u l ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a u l ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: Web: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20013/2014 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič, Mgr. Radmila Laudová, Ing. Hana Holečková Předkládá: Mgr. Jaromír Frič V Turnově Schváleno Školskou radou

2 A) Zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole 2. Organizace studia (vzdělávání) 3. Výkon státní správy 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 5. Další vzdělávání pracovníků 6. Údaje o počtu žáků 7. Výsledky výchovy a vzdělávání 8. Poskytování dalšího vzdělávání 9. Řízení školy 10. Poradenské služby 11. Údaje o výsledcích kontrol 12. Údaje o testování žáků 13. Údaje o dalších aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 14. Další záměry školy B) Výroční zpráva o hospodaření 1. Hlavní činnost organizace 2. Doplňková činnost organizace 3. Výsledky inventarizace za rok Stav fondů 5. Přílohy vyúčtování státního rozpočtu za rok

3 Základní údaje o škole Název: Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily Adresa: 28. října 18, Turnov 1 Právní forma: příspěvková organizace (právní subjekt od ) Způsob hospodaření: podvojné účetnictví IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Město Turnov právní forma: obec, IČO Antonína Dvořáka Turnov Ředitel školy: Mgr. Jaromír Frič Zástupce: Mgr. Radmila Laudová Hospodářka: Ing. Hana Holečková Druh školy: základní škola (státní) Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: základní škola 600 žáků školní družina 140 žáků Při škole působí Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Složení školské rady: R. Šelbická (předsedkyně), Mgr. M. Honzák, Mgr. M. Rieger (místopředseda), Ing. J. Pekař, Mgr. J. Majerová, Mgr. V. Hejduková. Rada zasedá 2x ročně v říjnu a v květnu. Přehled součástí IZO Kapacita Základní škola Školní družina Školní jídelna ZŠ

4 1. Organizace studia Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Tělesná výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Hudební výchova Celková časová dotace

5 Předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Etická výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Druhý cizí jazyk (Nj, Rj) Volitelné předměty Celková časová dotace Vzdělávací program ročník ŠVP ZV 5

6 Kroužky na 1. stupni ZŠ anglický jazyk výtvarná výchova hra na flétnu sborový zpěv dramatická výchova informatika hra na kytaru keramika pohybové hry příprava pokrmů in-line Volitelné předměty pro 9. ročník konverzace v německém jazyce konverzace v anglickém jazyce sportovní hry ruský jazyk Kroužky na 2. stupni ZŠ konverzace v anglickém jazyce konverzace v německém jazyce informatika sportovní hry příprava pokrmů technický kroužek přírodopisný kroužek psaní na počítači ruční práce keramika hra na kytaru sborový zpěv příprava na přijímací zkoušky z M, Čj in-line 6

7 Časové dotace vyučovacích hodin a volitelných předmětů se dodržují dle pokynů příslušných vzdělávacích programů. Časové dotace kroužků jsou dány zájmem žáků a aprobovaností učitelů. Dělení tříd probíhá v rámci výuky cizích jazyků a informatiky. Výuka jazyků je rozšířená formou kroužku. 3. Výkon státní správy Vydaná správní rozhodnutí: 1. Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání Rozhodnutí o odkladu školní docházky Rozhodnutí o přestupu žáka...55 Nikdo se neodvolal proti rozhodnutí ředitele. 7

8 Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: 43 Počet nepedagogických pracovníků: 15 Týdně se odučilo 740 hodin. Pedagogická způsobilost: 93% Věková skladba učitelského sboru: 1. do 30 - ti let let let důch. věk...14 Mzdy: Zpracování mezd zaměstnanců probíhá v kanceláři školy pověřenou pracovnicí, výplatní termín vždy 10.den v měsíci byl dodržen. Zaměstnancům náleží mzda vypočítaná z daných tabulek plus případné příplatky za vedení, osobní ohodnocení, třídnictví. Platové podmínky pracovníků 20011/ / /2014 Celkový počet pracovníků Počet pg. pracovníků Průměr. výše měs. mzdy pg. prac Průměr. výše měs. mzdy nepg. prac Průměrná výše nenárok. sl. pg. prac Průměrná výše nanárok. sl. nepg. prac

