Vinařský věstník. Obsah: Informace z července. Pro Vinařský fond zpracoval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z července. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z července Vinařský věstník Obsah: Hlavní zprávy 2 Potraviny na pranýři (červenec) 10 Přehled nominačních oblastních soutěží do Národní soutěže vín ČR Z domova 14 Ze zahraničí 15 FOTO: JIŘÍ HLOUŠEK X PRODUCTION 1

2 Hlavní zprávy Nahlašování vybraných potravin v místě určení Od nabývá účinnosti vyhláška č.172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, která zrušuje vyhlášku č. 320/2014 Sb. Oproti vyhlášce č. 320/2014 Sb. nedochází k žádné změně nahlašovaných komodit. Významnou změnou je však stanovený způsob podávání hlášení od lze informaci o příchodu zásilky na místo určení SZPI podat výhradně pomocí webového nahlašovacího formuláře. Postup informování je podrobně popsán níže v textu. Vyhláška se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen. Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen PPP ) v místě určení. Seznam potravin zahrnuje i stolní hrozny révy vinné, výrobky z révy vinné podle nařízení (EU) č. 1308/2013, o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, vč. vinného rmutu, v obalech o objemu nad 2 l (neurčených konečnému spotřebiteli) a nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny. Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle vyhlášky poskytnout dozorovému orgánu: druh potraviny přicházejícího na místo určení, množství potraviny přicházejícího na místo určení, členský stát Evropské unie nebo třetí země, název a adresa provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení, název, adresu a identifikační číslo místa určení a příjemce potraviny v místě určení datum příchodu potraviny na místo určení Postup informování: Informace o příchodu potraviny musí PPP oznámit SZPI pomocí webového nahlašovacího formuláře, nejméně 24 hodin před příchodem potravin na místo určení. Postup pro registraci nahlašovatele potraviny a pro nahlášení potraviny: 1. Registrace Registrace se provede na adrese: -dovozce.aspx. Všechny kolonky ve formuláři jsou povinné. Po odeslání formuláře tlačítkem Registrovat se odešle na uvedený kontaktní mail registrační formulář. Jeho potvrzením se registrace dokončí. 2. Nahlašování potravin Nahlášení potravin se provádí na adrese: -prihlaseni.aspx, a to po uvedení u uvedeného do registračního formuláře a hesla vygenerovaného systémem, které bylo zasláno na uvedený v registračním formuláři. Po přihlášení do webové aplikace je možné excelový soubor nahrát na kartě Hlášení souborem. Po úspěšném nahrání souboru přijde na registrovanou ovou adresu soubor s výsledkem importu. Hlášení lze kromě excelového souboru podat i vyplněním webového formuláře, který je dostupný po přihlášení na kartě Vyplnit formulář. Nenahlášení potraviny je porušením právního předpisu. ZDROJ: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE Ministr Jurečka: Chystáme bič na nepoctivé vinaře. Sudové víno bude povinně opatřené kontrolní páskou Ministerstvo zemědělství finišuje práci na novele zákona o vinohradnictví a vinařství, která zpřísní podmínky pro obchod se sudovým vínem. Zabrání tak prodeji pančovaného vína i daňovým únikům. S chystanou normou souhlasí vinařské organizace i provozovatelé vinoték. Novela by měla začít platit v příštím roce. Každý sud vína, ať už od domácích vinařů nebo dovezený, bude podle připravované novely zákona o vinohradnictví a vinařství povinně přelepený u uzávěru kontrolní páskou. Poctiví vinaři a provozovatelé vinoték se nemusejí ničeho obávat, ale na nepoctivé vinaře je novela zákona o vinohradnictví a vinařství účinným bičem, který jim zabrání, aby na trh dodávali pančované víno. To zatím patří spolu s medem k nejčastěji falšovaným potravinám. Právě proto jsme ve spolupráci s vinaři připravili změny v zákoně, které situaci napraví. Za falšování vína bude podvodným prodejcům hrozit pokuta až do výše 50 milionů korun, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Vinaři nebo dovozci budou muset nahlásit objem i odrůdu sudového vína, které uvedli na trh, do registru vinic Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Sudová vína bude smět prodávat pouze vinař ve své provozovně nebo vinotéce, dále dovozce, který poprvé sudové víno dodal na trh a pak ještě provozovna, která bude mít víno přímo od vinaře nebo od dovozce. I to je jeden z efektivních nástrojů, aby spotřebitelé měli záruku, že si kupují kvalitní víno s jasným původem, uvedl Jurečka. Skončí také doba, kdy bylo možné prodávat víno v nevyhovujících prostorách, jako jsou například čerpací stanice nebo květinářství. Prodejce bude muset zajistit, aby bylo sudové víno uskladněno při 15 C a bude muset mít výčepní zařízení využívající jako hnací plyn dusík s příměsí oxidu uhličitého do 20 %. Na přední etiketě vinné láhve bude uveden původ hroznů. Vinaři také budou moci využít logo (viz příloha), které bude pro spotřebitele jasným znamením, že víno pochází z českých nebo moravských vinic. V roce 2014 zkontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 471 vzorků sudového vína, z čehož 151 vzorků nevyhovělo, protože byly falšované nebo pančované. V roce 2013 se převážně kontrolou vín zabývalo 14 2

3 inspektorů, loni jejich počet Ministerstvo zvýšilo o 20, přičemž v případě nutnosti se kontrolou trhu s vínem mohou věnovat i další inspektoři. O možnosti posílit SZPI v oblasti kontroly vína Ministerstvo jedná. HYNEK JORDÁN; TISKOVÝ MLUVČÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Ministr Jurečka: Spotřebitelé snáze poznají české zboží. Ministerstvo zemědělství představuje nové logo pro českou potravinu Logem s českou vlajkou a nápisem Česká potravina nebo jen slovy Česká potravina si budou moci dobrovolně označit své výrobky potravináři, pokud splní dvě základní podmínky, jde o místo výroby v České republice a stanovený podíl českých surovin, jak je nově stanoví připravovaná novela zákona o potravinách. Ministerstvo zemědělství tak připravilo potravinové značení, podle kterého spotřebitel pozná, že výrobek, který si kupuje, je skutečně z českých zdrojů. Novela zákona o potravinách současně s prováděcí vyhláškou, které připravilo Ministerstvo zemědělství, jasně stanoví, za jakých podmínek smí výrobce použít na potravině označení, že pochází z České republiky. Česká potravina je taková, která je ze 100 procent z českých surovin a vyrobili ji v České republice. To se týká mléka a nezpracovaných potravin typu ovoce, zeleniny, masa. Označení může nést i zpracovaná potravina, jejíž 75 procent složek použitých při výrobě pochází z České republiky a podstatná část jejího zpracování se udála rovněž v ČR. Spotřebitelé tak na první pohled rozpoznají, které zboží je opravdu české, řekl ministr Marian Jurečka. Výrobci, kteří tyto podmínky nesplní, nebudou už moci dál dávat na potraviny různé nápisy a obrázky, které by mohly být pro spotřebitele zavádějící, jako například Česká republika, mapa nebo vlajka České republiky, slova česká kvalita atd. Novelou zákona o potravinách jsme chtěli zpřehlednit dobrovolné označování českého původu, aby mělo jednotná pravidla srozumitelná pro výrobce i pro zákazníky, protože dosavadní označování českých potravin je velmi nepřehledné až chaotické. Někteří potravináři situace zneužívají a odkazují na český původ, aniž by byla potravina aspoň v České republice vyrobena, uvedl Marian Jurečka. Návrh novely zákona o potravinách je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení, podle předpokladu by norma měla začít platit od poloviny roku HYNEK JORDÁN; TISKOVÝ MLUVČÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce. Ministerstvo navrhuje rovněž podporu související s pořízením zemědělské půdy jako základního prostředku zemědělských podnikatelů a zvláštní podporu na rozvoj sociálního zemědělství. V tomto případě zejména na rozvoj a zajištění zaměstnávání osob se zdravotním postižením na farmách zemědělských podnikatelů. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond se výrazným rozšířením nabídky podpor mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce. Rozšiřují se i formy podpor a oblastí podnikání, které mohou uvedené programy posílit. Jejich škála zahrnuje jak podpory ve formě subvence úroků z komerčních úvěrů, tak podpory ve formě přímé dotace. Stejně tak se otvírá možnost využít nabídku úročených úvěrů poskytnutých přímo Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, které mohou být kombinovány s přímou dotací. V neposlední řadě jde také o podporu ve formě zajištění komerčních úvěrů, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Na nové programy PGRLF se podle ministra Jurečky plánuje letos vynaložit celkem až 550 milionů korun. Z toho například na programy z oblasti lesnictví a zpracování dřeva 200 milionů a sociální zemědělství 50 milionů korun. Fond je připraven pro letošní rok poskytnout podpory v celkové výši kolem 2 miliard korun, upřesnil ministr Jurečka. Nových programů PGRLF je devět, a to Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních porostů, Zpracovatel, Úvěry na nákup půdy, Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru, Sociální zemědělství a Zajištění úvěrů. V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je navrhováno poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to na nákup například speciálních lesnických traktorů, přívěsů s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty, lanovek a lanových systémů, navijáků pro soustřeďování dříví, rýhovacích zalesňovacích strojů a zařízení na údržbu lesních cest. Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny bude podle návrhu poskytována ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií v případě vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva, výroby palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety). Pokud jde o Podporu školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, navrhuje se poskytování podpory formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií. Půjde třeba o stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy a dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu. Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je pro 3

4 podnikatele, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, vypůjčiteli) lesa nebo obce (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické osoby založené obcí), které sjednaly pojištění lesních porostů hlavně proti požárům a/nebo dalším abiotickým činitelům. Jde o přímou podporu na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného. Výše podpory je navržena v rozmezí 0 až 30 %, přičemž konkrétní výše bude stanovena po ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory pro daný rok. Pro podnikatele zabývající se zpracováním zemědělských produktů a dosahující požadované hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce je určen program Zpracovatel. S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako základního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců se předkládají návrhy dvou programů podpor. V programu Úvěry na nákup půdy je navrhováno poskytování úročených úvěrů přímo PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis. V rámci uvedeného programu může klient žádat o snížení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis. Tedy příjemce podpory může požádat o poskytnutí úvěru a zároveň o snížení jistiny úvěru, a to i opakovaně. V rámci druhého programu na podporu nákupu nestátní zemědělské půdy, Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru, je navrhováno poskytování podpory formou peněz určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy. Program podpory Sociální zemědělství je předkládán jako výstup pracovní skupiny zřízené při MZe, kterou tvoří zástupci nevládních organizací, zemědělských podnikatelů, kteří již dnes zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a zástupci MZe, Ministerstva práce a sociálních věcí, PGRLF a akademické obce. Cílem programu je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podporu získá zemědělský prvovýrobce, který umožní znevýhodněným osobám spolupodílet se na běžných (nebo zvlášť vyčleněných) činnostech farmy, má uzavřené pracovní smlouvy s uvedenými osobami a uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb či sám je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. V rámci programu podpory Zajištění úvěrů se předpokládá, že PGRLF bude ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva. Podrobnosti k jednotlivým programům podpor budou uvedeny na stránkách HYNEK JORDÁN, TISKOVÝ MLUVČÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství podporuje malé a střední zemědělce Ministr Marian Jurečka se už od svého nástupu zaměřil také na zlepšení postavení malých a středních zemědělců. Při nastavování budoucích podpor jednají zástupci Ministerstva se zástupci všech skupin zemědělců bez ohledu na velikost jejich hospodářství. Investice do zemědělských podniků, podpora pro mladé zemědělce, začínající rybáře, příspěvky na dobré životní podmínky zvířat nebo popularizace práce zemědělců na všechny tyto oblasti poskytuje Ministerstvo zemědělství dotace. Při nastavování podpor myslíme na všechny skupiny zemědělců, v žádném případě nezapomínáme ani na střední a malé farmáře. Naopak, připravili jsme pro ně dotace, které jim pomohou při jejich hospodaření, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. V novém období Programu rozvoje venkova (PRV) je pro malé projekty do 1 milionu korun a podniky do 150 hektarů přichystána částka téměř 1 miliardy korun. V PRV mohou menší farmáři čerpat prostředky na investice do zemědělských podniků. V loňském roce byli při posuzování žádostí na investice do zemědělských podniků ve 20. kole bodově zvýhodněni žadatelé s projekty do 5 milionů korun, což jsou většinou menší zemědělští podnikatelé. Schváleno bylo téměř 700 žádostí, z toho zhruba 650 bylo do 5 milionů, tedy drtivá většina. To znamená, že podporu získali především menší zemědělci. Do roku 2020 dostanou celkově farmáři z operace Investice do zemědělských podniků asi 9 miliard korun. Také při přidělování dotací na zemědělskou techniku uspěly většinou projekty do 5 milionů korun. Z tisícovky schválených žádostí jich přibližně 900 bylo pod hranicí pěti milionů korun. Na programové období v operaci Investice do zemědělských podniků je na projekty do 5 milionů korun vyčleněna přibližně třetina celkového rozpočtu, tedy 3 miliardy korun. Peníze z opatření Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů směřovaly ve 22. kole PRV také ve velké míře na menší projekty (ze 178 schválených žádostí jich bylo 146 do 5 milionů korun). Současně i připravované podmínky dají šanci menším projektům. Nové podmínky pro poskytnutí dotace mladým začínajícím zemědělcům určují maximální výměru obhospodařovaných pozemků. Pro chovatele prasat i dojnic přichystalo letos Ministerstvo zemědělství maximální možnou podporu. Zvýšilo objem peněz v Nákazovém fondu na 1,1 miliardy. Na dobré životní podmínky dojnic a prasat půjde ročně více než 610 milionů korun. V rámci podpory citlivých komodit je pro chovatele dojného skotu připraveno 1,36 miliardy korun. I tyto podpory slouží také malým a středním zemědělcům. V Operačním programu Rybářství dostanou dotace začínající chovatelé ryb za podmínky, že zřizují mikropodniky nebo malé podniky. Ministerstvo zemědělství reaguje na požadavky zemědělské veřejnosti, a pokud je to možné, vychází jim vstříc. Zástupci Asociace soukromého zemědělství nás například žádali, abychom povolili zvýšit množství masa, které mohou zemědělci dodávat na trh přímo z malých hospodářství, aniž by k tomu potřebovali povolení, jaká musí mít velké zpracovatelské podniky. Vyhověli jsme jim. Už od začátku roku tak mohou dodávat na trh týdně výrazně více kusů drůbeže. Podobně jsme zvýšili limity pro králíky a lovnou zvěř, a to na maximum, které povoluje Evropská komise. Současně upravujeme i znění veterinárního zákona tak, abychom vyšli vstříc požadavkům Asociace i v oblasti domácích porážek skotu, uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka. Ministerstvo zemědělství podporuje soukromé zemědělce také akcemi, které veřejnost seznamují s jejich prací. Letos Ministerstvo pořádá pět Farmářských slavností pro rodiny s dětmi. Jejich cílem je přiblížit veřejnosti život našich sedláků a ukázat, že zemědělství je dnes 4

