10. píseň - Veverka Čiperka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. píseň - Veverka Čiperka"

Transkript

1 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Veverka Čiperka 1 Veverka Čiperka sedí v rudém kožíšku, Ráda jí jadýrka ze šišek a oříšků Skoč veverko, skoč, s námi se zatoč [:Veverka skočila, s Ivetkou se točila:] 50

2 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň VEVERKA ČIPERKA 1 lekce Úvod Hra: Na jména Děti stojí v kruhu, mají zavřené oči Učitelka stojí uvnitř kruhu a zašeptá jméno některého dítěte Toto dítě vystoupí z kruhu a postaví se místo učitelky Ostatní kontrolují správnost (otevřou oči) Dítě uprostřed zašeptá jméno některého z dětí Vystřídají se všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti sedí v tureckém sedu v půlkruhu Uprostřed je košíček s pomůckami (vlašské oříšky, šišky, obrázky) a z něj vykukuje veverka Veverka se přivítá s dětmi, představí se: Já jsem veverka Čiperka, a kdo jsi ty? Chceš si se mnou hrát? Proto ti oříšek musím dát Každé dítě si položí oříšek před sebe Veverka: Děti, já jsem vám přišla zazpívat písničku Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? O kom se zpívá? Co znamená, že sedí v rudém kožíšku? Co jí ráda veverka? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Kde veverka žije? Jaká zvířátka žijí v lese? Chodíte s rodiči do lesa? Jak se chováme v lese? Jaké stromy rostou v lese? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v kruhu s rozestupy, na zemi jsou položené vlašské ořechy: - chůze v kruhu s překračováním překážek (položené vlašské ořechy) - běh v kruhu s přeskakováním překážek (položené vlašské ořechy) - slalomový běh s vyhýbáním se překážek (položené vlašské ořechy) Každé dítě si ze země vezme jeden ořech: - hod do výšky a chycení ořechu - hod na cíl z daného místa (děti hází ořechy do košíku) Přípravná cvičení Poznávání lesních zvířat: Učitelka připraví obrázky zvířat, která patří i nepatří do lesa (např srna, veverka, jelen, zajíc, divoké prase, králík, slepice, koza, kůň, kachna, datel, kuna, jezevec, sova, mravenec, pes, kráva apod) a rozloží je po koberci Na zemi leží dva obrázky (jeden obrázek lesa, druhý obrázek statku) Děti hledají obrázky podle pokynu učitelky: Najdi zvíře, které patří (nepatří) do lesa a pojmenuj ho Dej ke správnému obrázku Procvičování prostorové orientace: Následné využití obrázků zvířat Učitelka zadává jednotlivým dětem úkoly Např Honzíku, vezmi veverku a polož ji na stůl Alenko, vezmi slepici a polož ji pod židli Jituško, najdi kachnu a polož ji do knihovny Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 vlašské ořechy, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťuknutí ořechy do sebe a následně úder do kolen (obě ruce najednou) v rytmu písně - lehké střídavé údery ořechy do kolen (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - úder ořechy do kolen a následně úder do země vedle sebe (obě ruce najednou) v rytmu písně 51

3 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen střídavě (ruce připažené, ale uvolněné) - vzpažení, vytahování jedné a druhé ruky (dosáhneme na ořechy na stromě) - pohyby prstů na obou rukách (do listů na stromě fouká vítr) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tabuli (větší velikost): - obkreslování vzoru křídou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra: Hledej oříšek Děti sedí v kruhu na židličkách Ke hře je potřeba malý oříšek Jedno dítě bude veverka a půjde za dveře Všechny děti sedí a mají před sebou spojené dlaně Učitelka obejde postupně všechny děti (postupně přechází od dítěte k dítěti a napodobuje předání oříšku) Ale jen jednomu dítěti skutečně oříšek do ruky pustí Potom všechny děti zvou veverku: Pojď, veverko, hledej oříšek Pozvané dítě si prohlédne děti a odhaduje, kdo má oříšek Může hádat 3x Když uhodne, dítě, které bylo odhaleno, se stává veverkou Jestliže neuhodne, jde dělat veverku dítě, které tak dobře ukrylo oříšek 2 lekce Úvod Hra: Na jména Učitelka: Jak se jmenovala veverka v minulé písničce? Čiperka Na co začíná její jméno? Děti stojí v kruhu a učitelka říká Děti, kdo tu je, kdo se na K jmenuje? Děti, jejichž jméno začíná na K, udělají krok směrem do kruhu Ostatní děti kontrolují správnost provedení Učitelka pokračuje vybráním jiného písmene Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Procvičení mimických svalů: Děti mimicky napodobují pocity podle vyprávění učitelky: Jsme na výletě v lese a vidíme veverku Čiperku Jsme veselí, vykulení apod Veverka se nás lekla a utekla Jsme smutní, zamračení, uplakaní apod Říkanka: Ene, bene, tyky, mora, tady stojí černá hora, ene, bene, veverka, jmenuje se Čiperka Cvičení pohybových dovedností Na koberci je položen stejný počet kruhů (obručí), jako je dětí: - běh volně v prostoru (veverka běhá po lese), na znamení (začalo pršet) se musí se dostat rychle do domečku (každá veverka do jednoho) - poskoky volně v prostoru (veverka skáče po lese), na znamení (začalo pršet) se musí dostat rychle do domečku (každá veverka do jednoho) - skoky snožmo do kruhů a z kruhů (veverka skáče do domečku a z domečku) - stoj v kruhu, dřep a výskok (veverka se radostí skáče) 52

