Název časopisu Číslo Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu Číslo Strana"

Transkript

1 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n OBSAH Název časopisu Číslo Strana ARCH 1-2/ DEKTIME 1/ Domov 2/ ELEKTRO 1/ Elektroinstalatér 6/ Energie 21 6/ Geotechnika 4/ Konstrukce 1/ Materiály pro stavbu 2/ Minerální suroviny 1/ Ochrana přírody 2/ Panel plus 1-2/ Silnice, mosty 1/ Silniční obzor 2/ SOVAK 2/ Stavba 1/ Stavebnictví a interiér 2/ Stavitel 1/ SVĚTLO 1/ Tunel 1/ Uhlí, rudy, geologický průzkum 1/ Urbanismus a územní rozvoj 1/ Vodní hospodářství 1/ Vodní hospodářství 2/ Za starou Prahu 3/ Zakládání 4/ Zahrada - park - krajina 4/ Zpravodaj Asociace pracovníků tlakových zařízení 3/ Zprávy památkové péče 6/ Signální informace IV/2015 1

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovávají pracovníci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdržela ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V knihovně ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Signální informace IV/2015 2

3 ARCH /2015 BARTKO, Laco Rodinné domy, Bratislava: office110 ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; okraje města; budovy nové; obytné komplexy; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy řadové; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení nového obytného souboru Záhorské sady v městské části na severozápadě Bratislavy, která je známá jako prominentní lokalita. Jedná se o 12 řadových rodinných domů (vstupní etapu) v redukovaném modernistickém duchu. MITÁŠOVÁ, Monika Mestská vila, Bratislava: ksa_studeny ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 18 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; přestavby budov; nástavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; ateliéry; architektura soudobá Historie vývoje architektonického konceptu rekonstrukce a rozšíření domu pro vlastní rodinu vč. architektonického ateliéru přes fyzické modely nástavby až po realizovaný výsledek. KRCHNIAKOVÁ, Korina Rodinný dom, Slovensko: Architekti Šebo Lichý ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; členění; hmotové řešení; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; půdorysné řešení; funkční řešení; půdorys, tvar; tvar nepravidelný; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení rodinného domu na složitém svažitém terénu se třemi vzrostlými kaštany. Zadáním byla vila pro rodiče s dětmi s tím, že minimálně rodičovské podlaží bude řešené jako bezbariérové. Vznikla složitá hmotová kompozice s vysunutou obytnou částí nad zahradou na konzolách. ČERNÁKOVÁ, Renata Rodinný dom, Bratislava: SPDe ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; orientace; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; kontrast; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Signální informace IV/2015 3

4 Recenze urbanistického a architektonického řešení novostavby rodinného domu sice v atraktivní lokalitě, ale na pozemku na nároží dvou úzkých kolmo se protínajících ulic ve tvaru nepravidelného L s nemalým převýšením terénu. Vlastní koncepce domu je jednoduchá a přehledná s maximálním využitím pozemku - kryté stání pro tři auta, trojmístnou garáž a technické podlaží se zázemím a skladovacími prostorem a vnitřním schodištěm vedoucím z garáže a další externí schodiště. Skrytá hmota technického suterénu vytváří jakousi podnož pro dvoupodlažní obytnou část ve tvaru jemně zkoseného kvádru s menšími přídavnými hmotami vstupu od ulice a jídelny s kuchyní v zahradní části. Hlavní hmota včetně střechy je obložena ocelovými pozinkovanými šablonami tmavošedé barvy. Menší hmoty kontrastují dřevěnými dýhovými parklexovými deskami a zjemňují strohost plechu. PIŠTEKOVÁ, Danica Rodinný dom, Bratislava: Architekti mikulaj et mikulajová ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; plastičnost; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze architektonického řešení novostavby rodinného domu na strmém pozemku s velmi pěkný výhledem vč. úvahy co znamená "velký dům". ALEXY, Andrej Bytové domy, Bratislava: PMArchitekti ARCH, 2015, V. 20, No. 1-2, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; budovy nové; obytné komplexy; budovy obytné vícepodlažní; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; plastičnost; členění; řešení barevné; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Recenze urbanistického a architektonického řešení nového obytného souboru Villinki v bratislavské Karlově Vsi, sestávající ze čtyř bytových domů postavených v mírném svahu v šachovnicovém uspořádání. DEKTIME...1/2015 KUTNAR, Zdeněk Stavění je umění: Defekty budov - poučení z chyb - úsilí o nápravu DEKTIME, 2015, -., No. 1, p : 20 figs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; podlaží podzemní; suterén; voda prosakující; pronikání vlhkosti; škody způsobené vlhkostí; poruchy, příčiny; projektová činnost; práce na vodotěsných izolacích; izolace vodotěsné; hmoty pro vodotěsné izolace; fólie; asfaltové pásy; technické normy; normy republikové; katalogy V článku je ukázáno na jedné z důležitých částí budov - spodní stavbě, jakou má záměr nabídky ucelených konstrukcí optimálně navržených na základě rozsáhlých zkušeností a zpětných vazeb, podobu. Pozornost je zaměřena na skupinu objektů menší velikosti reprezentovanou rodinnými domy. Nejprve jsou na příkladech analyzovány některé příčiny častých vad a chyb těchto konstrukcí, projevující se zejména průsaky vody do suterénů. Poté je připomenuto mnohaleté úsilí o perfektní hydroizolace v oblasti technické legislativy i v oblasti přenosu informací vyúsťující v naznačení cest nápravy. Následně je Signální informace IV/2015 4

