WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka"

Transkript

1 WD ShareSpace Síťový úložný systém Uživatelská příručka

2 Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě. Nečistěte tekutými nebo aerosolovými čisticími prostředky. K čistění použijte vlhký hadřík. 3. Výrobek nepoužívejte v blízkosti tekutin. 4. Nepokládejte výrobek na nestabilní povrch. Pád může způsobit vážné poškození výrobku. 5. Dejte pozor, abyste výrobek neupustili na zem. 6. Aby docházelo ke správnému odvětrávání a aby byl zajištěn spolehlivý provoz výrobku, nezakrývejte zdířky a otvory na zadní a spodní straně výrobku. Aby se zabránilo přehřátí výrobku, nesmí být tyto otvory zakryty. 7. Výrobek používejte pouze při napětí udaném na štítku. Pokud si nejste jisti dostupným napětím, kontaktujte prodejce nebo místní elektrárenskou společnost. 8. Na napájecí šňůru nic nepokládejte. Výrobek neumisťujte na místa, kde by bylo nutno přecházet přes šňůru. 9. Pokud zařízení používáte s prodlužovacím kabelem, ujistěte se, že celková hodnota elektrického proudu zařízení připojeného k prodlužovacímu kabelu nepřekračuje hodnotu prodlužovacího kabelu. Rovněž se ujistěte, že celková hodnota zařízení připojených do zásuvky ve zdi nepřekračuje hodnotu jmenovitého proudu pojistky. 10.Do zásuvek výrobku nevsunujte žádné objekty, protože zásuvky jsou pod napětím a hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. 11. Pokud se stane následující, odpojte výrobek ze zdroje elektrické energie a vyhledejte odborný servis: (a) Došlo k poškození nebo roztřepení napájecí šňůry. (b) Výrobek se dostal do styku s tekutinou. (c) Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. (d) Výrobek při dodržení pokynů k použití nefunguje správně. Provádějte pouze ta nastavení, která jsou obsažena v návodu k použití, protože nesprávné nastavení může vést k poškození a vyžadovat delší práci kvalifikovaného technika, který bude výrobek opravovat. (e) Výrobek spadl na zem nebo má poškozený kryt. (f) Výrobek jeví známky výrazné změny ve výkonu, které poukazují na potřebu opravy. 12.V souladu s kritérii pro provoz pracovních stanic neumisťujte zařízení kvůli lesklé přední straně krytu do zorného pole uživatele. VAROVÁNÍ! Zařízení WD ShareSpace používá lithiovou baterii, typ CR2032. Při nesprávném provedení výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte pouze za baterii stejného nebo obdobného typu doporučenou výrobcem. Baterie zlikvidujte v souladu s návodem výrobce.

3 Obsah Servis a podpora společnosti WD Registrace produktu WD Přehled Formát a konfigurace Ukládání souborů na zařízení WD ShareSpace Technické údaje Obsah sady Příslušenství Systémové požadavky Výběr umístění Zaznamenání informací o produktu WD Zobrazení systému Indikátory LED Tlačítko zálohy USB Porty Tlačítko Reset Funkce hardwaru Kensington Základní nastavení zařízení WD ShareSpace Krok 1: Připojení zařízení WD ShareSpace k síti Krok 2: Přístup k zařízení WD ShareSpace přes síť Zálohování počítačů v síti Přehled softwaru WD Anywhere Backup Důležité poznámky k instalaci Konfigurace softwaru WD Anywhere Backup Použití nástroje Time Machine Nastavení nástroje Time Machine Spuštění zálohy Obnovení zálohovaných položek Odstranění celé zálohy Změna hesla OBSAH - I

4 5 Vzdálený přístup služby MioNet Přehled služby MioNet Nastavení vzdáleného přístupu Používání webových stránek služby MioNet (po registraci) Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie Přehled serverů médií Podporované typy médií Úložiště médií Mediální zařízení itunes se zařízením WD ShareSpace Externí jednotka USB Sdílení a záloha Sdílení dat na jednotce USB Prvek Automatická záloha USB Používání nástroje WD Discovery (pouze Windows) Přehled nástroje WD Discovery Namapování síťové jednotky Procházení sdílených míst v síti Vytvoření zástupce na ploše Zapnutí či vypnutí indikátoru identifikace Automatické aktualizace nástroje WD Discovery Network Storage Manager: Základní Konfigurace zařízení WD ShareSpace Funkce správce síťového úložiště zařízení WD ShareSpace Přehled uživatelského rozhraní Základní režim OBSAH - II