9 5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pilotáž učebnice etické výchovy K. Šimicová, I. Tomešková Bartoníčková Alena Bartůňková Jitka Benešová Jitka Bisová Věra Brichová Hana Bubáková Hana Hejduková Veronika Hrazdirová Šárka Florianová Lenka Jirman Pavel Kolomazníková Sylva Krátká Šárka Český jazyk 3. ročník Tvořivá škola Interaktivní tabule činnostně Čj 3 Workshop Výměna zkušeností pedag.prac. pracujících se žáky s SPU Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Express Way of Learning I Holokaust ve vzdělávání Hodiny českého jazyka a literatury bez nudy Finanční gramotnost Metody a formy práce Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Finanční gramotnost Metody a formy práce Svět energie Český jazyk 5. ročník Tvořivá škola Učím (se) rád v 1. třídě Hry, nápady a náměty o přírodě Český jazyk 5. ročník Tvořivá škola Učím (se) rád v 1. třídě Finanční gramotnost Metody a formy práce Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ Koference projektu ELIXÍR DO ŠKOL Český jazyk 3. ročník Tvořivá škola Interaktivní tabule činnostně Čj 3 CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Workshop Výměna zkušeností pedag.prac. pracujících se žáky s SPU Software Bakaláři program pro školní administrativu Goole Apps ve škole I. 9

10 Krsek Lubomír Úvodní seminář pro pedagogy - Příběh mojí rodiny Laudová Radmila Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Profesní průprava zástupců ředitele Strategie vyšetřování šikany I. Málková Kateřina Hry, nápady a náměty o přírodě Mlejnková Pavla Angličtina pro 2. stupeň ZŠ III. CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Pozdníček Vítězslav Dyslexie a dysortografie prakticky Rieger Marek Doškolovací kurz instruktorů lyžování Roškotová Jitka Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Rudolfová Iveta Hry, nápady a náměty o přírodě Šimicová Klára Angličtina pro nejmenší 2 Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Špinková Denisa Dyslexie a dysortografie prakticky Tichá Ivana CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Tomešková Iva Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl CEET s.r.o. absolvování školení v rámci projektu Anglicky bez zábran Workshop Výměna zkušeností pedag.prac. pracujících se žáky s SPU Uhrová Zuzana Dyslexie a dysortografie prakticky Finanční gramotnost Metody a formy práce Hodiny českého jazyka a literatury bez nudy Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Veberová Jana Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Vítková Jana Den geografie VŠ Ústí nad Labem Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl Holečková Hana Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014 Mezitímní účetní závěrka příspěvkových organizací 10

11 6. Údaje o počtu žáků Školní rok 2012/ /2014 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu 24,63 24,92 Počet žáků na učitele 14,8 13,9 Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Nepros pělo ročník 2012/ / / / / / / / stupeň stupeň

12 Zameškané vyučovací hodiny ve školním roce 2013/ pololetí 2.pololetí třída ABSENCE neomluv. ABSENCE neomluv. 1A B A B C A B C A B A B CELKEM ŽÁK 30, , A B C A B C A B C A B C CELKEM ŽÁK 47,52 0,003 49,46 0,652 Počty žáků přijatých ke studiu ve školním roce 2013/2014 Osmileté gymnázium...6 Šestileté gymnázium 1 Sportovní třída 2 Čtyřleté gymnázium...17 SOŠ

13 Klasifikace chování, výchovná opatření, pochvaly: Ve školním roce 2013/2014 byl udělen druhý stupeň z chování 5 žákům, třetí stupeň byl udělen jedné žákyni. Současně bylo uděleno 60 pochval, převážně za vzornou reprezentaci školy ve sportu, v olympiádách, v dramatických a výtvarných soutěžích, za sběr papíru a vzorný prospěch. 8. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola neposkytuje další vzdělávání. 9. Řízení školy Hlavní úkoly za školní rok 2013/2014 byly splněny. podle ŠVP se učilo v ročníku vzdělávání žáků probíhalo na vysoké úrovni, máme kvalitní pedagogický sbor škola se těší velkému zájmu rodičů a dětí, ve školním roce byla naplněna na 99,6 % kapacity prezentace školy v médiích a na veřejnosti byla vždy pozitivní, např. Články v HOTech, prezentace na Vánočních trzích, účast ve sportovních kláních, na olympiádách, v pěveckých a dramatických soutěžích... spolupráce s ostatními školami a městskými organizacemi probíhala především při sportovních a kulturních akcích (akce Městské knihovny, sportovní akce pořádané SVČM, návštěvy zahraničních delegací...) spolupráce se Školskou radou a SRPDŠ byla na vysoké úrovni, podílí se na řízení školy, spolurozhodují o akcích školy jak ekonomických, tak výchovných a vzdělávacích ( LVVZ, dětský den, olympiáda pro 1. stupeň pořádaná žáky devátého ročníku, příspěvky na školu v přírodě, příspěvky na dopravu při kulturních a sportovních akcích školy, závěrečné rozloučení s 9. ročníky...) při jednáních se zřizovatelem byla nalezena společná dohoda 13

