u l ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a u l ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Radmila Laudová, Ing. Hana Holečková Předkládá: Mgr. Jaromír Frič V Turnově Schváleno Školskou radou

2 A) Zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 2. Organizace studia (vzdělávání) 3. Výkon státní správy 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 5. Další vzdělávání pracovníků 6. Údaje o počtu žáků 7. Výsledky výchovy a vzdělávání 8. Poskytování dalšího vzdělávání 9. Řízení školy 10. Poradenské služby 11. Údaje o výsledcích kontrol 12. Údaje o testování žáků 13. Údaje o dalších aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 14. Další záměry školy B) Výroční zpráva o hospodaření 1. Hlavní činnost organizace 2. Doplňková činnost organizace 3. Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5. Přílohy vyúčtování státního rozpočtu za rok

3 Základní údaje o škole Název: Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily Adresa: 28. října 18, Turnov 1 Právní forma: příspěvková organizace (právní subjekt od ) Způsob hospodaření: podvojné účetnictví IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Turnov právní forma: obec, IČO Antonína Dvořáka Turnov Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič Zástupce: Mgr. Radmila Laudová Hospodářka: Ing. Hana Holečková Druh školy: základní škola (státní) Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: základní škola 600 žáků školní družina 140 žáků Při škole působí Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Složení školské rady: R. Šelbická (předsedkyně), Mgr. M. Honzák, Mgr. M. Rieger (místopředseda), Ing. J. Pekař, Mgr. J. Majerová, Mgr. V. Hejduková. Rada zasedá 2x ročně v říjnu a v květnu. Přehled součástí IZO Kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ

4 1. Organizace studia Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Tělesná výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Hudební výchova Celková časová dotace

5 Předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Etická výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Druhý cizí jazyk (Nj, Rj) Volitelné předměty Celková časová dotace Vzdělávací program ročník ŠVP ZV 5

6 Kroužky na 1. stupni ZŠ anglický jazyk výtvarná výchova hra na flétnu sborový zpěv dramatická výchova informatika hra na kytaru keramika pohybové hry příprava pokrmů in-line Volitelné předměty pro 9. ročník konverzace v německém jazyce konverzace v anglickém jazyce sportovní hry ruský jazyk Kroužky na 2. stupni ZŠ konverzace v anglickém jazyce konverzace v německém jazyce informatika sportovní hry příprava pokrmů technický kroužek přírodopisný kroužek psaní na počítači ruční práce keramika hra na kytaru sborový zpěv příprava na přijímací zkoušky z M, Čj in-line 6

7 Časové dotace vyučovacích hodin a volitelných předmětů se dodržují dle pokynů příslušných vzdělávacích programů. Časové dotace kroužků jsou dány zájmem žáků a aprobovaností učitelů. Dělení tříd probíhá v rámci výuky cizích jazyků a informatiky. Výuka jazyků je rozšířená formou kroužku. 3. Výkon státní správy Vydaná správní rozhodnutí: 1. Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Rozhodnutí o odkladu školní docházky Rozhodnutí o přestupu žáka...55 Nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele. 7

8 Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: 43 Počet nepedagogických pracovníků: 15 Týdně se odučilo 740 hodin. Pedagogická způsobilost: 93% Věková skladba učitelského sboru: 1. do 30 - ti let let let důch. věk...14 Mzdy: Zpracování mezd zaměstnanců probíhá v kanceláři školy pověřenou pracovnicí, výplatní termín vždy 10.den v měsíci byl dodržen. Zaměstnancům náleží mzda vypočítaná z daných tabulek plus případné příplatky za vedení, osobní ohodnocení, třídnictví. Platové podmínky pracovníků 20011/ / /2014 Celkový počet pracovníků Počet pg. pracovníků Průměr. výše měs. mzdy pg. prac Průměr. výše měs. mzdy nepg. prac Průměrná výše nenárok. sl. pg. prac Průměrná výše nanárok. sl. nepg. prac

