Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana ARCH 1-2/ DEKTIME 1/ Domov 2/ ELEKTRO 1/ Elektroinstalatér 6/ Energie 21 6/ Geotechnika 4/ Konstrukce 1/ Materiály pro stavbu 2/ Minerální suroviny 1/ Ochrana přírody 2/ Panel plus 1-2/ Silnice, mosty 1/ Silniční obzor 2/ SOVAK 2/ Stavba 1/ Stavebnictví a interiér 2/ Stavitel 1/ SVĚTLO 1/ Tunel 1/ Uhlí, rudy, geologický průzkum 1/ Urbanismus a územní rozvoj 1/ Vodní hospodářství 1/ Vodní hospodářství 2/ Za starou Prahu 3/ Zakládání 4/ Zahrada - park - krajina 4/ Zpravodaj Asociace pracovníků tlakových zařízení 3/ Zprávy památkové péče 6/ Signální informace IV/2015 1

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Signální informace IV/2015 2

3 ARCH /2015 BARTKO, Laco Rodinné domy, Bratislava: office110 ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; okraje města; budovy nové; obytné komplexy; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy řadové; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení nového obytného souboru Záhorské sady v městské části na severozápadě Bratislavy, která je známá jako prominentní lokalita. Jedná se o 12 řadových rodinných domů (vstupní etapu) v redukovaném modernistickém duchu. MITÁŠOVÁ, Monika Mestská vila, Bratislava: ksa_studeny ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 18 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; přestavby budov; nástavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; ateliéry; architektura soudobá Historie vývoje architektonického konceptu rekonstrukce a rozšíření domu pro vlastní rodinu vč. architektonického ateliéru přes fyzické modely nástavby až po realizovaný výsledek. KRCHNIAKOVÁ, Korina Rodinný dom, Slovensko: Architekti Šebo Lichý ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; hmotové řešení; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; půdorysné řešení; funkční řešení; půdorys, tvar; tvar nepravidelný; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení rodinného domu na složitém svažitém terénu se třemi vzrostlými kaštany. Zadáním byla vila pro rodiče s dětmi s tím, že minimálně rodičovské podlaží bude řešené jako bezbariérové. Vznikla složitá hmotová kompozice s vysunutou obytnou částí nad zahradou na konzolách. ČERNÁKOVÁ, Renata Rodinný dom, Bratislava: SPDe ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; orientace; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; kontrast; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Signální informace IV/2015 3

4 Recenze urbanistického a architektonického řešení novostavby rodinného domu sice v atraktivní lokalitě, ale na pozemku na nároží dvou úzkých kolmo se protínajících ulic ve tvaru nepravidelného L s nemalým převýšením terénu. Vlastní koncepce domu je jednoduchá a přehledná s maximálním využitím pozemku - kryté stání pro tři auta, trojmístnou garáž a technické podlaží se zázemím a skladovacími prostorem a vnitřním schodištěm vedoucím z garáže a další externí schodiště. Skrytá hmota technického suterénu vytváří jakousi podnož pro dvoupodlažní obytnou část ve tvaru jemně zkoseného kvádru s menšími přídavnými hmotami vstupu od ulice a jídelny s kuchyní v zahradní části. Hlavní hmota včetně střechy je obložena ocelovými pozinkovanými šablonami tmavošedé barvy. Menší hmoty kontrastují dřevěnými dýhovými parklexovými deskami a zjemňují strohost plechu. PIŠTEKOVÁ, Danica Rodinný dom, Bratislava: Architekti mikulaj et mikulajová ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; plastičnost; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze architektonického řešení novostavby rodinného domu na strmém pozemku s velmi pěkný výhledem vč. úvahy co znamená "velký dům". ALEXY, Andrej Bytové domy, Bratislava: PMArchitekti ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; obytné komplexy; budovy obytné vícepodlažní; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; plastičnost; členění; řešení barevné; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení nového obytného souboru Villinki v bratislavské Karlově Vsi, sestávající ze čtyř bytových domů postavených v mírném svahu v šachovnicovém uspořádání. DEKTIME...1/2015 KUTNAR, Zdeněk Stavění je umění: Defekty budov - poučení z chyb - úsilí o nápravu DEKTIME, 2015, -., No. 1, p : 20 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; podlaží podzemní; suterén; voda prosakující; pronikání vlhkosti; škody způsobené vlhkostí; poruchy, příčiny; projektová činnost; práce na vodotěsných izolacích; izolace vodotěsné; hmoty pro vodotěsné izolace; fólie; asfaltové pásy; technické normy; normy republikové; katalogy V článku je ukázáno na jedné z důležitých částí budov - spodní stavbě, jakou má záměr nabídky ucelených konstrukcí optimálně navržených na základě rozsáhlých zkušeností a zpětných vazeb, podobu. Pozornost je zaměřena na skupinu objektů menší velikosti reprezentovanou rodinnými domy. Nejprve jsou na příkladech analyzovány některé příčiny častých vad a chyb těchto konstrukcí, projevující se zejména průsaky vody do suterénů. Poté je připomenuto mnohaleté úsilí o perfektní hydroizolace v oblasti technické legislativy i v oblasti přenosu informací vyúsťující v naznačení cest nápravy. Následně je Signální informace IV/2015 4

