10. píseň - Veverka Čiperka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. píseň - Veverka Čiperka"

Transkript

1 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Veverka Čiperka 1 Veverka Čiperka sedí v rudém kožíšku, Ráda jí jadýrka ze šišek a oříšků Skoč veverko, skoč, s námi se zatoč [:Veverka skočila, s Ivetkou se točila:] 50

2 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň VEVERKA ČIPERKA 1 lekce Úvod Hra: Na jména Děti stojí v kruhu, mají zavřené oči Učitelka stojí uvnitř kruhu a zašeptá jméno některého dítěte Toto dítě vystoupí z kruhu a postaví se místo učitelky Ostatní kontrolují správnost (otevřou oči) Dítě uprostřed zašeptá jméno některého z dětí Vystřídají se všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti sedí v tureckém sedu v půlkruhu Uprostřed je košíček s pomůckami (vlašské oříšky, šišky, obrázky) a z něj vykukuje veverka Veverka se přivítá s dětmi, představí se: Já jsem veverka Čiperka, a kdo jsi ty? Chceš si se mnou hrát? Proto ti oříšek musím dát Každé dítě si položí oříšek před sebe Veverka: Děti, já jsem vám přišla zazpívat písničku Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? O kom se zpívá? Co znamená, že sedí v rudém kožíšku? Co jí ráda veverka? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Kde veverka žije? Jaká zvířátka žijí v lese? Chodíte s rodiči do lesa? Jak se chováme v lese? Jaké stromy rostou v lese? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v kruhu s rozestupy, na zemi jsou položené vlašské ořechy: - chůze v kruhu s překračováním překážek (položené vlašské ořechy) - běh v kruhu s přeskakováním překážek (položené vlašské ořechy) - slalomový běh s vyhýbáním se překážek (položené vlašské ořechy) Každé dítě si ze země vezme jeden ořech: - hod do výšky a chycení ořechu - hod na cíl z daného místa (děti hází ořechy do košíku) Přípravná cvičení Poznávání lesních zvířat: Učitelka připraví obrázky zvířat, která patří i nepatří do lesa (např srna, veverka, jelen, zajíc, divoké prase, králík, slepice, koza, kůň, kachna, datel, kuna, jezevec, sova, mravenec, pes, kráva apod) a rozloží je po koberci Na zemi leží dva obrázky (jeden obrázek lesa, druhý obrázek statku) Děti hledají obrázky podle pokynu učitelky: Najdi zvíře, které patří (nepatří) do lesa a pojmenuj ho Dej ke správnému obrázku Procvičování prostorové orientace: Následné využití obrázků zvířat Učitelka zadává jednotlivým dětem úkoly Např Honzíku, vezmi veverku a polož ji na stůl Alenko, vezmi slepici a polož ji pod židli Jituško, najdi kachnu a polož ji do knihovny Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 vlašské ořechy, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké ťuknutí ořechy do sebe a následně úder do kolen (obě ruce najednou) v rytmu písně - lehké střídavé údery ořechy do kolen (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - úder ořechy do kolen a následně úder do země vedle sebe (obě ruce najednou) v rytmu písně 51

3 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen střídavě (ruce připažené, ale uvolněné) - vzpažení, vytahování jedné a druhé ruky (dosáhneme na ořechy na stromě) - pohyby prstů na obou rukách (do listů na stromě fouká vítr) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tabuli (větší velikost): - obkreslování vzoru křídou jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra: Hledej oříšek Děti sedí v kruhu na židličkách Ke hře je potřeba malý oříšek Jedno dítě bude veverka a půjde za dveře Všechny děti sedí a mají před sebou spojené dlaně Učitelka obejde postupně všechny děti (postupně přechází od dítěte k dítěti a napodobuje předání oříšku) Ale jen jednomu dítěti skutečně oříšek do ruky pustí Potom všechny děti zvou veverku: Pojď, veverko, hledej oříšek Pozvané dítě si prohlédne děti a odhaduje, kdo má oříšek Může hádat 3x Když uhodne, dítě, které bylo odhaleno, se stává veverkou Jestliže neuhodne, jde dělat veverku dítě, které tak dobře ukrylo oříšek 2 lekce Úvod Hra: Na jména Učitelka: Jak se jmenovala veverka v minulé písničce? Čiperka Na co začíná její jméno? Děti stojí v kruhu a učitelka říká Děti, kdo tu je, kdo se na K jmenuje? Děti, jejichž jméno začíná na K, udělají krok směrem do kruhu Ostatní děti kontrolují správnost provedení Učitelka pokračuje vybráním jiného písmene Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Procvičení mimických svalů: Děti mimicky napodobují pocity podle vyprávění učitelky: Jsme na výletě v lese a vidíme veverku Čiperku Jsme veselí, vykulení apod Veverka se nás lekla a utekla Jsme smutní, zamračení, uplakaní apod Říkanka: Ene, bene, tyky, mora, tady stojí černá hora, ene, bene, veverka, jmenuje se Čiperka Cvičení pohybových dovedností Na koberci je položen stejný počet kruhů (obručí), jako je dětí: - běh volně v prostoru (veverka běhá po lese), na znamení (začalo pršet) se musí se dostat rychle do domečku (každá veverka do jednoho) - poskoky volně v prostoru (veverka skáče po lese), na znamení (začalo pršet) se musí dostat rychle do domečku (každá veverka do jednoho) - skoky snožmo do kruhů a z kruhů (veverka skáče do domečku a z domečku) - stoj v kruhu, dřep a výskok (veverka se radostí skáče) 52