9 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pilotáž učebnice etické výchovy K. Šimicová, I. Tomešková Bartoníčková Alena Bartůňková Jitka Benešová Jitka Bisová Věra Brichová Hana Bubáková Hana Hejduková Veronika Hrazdirová Šárka Florianová Lenka Jirman Pavel Kolomazníková Sylva Krátká Šárka Český jazyk 3. ročník Tvořivá škola Interaktivní tabule činnostně Čj 3 Workshop Výměna zkušeností pedag.prac. pracujících se žáky s SPU Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Express Way of Learning I Holokaust ve vzdělávání Hodiny českého jazyka a literatury bez nudy Finanční gramotnost Metody a formy práce Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Finanční gramotnost Metody a formy práce Svět energie Český jazyk 5. ročník Tvořivá škola Učím (se) rád v 1. třídě Hry, nápady a náměty o přírodě Český jazyk 5. ročník Tvořivá škola Učím (se) rád v 1. třídě Finanční gramotnost Metody a formy práce Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ Koference projektu ELIXÍR DO ŠKOL Český jazyk 3. ročník Tvořivá škola Interaktivní tabule činnostně Čj 3 CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Workshop Výměna zkušeností pedag.prac. pracujících se žáky s SPU Software Bakaláři program pro školní administrativu Goole Apps ve škole I. 9

10 Krsek Lubomír Úvodní seminář pro pedagogy - Příběh mojí rodiny Laudová Radmila Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Profesní průprava zástupců ředitele Strategie vyšetřování šikany I. Málková Kateřina Hry, nápady a náměty o přírodě Mlejnková Pavla Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Pozdníček Vítězslav Dyslexie a dysortografie prakticky Rieger Marek Doškolovací kurz instruktorů lyžování Roškotová Jitka Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Rudolfová Iveta Hry, nápady a náměty o přírodě Šimicová Klára Angličtina pro nejmenší 2 Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Špinková Denisa Dyslexie a dysortografie prakticky Tichá Ivana CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Tomešková Iva Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Workshop Výměna zkušeností pedag.prac. pracujících se žáky s SPU Uhrová Zuzana Dyslexie a dysortografie prakticky Finanční gramotnost Metody a formy práce Hodiny českého jazyka a literatury bez nudy Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Veberová Jana Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Vítková Jana Den geografie VŠ Ústí nad Labem Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Holečková Hana Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014 Mezitímní účetní závěrka příspěvkových organizací 10

11 6. Údaje o počtu žáků Školní rok 2012/ /2014 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 24,63 24,92 Počet žáků na učitele 14,8 13,9 Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Nepros pělo ročník 2012/ / / / / / / / stupeň stupeň

12 Zameškané vyučovací hodiny ve školním roce 2013/ pololetí 2.pololetí třída ABSENCE neomluv. ABSENCE neomluv. 1A B A B C A B C A B A B CELKEM ŽÁK 30, , A B C A B C A B C A B C CELKEM ŽÁK 47,52 0,003 49,46 0,652 Počty žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2013/2014 Osmileté gymnázium...6 Šestileté gymnázium 1 Sportovní třída 2 Čtyřleté gymnázium...17 SOŠ

13 Klasifikace chování, výchovná opatření, pochvaly: Ve školním roce 2013/2014 byl udělen druhý stupeň z chování 5 žákům, třetí stupeň byl udělen jedné žákyni. Současně bylo uděleno 60 pochval, převážně za vzornou reprezentaci školy ve sportu, v olympiádách, v dramatických a výtvarných soutěžích, za sběr papíru a vzorný prospěch. 8. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola neposkytuje další vzdělávání. 9. Řízení školy Hlavní úkoly za školní rok 2013/2014 byly splněny. podle ŠVP se učilo v ročníku vzdělávání žáků probíhalo na vysoké úrovni, máme kvalitní pedagogický sbor škola se těší velkému zájmu rodičů a dětí, ve školním roce byla naplněna na 99,6 % kapacity prezentace školy v médiích a na veřejnosti byla vždy pozitivní, např. Články v HOTech, prezentace na Vánočních trzích, účast ve sportovních kláních, na olympiádách, v pěveckých a dramatických soutěžích... spolupráce s ostatními školami a městskými organizacemi probíhala především při sportovních a kulturních akcích (akce Městské knihovny, sportovní akce pořádané SVČM, návštěvy zahraničních delegací...) spolupráce se Školskou radou a SRPDŠ byla na vysoké úrovni, podílí se na řízení školy, spolurozhodují o akcích školy jak ekonomických, tak výchovných a vzdělávacích ( LVVZ, dětský den, olympiáda pro 1. stupeň pořádaná žáky devátého ročníku, příspěvky na školu v přírodě, příspěvky na dopravu při kulturních a sportovních akcích školy, závěrečné rozloučení s 9. ročníky...) při jednáních se zřizovatelem byla nalezena společná dohoda 13