5 10 Network Storage Manager: Advanced Mode (Rozšířený režim) Karta System (Systém) Karta Network (Síť) Karta Storage (Úložiště) Karta Media (Média) Karta Users (Uživatelé) Karta Status (Stav) Download Manager (Správce stahování): Downloader Vlastnosti nástroje Downloader Přehled uživatelského rozhraní Karta HTTP/FTP Karta CTorrent Výměna disku Opatření ESD Poradcepři potížích Slovníček Dodatek Soulad s předpisy Soulad s ekologickými předpisy (Čína) Záruční informace Licence GNU General Public License (GPL) Rejstřík OBSAH - III

6 Servis a podpora společnosti WD WD SHARESPACE Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo ové podpory na stránkách support.wdc.com. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. Produkt je dodáván s 30denní bezplatnou telefonickou podporou během záručního období. Toto 30denní období začíná datem vašeho prvního telefonního kontaktu s technickou podporou WD. ová podpora je zdarma po celou dobu platnosti záruky a naše rozsáhlá databáze znalostí je dostupná 24/7. Chcete-li být informování o nových funkcích a službách, zaregistrujte si produkt online na https://www.wdc.com/register. Přístup k online podpoře Navštivte naši stránku podpory produktů na support.wdc.com a vyberte z těchto témat: Downloads (stahování) Odtud si můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt Western Digital. Registration (registrace) Zaregistrujte svůj výrobek Western Digital a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (služby spojené se zárukou a RMA) Získejte záruku, náhradu produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat. Knowledge Base (databáze znalostí) Prohledávání pomocí klíčového slova, fráze nebo identifikátoru odpovědi. Installation (instalace) Získejte online nápovědu k instalaci produktu či softwaru Western Digital. Oddělení technické podpory WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru. Severní Amerika Asie/Tichomoří Angličtina 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělština Hong Kong Indie (MNTL)/ (Reliance) (Hlavní linka) Evropa ASK4 Indonésie (bezplatně)* WDEU ( ) Japonsko Korea Evropa Malajsie / / Střední východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. SERVIS A PODPORA SPOLEČNOSTI WD - 1

7 Registrace produktu WD Váš produkt WD obsahuje v rámci příslušné záruční doby produktu 30denní bezplatnou technickou podporu. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou. Zaregistrujte se online na adrese register.wdc.com. SERVIS A PODPORA SPOLEČNOSTI WD - 2

8 1 Přehled Gratulujeme vám k zakoupení produktu WD ShareSpace, vysokorychlostního síťového úložného systému s malými nároky na prostor. Tento systém je vybaven disky WD, které využívají technologii WD GreenPower zajišťující efektivní chlazení a úsporu energie. Víceúrovňová podpora polí RAID a vysokorychlostní rozhraní poskytují vysoký výkon pro malé kanceláře a domácí uživatele a představují ideální řešení pro zálohování souborů a jejich sdílení prostřednictvím internetu. Tato uživatelská příručka obsahuje podrobné pokyny k instalaci a další důležité informace týkající se vašeho produktu WD. Přeložené verze a aktualizace této uživatelské příručky lze stáhnout ze stránek Další informace a novinky o tomto produktu naleznete na našich webových stránkách na adrese Formát a konfigurace Produkt WD ShareSpace je předem naformátován pro zajištění maximální spolehlivosti jako diskové pole RAID 5 (pro systémy se čtyřmi jednotkami) nebo pro maximální kapacitu jako jeden velký spojený svazek (pro systémy se dvěma jednotkami). V případě použití jako RAID 5 se čtvrtina kapacity použije k uložení informací o paritě potřebných k obnově dat v případě selhání jednotky. U spojeného svazku je kapacita rovna součtu všech jednotek ve svazku. Chcete-li při použití čtyř jednotek na tomto zařízení využít maximální kapacitu, je nutné nastavit pole RAID jako RAID 0 nebo jako spojený svazek. Bližší informace o nastavení pole RAID naleznete v části Manage RAID (Správa pole RAID) na stránce 136. Ukládání souborů na zařízení WD ShareSpace Na zařízení WD ShareSpace můžete ukládat obsah a přistupovat k němu pomocí sdílených síťových složek. Sdílené složky slouží k uložení a uspořádání souborů v WD ShareSpace. Sdílené složky mohou být přístupné všem (veřejné) nebo jen vybraným uživatelům v síti (soukromé). Zařízení ve výchozím stavu obsahuje tři sdílené složky: Public (Veřejná) vytvořená automaticky po úvodním nastavení Shared Music (Sdílená hudba) slouží k ukládání hudebních souborů, které chcete sdílet s ostatními. Shared Pictures (Sdílené obrázky) slouží k ukládání obrazových souborů, které chcete sdílet s ostatními. Shared Videos (Sdílená videa) slouží k ukládání videosouborů, které chcete sdílet s ostatními. PŘEHLED - 3