14 10. Poradenské služby Práce výchovného poradce Výchovná poradkyně zajišťuje informační materiály o středních školách a učilištích v našem regionu, využíváme informací z okolních okresů, kam se naši žáci hlásí k dalšímu studiu. Pro žáky devátých tříd jsou zajištěny atlasy školství, VP pomáhá vyplnit přihlášky ke studiu, pro žáky a rodiče jsou vyhrazeny pravidelné konzultační hodiny. Ve škole se každoročně koná v měsíci říjnu schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť. Zveme zástupce škol, na které se naši žáci nejčastěji hlásí. Prostřednictvím žákovských knížek jsou rodiče informováni o Burze škol, která se pravidelně koná na ISŠ v Turnově. Škola spolupracuje s PPP v Semilech. Pracovnice poradny uskutečnila ve škole konzultaci s rodiči a učiteli integrovaných žáků. Učitelům byla doporučena osnova individuálně-vzdělávacích plánů. Dále spolupracujeme s SPC Turnov, APLA Praha. Práce s nadanými žáky S nadanými žáky pracujeme individuálně. Učitelé je zapojují do olympiád a soutěží, připravují je na přijímací zkoušky do osmiletého a šestiletého gymnázia. Nadaní žáci mají možnost využít ve škole větší nabídky zájmových kroužků v oblasti přírodních věd, jazyků a informatiky. Škola je zapojena do projektu Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky a Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo řešeno několik případů problémového chování žáků. Proběhla jednání se žáky i rodiči v ředitelně školy. Všechny případy byly zdárně dořešeny. Naše škola se dlouhodobě snaží udržet pozici zdravé školy, vytváří si podmínky pro účinnou prevenci sociálně patologických jevů a je velká snaha nabízet konstruktivní alternativy trávení volného času. Na koordinaci preventivních aktivit se podílí metodik prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní, dalšími pedagogy a vedením školy. Výraznou pomocí v oblasti prevence jsou přednášky a besedy (o šikaně, alkoholismu, o drogách...), které každoročně pro žáky pořádáme. Často zveme odborníky na danou 14

15 tématiku do tříd. Dobrá spolupráce je např. s organizací MAJÁK Liberec, Novou nadějí Turnov, Křesťanským sdružením Turnov, Policií ČR, lékaři... Velice široká je na naší škole nabídka volnočasových aktivit. Škola informuje rodiče o všech preventivních aktivitách, nabízí pomoc či kontakty na odborníky. Chování Drobné přestupky proti školnímu řádu řeší třídní učitelé s rodiči žáka, závažnější přestupky (záškoláctví, šikana, kyberšikana...) se řeší v ředitelně školy s rodiči, výchovnou poradkyní, preventistou, případně Policií ČR. Práci učitelům ztěžují žáci, ale i rodiče se sociálně slabým zázemím. V takových případech využíváme konzultací s pracovnicemi sociálního odboru MÚ Turnov. Prospěch Učitelé nabízejí pomoc v rámci doučování těm žákům, kteří mají výukové potíže zaviněné zpravidla delším onemocněním. Žáci s poruchami učení mohou docházet na nápravu k dyslektickým asistentům (2 skupiny). Při delší absenci má žák dostatečný prostor na doplnění látky, případně konzultaci. Ve školním roce 2013/2014 probíhala náprava dyslektických žáků ve dvou skupinách, nápravy se účastnilo 21 žáků. Škola vykazovala 15 žáků s poruchami učení (s individuálním školním plánem). Všech vyšetřených dětí, u kterých byla diagnostikována slabší porucha učení, bylo 65. Výchovná poradkyně zajistila pro žáky 8. třídy návštěvu Úřadu práce v Semilech. Žáci se zúčastnili nabízených Dnů otevřených dveří na středních školách v okolí. Ředitelé středních škol byli pozváni na prezentaci do naší školy. Zúčastnili se rodiče a žáci 9. i 8. tříd. 11. Údaje o kontrolách školy Krajská hygienická stanice K. Hochmanová, B. Hedvičáková 15

