26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty"

Transkript

1 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, Praha 5 tel Verze dokumentu: Duben 2011

2 O společnosti... Společnost Data Collect je subjektem, zaměřujícím se na sběr dat pro marketingový výzkum, především pomocí internetového a telefonického dotazování. Naše služby v oblasti internetu zahrnují především: Sběr dat pomocí telefonického dotazování Sběr dat pomocí internetového dotazování Vlastní panely respondentů Data processing a pořizování dat Našimi klienty jsou především české i zahraniční společnosti z oboru marketingového výzkumu z ČR. V případě zájmu Vás rádi seznámíme s kompletní nabídkou služeb naší společnosti.

3 Jaké zkušenosti má společnost s poskytováním on-line vzorků pro výzkum trhu? 1 Naše služby využívá mnoho výzkumných společností v ČR na Slovensku i v zahraničí. Byli jsme u zrodu internetového výzkumu v České republice. Od té doby se naše metody neustále vyvíjí jak po stránce metodické, tak technologické. Naše zkušenosti zahrnují širokou škálu služeb v internetovém výzkumu od realizace kvantitativních i kvalitativních internetových výzkumů přes provozování on-line panelů až po detailní znalosti o internetových uživatelích, jejich zvycích a chování. Popište typy zdrojů pro on-line vzorky, které poskytujete? 2 Nejčastějším zdrojem respondentů je on-line panel internetových uživatelů, případně klientské databáze. Nepoužíváme komerční marketingové databáze ani další (často metodicky či legislativně problematické) zdroje. Co považujete za hlavní výhodu Vašeho vzorku oproti ostatním dostupným na trhu? 3 Disponujeme jedním z největších a nejpoužívanějších on-line panelů v ČR, který v současné době čítá aktivních členů a na Slovensku členů (duben 2011). Team našich odborníků se zabývá výhradně správou panelu a on-line výzkumy na něm.

4 Je panel využíván pouze pro účely výzkumu trhu? 4 Ano, oslovujeme členy panelu výhradně pro výzkumné účely. Panel není využíván pro žádné další účely, abychom zabránili negativním efektům na výzkumy. Jak jsou do panelu získávány skupiny, které jsou špatně dostupné na internetu? 5 Panel je primárně určen jako zdroj pro výzkumy v aktivní internetové populaci (uživatelé internetu týdně a častěji). Výsledky proto nelze vztahovat i na zbytek populace. Panel také neobsahuje občasné internetové uživatele, kteří by vzhledem k požadavku klientů na rychlost realizace výzkumu nebyli schopni včas reagovat. S těmito omezeními zadavatele výzkumů vždy předem seznamujeme a konzultujeme s nimi vhodnost vybrané metodiky. Co je lidem říkáno při rekrutaci? 6 Při rekrutaci do panelu i do konkrétních výzkumných projektů (i mimo panel) jsou lidé oslovováni s možností vyjádřit své názory a ovlivnit rozhodování podniků a institucí a také s možností získávat hmotné výhody ve formě odměn za účast. V případě použití panelu, jaká je roční míra obnovy / odpadu? 7 Míra obnovy původních panelistů je za poslední rok 10%. Kromě obnovy probíhá kontinuálně rekrutace nových členů s cílem navýšení počtu panelistů.

5 Popište proces registrace do panelu. 8 Členové při registraci dávají jednoznačný souhlas s jejich členstvím a je využit také princip dvojitého potvrzení registrace tzv. double opt-in (registrace > zaslání klíče em > následná aktivace účtu). Tento postup zaručuje, že jsou v panelu pouze dobrovolně a vědomě zaregistrovaní členové. Existuje proces ověřování identity? Existuje procedura na odhalení respondentů podvádějících při registraci? 9 Při registraci dochází automaticky ke kontrole duplicit některých údajů ( , cookie). Po úspěšné registraci je ověřována telefonicky identita respondenta a jeho základní znaky. Další kontrolní mechanismy jsou implementovány i v dalších fázích po registraci (dotazníky, odměňování). Jaká data jsou uchovávána o členech panelu? Jak často jsou tato data sbírána a jak často jsou aktualizována? 10 Věk, pohlaví, vzdělání, region, velikost sídla, ekonomická aktivita, domácnost, dále informace o panelistovi jako uživateli internetu a jako spotřebiteli. Aktualizace údajů probíhá průběžně u všech panelistů, nejčastěji na roční bázi.

