ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost"

Transkript

1 rychlost světla ,8 km/h vlnová délka viditelného světla nm Praha Frankfurt na naší síti: 5 ms Zpráva o hospodaření za rok 2009

2 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Mapa páteřní sítě ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost NĚMECKO Berlín Amsterdam POLSKO Varšava s partnery NĚMECKO Mnichov Norimberk LEGENDA POPs WDM technologie Metropolitní síť Optická síť Přístupové body RAKOUSKO Vídeň (HU) (SK) MAĎARSKO Budapešť SLOVENSKO Internetová konektivita Mezinárodní 10xGbps Telia 10xGbps Tiscali 10xGbps DE-CIX NxGbps ECIX NxGbps AMS-IX NxGbps LINX 10xGbps SIX.SK Národní 20xGbps NIX.CZ

3 Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které přenáší signály prostřednictvím světla ve směru své podélné osy. Optická vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kde umožňují přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat, než jiné formy komunikace. Wikipedia.org

4 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Obsah ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Hlavní ukazatele Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vrcholové orgány společnosti Představenstvo 6 Top management 10 Dozorčí rada 14 Obchodní výsledky společnosti 20 Situace na trhu 20 Klientela společnosti Dial Telecom 20 Vývoj tržeb ze služeb v roce Dial Telecom se stává preferovaným partnerem dalších operátorů a firem 24 Přehled služeb retail 25 Přehled služeb wholesale 27 Technický rozvoj v roce Finanční hospodaření v roce Rozvaha 32 Výkaz zisků a ztrát 33 Kontakty

5 myšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea krása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Hlavní ukazatele (v tis. Kč) láska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlos Výnosy z prodeje služeb a zboží EBITDA (Provozní zisk + odpisy) Míra investic (CAPEX/tržby) 6,8 % 4,9 % 7,3 % Zisk před zdaněním Hotovost k Počet zaměstnanců

6 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Úvodní slovo předsedy představenstva ska informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, akcionáři, přestože došlo v roce 2009 k poklesu ekonomické aktivity v ČR, podařilo se nám i v loňském roce zvýšit tržby při udržení rentability vlastního kapitálu, významným způsobem snížit zadlužení, a to nikoli na úkor následujících let. Pro společnost byla klíčová dodávka služeb pro segment firemních a velkoprodejních zákazníků, kteří tvoří více než 90 % všech tržeb. Stále rostoucí zastoupení ve struktuře výnosů jsou dodávky a dlouhodobé pronájmy sítí mezinárodním operátorům pro jejich působení ve střední a východní Evropě. Zde se začaly projevovat investice společnosti provedené v minulých letech a byla tím potvrzena jejich oprávněnost. Jen za rok 2009 se optické sítě společnosti rozrostly o více než sto kilometrů a v rozšiřování infrastruktury hodláme pokračovat i v roce Ve druhé polovině roku 2009 se začaly pozitivně projevovat synergické efekty v oblastech nákupu služeb a společného využití infrastruktury se sesterskou společností VOLNÝ, a.s., která je součástí skupiny Dial Telecom. V roce 2010 a 2011 lze počítat s výrazným náběhem těchto synergií z velikosti. Dial Telecom, a.s. je úspěšnou společností díky přístupu zaměstnanců ke specifickým potřebám našich zákazníků. Rád bych zaměstnancům touto formou poděkoval za skutečnost, že jsme preferovaným partnerem v telekomunikačním sektoru. Výzvou pro společnost v roce 2010 je zvýšení efektivity vnitřních procesů a stejně jako v minulých letech pokračování v akvizičních aktivitách, které vnímáme jako rychlou cestu k dalšímu růstu společnosti. Zdeněk Sivek předseda představenstva Po dokončení Univerzity J. E. Purkyně pracoval na kapitálovém trhu, podílel se na založení společnosti GLOBIX, s.r.o., později ETEL, s.r.o., kde pracoval na pozici obchodního ředitele. Založil společnost Dial Telecom v České republice. V současnosti působí jako předseda představenstva společnosti Dial Telecom, a.s., a místopředseda představenstva společnosti VOLNÝ, a.s