16 12. Údaje o testování žáků Rizika používání internetu u dětí a dospívajících Masarykova univerzita Brno r STEM/MARK - pokračování v šetření PIRLS a TIMSS 7. A Testování znalostí žáků v oblastech PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 8. a 9.ročník Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti (ČŠI) 8. ročník + učitelé 13. Údaje o dalších aktivitách školy Akce školy ve školním roce 2013/2014 V průběhu celého školního roku jsme byli zapojeni do několika projektů: Ovoce do škol pro žáky 1. stupně Společná cesta k přírodním vědám (podpora přeshraniční spolupráce ČR a Svobodný stát Sasko) 8. A Veberová, Brichová Rok spolu ENGLISH NOW projekt Anglicky bez zábran zapojeni žáci 3. a 5. ročníku SAPERE vědět, jak žít úspěšná účast v celostátním kole Pilotáž učebnice etické výchovy pro 1. i 2. stupeň Příběh mojí rodiny projekt 7. B a p. uč. Krsek NADACE DEPOSITUM BONUM- projekt Elixír do škol (Mgr. P. Jirman) Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky obor: technický základ, fyzika, biologie, tvůrčí psaní FIE Učíme se učit a najít řešení žáci 2. třídy Podpora čtenářské gramotnosti žáci 6. ročníku Rozvoj logického myšlení a matematických dovedností žáci 6. a 7. ročníku Mezinárodní šetření PIRLS a TIMSS pod záštitou ČŠI Sběr víček od PET lahví na pomoc postiženým dětem i dospělým Peněžní sbírka na pomoc postiženým rodinám ve Frenštátě pod Radhoštěm 16

17 Září Harmonizační pobyt 6. B, C - Radostín Harmonizační pobyt 6. A Máchovo jezero sportovně zaměřený pobyt na vodu, koloběžky a míčové hry Vycházka 2. A, B, C na Hrubý Rohozec spojená s prohlídkou zámku a poznáváním přírody Vycházka 4. a 5. ročníku na Klokočské skály, jeskyně Postojná Účast v celostátním kole OVOV v Praze Pobyt žáků studujících Nj v Žitavě Querxenland Návštěva podzemí města Turnova 3., 4. a 5. ročník 7. A na Jizerské louce projekt Hledání kořenů 9. B turistický pobyt v Sedmihorkách s výlety do okolí 4. B pobyt v Sedmihorkách výlet na Trosky, noční cesta za sovami 4. A pobyt na ZŠ Hrubá Skála sportovně vlastivědná olympiáda 9. A, B, C návštěva OAHŠ Den otevřených dveří 9. A, B, C exkurze na SUPŠ Turnov Čas proměn přednáška o dospívání pro 6. ročník Sběr papíru Běh olympijského dne 2., 3., 4. Ročník 4-boj 2. stupeň Den mobility ročník Historie Sokola v Turnově 5.A, B Pečení švestkových koláčů 2. B, C Divadlo O medvědu Ondřejovi 1. A, B Říjen MIRAKULUM (exkurze) 2. B, C, 3. A, B, 4. A Prohlídka města kostely, muzeum 3. A, B, C Putování za Albrechtem z Valdštejna 4. A, B Dopravní hřiště 4. A, B Krkonošské muzeum Vrchlabí (exkurze) 4. A, B Pouštění draků 2. A 17

18 Kopicův statek (vlastivědná vycházka) 3. C Pečení závinů (pracovní postup) 2., 3. ročník Zdravý zoubek (projekt) 1. A, B Přednáška o vzniku ČSR (muzeum) 5. A, B Vybíjená 5. ročník Harrachov (exkurze do skláren) 5. ročník Coca cola CUP (fotbal) 2. stupeň Pohár starosty města Turnova (fotbal.) 2. stupeň Občanská půjčovna (beseda) 6. C, 8. A, B, 9. A Burza škol pro rodiče a žáky 9. ročníků Den otevřených dveří Ukázková hodina pro rodiče budoucích prvňáčků Sklostroj (exkurze) pro 9. ročník Florbal turnaj žáků z Turnova a z Švédska Nebeští jezdci (filmové představení s besedou) 9. ročník Listopad Mariánský hřbitov ( čas dušiček) 3. C, 4. B Divadlo v Jablonci nad Nisou Záhada hlavolamu 4. A, B Naivní divadlo Lbc v Turnově Proletět duhou ročník Podzimní spaní ve škole (muzeum, hry, soutěže, stezka odvahy) 2. B, C Pečení buchet (pracovní postup) 4. ročník Motani - Divoký Madagaskar 6. ročník Motani Mexiko 7. ročník Arnošt Lustig devět životů (dokumentární film s besedou) 9. ročník Chemické workshopy na SUPŠS Železný Brod 8. ročník Kyberšikana, sociální sítě (přednáška Městské policie) 8., 9. ročník Krajské kolo Logické olympiády POETIKA recitační soutěž Banket pro žáky 9. ročníku na OHS Turnov Polsko projekt 6. A Přednáška v muzeu o 17. listopadu 1989 pro 6. ročník 18