5 věnována pozornost novému katalogu Stavebniny DEK. Článek také informuje o připravovaných odborných akcích v této oblasti. SCHINDLER, Petr Vzduchotěsnost sádrokartonových podhledů s parozábranou DEKTIME, 2015, -, No. 1, p : 13 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy; konstrukce obvodové; vzduchotěsnost; průvzdušnost; technické normy; zastřešení; podhledy; sádrokarton; parotěsné zábrany; fólie; spoje; kotvení Požadavky na vzduchotěsnost budov stanovuje ČSN , ve které jsou specifikovány požadavky na šíření vzduchu (průvzdušnost) konstrukcí a budovou. Celková průvzdušnost budov se hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Snahou je dosáhnout co nejnižší hodnoty výněny vzduchu. Zajištění vzduchotěsnosti stavby tenkou plastovou fólií je rizikové. Výskyt netěsností vede nejen ke zvýšeným únikům tepla, ale také k pronikání vlhkosti z vnitřního prostředí do obvodových konstrukcí a zvyšování rizika nežádoucí kondenzace. Článek se zabývá problematikou sádrokartonových podhledů především ve skladbách lehkých souvrství střech. Vzduchotěsnicí a parotěsnicí funkci konstrukce podhledu nejběžněji tvoří lehká fólie. Její funkce je závislá na spolehlivém vzájemném spojení jednotlivých pásů, napojení na navazující konstrukce a také na veškeré prostupující prvky. Jakákoli perforace a netěsnost vede ke snížené její funkce. K rizikovosti této konstrukce přispívá fakt, že se parotěsnicí vrstva montuje zespodu nad hlavou řemeslníků. Velmi rizikové je takové provedení, kdy se fólie vkládá mezi profily a sádrokartonové desky. Pak jsou prostupy kabelů zcela neopravitelné. Dalším problémem bývá provádění spojů fólie mimo nosné profily, tedy bez tuhé opory. Příspěvek představuje analýzu těsnosti konstrukcí pasivního domu, měření vzduchotěsnosti dvou variant lišící se pozicí parotěsnicí vrstvy - provedení sádrokartonové konstrukce pod vrstvou PE fólie a těsnění vrstvy PE fólie v místě kotvení sádrokartonových desek a uvádí jejich hodnocení. KÁNĚ, Luboš Hydroizolace nepodsklepených rodinných domů DEKTIME, 2015, -, No. 1, p : 14 figs., 1 tabs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy obytné; podlaží nadzemní; podlahy uložené na terénu; ochrana proti vlhkosti; izolace vodotěsné; izolace proti prosakující vodě; izolace proti tlakové vodě; odolnost proti vodě; stavební zákon; technické normy; normy republikové Při posuzování hydroizolací se stále setkáváme s názorem, že u nepodsklepených staveb stačí uvažovat s namáháním hydroizolace zemní vlhkostí pod podlahami přízemí a obvod stavby je třeba chránit před odstřikující vodou. Příspěvek na dvou stavbách z mnoha ukazuje, že řešení ochrany nepodsklepené stavby před vodou si zasluhuje hlubší zamyšlení: jak to s vodou u nepodsklepených domů je, jaké jsou zásady pro osazování domu na terén podle ČSN :2004 Obytné budovy a podle Směrnice ČHIS 01 Hydroizolační technika - Ochrana staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti. PLECHÁČ, Zdeněk - REMEŠ, Josef Nopové fólie ve skladbách suterénů DEKTIME, 2015, -, No. 1, p : 14 figs., 4 tabs. - ISSN Klíčová slova: podlaží podzemní; suterén; ochrana proti vlhkosti; izolace vodotěsné; asfaltové pásy; fólie; PVC měkký; nopové fólie; zatížení statické; zkoušky dlouhodobé; výsledky měření Řešení hydroizolací spodních staveb a použití nopových fólií; ochrana nopových fólií při zhutňování zásypu; experiment zaměřený na odolnost hydroizolačních konstrukcí z asfaltových pásů nebo fólií z měkčeného PVC v kontaktu s nopovými fóliemi - výsledky měření po 31 dnech a 53 dnech statického zatížení; zásady pro použití nopových fólií a zhutnění zásypu. Signální informace IV/2015 5

6 Domov...2/2015 JESENSKÁ, Vanda S atmosférou žižkovského podsvětí Domov, 2015, V. 52, No. 2, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy obytné vícepodlažní; stavby historické; 19. století; byty jednopokojové; rekonstrukce budov a staveb; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; kontrast; design; architektura soudobá Návrhář Jaroslav Kašpar zajímavé stropy nezahlazuje, ale naopak je odkrývá. Stejně tak si počínal ve svém žižkovském bytě, typické špeluňce, kterou společně s architektkou Lucií Faturíkovou přeměnil ve světlý útulný prostor plný neotřelých prvků, jež překvapí nejednoho návštěvníka. ELEKTRO...1/2015 PRIŠČÁKOVÁ, Zuzana Návrh riešenia prepojenia solárního systému so serverom ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 6 figs., 1 tabs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie sluneční; uskladnění energie; hlediska technickoekonomická Základní parametry systému, měření výkonu univerzitního serveru, výběr baterie pro hybridní solární systém, schéma hybridního solárního systému, ekonomické zhodnocení. MELEN, Jaroslav Vnější vlivy z pohledu soudního znalce (6. část - 1. díl) aneb K čemu je protokol o určení vnějších vlivů ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 6 tabs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; instalace elektrické; technik bezpečnostní a požární; technik revizní; lhůty revizí; normy; zákony a předpisy V této části je pojednáno o povaze patřící do kategorie B - využití, a to povaze E - zpracovávané nebo skladované látky, popř. o konkrétních nebezpečích z toho plynoucích zohledněných vnějšími vlivy BE1 bez významného nebezpečí, BE2 nebezpečí požáru, BE3 nebezpečí výbuchu, BE4 nebezpečí kontaminace. KOŠŤÁL, Josef Zkratový proud UPS ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 5 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: sítě distribuční; zařízení elektrická; napájení; poruchy; ochrana koordinovaná; normy; zákony a předpisy V příspěvku se řeší problém zjišťování maximálního proudu zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) v bateriovém režimu., tj. bez doplňkové podpory např. záložních dieselagregátů, resp. generátorů náhradního proudu - včasné plánování poruch, stav norem a praxe, maximální zkratový proud, ochrana při poruše, síťové soustavy a zdroje chyb, zvláštnosti v soustavě IT, doplňující ochranné pospojování. Signální informace IV/2015 6