9 Důležité: Výchozí sdílené složky neměňte ani neodstraňujte. Mohlo by tím dojít k narušení sdílení médií. Toto jsou výchozí složky pro Media Server (Twonky Media) a službu itunes. Další informace o použití služby Twonky Media naleznete v části Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie na stránce 64. Další informace o použití služby itunes naleznete v části itunes se zařízením WD ShareSpace na stránce 73. Download (Stahované soubory) slouží k ukládání souborů pomocí nástroje Downloader (viz část Download Manager (Správce stahování): Downloader na stránce 165). Configuration (Konfigurace) toto je sdílená složka určená jen pro čtení, která obsahuje pouze soubor nápovědy a stránku pro přihlášení. Není určena pro sdílení ani ukládání dat a nesmí se do ní zasahovat. Technické údaje Ethernet Interní pevné disky Podporované souborové systémy externího úložiště USB Podporované protokoly Výkonné (10/100/1000) gigabitové ethernetové připojení Až čtyři 3,5palcové pevné disky WD s rozhraním SATA NTFS, FAT/FAT32; HFS+J HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, NFS, FTP Porty V/V Tři porty USB 2.0 (jeden vpředu pro zálohování souborů, dva vzadu pro připojení zařízení USB) Ethernetový port (RJ-45) Podporované klientské systémy Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008 (nutné nejnovější aktualizace service pack) Mac OS X Tiger Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard Rozměry Šířka: 160,1 mm Výška: 196,2 mm Délka: 199,18 mm Hmotnost: 2,4 kg Technické údaje napájení Vstupní napětí: 100 V až 240 V AC Vstupní frekvence: 50 až 60 Hz Zdroj napájení 19 V DC, 5 A Okolní prostředí Provozní teplota: 5 až 35 C Skladovací teplota: -20 až 65 C PŘEHLED - 4

10 Obsah sady Produkt WD ShareSpace se čtyřmi nebo dvěma jednotkami Diskové montážní lišty (dodávány pouze s dvoudiskovými systémy) adaptér napájení, a napájecí kabely Ethernetový kabel Instalační disk CD se softwarem a uživatelskou příručkou Rychlý průvodce instalací Příslušenství Další příslušenství je k dispozici na adrese shopwd.com (pouze USA). Naleznete zde například kabely, napájecí zdroje, dodatečné pevné disky a diskové montážní lišty pro tento produkt. Pro uživatele mimo USA je určen web support.wdc.com. Systémové požadavky Pro optimální výkon jsou doporučeny následující systémové a síťové požadavky. Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systému uživatele. Důležité: Nejvyššího výkonu a spolehlivosti dosáhnete, nainstalujete-li nejnovější aktualizace a aktualizace service pack (SP). V operačním systému Mac OS X otevřete nabídku Apple a zvolte možnost Aktualizace softwaru. V operačním systému Windows otevřete nabídku Start a zvolte možnost Windows Update. Klientský počítač Připojení k síti ethernet (síťový adaptér) Operační systém Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7, Windows Server 2003/ Windows Server Mac OS X Tiger, Leopard, Snow Leopard Webový prohlížeč (Internet Explorer 6.0 SP1 a novější v systémech Windows podporovaných tímto produktem; prohlížeč Safari 2.0 a novější v systémech Mac podporovaných tímto produktem; prohlížeč Firefox 2.0 a novější v podporovaných systémech Windows a Mac) Modul Adobe Flash ActiveX 9 nebo vyšší (vyžadován nástrojem WD Discovery ) PŘEHLED - 5