5 věnována pozornost novému katalogu Stavebniny DEK. Článek také informuje o připravovaných odborných akcích v této oblasti. SCHINDLER, Petr Vzduchotěsnost sádrokartonových podhledů s parozábranou DEKTIME, 2015, -, No. 1, p : 13 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy; konstrukce obvodové; vzduchotěsnost; průvzdušnost; technické normy; zastřešení; podhledy; sádrokarton; parotěsné zábrany; fólie; spoje; kotvení Požadavky na vzduchotěsnost budov stanovuje ČSN , ve které jsou specifikovány požadavky na šíření vzduchu (průvzdušnost) konstrukcí a budovou. Celková průvzdušnost budov se hodnotí pomocí intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Snahou je dosáhnout co nejnižší hodnoty výněny vzduchu. Zajištění vzduchotěsnosti stavby tenkou plastovou fólií je rizikové. Výskyt netěsností vede nejen ke zvýšeným únikům tepla, ale také k pronikání vlhkosti z vnitřního prostředí do obvodových konstrukcí a zvyšování rizika nežádoucí kondenzace. Článek se zabývá problematikou sádrokartonových podhledů především ve skladbách lehkých souvrství střech. Vzduchotěsnicí a parotěsnicí funkci konstrukce podhledu nejběžněji tvoří lehká fólie. Její funkce je závislá na spolehlivém vzájemném spojení jednotlivých pásů, napojení na navazující konstrukce a také na veškeré prostupující prvky. Jakákoli perforace a netěsnost vede ke snížené její funkce. K rizikovosti této konstrukce přispívá fakt, že se parotěsnicí vrstva montuje zespodu nad hlavou řemeslníků. Velmi rizikové je takové provedení, kdy se fólie vkládá mezi profily a sádrokartonové desky. Pak jsou prostupy kabelů zcela neopravitelné. Dalším problémem bývá provádění spojů fólie mimo nosné profily, tedy bez tuhé opory. Příspěvek představuje analýzu těsnosti konstrukcí pasivního domu, měření vzduchotěsnosti dvou variant lišící se pozicí parotěsnicí vrstvy - provedení sádrokartonové konstrukce pod vrstvou PE fólie a těsnění vrstvy PE fólie v místě kotvení sádrokartonových desek a uvádí jejich hodnocení. KÁNĚ, Luboš Hydroizolace nepodsklepených rodinných domů DEKTIME, 2015, -, No. 1, p : 14 figs., 1 tabs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy obytné; podlaží nadzemní; podlahy uložené na terénu; ochrana proti vlhkosti; izolace vodotěsné; izolace proti prosakující vodě; izolace proti tlakové vodě; odolnost proti vodě; stavební zákon; technické normy; normy republikové Při posuzování hydroizolací se stále setkáváme s názorem, že u nepodsklepených staveb stačí uvažovat s namáháním hydroizolace zemní vlhkostí pod podlahami přízemí a obvod stavby je třeba chránit před odstřikující vodou. Příspěvek na dvou stavbách z mnoha ukazuje, že řešení ochrany nepodsklepené stavby před vodou si zasluhuje hlubší zamyšlení: jak to s vodou u nepodsklepených domů je, jaké jsou zásady pro osazování domu na terén podle ČSN :2004 Obytné budovy a podle Směrnice ČHIS 01 Hydroizolační technika - Ochrana staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti. PLECHÁČ, Zdeněk - REMEŠ, Josef Nopové fólie ve skladbách suterénů DEKTIME, 2015, -, No. 1, p : 14 figs., 4 tabs. - ISSN Klíčová slova: podlaží podzemní; suterén; ochrana proti vlhkosti; izolace vodotěsné; asfaltové pásy; fólie; PVC měkký; nopové fólie; zatížení statické; zkoušky dlouhodobé; výsledky měření Řešení hydroizolací spodních staveb a použití nopových fólií; ochrana nopových fólií při zhutňování zásypu; experiment zaměřený na odolnost hydroizolačních konstrukcí z asfaltových pásů nebo fólií z měkčeného PVC v kontaktu s nopovými fóliemi - výsledky měření po 31 dnech a 53 dnech statického zatížení; zásady pro použití nopových fólií a zhutnění zásypu. Signální informace IV/2015 5

6 Domov...2/2015 JESENSKÁ, Vanda S atmosférou žižkovského podsvětí Domov, 2015, V. 52, No. 2, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy obytné vícepodlažní; stavby historické; 19. století; byty jednopokojové; rekonstrukce budov a staveb; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; kontrast; design; architektura soudobá Návrhář Jaroslav Kašpar zajímavé stropy nezahlazuje, ale naopak je odkrývá. Stejně tak si počínal ve svém žižkovském bytě, typické špeluňce, kterou společně s architektkou Lucií Faturíkovou přeměnil ve světlý útulný prostor plný neotřelých prvků, jež překvapí nejednoho návštěvníka. ELEKTRO...1/2015 PRIŠČÁKOVÁ, Zuzana Návrh riešenia prepojenia solárního systému so serverom ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 6 figs., 1 tabs., 9 refs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie sluneční; uskladnění energie; hlediska technickoekonomická Základní parametry systému, měření výkonu univerzitního serveru, výběr baterie pro hybridní solární systém, schéma hybridního solárního systému, ekonomické zhodnocení. MELEN, Jaroslav Vnější vlivy z pohledu soudního znalce (6. část - 1. díl) aneb K čemu je protokol o určení vnějších vlivů ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 6 tabs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrická; instalace elektrické; technik bezpečnostní a požární; technik revizní; lhůty revizí; normy; zákony a předpisy V této části je pojednáno o povaze patřící do kategorie B - využití, a to povaze E - zpracovávané nebo skladované látky, popř. o konkrétních nebezpečích z toho plynoucích zohledněných vnějšími vlivy BE1 bez významného nebezpečí, BE2 nebezpečí požáru, BE3 nebezpečí výbuchu, BE4 nebezpečí kontaminace. KOŠŤÁL, Josef Zkratový proud UPS ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 5 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: sítě distribuční; zařízení elektrická; napájení; poruchy; ochrana koordinovaná; normy; zákony a předpisy V příspěvku se řeší problém zjišťování maximálního proudu zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) v bateriovém režimu., tj. bez doplňkové podpory např. záložních dieselagregátů, resp. generátorů náhradního proudu - včasné plánování poruch, stav norem a praxe, maximální zkratový proud, ochrana při poruše, síťové soustavy a zdroje chyb, zvláštnosti v soustavě IT, doplňující ochranné pospojování. Signální informace IV/2015 6

