručka Září 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání informací o tiskárně...9

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více