DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva"

Transkript

1 DrŽiTel akreditace Jci 2011 Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 1

2 Obsah DrŽiTel akreditace Jci O nás 5 Vedení a orgány nemocnice Organizační struktura Profil nemocnice Události roku 2011 Personální a sociální politika Naše činnost15 Přehled činnosti klinických programů Neuroprogram Kardiovaskulární program Program všeobecné léčebné péče Přehled činnosti pracovišť komplementu Pacientské kluby Granty řešené v Nemocnici Na Homolce v roce 2011 Publikační činnost 2011 Kvalita a bezpečnost v roce Nemocnice Na Homolce akreditované pracoviště JCI Ekonomická stabilita 95 Ekonomické informace 2011 Výroční zpráva 3

3 O nás POSKyTUJEME ZDRAVOTNÍ PÉČI VE VŠECh OBORECh MEDICÍNy JSME SPECIALISTÉ NA NEMOCI KARDIOVASKULÁRNÍ A NERVOVÉ SOUSTAVy NABÍZÍME NEJMODERNĚJŠÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ POSTUPy, Z NIChŽ NĚKTERÉ JSOU V ČR UNIKÁTNÍ POUŽÍVÁME RyChLÉ A PRO PACIENTA NEJMÉNĚ ZATĚŽUJÍCÍ POSTUPy PŘI URČENÍ NEMOCI A JEJÍ LÉČBĚ NAŠI ODBORNÍCI JSOU PROFESIONÁLOVÉ VE SVÉM OBORU DrŽiTel akreditace Jci 4 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 5

4 Vedení a orgány nemocnice MUDr. Michal Toběrný, MBA náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči Mgr. Eva Holá, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči MUDr. Vladimír Dbalý, MBA Ředitel Ing. Stanislav Adam provozně technický náměstek ( ) Mgr. Barbora Vaculíková, MBA Vedoucí oddělení řízení kvality Ředitel MUDr. Vladimír Dbalý, MBA Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči MUDr. Michal Toběrný Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Eva Holá Ekonomická správa Ing. Emile Bialešová Provozně-technický náměstek Ing. Stanislav Adam ( ) Investičně-technický náměstek Ing Jiří Veigert ( ) Vedoucí Oddělení řízení kvality Mgr. Barbora Vaculíková 6 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 7

