Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textové podklady pro PC kurzy pořádané. ALTUS Training Center s.r.o."

Transkript

1 Textové podklady pro PC kurzy pořádané ALTUS Training Center s.r.o. Outlook 2007 / 2010

2 Obsah PODPISY V ECH... 2 Automatický podpis... 2 Nastavení vzhledu... 3 Změny podpisu... 3 Automatické použití... 3 Cílené použití... 3 Podpis s obrázky a hypertextovými odkazy... 4 Obrázky... 4 Hypertextové odkazy... 4 Elektronická vizitka jako podpis... 4 Vytvoření více podpisů... 4 Přepnutí do jiného podpisu... 5 Použití jiného podpisu pro odpovědi... 5 ARCHIVACE ZPRÁV... 5 Automatická archivace... 5 Cílená archivace... 6 KALENDÁŘ... 6 Zobrazení kalendáře... 6 Možnosti výběrů a práce s kalendářem... 6 Kalendářová položka... 7 Opakování události... 7 Otevření opakované události... 7 Připomenutí... 8 Barevné kategorie... 8 ÚKOLY... 8 POUŽÍVÁNÍ VÍCE KALENDÁŘŮ... 9 Vytvoření nového kalendáře... 9 Zobrazení více kalendářů... 9 Sledování všech kalendářů

3 Podpisy v ech Automatický podpis Podobně jako podpis v dopise je podpis u přidán na konec zprávy. Nejznámějším prvkem podpisu je zdvořilostí závěr, například S pozdravem, Hezký den nebo Děkuji. Použitý závěr závislá na tónu vaší zprávy. A, protože i jednoduchý podpis u (například slovo Děkuji nebo jen vaše iniciály), lze do zpráv přidat automaticky, můžete si ušetřit chvíli psaní na konci každé zprávy. Kromě zdvořilostního závěru může podpis obsahovat informace o vás. Mnoho profesionálů připojuje své obchodní kontaktní informace, aby je klienti a obchodní partneři mohli snadno kontaktovat. Podpis může také zahrnovat marketingovou zprávu nebo dokonce oblíbený citát pro vyjádření humoru nebo osobního přístupu. Informace v jednoduchém podpisu u mohou zahrnovat: Jméno Váš profesionální titul Vaši fyzickou obchodní adresu a telefon Tyto prvky můžete přidat zadáním do podpisu. K podpisu můžete přidat také zajímavější prvky: nebo webovou adresu formátované jako hypertextový odkaz Grafický objekt, například obrázek připomínající váš ruční podpis, logo společnosti nebo dokonce vaši fotografii Tip: Obrázky, fotografie a kliparty mohou zpomalit doručení u. Je-li to možné, snažte se, aby velikost u nepřekročila 100 kb. Elektronická vizitka Při přemýšlení, co má obsahovat váš podpis, nezapomeňte, že je lepší jej ponechat jednodušší, aby bylo možné snadno rozpoznat důležité informace. Nechcete obtěžovat příjemce podpisem, který je příliš dlouhý nebo nápadný. Také pečivě zvažte cílovou skupinu dříve, než uvedete citlivé informace o sobě, jako je fyzická adresa nebo telefonní číslo. Nechcete přece, aby vám neočekávaně volali cizí lidé. Vytvoření podpisu netrvá dlouho. Podpisy vytváříte v dialogovém okně Podpisy a šablony, do kterého se snadno dostanete z kterékoli nové zprávy kliknutím na šipku pod tlačítkem Podpis a kliknutím na tlačítko Podpisy. Prvním krokem při vytváření podpisu je přiřazení názvu. Začněte kliknutím na tlačítko Nový a zadáním názvu do pole Nový podpis. Podpisu můžete zadat vlastní název, můžete jej pojmenovat jakýmkoli názvem. Pokud chcete vytvořit více podpisů, můžete použít popisnější názvy, abyste mohli snadno zjistit, který podpis použít. 2