5 odvětvím zajímavým pro podnikání. Velký úspěch má také projekt Poznej svého farmáře, kdy Ministerstvo loni zorganizovalo pět akcí na podporu malých, většinou začínajících rodinných podniků. Projekt, který lidem ukazuje možnosti nákupu kvalitních potravin v blízkém okolí přímo od farmáře, měl tak pozitivní ohlas, že jsme ho letos zorganizovali na 13 malých farmách ve všech krajích ČR a sérii podpoříme téměř třemi miliony korun, řekl Marian Jurečka. HYNEK JORDÁN, TISKOVÝ MLUVČÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Ministr Jurečka rozjíždí záruční banku pro zemědělce Ministerstvo chce motivovat zemědělce, aby investovali do výroby. Přes svůj fond začne poskytovat výhodné půjčky, dotace a podporu komerčních úvěrů v devíti nových programech. Když tu bude výroba, vznikne finální produkt, udržíme přidanou hodnotu, a to se logicky pozitivně odrazí i v zaměstnanosti, tvrdí ministr Jurečka. Většina dřeva, které se v České republice pokácí, se vyveze do zahraničí. O pár kilometrů dál, v Německu nebo v Rakousku, se zpracuje a vrátí do země třeba v podobě nábytku. Z takového postupu Česko nic moc nemá, přidaná hodnota vzniká jinde a chybí i pracovní místa, která by z dalšího zpracování suroviny plynula. Situace je podobná i u ječmene, pšenice, kukuřice nebo řepky. Proto se ministerstvo zemědělství rozhodlo, že nepříznivý trend zvrátí a začne zemědělce motivovat, aby investovali do výroby. Přes svůj fond začne poskytovat výhodné půjčky, dotace a podporu komerčních úvěrů v devíti nových programech. Jen když tu bude i výroba, vznikne tady finální produkt, udržíme přidanou hodnotu a to se logicky pozitivně odrazí i v zaměstnanosti, vysvětluje záměr ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) už existuje 21 let zakládal ho Jurečkův předchůdce Josef Lux, ale letos poprvé začne poskytovat regulérně úvěry, a stane se tak zemědělskou obdobou záruční banky. Máme s úvěry zkušenosti z povodňových půjček a teď toho využijeme, říká Vladimír Suchý, ředitel provozního úseku PGRLF. Fond bude mít historicky nejvíc programů dvanáct. Na druhém místě je se sedmičkou projektů krizový rok Na letošní rok jsou pro zemědělce přichystány dvě miliardy ze státního rozpočtu a ministr Jurečka počítá, že celá dvanáctka programů se rozjede po prázdninách. Na nové programy z toho připadá 550 milionů korun. Zatím si mohli o dotaci nebo zajištění komerčního úvěru zažádat jenom pěstitelé. Důsledkem mimo jiné bylo, že na polích se rozmnožila moderní technika. Dřevaři a chovatelé stáli dosud bokem, ale ministerstvo teď chce, aby se do investic pustili i oni čísla ukazují, že poslední tři roky třeba potravináři moc peněz do rozvoje svých podniků nedávali. Hlavní je, že k těm, kdo se zabývají prvovýrobou (odchovají zvíře, vypěstují strom nebo obilí), se mezi klienty fondu mohou zařadit i zpracovatelé. Cílem je, abychom nalili investice do živočišné výroby, dřevozpracujícího průmyslu a do potravinářství, protože v nich pokulháváme, co se týče technologií. Dobrá zkušenost těch, kdo si k chovu postavili v posledních letech mlékárnu, ukazuje, že se jim cena mléka zhodnocuje na dvojnásobek, popisuje ministr Jurečka, že banka má pomoct zemědělcům zvýšit odbyt na domácím trhu. Vedle toho, aby se v Česku ve větším rozjel zpracovatelský byznys, chce Jurečka zvýhodněnými investičními a provozními úvěry podpořit sociální zemědělství. Model, kdy farmáři na svých polích, výrobních linkách nebo vinicích zaměstnávají sociálně a zdravotně znevýhodněné lidi, ministra okouzlil ve Francii. Když někdo chce a může pracovat, má možnost. Je to služba, je to integrace a snižuje to náklady na sociální zabezpečení, vypočítává ministr, který má sám na Přerovsku statek. V Česku jsou podobné projekty ojedinělé, jeden je v Týnu nad Vltavou. Jeho zaměstnanci dodali vybavení pro nedávno otevřenou ministerskou školku. Funguje tam statek, stáj a dílny, kde mohou na částečné úvazky pracovat tělesně nebo duševně postižení a lidé vracející se z drogových léčeben i věznic. ZDROJ: IHNED.CZ; AUTOR: KATEŘINA SURMANOVÁ; Stanovisko odborného mluvčího ČSSD pro zemědělství senátora Jana HAJDY k článku Jurečka chystá pro vládu koncepci boje se suchem z deníku PRÁVO ze dne Dne 22. července 2015 byla v deníku PRÁVO uveřejněna informace, že Ministerstvo zemědělství ČR připravuje koncepci boje se suchem. Je špatným vysvědčením pro řadu pracovníků Ministerstva zemědělství, že až nástupem ministra M. Jurečky je věnována pozornost problematice klimatických změn na hospodaření zemědělských podniků. Na tuto problematiku ve spolupráci Agrární komorou ČR již upozorňuje Zemědělská komise ČSSD více než 9 let. Pracovníkům Ministerstva zemědělství ČR byly předloženy studie například Mendelovy univerzity v Brně, prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. a prof. Ing. Mgr. Miroslava Trnky, Ph.D.. Jejich studie vychází z minimálně 15 let sledování klimatických změn, ve kterých upozorňují na nutnost řešení problému. Ministerstvo zemědělství ČR a jejich pracovníci pod vedením pravicových ministrů odmítali akceptovat tyto vědecké studie. Zemědělské podniky na Jižní Moravě, Severních a Západních Čechách za toto období prokazatelně zaostávaly za ostatními výrobními oblastmi, oblastmi investic, ve výši odměn s dopadem na zaměstnanost jednotlivých vesnic. (Dle analýzy Zemědělského svazu ČR dosahují tyto okresy 30 % zisku ve vztahu k ostatním oblastem ČR.) Přes pozitivní přístup ministra zemědělství M. Jurečky k této problematice, se nepodařilo prosadit zařazení zemědělských podniků mezi podniky s ohroženými výrobními podmínkami. K tomuto zařazení bránil odpor odpovědných pracovníků na MZE. Slibovaný termín řešení těchto podniků a jejich hospodaření ve zhoršených podmínkách se tak bude řešit až k Je zajímavé, že nikdo ze zodpovědných pracovníků Ministerstva zemědělství ČR se nepřijel podívat na porosty se srážkami od mm od Toto řešení si dovolím nazvat řešením pět minut po dvanácté. ZDROJ: AK ČR Tisková zpráva Potravinářské komory ČR České potraviny rozhodně nejsou díky řetězcům levnější Tradiční tvrzení řetězců, že jen díky nim jsou ceny potravin v České republice velmi nízké, dostalo další ránu. 5