7 KŘÍŽ, Michal Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; normy; zákony a předpisy Odpovědi na otázky ohledně spínání a jištění spotřebičů a komponent, které jsou napájeny z řídicího obvodu 230 V AC, jenž je zapojen jako izolovaný, ohledně nového rozvaděče pro kalicí pec, možnosti opravy zdvihacích vrat v hale. VÝŠKA, Jiří Ekodesign výrobků aktuálně ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: elektromateriály; nářadí; pomůcky ochranné; životní prostředí; štítkování; hlediska technickoekonomická Ekodesignem se rozumí začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu Významného přínosu lze dosáhnout lepším návrhem výrobků, vedoucím současně k ekonomickým úsporám podniků i konečných uživatelů, včetně lepší informovanosti spotřebitelů, jejíž součástí je i energetické štítkování. VÝŠKA, Jiří Energetické štítkování spotřebičů aktuálně ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektrospotřebiče; účinnost; životní prostředí; ekodesign; hlediska technickoekonomická; zákony a předpisy Příspěvkem EU k tématu snížení emisí skleníkových plynů a efektivního využívání energetických zdrojů jsou opatření vedoucí k úsporám elektrické energie. Týkají se jak požadavků na zohlednění energetické účinnosti výrobků již při návrhu a následně výrobě (směrnice o ekodesignu), tak opatření k energetickému štítkování vybraných spotřebičů. Hlavním cílem tohoto opatření je umožnit potencionálním uživatelům lepší orientaci v sortimentu výrobků z hlediska energetické účinnosti a dalších důležitých parametrů. ŠREK, Lubomír Průmyslové vidlice a zásuvky z ABB s.r.o., Elektro-Praga ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace; elektromateriály; nářadí; pomůcky ochranné; hlediska technickoekonomická Průmyslové vidlice a zásuvky jsou v současné době plně součástí výroby komplexního programu kvalitních nízkonapěťových přístrojů přednostně určených pro průmysl, stavebnictví i obnovu a modernizaci instalací v těchto odvětvích. Některé z nich lze najít také v budovách občanské výstavby, rodinných domcích nebo chalupách. Signální informace IV/2015 7

8 KOZELKA, Pavel Zalévací hmoty v elektrotechnice ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p. 32. : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: elektromateriály; zařízení elektrická; nářadí; pomůcky ochranné; hlediska technickoekonomická Zalévací hmoty (ZH) jsou chemické materiály, které se používají v elektronice a elektrotechnice ke stabilizaci elektrických parametrů elektrických zařízení, k zajištění ochrany zařízení před působením klimatických jevů, ke zvýšení mechanické pevnosti zařízení a k ochraně proti reverznímu inženýrství. V souhrnu všechny uvedené faktory přispívají ke zvýšení spolehlivosti elektronické sestavy (ES) - silikonové kaučuky, epoxidové pryskyřice, polyuretany KOZELKA, Pavel Schémata CAD. Oblíbený CAD software pro tvorbu výkresů ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p. 33. : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; programy; projektování automatizované Firma ELMER software s.r.o. již 20 let vyvíjí praxí osvědčený software pro elektrotechniky. Kromě známého softwaru EL-Revize určeného pro revizní techniky je to zejména software SchémataCAD pro kreslení elektrotechnických schémat a výkresů. KABEŠ, Karel Bateriový zásobník podporuje OZE ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p. 38. : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: sítě rozvodné; zásobování elektrickou energií; uskladňování elektrické energie; obnovitelné zdroje energie; hlediska technickoekonomická V poslední době roste zájem o zařízení pro operativní uskladňování elektrické energie, která umožňují krátkodobá kolísání výkonu dodávaného do sítě ze zdrojů obnovitelné energie bezpečně překlenout a vyrovnat nejlépe přímo v kritických bodech rozvodné sítě. Nejlépe jsou zatím propracovány velkokapacitní bateriové zásobníky energie. POSPÍŠKOVÁ, Ilona Příprava hlubinného úložiště v České republice ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 4 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: energie jaderná; odpady radioaktivní; hlediska socioekonomická; hlediska technickoekonomická Koncepční přístup k řešení hlubinného úložiště, technické řešení hlubinného úložiště. Příprava projektu je dlouhodobý iterativní proces. Výsledné technické řešení vznikne na základě porovnání jednotlivých možných řešení. Výsledné řešení musí být technicky proveditelné, bezpečné a zároveň ekonomicky přijatelné. Signální informace IV/2015 8

9 ŽALUD, Václav Pátá generace mobilních systémů na obzoru ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 3 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: sítě mobilní; komunikace mobilní; hlediska technickoekonomická Představení technologických novinek pro pátou generaci pozemní mobilní komunikace. DRGA, Miroslav - JIRGALA, Zdeněk - KUSMIČOVÁ, Kateřina Jak se dělá plynem izolovaná rozvodna pro velmi vysoké napětí ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 12 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: energetika; energie elektrická; soustavy přenosové; soustavy distribuční; sítě rozvodné; hlediska technickoekonomická Zdroje elektrické energie nejsou rozesety rovnoměrně po krajině a nemají výkon, který odpovídá spotřebě tamního regionu, ale jsou centralizovány v místech s dobrou dostupností paliva a s výkonem převyšujícím lokální spotřebu. Proto je nutné elektrickou energii dopravit ke spotřebiteli. Pro tyto účely se využívána přenosová a distribuční soustava, která rozvádí elektrickou energii od zdroje ke spotřebiteli. Nejdůležitější částí přenosové a distribuční soustavy jsou vzduchem (AIS) či plynem izolované rozvody (GIS). Ty fungují jako křižovatky a jsou instalovány přímo v místě výroby elektrické energie nebo uvnitř přenosové či distribuční sítě. Mezi přední dodavatele a vývojáře plynem izolovaných rozvoden velmi vysokého napětí patří společnost ABB. CSIRIK, Vincent Technická normalizace - fáze života norem (5. část - dokončení). Rušení ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; názvosloví; standardizace; normy; zákony a předpisy Tvorba elektrotechnických norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Tato část je věnována rušení norem. ŠROUBOVÁ, Lenka Základy teoretické elektrotechniky (6. část) ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 6 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; vzdělávání Tento díl se zabývá dvojbrany v ustáleném harmonickém stavu. V elektrotechnice dvojbran znamená libovolný obvod, který je spojen s další částí obvodu dvěma "branami" svorek - vstupní a výstupní. MERAVÝ, Jan Načo sú znalci, keď platia trhové zákony? ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: objekty polyfunkční; zařízení bleskorozvodná; ochrana proti blesku a přepětí; zprávy revizní; normy; zákony a předpisy; Slovensko Signální informace IV/2015 9