4 Nastavení vzhledu Po pojmenování podpisu začnete s jeho vytvářením. Zde uvádíme kroky pro vytvoření jednoduchého podpisu: 1. Zadejte text do textového pole. 2. Zadejte některé základní prvky návrhu podpisu, například písmo a jeho velikost. 3. Můžete také vybrat barvu. Chcete-li mít podpis zajímavější, můžete použít různé formátování pro různé řádky podpisu. Zde je označeno jméno jinou barvou, než má zbytek textu. Jakmile budete spokojeni se základním podpisem, můžete kliknout na tlačítko Uložit. Tím připravíte podpis k použití. Změny podpisu Podpis můžete po vytvoření snadno změnit. Pokud chcete jednorázově změnit podpis pro konkrétní zprávu, proveďte změny přímo ve zprávě stejně jako byste mělnili kterýkoli jiný úsek textu zprávy. Jestliže chcete změnit uložený podpis, musíte se vrátit do dialogového okna Podpisy a šablony a provést zde změny. Automatické použití Po vytvoření prvního podpisu jej aplikace Outlook nastaví jako výchozí podpis a automaticky jej použije u všech nových zpráv. Chcete-li tedy nový podpis použít, stačí začít vytvářet zprávy podpis se zobrazí ve všech nově vytvořených zprávách. Jestliže jste vytvořili více podpisů, můžete ověřit, který z nich je nastaven jako výchozí, v dialogovém okně Podpisy a šablony: výchozí podpis je uveden vedle položky Nové zprávy v části Vyberte výchozí podpis. Na obrázku je znázorněn příklad podpisu s názvem Můj pracovní podpis, který je automaticky použit u nových zpráv. Cílené použití Pokud raději přidáváte podpis do jednotlivých zpráv to znamená, že nechcete podpis přidávat automaticky do nových zpráv můžete upravit nastavení v aplikaci Outlook. V dialogovém okně Podpisy a šablony klikněte na položku (žádný) v seznamu Nové zprávy v části Vyberte výchozí podpis. Pokud pak budete chtít přidat podpis do zprávy, klikněte na tlačítko Podpis na pásu karet ve skupině Zahrnout. Po vložení podpisu do zprávy jej lze kdykoli odstranit tak, že jej vyberete a stisknete klávesu DELETE. 3

5 Podpis s obrázky a hypertextovými odkazy Obrázky Obrázek v podpisu může znamenat více než jen zajímavý prvek. Například vaše fotka nebo logo společnosti v podpisu mohou sloužit jako významné vizuální vodítko, které pomůže zákazníkům snadno identifikovat vás nebo vaši společnost. Chcete-li přidat obrázek, klikněte na tlačítko Obrázek. Poznámka: Nelze změnit velikost obrázků v poli Upravit podpis. Jestliže je tedy obrázek příliš velký nebo příliš malý, bude nutné změnit jeho velikost před jeho vložením. O velikostech obrázků budeme hovořit podrobněji v následující lekci. Hypertextové odkazy Hypertextový odkaz může být opravdu účinným prvkem ve vašem podpisu. Pomocí hypertextového odkazu můžete například propagovat web vaší společnosti nebo směrovat příjemce na konkrétní ovou adresu. Chcete-li vložit hypertextový odkaz, klikněte na tlačítko Hypertextový odkaz. Elektronická vizitka jako podpis Elektronické vizitky jsou novou funkcí aplikace Outlook Elektronické vizitky představují rozšíření Kontaktů a umožňují snadno sdílet kontaktní informace s ostatními. Vytvořeni vlastní elektronické vizitky je stejně snadné, jako přepnutí do zobrazení Kontakty a vytvoření vlastního kontaktu. Po jeho vytvoření budete mít k dispozici vlastní vizitku, kterou můžete vkládat do podpisu u: Klikněte na tlačítko Vizitka v dialogovém okně Podpisy a šablony, jak znázorněno na obrázku. Elektronická vizitka dodá podpisu profesionální vzhled. Příjemci mohou snadno uložit kontaktní informace do svých vlastních kontaktů, protože elektronická vizitka obsahuje dvě části: obrázek a soubor. Soubor, který je ve formátu vcard (internetový standard pro odesílání a přijímání kontaktních informací), znamená, že kontaktní informace spojené s vizitkou mohou příjemci snadno uložit a to i tehdy, pokud nepoužívají aplikaci Outlook Vytvoření více podpisů Je snadné vytvořit více podpisů: Stačí kliknout na tlačítko Nový, pojmenovat jej a zadat (nebo vložit) požadovaný text do pole Upravit podpis. Jak vidíte na obrázcích, zobrazí se kolekce podpisů v seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit v dialogovém okně Podpisy a šablony. 4

