ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne

2 OBSAH: Úvod...3 Základní údaje o organizaci...3 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Kroměříž Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Kroměříž) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahového zhodnocení projektu...7 a.cíle projektu, cílová populace...7 b.formy poskytování projektu...7 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...8 d.časový harmonogram projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Kroměříž...10 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Vsetín Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Vsetín) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahové zhodnocení projektu...13 a.cíle projektu, cílová populace...13 b.formy poskytování projektu...14 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...14 d.časový harmonogram projektu...16 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Vsetín...17 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Uherské Hradiště Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen obsahové zhodnocení projektu...20 a.cíle projektu, cílová populace...20 b.formy poskytování projektu...20 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...21 d.časový harmonogram projektu...23 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště...24 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Zlín Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Zlín) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahové zhodnocení projektu...26 a.cíle projektu, cílová populace...26 b.formy poskytování projektu...29 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...29 d.časový harmonogram projektu...31 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Zlín...33 Organizační struktura Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje Organizační schéma pracovišť CZP ZK...35 Výkaz zisku a ztráty...36 Poděkování donátorům,...38 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 2 (celkem 38)

3 ÚVOD Vážení čtenáři máte před očima krátký přehled o službách tak, jak byl zaznamenán jednotlivými sociálními pracovníky Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje (dále CZP ZK) v roce CZP ZK je jednou z mnoha nestátních neziskových organizací zainteresovaných v řešení sociální problematiky. Konkrétněji se zabýváme pomocí lidem při řešení důsledků zdravotního handicapu formou odborného sociálního poradenství v dané oblasti na území Zlínského kraje. Poradny CZP ZK mají svou historii servisních administrativních pracovišť organizací osob se zdravotním postižením, která je zachována dnes spíše formou trvalého kontaktu se zástupci těchto organizací majících své místo v organizační struktuře. Takové spojení umožňuje pružněji vnímat potřeby i očekávání jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením. Základní údaje o organizaci Statut organizace: občanské sdružení Adresa organizace: Štefánikova č.167, Zlín, PSČ: Telefon, fax, , Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo organizace: CZ Plátce DPH: NE Registrace u příslušného orgánu státní správy: číslo registrace: VS/1-1/50361/02-R, ze dne: Orgán státní správy: Ministerstvo vnitra ČR Statutární zástupce organizace: Jméno, titul: Roman Herink, Mgr., předseda výkonnného výboru, Telefon: Jméno, titul: Michal Škrabánek, Bc., ředitel, Telefon: Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 3 (celkem 38)

4 Organizace CZP ZK je členem: Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR V roce 2008 využilo služeb pracovišť CZP ZK celkem 1873 klientů s podílem 1180 intervecí. Asociace poraden pro zdravotně postižené V roce 2008 provozovaly služby odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje stávající pracoviště CZP ZK: LED EN Ú N O R BŘ EZEN D U BEN KVĚTEN Č ER VEN Č ER VEN EC SR PEN ZÁŘ Í Ř ÍJ EN LISTO PAD PR O SIN EC K O N T A K T Y IN T ER VEN C E K L IEN T Ú SOCIÁLNÍ SLUŽBA Odborné Sociální poradenství identifikátor forma služby Obecný okruh osob, kterým je sl. určena adresa Nám. Míru 1551, Kroměříž Štefánikova 167, Zlín terénní zdravotním postižením Jiráskova 419, Palackého nám. 293, Ambulantní a Osoby se Vsetín Uherské Hradiště Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 4 (celkem 38)

5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ 1. Základní idea poskytovatelem sociální služby, pomáhá při uzavírání smluv s poskytovateli sociální služby. 2. Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 CZP ZK profesionálně napomáhá zdravotně postiženým k zorientování se v nepříznivé sociální situaci a jejímu řešení poskytováním rad a informací o právech a povinnostech, aktivní pomocí při vyjednávání, zastupování, doprovázení, tlumočení apod., čímž podporuje integraci zdravotně postižených občanů do společnosti. Kromě základního sociálního poradenství v uplatňování zák. 100/88 Sb., 155/95 Sb., vyhl. 182/92 apod. poskytuje CZP ZK služby zejména v těchto oblastech: odborné sociální poradenství, pomoc občanům při zajišťování základních životních potřeb, kontaktní služby v terénu, zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce s příslušnými úřady, např. Úřadem práce, obecními a městskými úřady apod. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 108/2006 od 1. ledna 2007 CZP ZK pomáhá uživatelům sociálních služeb s výběrem vhodné sociální služby, radí, jak postupovat při jednání s Základní sociální poradenství a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace prostř. Sociální služby b) poskytnutí informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, např. dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče. c) Poskytnutí informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na soc. službě. d) Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu závislou na pomoci Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 5 (celkem 38)

