ELEKTRONICKÉ INFORMACE ŠANCE PRO NAŠE KNIHOVNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÉ INFORMACE ŠANCE PRO NAŠE KNIHOVNY"

Transkript

1 ELEKTRONICKÉ INFORMACE ŠANCE PRO NAŠE KNIHOVNY Vladimír Karen Situace českých knihoven Přišlotovšechnonečekaně:problémyčeskéekonomiky, balíčky, apokalyptické povodně. Výsledkem je nejistota až strach ve vládou financovaných knihovnách. Čím více se budou omezovat veřejné výdaje, tím více budou postiženy právě knihovny, protože kultura a vzdělání bývají bohužel většinouprvnínařadě,kdyžjdeoto,kde ušetřit. Jisté je, že stále omezenější finanční prostředky veřejných a akademických knihoven a zejména jejich část určená na akvizici by mohly při nezměněné strategii vést k postupnému kolapsu, kdy knihovna nebude schopnadoplňovatsvéfondyabudetímstáleménězajímaváiprosvé současné čtenáře o nových čtenářích ani nemluvě. Tato situace je samozřejmě velmi nepříjemná i pro soukromé firmy, které se orientují na knihovnyjakonasvůjprimárnítrh.firmyiknihovnyjsouprotona stejnélodi ajejejichspolečnýmzájmemhledatvýchodiskaznastalé situace. Zkusmesenatutosituacipodívat pozitivně.každékrizovéobdobí jezkouškou,vekteréobstojítilepšíasilnější.lidéjsounucenivíce přemýšletnadsvoupracíadělatrozhodnutí,dokterýchbysejimjinak nechtělo. Výsledkem je větší produktivita, a tím se připravuje půda pro lepšíčasy,kterévždypřijdou. Již několik let probíhají diskuse o roli knihoven a knihovníků v nové elektronické době.čímdáletímvícejejisté,žezdesvourolimají. Potvrdil to ostatně i Bill Gates ve svém vystoupení na červnové výroční konferenci Asociace odborných knihoven v Seattlu: Nechceme přeci, aby se každý stal surferem, který vykonává příkaz za příkazem. Absolutně kritickým úkolem je mít v knihovně potřebné znalosti a personál, kterýdokáženejenpublikovathyperlinky,aletakéjevyhodnocovat. Jdetedyspíšeoto,jakzměnitzažitépředstavyanávykyjakuživatelů knihoven, tak knihovníků samých. Nabízí se proto šance využít současné nepříznivé situace k nezbytné transformaci knihoven ze skladišť tradičně publikované odborné literatury ve skutečně funkční organizace, jejichž cílem je poskytovat uživatelům co možná nejlepší informační služby. Součástí těchto služeb jistě 103

2 zůstane i půjčování existujících fondů, ale stále důležitější bude schopnostzajistitinformace odjinud.ktomumusíbýtvytvořenozázemí v podobě souborných katalogů a dalších bibliografických zdrojů a také zcela transformována MVS. MVS v tradiční podobě se svou pomalostí a nespolehlivostí jen těžko může přežít. Její elektronická podoba ji dokáže nejen nahradit, ale navíc rozšiřuje působnost knihovny mimo její budovy: čtenář si objedná i vyzvedne kopie svých dokumentů po Síti, aniž by vůbec musel opustit domov nebo kancelář. Stejným způsobem si může například objednat rešerši z těch zdrojů, které například z licenčníchnebocenovýchdůvodůknihovnanemůže pustit ven:především zdatabázíonlineanacd-rom. Podívejme se, jaké technologie pro práci s profesionálními zdroji externíchinformacíjsoukdispozici. Profesionální zdeznamenáprodukty pro zákazníky, kteří jsou odborníky ve svém oboru a používají informační zdroje ke své práci. Tomu musí odpovídat i vysoká úroveň a spolehlivost nabízených informací jakožto i dodavatele, protože na dostupnosti informací často závisí výsledky týmové práce předních specialistů. Je však zřejmé, že stejné technologie lze využít i pro práci s obecnými produkty, typicky např. s multimediálními tituly na CD- ROM apod. Internet Fenomén dneška, předmět na jedné straně až nemístného obdivu a kultovního významu, na straně druhé již také zatracování a nebezpečných útoků ze stran hackerů a tvůrců virů. Po počátečním nadšení najdete tamvšechno azadarmo! přišlovystřízlivěníazjištění,žeivevěku Internetu bude třeba za skutečně hodnotné a spolehlivé informace platit.internetjakoinformačnízdrojmá(ajistěivbudoucnubudemít) podstatná omezení vyplývající právě z jeho globálnosti, univerzálnosti a živelnosti jinými slovy nízké organizovanosti. Spočívá-li tedy hlavní význam Internetu v tom, že je skutečně globálním komunikačním prostředkem(a především k tomu byl vždy určen),pakjejenlogické,žejejdnesmůžemepoužívatjakomédiapro přístup k byť placeným, ale zato spolehlivým a vysoce hodnotným informačním zdrojům. Internet doslova revolučně změnil způsob práce online díkywwwmohoudnessinformačnímbohatstvímdatabázových center pracovat i uživatelé s minimálním zaškolením. Velmi významnou událostí je v tomto kontextu podepsání smlouvy o zastoupení firmy Knight-Ridder Information(DIALOG a DATASTAR) společnostmi AIP a AIB v našich zemích. Téměř současně se zavedenímslužebdialogwebadatastarwebtakčeštíaslovenští uživatelé získávají navíc výhodu lokální podpory v rodném jazyce(viz. příspěvek firmy KnightRidder Information). 104