19 Závody v plavání pro všechny věkové kategorie Židovské památky okolí Turnova film pro 8. ročník Plazi přednáška pro 7. ročník Cukrovar Dobrovice exkurze 8. ročník Jawor vyhlášení výtvarné soutěže (Svobodová, Hráská, Polívková, Pivoňková, Ježková, Bartošová) Mladý cestovatel zeměpisná soutěž pro 9. ročník Soustředění sboru v Jablonci nad Nisou p. uč. Kendíková Prosinec Vánoční trhy prodejní stánek, vystoupení školního sboru Vánoční setkání v Městském divadle vystoupení 2. A, 3. C, 5. B, flétny, kytary, vánoční příběh (žáci 2. stupně, za doprovodu školního sboru 1. stupně) Setkání s bývalými zaměstnanci školy, které bylo obohaceno Vánočním příběhem Vánoční besídky žáků 1. i 2. stupně Kamenářský dům muzeum pečení Mikulášů 3. C Vystoupení v DD Žižkova ul. p. Kendíková se žáky 2. stupně Vánoční příběh Tři čuníci- Městské divadlo Turnov 1. A, B Bodlinka pořad o životě ježků 4. A, B Vánoční besídky pro rodiče 1. A, B, 3. C, Kino Modrý tygr předvánoční představení pro 1. stupeň Kouzlo vánoc posezení v Městské knihovně 4. A, B Vánoční nadílka pro zvířátka vycházka do Struh 4. B Vánoční vystoupení žáků 5. B a dramatického kroužku pro 1. stupeň Vánoční příběh vystoupení dětského sboru a žáků 2. stupně pro žáky školy Leden Bruslení v Lomnici nad Popelkou 2. a 3. třída ZÁPIS do prvních ročníků Kamenářský dům muzeum výroba šperků 3. C IQ park Liberec funkce vody 5. A 19

20 2. C s p. uč. Holečkovou pravidelně navštěvuje solnou jeskyni Vystoupení dramatického kroužku pro MŠ O Sněhurovi (p. Šimicová) Vystoupení v DD Žižkova ul. p. Šimicová s dramatickým kroužkem a kroužek hry na flétnu s p. Tomeškovou Vystoupení v DD Pohoda p. Hejduková s 5. B Bruslení v Lomnici nad Popelkou 4. a 5. ročník Florbal halové utkání žáků 2. stupně MAJÁK práce s kolektivem 8. A (Veberová, Brichová) Florbal okrskové kolo pro 5. ročník Slavnostní pasování na čtenáře 1. ročník Bruslení v Turnově 8. ročník Galerie Granát exkurze 4. B Cesta do pravěku představení v divadle Jablonec nad Nisou 4. A, B Vernisáž v muzeu výstava výtvarných prací českých a polských žáků 4. B Únor Zpíváme si s knížkou pořad v Městské knihovně 1. A, B Veselé zoubky jak co nejlépe pečovat o svůj chrup 1. A, B Batikování triček 3. C EU a evropská integrace přednáška v muzeu 9. A Příběh mojí rodiny projekt 7. B s p. Krskem O Budulínkovi Naivní divadlo Liberec ročník Biblické příběhy Naivní divadlo Liberec ročník Bruslení v Lomnici nad Popelkou 2. a 3. ročník Vycházka předjarní příroda 2. A, 3. B, C, 1. A Halová kopaná turnaj pro žáky 8. a 9. tříd Sportovní olympiáda 2. ročníku Výtvarná dílna v Muzeu výroba masek 3. A, B, 4. A, B ŠTĚK návštěva divadelní přehlídky 4. A Lyžařské kurzy 7. C Kořenov 7. A, B Paseky nad Jizerou 20