7 KŘÍŽ, Michal Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; normy; zákony a předpisy Odpovědi na otázky ohledně spínání a jištění spotřebičů a komponent, které jsou napájeny z řídicího obvodu 230 V AC, jenž je zapojen jako izolovaný, ohledně nového rozvaděče pro kalicí pec, možnosti opravy zdvihacích vrat v hale. VÝŠKA, Jiří Ekodesign výrobků aktuálně ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: elektromateriály; nářadí; pomůcky ochranné; životní prostředí; štítkování; hlediska technickoekonomická Ekodesignem se rozumí začlenění environmentálních aspektů do návrhu výrobku s cílem zlepšit vliv výrobku na životní prostředí během celého životního cyklu Významného přínosu lze dosáhnout lepším návrhem výrobků, vedoucím současně k ekonomickým úsporám podniků i konečných uživatelů, včetně lepší informovanosti spotřebitelů, jejíž součástí je i energetické štítkování. VÝŠKA, Jiří Energetické štítkování spotřebičů aktuálně ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektrospotřebiče; účinnost; životní prostředí; ekodesign; hlediska technickoekonomická; zákony a předpisy Příspěvkem EU k tématu snížení emisí skleníkových plynů a efektivního využívání energetických zdrojů jsou opatření vedoucí k úsporám elektrické energie. Týkají se jak požadavků na zohlednění energetické účinnosti výrobků již při návrhu a následně výrobě (směrnice o ekodesignu), tak opatření k energetickému štítkování vybraných spotřebičů. Hlavním cílem tohoto opatření je umožnit potencionálním uživatelům lepší orientaci v sortimentu výrobků z hlediska energetické účinnosti a dalších důležitých parametrů. ŠREK, Lubomír Průmyslové vidlice a zásuvky z ABB s.r.o., Elektro-Praga ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace; elektromateriály; nářadí; pomůcky ochranné; hlediska technickoekonomická Průmyslové vidlice a zásuvky jsou v současné době plně součástí výroby komplexního programu kvalitních nízkonapěťových přístrojů přednostně určených pro průmysl, stavebnictví i obnovu a modernizaci instalací v těchto odvětvích. Některé z nich lze najít také v budovách občanské výstavby, rodinných domcích nebo chalupách. Signální informace IV/2015 7

8 KOZELKA, Pavel Zalévací hmoty v elektrotechnice ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p. 32. : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: elektromateriály; zařízení elektrická; nářadí; pomůcky ochranné; hlediska technickoekonomická Zalévací hmoty (ZH) jsou chemické materiály, které se používají v elektronice a elektrotechnice ke stabilizaci elektrických parametrů elektrických zařízení, k zajištění ochrany zařízení před působením klimatických jevů, ke zvýšení mechanické pevnosti zařízení a k ochraně proti reverznímu inženýrství. V souhrnu všechny uvedené faktory přispívají ke zvýšení spolehlivosti elektronické sestavy (ES) - silikonové kaučuky, epoxidové pryskyřice, polyuretany KOZELKA, Pavel Schémata CAD. Oblíbený CAD software pro tvorbu výkresů ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p. 33. : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; programy; projektování automatizované Firma ELMER software s.r.o. již 20 let vyvíjí praxí osvědčený software pro elektrotechniky. Kromě známého softwaru EL-Revize určeného pro revizní techniky je to zejména software SchémataCAD pro kreslení elektrotechnických schémat a výkresů. KABEŠ, Karel Bateriový zásobník podporuje OZE ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p. 38. : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: sítě rozvodné; zásobování elektrickou energií; uskladňování elektrické energie; obnovitelné zdroje energie; hlediska technickoekonomická V poslední době roste zájem o zařízení pro operativní uskladňování elektrické energie, která umožňují krátkodobá kolísání výkonu dodávaného do sítě ze zdrojů obnovitelné energie bezpečně překlenout a vyrovnat nejlépe přímo v kritických bodech rozvodné sítě. Nejlépe jsou zatím propracovány velkokapacitní bateriové zásobníky energie. POSPÍŠKOVÁ, Ilona Příprava hlubinného úložiště v České republice ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 4 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: energie jaderná; odpady radioaktivní; hlediska socioekonomická; hlediska technickoekonomická Koncepční přístup k řešení hlubinného úložiště, technické řešení hlubinného úložiště. Příprava projektu je dlouhodobý iterativní proces. Výsledné technické řešení vznikne na základě porovnání jednotlivých možných řešení. Výsledné řešení musí být technicky proveditelné, bezpečné a zároveň ekonomicky přijatelné. Signální informace IV/2015 8

9 ŽALUD, Václav Pátá generace mobilních systémů na obzoru ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 3 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: sítě mobilní; komunikace mobilní; hlediska technickoekonomická Představení technologických novinek pro pátou generaci pozemní mobilní komunikace. DRGA, Miroslav - JIRGALA, Zdeněk - KUSMIČOVÁ, Kateřina Jak se dělá plynem izolovaná rozvodna pro velmi vysoké napětí ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 12 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: energetika; energie elektrická; soustavy přenosové; soustavy distribuční; sítě rozvodné; hlediska technickoekonomická Zdroje elektrické energie nejsou rozesety rovnoměrně po krajině a nemají výkon, který odpovídá spotřebě tamního regionu, ale jsou centralizovány v místech s dobrou dostupností paliva a s výkonem převyšujícím lokální spotřebu. Proto je nutné elektrickou energii dopravit ke spotřebiteli. Pro tyto účely se využívána přenosová a distribuční soustava, která rozvádí elektrickou energii od zdroje ke spotřebiteli. Nejdůležitější částí přenosové a distribuční soustavy jsou vzduchem (AIS) či plynem izolované rozvody (GIS). Ty fungují jako křižovatky a jsou instalovány přímo v místě výroby elektrické energie nebo uvnitř přenosové či distribuční sítě. Mezi přední dodavatele a vývojáře plynem izolovaných rozvoden velmi vysokého napětí patří společnost ABB. CSIRIK, Vincent Technická normalizace - fáze života norem (5. část - dokončení). Rušení ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; názvosloví; standardizace; normy; zákony a předpisy Tvorba elektrotechnických norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Tato část je věnována rušení norem. ŠROUBOVÁ, Lenka Základy teoretické elektrotechniky (6. část) ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 6 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; energie elektrická; vzdělávání Tento díl se zabývá dvojbrany v ustáleném harmonickém stavu. V elektrotechnice dvojbran znamená libovolný obvod, který je spojen s další částí obvodu dvěma "branami" svorek - vstupní a výstupní. MERAVÝ, Jan Načo sú znalci, keď platia trhové zákony? ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: objekty polyfunkční; zařízení bleskorozvodná; ochrana proti blesku a přepětí; zprávy revizní; normy; zákony a předpisy; Slovensko Signální informace IV/2015 9