3 CD-ROM Kompaktní disky jsou dnes již tradičními nosiči pro informační zdroje. S nastupujícími novými médii (Internet, DVD-ROM) se nabídka samozřejmě pružně přizpůsobuje, přesto však CD-ROM tvoří pro své vynikající vlastnosti a vysokou akceptovanost stále velmi důležitou součást informačního portfolia světových i našich knihoven. Ačkoliv je technologie CD-ROM již doslova součástí běžného života, získává zcela novou dimenzi v prostředí firemních sítí, které diskutujeme dále v části Intranetÿ. Obr. 1. vyhledávací interface WebSPIRS umožňuje práci s databázemi SilverPlatter v intranetu a Internetu. Intranet Řešení pro vnitropodnikové sítě LAN a WAN má naší nabídce AIP své pevné místo již několik let. Ačkoliv Internet podstatně zjednodušuje přístup k informačním zdrojům přímoÿ online, jeho poměrně nízká rychlost a spolehlivost znesnadňuje nasazení těchto zdrojů pro 105

4 kritické informační zdroje. Navíc cenové úrovně a politiky pro online přístup znevýhodňují přímý přístup v případě skutečně denního využívání užšího okruhu informačních zdrojů nemluvě ani o možnosti jejich zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů a např. studentům. Proto zůstanevyužívání lokálně vystavovanýchzdrojůvýhodnoualternativou i v budoucnosti. Nástup intranetu(tzn. přístupu k interně vystavovaným informacím technologiemi vyvinutými původně pro Internet) zachytila celá řada výrobců svými produkty, které lze v zásadě rozdělit do dvou hlavích skupin: vydavatelská řešení např. SilverPlatter ERL, OvidNet univerzální řešení ULTRA*NET Obr. 2. uživatelské menu systému Ultra*Net Web(prototyp)- nová možnost pro práci s libovolnými CD-ROM tituly z prostředí WWW Vydavatelská řešení jsou určena pro práci s produkty jednoho konkrétního vydavatele. Jejich výhodou je především unifikované uživatel- 106