4 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Tvoření tvarů jednotného a množného čísla podstatných jmen: Využití slov z okruhu lesa (veverka, jelen, smrk, jedle, strom, houba, borůvka, muchomůrka, keř, hnízdo, šiška apod) Učitelka řekne tvar slova v jednotném čísle např veverka (jedna veverka) děti řeknou tvar množného čísla veverky (dvě veverky) Nebo obráceně: učitelka řekne tvar slova v množném čísle např smrky děti řeknou tvar jednotného čísla smrk (jeden smrk) Procvičení množství (počet prvků do 7): Děti sedí u stolků Každé dítě má před sebou papírový tácek Na každém stolu je košík s ořechy (větší množství) Učitelka zadává pokyny: Dejte si na tácek 5 ořechů Učitelka vždy zkontroluje správnost počtu, poté děti opět ořechy vrací do košíku Učitelka zadává nový pokyn např: Nyní dejte na tácek 7 ořechů Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má před sebou 2 pytlíky s rýží), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé údery dlaněmi rukou do pytlíčku, prsty nataženy (střídavě jednou rukou do jednoho pytlíčku a druhou rukou do druhého pytlíčku) v rytmu písně - střídavé údery rukou do pytlíčku, ruce v pěst na výšku (střídavě jednou rukou do jednoho pytlíčku a druhou rukou do druhého pytlíčku) v rytmu písně - údery hranou ruky do pytlíčku, prsty nataženy (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - opakované zvedání pravého ramene, následně opakované zvedání levého ramene - široký stoj rozkročný, hluboký předklon, jednou rukou kreslit nad zemí kruh jedním i opačným směrem (kreslíme ořechy), paže vystřídat - procvičení prstů, dotyky prstů obou rukou najednou, prsty volně od sebe a lehké ťukání konečků prstů o sebe (obě ruce proti sobě) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Taneční hra: Veverka Čiperka Děti stojí v kruhu a přeříkávají text písničky Jedno dítě (možno i více dětí) je veverka (veverky) Prochází se okolo dětí uvnitř kruhu Na slova Skoč, veverko, skoč si vybere veverka (veverky) jednoho kamaráda a zatočí se s ním Děti se vystřídají 53

5 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - První sníh 1 Potkal mrazík metelici, do tance se dali, náruč peří nad vesnicí přitom rozsypali, náruč peří nad vesnicí přitom rozsypali 2 Padá peří po peříčku, až jich závěj leží, Jeník volá na Aničku: Zima je tu! Sněží! Jeník volá na Aničku: Zima je tu! Sněží! 54

6 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň První sníh (Potkal mrazík metelici) 1 lekce Úvod Hra: Sněhové koule Děti si v prostoru vytvoří kruh, drží se za ruce a chodí po kruhu za doprovodu tiché hudby Učitelka hudbu ztiší a řekne jméno dítěte Děti k tomuto dítěti (sněhové kouli) přijdou, obklopí ho a jemně se ho dotknou Hru je možno opakovat do vystřídání všech dětí Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Učitelka vypráví dětem: Jednou v zimě vůbec nepadal sníh a také vůbec nemrzlo Byla taková zima - nezima A dětem ze školky to přišlo moc líto, protože nemohly ani sáňkovat, ani bruslit, ani se nemohly koulovat a stavět sněhuláky A tak se s paní učitelkou ve školce domluvily, že si zkusí sníh a mráz přivolat A jak nejlépe je přivolat? No přeci písničkou Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písničce zpívá? O kom se v písničce zpívá? Jak si představujete mrazíka? Jak si představujete metelici? Rozsypal mrazík s metelicí peří nebo to bylo ve skutečnosti něco jiného? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Máte rádi zimu? Jaké je počasí v zimě? Co se stane s vodou, když mrzne (je mráz)? Viděly jste, jak umí mráz malovat na okna? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti rozděleny do dvou družstev na mrazíky např chlapci a metelice např dívky Po herně rozházíme papírové koule dvou barev: modré pro mrazíky, bílé pro metelice Na znamení začne každé družstvo do připraveného košíčku sbírat papírové koule správné barvy Hra končí, jakmile děti sesbírají všechny koule Hru několikrát opakovat Přípravná cvičení Procvičení barev: Děti sedí u stolků, uprostřed jsou položené papírky různých barev (pouze doplňkové růžová, oranžová, šedá, fialová, světle modrá, tmavě zelená apod) Učitelka říká: Mrazík ztratil hůlčičku, ukáže nám barvičku, např oranžovou, světle modrou apod Děti poté vyhledávají správnou barvu z barevných lístečků, které mají před sebou na stolečku a ukáží na ni prstem Znalosti o ročních obdobích: Učitelka má připravené obrázky ročních období, děti pojmenují jednotlivá roční období, procvičí si jejich posloupnost Povídají si o tom, jaké je počasí v zimě, na jaře, v létě, na podzim, jak se mění příroda, co dělají zvířátka během ročních období Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 zmačkané papírové koule, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké údery papírovými koulemi do kolen (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé mačkaní první a druhé koule v rytmu písně - střídavé lehké údery koulemi o zem vedle sebe (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 55

7 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - půlkruh rameny dopředu a dozadu, obě ramena současně (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce vzpažit, krčit v loktech střídavě vlevo, vpravo (ženou se velké mraky, ze kterých bude padat sníh) - pohybovat prsty na obou rukách (sněží), paže se pohybují shory dolů Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tácku s pískem (větší velikost): - obkreslování vzoru prstem do písku jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Zklidňující hra: Mrazíku, vstávej! Děti si vyberou místo na podlaze, lehnou si tak, aby se nikoho jiného nedotýkaly a spí Předvádějí mrazíky, kteří usnuli tvrdým spánkem Učitelka prochází mezi mrazíky (dětmi) a dotkne se špičky nohy mrazíka, který se vůbec nehýbe Probuzený mrazík vstane a opatrně se dotkne špičky nohy dalšího mrazíka, který se nehýbe a lehne si na jeho místo a usne Tento probuzený mrazík jde vzbudit jiného mrazíka a lehne si na jeho místo Po několika minutách hru ukončíme zvoláním: Mráz, mráz, mráz, zima je tu zas Mrazící, vstávejte a už nezahálejte 2 lekce Úvod Hra: Mrazáčky pro mrazíky Na koberci jsou položené malé obruče Obruče představují mrazáčky a je jich o jednu méně než dětí Děti představují mrazíky a pohybují se podle hudby po koberci mezi obručemi (mrazáčky) Jakmile se hudba zastaví, děti si stoupnou do obruče (mrazáčku), každé dítě do jedné Na koho obruč (mrazáček) nezbude, vypadává ze hry Jedna obruč se odebere a hra se opakuje tak dlouho, až zbude jedno dítě Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Artikulační cvičení: Procvičení a opakování jazykolamů (jednotlivci či celá skupina): - Pan Novák má vrabce v kapse - Jelen se nese po lese - Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta? Říkanka: Kupa sněhu kluky láká, postavili sněhuláka Sněhulák je veliký, z uhlíků má knoflíky, pěknou bílou podprsenku, do oken nám kouká zvenku 56

