z p r a v o d a j Vážení čtenáři, pedagogové, žáci,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z p r a v o d a j Vážení čtenáři, pedagogové, žáci,"

Transkript

1 z p r a v o d a j květen 2012 číslo 3 Zpravodaj projektu Cesty za poznáním aneb rozvoj kompetencí žáků středních škol v oblasti bezbariérového cestování a komunikace (CZ.1.07/1.1.07/ ) Obsah Slovo na úvod Výstupy projektu Školy, kde jsme testovali Představujeme vám Pro bystré hlavy Vážení čtenáři, pedagogové, žáci, O projektu telegraficky CO Projekt o prosazování tématu bezbariérového cestování do vzdělávání žáků středních škol a o rozvoji žáků v oblasti bezbariérové komunikace KDO KAZUIST, spol. s r. o. Regionální poradenské a informační centrum Třinec, AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Ostrava Zábřeh, Občanské sdružení Trianon, Český Těšín, Střední zdravotnická škola, přísp. organizace, Frýdek-Místek, KOMU Pracovníkům a žákům středních škol v Moravskoslezském kraji KDY listopad 2009 červen 2012 často slýcháme, že změna je život nebo rčení že nic není stálejšího než změna. Změna je zásah do zaběhnutých kolejí, změna bortí stereotyp, nedovolí spočinout, nemá ráda nečinnost a nutí nás být aktivní. Změna však může být také příslibem nového začátku, výzvou posunout sebe i věci kolem nás dál, dopředu, dát jim novou kvalitu. Není to však vůbec lehké, někdy musíme překonat vlastní pohodlnost, často se vzdát volného času a někdy najít odvahu vydat se jinou cestou. Proto je tento poslední projektový zpravodaj věnován hlavně lidem, kteří mají chuť a odvahu ovlivňovat chod věcí, nebojí se zkoušet nové a měnit zažité postupy. Jim patří velký dík a obdiv: zástupcům škol, kteří našli v učebním rozvrhu prostor, aby vyzkoušeli nové vzdělávací programy a umožnili předat žákům nové vědomosti nad rámec běžných učebních osnov, žákům, kteří při výuce aktivně spolupracovali s našimi lektory a potvrdili tak nejen zájem o dané téma, ale i nové způsoby výuky, lektorům a školitelům, kteří přizpůsobili své běžné pracovní povinnosti, aby mohli vyzkoušet nové metodické materiály v praxi, při výuce, vývojovým pracovníkům projektového týmu, kteří sdíleli s ostatními své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, aby mohly vzniknout nové vzdělávací programy. V těchto dnech projekt finišuje. Zbývá dodělat poslední úpravy metodických materiálů tak, aby mohly být vytištěny a distribuovány do škol, které o ně projevily zájem. Jedná se o školy, které se zapojily do pilotního ověřování vzdělávacích programů. Pro ostatní zájemce budou k dispozici kompletní programy v elektronické verzi. Školy, které se rozhodnou využít je v praxi, budou muset zřejmě udělat změnu v učebních osnovách, možná i ve způsobu vyučování. Když k tomu najdou potřebnou motivaci, dá se změna očekávat i v budoucnu změna v připravenosti žáků poskytovat kvalitní služby také klientům se zdravotním postižením. Ing. Jarmila Šagátová manažerka projektu KAZUIST, spol. s r. o., nositel projektu 1.