21 Fakt hustá Česká filharmonie edukativní program s orchestrem České filharmonie zájezd 8. ročníků do Prahy Březen Karneval- tradiční akce školy pro veřejnost Poslední lyžování pro žáky 9. ročníku - Příchovice 2. C s p. uč. Holečkovou pravidelně navštěvuje solnou jeskyni Divadelní představení Kristýnka a loupežníci předvedla 2. C s p. Holečkovou (vystoupení pro 1. stupeň i pro rodiče) Vycházka pozorování jarní přírody 2. C, 3. A Turnovský ŠTĚK přehlídka divadelních souborů p. Šimicová (dramatický kroužek), p. Tomášová SAPERE vědět jak žít účast v republikovém kole SNAJPR vybíjená pro družstva třída Okrskové a okresní kolo v basketbalu (mladší, starší žactvo) Pohár starosty turnaj ve fotbalu (mladší, starší žáci) Setkání žáků 6. A s polskými studenty v Jakušicích (plavání, běžky, sněžnice, společenské hry ) Vývoj světové rockové hudby ve 20. století - koncert populární hudby žáci 2. stupně Hawaj dokumentární pořad pro žáky 5. A, B Příběh pradávné Lemurie Planeta Země 6. A, B, C SCIO testy pro 9. ročník Korálková dílna v družině Tiskárna Turnov exkurze 4. B Pekárna Mikule exkurze 4. B Výstava p. Urbana Korunovační klenoty v muzeu Turnov 9. A, 7. B, 4. A Duben Lužické hory a jejich spravování přednáší Ing. T. Besta 7. C, 8. C CHKO Kokořínsko přednáší Ing. M. Holubová 6. B, C 21

22 Otevřený transportér prohlídka a přednáška pro žáky 1. stupně Obojživelníci přednáška s ukázkou p. Zadrobilová 7. A, B, C Živá knihovna diskusní den v knihovně v Liberci 8. B Putování po památkách města Turnova 4. A TONDA-OBAL přednáška o tříděném odpadu ročník Babylon setkání českých a polských studentů 6. A Turnovský KOS- pěvecká a recitační soutěž Coca cola CUP fotbal 2. stupeň Včely exkurze do včelínu 6. B Vybíjená třídy Turnaj ve volejbalu pro 2. stupeň Velikonoční dílna pro žáky 1. i 2. stupně Barevné dny Orientační běh v areálu školy pro 1. ročník Srovnávací testy pro 8. ročník DEN ZEMĚ úklid v okolí města Turnova 9. ročník Pečení a zdobení velikonočních perníčků 2. B, C, 3. A, B Výstava nejlepších výtvarných prací soutěže TONDA OBAL na Střelnici Exkurze do PIVOVARU Svijany 9. ročník Úřad práce Semily příprava na volbu povolání 8. A, B, C Dopravní hřiště praktická výuka pro žáky 4. ročníku Putování po památkách Turnovska 4. A 3-boj školní kolo pro 1. stupeň Květen Obojživelníci přednáška s ukázkou p. Zadrobilová 3. A, B, C OVOV okresní a krajské kolo Divadelní představení GOLEM návštěva turnovského divadla 3. C Státní POLICIE Semily 5. A, B Oslavy osvobození v Turnově přednáška pro 8. ročník -2. světová válka - kladení věnců 6. B, 8. C, 9. B - doprovodný program 6. A, 8. B 22

23 Pohár rozhlasu atletické závody pro 2. stupeň Orientační běh závody pro žáky 5. ročníku Včely exkurze ke včelaři (ekologická výchova) 2. A Kopaná pro žáky 1. stupně Víkendové setkání s polskými studenty (Jakušice) 6. A VLASTÍK vlastivědná soutěž pořádaná ZŠ Tatobity pro družstvo 1. stupně Praha návštěva pražských památek 5. A, B Výměnný pobyt s polskými studenty (Turnov) 6. A Vlastivědná exkurze na Bezděz, Máchovo jezero 3. A, B, C Záchranář soutěž první pomoci družstvo ze 7. A Přednáška MAJÁK mezilidské vztahy, násilí, šikana 7. A, B, C, 8. A Okresní kolo ve fotbalu 5. ročník Červen Dětský sportovní den připravil 9. ročník pro žáky 1. stupně Přednáška o bezpečnosti na kolečkových bruslích pro 1. stupeň Orientační běh v parku -2. B, C Malování na asfalt (výtvarná soutěž) 2. B, C Orientační závod o perníkového medvěda (Struhy) 2. A, B, C Cyklovýlet na Malou Skálu 2. C Olympijský běh na stadionu Daňka Přírodopisná vycházka- poznávání a třídění rostlin 3. B Vystoupení pro rodiče pohádka O Kozákově 2. A Školní výlet Trosky, Pleskoty 2. A Slavnost abecedy vystoupení dramatického kroužku v městském divadle Praha návštěva muzea K. Zemana a pražské památky 4. A, B Koloběžky a rafty (Malá Skála), opékání s rodiči 5. B Sportovní dopoledne areál pevných kontrol na Šetřilovsku 2. A Škola v přírodě týdenní pobyt v Krkonoších(Pec pod Sněžkou) 5. B Školní výlet Sedmihorky 2. B, 2. C Výlet za sběr papíru Šťastná země 2. A 23