6 Srovnávací test potravin nakoupených v Německu a v České republice, který organizovala Potravinářská komora ČR ve spolupráci s MF Dnes, ukázal, že v Německu jsou shodné výrobky mnohdy výrazně levnější a často také kvalitnější. Toto zjištění potvrdil i srovnávací test provedený Vysokou školou chemicko- -technologickou v Praze. Potravinářská komora společně s MF Dnes zařadila do testu 20 výrobků různých kategorií, které nakoupila v supermarketech v ČR v Praze a v Německu v Drážďanech. Srovnání běžných, nikoliv akčních cen jasně ukázalo, že dvě třetiny vzorků, tedy 13, bylo v ČR dražší. U řady výrobků dosahovaly rozdíly více než 35 %, což rozhodně nelze přičíst na vrub odlišné DPH u potravin (SRN 7 %, ČR 15 %). Nejkřiklavějšími případy pak byla jahodová zmrzlina Carte d Or, kde rozdíl činil téměř 37 % nebo tuňák v olivovém oleji Rio Mare s rozdílem 40 %. Nejvíce jsou ale postiženy děti oblíbený a reklamou často propagovaný Kinder mléčný řez koupíte v Německu o polovinu levněji. V průměru tak byly potraviny v ČR dražší o 23,5 % než v Německu. Tento výsledek je o to více alarmující, protože z pohledu HDP na hlavu je ČR na 84 % průměru EU, zatímco Německo je na 124 %, ještě horší je to v ukazateli AIC, kde je ČR na úrovni 75 % průměru EU a Německo na 123 % (Eurostat 2014). Porovnáme-li dále průměrné roční mzdy v USD., tak v Německu je to USD a v ČR USD. V kontextu těchto nezpochybnitelných faktů, by měly být v porovnání s produkty vyráběnými v Německu a dalších starých evropských zemích i náklady výrobců přiměřeně nižší a tudíž mělo by být tuzemské zboží vysoce cenově konkurenceschopné. Vycházíme-li tedy z těchto předpokladů, pak výrobky vyráběné pod stejnou značkou ve východních zemích by měly být levnější než výrobky vyráběné ve starých zemích. Protože je často argumentováno nižšími životními a výrobními náklady v nových zemích, respektive v ČR, měly by být logicky ceny potravin v porovnání s Německem nejméně o čtvrtinu nižší. A jako Potravinářská komora ČR jsme dosud nenašli důvod, proč by tomu tak nemělo být. A navíc jsou zde ještě rozdíly v kvalitě, kdy například Pizza salámová Dr. Oetker, která je sice o necelých 7 Kč v ČR levnější, za to ale obsahuje o polovinu méně salámu (německá 12 %, česká 6 %) a je o 10 gramů lehčí a vyráběná v Polsku. Spotřebitel ale získá dojem, že si kupuje něco speciálního, protože v ČR se tato pizza s mizivým obsahem salámu honosně nazývá Edizione speciale. Chtělo by se dodat: speciale pro východní trhy. K podobným závěrům došel i test VŠCHT a europoslankyně Olgy Sehnalové, který rovněž konstatoval u dvou třetin vzorků vyšší ceny v ČR s podobnými kvalitativními prohřešky (drůbeží separát x vepřové maso, u kávy Arabica x Robusta) Existuje tudíž jediné logické vysvětlení současného stavu a tím je výše obchodních přirážek obchodních řetězců, které mnohdy dosahují u výrobků s vysokou přidanou hodnotou i 100 %. Jinak řečeno, řetězec koupí od zpracovatele například lovecký salám za 90 Kč za kilo. Na pultu řetězce se ale objeví stejné kilo již za 198,90 Kč bez DPH (228,75 Kč s DPH). A rázem tu máme bonus určený výhradně pro spotřebitele přirážku 85 %.. Pokud se tedy tyto obchodní přirážky pohybují ve starých zemích na úrovni do 30 % a v nových zemích na úrovni 60 až 100 a více procent, je zde velmi zřejmá příčina, proč je srovnatelné zboží pro českého spotřebitele doma v České republice dražší než v sousedním Německu. AUTOR: PK ČR; ING. DANA VEČEŘOVÁ, ŘEDITELKA MARKETINGU A KOMUNIKACE; Marže řetězců zvedají ceny Máloco tak spolehlivě rozvíří hladinu veřejného mínění a rozpoutá vášnivé diskuse jako debata o cenách potravin a tom, zda budou vyšší, nižší nebo zůstanou stejné. Jak se zejména v poslední době ukazuje, na cenu potravin pro spotřebitele má cena suroviny jen pramalý vliv. O tom, že ceny potravin jsou díky obchodním řetězcům nízké, už bylo řečeno a napsáno více než dost, i když převážně jen v reklamách a v prohlášeních samotných řetězců, eventuálně jejich organizací. Potravinářská komora ČR již mnohokrát poukazovala a na konkrétních případech z praxe dokládala, že opak je pravdou. Vezměme si například takový lovecký salám. Obchodní řetězec koupí od zpracovatele lovecký salám za 90 Kč za kilogram. Na pultu řetězce se ale objeví stejný kilogram již za 198,90 Kč bez DPH (228,75 Kč s DPH). A rázem tu máme bonus určený výhradně pro spotřebitele přirážku 85 %. A velmi podobná situace je samozřejmě i u jiných výrobků. Například 1 kg Eidamu o tučnosti 45 % nakupuje obchodník za 97 Kč od mlékárny a prodává jej zákazníkovi za 199 Kč včetně DPH, má na něm přirážku 76 Kč na kilogram, což je 79 %. Pokud by měl přirážku deklarovaných 20 %, mohl by za něj zaplatit dodavateli 116 Kč a přitom by jej mohl zákazník dostat za 159 Kč včetně DPH. To je obrovský rozdíl. Dodavatel by vydělal, spotřebitel by vydělal a pouze řetězce by si namísto svých skoro 80 % ponechaly pouze (často deklarovaných) 20 %. To, že to neudělá, mu umožňuje právě jeho významná tržní síla. Komu rostou tržby Paradoxně jsou velmi často drahé potraviny přičítány producentům, tedy potravinářům nebo zemědělcům. Statistické údaje však hovoří úplně jinak. Je patrné, že od roku 2007 došlo k propadu tržeb výrobců potravin a nápojů v takovém rozsahu, že teprve v letošním roce se tržby vrátily k úrovni roku U výrobců nápojů je situace ještě horší a ti jsou v současnosti na úrovni 80 % výchozího roku. Naopak narostly tržby maloobchodních řetězců téměř o dvě třetiny a s výjimkou roku 2010 nikdy meziročně neklesly do červených čísel. Za tak razantním růstem tržeb je kromě pokračující koncentrace trhu, kdy řetězce získávají tržní podíl na úkor nezávislého obchodu, který likvidují, nutno vidět i růst cen potravin a zvyšování podílu dovozu na zásobování trhu, který se z velké míry realizuje právě přes maloobchodní řetězce. Potvrzuje to obecnou pravdu, že ten, kdo určuje, co a za kolik se na trhu prodává, jsou obchodní řetězce. Pokud bychom do těchto dat Českého statistického úřadu promítli i takzvané zadní marže obchodních řetězců, to jsou různé poplatky a bonusy, vypadal by vývoj tržeb ještě hůře. Na investice nezbývají finance Opět ze statistických dat je patrný další negativní jev, který přímo ovlivňuje spokojenost spotřebitelů a ohrožuje existenci tuzemských výrobců, zejména v oblasti malých a středních podniků, což je dlouhodobá stagnace tvorby přidané hodnoty jak ve výrobě potravin, tak nápojů. Přidaná hodnota jako jaký- 6

7 si ukazatel toho, jak se podniku daří s drobnými výkyvy u výroby potravin, vzrostla za sledované období asi o 10 % a u výroby nápojů stagnovala, zatímco u maloobchodních řetězců vzrostla dvojnásobně. Dochází tedy ke zřejmému přesunu přidané hodnoty od zemědělců a zpracovatelů k obchodníkům, a to formou nejrůznějších slev, bonusů a poplatků. Ve svém důsledku tento efekt podvazuje investiční a inovační aktivity průmyslu z důvodu nedostatečné tvorby zdrojů a dopadá na spotřebitele omezením nabídky a kvality domácích produktů. Z růstu cen profitují řetězce Z předchozích dat je patrné, že dlouhodobě nerostou tržby ani dodavatelské ceny, a přesto je ze sledování statistických dat vidět trvalý růst spotřebitelských cen. Je zřejmé, že jeho příčina není ani u dodavatelů, ale ani u vnějších vlivů, jako je změna daně z přidané hodnoty nebo spotřebních daní. Zvýšení DPH na potraviny v roce 2012 se na růstu cen skokově neprojevilo, naopak poklesem cen se projevil počátek krize v roce Z výše uvedeného je patrné, že za nárůstem cen potravin stojí téměř výhradně nárůst obchodních přirážek řetězců, který dnes dosahuje u vybraných druhů téměř základních potravin (uzeniny, mléčné výrobky, trvanlivé pečivo) i 100 % a u potravin s vyšší přidanou hodnotou se nezřídka pohybuje nad 150 %. Tento stav umožňuje za situace, kdy je cena průmyslového výrobce a tedy i nákupní cena obchodníka zásadním způsobem deformována dodatečnými plněními, běžně na úrovni desítek procent, manipulaci s dosahovanou výší marží u potravinářských výrobků. Jaký je výsledek výše uvedeného? Dodavatelé dostávají ročně o desítky miliard korun méně se zdůvodněním, že je nutno udržovat nízké ceny pro spotřebitele a zachraňovat sociální smír. Tyto peníze jim ale nechybí jen na investice do vybavení a nákup kvalitních surovin pro výrobu, ale i pro jejich zaměstnance, kteří pak nedostávají takovou mzdu, jakou by si zasloužili, a proto si nemohou koupit kvalitní potraviny. Spotřebitelé zaplatí ročně o desítky miliard korun více, než by museli, a místo kvalitních potravin si nakonec kupují podle svých možností levné náhražky z Polska nebo jezdí za levnějšími nákupy do Německa. Jediný, kdo jednoznačně profituje, je tedy obchodník. ZDROJ: ZEMĚDĚLEC; AUTOR: DANA VEČEŘOVÁ; Opatření k zajištění dodržování pravidel v ekologickém zemědělství V České republice je kontrolní systém pravidel ekologického zemědělství (EZ) považován za účinný a také jeden z nejpřísnějších ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Pokud dojde k porušení pravidel ekologické produkce, existuje řada opatření, jejichž účelem je zajištění nápravy nežádoucího stavu. K tomu slouží řada opatření přijímaných na úrovni kontrolních organizací, které mohou kontrolovanému podniku například odepřít certifikát na nevyhovující produkci, stanovit opatření vedoucí k nápravě nevyhovujícího stavu, případně mohou subjektu vypovědět smlouvu o kontrole a certifikaci. Jsou to účinné nástroje, jak vést osoby podnikající v EZ k tomu, aby dodržovaly pravidla, neboť pro podnik znamenají řadu navazujících a nezanedbatelných problémů, jako např. nemožnost označit produkci odkazy na ekologický způsob produkce nebo v krajním případě odregistrování ze systému EZ a s tím související vrácení významné části obdržených podpor. V případě závažnějšího porušení pravidel je kontrolní organizace povinna podle zákona o EZ zaslat na oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství (MZe) podnět ke správnímu řízení. Podněty však přicházejí i od dalších orgánů, jakými jsou například Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Generální ředitelství cel včetně celních úřadů. Oddělení ekologického zemědělství rovněž prošetřuje podněty od veřejnosti i podněty vzešlé z vlastní činnosti. Každý podnět je řádně přezkoumán a je-li shledáno porušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a tedy zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, je s osobou podnikající v EZ zahájeno správní řízení o uložení pokuty. V roce 2014 bylo zahájeno celkem 46 správních řízení a ve více než polovině případů bylo správní řízení finalizováno vydáním rozhodnutí o uložení sankce. V jednom případě, který se týkal dovozu nevyhovujícího zboží ze zemí mimo EU, byla udělena dosud nejvyšší pokuta 200 tis. Kč, přičemž maximální výše sankce může činit až 1 mil. Kč. Nejčastějšími formami zjištěných porušení pravidel ekologické produkce byly především chyby v administrativních procesech, které obvykle nemají zásadní vliv na kvalitu či bezpečnost výsledného bioproduktu (biopotraviny). Objevují se však i závažnější porušení, jako nálezy reziduí nepovolených látek, klamavé označení potravin, které nemají původ v EZ nebo nesprávná označení biopotravin. Tyto případy MZe řeší okamžitou reakcí, kdy může nařídit okamžité stažení z trhu nevyhovující produkce a uložit zákaz nadále uvádět takové produkty na trh s označením BIO. V praxi se MZe setkává také s případy klamavých dovozů falešných bioproduktů ze zahraničí, které se však daří celním úřadům účinně detekovat a jejich uvedení na trh v České republice včas zabránit. Důležitým faktem zůstává, že nastavení přísného kontrolního systému a sankčních opatření má výsledek v prokazatelném snižování závažných porušení v posledních 5 letech o 50 % a riziko propuštění závadného nebo klamavého zboží na trh je minimální. V současné době je v České republice zajištěn vysoký stupeň ochrany spotřebitelů a MZe tím zajišťuje maximální důvěryhodnost systému certifikace ekologických produktů. NEWSLETTER MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, Č. 7 8 Lidové noviny: Češi chtějí právo veta na mutované rostliny Novela zákona z dílny ministerstva životního prostředí umožňuje v Česku omezit nebo zcela zakázat pěstování geneticky modifikovaných rostlin, které byly schváleny na úrovni Evropské unie. Tou je prozatím pouze speciální kukuřice, která je odolná proti škůdcům. Češi si oblíbili cidery, jejich spotřeba vyrostla o 376 procent Za poslední rok se v tuzemsku prodalo 1,9 milionu litrů zkvašeného jablečného moštu, tzv. cideru, a Češi za něj utratili 129 milionů korun. V květnu tak meziroční nárůst spotřeby činil 376 procent. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti Nielsen, která se na maloobchodní měření specializuje. Podle společnosti stojí průměrně litr cideru 70 korun. Řadí se tak mezi dražší alternativy piva a radlerů, které byly v ČR oblíbené v minulých 7

