KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE"

Transkript

1 KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze

2 Psychiatrická klinika 1. LF PK 1. LF UK a VFN Praha (1846) Komplexní léčebná péče pro pacienty s duševními poruchami v akutním stavu na lůžkových odděleních (120 lůžek), DS, AMB a SC Supervizní a školící akreditované pracoviště v oboru psychiatrie, lékařské psychologie a psychoterapie

3 Neuropsychologická laboratoř - Provoz laboratoře zahájen v roce 2013 Navazuje na Psychologickou laboratoř PK 1.LF UK a VFN Praha Využití Psychologická vyšetřovací a psychoterapie pro hospitalizované i ambulantní pacienty Školící centrum Ph.D. a preatestovaných studentů Centrum pro psychodiagnostiku žadatelů a řidičů pro řidičská oprávnění (skupin A-D) Centrum pro psychodiagnostiku a psychoterapii vrcholových sportovců

4 Depresivní epizoda (F32), Periodická depresivní porucha (F33) Poruchy nálady jsou v současnosti třetí nejčastější duševní poruchou a postihují z hlediska celoživotní prevalence téměř pětinu populace. Jednoroční prevalence se v Evropě pohybuje mezi 3-10 % (Raboch et. Al., 2006) Podle WHO (2004) trpí depresí 121 miliónů lidí depresivní onemocnění ohrozí jednou za život % žen a 5-12 % mužů, bez ohledu na vzdělání, příjem, manželský status a etnicitu (Zezulka, 2012) Kognitivní funkce Pozornost Paměť Exekutivní funkce Prostorová představivost Psychomotorické tempo

5 Kognitivní deficit u depresivních osob poruchy paměti objevují asi u 15% pacientů poruchy exekutivních funkcí jsou přítomny asi u 50 % pacientů poruchy dalších kognitivních funkcí se mohou vyskytnout asi u 15% depresivních jedinců (Veiel, 1997)

6 Přehled studií Studie potvrdily vliv depresivního onemocnění na kognitivní funkce pacientů a ukázaly, že deficit v této oblasti je běžný Preiss et al. (2006, 2008, 2010) Marvel a Paradiso (2004) Paradiso et al. (1997) Lee et al. (2012) Fossati (2002) Austin et al. (2001) Channon et al. (1999) Watkins et al. (2002) Gohier et al. (2009) Elliot (1998)

7 Příčiny kognitivního deficitu u depresivních pacientů - teorie Behaviorální teorie Teorie naučené bezmocnosti Lewinsohn - teorie redukovaného pozitivního posilování. Kognitivní teorie Maladaptivních kognitivních schémat Beckův model Motivační hypotéza (Austin, 2001) Hypotéza funkčního poškození mozku (Kyutken, 2006) Teorie pravohemisférové dysfunkce (Flor-Henry, 1979 in Preiss, 2008) Změna na molekulární úrovni Porucha neurotransmiterového přenosu Strukturální mozkové změny Vrozené faktory Biologická zátěž

8 Faktory působící na kognitivní oslabení Věk Deprese - rizikový faktor vzniku kognitivního deficitu a demence Hloubka Subtyp Medikace Hospitalizace

9 Kognitivní trénink u depresivních jedinců Kognitivní rehabilitace je systematická, funkčně orientovaná terapeutická aktivita, které je založeno na posouzení a pochopení v mozku probíhajících deficitů pacienta (Cicerone, 2005) Kognitivní trénink se stává čím dál víc vyhledávanou formou pomoci a způsobem, jak ovlivnit kognitivní deficit jedince (Cicerone, 2005; Gates et al., 2011; Li et al., 2013; Papp et al., 2009) Další studie Yishay et Diller (1993) Gates et al. (2011) Naismith et al. (2010, 2011) Demant et al. (2013) Dahlinová et al. (2008)

10 Počítačová rehabilitace a depresivní onemocnění Výhody Komplexnost Flexibilita Přesná a okamžitá zpětná vazba Jednodušší uchovávání a zpracovávání dat Funkce motivace trénujícího Nevýhody Nevhodné využívání programů Špatné zpracování a nedostatečná generalizaci efektu do běžného života Počítačová negramotnost trénujících