7 Víte, že viditelné světlo je část elektromagnetického spektra o frekvenci 3,9 až 7, Hz?

8 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Představenstvo ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Aleš Zeman místopředseda představenstva Vystudoval obor podnikové hospodářství na University of New York in Prague. V letech 1995 až 1998 působil jako manažer oddělení platebních karet v bankovních domech ebanka a GE Money. V letech 1999 až 2000 pracoval jako manažer velkoprodeje ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. V současnosti působí jako předseda představenstva společnosti VOLNÝ, a.s., a místopředseda představenstva společnosti Dial Telecom, a.s

9 Víte, že přesná vzdálenost předmětu pod vodou se vypočítá podle zákona lomu světla? Vše se jeví pod vodou o 1/4 blíž a díky tomu o 1/3 větší

10 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Představenstvo ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Tomáš Strašák člen představenstva obchodní ředitel Vystudoval obor mezinárodní obchod a evropská integrace na VŠE a Staffordshire University v Anglii. V letech 2000 až 2004 vedl tým mezinárodního datového prodeje ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., a v roce 2004 se stal členem představenstva společnosti Transgasnet, a.s., zodpovědným za business development (pozdější net4net, a.s.), kterou získal jako svou akvizici Dial Telecom, a.s., v roce

11 Víte, že skleněná optická vlákna jsou téměř vždy vyrobená z křemene?

12 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Top management ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Ingrid Ledererová technická ředitelka Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Pracovala na ČVUT ve výpočetním centru jako vedoucí oddělení systémových programátorů a vedoucí oddělení síťových služeb, které se v roce 1996 transformovalo do sdružení CESNET. Od roku 1997 se stala členkou dozorčí rady InWay, a.s., ve které pracovala na pozici vedoucí oddělení síťových služeb, resp. technická ředitelka. Od akvizice společností Dial Telecom v roce 2005 je technickou ředitelkou

13 Víte, že nejvzdálenější lidská kosmická sonda letí rychlostí km/h?

14 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Top management ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Ivo Stach finanční ředitel Vystudoval na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, automatizované systémy řízení. V letech 1995 až 1996 působil jako investiční manažer (Investment Officer) v Czech American Enterprise Fund, který byl prvním fondem s rizikovým kapitálem (venture capital) působícím v ČR. Od roku 1997 byl angažován jako finanční ředitel v podnicích primárně orientovaných na služby, od roku 2000 v oboru telekomunikací (InWay, a.s., po fúzi Dial Telecom, a.s.). Od prosince roku 2008 je členem představenstva společnosti VOLNÝ, a.s

15 Víte, že díky přenosům dat optickými kabely ušetřím kroků měsíčně?

16 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Dozorčí rada ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Radek Brňák předseda dozorčí rady Profesní kariéru začal ve společnosti Deloitte, následně pracoval na kapitálovém trhu pro Raiffeisenbank. V roce 1997 založil telekomunikační společnost Globix, s.r.o., kterou v roce 2000 prodal. V současnosti působí jako soukromý investor

17 Víte, že podle posledních výzkumů má lidský mozek při srovnání s počítačem výkon 38 petaflops (38 biliard operací za sekundu) a úložnou kapacitu TB?

18 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Dozorčí rada ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost David Bečvář člen dozorčí rady Vystudoval ekonomii na Western Illinois University a Anglo-American College. Od roku 1998 pracoval v obchodním oddělení telekomunikační společnosti Globix, s.r.o. Od roku 2000 je předsedou představenstva slovenské pobočky Dial Telecom, a.s., kterou ve stejném roce založil. O rok později stál u zrodu české pobočky Dial Telecom, a.s., kde působí v dozorčí radě

19 Víte, že frekvence procesoru palubního počítače Apolla 11 byla jen 2,048 MHz?

20 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Dozorčí rada ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Marek Šťastný člen dozorčí rady Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, obor elektronické počítače. Pracoval na ČVUT ve výpočetním centru jako technik, po jeho transformaci přešel v roce 1996 do sdružení CESNET jako vedoucí oddělení plánování a rozvoje sítě. Od roku 1998 pracoval ve společnosti InWay, a.s., ve funkci vedoucí oddělení výstavby a plánování sítě. Po akvizici společnosti InWay, a.s., firmou Dial Telecom v roce 2005 ve shodné funkci pokračuje. Členem dozorčí rady Dial Telecom, a.s., je od roku