10 Popis polyfunkčního objektu, který má všechny funkce, které člověk potřebuje ke každodennímu životu. Jak to však je s jeho bezpečností, co se týká ochrany před bleskem a přepětím? Následuje popis toho, co vše může člověk očekávat v současnosti, kdy chce po pravdě poukázat na nevyhovující stav v takovém po architektonické stránce jistě krásném a vydařeném objektu. VLKOVÁ, Věra Rozváděč versus rozvaděč ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; terminologie; pravopis Spory o délku samohlásky v základu tohoto slova nás provází již dlouhé desítky let. Pokusíme-li se pochopit širší souvislosti, které to mají na svědomí, bude možná snadnější shodnout se na jednotném řešení - co připouštějí pravidla českého pravopisu a jaké by mělo být odborné vyjadřování. Elektroinstalatér...6/2014 BARTOŠ, Libor Stavebnicový systém rozvaděčů - modul 2000 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; hlediska technickoekonomická Modul 2000 představuje modulární koncepci skříní pro rozvaděče v provedení nástěnném a zapuštěném. Lze pomocí něj sestavit klasický elektroměrový nebo instalační rozvaděč. KUNC, Josef Zatěžování KNX akčních členů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 16 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; hlediska technickoekonomická Typy akčních členů, konstrukční varianty akčních členů, zatěžování spínacích akčních členů, zatěžování výstupů stmívacích akčních členů, zatěžování výstupů akčních členů pro řízení pohonů. KLABAN, Jaromír Foxtrotem osvícený Akord Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; hlediska technickoekonomická; osvětlení venkovní; osvětlení vnitřní; centra kulturní; Ostrava Praktická instalace systému Foxtrot, konkrétně v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu, který pravidelně hostí divadla, plesy a další akce. PÁVEK, Jaromír Bezdrátová elektroinstalace EATON xcomfort pro každý dům Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 8 figs. - ISSN Signální informace IV/

11 Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; novostavby; modernizace; hlediska technickoekonomická Řešení nejen pro novostavby, ale také pro modernizaci elektroinstalace ve stávajících objektech. V domě nebo také vzdáleně mimo dům lze pohodlně ovládat osvětlení a spotřebiče, kontrolovat jejich stav, otevřít garážová vrata nebo příjezdovou bránu, vytáhnout rolety či žaluzie, pro jednotlivé místnosti nastavit požadované teploty a časy vytápění/chlazení, IP kamerou sledovat dění v domě, monitorovat spotřebu energií a využít řadu dalších bezpečnostních a komfortních funkcí. BURANT, Jiří FireBox T. Evoluce v zachování funkčnosti Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace; zařízení elektrická; požární bezpečnost; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Zachování funkčnosti elektrických zařízení za požáru podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. tvoří dnes nedílnou součást požadavků na téměř veškeré budovy s výskytem většího množství osob - představení výrobků FireBox T100 a FireBox T350 firmy OBO Battermann Praha s.r.o. BÁRTA, Jaroslav Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 2 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: energie elektrická; mikrozdroje; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy V příspěvku jsou uvedeny základní údaje z normy ČSN EN 50438, která má vzhledem k očekávanému zvýšení podílu připojování z mikrozdrojů paralelně s distribuční sítí nn velký význam. Stanovuje podmínky pro připojení, provoz, odpojení, zkoušení a ověřování. Nedořešené jsou otázky spojené se zajišťováním pracoviště v sítích nn při provozu mikrozdrojů v instalacích. SLUKA, Jiří Požadavky na elektrické instalace a provádění kontrol a revizí v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých látek, prachů a kapalin Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 9 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: energie elektrická; technická zařízení budov; zařízení elektrická; systémy protipožární; zákony a předpisy; činnost inspekční; normy; zákony a předpisy 3 důvody, proč došlo k napsání článku: 1. Při provádění inspekční činnosti se zjišťuje, že jak montážní firmy, tak i revizní technici v mnoha případech podceňují a v některých případech i ignorují požadavky na elektrické instalace (zařízení) provozované v prostředí s nebezpečím požáru. 2. Během několika let došlo v oblasti norem, zabývajících se touto problematikou, k mnoha změnám. 3. Nejsou dodržovány požadavky vyhlášky č. 73/2010 Sb., při zahájení montáže a při žádosti o vydání závazného a odborného stanoviska v prostorách zvlášť nebezpečných. VALENTA, František Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p ISSN Signální informace IV/

12 Klíčová slova: zařízení strojní; rizika; funkce bezpečnostní; Evropská unie; Česká republika; normy; zákony a předpisy Připomenutí informací, jejichž nepochopení a nedodržení vede k situaci, která neumožní legislativně správně vyřešit problematiku bezpečnosti strojních zařízení. URBAN, Zbyněk Souvislost právních předpisů s výkonem činnosti technika elektrického zařízení. Ve vztahu k odpovědnosti za prováděnou práci. Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; technik revizní; odpovědnost právní; zařízení elektrotechnická; normy; zákony a předpisy Z textu technických norem vychází požadavek, aby po dokončení revize provozovaného zařízení nebo instalace byla zpracována zprávu o revizi. Dokument musí obsahovat podrobnosti o částech zařízení nebo instalace a vymezení, čeho se revize týkala. Tato skutečnost je velmi důležitá a neměly by zde chybět údaje o částech, které revidovány nebyly. NOVÁKOVÁ, Petra - MIKULA, Ondřej - SEQUENS, Tomáš Jak postupovat při vadném zhotovení veřejného osvětlení, Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 6 refs. - ISSN Klíčová slova: prostranství veřejná; soustavy osvětlovací; prostranství veřejná; zákony a předpisy Přiblížení některých právních pravidel dopadající na případy vadné realizace veřejného osvětlení. Poukázání na novinky, které v těchto záležitostech zavedl s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník - povaha smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení a relevantní právní úprava, řešení vad podle obchodního zákoníku a řídí-li se smlouva novým občanským zákoníkem. KREJČÍ, František EPS - Specielní hlásiče plamenů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: systémy zabezpečovací; systémy protipožární Představení výrobků firmy INTE, s.r.o. - kombinovaný UV/IR hlásič plamene, kombinovaný ultrarychlý hlásič plamene a výbuchu, multispektrální IR (IR3) hlásič plamene, multisenzorový hlásič požáru/detektoru výbuchu KUNDRATOVÁ, Eva Podání nabídky na veřejnou zakázku a otvírání obálek Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p ISSN Klíčová slova: zákony a předpisy Obsahové náležitosti nabídky, její podání a následně otvírání obálek s nabídkami zadavatelem. Energie /2014 KULHÁNEK, Zdeněk Signální informace IV/