11 Počítačová rehabilitace a depresivní onemocnění Současné studie Preiss et al. (2006, 2008, 2010, 2013) Elgamal et al. (2007) Peretz et al. (2011) Verghese et al. (2010) Alvarez et. al. (2008) Anderson et al. (2009) Výsledky citovaných studií poskytují předběžné důkazy o tom, že stimulace kognitivních funkcí prostřednictvím cíleného, opakujícího se tréninku je účinná metoda kognitivní remediace u pacientů s rekurentní depresivní poruchou a že tyto účinky nelze přičítat pouze zlepšení pacientovy nálady a snížení depresivních symptomů (Elgamal,

12 Soubor 80 pacientů ve věku od osmnácti do šedesáti pěti let s hlavní diagnózou depresivní epizody (F32) a rekurentní depresivní poruchy (F33) Pacienti jsou náhodně přiřazeni do dvou skupin - tréninkové skupiny a kontrolní skupiny (Kontrolní skupina dostává náhradní aktivitu s pouze mírnou kognitivní zátěží a bude v kontaktu v podobné frekvenci a kvalitě jako v případě experimentální skupiny)

13 Používané metody Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) ověření diagnózy Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) hloubka deprese (3x - před a po tréninkovém cyklu a s šesti měsíčním odstupem) Beck Depression Inventory (BDI-II) - sebeposuzení depresivní symptomatiky dotazníkem. dotazníky zaměřené na sebeposouzení kog.funkcí v běžném životě: Dysexecutive Questionnaire (DES), Cognitive Failure Questionnaire (CFQ) Everyday Memory Questionnaire (EMQ) Schwarzova škála (SOS-10) pro sebeposouzení kvality života Pro screening kognitivního deficitu Vienna test system (výběr testů na pozornost, paměť) Psychodiagnostický systém Vienna Test Systém je zároveň úzce provázán se Softwarem CogniPlus. Díky tomu lze pohodlně propojit diagnostiku (VTS), terapeutické intervence (CogniPlus) a následné hodnocení (VTS). Experimentální i kontrolní skupina bude požádána o monitorování depresivních příznaků (formou dotazníku zkrácené verze Beck Depression Inventory)

14 Výzkumné otázky Ovlivní pozitivně kognitivní trénink s pomocí počítačového programu CogniPlus kognitivní funkce u tréninkové skupiny? (pozornost, paměť, exekutivní funkce, prostorová představivost, psychomotorické tempo) Ovlivní stejně tak i kognitivní funkce využívané v každodenním životě? Přetrvá pozitivní efekt i s odstupem 3 měsíců od ukončení tréninkového cyklu

15 Cíl projektu Ověřit možnost pozitivního ovlivnění kognitivních funkcí pomocí tréninkového programu CogniPlus v šesti týdenním tréninkovém cyklu (12 tréninků) rozpoznat ovlivnitelnost výkonů po trénování a s tří měsíčním odstupem Vycházíme z předpokladu, že tréninkový program CogniPlus může pozitivně ovlivnit laboratorně testované funkce, stejně tak i kognitivní funkce využívané v každodenním životě a pozitivní efekt přetrvává i s odstupem 3 měsíců od ukončení tréninkového cyklu

16 Propojení programu Cogniplus a Vienna test System

17 Cogniplus Nástroj pro kognitivní trénink a rehabilitaci. Jednotlivé moduly využívají tzv. realistických scénářů, které usnadňují uživatelům integrovat dosažený pokrok do běžného života. Individuálního nastavení je dosaženo včleněním adaptivní funkce, která neustále měří výkonnost jednotlivých pokusných osob, přizpůsobuje úroveň obtížnosti výcvikových úloh, nabízí grafické a slovní znázornění výkonu a podporuje motivaci trénujícího. výzkumník dokáže sledovat délku, frekvenci a úspěšnost trénujícího jedince, který vede ke kontrole trénujících a zabránění zkreslení výsledků díky nepřesným údajům. https://www.youtube.com/watch?v=tss lb0rpc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=spa4rf4xvcu