5 ské rozhraní pro práci se všemi databázemi, nevýhodou ovšem je právě omezení pouze na produkty jediného vydavatele, který si tak zajišťuje určité výsadní postavení uvnitř organizace. Všechna výše uvedená řešení již umožňují přístup z prostředí WWW prohlížeče. Univerzální řešení představuje ideální volbu všude tam, kde je třeba využívat širší spektrum zdrojů od většího počtu vydavatelů, a případně produkty, jejichž software síťový přístup nepodporuje. Umožňuje centrální správu všech vystavovaných zdrojů a zabezpečuje jejich bezproblémový provoz. WWW klient systému ULTRA*NET je k dispozici od léta letošního roku. Obrovskou výhodou tohoto řešení je možnost jeho vzájemné integrace s vydavatelskými řešeními i s vlastními zdroji provozovatele, a tím vytvoření uživatelsky transparentního prostředí. Výkon systému umožňuje za předpokladu dostatečné propustnosti sítě dokonce i sdílení multimediálních titulů v síťovém prostředí. Od roku 1992, kdy naši pracovníci dodali první CD-ROM servery na našem území, se rozrostl počet našich uživatelů těchto řešení na několik desítek. Patří k nim tak významné organizace, jakými jsou např. Národní knihovna ČR, Východoslovenské železárny, Karlova univerzita a další. Postupující vývoj technologií a snižování nákladů otevírá tyto možnosti i mnohým dalším uživatelům, kteří se na nás dnes obracejí. Kruhseuzavírá... Moderní intranetová řešeníumožňujísamozřejměipřístupzpozafiremních firewallů, z vnějšího Internetu samozřejmě za dodržení přísných bezpečnostních opatření. Tím se otevírají možnosti např. pro práci z domova nebo pro napojení poboček a vzdálených pracovišť organizace. Na druhé straně je možno propojovat prostřednictvím Internetu databázová online centrapřímodointranetu.poprvévhistoriitak vzniká skutečně konzistentní pracovní prostředí, které je navíc čím dál tím méně závislé na konkrétní hardwarové a softwarové platformě. Postupně jsou tak odstraňovány tradiční překážky, které bránily širšímu rozšiřování informačních zdrojů v minulosti. Dnesmámešanciudělatdalšíkroknacestěk(doufejme)lepšíbudoucnosti. Vyžaduje od nás všech revidovat své zažité představy a změnit to, co jsme až dosud považovali za nezměnitelné. Úlohou nás, soukromých firem, je nabídnout knihovnám spolupráci při hledání východisekabýtjimspolehlivýmipartneryvnelehkédobě.atojepřesně to,cosesnažímedělat. Co nabízíme: elektronické informační zdroje ze zahraničí za příznivé ceny, včetně vyřízení formalit(clo, DPH) a včetně další podpory uživatelům tuzemské informační zdroje a spolupráci při vydávání titulů na CD- ROM s daty zákazníka 107

6 integraci informačních zdrojů do sítí vč. intranetu a Internetu zdarma konzultace v oblasti řešení informačních potřeb vaší organizace Horké novinkyvnabídceaip: Ultra*Net Start již několik let se při předvádění CD-ROM serveru Ultra*Net setkáváme s povzdechem menších knihoven: je to moc pěkné,ale...kdenatovzít?.nynípřicházímesezvláštnínabídkou serveru Ultra*Net Start, který je navržen právě pro uspokojení potřeb těchtozákazníků.jednáseocd-romserver naklíč včetněhardware, software, operačního systému a vybraných tuzemských titulů na CD-ROM v síťové verzi. Ultra*Net Web nejnovějšíverze plného Ultra*Netuumožňuje přístup k CD-ROM titulům na serveru z prostředí intranetu- webovského browseru. Spolu s Ultra*Net Application Server(který řeší otázku relativně nízkých přenosových rychlostí) umožňuje navíc reálný provoz CD-ROM v prostředí Internetu. Bližší informace o naší nabídce získáte na adrese: Revoluční13,11000Praha1 tel.:(02) ,fax:(02) homepage: 108

Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité

Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité 1 Úvod Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité Vladimír Karen * vladimir.karen@aip.cz Abstrakt: Autor nabízí pohled "zvenčí" na oblast e-zdrojů v odborných knihovnách a akademických institucích,

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12.

Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015. Historie verzí. Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. Verze 2 2 Informační strategie Vysoké školy ekonomické na období 2011-2015 Historie verzí Označení verze Platná od Platná do 1.2 6. 12. 2010 31. 12. 2015 2 19. 2. 2013 31. 12. 2015 Schvalovací doložka

Více

Cloud Computing Bakalářská práce

Cloud Computing Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír

Více

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server.

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Semianenka Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows

Více

Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům

Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům Vladimír Karen * Vladimir.Karen@aip.cz 1 Úvod Abstrakt: Především díky grantovým programům MŠMT (LI,

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Klub ICTU 2012 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Kapitola 1: Sdílené služby

Více

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce BusinessIT.cz Edice: BusinessIT ebooks Autoři: Redakce BusinessIT.cz a partneři Copyright Bispiral, s.r.o., 2012 Vydáno v roce 2012 v Bispiral, s.r.o. Názvy použité

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění. White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy 11 4. Zkušenosti 11 4.1 Strategie mobility: spektrum a hranice 17 4.2 Správa zařízení 18 4.3

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více