14 10. Poradenské služby Práce výchovného poradce Výchovná poradkyně zajišťuje informační materiály o středních školách a učilištích v našem regionu, využíváme informací z okolních okresů, kam se naši žáci hlásí k dalšímu studiu. Pro žáky devátých tříd jsou zajištěny atlasy školství, VP pomáhá vyplnit přihlášky ke studiu, pro žáky a rodiče jsou vyhrazeny pravidelné konzultační hodiny. Ve škole se každoročně koná v měsíci říjnu schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť. Zveme zástupce škol, na které se naši žáci nejčastěji hlásí. Prostřednictvím žákovských knížek jsou rodiče informováni o Burze škol, která se pravidelně koná na ISŠ v Turnově. Škola spolupracuje s PPP v Semilech. Pracovnice poradny uskutečnila ve škole konzultaci s rodiči a učiteli integrovaných žáků. Učitelům byla doporučena osnova individuálně-vzdělávacích plánů. Dále spolupracujeme s SPC Turnov, APLA Praha. Práce s nadanými žáky S nadanými žáky pracujeme individuálně. Učitelé je zapojují do olympiád a soutěží, připravují je na přijímací zkoušky do osmiletého a šestiletého gymnázia. Nadaní žáci mají možnost využít ve škole větší nabídky zájmových kroužků v oblasti přírodních věd, jazyků a informatiky. Škola je zapojena do projektu Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky a Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo řešeno několik případů problémového chování žáků. Proběhla jednání se žáky i rodiči v ředitelně školy. Všechny případy byly zdárně dořešeny. Naše škola se dlouhodobě snaží udržet pozici zdravé školy, vytváří si podmínky pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů a je velká snaha nabízet konstruktivní alternativy trávení volného času. Na koordinaci preventivních aktivit se podílí metodik prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní, dalšími pedagogy a vedením školy. Výraznou pomocí v oblasti prevence jsou přednášky a besedy (o šikaně, alkoholismu, o drogách...), které každoročně pro žáky pořádáme. Často zveme odborníky na danou 14

15 tématiku do tříd. Dobrá spolupráce je např. s organizací MAJÁK Liberec, Novou nadějí Turnov, Křesťanským sdružením Turnov, Policií ČR, lékaři... Velice široká je na naší škole nabídka volnočasových aktivit. Škola informuje rodiče o všech preventivních aktivitách, nabízí pomoc či kontakty na odborníky. Chování Drobné přestupky proti školnímu řádu řeší třídní učitelé s rodiči žáka, závažnější přestupky (záškoláctví, šikana, kyberšikana...) se řeší v ředitelně školy s rodiči, výchovnou poradkyní, preventistou, případně Policií ČR. Práci učitelům ztěžují žáci, ale i rodiče se sociálně slabým zázemím. V takových případech využíváme konzultací s pracovnicemi sociálního odboru MÚ Turnov. Prospěch Učitelé nabízejí pomoc v rámci doučování těm žákům, kteří mají výukové potíže zaviněné zpravidla delším onemocněním. Žáci s poruchami učení mohou docházet na nápravu k dyslektickým asistentům (2 skupiny). Při delší absenci má žák dostatečný prostor na doplnění látky, případně konzultaci. Ve školním roce 2013/2014 probíhala náprava dyslektických žáků ve dvou skupinách, nápravy se účastnilo 21 žáků. Škola vykazovala 15 žáků s poruchami učení (s individuálním školním plánem). Všech vyšetřených dětí, u kterých byla diagnostikována slabší porucha učení, bylo 65. Výchovná poradkyně zajistila pro žáky 8. třídy návštěvu Úřadu práce v Semilech. Žáci se zúčastnili nabízených Dnů otevřených dveří na středních školách v okolí. Ředitelé středních škol byli pozváni na prezentaci do naší školy. Zúčastnili se rodiče a žáci 9. i 8. tříd. 11. Údaje o kontrolách školy Krajská hygienická stanice K. Hochmanová, B. Hedvičáková 15