8 letech, ale jejichž prodeje nyní klesly o čtvrtinu. Trhu cideru aktuálně vévodí značky Carling, Kingswood a Somersby, uvedl konzultant společnosti Nielsen Michal Elšík. Cider je zkvašený jablečný mošt s různými stupni alkoholu. Že je o ně v Česku zájem, dokazuje i zvětšující se nabídka. Pivovary Staropramen letos uvedly kromě třešňové příchutě i cider s chutí limetky a máty. Podle firmy jsou cidery nejrychleji rostoucí kategorií mezi všemi alkoholickými nápoji, v Evropě se očekává mezi lety 2013 a 2017 zvýšení spotřeby o třetinu. Cílovou skupinou jsou mladí lidé. Muži i ženy se podílí na spotřebě přibližně stejně, uvedla Veronika Horáková z Plzeňského Prazdroje. Počátkem roku 2014 přitom cidery znalo 15 procent a ochutnalo pouze osm procent dospělé populace, dodala s tím, že na začátku letošního roku cider alespoň jednou ochutnala skoro třetina Čechů. Firma letos uvedla i sušší variantu této tekutiny, na trh navíc začala distribuovat nápoje od švédského výrobce Kopparberg s chutí hrušek, jahody s limetkou a bezinky s limetkou. Na cidery se zaměřily i největší pivovarnické skupiny v Česku Cidery začaly v posledních letech postupně distribuovat či vyrábět tři ze čtyř největších pivovarnických skupin v Česku: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen i Budějovický Budvar. Trojka na domácím pivním trhu, skupinaheineken, oznámila až letos na jaře, že začíná v ČR distribuovat nejprodávanější značku jablečného cideru, původně anglickou značku Strongbow. Na trzích se silnou pivní kulturou, jako jsou Británie, USA, Austrálie a Skandinávie, si mírně alkoholické jablečné nápoje drží deset až 15 procent pivního trhu. ZDROJ: E15; AUTOR: ČTK; Pět skvělých šunek místo gothaje? Večer je vyhodíme, říká šéf kvality Albertu Byl to první výzkum svého druhu, který ukázal, že Češi v některých případech dostávají ve stejném obalu jiné zboží než Němci. Ředitel kvality obchodů Albert Pavel Mikoška říká, že ho to překvapilo. Podle něj ale závěry testu neznamenají, že Češi kupují šunty. Některé poznatky z rozboru, na němž se společnost Ahold (vlastník sítě Albert pozn. red.) podílela, však byla zarážející. Třeba lančmít z kuřecího separátu pro český trh a ze stoprocentního masa pro Němce. Test prověřoval 24 stejných značkových výrobků, třetina z nich se lišila, byť se navenek tvářila stejně. Možná překvapivý byl i rozdíl v cenách byť ty nebyly předmětem výzkumu. Většina položek z nákupu vyšla za hranicemi levněji. Cena i kvalita proto často ženou české zákazníky k nákupům právě do Německa, Rakouska či Polska. Každý zákazník, který odejde jinam, nám v tržbách chybí. Nebylo by od věci udělat vlastní marketingový průzkum a zeptat se lidí, proč jezdí do Německa, co tam nakupují a co jim chybí v našem supermarketu, zamýšlí se Pavel Mikoška, který má v sítí Ahold na starosti kvalitu. Lidovky.cz: Vstupovali jste do průzkumu už s poznatkem z minulosti, že zboží v Německu je kvalitnější v Česku? Obecně jsme chtěli zareagovat na tvrzení, že výrobky téže značky pod stejným označením mají v zahraničí jinou kvalitu než u nás. Paní europoslankyně Olga Sehnalová, která výzkum iniciovala, a zákaznická veřejnost to takto vnímají. Já takovou zkušenost neměl. Proto jsme se dohodli, že zboží otestujeme. Problém je sehnat identické výrobky. Navrhli jsme tedy značky, finální výběr zboží byl pak na paní poslankyni. Pro nákup jsme zvolili tři hlavní řetězce u nás a v Německu. Lidovky.cz: Kvalita u třetiny značkových potravin byla odlišná, většinou v neprospěch českého zákazníka. Jak to? My jsme řešili, zda jsou výrobky identické, ne to, zda jsou kvalitnější tam či onde. To na základě té analýzy nešlo říct. Důležitá je interpretace výrobku. Testovali jsme třeba roztíratelný tuk, který nechci jmenovat (jde o Ramu pozn. red.). V Česku má 60 procent tuku, v Německu 70, což je závažný rozdíl. Dovedu ale pochopit výrobce, když říká, že v Německu jde o multifunkční produkt používaný třeba i ke smažení. Proto musí mít více tuku. U nás ho zase lidé hlavně mažou na pečivo, proto může mít méně tuku. Lidovky.cz: To dokážu pochopit. Ale ne když testovaný lančmít z Německa tvoří vepřové maso a v Česku kuřecí separát, a ještě za vyšší cenu. Já vám to vysvětlím. Plechovka lančmítu vypadala identicky, ale v Německu se zboží jmenovala Frühstücksfleisch, v Česku Luncheon Meat. Je to podobné, jako když budete mít vedle sebe dvě světlemodré octavie. Jedna ale jezdí jako dělo a druhá hrozně pomalu. Vypadají stejně, ale vzadu na kufru mají uvedený jiný typ motoru. Stejné to bylo i u lančmítu. Na německém výrobku bylo napsáno, že je v něm téměř sto procent vepřového a na českém 39 procent kuřecího separátu. Ptali jsme se výrobce, proč to tak je, ale oficiální odpověď nedodal. Lidovky.cz: Firma Tulip se nakonec vyjádřila. Serveru idnes.cz její zástupce mimo jiné řekl, že používají vždy suroviny, které také nejlépe odpovídají vnitrostátním předpisům. Řada Čechů by si ale podle mě ráda dala kvalitnější lančmít z čistého vepřového, co myslíte? Pro mě je to zajímavé vysvětlení. Neznám historii toho produktu, ale od prvního dne uvedení na trh firma explicitně uvedla jeho složení a nazvala ho Luncheon Meat. V Německu zase Frühstücksfleisch. Ano, pro zákazníka to může být matoucí, ale to platí i pro zmíněný příklad dvou stejných octavií. V Česku je hlavní složkou výrobku Luch meat strojně oddělené drůbeží maso, v Německu maso vepřové. Lidovky.cz: To ale přece není stejné. Jednak koupi auta si lidé promýšlejí více než u lančmítu a navíc vozy s různě silnými motory tu k dostání jsou. To u tohoto lančmítu neplatí. A ve výzkumu jste je označili jako shodné potraviny. Ne, my jsme je vybrali na základě vizuální shody a toho, že jde o stejného výrobce. Uvnitř to ale bylo transparentně jinak. Mně se vysvětlení výrobce zdá divné, ale takové zkrátka dodal. Lidovky.cz: Pojďme dál. Rybí prsty od firmy Iglo měly v Česku o sedm procent méně masa než v německém obchodě. Co říkáte tomuto zjištění? Proč má český spotřebitel dostávat s prominutím šunty? Absolutně nesouhlasím s tvrzením, že by Češi v porovnání s Němci dostávali šunty. Odchylka sedmi procent u rybích prstů byla v rámci tolerance použité metody měření. Abyste tento poznatek prokázali, museli byste měření udělat alespoň dvacet. Ze zkušenosti se zahraničními výrobci vím, že pokud je hranice stanovena na třicet procent, snaží se, aby tuto hranici nepřesáhli. Jak je to ale v tomto případě, nevím. Odpověď od výrobce nepřišla. Lidovky.cz: Rozdíl byl i u slazení nápojů. Němci v nich měli cukr, Češi glu- 8

9 kózo-fruktózový sirup, aspartam a další sladidla. Markantní rozdíl byl v použití cukru v zahraničí a glukózo-fruktózového sirupu u nás. Absolutně nelze říct, že by šlo o méně kvalitní či zdravotně závadné sladidlo. Podívejte se do jakékoliv odborné literatury. Argument ceny také příliš neplatí. Ceny těchto sladidel kolísají. Kdysi býval sirup levnější, ale dnes už to neplatí. Lidovky.cz: A jak si tedy vysvětlit různé sladidlo u zcela stejných nápojů? Tak si asi zavedli výrobu. Třeba sídlí dodavatel sirupu někde blíž, to by museli vysvětlit výrobci. Někteří lidé mluví o různém chuťovém vjemu, to ale neumím posoudit. U zařazení nesacharózových sladidel je pak otázkou, zda by bylo pro zákazníky žádoucí, aby dostali nápoj s vyšším množstvím kalorií. Lidovky.cz: Řada Čechů jezdí nakupovat za hranice i kvůli kvalitě potravin. Za srovnatelnou cenu tam dostanou například výrazně kvalitnější šunku. Proč to nejde i u nás? My musíme mít v nabídce pět druhů špekáčků, salám gothaj a další výrobky, které lidé přednostně kupují. Na západ od našich hranic mají na pultech pět typů šunky s obsahem masa sto a více procent (prosciutto či schwarzwaldská šunka se suší. Výsledkem je, že z kila vepřové kýty vznikne třeba jen 800 gramů finálního výrobku pak má ve složení více než 100 procent masa pozn. red.). Tím ale nikdo nikoho neklame, zákazníci na daném trhu takové výrobky žádají. O tom, co se skutečně prodává, mají naši manažeři skutečně přehled. Změnu můžou udělat hned přepnutím vypínače můžou mít na pultu pět druhů sušené šunky. Ale když jí tam ráno půl kila nakrájí, tak večer 400 gramů vyhodí. Neprodá se. Ale i u nás najdete perfektní šunku, jen ji nebudete mít v pěti alternativách. Lidovky.cz: Ale proč by tedy lidé jezdili do Německa, Rakouska či Polska pro kvalitnější potraviny za lepší ceny, když o ně doma nestojí? Takových lidí není málo. Oficiální statistika cenového srovnání říká, že obecně je Německo v ceně potravin dražší o dvacet procent. A to navzdory tomu, že v Česku je na ně o osm procent vyšší DPH. Tak to je. V našem testu jsme řešili kvalitu, ne ceny. To proto, že srovnání nezohledňovalo různé akce, speciální nabídky a tak dále. Když jsme sečetli a porovnali nákupy v Česku a Německu, byl rozdíl asi deset eurocentů. A k těm zahraničním nákupům Čechů: my zase evidujeme například řadu Rakušanů či Slováků, kteří jezdí nakupovat k nám. Lidovky.cz: Je v pořádku situace, že Češi musí nakupovat potraviny za shodné Češi jako Němci, když jejich platy jsou v průměru čtyřikrát vyšší? Jako řadového občana České republiky, stejně jako všechny naše zákazníky, mě to strašně štve. Že Němec může dát za potraviny nižší procento svého platu. Ale asi platí zase za něco jiného více. Cena potravin je nadnárodní komodita, jako třeba benzin. K její výrobě je třeba stejné množství práce, ceny energií jsou srovnatelné. Český podnikatel platí méně za lidskou práci. Ale jinak jsou náklady srovnatelné. Lidovky.cz: Vás nezaráží ten nepoměr kolik potravin (a v jaké kvalitě), si za své peníze můžete koupit tady a v Německu? To je stejné, jako když si Němec koupí auto za tři měsíční platy a Čech na něj šetří tři roky. Platí to i pro další věci. Cena potravin v Německu je celkově o dvacet procent vyšší a to nám ji stát ještě zdražuje vyšším DPH. Lidovky.cz: A není to také tím, že výrobci a prodejci trochu zneužívají to, že Češi jsou za zboží ty peníze ochotní zaplatit? Platí hodnotu nákladů plus přiměřeného zisku těch, kteří se na výrobě potraviny podíleli. Lidovky.cz: Co výsledky výzkumu znamenají pro vás? Budete třeba usilovat o to, aby dodavatelé do Česka dodávali třeba lančmít se sto procenty masa? Když bude mít výrobce zájem ho umístit na náš trh, určitě nebudeme proti. U těch slazených nápojů nevidím ke změně důvod, zákazníci jsou na glukózo-fruktózový sirup zvyklí a v kvalitě ani ceně rozdíl není. Lidovky.cz: Co udělat pro to, abyste zákazníky z pohraničí udrželi v Česku a nejezdili za nákupy potravin do ciziny? Každý zákazník, který odejde jinam, nám v tržbách chybí. Nebylo by od věci udělat vlastní marketingový průzkum a zeptat se lidí, proč jezdí do Německa, co tam nakupují a co jim chybí v našem supermarketu. Problém je také v tom, že my vycházíme z toho, že Češi chtějí přednostně zboží tuzemského původu. V posledních několika letech jsme pracovali na tom, abychom ho měli, dnes tvoří asi 80 procent. V příhraničí ale zřejmě lidem tolik nevadí, že nekupují české zboží. Lidovky.cz: U prodejen Albert ale platí to i pro jiné řetězce panují velké rozdíly v úrovni obchodů. V kvalitě potravin, čistotě, personálu. Vnímáte to stejně? Máte absolutní pravdu, rozdíly v prodejnách jsou. Máme bohužel trochu nevýhodu v tom, že jsme je nestavěli na zelené louce, každá má vlastní historii. Pořád pracujeme na tom, aby se úroveň našich obchodů zlepšovala. Máme například projekt Favourite sami zaměstnanci vytipovali věci, s nimiž zákazníci nejsou spokojeni a co by se mělo zlepšit. Jednou ze změn je třeba otevřený prostor u vstupu, kdy zákazník v podstatě přichází na zeleninové tržiště. Podmínkou je, že prostředí vypadá hezky, upraveně a zboží je čerstvé. Lidovky.cz: Kde máte největší rezervy? Ne vždy je půdorys prodejny vhodný k tomu, abychom udělali přesně to, co chceme. Jde zpravidla o nějaký kompromis. Hlavně ale záleží na lidech, dobrý tým dokáže opravdu hodně. Zaměstnance sháníme na pracovním trhu, často bez předchozích zkušeností z potravinářství. Snažíme se je tedy vzdělávat, školit. Ve větší míře teď budou do našich prodejen chodit odborníci, kteří budou našim lidem hlouběji vysvětlovat problematiku daného úseku. Lidovky.cz: V supermarketech obecně chybí ve špičkách pokladní, zdaleka všechny nebývají obsazené. To je něco, co lidi štve. Co s tím? Tyto věci nazýváme klíčovým iritujícím faktorem. Lidé dokážou pochopit, že stojí ve frontě, když všechny pokladny markují. Ale ne když jsou obsazené dvě z pěti. To je špatně. Na naši obranu chci říct, že jsme se v tomto za poslední tři roky hodně zlepšili. Snažíme se rozložit počet zaměstnanců podle toho, v jakých časech do obchodu chodí lidé. Zároveň ale platí, že každá prodejna musí být ekonomicky efektivní, takže počet hodin pracovní síly je omezený. Lidovky.cz: Na druhou stranu, kdyby z prodejen odcházeli dobře naladění zákazníci, třeba by se k vám raději vraceli, víc utráceli a doporučili vás. Místo toho řeknou: už jsem byl zase večer v Albertu a čekal frontu. Současný model je takový, že jsou na kasách základní pokladní. Když začne narůstat počet lidí, mají zavolat další vyškolené lidi. Podobný model využívá i naše konkurence. Ano, čekání ve frontě je klíčový iritující faktor. Stejně jako kvalita. Proto nabízíme možnost vrátit výrobek, pokud zákazník není spokojený s jeho kvalitou. 9