2 Výstupy projektu V rámci projektu jsme vytvořili 2 vzdělávací programy: Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením, Cestování bez bariér. Oba vzdělávací programy jsou koncipovány modulově tak, aby mohla být výuka sestavena na míru různým studijním oborům a vstupním znalostem žáků. Pro každý vzdělávací modul je přichystána metodická příručka učitele a pracovní sešit žáka. Metodická příručka obsahuje nejen metodické pokyny o optimálním počtu hodin, rámcovém scénáři výuky, doporučených vzdělávacích postupech, metodách a učebních pomůckách, ale zejména studijní text učitele a náměty na cvičení k jednotlivým tématům a aplikaci aktivizačních metod výuky. Vzdělávací program Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Jedná se o univerzální vzdělávací program využitelný na jakékoli střední škole. Rozvíjí dovednosti žáků v jednání s osobami se zdravotním postižením, usiluje o rozvoj schopnosti vcítit se do situace a života lidí s hendikepem. Zaměřuje se na odstranění vnitřních bariér v navázání kontaktu a nabídnuti pomoci lidem se zdravotním postižením pramenící z neznalostí a předsudků. Získané poznatky a dovednosti mohou žáci uplatnit jak v osobním životě, tak v budoucích profesích. Rozsah programu je 30 vyučovacích hodin. OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VZDĚLÁVACÍ MODUL 1 VZDĚLÁVACÍ MODUL 2 VZDĚLÁVACÍ MODUL 3 Obecné komunikační dovednosti a úvod do problematiky zdravotního postižení Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením Bezbariérové komunikace v praxi 1. Komunikace 2. Zdravotní postižení 1. Přístup k osobám se zdravotním postižením jako partnerům v komunikaci 2. Specifika komunikace s lidmi s pohybovým postižením 3. Specifika komunikace s lidmi se zrakovým postižením 4. Specifika komunikace s lidmi se sluchovým postižením 5. Specifika komunikace s lidmi s mentálním postižením a psychickými poruchami 6. Specifika komunikace se seniory 1. Připravenost personálu na komunikaci s osobami se zdravotním postižením 2.

3 Vzdělávací program Cestování bez bariér Tento vzdělávací program je určen především oborům cestovní ruch a sociální činnosti (sociální péče), a dále oborům, jejichž absolventi mohou najít uplatnění ve službách cestovního ruchu (zejména jako pracovník v cestovní kanceláři, recepční, odborný průvodce, číšník) či sociálních službách jako pracovníci volnočasových aktivit. V první části programu žáci získají informace o jednotlivých typech zdravotního postižení vč. civilizačních chorob (zejména o jejich příčinách a projevech, možnostech kompenzace) a naučí se základům poskytování první pomoci. Problematika zdravotního postižení je zde popisována zejména z hlediska zdravotního (příčin), čímž vhodně doplňuje učivo vzdělávacího programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením, pohlížejícím na stejnou problematiku spíše z hlediska sociálního (důsledků). Druhá část programu učí žáky rozumět významu přístupného cestovního ruchu, znát principy fyzické a informační bezbariérovosti a umět zohlednit specifické potřeby a fyzické možnosti osob se zdravotním postižením v návrhu vhodných animačních programů resp. volnočasových aktivit. Rozsah programu je 60 vyučovacích hodin. Ing. Jana Szczuková koordinátorka projektu KAZUIST, spol. s r.o. nositel projektu OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CESTOVÁNÍ BEZ BARIÉR A. SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ MINIMUM VZDĚLÁVACÍ MODUL 1 VZDĚLÁVACÍ MODUL 2 VZDĚLÁVACÍ MODUL 3 Osoby se zdravotním postižením a jejich specifické potřeby Zdravověda a specifické potřeby osob postižených civilizačními chorobami První pomoc 1. Příčiny postižení 2. Adaptace na postižení, začlenění do společnosti 3. Somatická (tělesná) postižení 4. Sluchová postižení 5. Zraková postižení 6. Psychická postižení 7. Změny v seniorském věku 1. Civilizační choroby 2. Onemocnění srdce 3. Onemocnění cév 4. Diabetes mellitus 5. Alergie 6. Epilepsie 1. Přivolání odborné pomoci 2. Kardiopulmonální resuscitace 3. Zástava krvácení 4. Termická poranění 5. Jiná úrazová a neúrazová poranění B. PŘÍSTUPNÝ CESTOVNÍ RUCH VZDĚLÁVACÍ MODUL 4 VZDĚLÁVACÍ MODUL 5 VZDĚLÁVACÍ MODUL 6 Přístupnost v cestovním ruchu Volnočasové aktivity v přístupném cestovním ruchu Přístupnost turistických zařízení z hlediska potřeb návštěvníků se zdravotním postižením 1. Základní pojmy 2. Zákazníci a poskytovatelé služeb přístupného cestovního ruchu 3. Překážky na straně zákazníků a poskytovatelů služeb cestovního ruchu 4. Přístupné informace, služby a prostředí 5. Rozvoj přístupného cestovního ruchu 1. Úvod do problematiky volnočasových aktivit 2. Průvodcovská činnost a její druhy 3. Animační činnosti 4. Osobnost a povinnosti animátora 5. Animační program pro všechny co je vhodné a co ne 6. Animační program pro všechny hry a pohybové aktivity 1. Přístupnost zařízení a služeb cestovního ruchu z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením 3.