8 Registrační číslo: CZ107/1200/ Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v kruhu s rozestupy, na zemi jsou položeny papírové vločky: - pomalá chůze v kruhu s překračováním vloček - běh v kruhu s přeskakováním vloček - slalomový běh v kruhu okolo vloček - chůze v kruhu s přeskakováním vloček (skoky snožmo) Přípravná cvičení Cvičení zrakového vnímání a vyhledávání předmětů podle materiálu: Učitelka se ptá dětí: Z čeho jsou naše vločky? Děti odpovídají (z papíru) a mají za úkol očima vyhledat v místnosti další věci a předměty, které jsou z papíru Dále se učitelka ptá např: Z čeho jsou sáňky? (ze dřeva, z kovu) Z čeho jsou boby? (z plastu) Z čeho je teploměr? (ze skla) Z čeho je sedátko a sáňkách? (z látky) Po odpovědi děti vždy vyhledávají a jmenují předměty v místnosti ze stejného materiálu Poznávání slov podle počtu slabik: Učitelka připraví na magnetickou tabuli několik obrázků se zimní tématikou (např: sáňky, sněhulák, koule, lyže, čepice, kozačky, sníh, boby, smrk, rampouch, rukavice atd) Slova si společně vytleskají po slabikách, popř jednotlivci uvedou počet slabik Poté učitelka zatleská např 3x děti mají podle počtu tlesknutí říkat všechna slova se stejným počtem slabik (tj 3 slabiky sněhulák, čepice, kozačky) Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách v prostoru (každé dítě má 2 molitanové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé mačkání míčků (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - lehké ťukání míčků o sebe v rytmu písně - střídavé údery míčků o stehna nohou (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - kroužení obou ramen dopředu a dozadu (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce předpažit, pokrčit v loktech, prsty směřují k sobě (před tělem válíme koule) - pohyby prstů (nabírání sněhu ze země a tvarování sněhových koulí) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Zklidňující hra: Mrazíkovo pohlazení Děti se postaví do kruhu a chytnou se za ruce Učitelka má v ruce kuličku (sněhová koule) a např řekne: Dnes se mi moc líbilo, jak pracovala Helenka, proto bych ji chtěla pochválit Pohladí dítě a předá mu kuličku Toto dítě pokračuje dále 57

9 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Vánoční stromeček Vánoční zvoneček tiše zvoní, v pokoji jedlička lesem voní [:Zdobíme stromeček pro Štědrý den, vítáme Vánoce radostný sen:] 58

10 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň VÁNOČNÍ STROMEČEK 1 lekce Úvod Hra: Jak se cítíš? Děti společně s učitelkou sedí v tureckém sedu v kruhu na zemi Paní učitelka se každého dítěte zeptá např: Jak se dnes, Aničko, cítíš, jakou máš náladu? Každé dítě odpoví a vysvětlí své pocity Učitelka vyvolá postupně všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti sedí v kruhu Učitelka pošle za zády dětí vánoční ozdobu např zvoneček (ne křehkou) Děti si ji za zády podávají z ruky do ruky a podle hmatu se snaží uhodnout, co to je Kdo pozná, mlčí, dokud ozdoba neoběhne celý kruh Učitelka pak děti obejde a každý jí pošeptá, co si myslí Odpověď řeknou všichni společně Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? Co je Štědrý den? Co jsou Vánoce? Jak voní vánoční stromeček? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Kdy jsou Vánoce? Jaký máte doma o Vánocích stromeček? Jaké na něm máte ozdoby? Jaké zvyky dodržujete o Vánocích? Pomáháte dělat mamince vánoční cukroví? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují volně v prostoru: - chůze volně prostorem, na znamení předklon a napodobování rozhazování sněhu - chůze volně prostorem pohyby nohou a rukou (napodobování bruslení, klouzání, lyžování) - chůze volně prostorem, předklon, pohyby rukou (napodobování koulení veliké sněhové koule) - stoj na špičkách pomalý přechod do dřepu a prsty napodobují padající sníh Přípravná cvičení Procvičování prostorové orientace: Děti sedí v tureckém sedu volně v prostoru Každé dítě má svoji malou vánoční ozdobu a umísťuje ji podle diktátu učitelky: Vezmi vánoční ozdobu do pravé ruky Polož vánoční ozdobu před sebe Dej vánoční ozdobu pod své levé koleno Zvedni vánoční ozdobu nad hlavu, polož ozdobu na pravé stehno Dej ji na zem za sebe Apod Procvičení zrakové paměti a pozornosti: Děti sedí v řadě na koberci Učitelka položí před děti několik rozlišných vánočních ozdob (5 10 kusů), nechá děti po určitou dobu ozdoby prohlížet Poté vyzve děti, aby zavřely oči a jednu (či více ozdob odebere) Děti mají určovat, která ozdoba chybí Cvičení lze několikrát opakovat a zároveň přidávat ozdoby a měnit pořadí ozdob Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 pingpongové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - 1x úder míčky o sebe a 2x úder do stolu (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x úder do stehen a 2x úder míčky o sebe (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x úder míčky o sebe, 2x úder míčky do stehen (obě ruce najednou) v rytmu písně 59