21 a myšlenky jsou ještě rychlejší než světlo

22 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Obchodní výsledky společnosti ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Situace na trhu Z pohledu společnosti Dial Telecom je nejvýznamnější trh datových služeb, ze kterého pochází 83 % tržeb společnosti. Tento trh si uchoval růstový trend, i když je menší než v předchozích letech. Zajímavá situace je na velkoprodejním trhu, kde je evidentní přesun větších zákazníků na 10 Gbps přenosy a středně velkých ISP na kapacity 1 Gbps rychlosti. Vzhledem k faktu, že telekomunikační trh v ČR je již koncentrován, neodehrála se v roce 2009 žádná významná akvizice. Nejzajímavější pak byla akvizice retailové báze Českých radiokomunikací společností T-Mobile. Na rozdíl od jiných sektorů ekonomiky, telekomunikační trh se vyhnul vážnějším problémům. Tento fakt je daný potřebou komunikovat i v dobách hospodářského poklesu a také díky dobám kontraktů, které se uzavírají alespoň na 12 měsíců. Tento trend je také umocněn poklesem cen na trhu s konektivitou do světového internetu. Přestává se rozlišovat česká konektivita a světová, protože příchod některých světových hráčů do českého peeringového centra NIX tyto hranice smazává. Pro trh hlasových služeb v České republice bylo nejdůležitější změnou snížení propojovacích poplatků do mobilních sítí. Cena se snížila z 2,99 Kč na 1,96 Kč za minutu. I přes tento pokles vedený ze strany ČTÚ je zcela evidentní, jak je pokřivený místní trh pod taktovkou regulátora. Propojovací poplatky do pevných sítí totiž jsou stanoveny na úrovni 0,38 Kč za minutu. Český telekomunikační úřad tak dále neefektivně utváří telekomunikační klima v ČR, za což si několik let po sobě odnáší označení jednoho z nejhorších regulátorů v Evropě. Klientela společnosti Dial Telecom Společnost Dial Telecom, a.s., si upevnila na trhu postavení v oblasti poskytování služeb pro velkoobchodní i firemní klientelu. Celkové tržby z prodeje služeb vzrostly a na rozdíl od mnoha svých konkurentů tak společnost povyrostla v situaci, kdy ostatní klesali. Pravděpodobně saturace trhu a hospodářský pokles v roce 2009 vedly možná k růstu jen o 3,74 % na 431,5 mil. Kč. Co se týká počtu klientů, měla společnost Dial Telecom k celkem 1812 klientů, z toho 1585 maloobchodních zákazníků a 227 velkoobchodních zákazníků. Tento poměr však nevystihuje rozložení výnosů. Ten činil v prosinci ,8 % výnosů z prodeje služeb maloobchodním klientům a 57,7 % velkoobchodním. Zbytek 1,5 % výnosů jsou ostatní prodeje společnosti. Tento nepoměr je způsoben mnohem vyšší průměrnou hodnotou zakázky na velkoprodejním trhu oproti maloobchodnímu

