ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne

2 OBSAH: Úvod...3 Základní údaje o organizaci...3 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Kroměříž Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Kroměříž) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahového zhodnocení projektu...7 a.cíle projektu, cílová populace...7 b.formy poskytování projektu...7 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...8 d.časový harmonogram projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Kroměříž...10 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Vsetín Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Vsetín) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahové zhodnocení projektu...13 a.cíle projektu, cílová populace...13 b.formy poskytování projektu...14 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...14 d.časový harmonogram projektu...16 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Vsetín...17 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Uherské Hradiště Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen obsahové zhodnocení projektu...20 a.cíle projektu, cílová populace...20 b.formy poskytování projektu...20 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...21 d.časový harmonogram projektu...23 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště...24 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Zlín Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Zlín) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahové zhodnocení projektu...26 a.cíle projektu, cílová populace...26 b.formy poskytování projektu...29 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...29 d.časový harmonogram projektu...31 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Zlín...33 Organizační struktura Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje Organizační schéma pracovišť CZP ZK...35 Výkaz zisku a ztráty...36 Poděkování donátorům,...38 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 2 (celkem 38)

3 ÚVOD Vážení čtenáři máte před očima krátký přehled o službách tak, jak byl zaznamenán jednotlivými sociálními pracovníky Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje (dále CZP ZK) v roce CZP ZK je jednou z mnoha nestátních neziskových organizací zainteresovaných v řešení sociální problematiky. Konkrétněji se zabýváme pomocí lidem při řešení důsledků zdravotního handicapu formou odborného sociálního poradenství v dané oblasti na území Zlínského kraje. Poradny CZP ZK mají svou historii servisních administrativních pracovišť organizací osob se zdravotním postižením, která je zachována dnes spíše formou trvalého kontaktu se zástupci těchto organizací majících své místo v organizační struktuře. Takové spojení umožňuje pružněji vnímat potřeby i očekávání jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením. Základní údaje o organizaci Statut organizace: občanské sdružení Adresa organizace: Štefánikova č.167, Zlín, PSČ: Telefon, fax, , Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo organizace: CZ Plátce DPH: NE Registrace u příslušného orgánu státní správy: číslo registrace: VS/1-1/50361/02-R, ze dne: Orgán státní správy: Ministerstvo vnitra ČR Statutární zástupce organizace: Jméno, titul: Roman Herink, Mgr., předseda výkonnného výboru, Telefon: Jméno, titul: Michal Škrabánek, Bc., ředitel, Telefon: Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 3 (celkem 38)

4 Organizace CZP ZK je členem: Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR V roce 2008 využilo služeb pracovišť CZP ZK celkem 1873 klientů s podílem 1180 intervecí. Asociace poraden pro zdravotně postižené V roce 2008 provozovaly služby odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje stávající pracoviště CZP ZK: LED EN Ú N O R BŘ EZEN D U BEN KVĚTEN Č ER VEN Č ER VEN EC SR PEN ZÁŘ Í Ř ÍJ EN LISTO PAD PR O SIN EC K O N T A K T Y IN T ER VEN C E K L IEN T Ú SOCIÁLNÍ SLUŽBA Odborné Sociální poradenství identifikátor forma služby Obecný okruh osob, kterým je sl. určena adresa Nám. Míru 1551, Kroměříž Štefánikova 167, Zlín terénní zdravotním postižením Jiráskova 419, Palackého nám. 293, Ambulantní a Osoby se Vsetín Uherské Hradiště Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 4 (celkem 38)

5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ 1. Základní idea poskytovatelem sociální služby, pomáhá při uzavírání smluv s poskytovateli sociální služby. 2. Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 CZP ZK profesionálně napomáhá zdravotně postiženým k zorientování se v nepříznivé sociální situaci a jejímu řešení poskytováním rad a informací o právech a povinnostech, aktivní pomocí při vyjednávání, zastupování, doprovázení, tlumočení apod., čímž podporuje integraci zdravotně postižených občanů do společnosti. Kromě základního sociálního poradenství v uplatňování zák. 100/88 Sb., 155/95 Sb., vyhl. 182/92 apod. poskytuje CZP ZK služby zejména v těchto oblastech: odborné sociální poradenství, pomoc občanům při zajišťování základních životních potřeb, kontaktní služby v terénu, zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce s příslušnými úřady, např. Úřadem práce, obecními a městskými úřady apod. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 108/2006 od 1. ledna 2007 CZP ZK pomáhá uživatelům sociálních služeb s výběrem vhodné sociální služby, radí, jak postupovat při jednání s Základní sociální poradenství a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace prostř. Sociální služby b) poskytnutí informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, např. dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče. c) Poskytnutí informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na soc. službě. d) Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu závislou na pomoci Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 5 (celkem 38)

