ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne

2 OBSAH: Úvod...3 Základní údaje o organizaci...3 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Kroměříž Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Kroměříž) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahového zhodnocení projektu...7 a.cíle projektu, cílová populace...7 b.formy poskytování projektu...7 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...8 d.časový harmonogram projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Kroměříž...10 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Vsetín Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Vsetín) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahové zhodnocení projektu...13 a.cíle projektu, cílová populace...13 b.formy poskytování projektu...14 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...14 d.časový harmonogram projektu...16 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Vsetín...17 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Uherské Hradiště Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen obsahové zhodnocení projektu...20 a.cíle projektu, cílová populace...20 b.formy poskytování projektu...20 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...21 d.časový harmonogram projektu...23 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště...24 Závěrečná zpráva Centra pro zdravotně postižené ZK, pracoviště Zlín Základní idea Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Zlín) Maximální kapacita zařízení Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Obsahové zhodnocení projektu...26 a.cíle projektu, cílová populace...26 b.formy poskytování projektu...29 c.úspěšnost projektu a jeho hodnocení...29 d.časový harmonogram projektu...31 e.další informace týkající se projektu Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Zlín...33 Organizační struktura Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje Organizační schéma pracovišť CZP ZK...35 Výkaz zisku a ztráty...36 Poděkování donátorům,...38 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 2 (celkem 38)

3 ÚVOD Vážení čtenáři máte před očima krátký přehled o službách tak, jak byl zaznamenán jednotlivými sociálními pracovníky Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje (dále CZP ZK) v roce CZP ZK je jednou z mnoha nestátních neziskových organizací zainteresovaných v řešení sociální problematiky. Konkrétněji se zabýváme pomocí lidem při řešení důsledků zdravotního handicapu formou odborného sociálního poradenství v dané oblasti na území Zlínského kraje. Poradny CZP ZK mají svou historii servisních administrativních pracovišť organizací osob se zdravotním postižením, která je zachována dnes spíše formou trvalého kontaktu se zástupci těchto organizací majících své místo v organizační struktuře. Takové spojení umožňuje pružněji vnímat potřeby i očekávání jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením. Základní údaje o organizaci Statut organizace: občanské sdružení Adresa organizace: Štefánikova č.167, Zlín, PSČ: Telefon, fax, , Identifikační číslo organizace: Daňové identifikační číslo organizace: CZ Plátce DPH: NE Registrace u příslušného orgánu státní správy: číslo registrace: VS/1-1/50361/02-R, ze dne: Orgán státní správy: Ministerstvo vnitra ČR Statutární zástupce organizace: Jméno, titul: Roman Herink, Mgr., předseda výkonnného výboru, Telefon: Jméno, titul: Michal Škrabánek, Bc., ředitel, Telefon: Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 3 (celkem 38)

4 Organizace CZP ZK je členem: Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR V roce 2008 využilo služeb pracovišť CZP ZK celkem 1873 klientů s podílem 1180 intervecí. Asociace poraden pro zdravotně postižené V roce 2008 provozovaly služby odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje stávající pracoviště CZP ZK: LED EN Ú N O R BŘ EZEN D U BEN KVĚTEN Č ER VEN Č ER VEN EC SR PEN ZÁŘ Í Ř ÍJ EN LISTO PAD PR O SIN EC K O N T A K T Y IN T ER VEN C E K L IEN T Ú SOCIÁLNÍ SLUŽBA Odborné Sociální poradenství identifikátor forma služby Obecný okruh osob, kterým je sl. určena adresa Nám. Míru 1551, Kroměříž Štefánikova 167, Zlín terénní zdravotním postižením Jiráskova 419, Palackého nám. 293, Ambulantní a Osoby se Vsetín Uherské Hradiště Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 4 (celkem 38)

5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ 1. Základní idea poskytovatelem sociální služby, pomáhá při uzavírání smluv s poskytovateli sociální služby. 2. Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 CZP ZK profesionálně napomáhá zdravotně postiženým k zorientování se v nepříznivé sociální situaci a jejímu řešení poskytováním rad a informací o právech a povinnostech, aktivní pomocí při vyjednávání, zastupování, doprovázení, tlumočení apod., čímž podporuje integraci zdravotně postižených občanů do společnosti. Kromě základního sociálního poradenství v uplatňování zák. 100/88 Sb., 155/95 Sb., vyhl. 182/92 apod. poskytuje CZP ZK služby zejména v těchto oblastech: odborné sociální poradenství, pomoc občanům při zajišťování základních životních potřeb, kontaktní služby v terénu, zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce s příslušnými úřady, např. Úřadem práce, obecními a městskými úřady apod. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 108/2006 od 1. ledna 2007 CZP ZK pomáhá uživatelům sociálních služeb s výběrem vhodné sociální služby, radí, jak postupovat při jednání s Základní sociální poradenství a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace prostř. Sociální služby b) poskytnutí informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, např. dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče. c) Poskytnutí informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na soc. službě. d) Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu závislou na pomoci Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 5 (celkem 38)