23 myšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea krása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Obchodní výsledky společnosti láska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlos Vývoj tržeb ze služeb v roce 2009 Datové služby a Internet Obecně stagnovaly výnosy z hlasových služeb (růst 0,3 %), což je trend, který se očekával. Tento trend bude pokračovat v roce 2010 především vlivem snižování cen (ovlivněné trhem mobilních služeb). Naopak vyšší než očekávané byly tržby z datových služeb. Narůst datových služeb činil 7,9 %. Výnosy z prodeje služeb dosáhly celkem 431,5 mil. Kč, z toho datové služby a internet 359,9 mil. Kč, hlasové služby 58,3 mil. Kč a ostatní obchodní případy 13,3 mil. Kč. Oproti roku 2008, kdy Dial Telecom realizoval srovnatelné výnosy ze služeb ve výši 415,9 mil. Kč, jde o navýšení o 15,5 mil. Kč, tedy o 3,74 %. Hlasové služby Výnosy z hlasových služeb dosáhly v roce 2009 celkem 58,3 mil. Kč a šlo tak o růst 0,3 % oproti roku 2008, kdy tržby dosáhly 58,1 mil. Kč. Přesto tato stagnace je pro Dial Telecom velmi pozitivní výsledek za situace, kdy celkový trh hlasových služeb klesá. Situace na datovém trhu byla pro Dial Telecom v roce 2009 opět velice příznivá. Díky dalším velkým investicím do přenosových technologií jak na metropolitní síti v Praze, tak na národní síti v ČR, byl Dial Telecom schopen realizovat zakázky na optické síti na nových lokalitách (především optická síť v Praze) a dále na národní síti v ČR. Dial Telecom se v roce 2009 zaměřil na rozvoj svých služeb na bázi MPLS. Firemní klientela tyto služby poptává v čím dál větší míře. Zcela zásadní je pro Dial Telecom instalace nového kabelu na trase Hospozín - Plzeň. Jde o pokračování zaměření společnosti na moderní kabely, které každý rok instaluje. Proto je vnímána zahraničními i domácími telekomunikačními společnostmi jako lídr v poskytování právě služeb páteřních sítí ať už jako služba pronájmu okruhu, tak pronájmu optického vlákna. Dial Telecom je tak zřejmě jedinou společností v ČR, která ve svém portfoliu má jak prodej služeb, tak i pronájem vláken a prodej chrániček optického kabelu propojující okolní země. Skupina Dial Telecom se stala také preferovaným partnerem pro mnoho mezinárodních telekomunikačních firem, které potřebují připojit v ČR nebo na Slovensku pobočky mezinárodních korporací. Toho společnost dosáhla především nejlepším řešením služeb na bázi IP. Dokáže nabídnout celé portfolio těchto řešení, např. Ethernet L2, Ethernet over SDH, MPLS, L3VPN apod. Výnosy z poskytování datových služeb a internetu dosáhly 359,9 mil. Kč, což je zvýšení o 7,9 % vůči roku 2008, kdy výnosy dosáhly 333,6 mil. Kč

24 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Obchodní výsledky společnosti ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Rozložení výnosů z prodeje služeb maloobchodním a velkoobchodním klientům v roce 2009 Výnosy z prodeje služeb a jednorázových případů v letech 2007 až Maloobchodní trh 40,8 % 2 Velkoobchodní trh 57,7 % 3 Ostatní 1,5 % ,1 mil. Kč ,9 mil. Kč ,5 mil. Kč mil. Kč

25 myšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea krása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Obchodní výsledky společnosti láska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlos Struktura výnosů z prodeje služeb v roce 2009 Celkové rozložení výnosů do jednotlivých skupin služeb v roce Internet a Datové služby 83 % (359,9 mil. Kč) 2 Hlasové služby 14 % (58,3 mil. Kč) 3 Ostatní služby 3 % (13,3 mil. Kč) Internet 38 % 2 Datové okruhy 28 % 3 Hlasové služby 14 % 4 Pronájem vláken 13 % 5 Housing 4 % 6 Ostatní 2 % 7 X.400 (CZ mail) 1 % Struktura výnosů z prodeje služeb v letech tis. Kč % tis. Kč % Hlasové služby % % Datové služby % % Internet % % Ostatní % % CELKEM tržby z prodeje služeb % %