4 Školy, kde jsme testovali Vytvořené vzdělávací programy jsme testovali na SŠ v Moravskoslezském kraji. Pilotního ověřování se zúčastnilo 10 škol a více jak 1200 žáků, kterým patří dík za cenné poznatky a náměty pro finální podobu vzdělávacích programů. Ověřování vzdělávacího programu Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním postižením Střední škola Rýmařov Obchodní akademie Český Těšín AHOL Střední odborná škola Střední škola Bohumín Ukázky z prezentací žáků: Řekli nám:... Nejvíce oceňujeme: přístup lektorů a jejich zkušenosti spousta nových informací hry a cvičení zapojení celého kolektivu že jsme si mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky návštěva osoby se zdravotním postižením příběhy ze života lidí se zdravotním postižením komunikace s osobami se zdravotním postižením... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a): komunikace s osobami se zdravotním postižením brát osoby se zdravotním postižením jako sobě rovné nebát se pomoci druhému nebát se komunikovat s hendikepovanými podrobnější informace o postižení Žáci Vyhodnocení projektu jsme s žáky provedli v hodinách předmětů základy společenských věd a občanská nauka. Pokud se týká ohlasu žáků: 100 % účastníků uvedlo, že získali zcela nové informace a tyto ovlivnily jejich pohled na osoby se zdravotním postižením, 97% účastníků uvedlo, že si poprvé vyzkoušeli zcela nové praktické dovednosti. 100 % žáků uvedlo, že projekt významně napomohl k rozvoji a procvičení komunikativních i sociálních kompetencí. Celkově žáci velmi pozitivně hodnotili i možnost práce s osobami se zdravotním postižením v rámci celého projektu. Na základě naší zkušenosti bych doporučila zařadit výše uvedené téma do výuky středních škol. V rámci výuky ZSV nebo ON v části sociologie, lze včlenit celou tuto problematiku do bloku sociální komunikace. PhDr. Vaculová Jitka, CSc. Střední škola Rýmařov 4.

5 Ukázky z prezentací žáků: Animacní Program 1. Orientacní Beh v Sanatoriu Klim kovicích Jízda, chuze na vyznacené trase okolo lázní 2. Rukodelná práce 3. Tanecní vecírek Tanec, Hudba, Zábava Nachystány hry k tanci Ověřování vzdělávacího programu Cestování bez bariér Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek Obchodní akademie Ostrava Poruba VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Obchodní akademie Český Těšín SZŠ a VOŠZ Ostrava Střední škola Bohumín AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Taxi D nes již e xistují taxi služby co mají bud vetší vozy nebo speciálne upravené pro vozíckáre. V malé m me ste to ješte neuvidíte ale v Praze js me je již vide li ANIMACNÍ PROGRAM vnitrní minigolf s umelými jamkami šachový turnaj pokerový turnaj (mini) kurz vyrezávání ovoce relaxacní cvicení v bazénu s asistenty kurz španelštiny soutež o nejlepší pamet (ukáže se cca predmetu po dobu 10 vterin, pak se schovají - kdo si jich bude nejvíc pamatovat?) a poznávání predmetu se zavrenýma ocima - sžijte se zrakove postiženými zdobení vánocních banek kurzy znakové reci aneb - sžijte se se sluchove postiženými 1.Program 2.Charakteristika 3. Úc astníc i 4.Cas 5.Místo 6. Informace 7. Príprava Relaxacní plavání Relaxacní plavání Organiz ov aný program, plavání v e vnitrním hotelov ém bazénu, dle potreby s asistentem Pocet max. 20 úcastníku ( závisí na potrebe asistentu) vek, pohlaví nehraje roli Cas na prípravu není nutný Realizace v dopoledních hodinách Hotelový bazén V prípade telesne postiženýc h úc astníku, j e potreba asistenta, schopného pomoci (bazén není hluboký) Vybavení zabezpecené úcastníky plavky, koupací odev personální zajištení k dispozici 4 asistenti 8. Alternativy Závislost na pocasí - ne 9. Úcinky Cílem je relaxace ve vode, není ceho se obávat Proc jsm e si zvolili toto zarízen zení ntato hala patrí mezi nejnavštevovan v nejší v okolí.. nj Je e zde využit ití i pro telesne postižen é. nzvolili jsme e si tyto prostory, protože zde m ám e širok okou ou škálu možnost o ností, jak tyto osoby zabavit. Řekli nám:... Nejvíce oceňujeme: praktické příklady a cvičení práce s lidmi zařízení pro osoby se zdravotním postižením osobnost animátora animace a animační programy skupinová práce... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a) je: jak zpřístupnit zařízení pro osoby se zdravotním postižením povinnosti animátora vytvořit animační program Žáci Turisté se specifickými potřebami by měli mít stejné možnosti užít si dovolenou jako běžný návštěvník. K tomu je ovšem potřeba mimo jiné rovněž kompetentní vnímavý personál, který je schopen na specifické potřeby zákazníků reagovat. Právě takovéto odborníky se naše škola snaží vychovávat a vítáme každý materiál či metodickou pomoc pro výuku přístupného cestovního ruchu, s jehož problematikou studenty samozřejmě seznamujeme. Kvalitních výukových materiálů v této oblasti je zatím bohužel velmi málo a proto bych rád jménem vedení naší školy poděkoval společnosti Kazuist za možnost participovat na programu Cestování bez bariér. Mgr. Milan Šmíd, zástupce ředitele pro výuku odborných předmětů Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava 5.