6 Odborné sociální poradenství a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí psychologického poradenství, právního poradenství. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 4. Maximální kapacita zařízení 1000 klientů / rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Občané Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem, Holešova d) Půjčování kompenzačních pomůcek 3. Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Kroměříž) Jméno, titul: Jarmila Váverková Funkce: vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Adresa pracoviště: Nám. Míru 1551, Kroměříž Telefon, fax, / , Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 6 (celkem 38)

7 6. Obsahového zhodnocení projektu a. cíle projektu, cílová populace poskytovaných služeb o rozličné formy zejména individuální pomoci a odborné služby zajišťované ve spolupráci s externími odborníky jako např. lékaři, právníky, psychology, pedagogy apod. Cílem projektu je poskytování široce dostupných služeb sociální intervence pro rozsáhlou klientelu na profesionální úrovni. CZP ZK poskytuje své služby bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci či teprve je takovou situací ohrožován. S rostoucím počtem zdravotně postižených roste současně význam poradenství a aktivit směrujících ke koordinaci péče o osoby v obtížné sociální situaci. V současné době existuje poměrně široké spektrum nejrůznějších sociálních aktivit, avšak občané o nich často nevědí, neexistují registry těchto činností, takže ani obecní orgán nemůže občanovi poskytnout informaci, kam se se svými problémy obrátit. Za této situaci je cílem CZP ZK, aby bylo schopno občana o takových aktivitách informovat, eventuálně mu napomoci službu zabezpečit nebo zprostředkovat. Cílem poskytovaného poradenství je, aby bylo široce dostupné, na odborné a profesionální úrovni. To předpokládá postupné rozšiřování již Odborné poradenství pro osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky i na zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním, mentálním, kombinovaným nebo s přidruženými vadami. b. formy poskytování projektu ambulantní služby, terénní služby Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 7 (celkem 38)

8 c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení V r byla služba poskytnuta 576 klientům (tabulka KM01), většinou se jednalo o ucelené informace o možnostech využití služeb sociální péče a jejich dostupnost, dávek a výhod pro TZP dle vyhl. 182/91, pomoc při vyjednávání a vyřizování záležitostí TZP občanů, informace o možnostech získání kompenzačních pomůcek, případně jejich zapůjčování. Dále pomoc při podání stížností, odvolání a správních žalob. Služba je dostatečně využívána, pomáhá lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci udržet si své místo ve společnosti a chrání je před sociálním vyloučením. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 8 (celkem 38)

9 Tab. KM01, Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Kroměříž v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 9 (celkem 38)

10 d. časový harmonogram projektu Ambulantní služby jsou poskytovány OZP v Kroměříži v pondělí a středu vždy v době 8-12, hodin, terénní služby dle individuálních požadavků OZP v místě bydliště nebo na detašovaných pracovištích v Koryčanech a Bystřici pod Hostýnem. Další činnosti jsou zaměřeny na zlepšení situace OZP v oblasti zaměstnávání, zřizování chráněných dílen a pracovišť a v oblasti bydlení (intervence při přednostním přidělení bytů v DZÚ pro OZP). Pro větší informovanost OZP jsou pořádány odborné přednášky. Obsahové zhodnocení projektu CZP ZK, pracoviště Kroměříž, zpracovala: Jarrmila Váverková, sociální pracovnice, vedoucí CZP ZK Kroměříž, Kroměříž, Nám. Míru 1551, Telefon, fax, , , 7. Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Kroměříž NÁKLADY V roce Spotřeba materiálu kancelářské potřeby 10341, DHIM 28070, spotřeba elektřiny spotřeba vody Opravy a udržování cestovné 50467, nájem 9139, poštovné telefon 12794, ostatní služby 4778, zprac. mezd + úcto mzdovénáklady , zákonné soc. pojištění zákonné zdrav. pojištění ostatní sociální náklady - pojištění koop.prac. 608, Ostatní daně a poplatky 600, jiné ostatní náklady 4810,25 VÝNOSY V roce tržby za služby - hl. činnost úroky -301, dar od obce 0, dar od PO příspěvek na provoz dotace obec dotace ÚP na zdrav. post dotace MPSV NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK , , ,9 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 10 (celkem 38)