16 12. Údaje o testování žáků Rizika používání internetu u dětí a dospívajících Masarykova univerzita Brno r STEM/MARK - pokračování v šetření PIRLS a TIMSS 7. A Testování znalostí žáků v oblastech PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 8. a 9.ročník Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti (ČŠI) 8. ročník + učitelé 13. Údaje o dalších aktivitách školy Akce školy ve školním roce 2013/2014 V průběhu celého školního roku jsme byli zapojeni do několika projektů: Ovoce do škol pro žáky 1. stupně Společná cesta k přírodním vědám (podpora přeshraniční spolupráce ČR a Svobodný stát Sasko) 8. A Veberová, Brichová Rok spolu ENGLISH NOW projekt Anglicky bez zábran zapojeni žáci 3. a 5. ročníku SAPERE vědět, jak žít úspěšná účast v celostátním kole Pilotáž učebnice etické výchovy pro 1. i 2. stupeň Příběh mojí rodiny projekt 7. B a p. uč. Krsek NADACE DEPOSITUM BONUM- projekt Elixír do škol (Mgr. P. Jirman) Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky obor: technický základ, fyzika, biologie, tvůrčí psaní FIE Učíme se učit a najít řešení žáci 2. třídy Podpora čtenářské gramotnosti žáci 6. ročníku Rozvoj logického myšlení a matematických dovedností žáci 6. a 7. ročníku Mezinárodní šetření PIRLS a TIMSS pod záštitou ČŠI Sběr víček od PET lahví na pomoc postiženým dětem i dospělým Peněžní sbírka na pomoc postiženým rodinám ve Frenštátě pod Radhoštěm 16

17 Září Harmonizační pobyt 6. B, C - Radostín Harmonizační pobyt 6. A Máchovo jezero sportovně zaměřený pobyt na vodu, koloběžky a míčové hry Vycházka 2. A, B, C na Hrubý Rohozec spojená s prohlídkou zámku a poznáváním přírody Vycházka 4. a 5. ročníku na Klokočské skály, jeskyně Postojná Účast v celostátním kole OVOV v Praze Pobyt žáků studujících Nj v Žitavě Querxenland Návštěva podzemí města Turnova 3., 4. a 5. ročník 7. A na Jizerské louce projekt Hledání kořenů 9. B turistický pobyt v Sedmihorkách s výlety do okolí 4. B pobyt v Sedmihorkách výlet na Trosky, noční cesta za sovami 4. A pobyt na ZŠ Hrubá Skála sportovně vlastivědná olympiáda 9. A, B, C návštěva OAHŠ Den otevřených dveří 9. A, B, C exkurze na SUPŠ Turnov Čas proměn přednáška o dospívání pro 6. ročník Sběr papíru Běh olympijského dne 2., 3., 4. Ročník 4-boj 2. stupeň Den mobility ročník Historie Sokola v Turnově 5.A, B Pečení švestkových koláčů 2. B, C Divadlo O medvědu Ondřejovi 1. A, B Říjen MIRAKULUM (exkurze) 2. B, C, 3. A, B, 4. A Prohlídka města kostely, muzeum 3. A, B, C Putování za Albrechtem z Valdštejna 4. A, B Dopravní hřiště 4. A, B Krkonošské muzeum Vrchlabí (exkurze) 4. A, B Pouštění draků 2. A 17

18 Kopicův statek (vlastivědná vycházka) 3. C Pečení závinů (pracovní postup) 2., 3. ročník Zdravý zoubek (projekt) 1. A, B Přednáška o vzniku ČSR (muzeum) 5. A, B Vybíjená 5. ročník Harrachov (exkurze do skláren) 5. ročník Coca cola CUP (fotbal) 2. stupeň Pohár starosty města Turnova (fotbal.) 2. stupeň Občanská půjčovna (beseda) 6. C, 8. A, B, 9. A Burza škol pro rodiče a žáky 9. ročníků Den otevřených dveří Ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků Sklostroj (exkurze) pro 9. ročník Florbal turnaj žáků z Turnova a z Švédska Nebeští jezdci (filmové představení s besedou) 9. ročník Listopad Mariánský hřbitov ( čas dušiček) 3. C, 4. B Divadlo v Jablonci nad Nisou Záhada hlavolamu 4. A, B Naivní divadlo Lbc v Turnově Proletět duhou ročník Podzimní spaní ve škole (muzeum, hry, soutěže, stezka odvahy) 2. B, C Pečení buchet (pracovní postup) 4. ročník Motani - Divoký Madagaskar 6. ročník Motani Mexiko 7. ročník Arnošt Lustig devět životů (dokumentární film s besedou) 9. ročník Chemické workshopy na SUPŠS Železný Brod 8. ročník Kyberšikana, sociální sítě (přednáška Městské policie) 8., 9. ročník Krajské kolo Logické olympiády POETIKA recitační soutěž Banket pro žáky 9. ročníku na OHS Turnov Polsko projekt 6. A Přednáška v muzeu o 17. listopadu 1989 pro 6. ročník 18