11 Síť LAN Směrovač (router) či přepínač (switch) (pro maximální výkon je vyžadováno gigabitové rozhraní) Síť WAN Pro vzdálený přístup pomocí programu MioNet je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu Výběr umístění Před vybalením a instalací systému vyberte vhodné umístění tak, aby bylo možné systém efektivně používat. Umístěte zařízení do místa, které je: poblíž uzemněné elektrické zásuvky, čisté a bez prachu, stabilní a bez vibrací, dobře větrané a mimo dosah tepelných zdrojů, mimo dosah elektromagnetických polí vytvářených elektrickými zařízeními, jako jsou klimatizační přístroje, rádia a přenašeče televizního signálu. Zaznamenání informací o produktu WD Do následující tabulky zapište sériové číslo a číslo modelu svého nového produktu WD, které naleznete na štítku na spodní straně zařízení. Zapište si také datum prodeje a ostatní informace, například verzi operačního systému. Tyto informace budete potřebovat při nastavení a při kontaktování technické podpory. Sériové číslo: Číslo modelu: Datum prodeje: Poznámky o systému a softwaru: PŘEHLED - 6

12 Zobrazení systému 1 Vypínač 5 Port napájení 2 Indikátory LED 6 Tlačítko Reset 3 Tlačítko zálohy USB 7 Ethernetový port 4 Port USB č. 1 (automatické zálohování) 8 Porty USB č. 2 a 3 9 Bezpečnostní zámek Kensington Tlačítko Napájení Důležité: Zařízení se po připojení ke zdroji napájení zapne automaticky. Tento proces může trvat až tři minuty. Během této doby nesmíte stisknout vypínač. Tlačítko Napájení slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Zařízení zapnete tak, že stisknete tlačítko Napájení a budete je držet, dokud indikátor LED jednou neblikne. Potom tlačítko uvolněte. Indikátor LED bude během zapínání zařízení vypnutý (až 30 sekund). Přidržením tohoto tlačítka na čtyři sekundy se zařízení vypne. PŘEHLED - 7

13 Indikátory LED Indikátory LED na zařízení poskytují informace o stavu systému, jeho pevných discích a síťovém připojení. LED indikátory systému informují o následujících stavech: Indikátor a ikona Barva Stav Popis Napájení Zelená Svítí Systém je připojen ke zdroji napájení, zapnut a připraven k použití. Nesvítí Systém není zapnut. Bliká Probíhá zavádění systému. Probíhá obnova systému do výchozího nastavení od výrobce. Probíhá konfigurace pole RAID. Uživatelský svazek není k dispozici. Pevné disky Zelená Nepravidelně bliká Pevný disk je používán. Svítí Pevný disk je připraven k použití. Pevný disk je nainstalován. Žlutá Svítí Chyba pevného disku. Zelená/ žlutá Zelená/ žlutá Bliká Systém detekoval cizí pevný disk, který již obsahuje data. Nesvítí Není nainstalován pevný disk. Pevný disk není nainstalován správně. Ethernet (vpředu) Zelená Svítí Bylo detekováno připojení k síti. Nesvítí Připojení k síti není k dispozici. Bliká Vysílání či příjem dat. Identifikace systému/ chyba Modrá Svítí Identifikace systému je aktivní. Nesvítí Identifikace systému je vypnutá. Červená Bliká Kritický stav. Záloha USB Zelená Svítí Úložné zařízení USB je připojeno k přednímu portu USB. Probíhá obnova systému RAID. Probíhá obnova konfiguračních nastavení. Probíhá inicializace systému. Bliká Jedno bliknutí za sekundu Systém formátuje jednotku USB. Jedno bliknutí za sekundu (záloha) Probíhá přenos dat ze zařízení USB do zařízení WD ShareSpace. Dvě bliknutí za sekundu (záloha) Probíhá přenos dat ze zařízení WD ShareSpace do zařízení USB. Nesvítí Inicializace systému byla dokončena. Ethernet (vzadu) Oranžová Bliká Probíhá připojování k síti. Aktivita na lince. Zelená Svítí Je připojena síť. Bliká Připojení k síti je aktivní. PŘEHLED - 8