10 Lidovky.cz: Lidé jsou hodně citliví třeba na úroveň zeleniny. Když porovnáme třeba italský supermarket i v zimním období s českým obchodem, je to úplně jiná úroveň. Jak se tomu přiblížit? V minulosti jsme do ovoce a zeleniny hodně investovali a mrzí mě, že tu úroveň pořád takhle vnímáte. Pozvali jsme si na to odborníka, který řídí nákupy od dodavatelů. Hodnotíme pravidelně kvalitu, včetně konkurence, a z toho vycházíme dobře. I když asi stále ne tak jako v té Itálii, kterou zmiňujete. Cílem je být srovnatelní. Při školeních vždycky říkám: Kvalita na úseku ovoce a zeleniny se musí odpracovat. Stejně jako stánkař na trhu, který u svého zboží stále stojí a přebírá ho. ZDROJ: LIDOVKY.CZ; AUTOR: MICHAL PAVEC; Potraviny na pranýři (červenec) Pálava víno bílé bez CHOP/CHZO, polosuché alk. 11,5 % obj. (sudové) Víno mělo opalizující vzhled a byly v něm zjištěny plovoucí nečistoty. Chuť a vůně vína byla po nežádoucích biologických procesech byla patrná sekundární fermentace. Sekundární fermentace je nežádoucí kvašení zbytkového cukru ve víně, projevuje se štiplavou chutí a vůní po oxidu uhličitém, případně i vznikem zákalu. Obal: KEG sud ochr. atm. Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Plněno v: Brumovín s.r.o., Brumovice, Česká republika Distributor: Igristoe-trading CZ, s.r.o. Nádražní Kyjov Místo kontroly: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice; České Budějovice 3 (Suchomelská 2251, České Budějovice); IČ: Země původu: Czech Republic Modrý Portugal víno červené, suché, alk. 11% obj., země původu: Maďarsko Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo falšováno přídavkem sacharózy. Přídavek cukru do vína je nepovolený enologický postup. (Nejedná se o obohacování hroznového moštu, ale o přídavek sacharózy do hotového vína) Obal: KEG sud o objemu 50 L, 2 kusy Výrobce: plněno v: Petr Procházka, Poštovní 148, Valtice, Česká Republika Místo kontroly: VD Vinotéky s.r.o., Brno (Hradecká 40, Brno), IČ: Země původu: Hungary Merlot víno červené, polosuché, alk. 11% obj., země původu: Itálie Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo falšováno přídavkem sacharózy. Přídavek cukru do vína je nepovolený enologický postup. (Nejedná se o obohacování hroznového moštu, ale o přídavek sacharózy do hotového vína) Obal: KEG sud o objemu 50 L, 2 kusy Výrobce: plněno v: Petr Procházka, Poštovní 148, Valtice, Česká Republika Místo kontroly: VD Vinotéky s.r.o., Brno (Hradecká 40, Brno), IČ: Země původu: Italia BRISE DE FRANCE, CHARDONNAY, 2013, BÍLÉ VÍNO SUCHÉ, 12,5% VOL., VÍNO Z FRANCIE Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo neznámého původu. Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu. Glycerol je přirozenou součástí vína, ve kterém vzniká jako vedlejší produkt při kvašení. Množství glycerolu je závislé na použitých kvasinkách a na teplotě během kvašení. Jeho přítomnost vínu dodává hladkost a plnost. Přídavek syntetického glycerolu do vína není povolen. Šarže: L Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: na etiketě uvedeno: STÁČÍR- NA: á F par Groupe UCCOAR FRANCE Místo kontroly: Tu Bui Ngoc, Praha (Jana Želivského 33/1846, Praha), IČ: Země původu: France Země výroby: France VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, VÍNO BÍLÉ SUCHÉ, ZEMĚ PŮVODU: MAĎAR- SKO, ALK. 11% OBJ., Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo falšováno přídavkem 28 % vody a nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru. V chuti a vůni byla patrná oxidáza. Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabý- 10

11 vací doklady k výrobku (např. dodací list nebo fakturu) nedoložila jeho původ. Šarže: Č.Š.VZ20137 Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: na etiketě uvedeno PLNĚ- NO: VINOP A.S., POLEŠOVICE 446, POLEŠOVICE Místo kontroly: Tu Bui Ngoc, Praha (Jana Želivského 33/1846, Praha), IČ: Země původu: Hungary Veltlínské zelené víno bílé suché, vyrobeno v EU, původ: Slovensko Chuť a vůně vína byly po oxidu siřičitém. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno: Miroslav Veselý, Moravský Žižkov 409 Distributor: Radovan Mrllák, Příčná 310, Jaroměř Místo kontroly: Ilona Majerová; Pražská třída 649/45, Hradec Králové; IČ: Země původu: Slovakia Ryzlink vlašský 2013, Jakostní víno odrůdové, suché, Alkohol 11,0 % obj. (sudové) Víno mělo opalizující a zakalený vzhled. V chuti a vůni byly patrné nežádoucí biologické procesy sekundární kvašení. Sekundární fermentace je nežádoucí kvašení zbytkového cukru ve víně, projevuje se štiplavou chutí a vůní po oxidu uhličitém, případně i vznikem zákalu. Obal: KEG sud á 30 l Množství výrobku v balení: 30 l Výrobce: Nové vinařství,a.s., Zarybník 516, Měřín Distributor: NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s., Zarybník 516, Měřín Místo kontroly: AGRO Měřín, obchodní společnost, s.r.o., Hornoměstská 383/60, Velké Meziříčí; IČ: Země původu: Czech Republic CHARDONNAY, moravské zemské víno bílé, suché, alk 11,0% (sudové) Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo vyrobeno z hroznů, které nebyly sklizeny na území České republiky v roce Geografický původ, tedy označení zeměpisné oblasti původu vína, musí odpovídat oblasti, kde byly hrozny vypěstované. To je základním předpokladem pro použití tradičního výrazu v názvu vína, který musí být v souladu s rejstříkem Evropské komise vedeném v elektronické databázi e-bacchus. Tato databáze např. pod tradičním výrazem zemské víno definuje Víno vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky. Obal: KEG sud á 50 l Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: BLACQIN s.r.o., Valtice, ČR Distributor: BLACQIN s.r.o., Valtice, Střelecká 924, Místo kontroly: NÁPOJE Měřín s.r.o., Náměstí 112, Měřín; IČ: Země původu: Czech Republic RULANDSKÉ MODRÉ, ROSE, moravské zemské víno růžové, polosladke, alk 11,0% (sudové) Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo vyrobeno z hroznů, které nebyly sklizeny na území České republiky v roce Obal: KEG sud á 50l Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: BLACQIN s.r.o., Valtice, ČR Distributor: BLACQIN s.r.o., Valtice, Střelecká 924 Místo kontroly: NÁPOJE Měřín s.r.o., Měřín (Náměstí 112, Měřín); IČ: Země původu: Czech Republic MUSCAT BÍLÉ Víno bílé polosladké Alk. 11% Kategorie: Falšované potraviny Víno bylo falšováno přídavkem 60 % vody a přídavkem syntetického glycerolu. Šarže: Datum plnění: Obal: skleněná láhev Množství výrobku v balení: 0,75 l Výrobce: MIGDAL-P a.s. R. Moldova, MD 2005, Chisinau, Piata veche, 4. Dovozce: Distributor pro Českou republiku: NORMA, k.s., Platnéřská 2, Praha 1, ČR Místo kontroly: NORMA, k.s., Karlovy Vary (Železniční 1007/17, Karlovy Vary); IČ: Země původu: Moldova Země výroby: Moldova Rulandské modré, alk. 12% obj., suché, Maďarsko V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: Pavlovín spol. s r.o., V. Pavlovice, provozovna: Bohumilice Distributor: Krobelus s.r.o., Kotlanova 1, Brno, IČ: Místo kontroly: Těšínské jatky, s. r. o., Vendryně (310, Vendryně); IČ: Země původu: Hungary 11

12 BÍLÉ VÍNO suché, alk.11,0 % obj. V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Šarže: /08/13 Obal: Sklo, korek, záklopka Množství výrobku v balení: 1 l Výrobce: plněno ve firmě: Ravis vinné sklepy Rakvice s.r.o. Rakvice, Česká Republika Distributor: NORMA CS Praha Místo kontroly: NORMA, k.s., Na Praze 860, Planá nad Lužnicí, IČ: Země původu: Macedonia TRAMÍN ČERVENÝ víno suché sudové, alk.11%obj. Chuť vína byla po myšině. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Vinařství Krist s.r.o., Zámecká 123, Milotice Distributor: Vinařství Krist s.r.o., Zámecká 123, Milotice Místo kontroly: Jan Ambler, Vinotéka Ambler, Opavská 950, Vítkov, IČ: Země původu: Slovakia Frankovka moravské zemské víno suché sudové, alk.12%obj. Chuť a vůně vína byly netypické, po nežádoucích těkavých látkách. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Michal Kosík vinařství, Pod břehy 46, Velké Pavlovice Distributor: Michal Kosík vinařství, Pod břehy 46, Velké Pavlovice Místo kontroly: KAMELIE CZ spol. s r.o., Chválkovická 108/10, Olomouc; IČ: Země původu: Czech Republic Víno PAVLA, víno bez CHOP bílé polosladké, alk.10,5 %obj. Kategorie: Falšované potraviny Chuť a vůně byly netypické pro víno vyrobené z hroznů révy vinné. Bylo v nich patrné broskvové aroma. Ve výrobku byla zjištěna přítomnost maltózy. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: BM VINI s.r.o.., Polešovice 446, ČR Místo kontroly: Vojtěch Bečička, Praha 4 (Plovdivská 3400, Praha 4), IČ: Země původu: European Union Tramín červený, Moravské zemské víno, víno s CHZO; Morava, alk.12,5 obj.%, Země původu: ČR Víno mělo opalizující vzhled a byly v něm plovoucí nečistoty. Chuť a vůně vína byly neodpovídající, oxidativní. Obal: KEG sud Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: Morávia víno spol.s.r.o., , PRUŠÁNKY 652 Místo kontroly: Vojtěch Bečička, Praha 4 (Plovdivská 3400, Praha 4); IČ: Země původu: Czech Republic bílé víno s písmenem CH na víku Chuť a vůně vína byly po oxidu siřičitém. Kontrolovaná osoba nepředložila k výrobku žádné nabývací doklady (dodací list, fakturu). Víno bylo neznámého původu. Obal: PET barel Množství výrobku v balení: 5 l Místo kontroly: Sebastián Sázavský, Restaurace U Trajců, Vyšehradská 1902/39, Praha; IČ: Země původu: XXX (unknown) Země výroby: XXX (unknown) Chardonnay moravské zemské víno bílé víno Chuť a vůně vína byly neodpovídající, po oxidu siřičitém. Kontrolovaná osoba nepředložila řádně vyplněné průvodní doklady k prodávanému vínu. Obal: 10l plastový barel Distributor: Martin Bireš, IČ: Družstevní 698, Mutěnice Místo kontroly: FARMINVEST s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 13/16, Liberec; IČ: Země původu: Czech Republic Rulandské šedé bílé víno, moravské zemské víno Chuť a vůně vína byly neodpovídající, po oxidu siřičitém. Kontrolovaná osoba nepředložila průvodní doklady k prodávanému vínu. Obal: 10l plastový barel Místo kontroly: FARMINVEST s.r.o., nám. Dr. E. Beneše 13/16, Liberec; IČ: Země původu: Czech Republic 12