10 Popis polyfunkčního objektu, který má všechny funkce, které člověk potřebuje ke každodennímu životu. Jak to však je s jeho bezpečností, co se týká ochrany před bleskem a přepětím? Následuje popis toho, co vše může člověk očekávat v současnosti, kdy chce po pravdě poukázat na nevyhovující stav v takovém po architektonické stránce jistě krásném a vydařeném objektu. VLKOVÁ, Věra Rozváděč versus rozvaděč ELEKTRO, 2015, V. 25, No. 1, p ISSN Klíčová slova: zařízení elektrotechnická; terminologie; pravopis Spory o délku samohlásky v základu tohoto slova nás provází již dlouhé desítky let. Pokusíme-li se pochopit širší souvislosti, které to mají na svědomí, bude možná snadnější shodnout se na jednotném řešení - co připouštějí pravidla českého pravopisu a jaké by mělo být odborné vyjadřování. Elektroinstalatér...6/2014 BARTOŠ, Libor Stavebnicový systém rozvaděčů - modul 2000 Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; hlediska technickoekonomická Modul 2000 představuje modulární koncepci skříní pro rozvaděče v provedení nástěnném a zapuštěném. Lze pomocí něj sestavit klasický elektroměrový nebo instalační rozvaděč. KUNC, Josef Zatěžování KNX akčních členů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 16 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; hlediska technickoekonomická Typy akčních členů, konstrukční varianty akčních členů, zatěžování spínacích akčních členů, zatěžování výstupů stmívacích akčních členů, zatěžování výstupů akčních členů pro řízení pohonů. KLABAN, Jaromír Foxtrotem osvícený Akord Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; hlediska technickoekonomická; osvětlení venkovní; osvětlení vnitřní; centra kulturní; Ostrava Praktická instalace systému Foxtrot, konkrétně v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu, který pravidelně hostí divadla, plesy a další akce. PÁVEK, Jaromír Bezdrátová elektroinstalace EATON xcomfort pro každý dům Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 8 figs. - ISSN Signální informace IV/

11 Klíčová slova: elektroinstalace moderní; budovy inteligentní; technika budov systémová; novostavby; modernizace; hlediska technickoekonomická Řešení nejen pro novostavby, ale také pro modernizaci elektroinstalace ve stávajících objektech. V domě nebo také vzdáleně mimo dům lze pohodlně ovládat osvětlení a spotřebiče, kontrolovat jejich stav, otevřít garážová vrata nebo příjezdovou bránu, vytáhnout rolety či žaluzie, pro jednotlivé místnosti nastavit požadované teploty a časy vytápění/chlazení, IP kamerou sledovat dění v domě, monitorovat spotřebu energií a využít řadu dalších bezpečnostních a komfortních funkcí. BURANT, Jiří FireBox T. Evoluce v zachování funkčnosti Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: elektroinstalace; zařízení elektrická; požární bezpečnost; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Zachování funkčnosti elektrických zařízení za požáru podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. tvoří dnes nedílnou součást požadavků na téměř veškeré budovy s výskytem většího množství osob - představení výrobků FireBox T100 a FireBox T350 firmy OBO Battermann Praha s.r.o. BÁRTA, Jaroslav Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 2 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: energie elektrická; mikrozdroje; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy V příspěvku jsou uvedeny základní údaje z normy ČSN EN 50438, která má vzhledem k očekávanému zvýšení podílu připojování z mikrozdrojů paralelně s distribuční sítí nn velký význam. Stanovuje podmínky pro připojení, provoz, odpojení, zkoušení a ověřování. Nedořešené jsou otázky spojené se zajišťováním pracoviště v sítích nn při provozu mikrozdrojů v instalacích. SLUKA, Jiří Požadavky na elektrické instalace a provádění kontrol a revizí v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých látek, prachů a kapalin Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 9 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: energie elektrická; technická zařízení budov; zařízení elektrická; systémy protipožární; zákony a předpisy; činnost inspekční; normy; zákony a předpisy 3 důvody, proč došlo k napsání článku: 1. Při provádění inspekční činnosti se zjišťuje, že jak montážní firmy, tak i revizní technici v mnoha případech podceňují a v některých případech i ignorují požadavky na elektrické instalace (zařízení) provozované v prostředí s nebezpečím požáru. 2. Během několika let došlo v oblasti norem, zabývajících se touto problematikou, k mnoha změnám. 3. Nejsou dodržovány požadavky vyhlášky č. 73/2010 Sb., při zahájení montáže a při žádosti o vydání závazného a odborného stanoviska v prostorách zvlášť nebezpečných. VALENTA, František Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p ISSN Signální informace IV/

12 Klíčová slova: zařízení strojní; rizika; funkce bezpečnostní; Evropská unie; Česká republika; normy; zákony a předpisy Připomenutí informací, jejichž nepochopení a nedodržení vede k situaci, která neumožní legislativně správně vyřešit problematiku bezpečnosti strojních zařízení. URBAN, Zbyněk Souvislost právních předpisů s výkonem činnosti technika elektrického zařízení. Ve vztahu k odpovědnosti za prováděnou práci. Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p ISSN Klíčová slova: energie elektrická; instalace elektrické; technik revizní; odpovědnost právní; zařízení elektrotechnická; normy; zákony a předpisy Z textu technických norem vychází požadavek, aby po dokončení revize provozovaného zařízení nebo instalace byla zpracována zprávu o revizi. Dokument musí obsahovat podrobnosti o částech zařízení nebo instalace a vymezení, čeho se revize týkala. Tato skutečnost je velmi důležitá a neměly by zde chybět údaje o částech, které revidovány nebyly. NOVÁKOVÁ, Petra - MIKULA, Ondřej - SEQUENS, Tomáš Jak postupovat při vadném zhotovení veřejného osvětlení, Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 6 refs. - ISSN Klíčová slova: prostranství veřejná; soustavy osvětlovací; prostranství veřejná; zákony a předpisy Přiblížení některých právních pravidel dopadající na případy vadné realizace veřejného osvětlení. Poukázání na novinky, které v těchto záležitostech zavedl s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník - povaha smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení a relevantní právní úprava, řešení vad podle obchodního zákoníku a řídí-li se smlouva novým občanským zákoníkem. KREJČÍ, František EPS - Specielní hlásiče plamenů Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: systémy zabezpečovací; systémy protipožární Představení výrobků firmy INTE, s.r.o. - kombinovaný UV/IR hlásič plamene, kombinovaný ultrarychlý hlásič plamene a výbuchu, multispektrální IR (IR3) hlásič plamene, multisenzorový hlásič požáru/detektoru výbuchu KUNDRATOVÁ, Eva Podání nabídky na veřejnou zakázku a otvírání obálek Elektroinstalatér, 2014, V. XX, No. 6, p ISSN Klíčová slova: zákony a předpisy Obsahové náležitosti nabídky, její podání a následně otvírání obálek s nabídkami zadavatelem. Energie /2014 KULHÁNEK, Zdeněk Signální informace IV/