14 Tlačítko zálohy USB Tlačítko zálohy USB umožňuje zálohovat data z jednotky USB do zařízení nebo ze zařízení na jednotku USB. Funkci zálohování přes USB lze používat pouze na předním portu USB (port 1). Podrobné pokyny naleznete v části Prvek Automatická záloha USB na stránce 75. Porty Komponenta Ikona Popis Port USB 1 Porty USB č. 2 a 3 Ethernetový port Port napájení Slouží k připojení jednotky USB. Poznámka: Tento port je vybaven funkcí automatického zálohování, která umožňuje automaticky zálohovat soubory z jednotky USB do zařízení a soubory ze zařízení na jednotku USB. Slouží k připojení jednotky USB. Slouží k připojení zařízení do sítě LAN. Slouží k připojení zařízení k adaptéru napájení (resp. k elektrické zásuvce). Tlačítko Reset Tlačítko Reset obnoví název přístroje, síťový režim či adresu IP a heslo správce do výchozího nastavení od výrobce. Sdílené složky a svazky přitom nejsou vymazány. Bližší informace o resetování systému naleznete v části Reset zařízení WD ShareSpace na stránce 183. Funkce hardwaru Kensington Bezpečnostní zámek Za účelem zabezpečení je zařízení vybaveno zásuvkou bezpečnostního zámku, která podporuje standardní bezpečnostní kabely Kensington. Bližší informace o bezpečnostním zámku Kensington a souvisejících produktech naleznete na adrese PŘEHLED - 9

15 2 Základní nastavení zařízení WD ShareSpace Krok 1: Připojení zařízení WD ShareSpace k síti Pomocí následujících kroků připojíte zařízení WD ShareSpace k malé domácí či podnikové síti. 1. Jeden konec ethernetového kabelu připojte k ethernetovému portu na zadní straně zařízení. Druhý konec ethernetového kabelu připojte přímo ke směrovači nebo portu síťového přepínače. 2. Připojte konektor adaptéru do zdířky napájení na zadní straně zařízení. 3. Zapojte adaptér napájení do elektrické zásuvky. Jednotka se automaticky zapne přibližně za 30 sekund (tlačítko napájení se rozsvítí zeleně). Důležité: Před konfigurací zařízení počkejte, dokud se zařízení WD ShareSpace zcela nezapne (přibližně tři minuty). Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu alespoň čtyř sekund. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 10

16 Krok 2: Přístup k zařízení WD ShareSpace přes síť WD SHARESPACE Zařízení WD ShareSpace lze v místní síti (LAN) snadno nalézt. Řiďte se uvedeným postupem pro váš operační systém: Windows Používání nástroje WD Discovery (pouze Windows) na stránce 11. Používání Windows Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) na stránce 13. Mac OS X Systém Mac OS X Leopard/Snow Leopard na stránce 17 Mac OS X Tiger na stránce 19 Používání nástroje WD Discovery (pouze Windows) Poznámka: Do všech počítačů připojených k síti LAN, ze kterých chcete pracovat se zařízením WD ShareSpace, byste měli nainstalovat aplikaci WD Discovery, která se nachází na dodávaném disku CD. 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Vložte disk CD se softwarem do jednotky DVD-ROM. Poznámka: Je-li v počítači funkce automatického přehrávání zakázána, je třeba nástroje nainstalovat ručně. Klikněte na nabídku Start a poté na položku Tento počítač. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku CD/DVD, klikněte na možnost Otevřít a dvakrát klikněte na soubor Setup.exe. 3. Windows Vista/Windows 7: Klikněte na položku Spustit setup.exe a klikněte na tlačítko Povolit. 4. Na obrazovce s ujednáním klikněte na položku Accept (Přijmout). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 11

17 5. Pokud jste zařízení WD ShareSpace správně připojili pomocí okna Connect (Připojit) na straně strana 12, klikněte na tlačítko Next (Další). 6. Zobrazí se okno instalačního programu aplikace se seznamem možností. Klikněte na tlačítko WD Discovery Tool. Po dokončení instalace nástroje WD Discovery Tool se nástroj automaticky spustí a na ploše se zobrazí ikona WD Discovery. 7. Zobrazí se okno aplikace WD Discovery. V seznamu Network Drives Found (Nalezené síťové jednotky) klikněte na položku WDShareSpace a poté na položku Configure (Konfigurovat). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 12