6 Přepnutí do jiného podpisu Může dojít k situaci, kdy chcete přepnout na jiný podpis během psaní zprávy. Například váš formální podpis s obchodními kontaktními informacemi může být ten, který vkládáte do pracovního u při korespondenci s většinou kolegů. Pro ně budete zřejmě chtít použít jednodušší podpis. Jestliže píšete novému zákazníkovi, budete zřejmě chtít použít něco efektního. Přepnutí do jiného podpisu ve vytvářené zprávě je snadné: Stačí kliknout na tlačítko Podpis v horní části zprávy nebo kliknout pravým tlačítkem myši na podpis a pak vybrat jiný podpis ze seznamu. Použití jiného podpisu pro odpovědi Existují situace, kdy budete chtít v odpovědi na zprávu nebo při předání zprávy použít jiný podpis než podpis pro nové zprávy. Pro ty můžete chtít například používat efektní podpis s obrázkem a hypertextovými odkazy, ale odpovědi a zprávy předané dál chcete podepsat pouze jednoduchým textem. Tuto možnost můžete nastavit v seznamu Odpovědi a předané zprávy v části Vyberte výchozí podpis. Archivace zpráv Archiv automaticky přesunuje zprávy z poštovní schránky do složky s názvem Složky archivu. Na obrázku můžete vidět podrobnější znázornění. 1. Proces spustíte kliknutím na tlačítko Ano. 2. Zprávy jsou přesunuty z vaší poštovní schránky do složky Složky archivu. Ve složce Složky archivu se automaticky vytvoří podsložky vaší poštovní schránky. Automatická archivace Automatická archivace přesunuje zprávy bez vašeho zásahu (po zobrazení výzvy, pokud jste zaškrtli níže zmiňované políčko). Jak se lze k tomuto dialogovému oknu dostat? Klikněte na položku Možnosti v nabídce Nástroje, klikněte na kartu Jiné a potom klikněte na tlačítko Automaticky archivovat. 1. Pokud je zaškrtnuté políčko Spustit automatickou archivaci každých, je automatická archivace zapnutá. (Pokud ji chcete vypnout, můžete tak učinit zde zrušením zaškrtnutí tohoto políčka.) 2. Počet dní určuje, jak často bude automatická archivace spouštěna. Automatická archivace má několik výchozích nastavení, která můžete změnit. Např. nastavení, kdy je zpráva považována za starou, lze změnit v dialogovém okně Automaticky archivovat. Při každém spuštění automatické archivace se všechny zprávy považované za staré podle tohoto kritéria přesunou do složky Složky archivu. 5

7 Cílená archivace Co dělat v případě, že je vaše poštovní schránka přeplněná a pravidelná automatická archivace je naplánována až za týden? Můžete archivaci spustit hned, a to kliknutím na příkaz Archivovat v nabídce Soubor. Všechny zprávy, které dosáhly nastaveného stáří, budou okamžitě archivovány. Kalendář Zobrazení kalendáře Činnosti můžete v kalendáři aplikace Outlook naplánovat jako události, schůzky, zvláštní události nebo úkoly. Výběr typu položky závisí na tom, zda se činnost týká i dalších osob a na tom, jak chcete danou položku zobrazovat. Správný výběr položek v kalendáři umožní rychle zjistit, co se děje, kdy a s kým. V kalendáři můžete využívat tlačítka umístěná v horní části okna k navigaci a k zobrazení či skrytí podrobných informací: 1. Kliknutím na tlačítka Den, Týden nebo Měsíc můžete rychle přepínat zobrazení. 2. Tlačítka Vpřed a Zpět umožňují snadné přecházení v kalendáři. 3. Další tlačítka umožňují v závislosti na zobrazení zobrazit či skrýt dny nebo podrobné informace. Klikněte na položku Kalendář v navigačním podokně. Klikněte na datum v tabulce dat, která je umístěna v horní části panelu úkolů. Možnosti výběrů a práce s kalendářem 1. Událost: Událost je činnost, která se týká pouze vás a probíhá v naplánovanou dobu. 2. Schůzka: Schůzka se stejně jako událost uskutečňuje v naplánovanou dobu. Rozdíl spočívá v tom, že na schůzku zvete účastníky pomocí žádosti o schůzku odesílané em. 3. Zvláštní událost: Zvláštní událost je činnost, která trvá celý den. Na rozdíl od události nebo schůzky neblokuje čas v kalendáři. Zvláštní událost umožňuje zobrazit v kalendáři v daném dni i jiné položky. 4. Úkol: Úkol je činnost, která se týká pouze vás, a není třeba pro ni zadávat naplánovanou dobu. Novinkou v aplikaci Outlook 2007 je v kalendáři oblast v zobrazení Den a Týden, kde se zobrazují úkoly. 6