26 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Dial Telecom se stává preferovaným partnerem dalších operátorů a firem ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost Dial Telecom je dnes pro různé domácí i mezinárodní klienty preferovaným partnerem a protože takových klientů má společnost dnes již hodně, následující výčet případů spíše ukazuje některé zajímavé zákazníky, které společnost připojila do své sítě v roce 2009: - nejluxusnější hotel v Praze (Mandarin) využívá od září 2009 kompletně zálohované datové a hlasové služby Dial Telecomu - v dubnu 2009 získala společnost významného klienta - světově známou globální investiční banku (Saxo Bank) - během roku zprovoznil Dial Telecom 6 vysokokapacitních internetových přípojek pro společnost Garris - Dial Telecom v průběhu roku postupně vystavěl kompletní MPLS síť pro nadnárodní finanční ústav (AXA Česká Republika) - v 5/2010 vystavěl Dial Telecom pro Radio Free Europe optickou trasu do pražského Hagiboru a začal poskytovat množství významných služeb - společnost Metrostav jako tradiční zákazník významně využívá služeb pro připojení dalších svých stavebních buňkovišť - Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze prostřednictvím metropolitní optické sítě Dial Telecom připojila k centrále další pražskou kliniku Také poskytování tzv. posledních mílí pro mezinárodní operátory je pro Dial Telecom čím dál důležitější segment. V minulosti na tomto trhu hrála společnost zanedbatelnou roli, ale rozvojem optických sítí po ČR a především metropolitních sítí získává na tomto segmentu významné postavení. Dial Telecom připojuje pro velkoobchodní zákazníky jejich koncové zákazníky a tím dále posiluje své metropolitní sítě

27 myšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea krása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Přehled služeb retail láska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlos Internet Nosnými produkty Dial Telecomu jsou dlouhodobě internetové služby. Vlastní páteřní a metropolitní optická síť umožňuje zřídit přístupové linky s maximální možnou kvalitou, a zejména u vysokých kapacit, s velmi zajímavou cenou. Internetová služba je poskytována jako komplexní; zahrnuje vybudování trasy k zákazníkovi, koncová zařízení a garantovaný přístup k internetu. Hlas V oblasti hlasových telekomunikačních služeb patří Dial Telecom mezi tradiční poskytovatele. Stabilní a stále využívaná digitální služba na platformě euroisdn je v nabídce již standardně doplněna o nabídku VoIP služeb s širokou škálou nabízených funkcionalit. Virtuální pobočková ústředna Dial Telecomu na platformě VoIP patří mezi vyhledávaná řešení, zejména u odborníků na tuto technologii. Data Datové služby, ať už na vrstvě L2 či prostřednictvím technologie MPLS na vrstvě L3, patří ke službách, které jsou hojně využívány společnostmi s více než jednou geografickou pobočkou. Topologie sítě může být uspořádána buď do hvězdice s centrálním přístupovým bodem, nebo jako full mesh, kde všechny body sítě komunikují vzájemně

28 yšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea rása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka ska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlost

29 myšlenka láska slovo idea světlo obraz informace krása svět energie idea krása láska slovo idea světlo obraz idea krása svět energie rychlost myšlenka Přehled služeb wholesale láska slovo informace světlo obraz informace krása svět data rychlos Internetové služby Tyto služby jsou zpravidla provozovány prostřednictvím vlastní unikátní páteřní optické sítě a metropolitní optické sítě v Praze a Bratislavě. Liší se především v poskytované šířce pásma, možností nastavení poměru mezi domácí a zahraniční IP konektivitou a také sjednanými garantovanými parametry služeb. Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů Dial Telecomu a především vlastní konektivity do největších evropských a světových peeringových uzlů. Data Pronájem digitálních telekomunikačních okruhů je realizován jak na protokolech Ethernet, tak i SDH, a to o rychlostech od 64 kbps do 10 Gbps. Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím DWDM technologie. Tato platforma umožňuje datové přenosy až do výše x násobku 10 Gbps. V oblasti pronájmů vlnových délek (lambd) se Dial Telecom specializuje nejen na pokrytí českých měst, ale i na zahraniční destinace, a to především Frankfurt, Bratislavu, Varšavu a Vídeň. Pronájem optických vláken a chrániček Dial Telecom je největším poskytovatelem páteřních optických vláken ve střední Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům/partnerům možnost pronájmu nenasvícených optických vláken páteřních a metropolitních sítí Dial Telecomu v Praze a Bratislavě, případně i pronájem HDPE trubek. Hlasové Služby Dial Telecom provozuje hlasové služby na dvou technologických platformách. První varianta je postavena na mezioperátorských dohodách o propojení telekomunikačních sítí a přístupu do veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím propojovacích svazků o kapacitách n x E1. Druhá varianta je založena na přenosu hlasových volání prostřednictvím SIP protokolu (Voice Over IP). Služba umožňuje partnerovi především samostatnou a nezávislou administraci hlasových služeb pro své zákazníky a zpracování billingových informací prostřednictvím www rozhraní