6 Odborné sociální poradenství a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí psychologického poradenství, právního poradenství. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 4. Maximální kapacita zařízení 1000 klientů / rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Občané Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem, Holešova d) Půjčování kompenzačních pomůcek 3. Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Kroměříž) Jméno, titul: Jarmila Váverková Funkce: vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Adresa pracoviště: Nám. Míru 1551, Kroměříž Telefon, fax, / , Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 6 (celkem 38)

7 6. Obsahového zhodnocení projektu a. cíle projektu, cílová populace poskytovaných služeb o rozličné formy zejména individuální pomoci a odborné služby zajišťované ve spolupráci s externími odborníky jako např. lékaři, právníky, psychology, pedagogy apod. Cílem projektu je poskytování široce dostupných služeb sociální intervence pro rozsáhlou klientelu na profesionální úrovni. CZP ZK poskytuje své služby bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci či teprve je takovou situací ohrožován. S rostoucím počtem zdravotně postižených roste současně význam poradenství a aktivit směrujících ke koordinaci péče o osoby v obtížné sociální situaci. V současné době existuje poměrně široké spektrum nejrůznějších sociálních aktivit, avšak občané o nich často nevědí, neexistují registry těchto činností, takže ani obecní orgán nemůže občanovi poskytnout informaci, kam se se svými problémy obrátit. Za této situaci je cílem CZP ZK, aby bylo schopno občana o takových aktivitách informovat, eventuálně mu napomoci službu zabezpečit nebo zprostředkovat. Cílem poskytovaného poradenství je, aby bylo široce dostupné, na odborné a profesionální úrovni. To předpokládá postupné rozšiřování již Odborné poradenství pro osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky i na zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním, mentálním, kombinovaným nebo s přidruženými vadami. b. formy poskytování projektu ambulantní služby, terénní služby Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 7 (celkem 38)

8 c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení V r byla služba poskytnuta 576 klientům (tabulka KM01), většinou se jednalo o ucelené informace o možnostech využití služeb sociální péče a jejich dostupnost, dávek a výhod pro TZP dle vyhl. 182/91, pomoc při vyjednávání a vyřizování záležitostí TZP občanů, informace o možnostech získání kompenzačních pomůcek, případně jejich zapůjčování. Dále pomoc při podání stížností, odvolání a správních žalob. Služba je dostatečně využívána, pomáhá lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci udržet si své místo ve společnosti a chrání je před sociálním vyloučením. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 8 (celkem 38)

9 Tab. KM01, Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Kroměříž v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 9 (celkem 38)

10 d. časový harmonogram projektu Ambulantní služby jsou poskytovány OZP v Kroměříži v pondělí a středu vždy v době 8-12, hodin, terénní služby dle individuálních požadavků OZP v místě bydliště nebo na detašovaných pracovištích v Koryčanech a Bystřici pod Hostýnem. Další činnosti jsou zaměřeny na zlepšení situace OZP v oblasti zaměstnávání, zřizování chráněných dílen a pracovišť a v oblasti bydlení (intervence při přednostním přidělení bytů v DZÚ pro OZP). Pro větší informovanost OZP jsou pořádány odborné přednášky. Obsahové zhodnocení projektu CZP ZK, pracoviště Kroměříž, zpracovala: Jarrmila Váverková, sociální pracovnice, vedoucí CZP ZK Kroměříž, Kroměříž, Nám. Míru 1551, Telefon, fax, , , 7. Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Kroměříž NÁKLADY V roce Spotřeba materiálu kancelářské potřeby 10341, DHIM 28070, spotřeba elektřiny spotřeba vody Opravy a udržování cestovné 50467, nájem 9139, poštovné telefon 12794, ostatní služby 4778, zprac. mezd + úcto mzdovénáklady , zákonné soc. pojištění zákonné zdrav. pojištění ostatní sociální náklady - pojištění koop.prac. 608, Ostatní daně a poplatky 600, jiné ostatní náklady 4810,25 VÝNOSY V roce tržby za služby - hl. činnost úroky -301, dar od obce 0, dar od PO příspěvek na provoz dotace obec dotace ÚP na zdrav. post dotace MPSV NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK , , ,9 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 10 (celkem 38)

