ŠKOLA NA DOTEK OJEDINĚLÝ PROJEKT ZAVÁDĚNÍ TABLETŮ DO ŠKOL 1. FÁZE ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA NA DOTEK OJEDINĚLÝ PROJEKT ZAVÁDĚNÍ TABLETŮ DO ŠKOL 1. FÁZE 28. 2013 ZŠ"

Transkript

1 ŠKOLA NA DOTEK OJEDINĚLÝ PROJEKT ZAVÁDĚNÍ TABLETŮ DO ŠKOL 1. FÁZE 28. ledna 2013 ZŠ a MŠ Bílá, Praha 6 Ondřej NEUMAJER strana 1

2 Obsah příspěvku Projekt Škola na dotek: představení 1. fáze projektu pilíře integrace technologií do života školy, první výsledky pedagog. výzkumu 1:1, projekt Škola na dotek dodávka tabletů vzdělávání v projektu supervize projektu podmínky úspěchu 1:1

3 Hlavní pilíře integrace technologií do života celé školy Kryštofovo údolí, idnes VIZE vize vedení školy vysvětluje, co se od učitelů očekává vize je sdílena a komunikována všem aktérům ODBORNOST ICT dovednosti pracovníků škol průběžné strukturované vzdělávání cíl. skupin modern. způsoby DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH internet DUMy el. učebnice aplikace (SW) LMS školní IS PLE, soc. sítě INFRASTRUKTURA internet wifi po škole cloudové služby různorodé počít. (BYOD) správa obnova

4 První výsledky pedagogického výzkumu Ověřování výuky 1:1 (netbooky, tablety, smartphony) 29 iniciativ 1:1 od roku 2008 z 19 států EU 620 tisíc škol a téměř 17 mil. žáků Kampylis, P., Bocconi, S. & Punie, Y. (2013).. Framing ICT-enabled Innovation for Learning: the case of one-to-one learning initiatives in Europe

5 ? Co znamená 1:1 Co si představujete v pedagogice pod pojmem 1:1? Mohou počítače žáci využívat i doma a mimo školu? Jedná se o zařízení dětí nebo školy? Musí mít žáci přístup k Internetu? Jedná se i o počítače v počítačové učebně?

6 Nejčastější důvody pro zavádění iniciativ 1:1 Proč jsou pilotní iniciativy nejčastěji uskutečňovány: změny ve výuce a zavádění inovací do vzdělávání, na studenta zaměřená výuka, zavádění inovativních metod a forem výuky, inovované vzdělávání učitelů, vybavení škol technologiemi, snižování digitálního rozdělení v dovednostech mezi žáky, rovné šance = rovný přístup k ICT a vzdělávání i pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, rozvoj ICT dovedností žáků a zvyšování motivace. Kampylis, P., Bocconi, S. & Punie, Y. (2013).. Framing ICT-enabled Innovation for Learning: the case of one-to-one learning initiatives in Europe

7 Zjištění pilotních iniciativ 1:1 pozitivní dopad na motivaci žáků k učení a podporu na studenta zaměřených aktivit/výuky, dopad realizace projektu na studijní výsledky žáků zjištěn pouze výjimečně, propojení výuky ve škole (formální vzdělávání) se vzděláváním mimo školu (neformální a informální vzděl.). Doporučení: nezužovat pozornost pouze na výukové výsledky žáků. Důležitý je i zájem žáků o výuku, jejich docházka, resp. absence ve škole, chování při výuce, motivace, vzájemná spolupráce atp. Kampylis, P., Bocconi, S. & Punie, Y. (2013).. Framing ICT-enabled Innovation for Learning: the case of one-to-one learning initiatives in Europe

8 Zjištění pilotních iniciativ 1:1 Události ČT, (35:45 min.)

9 Programy 1:1 Chyba: implementační strategie 1:1 bývají založené na novém technickém nástroji jako na tom hlavním z celého programu! Pro úspěch nutné hluboké změny v kultuře vyučování a učení.

10 Škola na dotek MČ Praha 6 Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Střešovice, Břevnov, Sedlec, Bubeneč a Hradčany obyvatel, 15 základních škol, žáků, 456 učitelů. Radnice MČ již aktivní v podpoře škol, viz web: Prvotní zadání: za cca 10 mil. Kč vybavit školy tablety. Dvě fáze projektu: 2013 šest ZŠ 2014 devět ZŠ Na začátku přizván konzultant vzdělávání. zdroj: Wikipedie

11 Vzdělávání učitelů

12 1. úkol: miniprojekty škol Vytvořte koncept miniprojektu v rozsahu cca 2 stránek textu Struktura miniprojektu: hlavní cíl zavedení tabletů náš záměr, připravenost pedagogického sboru, cíl projektu, činnosti/aktivity projektu, ukazatele úspěchu, rizika, projektový tým. Školy postupně rozpracovávaly, aby si uvědomily, co chtějí.