24 Ekocentrum Sedmihorky Proč ta sova tolik houkala 5. A Sportovní výlet koloběžky na Malou Skálu 5. A Školní výlet do areálu Šťastná země 1. A, B Divadlo DRAK- Indiánská pohádka v městském divadle -2. A, B, C, 3. A, B, C Beseda se synem E. Petišky v městské knihovně 4. B Vystoupení pro rodiče a opékání buřtů s přespáním ve škole 3. C Setkání čtenářů na hradě Valdštejn 4. B Ekocentrum Sedmihorky program Rok v přírodě 1. A, B Výlet na Dlaskův statek 3. C Slavnost abecedy městské divadlo pro žáky 1. tříd Návštěva zámku Hrubý Rohozec 4. A, B Výroba třídních triček (savování + malování) 3. C Orientačně-naučný závod 3. A, B, C Rafty na Jizeře ročník IQlandie návštěva vzdělávacího centra Liberec 9. A Školní výlet Třebíč a okolí 9. A Gastrotour Liberec 8. C Exkurze Praha památky, historické centrum 7. B Mirákulum 7. B, 7. C, 6. C Školní výlet stanování na Malá Skále 9. B Cyklovýlet Český ráj 6. A, 9. C, 8. A, B Školní výlet k Máchovu jezeru 8. C Zájezd do divadla v Hradci Králové Labutí jezero žáci 2. stupně Přednáška p. Hornycha Drogy, HIV, AIDS 7. A, B, C Vystoupení taneční skupiny ILMA pro žáky 1. i 2. stupně v tělocvičně školy Tábor školní družiny Vesec pod Kozákovem 24

25 Výsledky soutěží a přehlídek ve školním roce 2012/2013 Výtvarné soutěže Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek 1. místo Eliška Bretšnajdrová 3. místo Kateřina Phamová 3. místo Nella Slezáková Čestné uznání Šťepánka Kačírková, Pavlína Ponocná, Zuzana Šťastná, Tereza Duchoňová, Tereza Poláchová, Kristýna Hradecká Honzíkova cesta Evropou 1. místo Tereza Poršová 2. místo Pavlína Salabová Čestné uznání Radka Svobodová, Nela Karatsiolisová, Aneta Haupfoglová, Tereza Jandová, Jakub Záliš, Aneta Pleštilová, Tomáš Drbohlav, Kristýna Hradecká, Hana Poláková, Andrea Finkousová, Zuzana Šťastná, Dominik Klecz, Štěpánka Kačírková, Kristýna Čepická, Lucie Drahoňovská, David Michetschlägr Poetika 1. místo Veronika Drahoňovská Čestné uznání Ulyana Pestová Turnovský KOS 3. místo Iveta Drahoňovská Plavání Okrskové kolo prsa 1. místo Kateřina Fišerová 4. místo Daniela Finkousová volný způsob - 2. místo Daniela Finkousová 2. místo Radka Dobiášová 3. místo Petra Nováková 3. místo Kateřina Fišerová 4. místo Vojtěch Lhoták znak 3. místo Kateřina Fišerová 3. místo Radka Dobiášová 25

26 Okresní kolo prsa 2. místo Kateřina Fišerová 3. místo Daniela Finkousová 3. místo Radka Dobiášová volný způsob- 2. místo Petra Nováková 3. místo Daniela Finkousová 4. místo Radka Dobiášová 4. místo Kateřina Fišerová znak - 1. místo Radka Dobiášová 3. místo Kateřina Fišerová 4. místo Daniela Finkousová Fotbal Pohár starostky města Turnova 1. kolo 1. místo žáci třídy 4. místo žáci třídy 2. kolo 3. místo žáci třídy 3. místo žáci třídy McDonaldś CUP Okresní kolo 1. místo mladší žáci třída 2. místo starší žáci třída Florbal 4. místo mladší žáci Pohár Českého rozhlasu 1. místo žáci ročníku 3. místo žáci ročníku 4. místo žákyně ročníku 6. místo žákyně ročníku Basketbal Okresní kolo 3. místo žáci třídy 1. místo žákyně ročník Krajské kolo 4. místo žákyně ročník Volejbal Okrskové kolo 3. místo žákyně 26