6 Jaká je velikost panelu - počet aktivních členů panelu? Jaké jsou rekrutační zdroje panelistů? V současné době (duben 2011) je v našem panelu v ČR registrováno členů a na Slovensku členů (na Slovensku probíhá intenzivní rekrutace). Aktivním členem panelu se podle normy ISO rozumí ten uživatel, který se 11 alespoň jednou ročně zúčastní dotazníku nebo jiného výzkumného projektu, nebo se registruje či aktualizuje svůj profil. V případě nulové aktivity za toto období jsou uživatelé zařazováni do šedé zóny panelu, kde již nedochází k oslovování a po čase jsou jejich konta zrušena. Pracujeme s mnoha rekrutačními kanály, aby byl vzorek co nejpestřejší a panel mohl poskytnout respondenty pro nejrůznější typy výzkumů. Pracujeme s off-line zdroji (face-to-face výzkumy, CATI výzkumy), internetovými zdroji (on-line výzkumy, marketingové kampaně), snowballem, legálními databázemi dodavatelů, případně dalšími zdroji. Jak probíhá proces výběru vzorku pro jednotlivý výzkum? Mohou být vzorky alokovány jako dávky, např. podle časových zón, geograficky apod.? 12 Po specifikaci cílové skupiny na základě požadavku klienta je vybrán vzorek s určenými kvótami, navýšený o segmenty s nižší známou návratností. Před startem výzkumu jsou z výzkumu vyloučeny definované cílové skupiny (případně pokud to není možné je do dotazníku přidána screeningová otázka). V průběhu výzkumu jsou pak kvóty kontrolovány a případně vzorek korigován. Soubor může být rozdělen do samostatných dávek, které lze startovat podle libovolně nastavitelných vlastností. Vzorek je pak obvykle kontrolován právě podle těchto parametrů.

7 Jak jsou lidé zváni do výzkumu? 13 Respondenti jsou oslovováni ovou pozvánkou. Ta obsahuje všechny informace požadované oborovými standardy úvodní text, odkaz do dotazníku, předpokládaná délka dotazníku, odměna, časový rámec výzkumu, kontakty, informace o možnosti zrušit zasílání pozvánek. Popište základy systému odměňování. 14 Respondenti se zapojují do věrnostního systému, ve kterém získávají body za každý vyplněný dotazník. Počet bodů je závislý na délce a složitosti dotazníku, cílové skupině apod. Nasbírané body je pak možné směnit na hotovost, slevové poukázky do obchodů nebo dobročinné účely. V rámci panelu dále probíhají soutěže o věcné ceny. Jak často jsou členové panelu kontaktováni s výzkumy? 15 U každého člena panelu je frekvence účasti sledována tak, aby nedošlo k přílišnému zatížení výzkumy, případně vzniku profesionálních respondentů. Např. jde o omezení max. 2 projektů během týdne a celkem 3 dotazníků během měsíce, ve většině případů však oslovujeme panelisty výrazně méně často.

8 Existují zásady ochrany soukromí? Jsou dodržovány zákonné i profesní normy na ochranu soukromí, osobních údajů apod.? 16 Veškeré aktivity panelu jsou v souladu s platnými předpisy České republiky a mezinárodními standardy v této oblasti. Splňujeme standardy oborové evropské asociace výzkumných agentur ESOMAR, jsme členy této asociace. Na panel jsou aplikovány zásady ochrany soukromí, které kromě standardních bodů obsahují také závazek nepředávat dalším osobám bez výslovného souhlasu člena jeho osobní údaje. Zároveň dle podmínek není možné žádné jiné použití údajů než pro výzkumné účely. Jaké bezpečnostní prvky využíváte? 17 Pro zajištění bezpečnosti panelu existuje několik stupňů ochrany. ochrana serverů proti útokům z internetu zamezení fyzického přístupu neoprávněných osob k serverům kontrolovaný (velmi malý) okruh lidí s přístupem k osobním datům oddělení osobních údajů členů od jejich aktivity v panelu. Používáte systém managementu kvality? 18 V tuto chvíli využíváme interní zásady pro řízení kvality a bezpečnosti. Pro budoucnost zvažujeme certifikaci dle norem ISO.