4 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Tvoření tvarů jednotného a množného čísla podstatných jmen: Využití slov z okruhu lesa (veverka, jelen, smrk, jedle, strom, houba, borůvka, muchomůrka, keř, hnízdo, šiška apod) Učitelka řekne tvar slova v jednotném čísle např veverka (jedna veverka) děti řeknou tvar množného čísla veverky (dvě veverky) Nebo obráceně: učitelka řekne tvar slova v množném čísle např smrky děti řeknou tvar jednotného čísla smrk (jeden smrk) Procvičení množství (počet prvků do 7): Děti sedí u stolků Každé dítě má před sebou papírový tácek Na každém stolu je košík s ořechy (větší množství) Učitelka zadává pokyny: Dejte si na tácek 5 ořechů Učitelka vždy zkontroluje správnost počtu, poté děti opět ořechy vrací do košíku Učitelka zadává nový pokyn např: Nyní dejte na tácek 7 ořechů Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má před sebou 2 pytlíky s rýží), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé údery dlaněmi rukou do pytlíčku, prsty nataženy (střídavě jednou rukou do jednoho pytlíčku a druhou rukou do druhého pytlíčku) v rytmu písně - střídavé údery rukou do pytlíčku, ruce v pěst na výšku (střídavě jednou rukou do jednoho pytlíčku a druhou rukou do druhého pytlíčku) v rytmu písně - údery hranou ruky do pytlíčku, prsty nataženy (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - opakované zvedání pravého ramene, následně opakované zvedání levého ramene - široký stoj rozkročný, hluboký předklon, jednou rukou kreslit nad zemí kruh jedním i opačným směrem (kreslíme ořechy), paže vystřídat - procvičení prstů, dotyky prstů obou rukou najednou, prsty volně od sebe a lehké ťukání konečků prstů o sebe (obě ruce proti sobě) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Taneční hra: Veverka Čiperka Děti stojí v kruhu a přeříkávají text písničky Jedno dítě (možno i více dětí) je veverka (veverky) Prochází se okolo dětí uvnitř kruhu Na slova Skoč, veverko, skoč si vybere veverka (veverky) jednoho kamaráda a zatočí se s ním Děti se vystřídají 53

5 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - První sníh 1 Potkal mrazík metelici, do tance se dali, náruč peří nad vesnicí přitom rozsypali, náruč peří nad vesnicí přitom rozsypali 2 Padá peří po peříčku, až jich závěj leží, Jeník volá na Aničku: Zima je tu! Sněží! Jeník volá na Aničku: Zima je tu! Sněží! 54

6 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň První sníh (Potkal mrazík metelici) 1 lekce Úvod Hra: Sněhové koule Děti si v prostoru vytvoří kruh, drží se za ruce a chodí po kruhu za doprovodu tiché hudby Učitelka hudbu ztiší a řekne jméno dítěte Děti k tomuto dítěti (sněhové kouli) přijdou, obklopí ho a jemně se ho dotknou Hru je možno opakovat do vystřídání všech dětí Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Učitelka vypráví dětem: Jednou v zimě vůbec nepadal sníh a také vůbec nemrzlo Byla taková zima - nezima A dětem ze školky to přišlo moc líto, protože nemohly ani sáňkovat, ani bruslit, ani se nemohly koulovat a stavět sněhuláky A tak se s paní učitelkou ve školce domluvily, že si zkusí sníh a mráz přivolat A jak nejlépe je přivolat? No přeci písničkou Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písničce zpívá? O kom se v písničce zpívá? Jak si představujete mrazíka? Jak si představujete metelici? Rozsypal mrazík s metelicí peří nebo to bylo ve skutečnosti něco jiného? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Máte rádi zimu? Jaké je počasí v zimě? Co se stane s vodou, když mrzne (je mráz)? Viděly jste, jak umí mráz malovat na okna? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti rozděleny do dvou družstev na mrazíky např chlapci a metelice např dívky Po herně rozházíme papírové koule dvou barev: modré pro mrazíky, bílé pro metelice Na znamení začne každé družstvo do připraveného košíčku sbírat papírové koule správné barvy Hra končí, jakmile děti sesbírají všechny koule Hru několikrát opakovat Přípravná cvičení Procvičení barev: Děti sedí u stolků, uprostřed jsou položené papírky různých barev (pouze doplňkové růžová, oranžová, šedá, fialová, světle modrá, tmavě zelená apod) Učitelka říká: Mrazík ztratil hůlčičku, ukáže nám barvičku, např oranžovou, světle modrou apod Děti poté vyhledávají správnou barvu z barevných lístečků, které mají před sebou na stolečku a ukáží na ni prstem Znalosti o ročních obdobích: Učitelka má připravené obrázky ročních období, děti pojmenují jednotlivá roční období, procvičí si jejich posloupnost Povídají si o tom, jaké je počasí v zimě, na jaře, v létě, na podzim, jak se mění příroda, co dělají zvířátka během ročních období Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 zmačkané papírové koule, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - lehké údery papírovými koulemi do kolen (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé mačkaní první a druhé koule v rytmu písně - střídavé lehké údery koulemi o zem vedle sebe (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně 55