19 Závody v plavání pro všechny věkové kategorie Židovské památky okolí Turnova film pro 8. ročník Plazi přednáška pro 7. ročník Cukrovar Dobrovice exkurze 8. ročník Jawor vyhlášení výtvarné soutěže (Svobodová, Hráská, Polívková, Pivoňková, Ježková, Bartošová) Mladý cestovatel zeměpisná soutěž pro 9. ročník Soustředění sboru v Jablonci nad Nisou p. uč. Kendíková Prosinec Vánoční trhy prodejní stánek, vystoupení školního sboru Vánoční setkání v Městském divadle vystoupení 2. A, 3. C, 5. B, flétny, kytary, vánoční příběh (žáci 2. stupně, za doprovodu školního sboru 1. stupně) Setkání s bývalými zaměstnanci školy, které bylo obohaceno Vánočním příběhem Vánoční besídky žáků 1. i 2. stupně Kamenářský dům muzeum pečení Mikulášů 3. C Vystoupení v DD Žižkova ul. p. Kendíková se žáky 2. stupně Vánoční příběh Tři čuníci- Městské divadlo Turnov 1. A, B Bodlinka pořad o životě ježků 4. A, B Vánoční besídky pro rodiče 1. A, B, 3. C, Kino Modrý tygr předvánoční představení pro 1. stupeň Kouzlo vánoc posezení v Městské knihovně 4. A, B Vánoční nadílka pro zvířátka vycházka do Struh 4. B Vánoční vystoupení žáků 5. B a dramatického kroužku pro 1. stupeň Vánoční příběh vystoupení dětského sboru a žáků 2. stupně pro žáky školy Leden Bruslení v Lomnici nad Popelkou 2. a 3. třída ZÁPIS do prvních ročníků Kamenářský dům muzeum výroba šperků 3. C IQ park Liberec funkce vody 5. A 19

20 2. C s p. uč. Holečkovou pravidelně navštěvuje solnou jeskyni Vystoupení dramatického kroužku pro MŠ O Sněhurovi (p. Šimicová) Vystoupení v DD Žižkova ul. p. Šimicová s dramatickým kroužkem a kroužek hry na flétnu s p. Tomeškovou Vystoupení v DD Pohoda p. Hejduková s 5. B Bruslení v Lomnici nad Popelkou 4. a 5. ročník Florbal halové utkání žáků 2. stupně MAJÁK práce s kolektivem 8. A (Veberová, Brichová) Florbal okrskové kolo pro 5. ročník Slavnostní pasování na čtenáře 1. ročník Bruslení v Turnově 8. ročník Galerie Granát exkurze 4. B Cesta do pravěku představení v divadle Jablonec nad Nisou 4. A, B Vernisáž v muzeu výstava výtvarných prací českých a polských žáků 4. B Únor Zpíváme si s knížkou pořad v Městské knihovně 1. A, B Veselé zoubky jak co nejlépe pečovat o svůj chrup 1. A, B Batikování triček 3. C EU a evropská integrace přednáška v muzeu 9. A Příběh mojí rodiny projekt 7. B s p. Krskem O Budulínkovi Naivní divadlo Liberec ročník Biblické příběhy Naivní divadlo Liberec ročník Bruslení v Lomnici nad Popelkou 2. a 3. ročník Vycházka předjarní příroda 2. A, 3. B, C, 1. A Halová kopaná turnaj pro žáky 8. a 9. tříd Sportovní olympiáda 2. ročníku Výtvarná dílna v Muzeu výroba masek 3. A, B, 4. A, B ŠTĚK návštěva divadelní přehlídky 4. A Lyžařské kurzy 7. C Kořenov 7. A, B Paseky nad Jizerou 20