13 Plantáž rychle rostoucích topolů po pěti letech Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; biomasa; výroba tepla; hlediska technickoekonomická Popis zkušeností provázených chybami se založením plantáží a pěstováním rychlerostoucích topolů. GERNDTOVÁ, Ilona - ANDERT, David - FRYDRYCH, Jan - VOLKOVÁ, Pavla Využití biomasy trav k produkci bioplynu Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 3 figs., 6 tabs., 8refs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; biomasa; výroba tepla; hlediska technickoekonomická; stanice bioplynové; hlediska ekologická Na současné úrovni technologických poznatků, cen energií a ekologické nezbytnosti substituce fosilních energetických zdrojů celá řada autorů doporučuje výrobu bioplynu z biomasy energetických rostlin a rostlinných odpadů - výsledky pokusů zhodnocení fytomasy z travních směsí pro výrobu bioplynu. KROUPA, Jan Ekonomika nutí hledat alternativy Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 7 figs., 2 tabs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; biomasa; výroba tepla; hlediska technickoekonomická; stanice bioplynové; hlediska ekologická; Rakousko Bioplynová stanice v hornorakouské obci Engerwitzdorf - mimořádnost prvního zařízení svého druhu spočívala v úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu - reportáž FIALA, Michal - HONZÍK, Jiří Tepelná čerpadla sníží náklady na provoz bytového domu - 2 Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie geotermální; vytápění; hlediska technickoekonomická Ve většině lokalit na území České republiky se každoročně zdražuje teplo pro bydlení. Jednou z tradičních možností, jak dosáhnout úspor, je plynový kotel. Ekonomicky zajímavou, ale zatím méně častou variantou je tepelné čerpadlo - kde začít, jak začít, dimenzování čerpadel, stávající topná soustava, rozúčtování nákladů, průběh změny zdroje. PETERKA, Jaroslav Projekt větrných elektráren v Jindřichovicích byl úspěšný Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 5 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie větrná; elektrárny obecní; hlediska technickoekonomická V roce 2003 vznikl a byl realizován projekt dvou obecních větrných elektráren (VtE) v Jindřichovicích pod Smrkem ve frýdlantském výběžku v severních Čechách. Na tu dobu to byl odvážný počin a do Jindřichovic pak jezdily desítky starostů jiných obcí, zájemců o stavbu větrné elektrárny i běžných návštěvníků. Dalo se mluvit až o větrné turistice. Loni projekt oslavil desáté výročí a příští rok bude investice úspěšně splacena. Signální informace IV/

14 Signální informace IV/

15 BIRKLEN, Petr Zkušenosti z plánování a realizace rybích přechodů v ČR - 2 Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: energie vodní; toky vodní; díla vodní; prostředí životní; ekosystémy; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Pojem "rybí přechod" je dnes součástí slovníku vodohospodářů, nebo hydroenergetiků stejně jako ochránců přírody. K čemu rybí přechody slouží? Tato část je věnována zkušenostem z realizace. DOLEŽALOVÁ, Helena Ochrana netopýrů a větrné elektrárny Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 3 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie větrná; ekosystémy; monitoring; opatření provozní; zákony a předpisy Právní úprava ochrany netopýrů, příčiny střetů netopýrů s větrnými elektrárnami, doporučení provozních opatření, podmínky efektivního monitoringu. Geotechnika...4/2014 RYBÁŘ, Jan - KLIMEŠ, Jan - BLAHÚT, Jan - MAREK, Tomáš - KYCL, Petr - NOVOTNÝ, Jan Rozor vlivu klimatu na zvýšený výskyt svahových deformací na území Českého masivu v obodobí 2010 až 2013 Geotechnika, 2014, V. 17, No. 4, p : 17 figs., 27 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; charakter krajiny; svahy; stabilita svahů; poruchy, příčiny; klimatické podmínky; klimatické změny; množství srážek; deformace; plochy smykové; porušení; sesuvy; antropogenní vlivy; objemové změny Autoři článku rozebírají příčiny zvýšeného výskytu svahových pohybů na území Českého masivu v letech 2010 až Při jejich vzniku se uplatnily narůstající srážkové úhrny, často překračující od začátku roku 2010 dlouhodobé měsíční průměry. Zvýšený výskyt svahových pohybů byl zaznamenán v zimním období 2010/2011, ale zejména na začátku června Hromadné porušení svahů, často negativně ovlivněných nevhodnými zásahy lidské činnosti, vždy nastaly v době, kdy bylo horninové prostředí již enormně zvodněné a následující srážky působily jako hlavní spoušťový faktor. Potvrzují to výsledky přes 30 let probíhajícího geotechnického kontrolního sledování na modelovém sesuvném území u Třebenic na Litoměřicku. Znovu byla ověřena zkušenost, že většina nových aktivních svahových pohybů na přirozených svazích vzniká tam, kde již v minulosti došlo k porušení stability svahu a že hromadný výskyt sesuvů v Českém masivu je podmíněn dlouhodobou nadnormální srážkovou bilancí. GRAMBLIČKOVÁ, Danka - BEDNÁROVÁ, Emília - BABEČKA, Ján Vodné dielo Karolínka - analýza priesakových pomerov a návrh sanačných opatrení Geotechnika, 2014, V. 17, No. 4, p : 4 figs., 3 tabs., 8 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby vodní; stavby vzdouvací; přehrady zemní; hladina projektovaná; závady; voda prosakující; proudění podzemní vody; modelování; metoda konečných prvků; výpočetní modely; optimalizace; clona těsnicí; jádro těsnicí; sanace konstrukcí Signální informace IV/