8 Kalendářová položka Jedním z rychlých způsobů zahájení události (či jiné položky v kalendáři) je umístit kurzor na požadovanou dobu v zobrazení Den, kliknout a zadat podrobnosti. Tyto tři kroky jsou znázorněny na obrázku: 1. Umístěte kurzor na požadovanou dobu v kalendáři a klikněte. 2. Zadejte podrobnosti. 3. Vyžaduje-li událost více času, jednoduše přetáhněte úchyt a dobu události prodlužte. Opakování události Chcete-li v aplikaci Outlook vyznačit, že se událost, schůzka nebo zvláštní událost neustále opakuje, použijte funkci Opakování. Četnost výskytů činnosti se nazývá způsob opakování. Jak si můžete všimnout na obrázku, zobrazuje se opakovaná událost několikrát a zobrazí se ikona opakování. Chcete-li nastavit způsob opakování, otevřete událost a klikněte na tlačítko Opakování ve skupině Možnosti na kartě Událost. Otevření opakované události Chcete-li otevřít opakovanou položku kalendáře a zobrazit její podrobnosti či ji změnit, klikněte na ni. Zobrazí se zpráva, podobná zprávě na obrázku, se dvěma možnostmi: Otevřít tento výskyt Tuto možnost vyberte, jestliže chcete zobrazit nebo změnit jeden výskyt, nikoli celou řadu. Některý den můžete například chtít jít cvičit o půl hodiny později než obvykle, aniž byste měnili obvyklou dobu. Otevřít řadu Tuto možnost zvolte, chcete-li zobrazit nebo změnit celou řadu, pokud jste se například rozhodli posunout všechny instance události Cvičení o půl hodiny. Po otevření řady můžete změnit způsob opakování tak, že kliknete na tlačítko Opakování na kartě Událost Tipy: Při práci s opakovanými položkami mějte na paměti následující skutečnosti: Neodstraňujte opakovanou položku. Namísto toho změňte čas v poli Konec. Tím zůstane zachován záznam výskytů v minulosti. Možná budete potřebovat vytvořit několik různých opakovaných položek kalendáře, abyste dosáhli u jedné činnosti požadovaného způsobu opakování. Jestliže chcete například zadat událost dne výplaty, ke které dochází každý patnáctý den v měsíci a současně také poslední den v měsíci, bude třeba pro tuto situaci vytvořit dvě opakované události. 7

9 Připomenutí Při vytvoření libovolného typu položky kalendáře je připomenutí nastaveno automaticky. Aplikace Outlook vás upozorní na události a schůzky 15 minut před začátkem. Níže je znázorněn postup změny času připomenutí na kalendářovou položku pomocí otevření položky a úpravy nastavení v poli Připomenutí na kartě Událost. 1. Poklikáním otevřete událost. 2. Zvolte čas připomenutí. 3. Připomenutí je zobrazeno v určený čas. Barevné kategorie Pokud chcete odlišit např. narozeniny a osobní události od pracovních, je to možné pomocí barevných kategorií. Barevné kategorie umožňují pojmenovat vlastní barvy a podle potřeby tyto názvy také změnit. Pomocí barev můžete určité položky zvýraznit, aby byly patrné na první pohled. Úkoly Úkol je položka určená pro libovolnou činnost, kterou chcete zobrazit v kalendáři, ale kterou není třeba plánovat na konkrétní čas nebo která nezahrnuje celý den. Oblast Úkoly se zobrazuje v kalendáři v zobrazení Den nebo Týden. Jestliže máte například několik pochůzek, které je třeba vyřídit, zadejte každou pochůzku jako úkol. Po dokončení úkol zaškrtněte. Dokončený úkol zůstane připojen ke dni, v němž byl dokončen. Díky tomu budete mít uspořádaný seznam výsledků daného dne při ruce. U úkolu můžete zadat naplánované datum zahájení a termín, kdy má být dokončen. Jestliže nedokončíte úkol v daném termínu, přesune se úkol automaticky směrem vpřed a bude se zobrazovat v aktuálním dni, dokud jej nepřeplánujete nebo nezaškrtnete. Tip: Chcete-li rychle přeplánovat úkol, otevřete zobrazení Týden a přetáhněte daný úkol z jednoho dne do jiného. 8