7 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - půlkruh rameny dopředu a dozadu, obě ramena současně (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce vzpažit, krčit v loktech střídavě vlevo, vpravo (ženou se velké mraky, ze kterých bude padat sníh) - pohybovat prsty na obou rukách (sněží), paže se pohybují shory dolů Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tácku s pískem (větší velikost): - obkreslování vzoru prstem do písku jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Zklidňující hra: Mrazíku, vstávej! Děti si vyberou místo na podlaze, lehnou si tak, aby se nikoho jiného nedotýkaly a spí Předvádějí mrazíky, kteří usnuli tvrdým spánkem Učitelka prochází mezi mrazíky (dětmi) a dotkne se špičky nohy mrazíka, který se vůbec nehýbe Probuzený mrazík vstane a opatrně se dotkne špičky nohy dalšího mrazíka, který se nehýbe a lehne si na jeho místo a usne Tento probuzený mrazík jde vzbudit jiného mrazíka a lehne si na jeho místo Po několika minutách hru ukončíme zvoláním: Mráz, mráz, mráz, zima je tu zas Mrazící, vstávejte a už nezahálejte 2 lekce Úvod Hra: Mrazáčky pro mrazíky Na koberci jsou položené malé obruče Obruče představují mrazáčky a je jich o jednu méně než dětí Děti představují mrazíky a pohybují se podle hudby po koberci mezi obručemi (mrazáčky) Jakmile se hudba zastaví, děti si stoupnou do obruče (mrazáčku), každé dítě do jedné Na koho obruč (mrazáček) nezbude, vypadává ze hry Jedna obruč se odebere a hra se opakuje tak dlouho, až zbude jedno dítě Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Artikulační cvičení: Procvičení a opakování jazykolamů (jednotlivci či celá skupina): - Pan Novák má vrabce v kapse - Jelen se nese po lese - Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta? Říkanka: Kupa sněhu kluky láká, postavili sněhuláka Sněhulák je veliký, z uhlíků má knoflíky, pěknou bílou podprsenku, do oken nám kouká zvenku 56

8 Registrační číslo: CZ107/1200/ Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v kruhu s rozestupy, na zemi jsou položeny papírové vločky: - pomalá chůze v kruhu s překračováním vloček - běh v kruhu s přeskakováním vloček - slalomový běh v kruhu okolo vloček - chůze v kruhu s přeskakováním vloček (skoky snožmo) Přípravná cvičení Cvičení zrakového vnímání a vyhledávání předmětů podle materiálu: Učitelka se ptá dětí: Z čeho jsou naše vločky? Děti odpovídají (z papíru) a mají za úkol očima vyhledat v místnosti další věci a předměty, které jsou z papíru Dále se učitelka ptá např: Z čeho jsou sáňky? (ze dřeva, z kovu) Z čeho jsou boby? (z plastu) Z čeho je teploměr? (ze skla) Z čeho je sedátko a sáňkách? (z látky) Po odpovědi děti vždy vyhledávají a jmenují předměty v místnosti ze stejného materiálu Poznávání slov podle počtu slabik: Učitelka připraví na magnetickou tabuli několik obrázků se zimní tématikou (např: sáňky, sněhulák, koule, lyže, čepice, kozačky, sníh, boby, smrk, rampouch, rukavice atd) Slova si společně vytleskají po slabikách, popř jednotlivci uvedou počet slabik Poté učitelka zatleská např 3x děti mají podle počtu tlesknutí říkat všechna slova se stejným počtem slabik (tj 3 slabiky sněhulák, čepice, kozačky) Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách v prostoru (každé dítě má 2 molitanové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé mačkání míčků (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - lehké ťukání míčků o sebe v rytmu písně - střídavé údery míčků o stehna nohou (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - kroužení obou ramen dopředu a dozadu (ruce připažené, ale uvolněné) - ruce předpažit, pokrčit v loktech, prsty směřují k sobě (před tělem válíme koule) - pohyby prstů (nabírání sněhu ze země a tvarování sněhových koulí) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Zklidňující hra: Mrazíkovo pohlazení Děti se postaví do kruhu a chytnou se za ruce Učitelka má v ruce kuličku (sněhová koule) a např řekne: Dnes se mi moc líbilo, jak pracovala Helenka, proto bych ji chtěla pochválit Pohladí dítě a předá mu kuličku Toto dítě pokračuje dále 57

9 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Vánoční stromeček Vánoční zvoneček tiše zvoní, v pokoji jedlička lesem voní [:Zdobíme stromeček pro Štědrý den, vítáme Vánoce radostný sen:] 58

10 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň VÁNOČNÍ STROMEČEK 1 lekce Úvod Hra: Jak se cítíš? Děti společně s učitelkou sedí v tureckém sedu v kruhu na zemi Paní učitelka se každého dítěte zeptá např: Jak se dnes, Aničko, cítíš, jakou máš náladu? Každé dítě odpoví a vysvětlí své pocity Učitelka vyvolá postupně všechny děti Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti sedí v kruhu Učitelka pošle za zády dětí vánoční ozdobu např zvoneček (ne křehkou) Děti si ji za zády podávají z ruky do ruky a podle hmatu se snaží uhodnout, co to je Kdo pozná, mlčí, dokud ozdoba neoběhne celý kruh Učitelka pak děti obejde a každý jí pošeptá, co si myslí Odpověď řeknou všichni společně Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: O čem se v písni zpívá? Co je Štědrý den? Co jsou Vánoce? Jak voní vánoční stromeček? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Kdy jsou Vánoce? Jaký máte doma o Vánocích stromeček? Jaké na něm máte ozdoby? Jaké zvyky dodržujete o Vánocích? Pomáháte dělat mamince vánoční cukroví? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují volně v prostoru: - chůze volně prostorem, na znamení předklon a napodobování rozhazování sněhu - chůze volně prostorem pohyby nohou a rukou (napodobování bruslení, klouzání, lyžování) - chůze volně prostorem, předklon, pohyby rukou (napodobování koulení veliké sněhové koule) - stoj na špičkách pomalý přechod do dřepu a prsty napodobují padající sníh Přípravná cvičení Procvičování prostorové orientace: Děti sedí v tureckém sedu volně v prostoru Každé dítě má svoji malou vánoční ozdobu a umísťuje ji podle diktátu učitelky: Vezmi vánoční ozdobu do pravé ruky Polož vánoční ozdobu před sebe Dej vánoční ozdobu pod své levé koleno Zvedni vánoční ozdobu nad hlavu, polož ozdobu na pravé stehno Dej ji na zem za sebe Apod Procvičení zrakové paměti a pozornosti: Děti sedí v řadě na koberci Učitelka položí před děti několik rozlišných vánočních ozdob (5 10 kusů), nechá děti po určitou dobu ozdoby prohlížet Poté vyzve děti, aby zavřely oči a jednu (či více ozdob odebere) Děti mají určovat, která ozdoba chybí Cvičení lze několikrát opakovat a zároveň přidávat ozdoby a měnit pořadí ozdob Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 pingpongové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - 1x úder míčky o sebe a 2x úder do stolu (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x úder do stehen a 2x úder míčky o sebe (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x úder míčky o sebe, 2x úder míčky do stehen (obě ruce najednou) v rytmu písně 59