21 Fakt hustá Česká filharmonie edukativní program s orchestrem České filharmonie zájezd 8. ročníků do Prahy Březen Karneval- tradiční akce školy pro veřejnost Poslední lyžování pro žáky 9. ročníku - Příchovice 2. C s p. uč. Holečkovou pravidelně navštěvuje solnou jeskyni Divadelní představení Kristýnka a loupežníci předvedla 2. C s p. Holečkovou (vystoupení pro 1. stupeň i pro rodiče) Vycházka pozorování jarní přírody 2. C, 3. A Turnovský ŠTĚK přehlídka divadelních souborů p. Šimicová (dramatický kroužek), p. Tomášová SAPERE vědět jak žít účast v republikovém kole SNAJPR vybíjená pro družstva třída Okrskové a okresní kolo v basketbalu (mladší, starší žactvo) Pohár starosty turnaj ve fotbalu (mladší, starší žáci) Setkání žáků 6. A s polskými studenty v Jakušicích (plavání, běžky, sněžnice, společenské hry ) Vývoj světové rockové hudby ve 20. století - koncert populární hudby žáci 2. stupně Hawaj dokumentární pořad pro žáky 5. A, B Příběh pradávné Lemurie Planeta Země 6. A, B, C SCIO testy pro 9. ročník Korálková dílna v družině Tiskárna Turnov exkurze 4. B Pekárna Mikule exkurze 4. B Výstava p. Urbana Korunovační klenoty v muzeu Turnov 9. A, 7. B, 4. A Duben Lužické hory a jejich spravování přednáší Ing. T. Besta 7. C, 8. C CHKO Kokořínsko přednáší Ing. M. Holubová 6. B, C 21

22 Otevřený transportér prohlídka a přednáška pro žáky 1. stupně Obojživelníci přednáška s ukázkou p. Zadrobilová 7. A, B, C Živá knihovna diskusní den v knihovně v Liberci 8. B Putování po památkách města Turnova 4. A TONDA-OBAL přednáška o tříděném odpadu ročník Babylon setkání českých a polských studentů 6. A Turnovský KOS- pěvecká a recitační soutěž Coca cola CUP fotbal 2. stupeň Včely exkurze do včelínu 6. B Vybíjená třídy Turnaj ve volejbalu pro 2. stupeň Velikonoční dílna pro žáky 1. i 2. stupně Barevné dny Orientační běh v areálu školy pro 1. ročník Srovnávací testy pro 8. ročník DEN ZEMĚ úklid v okolí města Turnova 9. ročník Pečení a zdobení velikonočních perníčků 2. B, C, 3. A, B Výstava nejlepších výtvarných prací soutěže TONDA OBAL na Střelnici Exkurze do PIVOVARU Svijany 9. ročník Úřad práce Semily příprava na volbu povolání 8. A, B, C Dopravní hřiště praktická výuka pro žáky 4. ročníku Putování po památkách Turnovska 4. A 3-boj školní kolo pro 1. stupeň Květen Obojživelníci přednáška s ukázkou p. Zadrobilová 3. A, B, C OVOV okresní a krajské kolo Divadelní představení GOLEM návštěva turnovského divadla 3. C Státní POLICIE Semily 5. A, B Oslavy osvobození v Turnově přednáška pro 8. ročník -2. světová válka - kladení věnců 6. B, 8. C, 9. B - doprovodný program 6. A, 8. B 22