13 Plantáž rychle rostoucích topolů po pěti letech Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; biomasa; výroba tepla; hlediska technickoekonomická Popis zkušeností provázených chybami se založením plantáží a pěstováním rychlerostoucích topolů. GERNDTOVÁ, Ilona - ANDERT, David - FRYDRYCH, Jan - VOLKOVÁ, Pavla Využití biomasy trav k produkci bioplynu Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 3 figs., 6 tabs., 8refs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; biomasa; výroba tepla; hlediska technickoekonomická; stanice bioplynové; hlediska ekologická Na současné úrovni technologických poznatků, cen energií a ekologické nezbytnosti substituce fosilních energetických zdrojů celá řada autorů doporučuje výrobu bioplynu z biomasy energetických rostlin a rostlinných odpadů - výsledky pokusů zhodnocení fytomasy z travních směsí pro výrobu bioplynu. KROUPA, Jan Ekonomika nutí hledat alternativy Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 7 figs., 2 tabs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; biomasa; výroba tepla; hlediska technickoekonomická; stanice bioplynové; hlediska ekologická; Rakousko Bioplynová stanice v hornorakouské obci Engerwitzdorf - mimořádnost prvního zařízení svého druhu spočívala v úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu - reportáž FIALA, Michal - HONZÍK, Jiří Tepelná čerpadla sníží náklady na provoz bytového domu - 2 Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie geotermální; vytápění; hlediska technickoekonomická Ve většině lokalit na území České republiky se každoročně zdražuje teplo pro bydlení. Jednou z tradičních možností, jak dosáhnout úspor, je plynový kotel. Ekonomicky zajímavou, ale zatím méně častou variantou je tepelné čerpadlo - kde začít, jak začít, dimenzování čerpadel, stávající topná soustava, rozúčtování nákladů, průběh změny zdroje. PETERKA, Jaroslav Projekt větrných elektráren v Jindřichovicích byl úspěšný Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 5 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie větrná; elektrárny obecní; hlediska technickoekonomická V roce 2003 vznikl a byl realizován projekt dvou obecních větrných elektráren (VtE) v Jindřichovicích pod Smrkem ve frýdlantském výběžku v severních Čechách. Na tu dobu to byl odvážný počin a do Jindřichovic pak jezdily desítky starostů jiných obcí, zájemců o stavbu větrné elektrárny i běžných návštěvníků. Dalo se mluvit až o větrné turistice. Loni projekt oslavil desáté výročí a příští rok bude investice úspěšně splacena. Signální informace IV/

14 Signální informace IV/

15 BIRKLEN, Petr Zkušenosti z plánování a realizace rybích přechodů v ČR - 2 Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: energie vodní; toky vodní; díla vodní; prostředí životní; ekosystémy; hlediska technickoekonomická; normy; zákony a předpisy Pojem "rybí přechod" je dnes součástí slovníku vodohospodářů, nebo hydroenergetiků stejně jako ochránců přírody. K čemu rybí přechody slouží? Tato část je věnována zkušenostem z realizace. DOLEŽALOVÁ, Helena Ochrana netopýrů a větrné elektrárny Energie 21, 2014, V. VII, No. 6, p : 3 figs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: zdroje energetické; obnovitelné zdroje energie; energie větrná; ekosystémy; monitoring; opatření provozní; zákony a předpisy Právní úprava ochrany netopýrů, příčiny střetů netopýrů s větrnými elektrárnami, doporučení provozních opatření, podmínky efektivního monitoringu. Geotechnika...4/2014 RYBÁŘ, Jan - KLIMEŠ, Jan - BLAHÚT, Jan - MAREK, Tomáš - KYCL, Petr - NOVOTNÝ, Jan Rozor vlivu klimatu na zvýšený výskyt svahových deformací na území Českého masivu v obodobí 2010 až 2013 Geotechnika, 2014, V. 17, No. 4, p : 17 figs., 27 refs. - ISSN X Klíčová slova: Česká republika; charakter krajiny; svahy; stabilita svahů; poruchy, příčiny; klimatické podmínky; klimatické změny; množství srážek; deformace; plochy smykové; porušení; sesuvy; antropogenní vlivy; objemové změny Autoři článku rozebírají příčiny zvýšeného výskytu svahových pohybů na území Českého masivu v letech 2010 až Při jejich vzniku se uplatnily narůstající srážkové úhrny, často překračující od začátku roku 2010 dlouhodobé měsíční průměry. Zvýšený výskyt svahových pohybů byl zaznamenán v zimním období 2010/2011, ale zejména na začátku června Hromadné porušení svahů, často negativně ovlivněných nevhodnými zásahy lidské činnosti, vždy nastaly v době, kdy bylo horninové prostředí již enormně zvodněné a následující srážky působily jako hlavní spoušťový faktor. Potvrzují to výsledky přes 30 let probíhajícího geotechnického kontrolního sledování na modelovém sesuvném území u Třebenic na Litoměřicku. Znovu byla ověřena zkušenost, že většina nových aktivních svahových pohybů na přirozených svazích vzniká tam, kde již v minulosti došlo k porušení stability svahu a že hromadný výskyt sesuvů v Českém masivu je podmíněn dlouhodobou nadnormální srážkovou bilancí. GRAMBLIČKOVÁ, Danka - BEDNÁROVÁ, Emília - BABEČKA, Ján Vodné dielo Karolínka - analýza priesakových pomerov a návrh sanačných opatrení Geotechnika, 2014, V. 17, No. 4, p : 4 figs., 3 tabs., 8 refs. - ISSN X Klíčová slova: stavby vodní; stavby vzdouvací; přehrady zemní; hladina projektovaná; závady; voda prosakující; proudění podzemní vody; modelování; metoda konečných prvků; výpočetní modely; optimalizace; clona těsnicí; jádro těsnicí; sanace konstrukcí Signální informace IV/