13 Porovnání miniprojektů škol Velká rozmanitost v cílech jednotlivých škol: individualizace výuky, zvýšit informační gramotnost učitelů i žáků, zavedení nové technologie do výuky, rozvinout badatelský přístup, zvýšit motivaci žáků ke studiu přírodních věd, aktivní účast všech přítomných žáků ve výuce, trendovost zavádění tabletů, modernizace, přizpůsobení se současným trendům.

14 Porovnání škol Školy jsou velmi různorodé: některé školy neměly ICT metodika/koordinátora, správu ICT považují za řešený a spíše okrajový problém, výjimečně nechtějí wi-fi po celé škole, ani ve všech třídách, předchozí zkušenosti s tablety jen v jedné škole, cloudové služby víceméně neznají, žádná škola nechce půjčovat tablety žákům domů (1:1?), k největším brzdám změn mohou patří školní správci.

15 Porovnání miniprojektů škol Rozmanitost i v tom, kdo bude tablety využívat: různé skupiny žáků z 1. i 2. stupně pro různé předměty, první stupeň, 5. ročník, především učitelé (pak se uvidí), vytvoření jazykové laboratoře pro 2. stupeň Každá škola má jiné cíle projektu, jiné současné vybavení, jiné učitele, jiné podmínky, proto musí být uplatněny i různé postupy. Tzn. veřejnou zakázku na dodávku technologií si organizuje každá škola zvlášť.

16 Specifikace veřejné zakázky na dodávku technologií Stanoven finanční rámec: max. 600 tis. Kč z radnice, povinná 10% spoluúčast. Vytvořena podrobná specifikace, co je vhodné vyžadovat (univerzálně, bez zohlednění platformy rozhoduje se škola): minimální technické parametry tabletů, základny pro uchovávání, dobíjení a převoz, parametry pro bezdrátové pokrytí školy, technické řešení projekce (LCD, dat. proj.), volba cloudových služeb, synchronizace tabletů, prvotní dodávka aplikací a základního ťapacího vzdělání.

17 Příklad následné konzultace: pokrytí školy wifi Co by měla/mohla síť splňovat: oddělení sítí SSID (učitel, žák, správce, host), content filter webových stránek (vzdálený black list?), monitorování návštěvnosti webů, standard n (600 Mbit/s), obě bezlicenční pásma (2,4GHz i 5 GHz), nastavení Quality of Services, roaming, load balancer,

18 Veřejné zakázky na dodávku technologií každá škola si specifikaci upravila podle svého, vše trvalo déle, místo 2 měsíců nakonec 5 měsíců, u některých škol větší množství konzultací, u jiných méně, probíhaly obhlídky škol s firemními zájemci o dodávku, komunikace je klíčová, vše je nutné opakovat, některé VZ bylo nutné opakovat (nevhodná specifikace).

19 Vzdělávání učitelů Principy navrženého systému vzdělávání učitelů: organizováno společně pro všechny školy, aby byla podpořena výměna zkušeností, VZ organizuje radnice, strukturované vzdělávání učitelů v ICT i didakt. metodách zvlášť pro 3 platformy (Android, ios, Windows 8), 6 oblastí: pro učitele 1. stupně, ČJL, CJ, M, humanitních a přírodovědných předmětů (tzn. 3 6=18 vzděl. balíčků) do max. 15 osob doplněno zájemci z nezapojených škol. Vzdělávací balíček (blended-learning) obsahuje: 4 prezenční seminář (4 vyuč. hod.), 2 webinář vč. dostupného videozáznamu (60 min.), materiály dostupné z LMS.

20 Veřejná zakázka na dodávku vzdělávání jde o prestižní (referenční) zakázku, zájem známých firem, vyžadovány reference zapojily se pouze firmy se zkušeností z oblast školství, značné finanční rozdíly mezi nabídkami účastníků VZ, pro komplikovanost zadání byla VZ podrobněji specifikována a opětovně vypsána, jediným kritériem hodnocení byla cena, stlačením ceny bylo ušetřené finance možné využít na zvýšení počtu tabletů do škol, vítěz veřejné zakázky:

21 Vzdělávání učitelů 4 prezenční semináře: ZAČÍNÁME! Základy práce s tabletem, bezpečnost on-line, BYOT. JAKÉ MÁME MOŽNOSTI? Aplikace pro daný OS (kde hledat, jak používat, licence). JAK NA TO? Zapojení tabletů do vyučování, tvorba didakt. materiálů. UŽ TO UMÍM! Použití ICT ve výuce, moderní trendy ve využití ICT. 2 on-line webináře Moderní způsoby výuky Autorská práva, otevřená témata Materiály dostupné z LMS.