11 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen najednou (ruce připažené, ale uvolněné) - stoj, ruce ve vzpažení, pohyby rukou (zdobení vánočního stromku) - stoj, ruce předpažit skrčmo (pohyby rukou napodobují cinkání zvonku) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na papíru (větší formát) a připevněn na zdi: - obkreslování vzoru fixem jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra: Zvon Děti stojí v těsnějším kruhu obličejem dovnitř Učitelka říká: Zahrajeme si a společně rozezníme zvon Děti si zavřou oči Učitelka obchází kolem kruhu, koho se dotkne, ten začne říkat: Bim, bam, bim, bam Učitelka se postupně dotkne všech dětí Zvon se postupně rozeznává, až zní hlasitě Po určité době dá učitelka další instrukci: Koho se dotknu, ten ztichne Učitelka opět obchází zvnějšku kruh a postupně se dotýká jednotlivých dětí Zvuk zvonu slábne, až ztichne zcela 2 lekce Úvod Hra: Dárkovaná Děti stojí v kruhu, učitelka přejde k jednomu z dětí se slovy např: Zdravím se s Andulkou a dám malý dárek (malá zabalená krabička jako dárek) na uvítanou Vybrané dítě vstoupí do kruhu, učitelka zaujme jeho místo a dítě přechází k dalšímu kamarádovi, zdraví se s ním a opět předává malý dárek Dítě, které již předalo dárek, se posadí do tureckého sedu Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Dechové cvičení: Děti si představí, že mají v ruce zapálenou vánoční svíčku (foukají do plamene svíčky) foukáme jemně, silněji, nejsilněji (sfoukneme plamen) Nádech nosem (co nejdelší nádech do bříška), výdech ústy Říkanka: Stromečku, vstávej, ovoce dávej, usměj se, ustroj se, je Štědrý den! Cvičení pohybových dovedností Závodivé hry v družstvech Děti jsou rozděleny do dvou (tří) družstev, každé družstvo má jednu papírovou kouli (sněhová koule): - jednotlivci vybíhají (v ruce papírovou kouli), oběhnou metu, vrací se k družstvu a předají štafetu (předání papírové koule) - jednotlivci vybíhají a koulí před sebou papírovou kouli po zemi, oběhnou metu, vrací se k družstvu a předají štafetu (předání papírové koule) - první dítě vybíhá (v ruce papírovou kouli), přiběhne k metě, položí kouli k metě a běží zpět k družstvu, předá štafetu dotekem ruky druhému dítěti, to doběhne k metě, vezme kouli a předá dalšímu dítěti 60

12 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Sluchového vnímání: Každé dítě má před sebou 5 PET víček Učitelka drží za zády zvoneček a vždy několikrát zvonečkem zazvoní (1x-max5x) Děti pozorně poslouchají a poté každé dítě položí tolik víček před sebe, kolik zacinkání slyšelo Učitelka kontroluje správnost Určování první hlásky (souhlásky) ve slovech: Učitelka říká slova vybraná z písničky či vztahující se k Vánocům např stromeček, svíčka, zvoneček, mráz, sníh, voní, tiše, vánoční, dárek, salát apod Děti se snaží říci počáteční hlásku daného slova Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 plastové kostky, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - 1x lehký úder kostkami o sebe a 2x do stehen (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x lehký úder kostkami o stehna a 2x o sebe (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x lehký úder kostkami o kolena a 2x úder o ramena křížem (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - stoj rozkročný, hluboký předklon, jedna ruka za zády, druhá nad zemí, kreslíme veliký kruh nad zemí (kreslíme do sněhu) - vystřídat obě ruce - kroužení pažemi vedle těla (obě ruce najednou) - pohyby rukou, procvičení prstů (napodobování dělání sněhových koulí) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra na zklidnění: Zvonečku, kde voníš? Děti sedí v kruhu Jedno stojí uprostřed se zavázanýma očima Učitelka má v ruce zvoneček a předá ho některému ze sedících dětí Toto dítě zvonečkem zazvoní a schová ho za zády Dítě, které stojí uvnitř kruhu, otevře oči a ukáže na dítě, o kterém si myslí, že zacinkalo Pokud uhádne, vymění si role Pokud neuhádne, hádá znovu Hra se opakuje a pokračuje dále 61

13 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Pec nám spadla 1 Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji opraví? Starý pecař není doma a mladý to neumí 2 Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, dá do toho čtyři rány a už je to hotovo 62

14 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň PEC NÁM SPADLA 1 lekce Úvod Hra: Na povolání Děti sedí v kruhu na židličkách Učitelka stojí uprostřed kruhu a říká: Když lidé vykonávají nějaké povolání, tak k tomu potřebují všelijaké nářadí nebo materiál Vymyslím si nějaké povolání, vy mě můžete vystřídat jen, když řeknete, že jste něčím, co ke své práci potřebuji Učitelka např řekne: Jsem kuchař Děti reagují např: Já jsem hrnec Já jsem lžíce Já jsem vařečka Učitelka si vybere jedno dítě, např: Vezmu si hrnec Dítě, které řeklo hrnec, vystřídá učitelku a vymýšlí další povolání Hra se opakuje Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Učitelka: Nyní jsme hráli hru o různých povoláních, ale jedno jsme si vůbec neříkali Toto povolání máme schované v jedné písničce, dobře poslouchejte Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: Jaké je to povolání? Co dělá pecař? A co dělá pekař? O čem se v písni ještě zpívá? Co je pec? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Viděly jste někdy nějakou pec? Kde? Co se na (v) peci dělá? Znáte pec z nějaké pohádky? Z jaké? Kdo lehával na peci? Co pekla maminka Honzovi na cestu do světa? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v kruhu s rozestupy: - chůze v kruhu, na znamení dřep (pec spadla) - běh v kruhu na znamení leh na břicho (Honza přiběhl domů a lehl si na pec) - stoj rozkročný, ruce do vzpažení a protáhnutí (Honza se vzbudil a protahuje se) - leh na zádech, obracíme se z lehu na zádech na břicho a zpět (Honza na peci) Přípravná cvičení Procvičení znalosti různých řemesel a povolání: Učitelka si připraví obrázky různých povolání, řemesel Ukáže konkrétní povolání, řemeslo Povídá si s dětmi o tom, co dělá např policista, kadeřnice, švadlena, učitelka, řidič, pilot, pekař atd A co vše ke své práci potřebují Cvičení sluchového vnímání a rozlišování: Učitelka připraví do několika pouzder od Kinder vajíček nebo krabiček od sýrů či zápalek (cca 6 8) různý materiál: písek, těstoviny, hrách, šroubky, kancelářské sponky, gumičky do vlasů, kamínky, rýže, mince Dětem předem materiál ukáže Děti určí, kdo tento materiál potřebuje ke své práci Po každé ukázce, učitelka zavře krabičku a předvede zvuk, který materiál zatřesením vydává Poté učitelka pošle všem dětem jednu krabičku, děti se snaží uhádnout, co je v krabičce Smí říci ale materiál, až se vystřídají v poslouchání zvuku všechny děti Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 molitanové houbičky, v každé ruce jednu, učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé mačkání jedné a druhé houbičky v rytmu písně - střídavé údery houbičkou do stolu (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - střídavé pohyby houbičkou po stole vpřed a vzad (střídavě jednou a druhou rukou) 63