6 Odborné sociální poradenství a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí psychologického poradenství, právního poradenství. c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: - pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 4. Maximální kapacita zařízení 1000 klientů / rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Občané Kroměříže, Bystřice pod Hostýnem, Holešova d) Půjčování kompenzačních pomůcek 3. Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Kroměříž) Jméno, titul: Jarmila Váverková Funkce: vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Adresa pracoviště: Nám. Míru 1551, Kroměříž Telefon, fax, / , Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 6 (celkem 38)

7 6. Obsahového zhodnocení projektu a. cíle projektu, cílová populace poskytovaných služeb o rozličné formy zejména individuální pomoci a odborné služby zajišťované ve spolupráci s externími odborníky jako např. lékaři, právníky, psychology, pedagogy apod. Cílem projektu je poskytování široce dostupných služeb sociální intervence pro rozsáhlou klientelu na profesionální úrovni. CZP ZK poskytuje své služby bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci či teprve je takovou situací ohrožován. S rostoucím počtem zdravotně postižených roste současně význam poradenství a aktivit směrujících ke koordinaci péče o osoby v obtížné sociální situaci. V současné době existuje poměrně široké spektrum nejrůznějších sociálních aktivit, avšak občané o nich často nevědí, neexistují registry těchto činností, takže ani obecní orgán nemůže občanovi poskytnout informaci, kam se se svými problémy obrátit. Za této situaci je cílem CZP ZK, aby bylo schopno občana o takových aktivitách informovat, eventuálně mu napomoci službu zabezpečit nebo zprostředkovat. Cílem poskytovaného poradenství je, aby bylo široce dostupné, na odborné a profesionální úrovni. To předpokládá postupné rozšiřování již Odborné poradenství pro osoby se zdravotním postižením se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky i na zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním, mentálním, kombinovaným nebo s přidruženými vadami. b. formy poskytování projektu ambulantní služby, terénní služby Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 7 (celkem 38)

8 c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení V r byla služba poskytnuta 576 klientům (tabulka KM01), většinou se jednalo o ucelené informace o možnostech využití služeb sociální péče a jejich dostupnost, dávek a výhod pro TZP dle vyhl. 182/91, pomoc při vyjednávání a vyřizování záležitostí TZP občanů, informace o možnostech získání kompenzačních pomůcek, případně jejich zapůjčování. Dále pomoc při podání stížností, odvolání a správních žalob. Služba je dostatečně využívána, pomáhá lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci udržet si své místo ve společnosti a chrání je před sociálním vyloučením. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 8 (celkem 38)

9 Tab. KM01, Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Kroměříž v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 9 (celkem 38)

10 d. časový harmonogram projektu Ambulantní služby jsou poskytovány OZP v Kroměříži v pondělí a středu vždy v době 8-12, hodin, terénní služby dle individuálních požadavků OZP v místě bydliště nebo na detašovaných pracovištích v Koryčanech a Bystřici pod Hostýnem. Další činnosti jsou zaměřeny na zlepšení situace OZP v oblasti zaměstnávání, zřizování chráněných dílen a pracovišť a v oblasti bydlení (intervence při přednostním přidělení bytů v DZÚ pro OZP). Pro větší informovanost OZP jsou pořádány odborné přednášky. Obsahové zhodnocení projektu CZP ZK, pracoviště Kroměříž, zpracovala: Jarrmila Váverková, sociální pracovnice, vedoucí CZP ZK Kroměříž, Kroměříž, Nám. Míru 1551, Telefon, fax, , , 7. Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Kroměříž NÁKLADY V roce Spotřeba materiálu kancelářské potřeby 10341, DHIM 28070, spotřeba elektřiny spotřeba vody Opravy a udržování cestovné 50467, nájem 9139, poštovné telefon 12794, ostatní služby 4778, zprac. mezd + úcto mzdovénáklady , zákonné soc. pojištění zákonné zdrav. pojištění ostatní sociální náklady - pojištění koop.prac. 608, Ostatní daně a poplatky 600, jiné ostatní náklady 4810,25 VÝNOSY V roce tržby za služby - hl. činnost úroky -301, dar od obce 0, dar od PO příspěvek na provoz dotace obec dotace ÚP na zdrav. post dotace MPSV NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK , , ,9 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 10 (celkem 38)