10 Používání více kalendářů Kliknete-li na položku Kalendář v navigačním podokně, je kalendář zobrazený pod položkou Vlastní kalendáře hlavním (výchozím) kalendářem. Tento kalendář se vždy nazývá Kalendář. Tento kalendář budete mít vždy k dispozici, můžete mít ovšem k dispozici i další kalendáře. Vytvoření nového kalendáře Pokud chcete vytvořit další kalendář, je třeba nejprve vytvořit novou složku, ve které budou položky nového kalendáře. Lze to provést jednoduše tak, že v nabídce Soubor přejdete na příkaz Nový a kliknete na příkaz Kalendář. Zobrazí se dialogové okno Vytvořit novou složku, ve kterém zadáte její název. Jakmile kalendář vytvoříte, zobrazí se v seznamu ve skupině Vlastní kalendáře. Zobrazení více kalendářů Pokud již máte v aplikaci Outlook vytvořeny další kalendáře, budou zobrazeny v seznamu v navigačním podokně. Na obrázku jsou znázorněny některé příklady. 1. Ve skupině Vlastní kalendáře jsou zobrazeny dva kalendáře: výchozí kalendář (ten, který má vždy název Kalendář) a další osobní kalendář. V tomto případě má alternativní kalendář název Rodina. 2. Ve skupině Jiné kalendáře jsou zobrazeny dva další kalendáře: kalendář Narozeniny slavných, k jehož odběru se lze přihlásit prostřednictvím Internetu, a kalendář Týmový web dovolené. 3. Ve skupině Kalendáře uživatelů je zobrazen sdílený kalendář kolegy. Používáte-li pro y a kalendáře Microsoft Exchange Server (pravděpodobně jej používáte v práci), budete moci sdílet hlavní kalendář s jinými uživateli a oni jej budou moci sdílet s vámi, jak je znázorněno zde. Budete-li si chtít prohlédnout kalendář jiného uživatele, bude tento kalendář zobrazen zde. Poznámka: Na obrázku si také ve skupinách Jiné kalendáře a Kalendáře uživatelů povšimněte ikon s obousměrnou šipkou u zobrazených kalendářů. Šipky slouží jako připomenutí toho, že tento typ kalendáře je pravidelně aktualizován při změně hlavního kalendáře. Pokud vám nevyhovují standardní názvy skupin, můžete je změnit. Sledování všech kalendářů Pokud máte zobrazeno více kalendářů, barevné označení a rozdílné názvy vám pomohou jednotlivé kalendáře odlišit. Na obrázku je hlavní kalendář modrý a rodinný kalendář zelený. V aplikaci Outlook jsou kalendářům přiřazovány barvy podle pořadí, ve kterém zaškrtnete příslušná políčka v navigačním podokně. 9

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

První kroky s Google Apps

První kroky s Google Apps První kroky s Google Apps Postupujte podle jednotlivých kroků popsaných v tomto dokumentu. Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Přihlášení Nastavení Gmail Nastavení Kalendáře Nastavení mobilního telefonu Podpora

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Stavový řádek programu...5 Celoobrazovkové zobrazení

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

SharePoint Online. Vyhledávání Můžete hledat weby, osoby nebo soubory. Vytvoření webu nebo příspěvku

SharePoint Online. Vyhledávání Můžete hledat weby, osoby nebo soubory. Vytvoření webu nebo příspěvku Úvodní příručka Zvládněte toho více, ať jste kdekoli, se zabezpečeným přístupem, sdílením a ukládáním souborů. Přihlaste se ke svému předplatnému Office 365 a ve spouštěči aplikací vyberte SharePoint.

Více

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt.