15 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání jednoho a druhého ramena střídavě (ruce připažené, ale uvolněné) - stoj spojný, paže volně podél těla, kroužení rukou v zápěstí (obě ruce najednou) - prsty zavřené do pěstí, střídavě otevírat a zavírat pěsti, prsty natáhnout a skrčit Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tabuli houbičkou namočenou ve vodě (větší velikost): - obkreslování vzoru houbičkou namočenou ve vodě jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra: Na osídlování Všechny děti jdou z místnosti Na pokyn učitelky vejdou společně mlčky dovnitř a každé si najde své místo, kde se chce usadit - protože se mu místo líbí nebo proto, že chce být blízko někoho, kdo už tam usazen je Při hře se nesmí mluvit Na závěr hry řeknou děti, proč zvolily své místo 2 lekce Úvod Hra: Na barevné domečky V prostoru herny jsou položeny obruče různých barev (alespoň 3 barvy) Učitelka rozdělí děti do skupinek (podle počtu obručí), určí jim jednu z barev (jako jsou obruče) Děti se procházejí a říkají společně říkanku: Hledáme, hledáme dům, každý si najdeme svůj Učitelka zvedne např modrý praporek nebo papír Skupinka modrých se rozeběhne do modrého kruhu a zůstává stát Ostatní děti stojí na místě Na pokyn se pohybují opět všechny děti v prostoru a říkají říkanku Učitelka zvedá další barvu (nebo více) Skupinka (skupinky) se podle barev opět rozbíhá do svého domečku Hra se opakuje Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Procvičení jazyka: - ťukání hrotem jazyka do každého horního i spodního zubu (kladívko) - hladit horní patro hrotem jazyka zpředu dozadu (natíráme strop) - vypláznout rovně jazyk ven z pusy (lopata) Říkanka: Byl jeden švec, V té kleci slepici, měl divnou věc, sypal ji pšenici velikou pec, Každý den z pece, na peci klec vypadlo vejce Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v zástupu po prostoru, v prostoru jsou rozložené nízké překážky (cihly se rozsypaly): - chůze v zástupu s překračováním nízkých překážek - běh v zástupu s přeskakováním nízkých překážek - chůze v zástupu s přeskočením snožmo přes překážku - slalomový běh v zástupu okolo překážek 64

16 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Procvičení znalosti různých povolání, řemesel: Procvičení znalostí formou hry JE TO PRAVDA? Učitelka tvrdí: Tesař ke své práci potřebuje cihly Domy staví policista Kadeřnice potřebuje nůžky Švec šije boty Truhlář peče rohlíky Pekař řídí letadlo Švadlena šije šaty Atd Děti pozorně poslouchají a odpovídají to je pravda či to není pravda V případě, že tvrzení není pravda, musí větu opravit správně Procvičení pojmů první, druhá, poslední apod (řadové číslovky): Děti sedí na koberci Před nimi je košík s dostatečným množstvím barevných kostek ze stavebnice různých tvarů a velikostí (cihličky) Podle pokynů učitelky sestaví děti na koberci řadu 7 kostek Poté učitelka vyvolává jednotlivé dětí, které přicházejí ukazovat např: první, šestou, třetí cihličku Nebo jen z místa říkají (uvedou barvu a velikost) Učitelka se může ptát, kolikátá je zelená velká cihlička, žlutá malá cihlička? Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na koberci v tureckém sedu (každé dítě má 2 umělohmotné drátěnky, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé údery drátěnkami do kolen (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - úder drátěnkami do kolen (obě ruce najednou) a lehké ťuknutí drátěnkami o sebe (ve vzduchu) v rytmu písně - úder drátěnkami do stehen (obě ruce najednou) a úder drátěnkami křížem na ramena (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - kroužení ramenem, půlkruh ramenem vpřed a vzad (opakované pohyby jedním ramenem a následně druhým ramenem) - široký stoj rozkročný, kreslení velikého kruhu před tělem jednou a poté druhou rukou - procvičení prstů, opakované lehké doteky jednotlivých prstů o sebe, nejdříve se pozdraví ukazováčky (několikrát), potom prostředníčky, prsteníčky, malíčky a palce (vždy několikrát), lehké ťukání konečky jednotlivých prstů o sebe (obě ruce proti sobě) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra: Obličeje Děti sedí v kruhu Učitelka začíná hru, udělá nějaký obličej na dítě po své pravé straně (např se zamračí) Dítě jí stejný obličej vrátí (tj také se na ni zamračí), otočí se na svého souseda vpravo a udělá jiný obličej (např vyplázne jazyk) Toto dítě opět obličej vrací (zpět vyplazuje jazyk), otáčí se na souseda vedle a dělá jiný obličej Hra pokračuje po kruhu Na závěr s dětmi učitelka rozebere vhodné a nevhodné obličeje 65