13 Přehled nominačních oblastních soutěží do Národní soutěže vín ČR 2016 Vinařská oblast Čechy Hodnocení: v Mělníku, uzávěrka přihlášek do Pořadatel: Cech českých vinařů, Školní statek Mělník Vinařská oblast Morava / podoblast Velkopavlovická Uzávěrka přihlášek: do Odběr vzorků probíhá ve dnech v prostorách v prostorách sklepa ČZS Hustopeče, Na Hradbách 388, Hustopeče. Kontakt: Petra Otřísalová Hodnocení: 10. a v Hustopečích Výstava pro veřejnost: Pořadatel: Město Hustopeče Vinařská oblast Morava / podoblast Znojemská Odběr vzorků probíhá ve dnech 13. a 14. srpna 2015 vždy od 9:00 do 16:00 v místě: Cukrárna u Dvořáků, Hlavní 6, Dolní Kounice. Kontaktní telefon: (p. Dvořák) Hodnocení: v Dolních Kounicích Výstava pro veřejnost: , kulturní dům Douní Kounice, spojeno s městskými slavnostmi Pořadatel: Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 Vinařská oblast Morava / podoblast Slovácká Odběr vzorků probíhá ve dnech v těchto sběrných místech: Rodinné vinařství Košut, Hlavní 89, Moravská Nová Ves, kontaktní tel , v čase PO PÁ od 8:00 do 16:00 Víno Blatel a.s., Blatnice pod Svatým Antonínkem 855, kontaktní tel , v čase PO PÁ od 8: 00 do 16:00 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508 Bzenec, Radka Štěpánková, kontaktní tel , , v čase od 8:00 do 16:00 Horáková farma a.s., Čejč 1, kontaktní tel , v čase od 8:00 do 16:00 Hodnocení: 17. a v NVC ve Valticích Výstava pro veřejnost: 12. a při Slováckých slavnostech vína Pořadatel: Sdružení slováckých vinařů Vinařská oblast Morava / podoblast Mikulovská Sběr vzorků: 10. a 11.8., budova Novostavby Vinařské školy Valtice Hodnocení: 20. a v NVC ve Valticích Výstava pro veřejnost: (při Pálavském vinobraní v Mikulově) Pořadatel: Svaz vinařů mikulovské podoblasti, org. zaj. Národní vinařské centrum 13

14 Z domova Alkohol a nehodovost o prázdninách V letech připadal největší podíl nehod zaviněných pod vlivem návykových látek na červenec (7,6 % nehod zaviněných řidiči či chodci), v předchozím tříletém období na červen (8,8 %). Nejvyšší byl o prázdninách v letech na Zlínsku (14 %), Plzeňsku a Karlovarsku (11 %) a některých okresech jižní Moravy (Břeclav 16 %, Znojmo 15 %, Hodonín 14 %). Alkohol či drogy měly na svědomí téměř 14 % životů při prázdninových nehodách (na Liberecku 30 %). Skutečný vliv návykových látek na nehodovost může být ještě vyšší, neboť u části viníků nehod není přítomnost alkoholu či drog zjišťována (např. v případě ujetí od místa nehody). ZDROJ: STATISTIKA&MY ROČNÍK /2015 Deník Právo tento týden informoval, že státní dluh se během 1. pololetí snížil o 650 miliónů Kč na 1,663 biliónů. Informaci zveřejnilo ministerstvo financí. Odborníci však upozorňují, že stabilizace státního dluhu není výsledkem zlepšení hospodaření české vlády, ale čerpání rezervních prostředků. Po vyčerpání těchto zásob pak v příštích letech státní dluh opět poroste. ZDROJ: TÝDENÍK TÝDEN V KOSTCE; HK ČR 73 a méně 74 až až a více *) včetně neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD) **) data jsou uvedena za rok 2012 ***) data nejsou k dispozici Vyšší daň z lihu a tabáku nepřinesla více peněz státu Nejvyšší kontrolní úřad: Výběr spotřebních daní z lihu a tabákových výrobků dlouhodobě zaostává za tím, co předpokládá státní rozpočet. Praha Výběr spotřebních daní z lihu a tabákových výrobků dlouhodobě zaostává za tím, co předpokládá státní rozpočet. Přestože se sazby spotřebních Státní dluh do června klesl o 350 miliónů SE 114,4 FI 113, Řecko Itálie 135,1 Portugalsko 129,6 Belgie 111 Kypr 106,8 Španělsko 98 Francie 97,5 Eurozóna 92,9 Velká Británie 88,5 EU 88,2 Chorvatsko 87,7 Rakousko 84,9 Slovinsko 81,9 Maďarsko 77,6 Německo 74,4 Malta 70,3 Nizozemsko 68,9 Finsko 60,3 Slovensko 54 Polsko 50,8 Dánsko 44,4 Švédsko 44 Česká republika 42,4 Rumunsko 38,4 Litva 38,1 Lotyšsko 35 Bulharsko 29,6 Lucembursko 21,6 Estonsko 10,5 168,8 IE 94,7 PT 83,0 ES 91,1 GB 107,3 DK 105,2 NL 110,5 BE 113,6 FR 114,6 LU*** DE 127,5 CH** 134,8 IT 101,3 CZ 72,8 AT 122,7 SI 78,7 HR 60,4 MT*** PL 68,9 HU 62,8 SK 72,7 EE 63,2 LV 57,9 LT 73,1 GR 72,9 RO** 43,5 BG*** CY 87,4 Zdroj: Eurostat, zpracování HK ČR Vládní dluh členských států EU (v % HDP) 1. čtvrtletí 2015 Upravený hrubý disponibilní příjem domácností *) na obyvatele v PPS v roce Zdroj: STATISTIKA&MY ROČNÍK /

15 daní zvyšují, na výběru daní se tato skutečnost neprojevuje zcela úměrně. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad ve své aktuální publikaci EU report Úřad loni začal s kontrolou spotřebních daní z lihu a tabáku, která má prověřit, zda celníci vybírají daň v souladu se zákonem, účelně a efektivně. Kontrola má skončit v srpnu a prezident NKÚ Miloslav Kala předpokládá, že její výsledky zveřejní v září. Podle údajů ve státním závěrečném účtu vybral stát loni na spotřebních daních 141,3 miliardy korun, což bylo 96,2 procenta rozpočtované částky. Na dani z tabákových výrobků se vybralo zhruba 93 procent plánované částky. V případě lihu se podařilo vybrat o téměř čtyři procenta víc peněz, než předpokládal rozpočet. Další kontrola zaměřená na spotřební daně začne v září. Kontroloři při ní prověří jejich správu a sledování přepravy zboží v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Úřad se zaměřuje i na ostatní daně. Kala řekl, že NKÚ nyní kontroluje zdaňování nemovitostí, jejich převodů a majetku získaného dědictvím nebo darem. Na příští rok plánuje kontrolu výběru daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady změn zákonů. Tato akce ale ještě není schválená, plán kontrolní činnosti na příští rok bude schvalovat vedení úřadu na podzim. ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK; Stát vybral méně na DPH i na spotřebních daních Podle Práva stát vybral v pololetí na DPH necelých 149 miliard korun, což je v meziročním srovnání pokles o 7,5 miliard korun. Stejně tak se vybralo méně i na všech spotřebních daních, a to zhruba 70 miliard korun. To je v meziročním srovnání pokles o 2,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. ZDROJ: TÝDENÍK TÝDEN V KOSTCE; HK ČR Ze zahraničí Krátký přehled o rezolucích OIV ze 13. valného shromáždění v Mohuči 10. července 2015 Celkem bylo přijato 15 rezolucí v různých odvětvích vinařství, rezoluce neznamenají, že automaticky je možné tyto praktiky používat v členských státech, ale EU je postupně přebírá: Vinohradnictví Jako podstatná součást terroir působí silně klimatické podmínky na fyziologické a agronomické vlastnosti révy a na kvalitu produktů. Aby se zjistily následky klimatických změn posledních desetiletí a zpracovala prognóza pro budoucnost, zpracovala OIV metodiku uvedenou jako rezoluce OIV-VITI Tato metodika je rozdělena do čtyř fází: 1) časové ohraničení studie, 2) prostorové vymezení studie, 3) definování změn klimatu a vinohradnictví a 4) zvolení klimatického modelu a scénáře dalšího vývoje. OIV dále přijala rezoluci OIV-CST 503AB-2015 o doporučení stanovení emisí skleníkových plynů při pěstování révy vinné a o zvážení jednotlivých pracovních postupů a jejich důsledků na životní prostředí. Bylo rozhodnuto shromáždit další informace o stávajících národních a mezinárodních metodách k vyhodnocování těchto emisí do samostatné zprávy, která bude pravidelně experty OIV aktualizována. Cílem je připravit specifické informace o emisích skleníkových plynů vinohradnických podniků ve vztahu k jejich produktům. Enologické postupy Mezinárodní kodex enologické praxe OIV byl doplněn o nové enologické postupy následujícími rezolucemi: Nový enologický postup k ošetření moštů a vín glutationem rezoluce OIV- -OENO a OIV-OENO Cílem tohoto postupu je zamezit oxidaci moštu pomocí glutationu, který se váže na chinony. Obdobně svými antioxidačními vlastnostmi glutation chrání aromatické látky. Doporučuje se jeho použití během zrání vína nebo jeho lahvování, dávka nesmí překročit 20 mg/l. Byly přijaty postupy k ošetření vín aktivátory JMK (rezoluce OIV-OENO ). Cílem je podpořit průběh JMK prostřednictvím výživy mléčných bakterií. Enologické produkty Aktualizace seznamu povolených bílkovin rostlinného původu (rezoluce OIV-OENO ): Je nově stanoven možný přídavek proteinu z brambor a omezení dávek glykoalkaloidů (α-solanin a α-chaconin). Obsah bramborových proteinů musí být nižší než 300 mg/kg. Aktualizace seznamu taninů (rezoluce OIV-OENO ) změnilo se maximální množství železa; musí být menší než 50 mg/kg, s výjimkou železa z taninů z kaštanového dřeva, kterého může být až 200 mg/kg. Aktualizace obsahu kaseinu (rezoluce OIV-OENO ) proběhla změna obsahu karbonátu draselného a/nebo hydrogenkarbonátu draselného v rozpuštěných směsích kaseinu. Obsah popele v kyselém kaseinu musí být menší než 3 % a ve směsi kyselého kaseinu s karbonátem draselným či hydrogenkarbonátem draselným méně než 23 %. Analytické metody Na seznam OIV byly přijaty nové analytické metody: Metody stanovení cukru v moštech (rektifikovaném moštovém koncentrátu) pomocí plynové chromatografie (rezoluce OIV-OENO 419C-2015). Ta je doplněna Folin-Ciocalteuovým indexem. Fenolické látky v rektifikovaném moštovém koncentrátu se nechají Folin-Ciocalteuovou reakcí oxidovat a vznikající modré zbarvení se stanovuje spektrofotometricky při 750 nm (rezoluce OIV- -OENO 419D-2015). Dvě metody byly mírně pozměněny: metoda stanovení těkavých kyselin ve vínech (rezoluce OIV-OENO

16 Prezidentkou OIV se stala Prof. Dr. Monika Christmann z Geisenheimu Byla zvolena 10. července 2015 na 13. valném shromáždění OIV v Mohuči, členkou prezídia OIV byla již od roku 2009, od kdy pracovala jako předsedkyně enologické komise. Vystřídala tak minulou prezidentku OIV Claudii Inés Quini z Argentiny, jejíž 2. Viceprezidentkou byla od roku Prof. Christmann má 55 let, vede institut enologie na Hochschule Geisenheim. Řadu přednášek měla i v Rakousku na Vinařské akademii Rust a BOKU Wien. OIV má nyní 45 členských států, které celkem produkují 80 % světové produkce vína. ZE ZPRÁV OIV VYBRAL A PŘELOŽIL JIŘÍ SEDLO 2015) a metoda stanovení veškerých kyselin ve vínech (rezoluce OIV-OENO ), kde byly doplněny údaje o přípravě vzorku. Stanovení rozdělení deuteria ve vinném octě prostřednictvím nukleární magnetické rezonance (rezoluce OIV- -OENO ): Tato metoda umožňuje měření poměru izotopů vodíku (D/H) CH3 v metylové skupině kyseliny octové extrahované z vinného octa. Spočívá v následujícím principu: V cukru a vodě hroznového moštu obsažené deuterium se po alkoholovém kvašení rozdělí do molekul vinného ethanolu a po octovém kvašení do molekul kyseliny octové. Bezpečnost a zdraví V souladu s dohodou o založení OIV byly přijaty dvě rezoluce o výzkumu vzhledem ke spotřebě vinařských produktů a jejich vlivu na zdraví. V prvním případě se jedná o směrnici pro budoucí zjišťování účinků konzumace hroznů a hroznového moštu (rezoluce OIV-SECSAN ). Protože čerstvé hrozny a hroznový mošt jsou zdrojem fenolických látek, doporučuje OIV pro budoucí výzkum následující hlavní směry: 1. Provedení in vitro a in vivo studie o účincích konzumace hroznů a moštu na lidské zdraví, jako biochemické a fyziologické procesy v souvislosti s chronickými degenerativními onemocněními; 2. Provedení intervenčních studií na lidech k vyhodnocení zdravotních účinků konzumace hroznového moštu; 3. Posouzení zda polyfenoly, flavonoidy a další látky získané z hroznů mají synergické působení; 4. Zhodnocení antibakteriálního účinku polyfenolů z hroznů na patogenní kmeny. Ve druhém případě byly přijaty směrnice pro budoucí výzkumy účinků konzumace vína (rezoluce OIV-SECSAN ). Byly doporučeny následující hlavní směry výzkumu: 1. Provádění studií o možných souvislostech mezi umírněné konzumaci vína při stravování a úbytkem oxidativních účinků ethanolu; 2. Provedení kontrolovaných studií v přiměřené populaci; 3. Stanovit podmínky, za kterých může nízká až vysoká konzumace vína snížit riziko úmrtnosti a riziko některých chorob; 4. Zjistit, zda alkohol, fenolové sloučeniny a další látky z vína mají ochranné účinky v tělesných buňkách, orgánech a tkáních lidského těla; 5. Provedení studií o různých motivacích spotřebitelů. Česká republika má po 88 letech zástupce ve významné funkci Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) České republice se dostalo významného profesního uznání v oblasti vinohradnictví a vinařství. Po 88 letech členství ČR v Mezinárodní organizaci pro révu a víno (OIV) byl do její významné pozice jmenován český zástupce, a to Ondřej Mikeš ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Ondřej Mikeš se stal prezidentem subkomise pro metody analýzy na Valném shromáždění OIV, které se konalo v návaznosti na 38. Světový vinohradnický a vinařský kongres v Mohuči v Německu. Od roku 1927, kdy Československo vstoupilo do této organizace, tak poprvé povede jednu ze subkomisí český zástupce. V ČR pracuje Ondřej Mikeš v odboru kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu SZPI jako referent pro laboratorní záležitosti. Aktivní práce v OIV se účastní od roku Do pozic prezidentů zbývajících komisí byli jmenováni zástupci Francie, Itálie, Austrálie, Španělska a Portugalska. Prezidentkou OIV se na příští tříleté volební období stala Monika Christmann z Německa. ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 16