11 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání obou ramen najednou (ruce připažené, ale uvolněné) - stoj, ruce ve vzpažení, pohyby rukou (zdobení vánočního stromku) - stoj, ruce předpažit skrčmo (pohyby rukou napodobují cinkání zvonku) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na papíru (větší formát) a připevněn na zdi: - obkreslování vzoru fixem jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra: Zvon Děti stojí v těsnějším kruhu obličejem dovnitř Učitelka říká: Zahrajeme si a společně rozezníme zvon Děti si zavřou oči Učitelka obchází kolem kruhu, koho se dotkne, ten začne říkat: Bim, bam, bim, bam Učitelka se postupně dotkne všech dětí Zvon se postupně rozeznává, až zní hlasitě Po určité době dá učitelka další instrukci: Koho se dotknu, ten ztichne Učitelka opět obchází zvnějšku kruh a postupně se dotýká jednotlivých dětí Zvuk zvonu slábne, až ztichne zcela 2 lekce Úvod Hra: Dárkovaná Děti stojí v kruhu, učitelka přejde k jednomu z dětí se slovy např: Zdravím se s Andulkou a dám malý dárek (malá zabalená krabička jako dárek) na uvítanou Vybrané dítě vstoupí do kruhu, učitelka zaujme jeho místo a dítě přechází k dalšímu kamarádovi, zdraví se s ním a opět předává malý dárek Dítě, které již předalo dárek, se posadí do tureckého sedu Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Dechové cvičení: Děti si představí, že mají v ruce zapálenou vánoční svíčku (foukají do plamene svíčky) foukáme jemně, silněji, nejsilněji (sfoukneme plamen) Nádech nosem (co nejdelší nádech do bříška), výdech ústy Říkanka: Stromečku, vstávej, ovoce dávej, usměj se, ustroj se, je Štědrý den! Cvičení pohybových dovedností Závodivé hry v družstvech Děti jsou rozděleny do dvou (tří) družstev, každé družstvo má jednu papírovou kouli (sněhová koule): - jednotlivci vybíhají (v ruce papírovou kouli), oběhnou metu, vrací se k družstvu a předají štafetu (předání papírové koule) - jednotlivci vybíhají a koulí před sebou papírovou kouli po zemi, oběhnou metu, vrací se k družstvu a předají štafetu (předání papírové koule) - první dítě vybíhá (v ruce papírovou kouli), přiběhne k metě, položí kouli k metě a běží zpět k družstvu, předá štafetu dotekem ruky druhému dítěti, to doběhne k metě, vezme kouli a předá dalšímu dítěti 60

12 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Sluchového vnímání: Každé dítě má před sebou 5 PET víček Učitelka drží za zády zvoneček a vždy několikrát zvonečkem zazvoní (1x-max5x) Děti pozorně poslouchají a poté každé dítě položí tolik víček před sebe, kolik zacinkání slyšelo Učitelka kontroluje správnost Určování první hlásky (souhlásky) ve slovech: Učitelka říká slova vybraná z písničky či vztahující se k Vánocům např stromeček, svíčka, zvoneček, mráz, sníh, voní, tiše, vánoční, dárek, salát apod Děti se snaží říci počáteční hlásku daného slova Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 plastové kostky, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - 1x lehký úder kostkami o sebe a 2x do stehen (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x lehký úder kostkami o stehna a 2x o sebe (obě ruce najednou) v rytmu písně - 1x lehký úder kostkami o kolena a 2x úder o ramena křížem (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - stoj rozkročný, hluboký předklon, jedna ruka za zády, druhá nad zemí, kreslíme veliký kruh nad zemí (kreslíme do sněhu) - vystřídat obě ruce - kroužení pažemi vedle těla (obě ruce najednou) - pohyby rukou, procvičení prstů (napodobování dělání sněhových koulí) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra na zklidnění: Zvonečku, kde voníš? Děti sedí v kruhu Jedno stojí uprostřed se zavázanýma očima Učitelka má v ruce zvoneček a předá ho některému ze sedících dětí Toto dítě zvonečkem zazvoní a schová ho za zády Dítě, které stojí uvnitř kruhu, otevře oči a ukáže na dítě, o kterém si myslí, že zacinkalo Pokud uhádne, vymění si role Pokud neuhádne, hádá znovu Hra se opakuje a pokračuje dále 61

13 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Pec nám spadla 1 Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji opraví? Starý pecař není doma a mladý to neumí 2 Zavoláme na dědečka, ten má velké kladivo, dá do toho čtyři rány a už je to hotovo 62