5 Organizační struktura Profil nemocnice Na Homolce Specializované pracoviště s celostátní působností pro kardiovaskulární a neurochirurgickou léčebnou péči Úsek ředitele Sekretariát ředitele Nemocniční lékárna Personální odbor Oddělení zaměstnaneckých záležitostí Oddělení vzdělávání a rozvoje Specialista odměňování Právník Oddělení PR a komunikace Oddělení řízení kvality Úsek léčebné a preventivní péče Náměstek pro LPP Odbor lázeňské péče Oddělení biomedicínského inženýrství Oddělení lékařské fyziky Závodní lékař Oddělení smluvních vztahů a revizí Ekonomika zdravotní péče KARDIOVASKULÁRNÍ CENTRUM Kardiologie Kardiochirurgie Kardioanesteziologie CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM Neurochirurgie Neurologie Stereotaktická a radiační neurochirurgie Úsek investičně - technický Investičně-technický náměstek Oddělení Hospodářská správa MTZ a sklady Stravování Autodoprava Automatický dopravní systém Údržba Pronájmy Informatika Sekretariát, podatelna Odpadový hospodář a ekolog Referát investic Technik PO/KM Technik BOZP Lůžková část odborných odd., která nesjou součástí center Cévní chirurgie Všeobecná chirurgie Gynekologie Interna ORL ARO Centra Centrum alergologie a klinické imunologie Transplantační centrum Centrum robotické chirurgie Úsek ošetřovatelské péče Náměstek pro ošetřovatelskou péči Oddělení komerčních služeb a dokumentace Komerční služby Centrální a dětská kartotéka Centrální příjem pacientů Informace Archiv Lékařská knihovna Kongresový sál Centrální sterilizace Vedoucí NELZP Asistentka ochrany veřejného zdraví Žurnální služba - sanitáři Ambulantní část odborných odd., která nejsou součástí center Cévní chirurgie Všeobecná chirurgie Gynekologie Interna ORL Oční Dětské a dorostové Stomatologie Kožní Psychiatrie Klinická psychologie Klinická onkologie Ekonomická správa nemocnice Bialešová s.r.o. Oddělení Správce rozpočtu Finanční účtárna Operativní evidence Finanční kontrola Manažerské účetnictví Medicínsko právní služby JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA Společné vyšetřovací a léčebné složky Klinická biochemie, hematologie a imunologie Klinická mikrobiologie a antibiotická stanice Radiodiagnostické oddělení Nukleární medicína / PET centrum Patologie Rehabilitační a fyzikální medicína Nemocniční hygiena Klinická farmacie Neurologicko-neurochirurgický program Komplexní péče pro pacienty s onemocněním či poraněním centrálního a periferního nervového systému a s onemocněním či poraněním páteře. Tři samostatná pracoviště programu nabízejí plné spektrum péče od diagnostických služeb a konzervativní terapie přes komplexní neurochirurgickou operativu včetně radiochirurgie a stereotaktické chirurgie až po moderní metody intervenční neuroradiologie. Součástí péče je návazná rehabilitace a trvalá dispenzarizace nemocných. Neurologické oddělení Neurochirurgické oddělení Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Kardiovaskulární program Komplexní péče pro pacienty s onemocněním kardiovaskulárního systému, tedy srdce a cév. Tři samostatná pracoviště programu jsou zaměřena na komplexní diagnostiku a konzervativní léčbu, a dále pak na chirurgickou léčbu srdečních a cévních onemocnění včetně intervenčních radiologických zákroků. Součástí péče je rehabilitace pro pacienty s chorobami oběhové soustavy a dispenzarizace indikovaných skupin nemocných. Kardiologické oddělení Oddělení cévní chirurgie Kardiochirurgické oddělení Kardioanesteziologické oddělení Program všeobecné léčebné péče Komplexní nabídka všeobecné zdravotní péče se službami rozsáhlé polikliniky a na ni navazujícím lůžkovým zázemím. Čtyři samostatná lůžková pracoviště tohoto programu nabízí pacientům spektrum moderních diagnostických a léčebných metod v oborech interního lékařství a chirurgie, s důrazem na minimálně invazivní operativu. Jsou úzce propojeny s rozsáhlými ambulantními službami jednotlivých odborných ordinací. Interní oddělení Oddělení všeobecné chirurgie Oddělení gynekologie a minimálně invazivní terapie Oddělení ORL / Chirurgie hlavy a krku 8 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 9

6 Profil nemocnice Na Homolce Tabulková část Profil nemocnice Na Homolce Tabulková část Základní údaje Průměrná ošetřovací doba Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Počet zaměstnanců 1881 Počet lůžek 357 Počet hospitalizací Počet operací Počet ambulantních vyšetření Cévní chirurgie 7,79 Kardiochirurgie 12,16 Kardiologie 2,99 Neurochirurgie 8,20 OSRN 1,27 Cévní chirurgie Kardiochirurgie Kardiologie Neurochirurgie OSRN Cévní chirurgie 80,40 Kardiochirurgie 89,74 Kardiologie 74,58 Neurochirurgie 89,29 OSRN 63,63 Neurologie 4,90 Neurologie Neurologie 71,93 Chirurgie 3,74 Chirurgie Chirurgie 84,66 Úmrtnost Gynekologie 2,77 ORL 2,46 Gynekologie ORL Gynekologie 65,41 ORL 68,46 Cévní chirurgie 1,7% Kardiochirurgie 1,4% Kardiologie 0,8% Interna 8,29 ARO 14,82 NNH 5,35 Interna ARO NNH Interna 91,44 ARO 86,62 NNH 81,15 Neurochirurgie 0,6% OSRN 0,0% Neurologie 1,8% Chirurgie 0,2% Gynekologie 0,0% ORL 0,1% Interna 3,8% ARO 27,7% NNH 1,2% 10 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 11