16 Vodní dílo Karolínka je vybudováno nad městečkem Karolinka, východně od Vsetína, na toku Stanovice. Jeho výstavba byla realizována v letech a do trvalého provozu bylo uvedeno v roce V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna. Nádrž slouží jako zásobárna kvalitní pitné vody téměř pro celé Vsetínsko a část Zlínska, zabezpečuje minimální průtok v toku Stanovice pod nádrží, slouží k ochraně před povodněmi a v současnosti má též energetické využití. Těleso přehrady má zonální uspořádání se značnou heterogenitou v jednotlivých zónách, ale i v těsnicím jádru. Od uvedení do provozu se na vzdušném svahu vodního díla objevovaly opakující se průsaky (vývěry) ve více úrovních svahu. Tyto korelují s hladinou vody v nádrži. Předmětem článku je analýza problémů související s vývojem průsaků v přehradě a návrh vhodných sanačních opatření, které by zabezpečily jejich redukci. Vzhledem k rozdílným informacím o zabudovaných materiálech v tělese hráze se jedná o rozsáhlou parametrickou studii zaměřenou na analýzu její geologické skladby, při které dochází k uvedenému jevu. Až po stanovení reálné možné skladby tělesa hráze se přistoupí k optimalizaci a posouzení sanačních opatření. Řešení bylo uskutečněno pomocí metody konečných prvků. ROZSYPAL, Alexandr Inženýrská geologie a geotechnika dnes a zítra Geotechnika, 2014, V. 17, No. 4, p : 28 refs. - ISSN X Klíčová slova: inženýrská geologie; horniny; petrografie; mineralogie; geologická formace; geotechnika; mechanika zemin; mechanika hornin; technické normy; normy evropské /EN/; normy republikové; metody navrhování konstrukcí; zákony a předpisy; modelování; geotechnické výpočty Autor se zamýšlí nad vztahem mezi inženýrskou geologií a geotechnikou a nad tím, co pro ně znamená zavádění Eurokódu č. 7 "Navrhování geotechnických konstrukcí". Rekapituluje stručně některé definice pro tyto obory. Pokouší se o pojmenování toho, co mají společné a co je naopak specifické. Obojí diskutuje v souvislosti se zpracováváním návrhu nové Národní normy o provádění inženýrsko geologického průzkumu a dokončováním Národní přílohy k Eurokódu č. 7. Nakonec poukazuje na některé nové možnosti, které oba obory mohou nabídnout dnešní inženýrské praxi. Konstrukce...1/2015 FEJFAR, Vítězslav Multifunkční centrum Frýdek-Místek, část 2. - hala Polárka Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; nahrazení demolic; stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; tribuny stabilní; architektura soudobá V minulém čísle časopisu Konstrukce č.6/2014 byla popsána výstavba nového Obchodního centra FRÝDA ve Frýdku-Místku. Tentokrát je příspěvek věnován čerstvě otevřené sportovní Hale Polárka, která s Obchodním centrem FRÝDA tvoří jeden multifunkční celek. Zvláštní význam má nová hala i pro obyvatele města, protože stojí na místě haly původní, která byla symbolem města po dlouhá desetiletí. FEJFAR, Vítězslav Technické a konstrukční řešení Haly Polárka Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby sportovní víceúčelové; stavby sportovní kryté; sportovní haly; konstrukční řešení; základy pilotové; základy deskové; podlaží podzemní; izolace vodotěsné; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce skeletové; sloupy; stropy; tribuny stabilní; zastřešení; Signální informace IV/

17 konstrukce ocelové; konstrukce příhradové; rámy; konstrukce uložení; fasády; konstrukce prosklené; konstrukce lehké; konstrukce zděné; střešní plášť; střechy ploché jednoplášťové Charakteristiky jednotlivých konstrukcí sportovní haly: základových konstrukcí, hydroizolací, nosných konstrukcí, obvodového pláště fasády - proskleného průčelí, plné fasády z lehkého a těžkého obvodového pláště, vrat a ostatních výplní v těžké fasádě a střešního pláště. FEJFAR, Vítězslav Letecké muzeum Metoděje Vlacha - zajímavá konstrukce a funkční řešení Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 14 figs., 1 tabs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy halové; muzea; kompozice urbanistická; umístění budov; letiště; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení výtvarné; řešení průčelí budov; zastřešení; struktura materiálová; rampy; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; věže; konstrukce železobetonové; střešní plášť Stavba technického muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi neměla lehký osud. Projekt zmítaný politickými ambicemi od začátku bojoval a financováním a došlo to tak daleko, že pod střechou muzea se v rámci úspor mohlo nakonec i plavat. I přes všechny potíže se nakonec podařilo stavbu dotáhnout do zdárného konce a bude sloužit svému původnímu určení a Mladoboleslavsko se právem může pyšnit projektem se zajímavými konstrukcemi a stavebními řešeními. FEJFAR, Vítězslav Nová budova laboratoří organické chemie a biochemie Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; výzkumná zařízení; akademie věd; budovy laboratorní; umístění budov; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení výtvarné; bionika; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; žaluzie; zastřešení; harmonie; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; sloupy; konstrukce ocelobetonové; střechy ploché Vítěz posledního roku soutěže je znám. Mezi přihlášenými stavbami se ale najdou i takové, které sice vavřín vítězů nezískaly, přesto si zaslouží pozornost. Nejinak je tomu u nové budovy Ústavu chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze. Stavba, která je zrakům náhodných kolemjdoucích zatím částečně skrytá za zařízením staveniště, je typická nejen netradičním tvarem, ale i přezdívkou "květák", odkazující na celkový tvar budovy - sférický trojúhelník. Je to důkazem, že i vědci renomovaného ústavu AV ČR mají smysl pro humor. Celková koncepce budovy nabízí celou řadu zajímavých stavebních a konstrukčních řešení. SCHWARZ, Ivo - JANDERA, Michal Zkouška chování tenkostěnných vaznic za požáru Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 14 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: vazníky střešní; konstrukce ocelové; ocel konstrukční; ocel tvářená za studena; konstrukce tenkostěnné; profily Z; únosnost; normy evropské /EN/; požární odolnost konstrukcí; požární zkoušky experimentální; požární zkoušky, metody; parametry teplotní; deformace; průhyb; síly vodorovné; modelování; metody numerické Za studena tvarované průřezy jsou velmi běžné a efektivní jako sekundární konstrukční prvky. Jejich typické využití je na halových objektech a jiných lehkých konstrukcích. Mezi hlavní výhody těchto prvků řadíme poměr mezi jejich vlastní tíhou a únosností a v neposlední řadě důležitou roli hraje i snadná montáž. Nicméně v případě požáru nízká hmotnost a štíhlost průřezu může způsobit vyšší nárůst teploty v prvku oproti za tepla válcovaným či svařovaným průřezům, což je s ohledem na únosnost nevýhodné. Signální informace IV/