6 Řekli nám: Odezva na kurz základů první pomoci byla ze strany studentů kladná. Uvědomují si, že znát alespoň základy poskytování první pomoci je pro ně důležité. V životě se mohou setkat se situací, kdy budou muset pomoci druhým nebo budou svědky dopravní nehody. Po absolvovaném kurzu se nebudou bát, že ublíží, ale budou věřit, že pomohou. Studenti velmi ocenili lektory z praxe a jejich zážitky a zkušenosti. RNDr. Marcela Kepáková, zástupkyně ředitele Obchodní akademie Ostrava Poruba... Nejvíce oceňujeme: zapojení obrázků a videí pro lepší představu diskuze k tématům praktické ukázky a příklady z praxe samostatná práce srozumitelný výklad nácvik masáže srdce na resuscitační figuríně že jsme si vše mohli vyzkoušet... Nejdůležitější věcí, kterou jsem se naučil(a) je: přístup k lidem s postižením respekt prevence chorob první pomoc při onemocněních a úrazech nebát se poskytnou pomoc a zachránit život zachovat klid a nepanikařit Žáci Vnímám znalosti a zejména praktické dovednosti první pomoci jako nezbytnou součást občanské a hlavně lidské vybavenosti pro případ pomoci při ochraně lidského zdraví, potažmo záchraně lidského života. Tomu, kdo umí potřebné ve věci zdravotnické pomoci se nutně posiluje i sebevědomí a kompetence pro zvládání zátěžových životních situací. V dnešní době, kdy se ve věci výchovy dětí a mládeže hraje ping-pong ve smyslu, kdo má vlastně vychovávat zda především rodina nebo školní instituce by bylo zavedení náplně Vašich kurzů do povinné školní přípravy velmi žádoucí (to proto, aby rodiče nespoléhali na školu a škola na rodiče) Ještě jednou děkuji za váš program a jeho realizaci pro naše žáky. PhDr. Stanislava Podžorná, školní psycholog VoŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 6.