14 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň PEC NÁM SPADLA 1 lekce Úvod Hra: Na povolání Děti sedí v kruhu na židličkách Učitelka stojí uprostřed kruhu a říká: Když lidé vykonávají nějaké povolání, tak k tomu potřebují všelijaké nářadí nebo materiál Vymyslím si nějaké povolání, vy mě můžete vystřídat jen, když řeknete, že jste něčím, co ke své práci potřebuji Učitelka např řekne: Jsem kuchař Děti reagují např: Já jsem hrnec Já jsem lžíce Já jsem vařečka Učitelka si vybere jedno dítě, např: Vezmu si hrnec Dítě, které řeklo hrnec, vystřídá učitelku a vymýšlí další povolání Hra se opakuje Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Učitelka: Nyní jsme hráli hru o různých povoláních, ale jedno jsme si vůbec neříkali Toto povolání máme schované v jedné písničce, dobře poslouchejte Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: Jaké je to povolání? Co dělá pecař? A co dělá pekař? O čem se v písni ještě zpívá? Co je pec? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Viděly jste někdy nějakou pec? Kde? Co se na (v) peci dělá? Znáte pec z nějaké pohádky? Z jaké? Kdo lehával na peci? Co pekla maminka Honzovi na cestu do světa? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v kruhu s rozestupy: - chůze v kruhu, na znamení dřep (pec spadla) - běh v kruhu na znamení leh na břicho (Honza přiběhl domů a lehl si na pec) - stoj rozkročný, ruce do vzpažení a protáhnutí (Honza se vzbudil a protahuje se) - leh na zádech, obracíme se z lehu na zádech na břicho a zpět (Honza na peci) Přípravná cvičení Procvičení znalosti různých řemesel a povolání: Učitelka si připraví obrázky různých povolání, řemesel Ukáže konkrétní povolání, řemeslo Povídá si s dětmi o tom, co dělá např policista, kadeřnice, švadlena, učitelka, řidič, pilot, pekař atd A co vše ke své práci potřebují Cvičení sluchového vnímání a rozlišování: Učitelka připraví do několika pouzder od Kinder vajíček nebo krabiček od sýrů či zápalek (cca 6 8) různý materiál: písek, těstoviny, hrách, šroubky, kancelářské sponky, gumičky do vlasů, kamínky, rýže, mince Dětem předem materiál ukáže Děti určí, kdo tento materiál potřebuje ke své práci Po každé ukázce, učitelka zavře krabičku a předvede zvuk, který materiál zatřesením vydává Poté učitelka pošle všem dětem jednu krabičku, děti se snaží uhádnout, co je v krabičce Smí říci ale materiál, až se vystřídají v poslouchání zvuku všechny děti Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 molitanové houbičky, v každé ruce jednu, učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé mačkání jedné a druhé houbičky v rytmu písně - střídavé údery houbičkou do stolu (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - střídavé pohyby houbičkou po stole vpřed a vzad (střídavě jednou a druhou rukou) 63

15 Registrační číslo: CZ107/1200/ Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - zvedání jednoho a druhého ramena střídavě (ruce připažené, ale uvolněné) - stoj spojný, paže volně podél těla, kroužení rukou v zápěstí (obě ruce najednou) - prsty zavřené do pěstí, střídavě otevírat a zavírat pěsti, prsty natáhnout a skrčit Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tabuli houbičkou namočenou ve vodě (větší velikost): - obkreslování vzoru houbičkou namočenou ve vodě jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra: Na osídlování Všechny děti jdou z místnosti Na pokyn učitelky vejdou společně mlčky dovnitř a každé si najde své místo, kde se chce usadit - protože se mu místo líbí nebo proto, že chce být blízko někoho, kdo už tam usazen je Při hře se nesmí mluvit Na závěr hry řeknou děti, proč zvolily své místo 2 lekce Úvod Hra: Na barevné domečky V prostoru herny jsou položeny obruče různých barev (alespoň 3 barvy) Učitelka rozdělí děti do skupinek (podle počtu obručí), určí jim jednu z barev (jako jsou obruče) Děti se procházejí a říkají společně říkanku: Hledáme, hledáme dům, každý si najdeme svůj Učitelka zvedne např modrý praporek nebo papír Skupinka modrých se rozeběhne do modrého kruhu a zůstává stát Ostatní děti stojí na místě Na pokyn se pohybují opět všechny děti v prostoru a říkají říkanku Učitelka zvedá další barvu (nebo více) Skupinka (skupinky) se podle barev opět rozbíhá do svého domečku Hra se opakuje Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Procvičení jazyka: - ťukání hrotem jazyka do každého horního i spodního zubu (kladívko) - hladit horní patro hrotem jazyka zpředu dozadu (natíráme strop) - vypláznout rovně jazyk ven z pusy (lopata) Říkanka: Byl jeden švec, V té kleci slepici, měl divnou věc, sypal ji pšenici velikou pec, Každý den z pece, na peci klec vypadlo vejce Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují v zástupu po prostoru, v prostoru jsou rozložené nízké překážky (cihly se rozsypaly): - chůze v zástupu s překračováním nízkých překážek - běh v zástupu s přeskakováním nízkých překážek - chůze v zástupu s přeskočením snožmo přes překážku - slalomový běh v zástupu okolo překážek 64

16 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Procvičení znalosti různých povolání, řemesel: Procvičení znalostí formou hry JE TO PRAVDA? Učitelka tvrdí: Tesař ke své práci potřebuje cihly Domy staví policista Kadeřnice potřebuje nůžky Švec šije boty Truhlář peče rohlíky Pekař řídí letadlo Švadlena šije šaty Atd Děti pozorně poslouchají a odpovídají to je pravda či to není pravda V případě, že tvrzení není pravda, musí větu opravit správně Procvičení pojmů první, druhá, poslední apod (řadové číslovky): Děti sedí na koberci Před nimi je košík s dostatečným množstvím barevných kostek ze stavebnice různých tvarů a velikostí (cihličky) Podle pokynů učitelky sestaví děti na koberci řadu 7 kostek Poté učitelka vyvolává jednotlivé dětí, které přicházejí ukazovat např: první, šestou, třetí cihličku Nebo jen z místa říkají (uvedou barvu a velikost) Učitelka se může ptát, kolikátá je zelená velká cihlička, žlutá malá cihlička? Apod Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na koberci v tureckém sedu (každé dítě má 2 umělohmotné drátěnky, v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé údery drátěnkami do kolen (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - úder drátěnkami do kolen (obě ruce najednou) a lehké ťuknutí drátěnkami o sebe (ve vzduchu) v rytmu písně - úder drátěnkami do stehen (obě ruce najednou) a úder drátěnkami křížem na ramena (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - kroužení ramenem, půlkruh ramenem vpřed a vzad (opakované pohyby jedním ramenem a následně druhým ramenem) - široký stoj rozkročný, kreslení velikého kruhu před tělem jednou a poté druhou rukou - procvičení prstů, opakované lehké doteky jednotlivých prstů o sebe, nejdříve se pozdraví ukazováčky (několikrát), potom prostředníčky, prsteníčky, malíčky a palce (vždy několikrát), lehké ťukání konečky jednotlivých prstů o sebe (obě ruce proti sobě) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra: Obličeje Děti sedí v kruhu Učitelka začíná hru, udělá nějaký obličej na dítě po své pravé straně (např se zamračí) Dítě jí stejný obličej vrátí (tj také se na ni zamračí), otočí se na svého souseda vpravo a udělá jiný obličej (např vyplázne jazyk) Toto dítě opět obličej vrací (zpět vyplazuje jazyk), otáčí se na souseda vedle a dělá jiný obličej Hra pokračuje po kruhu Na závěr s dětmi učitelka rozebere vhodné a nevhodné obličeje 65