7 Události roku 2011 Personální a sociální politika ÚNOR V první polovině února 2011 proběhla v Nemocnici Na Homolce první veřejnosprávní kontrola výdajů, proplacených k projektu Komplexního kardiovaskulárního centra. Kontrolu prováděla komise MZ ČR a uzavřela ji s výrokem, že nemocnice realizuje projekt bez výhrad a v plném souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. BŘEZEN Lékaři Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce provedli v pondělí 28. března 2011 ve Wroclawi první robotickou cévní operaci na území Polska. Tento zákrok byl zároveň jejich jubilejním dvoustým výkonem tohoto typu. DUBEN Prezident České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milan Kubek předal 15. dubna 2011 řediteli Nemocnice Na Homolce certifikát Nemocnice 21. století. ČLK tak ocenila nemocnici za to, že disponuje dostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu. ČERVEN V pořadí již druhý reakreditační audit JCI skončil doporučením mezinárodní komise auditorů ke znovuudělení prestižní mezinárodní akreditace JCI Nemocnici Na Homolce. Stali jsme se tak nemocnicí s nejdelším držením tohoto certifikátu v České republice. ATLANTA, 24. června Leksellův gama nůž Perfexion, vyráběný firmou Elekta, který je provozován v Nemocnici Na Homolce, získal ocenění Best in KLAS jako nejlepší přístroj pro radioterapii u onemocnění mozku, hlavy a krku. LISTOPAD Nemocnice Na Homolce se stala absolutním vítězem v žebříčku hodnocení českých nemocnic Health Care Institute 2011 z pohledu pacientů, zaměstnanců a finančního zdraví. Nemocnice Na Homolce získala ocenění v soutěži Českých 100 Nejlepších 2011 v oborové kategorii Zdraví vzdělání humanita. Umístila se zde na základě hlasování respondentů ankety jako jedna z nejlepších společně s šesti dalšími zdravotnickými a vzdělávacími zařízeními a nadacemi. Rok 2011 byl v Nemocnici Na Homolce rokem změn v odměňování zdravotnických pracovníků. Od 1. března 2011 došlo na základě memoranda uzavřeného mezi MZ ČR a LOK Svaz českých lékařů k navýšení tarifních složek platů u lékařů 13. platové třídy o Kč a u lékařů 14. platové třídy o Kč. K tomuto datu byly stanoveny minimální platové tarify pro lékaře bez specializované způsobilosti. S účinností od 1. března 2011 byly sjednány smluvní platy u primářů, vedoucích lékařů oddělení bez primářů a náměstků ředitele. Od 1. července 2011 byly smluvní platy sjednány se všemi lékaři od 13. platové třídy. V prosinci 2011 byly stanoveny minimální platy pro zdravotnické pracovníky nelékaře s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Tímto opatřením se nemocnici podařilo částečně narovnat rozdíly v tarifních platech u nelékařských zdravotnických pracovníků. Z pohledu personálního zajištění nemocnice lze konstatovat, že Nemocnice Na Homolce má naplněna systemizovaná místa a na žádném oddělení neřeší katastrofální nedostatek pracovníků. V roce 2011 zaměstnávala nemocnice 1790,96 zaměstnanců (přepočtený stav) a na platy bylo vynaloženo celkem 819 mil. Kč. Průměrný plat v Nemocnici Na Homolce v roce 2011 činil Kč. Personální a platové údaje podle jednotlivých kategorií vyplacené platy celkem (Kč) průměrný přepočtený počet zaměstnanců lékaři farmaceuti všeobecné sestry ZP nelékaři 7-21 ZP nelékaři ZP nelékaři JOP nelékaři THP dělníci celkem ,91 11,13 759,79 109,96 49,37 199,91 5,19 232,43 156, ,57 průměrný plat (Kč) PROSINEC Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce zahájilo provoz dvou nových angiografických RTG přístrojů, které nahradily dvě dosavadní již morálně i fyzicky opotřebované angiolinky. 12 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 13

8 Naše činnost PŘEhLED ČINNOSTI KLINICKÝCh PROGRAMů DrŽiTel akreditace Jci 14 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 15