17 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Co to cinká za vesnicí Co to cinká za vesnicí? Sáně jedou po silnici Vincek dělá koníka, celou cestu utíká Hop, koníčku, cinky, cinky, ať jsme doma u maminky Ať jsme doma ve chvilce, ve světnici v postýlce 66

18 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň CO TO CINKÁ ZA VESNICÍ? 1 lekce Úvod Hra: Seznámení Učitelka má maňáska Maňásek Vincek děti pozdraví, představí se jim a podá jim pravou ruku Děti se mu představí celým jménem a celou větou Společně přemění třídu na zimní krajinu Společně s maňáskem pokryjí hernu bílými papíry, bílými látkami, vatelínem, igelitem napadl nám sníh Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti si sednou na koberec Maňásek Vincek promlouvá k dětem: Co je, děti, zima? Podle čeho ji poznáme? Znáte nějakou zimní písničku? Já jsem vám také přinesl jednu zimní písničku a zazpívám vám ji Pěkně poslouchejte Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: Maňásek Vincek se ptá: O čem se v písničce zpívá? O kom se v písničce zpívá? Co je vesnice? Kam děti pospíchaly a proč? Co je světnice? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Maňásek Vincek se ptá: Máte příbuzné (např prarodiče, tetu, strýce) na vesnici? Jak se ta vesnice jmenuje? Kde žijeme my (ve městě), jak se jmenuje? Jak si hrajete v zimě venku vy? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují volně v prostoru s rozestupy: - chůze prostorem, na znamení (zacinkání rolničkami nebo zvonkem) se děti schoulí do sněhové koule (sed na patách, obejmout kolena, schovat hlavu), na další zacinkání pokračují v chůzi - běh v prostoru, na znamení (zacinkání rolničkami nebo zvonkem) se děti zastaví, postaví se na špičky a vzpaží (ledový rampouch) - děti se při hudbě pohybují volně v prostoru (chodí, tančí, poskakují), jakmile se hudba ztiší, děti se zastaví (zmrznou a nesmí se vůbec hýbat) Přípravná cvičení Procvičování prostorové orientace: Děti sedí na zemi v tureckém sedu Maňásek Vincek dá každému dítěti jeden bílý papír a při rozdávání říká říkanku: Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka Děti si je chytají, koule si z nich dělají Každé dítě si zmačká z papíru jednu sněhovou kouli Na koberci před dětmi jsou položené vedle sebe dva košíky a dvě misky (popř dva tácky) Maňásek Vincek říká dětem různé pokyny a děti umísťují svoji sněhovou kouli podle diktátu maňáska Vincka: Toníku, vezmi sněhovou kouli do pravé ruky a polož ji do levého košíku Helenko, vezmi ji do levé ruky a polož do levé misky Frantíku, vezmi do pravé ruky a polož do pravého tácku Atd Děti společně s maňáskem kontrolují správnost provedení, chválí, popř opravují Procvičení počáteční hlásky ve jménech: Maňásek Vincek se ptá dětí Víte, na jaké písmeno začíná moje jméno? Děti odpovídají Maňásek vyzve děti, aby každé řeklo, na jaké písmeno začíná jejich jméno Děti postupně říkají Pokud neví, Vincek jim pomůže Poté Vincek volá na děti: Děti, jejichž jméno začíná na např H, přiběhnou ke mně Vincek volá na děti opakovaně 67

19 Registrační číslo: CZ107/1200/ Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 zmačkané papírové koule v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé lehké ťuknutí koulemi o sebe a poté o stůl (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé lehké ťukání míčky o stůl (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - střídavé mačkají první a druhé koule v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - střídavé kroužení jedním a druhým ramenem - velké kruhy jednou paží před tělem (kreslíme velikou kouli), paže vystřídat - pohyby prstů na obou rukách (napodobování padání sněhu) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tácku s pískem (větší velikost): - obkreslování vzoru prstem do písku jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Hodnocení Děti si sednou na zem, utvoří kruh Maňásek Vincek má jednu sněhovou koulí a koulí ji k některému z dětí a řekne dítěti, co se mu na něm líbilo (či nelíbilo, v čem by se mohlo polepšit) Děti vrací vždy sněhovou koulí zpět maňáskovi Vinckovi Maňásek Vincek promluví ke každému z dětí 2 lekce Úvod Hra: Meluzína Několik dětí utvoří dvojice a chytí se za ruce a vytvoří komíny (brány) Ostatní děti volně běhají a probíhají komíny na říkanku: Hledá zmrzlá meluzína, kde je díra do komína Hledej, hledej, meluzíno, komínů tu máme plno Až největším proletíš, teplem se hned rozpustíš Na poslední slovo se komín uzavře, zavře meluzínu Chycené děti si vymění místo s jedním dítětem, které tvořilo komín Hra pokračuje Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Dechové cvičení: Děti si zmuchlají kouličku z kousku ubrousku, položí si ji do dlaně (z dlaní vytvoří mističku) a podle pokynů do kouličky foukají slabě, silně, honí kouličku dechem v mističce Nadechujeme se nosem, vydechujeme ústy Říkanka: Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka Děti si je chytají, koule si z nich dělají Cvičení pohybových dovedností Závodivé hry v družstvech Před každým družstvem je větší papírová koule jako meta - běh k metě, metu oběhnout a zpět běh k družstvu, předání štafety - běh k metě, u mety dřep a zpět běh k družstvu, předání štafety - skok po jedné noze k metě, metu oběhnout a během zpět k družstvu, předání štafety - skoky snožmo k metě, metu oběhnout a během zpět k družstvu, předání štafety 68