17 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň - Co to cinká za vesnicí Co to cinká za vesnicí? Sáně jedou po silnici Vincek dělá koníka, celou cestu utíká Hop, koníčku, cinky, cinky, ať jsme doma u maminky Ať jsme doma ve chvilce, ve světnici v postýlce 66

18 Registrační číslo: CZ107/1200/ píseň CO TO CINKÁ ZA VESNICÍ? 1 lekce Úvod Hra: Seznámení Učitelka má maňáska Maňásek Vincek děti pozdraví, představí se jim a podá jim pravou ruku Děti se mu představí celým jménem a celou větou Společně přemění třídu na zimní krajinu Společně s maňáskem pokryjí hernu bílými papíry, bílými látkami, vatelínem, igelitem napadl nám sníh Poslech, nácvik písně a rozvoj slovní zásoby Motivace k písni: Děti si sednou na koberec Maňásek Vincek promlouvá k dětem: Co je, děti, zima? Podle čeho ji poznáme? Znáte nějakou zimní písničku? Já jsem vám také přinesl jednu zimní písničku a zazpívám vám ji Pěkně poslouchejte Poslech písně: Děti si poslechnou společně písničku, učitelka ji zazpívá s doprovodem hudebního nástroje Děti vnímají obsah písně Porozumění obsahu písně: Maňásek Vincek se ptá: O čem se v písničce zpívá? O kom se v písničce zpívá? Co je vesnice? Kam děti pospíchaly a proč? Co je světnice? Apod Nácvik písně: Děti si společně s učitelkou a doprovodem na hudební nástroj píseň nacvičí Povídání s dětmi: Maňásek Vincek se ptá: Máte příbuzné (např prarodiče, tetu, strýce) na vesnici? Jak se ta vesnice jmenuje? Kde žijeme my (ve městě), jak se jmenuje? Jak si hrajete v zimě venku vy? Apod Cvičení pohybových dovedností Děti se pohybují volně v prostoru s rozestupy: - chůze prostorem, na znamení (zacinkání rolničkami nebo zvonkem) se děti schoulí do sněhové koule (sed na patách, obejmout kolena, schovat hlavu), na další zacinkání pokračují v chůzi - běh v prostoru, na znamení (zacinkání rolničkami nebo zvonkem) se děti zastaví, postaví se na špičky a vzpaží (ledový rampouch) - děti se při hudbě pohybují volně v prostoru (chodí, tančí, poskakují), jakmile se hudba ztiší, děti se zastaví (zmrznou a nesmí se vůbec hýbat) Přípravná cvičení Procvičování prostorové orientace: Děti sedí na zemi v tureckém sedu Maňásek Vincek dá každému dítěti jeden bílý papír a při rozdávání říká říkanku: Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka Děti si je chytají, koule si z nich dělají Každé dítě si zmačká z papíru jednu sněhovou kouli Na koberci před dětmi jsou položené vedle sebe dva košíky a dvě misky (popř dva tácky) Maňásek Vincek říká dětem různé pokyny a děti umísťují svoji sněhovou kouli podle diktátu maňáska Vincka: Toníku, vezmi sněhovou kouli do pravé ruky a polož ji do levého košíku Helenko, vezmi ji do levé ruky a polož do levé misky Frantíku, vezmi do pravé ruky a polož do pravého tácku Atd Děti společně s maňáskem kontrolují správnost provedení, chválí, popř opravují Procvičení počáteční hlásky ve jménech: Maňásek Vincek se ptá dětí Víte, na jaké písmeno začíná moje jméno? Děti odpovídají Maňásek vyzve děti, aby každé řeklo, na jaké písmeno začíná jejich jméno Děti postupně říkají Pokud neví, Vincek jim pomůže Poté Vincek volá na děti: Děti, jejichž jméno začíná na např H, přiběhnou ke mně Vincek volá na děti opakovaně 67