9 Neurologicko - neurochirurgický program (Neuroprogram) Neurologicko - neurochirurgický program (Neuroprogram) Nabízí komplexní péči pro pacienty s onemocněním či poraněním centrálního a periferního nervového systému a s onemocněním či poraněním páteře. V uplynulém období pokračovalo v činnosti také Centrum pro poruchy spánku včetně spánkové laboratoře, která umožňuje provádět spánkovou polygrafii s kapacitou dvou monitorovaných lůžek. V roce 2011 prošlo Centrem pro poruchy spánku 212 pacientů. NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ Primář MUDr. Miroslav Kalina Oddělení se zaměřuje na diagnostiku a nechirurgickou léčbu onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu včetně speciální elektrofyziologické a ultrazvukové diagnostiky. Pro tuto oblast poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči. Součástí oddělení je Epileptologické centrum se specializovanou ambulantní a lůžkovou péčí o pacienty postižené epilepsií. Zahrnuje dvě epileptologické poradny a epileptologickou monitorovací jednotku (EMU), která provádí mimo jiné dlouhodobé monitorování a výběr nemocných k epileptochirurgické léčbě a poskytuje superkonziliární služby neurologickým pracovištím České republiky. V roce 2011 prošlo EMU v rámci hospitalizací 216 nemocných, z toho 12 nemocných mělo monitoraci z invazivně zavedených elektrod a 41 nemocných bylo indikováno k epileptochirurgickému výkonu otevřené operaci nebo implantaci vagového stimulátoru. Metoda stereotaktické termoléze se v roce 2011 nepoužívala pro výpadek dodávek elektrod. Péče o pacienty s epilepsií se vyznačuje výrazně interdisciplinární spoluprací napříč neurovědními obory v nemocnici a spolu s Neurologickým oddělením se na ní dále tradičně podílela Neurochirurgické oddělení, Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Radiodiagnostické oddělení a Oddělení nukleární medicíny / PET centrum. Nemocnice Na Homolce je jedno ze tří největších epileptologických a epileptochirurgických center v České republice s největším počtem odoperovaných pacientů. Specializovaná jednotka intenzivní péče pro léčbu akutních a velmi těžkých neurologických stavů je zároveň školicím postgraduálním centrem pro neurologickou intenzivní péči. V roce 2011 bylo v rámci hospitalizací na intenzivní péči provedeno 16 intraarteriálních trombolýz a 32 intravenózních trombolýz. Součástí ambulantní péče je kromě ambulancí pro obecně neurologicky nemocné také neurovaskulární ambulance a spinální poradna, která se podílí na indikacích operací páteřního kanálu, a dále extrapyramidová poradna a poradna pro neuroimunologická onemocnění CNS. Diagnostickou část tvoří laboratoř evokovaných potenciálů, EEG laboratoře, elektromyografické laboratoře a transkraniální dopplerovská ultrasonografie. NEUROLOGIE - Základní údaje Počet lůžek 33 Standardní 21 Intenzivní 6 EMU 4 Spánková laboratoř 2 Počet lékařů 13 Počet všeobecných sester 61 Počet ambulantních vyšetření Počet hospitalizací Využití lůžek (v %) - standardní lůžka 76,7 Využití lůžek (v %) - intenzivní lůžka 92,3 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 5,1 Standardní 4,1 Intenzivní 10,5 NEUROChIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Primář MUDr. Michal Šetlík Neurochirurgické oddělení se v roce 2011 i nadále zaměřovalo na komplexní diagnostiku, chirurgickou léčbu a následnou péči o nemocné s chorobami centrální a periferní nervové soustavy tak, aby poskytovalo komplexní a bezpečné služby, které zlepšují kvalitu života nemocných. Péče o pacienty probíhala tradičně v rámci čtyř klíčových oblastí, kterými jsou programy neuroonkologický, neurovaskulární, epileptochirurgický a spondylochirurgický (spinální), s doplněním specializace na neurointenzivní péči. Celkový počet operací v roce 2011 činil výkonů, hospitalizováno bylo nemocných a ambulantně ošetřeno pacientů. Pro léčbu řady diagnóz je Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce výrazně nadregionálním, celostátním či dokonce mezinárodním centrem. Morbidita u plánovaných operačních výkonů odpovídá celorepublikovým 16 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 17