23 Pohár rozhlasu atletické závody pro 2. stupeň Orientační běh závody pro žáky 5. ročníku Včely exkurze ke včelaři (ekologická výchova) 2. A Kopaná pro žáky 1. stupně Víkendové setkání s polskými studenty (Jakušice) 6. A VLASTÍK vlastivědná soutěž pořádaná ZŠ Tatobity pro družstvo 1. stupně Praha návštěva pražských památek 5. A, B Výměnný pobyt s polskými studenty (Turnov) 6. A Vlastivědná exkurze na Bezděz, Máchovo jezero 3. A, B, C Záchranář soutěž první pomoci družstvo ze 7. A Přednáška MAJÁK mezilidské vztahy, násilí, šikana 7. A, B, C, 8. A Okresní kolo ve fotbalu 5. ročník Červen Dětský sportovní den připravil 9. ročník pro žáky 1. stupně Přednáška o bezpečnosti na kolečkových bruslích pro 1. stupeň Orientační běh v parku -2. B, C Malování na asfalt (výtvarná soutěž) 2. B, C Orientační závod o perníkového medvěda (Struhy) 2. A, B, C Cyklovýlet na Malou Skálu 2. C Olympijský běh na stadionu Daňka Přírodopisná vycházka- poznávání a třídění rostlin 3. B Vystoupení pro rodiče pohádka O Kozákově 2. A Školní výlet Trosky, Pleskoty 2. A Slavnost abecedy vystoupení dramatického kroužku v městském divadle Praha návštěva muzea K. Zemana a pražské památky 4. A, B Koloběžky a rafty (Malá Skála), opékání s rodiči 5. B Sportovní dopoledne areál pevných kontrol na Šetřilovsku 2. A Škola v přírodě týdenní pobyt v Krkonoších(Pec pod Sněžkou) 5. B Školní výlet Sedmihorky 2. B, 2. C Výlet za sběr papíru Šťastná země 2. A 23

24 Ekocentrum Sedmihorky Proč ta sova tolik houkala 5. A Sportovní výlet koloběžky na Malou Skálu 5. A Školní výlet do areálu Šťastná země 1. A, B Divadlo DRAK- Indiánská pohádka v městském divadle -2. A, B, C, 3. A, B, C Beseda se synem E. Petišky v městské knihovně 4. B Vystoupení pro rodiče a opékání buřtů s přespáním ve škole 3. C Setkání čtenářů na hradě Valdštejn 4. B Ekocentrum Sedmihorky program Rok v přírodě 1. A, B Výlet na Dlaskův statek 3. C Slavnost abecedy městské divadlo pro žáky 1. tříd Návštěva zámku Hrubý Rohozec 4. A, B Výroba třídních triček (savování + malování) 3. C Orientačně-naučný závod 3. A, B, C Rafty na Jizeře ročník IQlandie návštěva vzdělávacího centra Liberec 9. A Školní výlet Třebíč a okolí 9. A Gastrotour Liberec 8. C Exkurze Praha památky, historické centrum 7. B Mirákulum 7. B, 7. C, 6. C Školní výlet stanování na Malá Skále 9. B Cyklovýlet Český ráj 6. A, 9. C, 8. A, B Školní výlet k Máchovu jezeru 8. C Zájezd do divadla v Hradci Králové Labutí jezero žáci 2. stupně Přednáška p. Hornycha Drogy, HIV, AIDS 7. A, B, C Vystoupení taneční skupiny ILMA pro žáky 1. i 2. stupně v tělocvičně školy Tábor školní družiny Vesec pod Kozákovem 24

25 Výsledky soutěží a přehlídek ve školním roce 2012/2013 Výtvarné soutěže Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek 1. místo Eliška Bretšnajdrová 3. místo Kateřina Phamová 3. místo Nella Slezáková Čestné uznání Šťepánka Kačírková, Pavlína Ponocná, Zuzana Šťastná, Tereza Duchoňová, Tereza Poláchová, Kristýna Hradecká Honzíkova cesta Evropou 1. místo Tereza Poršová 2. místo Pavlína Salabová Čestné uznání Radka Svobodová, Nela Karatsiolisová, Aneta Haupfoglová, Tereza Jandová, Jakub Záliš, Aneta Pleštilová, Tomáš Drbohlav, Kristýna Hradecká, Hana Poláková, Andrea Finkousová, Zuzana Šťastná, Dominik Klecz, Štěpánka Kačírková, Kristýna Čepická, Lucie Drahoňovská, David Michetschlägr Poetika 1. místo Veronika Drahoňovská Čestné uznání Ulyana Pestová Turnovský KOS 3. místo Iveta Drahoňovská Plavání Okrskové kolo prsa 1. místo Kateřina Fišerová 4. místo Daniela Finkousová volný způsob - 2. místo Daniela Finkousová 2. místo Radka Dobiášová 3. místo Petra Nováková 3. místo Kateřina Fišerová 4. místo Vojtěch Lhoták znak 3. místo Kateřina Fišerová 3. místo Radka Dobiášová 25