19 Registrační číslo: CZ107/1200/ Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí na židličkách u stolků (každé dítě má 2 zmačkané papírové koule v každé ruce jednu), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé lehké ťuknutí koulemi o sebe a poté o stůl (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé lehké ťukání míčky o stůl (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - střídavé mačkají první a druhé koule v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - střídavé kroužení jedním a druhým ramenem - velké kruhy jednou paží před tělem (kreslíme velikou kouli), paže vystřídat - pohyby prstů na obou rukách (napodobování padání sněhu) Učitelka ukáže kresebný vzor: - kreslení vzoru dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně (zpěv dětí a učitelky) Vzor nakreslen na tácku s pískem (větší velikost): - obkreslování vzoru prstem do písku jednotlivými (nebo jen některými) dětmi za zpěvu písně Závěr Hra na zklidnění: Hodnocení Děti si sednou na zem, utvoří kruh Maňásek Vincek má jednu sněhovou koulí a koulí ji k některému z dětí a řekne dítěti, co se mu na něm líbilo (či nelíbilo, v čem by se mohlo polepšit) Děti vrací vždy sněhovou koulí zpět maňáskovi Vinckovi Maňásek Vincek promluví ke každému z dětí 2 lekce Úvod Hra: Meluzína Několik dětí utvoří dvojice a chytí se za ruce a vytvoří komíny (brány) Ostatní děti volně běhají a probíhají komíny na říkanku: Hledá zmrzlá meluzína, kde je díra do komína Hledej, hledej, meluzíno, komínů tu máme plno Až největším proletíš, teplem se hned rozpustíš Na poslední slovo se komín uzavře, zavře meluzínu Chycené děti si vymění místo s jedním dítětem, které tvořilo komín Hra pokračuje Zpěv písně, logopedické dovednosti a nácvik říkanky Opakovaný zpěv písně: Děti zpívají již známou píseň (zpěv učitelky a dětí s doprovodem hudebního nástroje) Dechové cvičení: Děti si zmuchlají kouličku z kousku ubrousku, položí si ji do dlaně (z dlaní vytvoří mističku) a podle pokynů do kouličky foukají slabě, silně, honí kouličku dechem v mističce Nadechujeme se nosem, vydechujeme ústy Říkanka: Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka Děti si je chytají, koule si z nich dělají Cvičení pohybových dovedností Závodivé hry v družstvech Před každým družstvem je větší papírová koule jako meta - běh k metě, metu oběhnout a zpět běh k družstvu, předání štafety - běh k metě, u mety dřep a zpět běh k družstvu, předání štafety - skok po jedné noze k metě, metu oběhnout a během zpět k družstvu, předání štafety - skoky snožmo k metě, metu oběhnout a během zpět k družstvu, předání štafety 68

20 Registrační číslo: CZ107/1200/ Přípravná cvičení Rozvoj hmatového vnímání: Děti sedí na koberci Učitelka připraví několik párů rukavic a položí je na stůl Vyvolá jedno dítě, které přijde ke stolu a zaváže mu oči Dítě se snaží hmatem najít dvě stejné rukavice Všechny děti se vystřídají Rukavice se vždy vrací zpět na stůl Rozvoj pozornosti a cvičení sluchové paměti: Učitelka začíná říkat: V zimě si obléknu čepici Jedno dítě opakuje a přidá další správné slovo např: V zimě si obléknu čepici a šálu Druhé dítě opakuje a přidá další správné slovo např: V zimě si obléknu čepici, šálu a bundu Další dítě opakuje a přidá další správné slovo např: V zimě si obléknu čepici, šálu, bundu a oteplováky Atd Úkolem dětí je doplňovat pouze vhodné názvy oblečení Rytmická cvičení s pohybem Děti sedí v tureckém sedu v prostoru (každé dítě má 2 pingpongové míčky, v každé ruce jeden), učitelka společně s dětmi zpívá píseň: - střídavé údery míčky o zem a o kolena (obě ruce najednou) v rytmu písně - střídavé lehké údery míčky o jedno a druhé koleno (střídavě jednou a druhou rukou) v rytmu písně - lehký úder míčky o sebe a následně o ramena křížem (obě ruce najednou) v rytmu písně Uvolňovací a kresebná cvičení Děti stojí volně na koberci (musí mít dostatek prostoru okolo sebe) Procvičení paží (každé cvičení nutné provádět několikrát): - stoj, ruce ve vzpažení, pohyby rukou ze strany na stranu (strom se pod tíhou sněhu kýve ze strany na stranu) - stoj na patách, natažení a naznačení pohybu rukou (oklepávání sněhu z větví stromu) - procvičení prstů, dotyky prstů obou rukou najednou, prsty volně od sebe a lehké ťukání konečků prstů o sebe (obě ruce proti sobě) Učitelka opakovaně ukáže kresebný vzor: - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči otevřené (zpěv dětí a učitelky) - opakované kreslení vzoru ve stoji dominantní rukou ve vzduchu za doprovodu písně, oči zavřené (zpěv dětí a učitelky) Děti sedí u stolků a malují obrázek tematicky k písničce Učitelka si vyvolává jednotlivce a pro každé dítě má připraven kresebný vzor (formát A4) Dítě pod dohledem a za společného zpěvu písně s učitelkou (alespoň jedné sloky) obtahuje vzor tužkou (obtahovat několikrát opakovaně) Závěr Hra: Na mráz Děti se volně prochází po herně Učitelka je mráz Chodí mezi dětmi Postupně se lehce dotýká jednotlivých dětí Pokud se učitelka dotkne dítěte, dítě se zastaví, zůstává v poloze, v jaké bylo - zmrzne Hra končí, až zmrznou všechny děti 69

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 CZ.1.07/1.2.12/04.0019

Více

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní MAXÍK Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 Informace o projektu...2 Úvod...4 Popis jednotlivých lekcí...6 1. Barvy...6 2. Geometrické tvary...7 3. Propojení barev

Více

PRA.SE SE.LE LE.PID.LO LO.KO.MO.TI.VA VA.JÍČ.KO KO.LÉB.KA PUN.ČO.CHA CHA.LU.PA PA.NEN.KA KA.PUS.TA TA.BU.LE LE.TAD.LO

PRA.SE SE.LE LE.PID.LO LO.KO.MO.TI.VA VA.JÍČ.KO KO.LÉB.KA PUN.ČO.CHA CHA.LU.PA PA.NEN.KA KA.PUS.TA TA.BU.LE LE.TAD.LO SLOVNÍ KOPANÁ B Poslouchejte mě pozorně, děti, řeknu jedno slovo: má-ma. Jakou slabikou to slovo končí (která slabika je poslední)? MA! Zkuste spočítat, kolik má slovo máma slabik. Dvě. Správně. A teď:

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO OBSAH SLUNÍČKO, SLUNÍČKO... 2 NÁMOŘNÍCI CELOROČNÍ PROJEKT... 6 ŽIJEME SE ZVÍŘATY A POMÁHÁME JIM... 11 ROSTLINY... 13 MOŘE, OSTROVY A JEHO ŽIVOT... 21 I ČERNÁ BARVA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA.... 23 SETKÁNÍ...