11 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ VSETÍN 1. Základní idea Smyslem odborného poradenství pro OZP je orientovat uživatele na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací; pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému; v některých případech uživateli pomoci přímo i s řešením problému. a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 Základní sociální poradenství Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: 1 3, VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 11 (celkem 38)

12 Odborné sociální poradenství Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Vsetín) Jméno, titul: Soňa Zelíková, Bc. Funkce: sociální pracovnice Telefon, fax, / , Jméno, titul: Michal Škrabánek, Bc. Funkce: vedoucí pracoviště, sociální pracovník, ředitel organizace Telefon, fax, / , Adresa pracoviště: Jiráskova 419, Vsetín 4. Maximální kapacita zařízení 1000 klientů /rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Občané okresu Vsetín. 2 4, VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 12 (celkem 38)

13 6. Obsahové zhodnocení projektu a. cíle projektu, cílová populace Cílem CZP ZK je dosáhnout toho, aby poradenský úkon napomohl ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu. V praxi to znamená poskytnout podporu a pomoc lidem se zdravotním postižením lépe rozumět sobě samým, rizikům nebo jiným obtížím spojeným se zdravotním postižením. K tomu patří např. uvědomit si předsudky ze strany běžné populace lidí, vyjít z izolace a hledat zdroje podpory ve svém okolí, dokázat efektivně sdělovat okolí vlastní pocity a potřeby, žádat a přijímat pomoc, postupně si vytvářet odpovídající a pozitivní sebevědomí, soběstačnost a nezávislost. Důležitým cílem poradenství je také pomáhat rozvinout člověku s postižením jeho zbylé schopnosti, přednosti a kompetence potřebné např. pro studium, pracovní uplatnění, uplatnění v sociálních vztazích ad. (dle Novosada, 2000). Cílovou skupinou jsou osoby se specifickými potřebami danými jejich zdravotním postižením nebo zdravotním postižením jejich blízkých osob. Velká část uvedené cílové skupiny se často jeví proti obvyklé sociální práci rezistentně, vyčleňuje se z dosahu standardní sociální sítě a je klasickými metodami a prostředky sociální práce z nejrůznějších důvodů neoslovitelná. Jedinou možností podchycení takovýchto osob je přenést nabídku sociálních služeb do jejich prostředí, ve kterém žijí. Odborné poradenství pro OZP se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky i na zdravotně postižené děti, mládež a jejich rodiče. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním, mentálním, kombinovaným nebo s přidruženými vadami. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 13 (celkem 38)

14 b. formy poskytování projektu ambulantní služby, terénní služby c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení Arbitrem smyslu služby bude vždy člověk, který jí využívá. Z jeho čistě subjektivního hlediska pak služba, která přináší osobní profit (výhodu) vyhrává. Otázka nestranného posouzení, zda služba poradny tomu, který cítí nějaký nedostatek a přichází s očekáváním, že mu pomůžeme nalézt jeho řešení, je či není pro klienta přínosem je právě z důvodu jedinečnosti osobních nároků přinejmenším problematická. Vodítkem, neříkajícím o uspokojení v otázce řešení škály problémů ovšem zhola nic, může být alespoň množství lidí, kteří službu v průběhu roku vyhledali. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 14 (celkem 38)

15 Tab. VS01, Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Vsetín v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 15 (celkem 38)

16 d. časový harmonogram projektu Ambulantní služba je realizována v pondělí a ve středu vždy v době 8-12, hodin, terénní služby dle individuálních požadavků OZP rámcově dle tabulky VS02. poradny s poradnou CZP ZK v centru odborného sociálního poradenství. Přesun do nového působiště je zachycen ve veřejném registru sociálních služeb. Nová adresa: Jiráskova Vsetín telefon: Ambulantní Terénní Tab. VS02 webová presentace: Pondělí 8:00-12:00 a 12:30-16:30 Pátek 8:00-12:00 Úterý 8:00-12:00 Sobota Středa 8:00-12:00 a 12:30-16:30 Neděle Čtvrtek 8:00-12:00 e. další informace týkající se projektu Význam spojení specializovaných poraden s ohledem na nereálnou představu omnipotentního poradce jistě není třeba zdůrazňovat. Nepochybný přínos pro uživatele je navíc potvrzován podobným postupem poraden na jiných místech v ČR, případně nároky celostátních sítí poradenských pracovišť na kvalitu i kvantitu personálu. Jedním z výstupů lokálních (Vsetín) komunitních setkání v oblasti osob se zdravotním postižením byl v r zájem o přiblížení širšího spektra poradenských služeb v jednom prostoru s pozitivním dopadem na cílové skupiny (jednoduše občan získá nabídku řešení různých problémů na jednom místě). V rámci jeho naplnění došlo k k faktické spolupráci místní občanské Primárním zájmem byl přínos pro konečného uživatele služby. Sekundárním projevem kooperace samostatných poraden v jediném místě je úspora prostředků na provoz. Jestliže Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje snížilo v roce 2008 své materiální náklady díky Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 16 (celkem 38)