26 Okresní kolo prsa 2. místo Kateřina Fišerová 3. místo Daniela Finkousová 3. místo Radka Dobiášová volný způsob- 2. místo Petra Nováková 3. místo Daniela Finkousová 4. místo Radka Dobiášová 4. místo Kateřina Fišerová znak - 1. místo Radka Dobiášová 3. místo Kateřina Fišerová 4. místo Daniela Finkousová Fotbal Pohár starostky města Turnova 1. kolo 1. místo žáci třídy 4. místo žáci třídy 2. kolo 3. místo žáci třídy 3. místo žáci třídy McDonaldś CUP Okresní kolo 1. místo mladší žáci třída 2. místo starší žáci třída Florbal 4. místo mladší žáci Pohár Českého rozhlasu 1. místo žáci ročníku 3. místo žáci ročníku 4. místo žákyně ročníku 6. místo žákyně ročníku Basketbal Okresní kolo 3. místo žáci třídy 1. místo žákyně ročník Krajské kolo 4. místo žákyně ročník Volejbal Okrskové kolo 3. místo žákyně 26

27 Vybíjená PREVENTAN JUNIOR - Okrskové kolo třídy 4. místo žákyně 6. místo žáci SNAJPER Okrskové kolo 2. místo OVOV Republikové finále 7. místo (pro školní rok ) Okresní kolo 1. místo ( B. Hájková, K. Svobodová, L. Drahoňovská, K. Volfová, M. Szücs, D. Pechar, J. Janoušek, M. Mach) Krajské kolo 3. místo (na republikové finále postoupila Barbora Hájková a Jakub Körber) 3boj Okresní kolo 4. místo Aneta Miklová 5. místo Joshua Pekař Olympiáda v Anglickém jazyce Školní kolo 1. místo Bára Novotná, Lenka Valjentová 2. místo Lucie Ježková, Leona Vyhlídková 3. místo Marek Čapek, Tereza Kozáková Okresní kolo 6. místo Bára Novotná 9. místo Lenka Valjentová Olympiáda v Německém jazyce Okresní kolo 1. místo Bára Novotná 3. místo Anna Rozkovcová, Nikola Laurinová 4. místo Martina Mastníková Logická olympiáda - Krajské kolo Lukáš Marek, Rozálie Poslušná, Alena Bíbová, Jarda Hron, Marek Klaban, Veronika Macháčková 27

28 Mladý cestovatel 3. místo Tereza Beranová, Eliška Glosová, Daniela Kvapilová Biologická olympiáda Školní kolo 1. místo Tereza Kvapilová Simona Kratochvílová Okresní kolo 4. místo Tereza Kvapilová SAPERE vědět jak žít republikové finále 4. místo Eva Klementová, Eva Pernicová, Kristýna Dědečková, Žaneta Blažková Hlídky mladých zdravotníků II. stupně 3. místo Zuzana Svobodová, Johanka Šťastná, Pavlína Loudová, Adam Novotný, Jakub Janoušek Turnovský ŠTĚK cena poroty pro dramatický kroužek p. Šimicové a žáků 2. A Za představení Sněhur a trpaslíci 28

29 Spolupráce: s MěÚ Turnov ředitel školy je členem školské komise, zastupitelem, radním s Městskou knihovnou Antonína Marka literární pořady, soutěže, výstavy se SVČDM sportovní akce s PPP Semily konzultace, vyšetřování žáků s CHKO Český ráj úklid turist. stezek, přednášky s PC Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou účast na kurzech, školeních, exkurzích s MŠ programy pro předškoláky s Klubem přátel a rodáků Turnova s regionálním tiskem Pojizerské listy, Hlasy a ohlasy Turnova s vedením středních škol v Turnově volba povolání s Muzeem Českého ráje v Turnově prezentace, dílničky, společné akce... s KCT divadla, kina, vernisáž výtvarných prací v divadle... s Libereckou občanskou společností, p. o. Komu zvoní hrana, Lhostejnost bolí Škola spolupracuje s jednou ze základních škol v Jaworu (Polsko), zatím se jedná o spolupráci při organizování společných sportovních a výtvarných soutěží pro žáky, výměnné návštěvy žáků, účast na soustředění s ekologickou tématikou. 29

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20010/2011

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20010/2011 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20010/2011 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20011/2012

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20011/2012 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20011/2012 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20014/2015

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20014/2015 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20014/2015 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více