22 Vzdělávání učitelů Vzdělávání dalších aktérů ze škol: 2 prezenční semináře pro vedení škol, 4 navazující prezenční semináře pro ICT metodiky/koordinátory, 2 celodenní konference pro všechny učitele. Další vlastnosti: vše akreditováno v systému DVPP MŠMT, součástí VZ také konzultační metodicko-didaktická činnost pro každou školu v rozsahu min. 20 hodin, vzdělávání probíhá přímo na školách v průběhu 2013/14, lektory i učitelé ze škol Prahy 6.

23 Harmonogram vzdělávání učitelů, šk. rok 2013/14

24 Supervize projektových týmů Cíl: společně řešit problémy a otázky, které realizace projektu postupně přináší. probíhá jednou měsíčně, účastní se vedoucí projekt. týmů, zjišťuje zpětnou vazbu ze škol, podklad pro vzdělávání, zájem i z dosud nezapojených škol (aby byly připraveny), supervizoři působí jako poradci a průvodci, nikoli jako dohližitelé či externí kritici, nejde o řídící tým projektu.

25 Informovanost o projektu, Public Relation První tisková konference Prezentace projektu na internetu: Prezentace na Facebooku: Články na pedag. konferencích i v pedag. periodikách.

26 Ukázkové hodiny Za přítomnosti zástupců radnice, médií, dodavatelských firem, rodičů. Petr Borovička, ZŠ Petřiny Jih,

27 Různorodé reakce Případné připomínky VŽDY pramení z nepochopení. Čelit různorodým reakcím měly i semináře pro rodiče, s jejichž obsahovou organizací byly zavázány pomáhat i dodavatelské firmy. Komunikovat, komunikovat, komunikovat!

28 Pracovní návrhy tezí pro doporučení dalším školám Úspěch se odvíjí od pedagogické excelence ředitele a zapojených učitelů. Tablety mohou přinášet inovace, ale i podporovat tradici. Tablety patří nejlepším učitelům, nikoli nejlepším ajťákům. Zavádění může podpořit role technologického asistenta. Volba platformy a dodání (VZ) zabere vždy více času. Vhodné je vyžadovat vizi, např. formou miniprojektu, a společně ve škole stanovit, co je cílem zavádění tabletů. Je třeba vyřešit množství technologických, organizačních a pedagogických problémů, školy s pedagogicky excelentními řediteli řeší primárně otázky pedagogické, ostatní školy zůstávají často u technikálií.

29 Rozvíjení dovedností pro 21. století Který faktor (ve škole) nejvíce pozitivně souvisí s inovativními výukovými postupy??

30 Rozvíjení dovedností pro 21. století Spolupráce mezi učiteli v oblasti výukových metod a výsledků učení. Microsoft, Innovative Teaching and Learning Research (ITL Teacher) Survey, 2011

31 Nevyhnutelnost 1:1 jako podmínka transformace vzděl. Stav 1:1 je nevyhnutelný (byť nikoli konečný)! 1:1 musí vést k výsledkům, jež překonají hranice, kterých můžeme dosáhnout jen s papírem. Jen v takovém případě můžeme hovořit o pedagogické inovaci a transformaci vzdělávání, bez které nelze u žáků dovednosti pro 21. století rozvíjet. Foto Petr Borovička, Foto Jana Knesplová, listopad 2013

32 ŠKOLA NA DOTEK OJEDINĚLÝ PROJEKT ZAVÁDĚNÍ TABLETŮ DO ŠKOL 1. FÁZE Všem inovátorům v projektu držím palce! Ondřej NEUMAJER strana 1

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Metodický výklad výzvy

Metodický výklad výzvy Příloha č. 5 Č. j.: MSMT-2122/2014 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Zdůvodnění výzvy: Metodický výklad výzvy

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍCH

AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍCH AKTUÁLNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍCH KVIC, 4. června 2013, Ostrava Ondřej NEUMAJER ondrej@neumajer.cz Obsah příspěvku Vybrané aktuální trendy ve školách a technologie ovlivňujících vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

PROČ ICT? aneb TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ

PROČ ICT? aneb TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ PROČ ICT? aneb TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ listopad 2012 seminář pro vedení škol Ondřej NEUMAJER http://ondrej.neumajer.cz/ ondrej@neumajer.cz Jedinou konstantou naší doby je změna. Peter Ferdinand

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více