20 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Rozvoj hmatového vnímání: Děti sedí na koberci Učitelka připraví několik párů rukavic a položí je na stůl Vyvolá jedno dítě, které přijde ke stolu a zaváže mu oči Dítě se snaží hmatem najít dvě stejné rukavice Všechny děti se vystřídají Rukavice se vždy vrací zpět na stůl Rozvoj pozornosti a cvičení sluchové paměti: Učitelka začíná říkat: V zimě si obléknu čepici Jedno dítě opakuje a přidá další správné slovo např: V zimě si obléknu čepici a šálu Druhé dítě opakuje a přidá další správné slovo např: V zimě si obléknu čepici, šálu a bundu Další dítě opakuje a přidá další správné slovo např: V zimě si obléknu čepici, šálu, bundu a oteplováky Atd Úkolem dětí je doplňovat pouze vhodné názvy oblečení Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 pingpongové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé údery míčky o zem a o kolena (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé lehké údery míčky o jedno a druhé koleno (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - lehký úder míčky o sebe a následně o ramena křížem (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - stoj, ruce ve vzpažení, pohyby rukou ze strany na stranu (strom se pod tíhou sněhu kýve ze strany na stranu) - stoj na patách, natažení a naznačení pohybu rukou (oklepávání sněhu z větví stromu) - procvičení prstů, dotyky prstů obou rukou najednou, prsty volně od sebe a lehké ťukání konečků prstů o sebe (obě ruce proti sobě) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra: Na mráz Děti se volně prochází po herně Učitelka je mráz Chodí mezi dětmi Postupně se lehce dotýká jednotlivých dětí Pokud se učitelka dotkne dítěte, dítě se zastaví, zůstává v poloze, v jaké bylo - zmrzne Hra končí, až zmrznou všechny děti 69

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby a správné motoriky mluvidel Věk: 4 5let Pomůcky: obrázky

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller

Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller Příloha č. 2: Choreografický popis jednotlivých tanečních částí české besedy Nástup: tanečníci vpochodují do sálu za hraní libovolného

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku N - Jazyk Jana Dřímalová, DiS. Cíl: procvičování motoriky mluvidel, sluchové vnímání a fonematický sluch, rozlišování okolních zvuků, rozlišování slov pouze sluchem,

Více

Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková

Za občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková Registrační číslo: CZ107/1200/080106 Poděkování: Děkujeme za poskytnutí finanční podpory Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, díky které mohla vzniknout tato metodika Dík patří učitelkám mateřských

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Kominická kalamajka Zuzana Musilová Cíl: podporovat pozitivní emoce, schopnost a chuť učit se novým pojmům, zapojovat sluchovou a zrakovou kontrolu, orientovat se v prostoru, rozvíjet dětskou představivost

Více

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi.

Básničky pro holky. Dupy, dupy, dupy, dupy, už jdou chlapci do chalupy. Už jdou chlapci s pomlázkami, schovejte se, maminečko, schovejte se s námi. Básničky pro holky Malujeme vajíčka, pro bratrance, pro strýčka. To nejhezčí tatínkovi, taky jedno dědečkovi. Ještě klukům ze školky, žádná nejsou pro holky. Však vajíčka z čokolády, máme i my holky rády

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Už je tady podzim Kateřina Klementová Cíl: seznámit děti s charakteristikou ročního období, rozvoj myšlení, paměti, spolupráce, jemné a hrubé motoriky Věk: 4-5 let Postup: PONDĚLÍ Komunitní kruh: povídání

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Tento materiál není žádnou chytristikou ani zaručeným návodem od renomovaného trenéra. Je to prostě jen soupis hlavních bruslařských cviků, které jsme používali

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

POHYBY S ŘÍKADLY: Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme. Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) dojedeme ke škole.

POHYBY S ŘÍKADLY: Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme. Pojedeme na kole (leh nohama jako šlapeme na kole) dojedeme ke škole. POHYBY S ŘÍKADLY: Dupy, dupy, dupáníčko (silně dupeme) to je malé zlobeníčko. Jako čerti v pekle, chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, děláme ble ble) Teď si pěkně lehneme (leh na zem) už se ani nehneme.

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky

Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Jitka Pastyříková Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Copyright Fragment,

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P. Potápník

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P. Potápník Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P Potápník Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, smyslového vnímání,

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Početní operace Rytmické procvičování početních operací pomocí Orffových

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Početní operace Rytmické procvičování početních operací pomocí Orffových Šablona č.5, sada č.2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Tematický okruh Téma Ročník 2. Početní operace Rytmické procvičování početních operací pomocí

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

knedle jedle vedle hnedle - nudle u Londýna slečna Fína meluzína bambulína - pavouk klobouk -

knedle jedle vedle hnedle - nudle u Londýna slečna Fína meluzína bambulína - pavouk klobouk - Pracovní list 4 Brukner, Josef. Klíč od království Slečna Fína Na zahradě u Londýna obědvala slečna Fína. Jak tu v trávě jedla knedle, slezl pavouk z blízké jedle, a sedl si právě vedle. A co milá slečna

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku ČŠŽ Výlet za zvířátky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motoriky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Jana Dřímalová, DiS. Cíl: motorika mluvidel, rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení Věk: 3-4 leté

Více

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Jana Dušková a Jarmila Štěpánová Základní škola, Vítkov,

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice.

COMENIUS S. Sport ohne Grenzen -- Sport bed hranic - Sports without frontiers. - Peilstein. Oberviechtach. Pobězovice. COMENIUS COM ENIU S Oberviechtach - Peilstein Pobězovice Sport ohne Grenzen - Sport hranic - Sports without frontiers Oberviechtach - - - bez - Peilstein - - - Pobezovice Sport ohne Grenzen -- Sport bed

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké tvary, většinou

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Ježek na zahradě Kateřina Klementová Cíl: rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj dovedností při tvořivých činnostech, rozvoj rytmizace Věk: 4-5 let Pomůcky: vystřižené obrázky polních a lesních zvířat,

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Nepovinná příloha k projektu: Speciálně-pedagogický kruhový trénink se zaměřením na logopedickou prevenci u dětí předškolního věku Soukromá mateřská škola Petrklíč Obsah přílohy: Projekt Speciálně-pedagogický