10 Neurologicko - neurochirurgický program (Neuroprogram) Neurologicko - neurochirurgický program (Neuroprogram) i celosvětovým údajům a zpravidla se jedná o nemocné se závažnými onemocněními, která nelze řešit na jiných pracovištích v České republice. V roce 2011 probíhala rutinní operativa v zrekonstruovaném multifunkčním komplexu operačních sálů vybaveném intraoperační magnetickou rezonancí a intraoperačním elektrofyziologickým monitorováním. Integrace sálových technologií umožňuje poskytovat pacientům s operacemi mozku, míchy či páteře vyšší úroveň přesně cílené, maximálně efektivní a bezpečné léčby. V Neuroonkologickém programu kromě standardní terapie nemocných nadále rutinně probíhal cyklus mezioborových neuroonkologických seminářů za účasti multidisciplinárního týmu specialistů Nemocnice Na Homolce a onkologů FN Motol, který doporučuje další onkologickou léčbu spádovým pracovištím léčených pacientů. V rámci Neurovaskulárního programu pokračovalo Neurochirurgické oddělení v roce 2011 v trendu centralizovat v Nemocnici Na Homolce pacienty s onemocněním intrakraniálních cév, s možností kombinované terapie těchto onemocnění otevřenou či endovaskulární cestou. Nemocným s těmito potenciálně život ohrožujícími stavy je věnována nepřetržitá 24 hodinová péče týmu zkušených odborníků. Ve spolupráci s Neurologickým oddělením byly prováděny výkony podle vypracovaných indikačních kriterií k provádění dekompresivních (odlehčujících) kraniektomií u některých typů ischemických cévních mozkových příhod stejně jako operace by-passů mezi extra- a intrakraniálním řečištěm. Neurochirurgické oddělení je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra, jehož statut získala Nemocnice Na Homolce v dubnu V Epileptochirurgickém programu patří Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce mezi největší centra v rámci České republiky. Ve spolupráci s Neurologickým oddělením, pracovištěm Leksellova gama nože, Radiodiagnostickým oddělením a PET centrem se stabilizoval počet indikovaných a operovaných pacientů na ročně a celkový počet nemocných s farmakorezistentní epilepsií zde operovaných dosáhl již počtu kolem 300 nemocných. U operovaných pacientů se uplatňovaly jak resekční výkony, prováděné standardně navigační technikou, tak stimulační léčba (aplikace vagových stimulátorů). Ve spolupráci s ARO oddělením se nadále rozvíjela léčba bolesti (neurostimulační míšní techniky). V rámci Spondylochirurgického programu se Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější a nejaktivnější centra v České republice. Operativa pokrývá celý rozsah páteře s využitím všech přístupových cest jak u onemocnění degene- rativních, tak u traumat a onkologických pacientů při preferenci tzv. minimálně invazivní spondylochirurgie s využitím navigovaných či transkutánních technik. Přínosem roku 2011 je rutinní využívání augmentace šroubů a tak rozšíření fixačních operací na pacienty s osteoporozou, u kterých byly tyto výkony dosud vyloučeny. Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce je Centre of Excellence v navigované neurochirurgii a v neurochirurgii pro dynamické stabilizace krční páteře (Bryan, Prestige, Prospace, Discover) pro ČR a země východoevropského regionu. Neurochirurgové Nemocnice Na Homolce se v roce 2011 podíleli na postgraduální výuce pro IPVZ a zajišťovali odborné stáže českých a zahraničních lékařů v oboru neurochirurgie. Na Neurochirurgickém oddělení byl v roce 2011 řešen 1 grantový projekt, 2 klinické studie Prodisc C Nova study a L-Active FDA Study a 3 celosvětové multicentrické randomizované studie ABC x CSLP Study, Zimmer DTO Study, EF 14 TTF. NEUROChIRURGIE - Základní údaje Počet lůžek 65 Standardní 45 Intenzivní 8 Intermediální 12 Počet lékařů 18 NEUROChIRURGIE - Rozložení operačních výkonů Počet všeobecných sester 88 Mozkové nádory 250 Počet ambulantních vyšetření Cévní mozková onemocnění 99 Počet hospitalizací Funkční - MVD 25 Počet ošetřovacích dnů Spinální onemocnění vč. nádorů Využití lůžek (v %) 89,29 Traumata 160 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 8,2 Epileptochirurgie 29 Mortalita hospitalizovaných (v %) 0,59 Ostatní 567 Mortalita operovaných (v %) 0,2 Celkem NEUROChIRURGIE - Počet operačních výkonů nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 19