16 Vodní dílo Karolínka je vybudováno nad městečkem Karolinka, východně od Vsetína, na toku Stanovice. Jeho výstavba byla realizována v letech a do trvalého provozu bylo uvedeno v roce V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna. Nádrž slouží jako zásobárna kvalitní pitné vody téměř pro celé Vsetínsko a část Zlínska, zabezpečuje minimální průtok v toku Stanovice pod nádrží, slouží k ochraně před povodněmi a v současnosti má též energetické využití. Těleso přehrady má zonální uspořádání se značnou heterogenitou v jednotlivých zónách, ale i v těsnicím jádru. Od uvedení do provozu se na vzdušném svahu vodního díla objevovaly opakující se průsaky (vývěry) ve více úrovních svahu. Tyto korelují s hladinou vody v nádrži. Předmětem článku je analýza problémů související s vývojem průsaků v přehradě a návrh vhodných sanačních opatření, které by zabezpečily jejich redukci. Vzhledem k rozdílným informacím o zabudovaných materiálech v tělese hráze se jedná o rozsáhlou parametrickou studii zaměřenou na analýzu její geologické skladby, při které dochází k uvedenému jevu. Až po stanovení reálné možné skladby tělesa hráze se přistoupí k optimalizaci a posouzení sanačních opatření. Řešení bylo uskutečněno pomocí metody konečných prvků. ROZSYPAL, Alexandr Inženýrská geologie a geotechnika dnes a zítra Geotechnika, 2014, V. 17, No. 4, p : 28 refs. - ISSN X Klíčová slova: inženýrská geologie; horniny; petrografie; mineralogie; geologická formace; geotechnika; mechanika zemin; mechanika hornin; technické normy; normy evropské /EN/; normy republikové; metody navrhování konstrukcí; zákony a předpisy; modelování; geotechnické výpočty Autor se zamýšlí nad vztahem mezi inženýrskou geologií a geotechnikou a nad tím, co pro ně znamená zavádění Eurokódu č. 7 "Navrhování geotechnických konstrukcí". Rekapituluje stručně některé definice pro tyto obory. Pokouší se o pojmenování toho, co mají společné a co je naopak specifické. Obojí diskutuje v souvislosti se zpracováváním návrhu nové Národní normy o provádění inženýrsko geologického průzkumu a dokončováním Národní přílohy k Eurokódu č. 7. Nakonec poukazuje na některé nové možnosti, které oba obory mohou nabídnout dnešní inženýrské praxi. Konstrukce...1/2015 FEJFAR, Vítězslav Multifunkční centrum Frýdek-Místek, část 2. - hala Polárka Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; nahrazení demolic; stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; tribuny stabilní; architektura soudobá V minulém čísle časopisu Konstrukce č.6/2014 byla popsána výstavba nového Obchodního centra FRÝDA ve Frýdku-Místku. Tentokrát je příspěvek věnován čerstvě otevřené sportovní Hale Polárka, která s Obchodním centrem FRÝDA tvoří jeden multifunkční celek. Zvláštní význam má nová hala i pro obyvatele města, protože stojí na místě haly původní, která byla symbolem města po dlouhá desetiletí. FEJFAR, Vítězslav Technické a konstrukční řešení Haly Polárka Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; konstrukční řešení; základy pilotové; základy deskové; podlaží podzemní; izolace vodotěsné; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; sloupy; stropy; tribuny stabilní; zastřešení; Signální informace IV/

17 konstrukce ocelové; konstrukce příhradové; rámy; konstrukce uložení; fasády; konstrukce prosklené; konstrukce lehké; konstrukce zděné; střešní plášť; střechy ploché jednoplášťové Charakteristiky jednotlivých konstrukcí sportovní haly: základových konstrukcí, hydroizolací, nosných konstrukcí, obvodového pláště fasády - proskleného průčelí, plné fasády z lehkého a těžkého obvodového pláště, vrat a ostatních výplní v těžké fasádě a střešního pláště. FEJFAR, Vítězslav Letecké muzeum Metoděje Vlacha - zajímavá konstrukce a funkční řešení Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 14 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; muzea; kompozice urbanistická; umístění budov; letiště; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení výtvarné; řešení průčelí budov; zastřešení; struktura materiálová; rampy; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; věže; konstrukce železobetonové; střešní plášť Stavba technického muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi neměla lehký osud. Projekt zmítaný politickými ambicemi od začátku bojoval a financováním a došlo to tak daleko, že pod střechou muzea se v rámci úspor mohlo nakonec i plavat. I přes všechny potíže se nakonec podařilo stavbu dotáhnout do zdárného konce a bude sloužit svému původnímu určení a Mladoboleslavsko se právem může pyšnit projektem se zajímavými konstrukcemi a stavebními řešeními. FEJFAR, Vítězslav Nová budova laboratoří organické chemie a biochemie Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; výzkumná zařízení; akademie věd; budovy laboratorní; umístění budov; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení výtvarné; bionika; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; žaluzie; zastřešení; harmonie; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; sloupy; konstrukce ocelobetonové; střechy ploché Vítěz posledního roku soutěže je znám. Mezi přihlášenými stavbami se ale najdou i takové, které sice vavřín vítězů nezískaly, přesto si zaslouží pozornost. Nejinak je tomu u nové budovy Ústavu chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze. Stavba, která je zrakům náhodných kolemjdoucích zatím částečně skrytá za zařízením staveniště, je typická nejen netradičním tvarem, ale i přezdívkou "květák", odkazující na celkový tvar budovy - sférický trojúhelník. Je to důkazem, že i vědci renomovaného ústavu AV ČR mají smysl pro humor. Celková koncepce budovy nabízí celou řadu zajímavých stavebních a konstrukčních řešení. SCHWARZ, Ivo - JANDERA, Michal Zkouška chování tenkostěnných vaznic za požáru Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 14 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: vazníky střešní; konstrukce ocelové; ocel konstrukční; ocel tvářená za studena; konstrukce tenkostěnné; profily Z; únosnost; normy evropské /EN/; požární odolnost konstrukcí; požární zkoušky experimentální; požární zkoušky, metody; parametry teplotní; deformace; průhyb; síly vodorovné; modelování; metody numerické Za studena tvarované průřezy jsou velmi běžné a efektivní jako sekundární konstrukční prvky. Jejich typické využití je na halových objektech a jiných lehkých konstrukcích. Mezi hlavní výhody těchto prvků řadíme poměr mezi jejich vlastní tíhou a únosností a v neposlední řadě důležitou roli hraje i snadná montáž. Nicméně v případě požáru nízká hmotnost a štíhlost průřezu může způsobit vyšší nárůst teploty v prvku oproti za tepla válcovaným či svařovaným průřezům, což je s ohledem na únosnost nevýhodné. Signální informace IV/