Více

Sněhulácké soutěžení

Sněhulácké soutěžení Sněhulácké soutěžení Zuzana Musilová Cíl: aktivita slouží k ukázce výsledků výchovné práce v zábavném odpoledni s rodiči v době před zápisy dětí do 1. třídy ZŠ, děti si zábavnou formou zopakují získané

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

Za občanské sdruţení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková

Za občanské sdruţení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří. PhDr. Zdeňka Baranniková Registrační číslo: CZ107/1200/080106 Poděkování: Děkujeme za poskytnutí finanční podpory Ministerstvu školství, mládeţe a tělovýchovy, díky které mohla vzniknout tato metodika Dík patří učitelkám mateřských

Více

Hana Volfová, Martina Volfová. Pohybové hrátky. v netradiční dny

Hana Volfová, Martina Volfová. Pohybové hrátky. v netradiční dny Hana Volfová, Martina Volfová Pohybové hrátky v netradiční dny Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Hry našich babiček a dědečků

Hry našich babiček a dědečků Hry našich babiček a dědečků Hry jsou určeny pro děti 1. stupně základních škol. Pro menší děti, tj. děti v 1. a 2. třídě, vybíráme jednodušší hry, například Panáka, případně můžeme u dalších her zjednodušit

Více

10 Kočka nebo koťátko

10 Kočka nebo koťátko Kočka nebo koťátko Cíle výtvarné lekce: rozvíjení fantazie a kreativity při tvorbě s atypickými výtvarnými materiály: s plastovým kelímkem, drátěnkou, drátky, rozšíření znalostí o životě koček. Pomůcky

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

Malujeme bez rukou 154 KREATIVNÍ HRY OVLÁDÁNÍ TĚLA, VNÍMAVOST. Cíl: Tvorba jinými čátmi těla než obvykle, vcítění do života lidí s tělesnými problémy.

Malujeme bez rukou 154 KREATIVNÍ HRY OVLÁDÁNÍ TĚLA, VNÍMAVOST. Cíl: Tvorba jinými čátmi těla než obvykle, vcítění do života lidí s tělesnými problémy. Malujeme bez rukou OVLÁDÁNÍ TĚLA, VNÍMAVOST Cíl: Tvorba jinými čátmi těla než obvykle, vcítění do života lidí s tělesnými problémy. Pomůcky: vodové barvy, štětec, papír a sklenice vody Prostředí: místnost

Více

Benjamínek váš mateřský klub

Benjamínek váš mateřský klub Benjamínek váš mateřský klub Seznam našich básniček Pozdrav Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den, nohy máme na běhání, a ručičky na tleskání, dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, ne ne ne.

Více

Téma : Podzimní hrátky se zvířátky

Téma : Podzimní hrátky se zvířátky Téma : Podzimní hrátky se zvířátky Kompetence : 24.10. 4.11.2016 2/6 Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě 7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími Nabídka činností : -

Více

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky

Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky Soubor námětů a aktivit z oblasti psychomotoriky PaedDr. Eva Mrázová 2011 Tato pomůcka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. část AKTIVITY Skládanka Zaměření:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček září 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platby budou prováděny

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Příloha č. 1 DOTAZNÍK

Příloha č. 1 DOTAZNÍK Příloha č. 1 DOTAZNÍK Číslo otázky Otázka ANO NE 1. Byl jsi rád, že jedete se třídou na školu v přírodě? 2. Hráli jste hry na škole v přírodě? 3. Bavily tě více hry v místnosti nebo venku? 4. Bavily tě

Více

Organizační zajištění činnosti. Úvodní část: Pozdrav. Prohlédnu žáky úbor, obuv, šperky, hodinky. Spočítám žáky, vyslechnu omluvenky.

Organizační zajištění činnosti. Úvodní část: Pozdrav. Prohlédnu žáky úbor, obuv, šperky, hodinky. Spočítám žáky, vyslechnu omluvenky. Příprava na vyučovací jednotku T Datum: 12. 11. 2010 Škola: 25. ZŠ Chválenická ul.,,plzeň Třída: 1. Jméno učitele:... Tematický celek: Základy atletiky, základy sportovních her. Cíl: ácvik techniky házení,

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

dobrý den, dobrý den, dnes si pěkně pohrajem ( ruce v pěstích na sebe, jako když se staví kostky),

dobrý den, dobrý den, dnes si pěkně pohrajem ( ruce v pěstích na sebe, jako když se staví kostky), Dobrý den Dobrý den, dobrý den (ukláníme se), ruce máme na tleskání ( ukazujeme ruce, pak jimi tleskáme) a nožičky na dupání ( dupáme) dobrý den, dobrý den, dnes si pěkně pohrajem ( ruce v pěstích na sebe,

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Fritz Graf von Bothmer. Bothmerova gymnastika (text: Peter van der Heyden; překlad: Jana Stránská) Ke vzniku gymnastické výchovy

Fritz Graf von Bothmer. Bothmerova gymnastika (text: Peter van der Heyden; překlad: Jana Stránská) Ke vzniku gymnastické výchovy Fritz Graf von Bothmer Bothmerova gymnastika (text: Peter van der Heyden; překlad: Jana Stránská) Ke vzniku gymnastické výchovy Když přišel hrabě Bothmer v roce 1922 do waldorfské školy ve Stuttgartu,

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce

Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce Prvouka ve 2. ročníku ZŠ s využitím ICT ve výuce Téma: Lidské tělo Cíl: Procvičit učivo prvouky pro 2. ročník ZŠ, téma Lidské tělo. Pojmy k procvičení: hlava - brada, čelo, temeno, týl trup prsa, bok břicho,

Více

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou

Horizontální vstup (3 asistenti) - podpora pro osoby se ztíženým držením hlavy, končetin a celkovým ovládáním těla motorikou VSTUP DO BAZÉNU horizontální, vertikální vertikální vstup do bazénu Čelní vstup s plnou podporou Čelní vstup s podporou předloktí Čelní vstup s podporou dlaní Čelní vstup s fiktivní podporou Samostatný

Více