18 Návrhová norma ČSN EN obsahuje maximální hodnotu teploty průřezu třídy 4 hodnotou 350 C, což je bez pochyb velmi limitující a konzervativní, jak bylo ukázáno Lu a kol. Předložená práce ukazuje experimentálně zjištěné chování Z vaznic s a bez trapézového plechu stabilizujícího horní pásnici. Příspěvek obsahuje podrobný rozbor chování při požární zkoušce. BRODNIANSKÝ, Ján - MAGURA, Martin - RECKÝ, Jozef Návrh, experimentálne overovanie a sanácie energetických a priemyselných konštrukcií Konstrukce, 2015, V. 14, No. 1, p : 16 figs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby průmyslové; stavby energetické; konstrukce ocelové; konstrukce tenkostěnné; nadzemní elektrické vedení; stožáry; výpočty statické; konstrukce prutové; metoda konečných prvků; detaily konstrukční; konstrukce uložení; spoje trubní; konzoly; spoje styčníkovými prvky; zkoušky zatěžovací; deformace; měření; komíny; vznik trhlin; poruchy, příčiny; výpočty konstrukcí; zatížení výpočtové; konstrukce nosné; sanace konstrukcí; zesilování konstrukcí Ocelové konstrukce, které lze zařadit do kategorie tenkostěnných, velmi často nacházejí uplatnění v průmyslových či energetických stavbách. Jsou to např. skladovací sila, komíny nebo moderní elektrické stožáry z ohraňovacích rour. U tohoto typu konstrukcí je potřebné zohlednění specifických typů zatížení, jako je například teplota a tomu je nutné přizpůsobit tvar konstrukce a detaily. Rovněž vyžadují patřičnou pozornost montážní spoje nebo přípoje. Příspěvek se zabývá konstrukcí stožáru pro linky vysokého napětí 400 kv - statickou analýzou a experimentálním ověřením podle mezinárodní normy IEC a posouzením výfukového traktu turbokompresoru včetně popisu porucha a úpravy nosné konstrukce segmentů komínu. Materiály pro stavbu...2/2015 FIKAR, Pavel Vývoj cenových indexů stavebních a montážních prací pro rok I. pololetí Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: práce stavební; práce montážní; ceny stavební výroby; ceny jednotkové; ceníky stavebních konstrukcí a prací; rozpočtování cen; ceny, tvorba; ceny, index Důležitým nástrojem pro oceňování stavebních a montážních prací je aktuální datová základna cen těchto prací. Většina stavebních podniků vychází při oceňování stavební produkce a zpracování rozpočtů objektů a staveb z orientačních cen stavebních a montážních prací, které si upravují a modifikují dle vlastních vnitropodnikových cen a technologií. Objednatelé a projektanti většinou používají pro kontrolní a srovnávací účely orientační ceny na trhu dostupné, které porovnávají s individuálně kalkulovanými cenami zhotovitele. V současné době v ČR existují dvě komplexní a udržované soustavy orientačních cen stavebních a montážních prací. Tyto soustavy vycházejí ze zavedených a léta používaných ceníků a katalogů. Prezentované cenové soustavy obsahují asi položek HSV, PSV, "M". Katalogy HSV a PSV jsou stavební veřejnosti dostupné jak v tiskové formě, tak, a to především, v médiích výpočetní techniky pro automatizované zpracování rozpočtů a kalkulací stavebních objektů. V současné době jsou data aktualizována dvakrát ročně. V souladu s těmito aktualizacemi jsou vydávány cenové zpravodaje, v nichž jsou uváděny informace, týkající se cenové úrovně a současně indexy vývoje cen stavebních a montážních prací dle ceníků HSV, PSV a "M". KUČERA, Josef Inovace procesu výroby fasádních systémů ETICS Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 7 figs., 3 tabs., 8 refs. - ISSN Klíčová slova: vnější kontaktní zateplovací systémy; technické normy; normy evropské /EN/; skladba vrstev; tepelná izolace; lepidla; výztužné sítě; vlákna skelná textilní; omítky; výztuž rozptýlená; vlákna z Signální informace IV/