11 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ VSETÍN 1. Základní idea Smyslem odborného poradenství pro OZP je orientovat uživatele na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací; pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému; v některých případech uživateli pomoci přímo i s řešením problému. a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: 1 3, VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 11 (celkem 38)

12 Odborné sociální poradenství Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Vsetín) Jméno, titul: Soňa Zelíková, Bc. Funkce: sociální pracovnice Telefon, fax, / , Jméno, titul: Michal Škrabánek, Bc. Funkce: vedoucí pracoviště, sociální pracovník, ředitel organizace Telefon, fax, / , Adresa pracoviště: Jiráskova 419, Vsetín 4. Maximální kapacita zařízení 1000 klientů /rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Občané okresu Vsetín. 2 4, VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 12 (celkem 38)

13 6. Obsahové zhodnocení projektu a. cíle projektu, cílová populace Cílem CZP ZK je dosáhnout toho, aby poradenský úkon napomohl ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu. V praxi to znamená poskytnout podporu a pomoc lidem se zdravotním postižením lépe rozumět sobě samým, rizikům nebo jiným obtížím spojeným se zdravotním postižením. K tomu patří např. uvědomit si předsudky ze strany běžné populace lidí, vyjít z izolace a hledat zdroje podpory ve svém okolí, dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat pomoc, postupně si vytvářet odpovídající a pozitivní sebevědomí, soběstačnost a nezávislost. Důležitým cílem poradenství je také pomáhat rozvinout člověku s postižením jeho zbylé schopnosti, přednosti a kompetence potřebné např. pro studium, pracovní uplatnění, uplatnění v sociálních vztazích ad. (dle Novosada, 2000). Cílovou skupinou jsou osoby se specifickými potřebami danými jejich zdravotním postižením nebo zdravotním postižením jejich blízkých osob. Velká část uvedené cílové skupiny se často jeví proti obvyklé sociální práci rezistentně, vyčleňuje se z dosahu standardní sociální sítě a je klasickými metodami a prostředky sociální práce z nejrůznějších důvodů neoslovitelná. Jedinou možností podchycení takovýchto osob je přenést nabídku sociálních služeb do jejich prostředí, ve kterém žijí. Odborné poradenství pro OZP se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky i na zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním, mentálním, kombinovaným nebo s přidruženými vadami. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 13 (celkem 38)

14 b. formy poskytování projektu ambulantní služby, terénní služby c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení Arbitrem smyslu služby bude vždy člověk, který jí využívá. Z jeho čistě subjektivního hlediska pak služba, která přináší osobní profit (výhodu) vyhrává. Otázka nestranného posouzení, zda služba poradny tomu, který cítí nějaký nedostatek a přichází s očekáváním, že mu pomůžeme nalézt jeho řešení, je či není pro klienta přínosem je právě z důvodu jedinečnosti osobních nároků přinejmenším problematická. Vodítkem, neříkajícím o uspokojení v otázce řešení škály problémů ovšem zhola nic, může být alespoň množství lidí, kteří službu v průběhu roku vyhledali. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 14 (celkem 38)

15 Tab. VS01, Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Vsetín v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 15 (celkem 38)

16 d. časový harmonogram projektu Ambulantní služba je realizována v pondělí a ve středu vždy v době 8-12, hodin, terénní služby dle individuálních požadavků OZP rámcově dle tabulky VS02. poradny s poradnou CZP ZK v centru odborného sociálního poradenství. Přesun do nového působiště je zachycen ve veřejném registru sociálních služeb. Nová adresa: Jiráskova Vsetín telefon: Ambulantní Terénní Tab. VS02 webová presentace: Pondělí 8:00-12:00 a 12:30-16:30 Pátek 8:00-12:00 Úterý 8:00-12:00 Sobota Středa 8:00-12:00 a 12:30-16:30 Neděle Čtvrtek 8:00-12:00 e. další informace týkající se projektu Význam spojení specializovaných poraden s ohledem na nereálnou představu omnipotentního poradce jistě není třeba zdůrazňovat. Nepochybný přínos pro uživatele je navíc potvrzován podobným postupem poraden na jiných místech v ČR, případně nároky celostátních sítí poradenských pracovišť na kvalitu i kvantitu personálu. Jedním z výstupů lokálních (Vsetín) komunitních setkání v oblasti osob se zdravotním postižením byl v r zájem o přiblížení širšího spektra poradenských služeb v jednom prostoru s pozitivním dopadem na cílové skupiny (jednoduše občan získá nabídku řešení různých problémů na jednom místě). V rámci jeho naplnění došlo k k faktické spolupráci místní občanské Primárním zájmem byl přínos pro konečného uživatele služby. Sekundárním projevem kooperace samostatných poraden v jediném místě je úspora prostředků na provoz. Jestliže Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje snížilo v roce 2008 své materiální náklady díky Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 16 (celkem 38)