11 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ VSETÍN 1. Základní idea Smyslem odborného poradenství pro OZP je orientovat uživatele na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací; pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému; v některých případech uživateli pomoci přímo i s řešením problému. a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: 1 3, VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 11 (celkem 38)

12 Odborné sociální poradenství Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Vsetín) Jméno, titul: Soňa Zelíková, Bc. Funkce: sociální pracovnice Telefon, fax, / , Jméno, titul: Michal Škrabánek, Bc. Funkce: vedoucí pracoviště, sociální pracovník, ředitel organizace Telefon, fax, / , Adresa pracoviště: Jiráskova 419, Vsetín 4. Maximální kapacita zařízení 1000 klientů /rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Občané okresu Vsetín. 2 4, VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 12 (celkem 38)

13 6. Obsahové zhodnocení projektu a. cíle projektu, cílová populace Cílem CZP ZK je dosáhnout toho, aby poradenský úkon napomohl ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu. V praxi to znamená poskytnout podporu a pomoc lidem se zdravotním postižením lépe rozumět sobě samým, rizikům nebo jiným obtížím spojeným se zdravotním postižením. K tomu patří např. uvědomit si předsudky ze strany běžné populace lidí, vyjít z izolace a hledat zdroje podpory ve svém okolí, dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat pomoc, postupně si vytvářet odpovídající a pozitivní sebevědomí, soběstačnost a nezávislost. Důležitým cílem poradenství je také pomáhat rozvinout člověku s postižením jeho zbylé schopnosti, přednosti a kompetence potřebné např. pro studium, pracovní uplatnění, uplatnění v sociálních vztazích ad. (dle Novosada, 2000). Cílovou skupinou jsou osoby se specifickými potřebami danými jejich zdravotním postižením nebo zdravotním postižením jejich blízkých osob. Velká část uvedené cílové skupiny se často jeví proti obvyklé sociální práci rezistentně, vyčleňuje se z dosahu standardní sociální sítě a je klasickými metodami a prostředky sociální práce z nejrůznějších důvodů neoslovitelná. Jedinou možností podchycení takovýchto osob je přenést nabídku sociálních služeb do jejich prostředí, ve kterém žijí. Odborné poradenství pro OZP se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky i na zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním, mentálním, kombinovaným nebo s přidruženými vadami. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 13 (celkem 38)

14 b. formy poskytování projektu ambulantní služby, terénní služby c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení Arbitrem smyslu služby bude vždy člověk, který jí využívá. Z jeho čistě subjektivního hlediska pak služba, která přináší osobní profit (výhodu) vyhrává. Otázka nestranného posouzení, zda služba poradny tomu, který cítí nějaký nedostatek a přichází s očekáváním, že mu pomůžeme nalézt jeho řešení, je či není pro klienta přínosem je právě z důvodu jedinečnosti osobních nároků přinejmenším problematická. Vodítkem, neříkajícím o uspokojení v otázce řešení škály problémů ovšem zhola nic, může být alespoň množství lidí, kteří službu v průběhu roku vyhledali. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 14 (celkem 38)

15 Tab. VS01, Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Vsetín v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 15 (celkem 38)

16 d. časový harmonogram projektu Ambulantní služba je realizována v pondělí a ve středu vždy v době 8-12, hodin, terénní služby dle individuálních požadavků OZP rámcově dle tabulky VS02. poradny s poradnou CZP ZK v centru odborného sociálního poradenství. Přesun do nového působiště je zachycen ve veřejném registru sociálních služeb. Nová adresa: Jiráskova Vsetín telefon: Ambulantní Terénní Tab. VS02 webová presentace: Pondělí 8:00-12:00 a 12:30-16:30 Pátek 8:00-12:00 Úterý 8:00-12:00 Sobota Středa 8:00-12:00 a 12:30-16:30 Neděle Čtvrtek 8:00-12:00 e. další informace týkající se projektu Význam spojení specializovaných poraden s ohledem na nereálnou představu omnipotentního poradce jistě není třeba zdůrazňovat. Nepochybný přínos pro uživatele je navíc potvrzován podobným postupem poraden na jiných místech v ČR, případně nároky celostátních sítí poradenských pracovišť na kvalitu i kvantitu personálu. Jedním z výstupů lokálních (Vsetín) komunitních setkání v oblasti osob se zdravotním postižením byl v r zájem o přiblížení širšího spektra poradenských služeb v jednom prostoru s pozitivním dopadem na cílové skupiny (jednoduše občan získá nabídku řešení různých problémů na jednom místě). V rámci jeho naplnění došlo k k faktické spolupráci místní občanské Primárním zájmem byl přínos pro konečného uživatele služby. Sekundárním projevem kooperace samostatných poraden v jediném místě je úspora prostředků na provoz. Jestliže Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje snížilo v roce 2008 své materiální náklady díky Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 16 (celkem 38)