19 plastických hmot; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; zkušební metody; pevnost v soudržnosti; odolnost proti rázu; vlastnosti povrchu; pevnost v tlaku; výsledky měření Inovací procesu se rozumí zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek. Inovace by měla vycházet z potřeby zvyšování efektivnosti a jakosti výrobního procesu především u činností, které jsou zdrojem mnoha poruch, zejména vlivem špatného technologického provádění. Cílem procesu inovace ale může být i snížení jednotlivých nákladů produkce nebo zvýšení kvality produktu. Inovací fasádních systémů ETICS je posouzení možnosti nahrazení armovací sklotextilní síťoviny polypropylenovými vlákny, která jsou zamíchána se stěrkovou hmotou před samotnou aplikací na nalepený izolant. Podle prováděcích předpisů výrobců a normy se vyztužení základní vrstvy smí provádět pouze síťovinou, jiná možnost není definována, což je při praktické aplikaci příčinou častých pochybení. Zjednodušení tohoto procesu by přineslo nejen snížení nákladů, ale také zkrácení času na realizaci kromě snížení rizika nedodržení technologických předpisů. Pro ověření možnosti navržené inovace byla aplikována propylenová vlákna a provedeny laboratorní normové zkoušky, jejichž cílem bylo porovnání klasického vyztužení základní vrstvy a základní vrstvy s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken. Veškeré výsledky laboratorních zkoušek byly porovnány s požadavky na kontaktní zateplovací systémy podle ČSN EN Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace. HURTA, Martin Zateplený sokl - podceňovaná část zateplení Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: zateplování dodatečné; vnější kontaktní zateplovací systémy; poruchy, příčiny; nasákavost; mrazuvzdornost; pevnost v tlaku; odolnost proti agresivním kapalinám; materiály pro vodotěsné izolace; materiály pro tepelné izolace; omítky; lepidla; pevnost v soudržnosti Kvalita zateplovacích systémů roste, avšak téměř u každé realizace jsou detaily, které bývají zhotovitelem podceněny. Klasickým příkladem je soklová část zateplení, která je ve styku se zeminou a je namáhána zvýšenou vlhkostí, mechanicky i chemicky. Materiál pro zateplení soklové části domu musí splňovat základní podmínky - minimální nasákavost, mrazuvzdornost, dostatečnou pevnost v tlaku a soudržnost s hydroizolací. Příspěvek představuje doporučené a spolehlivé řešení s materiály PCI. DVOŘÁK, Jan Ověřování vlastností OSB desek jako hlavní vzduchotěsnicí vrstvy v dřevostavbách Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 6 figs., 3 tabs., 1 refs. - ISSN Klíčová slova: dřevostavby; stěny; desky dřevotřískové orientované /OSB/; průvzdušnost; výzkum; zkoušky jakosti; zkušební zařízení; zkušební metody; výsledky měření; vzduchotěsnost OSB desky jsou v moderních dřevostavbách používány jako opláštění interiérové strany konstrukce. Příspěvek se zabývá posouzením, zda je lze použít jako hlavní vzduchotěsnicí vrstvu namísto parotěsné fólie. Testovány byly dvě různé tloušťky desek a různé druhy povrchových úprav. Měření bylo provedeno přístrojem pro blower-door test ve vzduchotěsné zkušební komoře vytvořené a umístěné v experimentální dřevostavbě EXDR 1. VÖRÖS, František Plasty ve stavebnictví 11 : Inženýrské plasty Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 8 figs., 1 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: stavebnictví; stavební materiály; plastické hmoty; odolnost proti působení teploty; odolnost proti chemikáliím; vlastnosti fyzikálně mechanické; PC /polykarbonáty/; polyakryláty; PA /polyamidy/; PE /polyetylen/ Signální informace IV/

20 Dosud publikované články o plastech v tomto časopisu v minulém roce se týkaly tzv. komoditních (standardních) plastů. Jedinou výjimkou byl článek o polykarbonátech, které se řadí do skupiny inženýrských plastů. Dalším inženýrským plastům je věnován tento díl seriálu. Charakterizuje tyto plasty jako materiály s tepelnou odolností v rozmezí C, s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a chemickou odolností vůči většině chemikálií. Kromě již zmiňovaných polykarbonátů (PC) jsou hlavními představiteli inženýrských plastů kopolymery styren-akrylonitril (SAN) a termopolymery akrylonitril-butadien-styren (ABS) a akrylonitril-styren-akrylát (ASA), dále pak polyamidy (PA6, PA66, PA10, PA12), polymetylmetakrylát (PMMA), polyetylenteraftalát (PET), polybutylentereftalát (PBT) a polyoximetylen (POM). VALDMAN, Zbyněk Požárně odolné prosklení výšky 4,5 m Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; střediska vzdělávací; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; konstrukce prosklené; požární odolnost konstrukcí; sklo tabulové tepelně izolační; sklo tabulové žáruvzdorné; rozměry; požární zkoušky experimentální Budova s poměrně komplikovaným názvem Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání (KCEV) ve Vrchlabí je výsledkem experimentálního přístupu k architektuře pod taktovkou doc. Ing. arch. akad. arch. Petra Hájka. V první řadě jde o návrh ekologického objektu, který má sám o sobě sloužit jako učební pomůcka k praktické ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při využívání krajiny. Dům, kterému místní přezdívají Krtek, je zajímavý z mnoha důvodů. Mimo jiné proto, že pro jeho realizaci bylo vyvinuto čtyřmetrové sklo s požární odolností, která nemá ve světě obdobu. Bylo nutné, aby prosklená fasáda podle požadavku architekta měla požadovanou požární odolnost kvůli malé odstupové vzdálenosti od dalších objektů. Poněvadž průzkum trhu s certifikovanými požárními skly potřebných rozměrů nebyl úspěšný, vyvinuli čeští odborníci ve spolupráci se slovinským výrobcem, který dokázal zadání technologicky zvládnout, sklo potřebné velikosti. V příspěvku je popsán experiment a dosažené výsledky požární odolnosti vyvinutého požárního skla 4,5 m vysokého a 1,4 m širokého. BEDLIVÁ, Hana Výstavba z konopného betonu Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 12 figs., 6 tabs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: kompozitní materiály; složení směsi; vápno hašené; konopí; voda záměsová; beton lehký; beton s lehkými plnivy; objemová hmotnost; propustnost vodní páry; zvuk, pohlcování; tepelná vodivost; tepelný odpor; domy rodinné; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; Česká republika; Nový Zéland; životní cyklus Konopný beton je materiál, který dostává prostor na poli stavebního vývoje a v budoucnu snad dosáhne i legislativního uznání. Konstrukce z konopného betonu určitě nelze označit v našich podmínkách za rozšířené, v určitém segmentu stavebnictví by však mohly mít svůj potenciál. V článku jsou představeny konstrukce z konopného betonu, je popsána historie jeho použití a vlastnosti. Dále je pozornost zaměřena na dílčí část analýzy životního cyklu, především emise CO a je porovnána výstavba dvou rodinných domů v odlišných geografických lokalitách - v České republice a na Novém Zélandu. ŠTEFEK, Zdeněk - ZEJDA, Pavel Památková obnova katakomb státního zámku Lednice - 1.část: Stavebně-technický průzkum - důležitý krok předprojektové přípravy Materiály pro stavbu, 2015, V. 21, No. 2, p : 20 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné; zámky; podlaží podzemní; katakomby; terasy; skleníky; památková péče; obnova památek; průzkum stavebně technický; diagnostika staveb; škody způsobené vlhkostí; odvodňování; štoly; kanály; rozvod vody Signální informace IV/

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více