17 výše uvedenému přesunu, byly tyto uplatněny v nákladech osobních. V této souvislosti musím poznamenat, že personální nároky dané příslušným právním předpisem predikují jistou finanční zátěž. Obsahové zhodnocení projektu CZP ZK, pracoviště Vsetín, zpracoval: Michal Škrabánek, sociální pracovník, vedoucí CZP ZK Vsetín Jiráskova 419, Vsetín Telefon, fax, , 7. Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Vsetín NÁKLADY V roce spotřeba materiálu kancelářské potřeby DHIM 11543, spotřeba elektřiny -2019, spotřeba vody spotřeba plynu 50991, cestovné 40976, nájem poštovné telefon 2865, internet ostatní služby 17541, zprac. mezd + úcto ostatní nedaňové 139, mzdovénáklady , zákonné soc. pojištění zákonné zdrav. pojištění ostatní sociální náklady - pojištění koop.prac. 858, jiné ostatní náklady 2607,26 VÝNOSY V roce tržby za služby - hl. činnost úroky -330, jiné ost. Výnosy příspěvek na provoz dar od obce 0, dotace obec dotace obec - nepeněžní dotace ÚP na zdrav. post dotace MPSV NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK , , ,62 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 17 (celkem 38)

18 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1. Základní idea Smyslem odborného poradenství, pro zdravotně znevýhodněné osoby, je orientovat uživatele našich služeb na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému, v některých případech uživateli aktivně s řešením problému pomáhat. Poradenství poskytované centrem zahrnuje širokou škálu služeb pomáhajících občanům se zdravotním postižením při začleňování do života, společnosti a při řešení osobních problémů vyplývajících ze zdravotního postižení, bez ohledu na věk klientů. Služby jsou určeny těm zdravotně postiženým, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech, zejména v uplatňování práv a nároků, kontaktech a komunikaci nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém životě 2. Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 Základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném zákonem 108/2006Sb o sociálních službách Odborné sociální poradenství Zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce s příslušnými úřady a jinými subjekty v dané oblasti. Spolupráce s organizacemi, kluby a komunitami zdravotně postižených prostřednictvím poskytování rad, informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech zdravotně postižených.(formou přednášek) Vyhledávání zdravotně postižených, kteří na základě svých potíží vyplývajících zejména ze zdravotního postižení Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 18 (celkem 38)

19 nemohou požádat o standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci. Vytvoření a udržování kontaktu s postiženými lidmi i v jejich domácím prostředí tak, aby byla odstraněna jejich společenská izolace. Podpora aktivních činností zdravotně postižených osob, pomoc při využívání výpočetní techniky určené návštěvníkům Centra, přístup k internetu zdarma, pomoc s vyhledáváním sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů uživatelům sociálních služeb-výběr vhodné služby v regionu-jednání s poskytovatelem sociální služby pomoc při zpracování žádostí, podání, odvolání a dalších písemných projevů vůle určených poskytovatelům sociálních služeb, obecním úřadům a dalším orgánům veřejné správy zajištění možností další vhodné poradenské podpory v oblastech nespadajících do náplně a činnosti CZP-ZK 3. Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště) Jméno, titul: Stieberová Hana Funkce: sociální pracovník Adresa pracoviště: Palackého nám. 293, Uherské Hradiště Telefon, fax, , 4. Maximální kapacita zařízení 700 klientů / rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Region Uherského Hradiště a region Uherského Brodu Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 19 (celkem 38)