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zpráva o hospodaření za rok 2011 MEZINÁRODNÍ PÁTEŘNÍ SÍŤ Warszava Dresden POLSKO LONDON LINX AMSTERDAM AMS-IX Frankfurt am Main Stuttgart Nürnberg Hora Svaté Kateøiny Rozvadov Waidhaus Karlovy Vary Plzeň Ústí nad Labem Praha Hradec Králové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 7 2.2 Předmět podnikání 7 2.3 Statutární orgán společnosti a její výkonné

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 02 Zpráva představenstva 02 Zpráva představenstva Skupina Telefónica O2 Czech Republic Přehled skupiny a hlavní změny v roce 2010 Skupinu Telefónica O2 Czech Republic (skupina Telefónica O2) tvoří společnost

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Splníme, o čem jste ve světě firemní komunikace dlouho jen snili

Splníme, o čem jste ve světě firemní komunikace dlouho jen snili 2014 Výroční zpráva Splníme, o čem jste ve světě firemní komunikace dlouho jen snili na cestu k moderním komunikacím Možná jste ve svém podnikání teprve na začátku, ale máte velké sny. Dříve nebo později

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výrok auditora akcionářům společnosti Telefónica O2 Czech Republic...3 1. Vybrané finanční a provozní ukazatele...5 2. Dopis předsedy představenstva...7

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Renault Leasing CZ, s.r.o.

Renault Leasing CZ, s.r.o. Renault Leasing CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Profil společnosti...4. Úvodní slovo jednatelů...6 Zpráva o činnosti společnosti...8 Zpráva auditora...16 Finanční část...18 Rozvaha...22 Výkaz zisku

Více

Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s. a její dceřiné společnosti, dále jen Skupina.

Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s. a její dceřiné společnosti, dále jen Skupina. Pololetní zpráva Poznámky: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo O2 nebo Společnost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia. Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic

Více

Telefónica Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

Telefónica Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Pololetní zpráva 2013, Telefónica Czech Republic, a.s. Poznámka: Telefónica Czech Republic, a.s. dále také jen Telefónica CR nebo Společnost skupina

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

výhra křídla něžná spolu vyhlídky s láskou vůně zimy vpřed! změna? konečně! velké přání po špičkách benátská noc

výhra křídla něžná spolu vyhlídky s láskou vůně zimy vpřed! změna? konečně! velké přání po špičkách benátská noc spolu křídla něžná vůně zimy ČEZ Prodej, s.r.o. Výroční zpráva 2014 změna? konečně! vpřed! vyhlídky benátská noc výhra s láskou po špičkách velké přání SEZONA 2014 10 let už seriál běží 2 656 000 zákazníků

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2 KALENDÁŘ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ 5 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 7 3.1 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Fundamentální analýza společností Český Telecom, a. s. a České Radiokomunikace, a. s.

Fundamentální analýza společností Český Telecom, a. s. a České Radiokomunikace, a. s. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Fundamentální analýza společností Český Telecom, a. s. a České Radiokomunikace, a. s. Vypracovali : Jan Kula, 4. roč., ME Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Výroční zpráva za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 1 Obsah Zpráva nezávislého auditora 4 1. Vybrané finanční a provozní ukazatele 6 2. Dopis předsedy představenstva

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2009

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH 1 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2 KALENDÁŘ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ 5 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 7 3.1 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Společnost MVV EPS... 4. Výsledky společnosti v roce 2000... 6. Dceřiné společnosti... 14. Výsledky hospodaření MVV EPS... 21

Společnost MVV EPS... 4. Výsledky společnosti v roce 2000... 6. Dceřiné společnosti... 14. Výsledky hospodaření MVV EPS... 21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 OBSAH Úvodní slovo ředitele........................................ 3 Společnost MVV EPS........................................ 4 Výsledky společnosti v roce 2000..............................

Více