9 Provádíte výzkumy s dětmi? 19 Neprovádíme. Existuje možnost oslovit rodiče dětí s žádostí o vyplnění dotazníku spolu s dítětem. Doplňujete vlastní vzorky pomocí vzorků ostatních poskytovatelů? 20 Zdroje z různých panelů nekombinujeme. V případě zahraničních výzkumů využíváme kompletně servis jiných poskytovatelů, u kterých předpokládáme stejný přístup, aby bylo zamezeno duplicitám a dalším souvisejícím problémům. Existují pravidla týkající se členství ve více panelech? 21 V současné době nikoliv a v praxi to není běžné ani u jiných agentur vzhledem k nemožnosti kontroly. Klademe důraz na rekrutační zdroje, které tento jev mohou snížit. Jaké jsou přibližné míry návratnosti a jak jsou vypočítány? 22 Návratnost ovlivňuje také téma výzkumu, délka dotazníku a další parametry. Obvykle garantujeme počet dokončených dotazníků, což je pro zadavatele bezpečnější varianta. Průměrná návratnost se pohybuje okolo 30%, je vypočtena jako podíl počtu dokončených použitelných dotazníků a oslovených panelistů.

10 Evidujete data o aktivitě panelistů (historie, data účasti, apod.)? 23 Ano, aktivita každého člena je analyzována s cílem zamezit přetěžování členů panelu a dále z důvodů interních analýz návratnosti a efektivity dotazování. Využíváte nástroje pro analýzu kvality při identifikaci problémových respondentů? 24 Každý respondent má průběžně aktualizovaný index důvěryhodnosti, který je mu automaticky přepočítáván na základě kontrolních mechanismů systému. Pro validaci dat z jednotlivých dotazníků jsme schopni dodat také předběžná kontrolní data. Zjišťujete spokojenost respondentů? 25 Členové panelu se mohou vyjadřovat jak k jednotlivým dotazníkům, tak hodnotit panel obecně v rámci studie spokojenosti. Pro členy panelu je také k dispozici aktivní podpora pro řešení případných problémů či otázek a vyjádření jejich názorů. Jaké informace poskytujete klientovi po skončení projektu? 26 Klient má po ukončení projektu k dispozici informace o návratnosti/odmítnutí, počtu nedokončených dotazníků, popis průběhu terénu, reakce respondentů a další informace, specifické pro individuální projekt.

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti Data Collect - specialista na internetový a telefonický sběr dat pro výzkum trhu info@datacollect.cz www.datacollect.cz Kdo jsme Nejsme výzkumná agentura v pravém smyslu, nemáme

Více

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A.

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A. 1 NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Základní metodika Verze s platností od 08/2013 Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS,

Více

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A.

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A. 1 NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Základní metodika Verze s platností od 06/2014 Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS,

Více

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů M O D E LY M Ě Ř E N Í A Z L E P Š O V Á N Í S P O K O J E N O S T I Z Á K A Z N Í K Ů O D T E O R I E K P R A X I Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004 GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Booklet standardů SIMAR

Booklet standardů SIMAR Kniha standardů 1 Standardy kvality ve výzkumu trhu a veřejného mínění nastavují minimální doporučení výzkumným agenturám působícím v České republice. Dokládají tak snahu členských agentur SIMAR kultivovat

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů V Praze dne 29. června 2007 Ministerstvo vnitra Obsah Východiska pro zpracování materiálu...1 Návrh implementace

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2012 Hana VEBEROVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Výzkum vnímání retro značek v současnosti

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Děkujeme vám, že jste navštívili tuto webovou stránku. Doufáme, že pro vás bude potěšením, přečíst si o firmě Nestlé a o našich výrobcích. Nestlé respektuje

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Vnímání značky Fair Trade

Vnímání značky Fair Trade Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce Vnímání značky Fair Trade Vypracovala: Bc. Anna Draxlerová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko,

Více

Zpráva o fungování. elektronických tržišť veřejné správy. za rok 2014

Zpráva o fungování. elektronických tržišť veřejné správy. za rok 2014 III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj duben 2015 Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 3 2. SHRNUTÍ

Více

Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Hotelový informační systém. Bakalářská práce Hotelový informační systém Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunikace v projektovém týmu Communication within the project team Hana Preslová Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více