18 Návrhová norma ČSN EN obsahuje maximální hodnotu teploty průřezu třídy 4 hodnotou 350 C, což je bez pochyb velmi limitující a konzervativní, jak bylo ukázáno Lu a kol. Předložená práce ukazuje experimentálně zjištěné chování Z vaznic s a bez trapézového plechu stabilizujícího horní pásnici. Příspěvek obsahuje podrobný rozbor chování při požární zkoušce. BRODNIANSKÝ, Ján - MAGURA, Martin - RECKÝ, Jozef Návrh, experimentálne overovanie a sanácie energetických a priemyselných konštrukcií Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 16 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby průmyslové; stavby energetické; konstrukce ocelové; konstrukce tenkostěnné; nadzemní elektrické vedení; stožáry; výpočty statické; konstrukce prutové; metoda konečných prvků; detaily konstrukční; konstrukce uložení; spoje trubní; konzoly; spoje styčníkovými prvky; zkoušky zatěžovací; deformace; měření; komíny; vznik trhlin; poruchy, příčiny; výpočty konstrukcí; zatížení výpočtové; konstrukce nosné; sanace konstrukcí; zesilování konstrukcí Ocelové konstrukce, které lze zařadit do kategorie tenkostěnných, velmi často nacházejí uplatnění v průmyslových či energetických stavbách. Jsou to např. skladovací sila, komíny nebo moderní elektrické stožáry z ohraňovacích rour. U tohoto typu konstrukcí je potřebné zohlednění specifických typů zatížení, jako je například teplota a tomu je nutné přizpůsobit tvar konstrukce a detaily. Rovněž vyžadují patřičnou pozornost montážní spoje nebo přípoje. Příspěvek se zabývá konstrukcí stožáru pro linky vysokého napětí 400 kv - statickou analýzou a experimentálním ověřením podle mezinárodní normy IEC a posouzením výfukového traktu turbokompresoru včetně popisu porucha a úpravy nosné konstrukce segmentů komínu. Materiály pro stavbu...2/2015 FIKAR, Pavel Vývoj cenových indexů stavebních a montážních prací pro rok I. pololetí Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: práce stavební; práce montážní; ceny stavební výroby; ceny jednotkové; ceníky stavebních konstrukcí a prací; rozpočtování cen; ceny, tvorba; ceny, index Důležitým nástrojem pro oceňování stavebních a montážních prací je aktuální datová základna cen těchto prací. Většina stavebních podniků vychází při oceňování stavební produkce a zpracování rozpočtů objektů a staveb z orientačních cen stavebních a montážních prací, které si upravují a modifikují dle vlastních vnitropodnikových cen a technologií. Objednatelé a projektanti většinou používají pro kontrolní a srovnávací účely orientační ceny na trhu dostupné, které porovnávají s individuálně kalkulovanými cenami zhotovitele. V současné době v ČR existují dvě komplexní a udržované soustavy orientačních cen stavebních a montážních prací. Tyto soustavy vycházejí ze zavedených a léta používaných ceníků a katalogů. Prezentované cenové soustavy obsahují asi položek HSV, PSV, "M". Katalogy HSV a PSV jsou stavební veřejnosti dostupné jak v tiskové formě, tak, a to především, v médiích výpočetní techniky pro automatizované zpracování rozpočtů a kalkulací stavebních objektů. V současné době jsou data aktualizována dvakrát ročně. V souladu s těmito aktualizacemi jsou vydávány cenové zpravodaje, v nichž jsou uváděny informace, týkající se cenové úrovně a současně indexy vývoje cen stavebních a montážních prací dle ceníků HSV, PSV a "M". KUČERA, Josef Inovace procesu výroby fasádních systémů ETICS Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 7 figs., 3 tabs., 8 refs. - ISSN Klíčová slova: vnější kontaktní zateplovací systémy; technické normy; normy evropské /EN/; skladba vrstev; tepelná izolace; lepidla; výztužné sítě; vlákna skelná textilní; omítky; výztuž rozptýlená; vlákna z Signální informace IV/

19 plastických hmot; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkušební metody; pevnost v soudržnosti; odolnost proti rázu; vlastnosti povrchu; pevnost v tlaku; výsledky měření Inovací procesu se rozumí zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek. Inovace by měla vycházet z potřeby zvyšování efektivnosti a jakosti výrobního procesu především u činností, které jsou zdrojem mnoha poruch, zejména vlivem špatného technologického provádění. Cílem procesu inovace ale může být i snížení jednotlivých nákladů produkce nebo zvýšení kvality produktu. Inovací fasádních systémů ETICS je posouzení možnosti nahrazení armovací sklotextilní síťoviny polypropylenovými vlákny, která jsou zamíchána se stěrkovou hmotou před samotnou aplikací na nalepený izolant. Podle prováděcích předpisů výrobců a normy se vyztužení základní vrstvy smí provádět pouze síťovinou, jiná možnost není definována, což je při praktické aplikaci příčinou častých pochybení. Zjednodušení tohoto procesu by přineslo nejen snížení nákladů, ale také zkrácení času na realizaci kromě snížení rizika nedodržení technologických předpisů. Pro ověření možnosti navržené inovace byla aplikována propylenová vlákna a provedeny laboratorní normové zkoušky, jejichž cílem bylo porovnání klasického vyztužení základní vrstvy a základní vrstvy s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken. Veškeré výsledky laboratorních zkoušek byly porovnány s požadavky na kontaktní zateplovací systémy podle ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace. HURTA, Martin Zateplený sokl - podceňovaná část zateplení Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: zateplování dodatečné; vnější kontaktní zateplovací systémy; poruchy, příčiny; nasákavost; mrazuvzdornost; pevnost v tlaku; odolnost proti agresivním kapalinám; materiály pro vodotěsné izolace; materiály pro tepelné izolace; omítky; lepidla; pevnost v soudržnosti Kvalita zateplovacích systémů roste, avšak téměř u každé realizace jsou detaily, které bývají zhotovitelem podceněny. Klasickým příkladem je soklová část zateplení, která je ve styku se zeminou a je namáhána zvýšenou vlhkostí, mechanicky i chemicky. Materiál pro zateplení soklové části domu musí splňovat základní podmínky - minimální nasákavost, mrazuvzdornost, dostatečnou pevnost v tlaku a soudržnost s hydroizolací. Příspěvek představuje doporučené a spolehlivé řešení s materiály PCI. DVOŘÁK, Jan Ověřování vlastností OSB desek jako hlavní vzduchotěsnicí vrstvy v dřevostavbách Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 6 figs., 3 tabs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: dřevostavby; stěny; desky dřevotřískové orientované /OSB/; průvzdušnost; výzkum; zkoušky jakosti; zkušební zařízení; zkušební metody; výsledky měření; vzduchotěsnost OSB desky jsou v moderních dřevostavbách používány jako opláštění interiérové strany konstrukce. Příspěvek se zabývá posouzením, zda je lze použít jako hlavní vzduchotěsnicí vrstvu namísto parotěsné fólie. Testovány byly dvě různé tloušťky desek a různé druhy povrchových úprav. Měření bylo provedeno přístrojem pro blower-door test ve vzduchotěsné zkušební komoře vytvořené a umístěné v experimentální dřevostavbě EXDR 1. VÖRÖS, František Plasty ve stavebnictví 11 : Inženýrské plasty Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 8 figs., 1 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: stavebnictví; stavební materiály; plastické hmoty; odolnost proti působení teploty; odolnost proti chemikáliím; vlastnosti fyzikálně mechanické; PC /polykarbonáty/; polyakryláty; PA /polyamidy/; PE /polyetylen/ Signální informace IV/