18 Cogniplus - subtestyy

19 Pilotní studie 10 pacientů Začlenění zpětných vazeb pacientů do designu výzkumu Snížení počtu subtestů na 7 35 min tréninku Prokombinování testů a dotazníků Subtesty tréninkového programu připadaly pacientům zábavnější než subtesty Vienna test system Použité testy a dotazníky byly srozumitelné Pacientům byly nepříjemné subtesty s hlasovým projevem a subjektivně hodnotili, že se poté hůř soustředili Kognitivní trénink hodnotili pozitivně subjektivně u sebe vnímají zhoršení soustředění a paměti Příjemné prostředí neuropsychologické laboratoře

20 Otázky a diskuse Děkuji za pozornost

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

352*5$0 6%251Ë. $%675$.7 678'(176.È

352*5$0 6%251Ë. $%675$.7 678'(176.È STÁRNUTÍ 2012 Praha 26. 27. 10. 2012 STÁRNUTÍ 2012 studentská vědecká konference Praha, 26. 27. října, 2012 PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Konference je realizována s podporou Specifického vysokoškolského výzkumu

Více

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE Praha 24. 25. 10. 2014 STÁRNUTÍ 2014 studentská vědecká konference Praha, 24. 25. října, 2014 PROGRAM SBORNÍK ABSTRAKT Konference je realizována

Více

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit. Marek Preiss, Radka Čermáková Psychiatrické centrum Praha

Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit. Marek Preiss, Radka Čermáková Psychiatrické centrum Praha Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit Marek Preiss, Radka Čermáková Psychiatrické centrum Praha Cerebrum, WORKSHOP 2010 Je tradicí, že neurokognitivní remediace u pacientů

Více

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Jiří Lukavský Psychiatrické centrum Praha, Psychologický ústav AV ČR, Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha stepankova@pcp.lf3.cuni.cz

Více

25. celostátní sympozium

25. celostátní sympozium 25. celostátní sympozium DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE SBORNÍK ABSTRAKT 9. 10. listopadu 2012 Hotel Continental, Brno Psychiatrická klinika FN Brno a MU ISBN 978-80-7471-010-0 Stručná epileptologie Informace

Více

Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI. Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI. Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI Postgraduální vzdělávací program DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 Katedra psychologie FF UPOL a Psychologický Ústav FF MUNI Postgraduální

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Neurologická klinika. Pavel Martínek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Neurologická klinika Pavel Martínek Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi Assessment of activities of daily living in

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ ANEB JAK MŮŽEME POMOCI. www.alpelephant.cz

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ ANEB JAK MŮŽEME POMOCI. www.alpelephant.cz TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ ANEB JAK MŮŽEME POMOCI OBSAH Statistika Naše nástroje Mentální schopnosti v čase Brain jogging Odborné studie HAPPYneuron - teorie - praxe Závěr STATISTIKA Množství uložených

Více

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2014 Obsah HLAVNÍ PROGRAM... - 5 - BLOK I... - 5 - doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. Výživa v kontexte sociálnych determinant zdravia v rodinách s deťmi... - 5 - MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D. Dotazník

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce

Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodiky hodnocení psychosenzomotorického potenciálu člověka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI: Doc.

Více

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA IV. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA 23. - 25. dubna 2014 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1 ORGANIZÁTOR Neuropsychiatrické fórum o.s. VE SPOLUPRÁCI

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Rodinná a školní socializace dětí s ADHD

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Rodinná a školní socializace dětí s ADHD Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Rodinná a školní socializace dětí s ADHD Family and School Socialization of Children with ADHD Zuzana Bílková Katedra psychologie Školitel: Doc. PhDr. Isabella

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2009. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2009 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2005 2009 1 Obsah (200 stran) (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání

Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Rozvoj interaktivního chování a komunikačních kompetencí s klientem v pomáhajících profesích na terciárním stupni vzdělávání Radka Šulistová Úvod Proces současné praxe v pomáhajících profesích v sobě zahrnuje

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled

Více

sociálně terapeutická dílna

sociálně terapeutická dílna modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více