27 Vybíjená PREVENTAN JUNIOR - Okrskové kolo třídy 4. místo žákyně 6. místo žáci SNAJPER Okrskové kolo 2. místo OVOV Republikové finále 7. místo (pro školní rok ) Okresní kolo 1. místo ( B. Hájková, K. Svobodová, L. Drahoňovská, K. Volfová, M. Szücs, D. Pechar, J. Janoušek, M. Mach) Krajské kolo 3. místo (na republikové finále postoupila Barbora Hájková a Jakub Körber) 3boj Okresní kolo 4. místo Aneta Miklová 5. místo Joshua Pekař Olympiáda v Anglickém jazyce Školní kolo 1. místo Bára Novotná, Lenka Valjentová 2. místo Lucie Ježková, Leona Vyhlídková 3. místo Marek Čapek, Tereza Kozáková Okresní kolo 6. místo Bára Novotná 9. místo Lenka Valjentová Olympiáda v Německém jazyce Okresní kolo 1. místo Bára Novotná 3. místo Anna Rozkovcová, Nikola Laurinová 4. místo Martina Mastníková Logická olympiáda - Krajské kolo Lukáš Marek, Rozálie Poslušná, Alena Bíbová, Jarda Hron, Marek Klaban, Veronika Macháčková 27

28 Mladý cestovatel 3. místo Tereza Beranová, Eliška Glosová, Daniela Kvapilová Biologická olympiáda Školní kolo 1. místo Tereza Kvapilová Simona Kratochvílová Okresní kolo 4. místo Tereza Kvapilová SAPERE vědět jak žít republikové finále 4. místo Eva Klementová, Eva Pernicová, Kristýna Dědečková, Žaneta Blažková Hlídky mladých zdravotníků II. stupně 3. místo Zuzana Svobodová, Johanka Šťastná, Pavlína Loudová, Adam Novotný, Jakub Janoušek Turnovský ŠTĚK cena poroty pro dramatický kroužek p. Šimicové a žáků 2. A Za představení Sněhur a trpaslíci 28

29 Spolupráce: s MěÚ Turnov ředitel školy je členem školské komise, zastupitelem, radním s Městskou knihovnou Antonína Marka literární pořady, soutěže, výstavy se SVČDM sportovní akce s PPP Semily konzultace, vyšetřování žáků s CHKO Český ráj úklid turist. stezek, přednášky s PC Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou účast na kurzech, školeních, exkurzích s MŠ programy pro předškoláky s Klubem přátel a rodáků Turnova s regionálním tiskem Pojizerské listy, Hlasy a ohlasy Turnova s vedením středních škol v Turnově volba povolání s Muzeem Českého ráje v Turnově prezentace, dílničky, společné akce... s KCT divadla, kina, vernisáž výtvarných prací v divadle... s Libereckou občanskou společností, p. o. Komu zvoní hrana, Lhostejnost bolí Škola spolupracuje s jednou ze základních škol v Jaworu (Polsko), zatím se jedná o spolupráci při organizování společných sportovních a výtvarných soutěží pro žáky, výměnné návštěvy žáků, účast na soustředění s ekologickou tématikou. 29

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 20012/2013 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a u l. 2 8. ř í j n a 1 8 T U R N O V Telefon: 481 311 640 E-mail: skola@2zs-turnov.cz Web: www.2zs-turnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Frič,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel/fax: 481/322 770 e-mail: marero@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ 512 11 e-mail: zsvys@krakonos.cz web: http://zs-vysokenj.netair.cz tel.: 481 593 119 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax: 481322770, e-mail: marero@zsskalova.turnov.indos.cz I Č O: 00854794 www.zsskalova.turnov.indos.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. září 2012 (na základě Zák. 564/90 00 6 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů) a) Název školy, právní forma, IČO Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 2013 Projednáno: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Poradou pedagogických pracovníků: 1. 10. 2013 Schváleno: Radou školy dne: 14. 10. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více