18 8. Zobrazí se přihlašovací obrazovka. Pokračujte v nastavení zařízení podle pokynů v části První nastavení zařízení na stránce 88. Používání Windows Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) Operační systémy Windows Vista a Windows 7 nabízí alternativu nástroje WD Discovery sloužící k jednoduchému nastavení a přiřazení zařízení WD ShareSpace. 1. U systému Windows Vista/Windows 7 klikněte na položky Start > Počítač > Síť. 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace v Centru sítí a sdílení a vyberte možnost Instalovat v rozevírací nabídce. Poznámka: Ikona médií WDShareSpace na ploše otevírá uživatelské rozhraní Twonky. Další informace o použití služby Twonky Media naleznete v části Media Server (server médií) na stránce 150. Zobrazí se okno Nalezen nový hardware. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 13

19 3. Klikněte na možnost Najít a nainstalovat software ovladače (doporučeno). 4. Klikněte na možnost Ano, vždy vyhledat online (doporučeno). Systém Windows zahájí hledání ovladače. V závislosti na nastavení vašeho systému může nalezení ovladače chvíli trvat. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 14

20 5. Po dokončení instalace se zobrazí zpráva s potvrzením. Klikněte na možnost Zavřít. Vedle položky WDShareSpace se zobrazí ikona zařízení WDShareSpace a v rozevírací nabídce se zobrazí možnost Otevřít. Otevření sdílených složek zařízení WD ShareSpace: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Otevřít. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 15

21 2. Chcete-li zobrazit obsah, zadejte své uživatelské jméno a heslo (výchozí pro obojí je admin ) a klikněte na OK. Zobrazí se sdílené složky Public, Configuration a Download (výchozí sdílené složky). WD SHARESPACE Vytvoření zástupce zařízení WD na ploše: Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Vytvořit zástupce. Zobrazení webové stránky zařízení WD ShareSpace: Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Zobrazit webovou stránku zařízení. Zobrazí se přihlašovací stránka. Poznámka: (Informace o přihlášení naleznete v části Přístup ke správci síťového úložiště zařízení WD ShareSpace na stránce 91.) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 16

22 Zobrazení vlastností zařízení WD ShareSpace: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WDShareSpace a v rozevírací nabídce vyberte možnost Vlastnosti. Zobrazí se okno vlastností zařízení WDShareSpace. 2. Kliknutím na tlačítko OK zavřete obrazovku. Systém Mac OS X Leopard/Snow Leopard 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. V nástroji Finder dvakrát klikněte v seznamu Shared (Sdílené) na položku WDShareSpace (je-li třeba, klikněte na možnost All (Vše) a poté dvakrát klikněte na položku WDShareSpace). 3. Na stránce pro přihlášení zadejte do polí Name (Jméno) a Password (Heslo) admin a zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Remember this password in my keychain (Zapamatovat si heslo). Klikněte na tlačítko Connect (Připojit). Zobrazí se složky Configuration, Download a Public. Poznámka: Configuration je sdílená složka určená jen pro čtení, která obsahuje pouze soubor nápovědy a stránku pro přihlášení. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 17

23 4. Dvojitým kliknutím na ikonu Public (Veřejné) zobrazíte její podřízené složky: Shared Music (Sdílená hudba), Shared Pictures (Sdílené obrázky) a Shared Videos (Sdílená videa). V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do sdílených složek. 5. Chcete-li, aby byla ikona sdílené jednotky trvale na ploše, vytvořte zástupce. Níže jsou uvedeny dva způsoby, jak to provést: Poznámka: Před vytvořením zástupce klikněte na Finder > Preferences (Předvolby) a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Connected Servers (Připojené servery). Klikněte na položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce (například ikona sdílené složky Public) a podržte tlačítko myši. Stiskněte současně klávesy Cmd a Option a položku přetáhněte tam, kde chcete, aby se zástupce zobrazil. Místo přesunutí původní položky takto vytvoříte v novém umístění zástupce. Dvakrát klikněte na položku, pro kterou chcete zástupce vytvořit (např. na ikonu sdílené složky Public) a klikněte na položky File (Soubor) > Make Alias (Vytvořit zástupce). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 18