Více

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Bc. Lenka Kocábková, Mateřská škola Borovany Obsah 1. Úvod 3 2. O ovečce 4 3. O rozezpívané vrbě 6 3.1 O kouzelném lese a vrbě u potoka 6 3.2 Jak byla vrba smutná

Více

DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU

DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU 1 HRY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA Díky těmto hrám se dají řešit konflikty mezi žáky, nebo na ně poukázat. Také jsou dobré k rozšiřování slovní zásoby, učení jak lépe komunikovat,

Více

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7

Logopedická prevence v MŠ Logopedická prevence v MŠ příloha ŠVP č. 7 Logopedická prevence v MŠ Příloha č. 7 Logopedická prevence v MŠ je zpracována jako metodický materiál k logopedické prevenci v předškolním zařízení. Tento metodický materiál je vypracován na podnět grantu

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Strana 1 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí : MŠMT 31435/2013 1 Název projektu Aby děti

Více

Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek

Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek Příloha č. 1 Zásobník didaktických her a pomůcek Tento zásobník slouží jako inspirace pro pedagogy k práci v oblasti výchovy řeči dětí. Všechny uvedené hry a činnosti jsou pouze inspirativní lze je obměňovat

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Společně, ale každý podle svého II ( Metodika práci s dětmi se SVP vedoucí k jejich integraci- č. 3 )

Společně, ale každý podle svého II ( Metodika práci s dětmi se SVP vedoucí k jejich integraci- č. 3 ) Společně, ale každý podle svého II ( Metodika práci s dětmi se SVP vedoucí k jejich integraci- č. 3 ) Mgr. Jindřiška Gaďourková, Bc.Jana Nováková, Jana Lošťáková Střední škola a Základní škola Lipník nad

Více

Dramaterapie a dramatická výchova

Dramaterapie a dramatická výchova Dramaterapie a dramatická výchova s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace

Více

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová

Zdravá záda. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová Zdravá záda Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy Mgr. Petra Lustigová Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy (Vhodné pro děti ve věku 4 6 let) Obsah I. GYMNASTICKÝ MÍČ 4 1.

Více

Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí Kdo si hraje, nezlobí Příručka didaktických her pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami OBSAH Úvodem... 8 1 Hry motivační... 10 Rodinka... 10 U nápojového automatu... 11 Stokoruna... 12 Obhajoba...

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA

Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430. celoroční projekt OVOCE A ZELENINA Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 celoroční projekt OVOCE A ZELENINA časový rozsah: podle potřeby lze využít během celého roku

Více

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ

ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ ZAHRADA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Zpracovaly: Hana Erteltová Věra Bartošová Dita Kaliánková Název projektu: Zahrada známá neznámá Cíl projektu: - získat pozitivní vztah k životnímu prostředí Dílčí cíle: - využití

Více

Metodická příručka pro logopedické preventistky. v mateřských školách

Metodická příručka pro logopedické preventistky. v mateřských školách Metodická příručka pro logopedické preventistky v mateřských školách V rámci projektu OPVK Logopedická náprava v mateřských školách oblasti Telčska Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, za podpory MŠMT ČR prostřednictvím rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Z DRAVA. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová

Z DRAVA. Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy. Mgr. Petra Lustigová Z DRAVA Cvičení na nestabilních pomůckách pro mateřské školy Mgr. Petra Lustigová Z d r a v á CVIČENÍ NA NESTABILNÍCH POMŮCKÁCH PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY (Vhodné pro děti ve věku 4-6 let) 2. vydání PODĚKOVÁNÍ

Více

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 Stránka 1 z 23 Lesní vycházky Metodika programu lesního pedagoga a dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku v lese Vážení přátelé

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 3. číslo / 0. ročník duben 2014

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 3. číslo / 0. ročník duben 2014 Pianissimo METODIKA ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah čísla Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA S pohádkou

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Knížka básniček a říkadel pro děti TJ SPV Dýšina R+D

Knížka básniček a říkadel pro děti TJ SPV Dýšina R+D Knížka básniček a říkadel pro děti TJ SPV Dýšina R+D cvičební rok 2012/2013 13. září 2012 Kutálí se ze dvora velikánská brambora. (ruce máme před sebou, motáme s nimi a jako "kutálíme") Neviděla, (dlaněmi

Více

Mateřská škola ve Zbraslavicích PROJEKT. Putování s myslivci

Mateřská škola ve Zbraslavicích PROJEKT. Putování s myslivci Mateřská škola ve Zbraslavicích PROJEKT Putování s myslivci Autorky projektu: I. Kapková a M. Holíková OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika projektu 3. Hlavní cíle 4. Výstupy projektu 5. Vzdělávací nabídka

Více

Signály Úkol: nácvik základních poloh, postřeh, paměť SOUBOR HER

Signály Úkol: nácvik základních poloh, postřeh, paměť SOUBOR HER SOUBOR HER Zvaţte pro jakou věkovou skupinu dětí jsou jednotlivé hry určeny. Rozmyslete, zda některé lze hrát ve smíšené skupině dětí. Případně jak by je bylo nutno upravit. Přemýšlejte k jakým oblastem

Více

Z velké části osvědčené hry pro děti a mládež

Z velké části osvědčené hry pro děti a mládež Z velké části osvědčené hry pro děti a mládež Na začátku několik vysvětlivek: děti = mladší školní věk, asi do 6. třídy, mládež = 7. 9. třída, starší mládež = 15 let a více Hry, které jsou napsané jako

Více