17 výše uvedenému přesunu, byly tyto uplatněny v nákladech osobních. V této souvislosti musím poznamenat, že personální nároky dané příslušným právním předpisem predikují jistou finanční zátěž. Obsahové zhodnocení projektu CZP ZK, pracoviště Vsetín, zpracoval: Michal Škrabánek, sociální pracovník, vedoucí CZP ZK Vsetín Jiráskova 419, Vsetín Telefon, fax, , 7. Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Vsetín NÁKLADY V roce spotřeba materiálu kancelářské potřeby DHIM 11543, spotřeba elektřiny -2019, spotřeba vody spotřeba plynu 50991, cestovné 40976, nájem poštovné telefon 2865, internet ostatní služby 17541, zprac. mezd + úcto ostatní nedaňové 139, mzdovénáklady , zákonné soc. pojištění zákonné zdrav. pojištění ostatní sociální náklady - pojištění koop.prac. 858, jiné ostatní náklady 2607,26 VÝNOSY V roce tržby za služby - hl. činnost úroky -330, jiné ost. Výnosy příspěvek na provoz dar od obce 0, dotace obec dotace obec - nepeněžní dotace ÚP na zdrav. post dotace MPSV NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK , , ,62 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 17 (celkem 38)

18 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1. Základní idea Smyslem odborného poradenství, pro zdravotně znevýhodněné osoby, je orientovat uživatele našich služeb na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému, v některých případech uživateli aktivně s řešením problému pomáhat. Poradenství poskytované centrem zahrnuje širokou škálu služeb pomáhajících občanům se zdravotním postižením při začleňování do života, společnosti a při řešení osobních problémů vyplývajících ze zdravotního postižení, bez ohledu na věk klientů. Služby jsou určeny těm zdravotně postiženým, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech, zejména v uplatňování práv a nároků, kontaktech a komunikaci nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém životě 2. Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 Základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném zákonem 108/2006Sb o sociálních službách Odborné sociální poradenství Zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce s příslušnými úřady a jinými subjekty v dané oblasti. Spolupráce s organizacemi, kluby a komunitami zdravotně postižených prostřednictvím poskytování rad, informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech zdravotně postižených.(formou přednášek) Vyhledávání zdravotně postižených, kteří na základě svých potíží vyplývajících zejména ze zdravotního postižení Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 18 (celkem 38)

19 nemohou požádat o standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci. Vytvoření a udržování kontaktu s postiženými lidmi i v jejich domácím prostředí tak, aby byla odstraněna jejich společenská izolace. Podpora aktivních činností zdravotně postižených osob, pomoc při využívání výpočetní techniky určené návštěvníkům Centra, přístup k internetu zdarma, pomoc s vyhledáváním sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů uživatelům sociálních služeb-výběr vhodné služby v regionu-jednání s poskytovatelem sociální služby pomoc při zpracování žádostí, podání, odvolání a dalších písemných projevů vůle určených poskytovatelům sociálních služeb, obecním úřadům a dalším orgánům veřejné správy zajištění možností další vhodné poradenské podpory v oblastech nespadajících do náplně a činnosti CZP-ZK 3. Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště) Jméno, titul: Stieberová Hana Funkce: sociální pracovník Adresa pracoviště: Palackého nám. 293, Uherské Hradiště Telefon, fax, , 4. Maximální kapacita zařízení 700 klientů / rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Region Uherského Hradiště a region Uherského Brodu Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 19 (celkem 38)