17 15 % 10 % 8,3 8,1 8,3 8,6 8,9 9,1 9,1 9,3 9,3 9,5 9,5 9,8 5 % 0 % Vývoj podílu spotřeby růžového vína na veškerém víně ve světě samozřejmě musí mimo vlastní pořízení strojů hradit i vysoké provozní náklady na rozhánění nebezpečných mraků. Spolek byl založen v roce 2011 a nyní má 500 členských podniků. Zatím ale ne všechny vinařské podniky jsou jeho členy. AGRA EUROPE/ALFONS DETER/ / JS OIV: Podíl růžového vína na spotřebě vína celkem se v posledních letech zvyšuje, dosáhl už téměř 10 % ZDROJ: OIV; AUTOR: JEAN-MARIE AURAND; /JS V trendu jsou lehká a nízkoalkoholická vína Mainz Těžká vína ustupují, nejenom ve vedrech jsou preferována lehká a nízkoalkoholická vína. Tak zaznělo na kongresu OIV, který byl zahájen v neděli 5.7. večer. Kongresu v hlavním městě země Porýní-Falc se účastní asi 500 osob. Redukce obsahu alkoholu i u jižních vín až o 20 bodů, 15 na 12 % obj. alkoholu. Předpokladem pro označení víno v EU je obsah alkoholu alespoň 8,5 % obj. To však neplatí v některých třetích zemích, například v Austrálii. Nakonec i v EU některá speciální vína, jako např. ledová, mohou mít jen 6 či 7 % obj. alk. Na kongresu se projednává i téma možnosti povolení dosud v EU zakázaného přídavku aroma do nealkoholických a aromatizovaných vín, obdobně jako tomu je u piva. Samozřejmě by pak bylo nutné informovat o tom spotřebitele na etiketě. Německo je proti možnosti užití aromat, víno je přírodní produkt. Součástí kongresu je i valné shromáždění, na kterém se v pátek bude volit prezident OIV. Jedinou kandidátkou je Monika Christmann, vedoucí oddělení enologie Vysoké školy Geisenheim v Rheingau. PROPLANTA/ /JS Proběhla 6. mezinárodní soutěž biovín Bioweinpreis 2015 s úspěšnou účastí vín z ČR Soutěž pořádaná v Německu se vyvinula v jednu z nejvýznamnějších světových soutěží biovín. 220 vinařů z 20 zemí světa soutěžilo se svými 923 biovíny. Mezi nimi byla zastoupena i Česká republika, byť jenom jedním producentem Vinselektem Michlovským, a.s. A nevedla si vůbec špatně, získala v široké mezinárodní konkurenci ze svých 6 vzorků jednu velkou zlatou medaili (Malverina 2011, pozdní sběr), 3 zlaté (Malverina 2013 pozdní sběr, Nativa 2011 zemské víno a Savilon 2013 zemské víno) a dvě stříbrné medaile (Laurot 2011 výběr z hroznů a Rinot 2013 zemské víno). Úspěch je o to cennější, že šlo o interspecifické (PIWI) odrůdy soutěžící s odrůdami klasickými. Vzorků vín PIWI odrůd bylo celkem 90 (téměř 10 %), z toho 6 z ČR. Velkou zlatou medaili mezi PIWI biovíny získaly mimo moravské Malveriny ještě 2 vzorky z Německa (odrůdy Bronner a Cabernet blanc) a 2 ze Švýcarska (Seyval blanc a Johanniter), všechny vzorky byly tedy bílé. Zlaté medaile získaly ještě vzorky následujících bílých PIWI odrůd: Bianca, Helios, Malverina, Merzling, Muscaris, Orion, Phoenix, Rinot, Savilon, Souvignier gris, Solaris a VB Mezi červenými víny byly zlatou medailí oceněny vzorky odrůd Cabernet Jura, Cabernet Carbon, Cabernet Cortis, Laurot, Leon Millot, Maréchal Foch, Monarch, Muscat bleu, Nativa, Pinotin, Prior, Rathay, Regent, Roesler, Rondo, VB a VB JIŘÍ SEDLO Spolek pro ochranu před krupobitím ve Falci přijímá nové členy V německé Falci vznikl spolek zemědělců s cílem ochrany plodin před krupobitím. Spolek funguje již několik let a nyní chce zvýšit svoji činnost, proto hledá nové členy. V současnosti vlastní na ochranu před krupobitím jedno letadlo a druhé si pronajímá. Podle Svazu zemědělců a vinařů jižního Porýní-Falce plánuje zakoupit druhé letadlo. Spolek Výjimka pro jízdu traktorů v neděli a o svátcích v Porýní-Falci Vzhledem ke sklizni obilí, kukuřice, olejnin a hroznů révy vinné udělilo ministerstvo zemědělství Porýní-Falce výjimku ze všeobecného zákazu jízdy traktorů, jejich přívěsů a sklízečů o nedělích a svátcích. Výjimka platí v případě sklizně obilí a řepky v období od 14. června do 30. srpna, pro sklizeň hroznů a kukuřice je to období od 16. srpna do 15. listopadu a pro olejniny od 9. srpna do 27. září. AGRA EUROPE/ALFONS DETER/ / JS Větší plocha vinic v Sasku Drážďany Po stanovení plochy maximálního ročního rozšiřování vinic na celonárodní úrovni v Německu se sasští vinaři jeví jako spokojení. Je to dobrý kompromis pro Sasko říká Christoph Reiner, nově zvolený předseda Svazu vinařů Saska. V Německu je přibližně 100 tisíc hektarů vinic a každá spolková země má možnost nově vysadit každoročně 0,3 % plochy, celkem za stát 300 ha. Ale malé vinařské oblasti, jako Sasko mají výjimku. Tato vinařská oblast zahrnuje 466 ha vinic a mohou je ročně rozšiřovat o 1 %, tedy téměř o 5 ha. Avšak zatím to neodsouhlasil Bundestag (Parlament). O tuto plochu pečuje vinařů, z nich jenom 35 na plný úvazek. PROPLANTA/ /JS Burgundsko a Šampaň jsou zapsány ve světovém kulturním dědictví UNESCO Mimo tyto dvě vinařské oblasti Francie tam již z dřívějška patří St.-Èmilion z Bordeaux. Burgundsko a Šampaň 17

18 se na tento seznam dostaly na jednání UNESCO v Německu Obě vinařské organizace to náležitě oslavily. DECANTER.COM/ /JS Nepitelné skotské víno První víno ročníku 2014 z první skotské vinice není příliš pitelné, jak sám říká vinař Christopher Trotter, ale má potenciál na zlepšování se. Přiznává, že je poněkud oxidativní. Jeho první víno ze Skotska mu přineslo zklamání, ale věří v budoucnost. Na jihu Anglie jsou vinice již delší dobu, ale Skotsko bylo dosud bez nich a Trotter věří v jejich budoucnost. Chtěl dokázat, že je tam možné dopěstovat hrozny a jeho nynějším cílem je produkce vína, které lze pít. Spolu s obchodním partnerem v roce 2010 vysadili 100 ks révy, což pak v následujícím roce zopakovali. Z té první stovky získali v roce 2014 jen 10 lahví vína. Pěstují odrůdy Rondo, Solaris a Sieger. Sklízeli ale příliš pozdě, tak o mnoho hroznů odrůdy Rondo přišli a při jejich zpracování se snažili šetřit oxidem siřičitým. DECANTER.COM/ /JS Žaloba za smrt francouzského vinaře kvůli používání pesticidu Dcera vinaře v Bordeaux podala žalobu za smrt svého otce, který zemřel v roce 2012 na rakovinu plic. Vinař sám věřil, že mu chorobu způsobil pesticid, který používal proti chorobě révy esca, ten používal 40 let. Žalobu řeší nejvyšší soud v Paříži, obžalovaným je neznámý pachatel. Ve Francii byly v v roce 2012 prokázány souvislosti mezi Parkinsonovou chorobou a pesticidy u zemědělských dělníků. Vinař Murat celý život používal tři různé pesticidy obsahující arzenitan sodný, který je už nyní zakázaný. Rok před smrtí dostal oficiální posudek, že jde o nemoc z povolání, něco podobného má jeden ze čtyřiceti vinařů ve Francii. Ve Francii se spotřebovává asi ¼ veškerých pesticidů Evropy. Vinice tvoří jen 3 % zemědělské půdy Francie, ale spotřebovává se v nich 20 % veškerých fytosanitárních přípravků a fungicidů dokonce 80 %. DECANTER.COM/ /JS Daně Komise se pokusí znovu prosadit společný základ DPPO Komise zveřejnila akční plán, který má zásadně reformovat zdaňování příjmů právnických osob v EU. Kontext Tzv. Akční plán pro spravedlivé a efektivní zdaňování příjmů právnických osob je součástí ambiciózního plánu Komise, který má zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem. Některé společnosti využívají nekoordinovaných vnitrostátních opatření, aby unikly zdanění v EU. K dosažení plánovaných cílů bude zapotřebí přijmout řadu iniciativ vycházejících z opatření, která jsou již stanovena v balíčku daňové transparentnosti, jejž Komise předložila v březnu V opatřeních vymezených v tomto akčním plánu jsou rovněž zohledněny činnosti probíhající v rámci OECD, jejichž cílem je omezit oslabování daňové základny a přesouvání zisku. Návrh je předložen v návaznosti na loňskou aféru tzv. Lux leaks, tj. úniku informací o daňové regulaci bývalé Junckerovy vlády v Lucembursku (současnosti předsedy Komise), která zvýhodňovala daňové podmínky pro mezinárodní korporace v kontrastu s ambicí Komise bojovat proti tzv. daňovým rájům. Členské státy EU se však opakovaně staví k daňové harmonizaci EU negativně. Obsah a sporné body Komise hodlá znovu předložit návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, jelikož jednání o návrhu z roku 2011 jsou momentálně pozastavena. V nejbližší době se však začne pracovat na novém návrhu spočívajícím v zavedení povinného společného konsolidovaného základu DPPO, a to prostřednictvím postupného přístupu. To umožní dle Komise členským státům rychleji pokročit při zavádění společného základu daně. Teprve v druhé fázi dojde ke konsolidaci, neboť ta byla doposud nejspornějším prvkem jednání. Akční plán se zmiňuje rovněž o efektivním zdaňování v EU. Všechny společnosti by měly platit spravedlivý podíl daně v zemi, v níž své zisky vytvářejí. Podle Komise existuje mnoho způsobů jak toho dosáhnout, aniž by se sazby DPPO musely harmonizovat v celé EU. Komise navrhuje opatření pro odstranění mezer v právních předpisech, zlepšení systému oceňování převodů a zavedení přísnějších pravidel pro preferenční daňové režimy. Tyto iniciativy by měly rovněž přispět k pokroku v probíhajících jednáních mezi členskými státy, jejichž cílem je stanovení a schválení přístupu EU k efektivnějšímu zdaňování. Kritici odmítají další pokus Komise o harmonizaci daní EU, která nadále zůstává oblastí spadající do pravomocí členských států (pokud se společně nerozhodnou jinak). Výše daňových sazeb pro podnikatelské subjekty výrazně ovlivňuje atraktivitu investičního prostředí v jednotlivých členských státech. Dosavadní pokusy o harmonizaci či vytvoření společného celoevropského základu daně z příjmu ztroskotaly zejména z důvodu nevole těch členských států, pro které nízké sazby DPPO představují výhodu oproti zbývající části EU. Další vývoj Komise má v plánu předložit návrh na konsolidaci základu DPPO co nejdříve v roce MONITORING EU EUROPOSLANCE JANA ZAHRADILA Informační společnost Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu. Rada v zastoupení lotyšského předsednictví dosáhla předběžné dohody s EP o úplném zru šení roamingových poplatků a ochraně otevřeného přístupu k internetu (tzv. síťová neutralita). Kontext Legislativní balík s názvem Propojený kontinent reformující trh telekomunikací, jenž má snížit náklady spotřebitelů, zjednodušit byrokratické požadavky na podniky či zajistit nová práva uživatelům i poskytovatelům služeb, přijala Komise v září Komise původně navrhla roamingové poplatky zrušit úplně. Od prosince roku 2015 mělo být možné volat a posílat SMS z členských států za ceny běžného domácího tarifu. Doposud EU srazila cenové stropy na stahování dat v zahraničí o více než polovinu, poplatky za přeshraniční volání a zprávy se také snížily. Nařízení Komise o vytvoření propojeného kontinentu znamená nejen konec poplatků za roaming, ale i záruku otevřeného a neutrálního internetu a lepší ochranu spotřebitelů, kteří využívají mobilních a širokopásmových sítí. Co se týče ochrany otevřeného internetu, má být zakotvena zásada práva 18