17 výše uvedenému přesunu, byly tyto uplatněny v nákladech osobních. V této souvislosti musím poznamenat, že personální nároky dané příslušným právním předpisem predikují jistou finanční zátěž. Obsahové zhodnocení projektu CZP ZK, pracoviště Vsetín, zpracoval: Michal Škrabánek, sociální pracovník, vedoucí CZP ZK Vsetín Jiráskova 419, Vsetín Telefon, fax, , 7. Ekonomické ukazatele pracoviště CZP ZK Vsetín NÁKLADY V roce spotřeba materiálu kancelářské potřeby DHIM 11543, spotřeba elektřiny -2019, spotřeba vody spotřeba plynu 50991, cestovné 40976, nájem poštovné telefon 2865, internet ostatní služby 17541, zprac. mezd + úcto ostatní nedaňové 139, mzdovénáklady , zákonné soc. pojištění zákonné zdrav. pojištění ostatní sociální náklady - pojištění koop.prac. 858, jiné ostatní náklady 2607,26 VÝNOSY V roce tržby za služby - hl. činnost úroky -330, jiné ost. Výnosy příspěvek na provoz dar od obce 0, dotace obec dotace obec - nepeněžní dotace ÚP na zdrav. post dotace MPSV NÁKLADY VÝNOSY VÝSLEDEK , , ,62 Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 17 (celkem 38)

18 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZK, PRACOVIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1. Základní idea Smyslem odborného poradenství, pro zdravotně znevýhodněné osoby, je orientovat uživatele našich služeb na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému, v některých případech uživateli aktivně s řešením problému pomáhat. Poradenství poskytované centrem zahrnuje širokou škálu služeb pomáhajících občanům se zdravotním postižením při začleňování do života, společnosti a při řešení osobních problémů vyplývajících ze zdravotního postižení, bez ohledu na věk klientů. Služby jsou určeny těm zdravotně postiženým, kteří v důsledku snížené soběstačnosti v některých oblastech, zejména v uplatňování práv a nároků, kontaktech a komunikaci nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit specifickou situaci ve svém životě 2. Vykonávané sociální služby či aktivity v rámci projektu v roce 2008 Základní sociální poradenství v rozsahu stanoveném zákonem 108/2006Sb o sociálních službách Odborné sociální poradenství Zprostředkování pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce s příslušnými úřady a jinými subjekty v dané oblasti. Spolupráce s organizacemi, kluby a komunitami zdravotně postižených prostřednictvím poskytování rad, informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech zdravotně postižených.(formou přednášek) Vyhledávání zdravotně postižených, kteří na základě svých potíží vyplývajících zejména ze zdravotního postižení Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 18 (celkem 38)

19 nemohou požádat o standardní institucionální pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci. Vytvoření a udržování kontaktu s postiženými lidmi i v jejich domácím prostředí tak, aby byla odstraněna jejich společenská izolace. Podpora aktivních činností zdravotně postižených osob, pomoc při využívání výpočetní techniky určené návštěvníkům Centra, přístup k internetu zdarma, pomoc s vyhledáváním sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů uživatelům sociálních služeb-výběr vhodné služby v regionu-jednání s poskytovatelem sociální služby pomoc při zpracování žádostí, podání, odvolání a dalších písemných projevů vůle určených poskytovatelům sociálních služeb, obecním úřadům a dalším orgánům veřejné správy zajištění možností další vhodné poradenské podpory v oblastech nespadajících do náplně a činnosti CZP-ZK 3. Realizátor projektu v roce 2008 (pracoviště CZP ZK Uherské Hradiště) Jméno, titul: Stieberová Hana Funkce: sociální pracovník Adresa pracoviště: Palackého nám. 293, Uherské Hradiště Telefon, fax, , 4. Maximální kapacita zařízení 700 klientů / rok 5. Osoby, jimž byl projekt v roce 2008 určen Region Uherského Hradiště a region Uherského Brodu Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 19 (celkem 38)