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 17. dubna 2017 Obsah 3 Obsah...5 Stavový řádek programu...5 Celoobrazovkové zobrazení

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Google Apps. kontakty. verze 2011

Google Apps. kontakty. verze 2011 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Popis prostředí... Přidání kontaktu mezi Moje kontakty... Výběr ze skupiny Všechny kontakty... Ruční přidání kontaktu... Import kontaktů... Úprava kontaktu...

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Choose a building block. Znalostní báze Kleos. Kleos 6.5 (březen 2019)

Choose a building block. Znalostní báze Kleos. Kleos 6.5 (březen 2019) Choose a building block. Znalostní báze Kleos Kleos 6.5 (březen 2019) Novinky a vylepšení Obsah Emaily: nová verze doplňku Kleos pro Outlook 2 Kleos pro Outlook: instalace a spuštění (i pokud není spuštěn

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

PowerPoint. Animace objektů a textu Tlačítka akcí. Alexandra Severová

PowerPoint. Animace objektů a textu Tlačítka akcí. Alexandra Severová PowerPoint Animace objektů a textu Tlačítka akcí Alexandra Severová V aplikaci PowerPoint existují čtyři různé druhy animací: Úvodní efekty: Objekt může být například postupně vykreslován, může na snímek

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Microsoft Outlook 2003 a Microsoft Outlook část

Microsoft Outlook 2003 a Microsoft Outlook část Informační a komunikační technika II. ročník Microsoft Outlook 2003 a Microsoft Outlook 2007 2. část Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský podle podkladů Kompendium a (Roman Kučera Microsoft Microsoft Outlook

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Uživatelská příručka T UC-One pro windows

Uživatelská příručka T UC-One pro windows Co je to T UC-One? T UC-One poskytuje koncovým uživatelům jednotnou komunikaci (UC) skrz všední mobily (tablety a mobilní telefony) a počítačové platformy (počítače a notebooky) včetně Windows, Mac, ios

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby Anotace Zdroje CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_117_ IVT_OUTLOOK_09

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze

Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze 1 Návod pro studenty DSP 1.1 Vyplnění tabulky v Excelu Vzorovou tabulku ke stažení naleznete na webu www.fld.czu.cz

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Uživatelský manuál pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Obsah 1. Úvod... 4 2. Přihlášení do online katalogu... 5 3. Úvodní strana... 6 3.1. Informační část...

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Obsah. Úvod 3. Návod k rezervaci přes Microsoft Outlook MeetingRoomApp 2

Obsah. Úvod 3. Návod k rezervaci přes Microsoft Outlook MeetingRoomApp 2 Obsah Úvod 3 Rezervace místnosti přes webovou aplikaci Office 365 (Outlook) 4 Aplikace Kalendář 4 Vytvoření schůzky (události) 5 Rezervace zasedací místnosti 6 Rezervace místnosti přes Microsoft Outlook

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd

Nápověda k systému CCS Carnet Mini. Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování?

Elfeweb. Manuál. Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Chcete být stále dostupní pro všechny Vaše zákazníky? Chcete funkční web bez zbytečného zařizování? Manuál Obsah 1. obecné vysvětlení principu získání webu 2. přihlášení / registrace 3. proces ověření

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

y v TimeMakeru

y v TimeMakeru E-Maily v TimeMakeru Jakákoliv komunikace od externího uživatele (uživatele, který nemá TimeMaker) anebo pro něj. Po doručení se objeví ve Vašem Souhrnném Inboxu. Vždy se pozná podle znaku @ v adrese,

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám

Dell Premier. Návod k nakupování a objednávkám Dell Premier Návod k nakupování a objednávkám Navrženo pro podnikání. Přizpůsobeno pro vás. Nový portál Premier přináší přizpůsobenou a zabezpečenou online sadu nástrojů pro nákup, reporting, vyhledávání

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D18_Z_OFF_OUT_UVOD.docx Informatika MS Office Outlook MS OFFICE OUTLOOK 2010 - SEZNÁMENÍ

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Outlook 2016 Tipy a triky

Outlook 2016 Tipy a triky Outlook 2016 Tipy a triky Klávesové zkratky a návody, jak ušetřit čas ve vaší oblíbené e-mailové a kalendářové aplikaci Platí pro Outlook 2016 pro Windows 1. Rychlý přechod do doručené pošty Zapnuli jste

Více