19 koncových uživatelů na přístup k obsahu dle vlastního výběru a jeho šíření na internetu. Návrh nařízení má také zaručit, aby společnosti poskytující přístup k internetu pojímaly provoz nediskriminujícím způsobem. Obsah a sporné body Poplatky za používání mobilních telefonů v zahraničí by měly v EU skončit k , spotřebitelé tak budou ze zahraničí volat za stejné ceny jako doma. Členské země EU posunuly termín zrušení roamingových poplatků z původně plánovaného konce roku Ceny za roaming se však budou snižovat od konce dubna Od bude maximální příplatek za hovor v zahraničí 5 centů za minutu (ze současných 19 centů), textové budou stát 2 centy (pokles z 6 centů) a 1 megabyte vyjde na 5 centů (z 20 centů). Jedná se o pouhé stropy, tudíž operátoři sami mohou nabízet ještě nižší ceny. Od roku 2007, kdy Komise začala pracovat na snižování roamingových poplatků, ceny za volání, SMS a data ze zahraničí poklesly až o 80%. Na žádost EP dohoda obsahuje ustanovení, které dává spotřebitelům právo na lepší informace. Až do budou spotřebitelé i nadále informováni textovou zprávou o možnosti roamingových tarifů, a poté ve výjimečném případě v rámci fair use klauzule (viz dále). Co se týče otevřenosti internetu, budou spotřebitelé informováni ve srozumitelném jazyce o minimální, běžně dostupné a maximální rychlosti internetu, kterou mohou očekávat při podpisu smlouvy. Pokud operátor neposkytne slibovanou rychlost, může to být považováno za porušení smlouvy. Operátoři budou chráněni před tzv. permanentním roamingem fair use klauzulí, která bude definována Komisí ve spolupráci s telekomunikačními regulátory. Tím by se zabránilo např. takovým případům, kdy si zákazník koupí SIM kartu v jiné zemi EU, kde jsou ceny nižší a využívá ji doma. Po dosažení určitého limitu tak bude moci být účtován malý poplatek nad základní cenu služeb (který ovšem bude nižší, než jsou současné ceny). Operátoři by totiž nemuseli být schopni pokrýt své náklady a to by případně ovlivnilo cenu na domácím trhu. Ochrana otevřeného přístupu k internetu jednoduše znamená, že každý má právo na přístup a distribuci informací a obsahu, používat a poskytovat aplikace a služby a používat koncová zařízení dle vlastního výběru, a to bez ohledu na jejich umístění, původ nebo místo určení služeb, informací nebo obsahu. Poskytovatelům internetu by mělo být zakázáno blokovat nebo zpomalit rychlost internetu těchto služeb z komerčních důvodů, ale ovšem s výjimkou, kdy se budou muset vypořádat s dočasným nebo výjimečným přetížením, ochránit před internetovými útoky nebo v reakci na soudní příkaz či jiné zákonné povinnosti. Potřebná opatření v oblasti řízení provozu internetu mají být transparentní, nediskriminační a přiměřená a nesmí být zachována déle, než je nutné. Další vývoj Aby dohoda vstoupila v platnost, musí být formálně schválena EP (výborem i plénem) a Radou. MONITORING EU EUROPOSLANCE JANA ZAHRADILA Komise: Německo porušuje právo EU při zavádění dálničních známek pro cizince Komise zahájila proceduru porušení povinnosti s Německem ve věci zavedení mechanismu dálničních poplatků, které se nemají vztahovat na auta registrovaná v Německu. To podle Komise vede de facto k nepřímé diskriminaci na základě národnosti kvůli dvěma skutečnostem. Za prvé je autům registrovaným v Německu fakticky odpuštěn roční dálniční poplatek snížením jejich dálniční daně o celou požadovanou částku. Za druhé Komise poukazuje na nepřiměřeně vysokou sumu, která má být dle německého zákona placena za krátkodobé dálniční známky, které jsou nejčastěji využívány právě cizinci. Komise vyjednávala s německými zástupci již od představení tohoto záměru v roce Na rozdíl od obdobné situace ve Slovinsku nebo Rakousku ovšem Německo připomínky Komise do svého návrhu prakticky nezapracovalo. MONITORING EU EUROPOSLANCE JANA ZAHRADILA V letošním žebříčku společnosti Center for World Rankings, zabývající se hodnocením světových vysokých škol, se z těch českých tradičně nejlépe umístila Univerzita Karlova. Obsadila 270. místo. Z českých vzdělávacích institucí se do žebříčku, čítajícího tisícovku adres, dostala ještě Masarykova univerzita z Brna (702. místo), dále pražské Vysoké učení technické (716. pořadí), Univerzita Palackého v Olomouci (724. místo) a Vysoká škola chemicko-technologická z Pardubic, která skončila na 980. místě. Osm z deseti prvních míst obsadily vzdělávací instituce ze Spojených států (prvenství získala Harvardova univerzita, založená v roce 1636), čtvrté a páté místo obsadily Cambridgeská a Oxfordská univerzita z Velké Británie. Z ostatních zemí se nejvýše umístily japonské a švýcarské školy. Co se týče zemí bývalého evropského socialistického bloku, Univerzitu Karlovu předběhly kromě škol z východního Německa jen Lomonosova univerzita a Moskevský institut fyziky a technologie. ZDROJ: TÝDENÍK TÝDEN V KOSTCE; HK ČR Zavedení požadavku v Litevské republice, že musí být každý alkoholický nápoj balený na prodej označen grafickým upozorněním o újmě způsobované alkoholem těhotným ženám Komise EU nyní podrobuje notifikaci návrh litevského zákona o alkoholických nápojích. Podle průzkumu Eurobarometer, který byl v roce 2010 proveden pro Evropskou komisi, souhlasilo 79 % občanů Evropské unie, včetně občanů Litvy, s tím, že by na obalech alkoholických nápojů a v reklamě na alkoholické nápoje měla být uváděna varování v podobě textu o škodlivosti alkoholu pro těhotné ženy a o účincích, které má alkohol na řidiče. V evropském akčním programu Světové zdravotnické organizace na snížení škodlivé konzumace alkoholu v letech se uvádí, že by měly být všechny alkoholické nápoje opatřeny varováním v podobě textu o škodlivých zdravotních účincích vyvolávaných konzumací alkoholu s cílem poskytnout spotřebitelům co nejkomplexnější informace o daném nápoji. Při vypracovávání tohoto návrhu byly zohledněny údaje z litevského systému povinného zdravotního pojištění SVEI- DRA potvrzující každoroční nárůst počtu jedinců, u kterých byla v některém zdravotním zařízení stanovena diagnóza fetálního alkoholového syndromu 19

20 (Q86.0) (17 jedinců v roce 2011, ovšem 40 jedinců v roce 2012 (ústavně zachycené případy za oba roky), zatímco v letech 2001, 2007 a 2008 bylo tento počet 0). V úvahu byla také vzata skutečnost, že v roce 2011 se v 7 případech narodily děti s fetálním alkoholovým syndromem a v roce 2012 to bylo v 5 případech (údaje porodní ústavní instituce za oba roky). Vzhledem k výše uvedeným důvodům se navrhuje, aby alkoholické nápoje byly označeny varováními o škodlivých účincích, které má alkohol na těhotné ženy, s cílem zabránit tomu, aby jej konzumovaly v průběhu těhotenství. Protože neexistuje množství alkoholu, jehož konzumace by byla v těhotenství bezpečná, ani období během těhotenství, kdy by nepředstavovala riziko, je nutné, aby byla důsledně prováděna prevence konzumace. Kromě toho by textové upozornění s grafickým zobrazením umístěné na alkoholickém nápoji sloužilo jako preventivní opatření nejen pro těhotné ženy, ale i pro mládež, v jejíchž řadách konzumace alkoholu narůstá. V zahraničí v Kolumbii, Francii, Jižní Africe, Jižní Koreji a Spojených státech amerických musí být na štítcích alkoholických nápojích povinně uváděny zvláštní symboly nebo text varující, že užívání alkoholu v těhotenství se nedoporučuje. Poté, co tato legislativa vstoupila v platnost ve Francii v říjnu roku 2007, zavedení povinného značení na etiketách alkoholických nápojů nejenže zvýšilo porozumění občanů, pokud jde o rizika spotřeby alkoholu v těhotenství, ale změnily se i společenské normy: odmítání konzumace alkoholických nápojů v těhotenství se stalo daleko přijatelnější. Nevládní organizace Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) dne 27. ledna 2014 na Fóru EU pro problematiku alkoholu a zdraví v Bruselu představila návrh, jak by takováto upozornění o škodlivosti alkoholu mohla vypadat. ZDROJ: KOMISE EU/JS 20

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Základní systémy hodnocení v Evropě

Základní systémy hodnocení v Evropě Základní systémy hodnocení v Evropě Vinařské zóny v Evropě: - zóna A (Německo, Lucembursko, Čechy) - zóna B (Bádensko, Elsasko, Morava, Rakousko,Švýcarsko) - zóna C 1, C 2, C 3 Francie, Španělsko, Portugalsko,

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ročník XVI, měsíčník, 22.1.2016 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno bílé

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více

ZPRÁVY. Víno není voda STR. 03 Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ZÁPLATY NA SUCHO STR. 04 VODU V KRAJINĚ UDRŽÍME STR. 05 POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE STR.

ZPRÁVY. Víno není voda STR. 03 Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ZÁPLATY NA SUCHO STR. 04 VODU V KRAJINĚ UDRŽÍME STR. 05 POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE STR. říjen 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Víno není voda STR. 03 ZÁPLATY NA SUCHO STR. 04 VODU V KRAJINĚ UDRŽÍME STR. 05 POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE STR. 06 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ ČTENÁŘI, ne každý

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT

JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT JABLEČNÉ MOŠTY Z BÍLÝCH KARPAT Radim Machů 1 Abstrakt Od roku 2000 dodává moštárna v Hostětíně v Bílých Karpatech na český trh přírodní jablečnou šťávu jablečný mošt. Přibližně 80% produkce je certifikováno

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Finanční a servisní organizace

Finanční a servisní organizace Finanční a servisní organizace pro české zemědělce a venkov PGRLF OD SVÉHO ZALOŽENÍ PODPOŘIL POSKYTL 161 mld. 77 tisíc ha 24 mld. 34 mld. 4 mld. 921 mil. úvěry nakoupená půda podpora úroků vystavené záruky

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR Plzeňský prazdroj v srpnu letošního roku oznámil v médiích, že od října zvýší cenu svých výrobků o 3%. Nebylo oznámeno, že výrobci

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Konzum je mírně exotické družstvo.

Konzum je mírně exotické družstvo. obchod pro komunitu Upozornění na úvod obchod pro komunitu Konzum je mírně exotické družstvo. Upozornění na úvod obchod pro komunitu Tato prezentace vás seznámí s příběhem našeho družstva KONZUM, existujícího

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola. Ing. Palová Bronislava PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla pro příjem žádostí v rámci 22. kola Ing. Palová Bronislava 22. Kolo příjmu žádostí 22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

13. KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU. 17. února 2016, Výstaviště Brno

13. KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU. 17. února 2016, Výstaviště Brno 13. KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU 17. února 2016, Výstaviště Brno 1 SOUTĚŽE Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2016

Více

ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ?

ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ? DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ZNÁTE VE SVÉM OKOLÍ TRADIČNÍ ŘEMESLNÍKY, ZEMĚDĚLCE ČI VÝROBCE? VYUŽÍVÁTE JEJICH SLUŽEB ČI NAKUPUJETE JEJICH ZBOŽÍ? Dotazníkové šetření je součástí realizace projektu Poctivě vyrobené

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 1.D. Podpora včelařství 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy vovocných sadech, chmelnicích, vinicích

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.cz 5/7/2014

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45% a více. Podíl příjmů ze zemědělské

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ 0 2015 Ročník XV, měsíčník, 22.10.2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více