11 Neurologicko - neurochirurgický program (Neuroprogram) Neurologicko - neurochirurgický program (Neuroprogram) ODDĚLENÍ STEREOTAKTICKÉ A RADIAČNÍ NEUROChIRURGIE Primář doc. MUDr. Roman Liščák, CSc. Klinická činnost oddělení se zaměřuje na neinvazivní radiochirurgickou léčbu především některých typů mozkových nádorů, mozkových cévních malformací či funkčních mozkových onemocnění pomocí Leksellova gama nože a dále na stereotaktickou a funkční neurochirurgii. Ambulantní část zajišťuje konzultační a následnou péči o neurochirurgické pacienty oddělení a dále specializovanou oftalmologickou, neurofyziologickou a neurologickou péči. Na sklonku roku 2009 byl uveden do provozu nový, poslední model Leksellova gama nože Perfexion, který rozšiřuje spektrum léčených indikací a umožňuje provádění radiochirurgických zákroků v oblasti hlavy a krku, což má význam zejména v léčbě metastatických postižení. Pacientům přináší výrazně větší bezpečnost, přesnost a komfort provedení ozařovacího výkonu. Jeho součástí je systém Extend, který rozšiřuje využití gama nože o frakcionovanou radioterapii bez použití stereotaktického rámu, tj. neinvazivní metodou. Nemocnice Na Homolce se stala prvním pracovištěm na světě, které zavedlo frakcionovanou radioterapii na Leksellově gama noži. Takto vybavený Leksellův gama nůž Perfexion je v současné době jednoznačně nejdokonalejším radiochirurgickým přístrojem na světě. V roce 2011 dosáhl počet pacientů léčených na oddělení rekordních nemocných. Celkový počet zákroků na oddělení dosáhl počtu (výkony Leksellovým gama nožem 1 019, další operační výkony 129). U 35 pacientů byly provedeny primoimplantace a reimplantace neurostimulátorů v léčbě pohybových poruch. Ve skladbě pacientů výrazně stoupl počet zahraničních pacientů, a to zejména z Polska, na celkových 18% léčených nemocných. Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie je jediným pracovištěm tohoto druhu v České republice a v regionu východní Evropy. Kvalitou činnosti a rozsahem zkušeností je odbornou veřejností řazeno k předním pracovištím svého druhu ve světě. Lékaři oddělení se v roce 2011 podíleli na zajištění pregraduální výuky pro 1. a 3. LF UK a postgraduální výuky pro IPVZ. Oddělení stereotaktické a radiační NCh/LGN - Základní údaje Počet lůžek 0 Stacionář 8 Počet lékařů 6 Počet zdravot. prac. nelékařů pod odborným dohledem,thp a RDG asistent 6 Počet všeobecných sester 13 Lůžková část Počet hospitalizací 823 Počet operací provedených Leksellovým gama nožem Počet ostatních stereotaktických operací 129 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 1,27 Ambulantní část Počet konziliárních vyšetření Kontrolní vyšetření Počet implantovaných neurostimulátorů 35 Oddělení stereotaktické a radiační NCh/LGN - Počet pacientů léčených Leksellovým gama nožem Na Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie byly v roce 2011 řešeny 2 granty. 20 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 21