20 6. obsahové zhodnocení projektu b. formy poskytování projektu a. cíle projektu, cílová populace Cílem poskytovaných sociálních služeb je, aby byly široce dostupné a na odborné a profesionální úrovni. Cílová populace: občané se zdravotním postižením senioři rodiče dětí se zdravotním postižením opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům Poradenství se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním,mentálním, kombinovaným bez rozdílu věku, národnosti, nebo příslušnosti. V r se na poradnu v Uherském Hradišti obrátilo celkem 320 klientů. poskytování poradenství (stacionární služba) celoročně kontinuálně. Poradní dny: pondělí, středa Poradní hodiny: 8:00 12:00 12:30 17:00 po telefonické / ové, korespondenční/ dohodě možnost využít jiný termín a čas mimo uvedené. poskytování poradenství (terénní služba) celoročně kontinuálně. Po telefonické / ové, korespondenční/ dohodě pracovník centra poskytne požadovanou službu v domácnosti uživatele. Detašovaná pracoviště (poradenství) Je prozatím zřízeno pouze v Boršicích u Buchlovic. Důvodem k jejich provozu je jednak zájem cílové skupiny obyvatel v daných lokalitách a dále rovněž zájem o spolupráci s Centrem ze strany místní samosprávy. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 20 (celkem 38)

21 c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení Kolem nás jsou lidé, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka, nejsou schopni sami zvládnout novou životní situaci spojenou se změnou zdravotního stavu, nebo si neví rady když díky svému věku nejsou schopní se o sebe starat sami. Někteří z nich, nebo také jejich rodinní příslušníci přicházejí k nám do poradny s prosbou o pomoc. Domnívám se, že poradna má pro uživatele velký význam. Na jednom místě získávají veškeré informace, které potřebují pro dobrou orientaci v současném systému sociálních služeb. Nedokážu samozřejmě vyřešit všechny jejich problémy, pokaždé je ale vyslechnu a pokud je problém z jiné oblasti, posílám je k patřičným specialistům. Ve snaze přiblížit služby poradny uživatelům dojíždím také do jejich bydliště, pokud si to přejí. občanům případnou službu zabezpečit nebo zprostředkovat. Za zásadní problémy zdravotně postižených v současné době lze považovat: nízké právní vědomí nedostatečná orientace v zákonech upravujících podmínky života zdravotně postižených nízká kvalifikace a vzdělanostní úroveň, která znesnadňuje zaměstnávání zdravotně postižených obtížná dostupnost institucionálně poskytovaných služeb malá informovanost o moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůckách obtížná sociální situace s ohledem na vysoké životní náklady nedostatek akcí, které napomáhají integraci a psychorehabilitaci zdravotně postižených občanů V současnosti existuje poměrně široké spektrum nejrůznějších sociálních aktivit,avšak občané o nich často nevědí. Za této situace je cílem CZP-ZK o takovýchto aktivitách informovat, eventuelně pomoci Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 21 (celkem 38)

22 Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Uherské Hradiště v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 22 (celkem 38)

23 d. časový harmonogram projektu Uskutečněné aktivity Služby CZP ZK jsou na pracovišti Uherské Hradiště poskytovány uživatelům po celý rok. Jednou za měsíc s výjimkou ledna a hlavních prázdnin jsou poskytovány rovněž na detašovaných pracovištích. Kontakty s uživateli na vesnicích a v okrajových částech regionu jsou podle potřeby udržovány po celý rok. Realizace služby pro jednotlivé klienty Zpřístupnění internetu v naší klubovně Přednášky a skupinové sezení e. další informace týkající se projektu Na žádost koordinátora komunitního plánování (žádost vzešla na základě požadavků pracovních skupin) bylo v Uherském Brodě zřízeno detašované pracoviště CZP- ZK. Do Uherského Brodu dojíždím 1x měsíčně. zjištění problému posouzení možnosti pomoci seznámení klienta s možnostmi řešení jeho situace výběr nejvhodnějšího řešení praktická pomoc (např. s vyplněním formulářů, sepsáním žádosti, atp. podle konkrétního případu) rozhovor s klientem, psychická podpora,... (individuální záležitost) neméně významnou je možnost informovat klienty prostřednictvím internetu Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 23 (celkem 38)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 1 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Kraj Podíl působnosti (%) Podíl požadavku na dotaci (%) Požadavek na dotaci (Kč) Účelu dotace bude dosaženo v období od:

Kraj Podíl působnosti (%) Podíl požadavku na dotaci (%) Požadavek na dotaci (Kč) Účelu dotace bude dosaženo v období od: Příloha č. 3b Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu Podpora vybraných sociálních služeb ČÁST B (jednotlivě za každou službu) dotaci sociální služby

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Votice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Komenského

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více