20 Dosud publikované články o plastech v tomto časopisu v minulém roce se týkaly tzv. komoditních (standardních) plastů. Jedinou výjimkou byl článek o polykarbonátech, které se řadí do skupiny inženýrských plastů. Dalším inženýrským plastům je věnován tento díl seriálu. Charakterizuje tyto plasty jako materiály s tepelnou odolností v rozmezí C, s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností vůči většině chemikálií. Kromě již zmiňovaných polykarbonátů (PC) jsou hlavními představiteli inženýrských plastů kopolymery styren-akrylonitril (SAN) a termopolymery akrylonitril-butadien-styren (ABS) a akrylonitril-styren-akrylát (ASA), dále pak polyamidy (PA6, PA66, PA10, PA12), polymetylmetakrylát (PMMA), polyetylenteraftalát (PET), polybutylentereftalát (PBT) a polyoximetylen (POM). VALDMAN, Zbyněk Požárně odolné prosklení výšky 4,5 m Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; střediska vzdělávací; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; požární odolnost konstrukcí; sklo tabulové tepelně izolační; sklo tabulové žáruvzdorné; rozměry; požární zkoušky experimentální Budova s poměrně komplikovaným názvem Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV) ve Vrchlabí je výsledkem experimentálního přístupu k architektuře pod taktovkou doc. Ing. arch. akad. arch. Petra Hájka. V první řadě jde o návrh ekologického objektu, který má sám o sobě sloužit jako učební pomůcka k praktické ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při využívání krajiny. Dům, kterému místní přezdívají Krtek, je zajímavý z mnoha důvodů. Mimo jiné proto, že pro jeho realizaci bylo vyvinuto čtyřmetrové sklo s požární odolností, která nemá ve světě obdobu. Bylo nutné, aby prosklená fasáda podle požadavku architekta měla požadovanou požární odolnost kvůli malé odstupové vzdálenosti od dalších objektů. Poněvadž průzkum trhu s certifikovanými požárními skly potřebných rozměrů nebyl úspěšný, vyvinuli čeští odborníci ve spolupráci se slovinským výrobcem, který dokázal zadání technologicky zvládnout, sklo potřebné velikosti. V příspěvku je popsán experiment a dosažené výsledky požární odolnosti vyvinutého požárního skla 4,5 m vysokého a 1,4 m širokého. BEDLIVÁ, Hana Výstavba z konopného betonu Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 12 figs., 6 tabs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: kompozitní materiály; složení směsi; vápno hašené; konopí; voda záměsová; beton lehký; beton s lehkými plnivy; objemová hmotnost; propustnost vodní páry; zvuk, pohlcování; tepelná vodivost; tepelný odpor; domy rodinné; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; Česká republika; Nový Zéland; životní cyklus Konopný beton je materiál, který dostává prostor na poli stavebního vývoje a v budoucnu snad dosáhne i legislativního uznání. Konstrukce z konopného betonu určitě nelze označit v našich podmínkách za rozšířené, v určitém segmentu stavebnictví by však mohly mít svůj potenciál. V článku jsou představeny konstrukce z konopného betonu, je popsána historie jeho použití a vlastnosti. Dále je pozornost zaměřena na dílčí část analýzy životního cyklu, především emise CO a je porovnána výstavba dvou rodinných domů v odlišných geografických lokalitách - v České republice a na Novém Zélandu. ŠTEFEK, Zdeněk - ZEJDA, Pavel Památková obnova katakomb státního zámku Lednice - 1.část: Stavebně-technický průzkum - důležitý krok předprojektové přípravy Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 20 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné; zámky; podlaží podzemní; katakomby; terasy; skleníky; památková péče; obnova památek; průzkum stavebně technický; diagnostika staveb; škody způsobené vlhkostí; odvodňování; štoly; kanály; rozvod vody Signální informace IV/

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 1 Název periodika počet záznamů strana Bydlení, 2011, č. 2 1 3 Elektro, 2010, č. 3 3 3 ENERGIE 21, 2010,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2009, č. 2 10 3 ASB (Č), 2009, č. 1-2 7 5 ASB (S), 2009,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana ARCH, 2012, č. 7-8 6 3 Bazén a sauna, 2012, č. 6 5 4 Domov, 2012,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) k v ě t e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H k v ě t e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2008, č. 3 3 3 DEKTIME, 2008, č. 2 3 4 Development

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana ASB (Č), 2012, č. 3, mimoř. č. 10 3 DEKTIME, 2011, č. 4 4 6 Materiály

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č.

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H č e r v e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 3 8 3 Architekt, 2009, č. 3 7 4 ASB (Č), 2008,

Více

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č.

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 0 7 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. 9 ASB (Č), 2007, č. 6 ASB

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

ú n o r 2 0 1 0 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory)

ú n o r 2 0 1 0 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ú n o r 2 0 1 0 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 7 8, 9, 12, 1-2 28 3 Architekt, 2010, č. 1 11 9 ASB

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 78, 9 10 3 Architekt, 2008, č. 89 5 5 ASB (Č), 2008,

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 1 8 3 Architekt, 2008, č. 12, 2009 č. 1 14 5 ASB

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů

Ročenka ČKLOP 2014. Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Ročenka ČKLOP 2014 Autoři a recenzenti Ing. Jan Bedřich a kolektiv autorů Vydala Česká komora lehkých obvodových plášťů, Golčova 486, Praha 4 cklop@cklop.cz, www.cklop.cz Sazba, grafi cké zpracování a

Více

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV AZBEST VE STAVBÁCH EVŽEN JANEČEK STŘECHA VE TVARU KOULE AULA VUT V BRNĚ ANTONÍN ŽÁK WINDEK

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více