12 22 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 23

13 Kardiovaskulární program Kardiovaskulární program Zabezpečuje plné spektrum preventivní, diagnostické a léčebné péče pro pacienty s chorobami srdce a cév nebo se zvýšeným rizikem těchto onemocnění. KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Primář doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC Klinická činnost oddělení zabezpečuje plné spektrum preventivní, diagnostické a léčebné péče pro pacienty s chorobami srdce a cév nebo se zvýšeným rizikem těchto onemocnění. Tradičně v roce 2011 plně pokrývala jednotlivé specializované oblasti. Akutní kardiologie s koronární jednotkou poskytuje komplexní kardiologickou intenzívní péči nemocným s akutním srdečním onemocněním v celém spektru tohoto oboru. Pracoviště je vybaveno potřebnou technikou, sloužící k monitorování, podpoře či náhradě základních životních funkcí. Intervenční kardiologie zahrnuje činnost katetrizační laboratoře, která se zabývá diagnostikou nemocí koronárních tepen včetně provádění léčebných intervenčních zákroků, a multifunkčního katetrizačního centra. Na konci roku 2011 byla dokončena rekonstrukce pracoviště invazivní kardiologie včetně náhrady stávajících dvou angiografických rtg přístrojů zcela novými. I přes nutná omezení provozu z toho vyplývající byly počty výkonů v roce 2011 srovnatelné s rokem V úzké spolupráci s Kardiochirurgickým oddělením byly v roce 2011 provedeny katetrizační implantace aortální chlopně u nemocných s významnou aortální stenózou, u kterých je konvenční kardiochirurgický výkon kontraindikován. V klinické praxi provádění levostranných srdečních katetrizací a koronárních intervencí zcela převládl přístup přes radiální tepnu. Dále se rozvíjel program strukturálních srdečních intervencí, jako jsou uzávěry foramen ovale patens, defekt septa síní, stenozy plicnice, uzávěry paravalvulárních leaků. Pokračoval rovněž rozvoj programu perkutánních koronárních intervencí při cirkulační podpoře rozdílnými typy podpor. Pracoviště připravilo nebo se aktivně podílelo na přípravě řady odborných programů a prezentací na odborných konferencích a sjezdech v České republice. Spolu s dalšími centry připravilo i odborný program prezentující Českou republiku nejprestižnějším americkém a evropském kongresu invazivní kardiologie (TCT 2011, EuroPCRT 2011) Multifunkční katetrizační pracoviště je zaměřeno na srdeční elektrofyziologii, zejména diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu. V počtu implantací kardiostimulátorů a defibrilátorů (ICD) patří Nemocnice Na Homolce dlouhodobě mezi největší evropská centra. V rámci České republiky se v roce 2011 stala opět centrem s největším počtem implantačních výkonů (1 184). Specializací multifunkčního katetrizačního pracoviště jsou především implantace defibrilátorů a srdeční resynchronizační léčba. Jako největší centrum má zkušenost i s novým typem defibrilátorů, tzv. subkutánních (s-icd), kterých bylo v roce 2011 implantováno 14. Jednoznačnou výhodou těchto přístrojů je provedení implantace bez použití rentgenového záření a absence vstupu do cévního řečiště (elektroda se zavádí jen do podkoží namísto standardního umístění v pravé srdeční komoře). S implantáty souvisí i výkony, kdy je třeba stimulační či defibrilační elektrody extrahovat. Těchto výkonů bylo v roce 2011 bezpečně provedeno celkem 61. Počet katetrizačních ablací provedených v roce 2011 na multifunkčním katetrizačním pracovišti je srovnatelný s rokem 2010 (729). V České republice patří Nemocnice Na Homolce mezi dvě centra s největším počtem výkonů. Je patrný jednoznačný posun ke komplexním ablacím, které tvoří přes 2/3 všech procedur v elektrofyziologii. Jedná se především o ablaci fibrilace síní a komorové tachykardie, u nichž se v roce 2011 standardně používaly metody dálkové navigace. Koncem roku 2011 byl proveden upgrade systému magnetické navigace Stereotaxis, s cílem dalšího zefektivnění práce a přínosu pro bezpečnost pacientů. V rámci klinických studií se nově prováděly i ablační zákroky v renálních tepnách (tzv. renální denervace), jejímž cílem je ovlivnění krevního tlaku či projevů srdečního selhání. V roce 2011 se Kardiologické oddělení opět více zaměřilo i na implantace neuromodulačních systémů. Je zapojeno do mezinárodní klinické studie Defeat-HF, v níž se sleduje přínos neurostimulace na srdeční selhání u nemocných s ICD. V rámci České republiky je Kardiologické oddělení unikátním centrem v řešení případů alternativní antikoagulační terapie a to pomocí perkutánních katetrizačních uzávěrů ouška levé síně, v roce 2011 bylo provedeno celkem 38 výkonů. Velmi progresivně se v roce 2011 rozvíjel společný projekt experimentální laboratoře ve Fyziologickém ústavu 1. LF UK, která je školícím centrem pro robotickou navigaci (Hansen Medical) pro Střední a Východní Evropu. Provádějí se zde experimenty s různými typy srdečních podpor. 24 nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 25