24 Na ploše se zobrazí ikona sdílené jednotky. Mac OS X Tiger 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Spusťte nástroj Finder. Klikněte na položku Network (Síť) a dvakrát klikněte na ikonu WDShareSpace. 3. Do polí Name (Jméno) a Password (Heslo) zadejte admin a zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Remember this password in my keychain (Zapamatovat si heslo). Klikněte na tlačítko Connect (Připojit). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 19

25 4. Zkontrolujte, zda je v seznamu Select the volumes to mount (Vyberte svazky k připojení) vybrána položka Public, a klikněte na tlačítko OK. 5. Dvojitým kliknutím na ikonu Public na pracovní ploše zobrazíte podsložky sdílených složek. V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do sdílených složek. 6. Chcete-li, aby byla ikona sdílené jednotky trvale na ploše, vytvořte zástupce. Níže jsou uvedeny dva způsoby, jak to provést: Poznámka: Před vytvořením zástupce klikněte na Finder > Preferences (Předvolby) a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Connected Servers (Připojené servery). Klikněte na položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce a podržte tlačítko myši. Stiskněte současně klávesy Cmd a Option a položku přetáhněte tam, kde chcete, aby se zástupce zobrazil. Místo přesunutí původní položky takto vytvoříte v novém umístění zástupce. Dvakrát klikněte na položku, pro kterou chcete zástupce vytvořit (např. na ikonu sdílené složky Public) a klikněte na položky File (Soubor) > Make Alias (Vytvořit zástupce). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 20

26 Na ploše se zobrazí ikona sdílené složky Public. Gratulujeme! Vaše zařízení WD ShareSpace je nyní připraveno k použití a je přístupné pod písmenem jednotky v okně Tento počítač (Windows) nebo jako ikona sdílené jednotky na ploše (Mac). Nyní můžete přetahovat soubory do zařízení WD ShareSpace a přesouvat soubory ze zařízení WD ShareSpace do libovolného počítače v síti, který byl nastaven podle výše uvedených pokynů. Tato uživatelská příručka obsahuje informace a postupy pro všechny ostatní základní a pokročilé funkce pro správu zařízení WD ShareSpace včetně následujících: Zálohování počítače (viz část Zálohování počítačů v síti na stránce 22) Získání přístupu k zařízení WD ShareSpace ze vzdáleného počítače (viz Vzdálený přístup služby MioNet na stránce 54) Přehrávání a streamování médií (viz Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie na stránce 64) Používání služby itunes (viz itunes se zařízením WD ShareSpace na stránce 73) Připojení jednotky USB pro další úložiště a výměnu souborů (viz Externí jednotka USB Sdílení a záloha na stránce 75.) Konfigurace zařízení WD ShareSpace a nastavení sítě. Můžete: - Nastavit upozornění em či formou informačních oken -Změnit heslo správce - Aktualizovat firmware - Obnovit systém do výchozího stavu od výrobce - Konfigurovat RAID - Spravovat předvolby sdílení souborů - Nastavit cílovou složku pro zálohování - Nastavit kvóty disků - Nastavit sdílenou složku pro uživatele -Přidat, změnit či odstranit uživatele a skupiny a změnit oprávnění uživatelů a skupin (čtení a zápis, pouze čtení, žádný přístup) pro manipulaci se složkami, sdílenými složkami a úložnými zařízeními USB (viz Network Storage Manager: Základní na stránce 86 a Network Storage Manager: Advanced Mode (Rozšířený režim) na stránce 108). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ WD SHARESPACE - 21

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

My Book World Edition Uživatelská příručka. Systémy síťových úložišť s jedním a dvěma disky

My Book World Edition Uživatelská příručka. Systémy síťových úložišť s jedním a dvěma disky My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy síťových úložišť s jedním a dvěma disky Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky. My Book. World Edition. Uživatelská Příručka

Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky. My Book. World Edition. Uživatelská Příručka My Book World Edition Uživatelská Příručka Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra přenosné disky

My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra přenosné disky My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný výplň Uživatelská příručka disků My Passport a Passport SE for Mac Servis a podpora společnosti WD

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více