20 6. obsahové zhodnocení projektu b. formy poskytování projektu a. cíle projektu, cílová populace Cílem poskytovaných sociálních služeb je, aby byly široce dostupné a na odborné a profesionální úrovni. Cílová populace: občané se zdravotním postižením senioři rodiče dětí se zdravotním postižením opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům Poradenství se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním,mentálním, kombinovaným bez rozdílu věku, národnosti, nebo příslušnosti. V r se na poradnu v Uherském Hradišti obrátilo celkem 320 klientů. poskytování poradenství (stacionární služba) celoročně kontinuálně. Poradní dny: pondělí, středa Poradní hodiny: 8:00 12:00 12:30 17:00 po telefonické / ové, korespondenční/ dohodě možnost využít jiný termín a čas mimo uvedené. poskytování poradenství (terénní služba) celoročně kontinuálně. Po telefonické / ové, korespondenční/ dohodě pracovník centra poskytne požadovanou službu v domácnosti uživatele. Detašovaná pracoviště (poradenství) Je prozatím zřízeno pouze v Boršicích u Buchlovic. Důvodem k jejich provozu je jednak zájem cílové skupiny obyvatel v daných lokalitách a dále rovněž zájem o spolupráci s Centrem ze strany místní samosprávy. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 20 (celkem 38)

21 c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení Kolem nás jsou lidé, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka, nejsou schopni sami zvládnout novou životní situaci spojenou se změnou zdravotního stavu, nebo si neví rady když díky svému věku nejsou schopní se o sebe starat sami. Někteří z nich, nebo také jejich rodinní příslušníci přicházejí k nám do poradny s prosbou o pomoc. Domnívám se, že poradna má pro uživatele velký význam. Na jednom místě získávají veškeré informace, které potřebují pro dobrou orientaci v současném systému sociálních služeb. Nedokážu samozřejmě vyřešit všechny jejich problémy, pokaždé je ale vyslechnu a pokud je problém z jiné oblasti, posílám je k patřičným specialistům. Ve snaze přiblížit služby poradny uživatelům dojíždím také do jejich bydliště, pokud si to přejí. občanům případnou službu zabezpečit nebo zprostředkovat. Za zásadní problémy zdravotně postižených v současné době lze považovat: nízké právní vědomí nedostatečná orientace v zákonech upravujících podmínky života zdravotně postižených nízká kvalifikace a vzdělanostní úroveň, která znesnadňuje zaměstnávání zdravotně postižených obtížná dostupnost institucionálně poskytovaných služeb malá informovanost o moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůckách obtížná sociální situace s ohledem na vysoké životní náklady nedostatek akcí, které napomáhají integraci a psychorehabilitaci zdravotně postižených občanů V současnosti existuje poměrně široké spektrum nejrůznějších sociálních aktivit,avšak občané o nich často nevědí. Za této situace je cílem CZP-ZK o takovýchto aktivitách informovat, eventuelně pomoci Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 21 (celkem 38)

22 Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Uherské Hradiště v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 22 (celkem 38)

23 d. časový harmonogram projektu Uskutečněné aktivity Služby CZP ZK jsou na pracovišti Uherské Hradiště poskytovány uživatelům po celý rok. Jednou za měsíc s výjimkou ledna a hlavních prázdnin jsou poskytovány rovněž na detašovaných pracovištích. Kontakty s uživateli na vesnicích a v okrajových částech regionu jsou podle potřeby udržovány po celý rok. Realizace služby pro jednotlivé klienty Zpřístupnění internetu v naší klubovně Přednášky a skupinové sezení e. další informace týkající se projektu Na žádost koordinátora komunitního plánování (žádost vzešla na základě požadavků pracovních skupin) bylo v Uherském Brodě zřízeno detašované pracoviště CZP- ZK. Do Uherského Brodu dojíždím 1x měsíčně. zjištění problému posouzení možnosti pomoci seznámení klienta s možnostmi řešení jeho situace výběr nejvhodnějšího řešení praktická pomoc (např. s vyplněním formulářů, sepsáním žádosti, atp. podle konkrétního případu) rozhovor s klientem, psychická podpora,... (individuální záležitost) neméně významnou je možnost informovat klienty prostřednictvím internetu Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 23 (celkem 38)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok. Výroční zpráva 2012 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2012 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2012...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny Olga Nešporová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov... 7 CZP

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Transformace organizační složky města na příspěvkovou organizaci. Michaela Hrabalová

Transformace organizační složky města na příspěvkovou organizaci. Michaela Hrabalová Transformace organizační složky města na příspěvkovou organizaci Michaela Hrabalová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více