14 Kardiovaskulární program Kardiovaskulární program Neinvazivní kardiologie nabízela pacientům i v uplynulém období širokou škálu diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění včetně ultrazvuku, zátěžových elektrokardiografických a echokardiografických testů, dlouhodobého monitorování srdečního rytmu a krevního tlaku aj. V roce 2011 byl zaznamenán další nárůst počtu jícnových echokardiografických vyšetření. Trojrozměrná echokardiografie se stala rutinní metodou v indikovaných případech, její přednosti se projevily zejména ve spolupráci s invazivní kardiologií a kardiochirurgií. V hodnoceném období echokardiografická laboratoř obdržela jako první v České Republice Akreditaci v echokardiografii, kterou jí udělila EAE (European Association of Echocardiography). Objem ambulantní kardiologické péče v roce 2011 dosáhl téměř vyšetření. Ambulance specializovaná na léčbu chronicky antikoagulovaných pacientů, založená v roce 2010, provedla v roce 2011 téměř dalších vyšetření. Specializovaná ambulance srdečního selhání, zaměřená na průběžné sledování pacientů se srdečním selháním a pečující o nemocné v méně pokročilých stadiích onemocnění, a ambulance specializovaná na léčbu hypertenze vyšetřily v roce 2011 celkem pacientů. V angiologické ambulanci stoupl počet vyšetření tepen na 512 a vyšetření žil na nemocných. V hodnoceném období byl dále rozvíjen program multidisciplinární péče o pacienty se srdečním selháním, na kterém se podílejí všechna oddělení a ambulance s různým odborným zaměřením. V roce 2011 se lékaři Kardiologického oddělení podíleli na zajištění pregraduální výuky pro 1. LF UK a postgraduální výuky v rámci IPVZ. V roce 2011 Kardiologické oddělení pokračovalo v mezinárodní multicentrické studii FREE- DOM a lékaři oddělení se podíleli na řešení dalších 28 klinických studií. KARDIOLOGIE - Základní údaje Počet lůžek 52 Standardní 30 Intermediální 4 Intenzivní 18 Denní klinika 5 Počet lékařů 33 Počet všeobecných sester 124 Počet ambulantních vyšetření Počet hospitalizací Počet ošetřovacích dnů Standardní Intenzivní Využití lůžek (v %) 74,58 Standardní 72,49 Intenzivní 78,48 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 2,99 KARDIOLOGIE - Koronární jednotka Hospitalizace celkem 763 Ambulantní elektrické kardioverze 300 Akutní koronární syndrom 413 Akutní srdeční selhání bez AKS 115 Plicní embolie 21 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) 4,3 Mortalita celkem (%) 4,7 KARDIOLOGIE - Neinvazivní kardiologie Všeobecná ambulance Angiologie Arytmologická Echokardiografie transthorakální Jícnová echokardiografie 897 Dobutaminová zátěž 9 Holter EKG + Recollect + Loop monitor EKG zátěžový test 883 Monitor TK Loop monitor Tilt test 46 Antikoagulační ambulance (návštěvy) KARDIOLOGIE Specializované výkony angiografický sál Počet katetrizací Ventrikulografie 583 Oboustranná srdeční katetrizace 253 Perkutánní koronární intervence (PCI) Primární PCI 233 Stenty: Počet pacientů 932 Počet stentů Frakční průtoková rezerva 93 Intravaskulární ultrazvuk 75 Alkoholová septální ablace 7 Uzávěr DSS/PFO 38 Bezprostřední komplikace PCI: Emergentní bypass (CABG) 0 Úmrtí v souvislosti s výkonem PCI 0 KARDIOLOGIE Multifunkční katetrizační pracoviště Elektrofyziologie Ablace celkem 729 AVNRT 108 WPW 40 Flutter síní 116 Fibrilace síní 317 Paroxysmální 233 Perzistující 64 Síňová tachykardie 33 Komorové tachykardie 76 Strukturální 44 Idiopatická 32 Ablace renálních tepen 39 Uzávěry ouška LS 38 Kardiostimulace Celkem výkonů Primoimplantace KS 379 Výměna KS 322 Primoimplantace ICD 332 Výměna ICD 151 Subkutánní ICD 14 Neurostimulace 23 Extrakce elektrod kompletní nemocnice na homolce 2011 Výroční zpráva 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2007 Fakultní nemocnice Na Bulovce O B S A H 1) Základní údaje a předmět činnosti 2) Úvodní slovo ředitele 3) Vedení nemocnice v roce 2007 4) Organizační struktura nemocnice 5) Léčebná péče

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více