20 6. obsahové zhodnocení projektu b. formy poskytování projektu a. cíle projektu, cílová populace Cílem poskytovaných sociálních služeb je, aby byly široce dostupné a na odborné a profesionální úrovni. Cílová populace: občané se zdravotním postižením senioři rodiče dětí se zdravotním postižením opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům Poradenství se vztahuje na všechny uživatele se zdravotním postižením: tělesným, vnitřním, smyslovým, duševním,mentálním, kombinovaným bez rozdílu věku, národnosti, nebo příslušnosti. V r se na poradnu v Uherském Hradišti obrátilo celkem 320 klientů. poskytování poradenství (stacionární služba) celoročně kontinuálně. Poradní dny: pondělí, středa Poradní hodiny: 8:00 12:00 12:30 17:00 po telefonické / ové, korespondenční/ dohodě možnost využít jiný termín a čas mimo uvedené. poskytování poradenství (terénní služba) celoročně kontinuálně. Po telefonické / ové, korespondenční/ dohodě pracovník centra poskytne požadovanou službu v domácnosti uživatele. Detašovaná pracoviště (poradenství) Je prozatím zřízeno pouze v Boršicích u Buchlovic. Důvodem k jejich provozu je jednak zájem cílové skupiny obyvatel v daných lokalitách a dále rovněž zájem o spolupráci s Centrem ze strany místní samosprávy. Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 20 (celkem 38)

21 c. úspěšnost projektu a jeho hodnocení Kolem nás jsou lidé, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka, nejsou schopni sami zvládnout novou životní situaci spojenou se změnou zdravotního stavu, nebo si neví rady když díky svému věku nejsou schopní se o sebe starat sami. Někteří z nich, nebo také jejich rodinní příslušníci přicházejí k nám do poradny s prosbou o pomoc. Domnívám se, že poradna má pro uživatele velký význam. Na jednom místě získávají veškeré informace, které potřebují pro dobrou orientaci v současném systému sociálních služeb. Nedokážu samozřejmě vyřešit všechny jejich problémy, pokaždé je ale vyslechnu a pokud je problém z jiné oblasti, posílám je k patřičným specialistům. Ve snaze přiblížit služby poradny uživatelům dojíždím také do jejich bydliště, pokud si to přejí. občanům případnou službu zabezpečit nebo zprostředkovat. Za zásadní problémy zdravotně postižených v současné době lze považovat: nízké právní vědomí nedostatečná orientace v zákonech upravujících podmínky života zdravotně postižených nízká kvalifikace a vzdělanostní úroveň, která znesnadňuje zaměstnávání zdravotně postižených obtížná dostupnost institucionálně poskytovaných služeb malá informovanost o moderních kompenzačních a rehabilitačních pomůckách obtížná sociální situace s ohledem na vysoké životní náklady nedostatek akcí, které napomáhají integraci a psychorehabilitaci zdravotně postižených občanů V současnosti existuje poměrně široké spektrum nejrůznějších sociálních aktivit,avšak občané o nich často nevědí. Za této situace je cílem CZP-ZK o takovýchto aktivitách informovat, eventuelně pomoci Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 21 (celkem 38)

22 Kvantifikace vytížení poradny CZP ZK Uherské Hradiště v r KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC KONTAKTY INTERVENCE KLIENTÚ LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 22 (celkem 38)

23 d. časový harmonogram projektu Uskutečněné aktivity Služby CZP ZK jsou na pracovišti Uherské Hradiště poskytovány uživatelům po celý rok. Jednou za měsíc s výjimkou ledna a hlavních prázdnin jsou poskytovány rovněž na detašovaných pracovištích. Kontakty s uživateli na vesnicích a v okrajových částech regionu jsou podle potřeby udržovány po celý rok. Realizace služby pro jednotlivé klienty Zpřístupnění internetu v naší klubovně Přednášky a skupinové sezení e. další informace týkající se projektu Na žádost koordinátora komunitního plánování (žádost vzešla na základě požadavků pracovních skupin) bylo v Uherském Brodě zřízeno detašované pracoviště CZP- ZK. Do Uherského Brodu dojíždím 1x měsíčně. zjištění problému posouzení možnosti pomoci seznámení klienta s možnostmi řešení jeho situace výběr nejvhodnějšího řešení praktická pomoc (např. s vyplněním formulářů, sepsáním žádosti, atp. podle konkrétního případu) rozhovor s klientem, psychická podpora,... (individuální záležitost) neméně významnou je možnost informovat klienty prostřednictvím internetu Štefánikova 167, Zlín -- Tel: web: STRANA 23 (celkem 38)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více