7 Představujeme vám Občanské sdružení TRIANON Občanské sdružení TRIANON vzniklo v roce 2003, který byl vyhlášen Radou Evropy Evropským rokem osob se zdravotním postižením. Pro činnost sdružení jsme si vytvořili pilotní program BEZ BARIÉR BEZ HRANIC s cílem realizace principů trvale udržitelného rozvoje v příhraničním regionu. Cílem sdružení je podpora integrace osob se zdravotním postižením ve všech jeho činnostech a participace na koncipování zcela nových programů inkluze. Od svého vzniku občanské sdružení TRIANON zaměstnává osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech v programu Separace pro recyklaci. Kromě toho spolupracujeme s vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými osobami se zdravotním postižením jako experty pro projekty, metodiky a studie. Pravidelně organizujeme mezinárodní konference k aplikaci příkladů dobré praxe v oblasti integrace (začlenění) osob se zdravotním postižením, ochrany životního prostředí a specifických forem vzdělávání. Kromě toho organizujeme dlouhodobé soutěže, workshopy a setkání partnerů k výměně zkušeností. Vydáváme pravidelně tiskové zprávy a sborníky opatřeny ISBN. Máme ověřeny metodiky k bezbariérové přístupnosti měst a dopravní infrastruktury dle standardů EU a společenské odpovědnosti managementu institucí (CSR). Kromě osob se zdravotním postižením se věnujeme spolupráci se studenty a seniory, ve sdružení pracuje mezinárodní vědecký výbor. Jsme držiteli výroční ceny MOSTY za rok 2007 (cenu uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením za mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením v ČR). Projekt Cesty za poznáním, jehož jsme partneři vnímáme jako důležitou výzvu pro aplikaci principů rovných příležitostí pro všechny. Výzva, která se obrací nejen na neziskový a podnikatelský sektor, by měla vyvolat výraznější odezvu zejména u jednotlivců osob se zdravotním postižením, ale také institucí veřejné a státní správy. Nabídnutého partnerství OS TRIANON v projektech společnosti KAZUIST spol. s r. o. si vážíme a vnímáme je jako možnost ukázat své schopnosti, dovednosti a především motivací být přínosem pro celý systém vytváření rovných šancí. Jsem přesvědčen, že vzdělávací programy projektu Cesty za poznáním zaměřené na komunikační dovednosti absolventů středních škol pro oblast služeb jsou cestou k hlubšímu pochopení důvodů naléhavosti jejich zavedení do vzdělávacích osnov škol. Bylo pro mne pozitivním zjištěním, že naprostá většina studentů není lhostejná, ale naopak je velice vnímavá k této problematice. Viliam Šuňal člen projektového týmu předseda občanského sdružení Trianon Projekt Cesty za poznáním nabízí pochopení a východiska pro ucelené řešení zásad komunikace a cestování jedné široké a přitom pestré specifické skupiny osob. Z hlediska komunikace a cestování jsou definovány specifické potřeby a limity jednotlivých druhů zdravotního postižení. K nutnosti takto podrobně analyzovat zvláštnosti potřeb jedné sociální skupiny dospěli realizátoři projektu v předchozí spolupráci s touto skupinou. Velice cenné poznatky jsme i my získali v projektu Beskydy pro všechny a Athéna na cestách, které se zabývaly bezbariérovým cestováním. V průběhu monitoringu připravenosti turistických objektů byla ostře rozkryta problematika schopnosti/neschopnosti komunikace personálu s osobami s různým druhem zdravotního znevýhodnění. 7.

8 Pro bystré hlavy Do znaků slepecké Braillovy abecedy jsme zašifrovali odpověď na otázku: Co patří k největším překážkám v cestování osob s hendikepem? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Správná odpověď: nedostatek informací Kancelář projektu: KAZUIST, spol. s r. o., Družstevní 294, Třinec tel:

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost. Ostrava, 16. 6. 2015

Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost. Ostrava, 16. 6. 2015 Case management jako metoda koordinace případové práce a jeho využitelnost Ostrava, 16. 6. 2015 Moravskoslezský kraj Plánování sociálních služeb II. Odborný seminář Case management v sociální oblasti Odborný

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031 Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 Obsah 1. Projekt - Praxe pro život 2. Klíčové aktivity 3. Kompetence a povinnosti koordinátorů aktivit

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU. EDUCA 30. října 2008, Liberec Rozdíl je v lidech

ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU. EDUCA 30. října 2008, Liberec Rozdíl je v lidech ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU RPIC-VIP = ROZDÍL JE V LIDECH RPIC-ViP s.r.o. založena v roce 1998 (1991) devět poboček v České republice: Ostrava, Karviná, Havířov, Nový Jičín, Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Program na podporu znevýhodněných osob při přijímání a studiu na vysoké škole,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ekologie a životní prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ekologie a životní prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Vypracovala: Pavlína Dobruská Vedoucí práce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka _ Praha, 2012

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Organizace projektu Zásady týmové práce Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Představení školitele SPF Group, v.o.s. kancelář Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem kancelář Praha, Bělohorská

Více

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci

HLAVNÍ VÝCHODISKA. Začlenění osob se sluchovým postižením do slyšící společnosti Nedostatek příležitostí k seberealizaci NEFORMÁLNÍ INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT INKLUZIVNÍ PROJEKT HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO JAZYKA V RYTMU Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Projekt Pojďte do školky!

Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! Projekt Pojďte do školky! datum zahájení: 1. 7. 2013 datum ukončení: 30. 06. 2015 Realizace ve všech krajích ČR mimo Prahy ve spolupráci 9 neziskových organizací za podpory Operačního

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více